cumbre del sajama - Trade for Development Centre

Commentaren

Transcriptie

cumbre del sajama - Trade for Development Centre
CUMBRE
DEL SAJAMA
EERLIJK BOLIVIAANS GOUD
Wereldwijd winnen om en bij de 15 miljoen mensen goud in kleine artisanale mijnbedrijfjes, vooral in Latijns-Amerika en Afrika. Ongevallen, vergiftiging, uitbuiting van kinderen, smokkel, geweld, een vervuild milieu…
de mijnwerkers werken er vaak in erbarmelijke omstandigheden. Ook de
praktijken van de traditionele tussenhandelaren veroordelen deze arbeiders en hun families tot armoede en ellende.
De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) geeft aan dat de risico’s op ongevallen in deze sites zes keer hoger liggen dan in grootschalige industriële sites.
De IAO wijst vooral op de dagelijkse blootstelling aan de vele giftige producten die er worden gebruikt (salpeterzuur, kwik en cyanide) en die de
gezondheid van de mijnwerkers en hun familie, het milieu en de natuurlijke rijkdommen (water, oogst, enz.) bedreigen1.
EEN NIEUWE AANPAK
In 2004 stichtte een netwerk van onafhankelijke organisaties de Alliance
for Responsable Mining (ARM). Dit
initiatief wil de harde realiteit aanpakken en de bijna 100 miljoen mensen die direct of indirect van deze
artisanale mijnbouw afhankelijk zijn
een perspectief op ontwikkeling en
gerechtigheid bieden. Tussen 2008
en 2009 sloegen ARM en FLO, de
federatie van labeling-organisaties
met onder andere Max Havelaar, de
handen in elkaar om het eerste label
voor Fairtrade en Fairmined Gold,
dat de eerlijke goudproductie certificeert, uit de grond te stampen en te
formaliseren.
Dit nieuwe label hanteert 5 belangrijke principes2:
 De mijnwerkersorganisaties krijgen
een gegarandeerde minimumaankoopprijs.
 Gecertificeerde organisaties krijgen
een sociale Fairtradepremie en
een bijkomende premie van 5%
indien het goud aan strikte ecologische voorwaarden voldoet (geen
chemische behandeling).
 Mijnwerkersorganisatiesbeheren
de handelsprocedures en krijgen
zo de kans hun prijzen beter te
onderhandelen, of zelfs om de
productie te laten voorfinancieren.
 Gecertificeerde
mijnbouwsites
moeten op een veilige en verantwoorde manier omgaan met de
giftige chemische producten die
ze voor de goudwinning gebruiken.
FairtradeandFairmined-gelabeld
goud mag geen voedingsbodem
zijn voor conflicten of geweld.
Integendeel, de aanwezigheid van
gecertificeerde organisaties in
conflictgebieden helpt de vrede
te herstellen door economische
stabiliteit, door traceerbaarheid
en door de transparantie van de
verkoop van het gecertificeerde
goud.
DE EERSTE EERLIJKE GOUDSTAAF
In januari 2011 produceerde de mijncoöperatie Cotapata in de provincie
La Paz in Bolivia de eerste goudstaaf
met fairtradelabel.
“Met het nieuwe
economische
model van eerlijke
goudcertificatie kunnen
we de mijncoöperaties
in Bolivia versterken
en dankzij de
sociale premies de
levensomstandigheden
van de mijnwerkers
en hun families
verbeteren”.
Daniel LAFUENTE,
Cumbre del Sajama
1 | Bron: Kara Gammell, The Telegraph, “Gold: you can now buy Fairtrade bullion and jewellery”, 14 Februari 2011 - www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/
investing/gold/8323260/Gold-you-can-now-buy-Fairtrade-bullion-and-jewellery.html
2 | Bron: ARM - FLO, “FLO and ARM create historic partnership for gold from artisanal and small scale miners by launching Fairtrade and Fairmined gold standards”,
17 maart 2010
Deze certificering is het resultaat van een project dat startte in 2009 in samenwerking met Cumbre del Sajama, een Boliviaanse organisatie die al sinds
1997 mijngemeenschappen steunt en met financiële ondersteuning van het
Trade for Development Centre (TDC) van het Belgisch ontwikkelingsagentschap.
BOLIVIA
La Paz
In 2007 en 2008 ondersteunde TDC reeds een vroeger pilootproject om de
criteria voor Fairtrade en Fairmined-certificatie te testen, traceerbaarheid van
het goud te evalueren en mijnwerkers te sensibiliseren voor de principes en
regels van eerlijke handel.
Vooral door de resultaten van dat eerste project in Bolivia (samen met andere
pilootprojecten in Ecuador, Peru en Colombia) besloot FLO om mee te werken
aan dit programma voor goudcertificering. Wanneer ARM en FLO hun expertise en knowhow samenbrachten om deze nieuwe Fairtrade en Fairminedcertificatie te realiseren, hadden Cumbre del Sajama en Cotapata, die reeds
vertrouwd waren met deze aanpak, heel wat nuttige ervaring opgebouwd.
En zo lanceerde Cotapata als eerste gecertificeerde mijncoöperatie in de wereld
fairtradegoud op de markt.
EN DIT IS NOG MAAR HET BEGIN
Door deze eerste goudstaven te labelen was de hoofddoelstelling van
het project bereikt en openden zich
nieuwe horizonten voor mijnwerkers
wereldwijd. De bescherming van het
milieu en van de arbeiders, het aannemen van sociale regelgeving, het
financieren van gemeenschapsinfrastructuur, het opwaarderen van het
werk van vrouwen... De sociale voordelen van deze nieuwe fairtradenorm
in deze gevoelige activiteitensector
zijn reeds merkbaar.
of Kate Moss en die werkt voor Garrard, een van de oudste juwelenmakers ter wereld. “We willen heel snel
de omzet die we uit fairtradegoud
halen doen stijgen,” zegt Stephen
Webster, “Ik wil dat dit ooit 100% van
onze verkoopcijfers uitmaakt. Zelfs al
kost ons dat 10% meer, wij nemen
deze meerkost op ons. We willen niet
dat de prijs een reden is om niet voor
een verantwoord product te kiezen” 3.
Het initiatief zit nog in een beginstadium maar toch kreeg het reeds heel
wat steun van juweelontwerpers.
Onder andere van Stephen Webster
die eigen ontwerpen maakt voor
sterren als Madonna, Jennifer Lopez
www.cumbredelsajama.com
www.fairgold.org
GOUD HEEFT MEER DAN ELK ANDER PRODUCT EEN ENORME
EMOTIONELE EN SYMBOLISCHE WAARDE. SINDS HET EERSTE
FAIRTRADE EN FAIRMINED-LABEL WERD AANGEKONDIGD, DROMEN
VELEN ERVAN ‘EERLIJKE’ JUWELEN TE DRAGEN OF TE SCHENKEN.
HALSSNOEREN, ARMBANDJES, RINGEN…
DIE SPRANKELEN VAN HOOP.
Meer weten:
KERNCIJFERS
BTC-bijdrage : 67 707 euro
Projectduur : 1,5 jaar
Begunstigden : 400 mijnwerkers
(mannen en vrouwen)
3 | Bron: Kate Carter, The Guardian, “Fairtrade hallmark sets the gold standard”, 14 februari 2011 - www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2011/feb/14/fairtrade-gold
WWW.BEFAIR.BE