Biologische modellen - plantkunde 1 (N).pub

Commentaren

Transcriptie

Biologische modellen - plantkunde 1 (N).pub
dimat
Biologische modellen - plantkunde
Paardenstaart
1
SOMSO
Bestaande uit 3 deelmodellen: sporofyl met sporangium, ca. 50x vergroot, alsmede 2 sporen met
respectivelijk opgerolde en ontrolde sporenbanden, ca. 500x vergroot. Model gemonteerd op statief
met sokkel. Afmetingen: 330 x 150 x 300 mm.
Art. nr. BoS 14/4
Paardenstaart
159,00 €
SOMSO
Bestaande uit 3 deelmodellen: sporofyl met sporangium, ca. 50x vergroot, fertiel uitspruitsel, ca. 6x
vergroot, vegetatief uitspruitsel, ca. 3x vergroot. Model gemonteerd op statief met sokkel.
Afmetingen: 330 x 150 x 350 mm.
Art. nr. BoS 14/4-A
Sterrenmos, gametofyt met sporofyt
323,00 €
SOMSO
Model van de sterrenmos, ca. 12x vergroot en uitneembaar in 6 delen. Het rijpe sporogoon met seta
kan uitgewisseld worden tegen een onrijp sporogoon met seta, een antheridium of een
archegonium. De calyptra kan van het rijpe sporogoon verwijderd worden. Model gemonteerd op
statief met sokkel. Afmetingen: 180 x 180 x 370 mm
Art. nr. BoS 14/6
Steenlevermos, archegonium
527,00 €
SOMSO
Marchantia polymorpha. Model van archegonium, ca. 1000x vergroot. Model gemonteerd op
grondplaat. Afmetingen: 180 x 180 x 360 mm.
Art. nr. BoS 14/3
Steenlevermos, antheridium
104,00 €
SOMSO
Marchantia polymorpha. Model van antheridium, ca. 1000x vergroot. Model gemonteerd op
grondplaat. Afmetingen: 180 x 180 x 350 mm.
Art. nr. BoS 14/2
Mannetjesvaren, sporangium
140,00 €
SOMSO
Dit model toont een ca. 550x vergroot sporangium op het moment van opening. Een bijkomend
model toont een sporentetrade en een ontwikkelend prothallium, ca. 850x vergroot. Model
gemonteerd op grondplaat. Afmetingen: 185 x 190 x 300 mm.
Art. nr. BoS 14/5-A
Mannetjesvaren, prothallium
218,00 €
SOMSO
Model van een prothallium, ca. 45x vergroot. Het prothallium draagt aan de onderzijde een groep
van antheridiën en archegoniën alsook talrijke rhizoïden waarmee het zich aan de bodem kan
hechten. Een nieuw gevormd varenplantje met een eerste blad en wortel is ook in het model
opgenomen. Model gemonteerd op statief met sokkel. Afmetingen: 260 x 210 x 310 mm.
Art. nr. BoS 14/5
www.dimat.be
228,00 €
Prijslijst 01/2016 | Prijzen excl. 21% BTW
dimat
Biologische modellen - plantkunde
Erwt, bloem
2
SOMSO
Pisum sativum. Model van de bloem, ca. 9x vergroot. Toont de typische bouw van een vlinderbloemige. Uitneembaar in 3 delen: kroon met vlag, vleugels, kiel en meeldraden met vruchtbeginsel.
Model gemonteerd op statief met sokkel. Afmetingen: 230 x 260 x 400 mm.
Art. nr. BoS 15/15
Erwt, peul
255,00 €
SOMSO
Pisum sativum. Model van de peul, ca. 8x vergroot. Uitneembaar in 3 delen. Model gemonteerd op
statief met sokkel. Afmetingen: 410 x 210 x 180 mm.
Art. nr. BoS 15/16
255,00 €
Koolzaad, bloem
SOMSO
Brassica napus. Model van de bloem, ca. 10x vergroot. Toont de typische bouw van een kruisbloemige. De stamper is verwijderbaar en het vruchtbeginsel is overlangs opengewerkt waardoor
talrijke zaadknoppen zichtbaar zijn. Tussen de bloembladen bevinden zich de 4 honingklieren. Model
gemonteerd op statief met sokkel. Afmetingen: 280 x 280 x 340 mm.
Art. nr. BoS 15/11
Koolzaad, hauw
242,00 €
SOMSO
Brassica napus. Model van de hauw, ca. 8x vergroot. Een van de 2 vruchtbladen kan worden
gescheiden van de placenta waarop de zaden zijn bevestigd. Ook het vals tussenschot met de
placenta en de daarop bevestigde zaden kan verwijderd worden. Model gemonteerd op sokkel.
Afmetingen: 180 x 180 x 510 mm.
Art. nr. BoS 15/12
Appel, bloem
239,00 €
SOMSO
Pirus malus. Model van de bloem, ca. 10x vergroot. De bloembladen zijn afneembaar waardoor het
vruchtbeginsel en de meeldradenkrans met de 5-delige stempel duidelijk zichtbaar worden. Model
gemonteerd op statief met sokkel. Afmetingen: 410 x 480 x 450 mm.
Art. nr. BoS 1
Appel, vruchtbeginsel
251,00 €
SOMSO
Pirus malus. Model van een dwarsdoorsnede door het vruchtbeginsel, ca. 10x vergroot. Model
gemonteerd op statief met sokkel. Afmetingen: 180 x 180 x 200 mm.
Art. nr. BoS 2
Appel, vruchtbeginsel
65,30 €
SOMSO
Pirus malus. Model van een lengtedoorsnede door het vruchtbeginsel, ca. 10x vergroot. Ter verduidelijking van het verloop van de bevruchting zijn een deel van de 5-delige stempel en enkele
meeldraden eveneens weergegeven. Model gemonteerd op statief met sokkel. Afmetingen: 180 x
180 x 390 mm.
Art. nr. BoS 3
www.dimat.be
138,00 €
Prijslijst 01/2016 | Prijzen excl. 21% BTW
dimat
Biologische modellen - plantkunde
Kers, bloem
3
SOMSO
Prunus avium. Model van de bloem, ca. 9x vergroot. Een deel van de bekervormige bloembodem
met een kelkblad, twee kroonbladen en een groep meeldraden is uitneembaar. Hierdoor wordt het
tussenstandige en niet met de bloembodem vergroeid vruchtbeginsel zichtbaar. Model gemonteerd
op statief met sokkel. Afmetingen: 310 x 310 x 330 mm.
Art. nr. BoS 15/21
Kers, bloem
260,00 €
3B SCIENTIFIC
Prunus avium. Model van de bloem, ca. 7x vergroot, en van de vrucht, ca. 3x vergroot. De bloem is
uitneembaar in 2 delen waardoor het vruchtbeginsel zichtbaar wordt. Model gemonteerd op statief
met sokkel. Afmetingen: 280 x 280 x 320 mm.
Art. nr. 1000530
Tulp, bloem
187,00 €
SOMSO
Tulipa gesneriana. Model van de bloem, ca. 4x vergroot. Een helft van de kroon kan worden
afgenomen waardoor de stempel en de stuifmeeldraden zichtbaar worden. Het bovenste deel van
het vruchtbeginsel is uitneembaar waardoor een dwarsdoorsnede verkregen wordt. Model
gemonteerd op sokkel. Afmetingen: 180 x 180 x 420 mm.
Art. nr. BoS 15/2
Tulp, bloembol
386,00 €
SOMSO
Tulipa gesneriana. Model van een lengtedoorsnede van de bloembol, ca. 5x vergroot. Uitneembaar
in 3 delen. Model gemonteerd op sokkel. Afmetingen: 180 x 180 x 310 mm.
Art. nr. BoS 15/3
Veldsalie, bloem
167,00 €
SOMSO
Salvia pratensis. Model van de bloem, ca. 15x vergroot. Het hefboommechanisme aan de
meeldraden, en de rol hiervan bij de bestuiving door insecten, kan zeer duidelijk aangetoond
worden. Model gemonteerd op statief met sokkel. Afmetingen: 330 x 180 x 360 mm.
Art. nr. BoS 15/1
Veldsalie, bloem
234,00 €
3B SCIENTIFIC
Salvia pratensis. Model van de bloem, ca. 15x vergroot. Uitneembaar in 4 delen. Het hefboommechanisme aan de meeldraden, en de rol hiervan bij de bestuiving door insecten, kan zeer duidelijk
aangetoond worden. Model gemonteerd op statief met sokkel. Afmetingen: 280 x 180 x 300 mm.
Art. nr. 1000534
Bloeiwijze van een bedektzadige plant
211,00 €
SOMSO
Model van een losbladige bloeiwijze van een bedektzadige plant, ca. 10x vergroot. Het model toont
de helft van een bloem in lengtedoorsnede. Uitneembaar in 11 delen. Het vruchtbeginsel en een
helmknop zijn opengewerkt. Model gemonteerd op sokkel. Afmetingen: 390 x 370 x 540 mm.
Art. nr. BoS 15/10
www.dimat.be
391,00 €
Prijslijst 01/2016 | Prijzen excl. 21% BTW