Aanbouwwerktuigen voor tuinfrezen en tweewielige

Commentaren

Transcriptie

Aanbouwwerktuigen voor tuinfrezen en tweewielige
Aanbouwwerktuigen
voor
tuinfrezen en
tweewielige trekkers
2007-2008
De waarde van een krachtbron wordt bepaald
door haar mogelijkheden onze werkzaamheden
te verlichten.
Of de vreugde aan onze vrijetijdsbesteding
te verhogen.
Deze catalogus toont vele daarvan.
KEIJSERS T.E.F. NEDERLAND
RIJKSWEG ZUID 19
NL-5856 AA WELLERLOOI
Tel: (0478) 502 300
Fax: (0478) 502 347
[email protected]
www.tef-online.nl
Bij bestelling s.v.p. werktuignummer en trekkermodel vermelden.
INHOUD
BLZ.
Grondbewerking (wielas werktuigen)....................................4
Verkruimelen / Schoffelen......................................................4
Frezen (aanbouw).................................................................5
Ploegen ............................................................................ 5-6
Aanaarders........................................................................ 6-7
Cultivatoren....................................................................... 7-8
Zaaien/strooien......................................................................8
Maaien..................................................................................9
Verticuteren..................................................................... 9-10
Gazononderhoud.................................................................10
Graszodensnijden...............................................................10
Sneeuwschuiven.................................................................10
Veegmachines................................................................10-11
Aanhangwagens..................................................................12
Tennisveldonderhoud..........................................................13
Tennisveldwalsen................................................................13
Dakonderhoud.....................................................................14
Trekhaken / gewichten........................................................14
Frontwiel..............................................................................15
Wielnaven / differentiëlen....................................................15
Spoorverbreders / assen.....................................................15
Wielen en wielgewichten.....................................................16
Cultiwielen / ijzeren wielen..................................................17
Verkruimelwielen.................................................................17
Aanbevolen trekkeruitrusting/prijslijst............................ 18-23
De op pagina 18 t/m 23 aangegeven trekkeruitrusting is een aanbeveling omdat vele
andere combinaties mogelijk zijn.
Alleen voor met )¹ aangeduide bestelnummers geldt deze als noodzakelijk.
Het kan voorkomen dat een werktuig niet uit voorraad leverbaar is.
Levering geschiedt volgens onze algemene handelsvoorwaarden zoals gedeponeerd
ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Roermond NL, volgens de laatst gedateerde versie, waarvan wij u op verzoek gaarne een exemplaar toezenden.
Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen
aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, terwijl wijzigingen
blijven voorbehouden.
Uit deze uitgave mag niets worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van
Keijsers TEF Nederland VOF.
01/09/2007
WERKTUIGEN VOOR HONDA TREKKERS
1
HAKFREES
Geschikt voor grond­bewerking en pre­ven­tieve onkruid­bestrijding. Montage op
de wielas. Geschikt voor eenvoudige grondbe­werking, bodemonderhoud en het
plantklaar maken van geploegde of gespitte grond. Montage op de wielas
Nr. 9001 voor F210, 220.......................................................................... € 130,00
4 meskra­nsen en 2 be­schermschijven. Ø 27 cm. W­erk­breedte 52 cm, verstel­­baar
op 29 cm. Werkdiepte tot ca. 12 cm. Ge­wicht 6 kg.
Nr. 9002 voor F360, F501, FG500, F500, F560..................................... € 195,00
6 meskransen en 2 be­schermschijven. Ø 29 cm. W­erk­breedte 62 cm, verstelbaar
op 45 cm en 28 cm. Werkdiepte tot ca. 14 cm. Gewicht 11 kg.
2
HAKFREES
Nr. 9012 voor F360, FG500, F500, F560................................................ € 235,00
Profi model. 6 gegalvaniseerde meskransen/2 schijven. Werkbreedte 90 cm, verstelbaar op 74 en 52 cm. Ø 32 cm. Gewicht 18 kg. Werkdiepte tot ca. 15 cm.
Nr. 9502 voor F810.................................................................................. € 375,00
Profi model. 8 meskransen/2 beschermschij­ven, Ø 38 cm. Werkbreedte 112 cm,
verstelbaar op 90 cm. Werkdiepte tot ca. 20 cm. Gewicht 17 kg.
Nr. 9510 voor F630, F660, F720............................................................. € 310,00
Profi model. 6 gegalvaniseerde meskransen/2schijven. Werkbreedte 90 cm, verstelbaar op 74 en 52 cm. Ø 37 cm. Gewicht 19 kg. Werkdiepte tot ca. 18 cm.
3
TROMMELFREES
Geschikt voor grondbewerking, vooral op vochtige, zware grond en het door de
grond mengen van organi­sche mest en groenbemesting. Monta­ge op de wielas.
De trommels zijn voorzien van zelfreinigen­de messen, om “wikkelen” te voorko­
men.
Nr. 9003 voor F210, 220.......................................................................... € 125,00
Ø 30 cm. Werkbreedte 49 cm. Werkdiepte tot ca. 12 cm. Gewicht 7,5 kg.
Nr. 9011 voor F360, F501, FG500, F500, F560...................................... € 240,00
Ø 32 cm. Werkbreedte 80 cm, verstelbaar op 60 en 30 cm.
Werkdiep­te 12 cm. Gewicht 22 kg.
Nr. 9509 voor F630, F660, F720............................................................. € 295,00
Ø 40 cm. Werkbreedte 90 cm, verstelbaar op 60 cm. Werkdiepte 15 cm. Gewicht 26 kg.
4
VERKRUIMELROL
Geschikt voor het zaaiklaar maken van de grond. Aanbevolen wordt om daar­bij de
verkruimelrol in combinatie met de hakfrees te gebruiken.. Om een goed resultaat
te verkrij­gen op zware, vochtige grond wordt aanbevolen de grond na diepe grond­
bewerking (ploegen of spitten) eerst iets te laten drogen.
Nr. 9100, Ø 15 cm werk­breedte 52 cm. Gewicht 8 kg............................ €
80,00
Nr. 9101, Ø 20 cm werkbreedte 65 cm. Gewicht 12 kg........................... € 105,00
Nr. 9600, Ø 20 cm werkbreedte 80 cm. Gewicht 14 kg........................... € 130,00
Nr. 9601, Ø 20 cm werkbreedte 110 cm. Gewicht 18 kg......................... € 165,00
5
SCHOFFELMACHINE
Speciaal werktuig voor onkruidbestrij­ding. Voorzien van 2 verwisselbare, in tegengestelde richting bewegende sc­hoffels. Werkbreedte 30-60 cm. (Af­hankelijk van
gemonteerde schoffels). Werkdiepte 2-5 cm. Gewicht 38 kg.
Nr. 9074 voor F500.................................................................................. € 695,00
Nr. 9075 voor F560.................................................................................. € 695,00
Nr. 9574 voor F630.................................................................................. € 725,00
Nr. 9575 voor F660, F720, F810............................................................. € 725,00
Nr. 10851 - Schoffelset 40 cm................................................................. €
55,00
Nr. 10852 - Schoffelset 50 cm................................................................. €
57,00
Nr. 10853 - Schoffelset 60 cm................................................................. €
59,00
P R I J Z E N EN AANBEVOLEN TREKKERUITRUSTING VANAF BLZ. 18
1
GETROKKEN FREES
Geschikt voor grondbewerking, on­kruidbestrijding en onderhoudswerk­zaam­heden
tussen gewassen, aan­plantingen en in rijencultures en zaai­bedbereiding op tuingrond. Werkdiep­te tot ca. 12 cm. 2 Rotorsnelhe­den.
Nr. 9018 voor F560.................................................................................. € 925,00
Werkbreedte 50 cm, verstelbaar op 38 cm. Gewicht 45 kg.
Nr. 9521 voor F660, F720....................................................................... € 1.050,00
Werkbreedte 70 cm, verstelbaar op 50 cm. Gewicht 55 kg.
Nr. 9519 voor F810.................................................................................. € 1.120,00
Werkbreedte 80 cm, verstelbaar op 50 cm. Gewicht 57 kg.
2
GETROKKEN FREES
Geschikt voor grondbewerking, on­kruidbestrijding en onderhoudswerk­zaam­heden
tussen gewassen, aan­plantingen , rijencultures en zaaibed­bereiding op tuingrond.
Montage in de trekhaak en aangedreven door de af­takas. Werkbreedte 64 cm,
verstelbaar op 47 cm. Werkdiepte tot ca. 12 cm. Gewicht 58 kg.
Nr. 9526 voor F620.................................................................................. € 895,00
3
GAZONFREES
Een werktuig voor de aanleg van ga­zons. Verpulvert de begroeiing en mengt deze
met de bodem. Egaliseert tot een strak, voldoende aangedrukt zaaibed. Werk­
breedte 80 cm. Werk­diepte 1-6 cm. Gewicht 74 kg.
Nr. 9522 voor F630, F660, F720, F810................................................... € 1.395,00
Zie ook blz. 14 accessoires
4
ONKRUIDFREES
Een werktuig voor het onkruidvrijma­ken en -houden en gelijktijdig fijn egalise­ren
van zand- en schelpenpa­den, van watergebonden deklagen zoals gravel, koolas,
steenslag enz. De van 52 stalen mesjes voorziene schof­felrotor is millimeternauw­
keurig in­stelbaar. Werkbreedte 80 cm. Gewicht 66 kg.
Nr. 9527 voor F630, F660, F720, F810................................................... € 1.395,00
Nr. 9528 idem, met verkruimelrol, ge­wicht 78 kg.................................... € 1.695,00
Zie ook blz. 14 accessoires
5
AARDAPPELROOIPLOEG
Geschikt voor het uitploegen van aan­geaarde aardappelen. Gewicht 17 kg. Werkdiepte instelbaar.
Nr. 9630 voor F500, F560, F630, F660, F720, F810............................... € 225,00
WERKTUIGEN VOOR HONDA TREKKERS
1
EENWEGPLOEG
Voor rondgaand ploegen. Geschikt voor het onderploegen van grove or­ganische
mest en groenbemesting op kleinere oppervlakten. Uitgevoerd met voorschaar.
Nr. 9065 voor F360, F501, FG500, F500, F560...................................... € 195,00
Ploegbreedte en ploegdiepte ca. 14 cm. Gewicht 11 kg.
Nr. 9564 voor F630, F660, F720, F810................................................... € 240,00
Ploegbreedte en ploegdiepte ca. 18 cm. Gewicht 18 kg.
2
KANTELPLOEG
Geschikt voor het onderploegen van grove organische mest en groenbe­mesting.
Uitgevoerd met voorscharen en koppelstuk. Eenvoudig kantelbaar.
Nr. 9063 voor F360, F501, FG500, F500, F560...................................... € 265,00
6” Model, ploegbreedte en ploegdiepte ca. 15 cm. Gewicht 26 kg.
Nr. 9563 voor F630, F660, F720, F810................................................... € 365,00
7” Model, ploegbreedte en ploegdiepte ca. 18 cm. Gewicht 32 kg.
3
WENTELPLOEG
Geschikt voor het onderploegen van grove organische mest en groenbe­mesting.
Uitgevoerd met voorscharen en meskouters. Eenvoudig wentelbaar.
Nr. 9562 voor F630, F660, F720, F810................................................... € 350,00
7” Model, ploegbreedte en ploegdiepte ca. 18 cm. Gewicht 30 kg.
4
JAPANSE PLOEG
Geschikt voor het keren van vrij scho­ne tuingrond en onderploegen van fijne compost. Niet geschikt voor het onderploegen van grove, organische mest of groenbemesting, tenzij de mest in de voor gebracht wordt. Werkt naar links, naar rechts en
in verstek (voor de laatste ploegvoor langs af­scheidingen).
Nr. 9061 voor F501, FG500, F500, F560................................................ € 175,00
Ploegbreedte en ploegdiepte ca. 12 cm. Gewicht 11 kg.
Nr. 9560 voor F630, F660, F720, F810................................................... € 240,00
Ploegbreedte en ploegdiepte ca. 15 cm. Gewicht 20 kg.
5
AANAARDER
Geschikt voor het trekken van plant­voren en het aanaarden van gewas­sen.
Nr. 9070 voor F210, 220, FG205............................................................. €
Werk­breedte max. 18 cm, voor rijenafstanden van ca. 20 tot 40 cm.
Gewicht 2 kg. (niet afgebeeld)
Nr. 9071 voor FG205
45,00
Nr. 9570 voor F360, F501, FG500, F500, F560, F630, F720, F810....... € 125,00
Uitgevoerd met verstelbare bla­den. Op diepte instelbaar.
Werk­breedte verstelbaar van 30-70 cm. Gewicht 6 kg.
P R I J Z E N EN AANBEVOLEN TREKKERUITRUSTING VANAF BLZ. 18
1
AANAARDER - DUBBEL
Geschikt voor 2 rijen. Lengte van de werktuigbalk 80 cm. De beide aanaarders
zijn gelijk aan het model nr. 9570. Gewicht 19 kg.
Nr. 9571 voor F501, F500, F560, F630, F660, F720, F810.................... € 265,00
2
CULTIVATOR 3-TANDS
Geschikt voor het openmaken van de bovenlaag van de grond, waardoor lucht en
water kunnen binnendringen en voor preventieve onkruidbestrijding in rijencultures. Voorzien van 3 tanden met beitels. Werkbreedte verstelbaar van 14 tot 30 cm.
Diepte-instelling door middel van een verstelbaar steu­nwiel. Gewicht 10 kg.
Nr. 9052 voor F360, F501, FG500, F500, F560...................................... € 115,00
3
CULTIVATOR 5-TANDS
Geschikt voor grondbewerking en pr­eventieve onkruidbestrijding. Voorzien van 5
tanden met beitels, waarvan de 2 buitenste tanden zowel in hoogte als zijdelings
verstelbaar zijn voor aan- en afploegen. Werkbreedte verstelbaar van 20-70 cm.
Gewicht 15 kg.
Nr. 9053 voor F360, F501, FG500, F500, F560, F630, F720, F810....... € 185,00
4
CULTIVATOR 7-TANDS
Geschikt voor grondbewerking en pr­eventieve onkruidbestrijding. Voorzien van 7
tanden met beitels, waarvan de 2 buitenste tanden zowel in hoogte als zijdelings
verstelbaar zijn voor aan- en afploegen. Werkbreedte verstelbaar van 20-90 cm.
Gewicht 18 kg.
Nr. 9555 voor F500, F560, F630, F660, F720, F810............................... € 295,00
5
CULTIVATOR 2-RIJIG
Werktuigraam 80 cm met twee cultiva­toren nr. 9052. Voor rijencultures in kwekerijen voor rijenafstanden van 15-40 cm. Gewicht 26 kg.
Nr. 9554 voor F500, F560, F630, F660, F720, F810............................... € 325,00
WERKTUIGEN VOOR HONDA TREKKERS
1
SCHOFFELWERKTUIG
Voor onkruidbestrijding. Voorzien van 3 speciale schoffels. Werkbreedte 38-65 cm.
Gewicht 13 kg.
Nr. 9073 voor F360, F501, FG500, F500, F560, F630, F720, F810....... € 185,00
2
COMBI-VERKRUIMELAAR
Combi-verkruimelaar geschikt voor grondbewerking, onkruidbestrijding en zaadbedvoorbereiding. Voorzien van 5 verstelbare, verende tanden en verkruimelrol.
Werkbreedte 85 cm. Gewicht 25 kg.
Nr. 9556 voor F500, F560, F630, F660, F720, F810............................... € 380,00
3
EGGE AANBOUW
Starre aanbouw-egge, werkbreedte 100 cm voorzien van 16 stuks gebogen tanden. Geschikt voor standaard koppelstuk (gietstuk).
Nr. 9557 voor F500, F560, F630, F660, F720, F810............................... € 195,00
4
GRASZAAIMACHINE
Geschikt voor het inzaaien van alle soorten graszaad. Uitgevoerd met een traploos instelbaar precisie-dose­ringsmechanisme. Een nylonborstel in de zaadbak
zorgt voor een goede menging en gelijkmatige toevoer. Speciale ver­kruimelrol
voor het inwerken van het zaad. Een fijnmazige verkruimelrol om wegspoelen en
wegwaai­en van het zaad te voorkomen, waardoor ook ge­zaaid kan worden als het
waait. In­houd zaadbak ca. 30 liter. Werkbreedte 80 cm. Gewicht 54 kg. De trekker
voo­rzien van verkruimelwielen 9602.
Nr. 9650 voor F360, F501, F500, F560, F630, F660, F720, F810.......... € 1.365,00
5
UNIVERSEELSTROOIER
Getrokken strooier met trekboom en zitting. Wielen 145x70-8 met kogellagers.
Voorzien van voetrem en handrem. Capaciteit 100 liter. Strooibreedte 1-4 m.
Roestvaststalen trechter.
Max. toelaatbaar gewicht 200 kg.
Nr. 9661 voor F500, F560, F630, F660, F720, F810............................... € 895,00
P R I J Z E N EN AANBEVOLEN TREKKERUITRUSTING VANAF BLZ. 18
1
MAAIBALKAANDRIJVING
Voor het maaien van hoog gras dat als groenvoer, hooi of om andere redenen
verzameld moet worden. Speciale co­nstructie om trillingen tot een mini­mum te
beperken. Vanaf de stuur­boom in- en uitschakel­baar.
Nr. 9201 voor F560. Gewicht 22 kg......................................................... € 625,00
Nr. 9202 voor F500. Gewicht 22 kg......................................................... € 625,00
Nr. 9708 voor F630. Gewicht 27 kg......................................................... € 630,00
Nr. 9709 voor F660, F720, F810. Gewicht 27 kg.................................... € 630,00
Zie ook maaibalken.
2
MAAIBALKEN UNIVERSEEL
Geschikt voor montage aan de maai­balkaandrijving. Inclusief verstelbare glijsloffen.
Nr. 9217 ESM universele SC maaibalk 97 cm. Gewicht 12 kg................ € 330,00
Nr. 9721 ESM universele SC maaibalk 107 cm. Gewicht 17 kg.............. € 350,00
3
CIRKELMAAIER
Gestroomlijnd model voor het maaien van lang ruig gras en plantenbegroei­ing.
Ook geschikt als maaier van gras voor hooiwinning. Vanaf de stuur­boom in- en
uitschakelbaar.
Nr. 9175 voor F560.................................................................................. € 595,00
Nr. 9176 voor F500.................................................................................. € 595,00
Werkbreedte 50 cm. Gewicht 31 kg.
Nr. 9678 voor F660, F720, F810............................................................. € 630,00
Nr. 9676 voor F630.................................................................................. € 630,00
Werkbreedte 65 cm. Gewicht 37 kg.
4
KLEPELMAAIER
Geschikt voor het maaien van vrij hoog, ruig gras op kleinere, onregel­matige
terreinen en het versnipperen van planten. Veilige werking door af­geschermde
klepels. Montage in de trekhaak, stuurboom omkeren. Aan­drijving door de aftakas.
De klepels draaien overtop, dus tegen de rijrich­ting. Voorzien van 2 in hoogte
verstel­bare zwenkwielen. Werkbreedte 65 cm. Gewicht 48 kg.
Nr. 9684 voor F660, F720, F810............................................................. € 895,00
Nr. 9685 voor F630.................................................................................. € 895,00
5
VERTICUTEERMACHINE
Maakt verticale insnijdingen in de gra­smat, voor een betere beluchting, wa­ardoor
de wortels worden gereacti­veerd. Verwijdert tegelijkertijd mos, dor gras, e.d. Voorzien van een snij­rondsel met (verwisselbare) stalen dubbele messen. Nauw­keurig
traploos op diepte instelbaar van 0-40 mm d.­m.v. 2 steunwielen. Mesaf­stand 3 cm.
Werkbreedte 80 cm. Gewicht 59 kg. 27 Messen.
Nr. 9753 voor F630, F630, F660, F720, F810......................................... € 1.485,00
Zie ook blz. 18 accessoires
WERKTUIGEN VOOR HONDA TREKKERS
1
VERTICUTEERHARK
Geschikt voor het verwijderen van mos, dor gras, bladafval e.d. uit de grasmat
en het doorbreken van de sliblaag, waardoor water en zuurstof de wortels van de
grasplant weer be­ter kunnen bereiken. Door de snelle bewerking, ook te gebruiken op grote­re oppervlakten. Montage op de wielas. Voorzien van verende pennen, ru­bber beschermflappen en een metalen glijschotel voor onder de sleepvoet.
Diameter 27 cm. Gewicht 9 kg.
Nr. 9232 voor FG205 werkbreedte 70 cm............................................... € 230,00
Nr. 9233 voor FG200/201 werkbreedte 50 cm........................................ € 155,00
Nr. 9235 voor FG314/315 werkbreedte 70 cm........................................ € 230,00
Nr. 9237 voor F210, 220 werkbreedte 70 cm.......................................... € 230,00
Nr. 9238 voor FG500, F360, F501, F500, F560 werkbreedte 70 cm...... € 230,00
2
BORDERFREES
Werktuig voor de professionele sector. Verticaal snijdend mes met speciaal
freesrondsel voor het afkanten en ge­lijktijdig verpulveren van de grasmat langs
borders. Werkbreedte 20 cm. Werkdiepte 2-8 cm.
Nr. 9227 voor F560. Gewicht 23 kg......................................................... € 320,00
3
GRASZODENSNIJDER
Montage in de trekhaak. Aandrijving door de aftakas. Werkdiepte verstel­baar van
20-60 mm d.m.v. een steun­rol. Werkbreedte 30 cm. Gewicht 43 kg.
Nr. 9740 voor F660, F720, F810............................................................. € 890,00
Nr. 9741 voor F630.................................................................................. € 890,00
4
SNEEUWSCHUIF
Geschikt voor het sneeuwvrij maken van bestrating. Naar links en naar re­chts
verstelbaar. Voorzien van in hoo­gte verstelbare glijsloffen en stalen onder­mes.
Montage in fronttrekhaak. Inclusief rubbermes.
Nr. 9261 voor F220.................................................................................. € 195,00
Werkbreedte 75 cm. Bladhoogte 35 cm. Gewicht 12 kg
Nr. 9262 voor F501, FG500, F500, F560, F630, F660, F720, F810....... € 250,00
Werkbreedte 100 cm. Bladhoogte 35 cm. Gewicht 16 kg.
Nr. 9763 voor F630, F660, F720, F810................................................... € 275,00
Werkbreedte 120 cm. Bladhoogte 50 cm. Gewicht 28 kg.
5
AANBOUWBEZEM FG201
Aanbouwveegmachine voor de Honda FG200
Werkbreedte 60 cm. Borstels 8x2 bezetting poly.
Hoogte-instelling dmv steunwiel en/of stuurboom. Voorzien van draaibaar frontwiel
en grote luchtbandwielen. Compleet met borstelafdekking
Nr. 9250 voor FG201............................................................................... € 295,00
10
P R I J Z E N EN AANBEVOLEN TREKKERUITRUSTING VANAF BLZ. 18
1
BEZEMAANDRIJVING - FRONT
Frontaangebouwde borstelaandrijving waardoor in alle versnellingen gereden kan
worden. Hoogte-instelling d.m.v. 2 steunwielen. Naar links en rechts ver­stelbaar.
Breedte instelbaar voor bor­stels met een werkbreedte van 100 en 120 cm. (Zie
borstels). Gewicht 57 kg.
Nr. 9268 voor F560.................................................................................. € 975,00
Nr. 9785 voor F630, F660, F720............................................................. € 975,00
2
BORSTELS
Straatborstelset. Geschikt voor het vegen van bijvoorbeeld erven, opritten, par­
keer­plaatsen. Voorzien van 16-rijige kunststof bezetting. Diameter 30 cm.
Nr. 9253 werkbreedte 100 cm. Gewicht 7 kg.......................................... € 195,00
Nr. 9259 werkbreedte 100 cm. Gewicht 7 kg. Staal/nylon....................... € 220,00
Nr. 9753 werkbreedte 120 cm. Gewicht 9 kg.......................................... € 220,00
Nr. 9759 werkbreedte 120 cm. Gewicht 9 kg. Staal/nylon...................... € 240,00
Sneeuwborstelset. Geschikt voor het ve­gen van sneeuw en schoonhouden van
ijsbanen. Tevens geschikt voor bladafval en grof vuil. Voorzien van 8-rijige kunststof bezetting.
Nr. 9254 werkbreedte 100 cm. Gewicht 8 kg.......................................... € 165,00
Nr. 9754 werkbreedte 120 cm. Gewicht 10 kg........................................ € 195,00
3
KUNSTGRAS- EN GRAVELVEGER
Geschikt voor het vegen van kunst­grasvelden en het opruwen en fijn-egaliseren
van graveltennisvelden en halfverharde velden. Voorzien van brede wielen en 4
opklapbare- en ver­stelbare bezem­seg­menten en een zit­ting voor de bestuurder.
Transport­breedte: 75 cm. Werk­breed­te 180 cm. Gewicht 52 kg.
Nr. 9807 voor F500, F560, F630, F660, F720, F810............................... € 1.595,00
4
KUNSTGRASREINIGER
Speciaal werktuig voor het intensief borstelen van kunstgras voor de verwijdering
van algen, mos e.d.
Werkbreedte 80 cm. Gewicht 42 kg
Nr. 9810 voor F630, F660, F720, F810................................................... € 1.295,00
Zie ook blz. 18 accessoires
5
11
WERKTUIGEN VOOR HONDA TREKKERS
1
AANHANGWAGEN 350 KG
Model P402: laadvermogen 350 kg.
Wielen 8”, vergrendelbare voetrem.
Afmetingen laadbak (lxbxh) 120x70x35 cm.
Voorzien van afneembaar achterschot.
Brede houten zitbank.
Kleur: rood
Gewicht 97 kg.
Nr. 9378 voor FG500, F501, F360, F500, F560, F630, F720, F810....... € 725,00
2
AANHANGWAGEN 500 KG
Model P602: laadvermogen 500 kg.
Wielen 145x13”, vergrendelbare voetrem.
Afmetingen laadbak (lxbxh) 150x100x35 cm.
Voorzien van afneembaar achterschot.
Brede houten zitbank
Kleur: rood
Gewicht 120 kg.
Nr. 9879 voor F500, F560, F630, F660, F720, F810............................... € 950,00
3
AANHANGWAGEN KIPPEND 300 KG
Model K220S: laadvermogen 300 kg. Kipbaar
Wielen 145x70-8 met kogellagers, vergrendelbare voetrem.
Afmetingen laadbak (lxbxh) 1300x1020x300 mm. (inwendig 1270x950x300 mm)
Voorzien van afneembaar achterschot.
Kunststof zitting
Kleur: rood
Gewicht 95 kg.
Nr. 9379 voor FG500, F360, F500, F560, F630, F660, F720, F810....... € 775,00
4
AANHANGWAGEN 500 KG
Model K500-5. Afmetingen laadbak inwendig (lxbxh): 1370x1040x300 mm.
Wielen 165/70 R13”.
Cap. 500 kg. Afneembaar achterbord. Vergrendelbare voetrem.
Nr. 9883 voor F560, F620, F630, F660, F720, F810............................... € 845,00
5
SULKY
Geschikt om, bij door de trekker geduwde werktuigen, achter de trekker te monteren bij bewerking van grotere opppervlakten. Voorzien van wielen 145x70-8 en
een achtertrekhaak voor het monteren van sleepmatten, staaldraadbezems e.d.
Nr. 9886 voor alle trekkers vanaf F501, geremde uitvoering................... € 475,00
12
P R I J Z E N EN AANBEVOLEN TREKKERUITRUSTING VANAF BLZ. 18
1
TOPLAAGBREKER
Geschikt voor het herstellen van de waterdoorlating op graveltennisbanen, vóór,
tijdens en na het speelseizoen, als de baan is “uitgespeeld”. De top­laagbreker
breekt, mengt en egaliseert de baan in één werkgang. Voorzien van speciaal
breekrondsel met 52 har­dstalen messen. Nauwkeurig traploos op diepte instelbaar
van 0-45 mm. Werkbreedte 80 cm. Tevens inzetbaar op halfverharde velden en
op paden (b.v. zand, schelpen, kool-as)voor on­kruidbestrijding en als toplaagfrees
vóór de inzaai van gazons. Gewicht 78 kg.
Nr. 9800 voor F630, F660, F720, F810................................................... € 1.695,00
Zie ook blz. 18 accessoires
2
TOPLAAGREINIGER
Geschikt voor het verkrijgen van een schone, egale toplaag op gravelbanen.
Verwijdert de zeer dunne sliblaag, die wordt gevormd door de vergruisde korrel,
algenvorming, mos e.d. Tevens geschikt voor het uitvlakken van gra­velbanen.
Voorzien van een slijtvast, spiraalvormig mes en 2 steunwielen die zorgen voor
een zeer goede stabi­liteit. Stuurboom omkeren. Nauwkeu­rig op diepte instelbaar
van 0-45 mm. Werkbreedte 80 cm. Gewicht 61 kg.
Nr. 9802 voor F630, F660, F720, F810................................................... € 1.495,00
Zie ook blz. 18 accessoires
3
TENNISVELDWALS 2-DELIG
Tweedelige wals bestaande uit 2 seg­menten voor montage aan de wielas. Met
schraper en trekhaak voor getrok­ken wals 9805. Vulbaar met vloeistof. Diameter
36 cm. Ge­wicht (leeg) 105 kg. Gevuld 205 kg. (excl. trekkergewicht).
Nr. 9308 voor F500, F560, werkbreedte 90 cm....................................... € 725,00
Nr. 9808 voor F630, F660, F720, werkbreedte 95 cm............................. € 725,00
Nr. 9809 voor F810, werkbreedte 110 cm............................................... € 745,00
4
TENNISVELDWALS 3-DELIG
Drie-delige wals bestaande uit 2 wiel­assegmenten en een segment voor trekhaak.
Voorzien van verstelbare schrapers op elke wals. Vulbaar met vloeistof. Diameter
36 cm. Gewicht (leeg) 153 kg. Gevuld ca. 300 kg. (excl. trekkergewicht).
Nr. 9310 voor F500, F560, werkbreedte 90 cm....................................... € 985,00
Nr. 9803 voor F630, F660, F720, werkbreedte 95 cm............................. € 985,00
Nr. 9804 voor F810, werkbreedte 110 cm............................................... € 995,00
5
TENNISVELDWALS GETROKKEN
Geschikt voor het verdichten van gra­veltennisbanen. Uitgevoerd met 2 rol­len met
verstelbare schrapers en een zitting voor de bestuurder. Vulbaar met water of
zand. Gevuld (met wa­ter)gewicht ca. 250 kg. (excl. bestuur­der). Montage in de
trekhaak. Diameter 36 cm. Werkbreedte 75 cm. Totale breedte ca 80 cm.
Leeg ge­wicht 145 kg.
N.B.: Deze wals kan gecombineerd ge­bruikt worden met 2-delige walsen.
Nr. 9805 voor F500, F560, F630, F660, F720, F810............................... € 1.245,00
13
WERKTUIGEN VOOR HONDA TREKKERS
1
ACCESSOIRES (TOPLAAGBREKER/TOPLAAGREINIGER)
Accessoires voor nr. 9522/9735/9810/9527/9528/9800/9802/9850
Nr. 10800 Vertikuteerrondsel *)............................................................... €
Nr. 10801 Wielstel voor dieptestelling (niet afgebeeld)........................... €
Nr. 10802 Toplaagrondsel *).................................................................... €
Nr. 10803 Verkruimelrol (niet afgebeeld) *)............................................. €
Nr. 10804 Vijzel *).................................................................................... €
Nr. 10806 Dakschraperkap (niet afgebeeld)............................................ €
Nr. 10807 Borstelrotor 80cm/4rij (niet afgebeeld) *)................................ €
*) excl. lagers/kettingwiel
2
350,00
95,00
475,00
395,00
470,00
175,00
270,00
DAKSCHRAPER
Geschikt voor het losmaken van lichte kiezelbedekking op platte daken. Voo­
rzien van een overtop draaiend rond­sel met 52 (verwisselbare) stalen mes­sen.
Beveiligd tegen wegspattend gri­nd. Montage in de trekhaak. Stuur­boom omkeren. Nauwkeurig op diepte instelbaar d.m.v. 2 steunwielen. Werk­breedte 80 cm.
Gewicht 74 kg.
Nr. 9850 voor F630, F660, F810............................................................. € 1.725,00
Zie ook blz. 18 accessoires
3
FRONTTREKHAAK FG314/FG500
Voor het aankoppelen van werktuigen voor frontaanbouw en voor montage van
frontgewicht nr. 11541 en 11544. Gewicht 3 kg.
Nr. 10916 voor FG500/560...................................................................... €
Nr. 10918 achtertrekhaak voor FG500.................................................... €
Nr. 10919 fronttrekhaak FG315............................................................... €
Nr. 10920 achtertrekhaak FG315............................................................ €
4
50,00
49,00
35,00
40,00
TREKHAKEN / KOPPELSTUK
10916
TREKHAKEN: Voor het aankoppelen van werktuigen voor frontaanbouw en voor
montage van frontgewicht nr. 11541 en 11544. Gewicht 3 kg.
Nr. 10916 voor F360, F501, F500, F560................................................. €
50,00
Nr. 10943 voor F630, F660, F720, F810................................................. €
50,00
10915
5
KOPPELSTUK: Benodigd bij gebruik van de werktuigen 9004, 9007, 9052, 9053,
9073, 9570, 9600. Gewicht 1,2 kg.
Nr. 10915 voor FG315, FG500, F360 F501,........................................... €
30,00
Nr. 11537 voor F630, F660, F720, F810................................................. €
35,00
FRONTGEWICHT
Wordt gebruikt om een goede balans te verkrijgen of om de bodemdruk te vergro­
ten bij diverse werktui­gen.
Nr. 11541 - Eéndelig. Gewicht 9 kg......................................................... €
45,00
Nr. 11544 - Tweedelig. Gewicht 23 kg..................................................... €
80,00
Voor gebruik van gewichten is een fronttrekhaak 10943 of 10916 nodig.
14
P R I J Z E N EN AANBEVOLEN TREKKERUITRUSTING VANAF BLZ. 18
1
FRONTWIEL luchtband
FRONTWIEL: Geschikt voor het gemakkelijk vervoe­ren van de trekker met aan de
wielas gemonteerde werktuigen. Opklapbaar.
Nr. 10910 voor F360, F501, FG500, F500, F560, F630, F660, F720..... €
65,00
met luchtband (niet afgebeeld). Gewicht 4 kg.
10910
2
WIELNAVEN /DIFFERENTIËLEN
10921
10881
3
WIELNAVEN: Noodzakelijk voor ver­kruimelwielen 9602 en wielen en ban­den
10872, 10877, 10894, 10924 en 11534. Bij F360, F500, FG500 dienen hiervoor
spoor­verbreders 10885 gebruikt te worden.
Nr. 10921 voor F360, F501,F500, F560, F630, F720 Gewicht 2,5 kg..... €
45,00
Nr. 10922 voor F810 Gewicht 3,5 kg....................................................... €
75,00
HULPDIFFERENTIËLEN voor trekkers zonder wielkoppelingen om moeiteloos te
manoevreren.
Nr. 10881 voor F360, F501, FG500, F500.............................................. €
90,00
SPOORVERBREDERS / ASSEN
Voor F210
Nr. 11536 - Voor wielen 10919 en 10933................................................€
Gewicht 1 kg. Lengte 2x17 cm. 20/23 mm
Nr. 11540 -Voor dubbele wielen 10919..................................................€
Gewicht 1,7 kg. Lengte 2x24 cm. 20/23 mm
Voor FG315
Nr. 10882 -voor wielen 350x6, 3-voudig verstelbaar..............................€
4
5
Voor FG500, F360, F501, F500, F560
Nr. 10880 -verlenging voor 10883. Ge­wicht 1 kg. Lengte 2x17 cm........€
Nr. 11545 -verbinding voor spoorverbre­ders 10880 en 10883...............€
Nr. 10883 -voor wielen 10919, 10933 en 108­98....................................€
Gewicht 1,2 kg., lengte 2x17 cm. 23/23 mm
Nr. 10884 -voor montage van dubbele wielen nr. 10919........................€
Gewicht 2 kg., lengte 2x27 cm 23/23 mm...........................
Nr. 10885 -voor gebruik van verkruimel­wielen 9602 en
wielen 10­872, 10877, 10923, 10896, 11538.........................€
lengte 2x3­5cm. Gewicht 3 kg. 23/35 mm
Voor F630, F660, F720
Nr. 10887 -voor het gebruik van wielen 10919, 10933 en 10898...........€
Ge­wicht 1,5 kg. lengte 2x18 cm. 26/23 mm
Nr. 42401 -standaard model...................................................................€
Gewicht 1,7 kg. Lengte 2x23 cm. 26/35 mm
Nr. 10890 -extra lang model...................................................................€
Gewicht 3 kg. Lengte 2x40 cm. 26/35 mm
Voor F800, 810
Nr. 10886 -voor gebruik van wielen 109­19, 10933 en 10898.................€
Ge­wicht 2,2 kg. lengte 2x19 cm. 30/23 mm
Nr. 10892 -voor wielen 10923 en 10896................................................€
Gewicht 2,2 kg. lengte 2x25 cm. 30/35 mm
Nr. 42410 -standaard model...................................................................€
Gewicht 4 kg. Lengte 2x30 cm. 30/44 mm
35,00
40,00
65,00
35,00
15,00
49,00
68,00
85,00
80,00
55,00
65,00
130,00
135,00
180,00
15
WERKTUIGEN VOOR HONDA TREKKERS
1
WIELEN EN BANDEN
Nr. 10933 - 350-6”, trekkerprofiel. Ingelaste zeskant naaf 23 mm.......... € 120,00
diameter 33 cm. Gewicht 6,5 kg.
Bij F210, 220 spoorverbreders 11536 of 11540 gebruiken.
Bij F620, F660 spoorverbreders 10887 gebruiken
Bij F810 spoorverbreders 10886 ge­bruiken
2
WIELEN EN BANDEN
Nr. 10896 - 4.00-8”, trekkerprofiel. Ingelaste zeskant naaf 35 mm,........ € 160,00
diameter 44 cm, gewicht 15 kg.
Bij FG500, F360, F500 spoorverbreders 10885 gebruiken.
Bij F810 spoorverbreders 10892 ge­bruiken.
Nr. 10923 - 4.00-8”, trekkerprofiel hoge nok,.......................................... € 175,00
diameter 44 cm, gewicht 15 kg,
Bij F501, FG500, F500 wielnaven 10921 monteren en spoorverbreders 10885
gebruiken.
Bij F560, F620, F660 wielnaven 10921 monteren.
Bij F810 wielnaven 10922 monteren.
3
WIELEN EN BANDEN
Nr. 10925 - 4.00-12”, trekkerprofiel, ingelaste zeskant naaf 35 mm........ € 225,00
Diameter 54 cm. Gewicht 20 kg.
Nr. 10877 - 4.50-10”, trekkerprofiel, hoge nok......................................... € 260,00
diameter 52 cm. Gewicht 28 kg.
Nr. 10894 - 6.00-12”, trekkerprofiel, hoge nok......................................... € 290,00
diameter 63 cm. Gewicht 28 kg.
Bij F500 wielnaven 10921 monteren en spoorverbreders 10885 gebruiken.
Bij F560, F620, F660 wielnaven 10921 monteren.
Bij F810 wielnaven 10922 monteren.
4
WIELEN EN BANDEN
Nr. 10898 - 13x500-6”, gazonprofiel....................................................... € 120,00
Brede banden, inclusief speciale wielnaven 23 mm
zeskant. Diameter 32 cm. Gewicht 6,5 kg.
Bij F360, F501, FG500, F500, F560, spoorverbre­ders 10883 gebruiken.
Bij F620, F660, spoorverbreders 10887 gebruiken.
Bij F810 spoorverbreders 10886 ge­bruiken.
Nr. 10872 - 16x6,5x8”, gazonprofiel........................................................ € 160,00
Diameter 40 cm. Gewicht 12 kg.
Bij F360, F501, FG500, F500, wielnaven 10921 mo­nteren en spoorverbreders
10885 ge­bruiken. Bij F560, F620, F660 wielnaven 10921 monteren.
Bij F810 wielnaven 10922 monteren.
5
WIEL-GEWICHTEN
Nr. 10938 - voor wielen 350-5” (10933). Gewicht 15 kg.......................... €
55,00
Nr. 10895 - voor wielen 400-8” (10923 en 10896). Gewicht 40 kg.......... € 125,00
(niet afgebeeld)
Nr. 10878 - voor wielen 500-10” (1087­7). Gewicht 51 kg........................ € 150,00
Nr. 10893 - voor wielen 600-12” (1089­4). Gewicht 68 kg........................ € 180,00
16
P R I J Z E N EN AANBEVOLEN TREKKERUITRUSTING VANAF BLZ. 18
1
CULTIWIELEN
Voor smalle rijencultures. Voor aan­aarder, cultivator enz. als niet over verhar­din­
gen gereden hoeft te worden.
Nr. 10875 voor F210, 220. Diameter 29 cm. Gewicht 5,2 kg.................. €
Nr. 11539 voor F630, F660, F720. Diameter 40 cm. Gewicht 9 kg......... €
2
85,00
85,00
IJZEREN WIELEN
IJzeren wielen voor getrokken grond­bewerkingswerktuigen zoals ploegen, aanaar­
ders en cultivatoren enz. indien niet over paden gereden hoeft te wor­den.
Nr. 11533 voor F360, F501, FG500, F500, F560.................................... € 105,00
Diameter 46 cm. Gewicht 8 kg.
Nr. 11535 voor F630, F660, F720, F810................................................. € 140,00
Dia­meter 55 cm. Gewicht 20 kg.
Bij F810 spoorverbreders 10892 gebruiken.
3
VERKRUIMELWIELEN
Geschikt voor zeer fijne verkruimeling van de grond. Door de lage grond­druk,
waardoor minder insporing ont­staat, zijn deze verkruimelwielen on­misbaar bij
gebruik van de graszaai­machine (9650). Diameter 34 cm. Wer­kbreedte 80 cm.
Gewicht 22 kg.
Nr. 9602 voor F360, F501, FG500, F500, F560, F630, F720, F810....... € 290,00
Nr. 9603 idem Ø 43 cm........................................................................... € 335,00
Bij F360, F501, FG500, F500 wielnaven 10921 mon­teren en spoorverbreders
10885 ge­bruiken.
Bij F560, F620, F660 wielnaven 10921 monteren.
Bij F810 wielnaven 10922 monteren.
4
5
17
x x x
x x x
x x x
185,00
175,00
265,00
195,00
9053 Cultivator 0-70 cm
9061 Japanse ploeg
9063 Kantelploeg F4
9065 Eenwegploeg
10.5
11.
x x
x
x
625,00
330,00
320,00
230,00
155,00 x
230,00
230,00
230,00
295,00 x
195,00
90 Maaibalkaandrijving
917 Maaibalk ESM SC 97 cm
97 Borderfrees 0 cm
93 Verticuteerhark FG05 70cm
933 Verticuteerhark FG00/FG01
935 Verticuteerhark 71 cm FG314/315
937 Verticuteerhark 71 cm
938 Verticuteerhark 71 cm
950 Veegmachine aanbouw FG00/01
953 Straatborstel 100 cm
x
10.1
x
625,00
901 Maaibalkaandrijving
x
10.1
x
595,00
x
x x x
W­ielen 10898 of 10933, spoorverbreders 10883
W­ielen 10898 of 10933, spoorverbreders 10883
W­ielen 10898 of 10933, spoorverbreders 10883
W­ielen 10898 of 10933, spoorverbreders 10883
9176 Cirkelmaaier 50 cm
x
10.1
10.1
10.1
10.
9.
9.1
9.1
9.3
9.3
4.5
4.5
4.5
595,00
Koppelstuk 10915
W­ielen 10933, frontgewicht
9175 Cirkelmaaier 50 cm
x x x x
x
105,00
x
4.5
8.1
5.1
6.1
6.
6.4
9101 Verkruimelrol 65 cm
695,00
9075 Schoffelmachine
x
x x x x x x x Koppelstuk 10915, wielen 10896 of groter
W­ielen 10875 of 10933, spoorverbreder 11536
W­ielen 10877, wielgewichten, frontgewicht
W­ielen 10877, wielgewichten, frontgewicht
W­ielen 10896, wielgewichten, frontgewicht
7.3
7.
5.1
4.
4.3
4.3
4.1
4.1
Catalogus
Pag./Afb
80,00
695,00
9074 Schoffelmachine
x
Wielen 10933 of groter
W­ielen 10933 of 10896, frontgewicht, spoorverbreders
Aanbevolen trekkeruitrusting
x x x x x x W­ielen 10896 of groter, wielgewichten, frontgewicht
F720
9100 Verkruimelrol 5 cm
185,00
9073 Schoffelwerktuig
x
x x x x
115,00
905 Cultivator 14-30 cm
45,00
x
925,00
9018 Getrokken frees 50 cm
9070 Aanaarder
x x x
235,00
901 Hakfrees 52, 74, 90 cm
x x x
240,00
x
x x x
9011 Trommelfrees 30, 60, 80 cm
FG201
125,00
FG205
195,00
F501
9003 Trommelfrees 49 cm
F220
x
FG315
900 Hakfrees 28, 45, 62 cm
Verkoopprijs
Euro (excl.
BTW)
F560
130,00
Omschrijving
MIO F500
9001 Hakfrees 29, 52 cm
Bestelnummer
MIO F630
VERKOOPPRIJSLIJST AANBOUWWERKTUIGEN 2007/2008
F810
295,00
310,00
9509 Trommelfrees 60, 90 cm
9510 Hakfrees 52, 74, 90 cm
Standaard spoorverbreders
Standaard spoorverbreders
W­ielen 10872, 10896 of 10933
W­ielen 10896 of groter, evt. wielgewichten/sneeuwkettingen
W­ielen 10933, spoorverbreders 11536, wielgewichten
Aanbevolen trekkeruitrusting
W­ielen 10896, wielgewichten, frontgewicht
x W­ielen 10877, wielgewichten, frontgewicht
x x x x x W­ielen 10877, wielgewichten, frontgewicht
x x x W­ielen 10877, 10894 of 10925, wielgewichten, frontgewicht
x x x W­ielen 10894 of 11535, wielgewichten, frontgewicht
x x x W­ielen 10894 of 11535, wielgewichten, frontgewicht
x x x W­ielen 10877, wielgewichten, frontgewicht
295,00
380,00
195,00
240,00
350,00
365,00
240,00
125,00
265,00
725,00
725,00
130,00
9556 Combi­verkruimelaar met 5 verende tanden, 85 cm
9557 Egge, aanbouw 100 cm
9560 Japanse ploeg
956 Wentelploeg
9563 Kantelploeg
9564 Eenwegploeg
9570 Aanaarder
9571 Aanaarder, dubbel uitvoering
9574 Schoffelmachine
9575 Schoffelmachine
9600 Verkruimelrol 80 cm
Koppelstuk 10915 of 11537
x x W­ielen 10896, wielgewichten, frontgewicht
x x x x
x
x x x x x W­ielen 10877, wielgewichten, frontgewicht
x x x x x x x Wielen 10933 of groter
x x x x x W­ielen 10877, wielgewichten, frontgewicht
x x x x x W­ielen 10877, wielgewichten, frontgewicht
x x x x x W­ielen 10877, wielgewichten, frontgewicht
325,00
9555 Cultivator 0-90 cm
x x x W­ielen 10933, frontgewicht
1695,00
958 Onkruidfrees 80 cm
9554 Cultivator 2R 15­40(80) cm
x x x W­ielen 10933, frontgewicht
W­ielen 10896, wielgewichten, frontgewicht
x x x Verkruimelwielen 9602, frontgewicht
x
x x
x x
x
x x x x x x W­ielen 10896, 10872 of groter
1395,00
895,00
F720
957 Onkruidfrees 80 cm
956 Getrokken frees 47, 64 cm voor MIO F620
1395,00
375,00
950 Hakfrees 90, 112 cm
95 Gazonfrees 80 cm
775,00
9379 Aanhangwagen 350 kg kippend 130x102x30 cm
1050,00
725,00
9378 Aanhangwagen 350 kg 120x70x35 cm
1120,00
x x
985,00
9310 Tennisveldwals 3-delig 80 cm
951 Getrokken frees 50, 70 cm
x x
725,00
9308 Tennisveldwals -delig 80 cm
9519 Getrokken frees 50, 80 cm
x
975,00
968 Frontbezemaandrijving
MIO F630
x x x x x x W­ielen 10896, 10872 of groter
x x x
250,00
96 Sneeuwschuif 100 cm
x
195,00
FG201
961 Sneeuwschuif 75 cm
F220
x
FG205
220,00
F501
959 Straatborstel 100 cm staal/nylon
FG315
x
Verkoopprijs
Euro (excl.
BTW)
F560
165,00
Omschrijving
MIO F500
954 Sneeuwborstel 100 cm
Bestelnummer
F810
4.5
4.5
4.5
7.1
5.1
6.1
6.
6.3
6.4
8.3
8.
7.4
7.5
5.4
5.4
5.
5.3
5.1
5.1
4.
4.3
4.
1.3
1.1
13.4
13.3
11.1
10.4
10.4
11.
11.
Catalogus
Pag./Afb
225,00
9630 Aardappelrooiploeg
Aanbevolen trekkeruitrusting
x x Koppelstuk 10915 of 11537
F720
F560
MIO F500
F501
x x Wielen 10896 of 1087
Wielen 10896 of 1087
x
x
895,00
895,00
630,00
630,00
9684 Klepelmaaier 65 cm
9685 Klepelmaaier 65 cm
9708 Maaibalkaandrijving
9709 Maaibalkaandrijving
Wielen 10898 )¹
x x x
x x x
x x x
x x x
x x
x x x W­ielen 10898, frontgewicht )¹
x x x W­ielen 10898 of 10872, frontgewicht
Standaard spoorverbreders
x
890,00
220,00
195,00
240,00
275,00
975,00
1695,00
1495,00
985,00
995,00
9741 Graszodensnijder 30 cm
9753 Straatborstel 10 cm
9754 Sneeuwborstel 10 cm
9759 Straatborstel 10 cm staal/nylon
9763 Sneeuwschuif 10 cm
9785 Frontbezemaandrijving
9800 Toplaagbreker 80 cm
980 Toplaagreiniger 80 cm
9803 Tennisveldwals 3-delig 80 cm
9804 Tennisveldwals 3-delig 80 cm
x x x W­ielen 10898 of 10872, frontgewicht
x x x W­ielen 10898 of 10933, frontgewicht
1725,00
9850 Dakschraper 80 cm
x Standaard spoorverbreders
Standaard spoorverbreders
1295,00
745,00
9809 Tennisveldwals -delig 80 cm
x x
9810 Kunstgrasreiniger
725,00
x x x x x Wielen 1087
1595,00
9808 Tennisveldwals -delig 80 cm
x x x x x Trekker uitrusten met wielaswals of wielen 1087
1245,00
9807 Kunstgrasveger 180 cm met zitting
x Standaard spoorverbreders
9805 Tennisveldwals getrokken met zitting
x x
x x Wielen 10898 )¹
890,00
9740 Graszodensnijder 30 cm
Wielen 10896 of 1087
x x x Wielen 10898 )¹
9735 Verticuteermachine 80 cm
x x x x x
350,00
1485,00
971 Maaibalk ESM SC 107 cm
x x Wielen 10896 of 1087
Wielen 10896 of 1087
Wielen 10896 of 1087
x x Wielen 10896 of 1087
630,00
x
630,00
FG201
9678 Cirkelmaaier 65 cm
F220
9676 Cirkelmaaier 65 cm
FG205
x x x x x Wielen 10896 of groter
FG315
895,00
x x x x x x Verkruimelwielen 9602, frontgewicht )¹
x x x x x W­ielen 10877, wielgewichten, frontgewicht
x x x x x x Wielnaven 1091 of 109 )³
x x x x x x Wielnaven 1091 of 109 )³
MIO F630
9661 Universeelstrooier 1-4 mtr.
1365,00
335,00
9603 Verkruimelwielen 80 cm, diameter 43 cm.
9650 Graszaaimachine 80 cm
290,00
960 Verkruimelwielen 80 cm
Verkoopprijs
Euro (excl.
BTW)
165,00
Omschrijving
9601 Verkruimelrol 11 cm
Bestelnummer
F810
13.
11.4
13.3
13.3
11.3
13.5
13.4
13.4
13.
13.1
11.1
10.4
11.
11.
11.
10.3
10.3
9.5
9.
9.1
9.1
9.4
9.4
9.3
9.3
8.5
8.4
5.5
17.3
17.3
4.5
Catalogus
Pag./Afb
F220
FG315
x x x
x x x
x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
470,00
175,00
270,00
52,00
55,00
57,00
59,00
10804 Vijzel
10806 Dakschraperkap
10809 Kunstgrasborstelrotor
10850 Schoffelset 30 cm.
10851 Schoffelset 40 cm.
1085 Schoffelset 50 cm.
10853 Schoffelset 60 cm.
x x
135,00
180,00
290,00
125,00
1089 Spoorverbreders F8-F6
10893 W­ielgewichten 12" ­ 68 kg
10894 W­ielen en banden 600x12"
10895 W­ielgewichten 8"/40 kg
x
x
x x x x x x
x x x Wielnaven 1091 of 109 )³
x x x
x x
65,00
85,00
10885 Spoorverbreders verl. naar F6
80,00
x x x
68,00
10884 Spoorverbreders dubb. wiel.
10890 Spoorverbreders lang
x x x
49,00
10883 Spoorverbreders std.
10887 Spoorverbreders voor wiel. 5" (F6­F4)
x x x
65,00
1088 Spoorverbreders FG315, 3­voudig verstelbaar
130,00
x x
90,00
10886 Spoorverbreders voor wiel. 5" (F8­F4)
x x x
35,00
x x x x x x
10881 Hulpdifferentielen
150,00
10878 W­ielgewichten 10"/ 51 kg
x x x x x x Wielnaven 1091 of 109 )³
10880 Spoorverbreders verlenging
260,00
85,00
10877 W­ielen en banden 4.50x10"
10875 Cultiwielen 9 cm
1087 W­ielen en banden 16x6,5x8"
x x x x x x Wielnaven 1091 of 109 )³
x x x
395,00
10803 Verkruimelrol
160,00
x x x
FG201
475,00
FG205
1080 Toplaagmessenrondsel
10801 Wielstel voor diepteregeling
10800 Verticuteerrondsel
Aanbevolen trekkeruitrusting
x x x Wielen 10877 of groter
x x x x x x Wielen 1087
F501
x x x
x
MIO F500
95,00
x
F560
x x x
475,00
9886 Sulky, geremd met trekhaak
F720
x x x x x Wielen 10896 of groter
MIO F630
350,00
845,00
9883 Aanhangwagen 500 kg 1370x104x30 cm
Verkoopprijs
Euro (excl.
BTW)
950,00
Omschrijving
9879 Aanhangwagen 500 kg 150x100x35 cm
Bestelnummer
F810
16.5
16.3
16.5
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.
15.3
16.5
16.3
17.1
16.4
4.5
4.5
4.5
4.5
14.1
14.1
14.1
14.1
14.1
14.1
14.1
1.5
1.4
1.
Catalogus
Pag./Afb
MIO F500
F560
F501
80,00
15,00
55,00
11544 Frontgewicht 3 kg
11545 Spoorverbreders verbinding
4401 Spoorverbreders std.
x
45,00
11541 Frontgewicht 9 kg
180,00
40,00
11540 Spoorverbreders dubb. wiel.
4410 Spoorverbreders std. F8
x x x x x x Fronttrekhaak 10916 of 10943 gebruiken
85,00
11539 Cultiwielen 40 cm
x x
x x x x x x Fronttrekhaak 10916 of 10943 gebruiken
35,00
11537 Koppelstuk F6/F8
voor spoorverbreders 10880
x x
35,00
11536 Spoorverbreders std.
x
x x x
140,00
11535 IJzeren wielen 55 cm
x
105,00
11533 IJzeren wielen 46 cm
x x x
x x x
50,00
10943 Fronttrekhaak
x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x )³
55,00
120,00
10933 W­ielen en banden 350x6"
x x x x x )³
x x x x x x Wielnaven 1091 of 109 )³
x x x x x
10938 W­ielgewichten 5"/15 kg
225,00
75,00
109 Wielnaven F800 serie
1095 W­ielen en banden 400x12 F6 naaf MIO
45,00
1091 Wielnaven F600/F700 serie
175,00
x
40,00
1090 Trekhaak FG315 achter
1093 W­ielen en banden 400x8" j.p.
14.3
x
35,00
10919 Fronttrekhaak FG315
x
14.3
49,00
15.3
15.3
15.3
14.5
14.5
15.3
17.1
14.4
15.3
17.
17.
14.4
16.5
16.1
16.3
16.
15.
15.
14.3
14.4
14.4
15.1
16.4
16.
Catalogus
Pag./Afb
10918 Trekhaak FG500 achter
x x x
x x
x x x x x
x x x x x x )³
Aanbevolen trekkeruitrusting
50,00
FG201
10916 Fronttrekhaak
F220
30,00
FG205
10915 Koppelstuk
FG315
65,00
120,00
F720
x x x x x x )³
MIO F630
10910 Frontwiel
10898 W­ielen en banden 13x5.00­6 incl.wielnaven
Verkoopprijs
Euro (excl.
BTW)
160,00
Omschrijving
10896 W­ielen en banden 400x8"
Bestelnummer
F810
637,82 Hakfrees, sleepvoet, transportwiel
738,66 Hakfrees, sleepvoet, transportwiel
Honda FG05 )²
Honda F0 )²
3579,83 Sleepvoet, wielnaven
Honda F810 )²
*) Prijs op aanvraag
)¹ Voor deze werktuigen is de genoemde uitrusting noodzakelijk!
)² Bron: Honda Prijslijst juni 2007, levering via de Honda dealer.
)³ Bij gebruik van wielen zijn passende spoorverbreders nodig, wij informeren u graag.
Voor getrokken grondbewerkingswerktuigen kunnen de benodigde wielen en banden vaak vervangen worden door goedkopere ijzeren wielen. (Indien niet over verhardingen gereden hoeft te worden)
Bij gebruik van de op de wielas gemonteerde werktuigen op harde grond is een frontgewicht gewenst.
W­ijzigingen voorbehouden, 01­09­2007
2604,20 Sleepvoet, wielnaven
2145,00 W­ielen 400x8", fronttrekhaak, frontgewicht 23 kg, sleepvoet
1831,09 Sleepvoet, wielnaven
1495,00 W­ielen 350x6", fronttrekhaak, frontgewicht 9 kg, sleepvoet
Honda F70 (vervangt F660) )²
803 MIO F630 tweewielige trekker
Honda F560 )²
808 MIO F500 tweewielige trekker
Standaarduitrusting
2545,38 (geen aanbouwwerktuigen mogelijk)
Honda FF500
Tweewielige trekkers
1805,88 (geen aanbouwwerktuigen mogelijk)
780,67 Hakfrees, frontwiel, sleepvoet
Honda FF300
Honda FG315 E D )²
1377,31 Sleepvoet. Transportwiel
553,78 Hakfrees, sleepvoet, transportwiel
Honda FG01)²
Honda F501 )²
385,71 Hakfrees, sleepvoet, transportwiel
Standaarduitrusting
Honda F110)²
Tuinfrezen
Naast aanbouwwerktuigen en accessoires omvat ons leveringsprogramma ook motor­aangedreven
machines en traktorwerktuigen:
- Bladblazers
- Bosmaaiers
- Doorzaaimachines
- Gazonmaaiers
- Generatoren
- Graskantentrimmers
- Graszaaimachines
- Graszodensnijders
- Hogedrukpompen
- Motorspuiten
- Regenautomaten
- Snoeimachines
- Speciale machines
- Toplaagbrekers
- Tuintrekkers
- Verticuteermachines
- Waterpompen
UW DEALER:
Rijksweg Zuid 19 - 5856 AA Wellerlooi
Tel. (0478) 502 300
Fax. (0478) 502 347
[email protected]
www.keijsers.com
OFFICIAL HONDA ATTACHMENT SUPPLIERS
uitgave september 2007 - V2.1
KEIJSERS T.E.F. NEDERLAND vof

Vergelijkbare documenten