16 de Andijker van 20 april

Commentaren

Transcriptie

16 de Andijker van 20 april
www.andijker.nl
[email protected]
telefoon 0228 - 59 36 05
Woensdag 20 april 2016 • week 16 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921
Aanstaande zondag: Tulpenwandeltocht
Aanstaande zondag organiseren
de IJsclubs Andijk en Nibbixwoud 2 wandeltochten.
Afstanden: 18 of 6 km.
Starttijd: 9.00 tot 12.00 uur.
Startplaatsen: Zorgboerderij De
Tulp, Kleingouw 151 Andijk of
IJsbaan Nibbixwoud aan de Oosterwijzend in Nibbixwoud.
GRATIS INLOOP: 9-17/19-21 uur
Do.
Mr. A.W.M. ANDIJK
Overtoom
Mr. 28-04
R.M. Mantel-Kooistra
BENNINGBROEK Di. 03-05
www.mantelovertoom.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64
U loopt voor Zwembad De Weid
en het St. Nicolaascomité Nibbixwoud.
U ontvangt GRATIS: Soep, ranja
of iets lekkers na de wandeling.
Voor de kinderen is er een mooie
herinnering met een handtekening van een top Marathon
schaatser.
Verder informatie:
www.ijsclubandijk.nl.
Fotocollage: KD/De Andijker
Het kantoor van
de Andijker
en Dijkprint is op
Koningsdag (27 april),
Hemelvaartsdag (5 mei)
en op vrijdag 6 mei
gesloten!
Langs de weg...
Verkoop
Aankoop
Advies
Taxatie
0228-59 22 44
www.kwantesmakelaardij.nl
Afgelopen zondag kwam de Ronde van Noord-Holland weer door Andijk.
Foto: KD/De Andijker
Open huis bij Garage Jong
Het is alweer ruim een jaar geleden dat
Toon Jong, Jos van der Stal en Rene Karreman een samenwerking aangingen als
Garage Jong V.O.F.
Het jaar is omgevlogen en ook het klantenbestand is gestaag gegroeid dankzij een
hoge mate van inzet, plezier en gedegen
vakmanschap.
Al snel kwam de conclusie dat de ruimte
toch aan de krappe kant was voor drie personen.
Toevallig kwam de direct aangrenzende
ruimte naast de werkplaats beschikbaar en
werden er plannen gesmeed of het mogelijk was om de werkplaats uit te breiden.
Een stroomversnelling volgde en lagen de
plannen tot uitbreiding op tafel.
Na een paar maanden keihard werken is
de klus dan toch geklaard en kunnen wij
met trots melden dat onze werkplaats
weer volledig voldoet aan de huidige eisen
ten, APK, airco reparaties en diagnoses
uitvoeren aan technische storingen. Dit
zowel voor personenauto’s, bedrijfswagens alsook grote campers.
Voor dit laatste is tevens een extra verlengde hefbrug aangeschaft om gedegen
en veilig uw camper tot in de puntjes te
kunnen onderhouden.
Daarom zetten wij onze deuren open tijdens ons OPEN HUIS op 30 april van
13.00 tot 17.00.
Voor de kinderen is een prachtig groot
springkussen aanwezig zodat ook zij zich
kunnen vermaken terwijl u onder het genot van een hapje en drankje onze nieuwe
werkplaats kunt bewonderen.
Wij heten u van harte welkom bij
en wensen.
Voldoende ruimte, enkele nieuwe hefbruggen, perfecte mogelijkheden tot het
uitvoeren van alle werkzaamheden die in
de autobranche voorkomen.
Van het uitvoeren van onderhoudsbeur-
Garage Jong V.O.F op:
Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
2016 - week 16
0228 - 59 36 05
De Andijker
FAMILIEBERICHTEN
De Heer is mijn Herder
Psalm 23
Na een avontuurlijk en eigenzinnig leven is uiteindelijk
rustig gestorven onze lieve
Rennie Cnossen - Westerneng
weduwe van Feike Cnossen
Amsterdam,
29 oktober 1921
Hoorn,
11 april 2016
Carla van der Goes - van Etten
Vera van Etten
Correspondentieadres:
Martien Weel Uitvaartzorg
t.a.v. familie van Etten
Drieboomlaan 318
1624 BW Hoorn
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Onze bijzondere dank gaat uit naar Verpleeghuis De Hoge Hop,
afdeling Kofschip, te Hoorn voor de liefdevolle verzorging.
Na een lang leven is overleden onze dierbare vriendin
Rennie Cnossen - Westerneng
weduwe van Feike Cnossen
Amsterdam
29 oktober 1921
Hoorn
11 april 2016
Jouw hartelijke belangstelling zullen we missen.
Gina Betzema
Marijke Klijnstra
We hebben afscheid genomen van Rennie, 15 april j.l. in Hoorn.
’n beetje
Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
’t is vreemd maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt: ”Ik ben wat moe”
Maar op een keer dan ben je,
aan je laatste beetje toe.
Toon Hermans
Alie Pannekeet - Verduin
echtgenote van Fred Pannekeet
op de leeftijd van 65 jaar.
Fred
Mascha en Danny
Jaap, Nelleke
Jarno
Jolijn
17 april 2016
Generaal de Wetlaan 14
1619 VL Andijk
Alie is in het uitvaartcentrum, Ibislaan 3, huiskamer Rubato te
Andijk. Hier is gelegendheid tot condoleren op woensdag 20 april
tussen 19.30 en 20.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 21 april
om 11.30 uur in Crematorium Waerdse Landen, Krusemanlaan 5
te Heerhugowaard. Na de plechtigheid bent u welkom in de
ontvangkamer van het crematorium.
Alie hield van tulpen.
Liever geen bezoek aan huis.
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van
Alie Pannekeet
Wij wensen Fred, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte in deze moeilijke tijd.
De buren van de Generaal de Wetlaan
COLUMN (16)
Redactie: K.Gorter
[email protected]
Hartelijke dank voor het warme medeleven
na het overlijden van onze schoondochter Ellen.
Dave en Greet Davidse
Eén met Hem
Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben
op de dag van het oordeel.
Want zoals Hij is, zijn ook wij
in deze wereld. 1 Joh.4:17. Vol
vertrouwen zijn. Dat klinkt
geweldig in deze tijd van onzekerheid. Maar vol vertrouwen zijn op de dag van het
oordeel is nog veel mooier. Johannes schrijft over de liefde.
Voornamelijk over de liefde,
die God voor ons mensen
heeft. Die liefde is heel erg
groot. Groter dan wij ons voor
kunnen stellen. Zo groot, dat
Hij er voor koos om ons onze
zonden niet aan te rekenen,
maar om die op Jezus te leggen. Niet alleen onze zonden,
maar ook die van de hele wereld! Maar veel mensen in de
wereld weten het niet en dus
hebben ze er ook niets aan. Ze
weten niet hoeveel God van
hen houdt en daarom kunnen ze ook niet zonder angst
leven. Angst voor het oordeel,
angst om verloren te gaan.
Maar voor ons die het wel
weten is er goed nieuws. Wij
kunnen lezen en ervaren, dat
God zo veel van ons houdt,
dat Hij in de dag van het oordeel alleen maar Jezus ziet. In
Hem zijn wij geborgen. In Zijn
liefde één geworden met zijn
lichaam. Het is mogelijk om
nog in deze wereld te leven en
toch in het lichaam van Jezus
te zijn. Dat kan door de Geest.
Onze geest en Zijn Geest
smelten samen. Ons lichaam
is nog in de wereld, maar onze
geest in één met Jezus. En als
God dan naar ons kijkt, ziet
hij alleen maar Jezus. Ontroerend zo veel liefde. Wij kunnen die status nooit op eigen
kracht bereiken. Wij krijgen
het gratis als we er om vragen.
Dat is evangelie. Dat is genade.
Daarvan mogen wij getuigen
zijn. Want iedereen moet weten hoeveel God van hem of
haar houdt. En alleen iemand
die zich geliefd weet door de
Vader, heeft geen angst meer
voor het oordeel. Die boodschap vertelde Johannes aan
de wereld. En dat mag ook
onze boodschap zijn. Gebed:
Vader wat een voorrecht dat
wij U mogen kennen. Dat wij
in Jezus voor U mogen staan
en dat U dan alleen maar Uw
volmaakte Zoon ziet. Helpt U
ons om van die positie in Jezus
goed gebruik te maken, zodat
we geen plaats meer geven
aan schuld en schaamte, maar
vrijmoedig voor Uw troon
komen. Iedere dag weer. Om
U te prijzen en te loven en
te danken. Want U bent het
waard. Amen. (W.Durieux)
Pagina 2
Hiep
hiep
hoera
Zaterdag 23 april 2016 is het 40 jaar geleden dat
Piet & Marijke Bloemendaal
elkaar het ja-woord gegeven hebben.
Wij wensen hen nog vele mooie jaren toe!
Hun dankbare kinderen en kleinkinderen:
Marianne & Peter, Pepijn, Merel
Willem-Jan & Marianne, Thom,Bas, Lisa
Monique & Ronald, Madelief, Enzo
Na bijna 50 jaar in de Beatrixstraat gewoond te hebben,
ben ik verhuisd naar Sorghvlietlaan 176, 1619 XZ Andijk.
Marijke op 't Land
T A X I
Voor al uw taxiwerk
• Groepsvervoer
• Rolstoelvervoer
• Ziektekostenvervoer
• Directievervoer
• Volgauto’s
• Koeriersdiensten
Taxi Kaijer is aangesloten bij DVG Personenvervoer.
Handelsweg 12, 1693 AZ Wervershoof
www.taxikaijer.nl
Nieuws of tips?
[email protected]
of bel: 59 36 05
Uitvaartvereniging
De Laatste Eer
Uitnodiging
Algemene ledenvergadering op donderdag 21 april 2016
in dorpshuis Sarto, Bangert 4 te Andijk.
Aanvang 20.00 uur.
Agenda:
• Opening.
• Notulen Algemene ledenvergadering van 23 april 2015.
• Jaarverslag 2016.
• Verslag kascommissie / verkiezing kascommissie 2017.
• Mededelingen.
• Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Jenny Meijers-van Akkeren.
Eventuele kanditaten kunnen zich melden voor
18 april bij het secretariaat:
J. Meijers- van Akkeren, Viskuil 26 - 1619 AT Andijk
• Verslag Stichting Uitvaart Deposito’s.
• Rondvraag en sluiting.
De notulen en het financieel jaarverslag liggen
vanaf 19.45 uur ter inzage.
Wij nodigen u uit om deze vergadering bij te wonen.
Namens het bestuur van uitvaartvereniging
“ De Laatste Eer”.
2016 - week 16
0228 - 59 36 05
De Andijker
[email protected]
’T WAPEN VAN ANDIJK
MANTEL & OVERTOOM NOTARISSEN
ORGANISEERT VOOR HET 9E JAAR DE MAAND
VAN HET TESTAMENT EN LEVENSTESTAMENT
PROGAMMA FEESTDAGEN
GRATIS LEZING –
DINSDAG 26 APRIL 2016 VAN DER VALK HOORN
Voor het 9e jaar organiseert ons kantoor de Maand van het Testament, met ook dit jaar aandacht voor het levenstestament. Wat is
nu een slim testament, zult u zich wellicht afvragen. De naam slim
testament hebben wij op kantoor bedacht voor de vorm van testamenten die heel flexibel zijn in de afwikkeling. Het gaat hier om
testamenten voor partners met kinderen. Met dit slimme testament
kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat bij het overlijden van één
van de ouders, de langstlevende erfbelasting moet betalen, maar kunt
u ook zaken regelen met betrekking tot eventuele zorgkosten.
Wilt u weten:
✓ Wat nog meer voordelen van ‘slimme’ testament zijn?
✓ Hoe u erfbelasting en/of zorgkosten kunt besparen?
✓ Welke zaken u kunt vastleggen in een levenstestament?
✓ Hoe schenken op papier werkt?
Silva Visser
Mantel&Overtoom Notarissen
Andijk 0228-592224 en Benningbroek 0229-591264,
aanmelden kan telefonisch of via [email protected]
Pinksterweekend
Donderdag 9 Juni
Wie is er tegenwoordig
1ste en 2de pinksterdag
open vanaf 16:00 uur
JAARMARKT open
vanaf 12:00 uur
en natuurlijk is
het terras weer
gezellig open
Gezond eten en gezonde
producten op tafel. Onze
regio laat zich hier goed
Alle dagen vrij ENTREE.
Elk weekend je eigen muz iek aanv rage n al 39
jaar bij onze huis-dj’s
En open tot 4:00 uur GRATIS ENTR EE
tal van mooie regioproducten en in Andijk
(Ad Terram, “voor de
aarde”) ontwikkelen ze
en zaadontsmettingsmiddelen om duurzamer
Ga naar:
www.mantelovertoom.nl
‘s avonds onze bekende
huis D.J’s
in kennen. We hebben
biologische zaadcoating
Abonnement gratis
digitale nieuwsbrief?
Woensdag 27 april
Koningsdag open vanaf 16:00 uur ‘s avonds huis D.J
Donderdag 5 mei
Hemelvaartdag open vanaf 16:00 uur
‘s avonds huis D.J
Duurzaam Voedsel
niet met voedsel bezig?
Dan bent u van harte welkom op onze lezing. Iedereen is welkom,
entree en koffie/thee is gratis. Indien u niet in staat bent om de
lezing te bezoeken, dan kunt u ook een afspraak maken voor een
bespreking op één van onze kantoren. Indien u niet in staat bent om
bij ons op kantoor te komen, dan is het ook mogelijk dat wij bij u
thuis komen.
Geen tabak voor losse verko op ivm controle sorry. SEE
Zaterdag Open!
nieuwjaarstoespraak
Begin april zijn er in Berkhout
wedstrijden gespeeld om uit te
maken wie de beste is in de verschillende klassen. Er hadden
zich ruim 100 dames opgegeven
verdeeld over de 4e ,3e, 2e, 1e en
superklasse. Vanuit de Andijker
dameskolfclub is er ook weer
een delegatie vertrokken om te
proberen Nederlands klassenkampioen te worden. Er werd in
de voorrondes door hen niet heel
erg goed gespeeld, want uiteindelijk mochten er 3 dames terugkomen voor een finaleplaats.
In de 4e klasse mocht Marianne
Mulder , als 5e geplaatste terugkomen. Zij sloeg in de finale niet
zo goed en werd daardoor 6e in
haar klasse.
In de 1e en 2e klasse mochten
Aafke Bankert en Hannie Bakker, beide als 2e geplaatsten, terugkomen. Zij sloegen er zoveel
punten bij dat zij allebei als eerste
eindigde. Vooral de strijd in de
eerste klasse was heel spannend
omdat Aafke uiteindelijk maar 2
en 4 punten meer geslagen heeft
dan de dames van plaats 2 en 3.
Hannie won in haar klasse overtuigend met een voorsprong van
9 punten.
Natuurlijk zijn de leden van kolfclub “De Vrouwenkliek” trots op
haar kampioenen. Dat is dinsdag
nog onderstreept door het overhandigen van een bos bloemen.
Ook Nel Kreuk ontving van de
kolfbond een prijs. Zij sloeg in de
3e klasse een prachtige serie van
44 punten, de hoogste in haar
klasse.
Al met al een zeer goed eindresultaat gelet op het aantal deelnemers aan dit Nederlandse klassenkampioenschap.
Marry Boon, secretaris kolfclub
“De Vrouwenkliek”
(tijdje terug) kregen we
een zak regioproducten
mee. Er zaten heerlijke
aardappelen van onze
bodem in, en daar hebben we smakelijk van
gegeten. Ik ben werkzaam bij een grote zaadveredelaar (Enza Zaden)
en heb ook een tijdje
bij Pop Vriend binnen
mogen kijken. Na uitleg
over de innovatie en
alle ontwikkelingen om
gezonder en beter voedsel te produceren, eet
Aanstaande zaterdag vanaf 12.00
uur kan het weer; heerlijk buiten
zwemmen! Dankzij de onuitputtelijke inzet van de vrijwilligers
van Vrienden van De Weid ligt
het complex er tiptop bij. Inclusief de splinternieuwe airtrampoline van 14 x 8 meter!
Koningsspelen
Aanstaande vrijdag hebben de
kinderen van de Piramide, Bangert, Kuiper en Ydenburgschool
eerst hun eigen besloten feest; zij
vieren de Koningsspelen in De
Weid. Een mooie dag gewenst!
Opgeven voor sixpack, aquafit
en bootcamp kan nog!
Werken aan je conditie deze zomer? Voor volwassenen aquafit
of een ui. We mogen dus
wat betekenen met onze
regio voor de hele wereld
en daar kunnen we heel
ontwikkelingen.
0228 – 56 12 01
[email protected]
• Elektrische installaties
naar kantoor en ook
• Alarm- en telefooninstallaties
trots aan het werk, mede
• Water- en gasleidingen en sanitair
omdat Enza Zaden uit-
• C.V. en warmwatervoorziening
• Mechanische ventilatie
• Lood- en zinkwerk
• Riool - en ontstoppingswerkzaamheden
[email protected]
Maandag ga ik weer
(0228) 32 11 32
Ook vrijwilliger worden?
[email protected]
een paprika, een boon
banen op en prachtige
Het fijne komt van de banketbakker
op woensdagavond om 19.00 uur.
Start 11 mei. Of kies dit jaar voor
bootcamp: een lesprogramma
met 20 minuten trainen op de
kant en 20 minuten in het zwembad. Donderdagavond om 19.05
uur, start 12 mei. Voor de jeugd
met zwemdiploma keert sixpack
weer terug op vrijdagavond om
18.30 uur. Iedere week een ander
leuk en sportief thema met klimmen, klauteren, duiken en plezier
in het bad. Belangstelling?
[email protected]
je nooit “zomaar” meer
trots op zijn. Het levert
Gebak
bestellen?
Harrie
bellen!
YOU
Huisregels op www.wapenvanandijk.nl
www.facebook.com/wapenvanandijk
[email protected]
Kleingouw 10 1619 CA Andijk 0228-592080
te produceren. Na de
Geweldige prestaties van de dames van
kolfclub “De Vrouwenkliek” uit Andijk
Pagina 3
gekozen is als Familiebedrijf 2016.
Silva Visser
CU
2016 - week 16
0228 - 59 36 05
Tiede Nauta Perkplanten
De Andijker
[email protected]
Pagina 4
‘’Geniet van wat u ziet” bij IVN Streekbos
Douwe Greydanus exposeert
Zaterdag 23 april
zijn we weer open!
Gedeputeerde Laanweg 62, Andijk.
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag vanaf 19.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
www.tiedeplanten.nl
Jubilarissen bij Excelsior
Douwe Greydanus met een foto van de grote Barnsteen slak. Foto: KD/de Andijker
Jubilarissen Ton Stuifzand, Dirma Mantel, Jan Droog en Ruud Sijm.
Foto's aangeleverd.
Tijdens de Dinnershows van 8
en 9 april j.l. werd nog even stilgestaan bij de 5 jubilarissen van
Excelsior.
Voor dit heugelijke feit was al aandacht gegeven tijdens de repetitiedag op zondag 3 april. In het bijzijn van hun familieleden werden
ze tijdens de koffiepauze in het
zonnetje gezet met mooie woorden, een speldje en oorkonde.
De nestor van het orkest Ruud
Sijm werd gehuldigd voor 60 jaar
muziek maken. Jan Droog 40 jaar,
Dirma Mantel en Ton Stuifzand
met 25 jaar. Tijdens de jaarvergadering van afgelopen donderdag
kreeg Henny Doorenbos, die 3
april afwezig was i.v.m. ziekte,
een speldje omdat zij 12 ½ jaar
bestuurslid is.
Alle jubilarissen nogmaals van
harte gefeliciteerd.
Natuurfotograaf Douwe Greydanus exposeert veertien foto’s
uit zijn collectie. Ze zijn tot half
juni 2016 te zien in het Streekbos
Paviljoen aan de Veilingweg 21A
te Bovenkarspel, in de bovenzaal bij het IVN. Het paviljoen
is elke zondagmiddag geopend
van 14:00 tot 16:00 uur Titel van
deze expositie is: ‘’Geniet van
wat u ziet”. Elke foto weerspiegelt
wat Douwe zoal tegenkomt in
de natuur. De foto van de Grote
Barnsteenslak (Succinea Putris)
daarbij, is een apart verhaal. Deze
eivormige slak van 1,6-2,2 cm
groot, draagt een Sporocyste met
zich mee, een parasiet, die als
‘rups’ uit de slak steekt. De linker
spriet vertoont dankzij golvende
bewegingen verschillende kleuren. Op die manier lijkt de Sporocyste op een rups. Vogels pikken
slak en parasiet op. In het vogellichaam vermeerderen de wormachtige parasieten zich en leggen
eitjes, die met de vogeluitwerpselen naar buiten komen. Treft
een slak een eitje, dan begint de
cyclus gaat weer van voren af aan.
Douwe gevraagd naar z’n beweegreden:
“Ik trek graag door de natuur en
fotografeer al wat er voor de lens
komt. Dat is weer materiaal voor
lezingen voor toehoorders van
diverse leeftijden. Ik ben actief
bij verschillende organisaties,
bijvoorbeeld gids bij het IVN,
en werk mee aan het natuurcircuit voor de kriebelbeestjes. Ook
ben ik vrijwilliger bij Landschap
Noord-Holland bij het beheer
van de waterbergingen. Verder
ben ik coördinator afd. Hoorn/
West-Friesland van de KNNV
vogelwerkgroep. Dit jaar bestaat
ons project Huiszwaluwen in
West-Friesland en de Zeevang
vijfentwintig jaar, een jubileum.
Voor de Steenuilwerkgroep
Noordholland (STONE) doe
ik onderzoek naar steenuilen.
Bij SOVON (vogelonderzoek),
RAVON (Reptielen en amfibieën
onderzoek) en de Vlinderstichting ben ik waarnemer.
Mij gaat erom om de buitenstaander meer bewust te maken
van ons leefklimaat en voor te
houden er goed mee om te gaan.
Wij moeten de natuur koesteren
om er blijvend van te kunnen genieten. Het behoud van de natuur
is ook van groot belang voor onze
kinderen en kleinkinderen”, aldus
Douwe.
De vos is los
Henny Doorenbos werd tijdens de
jaarvergadering gehuldigd.
Koningsdag
2016
Open om
16.00 uur!
Live muziek
met“ALICE”!
aanvang 19.00 uur
toegang gratis!!
Bezitters van o.a. pluimvee aan de Dijkweg tussen Hornpad en
de Schoolweg wees gewaarschuwd. Reinder de Vos waart rond
in de nachtelijke uren! Douwe Greydanus
2016 - week 16
0228 - 59 36 05
De Andijker
[email protected]
Pagina 5
Vrouwen van Nu, bijeenkomst brein in beweging
Deze avond werd iedereen welkom geheten, ook onze gast, mevr. Aafke Wiegers,
die deze avond een lezing zal geven over
gezond leven en vitaal blijven.
Als eerste werd het woord gegeven aan
mev. Ineke Allerlieste en Nelleke Hellingman, die als vrouwen van de afd. Twisk
zich bezighielden met bepaalde aspecten
omtrent vluchtelingen en de opvang daarvan. Met daarbij de vraag of er in Andijk
mensen waren die als contactpersoon zich
hier ook mee bezig wilden houden.
Na nog wat mededelingen mocht mevrouw Wiegers hierna beginnen met haar
lezing over gezondheid en vitaal blijven,
vooral voor vrouwen op latere leeftijd.
Verschillende onderwerpen werden toegelicht en met behulp van een power-point
presentatie is hierover duidelijk en helder
uitgelegd.
Over het feit dat bij een te hoog cholesterol het verstandig is om met de voeding
meer Pro-aktiv producten te gebruiken,
bijv. van Becel; hier zou het gehalte van
het cholesterol verlaagd kunnen wordenVerzorgen van de huid bestaat uit ook bijv.
goede nachtrust, goed drinken voldoende
vitaminen en vetten, maar ook vooral tegen de zon heel goed beschermen.
Van de voeding is bekend dat het volgens
de schijf van vijf heel belangrijk is om 250
gram groente per dag te eten, maar ook
fruit en melkprodukten met afwisseling
van graanprodukten en het drinken van
vocht/water/sap zonder kleur en smaakstoffen.
Voeding, gezonde nachtrust, niet roken,
matig alcohol, regelmatig bewegen zijn allemaal onderdelen om je als mens zo lang
mogelijk gezond en vitaal te blijven voelen.
Tussen de diverse onderwerpen door werd
er een quiz gespeeld , om wat afwisselende
lezing te laten zijn, maar ook een verloting
om een potje crème, speciaal voor een
meer rose teint en om een verrrassingstas
met verschillende verwenproducten voor
het haar.
Na het vragen rondje bedankte Ria hartelijk mevr. Wiegers over haar duidelijke
uitleg.
De Fruittuinen
Groen, ruimte en water
Laatste kans!
Een nieuw lid, Heleen Droog, werd even
welkom geheten bij onze vereniging, en
daarna werd Lies Rusting nog even bedankt voor haar werkzaamheden als webmaster op onze website.
Nog even aandacht voor bepaalde dingen
in de nieuwsbrief, die nu ook digitaal kan
worden gelezen.
Het borden project voor de tentoonstelling Textiele Werkvormen is door onze
leden uitgevoerd met 15 borden.
Nog even de groeten van de niet aanwezige Janny Groot, en Hetty Hoed.
Ria leest nog even een gedicht voor over
gezond leven en eten, dat valt toch niet
mee……………
Hierna nog even discussie over het bestuur achter de tafel moet blijven of tussen
de leden en daarna een wel thuis, volgende
week keezavond in het Dorpshuis en anders graag tot de volgende keer, bij het
eendagsbestuur, Tot dan !!
De Parkwoningen: vanaf € 172.500,-- v.o.n.
Dit is uw laatste kans om
te wonen in De Fruittuinen!
Kavels: vanaf € 130.000,-- v.o.n.
Woning standaard voorzien van:
• Vloerverwarming begane grond
• Luxe badkamer incl. vrijhangend
toilet
• Zonnepanelen
De Zwaan: vanaf € 222.500,-- v.o.n. excl. garage
Wordt dit uw nieuwe woning?
Scholtens Projecten
0229 281820 | scholtens.eu
De Stijl Makelaardij
0229 281900 | destijl.nl
Jaspers Van Diepen
0229 573600 | jaspers-vandiepen.nl
Waterschap vervangt na 42 jaar pomp bij gemaal aan Dijkweg
“Je kunt beter een nieuwe
pomp plaatsen, dan een oude
houden die veel onderhoud en
dus kosten nodig heeft”, vertelt
Marco Bats van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het gemaal
aan de Dijkweg in Andijk krijgt
na ruim veertig jaar nieuwe
pompen. “Je ziet in musea
veel pompen die nog wel werken, maar die duur zijn in onderhoud. Nu gaan we van een
dieselmotor naar een elektromotor. Het wordt dus een stuk
zuiniger en efficiënter.”
Flinke klus
In Andijk is de landhoogte ongeveer een anderhalve meter
beneden NAP. Het gemaal aan
de Dijkweg 312 pompt sinds
1974 water tussen de polder
Het Grootslag en het IJsselmeer.
“Eerder werd het Grootslag in
twee delen uitgemalen. Een deel
in Bovenkarspel, bij Broekerhaven en een ander deel naast het
huidige gemaal, wat nu het poldermuseum is”, legt Marco uit.
Het was een flinke klus om de
pompen te vervangen, “de grootste pomp is 2,20 meter hoog en
9,5 ton zwaar”, vertelt Marco.
De nieuwe motoren zijn zo ontworpen dat ze zeker weer veertig
jaar mee gaan. Daarnaast is het
stroomverbruik aanzienlijk lager
en hebben de nieuwe motoren
minder onderhoud nodig. De
Marco voor schoon water en
droge voeten. Want dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet
altijd geweest. “Honderd jaar geleden was de laatste keer dat de
dijken bijna doorbraken. Sindsdien hebben we veel geleerd.
De dijken worden tegenwoordig meerdere keren per jaar beoordeeld en onderhouden”, legt
Marco uit. Daarnaast merkt hij
dat het klimaat verandert. “Eerst
had je natte én droge periodes,
afzonderlijk van elkaar. Nu is dat
allemaal inéén, waarbij er vooral
heftigere buien zijn en het langer
droog is. Er valt hetzelfde aantal
millimeters water, alleen is dat
niet meer geleidelijk maar best
intens.” Desondanks hoeven we
volgens Marco niet bang te zijn
voor een overstroming. “We houden alles goed in de gaten.”
Marco Bats bij de nieuwe pomp. Foto's: KD/De Andijker
oude diesel aangedreven pomp is
uit elkaar gehaald, waarna de onderdelen gebruikt worden voor
motoren in de scheepvaart.
Droge voeten
Als gebiedsbeheerder in de regio
Andijk, Stede Broec en Enkhuizen heeft Marco een breed taken-
pakket. “Ik meet bijvoorbeeld het
waterpeil en zorg dat er voldoende en schoon water is, beoordeel
de vergunningaanvragen en geef
technisch advies aan de mensen.”
Hij zit regelmatig om de tafel met
boeren, ondernemers en bewoners uit West-Friesland.
Samen met zijn collega’s zorgt
Het gemaal in Andijk
2016 - week 16
0228 - 59 36 05
De Andijker
[email protected]
Sfeerkeukens keukenontwerp
Pagina 6
Handgemaakte kwaliteitskeukens van Suzan Welling
Hallo, mijn naam is Suzan Welling. Van
jongs af aan is houtbewerken al mijn passie. Mijn overgrootvader was scheepstimmerman, zo ook zijn vader. Ondanks dat
het daarna twee generaties heeft overgeslagen denk ik dat zoiets genetisch zit ingebakken.
Maar timmeren is niets voor meisjes, dus
ik werd laboratoriumassistente. Maar na
10 jaar in het lab gewerkt te hebben, kwam
ik erachter dat ik mijn creatieve ei daar
niet in kwijt kon.
Ik ben begonnen met het bouwen van onze
eigen keuken, daar kwamen reacties op
van bekenden om ook voor hun een keuken te maken. Van het een komt het ander
en nu 10 jaar later is er continue werk en is
Richard Overstegen mij komen assisteren.
In een kleine werkplaats te Andijk ontwerp en vervaardigen we handgemaakte
keukens. Samen met de klant worden per
keuken de wensen en eisen uitgewerkt tot
een ontwerp. De één weet precies wat hij
wil, de ander wil details van meerdere keukens die hij of zij gezien heeft in één keuken laten terugkomen.
Een keuken moet in het gebruik praktisch
en degelijk zijn. Daarom adviseren we over
de inrichting.
In de werkplaats worden de keukens ontworpen en gemaakt. Foto's: KD/De Andijker
Richard Overstegen en Suzan Welling in de eigen keuken bij Suzan thuis.
Voor de ombouw gebruiken we alleen watervaste materialen, geen geperst spaanplaat. In de kastjes komt alleen topkwaliteit
hang en sluitwerk. (Blum, Kessebohmer)
Onze klanten zijn veelal op zoek naar een
keuken met ambachtelijke uitstraling.
Door goed te luisteren, proberen we aan
de specifieke wensen te voldoen.
Waar de laatste jaren veel vraag naar is,
is eikenhout met een ruige look. Elk idee,
kleur, met of zonder sierlijstjes, alles kan!
De klant is bij ons Koning.
Het geeft veel voldoening om te zien dat
mensen tevreden zijn als de uiteindelijke
keuken geplaatst wordt.
Ondanks dat de keukens handgemaakt
zijn kunnen ze prijstechnisch concurreren
met de betere fabriekskeukens. Onze levertijden zijn helaas wel wat langer, omdat
we meestal werkvoorraad hebben en maar
één keuken tegelijk bouwen.
Doordat we nooit twee dezelfde keukens
neerzetten, hebben we geen showroom.
In woonwinkel ‘De Zinken Viool’ staat wel
een kleine keuken, verder hebben we wel
wat voorbeelden om de mogelijkheden te
laten zien. Tot slot is een goede impressie
te krijgen op onze website www.sfeerkeukens.nl. Mocht u interesse hebben in een
exclusieve keuken, neem dan vrijblijvend
contact op om eens na te gaan wat de mogelijkheden zijn.
Erkend schildersbedrijf voor al uw
binnen- en buitenschilderwerk,
glas- en behangwerk!
Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex.
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.
Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.
Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94
Marc van den Braber
Hoekweg 13
1619 EA ANDIJK
[email protected] - www.vandenbraber.nl
Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.
06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.
maandag t/m vrijdag
geopend van 08.00 tot 18.00 uur
Zaterdag geopend
van 09.00 tot 16.00 uur
Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl
verhuur v.a. €2,50 per uur.
Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222
Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk
www.garagejong.nl
Europasingel 118
1693 GV Wervershoof
Tel 0228-582270
Keizerskroon 1
1619 XK Andijk
0228-592717
Staat voor kwaliteit en zorg:
In curatie:
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie
• Kinderfysiotherapie
• Ontspanningstherapie
• Bekkentherapie
• Diverse doelgroepen: Diabetes,
COPD, valpreventie, claudicatio
Handelsweg 33E
1619 BJ Andijk
06-373 1414 8
www.LNChuidverbetering.nl
Totaal onderhoud
voor uw personen
en bedrijfsauto’s
En preventie:
• FysioSport
• Doelgroep chronische aandoeningen
www.fysio-wfo.nl
e-mail: [email protected]
De Ruimte
voor oplossingen
Wij kunnen het
ontwerp en alle
benodigde tekeningen
voor uw nieuw- of
verbouwplan verzorgen.
Neem vrijblijvend contact op met Ard Botman.
06-53710671• www.deruimtevooroplossingen.nl
Bouwadvies � Architectuur � Kostenbeheersing
De Andijker Onderneemt!
2016 - week 16
0228 - 59 36 05
De Andijker
[email protected]
Pagina 7
Aanhangwagens
Fysiotherapie
Tandheelkunde
OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl
Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl
Tandprothetische Praktijk G.Gombault • Ged. Laanweg 31
Tel. 0228 - 592888 • Geopend: vrijdag 9.00 - 12.00 uur
Accu’s
Garage
Trekkers en werktuigen
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com
Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl
Manshanden • Dijkweg 322 Andijk
Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl
Administratie
Hovenier
Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • [email protected]
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk
Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk
Tel. 06-2738 0707
Architectenbureau
Kantoormeubelen
Verhuizen
De Ruimte • Ard Botman
Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.allekantoormeubels.nl
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl
Autoschade
Makelaardij
Vishandel
Autoschade Schepenwijk • De Dolfijn 17, 1601 ME Enkhuizen
Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl
Kwantes Makelaardij • Middenweg 9
Tel. 0228 - 592244 • www.kwantesmakelaardij.nl
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
www.kleinvolendam.nl • [email protected]
Brood en Banket
Nagelstyliste/Pedicure
Vloeren
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53
Tel. 0228-591556 • [email protected]
Salon Beautylounge, • R. Luisantestr. 14, Andijk
06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl
De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof
Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl
Dorpshuis
Onderhoud & montage
Witgoed
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 591613
[email protected] • www.sarto-andijk.nl
Klaus Wiechmann • Tel. 06 41 22 14 87
[email protected] • www.klauswiechmann.nl
Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk
Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.nl
Fietsenwinkel
Schilder- Glas- en behangwerk
Zonnepanelen
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof
0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk
Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk
0228-597272 • www.solarfabriek.nl
Fysiotherapie
Schoonheidssalon
Zonwering
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk
0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk
Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk
06 51 88 37 74
Voor alle voorkomende
onderhouds-, bouw- en
timmerwerken kunt u bij ons terecht.
Wij renoveren uw complete woning,
van kozijn tot badkamer.
Of het nu gaat om het afhangen van
een deur of het maken van een aanof opbouw; wij staan voor u klaar.
Tel: 06 - 4122 1487
Web WWW.KLAUSWIECHMANN.NL
Email: [email protected]
Drukwerk voor o.a. jubilea,
uitnodigingen, flyers,
posters, banners,
tuindoeken, canvasdoeken
en meer...
Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl
voorheen
Voor zonneschermen,
markiezen, reparatie
en onderhoud.
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
Electro Andijk
➜ Scherpe winkel prijzen door inkoop
via Electronic Partner.
➜ Eigen reparatie technische dienst WITGOED zowel keuken apparatuur als vrijstaand,
tevens vervangen wij uw apparatuur.
(geen voorrijkosten tot 25km)
➜ Verkoop elektra schakel materialen.
➜ Hier volop verkrijgbaar pickup snaren, naalden
en electronica.
Openingstijden
ma-di-do-vr. van 9.30-18.00 uur  wo van 13.30-18.00 uur
lunch 12.30-13.30 uur
Zaterdag open van 9.00 uur-17.00uur
Electro Andijk, Middenweg 0228 591873    www.electro-andijk.nl
de sleutel tot uw bezit
Gratis wifi kitwenst iedereen
een gezellige
Verkoop
gemeenschapsveiling
Aankoop
op ál onze omvormers!
t
Volg de opbrengs
via
n
ele
an
ep
van je zonn
obiel!
een app op je m
Voor meer info gaat u naar:
solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk
Advies
Taxatie
Tel. 0228 - 592244
www.kwantesmakelaardij.nl
2016 - week 16
0228 - 59 36 05
De Andijker
[email protected]
Pagina 8
Voorjaarsmarkt voor nieuw plein Idenburgschool
Voordelige E-bikes vanaf € 999,Gewoon bij je eigen fietsspecialist
Vogue Basic
3 versnellingen, geveerde voorvork en
zadelpen. Actieradius tot 70 km.
Nu van € 1199,- voor
€ 999,-
Vogue Premium
7 versnellingen, geveerde voorvork en
zadelpen. Luxe display en een
actieradius tot 70 km. In diverse
kleuren verkrijgbaar.
Nu van € 1399,- voor
€ 1299,-
Vogue Dina
Voordelige E-bike moederfiets met
7 versnellingen.
Nu van € 1499,- voor
€ 1329,-
Vogue Glamour
Trendy fiets met 8 versnellingen.
Uitgevoerd met een grote accu
tot 80 km actieradius.
Nu vanaf € 1349,-
• incl. Profile Servicepas t.w.v. € 200,• 2 jaar garantie *1,5 jaar op het frame
• Gratis ophaalservice in de regio
• Gratis leenfiets
• Korte levertijden
• Altijd een demofiets aanwezig
Enthousiaste vrijwilligers stonden klaar voor ontvangst. Foto: KD/De Andijker
De laatste actie voor het nieuwe schoolplein
was een Voorjaarsmarkt op zaterdag 16 april
jongstleden, georganiseerd door ouders
van de kinderen van de Idenburgschool.
In de mooie tuin van de familie KruithofHartog aan het Kerkepad was van alles te
koop zoals zelfgemaakte chutneys en taart,
perkgoed, groenteplantjes maar ook tuinkabouters gemaakt door de kinderen van
groep 3/4 en 7.
Vogue Country
Hippe fiets met 7 versnellingen.
Vering, luxe display en een
actieradius tot 70 km.
Nu van € 1599,- voor
€ 1449,-
*Geldt niet op slijtageonderdelen en slijtage van accu!
Zesstedenweg 287 | Grootebroek | T. 0228 522070
[email protected] | www.profilenan.nl
1 mei, opening tentoonstelling
‘Streekeigen groenterassen wereldwijd’
PdF_Nan_ADV_E-bikes_128x190mm.indd 1
31-03-16 11:15
We willen alle ouders en kinderen enorm
bedanken voor hun inzet en bijdragen.
Ook de bedrijven zoals Tiede Planten,
ProeVkantoor, de Vlindertuin en Supermarkt Deen, die ons belangeloos
voorzien hebben van plantjes, groente,
fruit en lunchpakketten willen we hierbij hartelijk danken voor hun donaties!
Magdalena (op blokfluit) en Micha (op
piano) zorgden voor de muzikale omlijsting. De kinderen konden een vis of
sleutelhanger maken bij de houtbrander,
zich laten schminken of zich vermaken
op de trampoline. Ondanks het frisse
weer werd er op het terras genoten van
een warm kopje koffie met een lekker
taartje of een versgebakken pannenkoek.
Na 2,5 maanden van acties en crowd funding hebben we nu genoeg geld ingezameld om van ons ‘saaie’ schoolplein een
uitdagend Schoolplein 14 te maken. In
de meivakantie wordt de bestrating van
het plein aangepakt en zal het plein efficiënter ingericht worden. Eind mei zal
de Johan Cruyff Foundation op de tegels
en de muur een aantal coatings aanbrengen waardoor het plein geschikt wordt
voor diverse sport- en spelmogelijkheden.
Het een gezellige dag met een prachtige
opbrengst van ruim € 850,00!
Half juni zal het nieuwe plein feestelijk geopend worden!
door de tuinder op zijn eigen land opgekweekt. De één was daar zeer bedreven in
en de ander niet. De betere zaad producent deed dat door in zijn bestaande populatie van planten een positieve selectie
te maken in de hoop dat de nakomelingen
ook beter zouden zijn. Door dit proces
veelvuldig te herhalen en door een consequent doorgevoerde positieve selectie,
slaagde de betere zaadproducent om een
naam voor zich zelf te maken. Zo zeer zelfs
dat het nieuwe geselecteerde groente ras
genoemd werd naar de streek waar het
vandaan kwam.
Waar is de locatie van een streekeigen
groente ras? Foto aangeleverd
Het museum Saet & Cruyt in het Poldermuseum aan de Dijkweg 319 te Andijk opent vanaf zondag 1 mei voor de
vele zaadenthousiasten en andere geïnteresseerde bezoekers de deel-tentoonstelling ‘Streekeigen groenterassen Wereldwijd’. Deze tentoonstelling loopt tot
en met zondag 28 augustus.
In de 19de eeuw en vroeger werd het zaad
voor de volgende groeiperiode vaak zelf
Een voorbeeld is het witte kool ras genaamd ‘Roem van Enkhuizen’, in Indonesië ook wel bekend als witte kool RvE. Dit
proces heeft wereldwijd plaatsgevonden.
Het museum Saet & Cruyt toont vele voorbeelden van ook vaak vergeten groenterassen die zo streekgebonden waren op een
speelse en instructieve manier. Probeer de
recepten van onbekende groenten!
De vele vrijwilligers van het museum nodigen u dan ook van harte uit om deze expositie te bezoeken.
Voor meer informatie bezoek onze website www.saetencruyt.nl.
Het museum is in de zomer elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00
uur tot 17.00 uur geopend.
Opgesteld door Norman Petten, vrijwilliger Saet & Cruyt museum.
Op het terras werd genoten van koffie, taart of pannenkoeken. Foto aangeleverd
Samen spelen,
leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in
basisschool De Piramide
n
Wij hebbe
plekjes
vrij!
Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000
2016 - week 16
0228 - 59 36 05
De Andijker
Sporting Andijk MB1 kampioen!
Dat zou wel heel gek zijn binnen
40 minuten speeltijd en zou op
matchfixing kunnen lijken. We
houden ze in de gaten!
Staand v.l.n.r. Coach Angelique Buis, Laura Abbekerk, Jara Beerling,
Kaitlynn Vriend, Yara Gutter, Amber Schuitemaker, Charlotte van
Teeffelen, Marleen Mantel. Zittend: Annabel Jonker, Ayesha Perera,
Lynn Basjes, Melanie Adelaar, Merel Daleman, Romy van Velzen,
Nadine van der Thiel. Foto aangeleverd.
In de najaarscompetitie stond dit
gezellige team er als 3e ook al heel
goed voor, maar na de winterstop
kwam al gauw het zicht op een
nog mooier resultaat. Alleen de
meiden van KGB MB2 liepen een
beetje in de weg en verstoorden
de doorgang naar de 1e plek.
Na een onderling gelijk spel en
een verloren derby leek het kampioenschap een verloren zaak,
maar KGB verslikte zich in de
Westfriezen en daardoor kan
KGB nu nog wel in punten gelijk komen, maar ons doelsaldo
ligt ruim 40! doelpunten hoger
en daar ligt heel duidelijk onze
kracht en voorsprong.
De laatste wedstrijd thuis tegen
Winkel moesten we dan nog wel
winnen, maar dat moest op papier geen probleem zijn, want de
meiden van Winkel staan stijf onderaan. Het wedstrijdsecretariaat
regelde het hoofdveld, het kantinepersoneel werd gealarmeerd
voor een evt. grote patatorder, de
jeugdvoorzitter legde de medailles klaar en de rest moesten de
meiden zelf doen: winnen! Een
strak spandoek moedigde hen
vrolijk aan. In de eerste 5 minuten leek de wedstrijd al gespeeld.
De meiden van Winkel werden
weggespeeld en het publiek werd
getracteerd op mooie doelpunten en leuke acties. Voor de rust
was het al 7-0, maar het kampioensgevoel bewaarden we tot het
laatste fluitsignaal. We wisten inmiddels dat KGB gewonnen had
met 1-0 van de nummer 3 en alleen nog langszij kan komen als
ze ruim 40 keer scoren in hun
laatste wedstrijd tegen…. Winkel.
Het scorebord kon de telling afgelopen zaterdag niet bijhouden,
maar het werden er uiteindelijk
11. De meiden waren tot het einde toe blijven voetballen, alsof ze
nog wat te verliezen hadden. Ze
kregen een hartelijk applaus van
het in grote getale toegestroomde publiek en ontvingen de medailles al lachend en springend
van blijdschap. De champagne
was puur voor de sier en werd
door de keeper gebruikt om haar
teamgenoten een zoete douche te
geven. Het water uit de watertas
belandde over het hoofd van de
coach en zo was niet iedereen op
haar mooist voor de fotosessie.
Vele mobieltjes en fototoestellen
werden in werking gezet en met
stralende snoeten poseerden de
dames voor de wall of fame! In de
kantine werd nog even nagepraat
met patat, drinken en muziek en
diezelfde avond hadden ze nog
een gezellig samenzijn met zijn
allen gepland, om de feeststemming nog even langer vast te
houden. De social media werd
vol gepompt met trotse berichten
en er zal nog lang worden nagenoten.
Het einde van de competitie is
voor dit team wel heel vroeg dit
jaar, maar ze trainen gewoon
door om ook in de komende
toernooien hun best voetbal te
kunnen laten zien: thuis op 4 juni
en 28 mei uit bij…..KGB! Het kantoor van de Andijker en Dijkprint is op
Koningsdag (27 april), Hemelvaartsdag (5 mei)
en op vrijdag 6 mei gesloten!
Ontdek het Zanddepot
Zanddepot. Foto: Toos Brink
Natuurliefhebbers kunnen zondag 24 april o.l.v. gidsen een
rondwandeling maken door het
terrein van het Staats Bos Beheer
ten noorden van Grootebroek.
Het Zanddepot ligt midden in
de kleipolder en is een natte cel
met rietvelden, plas-drasgebied
en omsloten door bos. Met een
afwijkende flora en fauna tov de
omgeving. Tijdens de verkaveling
was het een zandopslagplaats
voor wegen die werden aangelegd. Gewoonlijk is dit gebied
niet geopend voor het publiek.
Verzamelen om 14.00 uur bij het
hek van SBB-terrein aan de Dijkgraaf Grootweg / Grootslagweg
9 te Andijk. De excursie is gratis
en duurt zo’n anderhalf uur. In
verband met de begroeiing wordt
deelnemers aangeraden een lange broek en stevig schoeisel te
dragen.
Superkoopzondag
Hoorn 24 april
Elke laatste zondag van de maand
is het in Hoorn Superkoopzondag. Vrijwel alle winkels openen
tussen 12.00 en 17.00 uur hun
deuren. Door de gehele binnenstad wandelen diverse muziekgezelschappen die uw winkelervaring muzikaal gaan omlijsten.
Op de Roode Steen zijn volop culinaire heerlijkheden te krijgen.
Lekkere soepen, sappen & smoothies, gekonfijte eend, wraps, luxe
tosti’s en lamsspiesjes. Daarnaast
is er ook een Big Green Egg aanwezig en zal Ridderikhoff spullen verkopen die door cliënten
zelf gemaakt zijn. Op het Breed,
de Gedempte Turfhaven en de
Gouw staat een gezellige braderie
met voor elk wat wils!
Even uitblazen van al dat shoppen en wandelen kan op een van
de vele gezellige terrasjes die de
binnenstad rijk is.
[email protected]
Pagina 9
Vogeltrek en broedgeval
Roodborstje, een veelvoorkomend vogeltje in het Streekbos. Foto: T. Brink
Over vogels raken veel mensen
nooit uitgepraat omdat het verrast, fascineert of vertederd. Fred
Weel is zo’n vogelaar die doorlopend vogels in het vizier heeft.
Zijn kennis wil hij delen met
grote en kleine vogelliefhebbers
op zondag 24 april bij het IVN
West-Friesland. Dan belicht hij
de vogeltrek door voedselaanbod
en de ‘warme kant’ van het vogelbestaan: de kraamkamers, eieren
en alles wat er aan voorafgaat.
Aanvang 14.00 uur bij IVN in het
Streekbos Paviljoen.
Zonder handjes
Nestbouw zit in de genen, kenmerkend voor de soort. Het lijkt
vaak simpel van eenvoud maar
dat heeft dan altijd een functie.
Sommige nesten zijn ware kunststukjes van diversiteit in materiaal… En dat allemaal gemaakt
met een snaveltje van niks!
De volgende sponsers hebben een steentje bijgedragen
voor het slagen van de Bazaar in Sorghvliet van 2016:
Apotheek Mediq Wervershoof
Pedicure Sylvia Driessen
Schoonheidssalon Symetrique
Rabobank West-Friesland oost
Vrolijk verzekeringen.
Aka bloembollen
Tuincentrum van Dalfsen
Tuincentrum Boeder
Tuincentrum Schenk
Loraine Haarmode
Haarsalon Kreatief
Kapsalon Sorghvliet
Kapsalon het Buurtje
Fysio WFO
Yogaschool Andijk
Mobiel interieur
Electro Andijk
Nanne Kooiman mechanisatie
Drogisterij Vroegop
Bakkerij Stevens
Primera
Boermarke desserts
Gerrit Meines
Sammy Yo
Jamin (Bovenkarspel)
Garage Groot
Holland Select
Pop Vriend
Loonbedrijf de Haas
Berkhout dakdekkingen
Veldhuis Zonwering
De Jong lelies
Jos de Lange Euroflora
Maatschap Kreuk tulpen
Ruiter Wever tulpen
Theetuin de Libel
Mooyers Mode
Van der Jagt
en iedereen die wij nog vergeten zijn.
Bedankt voor weer een prachtige Bazaar
en graag tot volgend jaar!
Woelen met water en lucht
In de grote- en kleine zaal is de
expositie "Ode (a)an dijk- en waterwerken" tot 2 oktober te zien.
Hierin wordt aandacht gegeven
aan water- en dijkbeheer in verleden, heden en toekomst. Want de
waterwolf is niet dood, hij leeft!
En dat willen we doorgeven aan
ons nageslacht.
De leerlingen van Groep 7/8
van De Idenburg waren de eerste deelnemers aan het nieuwe
educatieve programma in Poldermuseum Het Grootslag. Een
mooie aansluiting op de projecten "Westfriese Families" en "Het
gevaar kwam 's nachts …. De
fotograaf overdag", waarbij deze
keer de Herdenking van de bijna
dijkdoorbraak langs de Westfriese Omringdijk bij Andijk centraal
staat.
Dit techniek programma voor
de oudste groepen van de basisscholen neemt de kinderen een
klein stukje mee in de technische
wereld van lucht en water. Voor
alle lln. is er een boekje, waarin
ze hun verwachtingen schrijven.
De kinderen zijn zelf ontdekkend
bezig en worden daarin begeleid
door een team o.l.v. een techniek
coach. Door middel van allerlei
verschillende proefjes ontstaat er
bovenal verwondering over onverwachte uitkomsten en bijzondere resultaten. In het werkboekje kunnen de kinderen de uitleg
van het waarom nog eens nalezen. In de machinekamer mogen ze een echte dijkdoorbraak
veroorzaken en ondervinden ze
waarom het zeildoek bij de bange
januarinacht van 1916 aan de binnenkant van de dijk werd gelegd
en een passende oplossing bleek
voor het tijdelijk voorkomen van
een dijkdoorbraak. Dit programma kan alleen op afspraak door
scholen worden geboekt bij Dhr.
Siem Dijkman 06 53 95 04 70, of
[email protected] en is mede
mogelijk gemaakt door het Westfriesland Fonds.
2016 - week 16
0228 - 59 36 05
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,
en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 0613416240
***VERS VAN HET LAND***
Beste Aardappelen div. soorten.
Hollandse Bloemkool
Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel 593245
Kopietje maken?
Ook voor flyers en posters
Dijkprint, Industrieweg 1
Besparen op uw Printkosten ?
Onze Huismerk inktcartridges zijn
van topkwaliteit (ISO9001) en
bijna altijd goedkoper dan de
grootste webwinkels in inkt !
Wij zorgen dat ze altijd goed
werken in uw printer.
Let op de HP 301XL bij ons zwart
20ml €19.95 Kleur 21 ml € 20.95
Set 2 stuks € 39.95
PASFOTO’S direct klaar !
Knijn Inktspeciaalzaak
De Hoek 8a Wervershoof
(naast fietsenwinkel Boos)
Tel. 0228-582223.
www.inktsnel.nl
Koningsdag in 't Ankertje: Defilés van de
beste Rock artiesten uit de 60`s & 70`s
De Andijker
[email protected]
Pagina 10
Wist u dat...
... Anne-Marie
vrijdag jarig is?
... Yde Greydanus 45 jaar in
dienst is bij Bloemendaal
Transport (Bakker en Schilder)
en nu gaat genieten van zijn
pensioen?
... de band "Marutyri"
vrijdag 8 april bij DWDD
stond en 30 april bij Club Jazz
& Pop in Cultura?
... de Bazaar van Sorghvliet
€1600,- heeft opgebracht?
… het kantoor van de Andijker
en Dijkprint op Koningsdag
Led Zeppelin. Foto aangeleverd
Ze zullen allemaal langs komen
de grootste Rock sterren uit de
jaren 60 en 70 tijdens het Defilés
in `t Ankertje Andijk.
was geboren. Mensen als Elvis,
Littly Richard, Jerry Lee Lewis
Chuck Berry, Buddy Holly, Eddy
Cochren enz hebben een flinke
duit in het zakje gedaan waarHet zal altijd een leuke discussie door de muziek letterlijk ging
blijven in welke periode de beste rollen.
muziek gemaakt is. Het heeft ze- Later deden de bands The Faker ook met je leeftijd te maken, ces, Led Zeppelin, Black Sabbath,
want de meeste mensen vinden Deep Purple MC5, Humple Pie, dat er in eigen jeugd de beste mu- The Kinks, CCR, Jimi Hendrix
ziek gemaakt is. Omdat ze daar enz er nog een flinke schep bovaak de leukste, mooiste herin- venop. neringen aan hebben. Of je nu Veel bands uit de jaren 80, 90,
mensen van 30 jaar hoort over 2000 borduren verder op wat
de jaren 90 of veertigers over de deze mannen bedacht hebben.
jaren 80 in hun tijd gebeurde het. Deze muziek hoeft niet beter of
Maar dat is niet zo. Of je het nu slechter te zijn, maar, ze hebben
leuk vind of niet, het gebeurde al- het niet bedacht.
lemaal in de jaren 60 en 70. In die Wij gaan deze heren (en een jaren werd de pop <Rock> mu- enkele dame) eren tijdens het
ziek geboren.
defilés van de jaren 60 en 70. De presentatie is in handen van Peter
De blues kwam al eerder tot Manshanden. Het Defilés zal om leven, maar de blanke men- 16.00 uur beginnen in het Ankersen begonnen de blues snel- tje Andijk. Entree Gratis
ler te spelen en de Rock & Roll gesloten is?
… zwembad de Weid a.s.
zaterdag open gaat?
… berichten van gevonden en
verloren voorwerpen gratis
worden geplaatst?
… het Britse wonderkind
Bex Marshall met haar 3
koppige band naar Het Café
van Wervershoof komt?
… jong en oud op de landelijke
open dag van de KNRM mee
mogen varen op de
reddingboot?
PODOLOGIE MARIAN VAN ZWIETEN
Praktijkadres: De Blokkendoos
Keizerskroon 1, 1619 XX Andijk.
www.podologiemarianvanzwieten.nl
Voor het aanmeten van zooltjes voor:
-
-
-
-
-
-
Voetklachten
Enkelklachten
Knieklachten
Rugklachten
Sportblessures
Advies schoenen volwassenen en kinderen.
Behandeling op afspraak: 06-54288308
en/of [email protected]
Iedere woensdag morgen van 8-12 uur.
… Douwe Greydanus met
14 foto’s exposeert in het
Het bestuur van Gemeenschapsveiling
Cultura bedankt iedereen!!
Door het werk van onze wijklopers en de gulle giften van vele
mensen is er weer een mooie
catalogus tot stand gekomen,
waarmee we 16 april aan de slag
konden gaan.
Margit Sijm opende de 51ste veiling, stond daarbij even stil bij het
overlijden, afgelopen december,
van Lenie de boer en Jeltje Ruiter, vanaf het begin van de veiling
altijd aanwezig en ook van Jo de
Boer een week voor de veiling.
Verder aandacht en applaus voor
Jannie van Kampen, die dit jaar
stopte, na 50 jaar haar wijk te
hebben gelopen.
De start was voor de kinderen,
met veel enthousiasme werden
de koopjes aan de kinderen aangeboden door Peter Swart en Richard de Beer en met evenveel
enthousiasme werd er door de
kinderen geboden. Tjeerd Mantel
won de verloting onder de vroeg
aanwezigen, met als prijs kaartjes
voor Klimpark in het Streekbos.
Hierna vervolgden de afslagers
de catalogus, de zaal was gelukkig
goed gevuld, met flinke snelheid
gingen de koopjes van de hand.
De prijs voor het meest orginele
koopje werd dit jaar 2 keer uitgedeeld, de keuze was te moeilijk,
Piet Neuvel met zijn zelfgemaakte r.v.s. standaards jongen en
meisje met plantenbakje en Frits
Muller met zijn zelfgemaakte vo-
gelhotel, voor beide een envelop
met € 50,00.
Het winnende lot voor de vroeg
aanwezigen ging naar Kitty Drost,
diner voor 2 bij Het Kerkje.
Onder toezicht van notaris Mevr.
Rinske Mantel, ging het laatste koopje om 00.15 uur onder
de hamer, samen met de giften
werd toen het mooie bedrag van
€ 28.500,00 bereikt.
Margit sloot af met een bedankje
voor iedereen, de verenigingen
zullen weer blij zijn met onze ondersteuning en zeg het voort, dat
de veilingavond leuk is en nodig,
zodat er volgend jaar misschien
nog meer mensen bij zullen zijn.
Het bestuur bedankt iedereen
die, op welke manier dan ook,
heeft geholpen om deze avond
tot stand en tot zo’n mooi einde
te brengen, ook daarbij niet te
vergeten de verzorging door het
Cutura-team. Wij kunnen niets
zonder al die hulp, maar samen
heel veel.
Wij zijn nog op zoek naar wijklopers, denk hier eens over na en
neem contact op met het secretariaat of een van de bestuursleden
voor aanmelding of voor informatie.
Tot volgend jaar.
Namens Gemeenschapsveiling
Cultura, Riet van der Thiel
Streekbos Paviljoen?
Kerry Kok
Hovenier
... het deze vrijdag al zover is
dat toneelvereniging KNA de
bijzondere Bingo avond
organiseert?
ontwerp
aanleg
onderhoud van uw tuin
beschoeiing - bestrating - vijver en vlonder
levering alle soorten beplanting
Telefoon: 0228 - 59 19 09 Mobiel: 06 - 549 17 129
2016 - week 16
0228 - 59 36 05
Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412,
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
De Andijker
Kerkdiensten, zondag 24 april
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. K.C. Kos te Ede
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur leesdienst
weekend na Pasen.
16.00 uur Ds. G.Heijkamp
Eucharistieviering met Gemengd
koor; voorganger: pastor J. van
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
Dril.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
Thema: “Samen in geloof onderweg”.
De collecte is voor onze parochiegemeenschap. Van
harte
10.00 uur Pastor Gert Scholten, organist: dhr. Andrew Orme
Iedere woensdag inloop-ochtend in de Kapel
van 10.00 tot 12.00 uur.
aanbevolen en dank daarvoor.
Dinsdag 26 april 19.00 uur:
Woord-Communieviering; voor-
Baptistengemeente
ganger van groep Andijk.
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
Welkom in de vieringen.
10.00 uur Jacob Folkerts, Ankie (buikspreekpop)
*Overleden: de heer Kinsbergen
(Sorghvliet). Bij de voorbeden
R.K. Kerk zaterdag 23 april
bidden wij voor hem.
Bangert 6, Andijk
*Allen alvast een mooie en zonnige Koningsdag toegewenst!
AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties:
tot maandag 12.00 uur –
[email protected]
Onder advertenties vallen
ook: Andijkertjes,
Wist u datjes, Agenda, Kerkberichten en Verjaardagen
Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur –
[email protected]
Familieberichten:
(rouw- en geboorteberichten) tot dinsdag 8.30 uur –
[email protected]
Colofon
“De Andijker” verschijnt wekelijks.
Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon: 0228-593605
e-mail:
[email protected]
website:
www.andijker.nl
redactie:
Maarten Jong
Jolien Harders
Hessel Waardenburg
lay-out: Karin Venekamp
foto’s: Peter Ligthart, Koos Dol, DVD Temme, Douwe Greydanus
Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaand verkregen toestemming van de
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezonden stukken’ of stukken die ter publicatie worden
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te
allen tijde het recht voor artikelen op een andere
datum te plaatsen. Met betrekking tot advertenties, los of contractueel, zijn de levering- en advertentievoorwaarden van De Nederlandse/De
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.
© 2016 - De Nederlandse
OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur
Zaterdag op afspraak
19.00 uur Euch. pastor J. van Dril, Gemengd koor
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk. www.bovenzaal.eu
19.00 uur Erik Bruinenberg
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur
Simon van Groningen
New Life Church
Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 Andijk
10.00 uur Samenkomst
Kinderhulp-collecte: Maak samen
met ons geluk mogelijk!
Wat als je altijd verjaardagen
moet overslaan, naar school
moet lopen en niet op sport kan?
1 op de 8 kinderen in Nederland
groeit op in armoede, dat zijn er
421.000! Ze worden buitengesloten en horen er niet bij. Terwijl je
als kind niets liever wil dan er gewoon bij horen en meedoen met
je vrienden en klasgenoten. Om
dit mogelijk te kunnen maken,
doet Kinderhulp van 24 t/m 30
april en 8 t/m 14 mei een beroep
op uw vrijgevigheid. Laat alle
kinderen meedoen en geef aan de
collectant!
In ons land groeien 421.000 kinderen op in armoede. Voor hen
zijn ‘vanzelfsprekende dingen’,
zoals vakantie, sporten of Pakjesavond vaak niet weggelegd. Maar
het gemis is gek genoeg niet het
belangrijkste voor deze kinderen.
Wat hen verdriet doet, is dat ze
worden overgeslagen en niet mogen meedoen. Als klasgenoten
vertellen over hun verjaardagcadeaus of een dagje uit, kunnen zij
AGENDA
Pagina 11
De hele agenda kunt u vinden op
www.andijker.nl
APRIL
Gereformeerde Kerk
Zaterdag 23 april 19.00 uur: 5e
[email protected]
niet meepraten. Ze durven soms
niet eens meer te dromen van een
leuke opleiding of een mooie carrière.
Kinderhulp vindt dat elk kind
recht heeft op geluk en zich moet
kunnen ontwikkelen. Armoede
mag geen spelbreker zijn! Daarom ondersteunt Kinderhulp kinderen die opgroeien in armoede
met hele praktische zaken, zoals
een computer om huiswerk te
maken, een weekje kamperen in
de zomer of een fiets om naar
school te gaan.
Om al deze kinderen te kunnen
helpen, is veel geld nodig. Kinderhulp hoopt daarom op uw gift
tijdens de collecteweken van 24
t/m 30 april en 8 t/m 14 mei. Elk
jaar gaan er ruim 20.000 collectanten op pad, dus grote kans dat
ze ook bij u langskomen. Met uw
gift steunt u niet alleen Kinderhulp, maar draagt u bij aan een
mooiere samenleving waarin iedereen meetelt en kan meedoen.
Samen maken we geluk mogelijk!
woensdag 20 april
• VrouwenvanNuAndijkWest:KNGF.Eenavondover
geleidehonden voor blinden, Cultura, 20.00 uur
Donderdag 21 april
• SeniorenSoos,aanvang12:00uur,DorpshuisCentrum
• LedenvergaderingDLE,20.00uur,Sarto,Bangert4
Vrijdag 22 april
• KNAgaatbuitenzijnboekje:Bingo!20.00uur,
Dorpshuis Centrum
Zaterdag 23 april
• ZwemseizoenZwembadDeWeidgeopend.12.00uur
Zondag 24 april
• KoppelklaverjasseninSarto.Aanvang14:00uur
• Tulpenwandeltocht,start9.00uurzorgboerderijDeTulp
woensdag 27 april
• KBO,KlaverjassenenJeudeBoules,Sarto,13.30uur.
• KONINGSDAG2016!,DorpshuisCentrum
• Livemuziekmet‘Alice’16.00uur,Cultura
• Defilésvandejaren‘60en‘70.16.00uur,‘tAnkertje
Zaterdag 30 april
• MarutyribijClubJazz&PopinCulturaAndijk22.00uur
• OpendagGarageJong,13.00-17.00uur
• ReddingbootdagKNRM,10.00-16.00uur.NieuweHaven8
MEI
Mei
• KVG,Maria-viering
Dinsdag 10 mei
• VrouwenvanNu,afd.Oost,HetEENDAGSbestuurgaatdeze
avondorganiserenenverzorgen,Dorpshuis,19.45uur
woensdag 11 mei
• PCOB,startdamesfietstochtiedereweek,totongeveerhalf
oktober, vertrek vanaf Dorpshuisplein om 19.00 uur.
• KBO,BingoenJeudeBoules,Sarto13.30uur.
Donderdag 12 mei
• “BreekdeWeek”maaltijd,17.30uur,Lichtboei2.0,Hoekweg12
Vrijdag 13 mei
•Oud
PCOB,bedrijfbezoekScherpenzeelIndustrieweg,‘smiddags.
papier: Zet het goed gebundeld of in dozen aan de
Zondag
15 van
mei de weg (DAAR WAAR U DE ROLEMMER NEERZET).
juiste kant
•Zaterdag:
KoppelbiljartenCaféPension‘tAnkertje
2016: 23 april, 7 en 21 mei, 4 en 18 juni, 2, 16 en 30 juli,
Dinsdag
mei 10 en 24 september, 8 en 22 oktober, 5 en 19
13 en 27 17
augustus,
•november,
KVGFietstochtnaarMariusvanDokkum,18.45uur,Sarto
3, 17 en 31 december.
woensdag 18 mei
Inzamelen plastic: Donderdag 21 april, 19 mei, 16 juni, 14 juli, 11
•augustus,
VrouwenvanNuAndijkWest:Geschiedenisvandevrouwenvan
8 september, 6 oktober, 3 november, 1 en 29 december
Westfriesland.Doormevr.Buisman,Cultura,20.00uur
Wapen van
Zaterdag
21Andijk
mei
Elke
zaterdag
geopend vanaf 20.00 uur, HUIS DJ vanaf 22.00 uur
• KunstenTuinroute
Di.,
wo.,
do.,
vrij.
Zondag 22 mei open om 20.00 uur. Zondag vanaf 16.00 uur
• DansmiddagDutchCountryCollegeDancers,13.30uur,Sarto
woensdag 25 mei
• KBO,klaverjassen(delaatstekeerditseizoen)enJeudeboules.
Zoals
inmiddels breed bekend daarop toegezegd dat deze kap
Sarto13.30uur.
isZaterdag
zal het 28
parkeerterrein
naast gecompenseerd zal worden door
mei
de• SportingAndijkJeugdvoetbaltoernooi
Lidl worden uitgebreid. Het het planten van 6 nieuwe bomen
raadsbesluit daarover is enige in Andijk en wij mochten een
JuNI
weken geleden genomen. Dat
soort uitzoeken. Een mooi ge•
Juni/juli/augustusZomeractiviteiteninenomSorghvliet,zie
ging niet zonder slag of stoot. baar. Het werden 6 notenbomen.
Hetpublicaties.Organisatie;Sorghvlietenbreedsamenwerking
belangrijkste discussie punt Dinsdagmiddag 19 april om half
wasverbandouderen.ElkewoensdagKBO,JeudeBoulesSarto,
of de ingang bij de Gene- 3 ging de schop in de grond op
13.30 uur.
raal de Wetlaan wel of niet door de Oranje Nassaulaan, nabij het
Zaterdag 4 juni
zowel auto's als fietsers gebruikt fietscross terrein. Ik was daarbij
• SportingAndijkJeugdvoetbaltoernooi
zou worden. Helaas in onze ogen uitgenodigd en heb mogen helZaterdag 11 juni
is• het
eerste besloten,
maar dit pen planten. Ik zal de bomen in
RABOBANKfi
etstochtstartom9.00uur.
wordt
wel
na
een
jaar
geëvalu- de gaten houden en ieder jaar
Dinsdag 14 juni
eerd.
Ook
is
de
kap
van
6
bomen fotograferen en kijken hoe ze
• KVGUitjeVlindertuin(nadereinformatieinkontakt)
aangekaart
door GroenLinks groeien en wellicht over enkele
Zondag 19 juni
Medemblik.
jaren de eerste noten rapen.
• KoppelbiljartenCaféPension‘tAnkertje
Burgemeester
Zaterdag 25 Frank
juni Streng heeft Ria Manshanden
• deBuurtOpherdenkingbijnadijkdoorbraakvan1916.Vervoervoor
bezoekersslechtterbeendoorouderenbonden.Publicatievolgt.
6 notenbomen
Biljartvereniging De Vlieringboys
JuLI
De oogst op biljartgebied G.P. Grent wist voor de derde
Zondag 17 juli
was voor C.J. Verhoogt niet keer een solide indruk te ma• KoppelbiljartenCaféPension‘tAnkertje
zo slecht, hij maakte een paar ken zowel in het spelsoort libre
leuke winstpartijen maar
de als het bandstoten kwam hij
AuGuSTuS
andere partijen
verdwenen in goed spelen met het gevolg
Donderdag
18 augustus
•deKBO,voordeactieveBangertboulers,KermisJeudeBoules
vrieskist waar ze volgende dat voor een aantrekkelijke bilmetBBQ.,achterSarto,aanvang13.30uur.
week
kunnen ontdooien en jartmiddag werd en dat is dan
Zondag
hopelijk 21
danaugustus
weer een goed re- mooi meegenomen.
•sultaat
KoppelbiljartenCaféPension‘tAnkertje
te boeken. Sportvriend De slotzin is: “Probeer vandaag
Verhoogt ging zoals gewoonwat gisteren niet kon.”
SEPTEMBER
lijk vrolijk huiswaarts
en het is
woensdag
7 september
de
bedoeling
dat
iedere
week Sportgroeten van
• KBO,startKlaverjascompetitie,Sarto,13.30uur
probeert
er
wat
van
te
maken
G.P. Grent
Dinsdag 13 september
en
zo
hoort
het
ook.
aflevering 1053
• VrouwenvanNu,afd.Oost,DoeavondonderleidingvanTrudi
Vroling,Dorpshuis,19.45uur
Vrijdag 16 september
• KBO,ledenvergadering,Sarto,13.30uur.
2016 - week 16
0228 - 59 36 05
De Andijker
Open dag voor jong en oud ook in Medemblik en Andijk
KNRM zet de deuren van alle reddingstations open!
[email protected]
Pagina 12
Bluesgitariste Bex Marshall in
Hèt Café van Wervershoof
Het Britse wonderkind Bex Marshall. Foto aangeleverd.
Jong en oud mogen net als een echte redder mee varen op de reddingsboot. Foto aangeleverd
Op zaterdag 30 april organiseert
de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) haar
landelijke open dag op 45 locaties. Reddingbootdag is dé dag
om actief kennis te maken met
het reddingwerk op het water, de
professionele vrijwilligers en het
materieel van de KNRM.
Op deze dag bedanken de 1.300
vrijwilligers van de KNRM de
donateurs die reddingwerk financieel mogelijk maken. De vrijwilligers kunnen hun werk doen door
de vrijwillige bijdragen van mensen die de Redding Maatschappij
een warm hart toedragen. Want
deze Redders aan de wal, zoals
de KNRM haar donateurs noemt,
steunen de redders niet alleen met
een vaste vrijwillige bijdrage, maar
daarnaast vormen zij een morele
achterban voor de redders.
Het is voor de KNRM de gelegenheid om aan iedere bezoeker met
trots en plezier het verhaal over
het vrijwillige en professionele
reddingwerk van de KNRM mee
te geven. En horen de mooiste
verhalen en redenen waarom donateurs de Redding Maatschappij steunen en zien jong en oud
glunderen aan boord tijdens een
vaartocht met de reddingboot.
Als dank voor die vaak jarenlange steun halen de vrijwilligers op 30 april alles uit de kast.
Spectaculaire
demonstraties,
rondleidingen, films en activi-
teiten voor kinderen. En het allermooiste: jong en oud mogen,
net als een echte redder, mee op
de reddingboot. Reddingbootdag
is ook een uitgelezen moment
voor niet-donateurs om kennis te
maken met de KNRM en om in
te schrijven als nieuwe donateur.
De reddingstations van KNRM
Medemblik, in Andijk aan de
Nieuwe Haven 8 en in Medemblik
aan de Oosterhaven 7 zijn tijdens
Reddingbootdag van 10.00 tot
16.00 uur open voor het publiek.
Kijk op de website www.reddingbootdag.nl voor routebeschrijvingen, plaatselijke programma’s,
richtlijnen voor bezoekers en nog
veel meer.
The Pyramid-Sheffield part 1
( De Piramide-Sheffield deel 1)
The Great English Circus
Een paar weken voor de voorjaarsvakantie kwam ze
bij ons op school: miss Rachel Stewart uit Sheffield,
Groot-Brittannië. Zij volgt de opleiding tot basisschoolleerkracht en had ervoor gekozen een deel
van haar stage in ons land te lopen. En zo kwam ze
bij ons terecht.
Vier weken zou ze blijven. Dat zijn vier bruisende
weken geworden!
De kinderen uit groep 1 en 2 vonden dat ze, met haar
lange rode haar, wel op Ariël, de kleine zeemeermin, leek. Het duurde niet lang voor de kinderen, op
hun manier, met haar durfden te praten. En ook de
kinderen uit de andere groepen vonden het razend
interessant, zo’n Engelse juf die in de klas kwam!
De hele dag werd er Engels gesproken. Aanvankelijk
waren een paar kinderen uit groep 8 steeds aan het
vertalen, maar na verloop van tijd werd die noodzaak steeds minder.
Met kinderen uit alle groepen heeft Rachel een
circusvoorstelling op poten gezet. Helemaal in het
Engels. Het verhaal ging over een vader (“Son, I
have a surprise for you”) die zijn zoontje meeneemt
naar het circus. De jongen is blij (“I’m so excited!”). Er zijn leeuwen, een goochelaar, koorddansers en acrobaten, een circusdirecteur die op zoek
is naar “the cat with the hat” en natuurlijk clowns.
De voorstelling was doorspekt met Engelse liedjes die
iedereen mee kon zingen. (The lion sleeps tonight!)
Het was een groot succes.
Vier weken is best een lange tijd, maar ook daar komt
een eind aan. Vrijdag was Rachel voor het laatst op
school en kwam ze nog even in de klas. Met de kinderen had ze een “scrapbook” (plakboek) gemaakt.
Rachel had het eindresultaat nog niet gezien en dat
wilden ze haar toch wel graag nog even laten zien.
Het was meteen een mooie gelegenheid nog even
iets te zeggen. Dat ze veel geleerd hadden bleek
wel toen één van de kinderen aan mij vroeg: “Juf,
hoe zeg je nou that she is a very nice teacher?”
Anglia
Net als vorig jaar konden de kinderen deelnemen
aan de Anglia-examens. Alle kinderen van groep 8
en kinderen van groep 5,6 en 7 konden zich hiervoor inschrijven. 42 kinderen in totaal! Deze keer
konden we de examens op school zelf afnemen. Het
was best spannend allemaal. Zou iedereen geslaagd
zijn? We moeten nog wel even op de uitslag wachten!
En nu wij! Hoe zit het met onze vaardigheden?
Hoe goed spreken wij Engels? Hoe regel je de zaken in je klas in het Engels? Om daar achter te
komen gaan juf René en juf Manette op werkbezoek naar scholen in Sheffield, Groot-Brittannië!
Looking forward to it!!
Live muziek is één van de pijlers
waar Hèt Café van Wervershoof
op draait. Met een podium in de
achterzaal heeft Hèt Café zelfs
een prachtige concertaccommodatie waar vele live bands al
gespeeld hebben maar zeker nog
vele acts zullen aantreden.
Op de avond voor Koningsdag,
dinsdag 26 april, is het de beurt
aan Bex Marshall. Dit Britse wonderkind met de korrelige stem en
met Iers bloed in haar aderen
heeft ook iets van een zwoele
Southern Belle.
Bex Marshall’s unieke stijl van gitaar spelen is een gecombineerde
techniek van slide, bluesrock,
ragtime en roots pickin’. Haar
stem is een krachtige smeltkroes
van oude black woman’s hartstochtelijke rockdiva en soul. Bex
is een schrijver en onderscheid
zich textueel, ze kietelt de grenzen van blues, haar liedjes zijn
tijdloos, als geschreven en soms
geniaal. Ze komt naar Nederland
met haar 3 koppige band. Bex
Marshall is letterlijk een muzikale tornado. Deze dame neemt
u mee met swamp blues, gospelflarden en kleurrijke bluegrass.
Allemaal met een spannende lyrische Britse draai.
Dinsdag 26 april, aanvang 21:30
uur, de entree is gratis.
Schade? Laat u niet sturen.
Schadeherstel voor alle verzekeringsmaatschappijen,
alle merken, originele onderdelen.
Vergoeding eigen risico. Vraag naar de voorwaarden.
Handelsweg 7, 1619 BJ Andijk
Tel. 0228 - 59 72 82 / 06 - 2237 0771
Reddingboot ’t Span
Het zeiljacht onderweg naar de haven van Andijk. Foto aangeleverd
Zeiljacht dreigt op de keien te
stranden door motorproblemen
Huurzeiljacht in de problemen
voor haven van Andijk
Zaterdagmiddag 16 april 2016
omstreeks 16:30 uur zijn de
KNRM Reddingboten ’t Span en
Bernardine uitgevaren voor een
gehuurd zeiljacht met motor/
stuur problemen dat op de keien
ter hoogte van de jachthaven van
Andijk dreigde te stranden.
Ter plaatse gekomen heeft de
Bernardine met de neus van de
reddingboot het zeiljacht bij de
keien vandaan gehouden terwijl
reddingboot ’t Span vast kon
maken aan het zeiljacht. Daarna
werd het zeiljacht langszij van
reddingboot ’t Span de jachthaven van Andijk binnen gebracht
en voor reparatie afgemeerd.

Vergelijkbare documenten