hier

Commentaren

Transcriptie

hier
Balans 2013 Stichting Werkgroep Urgenta
2013
2012
Activa
Vlottende activa
0
Liquide middelen
in kas
Postbank betaal rekening
Postbank Comfort rekening
Passiva
Eigen vermogen per 1 januari
Batig saldo lopend jaar
0,00
16,85
3.257,64
34.787,38
164,94
30.492,11
610,01
38.061,87
31.267,06
2013
2012
34.787,38
3.274,49
610,01
30.657,05
38061,87
31.267,06
Baten en lasten 2013 Stichting Werkgroep Urgenta
Bijdrage
2013
Moeder en Kind Floresti
Stichting Max Maakt Mogelijk
Teruggave btw ontvangen
Stichting Project Hope
Algemene giften
Giften Gezond Moldavië 2011
Vrienden van de Urgenta
Opbrengst oudijzer
Emergency Hospital Chisinau
Wilde Ganzen
Teruggave btw ontvangen
De Johanna Donk- Grote Stichting
Rk Wees en Oudenlieden
De Ziekenfondsbode
VerAmmaus Bilthoven
Salamonsfonds
2012
2013
2.020,00
12.000,00
6.147,00
37.927,31
825,00
250,00
0,00
950,84
1.977,07
Project kosten
Moeder en kind Floresti fase 1
Project Gezond Moldavie Treime
Emergency Hospitaal Chisinau
1e Kinderziekehuis Chisinau
Oncologisch Instituut Chisinau
Algemene kosten
Abonnementen
Representatiekosten
Verzekeringen
Bankkosten
Kantoorkosten/bankkosten
23.783,15
7.747,00
1.000,00
Oncologisch Instituut Chisinau
Ver. Ammaus Bilthoven
De Ziekenfondsbode
De Johanna Donk-Grote Stichting
Dr. Hofstee stichting
RK Wees en Ouden Lieden
2.500,00
15.000,00
10.000,00
1.000,00
9.000,00
2012
19.022,55
1.835,38
40.181,59
766,01
1.128,95
33.354,91
135,00
32.319,33
162,41
157,34
480,00
116,48
57,00
106,64
125,57
0,00
6.794,81
29.185,08
€ 70.702,52
€ 96.503,36
Advies kosten
26,83
1.250,00
Positief
2.500,00
10.000,00
2.500,00
10.000,00
10.000,00
Rente
77,37
1,14
€ 70.702,52
€ 96.503,36
Specificatie projecten 2013 Stichting Werkgroep Urgenta
Moeder en Kind Floresti fase 1
Project Gezonde Modavie Treime
Emergency Hospitaal Chisinau
Oncologisch Instituut Chisinau
1e Kinderziekehuis Chisinau
19.022,55
1.835,38
40.181,59
1.128,95
766,01
€ 62.934,48
Begroting 2014
Begroot
Moeder en Kind
Oncologisch Instituut
1e Kinderziekehuis Chisinau
500,00
104.345,49
141.357,00
104.845,49
Budget beschikbaar
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
Toegezegde
Saldo
Donatie
-500,00
-64.345,49
-141.357,00
-64.845,49
500,00
23.133,00
54.250,00
77.883,00
BTW Teruggave Batig saldo
2.387,35
2.387,35
14.613,56
-26.598,92
24.357,00
-62.750,00
17.000,91
-86.961,57

Vergelijkbare documenten

hier

hier Activa Vlottende activa

Nadere informatie