bestand

Commentaren

Transcriptie

bestand
Index Oudkarspel
317
Index Persoonsnamen
?
A
Lucas (de wever) ................ 259
Aaken
Pieter van ............................ 248
Aalberts
Maartje ................................. 53
Aalbregtse
M. ....................................... 238
Aanschot
Johanna van ........................ 153
Aarjens
Dirck ................................... 150
Aay
D.A. ...................................... 58
Abbekerk
Claas Pietersz ....................... 84
Pieter Jansz ......................... 297
Abbes
Adriaan Jansz ....................... 97
Cornelis Jan ............ 75, 97, 305
Pieter .................................. 193
Sijmen Pietersz ................... 218
Abee
Pieter .......................... 294, 295
Abie
Pieter .................................. 293
Abrahamsz
Jan ........................................ 47
Ackerman
Anna Aerians ..................... 237
Klaas . 121, 122, 212, 214, 225,
226, 236
Ackermansdochter
Anna Aerians ..................... 237
Adams
Maartje ............................... 295
Adel
Pieter .................................. 299
Adelborst
Jan Cornelisz ........................ 20
Admiraal
Cornelis ................................ 55
Gerrit ............ 93, 217, 242, 243
Teunis ........................... 57, 145
Tewis .................................... 47
Theunis ..................... 35, 51, 55
Adriaans
IJtjen ................................... 105
Jacobjen .............................. 105
Trijntje ................................ 281
Adriaansz
Adriaan ............................... 227
Aldert ................................... 66
Baart ................................... 249
Cornelis .............................. 144
Jan ...................................... 131
Adriaens
Anna ................................... 265
Cornelis .............................. 291
Adriaensz
Cornelis .............................. 138
Maerten .............................. 116
Adrichem van Dorp
Johanna Maria van ............. 209
Aefentuiers
Jan IJff ................................ 305
Aelberchsz
Cornelis .............................. 117
Aelbers
Hendrikx ............................... 34
Aelberts
Anna ..................................... 49
Cornelis .............................. 309
Frans .. 162, 164-167, 215, 217,
225, 228, 236, 237, 303
Frans .................................. 228
Gerrit .................................. 128
Jongejan ............................... 54
Jongerius .............................. 42
Wouter .................................. 44
Aelbertsz
Cornelis .............................. 308
Frans ................................... 215
Gerrit .................................. 306
Jan ...................................... 292
Aelbrechts
Wouter .................................. 44
Aelertsz
Gerrit .................................... 99
Tijs ........................................ 99
Aelertsz
Gerrit .................................... 99
Tijs ........................................ 99
Aengaende
Jan Jansz ............................. 122
Aenge
Jan ........................................ 50
Aenges
Cornelis ................................ 42
Jan .................................. 42, 51
Aengesz
Jan ........................................ 52
Aenghes
Pieter .......................... 108, 122
Aerans
Henderick ............................. 83
Aerent
Jan ........................................ 46
Aeriaens
Trijn ...................................... 59
Aerians
Aelijt ................................... 164
Aelijt Jonge ........................ 163
Claes ..................................... 26
Griet .......................... 32, 41, 58
Harck .................................. 119
Henderick ..................... 57, 173
Hendrijck ........ 32, 37, 308, 309
Jacob ................................... 259
Jaecop ................................. 182
Jan Maerten .................. 72, 308
Maerten ................................ 93
Neel 29, 45, 170, 171, 182, 192
Neel Anna .......................... 171
Neeltje ................................ 170
Rem .................................... 241
Aeriansz
Cornelis ................................ 15
Jan ...................................... 115
Maerten .............................. 244
Aeriansz,
Jaecop ................................... 94
Aerien
Meese ................................. 120
Meete .................................. 120
Aeriens
Aelt ....................................... 99
Griet ................................ 57, 58
Jacob ............................... 52, 53
Jan .................................. 33, 34
Trijn .................................... 259
Aeriensz
Cornelis ...................... 259, 264
Pieter .................................... 99
Tijmen .................................. 99
Willem .................................. 53
Aeris
Dirck ............... 94, 98, 100, 299
Jan Cornelis ........................ 128
Jan Heer .............................. 126
Maertge ................................ 83
Maetge .................................. 83
Aerisdr
Maertgen .................... 125, 126
Aerissen
Jacob ................................... 194
Aerisz
Cornelis .............................. 103
Aerjans
Lijsbet ................................... 21
Aerjens
Aerjen ................................... 53
Cornelis ................................ 53
Lijsbeth ............................... 292
Maertje ........................... 34, 41
Aerjensz
Allert .................................... 70
Jan ...................................... 292
Aijlva
(Jonkheer) ........................... 306
Feije van .............. 183, 192,219
Aken
Pieter van ............................ 248
Pieter van ........................... 249
Akkerman
Jacob ........................... 121, 295
Alberts
Claes ..................................... 49
Frans ................................... 164
Neeltje .................................. 65
Albertsz
Dirk .................................... 297
Henderick ............................. 32
Albrechtsz
Jan ...................................... 118
Alfen
? van ..................................... 73
Alkemade
Floris van ............................ 198
Allerts
Reijer .......................... 181, 193
Reyer .................................... 94
Allertsz
Jan ...................................... 131
Rembrandt .......................... 247
Rembrant ............................ 183
Allertszoon
IJsbrandt ............................... 16
Almers
Antje ..................................... 71
Cornelis Jans ........................ 47
Griet .................................... 120
Jan ........................................ 47
Almersz
Jan ........................................ 47
Amelsz
Jan ...................................... 300
Anthonius
Pieter .................................. 291
Apeldoorn
Henderik Pietersz ............... 162
Hendrik Pietersz ................. 162
Appel
Arie ..................................... 310
F. ......................................... 227
Simon ................. 107, 108, 125
Appeldoren
Hendrick Pietersz ............... 219
Appelman
K. ........................................ 129
Appeteijd
Jan Jansz ............................... 97
Appetijd
Klaas ..................................... 60
Appetijt
Jan ...................................... 120
Jan Bouwensz ....................... 50
Jan Jansz ............................. 306
Klaas ..................................... 60
Reijer .................. 126, 132, 133
Reijer Cornelisz ......... 110, 132
Arents
Cornelis ................................ 61
Ariaans
Lijsbeth ............................... 264
Maartje ............................... 299
Ariaensdr
Trijn .................................... 302
Ariens
Cornelis ................................ 51
Hillegont ............................. 128
Neeltje ........................ 267, 270
Ariensz
Aegjen ................................ 225
Cornelis .............................. 292
Dirck ........................... 225, 303
Gerrit .......................... 265, 266
IJf ........................................ 303
IJff .............................. 224, 225
Jacob ..................................... 72
Jan ...................................... 225
Pieter ............................ 75, 224
Sijmen ................................ 259
Arijaans
Jaapje .................................. 297
Arijs
Dirck ..................................... 98
Aris
Cornelis .............................. 297
Dirck ................................... 110
Hendrik ............................... 296
Pieter Cornelis .................... 246
Pieter Cornelisz .................. 246
Arisse
Jan ...................................... 123
Arisz
Cornelis ... 44, 50, 63, 140, 283,
298
Harmen ....................... 250, 251
Hendrick .............. 156, 210,252
Hendrik Dirk ...................... 252
Pieter ...................... 32, 37, 298
Simon ................................... 51
Arjens
Alijt ...................................... 56
Arysz
Dyrck .................................. 108
Aten
D. ........................................ 199
Attelmeijer
Anthon van ........................ 301
Ausems
Gijsbert ................................. 98
Aventuijers
Jan ...................................... 304
Avis
H.J. ..................................... 202
B
Baanman
Cornelis ................................ 50
Baanman
Cornelis ................................ 50
Baars
Pieter .................. 231, 233, 251
Baas
Adriaan Jansz ............. 100, 104
Arie ..................................... 310
Bartelemies ......................... 161
Bartholomeus ............. 167, 241
Bartholomeus Pietersz ....... 241
Bartholomies ...................... 241
J. ............................. 70, 73, 168
Jan ...................................... 128
Jan Adriaansz ..................... 104
Michiel Willemsz ............... 301
Willem ................ 159, 230, 242
Willem Bartelmeusz ........... 213
Willem Bartelmies ............. 301
Willem Bartholomeus 159, 217,
218
B ack
Pieter Cornelisz .................. 137
Backer
Adriaan Cornelisz .............. 105
Aris ..................................... 227
Aris Willemsz ............ 306, 307
Bouwe Dirksz ....................... 40
Bouwen .............................. 127
Claas ................................... 305
Claas Jacobsz ..... 143, 144, 146
Cornelis Cornelisz .............. 265
Cornelis Jansz ...................... 94
Cornelis Klaasz .................. 132
Cornelis Pietersz ................ 119
Dirck ........................... 298, 299
Dirck Jansz ........................... 42
Dirk Maartensz ..................... 39
Gerrit Cornelisz .................... 30
Harmen ....................... 298, 299
318
Harmen Pietersz ......... 298, 299
Heijnderick Jansz ............... 162
Heijndric Jansz ..................... 15
Heijnderick ......................... 162
Henck ................................... 82
Hendrick Jansz ................... 162
Hendrik Koertsz ................. 298
IJorden Claes ........................ 84
Jacob Claasz .. 71, 72, 107, 108,
210,264, 265, 277
Jacob Clasz ......................... 125
Jacob Cornelisz .................... 93
Jacob Klaasz ....................... 266
Jan .............................. 132, 277
Jan Aerjansz ......................... 95
Jan Jansz ............................. 245
Jan Rutgers .................. 265,266
Jan Willemsz ..... 211, 245, 246,
260
Maerten Heijmensz ............ 275
Pieter ... 18, 168, 211, 212, 244,
265
Pieter Cornelis .................... 225
Pieter Cornelisz .. 180, 265, 267
Pieter Fransz ............... 264, 265
Pieter Gerritsz ...................... 95
Pieter Jansz ...... 15, 17, 90, 162,
219
Pieter Louwrisz .. 264-266, 293
Pieter Pietersz ..................... 265
Sijmen Gerretsz .................. 265
Sijmon .................................. 29
Thijs .. 169, 242, 269, 301, 305
Thijs Jansz .......................... 301
Tijs ...................................... 236
Willem ........................ 278, 280
Willem Jansz ........ 95, 280, 281
Backer
IJorden Claes ........................ 84
Baertsz
Cornelis .............................. 241
Baijes
Willem Cornelisz ............... 194
Bak
Pieter Cornelisz .................. 179
Bakhuijs
H.C. .................................... 258
Bakker
? .......................................... 176
A. ................................ 307-309
Aarjen ................................. 271
Albert ................................... 44
Antje ..................................... 19
Antje Aerjens ....................... 19
Arie ....................................... 90
Aris ..................................... 306
Bouwen Dirksz . 25, 38, 42, 132
Claas Dirksz ....................... 302
Cornelis 99, 125, 181, 219, 271
Cornelis Gerritsz .................. 99
Cornelis Jansz ...................... 94
Cornelis Pietersz ................ 236
Derk .................................... 166
Dirck ................................... 299
Dirk ...... 38, 166, 231, 298, 299
Dirk Janse ........................... 168
G. ........................ 169, 182, 192
Gerrit .................................... 41
H.D. ............ 169, 181, 182, 192
Harmen ............................... 309
Hendrik ............................... 298
Jacob ..................................... 73
Jacob Claasz ......................... 64
Jacob Klaasz ......................... 71
Jan ................................ 29, 278
Jan Dirksz ............................. 22
Jan Willemsz .............. 211, 245
Jb. ............................... 125, 160
N. . .......... 74, 75, 174, 195, 210
O. ........... 27, 28, 158, 176, 177
Piet ...................................... 211
Pieter .......................... 162, 260
Pieter Claasz ......................... 47
Pieter Gerritsz ...... 82, 128, 161
Pieter Jansz ......................... 265
Thijs ................... 235, 265, 296
Tijs .............................. 234, 252
Tijs Jansz ............................ 245
Trijntje .................................. 30
Willem ................................ 264
Bakker-de Groot
A. ................ 169, 181, 182, 192
Bakker-Groot
Maartje ................................. 69
Bakker-Scheltus
J. ................................... 74, 170
Bakkum
M. ......................................... 23
Bal
K.G. ............................ 162-164
Baltus
Cornelis .............................. 269
Bancras
Elisabeth ............................. 244
Band
Jan ...................................... 133
Bankersen
P. ......................................... 170
Bant
IJda ..................................... 278
Petrus .................................. 278
Pieter .................................. 278
Barentsz
Egbert ......................... 270, 277
Gerrit .................................. 117
Barsingerhorn
C. .................................. 53, 128
C.S. .... 166, 174, 175, 178, 180,
211, 241, 242
Cornelis Louwers ............... 239
Jacob Jansz ........................... 49
Jacob Jansz .......................... 39
Jaecop Jans ..................... 24, 40
K. .......................................... 55
M. ......................... 52, 131, 154
S. ........................... 52, 131, 154
S. Jzn .................................... 43
Barsingerhorn-Veter
P. ......................................... 194
Bartelmeus
Jan ...................................... 100
Bartelmies
Aerien ................................... 54
Aeris ..................................... 83
Egbert ........................... 99, 100
Bartelmiesz
Aerjen ................................... 31
Bartelmieus
Aeff .......................... 65-67, 74
Aeris ......................... 68, 83, 90
Arent ............................... 65, 74
Egbert ................................... 82
Jan ........................................ 81
Pieter .................................... 91
Bartelmieusdr
Aeff ................................ 65, 66
Bartelmieusz
Aeris ..................................... 91
Bartelsz
Pieter .................................. 240
Barten
(hr.) ..................................... 156
D. Dzn ................................ 235
Pieter .................................. 298
Bartholomeus
Aerian ................................. 128
Bartholomeuszoon
Thomas ................................. 24
Barthout
Floris ...................... 30-32, 162
Barthouts
Floris .............. 31, 32, 127, 211
Maertgen Jaecop ........ 127, 211
Barthoutsz
Floris .................................. 164
Barts
Heijn ..................................... 29
Huijbert .............................. 168
Bartsz
Huijbert .............................. 168
Baves
Willem Cornelisz ...... 194, 211,
233
Bavis.
Willem Cornelis ................. 194
Beek
Pieter van .............................. 96
Willem Jansz van ............... 300
Beekhuis
Barend .................................. 38
Beekman-Bakker
A. ................ 169, 181, 182, 192
Beele
Jaecop ................................. 112
Beelen-Vader
J.C. van ................................. 50
Beemsterboer
J.P. ........................................ 32
Been
Willem 179, 212, 215, 235, 243,
244, 262
Beenakker
J.J. ....................................... 199
Beenken
? .......................................... 177
Beers
P. Jbzn ................................ 131
P. Jzn .................................... 92
Beers-Molenaar
M.M. ................................... 218
Beert
Arend van ............................. 82
Beest
Arent van ............................ 106
Harck van ............................. 92
Beets
Cornelis .......................... 23, 90
N. Czn .................................. 51
Beijeren
Pieter van .............................. 39
Beijerland
Pieter Jansz ........................... 50
Beijerlandt
Pieter Jansz ........................... 51
Bekesteijn
(Jonkheer van) ...................... 21
Mathias van .......................... 21
Bekker
F. Czn ................. 103, 127, 131
H. Czn ........ 106, 133, 223, 224
K. Pzn ........................... 24, 230
P.Th. ........................... 134, 135
Bekker-van Kleef
L.C. ..................................... 131
Bel
Cornelis Pietersz .................. 20
Pieter Taamsz ....................... 52
Belonje-Kroon
M.G. ................. 70, 72, 73, 195
Benning
Pieter Jan .............................. 67
Benningbroek
Jan Pieters ............................ 59
Berg
C.N. van den ........................ 63
Gerrit Frans ........................ 296
Joost Jansz van den ............ 299
L.A. van den ......................... 63
P.J. van den .......................... 63
Willem ................................ 260
Bergen
Aerian ................................. 226
Aerian Claesz .... 164-166, 215,
216, 228, 236, 302, 303
Jacob ................................... 281
Jan .............................. 217, 281
Jb. ......................................... 63
Berger
Claas ........................... 215, 226
Ente .................................... 303
Jacob Jansz ......................... 236
Jan Jansz ............................. 165
Pieter .................................. 236
Bergmans
Catharina Lucretia .............. 153
Nicolaas .............................. 153
Berkhout
Cornelis 72, 160, 161, 169, 195,
218
Cornelis ............................. 188
Jan 72, 160, 161, 195, 222, 269
P. Jzn .................................. 134
Bes
Jacob ..................................... 46
Jaecop Jaecopsz ................... 47
Jaep ....................................... 46
Maartje ............................... 261
Besem
Cornelis Jansz ................... 272
Besemaker
Cornelis Dircksz ................... 56
Bestert
Dirk Cornelisz .................... 298
Bet
Cornelis ...................... 165, 228
Beth
Dirk .................................... 281
Willem ................................ 246
Beukers
J.R. .................... 67, 72, 95, 209
R. ..... 22, 65, 84, 179, 194, 209,
229
Beukers;
J.R. ........................................ 89
Beuls
Cornelis Jan ................ 127, 128
Pieter Jan ............................ 127
Beyerlant
Pieter Jansz ........................... 34
Bierop
Jacob ..................................... 39
Biersteecker
Willem Jansz ...................... 276
Biersteecker
Willem ................................ 276
Biersteeckster
Maertjen Pieters ................. 275
Biersteeker
Pieter Jansz Walings .......... 275
Biersteker
Cornelis .............................. 105
Cornelis Willemsz .............. 181
Gerrit .................................. 186
Jacob Jansz ......................... 128
Jan Jansz ............................. 128
Jb. ....................................... 241
Pieter Claasz ....................... 161
Bies
Cornelis .............. 30, 31, 45, 55
Cornelis Laurensz ................ 41
Louris ............... 37, 41, 55, 140
Louris Claasz ..................... 152
Louw .................................. 123
Louwris ................................ 40
Louwris Claasz ................... 151
Louwris Cornelis ................ 132
Louwris Cornelisz ................ 41
Bijl
Adriaan ............................... 226
Jacob ................................... 160
Jan ...................................... 128
Willem .................................. 45
Bijpost
Fulp ... 119, 122, 227, 228, 231,
251
Bijpost.
Fulp .................................... 250
Bijwaart
Joan .................................... 249
Bijwaert
Aeff Jans ..................... 271,272
Jan ...................................... 272
Johan .................................. 272
Maartje Jans ....................... 272
Trijn Jans ............................ 272
Bink
Niesz ................................... 234
Binkhorst
Agatha . 80, 244, 270, 277, 280,
304, 305
Gerarda ............................... 279
Jacob ............................. 80, 280
319
Birmer
Jan ...................................... 248
Blaauboer
G. ........................................ 217
Blaauw
Cornelis Jzn .......................... 41
Jan ........................................ 30
Jan Cornelisz ...................... 140
Jan Cz ................................... 29
Lourens ........................... 22-24
Lourens Simonsz .................. 22
Louwris ................................ 23
Mies .................................... 224
Pieter .................................. 145
Sijmon Mzn .................... 36, 37
Simon Miesz ........................ 36
Simon Mieusz ...................... 36
Blaauw
Jacob Sijmonsz ..................... 32
Blaeuwmolen
Adriaen ............................... 275
Blanckendaal
Gerrit .......................... 293, 297
Gijsbert ...... 245, 250-252, 293,
297
Gijsbert van 245, 250, 252, 294
Gijsberth van ...................... 250
Gijsbertus van .................... 293
Marijtje Cornelis ................ 293
Blankendaal
A.Th. .............................. 16, 17
Cornelis .......................... 19, 23
Gijsbert ...... 245, 246, 293, 294,
301
Gijsbert van 232, 242, 293, 301
Gijsberth van .............. 245, 301
J.C.J. Mzn ............................. 63
Pieter .................................... 16
Blauw
Jacob Sijmonsz ..................... 26
Louris ................................. 127
Louwris .............................. 128
Pieter Sijmonsz .................... 47
Simon Mieusz ...................... 47
Bleecg
Pieter Cornelisz .................... 91
Bleecker
Claas Jansz ......................... 237
Jacob Jansz ......................... 237
Jan ...................... 108, 236, 296
Jan Jacobsz ................... 78, 237
Willem Jansz ...................... 237
Bleecq
Cornelis .............................. 267
Cornelis Pietersz ................ 178
Pieter Cornelisz ... 96, 128, 178,
241, 269
Bleek
Cornelis .............................. 266
Cornelis Pietersz ........ 241, 267
Klaas ........................... 216, 217
Pieter .......................... 267, 269
Pieter Cornelisz .................. 267
Bleeker
Adriaan ............................... 305
Jacob Jansz ......................... 296
Jan ................................ 30, 237
Jan Jacobsz ......... 233, 238, 296
Bleekers
Griet Claas .......................... 305
Bleij
Dirk .................................... 296
Bleik
Klaas ..................................... 91
Bleuse
Abraham ............................. 300
Abram ................................. 301
Bleusee
Abram ......................... 293, 301
Blijleven
? .......................................... 268
Blijnwaerde
(predikant) van ..................... 61
Blocker
Claas Elbertsz ..................... 228
Blockhuijsen
Jan Jacobsz ......................... 131
Blokdijk
C.J. .............................. 165, 218
Blokker
C. ........................................ 158
C.P. ..................................... 107
Jb. ....................................... 258
Willem ................................ 188
Blom
Arie ..................................... 293
Arien ................................... 122
Ariën ..................................... 76
Cornelis ................................ 23
Dirk Jansz ............................. 73
Gerrit ...................... 55, 97, 122
Jan ... 17, 63, 64, 67, 82, 84, 85,
89, 90
Jan ....................................... 63
Pieter Gerritsz .................... 105
Senne Hendricus ................ 266
Simon Henricus .................. 266
Blomman
Trijntje .................................. 32
Bluk
Klaas ..................................... 91
Bluze
Abraham ............. 245, 262, 300
Annetje ............................... 262
Bobbeldijk
Jan Pieters ............................ 47
Bobeldijck
Cornelis Pieters .................. 103
Jacob ..................................... 42
Bobeldijk
Pieter Jansz ........................... 47
Boekel
Aagtje ................................. 130
Gerard ................................. 205
J.J. ....................................... 160
Jan .............................. 291, 299
P. ..................................... 48, 55
Pieter .......................... 271, 272
Pieter Cornelisz .................. 271
Boekjes
Antje ............................... 64, 82
Jan ...................................... 235
Boelhouder
Zijmen Jansz ................ 95, 119
Boen
Claes Pietersz ..................... 298
Boer
Adriaan de ............ 90, 103, 196
Arien ................................... 196
Arijaan Jansen de ............... 181
Cornelis de ......... 128, 136, 137
Cornelis Willemsz ........ 63, 160
Cornelis Willemsz de ........... 74
G. de ................................... 227
Jac. de ................................... 28
Jan ................................ 30, 115
Jan Ariensz de .................... 181
Jan Arisz de ........................ 154
Jan de .................................. 162
Jan Jansz ............................. 265
Jb. de ............................ 51, 273
Klaas de . 51, 56, 124, 125, 144,
145
Lijsbeth de .......................... 278
P. ......................................... 199
Pieter Aerjens de .................. 70
Pieter Almertsz ........... 239, 297
Pieter Ariensz de ........ 196, 276
Willem Cornelisz de ............ 84
Willem de ............... 82, 95, 161
Willem Pieters .................... 194
Boermans
Cornelis Pietersz .................. 90
Boersen
Arien ................... 109, 111, 112
Jan ........................................ 30
Boertgen
Cornelis .............................. 160
Cornelis Cornelis ............... 225
Boertgens
Cornelis ................................ 73
Huijbert ...... 109, 234, 305-307
Huijbert Cornelisz .............. 306
Boertges
Cornelis .............................. 102
Huijbert ........................ 73, 234
Huijbert Cornelis .................. 72
Boertjens
Huijbert ........................ 72, 247
Jannetje Cornelis .................. 72
Pieter .................................. 247
Boertjes
Cornelis .............................. 102
Jan ...................................... 110
Jan Huijbertsz ..................... 238
Jannetie Cornelis ................ 144
Bogaert
Pieter Cornelis in de ............. 59
Bol
Jan Claesz ....................... 60, 61
Pieter Arisz ........................... 68
Bolder
? .......................................... 259
Bolders
Claes ................................... 259
Boldewijn
Claas ............................... 47, 49
Claes Jacobsz ....................... 49
Gerrit .................................... 39
J.W. ............................ 145, 146
Kraantje ........................ 41, 122
Willem .................................. 49
Bolkestein
J.C. ...................... 170, 173, 192
Bolten
Adriaan ................................. 48
Jan ...................................... 301
Willem .................................. 48
Bommer
Jan Aeriensz ....................... 114
Bondt
Adriaen Jansz ....................... 30
Bontemaecker
Cornelis Rijckerts ............... 301
Boode
Garbrant Cornelisz ............. 271
Boog
Hark Cornelisz ................... 267
Boogaert
Gerrit Adriaensz ................. 294
Booi
Pieter .......................... 216, 221
Booij
Klaas ................................... 294
Maartje ............................... 179
Maartje Pieters ................... 216
Pieter . 66, 75, 97, 99, 100, 104,
194, 216
Boomcamp
Gijsbert ............................... 219
Boomgaard
Jan Arie .............................. 225
Boomgaart
Aeris Jans in de .................. 225
Jan Aris ................................ 73
Boon
Arien ................................... 106
Claas ..................... 91, 281, 295
Claas Jansz ......................... 281
Cornelis .......................... 35, 36
Cornelis Ariensz ................. 230
Dirk .................................... 280
Dirk Cornelisz .................... 280
J. ................................. 159, 178
Jan ................................... 47-49
Klaas Ariensz ..................... 230
Klaas Jansz ......................... 295
N.S. ..... 159, 160, 178, 219, 241
Pieter Jansz ........................... 49
Boortges
Huijbert Cornelis .................. 81
Boot
Cornelis ...................... 171, 260
Boots
Cornelis Jansz .................... 278
Bootses
Sijt Aerian Harck ................. 82
Bootsman
Alida ................................... 265
Booy
Pieter .................................. 121
Pieter Pieterszn ................... 100
Borger
G.J. ..................................... 206
Borselen
Pieter van ..... 16, 33, 61, 91, 98,
110, 166
Borsenius
Neeltje Dirks ...................... 127
Borst
A. ................................ 113, 119
A. Azn ................................ 125
A.P. ................... 66, 72, 98, 166
Abraham .... 69, 70, 73, 74, 102,
110, 113, 121, 135, 159, 165170, 174, 211, 212, 234, 244,
246, 250, 255, 256, 263-266,
270, 271, 279, 295, 296, 303,
305-308, 310
Abraham Thijsz .................. 191
Albert ................................. 166
Antje ............. 95, 189, 252, 308
C. ........................................ 272
C. Czn ................................. 222
C. Kzn ........ 237, 240, 247, 248
D. Kzn ................................ 257
Dirk Klaasz ........................ 171
Dirk Klaasz ....................... 171
G. ........................................ 241
G. Azn ................................ 241
G.J. ..................... 166, 167, 181
Hendrick Pietersz ................. 18
Jan Thijsz ........................... 159
K. Klzn ............................... 193
K. Kzn ................................ 257
Lourens ................................. 68
M. Kzn ............................... 257
Maartje ............... 189, 244, 245
Maartje Tijs ........................ 278
N. ........................................ 241
Pieter .................... 18, 245, 301
Pieter Hendricksz ................. 18
Sijmen Jansz ......................... 63
Thijs ........................... 191, 192
Bortghes
Cornelis .............................. 225
Bos
A. .......... 72, 166, 168, 195, 209
Cornelis ..... 217, 218, 223, 230,
235
Jan ...................................... 232
Jan Pietersz ......................... 303
Nantje ................................. 159
Willem ............................ 63, 64
Bos-Bruin
J. ......................................... 244
Bosch
Willem ................................ 161
Boschman
Pieter .................................. 314
Boshuijsen
(jonkheer) van .................... 159
Bossenaaers
Neel Pieters ........................ 180
Pieter .................................. 180
Pieter Pietersz ..................... 180
Bossenaar
Aecht Pieters ...................... 250
Jan Pietersz ................. 181, 250
Louris ................................. 166
Bossenaars
Aecht Pieters ...................... 180
Jan Pieters .......................... 181
Bossenaer
Jan ........................................ 84
Pieter Pietersz ..................... 180
Bossenaer Reijers
Pieter Pietersz ..................... 102
Bossenaers
Jan ...................................... 181
Jan Pieters .......................... 180
Both
Willem ................................ 284
320
Bots
Aerian Harck ........................ 77
Bouke
Jacob Sijmes ....................... 271
Jacob Sijmons .................... 271
Bourgonje
Sijmon .................. 47, 103, 153
Bouwen
Reijer .................................. 125
Bouwens
Aaltje ................ 37, 41, 55, 140
Aecht Gert ............................ 36
Antje ..................................... 31
Gerrit .................................. 134
Gert ........................... 31, 35, 37
Grietje ................................. 134
Guurtje ............................... 180
Hendrik ........................... 94, 95
IJff ...................... 42, 43, 50, 51
Jan .......................... 40, 58, 181
Jongejan ............................. 181
Lijsbeth Huijberts ............... 134
Maartje ............................... 131
Neeltje ................................ 283
Noomke IJssebrant Isbrant ... 51
Pieter .................................... 58
Pieter Gerritsz ...................... 37
Bouwens
Gerrit Jans ............................ 48
Bouwensen
Hendrick Teunisz ................. 70
Bouwensz
Gerrijt ................................... 54
IJff ........................................ 53
Jan ...................................... 181
Braak
Jan ...................................... 299
Brack
Jan Claes ........................ 84, 85
Braeck
Jan Claesz ....................... 32, 84
Brakel
Jan Sijmonsz ...... 278, 280, 296
Brammer
Gerrit .................................. 188
J.P. .............................. 133, 135
Jacob ................................... 269
Jan ...................................... 130
Jan Zijvertsz ....................... 263
Klaas ................................... 271
Klaas Sijvertse ................... 130
Sieuwert Sieuwertsz ........... 308
Sijmen Cornelisz ................ 301
Sijvert ......................... 275, 281
Sijvert Gerritsz ........... 275, 276
Sijvert Sijvertsz .......... 272, 281
Zijvert ................................. 308
Brammer-van der Gragt
A. ................................ 135, 136
Brammer-Zut
Catharina ............................ 130
Brasser
Govert Willemsz ........ 115, 118
Brederode
Cornelis van ....................... 220
Dirck Willemsz van ........... 220
Huijbert van .. 20, 91, 122, 178,
212, 241, 245, 246, 275, 276,
278, 305
Jacob Willems van ............. 299
Jacob Willemsz van ........... 220
Jan Willemsz van ............... 220
Maartje Willems ................. 220
Pieter .......................... 108, 224
Willem van ......................... 220
Brederoe
Gijsbert van ........................ 219
Brederoode
Huijbert van ....................... 111
Bredts
Griet Jan ............................. 125
Griet Jans ............................ 125
Breed
Alders ................................... 95
Aldert Maartensz ................ 119
Jan Klaasz . 213, 216, 218, 221,
224, 284
Klaas ................................... 282
Klaas Cornelisz .......... 216, 282
Maartje ....................... 269, 304
Neeltje ... 72, 94, 109, 111, 112,
136-138
Breedenhof
Jacob Josias 137, 138, 152, 153
Breedt
Aldert ................. 119, 125, 228
Breeland
Jan Jansz ............................... 39
Jan Maartensz ....................... 53
Maarten Pietersz ................... 36
Breelant
Jan Maartensz ....................... 52
Jan Maertensz ....................... 53
Jan Pietersz ........................... 35
Maerten Pietersz ................... 35
Pieter Jansen ......................... 36
Pieter Jansz ........................... 36
Breelant,
Pieter Jansz ........................... 54
Breet
Griet Jans ............ 119, 121, 122
Maarten .............................. 232
Breets
Ghriet Jan ............................. 98
Griedt Jan ........................... 119
Griet Jan ............................. 120
Griet Jans ............................ 125
Zijmen Jansz ...................... 259
Bregman
Albert ................................... 18
Arien ........................... 235, 250
Dieuwertje .................. 306-309
Jacob ..................................... 30
Jan Gerritsz .................... 74, 75
Brelandt
Pieter Jansz ........................... 47
Breutwijne
Jan Gertsz ........................... 121
Briefjes
Cornelis .............................. 124
Brink
Casper ................................... 76
P.J. ...................................... 246
Brinkman
Cornelis .............................. 156
Brinks
Casper ................................. 100
Broeckhuijsen
Catijna van ......................... 195
Catrijna van ........ 194, 209-211
Broedicksz
Jan ........................................ 58
Broer
Cornelis Pietersz 110, 275, 295,
296, 301
Jacob ................................... 259
Broers
Arien ................................... 164
Cornelis Pieters .................. 194
Cornelis Pietersz 295, 296, 300
Cornelis Willemsz ................ 63
Jan Cornelisz ........................ 65
Broersen
C. .......................................... 31
Cornelis ................................ 63
Jan ........................................ 30
Broersens
Cornelis ................................ 66
Broersz
Cornelis .......................... 66, 97
Gerrit .................................. 163
Brontgeest
Willem Miggielsz ....... 209, 306
Broodicks
Jan Aerian ............................ 57
Jan Aerians ........................... 57
Brouwer
Dirk Janszn ......................... 105
Jan Aeriansz ......................... 39
Lambert Jansz ...................... 34
Brouwer-Kramer
A. ........................................ 159
Brugman
Pieter .................................. 211
Bruijn
Claas ..................................... 64
Cornelis .. 63, 64, 269, 283, 307
Dirk ............................ 212, 271
Hendrik ............................... 120
Jan ........................................ 22
Jb. Nzn ................................. 67
Klaas ........... 225, 227-229, 232
Klaas Jacobsz ..................... 232
Pieter .............................. 22, 23
Teunis ................................. 281
Bruijneman
? ...................................... 58, 59
Aerian ................................... 49
Aerian Cornelis ........ 48, 51, 58
Aerian Cornelis Reijers ........ 48
Cornelis .......................... 85, 89
Cornelis Jacobsz ............. 50, 52
Jacob ............................... 52, 53
Jacob Aeriensz ............... 46, 59
Jacob Ariensz ........... 41, 42, 59
Jaecop Aerians ..................... 49
Jan .. 53, 85, 89, 124, 139, 141143, 283, 284
Jan Cornelisz .......... 52, 54, 124
Jan Jacobsz ......................... 224
Bruin
A. ........................................ 153
Cornelis ........................ 64, 118
Dirk .................................... 188
H. ................................ 153, 244
J. ........................... 60, 136, 137
J.A. ..................................... 153
Jacob ................................... 295
Jb. ....................................... 232
M. Mzn ................................. 25
N. .......................................... 27
S.J. Jzn .................................. 99
T. Dzn ................................... 27
Bruin-Rootjes
(fam.) .............................. 90, 94
G. ........................................ 244
Brussel
Maarten Jansz ..................... 128
Bruyn
A.M. ........................... 136, 138
C. Czn ................................. 166
Bück
Th. te .................................... 15
Th.te ..................................... 15
Buckjen
Jacob Pietersz ..................... 211
Buckjen
Jacob Pietersz ..................... 211
Bueels
Jan ...................................... 127
Jan Cornelis Jan ................. 126
Pieter .................................. 127
Pieter Jan ............................ 127
Buij
Cornelis Claesz .................. 218
Pieter Jacobsz ............. 278, 280
Buijr
Aerien ................................... 15
Pieter Dircxsz ....................... 99
Buijs
Adriaan ....................... 123, 238
Cornelis Woutersz ..... 267, 272,
275, 276, 308
Dirk Claasz ......................... 294
Gerrit .................................. 279
Gerrit Cornelisz .......... 267, 276
Hendrik ............... 107, 108, 125
Hendrik Jansz ..................... 220
Jan ...................................... 178
Jan Cornelisz ..... 178, 270, 276,
306, 308
Maartje ............................... 167
Maartje Wouters ................. 168
Pieter Dircksz ..................... 124
Pieter Jacobsz ............. 246, 280
Wouter .................................. 94
Wouter Cornelisz ....... 270, 306
Wouter Dirksz .................... 181
Buijter
Jan ...................................... 178
Buis
Trijntje ............................ 35, 36
Bullooper
M. ....................................... 170
M.J. ....................................... 74
Burg
W. ter .................................... 55
Burger
A. ........................................ 129
A.J. ....................................... 85
Cornelis .......................... 58, 60
Jacob ................................... 150
Jacob Cornelisz .................. 150
Jakob .......................... 163, 164
Pieter ...................... 82, 84, 169
Pieter Pietersz ............. 163, 164
Burgers
Pieter .................................... 84
Burgh
Jan Vrederixsz van der ......... 99
Burgher
Pieter .................................... 84
Burghers
Pieter .................................... 84
Busschen
Teeuwis van der ................. 306
Bussen
Teeuwis van der ................. 309
Butter
Arien ..................................... 60
Claes Maartensz ................... 40
Cornelis 46, 51-53, 55, 56, 123,
132, 133
Cornelis Pietersz .................. 50
Dirk .......................... 35, 50, 51
Henderick Jans ..................... 43
Hendrick ................... 38, 43, 44
Hendrik ................................. 43
Jacob ......................... 36, 41, 57
Jacob Pietersz ....................... 57
Jakob .......... 35, 40, 55, 58, 146
Jan .............................. 140, 255
Jan Pietersz ......................... 140
Maartje ............................... 140
Pieter 34, 37, 40, 41, 51, 54, 90,
126, 132
Pieter Cornelisz ........ 34, 48, 55
Pieter Jacobsz ....................... 35
Pieter Jansz ....... 40, 50, 52, 127
Trijntje Jans .......................... 55
Buur
Adriaan Cornelisz .............. 140
Dirk Cornelisz ...................... 82
Neeltje Willems .................... 25
Willem Adriaansz .... 25, 82, 83
C
Caelis
Piet ...................................... 110
Calis
Adriaan ............................... 137
Calverdick
Cornelis Gertsz van ............ 195
Calverdijck
Gerrit van ........................... 131
Campen
Maarten .............................. 137
Maerten Jansz ..................... 242
Cantius
Johannes Petrus .................... 75
Capteijn
Pieter .................................... 46
Cardinaal
Aerjen ......................... 105, 126
Arie .... 216, 229, 230, 235, 236,
238, 252, 291, 294, 296
Arie Klaasz ......................... 302
Arien ........................... 105, 238
Claas ........................... 235, 300
Cornelis .............................. 108
Klaas .. 122, 216, 230, 235, 281,
296
321
Castricum
Elisabeth Bancras ............... 168
Catenius
Nicolaas .............................. 262
Catenius
Cornelis ................ 90, 261, 262
Cavallier
Johan .................................. 209
Ceijfer
Cornelis Cornelisz .............. 107
Christianus
Hieronimus ................. 141, 142
Teuntje ............... 260, 278, 279
Claas
Antje ................................... 270
Ariaantje ............................. 295
Dieuwer .............................. 295
Dieuwertje .......................... 248
Grietje ................................. 250
Guurtje ............................... 295
Neeltje ................................ 267
Sijtje ................................... 271
Claasz
Cornelis . 25, 91, 123, 236, 278,
279
Fulp .................................... 291
Fulps ................... 249, 293, 294
Gerrit .................................. 133
Huijbert ................................ 84
Jacob ................................... 276
Jan .................. 18, 48, 212, 237
Lambert .............................. 294
Lammert ............. 238, 292, 294
Louwris .............................. 103
Philip .................................. 291
Phulp .......................... 293, 294
Phulps ................. 293, 294, 301
Volkert ................................. 21
Willem .................................. 21
Claes
Adriaen ............................... 209
Anna ..................................... 26
Barber ................................. 103
Engels ................................. 104
Griet .................................... 159
Grietje ................................. 308
Huijbert .............................. 259
IJordan ............................ 84, 85
Jacob ........................... 275, 278
Jorden ................................... 84
Maartje ....................... 224, 225
Maertgen ............................ 103
Neel .................................... 237
Oom ...................................... 29
Pieter .................................... 82
Sijmen ................................ 240
Trijn .................................... 259
Ursula ................................... 26
Claessen
Huijbert ................................ 66
Jacop ................................... 219
Sijmon ................................ 165
Claessens
Reijer Jan .............................. 41
Reijer Jans ...................... 48, 53
Claesz
Adriaan ....................... 194, 211
Adriaen ....................... 159, 209
Aerian ................................. 209
Arian ..................................... 99
Claes ................................... 238
Garbrant ............................... 39
Gerrijt Jan ............................. 43
Gert Jan .......................... 25, 48
Huijbert ........................ 82, 211
IJff ................................ 95, 244
Jaeden ................................... 89
Jan .................................. 32, 41
Jorden ............................. 84, 85
Lambert .............................. 294
Lucas .................................. 209
Luijcas ................ 194, 209, 211
Reijer Jan ........................ 41, 53
Sijmen .................................. 61
Claever
Neel Cornelis ..................... 292
Claverblad
Geertje ................................ 283
Gertruud ............................. 262
Cleermaker
Egbert Barentsz .................. 272
Cleijenburch
Jacop Claesz ......................... 45
Jaecop Claesz ................. 50, 52
Cleremaecker
Gerrit Dircksz ..................... 271
Clerque
Medard Eugene Francoijs de
........................... 179, 240
Clijenburch
Jaecop Claesz ....................... 42
Clinckaert
Dirck Sijmensz ..................... 65
Clinkers
Arien ................................... 261
Clinkerts
Louwers Sijmen ................. 160
Clocq
fam. ....................................... 54
Cloet
? ............................................ 91
Clooster
Dirk .................................... 262
Hendrick Jansz ..................... 29
Jan Gerritsz ........................ 292
Pieter Jacobsz ............. 212, 275
Pieter Jansz ......................... 275
Trijn Gerrits .......................... 73
Cnippers
Rijcquert ......................... 21, 22
Cnocht
Cornelis Cornelisz ................ 83
Cornelisz .............................. 83
Cnochtes
Jonge Jans .................. 231, 232
Jongejan ............. 100, 120, 300
Jongejan Cornelisz .... 121, 122,
228
Coebergh
Egidius ....................... 277, 279
Coeckeman
Jan Gerritsz ........................ 127
Coehouder
Aerian Jansz ......................... 91
Coelman
Jan die ................................ 155
Willem die .......................... 155
Coeman
? ............................................ 94
Cornelis Pietersz ........ 117, 118
Gerrijt Pietersz ................... 211
Gerrit .................................. 104
Gerrit Pietersz .................... 118
Gerryt Pieter ......................... 98
Jacob Gertsz ....................... 211
Jan ...................................... 127
Jan Gertsz ........................... 211
Jan Pietersz ......................... 118
Pieter .......................... 117, 118
Coemans
(molenaar) .......................... 182
Gerrijt ................................... 76
Gerryt ................................... 76
Gert ....................................... 68
Coemenis
Lijsbet ................................. 249
Coene
Cornelis Pietersz .......... 21, 139
Coenraad
Bartholomeus ..................... 295
Coeperus
Garrebrant Claesz ................. 39
Coetenburch
Adriaen ................................. 22
Coetenburgh
Adriaen ................................. 23
Adriaen Maerten ................ 140
Coevert-Schekkerman;
Fam. ...................................... 56
Colleman
Gerbregtje ........................... 262
Coltereau
Catharina de ....................... 133
Colterman
Cornelia ...................... 147, 150
Johan .......................... 143, 150
Comen
Cornelis Pouwelsz .............. 259
Commandeur
J. ................................. 138, 140
J. Jzn .... 70, 102, 103, 106, 179,
192, 209, 210, 221, 230, 232
Klaas ..................................... 50
Th.Jb. .......................... 173, 180
Compangens
? van ..................................... 75
Comparur
Cornelis van der ................... 54
Compeergis
? van ..................................... 74
Coninck
(Schout) ................................ 53
Jan Jans .................... 76, 90, 93
Pieter Jansz ........................... 53
Conincxdr
Trijn Pieter ........................... 52
Coning
J.P. ........................................ 20
Connick
Jan Jansz ......................... 78, 81
Contant
Jan .................... 71, 85, 89, 306
Jan Garbrantsz .................... 261
Jan Gerbrandsz ................... 184
Reijntje ............................... 269
Reijntje Jans ....................... 304
Teetje .. 184, 187, 189, 191, 192
Cooch
Jan Cornelisz ........................ 95
Cool
Cornelis .............................. 169
Gerrit .................................. 169
Jan Cornelisz ..... 120, 169, 192,
248
Coolboer
Jan Cornelisz .............. 248, 292
Neeltje ................................ 249
Cools
Jan ...................................... 248
Coomens
Jongejan Aelberts ................. 42
Cooning
(Schout) ................................ 52
Pieter .................................... 63
Coopman
Pieter Garbrantsz ................ 162
Cooren
Aeriaen ................................. 44
Jacob ..................................... 44
Coores
Adriaen ............................... 170
Coorn
Adriaan ............................... 170
Aerian Lubbrantsz ................ 45
Elisabeth ............................. 192
Jacob Lubbrants ................... 25
Jacob Lubbrantsz ................. 45
Lubbert ............................... 192
Coornhert
(doctor) ................................. 35
Cornelis ........ 32, 36, 37, 50, 56
Dr. ................................... 39, 40
Coppens
Claes Jansz ........................... 63
Coren
Jacob Lubbrants ................... 33
Cornelis
Aeff .................................... 249
Anna ................... 144, 261, 262
Anne ..................................... 53
Arent ............................. 37, 128
Arian ..................................... 97
Bregt ................................... 278
Bregtje ................................ 279
Claes ..................................... 84
Cornelis .............................. 144
Dieuwer .............................. 295
Gerbrant ............................. 271
Gerrit .................................... 45
Gleijn .................. 259, 280, 281
Griet ...................................... 71
Grietje ................. 140, 152, 261
Grrietje ............................... 266
Heertjen ................................ 94
Jacop Jan ............................ 159
Jaecop Jan Cornelis ............ 159
Jan .................................. 22, 25
Jannetje ................................. 92
Jannitje ............................... 225
Lubbrant ............................... 71
Maartje ......... 21, 139, 144, 246
Maerten ................................ 58
Maertgen ... 174, 175, 242, 245,
246, 259
Maertje ..................... 18-20, 51
Maertjen ............................. 270
Maritje ................................ 246
Meijne .................................. 96
Naene ................... 96, 111, 302
Nane ........................... 120, 249
Neel ..... 20, 118, 160, 221, 251,
259
Neeltje .................................. 38
Pieter .............. 45, 76, 119, 121
Reijnouw ............................ 179
Sara ............................. 293, 295
Sijmon ................................ 220
Trijn .............................. 49, 105
Trijntje ............................ 36, 37
Welmoet ............................. 123
Cornelisdr
Maartje ................................. 97
Wellemoet .......................... 124
Cornelisz
Adriaan ............................... 107
Aelbert .................................. 44
Aerjen ................................... 70
Arent ............................. 32, 128
Arie ..................................... 226
Aris 65, 74, 108, 114, 123, 196,
215, 226, 297, 298
Bartelmieus .................... 65, 74
Claes ............................. 54, 303
Cornelis 25, 105, 109, 112, 283,
306
Dirk ...................................... 90
Garbrant ............................. 295
Hillebrant ........................... 128
Jacob ..................... 47, 127, 301
Jan ... 25, 32, 54, 112, 114, 123,
232, 261,262
Nane ..................................... 84
Pieter . 47, 52, 53, 68, 112, 119,
275
Reijer .................................. 265
Sijmen .................................. 96
Sijmon ................................ 240
Volckert .......... 37, 39, 178, 283
Willem .................. 35, 217, 218
Cornelisz
Garbrant ............................. 294
Cornelisz.
Cornelis .............................. 310
Cort
Pieter Cornelis ...................... 75
Corten
Jacob Claesz ....................... 194
Jan Claesz ........... 111, 194, 306
Pieter Cornelisz .................. 276
Corver
Jan ........................................ 19
Cos
Cornelis Jansz .................... 283
Pieter .................................... 95
Cossen
Cornelis .............................. 165
Jan Claaszen ......................... 91
Pieter .................................... 94
Coster
H. ................................ 292, 293
Wijbrant ............................. 276
Costers
Arijs ...................................... 94
322
Couwenberg
Johanna ........................... 22, 23
Crakesant
Sijev Jans ............................ 217
Cramer
Clamen Jansz ...................... 275
Cornelis Gerritsz ................ 182
Jacob ................................... 227
Pieter Ariensz ..... 124, 218, 224
Crans
Klaas Fhilipsz ..................... 293
Pieter Pietersz ..................... 116
Cres
Cornelis ................................ 58
Criege
Jacob ................................... 277
Jan ...................................... 282
Crijns
Claas .................................... 16
Clae ...................................... 15
Claes ..................................... 16
Crol
Gerrit .................................. 301
Margaretha ......................... 301
Croll
Cornelis .............................. 305
Cromhout
? .......................................... 153
(juffrouw) ........................... 153
Barthout .............................. 115
Ida ............................... 153, 154
Nicolaas .............. 115, 118, 131
Cromme
Jan ...................................... 106
Crommelinge
Franscoijs ........................... 299
Crommenie
Aaltje Jans .............. 85, 89, 105
Dirk .................................... 105
Trijntje ...................... 17, 57, 59
Trijntje Jans .................... 85, 89
Croon
? ............................................ 33
Dirck Cornelisz ................... 89
Jacob ..................................... 46
Jan Cornelis .................... 18, 59
Jan Cornelisz ........................ 59
Jan Sijmons .......................... 92
Croone
Cornelis .............................. 140
Johannis .............................. 249
Croonen
Jan .................................. 58, 59
Jan Jans ................................ 34
Jan Jansz ............................... 50
Louris Cornelisz ................. 131
Croot
Jan Jansz ............................. 162
Crouwel
Catrijn ................................. 299
Cuening
(Schout) .......................... 52, 53
Jan Jans ................................ 90
Jan Jansz ............................... 75
Cuenings
Jan Jansz ............................... 93
Cuijk van Mierop
Hendrick van ........................ 25
Cuijk van Nijerop
Jacob Hendrik van ....... 21, 139
Cuijper
Aerian Jansz ......................... 22
Claas ................................... 306
Claes ................................... 265
Claes Pietersz ............. 262, 265
Cornelis .............................. 267
Cornelis Adriaansz ............. 266
Cornelis de ......................... 261
Gerrit Jansz ........................ 132
Jacob Ariensz ..................... 277
Jacob Claesz ....................... 265
Jan 61, 64, 165, 173, 175, 179,
247
Jan Claesz ..................... 64, 162
Jan Cornelis .......................... 39
Jan Gerritsz .......................... 36
Jan Joosten ......................... 299
Pieter .................................... 43
Pieter Claasz ....................... 306
Rijcquert Cornelisz .............. 22
Willem ................................ 275
Willem Cornelisz .............. 275
Cuijpers
Claas ..................................... 64
Rijcquert ............................... 21
Curff
Pieter Pouwels ...................... 84
Pouwel Pieters ...................... 84
D
Daalder
F. Pzn ................................. 124
Pieter Cornelisz .................... 74
Daan
Jacob ........... 146, 147, 150, 151
Daan
Jacob ................................... 147
Dam
Cornelis Jansz .................... 216
Damme
A. van ................................. 311
Dane
Jacob Remmis ...................... 91
Danielsz
Jan ...................................... 281
Danner
H. ........................................ 199
Darij
Hendrik ............................... 154
Debbicha
(weduwe) van ............. 131, 132
Decker
Adriaan ............................... 260
Adriaan Gerritsz ................. 263
Cornelis .............................. 300
Cornelis Jansz .................... 259
Jacob ................... 281, 291, 292
Jacob Maartensz ................. 291
Jan ...................................... 162
Jan Adriaensz ................. 18, 19
Jan Heertjensz .................... 163
Jan Pietersz ......................... 103
Willem Jansz ...................... 298
Willem Sijmonsz ................ 298
Dekker
Arien Pieters ......................... 47
Cornelis .. 69, 78, 166, 188-190
Cornelis ............................. 189
Cornelis Cornelisz .............. 171
Cornelis Gerritsz ................ 255
Cornelis Jansz ........ 69, 70, 256
E. ........................................ 202
Ed ............................... 202, 204
J. ................................. 177, 209
J. Kzn ................................... 45
J.F. ............................ 30, 33, 35
Jacob Maartensz ................. 281
Jan ...................... 165, 166, 256
Jan Pietersz ................... 97, 103
Jb. Hzn ........................... 22, 63
Jb.Hzn .................................. 22
K. Jzn ................................... 74
L.W. .................................... 205
N.P. ................................. 34, 45
S. Kzn. .................................. 42
Thijs ..................................... 14
Trijntje ................................ 166
Dergmeer
Huijbert .............. 66, 68, 84, 95
Huijbert Claasz ..................... 92
Huijbert Claesz ..................... 63
Deugd
Gerrit ...... 63, 66, 194, 216, 269
Deugt
Arien Gerritsz ........... 71, 85, 89
Gerrit ...................... 96, 98, 269
Deutekom-Berkhout
J. ......................................... 194
Dickstaal
Claas ..................................... 31
Diederik
Frans ................................... 204
Dieleman
? .......................................... 268
Diepen
Th. van ........................... 51, 52
Diepsmee
Gerrit .................................... 52
Diepsmeer
Cornelis . 24, 25, 40, 44, 45, 54,
57, 60, 61
Gerrit .......... 31, 56, 59, 61, 153
Gerrit Pietersz ........ 31, 58, 137
Guurtje Pieters ..................... 60
Pieter ..... 23, 25, 40, 41, 52-54,
122
Pieter Cornelis ...................... 61
Pieter Gerritsz .................... 118
Pieter Jansz ......................... 154
Diepsmeer
Gerrit .................................... 53
Dierckx
Isebrant ............................... 299
Diercx
Cornelis .............................. 229
Dierts
Aerian ................................... 92
Diertsnis
Aerian ................................... 92
Diewers
Jan ...................................... 246
Diggluin
Jan ...................................... 118
Digglum
Jan ...................................... 106
Dignum
Jacob ................... 166, 167, 182
Neeltje ................................ 302
Dijk
Aldert jr. ............................. 216
Aldert van ........... 216, 243, 244
Aldert van (de jonge) ......... 216
Aldert van (junior) ............. 216
Claas van ............ 233, 243, 247
Claes van ............................ 247
Jan van ....... 105, 233, 235, 267,
270
K. van ................................... 61
Klaas van .................... 193, 242
Maartje Cornelis van .......... 259
Pieter .................................. 243
Pieter Jansz van . 256, 285, 291,
292, 302
Pieter van ... 243, 255, 256, 259,
282
Dijkgraaff
Arijaan ................................ 284
Dijkgraav
Adriaan Jansz ..................... 284
Arijaan ................................ 284
Dingenum
Neeltje ................................ 188
Dingman
Neeltje ................................ 291
Dircks dr
Madelaen ............................ 244
Dircksz
Claes ................................... 212
Cornelis .............................. 292
Gerrit .................................. 275
Hendrick ............................. 228
Jacob ................................... 104
Pieter .................................. 103
Dirckszen
Gerbrand ............................. 229
Dirckx
Grietje ................................. 166
Guijrt ............................ 75, 220
Guijrt ................................. 220
Jan ...................................... 150
Madeleen ............................ 302
Maertgen ............................ 265
Dirckxs
Sijmon .................................. 59
Dircs
Etje ..................................... 302
Dircx
Cornelis .......................... 66, 74
Cornelis Jan ........................ 119
Ghuiert ................................. 74
Grietje .. 92, 100, 102, 105, 118,
210
Jannetje ....................... 113, 238
Maartje ....................... 161, 272
Maertgen ............................ 193
Sijmen .................................. 38
Dircxs
Guurt .................................... 37
Maertje ............................... 262
Saemuel ................................ 36
Dircxsdr
Maertje ................................. 99
Dircxsz
Cornelis ................................ 37
Dircxz
Jacob ........................... 115, 118
Magdalena .......................... 303
Pieter .................. 103, 144, 145
Dirkmaat
Dirk Jansz ............. 60, 134, 135
Jan Dircksz ................. 134, 135
Dirks
Cornelis ................................ 37
Trijn .................................... 262
Dirksz
Albert ................................. 297
Cornelis .............................. 271
Jacob ................................... 134
Jan ...................................... 134
Klaas ................................... 226
Reijer .................................... 73
Dirxsz
Jacob ................................... 127
Doll
Jan ...................................... 214
Domis
Nicolaas .............................. 169
Dompselaer
Henderick van .................... 194
Hendrick Jansz ................... 195
Don
Claas ................................... 260
Cornelis ...................... 259, 297
Jan ...................................... 270
Dood
J.P. de ................. 134, 136, 151
Doorn
Jan Egbertsz ............... 282, 284
Sijvert ......................... 282, 297
Zijvert Jansz ....................... 282
Doornick
Davijd ................................. 170
Dorregeest
Jan ...................................... 181
Dort
fam. van .............................. 268
Doublet
Catharina Philipina .... 150, 151
Philips ......................... 115, 118
Vrouwe Catharina Philipina
........................... 143, 146
Doublets
(mevr.) ................................ 150
Dreijer
Pouwel Jansz ...................... 251
Wietse ................................. 274
Dresch
N.J.M. ................................. 200
Dril
Adriaen ............................... 116
Aerian ................................. 115
Dirck Aeriansz ................... 115
Droemer
Pieter .................................... 83
Dromer
Jasper .................................. 100
Pieter .................................... 83
Droomer
Jasper Cornelis ................... 100
Pieter .................................. 104
Drost
B. ........................................ 170
B.G. ... 175, 179, 210, 213, 235,
240, 241
323
Druyvestein
François Constantijn ............ 80
Dublet
? ............................................ 98
Duijck
Adriaan ......................... 79, 240
Adriaen ......................... 79, 193
Gijsbert ................................. 79
Gijsebert ............................... 42
Jan ........................................ 79
Johan .................................. 240
Duijn
Claas Cornelisz .. 119, 255, 260
Cornelis ................................ 41
Cornelis Jansz ............ 111, 255
Jan Cornelisz ........................ 94
Jan Jansz ..................... 193, 298
Klaas ........................... 111, 251
Neeltje ................................ 263
Pieter .................................... 20
Willem Wijbrantsz ............. 283
Duijnbes
Maartje ............... 261, 263, 264
Maartje Jans ....................... 263
Duijns
Trijn Cornelis ....................... 68
Duijvis
Aef Jans .............................. 210
Duijs
Jan Jansz ............................. 296
Duijsen
Jan .............................. 284, 294
Duijser
Jan .............................. 244, 280
Duijts
Jacob ................................... 165
Maartje ............................... 165
Duijtsen
Willem ................................ 264
Duijves
D.M. ................................... 227
G. Gzn ................................ 118
J. Azn ................................. 301
N.A. ............................ 108, 236
P. ...... 67, 76, 94, 160, 170, 193
P.A. Czn ...... 89, 108, 118, 234,
236, 252
P.A. Duijves Czn ................ 110
Th.W. .................................. 108
Duijves-de Leeuw
A. ..... 67, 76, 94, 160, 170, 193
Duijzer
Jan ...................................... 284
Duin
Cornelis .............................. 122
L. van ................................. 152
N. van ................................... 29
W. van ................ 147, 152, 153
Duin-Boon
G.M. van .............................. 63
Duineland
Adriaen van .......................... 95
Duineveld-Commandeur
E. ........................................ 138
Duisen
Jan ...................................... 284
Duiser
Jan .............. 261, 271, 277, 279
Duitzen
Jan ...................................... 284
Duizen
Jan Jacobsz ......................... 284
Duizer
Jan ...................................... 277
Dunnebier
Dirk ................................ 52, 57
Dussen
Jan ........................................ 18
Duveke
(mevr.) ................................ 156
Duyck
Adriaen ............... 311, 313, 314
Anthony .............................. 314
Gijsbrecht ........................... 314
Hendrik ............................... 314
Johan .................................. 314
Duyves
G. Gzn ........ 192, 215, 221, 223
Gerbrand ............................. 219
Pieter .................................. 224
Duyves-de Wit
(fam.) .................................. 237
A. ................................ 100, 106
Dyrcks
Jan ........................................ 93
E
Ecen
Cornelis Cornelisz .............. 183
Jan Cornelisz ...................... 183
Eecen
J. Pzn ................................. 257
C. Azn .................................. 28
Claes Claesz ....................... 115
Cornelis ... 71, 78, 94, 100, 169,
170, 175, 182, 183, 187, 189,
192, 244, 247-249, 255, 261,
270, 276, 280, 282-285, 294,
302-304, 308, 309
Cornelis Jansz ... 183-186, 190,
191
Cornelisz Jansz ................... 192
D. Azn ................................ 244
Geertje ........................ 191, 192
Gerbrand ...... 71, 161, 184, 191,
192, 284, 294, 309
Gerbrand Cornelisz ............ 191
J. ......................................... 272
J. Azn ......................... 158, 222
Jan .............. 183, 184, 187, 222
Klaas ........................... 184, 191
P. ......................................... 222
P. Pzn ............. 70, 74, 169, 257
Pieter .................. 184, 191, 192
Reinoud ...................... 191, 192
Reinouw ............................. 192
Eekhout
R. ........................................ 189
Eenigenburg
Arien ..................................... 82
Pieter .................................... 45
Eerstens
Hendrick Kees .................... 306
Eesen
Cornelis ...................... 283, 284
Eetsen
Jan ...................................... 283
Eettes
Jan ........................................ 81
Eewouts
Jan Gerrit Jan ..................... 102
Egbert
Bartelmies .......................... 119
Egbertsz
Barend .................................. 71
Daniel ................................. 281
Huijbert ............... 252,296, 297
Egges
Catharina ............................ 214
Egmond
Gerrit Dirksz van ................ 132
Jacob ..................... 94, 178, 209
Jacob van 94, 95, 178,194, 196,
209,213, 244
Jonkheer van ........................ 36
Lamoraal van ...................... 313
S.C. van .......................... 55, 58
Sabina v. ............................. 131
Sabina van .......................... 114
Egmond van den Nijenburg
Gerard van .................. 134, 135
Jan van ............................ 32, 37
Johan van ..................... 32, 237
Willem van ......................... 246
Egmont
Gerrit Dirckz van ................. 39
Jacob ................................... 196
Jacob Jansz ......................... 196
Jacob van ............................ 196
Jan Jacob ............................ 244
Jan Jacobs ........................... 196
Jan Jacobsz ......................... 178
Egmont van der Nieuwenburgh
Joan van .............................. 232
Eijffs
Cornelis Jansz ...................... 34
Eijk
Cornelis van ....................... 154
Eijlant
Cornelis Jansz Tout van ‘t 251,
252
Tout van ‘t .......................... 251
Eijts
Cornelis Pieters .................. 182
Eiland
P. ......................................... 258
Elders
Arien ................... 139, 141-143
Elias
(mevr.) ................................ 138
Elinghs
Gerrit .................................... 93
Elits
Dirck ................................... 259
Ellis
Dirck ................................... 259
Engel
J. ......................................... 165
Engel-Kleiberg
T. ........................................ 167
Enigenburg
Arien ................................... 230
Ariën ..................................... 82
Entes
G. .......................................... 64
J. ........................................... 64
Ettes
Jan .................................. 84, 85
Ettis
Jan Willemsz ...................... 120
Everdingen
Jan ........................................ 34
Everts
Annitjen ................................ 44
Grietje ................................. 292
Pieter .................................... 44
Susanne .............................. 292
Evertsdr
Anntjen ................................. 43
Evertsz
Cornelis ...................... 137, 292
Maarten .............................. 292
Exter
? van ........................... 176, 177
Jan van ................................ 257
Jb. van ................................ 158
Jn. van ................................ 158
Eyts
Cornelis Pieters ................. 182
F
Fabricius
Petronella Francisca Hendrika
Elisabeth .................... 251
Fabritius
Petronella Francisca Hendrica
Elisabeth ... 103, 109, 159,
237
Faus
? .......................................... 273
Fijfia
Cornelis .............................. 105
Fijma
C. ................ 165, 169, 193, 244
Fijneman
Pieter .................................. 179
Flaerding
Jacob Gertsz ......................... 95
Flaerijn
Jacob Gerritsz ..................... 219
Floris
Maartje ............................... 279
Folckertsz
J. ........................................... 96
Foreest
Catharina van .... 137, 138, 152,
153
Dirk van ..... 137, 138, 152, 153,
182
Ghuirte van ........................... 52
Grietgen van ......................... 52
Jacob van .... 137, 138, 151-153
Maria van ............................. 80
Nanning van ...... 137, 138, 152,
153,280
Fout
Antje Simons ...................... 139
Francis
Cornelis Jansz .................... 211
Cornelis Pieterse .................. 82
Jan Pieter ............................ 162
Jan Pietersz ......... 65, 78, 81, 82
Willem ................................ 110
Frans
Claes ................................... 108
Jan Pieters ............................ 64
Maertge ................................ 47
Maertgen .............................. 45
Willem ................................ 119
Fransen
Jan Pietersz ........................... 92
Pieter Jansz ......................... 162
Fransz
Jan ........................................ 84
Paulus ................................. 115
Frederiks
Grietje ................................. 160
J.A. ..................................... 132
Frederiksz
Jan .............................. 266, 269
Freericx
Aerjan Pieter ...................... 192
Freericxdochter
Aerjan Pieter ...................... 170
Frieskes
Jacob ........................... 231, 232
Frigland
Juliana Louisa ...................... 22
Froet
Jan ...................................... 137
Frons
Pieter .................................. 310
Fuchs
Paul Christiaan ..................... 80
Fulp
Liesbeth .............................. 301
Fulps
Maartje ............... 106, 110, 235
Fulpsz
Klaas ................................... 294
G
Galewijn
Tedius van ............................ 56
Garbrant
Jongejan ............................... 99
Garbrants
Cornelis ...................... 250, 252
Guurtje ................................. 64
Jonge Jan .............................. 44
Jongejan ....................... 43, 105
Trijn .................... 193, 265-267
Garbrantsz
Dirck ..................................... 31
Dirk ...................................... 25
Gerart .................................. 105
Gerrit .................................. 124
Jan ...................................... 262
Jonge Jan .............................. 44
Garmantsz
Garmant .............................. 220
Garmensz
Jacob ................................... 128
Garments
Gerrit .................................... 44
Jaecop ................................. 103
Jongejan ....................... 94, 103
Trijn .............................. 44, 211
324
Garmentsz
Aelbert .................................. 52
Dirk 22, 23, 25, 33, 57-59, 298
Garment .............................. 210
Gerrit ............................ 52, 124
Jacob ....................... 45-47, 127
Jan ...................................... 144
Pouwel ................................ 103
Pouwels .............................. 102
Trijn ...................................... 52
Garmentsz.
Dirk ...................................... 61
Gaven
Maertgen .................... 109, 110
Gavot
Aerian Pieters ............. 125, 126
Geel
(Ir.) ..................................... 274
Geest
Jacob van der ...................... 121
Geesten
Cornelis .............................. 302
Jan .... 121, 122, 217, 218, 229,
302
Neeltje ........ 217, 218, 229, 302
Geesteranus
? ............................................ 56
Gelder
D. ........................ 176, 257, 268
Jb. ..................... 68, 69, 74, 244
L. ........................................ 268
P. ............................. 68, 74, 268
Genthis
Maertgen ............................ 235
Gentis
Maertgen Cornelis .............. 233
Gerbrants
Pouwels .............................. 118
Gerbrantsz
Gerbrant ............................. 212
Gerbrantsz
Gerbrant ............................. 212
Geritsz
Pieter .................................. 227
Germents
Gerrit .................................. 154
Trijn .................................... 154
Gerrets
Bouwen ................................ 57
Huijbert .......................... 44, 57
Gerrijt
Gert ..................................... 127
Gert Jan .............................. 118
Gerrijts
Aerian ................................... 70
Gert Jan Gert ...................... 118
Trijn ................................ 65, 74
Gerrijtszoon
Aelbrecht .............................. 85
Gerrits
Anna ............. 52, 226, 227, 301
Arien ..................................... 71
Bartelmies .......................... 300
Dieuwertje .................. 278, 280
Griet je ................................ 272
Grietje ......... 239, 272, 285, 291
IJf ........................................ 133
Jacob ........................... 210, 211
Maertgen ............ 70, 85, 89, 92
Maertje ................................. 58
Neel Jan ................................ 75
Sijvert ................................. 280
Gerritsz
Abram ................................. 272
Adriaan ............................... 270
Arien ............................. 71, 251
Bartelmies .......................... 299
Cornelis ................ 84, 122, 131
Floris .................................. 279
Jacob ............. 54, 194, 195, 211
Jan ............................ 29, 34, 66
Lauwers ................................ 64
Louris ....................... 63, 72, 73
Louwers ................................ 72
Pieter .......... 173, 174, 295, 308
Sijt ........................................ 64
Sijvert ................................. 281
Willem ................................ 282
Gerritzen
Jan .............................. 106, 121
Gerryts
Maertgen .................. 70, 85, 93
Neel Jan ................................ 75
Gers
Arjen ................................... 296
Guurt .................................. 301
Jacob Hendricksz ............... 107
Gerts
Aerian ................................... 70
Cornelis ................................ 46
Jan .................................. 85, 89
Jonge IJve ........................... 168
Maertgen .............................. 92
Sieuw Jan ........................... 238
Gertsdr
Anna ................................... 168
Gertsz
Aerian ................................... 73
Claes ................................... 100
Coen ................................... 195
Cornelis .................. 65, 74, 195
Gert ..................................... 221
Huijbert ................................ 50
Jan ...................... 102, 119, 259
Gerven
Hendrik van ........................ 282
Gesis
Jan ........................................ 64
Gesius
Jan ........................................ 64
Geus
Antje ..................................... 55
Cornelis Cornelisz de ........... 95
Cornelis de ........... 56, 128, 132
G. Kzn de ........................... 104
Guurtje ................................. 52
J. ............................... 35, 36, 48
J.P. .............................. 199, 201
Jacob Claasz ....... 104, 124, 126
Jan ........................................ 49
Jan Ariensz de ...... 58, 234, 264
Jan de .................................... 64
K. Jzn ....................... 48, 52, 57
P. de ................ 57, 69, 138, 222
P.de ................................. 57, 69
P.K. de ............................ 23, 63
Pieter 37, 38, 41, 45, 48, 54, 55,
57, 58
Pieter Az ............................... 23
Pieter de .......................... 23, 36
Pieter Klaasz .................. 37, 58
Pieter Klaasz de .................... 90
T. de .................................... 240
Geus-de Geus
J. ............................... 35, 36, 48
Gharbertsz
Jan ........................................ 74
Ghentes
Maertgen ............................ 234
Ghentis
Aelijt Cornelis .................... 168
Gherrijts
Cornelis .............................. 167
Jan ........................................ 98
Maertgen .............................. 76
Sijev Jan ..................... 213, 238
Sijev Jans ............................ 217
Ghijsberts
(Mr.) ................................... 305
Ghillis
Cornelis Jan ........ 38, 42, 45, 57
Gielis
Aeff Jan ................................ 42
Gijsebert
(Mr.) ........................... 159, 167
Gijseberts
(Mr.) ........................... 159, 305
Gijsen
Mies Claasz ........................ 295
Mies Klaas .......................... 295
Glas
Adriaen ................................. 19
Aris Cornelisz .................... 297
G. ........................................ 159
J. ......................................... 159
Jan ...................................... 297
Jan Cornelisz ...................... 297
Jan Jansz ............................... 65
Jan Sij mensz ...................... 263
Jan Sijmonsz .............. 282, 283
Jn. ....................................... 158
Pieter Cornelisz .................. 297
Sijmon Jansz ...................... 292
Glas-Blokker
M. ....................................... 251
Glas-Koeman
M. .. 76, 90, 215, 225, 240, 247
Glasemaker
Jan Sijmonsz ...................... 295
Glazenmaker
IJsbrant Dirxcz ................... 299
Jan Sijmensz ....................... 295
Gleijnes
Pieter .................................... 61
Gleijnis
Aaf ...................................... 264
Gerrijt ................................... 58
Jan .......... 37, 39, 48-50, 57, 58
Pieter .................................... 61
Gleijnisz
Jan ........................................ 50
Gleijns
Pieter .................................. 131
Gleijnsz
Pieter .................................... 61
Gleynis
Gert ....................................... 58
Pieter .................................... 59
Gleyns
Jan ........................................ 37
Glijnis
Hendrik ................................. 60
Goeber
Jan ...................................... 249
Goedhart
Jb. ....................................... 221
Goelema
W. ....................................... 199
W.J. .................................... 202
Goes
J.A.W. ............................. 22, 23
M.C.A. ............................ 22, 23
Goet
Jan Hendriksz ....................... 48
Gorter
Cornelis Cornelisz ................ 43
Jacob Theus ........................ 244
Jan ...................................... 134
Jan Aerjansz ......................... 43
Nan Harcksz ....................... 245
Pieter .................................... 63
Goudsblom
Cornelis .............................. 262
Jan .............................. 119, 232
W. ....................................... 268
Govers
Pieter .................................. 159
Goverts
Anna ................................... 225
Pieter .................................. 160
Graaf
Adriaan Adriaansz ..... 196, 246
Aerjan Aerjansz ................. 262
Aerjen ........................... 90, 196
Ariaan Ariaansz ................. 245
Arien ................................... 246
Grietje Pieters de 146, 147, 150,
151
Jan Cornelisz de ................. 144
P. de .................... 103, 227, 230
Pieter Cornelisz de ............. 297
Graaff
Adriaan . 90, 196, 210, 245, 278
Adriaan Adriaansz .... 196, 210,
211
Graafzand
Maarten .............................. 153
Graav
Adriaan ..... 90, 91, 97, 196, 211
Pieter de .............................. 245
Graef
Arien Ariensz ..................... 262
Jan Dircksz ......................... 212
Graeff
Aerjen Aerjensz ................. 118
Aerjen Jansz ....................... 120
Jan Dircksz ......................... 212
Graese
? .......................................... 260
Graev
Bartelmies Jansz ............. 94, 96
Graewert
Jan ........................................ 73
Graewerts
Cornelis Jan .......................... 96
Jan .................................. 69, 74
Graewets
Jan ........................................ 69
Graff
Maert ter ............................. 121
Gramser
Hendrik ............................... 190
Grauerts
Cornelis Jan .......................... 98
Jan ........................................ 74
Grauwers
Gerrit Pietersz ................... 237
Grauwerts
Jan ........................................ 96
‘s-Gravezand
Frederik .............................. 236
Jan ...................................... 236
Grawerts
Cornelis Jan .......................... 96
Greeuw
J. ......................................... 246
Jb. ....................................... 246
Greuter
H. ........................................ 268
Grieken
Arent Hendriksz van .......... 124
Grietensz
Jan ...................................... 198
Grift
Dirk van der ....................... 299
Pieter van der ............. 284, 301
Sijvert van der ............ 298, 299
Willem Dirksz van der ....... 301
Willem van der .. 178, 181, 235,
301, 309
Zijfert van der .................... 188
Zijvert van der .... 298, 299, 301
Groen
A.Th. ............ 68, 167, 224, 229
Claas ................................... 262
Cornelis Jansz .................... 276
Jan ... 17, 18, 20, 22, 23, 29, 97,
99, 103, 109, 110, 112, 113,
118, 119, 136-138, 140-143,
146, 147, 150, 151, 188, 230,
262
Jan Cornelis ........................ 275
Jan Cornelisz ...................... 276
Jan Garmentsz 18, 82, 134-136,
141, 144-146
Jan Jansz ............... 82, 134-136
Jan Poulusz ......................... 245
Jan Pouwelsz ...................... 300
Jb. ............................... 215, 237
Maarten .............................. 111
Maertgen ... 120, 125, 126, 214,
234, 236-238, 252, 302, 303
Maertghen .......................... 109
Maertjen ............................. 236
Pieter .......................... 122, 123
Th.A. ..... 74, 90, 167-169, 193,
221
Th.M. .................................. 241
Groen
Jan ...................................... 142
325
Groeneveld
Reijer .................................. 308
Groenewoud
Jan .............................. 145, 190
Groenhout
(hr.) ....................................... 93
Joan ............ 167, 238, 304, 305
Groenlantvaarder
Pieter Willemsz .................. 259
Groenveld
Jacob Ariensz ..................... 123
Pieter .................................. 181
Reier ................................... 308
Reijer ... 99, 103, 165, 167, 169,
170, 182, 189, 259, 260, 278
Reijer Adriaansz 119, 210, 246,
259
Reijer Adriaansz ................ 211
Reijer Ariensz .... 123, 141, 142
Reijer Azn .......... 167, 170, 181
Reyer Adriaanszoon ........... 170
Reyer Azn ............................ 99
Groenvelt
Adriaan ............................... 181
Ariaen Reijers .................... 170
Cornelis Gerritsz ................ 226
Jacob Ariensz ..................... 113
Pieter .................................. 181
Reijer ... 92, 111, 112, 169, 181,
259, 308
Reijer Adriaansz ................. 128
Reijer Ariensz .................... 113
Groot
Adriaan de ............................ 90
Adriaan Jansz ..................... 144
Aerian Pietersz ..................... 47
Ariaan Cornelisz ................ 144
Arien de ...................... 301, 310
Cornelis .............................. 292
Cornelis Adriaan ................ 139
Cornelis Adriaansz ......... 20, 21
Cornelis Adriaansz .............. 21
Cornelis Cornelisz 66, 218, 292
Cornelis de ............. 41, 59, 104
Cornelis Jansz de ................ 128
Elias .................................... 138
Gerrit Pieters ...................... 123
Gerrit Willemsz .................... 93
H.C. de ....................... 121, 223
H.C.de ................................ 224
J.N. Jzn de ...................... 19, 20
Jacob ........................... 103, 242
Jan ................ 15, 104, 120, 138
Jan Adriaansz ..................... 213
Jan Barentsz ....................... 269
Jan Cornelisz ...................... 272
Jan de .... 43, 105, 118, 123, 128
Jan Jacobsz ......... 114, 123, 125
Jb. Jzn de ........................ 19, 20
Joan .................................... 276
Johan de .............................. 115
Pieter ........................ 15, 17, 26
Pieter Claasz ....................... 154
Pieter Cornelisz .................. 144
Pieter de ...................... 104, 128
Pieter Gerritsz .................... 124
R. ................................ 234, 237
S. Szn ......................... 125, 126
Groot
Pieter Claesz ....................... 124
Groot (alias Schoon)
Cornelis Adriaansz ............... 21
Groot-Vink
J. de ...................................... 74
Grootbergh
Albert Tijsz .......................... 64
Lijsbeth Tijsses .................... 64
Grooten
Aerian ................................... 82
Grootes
Tijs Jaep ............................... 63
Grootjes
Jan Cornelis .......................... 66
Grootsand
Adriaan . 32, 58, 73, 85, 89, 105
Cornelis .. 85, 89, 245, 247, 264
Dirk ................................ 85, 89
Hark ........................ 85, 89, 105
Grootsandt
Cornelis Adriaansz .... 140, 175,
261
Grootsant
Adriaan ......................... 33, 261
Adriaan Adriaansz ... 17, 18, 58
Aerjen ................................... 34
Anna ................................... 133
Claes Aeriensz ..................... 59
Cornelis ..... 174, 175, 246, 261,
263
Cornelis Adriaansz ..... 103, 174
Cornelis Adriaens ................. 20
Cornelis Adriaensz ............... 21
Cornelis Aerjensz ................. 18
Jantje Ariens ...... 174, 175, 242,
246, 261
Jantje Ariens ...................... 243
Pieter .................................... 20
Pieter Adriaansz ................... 58
Grootveld
Willem .................................. 26
Grootzand
A. .......................................... 33
Cornelis .............................. 262
Cornelis Adriaansz ............. 262
Guiertes
Jan ...................................... 308
Gulik
Willem ........................ 277, 279
Willem van ......................... 277
Gutter
Cornelis .............................. 113
H
Haan
Jan de .................................. 285
Jan den ................................ 291
Haarlem
Jacob ..................................... 20
Haas
Cornelis de ..................... 58, 85
Cornelis Jacobsz de ... 105, 109,
250, 252
Haen
Cornelis Jacobsz ................. 270
Gerrit Jacobsz ..................... 270
Jacob Cornelis .................... 246
Jacob Cornelisz .......... 246, 270
Haens
Dieuwer Jaep ...................... 270
Maertje Jaep ....................... 270
Trijn Jaep ............................ 270
Haes
Aris Jacobsz de .......... 195, 211
Aris Jacobsz de ................. 194
Artis de ............................... 195
Heijndrick de ...................... 211
Jacob de .............................. 195
Haevicxs
Guijrt Jans .......................... 225
Hageman
Pieter Dirksz ....................... 110
Halfschepel
Pieter .......................... 297, 298
Halfswaag
Cornelis .............................. 226
Halfswaagh
Jan Dirksz ............................. 30
Maartje ................................. 30
Halsdingen
Anthonia van ...................... 269
Hamme
D.van der ............................ 269
David Leonard van der ...... 269
David Leonardus van der ... 269
Han
Jan .................................. 45, 48
Hans
Cornelis Jansz ...................... 21
Maarten Cornelisz .............. 233
Hanse
Claas ................................... 153
Claasz ................................. 153
Claes ................................... 153
Klaas ................................... 152
Hansen
Casper ................................. 298
Cornelis .......................... 30, 31
Crijntje ............................... 298
Hant
Maarten Cornelisz .............. 234
Hantjan
Jan Cornelisz ...................... 118
Harcke
Cornelis Pietersz ................ 104
Harckendr
Anna ........................... 102, 180
Harckers
Naen ................................... 244
Harckers
Naen ................................... 245
Harckes
Jan .................................. 33, 94
Jan Jaep ................................ 29
Harcks
Anna ........................... 165, 166
Jacob ................................... 170
Harcksz
Harck .................................... 26
Jan ...................................... 124
Nan ............................. 245, 246
Harckx
Anna ................................... 305
Jaecop ......................... 194, 243
Harcx
Aerian ..................... 18, 89, 277
Anna ................................... 305
Arian ..................................... 89
Sijbout Pietersz .................... 97
Theeus .................................. 16
Harcxsz
Jacob ................................... 306
Pieter .................................. 306
Haringcarpel
Cornelis Jansz ................ 65, 74
Haringskarspel
Sijmon Jansz ...................... 145
Harksz
Cornelis ................................ 38
Harkx
Jan Jacop .............................. 29
Harmens
Antje ................................... 134
Maart je .............................. 130
Neeltje ........................ 215, 284
Harmensz
Egbert ................................. 225
Egbert ................................ 224
Jan ........................................ 99
Harp
Jacob Pieter ........................ 244
Harpenier
Pieter Willemsz .................. 259
Hart
(hr.) ....................................... 26
C. .......................................... 28
Cornelis .............................. 128
G. ........................................ 257
H. Mzn ............... 171, 174, 193
Hendrik ....... 261, 263, 264, 306
Hendrik Sijbrandsz ............ 264
Jacob ............................. 61, 104
Jan ........................ 61, 120, 277
M. ....................................... 257
Maarten .............................. 297
Sijbrand .............................. 291
Willem ‘t ............................ 239
Hart-Balder
J. ........................... 83, 175, 243
Hart-de Boer
A. ................ 178, 179, 234, 238
Hartjan
Jan Cornelis ........................ 170
Jan Cornelisz ...................... 210
Hartland
Arien ..................................... 32
Arien Gerritsz ................. 31, 32
Arien Gzn ............................. 34
J. ........................................... 33
Jan .................................. 33, 61
Jan Hendriksz ....................... 41
Hartlant
Jan Hendriksz ....................... 34
Hartoch
Pieter .................................... 45
Hartog
Pieter ........................ 34, 50-54
Pieter Pietersz ..................... 132
Harx
Aerian ................................... 73
Haseven
Garbrandus ......................... 249
Hauwert
Pieter .................................. 271
Havicx
Jan ...................................... 128
Hazeloop
(hr.) ............................. 157, 158
Heeltjes
Jan ........................................ 91
Heeman
Cornelis ..... 105, 108-110, 113,
220, 224, 230, 248
G.E. .................................... 234
Geertje ................................ 216
Hendrick Jansz ........... 224, 225
Jan ...................................... 229
Trijntje ........................ 234, 249
Zeger .................................. 109
Heer
Bartelmieues Jan ................ 100
Neeltje Pieters .................... 124
Pieter .................................. 124
Heeraer
Aerian Jan .......................... 100
Heeremans
Dirck ................................... 275
Heerencarspel
fam. ....................................... 54
Heeres
Sijtje ................................... 277
Heerincarspel
Baert Jansz ......... 194, 195, 211
Heertgens
Cornelis .............................. 227
Gert ..................................... 124
Maertjen ............................. 119
Pieter .................................... 97
Heertges
Gherrijt ............................... 124
Maertgen .................... 109, 110
Pieter .......................... 112, 123
Heertghes
Maertghen .......................... 109
Maritghen ........................... 110
Heertjes
Adriaan ................... 77, 83, 112
Gert ..................................... 106
Jan ................................ 72, 163
Maertg ................................ 103
P. ......................................... 272
Heijck
? ............................................ 73
Heijmenberg
? ............................................ 33
Cornelis .............................. 132
G.B. .................................... 235
Gerardus ............................. 168
Gerardus Bernardus .... 33, 132,
234, 244
Heijmenbergh
(hr.) ..................................... 154
Cornelis ...... 103, 144, 145, 162
Theodorus .............. 59, 89, 179
Heijmensz
Maerten .............................. 275
Heijn
Jan Jacopsz ........................... 92
Heijndricx
Jan Pietersz ......................... 120
Heijneszoon
Jan ...................................... 119
Heijnis
Huijbert Jaep .............. 110, 111
326
Hekel
Cornelis Cornelisz .............. 225
Helden-Tauber
J. van .................................... 70
Helder
Jan ...................................... 179
Helling
Jacob ............................. 37, 140
Jakob .................................... 48
Helmaal
Jacob Abraham van ............ 272
Helmont
Catharina van ..................... 272
Helsdingen
Anthony van ....................... 269
Heman
Arie ..................................... 226
Arien ............................. 75, 217
Cornelis 97, 106, 113, 119, 224,
225, 248, 284
Cornelis Dick ....................... 95
Cornelis Pietersz .................. 95
Hendrik ............... 110, 245, 248
Hendrik Jansz ..................... 220
Jan ................................ 97, 123
Jan Ariensz ......................... 123
Jan Ariënsz ......................... 122
Jan Hendriksen ................... 110
Jan Hendriksz ..... 144, 181, 232
Jan Klaasz .......................... 120
Maartje ....................... 106, 229
Pieter .................. 177, 240, 241
Willem ........................ 229, 230
Zeger .................. 113, 224, 229
Hemlandt
Aldert ................................... 66
Hemlant
Aldert Ariensz ...................... 63
Hendercx
Claes ............................. 91, 124
Hendericks
Jan ...................................... 120
Hendericx
Aerian ................................... 22
Claes ........................... 124-126
Dieuwer ................................ 63
Jaecop ..................... 74, 75, 175
Jan .................. 76, 78, 120, 125
Joest ...................................... 96
Joost 90, 98, 99, 107, 178, 179,
181
Joost .................................. 107
Pieter .................................. 169
Hendricks
Cornelis ................................ 78
Hendricksz
Willem .................................. 78
Hendricx
Claes ................................... 164
Jacob ..................................... 43
Jan ...................................... 228
Jan Pietersz ......... 103, 120, 145
Hendricxsz
Jacob ............................. 43, 133
Hendricxz
Jan Pietersz ........................... 94
Hendriks
Jacob ................................... 132
Hendrikxs
Jan ........................................ 21
Hensbroeck
Pieter .................................. 293
Hensbroek
Cornelis Pietersz ................ 293
Johannes ............................. 293
Pieter .......................... 293, 295
Trijntje Pieters .... 265, 266, 293
Heppens
Jan Tijsz ............................. 132
Herckes
Theus .................................... 17
Hermans
Cornelis Dircx ...................... 90
Hes
Arie ..................................... 281
Hesius
Cornelis Pietersz ................ 276
Heuvel
? van der ............................... 30
Hiele
Elisabeth ............................. 278
Hildernis
Cornelis Jansz .................... 132
Hille
Pieter Cornelis .................... 293
Hillebrandsz
Klaas ................................... 154
Hillebrantsz
Albert ................................. 250
Cornelis .............................. 128
Hillen
Adriaan Pietersz ......... 276, 279
Claas ........................... 270, 272
Cornelis .............................. 262
Cornelis Claasz .. 261, 263, 264
Cornelis Claesz .................. 264
Jacob Claasz ....................... 271
Klaas ........... 269, 270, 272, 280
Pieter ............................ 90, 168
Pieter Cornelisz .......... 279, 297
Hilles
Aerien Pouwels Moeij ......... 39
Gerrit .......... 174, 175, 242, 245
Hillis
Jan Moijke ............................ 42
Hink
A. ........................................ 209
A. Pzn ............................. 67, 94
C. ................ 182, 213, 240, 274
C. Pzn ............... 67, 82, 94, 209
J. ......................... 182, 213, 240
J. Jzn ................................... 170
N. Pzn .... 76, 90, 126, 133, 215,
224, 225, 227, 228, 241
P. Jzn ... 97, 174, 214, 223, 224,
226, 243
Hoeijes
Pieter .................................. 171
Hoek
Clara ..................................... 26
Hoeve
Adriaan van der .................... 38
Hof
Pieter .................................. 293
Hofdijk
Maarten ..... 270, 275, 277, 279,
280
Hogeboom
Jb. ....................................... 268
Hogendorp
Louris ................................. 215
Homan
Jan Hendriksz ..................... 224
Klaas ................................... 167
Homrigh
Isaac van ....................... 72, 166
Hondhorst
Margaretha van .................. 227
Hondius
Lodewijk ............................ 293
Hoochgeweijt
Sijmen Claesz ....................... 60
Hoochtwout
Jan Maertsz .......................... 16
Jan Pietersz ........................... 52
Sijmen Maertsz .................... 16
Hooft
Dirck Ariens ‘t ..................... 49
Sijmen .................................. 95
Hoogeboom
(fam.) .......... 146, 147, 150, 151
Adriaan Jansz ....................... 24
Arien Jansz ........................... 52
F. ......................................... 160
J. ......................................... 272
Jan ........................ 19, 150, 292
Jan Sijmonsz .................. 15, 19
Klaas ................................... 160
M. ....................... 105, 106, 108
M.J. ................................. 30, 52
P.F. ........... 68, 70, 78, 161, 165
Pieter .................................... 29
Roelof Claasz ....................... 30
Sijmon ...... 15, 19, 72, 150, 152
Simon ......... 146, 147, 150, 151
Hoogebregh
Jan Sijmonsz ...................... 228
Hoogeburgh
Jan Sijmonsz ...................... 228
Hoogenbrugh
Jan Simonsz ........................ 238
Hoogerweijt
Griet Jans .............................. 45
Hooghwater
Jan Jansz ............................... 41
Hoogland
Arien ..................................... 36
Ariën ..................................... 78
Arien Jacobsz ....................... 36
Gerrit .......................... 297, 300
Grietje ................................. 297
Jacob ................................... 219
Jan ...................................... 300
Hoogland
Guurtje ............................... 264
Hooglandt
Jan ...................................... 301
Hoogschagen
Klaas ................... 147, 150, 152
Hoogtwoudt
familie .................................. 16
Hoogvorst
Dirk .................... 134, 225, 226
Hoogwater
Arie ....................................... 60
Arien ............................. 57, 100
Cornelis 49, 103, 144, 145, 154
Cornelis Jansz 41, 92, 100, 102,
105, 131, 145
Dirck Cornelis .................... 131
Dirk .................................... 215
Dirk Cornelisz .................... 131
Jan ... 41, 47, 57, 108, 122, 123,
188, 214, 216, 230, 269-271,
281, 301, 303, 304, 308, 309
Jan ..................................... 230
Jan Pietersz ......................... 131
Pieter ............ 43, 47, 57, 58, 60
Reijer .......................... 263, 264
Hoorn
Heijndrick Pietersz ............ 265
Jacob van ............................ 278
Hoort
Lijsbeth Willems ................ 308
Hopman
A.J. ............................. 239, 247
Arijaan Claasz .................... 110
C. Jbzn 194, 231, 232, 234, 239,
247, 251
Claas ........................... 106, 110
Garbrant IJffsz ................... 255
Gerrijt ........................... 98, 105
Gerrijt Gertsz ...................... 110
Gerrit .................. 215, 225, 234
Gerrit Gerritsz .................... 227
Gerrit Gherritsz .................. 111
Gerryt Gherryts .................. 111
Gert ....................................... 81
Gert Gertsz ......................... 111
Gherrijt ............................... 103
Gherrijt Gherrijts ................ 110
Grietje ................. 109, 215, 237
IJff ........................................ 83
IJff Jans .............................. 181
IJff Jansz ............................ 181
J.M. ..................................... 165
Jacob ................... 216, 252, 299
Jacob Cz ............................. 237
Jacob Czn ........... 216, 234, 299
Jacob Reijers ........................ 37
Jan .............................. 215, 216
Jan Gertsz ........................... 120
Jan Jacobs ............................. 83
Jan Jaecops ................... 83, 181
Jb. Czn 194, 231, 232, 234, 239,
247, 251
Klaas Gzn ................... 225, 226
Reijer Cornelis ..................... 47
Trijn ...................................... 93
Yff ........................................ 83
Hopmans
Gert ....................................... 84
Jan Jaecops ........................... 96
Neel ...................................... 58
Trijn ...................................... 68
Hosius
Lucas Jansz ................ 137, 196
Hout
J. Jzn van ........................... 252
J. Jzn ............................... 96, 97
J. Jzn van . 67, 68, 91, 195, 218,
241
J. Jzn.van (jr) ...................... 218
Johannes van ...................... 282
W. Jzn van ... 63, 70, 71, 82, 89,
94, 211, 240, 246, 247
Houtcooper
Gerrijt Dircx ......................... 57
Jaecop Claesz ....................... 67
Houtcoper
Gerrijt Dircksz ...................... 33
Jacob Jacobsz ............... 91, 123
Willem Gerritsz .................... 54
Houtkooper
Dirk Louwris ...................... 114
Jacob ..................................... 93
Pieter Louwrisz .................. 114
Houtkoper
Claas ................................... 250
Claas Dirksz ....................... 237
Dirk ... 227, 234, 237, 238, 250,
251, 300
Dirk Lourisz ....................... 250
Dirk Louwris ...................... 226
Dirk Louwrisz .................... 250
Grietje ................................. 269
Jacob ........... 125, 215, 226, 228
Jan ........................................ 71
Leendert ....................... 51, 134
Lourens ............................... 228
Pieter Louwerisz ........ 114, 123
Pieter Louwris .................... 226
Willem Gerritsz .............. 33, 52
Houvast
Antje ........................... 252, 296
Arie ..................................... 235
Arien ................................... 235
Ariën ................................... 120
Houwen
Cornelis ................................ 61
Jan Claasz ..................... 93, 238
Jan Cornelisz ...................... 238
Klaas ................................... 238
Reijer .................... 91, 120, 123
Willem Claesz ...................... 99
Hovenier
Dirk .................................... 213
Hovius
Jacob ................................... 238
Huijbers
Pieter Ariensz ..................... 242
Huijberts
Aagt ...................................... 38
Aaltje .................................... 92
Cornelis Jansz ...... 43, 147, 151
Crijn ..................................... 92
Jan ................................ 92, 233
Pieter .................................... 47
Huijbertsz
Jan .................................. 63, 66
Reijer .................................. 297
Huijgen
Jan ...................................... 280
Huijs
Cornelis Gerritsz .................. 19
Jan Cornelisz ...................... 256
Huijschuit
Jan Pietersz ......................... 113
Huijsheer
Jacob ................................... 292
327
Huijsman
Jan ...................................... 121
Jan Hendriksz ..................... 299
Jan Jacobsz ......................... 144
Huinasch
Isa van ................................ 189
Huisman
Jan ...................................... 119
Hulst
? .......................................... 129
(notaris) ................................ 16
Huneman
A. ........................................ 129
Huyberts
Mantghen ............................. 93
Huyberts,
Jan ........................................ 36
Huys
Cornelis ................................ 19
Huyting
Jan ........................................ 20
I
IJff
J. ............................. 7, 170, 202
Jan IJfsz .............................. 210
Jan Jacobsz ......................... 271
Siewer ......................... 213, 249
IJffs
Claes ................................... 244
Cornelis ................................ 25
Cornelis Jansz .... 40, 42, 43, 60
Dieuwer ........................ 99, 213
Gerret .................................. 304
Gerrijt ......................... 303, 308
Gerrit .................. 122, 308, 309
Gert ............. 119, 246, 247, 308
Jan .............................. 218, 249
Jan Jacobs ........................... 275
Jan Jacobsz ......................... 272
Maertgen .............................. 33
Maeyne ............................... 218
Maijert ................................ 219
Meijnk ................................ 249
Pieter .............................. 33, 74
Pieter Aerian Dirck .............. 18
Pieter IJffsz
Bouwen ................................ 54
Cornelis .............................. 276
Gerrit .................................. 303
Gert ..................................... 119
Jacob ................................... 249
Jan ................................ 93, 120
Jan IJf ................................. 272
Jan IJffs .............................. 219
Pieter .............................. 39, 52
Pieter Jansz ........................... 34
IJfs
Cornelis .............................. 127
Cornelis Gerritsz ...... 46, 47, 55
Gerrit .................................. 123
IJf Gerritsz .......................... 133
Jan IJfsz .............................. 271
Jan Jacobsz ......................... 271
Jan Pieter .............................. 35
Jan Pietersz ........................... 58
Pieter Jansz ........................... 58
IJfsis
Gerrit .................................... 59
IJfsz
Bouwen ........ 97, 100, 104, 124
Dirck ................................... 303
Dirk ...................................... 93
Jacob ................................... 302
Jan .................................. 34, 66
Jan Jacob ............................ 220
Pieter Jans ............................ 54
IJs
Dirck Pieter ................ 100, 145
Jaecop Pieter ...................... 145
IJsbrands
Guurtje ....................... 242, 243
IJsbrants
Aeftjen ................................ 212
Reijer .................................... 35
IJsbrantsz
Jan ...................................... 108
Willem ................................ 123
IJssebrants
Reijer .................................... 33
IJvens
Dirk .................................... 107
IJves
Dirk .................................... 226
Ivang
Aafje . 169, 243, 280, 281, 303,
304
J
Jaapbroer
Jacob ................................... 259
Jacob Jansz ......................... 259
Jan Willemsz ...................... 260
Willem ................................ 270
Willem Jacobsz .................. 267
Jacob
Bruijneman ........................... 59
Jacob Sijmensz Bouke ....... 277
Jacobs
Aefjen ................................... 30
Cornelia ................................ 42
Dieuwer .................. 64, 67, 181
Guurt .................................. 244
Jacob ..................................... 54
Jan ........................................ 33
Lijsbet ............................. 16, 20
Maartje ......................... 17, 108
Maerten .............................. 259
Neeltje .................................. 38
Pieter ............................ 72, 275
Sijmen ................................ 281
Sijmon ........................ 271, 275
Trijn .............. 43, 104, 132, 133
Willem ................................ 111
Jacobsdr
Aeriantje ............................. 117
Lijsbet ................................... 21
Weijntge ............................. 183
Jacobsz
Arent ................................... 261
Bouwen .............................. 306
Claes ................................... 211
Cornelis 46, 113, 217, 250, 272,
295
Engel .................................... 20
Garbrant ............................... 44
Gerrit .................................. 182
Hendrik ............................... 292
IJff ...................................... 127
Jacob ..................................... 42
Jan ........................ 78, 103, 272
Jonge Jacob .......................... 42
Maarten ...... 110, 121, 122, 133
Meijert ................................ 265
Pieter .................................... 64
Pouwels ................................ 49
Sijmen ................................ 265
Sijmon .................. 84, 281, 307
Tijs ........................................ 25
Willem .......................... 48, 295
Jacobsz
Cornelis ................................ 46
Garbrant ............................... 44
Sijmen ................................ 275
Jacops
Aecht .................................. 111
Cornelis .......... 49, 98, 223, 224
Frou ............................ 106, 108
Lubbrant ............................. 168
Sijbout Jan .......................... 127
Willem ...................... 46, 56, 57
Jacot
(de Heer) ........................ 21, 24
Jaecops
Frou .................................... 106
Jaecop ....................... 41, 43, 56
Joost ................................... 126
Lubbrant ............................. 167
Maartgen ............................ 106
Maerten .................... 18, 21, 22
Neel .................................... 171
Sijvert ........................... 75, 305
Jaecops
Lubbrant ............................. 244
Jaecopsz
Jaecop ................................... 43
Lubbrants ............................. 94
Jaecot
(de Heer) ........................ 22, 23
Baltes .................................... 36
Baltis .................................... 21
Jaecot
Baltes .................................... 23
Jaepbroer
Jacob Jansz ......................... 259
Jager
H. de ..................................... 25
R.D. de ............................... 311
Janbroer
Jan Willemsz ...................... 264
Jankers
Jacob ..................................... 71
Jankerts
Jacob ........................... 133, 137
Janne
(schipper) ....... 85, 89, 162, 164
Jannus
Jan IJffsz ............................ 269
Jans
(schipper) ............. 70, 165, 182
Aafje ............................. 20, 284
Aecht .......................... 182, 299
Aeff .................................... 194
Aefke .................................... 48
Aegt .................................... 194
Aelijt ............................... 48, 99
Aerres ................................. 224
Alijt .............................. 47, 100
Anna . 104, 162, 237, 248, 261,
296
Anne ....................... 24, 49, 265
Antje ............................. 24, 136
Bregt ..................................... 34
Cornelis .............................. 214
Dom .................... 107, 108, 179
Etje ..................................... 293
Geert ................................... 247
Griet ........................ 45, 57, 260
Grietje ................. 214, 225, 247
Guurtje ....................... 237, 296
Heijl ...................................... 33
Jan .................................. 32, 48
Jan Cornelis ........................ 125
Jannitgen ............................ 113
Jannitjen ............................... 99
Joost ................................... 195
Luijtgen .......................... 33, 37
Luytgen ................................ 48
Maartje 50, 174, 180, 212, 214,
215, 244, 247, 251, 261, 283
Maartjen ............................. 259
Maertge .......................... 65, 74
Maertgen 37, 47, 48, 82, 85, 95,
165, 182
Maertje ............................... 162
Maritge ............................... 271
Moeyhiel ............................ 122
Mogijel ............................... 112
Neel .. 107, 110, 111, 213, 225,
264, 266, 270
Pieter ............................ 35, 259
Reijer .............................. 42, 48
Ruffe ..................................... 48
Sijmen ........................ 173, 308
Sijmon ................................ 171
Sijvert ................................. 173
Trijn . 29, 34, 50, 65, 74, 82, 85,
165, 182, 283
Trijntje .................. 38, 139, 235
Jansdr
Aeff ...................................... 40
Griet ................................ 71, 73
Guurtje ............................... 249
Jannitge ................................ 21
Neeltje ................................ 249
Sil ................................... 36, 48
Trijn ...................................... 63
Jansen
Coen ..................................... 59
Jansz
Pieter ................................... 70
Adriaan ............................... 105
Aerian ........................... 22, 124
Aeris ................... 224, 226, 271
Bartelmeus ........................... 54
Bartelmies 33, 53, 96, 104, 154,
303
Bartelmieus ........................ 128
Bartholomeus ....................... 52
Bouwen .................. 43, 50, 121
Claas ................................... 263
Claeman .............................. 276
Claes ................... 103, 113, 270
Claman ............................... 276
Cornelis ..... 36, 41, 44, 52, 102,
112, 120, 123, 127, 219
Croon .................................... 32
Dirck ........................... 225, 233
Frans ................................... 137
Garbrand ......................... 52, 56
Garbrant ............................... 44
Garment ................................ 56
Gerrijt ........................... 44, 112
Gerrit .................... 61, 115, 244
Harck .................................... 99
Henderick ............... 29, 44, 229
Hendrick ............................. 181
Huybert ................................. 36
IJff .............................. 161, 168
IJff ..................................... 131
IJsbrant ........................... 25, 95
Jacob ....... 32, 33, 113, 221, 270
Jacop ............................... 91, 92
Jaecop ................................. 103
Jan .. 15, 16, 34, 123, 145, 198,
201, 206, 249
Joost ................................... 299
Klaas ................................... 152
Lourens ............................... 119
Maarten .............................. 264
Meijndert .................... 127, 170
Meijnert .......................... 33, 34
Mijndert ................................ 34
Moeijgiel .................... 111, 112
Oitjert ................................. 226
Ootjer ......... 270, 282, 285, 291
Ootjer (de jonge) ................ 247
Ootjert ................................ 252
Pieter . 16, 33, 34, 70, 106, 117,
127, 227, 251, 299
Pieter Jan ............................ 168
Reijert ................................... 52
Sasker ................................. 128
Sieuwert ..................... 269, 275
Sijmen ..... 71-73, 84, 238, 240,
241
Sijmon ................................ 240
Siwert ................................... 64
Willem . 64, 138, 198, 200, 201,
260, 264, 276, 277
Janszoon
Heijn ..................................... 43
Jacob ..................................... 45
Jantjes
Keeker ................................ 224
Jardin
Nicolaas du ................. 153, 154
Jaspersz
Claas ..................................... 39
Jelgersma
B. ........................................ 129
Jelle
Pieter .................................. 308
Jewis
Arien ................................... 180
Jewit
Adriaan ............................... 175
Arien ........................... 177, 179
Cornelis .............................. 259
Jewits
Arien ................... 180, 260, 264
Cornelis .............................. 260
Cornelis Ariens .................. 264
328
Jan ...................................... 247
Jan Jansz ..................... 233, 247
Trijn Ariens ....................... 264
Joman
Floris Hendriksz ................. 171
Hendrik ....................... 255, 260
Klaas ........................... 255, 260
Jomas
Klaas ................................... 255
Jonas
Jacob ................................... 284
Joncker
Jan Willemsz .................. 29, 30
Jong
C.J. Azn de ................... 97, 103
Cornelis Jacobsz de ............. 73
J. Azn de ............................. 126
Jacob ................................... 156
K.C. de ...... 100, 125, 126, 134,
138
Theunis de .... 85, 89, 139, 141143
Thijs de ............................... 170
Jong- Bruyn
C. de ................................... 102
Jongbloet
Ernst Frederik ..................... 293
Jonge
Jacob de ................................ 38
Jaecop Jaecops ..................... 41
Jongeboer
? .......................................... 124
Jongebroer
Jan Jacobsz ......................... 308
Jongehangels
? .......................................... 239
Jongejan
C. .......................................... 85
Cornelis ...... 146, 147, 150, 151
G. .......................................... 29
Jan Jan .................................. 70
Jongejans
Jan ........................................ 24
Maerten ................................ 24
Jongelouwers
Garment ................................ 25
Jongenoom
Jacob Pietersz ..................... 145
Maartje Jacobs ................... 145
Jongeoomes
Jan Cornelis ........................ 260
Jongeoomis
Gerrijt Cornelis .................. 168
Maertgen Cornelis .............. 168
Neel Cornelis ..................... 168
Jongerling
Dirk .................................... 140
Klaas ................................... 140
Jongers
Maartje Cornelis ................. 165
Jongerts
Maertge ................................ 82
Maertgen ........................ 82, 85
Jonges
Jan Jan ............................ 73, 81
Jan Jans .......................... 72, 73
Jan Jansz ....................... 73, 195
Jongh
Cornelis ................................ 91
Maerten Pietersz ................... 42
Jonghe
Cornelis ...................... 102, 265
Grietje ................................. 265
Jongkees
Cornelis ...................... 193, 262
Jongkind
Pieter .................................... 44
Jongoomis
Jan Cornelis ........................ 168
Jonker
C. Kzn .................................. 30
C.W. Pzn .............................. 63
Cornelis .............................. 171
Dirk .................................... 161
Jan ........................ 91, 205, 222
Jan Diksz ............................ 171
Sijmon .................................. 55
W.C. Pzn .............................. 63
Jonker-Meijer
C. .......................................... 53
Jooste
Baart ................................... 302
Joosten
Barent ................................. 302
Claes Hendricx ................... 228
Cornelis ...................... 111, 178
Dijrck Pieter ....................... 108
Dirck ................................... 125
Heijnderick ........................... 43
Hendrick ............... 40, 209, 306
Hendrik ................................. 46
Jaap ..................................... 298
Jacob ...... 40, 54, 127, 235, 250,
252, 264
Jacob Pietersz ............... 82, 126
Jaecop Pieter ........................ 99
Jan ........................................ 50
Jan Cornelis ........................ 125
Neel .................................... 264
Pieter .................................. 194
Joostens
Jaecop Pieter ................ 99, 100
Jan Cornelis ........ 119, 121, 122
Joostensz
Claas ................................... 298
Joostes
Claes Henderick . 111, 124, 126
Dirck Pieter ........................ 124
Dooft .................................. 122
Jacop Pieter .................. 91, 124
Jaecop Pieter ...................... 103
Jan Pieter .............................. 92
Juffer
Pieter .................................... 58
K
Kaai
Meinau ................. 76, 211, 241
Kaan
Y. Wzn ............................... 239
Kaan
Y. Wzn ............................... 210
Kaaper
Dieuwertje ............................ 45
Kaar
Maarten IJsbrantsz van ...... 109
Kaats
Dirck Jansz ......................... 283
Kaelis
Piet ...................................... 110
Kaij
Aelbert ................................ 283
Aelbert Jansz ...................... 284
Anna ................................... 245
Anna Jans ........................... 245
Kaijer
Jan ...................................... 269
Kaijser
Jan Jansz ............................. 249
Kalf
H. ........................................ 301
Kalis
Gerrit .................................. 244
Kalverdijk
? .......................................... 176
Cornelis .............. 224, 236, 261
Dirk .................... 105, 118, 310
Jan .............. 107, 124, 226, 227
L. Jzn . 66, 74, 84, 85, 167, 181,
196, 220, 232
P. Czn ................................. 251
P. Jzn .................................. 252
Pieter .................. 226, 236, 299
Kalverdijk
Pieter .................................. 124
Kalverdijk-Willems
G ........................................... 64
G. ................ 175, 196, 241, 246
Kansen
Cornelis 30, 168, 279, 280, 303
Jan ...................................... 171
Kap
Klaas ................................... 296
Kardinaal
Aarjen ................................... 81
Arend .................................. 121
Arie ..................................... 122
Arien ........................... 121, 122
Karseboom
Maartje Pieters ................... 245
Karsseboom
Pieter .................................. 245
Karsten
H. ........................................ 211
J.N. ..................................... 160
Jb.N. ................................... 211
Kaverdijk
Jan ...................................... 124
Kayer
Jan .............................. 235, 239
Keele
Cornelis Jaecops ................. 108
Keeles
Neel Garbrant ............. 106, 110
Neel Garment ...... 107-111,119
Keelis
Louris ................................. 182
Maertge .............................. 260
Maertgen .... 182, 192, 193, 307
Pieter .................................... 47
Keeltje
Jan Cornelis ........................ 292
Keeltjen
Albert Cornelisz ................. 103
Cornelis Albertsz ............... 103
Keeltjes
Aelbert Cornelisz ............... 111
Cornelis ...................... 282, 283
Cornelis Cornelisz ..... 278, 280,
302
Jacob Cornelisz .......... 292, 302
Jan .............................. 281, 303
Jan Cornelisz ...................... 302
Pieter .................................. 294
Pieter Willemsz .................. 294
Sijvert ......................... 275, 303
Willem Cornelisz ............... 283
Keeman
C. Pzn ................................. 153
J. ................................. 152, 153
Keersemaker
Trijntje ................................ 294
Keesjebuijr
Cornelis Ariensz ................. 266
Keesjemaat
Cornelis Jacobsz ................. 295
Garbrant Cornelis ............... 295
Jacob Cornelisz .................. 295
Keesjen
Cornelis Sijmonsz .............. 271
Keesman
Cornelis Jansz .................... 120
J. ......................................... 273
Jan Cornelis ........................ 103
Jongejan ............................. 105
Keesom
Hendrik ............................... 248
Keesvaar
Cornelis .............................. 262
Keet
Sijmen ............................ 69, 70
Keetman
Arien ................... 113, 196, 224
Jacob .... 81, 113, 122, 196, 218,
221, 298
Jacob Ariensz ..................... 218
Pieter .................................... 65
Keijer
? ............................................ 81
Keijnbuiert
Pieter IJs ............................. 125
Keijser
Albert Pietersz .................... 154
Cornelis .......................... 60, 90
Cornelis Cornelisz ........ 90, 265
Cornelis Jansz .......... 57, 59, 85
Jacoba ................................. 242
Jan ................................ 60, 132
Pieter Cornelisz .................... 31
Keijzer
Cornelis .......................... 32, 35
Jan ........................................ 60
Keizer
Jan ........................................ 60
Kele
Cornelis Maertensz .............. 35
Keleman
Adriaan ............................... 154
Kemmer
Cornelis Pieters .................... 82
Kemner
Cornelis Pieter ...................... 84
Kemp
Hendrick ............................... 26
Keppel
D. Dzn ................................ 241
Roelict van ........................... 40
Kerkmee
Jacob ................................... 263
Jan ...................................... 143
Jan Dirksz ..................... 98, 143
Kerkmeer
Antje Pieters ............. 17, 85, 89
Gerrit ................ 73, 85, 89, 210
Gerrit Ariensz ..................... 266
Grietje Gerrits ................ 85, 89
Grietje Jans .. 66, 85, 89, 91, 93,
122, 193
Jacob ...... 71, 96, 122, 173, 175,
189, 196, 209, 210, 213, 217,
241, 263, 265
Jacob Dircksz ..................... 209
Jakob .......... 173, 175, 178-181
Jan 16, 17, 104, 105, 139, 141,
142
Jan Dircsz ........... 139, 141-143
Jan Dirksz .... 16, 17, 85, 89, 90,
139, 141, 142
Klaas .... 72, 119, 179, 215-218,
237, 238
Pieter Jansz ..................... 85, 89
Willem ..... 75, 76, 97, 188, 213,
216, 217, 249, 263, 265, 291
Kerkmeer
Jan ........................................ 17
Willem ................................ 178
Kervel
Jan Pietersz ................. 256, 259
Pieter .................................. 263
Keuck
Sijmen Willemsz ................ 173
Keukelaar
Pieter .......................... 259, 263
Keunis
Jan Willemsz ........................ 65
Meindert ............................... 18
Keur
Cornelis Gerritsz .......... 21, 139
Jacob ........................... 261-263
Willem ........................ 261-263
Willem Cornelisz ............... 262
Kieft
Hilbrant Maertensz ............. 196
Sijmen Hilbrantsz ............... 196
Sijmen Hillebrantsz ............ 173
Kieft-Kostelijk
T. ....... 216, 237, 248, 249, 301
Kind
Cornelis .............................. 216
Cornelis Cornelisz ...... 213, 296
Kint
Cornelis .............................. 291
Cornelis Pietersz ................ 103
Jaecop Jaecops ..................... 56
Kistemaker
Cornelis Claasz .................... 18
Jan Pietersz ......................... 260
329
Klaas ..................................... 18
Pieter Jansz ......................... 164
Trijntje Jans ........................ 163
Klaas
Grietje ................................. 114
Klaij
Jan Jansz ............................... 59
Klaijenburg
Jacob Pietersz ....................... 43
Klaver
Pieter ............................ 67, 262
Klaverblad
Geertje ................................ 262
Kleef
A.M. van .............. 30, 107, 237
Jb. van ................................ 237
Kleermaker
Egbert Barentsz .................. 271
Kleiberg-Boekel
J. ......................................... 167
Kleier
Pieter .................................. 263
Kleij
Tijs Gerritsz ........................ 308
Kleijboer
Maarten ................................ 37
Kleijer
Pieter ...... 67, 81, 233, 236, 262
Klein
J. ........................................... 58
Klijenburg
Jakob ............................ 62, 132
Klijenburg-Bakker
Jantje Dirks .......................... 22
Klinckert
Cornelis ................ 90, 244, 261
Cornelis Hendricxz .............. 94
Dirck Sijmonsz ..................... 74
Klinker
Dirk .................................... 212
Hendrik ............................... 277
Klinker
Cornelis .............................. 299
Klinkert
Hendrik Adriaansz ............ 181
(fam.) .................................. 133
Adriaan ............................... 262
Adriaan Hendriksz ............. 261
Arien ................................... 261
C. ................................ 248, 274
Cornelis ..... 120, 215, 224, 262,
263, 269, 299
Cornelis Hendricksz ........... 240
Cornelis Hendrixsz .............. 94
Cornelis Jansz .................... 263
Dirk ............................ 261, 262
G. ........................................ 248
Grietje ................................. 265
Guurtje ............................... 263
Hendrik ...... 169, 170, 175, 179,
182, 183, 192, 255, 262, 270,
276, 277
Hendrik Adriaansz .... 123, 182,
211, 244, 261, 262, 302
Hendrik Adriaansz ............ 262
J. Czn .................................. 248
Jan .... 113, 215, 224, 235, 262,
263
K. ........................................ 248
Sijtje ................................... 215
Trijntje ................................ 215
Klinkert
Jan ...................................... 224
Klinkert.
Cornelis .............................. 263
Hendrik Adriaansz ............. 263
Kloet
(erve) .................................... 90
Klomp
? .......................................... 204
Jan Pietersz ......................... 306
Klooster
Dirk ............................ 291, 292
Dirk Jansz ........................... 292
Hendrik Jansz ..................... 112
Jan Gerritsz ........................ 292
Jan Jacobsz ......................... 279
Pieter Jansz ......................... 144
Stijntje ................................ 173
Stijntje Jans ........ 243, 247, 249
Kloosterboer
Jan Dirksz ........................... 152
Kloosters
Stijntje ................................ 235
Kluppel
Jan Andries ......................... 190
Jan Andries ........................ 187
Klutie
Merij Sijverts ...................... 212
Knaap
Aelbert Cornelisz ............... 249
Albert Cornelisz ................. 242
Knaapjes
Willem .................................. 22
Knechtes
Jonge Jan Cornelis ............... 93
Jongejan ............................. 112
Jongejan ............................ 228
Jongejan Cornelisz ............. 228
Knibbe
G.C. ...................................... 59
Knip
Louise ................................... 14
Knipper
Lammert ............................. 299
Knoop
Aelbert ........................ 242, 243
Kocq
Gerrit Mouritsz ................... 104
Koedijk
Cornelis Jansz ...................... 43
Jacob ................................... 181
Koehouwer
Dirk Adriaansz ..................... 49
Dirk Ariensz ............... 141, 142
Koeman
Aalbert Claesz .................... 132
Jacob ........................... 260, 263
Jacob Pietersz ..................... 267
Jan Pieters .......................... 104
Koeman-Mulder
G. ........................................ 252
Koemans
Gerryt Pieter ................... 67, 98
Koerts
Trijntje ................................ 299
Koetenburg
Maarten .............................. 133
Kog
Pieter Maurits ..................... 125
Kohne
Gerrit .................................. 292
Koij
Aerian Cornelis .................. 277
Kok
Abraham ............................. 237
Andreas .............................. 237
Dirk Cornelisz ...................... 46
Pieter Jansz ......................... 128
Sijmon ................................ 179
Kolks
Adriaan Jansz ..................... 277
Kollmer-Blankendaal
M.C. ................................ 16, 17
Kolmeijer
Hendrikus ........................... 247
Hermanus ................... 247, 283
Komen
Jan ...................................... 241
Kommer
Cornelis Pietersz .................. 95
Koning
Arien ..................................... 51
Claas ................................... 237
Cornelis .............. 105, 134, 237
Cornelis Jansz ...................... 30
Gerrit .................................. 103
Klaas ................................... 120
Kornelis ................................ 51
Neeltje .................................. 19
Pieter .............................. 64, 82
Koningh
Cornelis Pietersz ................ 260
Konings
Maartje Cornelis ................. 107
Koningsdal
David van ........................... 218
Koog
Dirk ... 102, 106, 215, 221, 223
Kooi
Jan ...................................... 298
Willem ................................ 277
Kooij
Arien ................................... 221
C. Jbzn ................................ 127
Willem ........................ 229, 230
Kooijman
P. ................... 93, 170, 171, 194
Kooijman-Smit
G. .......... 93, 170, 171, 194, 212
P. ......................................... 212
Kool
Claas ................................... 303
Cornelis .............................. 249
Gerrit .................................. 238
Gerrit Jansz ........................ 238
Jan .............................. 119, 192
Jan Cornelisz ...................... 248
Neeltje Gerrits ............ 282, 291
Neeltje Gerrits ................... 247
Koolboer
Cornelis .............................. 248
Cornelis Jansz .................... 249
Gerrit Jansz ........................ 282
Neeltje ................................ 248
Koolmeijer
Jacob ................................... 230
Kooman
Albert ................................. 145
Koomen
Claas Pietersz ............... 92, 111
Jan Aelbertsz ...................... 291
Klaas Pietersz ....................... 92
Kooninck
Cornelis .............................. 259
Kooren
Arend .................................. 283
Koorn
Arend 102, 104, 187, 210, 284,
297
Jan Oude ............................. 104
Matthijs .............................. 112
Pieter ............................ 40, 145
Koorn
Arend .................................. 283
Kooy
P. ......................................... 136
P. Hzn ......................... 133, 134
Kooy-Cramer
B.E.M. .................................. 89
Koppper
Gerrit Claesz ...................... 127
Kords
Poulus Pietersz ................... 292
Korn
Cornelis Pietersz .................. 63
Korren
Dieuwertje Jans .................. 128
Korsten
Jan ...................................... 195
Korten
Claas ................................... 119
Claes Jansz ......................... 195
Korver
P. ................................. 136, 137
P. Pzn ................................. 168
Th. .............................. 136, 137
Kos
Claas ................................... 295
Cornelis ..... 35, 63, 66, 67, 107,
221, 282, 292
Cornelis Jansz ............ 276, 283
G. .................... 64, 66, 194, 210
Gerrit .................... 17, 102, 213
J. Jzn ........................... 175, 244
Jan ..... 21, 67, 81, 95, 235, 281,
284, 292
Jan Cornelis ........................ 284
Jan Cornelisz ........ 15, 216, 284
Jan Jansz . 96, 98, 259, 291, 302
Klaas ................................... 285
Klaas Jansz ................. 281, 295
Kossen
Cornelis ................................ 65
Gerrit .................................... 17
Wijbrant ............................. 297
Kostelijk
Cornelis ................................ 25
P. Tzn ................................. 170
Pieter .................................. 106
W. ......................................... 27
Kostelijk-Brinkman
H. ................ 226, 234, 243, 301
Koster
Hendrick ..................... 182, 193
Hendrik ............................... 249
Hendrik Hendriksz ............. 284
Pieter Pietersz ............. 264, 270
Wijbrand ..................... 297, 298
Wijbrand Pietersz ...... 264, 266,
298
Wijbrant ..................... 297, 298
Wijbrant Pietersz ................ 298
Kout
L. ........................................ 133
Kraakman
A. .................................. 89, 138
Arie ..................................... 139
Arien ...... 17, 18, 22, 23, 97, 99,
103, 109, 110, 112, 118, 136,
138-143
Ariën ...... 97, 99, 102, 105, 109,
110, 112-114, 118, 126
Cornelis .............................. 124
J.P.M. ................................. 109
J.R. ........................................ 89
P. ......................................... 129
P. Jbzn ................................ 138
Pieter .................................. 219
Pieter Cornelis ............ 109, 243
Willem ................................ 132
Kramer
Albert ......................... 294, 299
J. ......................................... 164
J. Pzn ...... 81, 91, 159, 170, 193
Jacob ................................... 231
Jan Gerritsz ................ 272, 285
Jan Pietersz ......................... 172
Jb. Jbzn ....................... 171, 173
P. ......................................... 222
Trijn Jans .............................. 34
Kramer-Brouwer
A. .............. 63, 70, 91, 170, 193
Kretchmar
Louis Adriaan ....................... 93
Louis Adriaan van ..... 143, 146,
150, 151
Krigee
Jan ...................................... 282
Krigia
Jan ...................................... 282
Krijgsman-Zeeman
E. ........................................ 246
Krijnsz
Klaas ..................................... 16
Kromdel
Cornelis Bouwensz ........ 59, 89
Kromhout
? .................................. 152, 153
Krommenee
Aaltje Jans ............................ 90
Trijntje Jans .......................... 90
Kroock
Gijsbert ............................... 195
Krook
Bartholomeus ................. 35, 39
Kroon
Dirk ................................... 304
A. Az .................................. 129
A. Jbzn ............................... 222
A.C. .................................... 177
A.Jb. . 167, 168, 173, 175, 178,
180, 210, 246
330
Adriaan ............... 228, 242, 277
Adriaan Cornelisz ...... 214, 247
Arend .......... 241, 260, 281, 284
Arie ........... 70, 93, 94, 212-214
Arie Czn ..... 211, 213, 242, 309
Arie Jacobsz ....................... 171
Arie Jakopsz ....................... 171
Arien 63, 96, 98, 106, 162, 169,
179, 211, 212, 224, 242, 244246, 249, 281-283, 305, 306,
308
Ariën Cornelisz .................. 105
Arien Cz ..................... 220, 221
Arien Reinder ............. 228, 244
C. .................................. 27, 222
C. Gzn ................................ 171
Catherine ............................ 257
Cornelis ..... 32, 34, 69, 70, 179,
212, 213, 229, 241, 242, 246,
247, 275, 280, 281, 308
Cornelis Adriaansz ..... 279, 280
Dirk .. 119, 270, 283, 291, 302304, 308, 309
Gerrit .................................. 294
Gerrit Jacobsz ..................... 171
Gerrit Jakopsz .................... 172
Guurtje ............................... 269
J.Jb. ... 167, 168, 173, 175, 178,
180, 210, 246
Jac. ...................................... 274
Jacob . 194, 244, 269, 270, 282,
283, 303, 304
Jakop Jakops ...................... 171
Jan ...................................... 171
Jb. Gzn ............................... 171
Jb. Jbzn ............. 70, 72, 73, 195
K. ........................................ 274
Klaas .. 23, 64, 70, 82, 179, 180,
189, 193, 219, 220, 241, 247,
277, 279
Klaas Ariensz ..................... 279
Klaas Jansz ........................... 67
Louris ......................... 111, 112
M. J. Mzn ........................... 222
M. Mzn ............................... 257
Mathijs .... 67, 92-95, 102, 159,
181, 195, 196, 209, 212-214,
223, 224, 226, 227, 234, 236,
241, 243, 246, 255, 262, 269,
308, 309
Mathijs Cornelisz ............... 191
Matthijs ... 81, 95, 97, 102, 110,
112, 113, 120, 121, 124, 125,
160, 188, 246, 269, 277, 279,
302, 306
P.A. ..................................... 272
P.K. Pzn .............................. 171
Pieter .................................. 223
Reindert .............................. 249
Tijs ...................................... 269
Trijntje Claas ...................... 228
Kroone
Cornelis Pietersz .................. 32
Louris ......................... 105, 107
Louwris Cornelisz . 41, 92, 100,
102, 105
Pieter Ariensz ................. 35, 36
Kroonen
Agatha ................ 103, 144, 145
Jeff ...................................... 244
Louwris .............. 103, 144, 145
Kruijer
A. ........................................ 159
C. Hzn .......................... 85, 229
G. ........................................ 159
J.C. ...................................... 159
Jan Jansz ............................. 265
Kruijf
Heertje ................................ 293
Kruijskerck
Jacob Jansz ......................... 122
Kruit
C. ...................... 46, 95, 97, 229
Kucken
Gerrit Dircxz ...................... 238
Kuennig
(Schout) ................................ 52
Pieter Jansz ........................... 52
Kuijlboer
Jan ...................................... 162
Kuijlman
Dirk .................................... 265
Jacob ................... 263, 265, 266
Kuijpe
Jacob ................................... 132
Willem ................................ 261
Kuijper
Aaltje .................................. 293
Aerian Jans ........................... 33
Andries ....................... 281, 296
Arien ................................... 310
Arien Jacobsz ..................... 282
Arien Sz .............................. 232
Bartelmies Jansz ................. 104
Claas Jansz .. 64, 162, 164, 299,
306
Claas Jansz ........................ 237
Cornelis 96, 167, 266, 267, 282,
283
Cornelis Jacobsz . 165, 255, 260
Hero van der ....................... 164
Jacob .... 41, 241, 262, 263, 294,
306
Jacob Ariensz ............. 264, 282
Jacob Claasz ....................... 295
Jacob Jansz ................. 293-295
Jan .... 164, 174, 180, 214, 247,
284, 294, 305, 306
Jan Jacobsz ................. 282-284
Jan Joosten ... 93, 298, 299, 301
Jan Joostensz ...................... 299
Jan Willemsz ...................... 294
Klaas Jansz ......................... 162
Maerten .............................. 154
Neeltje ................................ 282
Pieter ............................ 22, 230
Pieter Claasz ....................... 306
Sijmon ................ 283, 292, 297
Simon ......................... 283, 284
Willem ........ 261, 271, 295, 297
Willem Cornelisz ............... 270
Kuijpers
Aaltjen ................................ 293
Kuijs
Jan Harmensz ............. 221, 224
Jan Hendrik ........................ 221
Jan Hendriks ....................... 224
Kuilman
? .......................................... 176
P. ......................................... 176
Piet ........................................ 13
Kuiper
A. .......................................... 27
Arien ............................. 44, 282
Cornelis ...................... 166, 282
Jacob ................................... 264
Jacob Ariensz ..................... 264
Maartje ............................... 239
P. ......................................... 257
S. ......................................... 258
Sijmon ........................ 283, 284
Simon ................................. 284
Willem Willemsz ............... 295
Kuit
J. ............................... 53, 57, 58
Kunis
Jan Meijertsz ........................ 82
Meindert ............................... 82
Kwantes
K. Jbzn ............................... 140
Pieter .................................. 239
L
Labestraate
Isabella Helena ..................... 57
Laeckecooper
Daniel Willemsz ................. 271
Laegegat
Pieter .................................. 179
Lambers
Guurt .................................. 275
Lamberts
Michgiel ............................. 242
Lambertschaag
Klaas ..................................... 15
Lambertschaag
Hilbrand Klaaszn ................. 18
Klaas ..................................... 18
Lambertsz
Claas ................................... 238
Evert ................................... 292
Sijmon ........................ 291, 297
Lammers
Neel .................................... 266
Lammerschaag
H. ............ 32, 35, 45, 46, 48, 50
Hilbrand Jzn ......................... 44
Hilbrand Kzn ...... 39, 40, 45, 48
Hildebrand Kzn .................... 61
Hillebrand Jansz ................. 132
Hillebrand Jzn .... 34, 37, 53, 54
Hillebrand Kl. ...................... 17
Hillebrand Klaas ...... 44, 45, 60
Hillebrand Klaasz ................. 60
Hillebrand Kzn ........ 54, 58,154
J. ..................................... 44, 45
Jan Claas .................... 140, 152
P.J. .................................. 37, 51
Lammerschaag
Hillebrand ............................. 45
Lammerschaag.
H. .......................................... 45
Hilbrand Jzn ......................... 45
Hilbrand Kzn ............ 39, 43, 50
Hillebrand Jzn ...................... 53
Hillebrand Kzn ..................... 57
J. ........................................... 45
P.J. ........................................ 53
Lammerts
Neel ............................ 264, 267
Sijmon ................................ 291
Lammertschaag
Hillebrand Jansen ................. 53
Hillebrand Jansz ................... 53
Hillebrand Klaas .................. 40
Hillebrand Klaasz ................. 22
Hillebrand Kzn ................... 144
Reijnouw .............................. 53
Lammertsz
Sijmen ................................ 211
Sijmon ........................ 285, 291
Lamoraal
(graaf) ................................. 118
Lange
A.P. de ................ 103, 214, 245
Adrianus Petrus .................. 191
Adrianus Petrus de 65, 66, 136138, 189
Jacob Josias de ................... 190
Jacob Josuis de ................... 189
Neeltje de ........................... 269
Pieter de ...................... 162, 164
Langedick
Pieter .......................... 107, 114
Langedijck
Gerrit Dircxs ...................... 115
Jan Claesz ............................. 42
Pieter .................................. 107
Langedijk
Adriaan Jansz ..................... 275
C. ........................................ 273
C. Pzn ............. 92, 94, 209, 210
Dirk Gerritsz ...................... 225
G. ....... 182, 219, 222, 235, 252
G. Gzn ................................ 229
G. Pzn ................................. 252
Jan Claesz ............................. 42
Klaas ................................... 255
Klaas Cornelisz .................. 255
P. ................. 182, 219, 235, 252
Pieter .......... 17, 57, 59, 85, 171
Pieter Gerritsz .................... 241
Pieter Jansz ......................... 113
Langedijk-IJff
C.G. .................................... 170
Langendijk
C. .......................................... 53
Langeveld
Grietje ................................. 300
Langevelt
Grietje ................................. 297
Langewitten
Cornelis Claesz .............. 46, 60
Lantman
Aaltje Jans .......................... 132
Guurt Jans .......................... 133
Maartje Jans ....................... 133
Lantsknegts
Claartje Sijmons ................... 39
Latensteijn
Arent ................................... 260
Arent Jacobsz ..................... 278
Cornelis .............................. 269
Jacob ........................... 266, 269
Latenstein
Arent ................................... 119
Jacob .......... 35, 50,51, 119, 266
Leegwater
A. Wzn ................................. 57
Jan Jacobsz ......................... 162
Pieter .................. 165, 223, 277
Leek
Cornelis .............................. 284
Cornelis Pietersz 216, 238, 284
Pieter .................................. 215
Pieter ................................. 215
Pieter Cornelisz .................. 301
Leenderts
Huijbertje ........................... 192
Leetmans
? .......................................... 298
Leeuw
G. de ................................... 239
Leeuwen
Cornelis Jansz .............. 22, 125
Cornelis Jansz van . 66, 67, 121
Cornelis van ................... 19, 20
Jan Jansz ............................. 125
Jan Jansz van ...................... 121
Leeuwen
Cornelis van ......................... 20
Leijen
A. Azn ................................ 171
Jb.G. ................................... 168
Lely
Jan Pietersz ......................... 212
Leuven
Pieter Cornelisz van ........... 284
Leuwertsdr
Alijt ...................................... 48
Levendich
Hendrick ............................... 57
Hendrik ................................. 58
Levendig
Gerbrand ......................... 37, 39
Guijrtje Jans ....................... 259
Hendrik Garbrantsz .............. 39
Levendig
Hendrik ................................. 61
Lief
Pieter Jansz ......................... 227
Lieman
Gerrit Jansz .......................... 34
Liempt
? van ................................... 274
Lier
Pieter Jansz ......................... 123
Liers
Pieter Jansz ......................... 299
Lieven
Claes ................................... 240
Lievens
Hendrik ............................... 298
Ligthart
J. ........................................... 16
Jacob ................................... 134
Jacob Sijmonsz ... 147, 150, 151
P. Mzn .................................. 36
S. Kzn ................................... 16
Ligthart-Slijkerman
A. .......................................... 22
Lijmreijer
Jan Sijmonsz ........................ 47
331
Lijn
Anthonij Pieter van der ..... 139,
141-143
Lijsburch
Trijn .................................... 271
Limmen
Jan Olofsz ............................. 83
K. ........................................ 222
Lindeboom
Pieter .................................. 218
Linden
Jan van de ........................... 152
Jan van der ...... 85, 89, 99, 120,
146, 147, 150-152
Linnenwercker
Allert Cornelisz .................. 122
Linnenwerker
Jan Hendriksz ..................... 299
Jan Jansz ..................... 283, 293
Linnewercker
Rut Jansz ............................ 298
Lodder
Arie ............................. 238, 239
Arien ................................... 238
Lodewijks
Aaltje .................................. 162
Antje ................................... 162
Lodewijksz
Jan ...................................... 162
Pieter .................................. 162
Loman
Claas ................................... 188
Klaas ................................... 188
Looft
Griet Dircx ......... 103, 144, 145
Grietje Dircx ................ 41, 131
Loon
N.P.G. van ...................... 22, 23
Loovig
Pieter .................. 103, 144, 145
Lourens
Jan Pietersz ........................... 16
Neel .................................... 265
Pieter Jansz ......................... 275
Lourensz
Cornelis .............................. 110
Jan ...................................... 227
Sijmon ................................ 227
Loures
Jacob ................................... 295
Lourijs
Claes Cornelis ...................... 57
Neel .................................... 180
Pieter .................................. 249
Louris
Jan Pietersz ........................... 16
Lourisz
Aerjan ................................. 266
Jan ................................ 84, 300
Sijmen ................................ 300
Willem ................................ 128
Louter
Sijmon Sijmonsz ................. 65
Louwe
Jan Pietersz ........................... 99
Louwen
Neel .................................... 180
Louwens
Cornelis Pietersz ................ 193
Cornelis Pietersz ............... 193
Louweris
Jan Pieter ............................ 276
Louwers
Claes Cornelis ...................... 43
Garbrant Jonge ..................... 33
Garment Jonge ..................... 33
Gerrit .................................. 161
Jacob ................................... 295
Jaecop ................................. 305
Jan ...................................... 300
Jan Jonge .............................. 20
Neel ...................................... 95
Pieter ...................... 15, 16, 248
Sijmen ................................ 300
Louwerse
K. ................. 111-114, 118-123
Louwersz
Jan ................................ 26, 266
Louwerts
Pieter .......................... 102, 248
Louwrens
Pieter Jansz ......................... 271
Sijmen ................................ 120
Louwrijs
Neel .................................... 123
Lubberants
Dirck ............................... 68, 69
Lubberts
Dick ...................................... 74
Lubbrant
Cornelis Dirck ...................... 90
Dirck ................... 67-69, 71, 95
Jaep ............................. 168, 244
Lubbrants
Claes Jacobsz ..................... 211
Claes Jaep ............................. 68
Cornelis Dick ....................... 95
Cornelis Dirck .......... 66, 75, 90
Cornelis Dircksz ................... 63
Dirck .... 67-71, 75, 76, 84, 195,
196, 209
Dirk ...................................... 73
Griet Jacobs ........................ 175
Griet Jaecop ........................ 244
Jacob ................................... 193
Jaecop Dirck Sijmen ............ 70
Maartjen ............................. 269
Lubbrantsz
Dirck ......................... 71, 73, 95
Lughtigh
Dirk Jansz ................... 170, 210
Meijndert Jansz .................. 210
Luijmoort
IJff Jan Ghielis ..................... 38
Luijtgens
Jan Pieter .............................. 40
Luijtges
Griet Pieters .......................... 41
Luijtjes
Jan ........................ 17, 180, 278
Jan Pieter ...................... 39, 128
Luijtjesz
Jan ...................................... 265
Luit
Klaas ..................................... 60
Luitjes
Jan Pieter ........................ 33, 54
Luivenwercker
Jan Dircks ........................... 246
Lust
Hilbrant Maartensz ............. 306
Pieter Jansz ......................... 300
Sijmen Hillebrantsz ............ 306
Luts
Pieter Jansz ......................... 113
Sijmon Sijmonsz ........ 161, 261
Luytgesz
Scelte .................................. 200
Luytjes
Jan .................................. 85, 89
M
Maartens
Anna ................................... 111
Dieuwer ................................ 71
Neel .................................... 262
Maartensz
Claas ..................................... 43
Cornelis .............................. 249
Dirk .................................... 262
Gerrit .................................... 95
Jan ...................................... 261
Maartjen ............................. 262
Maas
Laurens ................................. 18
Lourens ................................. 19
Maasdam
(mevr.) 112, 113, 136, 150, 151
(Vrouwe) van ............. 134, 135
Maasland
(mevr.) ................................ 113
Maassen
? .......................................... 273
Maat
Pieter Cornelisz .................. 276
Pieter Gerritsz ............ 132, 262
Maats
Abraham ............................... 36
Jan ........................................ 22
Louren .................................. 21
Lourens ..................... 19-21, 29
Louwrens .............................. 20
Macal
Aldert Jacobsz ...................... 39
Madderom
Klaas ................................... 113
Maeijmes
Aerian Harck ........................ 73
Maeijnses
Pieter .................................. 110
Maeijnss
Pieter .................................. 105
Maeijnsses
Pieter ............................ 60, 128
Maeijrs
Pieter .................................... 84
Maems
Cornelis .............................. 110
Cornelis Pouwels ............... 111
Maertens
Anna ................................... 292
Claes ..................................... 43
Cornelis ................................ 42
Jan ........................ 72, 308, 309
Jongejan ............................... 24
Maerten Jaecop .................... 18
Trijn .................................... 170
Maertensz
Claes ................................... 108
Davit ..................................... 39
Gerrit .................................. 271
Heijndrick ............................. 20
Hendrick ............................... 20
Jan ........................ 16, 125, 271
Maerts
Jan ........................................ 81
Maet
Pieter Gerritsz ............ 225, 236
Pieter Gerritsz Remmers .... 237
Maetes
Jaecop Pieters ..................... 244
Magister
Jan Dirk ................................ 63
Maijers
Jan Pietersz ......................... 228
Maijles
Cornelis ...................... 113, 224
Gerrit .................................. 128
Trijntje Cornelis ......... 174, 214
Trijntje Cornelis ................ 247
Maijlis
Cornelis ... 66, 91, 93, 122, 178,
193, 245
Guurtje Jans ....................... 180
Jan ...................................... 180
Willem ........................ 193, 210
Mallen
Arijaan ................................ 243
Man
Maartje Cornelis ................. 128
Mandemaker
(hr.) ....................................... 28
Mandjes
Jan Gerritsz .................... 63, 66
Mandtjes
Jan Gerritsz .......................... 65
Mantgen
Gerrijt Claesz ....................... 94
Mantje
Cornelis ................................ 71
Mantjekees
Cornelis Gerritsz .................. 20
Marchie
Jan du ................................. 293
Marinesz
Crijn ................................... 124
Marke
Willem ................................ 277
Mars
Guurtje ............................... 294
Mart
Maartje Pieters ........... 278, 280
Martens
Jan ........................................ 18
Mast
Maartje Pieters .................. 293
Maartje Pieters ................... 294
Masteling
A. ................................ 217, 218
F.J. ...................................... 136
J.C. ...................................... 246
Matal
(burgemeester) ................... 308
Aeldert Jacobsz .................. 308
Mathijsen
Pieter .................................... 35
Mathijsz
Meelis ................................... 44
Matijsen
Melis ..................................... 42
Matijsz
Aeris ..................................... 52
Mats
Pieter Jansz ......................... 161
Matselaar
Dirck Aeris ................. 107, 110
Jan Egbertsz ....................... 281
Pieter .................................. 263
Matselaer
Dirck Aeris ................. 107, 111
Dyrck Arys ......... 107, 111, 225
Matselaers
Cornelis Aeris (jonge) ........ 225
Maurik
Jannetje ............................... 291
Mauwertis
Maerten Cornelis .................. 58
Maylis
Aafje Cornelis ................ 85, 89
Aagtje Cornelis .............. 85, 89
Cornelis .......................... 85, 89
Jan Cornelisz .................. 85, 89
Lijsbeth Cornelis ............ 85, 89
Willem Cornelisz ........... 85, 89
Meech
Cornelis Jansz ............ 308, 309
Sijmon Pietersz .................... 49
Meechges
Pieter Cornelis ...................... 32
Meeg
Arien ........................... 127, 154
Jan Alberse ................. 174, 175
Jan Albertse ........................ 175
Meegh
Sijmen Pietersz ..................... 52
Sijmen Pietersz .................... 52
Sijmon Pietersz .................... 52
Meegt
Arien ................................... 100
Meelis
Anna ..................................... 44
Meelisdr
Anna ..................................... 44
Meelisz
Thijs ..................................... 42
Meeren
Cornelis .............................. 281
Meij
Daniel van der .................... 154
Evert van der ........................ 25
Jan Jansz van der ................ 154
Jan van der ................... 26, 154
Meijer
fam. ..................................... 268
Willem ................................ 140
Meijertsz
Jacob ..................................... 19
Jan ........................................ 26
Meijles
Jan ...................................... 209
Pieter .......................... 194, 195
Willem ........................ 210, 211
332
Meijlis
Cornelis ................................ 91
Jan .................................. 31, 73
Jan Jansz ..................... 246, 262
Meijnders
Jan ...................................... 170
Pouwel .................................. 49
Meijnderts
Jan ...................................... 210
Meijndertsz
Pieter .......................... 264, 267
Rijequaart ........................... 138
Meijndertz
Rickquert .............................. 63
Meijnerts
Aelbert ................................ 128
Meijnertsz
Aelbert ................................ 127
Allert .................................... 25
Claes ................................... 303
Ouwe Pieter ........................ 163
Mekken-Habbe
E. .......................................... 21
Mekken-van Baar
S.C.R. ................................... 18
Melisdr
Lijsbeth ............................... 104
Meliz
Matijssen .............................. 42
Melten
Cornelis .............................. 243
Pieter .......................... 230, 231
Melten
Pieter .................................. 230
Men
Cornelis .............. 45, 48, 50, 60
Pieter .................................... 38
Met
C.J. 67, 74, 103, 182, 193, 240,
246
J. ......................................... 158
Metselaar
Cornelis ...................... 294, 295
Cornelis Cornelisz .............. 299
Egbert ................................. 295
Jan Egbertsz ............... 282, 284
Jan Pietersz ............... 77, 78, 82
Pieter .......................... 263, 269
Pieter Cornelis .................... 165
Pieter Cornelisz .................... 82
Pieter Pietersz ..................... 270
Metselaer
Aerian Cornelisz ................ 292
Arjen Cornelisz .................... 20
Metselaers
Jan Ariszoon ......................... 23
Mettes
G.B. .................. 95, 97, 99, 100
M. ..................... 95, 97, 99, 100
Metzelaar
Pieter .................................. 229
Meurs
(hr.) van .............................. 222
Jac. van ................................. 28
Jb. van ........................ 158, 176
K.P. van . 63, 94, 159, 160, 168,
169
Klaas ................................... 298
Meus
Frederik ................................ 33
Meyers
Pieter .................................... 98
Meyerts
Jan ....................................... 18
Michels
Cornelis .............................. 127
Michiels
Stijntje ................................ 127
Michielsz
Michiel Jan ........................... 18
Miede
Adriaan van der .................... 21
Mienis
(hr.) ....................................... 28
Miesz
Willem ................................ 241
Mijnheers
Anna Harck ........................ 219
Mijsen
Claas Jansz ......................... 161
Cornelis Claasz .................. 238
Mijzen
(familie) .............................. 161
Min
Cornelis ................................ 34
Mocker
Jacob Jansz ........................... 29
Modder
Claas ........................... 111, 121
Hendrik ............................... 125
Moeijes
G. .......................................... 27
Jan Aerians ......................... 120
Jan Aeriansz ......................... 72
Moeijhilles
Jan Pieter .............................. 43
Pieter Jan ............................ 122
Moeijtrijnis
Jan ........................................ 46
Moeijtrijns
Jan ........................................ 47
Moel
P. Pzn de ................... 25, 29, 30
P.J. de ....................... 26, 29, 31
Moel
P. Pzn de ............................... 30
Moere
(heer) van der ..................... 132
Adam van der ....................... 80
Alida van der ....................... 80
Geertruyt Cornelia van der .. 80
Juliaen van der ..................... 80
Moijes
Aerjen Jansz ......................... 72
Cornelis Pieter .................... 127
Jan Aeriaensz ..................... 160
Pieter Jansz ........................... 72
Moijke
Sieuwert Pietersz ................ 124
Sijvert Pietersz ................... 123
Mol
Antje ................................... 130
Molen
Jan van der ..................... 19, 20
Molenaar
Jacob Simonsz ..................... 64
Adriaan Willemsz ................ 66
Aldert Cornelisz ................... 31
Arie Cornelisz ...................... 17
Claas ................................... 238
Cornelis Claasz .............. 21, 47
Cornelis Jansz .................... 181
Cornelis Pietersz ................ 169
Dirk ...................................... 85
Dirk Claasen ............... 278, 280
Dirk Claasz ......................... 278
Dirk Claesz ......................... 280
Dirk Jansz ........................... 132
Dirk Sijmonsz .... 128, 136, 154
Gerrit .................................. 291
Grietje Simons .............. 48, 134
Hendrick Jacobsz ............... 292
J.C. .............................. 170, 171
Jacob ..................................... 71
Jacob Sijmensz ..................... 67
Jan ................................ 19, 133
Jan Jansz ............................. 137
Jan Pietersz ........................... 31
Jan Sijmons ........................ 133
Jb. ....................................... 245
Jb. Wzn ............................... 159
M. Kzn ................................. 23
Maartje ........................... 35, 51
Maartje Simons .................. 134
P. Dzn ................................... 19
Pieter .................................... 92
Sijmon ......... 126-127, 132-134
Sijmon Sijmons .................. 133
Sijmon Sijmonsz ................ 133
Simon ................. 128, 132, 133
Simon Simonsz .................. 134
W. Jzn ............................. 19, 29
Molenaar
W. Jzn ................................... 29
Molenaer
Jan Pietersz ........................... 25
Pieter Pietersz ................. 65, 74
Molenvliet
Willem ................................ 218
Willem Jansz ................ 15, 219
Molers
Cornelis Dircxz .................. 272
Molles
Cornelis .............................. 220
Cornelis Dircksz ................. 244
Dirck ..................................... 92
Dirck Cornelis .................... 306
Dirk ............................ 306-308
Huijbert ...................... 220, 221
Huijbert Cornelis ................ 220
Mollis
Adriaan Jansz ............. 242, 243
Arijaan ........................ 242, 243
Dirck Cornelis .................... 233
Jan .............................. 119, 248
Jan Pietersz ......................... 248
Pieter .... 95, 100, 248, 263, 291
Pieter Jansz ................. 263, 284
Mooij
Cornelis Jacobsz ................. 299
J. ........................................... 31
Jacob Pietersz ..................... 299
Mooy-Metselaar
A. .. 63, 96, 102, 107, 118, 209,
223
Mors-Kuilboer
C. .......................................... 59
Mosch
Th.E ..................................... 17
E.C. Pzn ................................ 25
P. Pzn ................................... 25
Th. E. .................................... 24
Th.E. ......................... 17, 25, 29
Mosch
P. Pzn ................................... 25
Mossel
Cornelis Willemsz ..... 292, 302,
303
Mourits
Jannetje ............................... 291
Muijn
Harmen ............................... 106
Muijs
Klaas Pietersz ....................... 20
Muileboom
G.P. .................................... 194
G.P. ..................................... 192
H. ........................ 192, 194, 209
Muileboom,
G.P. ..................................... 166
H. ........................................ 166
Muilenboom
H. ........................................ 209
Mul
Adriaan Jacobsz ................ 264
Anne ..................................... 60
Ariaan Jacobsz ................... 264
Arie Jacobsz ....................... 266
Arien Jacobsz ..................... 264
Pieter .......................... 262, 264
Pieter Sijmonsz .......... 263, 264
Mulder
Andries ................................. 56
Coen ................................... 110
Cornelis Jansz .................... 113
Dirk ............................ 131, 132
Dirk Jansz ........................... 132
J. ................................. 252, 274
Jan ...................................... 137
Maarten ...... 132, 137, 154, 155
Pieter .......................... 110, 261
Pieter Dirksz ............... 132, 138
Mulder-de Vries
J. ......................................... 252
Muller
C. Wzn ........................... 91, 92
Müller
Herman ............................... 169
Muntinghe
L.A.H.H. ..................... 135, 137
Muntjewerf
Klaas ................................... 234
Klaas Jansz ........................... 96
N
Naaister
Aaltje de ............................. 262
Nabbeveld
J.L.A. .................................. 129
Naems
Cornelis ................................ 70
Cornelis Cornelisz .............. 123
Naenis
Cornelis 68, 103, 110, 119, 249,
250
Teuwis Cornelisz ....... 112, 113
Nanes
Cornelis .............. 102, 240, 249
Jan Aeriaans ....................... 104
Nanis
Aerian ................................. 111
Cornelis ........................ 74, 302
Jacob IJfsz .. 240, 249, 293, 302
Neel .................................... 292
Tamis Cornelisz ................. 108
Nanisz
Cornelis .............................. 118
Neel .................................... 303
Nannes
A. Czn .................................. 17
Claes ..................................... 32
Gerrit .................................... 32
Hillebrant ............................. 20
J. Azn ................................... 16
Nanning
Claes ..................................... 32
Nannings
Claes ......................... 34, 38-40
Dirkje ................................. 235
Nannings Geesteranus
Hr. ......................................... 38
Nanningsz
Sijmon ................................ 212
Nanningszoon
Claes ..................................... 39
Nannis
Claes ..................................... 40
Hillebrant ................. 63, 64, 66
Teuwis Jacobsz .................. 264
Nassau
Wigbold Adriaan, graaf van 15,
26, 65, 66, 72, 73, 82, 91,
107, 125, 138, 142, 166, 167,
180, 194-196, 210, 247, 306
Nathijs
Jan ........................................ 47
Nes
(juffrouw) van .................... 238
Ghijsbert Ghijsbertsz van .. 238,
304
Ghijsebert Ghijsbertsz ........ 218
Ghijsebert Ghijsebertsz van
........................... 183, 215
Gijsebert van ...................... 192
Maerij van .......................... 305
Maria van ........... 303, 304, 306
Marij Ghijsberts van .......... 305
Marij Ghijseberts van ......... 179
Mary van ............................ 167
Nesse
Ghijsbert van ...................... 183
Gijsbert van ........ 102, 180, 233
Marij van .................... 178, 179
Niclant
Gerrit Dircksz ..................... 161
Niedorp
Jan Pietersz ......................... 211
Nielant
Gerrit Dirksz ........................ 71
Nienes
K. Azn van ........... 74, 215, 240
K. van ................................. 268
Nierop
Arien Cornelisz .................... 48
333
Cornelis ................ 57, 132, 133
Cornelis Adriaansz .... 120, 127,
132
Cornelis Jansz ... 140, 196, 237,
306
Cornelis van ......................... 47
Jacob ......................... 32, 39, 40
Jacob Ariensz ....................... 48
Jan ...................................... 132
Jan Ariensz ........................... 48
Maertje Ariensz .................... 48
Pieter .................................... 35
Pieter Jacobsz ....................... 35
Pieter Jacobsz ...................... 55
Nieuweboer
Claes Pietersz ..................... 248
Nieuwkamp
Ernst ................... 212, 218, 278
Nijedorp
Jan Pietersz ......................... 306
Nijendorp
Jan Pietersz ................. 194, 306
Nijhof
Cornelis Jansz .................... 256
Nijhoff
Aarjen Sijmonsz ................... 19
Sijmon Harmensz ................. 19
Nobel
Jacob ................................... 240
Johan Jacob ........................ 237
Joncker Jacob ..................... 240
Nolet
E. ........................................ 244
Noom
Adriaan Jansz ..................... 127
Hendrik Willemsz .............. 308
Noomke
Cornelis Jansz ...................... 50
Noor
Cornelis te .......................... 138
Noordermeer
Jan Cornelisz ...... 173, 241, 242
Noordwest
Klaas ............................. 72, 247
Nugter
K. ........................................ 258
O
Obdam
Pieter .................................. 236
Sijmon ................................ 226
Willem ........................ 269, 294
Oldenbarnevelt
Jan van ................................ 115
Johan van ... 115, 118, 129, 201
Olifant
Hendrik Jan .......................... 94
Hendrik Janszn ................... 104
Olij
Pieter .................................. 277
Oliphant
Hendrik Jansz ..................... 105
Oliwaijer
Jan Pietersz ......................... 226
Olofsz
Pieter .................................... 95
Olphen
Henricus van ........................ 75
Omkeur
Cornelis Dirksz .................. 262
Onrust
Jan Jaep Harcx ..................... 29
Oodes
Cornelis Jans ........................ 85
Cornelis Jansz ........ 85, 89, 302
Cornelis Toomes ................ 248
Jan ................................ 96, 234
Jan Jansz ..................... 236, 300
Oodis
Jan Jansz ............................. 194
Oogmer
Cornelis ................ 82, 128, 161
Oom
Pieter .................................... 99
Oom Jaap
Jacob IJffsz ......................... 246
Jacob IJfs ............................ 246
Oomdirk
Dirck Pietersz ..................... 298
Oomes
Floris Maartensz . 260, 278, 279
Jan ........................................ 38
Jonghejan Jan ....................... 32
Oomgerrit
Gerrit Sijvertsz ................... 298
Oomis
Floris .......................... 260, 278
Floris Maartensz ................. 279
Oomjaap
Jacob IJfsz, ......................... 302
Oomke
Jacob Sijmonsz ................... 265
Ooms
Filps Claasz ........................ 293
Oor
Gerrijt ................................. 259
Oort
Gleijn Pietersz van der ......... 61
Laurens van der .......... 166, 280
Pieter Cornelis ...................... 75
Pieter Ooliffs van der ........... 61
Willem Pieters van der ......... 61
Oosterbrug
Neeltje ................................ 282
Oostveen
Cornelis ................................ 17
Cornelis van ................. 17, 155
Ootgers
Jongejan ................. 67, 81, 100
Maartje Aeris ...................... 248
Maerten Aeris .... 104, 106, 125,
126, 247
Maertge Aris ...................... 247
Maertgen Aeris ........... 124, 248
Ootjers
Aarjan ................................. 227
Adriaan ....................... 228, 236
Aerjan Jansz ....................... 108
Arien ................................... 245
Jan ...................... 234, 249, 281
Jan (de jonge) .............. 106,110
Pieter ........................... 232,233
Reijer .......................... 122, 239
Ootjersz
Reijer ............................ 95, 233
Ooyevaar
Jan ...................................... 177
Opperdoes
Pieter Teunisz ..................... 182
Os
Adriaan Louwerse .............. 128
Aerjan Lourisz ................... 269
Willem ................................ 269
Osch
Gerrit .................................. 100
Otten
Claes Cornelisz .................... 42
Otto
J. ......................................... 199
Jb. Jbzn ............................... 153
Oudegherrijt
Cornelis .............................. 159
Oudegherrijts
Cornelis ...... 240, 241, 247, 248
Oudeman
Gerrit .................................. 265
Gerrit Teeuwisz .......... 262, 263
Gerrit Theunis .................... 263
Oudes
Jacob ..................................... 71
Ouwe Gerts
Jan Cornelis ........................ 240
Ouwebaas
Cornelis ...................... 165, 167
Ouwegert
Cornelis ...................... 159, 167
Ouwegerts
Cornelis ..... 181, 182, 240, 241,
249
Ouweman
Gerrit Teuwisz ............ 261, 262
Ouweven
Jan Jansz ............................... 118
Overrijn van Schoterbosch
Johan Gerritsz van .................. 79
Oversloot
Frederik ....... 106, 121, 224, 232,
297
Gerrit ... 106, 121, 225, 227, 231,
250-252
Guurtje ......................... 106, 121
Jan ........ 106, 121, 226, 227, 271
Jan Gerritsz .......................... 248
Jan Sijmonsz ........................ 247
Pieter Gerritsz ...... 217, 218, 227
Pieter Jansz ........................... 265
Sijmen ........... 106, 121, 179,237
Sijmen Frederik .................... 251
Sijmon .. 214, 225, 227, 233, 247
Sijmon Fredericqsz .............. 231
Sijmon Frederixsz ................ 217
Sijmon Fredrixsz .................. 227
Trijntje .. 106, 121, 225, 227, 231
P
Paalmans
Jannetje ................................... 72
Paardebos
Jan Adriaansz ....................... 300
Jan Adriaansz ...................... 232
Jan Ariensz ........... 272, 275, 276
Pieter .................................... 182
Pieter Ariensz ....................... 132
Pieter Jansz ... 182, 232, 300, 301
Paardecooper
Louris Jansz ......................... 227
Pieter Gerritsz ...................... 227
Paardekoper
Jan Lourisz ........................... 227
Paarlberg
? ............................................ 177
Fa. T. ...................................... 31
Hendrik ........ 180, 193, 196, 235,
270, 271
Hendrik Engelsz ................... 271
Jacob .... 106, 122, 179, 181, 190,
196, 217, 218, 220, 237-239,
241, 262, 270,271, 272
Jan ................ 196, 220, 230, 244
P. ........................................... 175
Pieter ..... 95, 119, 121, 188, 209,
228-230, 232, 234, 235, 238240, 247, 250, 252, 310
Paeijes
Jan Cornelis ............................ 98
Paerdebos
Jan Ariensz ........................... 275
Paets
Adriaen ................................... 80
Paeyes
Jan Cornelis .......................... 119
Paijens
Ingeborg ............................... 197
Paijes
Jacob Cornelis ...................... 113
Jan Cornelis .......................... 113
Palings
Jannetje ................................ 245
Pancras
M.P. ........................................ 47
Pannekeet
Jacob ..................................... 179
Pap
Dirck Sijmesz ......................... 46
Parelberg
Hendrik ............................. 85, 89
Pascus
Maartje Cornelis ... 178, 246, 280
Willem Cornelis ................... 280
Willem Cornelisz ......... 178, 246
Paskes
Cornelis ....... 174, 175, 179, 181,
236
Cornelis Cornelis ................. 181
Cornelis Cornelisz ....... 178, 213,
236, 305
Pieter Cornelis .............. 236, 241
Pieter Cornelisz .................. 242
Willem ................................ 175
Willem Cornelisz ....... 174, 175
Paskis
Preles Colnelisz .................... 92
Pasques
Pieter Cornelisz .............. 49, 98
Passet
Joan Pieters ................. 279,280
Pater
Pieter .............................. 77, 78
Willem Jansz ...... 209, 210, 306
Pater
Pieter .................................... 77
Paus
Jan Dircksz ........................... 19
Payes
Jan Cornelisz ...................... 250
Peet
Jan Jacobsz ......................... 196
Jannitje Pieters ................... 276
Peetom
Jan ...................................... 309
Peetoom
Adriaan Jansz ..................... 181
Aerian ......... 161, 180, 209, 220
Aerian Jansz ......................... 76
Arien ................................... 209
Cornelis .............................. 120
Garbrant ............................... 95
Garment ...................... 114, 180
Jacob ........................... 262, 264
Jacob Jansz ................. 262, 265
Jan ...... 209, 218,219, 305, 306
Jan Jacobs .................... 195,219
Jan Jacobsz .. 76, 196, 209, 261,
262, 306
Sijmen ......................... 102,119
Sijmen Cornelis 38, 96, 97, 219
Pel
David .................................. 247
Pelt
Pieter Pietersz ..................... 133
Pen
Jan Adriaan ........................ 240
Penoij
Bastiaen de ......................... 265
Perfect
Cornelis Joosten ................. 166
Persijn
Jan Maertensz ..................... 131
Petoom
Jan Jacobsz ......................... 195
Petooms
Garbrant ............................... 76
Sijmen Cornelis ........ 38, 96, 98
Petten
Jan Aerjensz ....................... 194
Philipsz
Claas ................................... 292
Jan ...................................... 140
Klaas ........................... 293, 294
Phulpsz
Klaas ................................... 292
Pier
Gerrit Sijwersz ................... 240
Piers
Gert ..................................... 240
Pieter
(Mr.) ........................... 217, 218
Claes ................................... 111
Gerrit .................................. 127
Jewets ................................. 231
Pieters
Aafje ................................... 297
Aaltje .................................... 19
Aecht ............................ 50, 251
Aeriaen ................................. 59
Alit ...................................... 150
Anna ......... 15, 16, 46, 248, 283
Anne ................................... 119
Barber ............................. 17, 58
Cornelis .................... 77, 92, 93
Eth ........................................ 24
Etje ..................................... 303
Folker ................................... 35
334
Folkert .................................. 35
Geertje .................................. 25
Griet .................. 31, 33, 34, 194
Grietje ................................. 144
Guurtje ....................... 218, 225
Huijbert .......................... 37, 48
IJf .......................................... 58
IJff ................................ 41, 306
IJsselant .............................. 214
Jaecop ............................. 38, 40
Jan ...... 39, 57, 94, 98, 104, 181
Jannetje ............................... 266
Jewet ........................... 235, 248
Jewit ................... 121, 168, 247
Lijsbeth ............................... 306
Maartje ...... 104, 210, 250, 252,
276, 294-296
Maartjen ............................. 246
Maertge ................................ 72
Maertgen ................ 33, 48, 177
Maertje ............................... 300
Marytgen .............................. 52
Neel ...................................... 70
Ouwels ............................... 249
Pouwels .............................. 238
Selij ............................ 270, 271
Sij . 32, 37, 57, 77, 83, 96, 173,
242, 308, 309
Sije ...................................... 173
Toonis ................................. 249
Trijn ........................ 64, 71, 210
Trijntje . 17, 85, 89, 90, 98, 139,
142, 143
Trijntje ............................... 141
Wijert ............................ 81, 163
Pieters
Teetje .................................... 66
Pietersdr
Grietje ................................. 292
Pieterse
Jan ........................................ 30
Pietersz
Adriaen ................................. 59
Aeris ................................... 271
Almer .................................. 227
Aris ..................................... 112
Bartholomeus ..................... 213
Claes ............................. 64, 218
Cornelis ..... 65, 66, 82, 92, 112,
127
Dijrck ................................. 112
Dirck ................................... 264
Dirk Willemsz .................... 298
Gerrijt ......................... 104, 211
Gerrit .................................. 211
Hendrick ............................. 164
Hendrik ............................... 108
Jacob ........................... 112, 195
Jaecop ................................. 128
Jan 20, 46, 52, 64, 96, 100, 112,
113, 119, 145, 259
Jan Tijs ................................. 25
Jeevet .................................. 168
Jewit ................................... 126
Meijndert .............................. 82
Muis ........................... 241, 242
Muus ..................................... 98
Paulus ................................. 262
Pieter ..... 34, 94, 119, 125, 145,
163, 295
Poulus ................................. 262
Pouwel .......................... 84, 250
Ringer ................................... 77
Sasker ................................... 50
Sijmen .................................. 40
Sijmon .................................. 70
Tijs ................................ 25, 132
Vierbart .............................. 277
Wijert .................................... 18
Willem .......... 53, 138, 194, 195
Pietersz.
IJff ...................................... 229
Pieterszoon
Jan ........................................ 45
Pijl
Dieuwertje .............. 21, 26, 139
Jan Heijndricsz ................... 145
Pijll
Jan Heijndricxsz ................... 25
Pitersz
Jan ...................................... 119
Plaatman
Lijsbet ................................. 294
Plaet
Dirck Sijmens ....................... 73
Plaetman
Pieter .................................. 240
Plakman
fam. ..................................... 268
Pieter .................................. 221
Plis
Cornelis .............................. 109
Ploeger
Arie ..................................... 298
Arien ................................... 298
Dirk .................................... 162
Frans Klaasz ....................... 297
Guurtje ............... 121, 215, 228
Hendrik ............................... 162
Jacob ................................... 225
Jan 81, 106, 108, 119, 212, 215,
217, 220, 225, 255, 271, 282,
307
Jan Gharbertsz ...................... 81
Jan Jacobsz ................. 108, 214
Jan Jaecopsz ............... 106, 214
Jan Pietersz ......................... 122
Jan Pietersz ........................ 213
Klaas ................................... 162
Neeltje 177, 178, 181, 193, 240,
241, 245, 270
Nicolaas .............................. 162
Pieter .......................... 162, 225
Pieter Jans .......................... 250
Pieter Jansz ................. 212, 213
Trijntje ................................ 225
Trijntje Pieters .................... 162
Ploegers
Jan ........................................ 82
Plougher
Jan Jacops ........... 106, 107, 214
Jan Jansz ............................. 251
Ploughers
Jan ...................................... 250
Poland
Pieter .................................... 67
Pontiaansz
Cornelis .............................. 196
Pool
Adriaan ...... 239, 241, 263-265,
281
Adriaan Pietersz 107, 108, 125,
238
Adriaen ............................... 264
Almer .................................. 270
Arie ..................................... 264
Arien ................... 263-265, 306
Arien Pietersz ....................... 65
Dirk ............................ 303, 304
Dirk Pietersz ....................... 303
Gerrit Dircksz ..................... 262
Jacob 74, 96, 98, 179-181, 193,
235, 239, 260, 263, 271, 272,
304
Jacob Adriaansz ................. 102
Jacob Pietersz ..................... 260
Jan ...................... 146, 147, 151
Jan ..................................... 147
Pieter .......................... 263, 264
Pieter Jacobsz ..................... 264
Willem ................................ 110
Pool
Jan ...................................... 150
Poolke
Claes Dircksz ..................... 298
Gerrit Dirksz ........................ 73
Jan Dirksz ............................. 73
Poolkes
Ger Dirksz .......................... 262
Gerrit .................................. 265
Poolland
Pieter .................................... 26
Poort
Abraham ............................... 267
Poorter
Jan .......................................... 63
Jan Sijmonsz .......................... 66
Jan Zijmensz .......................... 66
Sijmen Pieters .................. 66, 67
Sijmen Pietersz ......... 63, 66, 247
Sijmond Pietersz .................... 65
Poot
Almer .................................... 179
Pootentaats
(wed.) ..................................... 90
Pootentaets
(wed.) ............................... 90, 92
Maertgen Huijbert ............ 91, 92
Portel
Jan Jansz ............................... 162
Poulesz
Jan ........................................ 251
Poulis
Maartje Aarjans .... 124, 218, 224
Poulisz
Adriaan ................................. 295
Ariaan ................................... 114
Egbert ................................... 294
Poulus
Ariaentje ......................... 48, 133
Egbert ................................... 291
Maartje ................................. 291
Poulussen
Arien ..................................... 295
Poulusz
Arien ..................................... 295
Cornelis ........................ 293, 294
Egbert ........................... 291, 295
Pouwels
Aerian ........... 39, 48, 49, 57, 233
Claes ..................................... 106
Cornelis ....... 34, 49, 50, 84, 110,
119, 259
Dieuwer ................................ 223
Diewer .................................. 223
Garbrant ................................. 34
Garment ............................ 32, 58
Gherrijt ................................... 54
Jacob ..................................... 220
Jacop ..................................... 118
Jaecop ................... 102, 120, 221
Jan ........................................ 251
Pieter .................................... 251
Pietersz ................................... 77
Sijbeth .................................. 292
Sijvert Bartelmieus ............... 119
Trijn Aerian .......................... 127
Willem ............................ 94, 182
Willem Pietersz ...................... 77
Pouwelsz
Aerian ................................... 106
Cornelis ................................ 259
Jan .......................... 21, 121, 251
Maarten .................................. 33
Pieter ............ 111, 121, 123, 275
Pouwelszoon
Gerrijt ................................... 121
Pover
Adriaan ................................. 235
Bregje Jans ........................... 229
Claas ....................................... 49
Cornelis .................................. 55
Pieter .................................... 251
Pranger
C. .......................................... 222
Cornelis .................................. 33
Jacob ..................................... 229
K. .......................................... 213
K. Czn .... 84, 228, 233, 234, 251
Pieter .................................... 229
Willem Cornelisz ................. 171
Prigger
Jacob Jacobs ......................... 250
Jacob Jacobsz ............... 221, 251
Priggers
Jaecop Jan ............ 102, 125, 126
Jaecop Jans ........................... 122
Prijs
A. .......................................... 27
Prijshoff
Nicolaas ...................... 244, 270
Prince
Arijaan ................................ 284
Hendrik ............................... 284
Princen
Sijmen ................................ 150
Prins
Arien ........................... 271, 283
Dirk ... 105, 126, 188, 285, 291
Hendrik Hendriksz ............. 284
Jan Arents ............................. 57
Jan Ariensz ........................... 50
Pieter Cornelisz .................... 16
Th.J. ............ 141, 143, 146, 150
Pronk
J. ............. 64, 76, 159, 160, 162
J.N. ......... 64, 76, 159, 160, 162
J.P. ........................................ 48
J.P. Jzn ..... 33, 34, 55, 140, 153,
159
Jan ................................ 99, 102
M.J. ....................................... 16
Maarten ............ 16, 78, 83, 108
Marten .................................. 67
N.M. ................................... 160
P.M. ...................................... 64
Tewis .................................... 16
Punnons
Griet Pieters ........................ 276
Punt
Cornelis ...... 146, 147, 150, 151
Purmer
Pieter .......................... 169, 170
Put
P. ................... 94, 173, 178, 194
Putten
Abraham Aeriensz .............. 162
Abraham van der ................ 162
Barend .................................. 92
Q
Quant
Barber Jans ........................... 21
Pieter .................................. 161
Teeuwis Jansz ...................... 89
R
Raarsvelt
Dirk .................................... 121
Raat
Jan Albrechtsz .................... 115
Raersvelt
Dirck Willemsz .................. 221
Raersvelt
Dirck Willemsz .................. 212
Ramp
Diderik ...... 167, 183, 215, 219,
238, 304
Frederick .............................. 91
Jan Dirksz ........................... 238
Reek
Cornelis .............................. 229
Pieter .................................. 229
Regter
C.J. ........................................ 47
Reijers
Aecht 119, 120, 122, 233, 235,
237, 238, 247
Aecht ................................. 237
Aerian ................................... 57
Aerian Cornelis .................... 59
Anna ................................... 217
Antje ................................... 154
Arien ..................................... 51
Cornelis ................................ 47
Hanss .................................... 61
Jan Pieter ............................ 119
Jan Pieter Jan ................ 34, 119
Maertgen Pieters Jan ............ 45
Maertje ....................... 100, 118
Neel ............................ 233, 234
Pieter .............................. 71, 73
335
Reijersz
Adriaan ............................... 131
Arien ..................................... 52
Aris ............. 125, 196, 297-299
Cornelis .... 42, 47, 66, 120, 131
Huigh .................................. 265
Huijgh ................................. 265
Ootjer ................................. 233
Pieter .................................... 38
Willem ................................ 180
Reijerts
Aecht .................................. 237
Anna ................................... 219
Reijertsz
Aris ..................................... 298
Reijn
Claas Jaspersz ................ 43, 44
Reijne
Guurtje ................................. 45
Huijbert ................................ 45
Huijbert Claasz ..................... 45
Reinders
R.A. ............................ 234, 236
Reinen
Guurtje ................................. 44
Rembrants
Maartjen ............................. 248
Remmers
Dirck ................................... 156
Remmersz
Gerrit .................................. 211
Remmes
Aerian ............................. 70, 99
Cornelis .............................. 235
Jacob Pieters ......................... 97
Jacop Pieter .................. 93, 238
Jaecop Pietersz ..................... 91
Jan Aerian ...... 68-70, 217, 300
Pieter .................................... 96
Pieter Cornelis ... 119, 123, 238,
247
Pieter Cornelisz .................. 237
Remmis
Aerian ................................. 213
Gerrit .................................. 225
Pieter .................................. 103
Remmits
Gerrit .................................. 262
Remmiz
Gerrit .................................. 226
Rempt-Kroon
(familie) .............................. 178
Renoij
Anna Maria van .................. 242
Arnoldus Johannes van ...... 242
Renooij
Anna Jans ........................... 266
Rens
Cornelis ................................ 44
Trijn ........................ 71, 73, 100
Rensz
Arien ................................... 133
Rentenaar
Jan .................................. 63, 73
Jan Jacobsz ..................... 63, 73
Jan Jansz ............................. 240
Rentenaer
Jan Jansz ............................. 108
Reus
Jan Jansz ............................... 48
Reusjes
Jacob ................................... 180
Reyers
Aecht .......................... 119, 123
Anna ................................... 119
Reynstes
Diewer Pieters .................... 178
Rezelman
? .......................................... 176
Rib
Claes Jansz ......................... 166
Jan Claasz ........................... 169
Jan Claesz ........................... 166
Riba
Pieter Cornelis .................... 160
Rickertsz
Cornelis ................................ 20
Ridder
K. Kzn .......................... 57, 153
Rietwijck
Boudewijn van ................... 131
Willem van ........................... 35
Willemijntje van ................... 35
Rieu
Margareta du ...................... 245
Riggers
Jacop Jan ............................ 109
Rigland
? ............................................ 99
Rijcquert
Cornelis .......................... 91, 92
Rijcquerts
Cornelis .............................. 124
Rijkes
Dirk .................................... 130
P. ......................................... 222
Rijp
Aelbert van 164-166, 215, 216,
226, 228, 236, 302, 303
Frans Aelbertsz .................. 164
Rijpelant
? .................................. 153, 154
Jacob Gerritsz ..................... 154
Rijper
Jacob ................................... 307
Rijpland
Dominicus Gerbrandus ........ 59
Ds. ........................................ 51
Garbrand ............................... 53
Garbrand Ferdinand ........... 138
Gerbrand ............................. 135
Gerbrandt ................. 59, 60, 85
Jacob Ferdinand ........... 53, 138
Jacob Gerritsz ................. 53, 54
Jan ........................................ 54
Johannes ................. 53, 54, 155
Rijplandt
Gerrit Jacobsz ................. 23, 97
Rijplant
(Dr.) ...................................... 53
Jacob Gerrets ........................ 57
Jan ........................................ 53
Rijser
Jan ...................................... 194
Ringers
Aaltje Jans .......................... 168
Adriaantje Jans ................... 168
Ariaantje Jans ..................... 249
Jacob Jansz ................. 226, 301
Jan ................................ 95, 170
Jan Cornelisz ........................ 73
Jan Jansz ............................. 165
Jan Pietersz ......................... 249
Joannis ................................ 162
Pieter .................................... 70
Pieter Cornelisz .................. 244
Pieter Jan .. 70, 73, 74, 167, 168
Pieter Jans ............................ 74
Pieter Jansz .. 70, 167, 168, 245,
249, 294
Ringhers
Pieter Jan ...................... 74, 168
Pieter Jans ...... 73, 74, 167, 168
Rip
Pieter Jansz ........................... 97
Rip
Pieter Jansz ........................... 23
Rippes
Claes Jacop ......................... 167
Claes Jaecop ....................... 169
Rips
Claes Cornelis Jaep .............. 68
Claes Cornelisz .................... 73
Claes Jacobsz ....................... 77
Claes Jaep ............................. 70
Cornelis Jaep ........................ 68
Ritsema
prof. ...................................... 27
Roelie
Pieter .................................... 129
Roelofsz
Jan .......................................... 66
Roest
Frederik de ........... 135, 152, 153
Rogge
Carla ............................. 197, 208
Roijen
Evenard Jacob van ............... 187
Everard Jacob van ....... 186, 187,
189
Romeijn
Aaltje ............ 134, 135, 138, 139
Claertgen ................................ 34
Maritgen ................................. 34
Nannicgh Claessen ................. 34
Roocker
Jan .......................................... 73
Jan Teunisz ....................... 71, 73
Rood
Cornelis Dircksz ................... 303
Jacob ..................................... 301
Jan Ariensz ........................... 306
Roode
Johan de ................................ 154
Roode tot Drakensteijn
Ernst van ...................... 134, 135
Rooden
Arien ..................................... 121
Rooker
Jan ........................................ 144
Jan Teunis .............................. 71
Roos
Cornelis Pietersz .......... 261, 262
Jacob .... 232, 247, 248, 291, 292,
302
Jan ........................................ 247
Reijer .................................... 237
W. ........................................... 59
Roos-Hopman
G. 194, 231, 232, 234, 239, 247,
251
Roosendaal
Cornelis .................................. 15
Sijmon .................................... 19
Roosendael
Maerten .................................. 92
Root
Cornelis Dirksz ............ 266, 269
Rootjes
? ............................................ 157
C. .......................................... 173
C. Jzn . 74, 75, 81, 168, 174, 175,
182
Cornelis ................................ 296
Evert ............................. 272, 278
Evert Jansz ................... 272, 280
J. Jzn ............................... 74, 175
J.A. Czn ................................ 174
Jacob ....................................... 71
Pieter ... 69, 70, 72, 92, 119, 167,
179, 181, 182, 193, 194, 213,
232, 239, 252, 256, 259
W. Jzn ..... 75, 171, 178, 182, 195
Rootjes
Pieter .................................... 189
Roozendaal
Cornelis .................................. 15
Roscam
Jan.Lourensz ........................ 120
Pieter .................................... 301
Rosdom
Jan ........................................ 192
Roskam
Jan ........................................ 128
Pieter ............................ 300, 301
Rots
Maria .................................... 242
Rozendaal
Jb ............................................ 15
Jb. ........................................... 19
Rozing
C.W. ......................... 83, 84, 90
Ruijgrok
Pieter .................................. 235
Ruijn
Cornelis ...................... 102, 126
Ruijter
Jacob ..................................... 15
Jan Gerritsz ........................ 169
Pieter Jansz ..................... 43, 50
Rus
Aafje ................................... 154
Albert .. 68, 120, 121, 179, 180,
213, 214, 238, 247
Antje ......................... 66, 67, 91
Arie Pietersz ................... 34, 37
Aris Pietersz ................... 34, 38
Cornelis . 33, 34, 43, 44, 50, 60,
145
Cornelis Gerritsz .................. 56
Cornelis Jansz ...................... 50
Cornelis Lourus .................... 58
Cornelis Pietersz .................. 56
Gerrit .............................. 33, 50
Gerrit Jansz .......................... 50
Jan 43, 50, 66, 91, 93, 102, 125,
151-153, 255
Jan Albertsz ........................ 282
Jan Cornelis ........................ 131
Jan Cornelisz ................ 43, 153
Jan Pieters ............................ 24
Jan Pietersz ....... 24, 33, 34, 154
Louris ................................. 153
Lourus ............ 24, 33, 152-154
Louwrus Pietersz ................ 154
Maartje ............... 75, 83, 91, 92
Maartje Laurens ................... 60
Maartje Pieters ..................... 46
Pieter 33, 34, 39, 40, 45-48, 50,
57, 154
Pieter Cornelisz .............. 35, 37
Pieter Jansz ...... 30, 31, 34, 140,
152, 153
Pieter Laurisz ....................... 43
Pieter Louris ................... 32, 43
Pieter Louwrisz .................... 60
Pieter Pietersz ........... 37, 46, 47
PieterLouris .......................... 73
Ruyter
C. ........................ 136, 138-142
J.A. de .......... 99, 104, 108, 109
Jb. ....................... 136, 138-142
S
Sael
Jan Hendericks ...... 76, 81, 120,
125
Jan Hendricx ...................... 228
Sammer
Jacob ..................................... 24
Sammerszn
Sijmen ................................ 104
Santmeter
Antje ............................. 41, 122
Saris
Jan ...................................... 246
Saskers
Pieter .................................... 35
Saves
Anne ................................... 259
Guijrtje ............................... 259
Scagen
Jan Jansz ............................. 266
Jan Pietersz ................... 64, 266
Schaap
Gerrit Jansz ........................ 139
Jacob Jansz ........... 57, 122, 125
Schaaps
Antonie ................................. 50
Schadd
Philippus .............................. 75
Schaegen
Cornelis van ....................... 260
Jan Alberts van ..................... 34
Schagen
Cormelis Jansz ................... 124
336
Cornelis .............................. 100
Cornelis Jansz ..... 85, 102, 126,
138
Cornelis van ................. 95, 259
Dirk van .............................. 136
Grietje van .......................... 193
J. van .......................... 150, 151
Jan .......... 59, 89, 169-171, 266
Jan Jansen van ............ 105, 126
Jan Jansz .... 173, 183, 255, 269,
270
Jan Jansz van ...................... 122
Jan van ....... 69, 70, 72, 94, 111,
112, 115, 117, 123, 124, 126,
136, 137, 169, 223, 256
Johan .................................. 242
Meijert van ......................... 135
Pieter .... 98, 162, 246, 261, 262
Pieter van . 72-74, 97, 109, 111,
112, 135-137, 193, 214
Trijntje van ......... 109, 111, 112
Schagen Hoogland
Adriaan ................................. 43
Schagerwaard
Jannetje ............................... 243
Schakelbos
Abraham ......................... 18, 19
Schatten,
Jacobus ................................. 54
Scheerhoorn
Harmen ............................... 264
Schellinger
(wed.) ................................. 281
Claas ................... 163, 278, 280
Jacob ................................... 228
Jan 17, 162-164, 169, 243, 246,
277, 280, 281, 303, 304
Nicolaas 94, 100, 104, 139, 141143, 162, 164, 242, 280, 281,
294, 303, 304
Teunis Cornelisz ................ 236
Schellinger
Nicolaas .............................. 141
Scheltis
Pieter Thijs Jaep ................... 24
Scheltus
Gerrit .................................. 216
Pieter .......................... 282, 283
Schencker
Pouwel Dirck ....................... 59
Pouwel Dirckxs .................... 59
Pouwel Dircxsz .................... 54
Pouwels Dircksz ................... 59
Schenckerlant
Poulus Dircksz ..................... 59
Schenk
Aalbert Jacobsz .............. 64, 71
Gerrit .................................... 71
Jan ........................................ 97
Joost Jansz .......................... 104
Schenker
Poulus Dircxz ....................... 59
Schermer
A. ........................................ 199
Schilderman
A. ........................................ 242
Schimmelpennick
Adriaen ............................... 192
Schimmelpenningh
Adriaen ............................... 192
Schippe
Dieuwertje .......................... 255
Schipper
Adriaan Cornelis .................. 71
Arien ..................................... 65
Arien Cornelisz .................... 71
Dieuwertje . 169, 170, 175, 182,
183, 192, 276
Dieuwertje Jansdr ............... 184
Dirk .................................... 283
Gerrit .............................. 70, 85
Gerrit Jans ................ 70, 89, 92
Gerrit Jans ........................... 85
Grietje Cornelis .................. 247
IJff ........................................ 32
IJff Aeriansz ......................... 99
J. ........................... 24, 147, 152
Jacob ............................... 30, 31
Jan ..... 67, 74, 82, 85, 105, 119,
169, 170, 262, 265
Jan Jansz ............................. 262
Jan Pietersz ........................... 29
N. .... 23-25, 31, 32, 37, 38, 144
R. ........................................ 152
S. ......................................... 199
Sieuwert Jansz .................... 275
Sijmen Cornelisz .................. 83
Schipper-Luikes Butter
A. ........................................ 179
Schippers
Aelijt IJff ...................... 81, 236
Aelijt Yff ............................ 236
Aerian Pieters ..................... 105
Anna ..................................... 44
Schoen
Jan .............................. 294, 295
Willem ........................ 107, 295
Schoenlapper
Cornelis Dircxz .................. 292
Schoenlapper
Cornelis Dircxz .................. 294
Schoenmaacker
Jan ...................................... 295
Jan Adriaansz .... 173, 183, 283,
284
Jan Ariensz ......................... 173
Jan Cornelisz ........................ 54
Jan Willemsz ...................... 295
Pieter .................................. 297
Pieter Cornelisz .................. 297
Schoenmaecker
Claes Woutersz .................. 248
Cornelis Sijmensz ...... 175, 277
Garbrand Pietersz ............... 248
Gerrit .................................. 275
Jan Bartelmeus ................... 107
Maerten .............................. 173
Schoenmaeker
Cornelis Sijmensz .............. 277
Schoenmaker
Claas Jansz ......................... 295
Cornelis Cornelisz ................ 20
Cornelis Dircksz ................. 292
Cornelis Jacobsz ................... 20
Cornelis Pietersz .................. 53
Cornelis Sijmonsz .............. 277
Gerbrandsz ......................... 138
Gerrit .................. 138, 146, 275
Gerrit Cornelisz .................. 275
Jacob Gerritsz ............. 271, 277
Jan ...................................... 284
Jan Adriaansz ..................... 192
Jan Dirksz ........................... 144
Jan Jansz ............................... 35
Maarten .............................. 119
Pieter .................................. 297
Pieter Evertsz ..................... 137
Sijmen Garbrantsz .............. 260
Schonauwen
Johan van ........... 194, 195, 210
Joost van ..................... 194, 211
Schonauwen
Joost van ............................. 195
Schoonderwaard
Aelbert van ......................... 252
Schoonderwaerd
Aelbert van ......................... 252
Schoorel
Cornelis Hendericksz ......... 209
Schoorl
Claes Sijmonsz ..................... 26
Harck .................................. 171
Neel Jans van ..................... 308
Pieter .................................... 34
Schot
Ariaen ................................... 34
Schoterbos
Johan .................................... 80
Schotfanger
Arijs Bartelmies ....... 83, 90, 99
Arijs Bartelmies .................. 83
Bartelmies ............................ 76
Schotten-van Kleef
M. ................................... 48, 131
Schotvanger
Aeris Bartelmeus .............. 83, 90
Aris Bartelmieusz ................... 91
IJff Pietersz ............................ 41
Jan Pietersz ................. 77, 78, 82
Ootjer Adriaansz .......... 114, 123
Pieter IJffsz ............................ 41
Pieter IJfsz .............................. 43
Schotvanger,
Jan Pietersz ............................. 82
Schouten
Antje ............. 102, 110, 112, 120
Antje Harmens .... 134, 135, 138,
139
Cornelis Jansz ...... 173, 308, 309
Hendrik ................. 177, 279, 282
Jan ........................................ 255
Neeltje Harmens ........... 134-136
Pieter ...................................... 19
Pieter Jansz ............................. 19
Schreuder
Hendrik ................................. 293
Schrieken
Jacob ..................................... 133
Schrijver
Huibert ................................. 298
Huijbert ................................ 298
Schrijver-Kroon
G.T. ...................... 78, 81, 85, 89
Schroër
H.B. .............. 168, 170, 181, 220
Schrooder
J. ................................. 43, 47, 50
Schuffelen
A. .................................. 228, 234
P.J. ................................ 103, 105
Schuijt
Adriaan ......................... 220, 300
Arie ....................... 120, 193, 242
Arie Ariensz ......................... 193
Arien ... 71, 85, 89, 177, 180, 242
Aris ......................... 73, 181, 210
Aris Pietersz ........... 95, 265, 266
Cornelis .. 78, 108, 234, 235, 293
Cornelis Jansz ...... 210, 211, 240
Cornelis Pietersz .................. 296
Gerrit .................................... 292
Gerrit Dircxsz ....................... 294
Jacob ....................... 78, 178, 296
Jacob Jans ............................... 78
Jacob Jansz .. 113, 118, 210, 220,
233, 234, 238, 248, 296
Jacob Jansz .......................... 239
Jan ........ 193, 210, 235, 238, 240
Jan Ariensz ........................... 178
Jan Cornelisz ........ 118, 120, 210
Jan Cornelisz ....................... 248
Jan Pietersz ... 246, 278, 280, 299
Pieter ... 106, 236, 238, 281, 282,
295
Pieter Ariaans ....................... 238
Pieter Ariensz ....... 107, 179, 193
Pieter Jacobsz ............... 281, 282
Pieter Jansz ..... 78, 220, 231, 236
Pieter Jansz .......................... 236
Simon ................................... 204
Trijn Jans ................................ 73
Schuijtemaacker
Dirk Claasz ........................... 280
Schuijtemaecker
Dirk Claasz ........................... 281
Gerrit .................................... 292
Jacob Claesz ........................... 21
Jaecop Claesz ......................... 21
Schuijtemaker
Cornelis ................................ 299
Cornelis Reijersz .................... 29
Dirk .............................. 279, 280
Dirk Claasz ................... 278, 280
Frerick Jansz ........................ 294
Gerrit .................................... 292
Jacob Claas ........................... 131
Jan ................................ 127, 210
Klaas Sijmonsz ..................... 127
Pieter .................................. 298
Pieter Hendricksz ............... 285
Schuijts
Cornelis Jansz .................... 240
Schuit
(fam.) .......................... 105, 126
Aerjen ................................. 211
Arien ................................... 127
Aris ..................................... 241
Cornelis .............................. 252
Jacob Jansz ......................... 296
Jan ........ 99, 104, 125, 235, 296
Jb. ............... 127, 132, 134, 244
Klaas ................................... 274
N.A. ............................ 131, 132
Pieter .................................. 281
Schuit ten
Jan Aarjensz ......................... 97
Schuit-de Goede
M.C. .................................... 132
Schuiten
Kesie Jan ............................ 240
Schuits
Cornelis Jan ........................ 210
Schulting
Mathijs ............................... 283
Schultz
E. ........................................ 198
Scuijt
Cornelis Jansz .................... 109
Seegers
Cornelis Garment ............... 123
Garment ...................... 107, 110
Jaecop Garbrants ................ 102
Jaecop Garment .................. 103
Pouwels Garments ............... 81
Seeghers
Jacob Garment .................... 221
Seger
Pouwels Garbrantsz ........... 102
Segers
Garment .............................. 102
Jan Jansz ............................... 59
Segertsz
Adriaan ............................... 131
Seghers
Jacop Garbrant ................... 102
Pouwels Garbrants ..... 102, 105
Seijlemaker
IJsbrand .............................. 295
Semeijn
Jan Paulusz ......................... 283
Semeijns
Jan Pietersz ......................... 283
Semijns
(juffrouw) ........................... 269
(wed.) ................................. 139
Suout .................................. 269
Sevenhuisen
Gerrit .......................... 246, 247
Sevenhuizen
Dirk .................................... 154
Sevenhuysen
Gerrit .................................. 159
Sieuwertsz
Jan ........................................ 64
Siewerts
Trijn .................................... 128
Siewertsz
Pieter .................................. 266
Siewes
Harck Aeriansz ..................... 97
Harck .................................. 119
Jan Pieter .............................. 85
Sijbertsz
Cornelis .............................. 261
Sijbets
Aeff .................................... 292
Jan ...................................... 127
Sijbitsz
Cornelis .............................. 261
Sijbouts
Aerien ................................... 97
Harck .................................... 97
Pieter .................................... 97
337
Sijdewind
Jan Adriaansz ..................... 263
Sijeves
Harck .................................. 112
Sijewes
Pieter Pietersz ....................... 94
Sijmen
(Mr.) ................... 170, 171, 174
Sijmens
an ........................................ 106
Bartelmius ............................ 74
Dairch ................................... 71
Dirck ............... 66, 71, 165, 166
Jan ...................................... 105
Neel .................................... 241
Pieter .................................. 240
Reijer .............................. 53, 58
Sijmensz
Cornelis .............................. 272
Jaecop Jan ............................ 58
Jan ..... 125, 126, 219, 220, 246
Joost ................................... 247
Jos ....................................... 220
Pieter .......................... 225, 248
Tomas ................................. 275
Sijmentsz
Jaecop ................................... 89
Sijmenz
Cornelis .............................. 127
Jacob ................................... 127
Maartje ............................... 127
Sijmes
Dirk ...................................... 70
Sijmon
(Mr.) ................................... 308
Sijmons
Aecht .................................. 193
Dirck ................... 71-73, 77, 84
Jan ...................... 106, 246, 306
Maartje ............... 132, 242, 243
Pieter .................................. 233
Sijbrig ......................... 242, 243
Trijn .................................... 265
Sijmonsz
Louris .................................. 23
Cornelis ................................ 62
Dirck ..................................... 74
Frederik ...................... 106, 121
Gerrit .................................. 164
Huijbert .............................. 140
Jacob ..................................... 71
Jan ...................... 106, 121, 127
Pieter .................... 68, 118, 241
Sijmon ................................ 295
Sijneman
Jacob ............................. 96, 211
Jacob Pietersz ..... 118, 120, 210
Sijphee
Dirk .................................... 179
Sijpheer
Dirk .................................... 179
Klaas ........................... 245, 301
Sijpkes
Lambert .............................. 105
Sijvel
Saer Cornelis Jansz .............. 94
Sijvers
Harck Aerians ...................... 97
Sijvert
(Mr.) ................................... 173
Sijverts
Bartelmies .......................... 238
Bartelmieuns ........................ 94
Bartelmieus ........................ 103
Jacob ................... 139, 141-146
Jan .............................. 100, 125
Jb. ............... 146, 147, 150, 151
Klaas ................... 139, 141-146
Neel ............................ 212, 275
Pieter Bartelmieus .............. 102
Pieter Bartelmieus ............. 103
Pieter Jan ...... 99, 100, 125, 126
Pieter Jansz ........................... 99
Sijverts
Bartelmies .......................... 238
Jb. ....................................... 146
Sijvertse
Ary ...................................... 130
Gerrit .................................. 130
Jan ...................................... 130
Japik ................................... 130
Sijvertsz
Bartelmies .......... 123, 124, 300
Jan ...................................... 145
Sijvert ................................. 295
Simons
Jacob Jan .............................. 38
Simonsz
Reijer .................................... 53
Sineman
Jacob Pietersz ............. 141, 142
Sintenie
M.J. ..................................... 137
Sleeper
Barend ................................ 266
Sleper
Barend ................ 266, 269, 291
Barend Willemsz ................ 269
Slicker
Arien Ariensz ..................... 259
Gerrit .............................. 82, 95
Jacob ................................... 108
Jacob Sijmonsz ..................... 73
Slijkerman
M. ................................... 26, 30
Slikker
Adriaan ................................. 64
Ariaan Cornelisz .................. 68
Slikker-Ootjers
M. ................................. 69, 182
Slomer
Jaep Sijmen .......................... 63
Slommer
Aagje Huijberts .............. 38, 39
Bouwen .................... 35, 44, 49
Bouwen Gerritsz 36, 37, 39, 44,
45, 61, 147, 151
Cornelis Sijmensz ................ 74
Cornelis Sijmonsz 82, 128, 161
Gerret .................................... 47
Gerrit .............................. 39, 46
Gerrit Bouwens .............. 38, 39
Gerrit Bouwensz ................ 154
Gerrit Reijersz 44, 46, 153, 154
Grietje ......................... 134, 138
Grietje Bouwens ............. 38, 39
Huijbert .............. 103, 132, 133
Huijbert Bouwensz ............ 133
Huijbert Bouwentsz ..... 48, 133
Huijbert Bouwentsz ............ 45
Jacob Sijmens ..................... 103
Jacob Sijmensz ........... 113, 123
Jacob Sijmons .................... 104
Jaecop Sijmen .... 70, 73, 89, 96
Jaep Sijmen .......................... 98
Lijsbeth Huijberts ....... 133, 134
Pieter Gerrets ............ 44, 47, 57
Pieter Gerretsz .................... 153
Pieter Gerritsz ...................... 46
Reijer Sijmonsz ........ 49, 56, 59
Sijmon ................................ 259
Slommers
Jaep Sijmen ........................ 104
Slonck
Willem Jansz .............. 275, 277
Slooss
Dirk Pietersz ......................... 44
Slootemaker
Gerrit ..... 94, 98, 177, 220, 260,
278, 281
Jaapje .................................... 23
Klaas ........................... 223, 231
Lijsbeth ......... 22, 23, 25, 31, 47
Tijs ........................................ 90
Slooter
Adriaan ................................. 48
Slooves
M. ....................................... 274
N. ........................................ 170
Pieter Dircxsz ..................... 233
Slooves-Kos
M. ....................................... 268
Slooves€ Kos
M. ......................................... 268
Sloovis
Cornelis ........................ 171, 174
Gerrit .................................... 233
Slot
Antje ..................................... 159
Cornelis Jansz ...................... 127
Dirck ..................................... 171
Jacob ............................. 159, 160
Jan ....... 104, 105, 174, 236, 238,
242, 270-272, 275, 309
Jan Jansz ............................... 122
Klaas ............................. 294, 296
Simon ................................... 209
Slotemaacke
Tijs Tijsz .............................. 150
Slotemaacker
Pieter Cornelisz .................... 269
Tijs Tijsz . 40, 93, 127, 143, 146,
150, 151, 297
Slotemaker
Gerrit .................... 111, 129, 229
Jaapje ................................ 22, 90
Jan Cornelisz .......................... 47
Klaas ..................................... 231
Pieter Cornelisz .................... 269
Pieter Jansz ................... 292, 298
Thijs ....... 90, 143, 144, 146, 271
Tijs ........................................ 140
Tijs Tijsz .............. 147, 150, 151
Willem .................................... 33
Slotenmaker
Jaapje ...................................... 22
Klaas ..................................... 122
Sloth
Jan ................................ 242, 270
Sloves
E. .......................................... 222
Slovis
Grietje .. 136, 137, 224, 225, 227,
233
Pieter .................... 121, 136, 153
Smet
Frans Hendrik ....................... 276
Smit
Jan Garbrantsz ..................... 266
? ............................................ 268
Aerian Sijmen ...................... 194
Anna Hendriks ..................... 297
Arie Gerritsz ......................... 252
Arien ..... 235, 251, 252, 263, 296
Arien Gerritsz ....... 250, 252, 296
C. Jbzn ..... 66, 94, 109, 138, 229,
231, 236, 243, 245, 246, 249
Catharina Hendriks .............. 297
Cornelis ........................ 112, 120
Dirck Willemsz ............ 213, 221
Dirk ...................................... 137
Gerrit ............ 250, 252, 293-296
Guurtje .... 74, 83, 179, 193, 237,
238
Hendrik ......................... 297, 298
Jakop Thijsz ......................... 171
Jan .................. 16, 243, 265, 266
Jan Cornelisz ........................ 133
Jan Frederiksz ...... 243, 266, 297
Jan Garbrantsz .............. 175, 266
Jan Garmentsz ...................... 266
Jan Gerbrandsz ..................... 184
Jan Jansz .... 45, 63, 65, 140, 170,
180, 183, 264-266
Jan Pietersz ................... 265, 266
Jb. Czn .................................. 226
Klaas ..................................... 281
Smit
C. Jbzn .................................. 210
Smit.
Ariën Gerritsz ......................... 81
Smit-Paarlberg
(familie) ................................ 170
Smits
Jan Pietersz ........................... 213
Snaer
Ghuiert Pieter Luijtges ........... 49
Snevert
Lijsbeth ............................... 239
Trijntje ................................ 294
Willem ........................ 248, 293
Willem Jansz ..... 213, 240, 241,
243, 248, 292
Snijder
Daniel Egbertsz .................. 281
Dyrck Cornelisz ................. 271
Gerrit Dircksz ..................... 271
Jaecop ................................. 181
Jaecop Cornelis .................. 181
Jaep ............................. 178, 181
Jan Pietersz ......................... 108
Jan Sijmonsz ...................... 238
Lies ..................................... 299
Snijders
Cornelis IJff ....................... 125
J. ......................................... 129
Jan IJffs ................................ 76
Jan IJffsz ............................ 119
Jan IJfs ................................ 125
L. ........................................ 129
Poulus ................................. 294
Wilhelm .............................. 280
Willem ................................ 280
Snijderts
Claas ..................................... 91
Snijer
Gerrit Sijmensz .................. 221
Snijers
Cornelis IJff ....................... 125
Soest
Albertus van ....................... 245
Hendrina van ........................ 20
Soet
Arijaansz ............................ 242
Pieter Arijaans .................... 242
Soetelief
Cornelis Jansz ................ 31, 56
Jan Cornelisz ........................ 30
Maerten Cornelisz ................ 56
Pieter Cornelisz .............. 56, 63
Soetelieff
Cornelis Jansz ...................... 59
Sofien
Abram ................................. 242
Eva Margaretha .................. 242
Someren
Hendrick van ...................... 277
Hendrick van ..................... 278
Sonb
Willem Pietersz .................. 175
Sonck
Anthonis ............................. 115
Willem Anthonisz ................ 85
Sonneveld
Jacob ................... 243, 247, 249
Sonnevelt
Geertruit van ........................ 21
Jacob ................... 242, 243, 291
Jan van ................................ 140
Soomer
Hendrick ..................... 275, 277
Spaan
C. .......................................... 61
IJ.C. .......................... 49, 57, 61
IJ.C. Czn ............................... 43
Spaan-Bruyn
E. ........................ 43, 49, 57, 61
Spaans
G. ................................ 150, 151
Spanjaart
Claes Aeriaansz .................. 250
G.M. ................................... 246
Spanjaart-Deutekom;
D.A. ...................................... 65
Sparreboom
Cornelis .............................. 185
Specht-Grijp
J.C.E. .................................... 21
Specx
Claes Jan ............................ 259
Speelman
Sijmen ................................ 302
338
Speijaart
Geertruij ............. 167, 219, 238
Geertruijda ......................... 304
Geetruij ............................... 215
Jacob ................................... 164
Spek
Jacob ..................................... 58
Spicker
? ............................................ 33
Pieter Cornelisz .................... 37
Spiegel
Aagje .................................... 44
Garbrant ............................... 44
Pieter Garbrants ................... 43
Pieter Garbrantsz .................. 44
Spiegels
Annitje .................................. 44
Spierdick
Claes Jaecopsz ..................... 44
Spierdijk
Cornelis ................................ 30
Jan ........................................ 30
Jan Jacobsz ......................... 152
Spijkermaker
Abraham ............................. 180
Spinbaas
Pieter .................................. 263
Pieter Pietersz ..................... 264
Spoor
Gerbrant ............................. 250
Jongejan ............. 108, 109, 119
Spoor van Raepost
Garbrant ............................. 210
Spoors
Garbrant Jansz .................... 250
Garbrant Jongejan ...... 109, 110
Garbrant Jongheian ............ 109
Jongejan ..................... 107-111
Jongheian ................... 106, 111
Spruijt
Pieter .................. 293, 294, 296
Staen
Claes Aerians ....................... 70
Stam
Arien ................................... 282
Ariën ............................... 76, 78
Aris ..................................... 269
Cornelis .............. 269, 271, 296
Cornelis Cornelisz .............. 213
Cornelis Hendricksz ........... 283
Cornelis Hendricsz ............. 227
Cornelis Hendriksz .... 236, 282
Cornelis Jansz ............ 120, 144
Cornelis Reijersz ................ 184
G. ........................................ 222
J.N. ..................................... 104
Jan ...................... 39, 58, 60, 61
Jan Pietersz ............... 25, 38, 42
Pieter .................................. 140
Reijer .......................... 184, 281
W.D. ................................... 235
Stammes
C. ........................................ 175
Cornelis ................................ 43
Cornelis Jansz ...................... 43
Reijer Jan Reijersz ............... 42
Sijmon ........ 119, 217, 218, 249
Stammes
Jan Aeriansz ......................... 33
Stammis
Aerjen Reijers ...................... 41
Aerjen Reijersz ..................... 34
Aerjen Reyers ....................... 34
Cornelis ...................... 234, 300
Cornelis Jansz ...................... 43
Jan ...................................... 145
Jan Cornelis .......................... 42
Jan Cornelisz ...... 24, 30, 42, 43
Reijer Jansz .......................... 42
Stappis
Nan Gerritsz ......................... 26
Urseltje ................................. 26
Steeman
Cornelis .............. 189, 225, 226
Gerrit .................................. 303
Jaecop Pietersz ......... 66, 67, 98
Pieter .................................. 294
Steen
Claas Sieuwertsz ................ 192
Steencoper
Claes Sieuwertsz ................ 192
Steenhuijs
Baart Sijmonsz ................... 305
Sijmon Baartsz ................... 269
Sijmon Baertsz ............... 94, 96
Simon Baartsz .................... 144
Steenman
Cornelis .............................. 188
Stellingwerf
Jan . 66, 71, 166, 224, 266, 277
Stellingwerf
Jan ...................................... 224
Stellingwerff
Jan ...... 63, 66, 85, 89, 113, 122
Stellinwerff
Jan .................................. 85, 89
Steman
Cornelis .............................. 188
Cornelis Jacobsz ................... 64
Pieter .......................... 223, 246
Pieter Jacobsz ....................... 64
Stet
Pieter .................................... 19
Stet-Wessels
Fam. ...................................... 30
M.A. ..................................... 23
Stevensz
Jan ...................... 124, 218, 224
Stickel
Hendrick Arentsz ............... 123
Stier
Anna ................................... 153
Stikkel
Abraham ..................... 164, 169
Abraham ............................ 162
Stoesak
Engel .................................. 276
Stoffels
Cornelis ................................ 20
Stok
Geertje Jansdr van der ........ 183
Jan ...................................... 183
Jan Pouwels van der ........... 183
Stoop
J. Jbzn ................................ 132
? .......................................... 268
A. ................ 147, 150, 151, 178
A. Jzn ................................. 219
C.J. ...................................... 195
G. .......................................... 27
G.A. ............................ 244, 268
J. Jzn ................................... 219
J.C. ..... 136, 137, 150, 153, 154
Jan ................................ 64, 159
Jan Jacob ............................ 131
Jording .................................. 66
P.A. ............. 136, 137, 153, 154
Pieter Jacobsz ....................... 21
Pieter Jansz ......................... 117
Willem ........................ 159, 161
Stoot
Jacob Jansz ......................... 200
Stoothals
Pieter .................. 225, 227, 231
Aarjan ................................. 227
Stootschaaf
Pieter ........................... 110,231
Stootshals
Pieter .......................... 106, 121
Straatman
Pieter Jansz ......................... 245
Straatsman
Jan ...................................... 245
Straten
Jan ...................................... 278
Jan Gerretsz van ................. 212
Jan Gerritsz van .......... 275, 277
Streefkerk
C. ........................................ 199
Streek
Poulus Ariensz ..................... 64
Poulus Ariensz .................... 71
Strijbes
Dirk ........................................ 64
Maertje Gerrets ...................... 54
Strijbis
Gerrit .................... 121, 215, 228
Jan Sijmonsz ........................ 232
Strjbes
Jan ........................................ 181
Stroet
Garment ................................ 196
Garmont ........................ 196, 212
Pieter Jansz ................... 123, 124
Stroomer-Muller
T. ........................ 63, 90, 92, 195
Strooper
? Jacobsz .............................. 120
Adriaen Jacobsz ..................... 19
Aerjen Jacobsz ....................... 70
Arie ....................... 162-164, 169
Arien ....................................... 26
Claas Jansz ................... 109, 112
Jacob ......................... 17, 23, 282
Jacob Pietersz ....... 247, 285, 291
Jan ... 15, 17, 19, 26, 66, 90, 150,
152
Pieter ................................ 17, 19
Pieter Jacobsz ........ 94, 109, 112,
121, 224, 238, 275
Willem ........................ 22, 26, 90
Willem Pietersz ...................... 90
Stroper
Adriaen Jacobsz ..................... 18
Jan .......................................... 26
Willem .............................. 67, 90
Struijf
P. ............................................. 47
Struijf-Prins
T. ............................................ 47
Struijk
Gerrit Albertsz ...................... 293
Stuijfbergen
Cornelis ........................ 262-264
Stuijling
Gerrit Sijms ............................ 22
Stuijlings
Catharina .............................. 278
Sturm
J.A. ....................................... 100
Stuver
Willem .................................. 140
Suider
Jacop Cornelisz .................... 224
Suijer
Jacob ....................................... 73
Sussen
Aerien Jans ............................. 21
Cornelis Jansz ........................ 21
Dirk Jansz ............................. 145
Jan ...................... 21, 22, 92, 104
Jan Cornelis ...................... 21, 22
Jan Cornelisz .................... 21, 22
Lijsbeth Jans ........................... 21
Ris Jans .................................. 21
Sut
Cornelis Jacobsz ................... 211
Jacob ............................. 291, 302
Jacob Aerjansz ....................... 95
Jacob Pietersz ....................... 302
Pieter ............................ 241, 261
Sijmon .................................. 255
Sutt
Pieter .................................... 122
Swager
? ............................................ 177
A. ............................ 28, 177, 222
A. Azn .................................. 158
A. Pzn ................................... 257
Arien ............................. 214, 230
Arien Gerritsz ....................... 300
C.K. ...................................... 217
Cornelis Gerritsz .................. 300
Jan .......... 81, 214, 230, 232, 235
P. Dzn ............. 83, 127, 128, 230
P. Kzn ..................... 89, 169, 209
Pieter ... 99, 121, 123, 223, 225,
226, 228, 229, 232, 235, 250,300
Swager-Kroon
C.K. .................................... 217
T. ........................................ 217
Swam
Adriaan ................................. 85
Swan
Adriaan ................................. 89
Arie ..................... 139, 141-143
Grietje ................................. 175
Swarekant
Cornelis ................................ 26
Jacob Pietersz ....................... 64
JacobPietersz ........................ 71
Swart
Cornelis .................... 65, 71, 72
Cornelis Cornelisz ................ 71
Swart-Ploeger
(wed.) ................................. 255
Swartploeger
? .......................................... 259
Sweers
Maria .......... 137, 138, 151-153
Swemmer
Pieter Gerritsen .................. 107
Swetsman
Pieter .................................... 31
Swidde
Dirk .................................... 292
Swielder
Pieter .................................. 153
Syverts
Jan ........................................ 99
T
Taems
Dirck ..................................... 39
Sijtgen .................................. 57
Taemsz
Dirck ..................................... 39
Tamis
Jan .......................... 49, 50, 121
Tamisz
Jan .............................. 120, 242
Tauber
F. ......................................... 268
Fa. ....................................... 274
Hendrik ............... 198, 203, 206
Ida ....................................... 203
Jan ...................................... 203
Riek .................................... 203
Tebben
Cornelia Caspars ................ 281
Grietje ................................. 281
Jan ...................................... 281
Kaspar ................................ 281
Pieter .......................... 264, 281
Tediek
? .......................................... 204
Teetes
Garment .............................. 225
Jongejan Garment .............. 110
Teetes.
Jongejan Garment ............... 44
Teeus
Cornelis .............................. 100
Teeuwis
Harck Jacobsz .................... 245
Tegel
Klaas ............. 25, 221, 227, 247
Teijlingen
Augusteijn van ................... 209
Bartolomeus van ........ 199, 200
Cornelis van ............. 7, 80, 279
Dirk van ...................... 199, 200
Floris van ..... 80, 270, 275, 279,
305
Jan Lodewijk van ......... 80, 244
Magralina van .... 139, 141-143
Teilingen
Jan Lodewijk van 139, 141-143
Temmink
Dirk .................................... 292
Dirk Gerritsz ...................... 293
Dirk Jansz ........................... 293
339
Terpstra-Wagenaar
A.W. ............. 20, 132, 136-138
Terpstra-Wagenaar
A.W. ............................... 18, 20
Tessel
Garbrant Jacobsz .................. 44
Neeltje ................ 105, 126, 216
Sijmen ................................ 123
Sijmon ........................ 264, 281
Tesselaa
Jan Garbrantsz .................... 308
Tesselaar
C. Czn ................................... 66
D.H. ...................................... 22
G. Jzn ....................... 21, 25, 66
Garment Jacobsz .................. 46
J. ........................................... 17
J. Kzn ................................... 30
Jan ........................ 16, 294, 295
Jan Garbrantsz ...................... 25
Pieter .................................. 225
Tesselaar
G. Jzn ................................... 26
J. Kzn ................................... 26
Tesselaer
Garbrant Jacobsz .................. 44
Teunis
Jacob ................................... 194
Marianne ............................ 197
Teunisz
Aerian ................................. 306
Aris ..................................... 260
Cornelis .............................. 178
Jan .............................. 264, 266
Thaems
Dirck ..................................... 40
Thames
Sijtje ..................................... 33
Theeusz
Jacob ..................................... 97
Theunis
Cornelis .............................. 194
Theunisz
Cornelis .............................. 194
Theus
Cornelis ................................ 99
Harck Jacobsz .................... 244
Jacob ........................... 221, 244
Jacop ................................... 244
Jaecop ................................. 244
Thijm
Pieter .................................. 301
Thijss
Meelis ....................... 42, 43, 50
Thijsses
Pieter Aeg ........................... 112
Pieter Aeng ......................... 112
Thijsz
Aengh ................................. 127
Aerian ......................... 125, 126
Cornelis 95, 139, 239, 240, 269
Jan ...................................... 212
Thijszn
Cornelis ................................ 94
Thoensz
Jan Cornelis .......................... 95
Thuijll van Serooskerke
Henderick van .................... 131
Thurkow
A.J. ..................................... 206
Tiel
Albert ................................. 309
Tijmens
Jacop ................................... 123
Tijmensz
Cornelis ................................ 70
Jacob ............................. 95, 119
Jaecop ................................... 95
Tijn
Louweris van ...................... 127
Tijs
Guurtje ............................... 260
Hannes Jan Frederik ........... 282
Harmen Jan Frederik .......... 282
Tijss
Aeng ................................... 111
Tijsse
Cornelis .............................. 240
Pieter .................................. 120
Tijssen
Pieter .................................. 120
Tijsz
Claes ................................... 163
Cornelis .............................. 106
Gerrit .................................. 163
Jan ...................................... 212
Maeijnert ............................ 163
Pieter .................................... 25
Timmerman
Albert Jansz .......................... 39
Arien Reijers ........................ 51
Claes ......... 43, 52-54, 108, 123
Claes Cornelis .......... 53, 55, 57
Claes Cornelisz ........ 53, 55, 57
Claes Dircks ....................... 291
Claes Dircksz ..................... 212
Cornelis Ariens .................... 51
Cornelis Jansz .................... 225
Jacob Jansz ......................... 236
Jan Cornelisz ........................ 53
Jan Gerritsz .................. 45, 128
Jan Jansz .... 209, 215, 226, 251,
306
Maertje Ariens ...................... 51
Pieter Cornelis ...................... 57
Pieter Cornelisz ............ 53, 108
Teunis ................................. 140
Theunis ................................. 40
Timmermans
Claes Cornelis ...................... 45
Tip
Johannis .............................. 297
Tol
Aleit van ............................. 313
Alijt van .............................. 311
Cornelis Jansz ...................... 18
Tomasz
Jacob ................................... 209
Tommes
Lijsbet ......................... 250, 252
Lijssebet ............................. 249
Toms
Jan Sijmensz ......................... 83
Tonisz
Harmen ........................... 24, 98
Tool-Geus
M.C. .......................... 35, 36, 48
Tool€Geus
M.C. ...................................... 36
Toomes
Lijsbeth ............................... 251
Toth
Maria .................................. 279
Tout
Antje Sijmons ..................... 310
Trent
Jan ........................................ 85
Trigland
? ............................................ 92
Tromp
A. ........................................ 137
M. ....................................... 171
N.F. ..................................... 171
Pieter Adriaansz ................. 121
S. ......................................... 250
Tromslaeger
Huijbert Cornelisz ................ 92
Huybert Cornelisz ................ 92
Tromslagher
Huybert Cornelis .................. 93
Tuinman
C. ................................ 158, 222
J. ......................................... 257
Turfcooper
Pieter Cornelisz .................. 275
Twisk
Niesje Cornelis van .............. 84
Pieter Pietersz ............... 47, 100
Twuijver
(notaris) ................................ 140
Adriaan van .......................... 120
Antje van .............................. 179
Dieuwertje van ..................... 240
Jacob van ....... 97, 240, 246, 248,
283
Jan van ............ 95, 179, 240, 297
Jannetje Wiggerts van .......... 215
Klaas van .............................. 151
Wigger van ........................... 247
Wiggert van .......... 247-249, 291
Twuyver
Jan van .................................. 297
U
Ubius
Andries ................................. 196
Uitenbroek-Deutekom
P. ............................................. 65
V
V isser
R. .......................................... 152
Vader
Cornelis ....... 239, 240, 247-250,
252, 255, 285, 291
Cornelis Cornelisz ....... 247, 249,
255, 291
Cornelis Cornelisz (de jonge)
..................................... 215
Heijndrick Jansz ................... 180
Henderick Jans ..................... 242
Henderijck Jans .................... 217
Hendrick ............... 180, 216, 306
Hendrik ................................. 243
Jan ........................................ 153
Klaas ............................. 250, 252
Lijsbeth Klaas .............. 250, 252
Teunis ........................... 246, 261
Trijntje .................................. 261
Valk
Albert de ....................... 169, 170
Jacob ..................................... 247
Jacob d’ ................................ 179
Jacob de ................................ 293
Johanna de ............................ 280
Valkonet
J. ........................................... 274
Jo .......................................... 274
Vangel
Arien Jansz ........................... 124
Vangst
Aerien Jansz ........................... 99
Jan Aeriaansz ........................ 82
Jan Aerians ............. 67, 121, 124
Veen
Adriaan van .......... 130, 194, 211
Aerian van ...... 21, 194, 209, 211
Aerian van ............................. 17
Antje Cornelis ...................... 279
Cornelis ........................ 279, 280
Cornelis Tijsz ............... 279, 281
Louwris ................................ 300
Nanning van ......................... 301
P. ............................................. 27
Pieter .................................... 171
Veenboer
Hendrick Arentsz ................. 124
Veer
A. Jzn van der ...................... 221
A.Jzn van der ....................... 223
Cornelis Frericxs .................. 127
Dirk Pietersz van der .... 141, 142
J. de ....... 93, 108, 179, 212, 213,
215-218, 225-227, 249, 251,
252
J.de ....................................... 226
Veercamp
Jan ........................................ 299
Veerkamp
Jacob ..................................... 282
Jacob Jurriaansz ................... 282
Jan ................................ 297, 298
Marijtje ................................. 264
Veijselaer
Thijs Cornelisz ................... 154
Velde
Arien Jansz van der ............ 272
Arnoldus van der ................ 234
Jan Pouwels van der ............. 21
Pieter van der ..................... 139
Veldman
P. ......................................... 175
Veltum
(fam.) .................................. 197
J. ......................................... 204
K. ........................................ 202
Kees .................................... 205
Veltum-Pielkenrood
(mevr.) ................................ 205
Veluwe
Hendrik Jacobsz van de ..... 292
Ven
Willem Jansz van der ......... 154
Venakkers
Venakkers ........................... 179
Vennik
P. ................................. 151, 153
Vergaai
Frans ................................... 293
Verkroost
G.W. Gzn ................... 179, 182
Versluijs
Dirck Cornelisz .................. 306
Verstraten
Jan ...................................... 276
Jan Gerrits .......................... 276
Jan Gerritsz ........................ 275
Verufster
Neel Cornelis ..................... 292
Veruster
Neel Cornelis ..................... 292
Verver
Pieter Pietersz ..................... 294
Verwer
A. ........................................ 129
Aerien Gerritsz ................... 221
Arien Gerritsz ..................... 251
Arien Gerritsz .................... 251
Garment Pietersz .................. 41
Pieter .................................. 294
Pieter Ariens ....................... 264
Vet
K. Jbz de ............................. 170
K. Jbzn de .... 74, 168, 171, 175,
192
Klaas ................................... 171
Klaas de .............................. 172
S. de .................................... 257
Vet van Nes
Jacob Jansz ..................... 65, 74
Vet-Mooy
C. de ................................... 175
Vetschaep
Cornelis Claes .................... 174
Vijg
Willem ................................ 300
Vijne
Klaas ............................... 39, 40
Vijole
(wed.) ................................... 93
Vijvel
Jan ........................................ 93
Vijvele
(wed.) ................................... 93
Vis
Arie ..................................... 228
Klaas ................................... 295
Vischer
Arie ....................................... 35
Visscher
Arie Cornelisz ................ 35, 51
Claas Jaspersz .................... 298
Jan ...................................... 266
Jan Cornelisz ........................ 65
Visser
A. ................................ 177, 271
Albert ................................. 271
Allard ................................. 265
Arie ................................. 35, 36
340
Arien ..................................... 51
Dirk .................................... 188
Dirk Ariens ......................... 277
G. ............ 35, 48, 53, 55, 58, 60
J. ......................................... 237
Jacob ................................... 271
Jacob Maartensz ................. 113
Jan ...................................... 265
Jan Cornelisz ...................... 144
Neeltje Cornelis ................... 58
R. ......................... 25, 151- 153
S. ........................................... 52
Willem ............................ 44, 50
Vlaar
Claas ................................... 161
Klaas ................................... 166
Vlaarding
Almer .................................. 181
Jacob ..................................... 74
Pieter Gerritsz ...................... 74
Vlaardinger
Almer Pietersz .................... 179
Vlaardingh
Almer .......... 170, 179, 180, 211
Almer Pietersz .................... 211
Gerrit .................................... 66
Gerrit Gerritsz .................... 120
Gerrit Pietersz ...................... 75
Pieter .................................. 170
Vlaerding
? .............................. 74, 94, 194
Gerrijt ................................. 228
Gerrijt Gerrijtsz .................... 74
Gherrijt Gherrijts ................ 306
Gherryt Gerryts ...... 74, 77, 304
Jacob Gerritsz ..................... 271
Jacob Gertsz ....................... 211
Jaecop Gertsz ..... 102, 106, 241
Pieter Gerritsz .................... 193
Vlaerdinge
Jacob Gerritsz ............. 112, 122
Vlaerdingh
? .......................................... 305
Almer .................................. 171
Gerrit .................................. 211
Gerrit Gerritsz .................... 170
Gerrit Gerritsz ................... 171
Jacob Gerrijtsz ............. 65, 108
Jacob Gerritsz ..................... 107
Jaecop Gertsz ..................... 171
Jaecop Gherrijts ................. 106
Pieter .................................. 171
Vlaerdings
Jaecop ................................. 103
Vlam
Cornelis .............................. 191
Cornelis ............................. 192
Neeltje ................................ 192
P. Pzn ................................... 63
Pieter .......................... 191, 192
Teetje .......................... 184, 192
Trijntje ................................ 192
W. Pzn .................................. 63
Vlaming
Jan ...................... 165, 173, 179
Vleijshouwer
Pieter Florisz ...................... 192
Vliet
H. van der ... 108-110, 136, 137
J.F. van der ......................... 136
Th.J. van der ....... 103, 136, 221
Th.J. van der ...................... 221
Vliet-Bergen
H. van der ............................. 85
Vlug
C. Jzn ...................... 23, 63, 165
E. Jzn .................................. 167
J. ......................................... 258
Vlugt
Hendrik ................................. 17
Poulus van der ............ 267, 270
Vogelaers
Jacob Jansz ........................... 94
Maertgen Jacobs ......... 112, 122
Vogelenzang
? .......................................... 130
Volckerts
Cornelis Arisz ...................... 95
Cornelis Pietersz .................. 18
Jacob ..................................... 31
Jacobus ....................... 260, 278
Jan Pietersz ........................... 92
Pieter Cornelisz . 178, 235, 245,
297
Volckertsz
Jacobus ....................... 278, 280
Jacop ................................... 122
Volder
Aris .. 22, 23, 25, 55, 60, 61, 85,
90, 140
Cornelis Arisz ................ 22, 37
Volkers
Aarjen ................................ 300
Aldert ................................. 300
Arien ..................... 41, 225, 300
Ariën ................................... 123
Arien Jansz ........................... 60
Aris ..................... 106, 110-113
Aris Reijertsz ...................... 298
Aris Rijersz ................ 122, 123
Cornelis . 32, 34, 35, 37, 41, 46,
61, 122, 153
Cornelis Jacobsz ................... 32
Cornelis Pietersz ................ 196
Gerrit .......................... 230, 233
J. ......................................... 258
Jacob ................. 36, 37, 47, 298
Jacob Dirksz ............... 100, 104
Jan 97, 113, 121-123, 225, 230,
296
Jan ..................................... 298
Klaas Pietersz ....................... 47
P.K. ............................... 76, 268
Pieter Cornelis .................... 193
Pieter Jacobsz ............. 153, 154
Reijer ............................ 93, 234
Trijntje Cornelis ................... 49
Volkersz
Arent Jansz ......................... 127
Volkert
Jan ................ 99, 105, 123, 126
Volkerts
Arent Jansz ......................... 128
Aris ............................. 110, 113
Cornelis ...................... 196, 298
Cornelis Pietersz ........ 139, 269
Gerrit .................................. 113
Jacob . 110, 113, 196, 231, 252,
298
Jacob Dircx .................. 97, 104
Jan .............................. 106, 294
Jan Pietersz 102, 126, 128, 147,
150, 151
Pieter Cornelisz .................. 297
Trijn Cornelis ..................... 140
Volkertsz
Aris ..................................... 298
Jacob ............................. 46, 278
Pieter .................................... 77
Vollebanck
Jongeian ............................... 96
Vollenhove
Haeveck van ....................... 168
Harck van ........................... 109
Vonk
A.A. ............................ 132, 231
J. ......................................... 230
Voogd
Jan Cornelis .......................... 99
Jan Cornelisz ................ 99, 261
Voogt
C. ........................................ 232
Jan ........................................ 95
Voorburch
Jan ........................................ 40
Voorde
Gerrit Lucasz ten ................ 299
Harmen Lucas ter ............... 299
Jan Lucas ter ....................... 299
Voormaij
Jan Jansz ............................. 272
Vos
Cornelis ................................ 248
Evert Teuwisz de .................. 137
Jacob Teuwisz de ................. 137
Pieter .................................... 247
Trijntje .................................. 247
Vrans
(cromme) .............................. 106
Vredenburg
Dirk ...................................... 265
Vreeksz
Jan ........................................ 240
Vries
? de ....................................... 268
Abraham de .................. 283, 284
B. de ..................................... 202
Björn de ................ 197, 204, 207
D. J. de ................................. 268
D.J. de .............. 81, 85, 237, 244
G. Azn de ..................... 199, 201
G. de ..................................... 202
Gerrit de ............................... 294
H. de ..................................... 199
Immetje de ............................ 246
Marijtje de .................... 252, 296
Vries-Bakker
D. de ..................................... 170
Vrieske
Jan Maartensz ....................... 112
Vrieskes
Jacob Maartensz ................... 123
Vriesman
C. Czn ..................... 66, 250, 251
ringsloot van de Dergmeer ..... 76
S. Czn ..................... 66, 250, 251
Vries-Bakker
D. de ....................................... 74
Vroegop-Bruin
G.H. ...................................... 244
Vroon
Jacob ..................................... 179
Jacob Maartensz ........... 133, 173
Jan Maartensz ............... 133, 173
Maarten .................................. 92
Maarten Jacobsz ................... 248
Neeltje Maartens .......... 133, 173
Vrouwtjes
Cornelis .......................... 78, 108
W
Waag
Jan Jansz ............................... 298
Waagenmaker
Pieter .................................... 284
Waagh
Jan Jansz ....................... 298, 299
Neeltje Jans .......................... 298
Waagmeester
Jan .................................... 53, 54
Teunis .. 134-137, 140, 141, 143,
144, 146, 147, 150-152
Waal
J. de ........................................ 55
J. Dzn de ........................... 47, 51
J. Kzn de ................... 51, 52, 146
Jan de . 24, 25, 31, 32, 38, 40-43,
46, 51, 55, 97, 120, 145
Waal-Spaan
M.C. de ................. 43, 49, 57, 61
M.C.€de .................................. 61
Waale
Louwrens .............................. 293
Waard
Arien de ........................ 294, 295
Waegemaeker
Willem .......... 146, 147, 150, 151
Waegh
Jan ........................................ 298
Waert
Claes Jansz de ........................ 49
Wagemaker
Aris ....................................... 212
Wagenaar
Claas ....................................... 49
D. Czn 65, 71, 94-97, 162, 164,
166, 167, 177, 178, 182, 192,
193, 214, 225, 226, 233-237,
239, 241, 249-251, 300-302
Nicolaas .............................. 297
Wagenmaker
Pieter Jansz ......................... 154
Waiboer
Jan ...................................... 269
Waijboer
Cornelis ........................ 95, 167
Hendrik ............................... 263
Jan .............................. 263, 269
Maartje ............................... 263
Reijer .................................... 94
Wal
Daniel van der ................... 154
? van der ...................... 120,227
Adriaan van der .................. 227
Maria van der ..................... 154
Walenburg
Maria van ............................. 80
Walichs
Pieter Jan ............................ 271
Wals
C. ........................................ 204
Wanckel
Cornelis ................................ 64
Cornelis Bartelmieus ............ 63
Maerten Bartelmieus .......... 164
Warmenhuijsen
Adriaan ...... 124, 126, 165, 169,
236
Agatha ................................ 305
Debora ................................ 305
Gerrit 140, 143, 146, 262, 278,
280, 283, 300
Pieter .................. 139, 269, 283
Warmenhuijsen.
Debora Gerritdr .................. 244
Gerrit .................................. 244
ringsloot van de Derckmeer . 78
ringsloot van de Dergmeer .. 78
Warmenhuijsen-Klaverblad
Geertje ................................ 262
Warmenhuijzen
Debora ................................ 301
Gerrit .................. 107, 108, 125
Pieter .................. 107, 108, 125
Warmenhuizen
Agatha ................................ 301
Gerrit .................. 262, 264, 301
Pieter .................................. 139
Weder
C. ........................................ 222
Wedsman
Pieter .................................... 48
Weedijk
Joris .................................... 255
Weegh
Jan Aaldertsz ...................... 303
Jan Albertsz ........................ 301
Weener-Kalverdijk
A. .............................. 83, 84, 90
Weijers
Aagje .................................... 17
Klaas ................................... 271
Weijersdr
Aecht .................................. 295
Weijerts
Arian Jansz ......................... 284
Cornelis Pietersz ........ 275, 276
IJff Pieter ............................ 249
Jaecop ................................... 82
Jan Pietersz ......................... 295
Pieter 145, 213, 242, 245, 246,
249
Pieter Jansz 174, 175, 242, 243,
246, 261, 303
Willem Jacobsz .................... 56
Willem Pietersz .................. 292
Weijertsz
Arijaan ................................ 281
Jan ...................... 247, 282, 291
Pieter .................................. 264
Pieter Jansz ......................... 261
341
Weijertsz
Pieter Jacob ........................ 295
Weiner
Joost Joostens ....................... 82
Weisenborn
G.J. ..................................... 129
Weje
Jan .............................. 100, 145
Welgebooren
Willem Pieters .................... 106
Wempe
J. ............................... 54, 57-59
Wentel
Abraham ............................. 190
Were
Ariaantje van der ................ 219
Werff
Pieter van der ..................... 218
Werfs
Jan Willemsz ............... 272,275
Westerbos
Jan Dijrckx ........................... 55
Jan Dircx .............................. 55
Westphalen
Frederik Arnulphus ............ 133
Westra
J. ........................................... 25
S. ........................................... 25
Wever
Lucas de ............................. 259
Weyerts
Pieter Jansz ................. 217, 218
Wiedijk-Pranger
G. ................................ 234, 235
Wiele
Jeevet Pietersz van der ....... 168
Wielen
Jacob van der ...................... 251
Wiering
Jan Cornelisz ...................... 132
Wieringen
Jan Cornelisz ...................... 132
Wiers
Pieter .................................. 292
Wijbrant
Jan ........................................ 33
Wijbrantsz
Sijbrant ............................... 175
Willem ........................ 283, 284
Wijdeweert
Geertruit ..................... 195, 210
Juffrouw Geertruit .............. 194
Wijers
Klaas ........................... 269, 309
Wijersz
Pieter .................................. 110
Wijerts
Arijaan ................................ 284
IJff Pieters ................... 100,214
Isselant Pieter ............. 125, 232
Jaecop ........... 84, 108, 120, 123
Jaecop Aerian ..................... 182
Pieter 159, 213, 214, 240, 249,
250
Pieter Cornelisz .................. 276
Pieter IJffsz ........................ 175
Pieter Jacob ........................ 275
Pieter Jacobsz ..................... 295
Pieter Jansz ......................... 175
Wijertsz
Pieter .................................. 145
Wijk
? van ................................ 52,91
Bernardus van .................... 241
Henricus Bernardus van ....... 43
Wijker
(hr.) ....................................... 27
N.A. ............................ 157, 222
Wijn
J. ......................................... 202
Jacob ................................... 269
Jan ...................................... 171
Wijts
Guurtje ............................... 163
Wild
Louwris Pietersz ................. 169
Wildeboer
Joh. ..................................... 268
Willegrijp
Jacob ............................. 41, 122
Jan .................................. 40, 41
Klaas ....................... 40, 41, 122
Willems
Aecht .................................... 47
Anna ................... 250, 252, 277
Cornelis ...................... 109, 233
Jan ............................ 37-39, 54
Krijn ..................... 94, 181, 193
Maartje ......................... 23, 249
Reijer .................................... 78
Sijvert ................................. 276
Trijn .................................... 276
Willem Jan ....... 76, 78, 81, 228
Willemsz
Aris ..................................... 306
Bartelmies .......................... 195
Cornelis ................ 77, 271, 275
Dirk .................................... 298
Gerrit .......................... 137, 282
Henderick ........................... 194
Jacob ................................... 111
Jan .................. 33, 49, 259, 271
Willem ........................ 124, 126
Willigrijp
Jacob ............... 40, 41, 231, 235
Klaas ..................................... 40
Neeltje ........................ 108, 125
Wilt
Jan de .................................. 144
Winckel
Johannes ............................. 248
Winder
C. ........................................ 257
Gerrit en Hendrik ............... 108
Pieter .................. 179, 248, 249
Winte
Willem ................................ 283
Winter
Cornelis .................. 23, 82, 152
Jan 69, 70, 83, 91, 95, 97, 102,
136-138, 178, 188, 196, 210,
212, 213, 233, 240-242, 246,
247, 261, 269, 283
Jan Jansz ............................. 231
Jan Willemsz ..... 213, 240, 242,
281
Pieter .............................. 23, 82
Willem ... 23, 41, 212, 246, 260,
283
Winters
Jan ...................................... 102
Wit
A.J. de ..... 30, 32, 77, 132, 136,
141, 146, 151
A.J.de ................... 77, 143, 150
Aagje .................................. 284
Adelaar de .......... 244, 270, 271
C. Jzn .................................. 209
Cornelis .............................. 259
Cornelis de ........................... 17
Daan ................................... 263
Dirck Pietersz de ................ 220
Dirk Maartensz de .............. 304
Eduard de ........................... 298
J. ........................................... 77
Jan .............................. 263, 299
Jan de .................................. 162
Jan Pietersz ......................... 299
Klaas de ...................... 212, 218
Klaas Dirksz de .......... 278, 304
Maria de ............................. 219
P. de .................................... 222
Pieter .................................. 260
Withoud
Pieter ................... 184,188, 284
Without
Maarten .............................. 297
Witlok
Maartje ................................. 90
Witte
Jan Casper 102, 121, 230, 232234, 276
Wittebrood
Harck ...................................... 25
Wittebroot
Harck ...................................... 25
Harck Harck ........................... 21
Wittekind
Cornelis ................................ 279
Cornelis Dirksz .................... 280
Woestenburg
H. .......................................... 125
W.H. ..................................... 125
Woggelum
Dirck Cornelisz .................... 266
Pieter Dircksz ....................... 266
Wonder
Pieter .................................... 310
Wonderen
Jan Garmentsz van ................. 20
Woorthouwer
Jan Claesz ............................. 248
Wortel
(familie) ................................ 234
Tijs ........................................ 264
Tijs Pietersz .......................... 264
Wortelboe
Cornelis Cornelisz ................ 259
Wortelboer
Cornelis Cornelisz ................ 259
Woudenbergh
Pieter Henricksz van ............ 278
Wouters
Jan .......................................... 49
Jannetje ................................. 178
Neel .............................. 141, 142
Neeltje .................................... 49
Pieter ............................ 233, 234
Pieter Jansz ................... 141, 142
Woutersz
Cornelis ................................ 275
Jan .......................................... 49
Pieter Cornelis ...................... 119
Wouter .............................. 47, 55
Wuijver
Claas van `t ........................... 151
Wulp
Jan Pietersz ........................... 237
Wyerts
Pieter .............................. 99, 159
Y
Yffs
Claes ............................. 217, 244
Dirck ..................................... 244
Gert ......................................... 99
Maeynu ................................. 219
Yven
Neel .................................. 26, 29
Z
Zael
Willem Cornelisz ......... 242, 243
Zeegers
Pieter ...................................... 74
Pieter Pouwels ........................ 81
Zeeman
Arien ..................... 81, 95, 96, 98
Guurtje ................. 108, 110, 113
K. Jbzn .... 44, 58, 59, 67, 73, 83,
137, 234
Pieter ...................................... 98
Zeeman
Guurtje ................................. 113
Zegers
Garbrand ............................... 113
Zegersz
Jacob ..................................... 226
Zegerszoon
Bertholomeeus ..................... 100
Zeun
Aarjen Hendriks ..................... 97
Cornelis Jacobsz ........... 242, 243
Hendrik ................................... 97
Zevenhuijsen
Gerrit ................................ 37, 39
Zevenhuijzen
Gerrit .................................... 179
Zevenhuizen
Cornelis .............................. 175
Gerrit .................................. 179
Willem .......................... 32, 182
Zielst
Johannes Jacobsz van ......... 292
Ziewers
Pieter .................................... 82
Zijbecarspel
Teunis ................................. 190
Zijbitsz
Jan ...................................... 127
Zijdewind
Claas Jansz ......................... 263
Jan Aarjensz ....................... 263
Zijl
Cornelis Willemsz van ...... 283,
284
Zijman
Cornelis ................................ 81
Zijmes
Trijn .................................... 240
Zijp
J. Jzn .............. 99,100, 102, 215
N. Jzn ................................... 99
Pieter .................................. 304
Pieter Pietersz ....................... 65
Zijpheer
Dirk .................................... 248
Zijvel
(wed.) ................................... 94
Zijvers
Grietje ................................... 90
Jacob ................... 139, 141-146
Zijverts
Grietje ................................. 281
Klaas ................................... 271
Zijvertsz
Jan ...................................... 262
Jb. ....................................... 106
Sijmon Cornelisz ................ 300
Zomerdijk
Dirk .................................... 266
Klaas ................................... 271
Zonneveld
Jacob ................... 178, 235, 249
Zonnevelt
Jacob . 173, 242, 243, 247, 249,
285
Zoutman
Nicolaas ................................ 39
Zut
Arien ................... 231, 252, 298
Ariën ................... 108, 110, 118
C. ........................................ 129
Catharina ............................ 130
Cornelis ..... 109, 110, 134-138,
142, 215, 231, 248, 249
Cornelis Jacobsz 134, 135, 138,
139, 292
Jacob ........... 284, 291, 302, 303
Jacob Pietersz ..... 283, 284, 303
Jan ...................... 100, 113, 215
Maartje ............................... 249
P. ......................................... 129
Pieter 107, 110, 111, 113, 123,
126, 134, 135
T.L. ..................................... 129
Zutt
Cornelis .............................. 188
J. Czn .................................... 23
Zwaag
Jan ...................................... 310
Zwager
Gerrit Cornelisz .................. 300
Jan ........................ 81, 232, 235
Pieter .... 99, 225, 230, 298, 300
Pieter Cornelisz .................. 115
Zwetsman
Pieter .... 31, 34-36, 55, 57, 144
Pieter Jacobsz ....................... 34
Pieter Volkertsz ................... 36
Zwetsman-de Geus
A. ............ 24, 35, 42, 45, 58, 59
342
Index Veldnamen
A
2 Ackers ..................................... 97
Aalmoors Ven ............................ 17
Aalmoorsven .............................. 84
Aanbeeld .............................. 91, 92
Aarjen Bargeweijd ................... 250
Abbesleik ................................... 68
Abraham Thomas Venne ......... 170
Abrampje ................................. 219
Achterkos ................................. 175
Acker ........................................ 246
Acker bij Luijmoort ................... 24
Aelcamp ................................... 211
Aelebon .................................... 124
Aelmers Ven ............................ 225
Aembelt ................................ 91, 92
Aembelt Bovenaker ................... 91
Aemers Ven ..................... 224, 225
Aemsbelt .............................. 91, 92
Aerian Barchs Koedijcker Slijck
................................................... 107
Aerian Barchsweijdt ................ 174
Akker bij de Harp .................... 167
Akker bij het Oude Kerkhof
................................................... 181
Akker op Seelant ................. 68, 70
Akkers aan de Meersloot ..... 18, 19
Akkertje ..................................... 34
Akkertjes .................................... 39
Aldenslik .................................... 31
Alid Poulis Akker ...................... 78
Almers Ven ...................... 214, 225
Almersven ................................ 225
Amers ............................... 121, 227
Amers Ven ....................... 225, 226
Amersveen ............................... 227
Amersven ........... 85, 167, 201, 225
Anna Aerians Weijt ................. 171
Anna Jewets Weijt ................... 193
Antje Zoolen .............................. 90
Appetijts Wissenslick ............... 51
Avertuijers Carlant .................. 218
Avontuiers Carrelant ................ 218
B
Ba ck ................................... 96, 98
Baerscamp ........................ 195, 209
Bageijne Weijd .......................... 24
Bageijne Weijt ........................... 24
Bagijn ......................................... 24
Bagijne ....................................... 24
Bagijnen Weijt ..................... 24, 98
Baij Weijd ...................... 32, 33, 37
Bakkersgroet ............................ 160
Bakkersweidj ............................. 51
Bakkersweidje ............................ 51
Band ......................................... 305
Bant .................................. 305, 306
Bant ......................................... 306
Bardewielsweijt ....................... 175
Bargebos .......................... 167, 168
Bargelant .......................... 241, 242
Bargerbos ................................. 167
Bargerland ................................ 241
Bargeweid ................................ 242
Barghelant ........................ 240, 241
Bargweid .................................. 241
Barnde Wiel ............................. 244
Barndewiel ....................... 175, 244
Barte Tuijne ..................... 228, 232
Barte Ventge ............................ 308
Bartuijne .......................... 227, 228
Bassenslijk ............................... 221
Bastiaens Slick ........................... 76
Bastiaensslick ............................ 76
Begijnacker .............................. 119
Begijne Weijt ............................. 24
Begijnenacker ............................ 95
Belle Ven ............................. 20, 21
Benne Weijt ............................... 60
Benneweijd ................................ 58
Berchackertje ............................. 45
Bergen ...................................... 109
Bergen op Zoom ...................... 109
Besjesakker .............................. 229
Besloten Slijck ......................... 219
Bessenweid ................................ 58
Beune ......................................... 43
Beuntjes ..................................... 48
Bijl ............................. 58, 121, 231
Bijlacker ................................... 121
Bijle .......................... 182, 231, 232
Bijle aan de Winterwech .......... 182
Bijloort ....................................... 60
Bijltje ....................................... 231
Bijstermaker ............................. 213
Binnen Slijck ........................... 219
Binnenakker ............................. 223
Binnenslijk ............................... 219
Bisdom ....................................... 50
Bisdoom ..................................... 50
Blanck Jans Acker ..................... 73
Blanck Jans Acker .................... 73
Bleekers Ven ............................ 237
Bleijcamp ......................... 209, 210
Blinde Merrie ........................... 227
Blinde Merrij ........................... 227
Blinde Merry ............................ 227
Blom Stuck .............................. 132
Blomstuck ........................ 132, 133
Blomstuk .......................... 132, 133
Bochmaeckersven .................... 161
Boeckacker ................................ 29
Boeckakker .............................. 223
Boeckslick .................................. 29
Boeckven ........................... 20, 252
Boeckven, ................................ 252
Boekakker ................................ 223
Boekven ................................... 252
Boeltgens Weijde ..................... 183
Boers Lantge .............................. 51
Boers Weijtge .......................... 240
Boerslandje ................................ 51
Boertjes weijd .......................... 234
Boerwijtie ................................ 240
Bogdmakersven ....................... 160
Bogemakers Ven .............. 159, 161
Boltges Weijt ........................... 183
Bombarie .................................. 192
Bon ..................................... 73, 125
Bon Oort .................................. 113
Bonoord ..................................... 99
Bontemaecker .......................... 301
Bontemaker .............................. 301
Boockmaeckers Ven ........ 159, 160
Boogmaeckers Ven .................. 160
Boomkensakker ......................... 41
Boomven .......................... 244, 245
Boonoort ............................ 99, 100
Boornse ................................ 67, 68
Boorste Ven ............................... 68
Boschmaeckers Ven ................. 160
Bossenaars Ven ................ 179-181
Bossenaars Weijtje .......... 179, 180
Bossenaarsven ......................... 181
Bosweid ................................... 244
Bot .............................................. 50
Botje ........................................... 50
Botslik ........................................ 50
Botsool ........................... 43, 44, 49
Botstuck ..................................... 50
Botzool ....................................... 49
Botzoolsweid ............................. 45
Bouckacker .............................. 223
Boucke Slick ............................. 26
Bouckslick ................................. 29
Braessem Camp ....................... 195
Braessemcamp ......................... 195
Bramslik ............................... 49, 50
Brandslijck ................................. 49
Brandslijk ................................... 49
Breckersakker ............................ 83
Bredelant .................................... 34
Bree Tuijn ................................ 231
Bree Tuijne .............................. 231
Breeacker ................................... 83
Breeckacker ............................... 83
Breeckelant .............................. 221
Breeckers Acker ......................... 83
Breecklant ........................ 104, 221
Breecklant van Noordscherwoude
................................................... 221
Breed ........................................ 111
Breedeland ................................. 35
Breedelants Oort ...................... 160
Breedelantsoort ........................ 160
Breedje ....................................... 97
Breedjes ................................... 214
Breedslik .................................... 31
Breekland ................................. 219
Breel ......................................... 161
Breeland ................................ 35-37
Breeland Oosten ten Oord ....... 161
Breeland Westen ten Oord ....... 161
Breelands oosterse Oord .......... 161
Breelands Westerse Oord ........ 161
Breelandsch Oosterste Oord
................................................... 161
Breelandsch Westerste Oord
................................................... 161
Breelandsoort ........................... 161
Breelant ................................ 35, 37
Breelantsoort ............................ 161
Breet ................................... 98, 144
Breet ackerke ............................. 82
Breetge ....................................... 82
Breetland ........................ 34, 36, 37
Breetlant ..................................... 36
Breetslick ............................. 31, 32
Breetslijck .................................. 31
Breetuijn .................................... 60
Breetuijne ................................. 231
Breieslijk .................................. 224
Brelants Oort ............................ 161
Brestuin .................................... 231
Brinkman ................................. 209
Broekje ................................. 56, 57
Brouwers Acker ....................... 181
Bruijne ....................................... 57
Bruine ................................... 43, 48
Bruinvis .................................... 180
Buijnacker .................................. 57
Buijne ......................................... 43
Buijne Acker .............................. 43
Buijntje ...................................... 48
Bulletocht ................................. 220
Bulleweid ................................. 219
Burger Slijk .......................... 83, 84
Burgerslick ................................. 84
Butter Ven ................................ 164
Butterven .......................... 163, 164
Butterweijd .............................. 132
C
Caarelant .................................. 218
Calff Ventge ............................. 244
Calfsventge .............................. 245
Cambijters Bon .......................... 42
Camp ................................ 180, 249
Canada ..................................... 147
Cappelrij .................................. 170
Carlant van Harck Mijnheer
................................................... 219
Carrelant ................................... 219
Carske Bon ....................... 125, 126
Casseweij .......................... 272,275
Catwout ...................................... 36
Claes Everts Acker .................. 249
Claes Hooffs Weijt .................. 170
Claes Hoofts Ven ..................... 171
Claeske Ven ..................... 237-240
Claeske Ventgen ...................... 238
Cleijne Bisdom .......................... 50
Cleijne Bisdoomke. ................... 49
Cleijne Grondgatge .................... 22
Coba´s Groet ............................ 244
Coedicker Slick ........................ 107
Coedickerslick ......................... 107
Coedijcker Slick .............. 107-109
Coedijcker Slijck ............. 107, 108
Coedijker Slijck ....................... 110
Coedijker Slyck ....................... 109
Coedycker Slyck ...... 106, 108, 111
Coelvoedte ............................... 242
Coelvoet ........................... 177, 242
Coeteland ................................... 15
Coetenweijdt .............................. 15
Coeteweijt .................................. 15
Colvoete ................................... 243
Coolvoet ................................... 241
Cornelis Aerians Weijt .............. 68
Cornelis Duijns Slick ................. 93
Cornelis Duyns Slick ................. 93
Cornelis Duynslick .................... 94
Cornelis Pouwels Weitje ......... 237
Cornelis van Veenacker ............ 43
Cornelis van Veens Acker ......... 41
Cornelisjes Hofsteede .............. 255
Corper Camp ............................ 209
Corpercamp .............................. 209
Coster Ven ............................... 180
Costerbon ................................... 41
Costers Slick ............................ 224
Costers Slijck ........................... 215
Costers Ven .............................. 180
Costerslick ............................... 216
Costerslijk ................................ 215
Costersslijk .............................. 215
Coudoven ................................. 168
Coudtoort ............................. 96, 99
Cout Oort ................................... 98
Coutoort ............................... 96, 98
Coutovent ................................. 170
Craeckesant .............................. 213
Crijn Sijmens Ven .................... 240
Crijne ackertjen .......................... 70
Cromacker .......................... 83, 106
Cromakker ....................... 106, 121
Crome acker ............... 77, 125, 126
Cromme Zijtwinde ....................... 8
Crommezoolakker .................... 110
Cromwater ............................... 166
Croone Weijt .............................. 59
Cuijpersacker ............................. 96
Cuipacker ................................... 38
D
Damweidje ............................... 295
Damweijd ................................. 301
Damweijdje ...................... 300, 301
Damweijdjes ............................ 301
Damweijtje ............................... 301
Deckers Weijt ...................... 56, 57
Deckers Weijtge ......................... 56
Dekker ........................................ 56
Dekkersweijd ............................. 57
Del ............................................ 226
Deltgen ..................................... 226
Denencamp .............................. 195
Diepsmeer Acker ............. 104, 105
Diepsmeerackers .............. 107, 108
Diepsmeerakker ......................... 95
Diepsmeerbegijnackers .............. 95
Diepsmeerboschacker ................ 95
Diepsmeerderbosch .................. 140
Dies ............................................ 94
Dijkakker ................................. 167
Dijkakkers ................................ 101
Dijkweid .................................. 231
Dirck Aeris Aemers Ven ......... 225
Dirck Jacobs Weid ..................... 42
Dirck Jacobs Weijt ..................... 42
Dirck Jacops Weijt ..................... 42
Dirck Jaecops Weijt ................... 41
Dirck Jaecops Weyt ................... 42
Dirck Pauses Weijt .................. 234
Dirck Thijssens Weijt ................ 59
Dirck Tijsens Weijt .................... 59
Dirck Tijssenslant ...................... 59
Dircx Tuyn ................................. 48
Dircx Tuyne ............................... 48
Dirk Jacobs Weijd ............... 42, 43
Dirk Jacobsz Weijd .................... 43
Dobbelets Acker ...................... 137
Doese ......................................... 72
343
Doesen ..................................... 168
Doevens Camp ......................... 196
Doevens Kamp ......................... 196
Doevenskamp .......................... 196
Dokvis ...................................... 162
Dorpsoorden ............................ 161
Dreijlwal .................................... 56
Drie Geers ................................ 225
Driehoek .......................... 167, 216
Driestal ..................................... 226
Driestalke ................................. 119
Dwaalweid ............................... 239
Dwarsakkers ............................ 225
E
Eele Taems Bon ....................... 125
Eele Taems Ven ....................... 125
Eelemoer .................................. 109
Eideweid .............................. 39, 40
Elf Geers .................................. 109
Elff Geers. ................................ 110
Elff Geerss ............................... 105
Engelenburch ........................... 174
Engelenburg ............................. 174
Engelenburgh ........................... 174
F
Fechters Slijck ........................... 37
Foroen ...................................... 136
France Ven ............................... 236
Franckenweijdt ........................ 240
Frans ........................................... 81
Fransche Ven ........................... 236
Franse Ven ....................... 192, 236
Franse ventge ................... 192, 193
Franse Ventje ........................... 183
Freeck Gleims Slick ................... 39
Freke Ven ................................... 15
Fromsseweit ............................. 240
Fuick .......................................... 72
Fuijck ......................................... 81
Fuijl Greb ............................. 29, 33
Fuijl Greb Acker ....................... 23
Fuijlgreb ......................... 25, 29, 32
Furck .............................. 76, 78, 81
Fuylgreb ............................... 32, 33
G
Gabel .......................................... 45
Gabel Weijd ............................... 44
Gabele Weijt .............................. 43
Gabellant .................................... 44
Gabelle Weijt ....................... 44, 45
Gabelleweijt ............................... 44
Gabelweid ............................ 44, 45
Gabelweijd ................................. 45
Gabelweijt .................................. 44
Gaebbelnis Lant ......................... 44
Gaebeelen Weijt ........................ 44
Gaebel Weijd ............................. 44
Gaebelweid ................................ 44
Gaij Ven ................................... 304
Gangelacker ............................. 123
Garbrand Tomas Ven ............... 169
Garment Toms Weyt ................ 168
Gerrijt Harckes Weijt ................. 32
Gerrit Zomersweid ..................... 15
Gert Harckes Weijt .................... 35
Gert Zomer ........................... 15, 16
Ghaeije Ven ............................. 304
Gherrit Harckes Weijt ................ 32
Ghoochelaers Ven ...................... 74
Ghoogelaers Ven ................. 74, 75
Ghoogelaers Ven op Seelant ..... 74
Ghoogelaersven ......................... 74
Goebuijne ................................. 228
Goegelaersven ............................ 75
Goegelaersven op Seelant .......... 75
Gogelaers Ven ..................... 74, 75
Goochelaar ................................. 74
Goochelaers Ven .................. 68, 75
Goochelhout ......................... 67, 68
Googelaers Ven op Seelant ....... 75
Googelaersven ........................... 75
Gortacker, .................................. 93
Gorttuijn ..................................... 93
Gorttuin ...................................... 92
Gorttuyn ..................................... 93
Gouden Berg ............................ 196
Gouden Halsbant ..................... 162
Goudenberg ................ 22, 196, 315
Goudenbergh ........................... 196
Graeff Janne Weijt ................... 302
Grebmont ..................................... 7
Grebven ...................................... 49
Groedt ...................................... 301
Groenveld ................................ 222
Groenveldsweid ............ 6, 13, 169,
170, 272
Groeselaers acker ....................... 21
Groet .......................... 56, 162, 213
Groet van Frans ........................ 101
Groeten ..................................... 236
Groetje ............................. 173, 175
Grondgat .................. 18, 19, 21-23
Grondgat ................................... 21
Grondgat van Warmenhuizen
..................................................... 24
Groot Bon ........................ 110, 111
Groot Boon .............................. 111
Groot Dick ............................... 164
Groot Minnezand ..................... 165
Groot Sanden ........................... 165
Groot Sant ........................ 165, 166
Groot Ven ................................ 168
Grootbon .................................. 110
Groote Acker ............. 37, 120, 125
Groote Aerian ............................ 83
Groote Bijl ............................... 182
Groote Breeland ......................... 37
Groote Kuijer ................... 218, 224
Groote Zand ............................. 166
Grooten Aerian .............. 82, 83, 85
Grooten Aerian ......................... 83
Grooten Aerien .......................... 83
Grootsant .................. 161, 165, 166
Grootslik .................................... 57
Grote Acker ............................. 125
Grote Aerien .............................. 83
Grote Akker ............................. 178
Grote Hen ................................... 52
Grote Hogeveen ......................... 90
Grote Lukkes ............................. 30
Grote Minnezand ..................... 165
Grote Oort .................................. 61
Grote Plaat ................................. 67
Grote Ven ................................. 168
Grote Weijt .............................. 164
Groter Bon ............................... 119
Guiert Cuijpers Slijck ................ 49
Guiert Cuipers Slijck ................. 49
Guijrt Cuijpers Slick .................. 49
Guurt Kuijpers Slik .................... 50
H
Haarland ..................................... 37
Haijweid ..................................... 38
Halsband .......................... 162, 164
Hangels Acker ................. 123, 124
Hanna bos .................................. 74
Hannabos ............................. 74, 75
Hannebos ............................. 74, 75
Harck Anne Ven ...................... 179
Harck Annes Ven ............. 178, 179
Harck Maeijrens Weijtge ......... 236
Harck Meijers Weijtje .............. 236
Harck Weijers Weijd ............... 237
Harck Wittebrootslandt .............. 25
Harcke Acker ........................... 168
Harckes Dams Bos ..................... 67
Hard Jans Ven .......................... 170
Harde Lant ................................. 34
Harde Weid .......................... 43, 44
Harde Weijd ............................... 44
Harde Weijt .......................... 43, 44
Hardeland ................................... 33
Hardelant .................................... 33
Harderweijt ................................ 44
Harderweijt in Eeckelant ........... 44
Harderwiel ............................... 308
Hardeweid ............................ 43, 44
Hardeweijt .................................. 43
Hardjan Ven ............................. 170
Hardland .................................... 33
Hardlant ..................................... 43
Hark Wittebroodsland ................ 26
Harp ......................................... 168
Harp Ven .................................. 167
Hart Weyt ................................... 43
Hartenland .................................. 34
Hartland ..................................... 33
Hartlant ...................................... 33
Hartweijt ........................ 43, 44, 50
Haviks Akker ........................... 179
Heemelrijck .............................. 308
Heene ......................................... 96
Heerentge ................................. 302
Heerkens Acker ....................... 110
Heerkesacker ............................ 111
Heersweij ................................. 213
Heersweijt ................................ 213
Heertgens Acker .............. 110-112
Heertgensacker ........................ 119
Heerweijt .................................. 214
Heijbon ............................ 125, 126
Heijliggeest Oort ...................... 307
Heijmenberg’s Weijd ................. 33
Heijnenberg ................................ 33
Heijnst Holle ......................... 44-47
Heijnst Hollen ............................ 47
Heijnste Holle ............................ 46
Heijnstholle .......................... 46, 47
Heijntezolen ............................... 90
Heijntgens Del ........................... 94
Heijntgesool ......................... 76, 90
Heijntie Zool .............................. 90
Heijntje Sool .............................. 90
Heijntje Zool ........................ 90, 91
Heijntjezolen .............................. 90
Heijntjezoolen ............................ 90
Heijst Holle ................................ 45
Heijstholle .................................. 46
Heiliggeest Oort ....................... 307
Heilijggeest Slick ..................... 104
Heinebos .................................... 74
Heinebosch .............................. 315
Heiningakker ............................ 111
Heiningakkers .......................... 112
Heinstholle ................................. 45
Heit ........................................... 217
Hel .............................................. 25
Helft van Groot ........................ 168
Helke .......................................... 25
Helsscher Bos .......................... 309
Hem ............................................ 52
Hemel ....................................... 166
Hemelrijck ....................... 308, 309
Hemeltje ..................................... 25
Hemijl Weijtge ........................... 25
Hemke ................................... 51-54
Hemke aan de Reeckerdick ....... 53
Hemke bij de Grebmont ............. 53
Hemme ................................. 52, 54
Hendrick Teeuwis Acker ......... 159
Hendrik Anaslijk, ..................... 218
Hendrik Anes Slijck ................. 218
Hendrik Aneslijk ...................... 218
Hengel Akker ........................... 124
Henneweidje ............................ 246
Hesseslijk ................................. 224
Heyliggeestslick ....................... 104
Hijweid ....................................... 38
Hoef ................................... 98, 214
Hoefakker .................................. 98
Hoefakkers ................................. 99
Hoeff .................................... 96, 98
Hoeffeert .............................. 33, 34
Hoeffke ...................................... 98
Hoefjen ................................ 23, 97
Hoefwaard .................................. 33
Hoefwaert .................................. 34
Hoefweert .................................. 33
Hoek van Holland ................ 72, 73
Hoekstuck .................. 63, 153, 154
Hoekstuk .............................. 63, 64
Hoekweid ................................. 154
Hoene ......................................... 96
Hoevaart ..................................... 34
Hoffsteet .................................... 20
Hoffsteetje .................................. 20
Hofstede ..................................... 18
Hofstee ....................................... 18
Hofsteed ..................................... 20
Hofsteede ................................... 18
Hofsteet ................................ 18, 89
Hoftsteetje ........................ 126, 127
Hoge Akker .............................. 111
Hoge Akkertje .......................... 214
Hoge Hem .................................. 52
Hoge Land ................................. 85
Hoge Oord ............................... 160
Hoge stuck ............................... 132
Hoge Veen ................................ 90
Hoge Ven ................................... 90
Hoge Weid ....... 42, 49, 57, 75, 238
Hoge Weidje .............................. 61
Hogeland .................................... 55
Hogenweijd ................................ 89
Hogeweert .................................. 33
Hogeweid ................. 20, 21, 25, 45
Hogeweijd .................................. 85
Hoijplaet .......................... 159, 160
Holmoer ..................................... 15
Holmoor ..................................... 85
Holmoors Acker ......................... 85
Holmoors Weijt ......................... 85
Holmoorsven ........................ 85, 89
Hoochrijm .................................. 68
Hoofdje ...................................... 25
Hoofdjes ..................................... 25
Hooffen ...................................... 24
Hoofjes ................................. 24, 25
Hoofke ....................................... 24
Hooftus ...................................... 25
Hoog van de Slijtersweijd ......... 23
Hoog van de Sluijtersweijd ....... 23
Hoogakker .................................. 68
Hooge Acker .............................. 21
Hooge Akker ........................ 21, 22
Hooge Hem .......................... 52, 53
Hooge Hemme ........................... 52
Hooge Hemme. .......................... 53
Hooge Meer ..................... 131, 132
Hooge Ven ................................. 90
Hooge Weid ............................. 238
Hooge Weidt .............................. 85
Hooge Weijd .......... 71, 85, 89, 109
Hooge Weijdt ....................... 57, 58
Hooge Weijt ...... 44, 56, 57, 61, 85,
89
Hooge Weijtge ............... 45, 60, 61
Hooge Weyt ............................... 85
Hooge Weyt, .............................. 85
Hoogeweidje ........................ 85, 90
Hoogeweijd .................. 59, 71, 109
Hoogeweijdt ............................... 85
Hoogh ...................................... 285
Hoogland .................................... 89
Hoogmeer ................................. 132
Hoogwaterstuk ......................... 135
Hoogweidje .............................. 162
Hoogzij ...................................... 67
Hooracker .................................. 47
Hooren Camp ........................... 195
Hoorencamp ............................. 195
Hoorn ......................................... 47
Hoornakker ................................ 47
Hoosje ........................................ 24
Hopmans Slijk ......................... 228
Hornacker .................................. 47
Horncamp ......................... 195, 209
Housse ........................................ 98
Houweerd ................................... 33
Huibert Mol ............................. 220
Huijbert Molles Slijck, ............ 220
Huijpe Ventge .......................... 236
Huijsvrouw .............................. 224
Huijxe Ventje ........................... 236
Huisvrouw ................................ 224
I
IJde Weij .................................... 40
IJde Weijd .................................. 40
IJde Weijt ................................... 39
IJdeddes Weijt ........................... 21
IJdeweid ............................... 39, 40
IJdeweijd .................................... 39
IJdeweijt ..................................... 40
IJff Thomas Slik ...................... 108
344
IJff Toms Slick ........................ 114
IJff Tonis Slick ........................ 223
IJff Toomes Slijck .................... 118
IJff Toomes Slijck ................... 118
IJserberg ..................................... 76
IJssenoort ................................. 221
Imkeoort ..................................... 75
Imkesoord .................................. 75
In de Duvelshoek ....................... 26
J
Jaap Jonge Slijk ....................... 225
Jachthout .................................. 246
Jacob Jonges Slick ................... 108
Jacob Pieter Remmis Slijk ......... 93
Jacop Jonges Coedijcker Slijck
................................................... 108
Jaghout ............................. 245-247
Jagtwoud .................................. 247
Jagwoud ................................... 247
Jan Aengeslick ..................... 51, 52
Jan Aentensven .......................... 24
Jan Aeris Torven .............. 102, 103
Jan Allerts Ven .......................... 24
Jan Almers Acker ...................... 47
Jan Boon .................................... 47
Jan Claasz Slik ........................... 61
Jan Claes Neeles Acker ............. 48
Jan Dieuwer Weijd .................. 248
Jan Dieuwer Weijt ................... 247
Jan Dieuwerts Weijde .............. 247
Jan Diewerts Weijt ................... 247
Jan Dircx Acker ................. 94, 103
Jan Dircx Westerbos .................. 55
Jan Dirks Acker ....................... 103
Jan Dirksz Akker ..................... 103
Jan Dirksz Stuk ........................ 132
Jan Doddeseweijt ....................... 21
Jan Doddesweijt ......................... 25
Jan Doddeweijt. ......................... 23
Jan Gers Ven .................... 121, 122
Jan Gerts Hooge Weyt ............... 82
Jan Gerts Hoogeweijt ................. 82
Jan Huijberts Acker ................. 169
Jan Jonges Middelven ................ 73
Jan Jonges Ven .......................... 73
Jan Keele Acker ....................... 111
Jan Keele Weijtge .................... 308
Jan Kot ....................................... 23
Jan Kots Weijd ........................... 22
Jan Maijers Ven ............... 8, 29, 30
Jan Mathijs Ven ....................... 194
Jan Matijs Ven ......................... 170
Jan Matijsz Venne ................... 170
Jan Matthijs weide ................... 189
Jan Matthijsweid ...................... 170
Jan Meijers acker ....................... 30
Jan Mijneers Slijck .................... 31
Jan Mijneers€Slijck ................... 31
Jan Mijnheer’s Slick .................. 31
Jan Mijnheers Slijk .................... 30
Jan Mijnheersslik ....................... 31
Jan Oudegerrits ........................ 240
Jan Paeijes Acker ..................... 110
Jan Pieters Ven .......................... 91
Jan Pruijs Acker ............... 100, 102
Jan Ringersakker ...................... 103
Jan Sijbets Weijtge .................. 217
Jan Sijbouts Weijtge ................ 217
Jan Stien’s Koedijcker Slijck
................................................... 106
Jan Stiens Acker ...................... 124
Jan Stiens Coedicker Slick ...... 106
Jan Stiens Coedicker Slijck ..... 106
Jan Stiens Coedickerslick ........ 106
Jan Stiens Koedijcker Slick
................................................... 106
Jan Stiens Koedijcker Slijck
........................................... 106, 108
Jannetjes Acker ........................ 125
Jannetjes Akker ........................ 125
Jannetjesakker .......................... 125
Jans Slick ................................... 81
Jantjes Acker ............................ 103
Jel ............................................. 107
Jelakker .................................... 107
Jelgersland ............................... 107
Jellinge Lant ............................. 107
Jellingelant ....................... 107, 108
Jellingerland ..................... 107, 108
Jellingerlant .............................. 108
Jeltje ......................................... 221
Jodenkerkhof ............................. 21
Jong Eelckes acker ................... 168
Jonge Elckes Acker ................. 168
Jooste Veen ................................ 90
Jooste Ven .................................. 90
K
Kaan ......................................... 159
Kalfsven ................................... 245
Kaper .................................... 91, 93
Karland ............................. 218, 219
Karlant ..................................... 219
Karneland ................................. 219
Karrewijn .......................... 272,275
Karwaij .............................. 272,275
Keijerkens ................................ 224
Keijzelenberg ............................. 41
Keizelenberg .................... 119-123
Keizelke ..................................... 40
Kemner ....................................... 93
Kenmeracker .............................. 38
Kennepacker .............................. 38
Kerckacker ................................. 29
Kerckeacker ................... 29, 57, 58
Kerckeackers .............................. 37
Kerckedriestal .......................... 118
Kerckeland ............................... 213
Kerckesantje ............................ 162
Kerckesantje van Calverdijck
................................................... 162
Kerckeslick ........................ 34, 174
Kerckeslyck ............................... 36
Kerckeven ................................ 173
Kerckeweijt .............................. 118
Kerckhoff ................................. 211
Kercklant .................................. 121
Kerkakker ................................ 193
Kerke Driestal .......................... 119
Kerke Slik .................................. 57
Kerke Slik Akkers .................... 36
Kerke Slik Weitje ...................... 36
Kerke Slikakkers .................. 36, 37
Kerke Slikweidje ....................... 36
Kerkedriestal ............................ 119
Kerkelant van Suijdscharwout
................................................... 215
Kerkeslik .............................. 36, 37
Kerkeslik Weijtje ....................... 35
Kerkhof ...................................... 48
Kerkslik ...................................... 35
Kerven ........................................ 61
Keur ........................................... 99
Keut .................................. 100, 102
Kirst ......................................... 301
Klaaske Ven ............................. 238
Klaver ......................................... 32
Klavertje ..................................... 20
Kleijne Hoefke ........................... 98
Kleijne Kuijer .......................... 218
Kleijne Plaat ............................... 63
Kleine Bisdomje ........................ 50
Kleine Hen ................................. 52
Kleine Hoefke ............................ 98
Kleine Kuijer ........................... 224
Kleine Lukkes ............................ 31
Kleine Slik ................................. 49
Kleine Weidje ............................ 53
Klincksool ........................ 228, 229
Klinkzool ......................... 227, 229
Kloet ............................... 32, 34-36
Klos ............................................ 43
Klosacker ................................... 43
Klosakker ................................... 43
Kneppelland ............................. 180
Koedijker ................................... 17
Koedijker Slick ........................ 111
Koedijkerslijk .......................... 107
Koekebacker ............................ 138
Koekebakker ............................ 135
Koelvoet ........................... 241-243
Koensen ..................................... 67
Koeslant ............................... 15, 16
Koetennest (huisnaam) .............. 55
Koetje ......................................... 15
Koetjesland ................................ 15
Kosseslijk ................................... 35
Koster ....................................... 166
Kosters Slijck ........................... 215
Kosters Ven ............................. 180
Koudoord ................................... 98
Kraackezandt ........................... 213
Kraeckesant .............................. 213
Kraekesant ............................... 213
Kraf .......................................... 118
Krekje ....................................... 159
Krekje op het Swiel ................. 159
Krekjen ..................................... 159
Kromacker ............................... 106
Krommezool ............................ 108
Kroneweid ............................ 58, 59
Kruijs ......................................... 30
Kruise ......................................... 30
Kruizing ..................................... 32
Kuijer ....................................... 224
Kuijers .............................. 224, 225
Kuijper’s Slijk ............................ 39
Kuijpers Ven ............................ 218
Kuik ........................................... 17
Kuipersven ............................... 218
Kuve ........................................... 62
L
Laag van de Goudenberg ........... 23
Laag van de Naijerweijd ............ 23
Laag van Slijterweijd ................. 22
Laan ......................................... 174
Laantje ............................... 89, 109
Laege Acker ............................. 109
Laege Hemme ............................ 51
Laen ......................................... 195
Laentje ..................................... 195
Lage Groet ................................. 94
Lage Hem ................................... 51
Lage Hemme ........................ 51, 54
Lage Stuk ......................... 153, 154
Lage Weid .................................. 49
Lampeweijdje ........................... 192
Lamplant .................................. 192
Lamslick ..................................... 59
Land op Seelant ......................... 68
Landeke Westerse Oort ........... 161
Lange Acker ......... 42, 84, 112, 240
Lange Acker ............................ 109
Lange Ackers ........................... 112
Lange Akker. ........................... 112
Lange Akkers ........................... 113
Lange Slick .............................. 174
Lange Weid .............................. 170
Lange Weiden .................. 168, 169
Latenstein ................................... 50
Leecqbon .................................. 126
Leege Hem ................................. 53
Leetgerhorn ................................ 21
Leewes ....................................... 92
Leigwater ................................. 167
Levendig .................................... 57
Levendig Weidje ........................ 58
Levendigh Waeijtie .................... 58
Lickelebon ............................... 123
Liefjes Oordje ............................ 19
Liese Slijk ................................ 224
Liesseslijk ................................ 224
Lijbelant ................................... 236
Lijmoort ..................................... 24
Lijsbet Gerrit Baeltges Weijt
................................................... 183
Lijsebet Gerijts Boeltjes Weijt
................................................... 192
Lijsebet Gerrijts Boeltjes Weijt
................................................... 183
Lobbe ......................................... 76
Lodder ........................................ 29
Loopakkers ................................ 76
Lootgeaehorn ............................. 23
Lucas Land ....................... 8, 30, 31
Lucas Landt ............................... 30
Lucas Weijdt .............................. 29
Lucas Weijt ................................ 30
Lucels Weijt ............................... 30
Luckes Lant ............................... 30
Luijkes ................................. 30, 31
Luijkes Weid .............................. 29
Luijmoord ................................ 140
Luijmoort ..................... 22, 23, 140
Luimoord ................. 140, 144-146
Lumoordt ................. 140, 144-146
Lutgehorn, .................................. 23
Lutjehorn .................................... 23
M
Maarkes Slik .............................. 64
Maerten Doddes Acker .............. 22
Maremag .................................. 173
Margriet ..................................... 60
Margriets Hoogeweid ................ 60
Marijke ....................................... 72
Marken ....................................... 76
Markusslik ................................. 76
Matijs Ven ............................... 170
Mauritsbos ............................... 212
Meer ..................................... 96, 97
Meerakker .......................... 95, 103
Meerakkers .............................. 101
Meerstuk .................................. 132
Meertje ............................. 153, 154
Mees Aerien ............................. 120
Meete Aerien ........................... 120
Meijerts Ven .............................. 29
Mentenland ................................ 50
Merrie ............................... 227, 241
Meyerts Ven ............................... 29
Middel Saskeroort ...................... 61
Middelven ...................... 65, 66, 73
Middenweiden ......................... 163
Miente Quening ....................... 229
Miente Slijck .............................. 56
Miente Slijck ............................. 57
Mijeremaij ................................ 173
Mijn Knecht’s Acker ................. 67
Mijn Knecht’s acker .................. 67
Mijncnechts Ackere ................... 67
Mijneers acker ......................... 193
Minnezand ............................... 165
Moederslant ............................. 234
Moeij Ghuierte Slick ................. 39
Moeijcke Ventge ...................... 305
Moeijcke Weijt ........................ 251
Moeijcken Ventge .................... 305
Moeijckeweijt .................. 251, 252
Moeije Bon .............................. 100
Moeije Bon ............................. 100
Moeijebon ................................ 100
Moeremaech ............................. 173
Moeremaeijcke ......................... 173
Moeremaij ........................ 173, 174
Moerenmaij .............................. 173
Moermaij .................................. 173
Moersmaij ................................ 174
Moeycke Ventge ...................... 304
Mokerheijd ................................. 73
Mokkenberg ............................... 29
Mokkerslaag .............................. 29
Mokkersleeg .............................. 30
Molenakkertje .......................... 164
Molengroet ............................... 161
Molenstuk ................................ 133
Mollersacker .............................. 35
Mooije Bon .............................. 100
Moor ........................................... 17
Mormaij ................................... 173
Mouris Bos ............................... 212
Mourisbos ........................ 212-214
Mourisen Bos ........................... 212
Mourisse Bosch ....................... 213
Mourits Bosch .......................... 213
Mouwers Bosch ....................... 212
Mr. Matsse Ven ....................... 170
Mr. Toms Ven .......................... 170
N
Naijers Weijt .............................. 23
Naijersweijd ............................... 22
Nanne Ven ................................. 26
Nanneven ................................... 26
Nanneventje ............................. 159
Nantge Ven ...................... 159, 160
Nantje Ven ............................... 159
345
Nauwe Land ............................... 57
Neel IJff Reijer Stuck ................ 45
Neel Walicx Slick .................... 227
Neel Weijerts Weijt ................. 237
Neel Wijerts acker bij het Hoogh
Kerckhooff ............................... 181
Neel Wijerts Weijt ................... 237
Nesske Plaet ............................... 71
Neveslik ..................................... 51
Nieke .......................................... 71
Niekeland ................................... 71
Nieuwe Land .............................. 37
Nobele ........................................ 46
Noom Jans Slick ........................ 76
Noom Jans Slijck ....................... 76
Noom Jans Slijk ......................... 76
Noome Jans Slick ...................... 76
Noome Slick ........................ 76, 90
Noomke Ackere ......................... 52
Noomke Ackers ......................... 52
Noomke Akkers. .................. 51, 52
Noomkes .................................... 52
Noord Furck ............................... 78
Noorden Sicke Ven .................. 124
Noorder Aelcamp ..................... 211
Noorder Coninck ............. 224, 229
Noorder Eelff Gheerssen ......... 106
Noorder Elff ............................. 107
Noorder Elft Geerst ................. 107
Noorder Heijntgesool ................ 90
Noorder Heyntgesool ........... 89, 90
Noorder Hoefjen ........................ 33
Noorder Kercke Slick ................ 35
Noorder Kerkeslik ..................... 35
Noorder Molencamp ........ 194, 210
Noorder Molenkamp ................ 194
Noorder Moolencamp .............. 194
Noorder Quening ..................... 229
Noorderkoning ......................... 229
Noordwester Camp .................. 195
Norder Cuennin ....................... 229
Nouenslik ................................... 51
Nouwland ................................... 37
O
Ockers Weer ........................ 45, 57
Ockx Tuijn ............................... 119
Ockx Tuyn ............................... 119
Ocxtuijn ..................................... 98
oebuijne .................................... 228
Oijelant ....................................... 46
Oilant ......................................... 46
Olffen ......................................... 75
Omloop ................................ 53-55
Omloopke ................................... 54
Ooliffs Slick ............................... 76
Oolifs Slick ................................ 76
Oolifs Ven ................................ 240
Oom Aalbert .............................. 25
Oom Albert ................................ 25
Oom Heijne Ventge ................. 213
Oom Jaape Bosje ................. 97, 99
Oom Sijpe Acker ..................... 120
Oom Zijpe Slick ............... 217, 218
Oom Zijpke Slijk ..................... 218
Oom Zijpkeslijk ....................... 218
Oord ..................................... 19, 61
Oord .......................................... 20
Oord en Dokvisch .................... 101
Oord in de Klavers ..................... 69
Oorgat ........................................ 16
Oort .......................................... 161
Oortje ................................. 61, 113
Oortjes ........................................ 61
Ooskens ackertje ...................... 238
Oostend van Jongoome Ghrootven
168
Oostent van Jan Gaeves Grat
................................................... 111
Ooster Brecklant ...................... 219
Ooster Breecklant ............ 219, 220
Ooster Carlant .......................... 219
Ooster Holmoors Ven ................ 89
Ooster IJde Weijt ....................... 39
Ooster IJde Weyt ....................... 40
Ooster Oordt ............................ 161
Ooster Saskeroord ...................... 61
Ooster Saskeroort ...................... 61
Ooster Waelcamp ..................... 194
Ooster Walcamp ...................... 194
Ooster Zijtwinde ...................... 128
Oosteroert .................................. 61
Oosters Slick .............................. 62
Oostersche Oord ...................... 161
Oosterse Slick .......................... 215
Oosterse Ven van Aelmoor ........ 16
Oosterste Breekland ................. 219
Oosterste Oord ......................... 161
Oosterste Weijd ....................... 161
Oosterven ................................... 89
Oosterweijt ................................. 39
Op Seelant ............................. 68-70
Orsel ........................................... 51
Oude Groet ................................ 73
Oude Jaeps Acker ..................... 47
Oude Jan .................................... 46
Oude Keckhof .......................... 211
Oude Kerkhof .......................... 210
Oude Maertens Roosendael ....... 92
Oude Tuijn ................................. 83
Oude Ven ................................. 108
Outven ...................................... 306
Ouwe Jans Weijd ....................... 46
Ouwe Lant ................................. 61
Ouwe Reijers Tuijn .................... 84
Ouwe Reijers Tuyn .................... 84
Ouweweijerts Tuijn ................... 84
P
Paapsweid ................................ 168
Paarlbergsgroet ........................ 240
Paasweid .................................. 167
Paepe Tuijn ............................... 29
Paepelant .................................. 180
Page Ven .................................... 78
Pages Slijk ............................... 107
Pageslijk ................................... 107
Paijeslik .................................... 107
Papeland ................................... 180
Papelant .................................... 180
Papenland ................................. 180
Pascus Ven ....................... 241, 242
Pastorieacker ............................ 118
Pastory Acker ........................... 118
Pater ........................................... 72
Pelssers Tuijn ............................. 36
Peperland ............................. 37, 39
Piet Ghoijsacker ....................... 107
Piet Heyns Acker ....................... 97
Piet Keeles Weijtge .................. 244
Pieter Arys Acker .................... 107
Pieter Bassenslijk ..................... 221
Pieter Bossenslijk .................... 221
Pieter Burgers Slick ................... 83
Pieter Gerrijts Weijt ................... 37
Pieter Gerts Weijt ...................... 37
Pieter Harckes Ven .................. 235
Pieter Harks Ven .............. 234, 235
Pieter Jan Gaeijes Acker .......... 107
Pieter Jan Geyes Acker ............ 107
Pieter Keele’s Weijtge ............. 244
Pieter Keeles Weijtge .............. 244
Pieter Louris Ven ....................... 16
Pieter Remmes Slijck ................. 94
Pieter Remmes Slyck Ven ......... 93
Pieter Rensen ........................... 221
Pieter Weijerts Weijdje ............ 169
Pijlmeer .................................... 136
Pilatus ....................................... 231
Plaat ............................... 64, 71-73
Plaatjes ....................................... 72
Plaet ............................... 65, 71, 73
Plas ............................................. 37
Poepeweidje ............................. 165
Poepland .................................. 104
Pompstuk ................................. 166
Pootendel ............................. 73, 74
Poppenweid .............................. 165
Portuine .................................... 228
Poscamp ........................... 210, 211
Poschoort ................. 140, 144-146
Poschoort ................................ 144
Potendel ..................................... 74
Pouwelsacker ............................. 99
Prins ........................................... 83
Prins .......................................... 83
Proef ......................................... 175
Punt ............................................ 72
Puus ............................................ 83
R
Reaels Oort .................................. 7
Reel ................................ 7, 11, 166
Regthuis ..................................... 61
Reijer IJsbrantsz Acker .............. 35
Reijer Pietje Moeijckes Acker
................................................... 128
Reijers Camp .............................. 66
Reijers Weijd ............................. 22
Reijerslant ........................ 125, 126
Reijersweijd ............................... 23
Reijmkelant .......................... 31, 32
Reijnkeland ................................ 32
Rentenaar ............................. 32, 73
Rentenaars Laag ......................... 73
Rentenaarslaag ..................... 72, 73
Rentenaer .............................. 32-34
Renteners Slijck ......................... 63
Rietgors ...................................... 51
Rietplaet ........................... 159, 160
Rieuwerts Ventge .................... 248
Riewerts Ventge ....................... 248
Rijer Isebrants Acker ................. 35
Rijnkeland .................................. 31
Rinkeland ................................... 35
Roesendael ................................. 93
Roockers Middelven .................. 66
Roosendaal ................................. 93
Roosendael ........................... 92, 93
Roosendal .................................. 93
Rosendaal ................................... 93
Rosendal .................................... 93
Rot .............................................. 40
Ruijgers Ven .............................. 41
Ruijgersven ................................ 41
Ruijscamp ................ 194, 209, 211
Ruijter ...................................... 234
S
Sacke Ven ................................ 100
Sackeven .................................. 100
Sanger Hem .......................... 48, 49
Sangers Hem ........................ 48, 49
Sangerts Eem ............................. 49
Sant .......................... 162, 164, 167
Santge bij de Harp ................... 167
Santgen aan de Harpsloot ........ 167
Santje ............................... 166, 215
Santoort ................................ 65, 74
Santven .................................... 215
Saske Ven ........................ 100, 306
Sasker Oord ............................... 61
Saskeroord ................................. 61
Saskeroort .................................. 61
Saskers Oort ............................... 61
Schavemaker ............................ 118
Schilven ................................... 217
Scholver ..................................... 66
Schooltjes ................................... 61
Schoorel Bosch ............................ 7
Schotvangersacker ................... 122
Schout Bos ................................. 75
Schout Slijk .............................. 123
Schoutebos ........................... 68, 75
Schoutelants ..................... 308, 309
Schoutenbos ................... 67, 74, 75
Schoutenbos .............................. 75
Schoutenlantge ......................... 309
Schoutenlantje ......................... 309
Schoutgen .................................. 58
Schoutjen ................................... 58
Schoutslijk ............................... 229
Schrijver weidje ......................... 98
Schuijt ...................................... 126
Schuijt Slijck ............................ 229
Schuijtemakers Zuijderste Acker
..................................................... 48
Schuijtje ........................... 102, 126
Schuijts Slijck .......................... 229
Schuitland ................................ 193
Schuitslijk ................................ 229
Schuytemaeckers Acker ............. 48
Sebastiaen Slick ......................... 76
Sebastiaens Hoeff ...................... 96
Sebastiaens Slick ....................... 67
Sebastyaens Slick ...................... 76
Serpent ................................. 89, 90
Seven Geerssen ............................ 7
Sicke Ven ................... 91, 123-126
Sickelant .................................. 124
Sickeven ................... 121, 125, 126
Sieleven ............................ 216, 217
Sievert Heijms Ventge ............. 163
Sij Pieters Slick .......................... 78
Sijberichs Slick .......................... 76
Sijberijgen Slick ........................ 75
Sijberijgenslick .......................... 76
Sijbers Weidje ............................ 75
Sije Slijck ......................... 217, 218
Sijmen Sijmens Weijt ................ 59
Sijmen Sijmensweijt ................. 60
Sijmon Heijnes Slijck ................ 42
Sijmons Weid ............................. 60
Sijtwind ...................................... 56
Sijtwint ....................................... 57
Sijtwint bezuiden de Botsloot
..................................................... 48
Sikke Ven ......................... 124, 126
Sikkeven .......................... 124, 125
Silven ............................... 216, 217
Silven, ...................................... 217
Simons Weid .............................. 60
Simons Weidt ............................. 59
Simons Weijd ............................. 59
Simonsweid ................................ 59
Sint Jans Kerckelant ................ 231
Sinte Bastijaens Hoef ................. 96
Sinte Bastyaens Hoeff ............... 97
Sintebastiaens Houfe ................ 99
Sintebastiaens Slick ................... 76
Sintebastiaens Slijck .................. 67
Sintebastiaenslijck ..................... 68
Slick ............................. 84, 85, 225
Slick op de Harp ...................... 165
Slickers Ven ............................... 93
Slickgen ..................................... 42
Slickje ........................................ 42
Slijck ................ 159, 174, 218, 219
Slijck bij Scheelven ................. 218
Slijckje ................................. 42, 53
Slijk ............................................ 49
Slijtersweijd ............................... 23
Slik ............................................. 50
Slikje .................................... 42, 53
Slikken ..................................... 224
Slikkersven ................................ 93
Slikkersven ............................... 93
Slikkerven .................................. 93
Slingerroos ............................... 102
Slobber ..................................... 175
Slobbertje ................................. 175
Slobbertje, ................................ 189
Slotje .......................................... 93
Slotjes ............................... 113, 114
Smalke ..................................... 227
Snoeckcamp ..................... 196, 209
Snoekcamp ............................... 209
Snoekkamp .............................. 209
Snuifke ..................................... 102
Snuijfke .................................... 102
Snuijst ...................................... 126
Spanjaard’s land .............. 159, 160
Spanjaardsakker ............... 159, 161
Spanjaarts Slik ......................... 159
Spanje ....................................... 159
Sparcke Ven ............................. 235
Sparkeven ................................ 236
Spickerboor .......................... 92, 93
Spieringcamp ................... 209-211
Staal ......................................... 121
Stadeweid ................................... 50
Stadsweijd .................................. 24
Staert ................................ 219, 220
Stapel Hendrik ........................... 33
State Acker ................................. 42
Steen ......................................... 108
Steenacker ................................ 102
Steert ................................ 220, 225
Steete Acker ............................... 42
346
Stekelenweid ............................ 165
Stenacker .................................. 102
Stienacker ................................ 102
Stienackers ............................... 102
Stinkhoorn ................................ 159
Streng ..................................... 7, 39
Strenge ................................. 38-40
Strengen ..................................... 39
Strengh ....................................... 39
Strenghe ............................... 38, 39
Strijnge ................................. 39, 40
Stuiting ....................................... 29
Suider Elff Geers ..................... 110
Suijder Aelcamp .............. 210, 211
Suijder Coninck ...................... 229
Suijder Kuennin ....................... 229
Suijder Molencamp ......... 194, 210,
211
Suijder Moolencamp ................ 211
Suijderste Eelf Geerzen ........... 111
Suijderste Elf Geers ................. 111
Suijderste Molencamp ............. 211
Suren Arbeijt .............................. 19
Suuren€Arbeijt ........................... 18
Suyder Heyntgesool ................... 90
Swaansoord .............................. 308
Swiel ........................................ 160
T
Taams Ven ............................... 240
Taems Ven ................................. 41
Taems Weijd .............................. 42
Taems Weijt ............................... 43
Taemse Weijt ....................... 42, 43
Taemseweid ......................... 42, 43
Taemseweijt ............................... 42
Taemsse Weijt ............................ 41
Taemsweij .................................. 42
Taevelke ........................... 228, 232
Tafel ......................................... 232
Tafelke ..................................... 232
Tafeltje ..................................... 232
Takkebos .................................... 51
Tamis Weijt ................................ 43
Tamisses Landt .......................... 43
Teet Sijmens Slick ..................... 33
Teet Sijmons Slijk ...................... 26
Tesselaar .............................. 69, 70
Testamentje ................................ 46
Tokke ....................................... 136
Tolkebos .................................. 169
Tor ............................................ 109
Tornens Uijlacker .................... 105
Torven ........................ 74, 103, 136
Trijn Garbrantsweijt ................ 193
Trijn Garment Toms Weijd ..... 193
Trijn Land ................................ 215
Trijn Rootjesakker ................... 193
Trijne Land .............................. 214
Trijne Lant ............................... 215
Trijneland ......................... 214, 215
Trijnelant .......................... 214, 215
Trinnelant ................................. 214
Trochgang ................................ 213
Trochgangs Acker ............. 213,214
Troggang .................................. 214
Troggangh ........................ 213, 214
Trompijper ............................... 224
Trompiper ................................ 224
Trompist ................................... 221
Tromppijper ............................. 224
Tuijn ........................................... 43
Tuijntge ............................ 181, 182
Tuijntgen .................................. 181
Tuijntje ....................... 81, 181, 182
Tuijntjes ................................... 181
Tuintje ........................................ 81
Twee Saadackers ................. 23, 97
Twin ......................................... 109
Twintje ..................................... 109
U
Uijlakker .................................. 105
Unjertuin .................................. 227
V
Vaellanden ................................. 83
Valander ......................... 77, 78, 83
Valonder ...................... 77, 78, 189
Van Olven .................................. 74
Varken ........................................ 49
Varkensweidje ........................... 49
Vechters Slick ............................ 38
Vechters slijck ........................... 38
Veenick ...................................... 84
Veer .......................................... 127
Veertien Snees ......................... 227
Vegter ......................................... 38
Vegters Slik ............................... 38
Veijlander .................................. 77
Veling ....................................... 165
Ven ...... 70, 71, 121, 178, 213, 240
Venakkers ........................ 179, 181
Venick ........................................ 84
Venje ........................................ 126
Verkenacker ............................. 100
Verloren hoek ............................ 39
Vickebon .................................... 47
Vier Morgen ............................. 132
Vijf Ackers bezuiden de
Fuijl Greb ............................. 34
Vijf Noorderste Ackers .............. 34
Vijfercke .................................. 174
Vijffertgen ................................ 174
Visbiens Ven .............................. 26
Viskers ..................................... 230
Visser ....................................... 230
Vlaerding ........................... 83, 241
Vlaerdingsacker ......................... 83
Vlarings Weijdje ...................... 304
Vogel .......................................... 68
Vogelaarsweijd ................ 300, 301
Vogelaarsweijt ......................... 300
Vogelaarsweijt, ........................ 300
Vogelaersweijt ......................... 300
Voockels Ven ....................... 20, 26
Voogel ...................................... 104
Voogelaers Acker .................... 104
Voogelaers Acker ................... 104
Voor de Seevenhuijse .............. 249
Voor de Sevenhuijsen .............. 249
Voorakkers ............................... 101
Voorencamp ............. 194, 195, 209
Voorncamp ............................... 194
Vork ................... 67, 76, 78, 81, 82
Vork Akkers ............................... 76
Vork Torven ............................... 81
Vrericx Slijk ............................... 39
Vrouweland ...................... 177, 179
Vrouwelandje ........................... 177
Vrouwelant ...... 175, 177, 178, 242
Vrouwelings Weijt ..................... 58
Vrouwenland ............................ 177
Vrouweslick ............................. 107
Vrouweslijck .................... 107, 108
Vuijle Greb .................... 33, 34, 36
Vuijle Grep ................................ 33
Vuijterdick ............................... 127
Vuijterdick, .............................. 127
Vuile Greb ............... 25, 32, 33, 35
Vuile Greb ................................ 33
Vuile Grep ................................. 36
Vurch ......................................... 95
Vuyle Grebbe ............................... 7
W
Waardjes .................................. 161
Wabben .................................... 224
Wabbes ..................................... 224
Wabbis ..................................... 224
Wandelaar ................................ 209
Wandelaar ............................... 210
Warmenhuizer acker .................. 94
Warmenhuizer acker ................. 94
Weelde ......................................... 8
Weer ......................................... 300
Weer ........................................ 300
Weese ............................... 220, 221
Weesje .............................. 220, 221
Weeskes ................................... 220
Weeze ....................................... 220
Weidakkers ................................ 73
Weideakkers .............................. 70
Weijde Heijning ............... 111-113
Weijersweid ............................... 58
Weijert Slik .......................... 32, 33
Weijerts Weijd ........................... 59
Weijtje .................................. 57, 58
Weiland aan het Cromwater
................................................... 159
Wepke Slijck ............................ 224
Wercken Dam ............................ 71
Werckendam ............................ 166
Werff ........................................ 299
Werkendam ........................ 71, 166
Werve ....................................... 300
Wese ......................................... 220
Wester Breecklant ............ 219, 220
Wester Camp ............................ 195
Wester Carlant ......................... 219
Wester Grondgat .................. 18, 21
Wester IJde Weijt ...................... 39
Wester IJdeweijt ........................ 40
Wester Jaghout ......................... 247
Wester Saskeroort ...................... 61
Wester van Holmoor .................. 17
Wester Waelcamp .................... 194
Westerbreekland ........................ 98
Westercamp ..................... 195, 196
Westerkerf .................................. 61
Westeroert .................................. 61
Westersche Oord ...................... 161
Westerse Oort .......................... 161
Westerse Oosterse Hoogh
van Reel .............................. 166
Westerse Ven van Aelmoor ....... 16
Westerse Ven van Holmoor ...... 16
Westervelt .................................. 50
Westerven .................................. 16
Westerven Hoge Wei ................. 85
Westerven van Aelmoor ............ 16
Westerven van Holmoor ...... 17, 89
Westerzijd Weijt ........................ 39
Wielbrood ................................ 233
Wielbroodjes ............................ 233
Wielbroot ................................. 233
Wielke Ven ...................... 192, 193
Wiepke ....................................... 54
Wijcker Slijck ...................... 73, 78
Wijers Weid ............................... 58
Wijerts Weijdje ........................ 249
Wijerts Weijt .............................. 58
Wijpke Slijck ........................... 224
Wilgenbos ................................ 141
Wilk ......................................... 308
Willigen bos ............................. 145
Wisse Slick ................................ 50
Wissen Slijk ............................... 50
Wissenslick ................................ 50
Wissenslijk ................................. 50
Wissenslik .................................. 51
Wisum Slik ................................ 50
Witlok ........................................ 90
Wubbie ..................................... 224
Wupkebos .................................. 55
Y
Yff Toms Slick ........................ 223
Yff Toomes Slick ..................... 118
Z
Zand ......................................... 165
Zandakkers ............................... 166
Zandje ...................................... 167
Zangersen ................................... 48
Zeef .......................................... 102
Zeeft ......................................... 102
Zeeland ....................................... 75
Zeeman ....................................... 96
Zeeman op Mauritsbos ............ 212
Zes Morgen .............................. 152
Zevenhuizen ............................... 94
Zijdewind ................................. 128
Zijdtwint .................................... 61
Zijpker Hoogland ....................... 84
Zuider Furck Ackers .................. 76
Zuider Hoeffken .................. 24, 98
Zuider Kercke Slick ................... 36
Zuiderkoning ........... 122, 229, 230
Zuiderste Begijnacker ........ 95, 119
Zuijder Kruijs ......................... 8, 30
Zuijderslik .................................. 30
Zuijtwesthorn ............................. 91
Zuijtwesthorn van Boonoort
................................................... 124
347
Index Waternamen
A
Aangesloot ....................... 188, 253
Achterburggracht ......................... 5
Achtergracht ............ 270, 276, 311
Achtergraft ............................... 299
Aelmoorsloot ............................. 16
Aengesloot ...... 168-170, 193, 194,
253
Aenjesloot ................................ 170
Agterburgsloot ......................... 260
Agtergracht .............. 292, 293, 298
Agterringsloot .......................... 303
Aingesloot ................................ 253
B
Balksloot ...................................... 5
Barchsloot ................................ 174
Bardewiel ................................. 244
Bardewielsloot ......................... 243
Barnde Wiel ............................. 244
Barndewiel ................... 5, 244, 265
Barndewielsloot ....... 244, 253, 315
Barnewiel ........ 176, 177, 242-244,
265, 266
Barnewielsloot ........ 175, 177, 178,
241-244, 265
Barrende Wiel .......................... 244
Barrendewiel ............................ 244
Bodtsloot .................................... 48
Bodtsoolsloot ............................. 44
Botsool ................................. 43, 50
Botsoolsloot ...... 42, 44, 45, 49, 50,
62
Botssool ..................................... 62
Botzoolsloot ............................... 45
Boucke Slick ............................. 29
Brugsloot ............ 26, 188, 247, 251
Buijtersloot .............................. 170
Burchsloot ....... 170, 174, 244, 245,
247, 252, 271
Burchtsloot ............... 244, 249, 276
Burggracht ............................... 311
Burgsloot ......... 168, 170, 171, 175,
188, 189, 246, 248, 249, 252,
259, 262, 265, 270, 282
Burgtsloot ................................ 248
C
Coedickerslicksloot ................. 106
Coedijckervaert .......................... 62
Corsloot ........... 173, 174, 178, 179,
192, 193, 234, 235, 237, 238,
240-245, 247, 248, 250-252
Cortsloot .................. 179, 240, 253
Crolissloot ....... 215, 216, 235-237,
239, 249, 253
Crolussloot ............................... 215
Crommesloot ............................ 103
Crommesool ............ 218, 220, 221,
223, 229, 230
Crommesoolsloot ............. 103, 111
Crommezool ..................... 224, 230
Cromsool .................. 220, 221, 250
Cromsoolsloot .......................... 221
Cromwater ....................... 159-161
D
Dergmeer Ringsloot ................. 155
Dergmeers Ringsloot ................. 11
Diepsmeer .................................. 15
Diepsmeer ringsloot ................. 120
Diepsmeerringsloot .............. 61, 95
Diepsmeersloot ................ 106, 120
Dingesloot ................................ 253
Doedingssloot ............................ 96
Doemersloot ......................... 94, 96
Doesemsloot ............................ 253
Doesensloot ........ 96, 101, 169, 253
Doessensloot .............................. 13
Doevensloot ................... 89, 96, 97
Doeversloot .............................. 101
Doevesloot .......... 6, 92, 94-96, 98,
138
Doezesloot ................................. 94
Doussensloot .............................. 96
Douvingsloot ........................... 155
G
Garbrand Zegersloot ................ 105
Garbrand Zegerssloot ..... 104, 109,
113
Garbrant Seegerssloot .............. 106
Garbrant Segherssloot .............. 106
Garbrant Zegerssloot ......... 97, 100
Garbrant Zegerssloot. ................ 94
Garment Garment Seegerssloot
................................................... 109
Garment Garment Seegerssloot.
................................................... 108
Garment Seegerssloot ..... 100, 106,
111
Garment Seeghers sloot ........... 105
Garment Zeegerssloot ........ 81, 110
Garment Zegerssloot ................ 110
Ghrontgatssloot .......................... 22
Graft ......................................... 276
Grebsloot ............ 32, 37, 50, 53, 62
Grijssloot .............................. 57, 62
Grondgatsloot ......... 15, 18, 21, 22,
29, 62
Grondgatslootje ............. 18, 22, 23
Grontgadt ..................................... 7
Grontgat ....................................... 6
Grontgate ..................................... 6
Grote Togt ................................ 133
H
Haerelijsloot ............................. 173
Hangelesloot ............................ 124
Harp sloot ................................. 167
Harpsloot .................................. 253
Helmoorsloot ....................... 16, 62
Hoefsloot ...................................... 6
Hofkesloot ...................... 21, 26, 62
Hoifslote ...................................... 6
Holmoors meer .......................... 16
Holveert ......................... 24, 37, 98
Hongersloot ....... 41, 214, 215, 218,
221, 224-226, 234, 236, 237,
248, 249, 253
Hoofkessloot .............................. 62
Hooftkessloot ............................. 38
Hoogesloot ............................... 263
Hopmansloot ............................ 101
I
Ive Pietersloot .......................... 233
Ive Pietersloot ......................... 233
Ive Pieterszsloot ....................... 254
J
Jan Ringersloot ........ 234, 236, 248
Jan Ringerssloot ...... 236, 237, 249,
253
K
Kalverdijksloot ........ 4, 8, 205, 254
Keppelsloot .............................. 101
Kerkedijksloot ......................... 269
Kerkmeer ringsloot .......... 169, 253
Kerkmeer ringsloot ................... 94
Kerkmeer Ringsloot. ................ 253
Kerkmeer’s ringsloot, ................ 90
Kerkmeerringsloot ............ 75, 178,
219
Kerkmeersloot .......................... 253
Kleimeer ringsloot ..................... 58
Kleimeerringsloo ....................... 61
Koedijker Vaart ........................... 7
Koogsloot ................................. 304
Korsloot .......... 173, 179, 180, 189,
192, 234, 240, 245, 248, 251
Kortsloot .......... 101, 241, 248, 253
Kortsloot ................................. 101
Krommesloot ........................... 251
Krommezool ............ 155, 220, 225
Kromwater ........................... 6, 160
L
Laansloot ....... 5, 10, 101, 173, 174,
181, 183, 253
Laanstoot .................................. 189
Laensloot ......... 173, 174, 180-183,
194
M
Meersloot ................................. 152
Middel Corsloot ....................... 247
Molensloot ..................... 6, 74, 253
Molentocht ....................... 137, 311
Molentogt ......... 134, 254, 260, 303
Moorsmeer ............................ 18-20
Moorsmeersloot ......................... 16
Mouritsbos ............................... 213
Muil ............................................ 29
N
Nieuwe Grebsloot ...................... 32
Noorder Corsloot ............. 179, 192
Noorder Winterweg ................. 193
Noordertocht ............................ 311
O
Ongersloot ........................ 236, 253
Onweersloot ....................... 41, 122
Oorgatsloot .................... 17, 85, 89
Oorgatslootje .............................. 16
Ouwe Awersesloot ..................... 26
Ouwe Awersloot ........................ 62
P
Payen sydewinde ......................... 6
Payen Zijtwinde ........................... 6
Pieter Jansloot .......................... 253
Pieter Janssloot ........ 177, 241, 242
Pieter Jansz Ringerssloot ......... 237
Pieter Ringersloot ........... 214, 215,
226
Pieter Ringersloot ................... 249
Pieter Ringerssloot ........... 236, 249
Pieter Ringssloot ...................... 253
Polsloodt .................................. 109
Polsloot ....... 67, 81, 82, 85, 91, 92,
95, 98, 100, 102, 103, 105,
107, 109, 111, 119, 120, 122,
123
Polssloot ................................... 109
Pompsloot .................................. 62
R
Raijersloot ................................ 251
Reijersloot ........ 233-235, 250-252,
254
Rekere ................ 14, 201, 204, 205
Remmerssloot ...................... 38, 62
Richara ..................................... 204
Rijnsloot ................................... 307
Ringerssloot ..................... 237, 249
Ringsloot .................................. 311
ringsloot van de Derchmeer ...... 78,
81
ringsloot van de Derckmeer ...... 76,
78
Ringsloot van de Dergmeer ...... 65,
76, 78, 81, 85, 89
ringsloot van de Diepsmeer ...... 16,
24, 38, 85, 89, 97, 98, 100,
103, 105, 110, 121, 125-128,
138, 144, 145, 153-155
ringsloot van de Diepsmeer ...... 38
ringsloot van de Greb ......... 35, 39,
51
ringsloot van de Greb ............... 35
ringsloot van de Kerckmeer
................................................... 194
ringsloot van de Kerkmeer ....... 7375, 91, 94, 182, 213, 218,
219, 241
ringsloot van de Kerkmeer ....... 94
ringsloot van de Kleimeer .......... 59
ringsloot van de Meer .............. 194
Ringsloot van de Moorsmeer
..................................................... 18
ringsloot van de nieuw bedijkte
Diepsmeer .................................. 16
ringsloot van de Oude Greb ....... 50
ringsloot van Helmoorsmeer ..... 89
rngsloot van de Kerckmeer ........ 75
S
Santsloot ........ 71-73, 81, 165, 167
Saskersloot ........ 45-48, 50, 57, 58,
60, 62
Seevenhuijsersloot ................... 302
Serwiel ..................................... 253
Sevenhuisersloot ...................... 302
Sielevensloot .................... 215, 216
Sijersloot .................................... 39
Sijlvensloot .............................. 254
Sijpesloot ................................... 82
Sijpkesloot ................. 6, 81, 82, 84
Silevensloot .............................. 218
Sillevensloot ............................ 213
Silvensloot ............................... 254
Silversloot ........ 214-219, 253, 254
sloot van de Staartmolen ......... 161
Snijdersloot .......................... 40, 41
Somersloot ....................... 127, 128
Staartmolensloot .............. 165, 253
Staartmolentogt ................ 161, 165
Suijdersloot .................... 39, 42, 62
Suijer Corsloot ......................... 242
Suijersloot ........ 39, 40, 42, 45, 127
Swiel ........................ 159, 160, 162
Swieldersloot ........................... 253
Swielsloot ........................ 162, 253
T
Therelingermeer ......................... 15
Tjaarlingermeer .......................... 15
Tjarlingermeer ........................... 20
Tochtsloot ................................ 307
Tochtsloot van de Kerckmeer
........................................... 194, 211
Trijntgesloot ..... 124-126, 231, 232
Trijntjesloo ............................... 231
Trijntjesloot ........ 8, 121, 228, 231233, 251, 253
Trijntjessloot ............ 121, 228, 231
Trintjesloot ............................... 231
V
Vaarsloot .................................... 62
Vaarsloot Molentocht .............. 311
Veer ................................ 58, 60, 62
Veert ........................................... 32
Visbiens Ven .............................. 29
Voorburggracht ................ 246, 293
Voorburghsloot ........................ 245
Voorburgsloot ......... 248, 249, 260,
261, 281, 293, 296
Voorburgsloot ......................... 277
Voornurgsloot .......................... 260
Vuijle Grebslootje ...................... 35
Vuile Grebsloot ................ 7, 32, 62
W
Waaie Gat ............................ 10, 14
Waartje .................................. 6,311
Walsloot ................................... 175
Wegsloot .................................. 175
Weijde Heijning ....................... 109
Wezelsloot ..................... 20, 23, 62
Willem Jan Paitessloot ............ 214,
253
Willem Kerkmeersloot ............. 253
Winterwech ..... 168, 169, 182, 193,
213, 232, 233, 236-241
Winterweg ........... 4, 8, 10, 73, 101,
118, 168, 178-181, 194, 205,
212-214, 224-228, 232, 233,
235-240, 254
Winterwegh .............. 213, 226, 240
Winterwegsloot ........................ 232
Z
Zandsloot ................... 72, 167, 253
Zeewiel ......................................... 6
Zegerssloot ................................. 98
Zevenhuijser sloot ................... 302
Zijtwinde ...................................... 4
Zilversloot ........ 101, 213, 215-218
Zomersloot ................... 4, 127, 128
Zuider Korsloot ................ 244, 250
Zuidersloot ........................... 40, 62
Zuijder Korsloot ...................... 250
Zuijdersloot ................................ 40
Zuijer Korsloot ......................... 249
Zwielsloot ................................ 101

Vergelijkbare documenten

Waar verbleef Drebbel in Alkmaar?

Waar verbleef Drebbel in Alkmaar? Appelman K. ........................................ 129 Appeteijd Jan Jansz ............................... 97 Appetijd Klaas ..................................... 60 Appetijt Jan ...................

Nadere informatie