Gaastra International Footwear

Commentaren

Transcriptie

Gaastra International Footwear
Het complete team van Gaastra International
Footwear: Mark Sydavong, Mark van der Wal,
Sandra Guldemond, Harold van Genderen, Charles
Vierling, Roelant Molenaar, Hester Vlamings, Joyce
Wierda, Lindsey van Haperen en Kim Kroon (v.l.n.r.)
Gaastra International Footwear
profileert zich met verbreed schoenenaanbod
Met de introductie van de collectie voor voorjaar/zomer 2011,
over ongeveer twee maanden, treedt Gaastra International Footwear voor het eerst in de openbaarheid. Aan de lancering van
de eerste, volledig in eigen beheer ontworpen, ontwikkelde en
geproduceerde schoenencollectie ging een voorbereidingstijd
van zo’n acht maanden vooraf. Gaastra International Footwear
fungeert zelfstandig binnen de Gaastra groep, waardoor het
zijn eigen collectie- en distributiebeleid kan voeren. Vanzelfsprekend is er een nauwe samenwerking met Gaastra International Sportswear. Doordat het nieuwe schoenenbedrijf in
hetzelfde moderne bedrijfspand in Amstelveen is gevestigd als
de sportswear-unit, kan optimaal worden geprofiteerd van de
synergievoordelen, met name van de backoffice-faciliteiten en
de styling- en designafdeling. Gaastra International Footwear
wordt geleid door Mark van der Wal, een ervaren en internationaal georiënteerde professional op schoenengebied.
22 Sport Partner
Toen Gaastra vorig jaar besloot de samenwerking met
Footex International te beëindigen, waren de prestaties
van de licentiehouder van Gaastra Footwear absoluut
niet de reden voor het afscheid, zo vertelt Mark van
der Wal. “Footex heeft zeven jaar lang uitstekend werk
geleverd. Gaastra is als lifestyle- en casualschoenenmerk
door Footex goed in de markt gezet. McGregor Fashion
Group, de eigenaar van het merk, achtte echter de tijd
rijp om de expansie van Gaastra Footwear in een hogere
versnelling te brengen. Om dit te bewerkstelligen is het
- zo menen zij - noodzakelijk om direct op de markt te
zitten, om maximaal gebruik te maken van de synergie
met Gaastra kleding en om de distributie goed onder
controle te houden. Een stelling die ik vanuit mijn
internationale ervaring in het schoenenvak volledig
onderschrijf.
Daarmee wil ik niets afdoen van het distributiebeleid dat
Footex heeft gevoerd. Gaastra Footwear ligt bij de juiste
typen winkels en dat willen we graag zo houden. Tegenover bestaande dealers wil ik dan ook duidelijk stellen dat
degene die Gaastra Footwear als een volwaardig en serieus
merk in zijn winkel voert, absoluut niet hoeft te vrezen dat
we de samenwerking met hem zullen beëindigen.”
VERDERE GROEI VOORAL VIA EXPORT
“In de volgende groeifase, die we vanuit onze eigen
organisatie zullen initiëren, gaan we ons vooral richten
op twee speerpunten: allereerst de verbreding van
de collectie en in de tweede plaats de expansie in het
buitenland. Op beide terreinen bestaan grote groeikansen voor Gaastra Footwear. Daarvan zijn we overtuigd!”, antwoordt Van der Wal als we hem vragen wat
Mark van der Wal:
“We versterken onze partnerships via
kwalitatieve samenwerking met onze dealers”
zijn jonge bedrijf anders gaat doen dan de voormalige
licentiehouder.
“In de Benelux zijn we goed gesettled met onze
schoenen, met dank aan Footex. Dit neemt niet weg
dat we op onze thuismarkt nog mogelijkheden zien
voor een zekere mate van groei, zonder ons huidige
dealernetwerk te benadelen. Maar de grootste expansiekansen liggen in het buitenland. Gaastra Sportswear
is wat dit betreft ons beste voorbeeld. Op het gebied
van kleding groeit Gaastra bijvoorbeeld in Duitsland
zeer voorspoedig en ook in andere Europese landen
zijn de vooruitzichten zonder meer gunstig. Waarom
zou dat met Gaastra schoenen niet het geval kunnen
zijn? In de bestaande en nieuwe exportlanden kunnen
we voor beide productgroepen gebruik maken van één
distributieorganisatie met afzonderlijke verkoopteams,
net zoals in de Benelux, wat de slagvaardigheid en
efficiency alleen maar ten goede komt.”
UITBREIDING NAAR BOVEN EN BENEDEN
Pratend over de verbreding van de collectie maakt Mark
van der Wal duidelijk dat Gaastra Footwear, in lijn met
Gaastra Sportswear, een nautisch georiënteerd lifestylemerk is en blijft. “Qua collectiesamenstelling zullen we
voortbouwen op de stevige basis die de voormalige
licentiehouder heeft gelegd. Van Gaastra Footwear hoeft
niemand extravagante mode-uitspattingen te verwachten.
Dit neemt niet weg dat we uitstekende mogelijkheden
zien voor verbreding van het bestaande aanbod met
nieuwe modellenseries en nieuwe prijsklassen.
Momenteel ligt de kern van ons aanbod tussen €79 en
€99. Hiermee maken we Gaastra schoenen bereikbaar
voor een breed koperspubliek. Daar gaan we niet aan
tornen. We breiden het prijsspectrum echter verder uit,
zowel naar boven als naar beneden.
Met rijker uitgevoerde modellen enerzijds en sterk
geprijsde ‘value for money’ schoenen anderzijds
verwachten we nieuwe groepen consumenten voor het
merk te kunnen winnen. Ik wil hieraan direct toevoegen
dat Gaastra Footwear altijd zal blijven staan voor een
hoogwaardige kwaliteit en een onderscheidende look.”
materiaalgebruik en afwerking gebaseerd zijn op het
‘every shoe has a story’ principe. Mark van der Wal
heeft hiervoor een duidelijke reden. “Gaastra is niet het
enige nautische lifestylemerk op de markt, al is het - wat
mij betreft - wél het meest authentieke label. De historie
gaat immers terug tot 1897. Welk ander nautisch merk
kan dat zeggen!?
Voor ons is de gevestigde naam van Gaastra in de wereld
van de zeilsport een reden te meer om producten te
maken die zich duidelijk onderscheiden van het overige
aanbod. We zijn het bijna aan onze stand verplicht.
Daarom hebben we zes unieke details ontwikkeld
waaraan een schoen direct en zelfs op afstand herkenbaar
is als Gaastra product. Details die duidelijk gelinkt zijn aan
de rijke historie van Gaastra als gerenommeerd zeilmerk.”
GEWELDIGE NIEUWE UITDAGING
Voor Gaastra International Footwear is een volledig
nieuw team geformeerd, dat stuk voor stuk bestaat uit
ervaren mensen met expertise op verschillende terreinen
van het schoenenvak. Het team is in nauw overleg met
de eigenaren van Gaastra samengesteld door Mark
van der Wal, die aangesteld is als General Manager
Footwear. Mark rapporteert direct aan de directie van
McGregor Fashion Group. Hetzelfde geldt voor Marc
Kooiman en Hans Zwolsman, die leiding geven aan
Gaastra International Sportswear. Hetzelfde geldt voor
Gaastra Pro, het bedrijf dat in de vorm van een jointventure tussen Gaastra en Mark Blees de professionele
zeilkleding voor het merk vervaardigt.
Mark van der Wal kijkt terug op een alleszins succesvol
verloop van zijn carrière in de internationale schoenenbusiness tot nu toe. In de afgelopen zes jaar was hij als
Marketing & Product Directeur medeverantwoordelijk
voor de krachtige expansie van K-Swiss in Europa. Mark
beschouwt zijn kersverse job bij Gaastra als een geweldige
nieuwe uitdaging. Hij voelt zich sterk aangesproken door
de hoofddoelen die de eigenaren met Gaastra Footwear
willen realiseren, namelijk internationale expansie en
verbreding van het schoenenaanbod. Twee terreinen
waarop Van der Wal - niet toevallig - in het eerste deel
van zijn loopbaan zijn sporen heeft verdiend.
‘EVERY SHOE HAS A STORY’ PRINCIPE
Momenteel ligt zo’n 5% van de Gaastra schoenen
boven de grens van €100. Van der Wal wil dit aandeel
geleidelijk verhogen naar circa 15%. Het aanvangssegment moet in de toekomst ongeveer 25% van de
collectie in beslag gaan nemen. In eerste instantie zal
deze categorie voornamelijk worden ingevuld met trendy
canvas sneakers met gevulkaniseerde rubber zool. In
het genoemde kernassortiment handhaaft Gaastra
een aantal populaire ‘statement’ modellen. Daarnaast
komen er nieuwe, rijkere varianten op deze schoenen en
introduceert het merk diverse volledig nieuwe modellen.
In de collectie voor voorjaar/zomer 2011 (waarover later
meer) zal reeds te zien zijn dat de modellering, styling,
Charles Vierling, een veelzijdig expert op het gebied van
lifestyle schoeisel die in het verleden een belangrijke
bijdrage heeft geleverd aan het op de markt zetten van
de schoenencollecties van onder andere de merken L.A.
Gear en O’Neill.
Het ontwerpteam wordt ondersteund vanuit de zwaar
bezette stylingafdeling van Gaastra International Sportswear. ‘Footwear’ mag dan op alle terreinen volledig
onafhankelijk opereren, dit neemt niet weg dat dankbaar
gebruik wordt gemaakt van de creatieve expertise die in
Amstelveen ruimschoots aanwezig is. Temeer daar de
Gaastra schoenen en kleding qua styling en kleurgebruik
op geraffineerde wijze aan elkaar gelinkt zullen zijn.
Eind april zal het ‘Footwear’ team uit zo’n tien
medewerkers bestaan, zo verwacht Mark van der
Wal. Een bewijs temeer dat McGregor Fashion Group
bereid is stevig te investeren in de groei van Gaastra
International Footwear.
SHOWROOMS IN AMSTELVEEN EN NIEUWEGEIN
Alhoewel de lancering van de collectie voor volgend
voorjaar dus nog even op zich laat wachten, is volgens
Mark van der Wal de tijd rijp om als nieuwe organisatie
achter Gaastra Footwear naar buiten te treden. Gaastra
International Footwear legt de laatste hand aan een
presentatie in boekvorm, waarin de dealers en relaties
uitgebreid geïnformeerd worden over alle aspecten en
achtergronden van het merk. Verder zullen de dealers
worden uitgenodigd voor een informatie-avond in
Amstelveen, waar zij persoonlijk kennis kunnen maken
met het voltallige team en met de nieuwe collectie.
Op het Gaastra hoofdkwartier krijgt Gaastra Footwear
een eigen showroom ter beschikking. Maar daarnaast
gaat het merk zich met een permanente showroom in
C.A.S.T. in Nieuwegein vestigen. Een duidelijk signaal dat
de schoenvakhandel, samen met de sportdetailhandel,
een belangrijk afzetkanaal blijft voor het merk. Op
dit moment is sprake van een overlapping van circa
5% bij de dealernetwerken van Gaastra Footwear en
Gaastra Sportswear. Mark van der Wal verwacht dat dit
percentage iets hoger zal komen te liggen als gevolg van
de verbreding van het aanbod, maar dat dit beslist niet
ten koste zal gaan van de bestaande dealers.
EIGEN TEAM VAN ERVAREN SCHOENEXPERTS
Verder bestaat het team uit twee ervaren Account
Managers die de verkoop gaan behartigen. Harold van
Genderen is verantwoordelijk voor Gaastra Footwear
in Zuid-Nederland. Roelant Molenaar neemt de
commerciële activiteiten in Noord-Nederland voor zijn
rekening. Momenteel is Van der Wal nog op zoek naar
een derde Account Manager voor Midden-Nederland en
naar een Sales Manager.
Het eigen ontwerpteam telt drie ervaren designers
op het gebied van respectievelijk dames-, heren- en
juniorschoenen en een geroutineerde Product Manager.
Op freelance basis wordt het team ondersteund door
FUNCTIONEEL NAUTISCH LIFESTYLE MERK
Vooruitlopend op de introductie van de collectie voor
voorjaar/zomer 2011 licht Van der Wal alvast een
tipje van de sluier op. We vermeldden al dat Gaastra
Footwear zich nadrukkelijker gaat profileren als onderscheidend nautisch lifestylemerk door minimaal één
van de zes unieke designelementen te integreren in
het ontwerp van iedere schoen. Een ander belangrijk
‘statement’ is de sterkere nadruk die gelegd zal worden
op de factor ‘functionaliteit’.
Mark: “Gaastra Footwear wordt nadrukkelijk neergezet
als een functioneel nautisch lifestylemerk. Dit houdt
Sport Partner 23
in dat meerdere schoenen, hoe fancy ook, een
aantal duidelijke functionele kenmerken zullen gaan
bezitten. Dat zijn we aan onze stand als authentiek
zeilmerk verplicht. Maar hiermee zorgen we er
tevens voor dat Gaastra Footwear stevig op de kaart
wordt gezet voor de lange termijn. Ook worden de
aard en het karakter van de schoenen meer in lijn
gebracht met die van de Gaastra kleding, waar de
factor functionaliteit immers ook een grote rol speelt.
Een volkomen legitieme benadering van het Gaastra
product, omdat de ‘heritage’ van het merk gebaseerd
is op de actieve zeilsport. En bovendien een aanpak
die we aan de consument niet hoeven uit te leggen.
Oorspronkelijke, authentieke merken staan sowieso
sterk in de belangstelling bij modegevoelige mensen, in
tegenstelling tot merken met een verzonnen heritage.”
DRIE SCHOENENCOLLECTIES: PRO, BRETON EN SPORT
‘Shoes for any nautical occasion. On the deck. On the
shore and the docks. On the beach. In the harbour.
At the yacht club. At the beach club.’ Duidelijker kan
Gaastra Footwear haar ‘habitat’ niet omschrijven.
24 Sport Partner
Overal waar water is, wil het merk prominent
vertegenwoordigd zijn. Omdat zich binnen dit
spectrum van gebruiksdoelen en gebruiksmomenten
uiteenlopende consumentengroepen bevinden, is de
collectie voor het eerst onderverdeeld in drie segmenten.
Gaastra Pro omvat de meeste functionele en technische
schoenen voor actieve zeilers; van de veeleisende
recreatieve zeiler tot de meest ervaren oceaanracer.
Het merk komt met innovatieve modellen in lichte,
duurzame materialen en nieuwe zooltypen.
Gaastra Breton staat voor een uitgebreid aanbod
in mooie ‘bruine’ casualschoenen met een sterk
‘vintage’ karakter. De lijn varieert van klassieke leren
bootschoenen tot eigentijdse ‘dressed’ casualschoenen.
Behalve lage modellen zal dit segment boots en zelfs
dameslaarzen in verschillende hoogtes omvatten.
Gaastra Sport vertegenwoordigt het sports lifestyle
segment binnen de collectie. Er is een uitgebreide
keus aan sneakers in een grote variëteit aan stijlen en
materialen. Hoe verschillend ook, de nautische identiteit
van het merk vormt in dit deel van de collectie evenzeer
de rode draad als in de andere twee segmenten.
De geformuleerde doelstellingen die Gaastra International
Footwear zichzelf heeft gesteld zullen op een zorgvuldige,
weloverwogen wijze, maar tegelijkertijd met voortvarendheid en doorzettingsvermogen worden gerealiseerd.
“We krijgen hiervoor alle ruimte van McGregor Fashion
Group”, weet Mark van der Wal. “Eerst gaan we ervoor
zorgen dat we onze zaken hier in Amstelveen organisatorisch goed op orde hebben, zodat we de bestaande
Gaastra Footwear dealers optimaal kunnen blijven
servicen. Zij hebben er immers mede voor gezorgd dat
Gaastra ook als schoenenmerk stevig in de markt staat.
We zullen onze afnemers in Nederland en België niet
teleurstellen! Pas daarna maken we de stap naar het
buitenland. Maar ook dan zullen we onze thuismarkt met
voorrang blijven bedienen.”
Info: Gaastra International Footwear
Commerce Parc De Stelling
Krijgsman 12-14, Postbus 18, 1180 AA Amstelveen
020-5038600, www.gaastra.eu
C.A.S.T. showroom nr. 333

Vergelijkbare documenten