Marcel Breuer Amerikaanse Ambassade

Commentaren

Transcriptie

Marcel Breuer Amerikaanse Ambassade
Marcel Breuer Amerikaanse Ambassade
Eindpresentatie herontwikkelingsvisie
Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
1|20
Aanpak
Aanleiding
Vrijkomen ambassade
VVE
Doel van onderzoek
Analyse
Stedenbouwkundige analyse
Architectonische analyse
Interviews
Vormstudie
Ontwerp
Uitgangspunten
Concepten
- politiek brandpunt
HEden
- culturele hotspot
- evenwichtige bedrijvigheid
Tot slot
Aanbevelingen
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
2|20
Doel en onderzoek
Hoe kan het ambassadegebouw gaan werken als impuls voor de leefbaarheid
van de directe omgeving en de binnenstad van Den Haag, met behoud van
de bestaande kwaliteiten?
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
3|20
Analyse stedenbouw
Den Haag
‘Des Graven Hagen’
Stad aan zee
Politiek Den Haag
Maar ook:
Stad met de contrasten
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
4|20
Analyse stedenbouw
Structuurvisie
Sfeergebieden
Groen
Routing
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
5|20
Analyse stedenbouw
Directe context
Poortgebied Den Haag
Bombardement
Dudoks plan
Toegenomen angst
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
6|20
Analyse stedenbouw
Directe context
Poortgebied Den Haag
Bombardement
Dudoks plan
Toegenomen angst
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
7|20
Analyse stedenbouw
Directe context
Poortgebied Den Haag
Bombardement
Dudoks plan
Toegenomen angst
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
8|20
Analyse architectuur
Opgave Breuer
Verbinding
Kracht Amerika
Breuers zoektocht
Schouwburg
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
9|20
Analyse architectuur
Gebouw
Twee volumes met transparant
tussenlid
Representatief grote entree
Publiek deel
Blok met perforaties
Materialisatie
Muschelkalksteen
Reinersreuthergraniet
Plint zwarte verglaasde baksteen
Teakhouten entrees
Interieur
Bibliotheek
Auditorium
Eenvoudig chique jaren ‘50
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
10|20
Analyse architectuur
Gebouw
Twee volumes met transparant
tussenlid
Representatief grote entree
Publiek deel
Blok met perforaties
Materialisatie
Muschelkalksteen
Reinersreuthergraniet
Plint zwarte verglaasde baksteen
Teakhouten entrees
Interieur
Bibliotheek
Auditorium
Eenvoudig chique jaren ‘50
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
11|20
Analyse architectuur
Gebouw
Plattegrond
representatieve vleugel 2000m2
ambtelijke vleugel 1900m2
auditorium 175m2
kelder 1900 m2
waarvan parkeerruimte
468m2
3000
Twee volumes met transparant
tussenlid
Materialisatie
Muschelkalksteen
auditorium
175m2
4500
Reinersreuthergraniet
5975 m
4500
Blok met perforaties
Totaal
4500
Publiek deel
4500
Representatief grote entree
Auditorium
Eenvoudig chique jaren ‘50
5000
2500
4500
bibliotheek
250m2
5000
Bibliotheek
4500
Interieur
4500
Teakhouten entrees
5500
Plint zwarte verglaasde baksteen
5000
2500
5000
3000
representatieve vleugel 2000m2
ambtelijke vleugel
1900m2
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
4500
4500
5500
4500
4500
11500
12|20
Analyse architectuur
Gebouw
Twee volumes met transparant
tussenlid
Representatief grote entree
Publiek deel
Blok met perforaties
Materialisatie
Muschelkalksteen
Reinersreuthergraniet
Plint zwarte verglaasde baksteen
Teakhouten entrees
Interieur
Bibliotheek
Auditorium
Eenvoudig chique jaren ‘50
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
13|20
Analyse ontwerponderzoek
interviews
hoogwaardig
cultureel
niet ‘in de loop’
sloopkogel
poort
functiestudie
warenhuis
theater
politiek centrum
museum
kantoren
woningen
ontwerpstudie
poort
uitleg Breuer
landmark
openen gebouw
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
14|20
Uitgangspunt
“Doel is het gebouw in te zetten als scharnierpunt tussen het bestuurlijke centrum
en het historische Voorhout, waarbij gestreefd wordt naar activiteit en levendigheid
voor het gebied. Het gebouw moet een magneetfunctie krijgen. Daarbij wordt niet
gestreefd naar het overnemen van het winkelend publiek in het Spuigebied, maar
wordt er gezocht naar een verbredend alternatief, waarmee een nieuwe doelgroep
wordt aangesproken en de binnenstad een nieuwe vorm van gebruik krijgt.”
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
15|20
Concept politiek brandpunt
Stedenbouw
Verlengen van Korte Voorhout
Bomenhaag doorzetten voor
ambassade
Lange Voorhout afschermen
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
16|20
Concept politiek brandpunt
Programma
Begane grond
restaurant 200m2
politiek café 70m2
politiek archief/bibliotheek 100m2
1e verdieping
vrije werkplekken 140m2
vergaderruimte 75m2
verzamel/infopunt protest
1e verdieping
presentatieruimten 140m2
vrije werkplekken 150 m2
2e verdieping
luxe hotel 500m2
2e/3e verdieping
Begane grond
luxe hotel 1950m2
3e verdieping
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
17|20
Concept politiek brandpunt
Architectuur
Plint optillen
Openen van begane grond
Activiteit aan Lange Voorhout
Clash op hoekpunt
Route langs gebouw wordt
belangrijk
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
18|20
Concept evenwichtige bedrijvigheid
Stedenbouw
Doortrekken Houtstraat over Korte
Voorhout
Zoveel mogelijk verbreden
stoep voor Ambassade aan korte
Voorhout
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
19|20
Concept evenwichtige bedrijvigheid
Programma
Begane grond
winkels 400m2
grand café /restaurant 400m2
filmhuis 175m2
1e verdieping
appartement 1 170m2
1e verdieping
appartement 2 110 m2
studio 70m2
restaurant 240m2
2e/3e verdieping
appartement 1 170m2
appartement 2 120m2
2e verdieping
studio 70m2
kantoorruimte 475m2
Begane grond
opbouw
penthouse 1 115m2
enthouse 2 65m2
optopping
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
20|20
Concept evenwichtige bedrijvigheid
Architectuur
Opbreken plint in vlak van de gevel
Brede stoep aan Korte Voorhout
Winkels aan Lange Voorhout
Accentueren toegang
d.m.v. trappetjes
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
21|20
Concept culturele hotspot
Stedenbouw
Culturele route via het Mauritshuis
en Historisch Museum vergroten
Overgang tot Lange Voorhout
markeren in straatprofiel
Plein over het Korte Voorhout heen
trekken
Auto ondergeschikt
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
22|20
Concept culturele hotspot
Programma
Begane grond
giftshop
restaurant 156m2
garderobe 115m2
1e verdieping
grand café/bar 75m2
poppodium 240m2
kleine theaterzaal/filmzaal 175m2
overdekt binnenterrein/vlakke
vloerzaal 450m2
1e verdieping
museum vrede en recht 500m2
2e verdieping
poppodium 120m2
bar 75m2
Begane grond
2e/3e verdieping
museum vrede en recht 1000m2
workshopruimtes
kantoorruimtes 950m2
3e verdieping
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
23|20
Concept culturele hotspot
Architectuur
Stedenbouwkundig ingrijpen
Verbinding zoeken tussen
Schouwburg en ambassade
Overgang naar binnenstad arceren
Binnentuin toegankelijk maken/
overdekken
Nieuwe entree
Amphitheater in binnentuin o.i.d.
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
24|20
Conclusie & aanbevelingen
Stedenbouw
Hoofdroute aanzetten
Afschermen of versterken plein
Kruispunt van verschillende sferen
Architectuur
Sterk en geperforeerd blok, nieuwen verbouw moet hiermee in
verhouding zijn
Typerend bouwwerk Marcel Breuer
Kans ligt in toegankelijk maken
Stedenbouw
Architectuur
Functie
Achtergrond
Functie
Functie met aantrekkingskracht
Aanvulling op context
Levendigheid creëren
Achtergrond
Gebouw was kenmerk van
Amerikaanse macht en status
Lastige verhouding tot bevolking
Eindpresentatie Visie Herontwikkeling Amerikaanse Ambassade | Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen
25|20