STAGEPROJECTEN ZAMBIA Good Samaritan Center

Commentaren

Transcriptie

STAGEPROJECTEN ZAMBIA Good Samaritan Center
STAGEPROJECTEN ZAMBIA
[email protected]
Good Samaritan Center
1
Algemene situering, visie/missie, doelen en personeel
The Good Samaritan Centre is een organisatie die in eerste instantie instaat voor de opvang
van ex-gedetineerden (moord, sexuele delicten, diefstal, …). Het centrum is ontstaan omdat
vele gevangenen, eens ze de gevangenis verlaten geen morele, materiele en familiale
ondersteuning hadden. Vele gedetineerden hadden geen idee waar ze terecht konden na
hun opsluiting in de gevangenis.
Aan het hoofd van de organisatie staat een Duitser, hij werkt vanuit de Duitse organisatie AGEH. Alle
andere werknemers zijn Zambiaans alsook de huidige sociaal werkster.
2
Doelgroepen en werking
Momenteel bestaat de doelgroep van de GSC uit twee verschillende groepen. Een eerste groep zijn
de, vaak gestigmatiseerde, ex-gedetineerden, de tweede groep zijn de ‘outside students’.
Zowel mannen en vrouwen zijn welkom.
De ex-gedetineerden komen op vrijwillige basis naar het centrum. Sommige ex-gedetineerden
komen op aanraden van de priester of werknemers van de gevangenis. Anderen komen na mond-opmond reclame tussen de gevangen onderling. De enige toelatingsvoorwaarde is het aanvaarden van
de opgestelde regels van het centrum en het invullen van een aanmeldingsformulier. Het programma
voor deze studenten is volledig gratis.
De ‘outside students’ zijn studenten die vaak afkomstig zijn uit de onmiddellijke omgeving van het
centrum. Deze personen kunnen aan een lage prijs het programma volgen.
Het centrum biedt een volledig programma aan die langs de ene kant bestaat uit een cursus
waarmee men een diploma mee kan behalen (houtbewerking, naaien, metaalbewerking, landbouw
en metselen en plastering). Daarnaast werd ook een sociaal programma geïntroduceerd waar de
sociaal werker 2 keer per week verschillende onderwerpen aan bod laat komen die de re-integratie
kan bevorderen (HIV, alcholmisbruik, gender, agressiebeheersing enz). Verder staat de sociaal werker
in voor persoonlijke begeleiding of ‘counseling’.
Het centrum biedt ook sport- en marketinglessen aan.
De organisatie:
1
Elk slaaphuis heeft telkens vier kamers, waar twee bedden staan. Doordat ze met anderen hun
kamer moeten delen, leren ze in harmonie samen leven. Dit is belangrijk om het recidiverisico te
verminderen.
De studenten krijgen drie maaltijden per dag. Het bestaat uit bonen met Nshima. Vlees krijgen ze
maar twee keer per week. Vele studenten maken hun maaltijden zelf.
Er zijn zeer weinig ontspanningsmogelijkheden. Er is hier enkel een televisie. Studenten gaan naar de
gemeenschappen om daar een bezigheid te vinden.
Elke student wordt verplicht om hier aan tuinieren te doen. Iedereen heeft een klein stukje land
binnen of buiten de muren van het centrum. Ze moeten zelf hun zaden kopen, hun land bewerken,
hun planten bewateren en wieden,… Deze productie kunnen ze zelf gebruiken of verkopen. In de
gevangenis moesten ze heel hard werken, maar kregen ze daar geen geld voor. In Good Samaritan
werken ze, maar leren ze die groenten en producten te verkopen en onafhankelijk te worden.
De regels die hier voor studenten gelden, zijn hier sinds 2013 op een muur van een gebouw
geschilderd. Sommige regels worden ook strenger bestraft dan anderen, bijvoorbeeld vechten en
stelen krijgen een hogere kwalificatie dan dronkenschap. Wanneer een student hier toe komt op het
centrum, worden de regels kort toegelicht, verder wordt naar de muur verwezen. Een aantal regels
zijn:
•
•
•
3
Heb respect voor alles op het centrum
Draag zorg voor eigendom en materiaal van het centrum
Er zullen disciplinaire acties volgen wanneer de volgende taken niet gerespecteerd worden: buiten de
muren zijn na 19u, agressie tegen staf of andere studenten, elektrische vuurtjes gebruiken in de
kamers, dronkenschap, gedrag dat het centrum in schande brengt, stelen, bezoekers hebben in de
kamer,…
Taken en rol als sociaal werker
De sociaal werker zit op een bureau. Er staat een computer en een printer. Cliënten komen vooral
wanneer er onderlinge ruzies zijn of wanneer ze toestemming willen om het centrum voor een tijdje
te verlaten.
Het is belangrijk om ervan bewust te zijn dat cliënten niet altijd graag in gesprek gaan in het bureau.
Ze staan ook wantrouwig tegenover de term ‘counseling’, dus is het zoeken naar alternatieve
benaderingen bvb. vragen om een wandeling te maken of mee naar de winkel te gaan en terwijl je
dit doet, kun je met hen in gesprek gaan en meer over hen te weten komen.
De psycho-sociale begeleiding is nog heel beperkt en wordt nog verder uitgebouwd.
Daarnaast geeft de sociaal werker ook sociale vaardigheden op dinsdag- en vrijdagnamiddag. Het
materiaal dat hiervoor kan gebruikt worden is zeer beperkt (zelf een balpen en een blad papier is
geen evidentie)
4
Waar
De organisatie is gelegen in de Central Province of Zambia tussen twee grote compounds Natuseko
en Kaputula. Het ligt 9 kilometer ten noorden van het centrum van Kabwe.
2
5
Taalgebruiken en taalvereisten
6
Meer info en illustraties
Facebookpagina van Good Samaritan
Sables
1
Algemene situering, visie/missie, doelen en personeel
Sables is een school en opvangcentrum, die begeleiding biedt aan meer dan 130 kwetsbare
kinderen tussen de 6 en 15 jaar. Sables heeft een nachtopvang voor 18 jongens.
Sables wordt gerund door de Ierse NGO Zamda (Zambia Direct Aid). Het is een zeer kleine NGO met
amper zes bestuursleden in Ierland. Zamda steunt verschillende projecten in en rond Kabwe. Hun
hoofdproject is Sables.
Aan het hoofd van Sables staat Pat, een Ier. Er is één sociaal werkster in Sables, daarnaast ook vijf
leerkrachten, een kokkin, vier nachtwakers en een tuinman, een secretaresse, een schoolhoofd, een
kuisvrouw (allen zijn Zambiaans).
2
Doelgroepen en werking
De kinderen :
De meesten kinderen wonen in Makululu of Katondo. Dit zijn twee ‘compounds’, sloppenwijken in
Kabwe. Het zijn twee onveilige sloppenwijken waar verkrachtingen, mishandelingen … niet
ongewoon zijn. Velen onder hen moeten 1 à 2 uur wandelen voordat ze in Sables aankomen. Ze
hebben vaak geen schoenen of deftige kleren. Ze krijgen thuis maar maximaal één maaltijd per dag.
Velen onder hen komen naar Sables voor de maaltijden. In april is het een volledige maand vakantie
maar Sables blijft wel open en voorziet maaltijden voor de kinderen.
De kinderen uit de compounds worden ook vaak naar Sables gestuurd door hun grootouders omdat
zij niet voor alle kinderen kunnen zorgen (eten, kledij …).
3
De meeste kinderen komen in Sables terecht via de sociaal werkster. Zij spreekt kinderen die op
straat flessen water verkopen of bedelen aan. Ze probeert hen te overtuigen om naar Sables te
komen.
Velen onder hen zijn hun ouders verloren ten gevolge van Aids/ HIV of werden door hun familie
verworpen. Daardoor komen ze op straat terecht en beginnen ze te bedelen, stelen of prostitueren
ze zich zelf om te overleven.
ZO ZIET EEN DAG ER UIT :
Sables voorziet in:
-
voedsel voor alle kinderen in Sables
vorming en onderwijs
materiële steun op school: boeken, potloden, uniform …
emotionele, medische en psychologische steun (op school en bij huisbezoeken)
kinderen de ruimte geven om zich te ontspannen: sport, muziek, knutselen
nachtopvang voor jongens
ondersteuning voor families (ook soms microkredieten)
Naast tal van activiteiten doet de sociaal werkster huisbezoeken met de kinderen. Dit is om
een goed beeld te krijgen van de kinderen maar vooral om te kijken of ze ‘kwetsbaar’ genoeg
zijn om in Sables te blijven. Wanneer de sociaal werkster merkt dat ze in een deftig huis
wonen, zullen ze het kind naar een andere school sturen. Sables wil enkel de meest
kwetsbare kinderen van Kabwe aanspreken.
ZO ZIET EEN DAG ER UIT
7.30 Alle kinderen komen toe in Sables en er is voor iedereen ontbijt voorzien.
8.00 De lessen starten en de kinderen gaan elk naar hun klas. In Sables zijn er vier klassen, je
hebt Grade 1, Grade 2, Grade 3 en Grade 4. Deze klassen zijn niet ingedeeld per leeftijd maar
volgens hun kunnen. De verschillende vakken die aangekaart worden zijn Engels, Wiskunde,
Bemba (lokale taal), wetenschappen, …
Daarnaast wordt er in de voormiddag ook bijles (Engels, rekenen…) in groepjes van 2 tot 4
leerlingen gegeven. Veel kinderen kunnen amper hun alfabet of eenvoudige rekensommen en
daardoor kunnen ze dan niet mee in klas.
10.30 pauze
11.00 start 2de deel les + bijles
13.00 middageten
Hun maaltijd bestaat telkens uit nshima (soort maismeel) met kool en ei, kapenta (vis), soja of
bonen. Het is belangrijk dat ze een proteïnerijke maaltijd krijgen want voor velen zijn de
maaltijden in Sables, de enige maaltijd van de dag.
4
14.00 begin middagactiviteit
De middagactiviteiten verschillen van dag tot dag. Sommige kinderen volgen een
kleermakersopleiding, andere doen aan sport en anderen volgen naailes of kookles.
15.30 einde
Naast de kinderen die elke ochtend van thuis naar Sables komen zijn er ook 18 kinderen die er
permanent overnachten, zij krijgen nog een avondmaaltijd en mogen van 18u30 tot 20u30 tv kijken
en playstation spelen. De kinderen moeten om 21.30 gaan slapen. Ze worden de volgende dag om
7.00 gewekt en moeten hun bed opmaken.
3
Taken en rol als sociaal werker
De sociaal werker is het aanspreekpunt voor de kinderen, bij haar komen ze met al hun
problemen gaande van ruzie, moeilijke gezinssituaties, medische klachten, … De sociaal
werkster staat in de voor de psychische begeleiding van de kinderen en volgt hu medische
situatie ook op, zij gaat met hun naar de dokter en zorgt dat de kinderen tijdig de nodige
zorgen krijgen. Ze begeleidt ook tal van activiteiten los van de schoolse context.
Naast tal van activiteiten doet de sociaal werkster huisbezoeken met de kinderen. Dit is om
een goed beeld te krijgen van de kinderen maar vooral om te kijken of ze ‘kwetsbaar’ genoeg
zijn om in Sables te blijven. Wanneer de sociaal werkster merkt dat ze in een deftig huis
wonen, zullen ze het kind naar een andere school sturen. Sables wil enkel de meest
kwetsbare kinderen van Kabwe aanspreken.
De sociaal werkster is ook een beetje ‘opvoeder’ voor de jongens van de nachtopvang.
Ook houdt de sociaal werkster de administratie bij en onderhoudt zij het contact met social
welfare (sociale dienst van overheid).
4
Waar
Kabwe is een veilig provinciestadje waar je gemakkelijk met 2 of meer personen een
huisje kan huren. Je hoeft niet alleen op zoek te gaan, je wordt hierin geholpen. Het is
niet evident om vanuit België een verblijfplaats in Kabwe te regelen, daarom is het goed
om tijdig contact op te nemen met mensen ter plaatse die jou kunnen helpen zoeken.
Vaak verblijven er ook andere stagiair(e)s van de Arteveldehogeschool, lerarenopleiding
in Kabwe .
5
5
Taalgebruiken en taalvereisten
Een goede kennis van het Engels is noodzakelijk! Om echt goed contact te maken met de doelgroep
is het aangeraden om een basis van het Bemba te leren ter plekke.
6
Meer info en illustraties
http://www.theethicalvolunteer.com/sables.html
http://www.zamdaireland.com/
Shitima
1
Algemene situering, visie/missie, doelen en personeel
De Robert Shitima school in Kabwe is een school die in 2001 werd opgericht door enkele Broeders
van Liefde en Julie-Anne Uggla. De aanleiding tot het bouwen van de school was de heersende
armoede in de beruchte sloppenwijk van Kabwe.
Julie-Anne en de broeders hadden beiden een groot hart voor de kwetsbare kinderen en wilden iets
voor hen ondernemen. Via een goede vorming trachtten ze hun doelgroep op het juiste pad te
brengen en van een mooie toekomst te voorzien. Vandaar het Motto: "Education for change."
De leerkrachten worden betaald door het ministerie van educatie, net als de head teacher, deputy
head en de senior teacher. Deze moeten dus ook steeds verantwoording afleggen aan het ministerie.
Het ministerie kan hen ook op elk moment overplaatsen naar een andere school.
Al de andere werknemers worden betaald door Zamcog, waaronder ook de drie Zambiaanse sociaal
werkers.
De broeders zijn de eigenaars van het land en van de gebouwen, maar het bouwen van de gebouwen
is wel betaald door Zamcog. De coördinator van Shitima is een Canadees.
Shitima groeide uit tot een grote basis -en secundaire school met anno 2015, 433 leerlingen.
Naast de school zijn ook 3 gebouwen (2 voor jongens , 1 voor meisjes) voor nachtopvang voor de
kinderen die hun ouders zijn verloren en/of niet meer terecht kunnen bij hun familie. De
nachtopvang heeft zo’n 100 plaatsen.
6
2
Doelgroepen en werking
Kinderen, zowel jongens als meisjes, die niet kunnen betalen voor school, wees zijn, … kortom
kinderen die sociaal gedesoriënteerd en kwetsbaar zijn, krijgen opvang, vorming en onderwijs in
Shitima.
3
Taken en rol als sociaal werker
Het takenpakket van de sociaal werker kan in zes hoofdbrokken verdeeld worden.
Individuele hulpverlening / groepssessies
Medische steun. (Dit gaat van kleine EHBO gevalletjes tot de begeleiding naar het ziekenhuis)
Advisering omtrent hygiëne
Huisbezoeken
Seksuele opvoeding
Administratie
De begeleiding van de studenten is de belangrijkste taak van de sociaal werker. Via één op één
gesprekken, maar ook groepsgesprekken over heersende problematieken als misbruik,
geslachtsziekten, ... tracht de sociaal werker de studenten een luisterend oor te bieden.
Twee maal per week tracht de sociaal werker op huisbezoek te gaan bij studenten waar ernstige
problemen zijn gesignaleerd. Daar wordt dan de situatie grondig geëxploreerd en naar een mogelijke
oplossing gezocht.
Aangezien Zambia een land is met een groot percentage HIV besmette mensen, staat ook deze
thematiek sterk in de kijker op de Shitima school. De sociaal werker verzorgt een speciaal
programma voor besmette kinderen op de school en richt nu en dan een workshop over het thema
in. Daarnaast zijn er ook nog enkele kleinere taakjes zoals EHBO, administratie en vorming rond
hygiëne, … .
Eigen ideeën worden ook altijd welkom bevonden in de school!
Verloop van de dag/week
In de voormiddag hebben de kinderen les. De kinderen hebben van 7u30 les tot het tijd is voor de
lunch, deze begint om 12u30. Omdat de ruimte waar het middagmaal genuttigd wordt te klein is
voor alle jaren samen wordt dit jaar per jaar aangepakt, te beginnen bij de jongste kinderen. Door
dit systeem is het zo dat de kleinsten al gedaan hebben rond 12u30, terwijl de hogere jaren in hun
klas blijven tot 13u30.
In de namiddag wordt er geen les meer gegeven en verschillen de activiteiten van dag tot dag. Na
hun lunch komen de kinderen samen om 14u om zich voor te bereiden op de namiddag. De
activiteiten beginnen rond 15u.
De week ziet er als volgt uit:
Maandag: ‘production unit’, dit is voornamelijk de tuin onderhouden.
7
Dinsdag: clubs, dit kan je gelijkstellen aan Muzikale Opvoeding. Hier kunnen de kinderen
op de trommels tokkelen en dansen.
Woensdag: preventieve onderhoud, waar de kinderen de lokalen een onderhoudsbeurt
geven.
Donderdag: Sport
Vrijdag: vroeger naar huis (na de lunch)
4
Waar
Kabwe is een veilig provinciestadje waar je gemakkelijk met 2 of meer personen een huisje
kan huren. Je hoeft niet alleen op zoek te gaan, je wordt hierin geholpen.
Vaak verblijven er ook andere stagiair(e)s van de Arteveldehogeschool, lerarenopleiding in
Kabwe .
De Robert Shitima school ligt op 40 minuutjes stappen van het centrum in een rustig stukje van
Kabwe.
5
Taalgebruiken en taalvereisten
De collega’s, leerlingen van de hogere graden en de bewoners in stad spreken vlot Engels.
Naast het Engels zijn enkele traditionele talen terug te vinden waaronder het ‘Bemba’ (dat
men vooral in Kabwe spreekt).
6
Meer info en illustraties
[email protected]; [email protected]
http://www.zamcog.org.uk/about-our-school/
http://passittotheleft.org/2012/02/08/a-new-year-of-challenge-and-opportunity-atshitima-school/
http://youtu.be/-c87bfbbsv4 = dont walk visit shitima school, zambia
8
RANCHOD Hospice
1
Algemene situering, visie/missie, doelen en personeel
Het Ranchhod Community Service and Hospice is een organisatie die zich focust op
verschillende projecten. Alle mensen die werken in de organisatie zijn er op vrijwillige basis
en zijn meestal ook afkomstig uit de naburige sloppenwijk, Kantondo.
De doelstellingen van RCSH luiden als volgt:
Het voorzien in kwalitatieve palliatieve zorg voor hiv/aids en/of kanker patiënten
binnen de gemeenschap
Hiv/aids patiënten helpen om een toegang tot snelle behandeling te krijgen
Mogelijkheden tot familieplanning aanbieden aan kwetsbare vrouwen uit stedelijke
en landelijke gebieden
Het aanbieden van kwalitatieve gezondheidszorg aan verweesde en kwetsbare
kinderen
Het voorzien van een plaats voor verweesde en kwetsbare kinderen om te leren en
zich te ontwikkelen
Het sensibiliseren rond hiv/aids en hiv-testen afnemen in afgelegen gebieden
Het voorzien van voedselpakketten aan bejaarde grootmoeders die zorg dragen voor
wezen en waarvan velen hiv-positief zijn
Het verwezenlijken van een duurzame organisatie met lange termijn projecten die
voldoen aan de maatstaven van de overheid van de republiek Zambia
2
Doelgroepen en werking
Het eerste onderdeel is het Hospice. Dat kan je vergelijken met een ziekenhuis, maar dan enkel
voor mensen die nood hebben aan palliatieve zorg. Deze mensen zijn vaak al heel ziek en
worden vaak begeleidt in het nemen van het aids-medicatie. Verder zijn er ook veel patiënten
die tuberculose hebben of zelf kanker. Ook zijn het vaak mensen die moeilijk ergens anders
terecht kunnen en die het Hospice onder hun hoede neemt. Als sociaal werker word er
verwacht om een vertrouwelijke band op te bouwen met deze patiënten en er wordt ook
telkens een intake gesprek gehouden met hen.
Een tweede onderdeel is het Children Centre. Het Children Centre bestaat uit twee klasjes: de
baby class en de reception class. Dat kan je vergelijken met een kleuterschool, voor dat de
kinderen naar Grade one gaan. De leeftijd van deze kinderen begint bij 4 jaar en gaat tot 7
jaar. Maar het is meer dan een kleuterschooltje, want de kinderen krijgen ook ontbijt en lunch
aangeboden. Deze kinderen zijn kwetsbare kinderen die het Children Centre onder hun hoede
neemt. Deze kinderen zijn weeskinderen en hebben soms al een positieve HIV-status. De
sociaal werkster werkt heel nauw samen met de leerkrachten en legt van ieder kind een
dossier aan en volgt dit ook op.
Een derde onderdeel is het grootmoedersproject. De sociaal werker houdt contact met
grootmoeders uit de twee grootste compounds van Kabwe. Deze grootmoeders krijgen iedere
9
maand etenswaren van de Hospice. De lijst van grootmoeders wordt gecontroleerd en
bijgeschaafd door de sociaal werkster. Alleen de meest kwetsbare grootmoeders worden
bereikt.
Een laatste onderdeel bestaat uit de Family Planning. Vrouwen kunnen langskomen voor
anticonceptie, zo kunnen ze beter plannen wanneer ze zwanger worden. Voor ze gebruik
kunnen maken van deze anticonceptie moeten ze eerst langs bij de sociaal werker. Op haar
kantoor wordt de HIV-status van elke vrouw getest. Het is heel belangrijk om een gesprek te
hebben met alle mensen die langskomen in het kantoor van de sociaal werker, het is heel
laagdrempelig en ook mensen die niet komen voor Family Planning zijn welkom.
3
Taken en rol als sociaal werker
Als stagiair werk je heel nauw samen met de sociaal werker van de Ranchhod Hospice. Er
wordt iedere gewerkt van 8uur ’s morgens tot 17uur ’s avonds. ’s Middags maakt de kokkin
eten voor alle medewerkers.
-Hospice:
Wanneer patiënten binnenkomen word er verwacht van de sociaal werker om een intake
gesprek te houden waarin meer details worden gevraagd over de familiesituatie en de
achtergrond. Ook word er gevraagd wanneer de patiënt zich ziek begon te voelen en waarom
hij naar de Ranchhod Hospice is gekomen. Het is heel belangrijk om als sociaal werker een
vertrouwensband op te bouwen met deze patiënten omdat het medisch gezien noodzakelijk
is dat ze de waarheid vertellen over hun verleden. Verder kan de sociaal werker activiteiten
plannen met de patiënten, want veel van hen krijgen weinig bezoekers en appreciëren dit dus
heel erg. Als stagiair kan je zelf activiteiten uitwerken om met de patiënten te doen, je wordt
ook betrokken bij de intake gesprekken en probeert een vertrouwelijke band op te bouwen.
Het taalprobleem kan opgelost worden omdat er altijd wel iemand in de buurt is die de
plaatselijke taal (Bemba) kan vertalen naar het Engels.
-Children Centre:
De coördinatie van de Ranchhod Hospice vind het heel belangrijk dat de kinderen genoeg
begeleiding en activiteit krijgen. De ouders/voogd en kinderen moeten het belang van
educatie inzien en dat kan maar best zo vroeg mogelijk beginnen. Als sociaal werker sta je heel
dicht bij deze kinderen en ken je hen ook allemaal persoonlijk. Ieder kind heeft een dossier
dat zoveel mogelijk wordt aangevuld, er worden huisbezoeken gedaan, persoonlijke
gesprekken, observaties... Als stagiair kan je ook activiteiten voor de kinderen maken en de
leerkrachten begeleiden.
-Grandmother Project:
Eén keer in een maand ga je als stagiair samen met de sociaal werker naar de twee
verschillende compounds. Je deelt de voedselpakketten uit en bereidt die ook voor. De lijst
wordt maandelijks gecontroleerd en aangepast als dat nodig is.
-Family Planning:
10
Op maandag en dinsdag is het centrum open voor Family planning. Heel veel jonge vrouwen
komen langs bij de sociaal werker om het HIV-status te checken. Bij deze test hoort ook een
gesprek met de mogelijke gevolgen. Op andere dagen komen er ook mensen langs bij de
sociaal werker. Het centrum is heel laagdrempelig en iedereen is welkom. Wanneer er mensen
langskomen hoeft dat niet per se voor een HIV-test, er komen ook mensen langs om te praten
over onderwerpen als: huwelijk, abortus, zwangerschap, liefde, problemen met de
thuissituatie… Als stagiair word je heel nauw betrokken bij deze gesprekken.
4
Waar
De organisatie is gelegen in Kabwe, dicht bij de compound Katondo. De meeste mensen die
langskomen in het centrum komen dus ook uit deze compound. Als stagiair leer je deze
compound van heel dichtbij kennen en doe je er ook huisbezoeken.
5
Taalgebruiken en taalvereisten
De officiële taal is Engels en is dus zeker een vereiste om aan de slag te kunnen. Hiervoor moet
je zeker geen schrik hebben, je wordt de taal zo snel gewoon dat je na een tijdje zelf begint te
denken en praten in het Engels, zelf tegen je Belgische medestudenten. Naast Engels spreekt
iedereen ook nog een eigen lokale taal. In Kabwe is deze taal het Bemba. Het kan dus zeker
handig zijn om deze taal ook te kennen, maar dat is uiteraard niet zo evident!
6
Meer info en illustraties
[email protected]
http://www.ranchhodhospice.info/
[email protected]
11