Aandelenklasse Z - Franklin Templeton Investments

Commentaren

Transcriptie

Aandelenklasse Z - Franklin Templeton Investments
Franklin Templeton Investment Funds
Aandelen Latijns
Amerika
Templeton Latin America Fund
LU0029865408
31 augustus 2016
Fonds Factsheet
Fondsoverzicht
Rendement
Referentie valuta van het fonds
USD
Totaal Netto Activa (USD)
1,169 Miljoen
Startdatum
28.02.1991
Aantal Uitgevers
Templeton Latin America Fund A (Ydis) USD
MSCI EM Latin America Index
120
40
Index
MSCI EM Latin America
Index
Beleggingsstijl
Categorie Morningstar™
Rendement over 5 jaar in EUR (%)
100
Core Value
Latijns Amerika Aandelen
80
Fondsdoelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het realiseren
van vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in
aandelen van bedrijven die gevestigd zijn of hun
voornaamste activiteiten uitoefenen in Latijns-Amerika.
60 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
Fondsbeheerders
Cumulatief
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Gustavo Stenzel, CFA: Brazilië
A (Ydis) USD
Index in EUR
Europese Spaarrichtlijn- Status - A (Ydis)
USD
08/15
02/16
08/16
Jaarlijks
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
24.08
20.86
-4.62
2.14
-17.35
-10.71
29.75
51.40
-1.56
0.71
-3.74
-2.24
2.64
4.23
Jaarlijkse Prestaties in EUR (%)
Onttrekking: (nvt)
Distributie: (nvt)
A (Ydis) USD
Index in EUR
Ratings - A (Ydis) USD
08/15
08/16
08/14
08/15
08/13
08/14
08/12
08/13
08/11
08/12
24.08
20.86
-32.92
-32.11
14.59
24.49
-15.98
-15.20
3.13
3.09
De waarde van aandelen in het fonds en inkomsten hiervan ontvangen, kunnen zowel stijgen als dalen en het kan zijn dat
beleggers niet het volledig geïnvesteerde bedrag terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie
voor de toekomst. Huidige performance kunnen afwijken van de getoonde gegevens. Valutaschommelingen kunnen de
waarde van overzeese beleggingen beïnvloeden. Gelieve www.franklintempleton.nl te bezoeken voor huidige prestaties. Alle
performance informatie is getoond in de valuta van het fonds en na aftrek van beheerskosten. Verkoopkosten en andere
commissies, belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet opgenomen in de berekeningen. Verwijzingen
naar indices zijn gemaakt voor vergelijkende doeleinden en zijn bedoeld om het investeringsklimaat te vertegenwoordigen
tijdens de getoonde perioden.
Overall Morningstar Rating™:
Risico classificatie - A (Ydis) USD
Top Holdings (% van Totaal)
Fonds statistieken
Naam uitgevende instelling
ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU SA
AMBEV SA
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
BANCO BRADESCO SA
LOJAS AMERICANAS SA
BM&FBOVESPA SA
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
BRF SA
Asset Allocatie
Aandelen
Liquiditeiten
02/15
Rendement in EUR (%)
7.32
6.62
5.49
5.44
5.25
5.20
4.96
4.17
4.10
3.94
Koers/Winstverhouding
Prijs/Boekwaarde
Prijs/Cash Flow
Standaarddeviatie (5 jaar, USD)
15.07
2.35
6.30
23.13
%
97.47
2.53
Aandelenklasse Informatie
Aandelenklasse
A (Ydis) USD
Tel
+31 20 575 2890
Startdatum
28.02.1991
NAV
USD 48.47
Fax
+31 20 575 2892
Totale Kosten
Ratio (%)
2.29
Kosten
Emissie
(max) (%)
5.25
Fondscodes
Beheer
(jaarlijks) (%)
1.90
Web
www.franklintempleton.nl
Bloomberg ID
TEMLAAI LX
ISIN
LU0029865408
Templeton Latin America Fund
31 augustus 2016
Samenstelling van het fonds
Templeton Latin America Fund
MSCI EM Latin America Index
Geografisch
Brazilië
Mexico
Chili
Peru
Italië
Luxemburg
Panama
Colombia
Argentinië
Andere
Marktkapitalisatie uitgesplitst in USD
<1.5 miljard
1.5-5.0 miljard
5.0-25.0 miljard
25.0-50.0 miljard
>50.0 miljard
N/A
% van aandelen
48.96 / 56.06
25.11 / 28.97
8.49 / 8.63
7.50 / 2.84
3.23 / 0.00
2.22 / 0.00
1.67 / 0.00
1.33 / 3.51
1.01 / 0.00
0.49 / 0.00
Sector
Financiën
Consumptiegoederen
Duurzame goederen
Materialen
Industrieën
Energie
Nutsbedrijven
Informatie Technologie
Telecomdiensten
Andere
% van aandelen
44.91 / 29.71
24.28 / 20.20
9.11 / 6.55
7.68 / 12.63
5.55 / 6.46
3.52 / 8.45
1.94 / 6.25
1.82 / 2.20
1.18 / 5.45
0.00 / 2.09
% van aandelen
9.56
22.95
43.15
11.14
12.43
0.77
Belangrijke informatie
© 2016 Franklin Templeton Investments. Alle rechten voorbehouden. Franklin Templeton Investment Funds (het Fonds), uitgegeven door Franklin Templeton International Services, S.à r.l., is
een in Luxemburg geregistreerde SICAV. Bron voor gegevens en informatie geleverd door Franklin Templeton Investments, vanaf de datum van dit document, tenzij anders vermeld.
Benchmarkgerelateerde gegevens geleverd door FactSet, vanaf de datum van dit document, tenzij anders vermeld. Dit document is alleen algemeen bedoeld, vormt geen juridisch of fiscaal
advies en is evenmin een aanbod van aandelen of een uitnodiging om in te schrijven op aandelen van een in Luxemburg gedomicilieerde SICAV Franklin Templeton Investment Funds (het
'Fonds'). Niets in dit document mag worden opgevat als beleggingsadvies. Er kan alleen worden ingeschreven op aandelen van een Fonds op basis van het actuele prospectus of documenten
essentiële beleggersinformatie van het Fonds, vergezeld van het meest recente beschikbare jaarverslag dat door een externe accountant is gecontroleerd en van het recentste halfjaarverslag dat
daarna is gepubliceerd. De waarde van aandelen in een Fonds en de inkomsten die daaruit worden ontvangen, kunnen zowel stijgen als dalen, en de mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het
volledige belegde bedrag terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen de waarde van beleggingen in het
buitenland beïnvloeden. Wanneer u belegt in een fonds dat in een vreemde valuta luidt, kan uw rendement ook door valutaschommelingen worden beïnvloed. Een belegging in een Fonds houdt
risico's in die in het prospectus en documenten essentiële beleggersinformatie van het Fonds zijn beschreven. In opkomende markten kunnen de risico's groter zijn dan in ontwikkelde markten.
Beleggingen in afgeleide instrumenten houden specifieke risico's in die in het prospectus en documenten essentiële beleggersinformatie van het Fonds uitvoerig zijn beschreven. De aandelen
van de Fondsen mogen niet rechtstreeks of indirect worden aangeboden of verkocht aan ingezetenen van de Verenigde Staten. De Aandelen van een Fonds zijn niet in alle rechtsgebieden
beschikbaar voor distributie, en potentiële beleggers moeten voorafgaandelijk bij hun lokale vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments navragen of de aandelen in hun rechtsgebied
beschikbaar zijn. Uitsluitend te gebruiken door institutionele beleggers. Niet voor distributie aan particuliere beleggers. Verwijzingen naar bepaalde bedrijfstakken, sectoren of
ondernemingen zijn bedoeld als algemene informatie en zijn niet noodzakelijk een indicatie van de portefeuilleposities van een fonds op een gegeven moment. Raadpleeg uw financieel adviseur
voordat u besluit om te beleggen. Een exemplaar van de meest recente prospectus, documenten essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarverslag, indien daarna
gepubliceerd, vindt u op onze website www.franklintempleton.nl of is kosteloos verkrijgbaar bij Franklin Templeton International Services S.à.r.l.- Onder het toezicht van de Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg- Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à
r.l.
De performance van het aandelen klasse A(Ydis) USD voor september 1996 is niet meegenomen in de berekening doordat er toen een andere portfolio allocatie van toepassing was.
Alle MSCI-gegevens worden als zodanig verstrekt. De hierin beschreven portefeuille wordt niet gesponsord of gesteund door MSCI. In geen geval is MSCI, een gelieerde onderneming of een
leverancier van MSCI-gegevens op enigerlei wijze aansprakelijk voor de MSCI-gegevens of de daarin beschreven portefeuille. Het is ten strengste verboden om de MSCI-gegevens te kopiëren
of opnieuw te distribueren.
Fonds Management: CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.
Europese Spaarrichtlijn- Status: Aangereikte belastinginformatie is bedoeld als een algemene leidraad waarop men zich niet mag beroepen voor de berekening van individuele verplichtingen.
De informatie houdt geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden en kan in de toekomst gewijzigd worden. Als u twijfels hebt over de impact van belastingen op uw belegging, dient u een
gekwalificeerd belastingadviseur te raadplegen.
Ratings: © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of de contentleveranciers; (2) mag niet worden gedupliceerd of
verspreid; en (3) wordt niet gegarandeerd als zijnde juist, volledig of actueel. Noch Morningstar noch de contentleveranciers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verliezen voortvloeiend uit
enig gebruik van deze informatie.
Top Holdings: Deze effecten vertegenwoordigen niet alle gekochte effecten, verkocht of aanbevolen voor adviseurs, en de lezer zou niet moeten veronderstellen dat beleggen in de opgesomde
effecten winstgevend was of zal zijn. De beheerder van het fonds behoudt het recht om geen informatie te publiceren over posities die anders in de top holdings zouden zitten.
© 2016 Franklin Templeton Investments. Alle rechten voorbehouden.
www.franklintempleton.nl

Vergelijkbare documenten

Fact Sheet DBCS Master - Franklin Templeton Investments

Fact Sheet DBCS Master - Franklin Templeton Investments volledige belegde bedrag terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen de waarde van beleggingen in het buitenland beïnvloeden....

Nadere informatie

Aandelenklasse Z - Franklin Templeton Investments

Aandelenklasse Z - Franklin Templeton Investments beschikbaar voor distributie, en potentiële beleggers moeten voorafgaandelijk bij hun lokale vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments navragen of de aandelen in hun rechtsgebied beschik...

Nadere informatie

Templeton Asian Growth Fund - A(Ydis) USD

Templeton Asian Growth Fund - A(Ydis) USD beschikbaar voor distributie, en potentiële beleggers moeten voorafgaandelijk bij hun lokale vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments navragen of de aandelen in hun rechtsgebied beschik...

Nadere informatie

Aandelenklasse Z

Aandelenklasse Z beschikbaar voor distributie, en potentiële beleggers moeten voorafgaandelijk bij hun lokale vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments navragen of de aandelen in hun rechtsgebied beschik...

Nadere informatie

Franklin MENA Fund - A (acc) USD

Franklin MENA Fund - A (acc) USD beschikbaar voor distributie, en potentiële beleggers moeten voorafgaandelijk bij hun lokale vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments navragen of de aandelen in hun rechtsgebied beschik...

Nadere informatie

Fact Sheet DBCS Master - Franklin Templeton Investments

Fact Sheet DBCS Master - Franklin Templeton Investments volledige belegde bedrag terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen de waarde van beleggingen in het buitenland beïnvloeden....

Nadere informatie

Aandelenklasse Z

Aandelenklasse Z beschikbaar voor distributie, en potentiële beleggers moeten voorafgaandelijk bij hun lokale vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments navragen of de aandelen in hun rechtsgebied beschik...

Nadere informatie

Fact Sheet DBCS Master

Fact Sheet DBCS Master volledige belegde bedrag terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen de waarde van beleggingen in het buitenland beïnvloeden....

Nadere informatie

Templeton BRIC Fund - A (acc) USD

Templeton BRIC Fund - A (acc) USD beschikbaar voor distributie, en potentiële beleggers moeten voorafgaandelijk bij hun lokale vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments navragen of de aandelen in hun rechtsgebied beschik...

Nadere informatie