Bekijk - Multicalor

Commentaren

Transcriptie

Bekijk - Multicalor
VERVENTA PRO
GEBRUIKERS EN INSTALLATIEHANDLEIDING
VERVENTA 900
AANBEVOLEN LUCHTDEBIET: 600 TEM 1200 M³/H
SOFTWARE VERSIE 0.0.2
1
INLEIDING
De Verventa 900 en 1500 zijn toestellen bestemd voor balansventilatie van gebouwen. Door
toepassing van een hoog rendement tegenstroom warmtewisselaar en door gebruik te maken van
geavanceerde elektronische geregelde gelijkstroommotoren is het toestel bij uitstek geschikt voor
het verlagen van warmteverliezen veroorzaakt door ventilatie.
De toestellen zijn voorzien van een geavanceerde en krachtige regelaar die toelaat om op een
eenvoudige wijze het toestel in gebruik te nemen.
Standaard zijn de toestellen voorzien van een bypass module, die ingezet kan worden als "free
cooling" indien het buiten koeler is dan binnen en er koelvraag wordt gedetecteerd. Indien er geen
ingangen zijn aangesloten wordt de bypass-module autonoom gestuurd op basis van een instelbare
comfort-temperatuur parameter.
Er zijn twee ingangen beschikbaar:"verwarming actief" en "koeling actief" waarmee u de
automatische werking kan beïnvloeden.
Het toestel is voorzien van een driedubbele vorstbeveiliging. In eerste instantie is er de mogelijkheid
voorzien om een aparte warmtewisselaar aan te sluiten om de aangezogen buitenlucht voor te
verwarmen zodat de unit niet kan invriezen. Deze oplossing is aan te bevelen indien er onder alle
omstandigheden verse buitenlucht moet worden aangestuurd en/of indien de aangezogen
buitenluchttemperatuur erg laag kan zijn.
In tweede instantie is er de mogelijkheid voorzien om een aparte vorst-vrij klep aan te sturen. Deze
klep opent bij lage (instelbare) temperaturen en mengt een klein gedeelte recyclagelucht bij de
aangezogen verse buitenlucht. Dit verhoogt de temperatuur van de aangezogen lucht en zorgt ervoor
dat de coil niet of moeilijker kan invriezen. Deze oplossing zorgt er ook voor dat eventuele ijsvorming
sneller ontdooit.
In laatste instantie is er een temperatuurmeting voorzien die de verse lucht-ventilator geleidelijk
aftoert bij het detecteren van vorstgevaar.
Het toestel is daarnaast voorzien van een MATC-regelaar (minimum air temperature control). Een
analoge 0-10V wordt uitgegeven om de uitgeblazen lucht op een bepaalde instelbare minimumwaarde te houden. Deze ingang kan onderbroken worden zodat in de zomermaanden er geen
ongewenste energie wordt toegevoegd aan het gebouw.
Een aantal opties zijn beschikbaar: contacteer onze sales afdeling voor meer informatie.
2
TECHNISCHE GEGEVENS EN GEBRUIKTE COMPONENTEN
2.1
Afmetingen
2.2
Gegevens warmtewisselaar
Het droog rendement van de warmtewisselaar bedraagt 79.3% bij 1000 m3/h nominaal debiet. De
producten en software van Klingenburg zijn gecertificeerd door EUROVENT en gebruiken de
rekenmethode zoals beschreven in de NBN-EN308.
2.3
Gegevens ventilatoren
De gebruikte ventilatoren zijn voorzien van een geregelde borstelloze gelijkstroommotor met
automatische regeling. De ventilatoren voldoen ruimschoots aan de ErP2015 norm met efficiency
grade N van 77.2% (eis 2015: 62%), installation category A.
Systeemcurve
ErP gegevens
Het luchtdebiet is variabel en dient door de installateur op de werf ingesteld te worden. Een
volledige technische fiche vindt u als bijlage.
2.4
Motor bypass
De unit is voorzien van een motor type BELIMO LM230A-F voor de sturing van de bypass-klep.
2.5
Luchtfilters
De unit is voorzien van 2 zakkenfilters klasse F5. De afmetingen zijn universeel: 287 x 592 mm. De
filters zijn 300 mm lang. De filters zijn gemonteerd in een universeel frame.
3
Installatie
3.1
Installatie van het kanalensysteem
Sluit het aanvoerkanaal van verse lucht aan op de aansluiting FRESH AIR IN. Gebruik een geïsoleerd
kanaal. Dit is de lucht die VAN BUITEN komt.
Sluit het afvoerkanaal van verse lucht aan op de aansluiting FRESH AIR OUT. Dit is de lucht die NAAR
DE WONING GAAT (slaapkamers, kantoor, woonkamer).
Sluit het aanvoerkanaal van vuile lucht (wc, badkamer, berging, keuken etc) aan op de aansluiting
STALE AIR IN.
Sluit het afvoerkanaal van vuile lucht aan op de aansluiting STALE AIR OUT. Deze lucht wordt naar
buiten gebracht. Gebruik een geïsoleerd kanaal.
Zorg ervoor dat er geen kortsluiting ontstaat tussen STALE AIR OUT en FRESH AIR IN.
3.3
Electra
230 Volt aansluiten op klemmen in de omkasting. Aarding niet vergeten aan te sluiten op voorziene
aardingsklem. Toestel afzekeren met 16A traag. Alle aansluitingen dienen conform het AREI te zijn.
Voor de laagspanningsaansluitingen raadpleegt u het schema.
3.4
Aansluiten condensafloop
BELANGRIJK: de unit moet steeds aangesloten worden op de riolering. Gebruik steeds een afvoer
voorzien van een waterslot. Voer vervolgens af via een tweede, open waterslot (niet weergegeven op
de tekening).
4
Werking van de installatie
4.1
Snelheidskeuze
Het toestel werkt autonoom. Het volstaat de elektrische voeding aan te sluiten en een snelheid te
kiezen op de unit. U kan ook een snelheidskeuze maken via een externe 4 standen schakelaar. Zo kan
u van op afstand kiezen tussen af, laag, midden en hoog. Alternatief kan u ook de snelheid traploos
wijzigen via een analoge ingang 0-5V op klem X1. U kan hier ook een 10 kOhm potentiometer op
aansluiten en zo de snelheid traploos regelen. U dient de snelheidskeuze in te schakelen via de optie
speed selection in het advanced setup menu.
S p e e d
s e l e c t i o n
3- W a y
s w i t c h
4.2
Bypass
4.2.1 Algemeen
In de VerVenta unit is een bypass voorzien, deze werkt volledig autonoom en zal proberen een
bepaalde comfort-temperatuur te handhaven.
De werking van de bypass wordt bepaald door de parameters te bereiken in menu Setpoint.



“BPD setpoint” (comfort-temperatuur)
“BPD minimum temperatuur. (minimale temperatuur alvorens BPD opent)
“FCL setpoint” (setpunt waarde bij “free cooling”)
S E T P O I N T
B P D
S E T P .
S E T U P
:
2 2
S E T P O I N T
S E T U P
B P D
M I N .
T . :
1 5
S E T P O I N T
F C L
S E T P .
S E T U P
:
1 5
4.2.2 Principe
Algemeen principe: indien aanzuig (FAI) kouder is dan parameter BPM_MIN_TEMP dan blijft de
bypass steeds DICHT.
Bij koeling gaat de bypass open, tenzij het buiten warmer is dan binnen. Indien de uitblaas (FAO)
kouder is dan FCL_SETPOINT gaat de bypass dicht .
Bij verwarming gaat de bypass dicht. Maar, als het buiten warmer is dan binnen, gaat de bypass toch
open.
In normaal gebruik gaat de bypass dicht als de uitblaas FAO kouder is dan de comfortwaarde en
indien het binnen warmer is dan buiten. Als het buiten warmer is dan binnen gaat de bypass open.
Als de uitblaas FAO warmer is dan de comfortwaarde gaat de bypass open, tenzij het binnen kouder
is dan buiten.
4.3
Vorstbeveiling
De standaard vorstbeveiliging toert de verse lucht ventilator (FAF) in 255 stapjes af indien de er risico
ontstaat op vorst. Indien de berekende waarde: (FAI + SAO) / 2 kleiner is dan de parameter FROST
C.T.
S E T P O I N T
S E T U P
F R O S T
C . T .
:
1
4.4
Accessoires
Contacteer ons voor meer info en aansluitingen van accessoires.
4
ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
4.1
Schema
X10
X19
NTC 1
X9
X20
NTC 0
X12
HIGH
HEAT
COOL
MATC
AFA
FDA
X6
X23
X7
X22
X8
X5
X25
X24
MATC
GND
X26
X29
X28
X28
X28
X27
230V~
L
N
MEDIUM
X21
X1
AN. IN
A.GND
0-10V=
GND
0-10V=
GND
X16
X2
X15
X3
NTC 5
X14
X4
NTC 4
X13
X17
NTC 3
X11
X18
NTC 2
LOW
MULTICALOR
Legenda NTC’s:
 Luchttemperatuur:
 Coil temperatuur:
 Stale air in temperatuur:
 Stale air out temperatuur:
 Fresh air in temperatuur:
 Fresh air out temperatuur
NTC 0
NTC 1
NTC 2
NTC 3
NTC 4
NTC 5
X20
X19
X18
X17
X 4
X 3
(OPTIE)
(OPTIE)
HEAT
COOL
BPD
M.P.
Legenda analog in:
 Analog 0-5V in of potmeter :
 0V analog in:
AN.IN X 1-1
A. GND X 1-2
Legenda outputs 0-10V:
 FRESH AIR FAN signaal:
 FRESH AIR FAN GND:
 STALE AIR-FAN signaal:
 STALE AIR FAN GND:
 MATC 0-10V output:
 MATC GND:
0-10V X
X
0-10V X
X
0-10V X
X
Legenda outputs:
 Warmtevraag:
 Koelvraag:
 Bypass damper:
HEAT X25
COOL X26
FC
X27
7-1
7-2
8-1
8-2
5-1
5-2
Optionele outputs:
Neem contact op voor vrijgave outputs:defrost damper, pre-heat coil, filter dirty alarm, fan failure /
door open alarm.
Broncode regelaar:
De regelaar is op basis van een Atmel AVR Risc microcontroller. Neem contact op indien u de
broncode, geschreven in i c en asm, wenst te verkrijgen voor aanpassingen door uzelf of derden
(bepaalde voorwaarden moeten voldaan zijn alvorens wij de broncode verstrekken).
5
MENU-STRUCTUUR
5.1
Menustructuur: hoofdpagina’s (mode schakelt door de pagina’s)
HOOFDMENU
V e r V e n t a
P r o
1
2
3
A
4
H
5
S
6
7
8
P I
F A
E n
H
S
S
B
S
D
S
A
S
E
S
D
S
C
t
e
Y
T
A
T
V
T
R
T
T
T
a
S
E
S
E
A
E
D
E
P
E
S
T E
T O
e r
t
T
P
I
P
N
P
W
P
O
P
E
P
R
r
E M
T
C
T
C E
T
A R
T
I N
T
T U
T
Y
c o
e c l
I
O
V
S E
O
E
D
S
O
E
E
S
O
E
T
S
O
E
P :
O
E
I N F
d e :
a
N
I
T
D
E
D
E
D
E
D
M
D
O
i
F
E
U
I
T
I
T
I
T
I
A
I
m
O
W
P
T
U
T
U
T
U
T
T
T
L
C 0
INFORMATIE-MENU
P
BASIS INSTELLINGEN (Code 074 ingegeven om
toegang te krijgen tot geavanceerde instellingen)
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN (Code C074
vereist)
HARDWARE INSTELLINGEN (Code C074 vereist)
P
SETPOINT INSTELLINGEN (Code C074 vereist)
C
PID REGELAAR INSTELLINGEN (Code C074 vereist)
S T
8 0
FABRIEKSINFO (code + hardware dongle verreist)
P
MODE (return to screen 1)
5.2
1
HOOFDMENU
2
F
2
O
F
3
4
5
6
7
V e r V
H e a t
A I
F A
2
2
A T
A I
6 4
- 6
A F
S A
7 0
7
P r
S
C o p
M u l
P h
+
3
o
.
y
t
o
2
g r
T
r i
i c
n e
1
e n
r
O
2
R
4
F
5
t a
e c l
S A
2
C O I
- 6 4
S E L
3W A
a
o
g
a
m
l
t
o
o
2
5
m
l
h
l
f
P r o
a i m
I
S A O
2
2 2
V O L T
1. 8
E F F I
n a n
i n g
e n e
5r
N
r
I
9
0
e
2
V
n
3
b
r
0
f
y
1 3
S A
o
0 3
Basisscherm
Ingangen: fresh air in, fresh air out, stale air in,
stale air out
Ingangen outside air in, air temperature out, coil
temperature en analoge ingangsspanning op ADC7
Uitgangen fresh air fan, stale air fan,
snelheidskeuze, rendement (indien ongeldig wordt
hier “nan = not a number” weergegeven)
Info-scherm
Info-scherm
Info-scherm
5.3
1
2
3
4
5
6
7
INFORMATIEMENU
E M
T
1 0
1 0
0 4
0 4
0 4
0 4
1 0
0 3
O
2
2
5
5
5
5
2
6
:
:
F A M C H H M L
0 0 0 0 0 1 0 0
O U T P U T :
1= A C T
:
M B C H - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
A
C
F
F
S
S
O
V
I
O
A
A
A
A
A
O
S
S
R
I
I
O
I
O
T
L
Y S T
T E P
:
L :
:
:
:
:
:
T :
I N P U T
1= A C T
3
3
5
5
3
1
3
5
I N F
V I E
- 6
- 6
2
2
2
2
- 6
O
W
3
3
5
5
6
6
3
1
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
9
9
1
3
5
8
8
O P T I O N :
1= A C T
:
9
10
11
12
13
E
1
D
D
D
D
P
M
M
M
R
=
A
A
A
A
I
A
A
A
R
A
C
C
C
C
D
T
T
T
F A M P C H D B
1 1 1 0 0 0 0 1
O R S :
- - - - - A F H
C T
:
0 0 0 0 0 1 1 0
0:
0. 0
1:
0. 0
2:
7 0. 0
3:
7 5. 0
C A L C .
D A T A
C
I =
0. 0 0
C
E =
0. 0 0
C
O =
0. 0 0
STEP gaat terug naar scherm 1
Menu “System info”
Met step bladert u door de schermen.
AD 0 ingang (luchttemperatuur)
AD 1 ingang (coil-temperatuur)
AD 2 ingang (temperatuur verse lucht in)
AD 3 ingang (temperatuur verse lucht uit)
AD 4 ingang (temperatuur vuile lucht in)
AD 5 ingang (temperatuur vuile lucht uit)
AD 6 ingang (temperatuur buitenlucht)
AD 7 ingang (Ingangsspanning)
Ingangen: fan / deur alarm, alarm luchtfilter,
MATC-vraag, COOL-vraag, HEAT-vraag, HOOG,
MIDDEN, LAAG ingangssnelheid
Uitgangen: mengpomp, bypass, cooling, heating
Hardware opties: Fan/deur - alarm, filter-alarm,
MAPC enabled, Pre-heat coil enabled, cool coil
enabled, heat coil enabled, defrost damper
enabled, bypass damper enabled
Fouten / alarmen: fan/deur; luchtfilter, heat AND
cool request at same time alarm (I2C bus)
Voltage uit op DAC 0 en 1
Voltage uit op DAC 0 en 1
PID Info: (integraal-term i)
PID info: foutwaarde; output in %
5.4
1
Basic setup menu
2
3
4
5
6
7
8
9
S
F
L
F
M
F
H
S
L
S
M
S
H
A
E
R
O
R
E
R
I
T
O
T
E
T
I
C
N
B
S
e
L
E
W
E
D
E
G
A
W
A
D
A
G
C
T
A
T
l
o
S
S
E
e
w
H
S
S H
.
S H
H
L E
S
L E
.
L E
H
E S
E R
I C
P
T O
c t
s
s p e
A I R
P E E D
A I R
S P E E
A I R
S P E E
A I R
P E E D
A I R
S P E E
A I R
S P E E
S
P R
C O D
S E
E
p e
e d
S
:
S
D :
S
D :
S
:
S
D :
S
D :
O T
E :
Basic setup (basis-parameters)
T U P
D I T
e d
E T U
2
E T U
5
E T U
7
E T U
2
E T U
5
E T U
7
E C T
C 0
Snelheidskeuze: laag/ midden / hoog
P
0
P
0
P
0
P
0
P
0
P
0
E
8
Stuursignaal FRESH AIR FAN lage snelheid
%
Stuursignaal FRESH AIR FAN medium snelheid
%
Stuursignaal FRESH AIR FAN hoge snelheid
%
Stuursignaal STALE AIR FAN lage snelheid
%
Stuursignaal STALE AIR FAN medium snelheid
%
Stuursignaal STALE AIR FAN hoge snelheid
%
D
0
Ingave code om toegang te krijgen tot advanced
functies
STEP gaat terug naar scherm 1
5.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Advanced setup
F
S
F
I
F
I
F
F
S
S
S
I
S
I
S
F
S
A D
S
r e
t a
r e
- U
R E
- D
R E
a n
T A
t a
T A
- U
T A
- D
T A
a n
p e
3
V
T
s
r
s
P
S
O
S
L
r
L
P
L
O
L
e
-
A N C E D
E P
T O
h
a i r
t
s p e
h
a i r
f a c t
H
A I R
W N
F C
H
A I R
a l a r m
E
A I R
t
s p e
E
A I R
f a c t
E
A I R
W N
F C
E
A I R
a l a r m
d
s e
W a y
s
S
E
s
e d
s
o r
S
T R
S
:
S
e d
S
o r
S
T R
S
:
l e
w i
E
D
e
:
e
:
E
:
E
N
E
:
E
:
E
:
E
N
c
t
STEP gaat terug naar scherm 1
T U P
I T
t u p
1 4
t u p
0 2
T U P
0 2
T U P
C - N
T U P
1 4
T U P
0 2
T U P
0 2
T U P
C - N
t i o
c h
Advanced parameters
Startsnelheid fresh air fan
%
I up factor (snelheid optoeren)
5
I down factor (snelheid aftoeren)
5
Soort – fan alarm
O
Startsnelheid stale air fan
%
I up factor (snelheid optoeren)
5
I down factor (snelheid aftoeren)
5
Soort – fan alarm
O
n
Soort snelheidskeuze
5.6
1
Hardware setup
2
B
3
D
4
H
5
C
6
D
7
D
8
M
9
F
10
F
H A
S
H A
Y P
H A
E F
H A
E A
H A
O O
H A
E F
H A
E F
H A
A T
H A
I L
H A
A N
R
T
R
A
R
R
R
T
R
L
R
R
R
R
R
C
R
T
R
D
E
D
S
D
O
D
I
D
I
D
O
D
O
D
D
E
D
A
W
P
W
S
W
S
W
N
W
N
W
S
W
S
W
E
W
R
W
L
A R
T
A R
D
A R
T
A R
G
A R
G
A R
T
A R
T
A R
N A
A R
C
A R
A R
U
T
U
:
U
:
U
:
U
:
U
:
U
:
U
:
T U
:
T U
. :
P
Hardware menu
P
Bypass damper (standaard 1)
S E T U
E D I T
S E T U
:
S E T U
T . :
T
S E T U
.
:
T
S E T U
.
:
T
S E T U
T .
:
T
S E T U
P .
:
T
S E T U
.
:
T
S E T U
:
1
P
E
O
E
A
E
D
E
C
E
C
E
C
E
D
E
B
E
H
E
M
M
A
O
O
O
A
L
E
S
E
S
P
S
M
S
I
S
I
S
I
S
M
S
E
S
C
S
E
E
D
E
E
E
P
E
L
E
L
E
L
E
P
E
D
E
K
E
N
T
I
T
R
T
.
T
.
T
.
T
.
T
.
T
1
Defrost damper (standaard 0)
P
0
Heating coil (OFF)
P
0
Cool-coil (OFF)
P
0
Defrost coil (OFF)
P
0
Defrost damper (OFF)
P
1
MATC Enabled (OFF)
P
0
Filter alarm enabled (OFF)
P
1
Fan alarm / door (ON)
P
0
STEP gaat terug naar scherm 1
5.7
1
Setpoints setup
2
B
3
B
4
F
5
D
6
F
7
M
8
D
9
D
S E
S
S E
P D
S E
P D
S E
C L
S E
F D
S E
R O
S E
A T
S E
F C
S E
E A
T P O I
T E P
T P O I
S E T
T P O I
M I N
T P O I
S E T
T P O I
S E T
T P O I
S T
C
T P O I
C
S E
T P O I
S E T
T P O I
D B A N
N
T
N
P
N
.
N
P
N
P
N
.
N
T
N
P
N
D
T
O
T
.
T
STEP gaat terug naar scherm 1
P
2
P
1
P
1
P
P
Setpoint
Comfort temperatuur bypass
2
Minimum temperatuur bypass open
5
Setpoint free cooling
5
Setpoint defrost damper
5
Setpoint controle temperatuur aftoeren FAF
1
P
2 2
P
- 1
P
. 0
Setpoint MATC
Setpoint preheat coil
Dode band
5.8
1
2
3
4
5
6
6
7
PID MATC setup
P I D
S
P I D
P - T
P I D
I - T
P I D
D - T
P I D
S T A
P I D
F U Z
S E
F U Z
S E
S A M
S
T E
S
E R
S
E R
S
E R
S
R T
S
Z Y
T P
Z Y
T P
P L
E
P
E
M
E
M
E
M
E
E
O
O
E
T U
T
T U
:
T U
:
T U
:
T U
S P
T U
P
I N
D
I N
T
P :
M
O
E D
P :
M
1
P :
M
0
P :
M
2
P :
M
E E D :
P :
M
O N :
T
S E
O N :
T
S E
I M E :
STEP gaat terug naar scherm 1
A
I
A
.
A
.
A
.
A
T
T
T
5
T
0
T
0
T
2
A T
C
PID waardes
C
0
C
1
C
0
C
0
C
Proportionele term
0
Integrale waarde
5
Differentiële waarde
0
Start snelheid klep
%
Fuzzy logic P – term enabled
1
T U P
Fuzzy logic D – term enabled
1
T U P
0 0 4
Sample time D waarde.

Vergelijkbare documenten