Nieuwsbrief April 2011

Commentaren

Transcriptie

Nieuwsbrief April 2011
ZORGBOERDERIJ ‘ONS
KINDERPARADIJS’
Een kind kan en mag zichzelf in ‘Ons Kinderparadijs’
Nieuwsbrief
Interessante informatie:
April 2011
De zesde nieuwsbrief alweer.
Klant tevredenheid onderzoek 2010
Dit is onze zesde
nieuwsbrief
Op de website staan
foto’s van het voorjaar.
Er zijn nieuwe cliënten
bij gekomen.
Familiedag 10 september
2011.
Decemberviering 17
december 2011.
Zeer tevreden met klant
tevredenheid onderzoek.
Klant tevredenheids onderzoek leverde de zorgboerderij een prachtig rapport
op met cijfers 8, 9 en zelf een paar 10e.
Zowel bij ouders als bij de kinderen.
Daar waren wij natuurlijk erg blij mee.
Er zijn geen verbeter punten uit naar voren gekomen, maar wij blijven
natuurlijk wel doorgaan met verbeteren van leefomgeving en ons verdiepen in
de zorg die wij verlenen.
De 3 R’s zijn is gebleken belangrijk, Rust, Regelmaat en Reinheid.
Wel was er een vraag of er een ouderavond georganiseerd kan worden voor
ouders van kinderen die de zorgboerderij bezoeken.
Dit om elkaar beter te leren kennen en om ervaringen uit te delen.
In dit nummer:
Alweer de zesde 1
nieuwsbrief.
Klant tevredenheid onderzoek
2010.
1
Alpe d’HuZes
1
Voorjaar 2011
Willem 50 jaar.
2
Verbeteringen
3
Familiedag 2011
3
Wist u dat?
4
Bijna is het zover !!!
Op 9 juni zal ook mijn broer (Peter Horsman) een poging wagen om op de
fiets de top te bereiken dit voor het WKF. (Wereld Kanker Fonds)
Hij is geen sporter maar voor dit goede doel is hij nu al een jaar aan het
trainen.
Bent u nieuwsgierig en/of geïnteresseerd kijk op zijn site.
peter.horsman.nu voor informatie.
Wij hebben een toezegging en donatie gedaan.
U ook?
Pagina 2
Voorjaar 2011
In de voorjaarsvakantie zijn er 2
paarden op bezoek geweest.
Enkele helden hebben erop gezeten en
gereden.
In de meivakantie komen ze hopelijk
ook langs.
Er zijn lammetjes geboren zo schattig.
Ze groeien wel erg snel hoor!
Net als de konijnen en cavia’s.
Zorg dat je
geen kinderen
krijgt, alleen
kleinkinderen.
Gore Vidal
Willem 50 jaar!
Langs deze weg willen wij iedereen
bedanken voor de kaarten, felicitaties,
cadeaus en komst op de verjaardag
party van Willem.
Hij is heerlijk in het zonnetje gezet.
Na zijn hernia operatie heeft hij ook
veel belangstelling gehad. Bedankt
hiervoor, dat helpt zeker bij het
herstellen van de operatie.
Pagina 3
Verbeteringen
Binnen zijn de verbeteringen inmiddels gestaakt en wordt er
buiten weer volop verbeterd.
De moestuin is aangelegd, paden bestraat, takken versnipperd
bedankt Eric (vader van Kyra) voor de extra handen.
De skelterbaan is aangelegd en wordt nu bestraat.
De boomgaard bemest en gevlakt. Er worden nieuwe
hekken geplaatst.
Zo krijgen de boerderij en het erf steeds meer de
vorm van hoe wij 3 jaar geleden droomde hoe het
geheel eruit moet zien.
Er blijven nog heel veel dromen over om
gerealiseerd te worden.
Familiedag
Dit jaar willen wij in plaats van een knullen en meidendag een familiedag organiseren.
De knullen en meidendag zal weer plaats vinden in 2012.
De familiedag zal plaats vinden op zaterdag 10 september 2011 van 14.00 uur tot 22.00 uur.
In de middag een spel waarin ouders tegen de kinderen zullen strijden en nog enkele
verrassingen.
De dag afsluitend met een gezellige BBQ tot de voorraad op is.
Binnen kort krijgen jullie er een brief over, waarin jullie kunnen aangeven wel of niet aanwezig
te zijn en of er speciale diëten gevolgd worden enzovoort enzovoort.
Broertjes en zusjes kunnen in de maanden mei/juni en juli een dag mee draaien
als zij dit willen, voor de kosten en de datums even met Ivonne overleggen.
Verder kunnen wij melden dat de decemberviering op zaterdag 17 december
2011 gehouden zal worden.
Zet ook deze datum in de agenda.
In het kort:
- Dit is de zesde nieuws- - Wij 10 september een
brief.
familie dag willen
Wie geen
kinderen
heeft kan niet
huilen.
- Als u weet wanneer de
kinderen in de vakantie
Een japans
komen kunt u dit dan
- Willem is nu 50 jaar.
organiseren.
spreekwoord
a.u.b. doorgeven.
- Mijn broer 9 juni 2011 - Wij zullen inventariseren
een poging gaat wagen
hoeveel mensen zich hier- - Dit in verband met de
planning voor de uitjes.
de top te bereiken van
voor zullen inschrijven.
- Wij staan open voor
de Alpe d’HuZes .
- De decemberviering is
ideeën.
- Wij hebben gedoneerd op zaterdag 17 december
- De verbeteringen gaan
- Willem’s operatie is
- Zet deze datum vast in
vanaf nu buiten verder.
goed verlopen.
je agenda
Een kind kan en mag zichzelf in ‘Ons Kinderparadijs’
Wist u dat:
ZORGBOERDERIJ
‘ONS
KINDERPARADIJS’
Ermerstraat 1&3
7845 TA Holssloot
Telefoonnummer: 0591 564119
of 06 48251096
Wij Tim welkom heten op onze
zorgboerderij.
Wij ook Martijn welkom heten
namens ons allen.
Er lammetjes geboren zijn.
Tel: 0591 564119 / 0648251096
Fax: 0591 564260
Email::[email protected]
Website:www.onskinderparadijs.nl
Bezoek onze website
www.onskinderparadijs.nl
Sadaq geregeld komt logeren.
Nick een nieuw matras gekregen
heeft dat beter slaapt.
Dion zijn hamster meegebracht
heb om te laten zien.
Marcel van FOM bouw en renovatie uit Lelystad druk bezig geweest is in zijn eigen huis.
Saffannie zijn diploma niveau 1
behaald heeft.
Onze accountant iedere week wel
een keer langs kom.
Michelle ook een straatje kan aanleggen.
Kirsty een mooi schilderij gemaakt heeft .
Mijn broer klaar is voor de rit op
9 juni Alpe ‘d Huzes.
Veronique blij is dat het mooier
weer is, om buiten te kunnen zijn.
Kyra het kippenhok grondig
schoon gemaakt heb.
Wilian, Willem, Levi, Ivonne, Tim,
Sharon,Saffannie, Angel en Koos
in februari/ maart jarig geweest
zijn.
Bep blij is dat de laatste verhuizing
achter de rug is.
Kjell het heerlijk vind om in bad
te gaan.
Kaylee goed kan helpen.
Wij hopen dat iedereen die in
April en Mei jarig is een fijne
verjaardag zal hebben.
Harm zijn zwemdiploma A
heeft gehaald.
Chris niet kan wachten tot
de skelterbaan bestraat is.
Wij heel blij zijn met berichten op de website.
Wij mooie cijfers hadden bij
het kwaliteitsonderzoek.
Wij 8en, 9en en zelfs een 10
hebben gezien.
Wij blij zijn met de reacties
van ouders tijdens de gesprekken.
Alle kinderen, jong en oud
en zelfs volwassenen het
naar hun zin hebben.
Harma ons verlaten heeft
en nu in Leeuwarden woont.
In de voorjaarsvakantie 2
paarden zijn langs geweest.
Wij hun begeleiders dankbaar zijn en hopen dat ze
vaker langs komen.
Laszlo hele bomen kan tillen.
Michiel elke dag wel patat
kan eten.
Op de website nieuwe foto’s
staan.
Wij dit jaar in juni weer opa
en oma worden.
Tim van voetballen houd.
Wij benieuwd zijn wie ons
gaat helpen in de moestuin.
Dat u deze nieuwsbrief op
de website kan lezen.