Catalogus 2014

Commentaren

Transcriptie

Catalogus 2014
H$YRQGEORHVHPVKRZ
9ULMGDJDYRQGDSULO
6WDO9LQN
Catalogus: € 3,
+RJHVWUDDW$
=RHOHQ
ZZZIRNNHUVFOXEPLGGHQEHWXZHQO
De Crob E.T.
1
2
Voorwoord
Volgens de Dikke van Dale is de betekenis van het woord show:
SHOW (de; m; meervoud: shows)1(kleine) tentoonstelling: voor de
show (iets doen) om een gunstige indruk te maken; de
show stelen verreweg de meeste aandacht
trekken2(tv, radio) amusementsprogramma
De deelnemers aan de Avondbloesemshow voldoen stuk voor stuk
aan deze criteria. Een gunstige indruk maken, aandacht vergaren en
zorgen voor amusement. De ingrediënten voor een Show die zowel
veehouders als burgers trekt, maar waar ook jong en oud zijn
vertegenwoordigd.
Dit jaar voor de 10e keer een avondbloesemshow. Elk jaar doet de
organisatie haar best om de show weer iets spectaculairder te
maken. Aan de deelnemers zal het ook zeker niet liggen. Die hebben
zich dit jaar weer met grote getalen ingeschreven.
De beste koeien van de Betuwe zullen de show stelen met als
klapstuk van de avond de verkiezing van de “Miss Betuwe”!
Nieuw dit jaar is het uierkampioenschap. Van alle rubrieken zullen
de koeien met het beste uier strijden om de titel Uierkampioen 2014.
Want wat is een koe zonder goed uier…?
Maar liefst 29 kalfjes zijn dit jaar opgegeven. De kinderen zijn al
weken aan het oefenen, wassen en scheren. Vanavond mogen zij
eindelijk laten zien hoe goed ze geoefend hebben.
Een show als de Avondbloesemshow zou niet georganiseerd kunnen
worden zonder hulp van sponsoren, vrijwilligers en inzenders. Bij
dezen dan ook hartelijk dank voor uw steun!
Rest mij niets anders dan een ieder een hele mooie avond toe te
wensen.
“Let’s start the show”!
Leonie de Jongh - Vernooij
3
MANEGE - PRIVÉLESSEN - HANDELSTAL
PENIONSTAL - AFRICHTING - KEURINGSKLAARMAKEN
Otto Vink
Hogestraat 29a
4011KA Zoelen
0344 – 682340
0344 – 682628
Betuwe Mechanisatie v.o.f.
UW REGIO DEALER VAN
• CLAAS TRACTOREN
• KUHN
• KARCHER
• WEIDEMANN
Voor onderhoud aan uw aanhanger of veetrailer kunt
u ook bij ons terecht.
Achterstraat 10 4115 RP Asch Tel: 0345-502559
e-mail: [email protected]
4
PROGRAMMA
Tijd
17.45 uur
18.55 uur
19.00 uur
19.20 uur
19.40 uur
20.00 uur
20.20 uur
20.40 uur
20.40 uur
21.00 uur
21.15 uur
21.35 uur
21.55 uur
22.15 uur
Ring 1
Ring 2
Dieren op stal
Opstellen rubriek 1
Rubriek 1: vaarzen
Voorbrengwedstrijd groep 1
Rubriek 2: vaarzen
Rubriek 3: vaarzen
Voorbrengwedstrijd groep 2
Rubriek 4: 2e kalfskoeien
Rubriek 5: 2e kalfskoeien
Voorbrengwedstrijd groep 3
Openingswoord + verloting
Veebeoordelingswedstrijd met
de 6 beste vaarzen
Rubriek 6: Share
Voorbrengwedstrijd groep 4
Rubriek 7: oudere koeien
Rubriek 8: oudere koeien
Rubriek 9: oudere koeien
Kampioenschap beste uier
Defile van de 6 beste vaarzen, 4 2e kalfskoeien en 6 oudere
koeien
Verkiezing Publiekskampioene “Miss Betuwe”
Kampioenskeuring:
Oudere koeien
2e Kalfskoeien
Vaarzen
Uitslag publiekskampioene
Uitslag veebeoordelen publiek
“Miss Betuwe”
Aansluitend Kampioensborrel!
5
TOMAHAWK
Indrukwekkende
bblack beauty’s!
Alger Meekma
s
Imposante verschijning
s
Aparte afstamming
s
Uit de bekende familie
van Cosmo
s
Plus voor alle productiekenmerken
s
6 generaties EX koeien
s
Grootmoeder en halfzus
NRM kampioenes
36747 JIMM. Holstein TOMAHAWK (AB 87) (Tandem x Rembrandt x Emerson) aAa 156
Alger Meekma
TOMAHAWK: JIMM. Holstein Boukje 40 (AB 87)
Eig.: John de Vries, Boijl
Alger Meekma
Alger Meekma
TOMAHAWK: JIMM. Holstein Jennie 103 (AB 88)
Eig.: John de Vries, Boijl
TOMAHAWK: JIMM. Holstein Hennie 318 (AB 88)
Eig.: John de Vries, Boijl
TOMAHAWK: JIMM. Holstein Jennie 103 (AB 88) & JIMM. Holstein Hennie 318 (AB 88)
8))
Alger Meekma
K.I. SAMEN b.v. sPostbus 7171, 5980 AD Grashoek (NL)
NL))
Tel.: +31 (0)77-3586789 s Fax: +31 (0)77-3077133
333
E-mail: [email protected] s Website: www.ki-samen.nl s
Facebook
ook
K.I.
K
.I SAMEN BELGIE b.v.b.a. s Ambachtstraat 16, 8820 Torhout (B)
Tel +32 (0)50-223140 s Fax: +32 (0)50-679383
Tel.:
E-m [email protected] s Website: www.ki-samen.com
E-mail:
6
Algemene Bepalingen
Art.1 De runderen moeten afkomstig zijn uit T.B.C.,
Leptospirose en Abortusvrije bedrijven.
Art.2 Iedere inzender is verplicht zich te houden aan de
uitspraak van de jury.
Art.3 Indien nodig kunnen wijzigingen in de rubriek
worden aangebracht.
Art.4 Het bestuur neemt geen verantwoordelijkheid op
zich voor schade of ziekten ontstaan als gevolg
van de Avondbloesemshow aan personen en/of
dieren toegebracht. Indien gewenst kunt u zelf uw
koeien extra verzekeren.
Art.5 Het bestuur houdt zich het recht voor te allen tijde
die maatregelen te treffen die het welslagen van
de keuring kunnen bevorderen.
Art. 6 Alle opgegeven dieren dienen voorzien te zijn van
twee oormerken.
Art. 7 Voor voeding van uw dieren dient u zelf te zorgen.
Art. 8 Hesjes moeten na afloop van de keuring ingeleverd
worden. Bij niet ingeleverde hesjes zijn de kosten voor
het nieuw maken van dat hesje voor rekening inzender.
Art. 9 Er zijn geen onnatuurlijke hulpmiddelen
toegestaan bij het toiletteren.
Art.10 In alle gevallen waarin deze bepalingen niet
voorzien, beslist het bestuur.
Vriendelijk verzoek: Geen (spelende) kinderen bij
de koeien en achter bij de koeienring in verband
met veiligheid.
Wilt u de kinderen hierop wijzen.
7
“Een accountant
die weet wat er in
mijn sector gebeurt.
Dát heb ik graag.”
Met kennis gericht ondernemen
Als ondernemer in de melkveehouderij heeft u kennis en inzicht nodig om uw bedrijf zo optimaal mogelijk
aan te sturen. Want in welke sector u ook werkt, een goed beeld van uw bedrijf én de sector is essentieel om
uw rendement zo hoog mogelijk te houden. Bij Flynth kunt u uw resultaten vergelijken met de gemiddelden
van uw collega's in de sector, zodat u echt weet hoe u presteert. Samen met uw adviseur van Flynth als
sparringpartner kunt u doelstellingen formuleren om gerichter te ondernemen.
Flynth adviseurs & accountants, Oudenhof 4, 4191 NW Geldermalsen,
T. (0345) 57 13 19, www.flynth.nl
Ondernemen inspireert.
8
Bestuur Fokkersclub Midden Betuwe:
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid en JVC
Leonie Vernooij
Anneke de Jong
Martijn Nuy
Linda de Jong
Joost van den Anker
06-14749968
0345-502252
06-28409413
06-21430038
06-20421033
Commissie Avondbloesemshow:
Hielke de Rooij
Hanny de Rooij
Dick van Deelen
Jury Koeien
0344-662018
0344-662018
06-20425307
Dhr J Wijnker, Avenhorn
Jury Kalvervoorbrengwedstrijd
Mevr A de Jong, Jubbega
Dhr. L Teunis, Vriezenveen
Ringmeester Koeien Cees Oltshoorn
Coen van Sterkenburg
Ringmeester Kalveren
Mariëlle Marsman
Iris van der Gun
Lisanne van Mourik
Rosanne van der Gun
Speaker
Henk Buijs
Toelichting Share
Adrion van Beek
Video
Harry van Leeuwen
Sfeerfotograaf
Hanny de Rooij
Fotograaf
Els Korsten
Veterinair Toezicht Lenk van Zandwijk
Telefoonnummer op Avondbloesemshow: 06-55920401
www.fokkersclubmiddenbetuwe.nl
9
10
Deelnemers Kalvervoorbrengwedstrijd
Groep 1:
1.
Maartje de Leeuw
Naam kalf
Mina 580
Geboortedatum: 22-01-2014
Vader:
Delta Elliot
Lienden
4 jaar
917412307
2.
Sjoerd Fust
Buurmalsen
Naam kalf
Hennie 695
Geboortedatum: 18-02-2014
Vader:
Barendonk Fourdays
6 jaar
547966434
3
Arie Vermeulen
Ophemert
Naam kalf:
Metje 393
Geboortedatum: 09-01-2014
Vader:
Smithden Admiral
6 jaar
947297587
4.
Mic van Wijk
Tricht
Naam kalf:
Doortje 84
Geboortedatum: 19-01-2014
Vader:
Malderick Nova
7 jaar
648305884
5.
Janne de Leeuw
Naam Kalf:
Klaartje 51
Geboortedatum: 30-12-2013
Vader:
Delta Elliot
8 jaar
917412251
Lienden
6.
Coco Vos
Ophemert
Naam kalf
Artje 214
Geboortedatum: 04-02-2014
Vader:
Smithden Admiral
8 jaar
947297633
7.
Inge Vermeulen
Ophemert
Naam kalf:
Metje 394
Geboortedatum: 04-02-2014
Vader:
Smithden Admiral
8 jaar
947297619
11
De beste
melkers
kiezen voor
de GlucoView
aanpak
Vanuit GlucoView werkt AgruniekRijnvallei aan een
gezonde melkproductie en een hoge levensproductie.
Een juiste optimalisatie van het rantsoen en een gerichte
inzet van Glucogene Nutriënten dragen hieraan bij. Het
assortiment biedt voor ieder bedrijf en iedere visie het
juiste voer, passend bij het bedrijfseigen ruwvoer.
Meer weten?
Wilt u meer weten over onze GlucoView aanpak?
Neem dan contact op met Richard ter Beek 06-22503625.
AgruniekRijnvallei, de kortste weg naar resultaat!
12
Groep 2:
8.
Jonie Hakkert
Naam kalf:
Sjalinda 106
Geboortedatum 16-12-2013
Vader:
Dominator
Meteren
8 jaar
547966270
9.
Fleur Grandia
Buurmalsen
Naam kalf:
Beatrix 6239
Geboortedatum: 26-11-2013
Vader:
Timmer Climax
8 jaar
867362394
10.
Thijs Hooijer
Ophemert
Naam kalf:
Sterre
Geboortedatum: 12-01-2014
Vader:
Schuurkamper Nick 7413
9 jaar
656078646
11.
Arianne Monhemius
Naam kalf:
Femke 20
Geboortedatum: 04-12-2013
Vader:
Talentino
9 jaar
867379837
Wadenoijen
12.
Brent van Wijk
Tricht
Naam kalf:
Coba 94
Geboortedatum: 01-12-2013
Vader:
Barnkamper Antares
9 jaar
648305776
13.
Bart van Rhee
Naam kalf:
Tamara
Geboortedatum: 02-02-2014
Vader:
Vanstein
Lienden
10 jaar
731138645
14.
Lotte de Leeuw
Naam kalf:
Klaartje 53
Geboortedatum: 07-01-2014
Vader:
Delta Direct
Lienden
10 jaar
917412275
13
WE ZIJN OP ZOEK
NAAR EERSTE COLOSTRUM (KOEIEN BIEST)!
Beste melkveehouder,
U zult als geen ander de waarde van biest kennen.
Voor de kalveren van levensbelang, maar ook andere toepassingen
zijn zeker mogelijk.
Voor mens en dier bevat koeienbiest een aantal waardevolle basisbestanddelen, die met name gebruikt worden in de geneeskunde en
in diverse voedingspreparaten voor zowel mens als dier.
Er worden door de vele onderzoeken steeds meer mogelijkheden ontdekt om de basisbestanddelen te gebruiken in de preventie en
behandeling van ziektes bij mens en dier.
Voor deze toepassingen zijn we steeds op zoek naar meer veehouders
die hun overtollige 1e colostrum aan ons willen leveren.
Uiteraard ontvangt U hiervoor een vergoeding!
Spoorvee B.V. is in nauwe samenwerking met Vitomega B.V. actief in
het ophalen van 1e colostrum bij melkveehouders.
Vitomega B.V. heeft de afgelopen jaren de benodigde goedkeuringen,
certificaten en erkenningen verkregen.
Eens in de 3 tot 6 weken wordt de bevroren colostrum bij U in de door
ons beschikbaar gestelde standaard emmers opgehaald .
De gewogen netto kg worden vervolgens periodiek aan u afgerekend.
Wilt U ook colostrum leveren voor de productie en ontwikkeling van
medicijnen en preventieve voedingspreparaten voor mens en dier?
Neem dan contact met ons op voor verdere voorwaarden en details.
SPOORVEE B.V.
Kleibergsestraat 32
4266 GC Eethen
Tel. 0416 - 351 372
Fax 0416 - 352 488
Mob. 06 - 531 11066
E mail: [email protected]
14
Groep 3:
15.
Marieke Monhemius
Wadenoijen
Naam kalf:
Teuntje 35
Geboortedatum: 14-10-2013
Vader:
Delta Paramount
10 jaar
867379820
16.
Martijn Fust
Buurmalsen
Naam kalf:
Mona 213
Geboortedatum: 02-11-2013
Vader:
Barnkamper Antares
10 jaar
547966218
17.
Jochem van Zoelen
Ommeren
Naam kalf:
Bella Rouge 1
Geboortedatum: 20-11-2013
Vader:
Peeldijker Burnstijn
11 jaar
868453226
18.
Dolf Verkuyl
Naam kalf:
Bonny
Geboortedatum: 28-10-2013
Vader:
Goran
11 jaar
881858754
Lienden
19.
Famke Jansen
Buurmalsen
Naam kalf
Beatrix 6237
Geboortedatum: 24-11-2013
Vader:
Timmer Climax
11 jaar
867362370
20.
Eva van Deelen
Zoelen
Naam kalf:
Share Bianca 84
Geboortedatum: 11-10-2013
Vader
Repro Shotty
12 jaar
875779641
21.
Evelien Winters
Tricht
Naam kalf:
Share Cinderella 5
Geboortedatum: 13-09-2013
Vader:
Mountfield Ssi Dcy Mogul
12 jaar
673900119
15
Hittestress
Reken er voor goed mee af met ons mist koeling systeem
Worldwide Climate Engineers
Een éénmalige investering vanaf € 45,00 per dierplaats
neem contact op met Otto Vink 06-14407560
www.tsg-holland.com
16
Groep 4:
22.
Roan van Wijk
Tricht
Naam Kalf:
Willie 72
Geboortedatum: 24-10-2013
Vader:
Willem’s Hoeve Nano
12 jaar
648305699
23.
Emma Verkuyl
Lienden
Naam kalf:
Karin 71
Geboortedatum: 01-10-2013
Vader:
Camion van de Peul
12 jaar
875384375
24.
Frederike Anema
Rijswijk
Naam kalf:
Anker-Holstein Cinderella 44
Geboortedatum: 28-11-2013
Vader:
Regancrest Gv S Bradnick
13 jaar
720834655
25.
Adri Hooijer
Ophemert
Naam kalf:
Roza
Geboortedatum: 04-10-2013
Vader:
Schuurkamper Nick 7413
13 jaar
656078273
26.
Jacoline Monhemius
Wadenoijen
Naam kalf:
Teuntje 34
Geboortedatum: 16-09-2013
Vader:
Weggelhorster Cape Range
13 jaar
867379743
27.
Laura de Leeuw
Lienden
Naam kalf:
Blaartje 181
Geboortedatum: 02-11-2013
Vader:
Barnkamper Antares
13 jaar
917412143
28.
Joost ter Maten
Naam kalf:
Sabine 137
Geboortedatum: 13-11-2013
Vader:
Delta Atlantic
13 jaar
917412181
29.
Wim van Rhee
Naam kalf:
Bontje 5
Geboortedatum: 23-08-2013
Vader:
White Power
Lienden
17
14 jaar
731138520
Wij zorgen voor gezonde voeding, elke dag...
FrieslandCampina voorziet mensen wereldwijd van al het goede van melk. Baby- en
kindervoeding, zuiveldranken, kaas, melk, yoghurts, toetjes, boter, room, melkpoeder,
zuivelingrediënten en vruchtendranken zijn producten die een belangrijke rol spelen in
de voeding en het welzijn van mensen. Wij zijn samen met onze leden-melkveehouders
www.frieslandcampina.com
...voor een miljard mensen wereldwijd
smakelijke en gezonde producten. En alle stappen daartussen.
kwaliteit van het grasland waarop de koeien grazen tot het op de markt brengen van
expert in melk en breiden onze kennis over toepassingen ervan voortdurend uit; van de
18
RUBRIEK
VAARZEN
AANTAL 27
NR. 1 T/M 27
_______________________________________________________
1
Barnkamper Marilyn 390
919516221
GEB:24-02-12
V
: Lirr Drew Dempsey
GEK:15-02-14
M
: Barnkamper Marilyn 252
MV
: Sandy-Valley Bolton
PM
: 1.11 655 18759 3.94 3.44 739 645 115
EIG
: L+C+AWA de Jong-van Ooijen, Beusichem
2
Annemiek 74
878078798
GEB:09-01-12
V
: Lake-Effect Altacaliber
GEK:07-01-14
M
: Annemiek 71
MV
: Rocko
LL
: 2.00 37 1119 4.14 3.29 46 37 106
:
305 8470 4.02 3.39 340 287
EIG
: C Monhemius, Wadenoyen
3
Barnkamper Marilyn 381
719915228
GEB:26-12-11
V
: De-Su 521 Bookem
GEK:30-12-13
M
: Barnkamper Marilyn 252
MV
: Sandy-Valley Bolton
LL
: 2.00 46 1844 3.96 3.24 73 60 121
:
305 10208 3.85 3.27 393 334
EIG
: L+C+AWA de Jong-van Ooijen, Beusichem
4
R-Lon Renate 3
544163304
GEB:19-12-11
V
: Gen-Mark Stmatic Sanchez
GEK:16-01-14
M
: Rivervalley R-Lon Renate
MV
: Lonard
PM
: 3.02 332 10871 4.72 3.75 513 408 113
EIG
: D. Kerkhof, Deil
5
Rebecca 20
730486149
GEB:12-12-11
V
: De Rith AltaShare
GEK:12-12-13
M
: Rebecca 15
MV
: Barnkamper Erik
LL
: 2.00 34 992 4.29 3.64 43 36 114
:
305 7792 3.98 3.62 310 282
EIG
: Mts A+M vd Gun-van Dijk, Zoelmond
19
20
6
De Pottum Ronny 51
532274757
V
: Crackholm Secure Red
M
: Ronny 50
MV
: Southland Altaomande
LL
: 2.01
32 829 3.81 3.34 32 28
:
305 7235 4.03 3.35 291 242
EIG
: De Pottum V.O.F., Yzendoorn
GEB:08-12-11
GEK:10-01-14
98
7
Jose 21
V
M
MV
PM
EIG
730486079
GEB:08-12-11
: De Rith AltaShare
GEK:22-01-14
: Jose 17
: Delta Olympic
: 2.01 370 8917 3.80 3.49 339 311 103
: Mts A+M vd Gun-van Dijk, Zoelmond
8
De Rith Cinderella 34
887332393
GEB:06-12-11
V
: Erbacres Damion
GEK:13-01-14
M
: Giessen Cinderella 17
MV
: Braedale Goldwyn
LL
: 2.01 40 1381 4.20 3.21 58 44 119
:
305 8889 4.03 3.30 359 294
EIG
: Mts W+C vd Anker-Kuppens, Maurik
9
Hooibeemd Dellia
752669933
GEB:28-11-11
V
: Golden-Oaks St Alexander
GEK:08-01-14
M
: Southland Dellia 126
MV
: Braedale Goldwyn
LL
: 2.01 29 1066 3.39 2.91 36 31 104
:
305 9834 3.47 3.09 341 304
EIG
: W+J van der Linde, Kerk Avezaath
10
Corn. Hoeve Pukkie 80
539127294
GEB:23-11-11
V
: De Rith AltaShare
GEK:02-01-14
M
: Corn. Hoeve Pukkie 77
MV
: IJsselvliedt Julius
LL
: 2.01 26 707 4.38 3.20 31 23 100
:
305 8447 3.97 3.35 336 283
EIG
: Mts vd Winden-vd Helm, Kapel Avezaath
11
Annele 9993
736567635
GEB:18-10-11
V
: Delaberge Lureck
GEK:01-12-13
M
: Annele 9984
MV
: Frankenhof Accoord
LL
: 2.01 68 1998 4.24 3.00 85 60 103
:
305 8098 4.01 3.20 325 260
EIG
: H J de Jongh Vof, Lienden
21
CRV IS SPONSOR
VAN DIT EVENEMENT
jon
50 (
,
`7
akt 0 0 of
a
15,
gem
lijk ier: `
et
e
g
adg bon
mo ezig d m
g
e
d
a
d
o
me aanw 4all.c V-jeug sperm
s
u
v
r
R
C
.cr
log
pe
RV
cata nisatie p w w w ers een s een C
e
z
er
em
no
rga
t de
eef r t de o itslage t deeln eelnem
h
RV onso
nu
ft d
e ef
–C
ta e RV g V gee ent!
sp
a
d
V
C
R
C R enem
n:
ld t
–C
me ringe agen:
v
V
he
R
u
d
– C erke kvee tastisc
alv n fo
fan
–K
e
en
e
g
u
n
t
– Jo wens
V
R
–C
22
g ve
e)
12
Marijke 219
727056960
GEB:14-10-11
V
: New Moore Goldmedal
GEK:31-01-14
M
: Marijke 210
MV
: Magor Bolivia Allen
PM
: 3.00 381 11414 4.32 3.33 493 380 128
EIG
: Mts J+J Mulder, Ravenswaay
13
Tet 584
V
M
MV
LL
EIG
712150512
GEB:07-10-11
: Apina Curtis
GEK:05-12-13
: Tet 475
: Rocko
: 2.02 43 1422 3.91 3.30 56 47 109
:
305 9034 3.74 3.42 338 309
: G van Zoelen, Ommeren
14
Marie 374
709922744
GEB:18-09-11
V
: R-E-W Seaver
GEK:07-01-14
M
: Marie 355
MV
: Comestar Stormatic
LL
: 2.04 46 1240 4.25 3.25 53 40 102
:
305 7766 4.01 3.35 311 260
EIG
: Mts W+C vd Anker-Kuppens, Maurik
15
Beatrix 6106
731161069
GEB:03-09-11
V
: Bas
GEK:25-01-14
M
: Beatrix 184
MV
: IJsselvliedt Julius
LL
: 2.05 22 626 4.24 3.45 27 22 102
:
305 8130 3.99 3.52 325 286
EIG
: A.M. van Zee, Buurmalsen
16
Anna 152
842601582
GEB:30-08-11
V
: Regancrest Altaiota
GEK:27-08-13
M
: Geerhoeve Anna 141
MV
: Loe Martin
LL
: 2.00 171 6208 3.98 3.40 247 211 120
:
305 10480 3.86 3.37 405 353
EIG
: H+D+G van Wijk-van der Gun, Beusichem
17
Share Cinderella 1
444004648
GEB:29-08-11
V
: Regancrest Altaiota
GEK:15-09-13
M
: De Rith Cinderella 23
MV
: Picston Shottle ET
LL
: 2.01 152 4725 4.36 3.37 206 159 111
:
305 8678 4.54 3.51 394 305
EIG
: D H van Deelen, Zoelen
23
Vestigingen
Veldstraat 3a, 4033 AK Lienden
Tel. 0488-482900
Scheeringlaan 4, 4001 WJ Tiel
Tel. 0344-616297
Beatrixplein 21, 6671 KA Zetten
Tel. 0488-451213
Kamperfoelie 20,4007 TL Tiel
Tel. 0344-633554
Dorpsplein 11, 4021 EE Maurik
Tel. 0344-692923
Kastanjelaan 4-6,6666 AD Heteren
Tel. 0488-451213
www.lingehoeve.eu
24
18
Anker-Holstein Boxer Destiny 881332335
GEB:06-08-11
V
: Dream-Prairie Shadow Boxer
GEK:15-12-13
M
: Regan-Alh Mac Dashing-ET
MV
: Regancrest-Hhf Mac
LL
: 2.04 69 1782 4.82 3.58 86 64 102
:
305 7191 4.53 3.68 326 265
EIG
: Mts W+C vd Anker-Kuppens, Maurik
19
De Rith Nova-Tmj Edie 1
887332191
GEB:01-08-11
V
: Schillview Garrett
GEK:27-01-14
M
: Nova-Tmj Golden Edie-Ets
MV
: Braedale Goldwyn
LL
: 2.06 16 570 4.58 3.16 26 18 102
:
305 9497 4.06 3.27 386 311
EIG
: H van Oort, Tuil
20
Malderick Annele 715
931907151
GEB:14-07-11
V
: Van Gogh
GEK:13-08-13
M
: Malderick Annele 225
MV
: Lucky Mike
LL
: 2.01 175 5241 4.08 3.25 214 170 109
:
305 8677 4.27 3.35 370 291
EIG
: Mts van Rooijen-Anker, Maurik
21
Bacchus Hibma Queen
727551960
GEB:30-04-11
V
: Gen-Mark Stmatic Sanchez
GEK:23-12-13
M
: Doris
MV
: Jetlag
LL
: 2.08 41 1364 5.12 3.57 70 49 110
:
305 9973 4.34 3.50 433 349
EIG
: Comb. van de Braak-Jansen, Balgoy
22
Lizette 33
534766458
GEB:10-02-11
V
: De Crob Beau Geste
GEK:12-03-13
M
: Lizette 20
MV
: Doolhof December
LL
: 2.01 332 9557 3.97 3.27 379 312 117
:
305 8924 3.96 3.26 353 290
EIG
: H J de Jongh Vof, Lienden
23
Willem's Hoeve Rita 722
898807220
V
: Ms Atlees Sht Aftershock
M
: Willem's Hoeve Rita 156 A
MV
: Braedale Goldwyn
LL
: 2.07 173 5365 3.88 3.04 208 163
:
305 9506 3.93 3.17 373 302
EIG
: FA D de Jong en Zn, Buren Gld
25
GEB:02-02-11
GEK:23-08-13
98
26
TE KOOP GEVRAAGD
EXPORT
VAARZEN
livestock business with care
Tel. 0416 - 351 372 / 06 - 531 11 066
Fax 0416 - 352 488
E-mail: [email protected]
of één van onze commissionairs.
28
RUBRIEK 2e KALFS KOEIEN
AANTAL 16
NR. 28 T/M 43
_______________________________________________________
28
Wingerd 16
534766427
GEB:04-02-11
V
: Kdm Lucky Lawrence
GEK:07-01-14
M
: Wingerd 12
MV
: Goldeneye
: 2.01 262 8188 3.31 3.11 271 254 107
EIG
: H J de Jongh Vof, Lienden
29
Anouk 11
888284848
GEB:22-12-10
V
: Blarinckhorst Romeo
GEK:08-01-14
M
: Anouk 10
MV
: Delta Olympic
: 2.00 333 6978 4.16 3.84 290 268 104
EIG
: Mts A+M vd Gun-van Dijk, Zoelmond
30
Malderick Annele 627
709806277
GEB:21-12-10
V
: Picston Shottle ET
GEK:25-01-14
M
: Malderick Annele 482
MV
: Braedale Goldwyn
: 2.01 326 10296 3.61 3.17 372 327 106
EIG
: Mts van Rooijen-Anker, Maurik
31
Louise
544297951
GEB:19-12-10
V
: Sandy-Valley Bolton
GEK:04-02-14
M
: Southland Morty Dellia55
MV
: Stouder Morty-ET
: 2.01 328 10241 3.56 3.35 364 343 120
EIG
: H J de Jongh Vof, Lienden
32
Strijdje 187
527630261
GEB:23-11-10
V
: Stouwdamshof Akron
GEK:21-10-13
M
: Strijdje 172
MV
: Lowlands Faust
: 1.11 359 7961 5.29 3.70 421 294 100
EIG
: AJ+BM van Dee-Voorsluijs, IJzendoorn
33
Hennie 682
733264120
GEB:30-10-10
V
: Beverlake Loustar
GEK:18-02-14
M
: Hennie 675
MV
: Cedric Red
: 2.01 407 8948 4.29 3.55 384 317 97
EIG
: Mts Sturkenboom-Stolwijk, Buurmalsen
29
2 x per maand Online Embryo Sale
GRATIS LEVERING BINNEN NEDERLAND
Enkele voorbeelden van recent verkochte combinaties
GESEKST Atwood x Jacobs Jenn AB-89
Volg. moeder: Valleyville Lheros Jenn EX-94
One Red x A-Klasse EX-93-DE EX-94 Uier
Sr. Kampioene RB Nationale Show Duitsland
Mardi Gras x Hood MOM Evelyn AB-89
De volle zus van Emmett & halfzus van Epic
GESEKST Gold Chip x Aubry EX-92-USA
Volle zus van Aftershock, halfzus van Atwood
WWW.EUROGENES.NL
30
34
Rika 335
878700860
GEB:26-10-10
V
: Apina Fortune
GEK:31-01-14
M
: Rika 331
MV
: Brookfield Edo
: 2.02 359 13038 3.79 3.63 494 474 132
EIG
: H+D+G van Wijk-van der Gun, Beusichem
35
Anker-Holstein Bill Hetty 3
546332090
V
: Picston Shottle ET
M
: Anker-Holstein Bill Hetty 1
MV
: Ramos
: 2.00 297 6972 3.91 3.07 273 214
EIG
: Mts W+C vd Anker-Kuppens, Maurik
GEB:19-10-10
GEK:30-09-13
93
36
Leroy Jantje 182
605694840
GEB:19-09-10
V
: Zabing
GEK:17-11-13
M
: Leroy Jantje 175
MV
: Ome Harry
: 1.11 408 9315 4.95 3.86 461 359 104
EIG
: FA de Rooij-Leusink, Wadenoijen
37
Malderick Annele 605
709806051
GEB:15-09-10
V
: Picston Shottle ET
M
: Malderick Annele 308
MV
: Braedale Goldwyn
: 2.03 386 12214 3.91 3.23 478 394 113
EIG
: Mts van Rooijen-Anker, Maurik
38
Elza 125
568455504
GEB:19-07-10
V
: New Moore Goldmedal
GEK:21-12-13
M
: Elza 108
MV
: Art-Acres Win 395
: 2.02 455 10453 3.99 3.30 417 345 115
EIG
: Mts J+J Mulder, Ravenswaay
39
Thea 90
896473757
GEB:19-07-10
V
: Savard
GEK:29-11-13
M
: Thea 51
MV
: Kian
: 2.04 296 8198 4.37 3.41 358 280 105
EIG
: VOF van Mourik, Ophemert
40
De Pottum Janna 3
690473520
GEB:29-06-10
V
: Blitz
GEK:30-11-13
M
: De Pottum Janna 2
MV
: Himster Grandprix
: 2.00 465 10942 4.05 3.38 443 369 108
EIG
: De Pottum V.O.F., Yzendoorn
31
RENDEMENT UIT TOPGENETICA
WIJ LEVEREN: EMBRYO’S | KI STIEREN | FOKVEE | MELKVEE | DEKSTIEREN
Winnen
onderscheidt
u van de rest.
Met A.L.H.
T
R
O
P
X
P
O
R
T
E
25
O
K
V
E
E
ervaring
’S
O
Y
R
B
M
E
jaar
F
IM
wint u altijd!
W W W. A L H - G E N E T I C S . N L
D A M M E L A A N 3 1 | 9 1 0 4 G S D A M W O U D E | T E L . : 0 5 1 1 - 4 2 4 2 4 3 | FA X : 0 5 1 1 - 4 2 3 5 2 5
I N F O @ A L H - G E N E T I C S . N L | W W W. E M B RY O S A L E . C O M
32
33
Kaas uit het hart
Gijs Kros
Regio coördinator
Gelderland-Zuid
Acquoysemeer 26
4151 JA Acquoy
T 0345-641941
M 06-34091083
E [email protected]
34
Willen uw koeien ook in de spotlights staan?
Dan altijd naar Stephan Snoek toe gaan!
Barnkamper Holsteins, lichtplan en lampen geleverd door Stephan Snoek
Ook de spotlights op de Avondbloesemshow
zijn verzorgd door Stephan Snoek.
Voor meer informatie:
Stephan Snoek: 06-55822503
35
J.A. van der Vies
Klauwverzorging
-
Rustige werkmethode
Modern materiaal
J.A. van der Vies
Achterweg 80
4171 BD Herwijnen
Tel:
0418582427
0622481452
Email:
[email protected]
36
de beste
mengvoeders
Uw wilt
vooruit
met
en een
uw rundvee
professioneel
advies
WWW.DE-HEUS.NL
37
wijOnze
helpen
mengvoeders
uhelpen
elke dag
u
vooruit
een handje
3
KI-techniek
3
Drachtcontrole
3
Bedrijfsbegeleiding
3
Onafhankelijk advies
Van Buuren Veeservice
Grote Allee 1 | 6677 MA Slijk-Ewijk | 06 2928 0366
[email protected]
| www.vanbuurenveeservice.nl
Handel en Commissie in Vee
Verlengde Melkdreef 10, 4051 CJ Ochten
Mobiel: 06-51 49 69 84, Fax (0344) 64 45 45
[email protected]
39
Het adres voor:
•
•
•
•
Loonwerk
Grondverzet
Transport
Mesthandel
0344-613493
[email protected]
40
41
BORRELBON
Na afloop van de keuring krijgt u bij
inlevering van de borrelbon een
consumptie om op de kampioenen te
toosten!
42
VEEBEOORDELINGSWEDSTRIJD
Wilt u actief meekeuren? Vul dan onderstaande formulier
in en maak kans op leuke prijzen! Let op: U wint alleen
als u ook nog aanwezig bent bij de prijsuitreiking.
Elke keer weer zien we dat de mensen langs de ring
fanatiek en met veel enthousiasme meekeuren. Dit geeft
een meerwaarde aan de Avondbloesemshow!
Ook proberen we de jeugd in de Betuwe actief bij het
veebeoordelen te betrekken. In samenwerking met JVCGelderland organiseren we hiervoor regelmatig
oefenavonden. Wilt u hierover meer informatie bel dan
Joost van den Anker 06-20421033.
Deelnameformulier veebeoordelen
Naam:________________________________________
Woonplaats: ___________________________________
Vul de catalogus (hals) nummers van de 6 vaarzen in;het
laagste halsnummer eerst. Vervolgens bij “uw plaatsing”
het nummer van de plaatsing waarbij “1” de beste is. De
onderste 2 rijen niet invullen
Catalogus
nummer
uw
plaatsing
plaatsing jury
punten plaatsing
TOTAAL PUNTEN:
43
44
Verloting onder inzenders
Door regelgeving gedwongen is het niet meer mogelijk om een kalf te
verloten. Daarom stelt Lenk van Zandwijk dit jaar een paar mooie embryo’s
beschikbaar. Deze komen uit de Ralma Juror Faith familie. Hieruit zijn heel
veel goede koeien gekomen en onder andere de stier Cricket.
Vader van de embryo’s is Defender. Dit is een Mogulzoon uit weer zo’n
best fokkende familie; De Rudolph Zipfamilie. Moeder is een zeer fraaie
Snowmandochter uit een 86 punten Boltondochter. De Crob Snowman Liz
moet komende winter kalven.
Naast deze embryo’s worden nog diverse andere prijzen onder de inzenders
verloot.
Puttercrest Bolton Liz
De Crob Snowman Liz
GTPI 2128 PTAT 2.59
2 embryo’s Defender
geboren 27-09-2012
V: Flevo Genetics Snowman
M: Puttercrest Bolton Liz VG-86- NL 2yr
2.02 429d 16.335kgM 4.2%F686F 3.4% 555P
V: Sandy-Valley BOLTON
Ralma Finley C-F Choice VG-88-USA 2yr. GMD DOM
2.03 365d 18.588kgM 3.6%670F 3.3% 618P
V: Opsal FINLEY
Ralma Christmas Fudge-ET VG-88-USA GMD DOM
2-03 2x 365d 14.429kgM 4.1% 586F 3.2% 466P
V: Regancrest Elton DURHAM
Ralma Juror Faith EX-91-USA GMD DOM
2.02 365d 17.935kgM 4.3% 770F 3.2% 901P
4.02 365d 21.709kgM 4.5% 982F 3.1% 679P
Volgende Generaties
4th Ralma Leadman Fashion VEEVV VG-89-USA
5th Ralma Melwood Fortress
6th Ralma Golden Fortune VG-88-USA GMD DOM
7th Ralma Nugget Goldie VG-86-USA GMD DOM
8th Yendora Jaque Pioneer EX-90-USA GMD
45
Tochtdetectie? CowAlert
springt boven de rest uit!
Meer drachtige koeien… extra rendement!
S Zeer nauwkeurig, meldt ook “stille” tochtigheid
SMeest geavanceerde 3D technologie, dus geen stappenteller
SSignaleert óók gezondheidsproblemen
SSimpel in gebruik en volledig in het Nederlands
SGoede ervaringen in binnen- en buitenland
Bij een bedrijf van 100 koeien hoeft CowAlert slechts 1,5 koe per maand
extra tochtig te zien om het systeem voor u al rendabel te krijgen. Tevens
is CowAlert beschikbaar in een zeer scherpe leaseconstructie! Vraag uw
Alta adviseur naar de mogelijkheden.
“CowAlert geeft rust en gemak. De
vruchtbaarheidsresultaten zijn sterk
verbeterd. Het is fantastisch hoe je
alle details van het gedrag van een
individuele koe in beeld krijgt.”
Rik en Tom Stam
Melkveehouders; Maasbommel
www.altagenetics.nl | 0594-620940 | [email protected]
46
De Rith AltaShare
Shottle x Goldwyn x Durham
Giessen Cinderella 17 EX90
Glenridge Citation Roxy EX97
De Rith AltaShare is na De Crob Beau Geste, Malderick Nova, New Moore
Goldmedal en De Biesheuvel Benneton de vijfde stier uit de gezamenlijke jonge
stiereninzet door de leden van de Fokkersclub Midden Betuwe.
Ieder jaar kiezen we een jonge stier, liefst van een van de leden, waarvan we eenmaal
aan de melk graag een dochtergroep op de Avondbloesemshow tonen.
Share is gefokt door De Rith Holsteins van Adrion en Lizet van Beek uit Breda. Zijn
geboortegrond is echter toch echt de Betuwe!
Share werd geboren in Culemborg uit een embryo dat Dick van Deelen gekregen had
voor zijn hulp bij diverse wintershows in Etten-Leur.
Helaas voor Dick werd een stier geboren. Maar omdat bij Adrion 3 volle zusjes
geboren waren kreeg hij de kans om Share te ruilen voor De Rith Cinderella 23A.
Inmiddels geen onbekende in de Betuwe!
Als late Shottlezoon is Share door zijn goede Genomisresultaten en zijn geweldige
koefamilie uiteindelijk getest in Amerika Canada en Nederland.
De excellente Goldwyndochter Cinderella 17 heeft een grote invloed gekregen op
De Rith. Maar niet alleen daar.
Cinderella heeft vele goede nakomelingen op vele bedrijven wereldwijd. Inmiddels
zijn ook 2 volle zusters van Share excellent!
Share voert terug op de “Queen of the Breed” ; Glenridge Citation Roxy.
Deze koe staat symbool voor excellente makkelijk producerende karaktervolle
koeien.
Met de aprildraai krijgt Share zijn eerste dochtergeteste fokwaarde. Kijken we naar
zijn genomicsfokwaarde dan geeft hij een degelijke produktie, beste frame’s en
goede uiers. Met name zijn beste kruizen en beste achteruiers vallen daarbij op.
De Share dochters die in de catalogus staan hebben een gemiddelde lactatiewaarde
van ruim 108.
Met deze beloftevolle jonge fokstier laat onze fokkersclub wederom zien dat er
waardevol fokmateriaal in de Betuwe aanwezig is!
47
rancier
Uw totaalleve uderij
o
in de melkveeh
Voor de Merlin melkrobot,
automatisch voeren of
een hoogvolume draaistal,
bij De Bie Techniek bent
u aan het juiste adres
voor TOPPRODUCTEN
en een TOPSERVICE!
Willem Alexanderweg 77-10, Cothen
Tel.: 0343 - 56 33 83
www.debietechniek.nl
48
DE RITH ALTASHARE
AANTAL 9
NR. 5, 7, 10+ 69 T/M 74
_______________________________________________________
5
Rebecca 20
730486149
GEB:12-12-11
V
: De Rith AltaShare
GEK:12-12-13
M
: Rebecca 15
MV
: Barnkamper Erik
LL
: 2.00 34 992 4.29 3.64 43 36 114
:
305 7792 3.98 3.62 310 282
EIG
: Mts A+M vd Gun-van Dijk, Zoelmond
69
Jose 22
V
M
MV
LL
EIG
730486093
GEB:11-12-11
: De Rith AltaShare
GEK:18-12-13
: Jose 7
: Applouis Ship Jude Cri ET
: 2.00 28 872 3.82 3.16 33 28 109
:
305 8093 3.74 3.35 303 271
: Mts A+M vd Gun-van Dijk, Zoelmond
7
Jose 21
V
M
MV
PM
EIG
730486079
GEB:08-12-11
: De Rith AltaShare
GEK:22-01-14
: Jose 17
: Delta Olympic
: 2.01 370 8917 3.80 3.49 339 311 103
: Mts A+M vd Gun-van Dijk, Zoelmond
10
Corn. Hoeve Pukkie 80
539127294
GEB:23-11-11
V
: De Rith AltaShare
GEK:02-01-14
M
: Corn. Hoeve Pukkie 77
MV
: IJsselvliedt Julius
LL
: 2.01 26 707 4.38 3.20 31 23 100
:
305 8447 3.97 3.35 336 283
EIG
: Mts vd Winden-vd Helm, Kapel Avezaath
70
Willem's Hoeve Rita 831
894608319
GEB:11-11-11
V
: De Rith AltaShare
GEK:18-12-13
M
: Willem's Hoeve Rita 395
MV
: Okendo
LL
: 2.01 56 1632 4.38 2.95 71 48 100
:
305 8770 4.10 3.23 360 283
EIG
: FA D de Jong en Zn, Buren Gld
49
Meer melk uit voer
PensEfficiënt
> Gezonde pens
> Goede voerefficiëntie
> Optimale productie
Meer weten?
www.pensefficient.nl of T 088 488 10 12
50
51
:LMJDDQYRRUHHQVWHUNHVDPHQZHUNLQJHQ
ZHQVHQDOOHGHHOQHPHUVYHHOVXFFHV
tĞƐƚƌĞŶĞŶDĞĐŚĂŶŝƐĂƚŝĞs
^ƉŽŽƌƐƚƌĂĂƚϳϭ ϰϬϰϭ><^dZE
ϬϰϴϴͲϰϴϭϱϴϴ tĞƐƚƌĞŶĞŶDĞĐŚĂŶŝƐĂƚŝĞs
ŽǀĞŶĞŝŶĚƵŝĚnjŝũĚĞϯϭ ϯϰϬϱDE^,KW
ϬϯϰϴͲϰϱϭϴϰϰ 52
tĞƐƚƌĞŶĞŶDĞĐŚĂŶŝƐĂƚŝĞs
DĂƚũĞƐŬŽůŬϮϯ ϳϬϳϯ< ϬϯϭϲͲϮϮϱϱϰϰ tĞƐƚƌĞŶĞŶ^ĐŚŝƉƉĞƌs
EŝũŬĞƌŬĞƌƐƚƌĂĂƚϱϰ
ϯϴϴϮW:WhddE
ϬϯϰϭͲϯϱϴϵϰϰ
Hooiruif t.b.v. Paarden, Pony´s en Ezels
x
x
x
x
Dakbescherming.
3-Punts bescherming.
Paarden, pony´s en ezels kunnen zonder
zich te bezeren het voer uit de hooiruif
pakken.
Makkelijk te vullen door één kant te
openen.
Grote Hooiruif
x
x
Gegalvaniseerde hooiruif voor
achter de trekker.
Geschikt voor koeien, kalveren,
pony´s en paarden.
Weidehekken half gaas
x Lengte vanaf 1mtr oplopend
per 50 cm tot 6mtr.
Weidehekken binnenbuizen
x 5 binnenbuizen, met meerdere
binnenbuizen leverbaar.
x Lengtes vanaf 1 mtr oplopend per
50cm tot 6mtr.
Al jaren bij uitstek uw partner voor Maatwerk in Stalinrichting !
53
NIELS COPIER
KLAUWVERZORGING EN
AGRARISCHE
DIENSTVERLENING
0617162819
39
54
• melkproductieregistratie
• stamboekregistratie
• helpdesk I&R
• scherpe tarieven
• goede service
• korte lijnen
• eigen laboratorium
Vraag vrijblijvend een offerte aan.
Industrieweg 62 • 8071 CV Nunspeet • Postbus 207 • 8070 AE Nunspeet
Tel. (0341) 26 40 58 • Fax (0341) 26 40 95 • E-mail [email protected]
55
www.vvbveluwe-ijsselstreek.nl
Resultaten van de holsteinkeuring in Madison
van 2013:
WINNENDE GENETICA!
Dtr: Cerpolait Brokaw Hailey
Resultaten van de holsteinkeuring voor
junior-deelnemers in Madison van 2013:
Kampioen Jongvee:
St-Jacob Atwood Adria (First Winter Yearling)
Reservekampioen jongvee:
Gebarten Atwood Maria
(First Fall Calf)
Cameron Ridge Atwood Beauty
GW ATWOOD EN ZIJN ZONEN –
AIRLIFT EN BROKAW
56
Kampioen jongvee: Cameron Ridge Atwood Beauty
(First Spring Yearling)
3-jarige koeien:
Tweede plaats: BVK Atwood Abrianna-ET, EX 92
Derde plaats: BVK Atwood Andrea-ET, VG 88
Bvk Atwood Andrea-ET, VG 88, EX-MS
4ELs&AX
WWWWWSIRESCOMsINFO WWSIRESCOM
Bvk Atwood Abrianna-ET, EX 92
®
INFO WWSIRESNLsWWWWWSIRESNL
4ELs&AX
WORLD WIDE SIRES, LTD.
In NL & België:
WORLD WIDE SIRES, BV
Product of the USA
RUBRIEK
OUDERE KOEIEN
AANTAL 25
NR. 44 T/M 68
_______________________________________________________
44
Woutje 157
546263714
GEB:14-02-10
V
: Champs d'Or Redross-Red
GEK:22-12-13
M
: Woutje 144
MV
: Luts Red Ear-Tips
: 1.11 310 7332 4.63 3.48 340 255 111
: 2.11 297 8165 4.66 3.55 380 290 107
TOT
:
3 646 16943 4.62 3.51 783 595
EIG
: Mts Sturkenboom-Stolwijk, Buurmalsen
45
Berendje 73
542977664
GEB:06-12-09
V
: Barnkamper Roadrunner
GEK:17-09-13
M
: Berendje 66
MV
: Downalane Cello
: 1.10 300 6026 4.34 3.51 262 211 80
: 2.10 295 9387 4.39 3.41 412 320 107
TOT
:
3 744 21269 4.26 3.42 906 727
EIG
: C Monhemius, Wadenoyen
46
Ronny 50
533010929
GEB:05-12-09
V
: Southland Altaomande
GEK:15-01-14
M
: De Volmer Ronny 37
MV
: Picston Shottle ET
: 2.00 400 12599 3.88 2.93 489 369 122
: 3.02 281 9099 3.68 3.16 335 288 99
TOT
:
3 708 22861 3.82 3.02 873 690
EIG
: De Pottum V.O.F., Yzendoorn
47
Jose 17
690183388
GEB:21-11-09
V
: Delta Olympic
GEK:05-02-14
M
: Jose 11
MV
: Vosheuvel Impala
: 2.01 370 8917 3.80 3.49 339 311 103
: 3.02 315 9482 3.76 3.42 357 324 102
TOT
:
2 685 18399 3.78 3.45 696 635
EIG
: Mts A+M vd Gun-van Dijk, Zoelmond
48
Leroy Hillie 123
536693374
GEB:21-10-09
V
: Ome Harry
GEK:11-03-14
M
: Leroy Hillie 107
MV
: IJsselvliedt Breakout
: 2.00 382 9722 4.24 3.66 413 356 104
: 3.02 381 11115 4.49 3.72 499 414 102
TOT
:
2 763 20837 4.38 3.70 912 770
EIG
: FA de Rooij-Leusink, Wadenoijen
57
58
49
Marijke 210
526454569
GEB:13-09-09
V
: Magor Bolivia Allen
GEK:03-12-13
M
: Marijke 192
MV
: Dixie-Lee Aaron ET
: 2.01 274 6693 4.77 3.56 320 239 111
: 3.00 381 11414 4.32 3.33 493 380 128
TOT
:
3 714 20506 4.55 3.41 934 699
EIG
: Mts J+J Mulder, Ravenswaay
50
Annet 12
690161290
GEB:13-08-09
V
: Rocko
GEK:06-10-13
M
: Annet 6
MV
: Willem's Hoeve Restha
: 2.00 399 11253 4.75 3.57 534 402 107
: 3.01 325 7954 4.61 3.70 367 295 100
TOT
:
3 724 19207 4.69 3.63 901 697
EIG
: D. Kerkhof, Deil
51
Mona 206
968863392
GEB:05-08-09
V
: Rh Norwin
GEK:02-11-13
M
: Mona 197
MV
: Lightning
: 2.00 348 7707 4.63 3.60 357 278 107
: 3.01 361 8706 4.62 3.70 403 322 97
TOT
:
3 798 20158 4.58 3.63 923 731
EIG
: Mts Sturkenboom-Stolwijk, Buurmalsen
52
Van de Ambtse Snowwhite 4
497175036
GEB:28-11-08
V
: W.H. Viking
GEK:13-08-13
M
: Bolleholster Snowwhite
MV
: Fraeland Leadoff
: 2.02 300 9590 4.57 3.45 438 331 115
: 3.01 446 13310 4.73 3.63 630 483 89
TOT
:
3 930 30932 4.54 3.48 1405 1075
EIG
: J D M van Zetten, Kesteren
53
Willy 76
484660480
GEB:10-09-08
V
: Roumare
GEK:26-02-14
M
: Willy 73
MV
: Doolhof December
: 2.07 334 13927 3.30 3.48 460 484 131
: 3.08 616 19157 3.78 3.59 724 687 112
TOT
:
2 950 33084 3.58 3.54 1184 1171
EIG
: D. Kerkhof, Deil
59
Naast het meest geschikte voer met een maximaal rendement voor uw
bedrijf, kunnen wij u helpen met deskundig advies. Wij investeren graag
in onze relatie. Persoonlijk contact met onze klanten en een oprechte
interesse, zijn bepalend voor ons succes. Samen denken wij nog beter
te kunnen bijdragen aan een beter financieel resultaat voor uw bedrijf
en een sterke veehouderijsector.
Maak een afspraak met één van onze rundveespecialisten.
Zij zitten graag bij u aan tafel. Het beste dichtbij
Postbus 5, 3860 AA Nijkerk
Postbus 8510, 5605 KM Eindhoven
Telefoon 033 422 15 10
Telefoon 040 238 07 77
[email protected]
www.abzdiervoeding.nl
www.abzdiervoeding.nl/rundvee
60
54
Malderick Annele 411
488804114
GEB:09-08-08
V
: Braedale Goldwyn
GEK:19-05-13
M
: Malderick Annele 9538
MV
: Delta Novalis
: 2.11 651 23304 4.64 3.86 1082 899 145
TOT
:
2 912 33510 4.54 3.74 1522 1252
EIG
: Mts van Rooijen-Anker, Maurik
55
Roosje 57
481472527
GEB:11-07-08
V
: Sudena Sundance
GEK:17-12-13
M
: Roosje 52
MV
: Buster
: 2.03 362 8134 5.38 4.07 438 331 104
: 4.05 318 9729 5.34 4.07 520 396 108
TOT
:
4 1084 30241 5.33 4.04 1612 1221
EIG
: VOF van Mourik, Ophemert
56
Tet 466
494446807
GEB:27-05-08
V
: Survivor
GEK:01-10-13
M
: Tet 384
MV
: Lucky Mike
: 2.01 379 10007 3.94 3.31 395 331 111
: 4.03 332 11846 4.29 3.43 508 406 113
TOT
:
4 1135 36022 4.14 3.39 1491 1221
EIG
: G van Zoelen, Ommeren
57
Sandra 7
447520844
GEB:15-03-08
V
: W.H. Viking
GEK:14-11-13
M
: Sandra 6
MV
: Malderick Jari
: 3.07 292 10719 3.60 3.19 386 342 119
: 4.07 341 11372 3.74 3.13 426 356 112
TOT
:
4 1206 36749 3.64 3.18 1338 1169
EIG
: J M J van Arkel, Kerk Avezaath
58
Marijke 202
474952384
GEB:20-08-07
V
: Pennview Ice Pack
GEK:12-11-13
M
: Marijke 184
MV
: Dixie-Lee Aaron ET
: 4.02 347 10332 3.42 3.29 353 340 94
: 5.04 272 9239 3.53 3.02 326 279 100
TOT
:
5 1365 40140 3.57 3.20 1434 1285
EIG
: Mts J+J Mulder, Ravenswaay
61
Big Winner
KI-Kampen stier ten voeten uit!
Win 395 x Lucky Leo x Feikjes Pinkpop
Prod: 99% 102 +0,40 +0,19 697 LVD 204 NVI
Ext: 92% 101 105 105 106 106 totaal
Zeer laatrijp (110) en persistent (104)
Nu ook gesekst sperma beschikbaar
Spermaprijs € 16,00
aAa: 516
Big Winner
Dochter Big Winner: Ariena 22, AB 87
Dochtergroep Big Winner NRM 2012
Uw vertegenwoordiger:
Jeroen de Vor 06 – 23 98 23 29
K.I. Kampen
De Bese 1, 7722 PD Dalfsen
Telefoon: (0529) 43 19 67 Fax: (0529) 43 49 79
E-mail: [email protected]
Website: www.ki-kampen.nl
62
59
60
Leroy Hillie 114
472289691
V
: Poos Stadel Classic
M
: Leroy Hillie 106
MV
: Leroy Abrian
: 2.00 383 8666 4.71 3.49 408 302
: 4.09 381 11662 4.96 3.44 578 401
TOT
:
4 1495 41038 4.78 3.54 1961 1451
EIG
: FA de Rooij-Leusink, Wadenoijen
Saskia
0534944790
V
: Al.Par Stadel Elayo Red
MV
: Faber Red
: 2.01 588 15651 4.01 3.64 628 570
: 4.09 600 18757 4.16 3.76 780 706
TOT
:2
1188 34408 4.09 3.71 1408 1276
EIG
: Comb. van de Braak-Jansen, Balgoy
GEB:18-07-07
GEK:24-06-13
94
96
GEB:17-07-07
GEK:26-02-14
83
97
61
Willem's Hoeve Rita 0246
489002461
GEB:02-07-07
V
: Braedale Goldwyn
GEK:02-07-13
M
: Willem's Hoeve Rita 275
MV
: Jesther
: 2.01 482 15321 3.77 3.33 578 510 107
: 3.08 519 19259 3.96 3.32 763 639 116
TOT
:3
1226 44338 3.95 3.27 1750 1450
EIG
: FA D de Jong en Zn, Buren Gld
62
K&L Deligthful
0534924843
GEB:16-04-07
V
: Ladys-Manor Wildman
GEK:21-03-13
M
: Overside Ford Delight
MV
: Alzi Juror Ford
: 2.05 519 17445 3.95 3.30 689 575 119
: 4.09 381 15756 4.21 2.94 664 464 106
TOT
:3
1228 48024 4.00 3.07 1920 1476
EIG
: FA D de Jong en Zn, Buren Gld
63
Marty 112
478961865
GEB:16-04-07
V
: Rosedale-L Rampage-Red E
GEK:01-01-14
M
: Marty 109
MV
: Kian
: 3.00 300 8045 4.36 3.38 351 272 100
: 5.06 397 11644 4.90 3.42 571 398 96
TOT
:5
1319 35561 4.59 3.34 1633 1186
EIG
: Mts Sturkenboom-Stolwijk, Buurmalsen
63
WONDERBAARLIJK
Ven Dairy WONDER CV
(Shottle x Goldwyn x Durham x Whittier-Farms Lead Mae EX-95-USA)
• Extreme productie index • Meer dan 100 kg Vet + Eiwit •
• Super exterieur • Goede bevruchter •
Tel. 038 4604311
Email. [email protected]
www.ai-total.nl
64
64
Catharina 68
474466823
GEB:08-12-06
V
: Kian
GEK:20-09-13
M
: Catharina 55
MV
: Stadel-Red
: 3.00 353 9259 5.20 4.02 481 372 110
: 5.07 373 11577 5.29 4.13 612 478 101
TOT
:5
1698 44689 5.21 4.05 2327 1811
EIG
: J D M van Zetten, Kesteren
65
Riet 45
465420050
GEB:20-09-06
V
: Fitlist
GEK:27-11-13
M
: Riet 42
MV
: Barnkamper Donjuan
: 3.02 275 6984 4.51 3.69 315 258 100
: 6.03 302 10167 4.61 3.68 468 374 113
TOT
:6
1617 41469 4.61 3.77 1912 1564
EIG
: Mts SJ+RM vd Gun-Uyttewaal, Culemborg
66
Marijke 71
430228551
GEB:01-07-06
V
: Lion King
GEK:11-12-13
M
: Marijke 69
MV
: Stadel-Red
: 2.00 324 8384 4.03 3.48 338 292 102
: 3.01 370 11359 4.04 3.63 458 412 101
TOT
:6
1911 56550 4.08 3.54 2309 2000
EIG
: AJ+BM van Dee-Voorsluijs, IJzendoorn
67
Barnkamper Marilyn 194
441310078
GEB:21-12-05
V
: Picston Shottle ET
GEK:17-09-13
M
: Barnkamper Marilyn 20
MV
: Looking Major
: 2.00 327 7341 4.27 3.18 313 234 86
: 5.01 311 11757 4.46 3.14 524 369 99
TOT
:6
1725 51731 4.30 3.15 2224 1632
EIG
: L+C+AWA de Jong-van Ooijen, Beusichem
68
Tet 405
439344940
GEB:17-12-05
V
: Ramos
GEK:20-12-13
M
: Tet 357
MV
: Silverpost Sinatra
: 4.07 260 8229 4.83 3.40 398 280 100
: 6.11 339 12306 4.85 3.19 597 393 103
TOT
:6
1696 51152 4.76 3.38 2437 1729
EIG
: G van Zoelen, Ommeren
65
Foto: Alex Arkink
ATLANTIC, DE GEZONDSTE
STIER VAN DE KLAS
U wilt zich geen zorgen maken over de gezondheid van uw veestapel,
maar hoe weet u welke stier dat biedt? De fokwaarden vertellen u veel,
maar niet welke stier het beste scoort op gezondheid.
Better Life Gezondheid van CRV doet dat wel. Better Life Gezondheid is een
uniek fokkerijgetal, afgeleid van de totale fokwaarden van de stier. En wat
blijkt? Atlantic scoort 10% op het gebied van gezondheid: een oogstrelend
exterieur en een lange levensduur. Een prachtcombinatie die leidt tot een
indrukwekkende levensproductie.
ATLANTIC
(Ramos x O Man)
ki-code: 97-8797
aAa: 234165
(zb-basis)
NVI
GEZONDHEID
EFFICIËNTIE
LEVENSDUUR
KG MELK
301
10
4
778
523
Meer informatie over Better Life Gezondheid vindt u op onze website.
CRV KLANTENSERVICE
NEDERLAND 088 – 00 24 440 | WWW.CRV4ALL.NL
BELGIË 078 – 15 44 44 | WWW.CRV4ALL.BE
BETTER COWS | BETTER LIFE
66
LEDEN FOKKERSCLUB MIDDEN BETUWE
J. VAN DEN ANKER
ZEEG 1
4021 CE RIJSWIJK
0345-558271
FAM. VAN ARKEL
LUTTERVELDSESTRAAT 22
4012 DE KERK-AVEZAATH
06-42951315
H. BEIJER
ERICHEMSEWEG 33
4117 GG ERICHEM
0345-512967
J. G. J. VAN DER BURG
ZUM DANKENSCHLOOT 3
26899 RHEDE (EMS) DLD
06-20589409
H COPIER
BREDESTRAAT 14
4014 NB WADENOIJEN
06-25406288
MTS. A EN B VAN DEE-VOORSLUIJS
KEIZERSTRAAT 2
4053 HJ IJZENDOORN
06-21546304
D. H. VAN DEELEN
KOORNBROEKSTEEG 2
4011 KH ZOELEN
06-20425307
MTS. H. T. VAN ECK
HENNISDIJK 13
4197 RB BUURMALSEN
0345-505537
K. VAN DER EIJK
RUITERSWEG 2
4158 LC DEIL
0345-652195
D. GRANDIA
NIEUWSTRAAT 2
4191 PM GELDERMALSEN
0345-651348
MTS. A&M. VAN DER GUN
MAATSTRAAT 2
4111 RJ ZOELMOND
0345-501368
67
8-14-18-35-74
57
32-66
17-43
5- 7-29-47-69
Ko van der Heijden
M 0651-840112
T 088 247 40 88
F 088 247 40 39
[email protected]
68
LEDEN FOKKERSCLUB MIDDEN BETUWE
MTS. SJ+RM VAN DER GUN-UYTTEWAAL
WETH SCHOUTENWEG 6
4105 LH CULEMBORG
0345-513563
H. DEN HARTOG
POTTUMSESTRAAT 9
4053 HW IJZENDOORN
0344-641328
MTS. JANSEN
RETSEZIJSTRAAT 5
4011 JP ZOELEN
06-15840271
W. JANSSEN
KASTEELSESTRAAT 12
6611 KA OVERASSELT
024-6222288
FA D. DE JONG EN ZN.
HOFKAMPSEWEG 1
4116 RM BUREN GLD
0345-502252
L+C+A. DE JONG-VAN OOIJEN
PROVINCIALEWEG 2
4112 PH BEUSICHEM
0345-502573
VOF HJ. DE JONGH
SCHAAPSTEEG 14
4033 AJ LIENDEN
0488-482102
D. KERKHOF
BOONAKKERWEG 11
4158 LG DEIL
0345-650944
MTS. GW+T+G. DE LEEUW
RIJNDIJK 17
4033 CH LIENDEN
0344-602048
H. VAN LEEUWEN
RIJKSWEG NOORD 27
6661 KA ELST
0481-377603
GEBR VAN DER LINDE
NOORDEREIND 4
4012 BT KERK-AVEZAATH
06-41548289
69
65
6-40-46-72
21-60
23-26-61-62-70
1-3-41-67-73
11-22-28-31
4-50-53
9
Samen sterk.
LANDELIJK
-WONEN.nl
Door het landelijke netwerk kunnen de
makelaars profiteren van onderlinge
uitwisseling van kennis. Samen met de
steun van de centrale organisatie staan
zij er daarom nooit alleen voor.
Taxatie en bemiddeling bij aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed.
AgriTeam Makelaars gespecialiseerd in:
- Aan- en verkoopbemiddeling van agrarisch o.g. en
landelijk vastgoed.
- Taxaties voor financiering, bedrijfsovername,
bedrijfsbeëin diging en fiscale doeleinden.
- WOZ Taxaties.
- Begeleiding bij onteigening, functiewisseling,
landgoederen, wet voorkeursrecht gemeenten,
bedrijfsverplaatsing en reconstructieplannen.
- Aan- en verkoopbemiddeling productierechten.
AgriTeam Makelaars is een landelijk
opererend samenwerkingsverband van
zelfstandige, regionale makelaars. Zij
werken op landelijk niveau samen, maar
zijn sterk in hun eigen regio.
Altijd een makelaar in de buurt.
Ook voor al uw landelijk onroerend goed!
AgriTeam Makelaars Ede
Wim Boon - Marinus Roseboom - Gerjan van Apeldoorn
Tel. 0318-619209
Email: [email protected]
www.agriteam.nl
LANDELIJK
-WONEN.nl
70
LEDEN FOKKERSCLUB MIDDEN BETUWE
C. MONHEMIUS
BOMMELWEG 43
4014 PV WADENOYEN
0344-661802
VOF VAN MOURIK
SCHUURKAMPSEWEG 4
4061 RK OPHEMERT
0344-652271
W.VAN MOURIK
POPPELENBURGERSTRAAT 4
4191 ZS GELDERMALSEN
06-21301115
MTS. JM+JM. MULDER
RAVENSWAAYSE STEEG 24
4119 LS RAVENSWAAY
0345-558279
P. NOORDAM
MEIKAMPGRAAF 10
4174 LB HELLOUW
0418-594075
M. NUY
TEISTERBANTSTRAAT 17
4012 EE KERK-AVEZAATH
06-28409413
C. OLSTHOORN
VOORKOOPSTRAAT 1
4112 NM BEUSICHEM
0345-502453
A. J. VAN OORT
KATIJFWEG 1
4176 LV TUIL
0418-591270
M PABON
MARIËNWAERDT ELS 8
4153 PB BEESD
06-21821197
A. A. RAMAKER
HENICH 13
4014 NP WADENOIJEN
06-43750997
P. DE RIJK
RIJSWIJKSESTEEG 2
4011 JZ ZOELEN
0344-572054
2-45
39-55
12-38-49-58
19
24
71
Dirksen Management Support
(DMS), al meer dan 25
jaar werkzaam in de
melkveehouderijsector.
Centraal staat het verbeteren van de resultaten op het gebeid van
economie en milieu. De kerntaken bestaan uit het begeleiden en
ondersteunen van agrarische ondernemers aan de hand van de
door de ondernemers zelf ingevulde invulsets (kringloop(wijzer),
kostprijs of voerefficiëntie). Uw gegevens worden geanalyseerd,
vervolgens bediscussieerd in studiegroepverband ‘rondom de
keukentafel’ of tijdens excursies nader toegelicht.
Het motto hierbij is: ‘Samen sta je sterk én weet je meer’.
‘Kringloopwijzer-denken is de basis voor
succes’, essentieel is een integrale benadering
van bodem, voeding, mest en diergezondheid.
Door samenwerking met gerenommeerde partijen, het volgen van
ideeën en ontwikkelingen uit de markt, in combinatie met
professionele dataverwerking, maakt dat DMS uniek vakwerk
levert.
Bent u ook opzoek naar doelgericht werken aan de toekomst?
Voor meer informatie of vragen kunt u ons bereiken via:
www.dmsadvies.nl
[email protected]
tel: 0345-501885
72
LEDEN FOKKERSCLUB MIDDEN BETUWE
FA. DE ROOIJ-LEUSINK
GROENESTRAAT 2
4014 MH WADENOIJEN
0344-662018
MTS. VAN ROOIJEN-VAN DEN ANKER
HAAGWEG 4
4021 LN MAURIK
0344-691801
G. SCHELLING
LINGEDIJK 9A
4014 MB WADENOIJEN
06-23872523
C. VAN STERKENBURG
OUDE BEESDSEWEG 14
4107 LX CULEMBORG
0345-581634
MTS. STURKENBOOM
KRUISWEG 2
4197 RA BUURMALSEN
0345-580451
A. VERPLOEG
KRUISWEG 1
4197 RA BUURMALSEN
0345-573228
MTS. VAN WIJK
OUDEHOEVENSEWEG 1
4196 RK TRICHT
0345-571551
MTS. H+D+G. VAN WIJK- VD GUN
BEUSICHEMSE BROEKSTEEG 6
4112 PJ BEUSICHEM
0345- 534162
MTS. PRM+PH. VAN WINDEN-VD HELM
LAAGEINDE 18
4016 CV KAPEL AVEZAATH
0344-662991
L. VAN ZANDWIJK
ZOELENSESTRAAT 56B
4013 CS KAPEL-AVEZAATH
0344-682727
A. VAN ZEE
BULKSTEEG 2
4197 RK BUURMALSEN
0345-576683
73
25-36-48-59
20-30-37-54-71
33-44-51-63
16-34
10-42
15
DE NIJBORG AGRI B.V.
Voor levering en montage van:
silo’s & vijzels
voederinstallaties
ventilatiegordijnen
boxvuller
stalinrichtingen
De Hooge Hoek 8 - 3927 GG Renswoude
Tel. 0318-572923 - fax 0318-572725
www.nijborgagri.nl - [email protected]
74
76
Kampioenen op voorgaande Bloesemshows
Kalvervoorbrengwedstrijd
2004:
Iris van der Gun, Zoelmond
Toilet
Gerrel Vink, Zoelen
2005:
Jong:
Anouk Denekamp, Kerk Avezaath
Toilet
Iris van der Gun, Zoelmond
Oud:
Marian Mulder, Asch
Toilet
Wiljan van Zetten, Tiel
Schoonste geheel Sven van Kalkeren, Lienden
2006:
Jong:
Oud:
Sil van der Gun, Zoelmond
Anouk Denekamp, Kerk Avezaath
2007:
Jong:
Oud:
Willemijn van Zandwijk, Kapel-Avezaath
Iris van der Gun, Zoelmond
2008:
Jong:
Oud:
Willemijn van Zandwijk, Kapel-Avezaath
Iris van der Gun, Zoelmond
2009:
Voorbrengen
Jong:
Midden
Oud
Roan van Wijk, Tricht
Rosanne van der Gun, Zoelmond
Sil van der Gun, Zoelmond
Toilet
Jong:
Midden:
Oud:
Marieke Monhemius, Wadenoijen
Eric van Leeuwen, Buren
Gerrel Vink, Zoelen
Voorbrengen
Mini’s
Jong
Midden
Oud
Brent van Wijk, Tricht
Roan van Wijk, Tricht
Ilse Zaaijer, Rijswijk
Gerrel Vink, Zoelen
Toilet
Mini’s
Jong
Midden
Oud
Dolf Verkuyl, Lienden
Jacoline Monhemius, Wadenoijen
Willemijn van Zandwijk, KapelAvezaath
Sil van der Gun, Zoelmond
2010
77
VEEHANDEL DE
JONGH
Molenstraat 6
4011 EL Zoelen
TEL: 06-22990450
Voor
al
uw
slachtvee & nuka’s
78
Kampioenen op voorgaande Bloesemshows
2011
2012
2013
Voorbrengen
Mini’s
Jong
Midden
Oud
Marieke Monhemius, Wadenoijen
Dolf Verkuyl, Lienden
Jorieke van Leeuwen, Buren
Vincent de Vree, Tiel
Toilet
Mini’s
Jong
Midden
Oud
Pieter de Rijk, Zoelen
Luna Scheffers, Tiel
Frederike Anema, Rijswijk
Rosanne van der Gun, Zoelmond
Voorbrengen
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Maud Verploeg, Buurmalsen
Martij Fust, Buurmalsen
Mieke de Leeuw, Lienden
Jacoline Monhemius, Wadenoijen
Wim van Rhee, Lienden
Toilet
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Eline de Rijk, Zoelen
Marieke Monhemius, Wadenoijen
Mariëlle de Rijk, Zoelen
Frederike Anema, Rijswijk
Willemijn van Zandwijk, Kapel-Avezaath
Thuiskeuring
1e prijzen
Stefan van Eck
Jorieke van Leeuwen
Adri Hooijer
Laura de Leeuw
Kijk na de Avondbloesemshow op onze nieuwe website voor uitslagen en foto’s:
www.fokkersclubmiddenbetuwe.nl
79
Foto: Alex Arkink
KODAK, UITBLINKER IN EFFICIËNTIE
U wilt een veestapel met een hoge levensproductie, zonder extra werk.
U heeft het immers al druk genoeg. Maar hoe weet u welke stier dat biedt?
De fokwaarden vertellen u veel, maar niet concreet welke stier het beste
scoort op efficiëntie.
Better Life Efficiëntie van CRV doet dat wel. Better Life Efficiëntie is een
uniek fokkerijgetal, afgeleid van de totale fokwaarden van de stier. En
wat blijkt? Kodak scoort een mooie 8% op efficiëntie. Het resultaat?
Kodakdochters die onopvallend zijn in de stal en opvallen in melkopbrengst
en gezondheidskenmerken.
KODAK
(Kevin x Stadel)
ki-code: 97-7222
aAa: 516342
(rb-basis)
NVI
EFFICIËNTIE
GEZONDHEID
LEVENSDUUR
KG MELK
203
8
6
589
711
Meer informatie over Better Life Efficiëntie vindt u op onze website.
CRV KLANTENSERVICE
NEDERLAND 088 – 00 24 440 | WWW.CRV4ALL.NL
BELGIË 078 – 15 44 44 | WWW.CRV4ALL.BE
BETTER COWS | BETTER LIFE
80
81
Greenbedding!
Gescheiden mest
Een comfortabel ligbed
voor uw koeien.
De voordelen:
goedkoop
makkelijk
ligcomfort voor het vee
•
•
•
•
Voor inlichtingen:
Andre Vermeulen
Tel. 0651495040
Firma Vermeulen, Ophemert.
[email protected]
• mestafvoer/ afzet
• bemesting voor uw boomgaard
• Greenbedding
82
Kampioenen op voorgaande Bloesemshows
Oudere koeien
2004: Rita 233A
2005: Rita 253
2006: Jetske 236
2007: Rita 313
2008: Annele 9868
2009: K & L Sonni
2010: Marilyn 153
2011: Marilyn 194
2012: Marilyn 194
2014: ?
?
V:Lord Lily
V:Lucky Leo
V:Addison
V:Storm
V:Manat
V:Goodluck
V:Lucente
V:Shottle
V:Shottle
Fa D de Jong, Buren
Fa D de Jong, Buren
Mts de Jongh, Lienden
Fa D de Jong, Buren
Mts v Rooijen, Maurik
Fa D de Jong, Buren
L&A&C de Jong, Beusichem
L&A&C de Jong, Beusichem
L&A&C de Jong, Beusichem
Miss Betuwe
1995: Linda 2
1996: Corrie 466
1998: Rita 230
1999: Adrie 44
2000: Rita 233A
2004: Rita 233A
2005: Rita 294
2006: Marilyn 142
2007: Corrie 565
2008: Rita 427A
2009: K & L Sonni
2010: K & L Sonni
2011: Marilyn 194
2012: Marilyn 194
2014: ?
?
V:F 16
V:Sunny Boy
V:Jabot
V:Sunny Boy
V:Lord Lily
V:Lord Lily
V:Jesther
V:Sinatra
V:Blauer
V:Shottle
V:Goodluck
V:Goodluck
V:Shottle
V:Shottle
L&A&C de Jong, Beusichem
Mts Janssen, Overasselt
Fa D de Jong, Buren
Fa de Rooij-Leusink, Wadenoijen
Fa D de Jong, Buren
Fa D de Jong, Buren
Fa D de Jong, Buren
L&A&C de Jong, Beusichem
Mts Janssen, Overasselt
Fa D de Jong, Buren
Fa D de Jong, Buren
Fa D de Jong, Buren
L&A&C de Jong, Beusichem
L&A&C de Jong, Beusichem
83
6DPHQ
VWHUNHU
$YRQG
EORHVHP
VKRZ
5DEREDQN:HVW%HWXZH6SRQVRUYDQGH$YRQGEORHVHPVKRZ
5DEREDQN:HVW%HWXZHLVDOVFR¶SHUDWLHYHEDQNYDQXLWKDDUPDDWVFKDSSHOLMNH
EHWURNNHQKHLGVSRQVRUYDQORNDOHYHUHQLJLQJHQVWLFKWLQJHQHQHYHQHPHQWHQ
ZZZUDEREDQNZHVWEHWXZHQO
6DPHQVWHUNHU'DWLVKHWLGHHYDQFR¸SHUDWLHIEDQNLHUHQ
84

Vergelijkbare documenten