inzichten - Aphilion

Commentaren

Transcriptie

inzichten - Aphilion
INZICHTEN, JAARGANG 4, NR. 9
PAGINA 1
September 2005
Jaargang 4, Nr. 9
INZICHTEN
MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN APHILION Q²
BEVEK NAAR BELGISCH RECHT
NIET TREUREN OM OLIEPRIJS
In augustus kenden de aandelenmarkten
wereldwijd
een
kleine
aarzeling.
De
wereldindex (MSCI World in euro) daalde
lichtjes: -0.68% (Aphilion bleef wel stabiel:
+0.05%). Er was de orkaan Katrina in de VS,
enkele individuele landen-uitschuivers (o.m.
Indonesië) en vooral de immer stijgende
olieprijs. Sinds het begin van dit jaar is deze nu
al zo’n 70% hoger, terwijl er in 2004 al een
stijging van 34% was geweest. Op amper 20
maand is er een ruime verdubbeling! En toch
lijken de aandelenmarkten zich hier niets van
aan te trekken (sinds begin dit jaar +13%).
Enkele beschouwingen:
1) Hoewel we in nominale termen op
recordniveau zitten, is de voor inflatie
gecorrigeerde olieprijs, de reële olieprijs,
nog ver verwijderd van de topkoersen van
de jaren ’70. Bovendien heeft de olie als
kostenfactor voor de globale economie
heel wat aan belang ingeboet.
2) De hogere olieprijs creëert weliswaar
hogere kosten voor bedrijven en gezinnen,
vooral in de VS. Zo maken de benzineaankopen in de VS nu zo’n 10% uit van de
totale kleinhandelsverkopen, tgv. een
gemiddelde van 8 à 8.5% de laatste 10
jaar. Maar er is vooralsnog geen ruimer
inflatie-effect. Dit is bijzonder merkwaardig
als je ziet dat ook heel wat andere
grondstoffen
(zowel
industriële
als
landbouwproducten) de laatste 2 jaar
enorm in prijs zijn gestegen. De
Amerikaanse stijging van de levensduurte
op jaarbasis schommelt nu rond de 2.5%
(1.8% zonder energie en voeding).
www.aphilion.com
3) Mede door deze laag blijvende inflatie,
maar vooral door de wereldwijd enorme
spaaroverschotten (zowel particulieren als
bedrijven, en dit ondanks het vaak
belichte spaar-deficit in de VS), blijft de
langetermijn-rente opmerkelijk laag. Hier
worden zelfs echt records gebroken. De
rente
op
Duitse
10-jarige
overheidsobligaties staat nu rond 3.1%, op
het
laagste
niveau
sinds
de
2e
wereldoorlog.
4) Een hogere olieprijs is uiteraard niet voor
alle sectoren slecht. De oliesector in ruime
zin (inclusief de toeleveringsbedrijven) kent
een enorme bloei, met mooie koersstijgingen als gevolg.
5) We zien een belangrijke toename van
investeringen in de olierijke landen, ook
buiten de oliesector, waarvan ook heel
wat Westerse bedrijven kunnen profiteren.
6) Door de sterke economische groei zijn de
winstverwachtingen serieus verbeterd. Zo
heeft de recente zomer-rally de koerswinst verhouding van de Europese
bedrijven niet doen stijgen. Met k/w’s van
12.8 voor 2005 en 11.8 voor 2006, zit de
EuroStoxx 50 zelfs dicht bij een historisch
laagtepunt! Historisch lage k/w’s in
combinatie met een historische lage
rente, zorgt voor een wel heel interessant
gewaardeerde Europese beurs. In de VS
zien we recent zelfs nog een krachtiger
winst-ontwikkeling, maar het algemeen
waarderingsniveau is er wel minder
interessant dan in Europa, o.m. door een
hogere lange rente (net boven 4% op 10
jaar).
[email protected]
tel: 02/217.01.30
INZICHTEN, JAARGANG 4, NR. 9
PAGINA 2
7) Bij economische vraagstukken is het soms
heel moeilijk om oorzaak en gevolg uit
mekaar te houden. Meestal is er sprake
van wederzijdse effecten. Op die manier
willen wij ervoor pleiten om de hoge
olieprijs niet alleen als een oorzaak van
hogere kosten te bekijken, maar ook als
een teken van economische sterkte. De
hoge olieprijs is nl. in de eerste plaats een
gevolg van de sterk toegenomen
wereldvraag. Het is de eerste keer sinds
eind de jaren ’80 dat er een sterke groei is
van de wereldeconomie die op meer
dan 2 globale ontwikkelde regio’s berust.
Tijdens de bloeiende jaren ’90 nam Japan
immers een langgerekte pauze, terwijl
China nog heel wat minder belangrijk was.
De
wereldwijde
grondstoffenen
energiemarkt kon de groei van Europa en
Amerika blijkbaar gemakkelijk verwerken
Dat is de laatste jaren wel anders met de
opkomst van China, waarvan de groei in
grondstoffenverbruik haar economische
groei nog ver overtreft. En nu ook eindelijk
Japan uit zijn winterslaap lijkt te ontwaken,
zal de honger naar basismaterialen alleen
maar toenemen. Hierbij hebben de
toegenomen prijzen in de eerste plaats
een gezonde signaalfunctie. Bepaalde
investeringen en bedrijfsinitiatieven zijn niet
meer rendabel, en worden dus niet meer
uitgevoerd. Dit plaatst op zich een rem op
de economische groei, maar bij de minste
effectieve vertraging kan het effect op
het grondstoffen-prijspeil potentieel enorm
zijn. Het is dan ook een kwestie van
evenwicht.
8) Overigens werkt deze signaalfunctie ook
binnen de energiemarkt. Zo worden heel
wat alternatieve energiebronnen terug
interessanter (hernieuwbare energie uit
wind, water en zon, spijtig genoeg ook het
sterk vervuilende steenkool) en kunnen
wellicht ook de ‘energiebronnen van de
toekomst’ (zoals kernfusie of waterstof b.v.)
op meer interesse en hopelijk ook hogere
onderzoeksbudgetten hopen.
PRESTATIES APHILION Q² Equities (hierna ‘het fonds’ genoemd):
(Historische rendementscijfers geven geen enkele waarborg m.b.t. het toekomstig rendement)
Aphilion Q²:
Wereldindex (in usd):
Am. Dollar
Start
5Dec01
Eind juli
2005
Eind aug
2005
Maand-Return
(in EUR)
100
1021.41
.8883
131.04
1188.16
1.2147
131.11
1194.81
1.2299
+0.05%
-0.68%
Return sinds
start
(in EUR)
+31.11%
-15.51%
(returns in EUR; wereldindex is de MSCI World; slotkoersen van 31 aug 2005; returns zijn na aftrek van
alle recurrente kosten, zie hiervoor het prospectus, verkrijgbaar bij Fastnet, financiële dienst van het
fonds, of op onze website)
Augustus 2005
In augustus kenden de aandelenmarkten
wereldwijd een kleine aarzeling: -0.68%.
Aphilion bleef wel stabiel: +0.05%.
4e jaar
Aphilion Q² ging van start eind 2001 en is nu
zijn vierde kalenderjaar bezig. Tot nu toe werd
elk jaar de beurs geklopt, en dit met ruime
cijfers:
Vergelijking per kalenderjaar:
Jaar
Aphilion
Markt*
2002
-16.12%
-31.71%
2003
+20.78%
+8.62%
2004
+18.50%
+4.85%
www.aphilion.com
Verschil
+15.59%
+12.16%
+13.65%
2005...
+13.52%
+12.93%
*Markt: MSCI World in EURO
+0.59%
14 kwartalen
In kwartalen uitgedrukt: Aphilion heeft het tot
nu toe twaalf kwartalen op veertien beter
gedaan dan de markt. In de tabel hierna
tonen we de vergelijking per kwartaal. Daar
ziet u duidelijk dat de betere prestatie van
Aphilion tgv. de markt (en tgv. andere
aandelenfondsen) tot stand is gekomen op
een heel consistente manier:
Vergelijking per kwartaal:
Kwartaal
Aphilion Markt*
1etrim 02**
+2.25%
-0.57%
[email protected]
Verschil
+2.82%
tel: 02/217.01.30
INZICHTEN, JAARGANG 4, NR. 9
2e trim 02
3e trim 02
4e trim 02
1e trim 03
2e trim 03
3e trim 03
4e trim 03
1e trim 04
2e trim 04
3e trim 04
4e trim 04
-12.71%
-16.34%
+8.08%
-4.52%
+15.6%
+4.55%
+4.67%
+7.44%
+5.39%
-0.19%
+4.86%
PAGINA 3
-21.90%
-14.57%
-0.96%
-5.49%
+7.62%
+3.52%
+3.15%
+5.60%
+0.79%
-2.84%
+1.39%
1e trim 05
+4.32%
+2.97%
2e trim 05
+5.34%
+7.12
*Markt: MSCI World in EURO
** Inclusief deel van dec 2001
+9.19%
-1.76%
+9.04%
+0.96%
+7.98%
+1.03%
+1.52%
+1.84%
+4.60%
+2.65%
+3.47%
+1.35%
-1.78%
Zowel in kwartalen met een stijgende beurs
(Aphilion scoort
7 op 8) als in dalende
beurskwartalen (Aphilion scoort 5 op 6) wordt
het verschil gemaakt. Tot nu toe heeft
Aphilion het gemiddeld 3.10% beter gedaan
dan de beurs, per kwartaal (!).
GRAFIEK:
Op onderstaande grafiek is duidelijk te merken hoe het verschil met de markt altijd maar groter
wordt, zowel in een stijgende als een dalende beurs:
140
130
APHILION Q²
120
110
100
90
80
70
60
50
MSCI World Index
2001 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
AANDELEN in de bevek
De bedoeling van deze rubriek is om aan te tonen dat de beter dan gemiddelde return van
Aphilion Q² niet behaald wordt door een hoger dan gemiddeld risico te nemen (b.v. door zwaar in
te zetten op 1 sector of thema), maar wel door een oordeelkundig samengestelde en zeer actief
beheerde aandelenselectie. Het toont ook aan dat we niet zomaar de ‘evidente’ namen uitkiezen.
Hierna volgt de aandelenselectie van het fonds op het einde van vorige maand. Alleen de posities
die groter zijn dan 1% van het fonds worden vermeld.
Land
Munt
Sector
Alberto Culver
Aandeel
VS
USD
Pers. & Huish.
Leggett & Platt
VS
USD
Pers. & Huish.
Cintas Corp
VS
USD
Pers. & Huish.
Avon Products
VS
USD
Pers. & Huish.
Schering AG
DUI
EUR
Pharma & Medical
www.aphilion.com
[email protected]
tel: 02/217.01.30
INZICHTEN, JAARGANG 4, NR. 9
PAGINA 4
AstraZeneca
VK
GBP
Pharma & Medical
Synthes
ZWI
CHF
Pharma & Medical
Novo Nordisk
DK
DKK
Pharma & Medical
Bard (Cr)
VS
USD
Pharma & Medical
Biomet Inc
VS
USD
Pharma & Medical
Amgen
VS
USD
Pharma & Medical
Terumo
JP
JPY
Pharma & Medical
Colruyt
BE
EUR
Retail
Wal Mart Stores Inc
VS
USD
Retail
Retail
Aeropostale Inc
VS
USD
Uss Co Ltd
JP
JPY
Retail
Firstgroup
VK
GBP
Reizen & Vrije Tijd
Johnston Press
VK
GBP
Media
Imerys
FR
EUR
Bouw & Materialen
Assa Abloy
ZWE
SEK
Bouw & Materialen
Skanska
ZWE
SEK
Bouw & Materialen
Sherwin Williams
VS
USD
Bouw & Materialen
Pirelli Co
IT
EUR
Industrieel
Halma
VK
GBP
Industrieel
Scania
ZWE
SEK
Industrieel
Ryder System Inc
VS
USD
Industrieel
Ch Robinson Worldwide Inc
VS
USD
Industrieel
Danaher
VS
USD
Industrieel
Sumitomo Corp
JP
JPY
Industrieel
Syngenta
ZWI
CHF
Chemie
Sigma Aldrich Corp
VS
USD
Chemie
Sumitomo Chemical Co Ltd
JP
JPY
Chemie
Worthington industries In
VS
USD
Basismaterialen
Eni
IT
EUR
Olie & Gas
Repsol
SP
EUR
Olie & Gas
SBM Offshore NV
NL
EUR
Olie & Gas
BP
VK
GBP
Olie & Gas
Exxon Mobil Corp
VS
USD
Olie & Gas
Acea
IT
EUR
Nutssector
AT&T (American Tele & Tel )
VS
USD
Telecom
Alcatel
FR
EUR
Technologie
Oracle Corporation
VS
USD
Technologie
Banco Espanol Credito (Banesto)
SP
EUR
Banken
Acom Co Ltd
JP
JPY
Diverse Fin. Diensten
www.aphilion.com
[email protected]
tel: 02/217.01.30

Vergelijkbare documenten

INZICHTEN

INZICHTEN te zetten op 1 sector of thema), maar wel door een oordeelkundig samengestelde en zeer actief beheerde aandelenselectie. Het toont ook aan dat we niet zomaar de ‘evidente’ namen uitkiezen. Hierna v...

Nadere informatie

INZICHTEN

INZICHTEN onderzoeksbudgetten hopen.

Nadere informatie

INZICHTEN

INZICHTEN onderzoeksbudgetten hopen.

Nadere informatie

INZICHTEN

INZICHTEN hogere kosten te bekijken, maar ook als een teken van economische sterkte. De hoge olieprijs is nl. in de eerste plaats een gevolg van de sterk toegenomen wereldvraag. Het is de eerste keer sinds e...

Nadere informatie

inzichten - Aphilion

inzichten - Aphilion onderzoeksbudgetten hopen.

Nadere informatie

inzichten - Aphilion

inzichten - Aphilion onderzoeksbudgetten hopen.

Nadere informatie

INZICHTEN

INZICHTEN nu toe twaalf kwartalen op veertien beter gedaan dan de markt. In de tabel hierna tonen we de vergelijking per kwartaal. Daar ziet u duidelijk dat de betere prestatie van Aphilion tgv. de markt (en...

Nadere informatie