`s-Hertogenbosch, 18 februari 2016 Betreft: Sponsoring Musical

Commentaren

Transcriptie

`s-Hertogenbosch, 18 februari 2016 Betreft: Sponsoring Musical
's-Hertogenbosch, 18 februari 2016
Betreft:
Sponsoring Musical Peter Pan bij Jeroen Bosch College
Geachte mevrouw, meneer,
Zoals al jaren gebruikelijk is, zet het Jeroen Bosch College ook dit jaar weer een musical op de planken.
Dit jaar gaat de musical over Peter Pan en het belooft een waar spektakel vol humor en ontroering te
worden!
Er zijn dit jaar 4 voorstellingen; op woensdag 13 april, donderdag 14 april, vrijdag 15 april en zaterdag 16
april 2016.
Deze voorstellingen worden druk bezocht door o.a. ouders/verzorgers, overige familie, klasgenootjes,
vrienden en overige belangstellenden. Wij verwachten ongeveer 1000 bezoekers te mogen verwelkomen
tijdens onze voorstellingen.
Om deze productie te kunnen bekostigen zijn wij op zoek naar sponsoren; bedrijven, instellingen of andere
belangstellenden die ons hierbij willen ondersteunen door het plaatsen van een advertentie in ons
programmaboekje. Ook ouders/verzorgers of andere belangstellenden kunnen de musical steunen door het
doen van een donatie of het plaatsen van persoonlijke gelukswens. Wij vinden het heel fijn als u een
bijdrage wilt leveren.
Het programmaboekje is op A5 formaat en zal full colour geprint worden.
De advertentieovereenkomst met daarin de informatie over de advertentiepakketten is bijgevoegd.
Heeft u nog vragen? Neemt u gerust contact op met ondergetekende via [email protected]
Wij hopen op u te mogen rekenen!
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Astrid Nelissen
Docent Jeroen Bosch College
Advertentieovereenkomst
Musical Peter Pan Jeroen Bosch College
Naam (bedrijf)
:
…………………………………………………………………………………………………………..
Adres
:
…………………………………………………………………………………………………………..
Postcode+woonplaats
:
…………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer
:
…………………………………………………………………………………………………………..
E-mailadres
:
…………………………………………………………………………………………………………..
Stemt in om de musical Peter Pan bij het Jeroen Bosch College te willen steunen door middel van:
 Een donatie met een bedrag van € …………….. (alleen voor particulieren)
 Een persoonlijke gelukswens voor iemand uit de cast à € 20,00 (alleen voor particulieren):
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
(vul hierboven de gewenste tekst in, maximaal 100 tekens inclusief spaties)
 Advertentiepakket 1 € 50,00
- ¼ pagina advertentieruimte in ons full colour programmaboekje ( A5 formaat)
- 2 toegangskaartjes voor de voorstelling
 Advertentiepakket 2 € 100,00
- ½ pagina advertentieruimte in ons full colour programmaboekje (A5 formaat)
- 2 kaartjes voor de voorstelling
- 2 consumptiebonnen (snack/drinken)
 Advertentiepakket 3 € 200,00
- 1 pagina advertentieruimte in ons full colour programmaboekje (A5 formaat)
- 4 toegangskaartjes voor de voorstelling
- 4 consumptiebonnen (snack/drinken)
Datum
:
…………………………………………………………………………………………………………..
Naam
:
…………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening
:
…………………………………………………………………………………………………………..
Wilt u zo vriendelijk zijn deze ingevulde en ondertekende overeenkomst ingescand te mailen naar
[email protected] of bij de receptie in te leveren t.a.v. Astrid Nelissen? Hartelijk dank.