Dit zijn de ziektes die op dit moment al behandeld kunnen worden

Commentaren

Transcriptie

Dit zijn de ziektes die op dit moment al behandeld kunnen worden
Dit zijn de ziektes die op dit moment al behandeld kunnen worden
met stamcellen:
Leukemieën: leukemie is een verzamelnaam voor verschillende vormen van bloedkanker.
Chronische Leukemie
- Juveniele Myelo Monocytaire Leukemie
- Juveniele Chronische myeloïde leukemie
- Chronische Lymfatische Leukemie
- Chronische Myeloïde leukemie
Acute Leukemie
- Acute Ongedifferentieerde Leukemie
- Acute Myeloïde leukemie
- Acute Lymfatische Leukemie
- Acute Biphenotypic Leukemie
- Myelodysplastisch Syndroom
- Chronische Myeloïde Leukemie
- Refractaire Anemie
- Refractaire Cytopenie met multilineage dysplasie,
- Refractaire Anemie met Excess ontploffing, en
- Refractaire Anemie met sideroblasten
- Refractaire Anemie met overmatig veel Ontploffing in Transformatie
Lymfoom: een Lymfoom is een vorm van kanker die begint in de cellen van immuunsysteem
(lymfocyten) en vervolgens in het bloed-en lymfevaten circuleren.
- Hodgkin lymfoom
- Non - Hodgkin lymfoom
Andere stoornissen bij proliferatie van cellen
Geërfd Immuunsysteemaandoeningen - neutropenie
- Myelokathexis
- Kostmann Syndroom
Anemias
- Fanconi anemie
- Aplastische anemie
- Paroxismale nachtelijke Hemoglobinurie
- Aangeboren dyserythropoietic bloedarmoede
- Pure Red Cell Aplasia
Fagocytensysteem Disorder
- Neutrofiel Actin Deficiency
- Chediak - Higashi syndroom
- Chronische granulomateuze ziekte
- Reticular Dysgenesis
Geërfd Disfunctionele Rode Bloedcellen
- Pure Red Cell Aplasia
- Blackfan - Diamond anemie
- Beta Thalassemie Major
- Sikkelcelziekte
Geërfd Immuunsysteemaandoeningen - Combined Immunodeficiency
- Omenn Syndroom
- SCID X-gebonden recessief
- SCID met adenosinedeaminase Deficiency
- SCID met afwezigheid van T-cellen, B cellen Normal
- SCID met afwezigheid van T & B -cellen
Geërfd Immuunsysteemaandoeningen ( andere )
- DiGeorge Syndroom
- Ataxie - Telangiectasia
- Gewone variabele immunodeficiëntie
- Leukocytadhesie Deficiency
- Bare Lymfocyt Syndroom
- Lymfoproliferatieve aandoeningen
- Lymfoproliferatieve stoornis , X-gebonden
- Wiskott - Aldrich Syndroom
Geërfd Afwijkingen in Bloedplaatjes
- Glanzmann trombasthenie
- Amegakaryocytosis / Congenitale trombocytopenie
myeloproliferatieve aandoeningen
- Agnogenic Myeloid Metaplasie
- Essentiële Trombocytemie
- Acute Myelofibrose
- Polycythemia Vera
Beenmergkanker
- Plasma Cell Leukemie
- Multiple Myeloma
- Waldenstrom Waldenström
Transplantaties tegen Erfelijke aandoeningen die het immuunsysteem beïnvloeden
en/of andere organen
- Pearson's Syndrome
- Systemische mastocytose
- Kraakbeen - Hair Hypoplasie
- Shwachman - Diamond Syndroom
- Ziekte Gunther 's
- Hermansky - Pudlak Syndroom
Metabole Aandoeningen (Erfelijke)
Mucopolysaccharidoses
- Hurler Syndroom
- Hunter's syndroom
- Sanfilippo Syndroom
- Maroteaux - Lamy syndroom
- Sly syndroom, in het Beta - Glucuronidase
- mucopolysaccharidoses
- Morquio Syndroom
- Scheie Syndroom
- Mucolipidosis II
Leukodystrofie
- Adrenoleukodystrofie / Adrenomyeloneuropathy
- Ziekte van Pelizaeus-Merzbacher
- Ziekte van Krabbe
- Metachromatische Leukodystrofie
Lysosomale stapelingsziekten
- Ziekte van Gaucher
- Ziekte van Sandhoff
- Ziekte van Tay- Sachs
- Ziekte van Niemann - Pick
- Ziekte van Wolman
Erfelijke stofwisselingsziekten - Overige
- Osteopetrosis
- Lesch - Nyhan Syndroom
Solide tumoren die niet van oorsprong uit het bloed of immuunsysteem ontstaan
- Retinoblastoom
- Neuroblastoom

Vergelijkbare documenten

Workup Plan Neonatale Erythrodermie EEN

Workup Plan Neonatale Erythrodermie EEN Lymfoom: een Lymfoom is een vorm van kanker die begint in de cellen van immuunsysteem (lymfocyten) en vervolgens in het bloed-en lymfevaten circuleren. - Hodgkin lymfoom - Non - Hodgkin lymfoom And...

Nadere informatie