Nieuwsbrief - Schouwse Ruiters

Commentaren

Transcriptie

Nieuwsbrief - Schouwse Ruiters
Nieuwsbrief
van de
Rijvereniging
De Schouwse Ruiters
24e jaargang voorjaarnummer 2013
vander
Slikke rentmeesters
Ellemeet
Hoornaar
Hogeweg 4
4323 TC Ellemeet
T 0111 671735
F 0111 671897
[email protected]
Dirk IV plein 10
4223 NJ Hoornaar
T 0111 671735
F 0183 588557
[email protected]
www.vdslikke.nl
Paard
aan
huis?
Kijk naar ons aanbod
”woonboerderijen”
op www.vdslikke.nl.
VanderSlikke rentmeesters is een landelijk opererend rentmeesterskantoor en werkt uitsluitend
voor particulieren en bedrijven in de advisering bij aan- en verkoop van landelijk gelegen en
bedrijfsmatig onroerend goed, productierechten, onteigeningen, beheer en functiewijzigingen
(nieuwe economische dragers).
Ook kunnen wij u van dienst zijn bij kavelruil, gewassenschade, planschade, de ontwikkeling van
een nieuw landgoed alsmede grond- en pachtzaken.
specialist in landelijk gelegen en bedrijfsmatig onroerend goed
Inhoud
Van de bestuurstafel
Afscheid van onze voorzitter
Geslaagd Zeeuws pony Indoor kampioenschap dressuur
Zeeuwse Kampioenschappen Indoor 2013 (NK)
Gastinstructie
KNHS speld voor Petra Bakker
Eventing Alphen-Chaam 23 maart 2013
Dressuur 7 en 8 april
Ruiterbewijs
Verjaardagen
Ingekomen stuk: aktie Zeeland helpt Cambodja
Even voorstellen
Salinero look-a-like
Niels Knape zilver bij NK springen junioren
Wedstrijdoverzicht Schouwse Ruiters outdoor seizoen 2013
Geslaagde eerste Zeeuwse Endurance wedstrijd
Mental Coaching
5
5
9
11
15
17
19
21
23
25
27
29
30
31
33
33
34
Redactieadres: de Lelie 7, 4322 NP Scharendijke
Per e-mail: [email protected] of
[email protected]
Bezorging:
Willemieke Kik, 06 25422571
Per e-mail: [email protected]
Colofon
De nieuwsbrief van R.V. “De Schouwse ruiters” is een driemaandelijks blad voor leden en relaties van deze vereniging.
Publicatie geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Samenstelling bestuur:
Voorzitter:
Patrick van den Beedijk 06-53691545
Penningmeester: Willemieke Kik
06-25422571
Secretariaat:
Marieke Vijverberg
06-30273854
Lid Dressuur
Carolien de Klerk
06-29430497
Lid Springen
Jacqueline Voorbeijtel 06-41463815
Lid Activiteiten
Esther vd Panne
06-41740462
Lid Algemeen
Christine Flikweert
06-28252836
Lid Recreatie
Elles vd Klooster
06-14659207
De kopij voor de volgende nieuwsbrief graag uiterlijk 21 juni inleveren.
Aanlevering liefst als bijlage (paperclip) bij e-mail als word bestand.
Ook foto’s zijn van harte welkom. Graag als bijlage van ca. 1 mb.
3
Van de bestuurstafel
De eerste nieuwsbrief van 2013 en voor mij als voorzitter dan ook de eerste keer
om het stukje van de bestuurstafel te schrijven. Nu heb ik nooit zoveel op met tradities en zal al snel proberen het op een andere manier te doen. De traditie van dit
stukje vind ik echter wel goed, het is toch een manier om alle leden en sponsors
te bereiken en als bestuur of zoals deze keer als voorzitter, te laten zien en vertellen waar je zoal mee bezig bent.
Als ik eerlijk ben naar u, iets wat u zeker van mij mag verwachten, wist ik wel globaal waar een bestuur voor was maar niet hoeveel tijd ze hier nu aan besteden en
welke zaken ze op hun pad allemaal tegen komen. Na eerst over de schouder van
de dames mee te hebben gekeken en nu zelf deel uit te maken van dit team weet
ik intussen veel meer.
Het besturen van een vereniging met ongeveer 180 leden en diverse sponsors
verdeeld over drie disciplines (recreatie, dressuur en springen) is niet iets wat
je zo maar even doet maar een serieuze taak, welke je leuk moet vinden maar
bovendien ook afhankelijk bent van anderen. Als bestuur kun je dit niet alleen, je
bent afhankelijk van heel veel andere vrijwilligers die het ook leuk vinden om te
helpen.
Wellicht begrijpt u het al, ik vind het leuk om dit de komende periode te doen maar
hoop zo nu en dan toch op u te mogen rekenen voor een klein beetje hulp.
Als voorzitter heb ik nog niet echt aan de bestuurstafel gezeten
Maar er is de afgelopen maanden toch weer genoeg besproken, geregeld en
uitgevoerd. Hierin heb ik nog niets bijgedragen maar heb het natuurlijk allemaal
wel mee gekregen.
Wat dacht u van het renoveren van de bakken bij Grol, ondanks het aanbod van
de vereniging om te helpen is het toch door de Manage zelf uitgevoerd. Ondanks
de overlast voor sommige hebben we er als vereniging veel profijt van en er staat
nog meer op stapel als we Kees mogen geloven….
Nu de bak is gerenoveerd hoort daar ook goed springmateriaal in. Omdat de bestaande springmaterialen gedateerd waren en er tegenwoordig veel meer variatie
is in kleur en vorm heeft het bestuur geïnvesteerd in nieuw hindernis materiaal,
hierdoor schrikken de paarden op springwedstrijden hopelijk minder van de felle
kleuren en onbekende attributen.
Als we vereniging moet je ook meegaan met je tijd en we zijn naast onze website
nu ook op facebook te vinden met een eigen pagina. Een aantal van jullie hebben
5
de pagina intussen gevonden maar nog meer hebben hem niet gevonden. Het
zou natuurlijk mooi zijn wanneer alle leden en sponsors deze pagina “leuk vinden”
De Zeeuwse kampioenschappen indoor zijn deze keer georganiseerd door de
verenigingen van de kring noord. Er is veel werk verricht om hier een succes van
te maken. En er kan met een goed gevoel worden teruggekeken, de organisatie is
goed verlopen bij zowel de beide dressuurdagen als bij het springen. Verderop in
de nieuwsbrief leest u hier meer over.
Momenteel zijn we in afwachting wat er nu precies gaat gebeuren met Manege
Balans in Dreischor. Er is tot op dit moment geen duidelijkheid over het voortbestaan maar we gaan er vooralsnog vanuit dat de zomerwedstrijden dit jaar
gewoon doorgang vinden. Wanneer dit verandert zullen we hier zo snel mogelijk
over berichten. Een alternatief is intussen voorhanden en het doorgaan is dan ook
geen probleem, de locatie zal dan wel veranderen.
Als laatste wil ik graag nog even terugkomen op de huldiging van Petra. Het kan
jullie bijna niet ontgaan zijn maar toch. Een verdiende erkenning van haar inzet
voor de vereniging door de KNHS en deze waardering kan ik als beginnend voorzitter dan ook alleen maar bevestigen. In die paar weken welke ik haar heb mee
gemaakt heeft ze laten zien met hoeveel passie en inzet ze deze rol heeft vervult.
Veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief. Er staan weer een hoop leuke, interessante stukken in en jullie kunnen ook nog een stukje lezen waarin ik iets meer
over mezelf vertel.
Tot de volgende keer.
Patrick
7
Geslaagd Zeeuws pony Indoor kampioenschap
Dressuur
Zaterdag 2 februari zijn de Zeeuwse pony indoor kampioenschappen dressuur
verreden in Ouddorp , we waren te gast bij Fam. Knape van Hippisch Centrum
Ouddorp. Als Schouwse Ruiters mochten we 3 kampioenen en 8 reserve kampioenen huldigen .
De eerste kampioen die deze dag gehuldigd kon worden was Mariëtte Boonman
met Catootje. Zij werd kampioen in de cat. A-B voor B pony’s met 63.17%, In dezelfde cat. werd Juul Zwart met Bollie reserve kampioen met 61.5%. Esra Nelisse
was met Bertje reserve kampioen cat. C pony klasse B. In de cat. D-E klasse B
was er een reserve kampioenschap voor Kim Harte met Havenhoeve’s Amigo.
De volgende Schouwse Kampioen was er in de Klasse L1 cat.A-B. Dit was voor
Joyce vd Panne met Avanti die met een score van 68% overtuigend het kampioenschap op haar naam zette. In het L2 was er voor Joyce een reserve kampioenschap met 63.83% bij de A-B cat. met Fury. Ook een reserve kampioenschap
in het L2 maar dan in de cat. C was er voor Martijn Flikweert met zijn pony Shadow. In de cat. D-E opnieuw een kampioen voor de Schouwse Ruiters en nu op
naam van Nina Knape die een thuis wedstrijd reed met haar pony Matcho zij won
met een percentage van 62.83%
In de klasse M waren nog 3 reserve kampioenen voor de Schouwse Ruiters ; Eline Klompe met Moonlight in de cat. C. M1, in Cat. D-E werd Lana Eekelschot met
Damian reserve kampioen met 62.83% en als laatste deze dag was in de klasse
M2 het reserve kampioenschap voor Fabienne Schot met haar Fab’s Bosvallei’s
Veron met 60.83%
Verdere resultaat van deelnemende Schouwse Ruiters waren: B catAB 3e plaats
Krissy kort met Sammie, 5e Josefien Flikweert met Olly ,6e Deene vd Beedijk
met Tessa , 7e Deene vd Beedijk met Justin , 8e Floortje Pronk met Herik , Klasse
B catDE, 7e Eline Flikweert met Delphin B, 8e Denise vd Panne met Jillz , 9e
Kaylee Andreas met Xylke , KlasseL1 cat AB 3e Lisa Wijsman met G-star 60.5%
L1 cat DE 5e Denise vd Panne met Diva sterre 61% Klasse L2 cat AB 4e Sophie
Schoneman met Lizzy . Klasse L2 catDE 4e Martijn Flikweert met Ijsseldijk’s Amadeus B 60% klasse M1 catDE 7e Lisa Priemis met Carona .
9
Zeeuwse Kampioenschappen Indoor 2013 (NK)
Drie weekenden in februari stonden in het teken van de Zeeuwse Kampioenschappen, twee zaterdag dressuur en één zaterdag springen.
Niels Knape veroverde de Zeeuwse titel in de klasse ZZ bij de paarden. Met
Knape Hout’s Veyron sprong hij foutloos in een mooie tijd naar de eerste plaats,
tevens werd hij derde met Knape Hout’s Bomba, een mooie overwinning na een
spannende strijd.
Zijn zus Nina Knape sprong met Matcho naar de eerste plaats in de klasse Z voor
DE pony’s, bijzonderder wordt deze Zeeuwse titel omdat ze twee weken eerder
met dezelfde pony ook Zeeuws Kampioen in de klasse L2 dressuur werd. Als
Schouwse Ruiters zijn we trots dat Niels en Nina iedere keer weer zulke resultaten weten te behalen. Nina werd in dezelfde klasse tweede met Anydale for
Pleasure.
Jolanda Bevelander was net als Nina ook op beide kampioenschappen te vinden.
Jolanda behaalde een vijfde plaats in het Z2 bij de dressuur paarden met Andretti
B en een derde plaats met Rhodos B in het B springen.
Bij de pony’s wist Denise vd panne met Diva sterre in de klasse B voor DE pony’s
een mooie reserve titel te halen, en haar zus Joyce wist met Fury dat bij de cat B
te doen.
Tijdens de dressuur kampioenschappen regende het Zeeuwse titels, Mariette
Boonman met Catootje werd Zeeuws kampioen in de klasse B voor AB ponys,
een reserve titel was er voor Juul Zwart met Bollie, ook een reserve titel voor
Esra Nelisse met Bertje in de cat C, bij de cat DE was de reserve titel voor Kim
Harte.
Ook in de klasse L1 hadden de Schouwse Ruiters een Zeeuws kampioen: Joyce
vd Panne met Avanti L2, heel knap reed Joyce ook in de L1 een reserve titel in
de cat AB met Fury en in de cat C voor Martijn Flikweert met Shadow.
In de klasse M1 cat C was er een reservetitel voor Eline Klompe met Moonlight,
cat DE voor Lana Eekelschot met Damian en in de klasse M2 was het Fabienne
Schot met Veron die reserve kampioen werd.
11
Maar bellen of mailen
kan natuurlijk ook ;-)
Verrenieuwstraat 6
4301 HZ Zierikzee
0111-410674
[email protected]
www.ruiterhuiszierikzee.nl
Carolien de Klerk
Bij de paarden stond Sonja de Feiter met Averelle in de selectie 3e, zelf was ze al
heel tevreden met deze plaats en had ze heel blij geweest om deze te behouden ,
maar na een mooie proef stond ze bovenaan en geen van de anderen kwam daar
voorbij , Zeeuws Kampioen in de klasse L2 paarden!
Sonja de Feiter reed met Averelle op 15 maart bij de paarden in de klasse L2 een
prachtig nederlands kampioenschap, ze eindigde op een 6e plaats met 66,44% in
een deelnemersveld van 24 starts, met complimenten van de jury.
Nina Knape en Matcho kwamen ook aan de start tijdens het nederlands kampioenschap in de klasse L2 maar dan bij de DE pony’s, ze werden 17e met 60,44%.
Sonja de Feiter
13
Gastinstructie
Schouwse Ruiters :
Barbara Koot
Internationale trainers licentie behaald
op het hoogste niveau [niveau 4]
Licentie is geldig in 30 landen over de
hele wereld.
Vanaf 2002 één van de trainers van het
Nederlandse Trainers Platform.
Barbara had met haar pony een plaats in
het nederlands team, evenals bij de
YoungRiders , met beide heel succesvol,
ze heeft verschillende medailles behaald.
Daarna is ze uitgekomen op Grandprix
niveau, opgenomen geweest in het A
kader van de senioren.
17 april Manege Grol
15 mei Manege Grol
26 juni Manege Grol
31 juli Manege Grol
Opgave Barbara Koot :
[email protected]
Carolien de Klerk
06-29430497
Chantal en Jessica
Nijpjes
Zij volgden beide de prestigieuze
Masterclass Opleiding in Deurne, met het
instructeursdiploma als resultaat.
Sinds 2008 runnen zij hun eigen
dressuurstal en lijkt de lijst met Zeeuwse
kampioenstitels en deelnames aan NK’s
oneindig lang.
4 april Manege Grol
16 mei Manege Grol
Publiek is van harte
welkom !!!!!!!!
Opgave Nijpjes :
[email protected]
Esther vd Panne
06-41740462
Wil je ook mee doen ?
Geef je dan op voor 3 lessen
KNHS speld voor Petra Bakker
Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Schouwse Ruiters op vrijdag
avond 15 maart bij manege Grol, kreeg men onverwacht bezoek van de voorzitter van de KNHS Regio Zeeland. Dhr. Paul van de Nat kwam Petra Bakker hulde
brengen in de vorm van een KNHS speld.
Als waardering voor haar enorme inzet die ze heeft getoond de afgelopen jaren
voor de Schouwse Ruiters en de regio Zeeland.
Sinds 2001 heeft Petra plaats genomen in het bestuur van de Schouwse Ruiters,
eerst als wedstrijdsecretaris, later heeft ze Kruin van Toledo opgevolgd als voorzitter na zijn plotselinge overlijden. Na 12 jaar inzet zal ze niet meer op de voorgrond
te zien zijn maar achter de schermen mogen de Schouwse Ruiters nog op haar
rekenen, haar enorme kennis van zaken is van onschatbare waarde .
17
Fa. A. Verhage Kerkwerve
Voor al uw paardenvoer:
- EQuiral
- Hartog
- Havens
- Pavo
- Vente
En aubiose, houtvezel, vlasvezel
én ook uw weideafrastering.
Oude Hoofdweg 7 (bij Molen Moriaanshoofd)
Tel. 0111-412189
Wij bezorgen ook op Goeree Overflakkee.
v o r m g e v e r s
druk
advies
 ontwerp / lay-out
 tekst
 fotografie
 illustratie
 offset / digitaal drukwerk
 printwerk
 webdesign
 signing

Drukpunt
de Lelie 7
4322 NP Scharendijke
0111 672263
06 36036515
[email protected]
www.drukpunt-sd.nl
Aangesloten bij
WWW.DEHUISDRUKKER.NL
Eventing Alphen-Chaam 23 maart 2013
In 2012 was het niet gelukt om op de startlijst te komen van deze wedstrijd. Dus
toen er op de site van dit evenement stond dat de opgave per 1 februari mogelijk
was, hebben we op 31 januari wat later koffie gedronken, de chipjes wat uitgesteld en om half twaalf ’s avonds op de stoel plaats genomen om deze keer zeker
op tijd te zijn. En ja hoor om 6 voor middernacht kwam de link op de site om je
inschrijfformulier in te vullen en daarna te verzenden naar het secretariaat. Dus
om 00:01 ging de post “de deur” uit en om 00:04 hadden we het startgeld betaald.
Nu was het wachten op de deelnemerslijsten en na de mededeling dat er in de
eerste 4 uur al 70 opgaves binnen waren, wisten we zeker dat het goed zat. Stevig balen dus toen bleek dat de KNHS deze wedstrijd uitgepikt had als mogelijkheid voor plaatsing van het Kampioenschap. Geen Zeeuwen dus op de 24e in het
B. Mopper-de-mopper en een Facebook berichtje de wereld in met de teleurstelling. Zus Pam zag het binnen komen en ondernam actie, in eerste instantie tevergeefs want het kampioenschap ging voor. Wat waren we blij dat de organisatie er
een dag aanplakte om de vele liefhebbers te plaatsen.
De training onder leiding van Marcelle de Kam werd opgepakt en de conditie van
Toontje naar een hoger plan gebracht. De ene dag wat sprongetjes, de andere
dag dressuur, dan wat longeerwerk en natuurlijk een lekker baantje galopperen
aan het strand. In de Boswachterij even langs de ven en gekeken of hij kijkerig
was naar het water. Tot schrik van Alfred en Robbert nam hij een sprong en stond
tot Robberts knieën in het water. Niet erg natuurlijk als het lekker weer is maar
het was sneeuwerig en behoorlijk koud. In een constant drafje richting huis met
volgelopen laarzen en dus koude voeten maar verder pret dat Toon het zo naar
zijn zin had.
Met de camper om 6 uur van huis en dus één van de eersten op het terrein. Kijken waar het secretariaat
is, de dressuurringen en
het klassieke parcours.
De week voordien al sfeer
geproefd en cross gelopen maar dat was voor
het M-Z waar Marcelle
gestart is met Velly Telly
en zij met een 4e plaats
wist te pakken. Intussen
begon het te sneeuwen
maar deze dag bleef het
gelukkig niet liggen. Op de
derde stek straten in de
dressuur, daarna de cross
bekeken en parcours verkend. Het dressuren ging
19
Eetcafé
Het Wapen van Zeeland
Korte Reke 1
4325 AM Renesse
Tel.: 0111 461210
Fax: 0111 463019
niet helemaal geolied en daar valt nog wat aan te verbeteren. Een balkje in het
klassieke rondje en een weigering in de cross, niet echt in de blokken als ongehoorzaamheid maar meer zelf een aanrijfout door het onbekend zijn met mogelijkheden op de sprong. Een geweldige dag en een winstpunt in de eventing. Een
dag later bleek hoe extra veel geluk ze hebben gehad met deze extra dag, door
de sneeuwval en de gladheid van het terrein is 24 maart afgelast, heel sneu voor
al de liefhebbers van deze tak van de ruitersport.
Dressuur 6 en 7 april
In het weekend van 6 en 7 april organiseerde de Schouwse Ruiters een dressuur
wedstrijd. Op zaterdag hadden we in het ZZlicht een Schouwse Ruiter die de
eerste proef derde werd met 60.57% en de tweede proef won met 61.71%, Annemieke Maaskant had Vamos goed aan het lopen, wat werd beloond met mooie
percentages. Patrick Berrevoets met Zagor eerste en tweede met 204 en 210
punten.
Amber Kandel werd met Breakdance in het M1 twee keer tweede met 187 en 180,
bij de pony’s werd Lana Eeckelschot met Damian ook twee keer tweede in het M1
met 181 en 182 punten.
Op zondag won Anneke de Ruiter met Bailey de klasse L paarden met een hele
mooie score van 199 en 197, Denise vd Panne werd met Diva Sterre 1e bij de L
pony’s met 190 punten.
Nog meer mooie scores voor Mariette Boonman met Catootje, ze wonnen beide
keer in klasse B met 204 en 191 punten, Juul Zwart won met Bollie beide proeven
van de AB pony’s klasse L, maar reed net geen winst.
Bij de B paarden was het stuivertje wisselen voor Kim van ‘t Hul die met Fareosa,
die de eerste proef won met 195 punten en Rowena Verkaaik met Amora die de
tweede proef won met 193 punten, de eerste proef Rowena werd beloond met
191 punten de tweede proef van Kim met 189 punten. Joyce Kristelijn maakt met
Ramires haar debuut, nou ja een soort van. Als je achttien jaar niet gestart hebt,
voelt dat zeker zo, maar ze deden het prima! 183 en 185 punten. Marieke Vijverberg met Julia wist haar tweede proef ook winst te rijden, 183 punten. Ook tevredenheid bij Rhode Das met Chucky, beide proeven winst, 186 en 180 punten.
Lara van Dongen reed met haar nieuwe pony Charlie twee super proeven in de
klasse B voor DE pony, ze wonnen beide proeven met 188 en 187 punten, Kim
Harte met Amigo werd tweede met 187 punten en derde met 186 punten, Denise
vd Panne met Jillz werd derde en tweede met 187 en 186 punten, ook Isa vd Meijden met Simba wist haar proef met winst te verzilveren met 184 punten en Kim
van der Vliet haalde met Jolly met 185 punten.
21
Uw adres voor:
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud
Beplantingen
Vijveraanleg
Boomverzorging
Bestratingen
Hekwerken en schuttingen plaatsen
Kraanwerkzaamheden (drainage,
bekabeling, riolering)
 Winter- en zomer klaar maken van uw tuin









De Hooge Meet Hoveniers
Taaijersweg 1  4321 TS Kerkwerve  tel: 0111-463538
 mob: 06-14784323  [email protected]
Strandpaviljoen “De Buurman”
Strand Westenschouwen
*Koffie
*Lunch
*Diner
* Afhaal Snacks en IJs
* Douche/toilet/kleedruimte
* Verhuur Parasols/Ligbedden
Leon en Janneke
vd Wekken
O111-651788
Ruiterbewijs
Na een gedegen voortraject van zes weken waarin zowel theorie als praktijklessen werden gegeven, hebben we op zaterdag 13 april het examen gehad voor
het Ruiterbewijs. Bij de start van de lessen op 9 maart werd duidelijk, dat sommige kandidaten nog wat extra ondersteuning, met name bij het springen, nodig
hadden. Degenen die dat wel konden gebruiken, hebben wat extra springlessen
genomen. Bij de theorie bleek na de eerste les dat het echt wel zaak was om de
stof die we zouden bespreken goed door te nemen. Iedereen ging dan ook vol
overgave aan de bak.
Mevrouw Marianne Wolters nam het examen af en complimenteerde de Schouwse Ruiters voor de toewijding waarmee de deelnemers zijn begeleid naar het
examen toe. Dus, Amber, Esther en Elles, steek die maar in je zak ;)
Mevrouw Wolters heeft de examens op een hele prettige manier afgenomen,
zodat de deelnemers zonder zenuwen het examen konden volgen.
Maar het grootste compliment gaat natuurlijk naar alle deelnemers. Hoe goed de
begeleiding ook is, hoe vriendelijk de examinatrice, je moet het toch maar allemaal doen naast al je andere bezigheden. Je moet toch maar een heel boek in
je hoofd stampen en zorgen dat je de praktijk ook goed onder de knie krijgt. Het
resultaat van die zes weken hard werken mag er zijn: alle elf deelnemers zijn
afgelopen zaterdag geslaagd!
Gefeliciteerd allemaal, goed gedaan!
23
Verjaardagen
Martijn Flikweert
Patricia van Bregt
Kim Harte
Esther Bogerman
Annemieke Maaskant
Shirley Romer
Piet Jan Bolkenbaas
Corry op ‘t Hof
Lizzy v.d. Zande
Kim Dalebout
Esther van de Panne
Lutina Wattel
Anja Bal-van Dijke
Miranda Dickhoff
Anton Hanse
Arianne Klompe
Peter Knape
Roel Baris
Juul Zwart
Iris Kristelijn
Annette Lenos
Lara van Dongen
Nina Knape
Gerard de Ruiter
Silvana Verton
Nicolette Bleiji
Danique Latooy
Therèse Janse
Jos van Aardenne
Wilma Kooman
Leonie Buur
15-4
20-4
26-4
28-4
29-4
3-5
6-5
6-5
7-5
15-5
16-5
16-5
18-5
18-5
20-5
20-5
20-5
21-5
21-5
25-5
25-5
26-5
28-5
28-5
29-5
30-5
7-6
8-6
11-6
15-6
16-6
Lisa Priemis
Karin van Koppen
Marieke Vijverberg
Medea Govers de Roo
Esther van den Beedijk
Liesbeth van Oosten
Samentha Vermeulen
Kevin van der Wekken
Jolanda Bevelander
Paula Hanse
Petra Zandijk
Alyssa Baljeu
Ingrid Krabbe
Truus van den Hoek
Leo Klompe
Annemarie Gerritse
Sandra van der Bijl
Claudia Bongers
Amber Muehlhaus
Denise Willemse
Bram Bevelander
Adriënne Brouwer
Nicky de Looze
Bart Goudzwaard
Eline Klompe
Angelique Westerweel
Kaylee Andreas
Enya van Gils
Amber-Sophia Prins
Romina Verton
19-6
27-6
29-6
3-7
4-7
4-7
4-7
4-7
7-7
7-7
8-7
11-7
16-7
18-7
18-7
19-7
20-7
20-7
20-7
21-7
22-7
22-7
22-7
23-7
24-7
26-7
27-7
27-7
30-7
30-7
25
Voor dagopvang of vakantieverblijf van uw
hond kunt u bij ons terecht.
Ook de vachtverzorging van uw huisdier kunt
u bij ons laten doen.
Taaijersweg 1
4321 TS Kerkwerve
00 31 111 463538
www.dehoogemeet.nl
Ingekomen stuk: aktie Zeeland helpt Cambodja
Aan de leden van Rijvereniging Schouwse Ruiters
Geachte leden,
Al enkele jaren achtereen hebben onze stichtingen de gelegenheid gekregen om
tijdens het men-evenement in Oosterland voorlichting te geven over onze educatieve projecten in Cambodja en met tevens een benefiet karakter om geld in te
zamelen voor de realisatie en
instandhouding van onze succesvolle schoolprojecten.
Doelstelling
Sinds de grenzen van Cambodja in 1991, ná de holocaust onder het regime van
dictator Pol Pot, weer zijn open gegaan is onze organisatie gestart dit totaal ontredderde land te helpen opbouwen.
In de afgelopen 20 jaar is door de Don Bosco Foundation of Cambodia hieraan
heel hard gewerkt en beide Zeeuwse stichtingen hebben een groot aandeel mogen leveren in de opbouw van dit ontwikkelingswerk.
Ruim 20.000 kinderen uit de armste milieus krijgen nu gratis scholing op de Don
Bosco scholen in zowel basis- als lager beroepsonderwijs waarbij weeskinderen
voorrang krijgen.
Dat de instandhouding met gratis onderwijs, uniform, schoolboeken ,maaltijden en
vaak ook onderdak voor deze doelgroep een chronisch geldgebrek veroorzaakt
moge duidelijk zijn.
Hoe kunt u ons helpen?
Tijdens het men-evenement op 11 mei zijn wij vertegenwoordigd met een voorlichting kraampje en we zouden daar graag tweedehands paardenspullen willen
verkopen voor dit goede doel. Zo zoeken we naar o.a. tuigen, zadels, kleding,
caps, laarzen, borstels enz.
Wellicht heeft u in de schuur wat overcomplete spullen die we mogen verkopen.
Ook als u niet voor 100% wilt schenken kunnen we een minimum prijs afspreken.
U kunt de goederen op 11 mei afgeven aan de kraam v.a. 08.00 uur of desgewenst kunnen we de spullen bij u thuis ophalen.
Bel Stichting Sawasdee 0113- 65 57 84 of mail naar [email protected]
Wij hopen een positieve reactie te krijgen en danken u bij voorbaat voor uw medewerking!
namens Stichting Sawasdee
Hector Loontjens vzt
namens Stichting Don Bosco Kinder Fonds
Ellen Loontjens-Meulbroek vzt
27
Nieuwbouw
Verbouw
 Onderhoud
 Renovatie
 Timmerwerken
 Metselwerken


Heeft u last van pijnlijke en
vermoeide benen?
 Heeft u last van spataderen?
 Heeft u last van dikke voeten in
de loop van de dag?

Schrijft uw arts elastische kousen voor?
Bel dan voor gratis bezoek aan huis:
Tel.: 0180 - 410 299
De Lelie 1
4322 NP Scharendijke
Telefoon 0111 - 672184
Fax 0111 - 671722
Bourgondischelaan 30L
2983 SH Ridderkerk
fax:0180-417080
Wij zijn een erkend leverancier
voor uw Zorgverzekeraar.
Uw advertentie
hier in 2013?
Hele pag. 12,85b x 19h € 80,Halve pag. 12,85 b x 9h € 60,Kwart pag. 6b x 9h € 35,-
Meer weten? Neem contact op met
[email protected]
Even voorstellen
Een paar weken terug heeft het bestuur mij gevraagd of ik zitting zou willen nemen in het bestuur en de functie van voorzitter zou willen invullen. Een vraag die
mij verraste en een functie waar ik niet direct aan zou denken. Na enig nadenken
en gesprekken met het bestuur en mijn partner heb ik me voor voorgenomen om
me kandidaat te stellen. Omdat de meeste van jullie mij niet zullen kennen zal ik in
kort toelichten wie ik ben.
Ik ben Patrick van den Beedijk, 43 jaar en woon samen met Esther en onze dochter Deene in Ouddorp. Hier hebben we onze eigen pony’s en paard staan. Dit is
dan ook onze gezamenlijke hobby geworden. Ik vind het leuk om Esther en Deene
te helpen met verzorgen, dan wel meer het werk op het land en rondom de stallen. Je zult me ook niet snel op een paard zien, eerder erachter. Samen ontspannen een tochtje maken of ergens een marathonwedstrijd of menrally is meer aan
mij besteed. De Schouwse Ruiters heb ik de afgelopen jaren leren kennen door
Esther en Deene. Beide rijden regelmatig wedstrijden of hebben les op manege
Grol, meestal ben ik er dan wel bij. Sommige zullen me dan hiervan wel kennen.
Kortom, met alle facetten van de paardensport ben ik intussen vertrouwd, van
origine geen paardenman maar in de laatste twaalf jaar er wel helemaal vertrouwd
geraakt. Naast de paarden hobby ben ik een echte voetbalgek. Het actieve is
intussen wel voorbij maar ik kijk er nog graag naar. Het actieve zit hem de laatste jaren meer op de fiets binnen, één of twee uurtjes per week spinning houdt
me toch nog fit. In het dagelijkse leven werk ik als Technisch Manager bij een
productiebedrijf voor voedingsmiddelen. Ik werk intussen na mijn studie Technische Bedrijfskunde zo’n twintig jaar in verschillende leidinggevende functies in de
techniek, voornamelijk
binnen grote concerns
waarvan nu alweer zo’n
3,5 jaar bij CSM
in Goes.
Ik zie er naar uit om de
rol van voorzitter in te
vullen en samen met de
overige bestuursleden
de aansturing van de
vereniging voor de komende tijd uit te voeren
en hoop hierbij natuurlijk
op jullie steun.
Groeten Patrick
29
Salinero look-a-like
Net voor de sluiting van 15 februari hebben we ons toch aangemeld voor de Salinero LOOK A LIKE . We wilden het al doen alleen dachten er zijn er zoveel daar
worden wij nooit uitgenodigd. Dan op dinsdag 19 februari krijgen we een antwoord
van die mevrouw van Indoor Brabant. En we mogen komen er waren over de 100
inschrijvingen en er zijn 52 kinderen uitgenodigd bij Anky op stal. Hier zaten wij
dan ook tussen.
Vrijdag wassen we de pony’s helemaal en vlechten we alvast de staarten dan
zien ze er zaterdag top uit. Om 10.00 uur vetrekken we dan naar Erp. Onderweg
stoppen we nog even om wat te eten en daarna rijden we door op naar Erp waar
Anky woont.
Als we daaraan komen worden we gefilmd en zijn Omroep Brabant en Hart van
Nederland ook aanwezig. En wat een gaaf gezicht zeg al die kleine Salinerootjes!
We zijn in groepjes gedeeld van ca 10 combinaties. Zelf zit ik in groepje drie en
Joyce zit in de 5de en laatste groep van de middag.
Meneer Frank van Indoor Brabant is weg van Sterre en ook Anky zegt tegen me
jammer dat ze te bruin is. Sterre was dan ook erg braaf en liet zich van haar beste
kant zien.
Hierna was Joyce aan de beurt. Ze reed met tien wat kleinere pony’s en Avanti
voelde zich echt wel stoer en liep als de beste. Eerst in stap en een stukje draven.
Daarna nog even op de volte draven en daarna werd gezegd wie er door zijn. En
ja hoor Avanti is een LOOK A LIKE en mag meerijden in de afscheidsshow van
Salinero op 14 maart bij Indoor Brabant.
Daarna gaan we afzadelen en de pony’s weer in de trailer zetten. We mochten
nl allemaal ook mee lopen met een rondleiding op stal. Dit werd gedaan door
Claudia Bongers. Erg leuk, want Claudia komt ook uit Zeeland. Hoewel we dat
aan haar praten niet meer hoorde. Ze neemt de hele groep mee en dan gaan we
als eerste de stal in waar Bonfire staat, Painted Black, Salinero, Upido en Whiz
het westernpaard van Anky en nog veel maar paarden. Daarna gaan we naar de
loopband en de spa en krijgen we uitleg van Claudia. Als we hier geweest zijn
gaan we naar een zeer leuke en knusse stal waar Taffarel staat van Claudia in
een hele mooie stal.
Nu hebben we de rondleiding gehad en mogen we nog met Any op de foto.
Wat een leuke dag en lieve mensen.
groetjes Denise en Joyce
30
Joyce en Denise bij Anky
Niels Knape zilver bij NK Springen Junioren
Op 20 april is Schouwse Ruiter Niels Knape heeft een hele knappe tweede plaats
behaald bij het Nederlands Kampioenschap Springen voor junioren.
Kevin Jochems uit Vlaardingen bleef foutloos en
haalde de eerste plaats waardoor Niels op de
tweede plek bleef staan.
Omdat wij heel trots zijn op “onze” Niels Knape,
zullen we in de zomer nieuwsbrief uitgebreid
aandacht besteden aan deze knappe prestatie!
Uitslag Nederlands Kampioenschap springen
Junioren:
• 1) Kevin Jochems (Vlaardingen) - Ma Cherie
(Conello x Lavall I) - 0
• 2) Niels Knape (Ouddorp) - Knape Houts Veyron (Indoctro x Jus de Pomme) - 4
• 3) Lisa Nooren (Engis B.) - Zigo (Lupicor x
Ferro) - 5
Niels Knape
(archieffoto)
Heb je een vraag aan Niels?
Laat het weten via [email protected] De leukste
geven we door aan Niels, dus stel je vraag voor 1 juni.
31
Wedstrijdoverzicht Schouwse Ruiters
outdoor seizoen 2013
Springwedstrijd
Outdoor dressuurwedstrijd Outdoor dressuurwedstrijd Outdoor dressuurwedstrijd Outdoor dressuurwedstrijd za 18 mei, zo 2 juni zo 7 juli za 3 aug
zo 1 sep Nisse
Manege Balans , Dreischor
Manege Balans , Dreischor
Manege Balans Dreischor
Manege Balans , Dreischor
Zeeuwse Kampioenschappen Dressuur
9 en 10 augustus Nieuw en St Joostland
Zeeuwse kampioenschappen Springen
17 augustus Hulst
Geslaagde eerste Zeeuwse Endurance wedstrijd
Op 20 april is op Schouwen-Duivelandse bodem de eerste endurance wedstrijd
in Zeeland gereden. De organisatie was in handen van Saskia Hundersmarck,
Saskia Hoogenboom en Eline Hundersmarck.
In de verschillende rubrieken hebben ook ruiters en amazones uit SchouwenDuiveland meegereden. Om de wedstrijd ook voor onervaren combinaties toegankelijk te maken, is er een impuls rubriek toegevoegd met een afstand van 20 km.
In het zomernummer volgt een volledig verslag met uitleg van de organisatie.
Eindlijst Endurance Zeeland - Klasse 2 - 70 km - Klasse 2
1 16 Mastenbroek, Nanja 1 201Vollebregt, Tara 2 203Schreuder, Janneke Ouddorp Mijnsheerenland Malden Annabanta KWPN
Super Rouche Kwpn
Tongerveld’s Evelyn Welsh
Eindlijst Endurance Zeeland - Klasse 1 - 35 km - Lange klasse 1
1 404 Ende, Lia van ‘t Beemte Broekland S Meveline 2 403 Mulder van Lith, Madeleine Gemert Appleking K 3 411Duinmeijer, Jet Heiloo Gusar Khan
Kwpn
KWPN
Arabier
Eindlijst Endurance Zeeland - Klasse 1 - 20 km - Korte klasse 1
1 7 Klein, Marjolein 2 6 Reedijk, Erica Poortugaal Hellevoetsluis Jordy Laurian Tinker
Haflinger
Eindlijst Endurance Zeeland - Klasse 0 - 20 km - Impulsrubriek
1 16 Mastenbroek, Nanja 2 19 Kok, Gaby 3 13 Groen, Emmely Ouddorp Renesse Tholen Annabanta Habib Teb Gals Indian Joy
KWPN
Arabisch Volbloed
Paint Horse
33
Mental Coaching
copyright Barbara Koot
In de nieuwsbrief Najaar 2012 hebben we deel 1 opgenomen van het artikel Mental Coaching, hieronder het vervolg:
2. AANDACHT EN AUTOMATISME
“hou de aandacht erbij!!” Allemaal horen we deze kreet weleens gezegd worden.
Maar wat is aandacht nou precies en hoe krijg je inderdaad je aandacht bij je
werk? In ieder geval is aandacht de eerste van de 2 vereisten om tot concentratie
te komen.
Aandacht is het schemergebied tussen denken en voelen.
Wanneer een sporter optimaal functioneert, dan ziet hij meer beslissingen, dan
voelt hij precies wanneer het belangrijk wordt. Hij handelt nauwkeurig. Een sporter
die nauwkeurig handelt is niet bezig met het bewust uitvoeren van de technieken.
Heeft een sporter echter een gebrek aan zelfvertrouwen en hij vertrouwt zijn techniek niet, dan kan hij zo bezig zijn met het controleren van alle bewegingen dat hij
het overzicht verliest en de bewegingen niet meer optimaal uitvoert. Hij handelt
onnauwkeurig.
Je aandacht is gericht op datgene waar je je het meest bewust van bent tijdens
het uitvoeren van je taken, zowel in trainingen als in wedstrijden. Belangrijk is
wel dat je aandacht is gericht op relevante zaken, zoals op het uitvoeren van de
techniek of het op de letter rijden. Soms is je aandacht gericht op de jury, op het
publiek of op iets degelijks; dit heet afleiding. Wanneer de aandacht is gericht op
het waarnemen van relevante zaken, dan is de sporter in concentratie.
De tweede vereiste om tot aandacht te komen is automatisme.
Een sporter traint een aantal uren per week om bewegingen te gaan beheersen.
Dit om automatisme te bereiken in de gevraagde oefeningen. Een automatisme
wil zeggen dat hij zijn aandacht niet meer gericht hoeft te hebben op het uitvoeren
van de beweging. Zolang het technisch nauwkeurig sporten nog geen automatisme is, zal het moeilijk zijn om de concentratie te laten ontstaan.
Een andere manier om dit proces te beschrijven;
Je bent:
• Onbewust onbekwaam [je doet het onbewust fout]
• Bewust onbekwaam [je bent je bewust dat je het fout doet]
• Bewust bekwaam [je doet het nu bewust goed dus: aandacht]
• Onbewust bekwaam [ je doet het onbewust goed dus: automatisme]
34
3.CONCENTRATIE
Als je over aandacht en automatisme kunt beschikken wanneer dit nodig is, kun je
tot concentratie komen. Maar concentratie is net zomaar op te roepen; concentratie is passief, net als slapen.
Concentratie is een bewustzijnstoestand, waarbij het individu gedurende de
gehele handeling zich bewust is van de waarnemingen, welke die handeling het
meest nauwkeurig sturen. Het wordt ook wel flow, trance of roes genoemd.
Concentratie kun je niet zomaar oproepen, je kunt slechts de voorwaarden creeren waardoor concentratie ontstaat. Net als bij slapen; je zorgt dat het donker is,
dat het stil is en dat je ligt en dan zou je kunnen slapen.
Hetzelfde geldt voor concentratie, je schept de voorwaarden.
Eerst een aantal kenmerken van concentratie:
Concentratie is passief;
Concentratie overkomt je, net als slapen. Je kunt dus niet zeggen: Nu moet ik me
concentreren want zo werkt het niet.
Concentratie speelt zich af in het hier en nu;
In concentratie is de sporter bezig met handelingen in het hier en nu, hij geeft
geen oordeel over wat hij hiervoor heeft gedaan en denkt hier ook helemaal niet
over na. In de trainingen oordeelt hij juist wel over wat hij net gedaan heeft, zodat
deze geanalyseerd en verbeterd kunnen worden.
In de wedstrijd is het dus van belang om in het hier en nu te zijn, je voert de bewegingen gewoon uit en vertrouwt erop dat deze goed zijn. Als je gaat controleren
tijdens de uitvoering, betekent dat dat je bezig bent met de vraag of je de beweging wel goed doet. Dit hoort in de training thuis, niet in de wedstrijd.
Concentratie is absoluut;
Je kunt je niet een beetje concentreren of heel veel. Je bent geconcentreerd of je
bent het niet. Maar als je niet geconcentreerd bent wil dat niet zeggen dat je heel
slecht sport, maar je zult absoluut geen topprestatie neerzetten.
Realistische doelstelling:
Voordat ik verder ga wil ik het nog even hebben over doelstellingen. Als je op
wedstrijd gaat met je paard en je bent klaar voor het niveau [ want dat heb je thuis
bevestigd door de proef gemakkelijk te kunnen rijden voor minimaal 63 procent]
dan is het belangrijk om een doel te stellen.
Een doelstelling heeft enorme invloed op je functioneren. Het willen bereiken van
het doel zorgt dat de aandacht goed gericht is. Met een juiste doelstelling zullen
de belangrijkste obstakels in het laten ontstaan van concentratie uit de weg worden geruimd. De doelstelling moet voldoen aan de volgende eisen:
• Het moet een uitdaging zijn; dus geen makkie of te hoog gegrepen. Inspireert dit
doel me?
• Het moet haalbaar zijn; Bereik ik dit doel met mijn normale techniek?
• Het proces; Heb je controle over het bereiken van je doel? [ bijvoorbeeld de
invloed van een negatief of slecht jurylid op het bereiken van je doel is groot.]
35

Vergelijkbare documenten

Nieuwsbrief - Schouwse Ruiters

Nieuwsbrief - Schouwse Ruiters mooie score van 199 en 197, Denise vd Panne werd met Diva Sterre 1e bij de L pony’s met 190 punten. Nog meer mooie scores voor Mariette Boonman met Catootje, ze wonnen beide keer in klasse B met 20...

Nadere informatie