iGreen - iFIRE

Commentaren

Transcriptie

iGreen - iFIRE
neemt u mee op ontdekkingstocht naar uw
vous emmène à la découverte de votre feu
IFIRE_bro_122012.indd 1
iGreen
11/12/12 16:31
is met de grootste zorg ontwikkeld door en voor mensen die houden
van
vuur.
detail en technische innovatie.
Het resultaat is een minimalistisch en kwaliteitsvol design.
is gemaakt met oog voor
is vervaardigd uit
staat voor
hoogwaardig staal van 4 mm.
zuinig, zuiver, robuust en vooral milieuvriendelijk.
is voorzien van een vlakke binnenbekleding in
keramisch materiaal.
est développé avec le plus grand soin par et pour des gens qui aiment le
feu.
détail et de l’innovation
technique. Il en résulte un design à la fois minimaliste et de qualité.
est réalisé avec un grand souci du
est fabriqué dans de l’acier
est
de haute qualité de 4 mm.
pur, propre, solide et surtout respectueux de l’environnement.
est pourvu d’un revêtement intérieur plat en
céramique.
satisfait à l’une des normes d’émission les plus strictes, à savoir
beschikt over één van de strengste emmissienormen namelijk het
DIN plus label.
IFIRE_bro_122012.indd 2
le label
Din plus.
11/12/12 16:31
innovatief
innovant
Simply
better
iGreen 69/48
IFIRE_bro_122012.indd 3
11/12/12 16:31
minimaliste
minimalistisch
iGreen 90/55
IFIRE_bro_122012.indd 4
11/12/12 16:31
De iGREEN werkt met
drie beluchtingssystemen.
Het primaire en secundaire kunt u afzonderlijk bedienen.
De secundaire en tertiaire beluchting worden
continu
voorverwarmd door speciale kanalen rondom de stookruimte.
trois systèmes de ventilation.
Les systèmes primaire et secondaire peuvent être actionnés distinctement.
L’air secondaire et tertiaire est
préchauffé en continu par des
canaux spéciaux situés autour du foyer.
luchtdichtheid van de iGREEN - als enige in zijn soort –
kunt u het vuur perfect en direct regelen.
l’étanchéité parfaite
à l’air du feu iGREEN - unique en son genre – le feu peut être réglé
parfaitement et directement.
Bovendien stroomt de secundaire lucht langs de ruit naar de stookruimte.
L’air secondaire circule par ailleurs le long de la vitre vers le foyer, maintenant
Daardoor blijft de ruit proper.
la vitre propre.
Dankzij deze verschillende luchtregelingen en de
volledige
iGREEN fonctionne selon
Grâce à ces différents régulateurs d’air et à
Een optionele ventilator stuwt de convectielucht nog sneller de kamer in.
Regelbare poten en stalen kaders zijn optioneel leverbaar.
Un ventilateur optionnel diffuse encore plus rapidement l’air de convection dans la pièce.
Pieds réglables et cadres en acier en option.
IFIRE_bro_122012.indd 5
11/12/12 16:32
Standaard wordt de iGREEN geleverd met vlakke keramische binnenbekleding, optioneel is de iGREEN verkrijgbaar met een hoogwaardige
keramische binnenbekleding, waarbij de wanden geribd zijn en de bodem vlak.
iL’iGREEN, doté d’un revêtement intérieur en céramique de qualité supérieure, aux parois crantées et au fond plat, est également disponible
en option.
Standaard binnenbekleding.
Optionele binnenbekleding.
Regeling primaire en secundaire beluchting.
Revêtement intérieur standard.
Revêtement intérieur en option.
Réglage de l’air primaire et secondaire.
Via de bodem of de achterkant van de iGREEN
kan u rechtstreeks verse buitenlucht
aansluiten.
iGREEN est pourvu dans le bas d’une airbox
raccordable à un système d’air extérieur.
Het ingenieuze concept van de iGREEN is op en top West-Europees.
Gerenommeerde
ingenieurs gespecialiseerd in haardenbouw en
Le concept ingénieux du feu iGREEN est une exclusivité en Europe occidentale.
Des
ingénieurs de renom spécialisés dans la construction de feux et le
metaalbewerking stonden in voor het ontwerp. De productie gebeurt in een
traitement du métal ont participé à la conception. La production est réalisée dans
metaalbewerkingsbedrijf met ultramoderne machines.
un parc de machines ultramoderne.
Voor elke iGREEN gebruiken we alleen
hoogwaardig Staal
Nous utilisons exclusivement, pour chaque iGREEN,
de l’acier de première
van 4 mm dik. Alle verbindingen gebeuren door middel van tanden in een
qualité de 4 mm d’épaisseur. Tous les raccords sont réalisés au moyen de dents dans une
groef (vertanding). Dus geen dikke lasnaden of toleranties, noch openingen of
encoche (denture). Pas question donc de soudures grossières ou de tolérances, ni d’ouverture
onnodige trekkrachten tijdens het lasproces. Bovendien gebruiken we zo min
ou de tractions inutiles pendant le processus de soudure. Nous utilisons par ailleurs le moins
mogelijk bewegende delen, zodat deze niet vast kunnen zitten en er bij de
de pièces mobiles possible pour éviter que celles-ci ne se bloquent et ne
opwarming geen storende rammelgeluiden of extreem getik ontstaat.
provoquent des bruits gênants lors de la combustion.
IFIRE_bro_122012.indd 6
11/12/12 16:32
Zuinig
Economique
iGreen 75/55
IFIRE_bro_122012.indd 7
11/12/12 16:32
IFIRE_bro_122012.indd 8
11/12/12 16:32
iGreen 80/60
IFIRE_bro_122012.indd 9
11/12/12 16:32
69/48
Hoogwaardig staal 4 mm
Gelaserd en vertand
Identiek
69/52
75/55
De iGREEN is - naargelang het model - voorzien met een uitgang van
Het verbrandingssysteem van de iGREEN lijkt op het
Ø 150 of Ø 180 mm. Hij kan dus in alle omstandigheden
Scandinavische systeem, waardoor het toestel een
aangesloten worden, ook bij smalle en bestaande schoorsteenkanalen,
zeer trage verbranding heeft en bijgevolg
in bestaande kanalen en in nieuwbouwwoningen.
zeer zuinig is.
De iGREEN past zowel in een bestaande mantel als in een nieuwe
Acier de grande qualité de 4 mm
Soudé au laser et dentelé
Identique
90/55
ommanteling.
Het iGREEN-concept is thermodynamisch geoptimaliseerd.
Daardoor ontstaat een
perfect samenspel
De iGREEN beschikt onderaan over een airbox, die aansluitbaar is met
tussen de verschillende luchtstromen en is de verbranding
een buitenluchtsysteem.
zo zuiver mogelijk.
De iGREEN heeft een deur die
links of rechts
opendraait. Aan u de keuze bij de installatie.
IFIRE_bro_122012.indd 10
11/12/12 16:32
105/55
80/60
Les feux iGREEN sont - selon le modèle - pourvus d’une sortie de
Le système de combustion des feux iGREEN ressemble
Ø 150 ou Ø 180 mm. Ils peuvent donc être raccordés en toute
au système scandinave avec
circonstance, également en cas de cheminées étroites, dans des
très lente et donc très économique.
conduits existants et dans de nouvelles constructions.
iGREEN s’intègre aussi bien dans un manteau existant que dans un
nouvel habillage.
iGREEN est pourvu dans le bas d’une airbox raccordable à un système
d’air extérieur.
une combustion
Le concept iGREEN est optimisé thermodynamiquement.
Il en découle
une parfaite combinaison
entre les différents flux d’air et la combustion est aussi pure
que possible.
iGREEN est pourvu d’une porte qui s’ouvre
à gauche
ou à droite. À vous de choisir lors de l’installation.
IFIRE_bro_122012.indd 11
11/12/12 16:32
Optioneel
Convectiepakket met uitblaasrooster
Geribbelde binnenbekleding
Regelbare poten
Voorzetkader diepte 70 mm
Ventilator
En option
Vuur
Système de convection avec
grille d’évacuation
Revêtement intérieur strié
Pieds réglables
Feu
Cadre décoratif pronfondeur 70 mm
Ventilateur
iGreen 105/55
IFIRE_bro_122012.indd 12
11/12/12 16:32
iFiRE bedieningshendel
Clé de commande iFiRE
Optioneel | En option
Regelbare vlamplaat
Plaque récupération réglable
Convectiepakket met uitblaasrooster
Système de convection avec grille
d’évacuation
Optioneel | En option
Voorzetkader Cadre décoratif
Optioneel | En option
Geribbelde binnenbekleding
Revêtement intérieur strié
Tertiare beluchting
Ventilation tertiaire
Subtiele details
Détails subtils
Regeling primaire en secundaire beluchting
Réglage de la ventilation primaire et secundaire
Optioneel | En option
Ventilator
Ventilateur
IFIRE_bro_122012.indd 13
Optioneel | En option
Regelbare poten
Pieds réglables
Principe luchtregeling via airbox
Principe de réglage de l’air
via airbox
Externe luchttoevoer
Apport d’air extérieur
Omkeerbare deur
Porte retournable
11/12/12 16:32
L’année 2014 verra l’instauration de normes européennes rigoureuses. iGREEN
est, en la matière, déjà bien plus avancé que la concurrence.
Tous les appareils iGREEN satisfont à l’une des normes d’émission les plus
strictes, à savoir le label
DIN plus.
In 2014 komen er strenge Europese normen aan. De iGREEN is ter zake nu al
ver op zijn concurrenten vooruit.
Alle iGREEN-toestellen beschikken over één van de strengste emmissienormen
namelijk het
IFIRE_bro_122012.indd 14
DIN plus label.
11/12/12 16:32
IFIRE_bro_122012.indd 15
11/12/12 16:32
INFOCENTRUM VANAF 2013 TE GAVERE
CENTRE D’INFORMATION À GAVERE
À PARTIR DE 2013
Bvba iFiRE
Gentsebaan 50
9890 Asper-Gavere | België
T. : 09 384 44 40
F. : 09 390 80 44
www.ifire.be
[email protected]
Uw dealer / Votre distributeur
® 02/2012 iFiRE is een handelsmerk van bvba iFiRE. Alle rechten en wijzigingen voorbehouden. Printed in Belgium. Niets uit deze brochure mag worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming van bvba iFiRE v.12/2012 NL/FR
® 02/2012 iFiRE est une marque déposée d’iFiRE bvba/sprl. Tous droits et modifications réservés. Imprimé en Belgique. Reproduction ou diffusion partielle ou complète de cette brochure interdites sans accord préalable de iFiRE bvba/spr
IFIRE_bro_122012.indd 16
11/12/12 16:32