afdeling stroke/midcare

Commentaren

Transcriptie

afdeling stroke/midcare
Voor meer info raadpleeg:
Wanneer u buiten de bezoekuren ongerust
bent of wil weten hoe het met uw familielid of
kennis gaat, kan u ons dag en nacht telefonisch
bereiken.
Afdeling stroke/midcare
T 055 33 63 01
AFDELING
STROKE/MID CARE
E [email protected]
Artsen
- Patiëntinformatie -
Neuroloog Dr. De Poorter
Cardioloog Dr. Van de Bruaene
Cardioloog Dr. Firsovaite
Cardioloog Dr. Dossche
Hoofdverpleegkundige
Bart Hoeymans
AZO/STR/192
V1.0
Neuropsychiater Dr. Eeckhout
Beste bezoeker,
BEZOEK
Eén van uw familieleden of kennissen is
opgenomen op de dienst stroke/midcare.
Deze afdeling heeft een specifiek karakter.
Graag bieden wij u deze folder aan om een
antwoord te bieden op frequent voorkomende
vragen.
Op de dienst stroke/midcare zijn er beperkte
bezoekuren. Enerzijds om het welzijn van de
ernstig zieke patiënten te respecteren; rust is
namelijk een belangrijk onderdeel van het
herstel. Anderzijds om de verzorging door de
verpleegkundigen niet te verstoren.
We vragen om het aantal bezoekers tot twee
te beperken om de belasting voor de patiënt
niet te groot te maken.
WAT KAN U VERWACHTEN?
Op de dienst stroke/midcare worden meestal
patiënten opgenomen voor neurologie of
cardiologie die nood hebben aan continue
observatie en behandeling. Hier komen
verschillende hoogtechnologische apparaten
aan te pas die elk specifieke geluiden en
alarmen kunnen produceren. De verpleegkundigen herkennen de diverse signalen en
zullen hierop dan ook gepast reageren.
WAT DIENT U MEE TE BRENGEN?






Persoonlijk toiletgerief (handdoeken
en washandjes worden voorzien op de
dienst stroke/midcare).
Eventueel scheerapparaat.
Pantoffels.
Eventueel een boek of tijdschriften.
Bril, kunstgebit, hoorapparaat,…
Slaapkleding
Om het verlies van persoonlijke, waardevolle
bezittingen te voorkomen, vragen wij u om
deze niet mee te brengen.
De bezoekuren:
Voormiddag:
Namiddag:
11u30—12u30
16u30—19u30
Buiten de bezoekuren zal de deur van de
afdeling stroke/midcare gesloten zijn en kan u
eventueel wachten in de wachtzaal. Deze
bevindt zich schuin tegenover de ingang van de
afdeling. Bij aanvang van de bezoekuren zal
een verpleegkundige u binnenlaten. Wees niet
ongerust als men niet onmiddellijk de deur
opendoet. Het kan zijn dat de verpleegkundige
nog aan een verzorging bezig is en niet meteen
kan opendoen. Men tracht deze verzorgingen
zoveel mogelijk buiten de bezoekuren te
plannen.
Hou u aan de bezoekuren. Mocht u deze door
omstandigheden toch niet kunnen naleven,
gelieve dit te melden aan de verantwoordelijke
verpleegkundige of hoofdverpleegkundige. Zo
kan er naar een passende oplossing gezocht
worden.
In het belang van de patiënt raden wij u aan
uw handen te ontsmetten met handalcohol bij
het betreden en verlaten van de kamer. De
handalcohol is ter beschikking aan elke deur op
de afdeling.
Respecteer ook de privacy van de andere
patiënten op de dienst stroke/midcare.
INFORMATIE
Om de informatieverstrekking zo vlot mogelijk
te laten verlopen, willen wij u vragen om de
naam en telefoonnummer van één enkele
contactpersoon door te geven aan de
verantwoordelijke verpleegkundige. Dit maakt
de communicatie efficiënter. Deze contactpersoon kan de andere familieleden/kennissen
op de hoogte houden.
De patiënt wordt steeds aan de zorgen van een
bepaalde verpleegkundige toevertrouwd. Deze
verpleegkundige weet hoe het met de patiënt
is en kan u informatie omtrent het
ziekteverloop
meegeven.
Vraag
voor
informatie
dus
steeds
naar
de
verantwoordelijke verpleegkundige. Het is ook
mogelijk om de behandelende arts te spreken.
Vraag dit gerust aan de verantwoordelijke
verpleegkundige. Deze zal de behandelende
arts contacteren en eventueel een afspraak
maken. Medische informatie wordt niet
telefonisch doorgegeven.

Vergelijkbare documenten