Grensoverschrijdende safari top drie

Commentaren

Transcriptie

Grensoverschrijdende safari top drie
WÜÉÉÅÑÄx~~xÇ
Kruger
Droomplekken.nl toont de mooiste bestemmingen op aarde. Speciaal voor reizigers. Meridian Travel werkt samen met reisjournalist en oprichter Corno van den
Berg. In elke editie gaat hij op zoek naar de achtergronden bij een Droomplek.
top drie
Bestuur een jeep
Bij de meeste safari's word je rond gereden door
een chauffeur/gids. Maar in Kruger kun je ook zelf
Grensoverschrijdende safari
achter het stuur kruipen. En zelf een route bepalen en stoppen bij bijvoorbeeld een groep olifanten
zolang je wilt. De kans is groot dat je wel wat die-
Beschermd
Kruger behoort tot de meest
Doen!
ren mist (je hebt immers de getrainde ogen van de
bekende safarigebieden in Afrika.
Al in 1898 werd hier de natuur beschermd,
gids niet), maar het vrijheidsgevoel geeft je daar
Een natuurgebied dat op het punt
omdat onder meer alle wilde witte neushoorns
heel veel voor terug. Er zijn diverse mogelijkhe-
staat om het grootste ter wereld te
waren afgeschoten. Blanke jagers maakten zo
den, waaronder met een huurauto van lodge naar
worden. In 2002 werden er verge-
bescherming noodzakelijk, al was het in eer-
lodge rijden. Dit kun je zelf vooraf regelen, maar
vorderde plannen gepresenteerd
ste instantie om de jacht in stand te houden.
ook laten doen door een reisorganisatie.
om het park over de Zuid-
Iets wat nu nog door gaat op diverse privéter-
Afrikaanse grens uit te breiden
reinen, waar je voor veel geld op leeuwen, oli-
Safari per olifant
met andere nationale parken in
fanten of andere dieren kunt schieten.
De Afrikaanse olifant is groter dan zijn Aziatische
Zimbabwe en Mozambique. De
Publiekstrekkers
naam is er al: Great Limpopo
familielid. En lange tijd was dit dier moeilijker te
De
dresseren. Inmiddels is het ook mogelijk om in
lijst met dieren die je hier kunt tegen komen is
Afrika een olifantensafari te maken, waaronder in
lang. Naast jachtluipaarden, die je als toerist
Kruger. Althans, in het park zelf mag het niet,
paard. Nu staan er nog hekken
hier niet snel zult zien, is de kans groot de
maar in de omliggende natuurreservaten wel. Je
tussen de diverse parken. Deze
‘Big Five‘ te zien: leeuw, olifant, Afrikaanse
hebt kans andere dieren tegen te komen. Het is
worden langzaam opgeruimd.
buffel, luipaard en neushoorn. Met geluk kun
bijzonder te zien hoe de interactie onderling is,
Daarnaast zijn er al meer dan
je de Afrikaanse wilde hond zien, volgens
zeker met andere olifanten. Deze safari's worden
Transfrontier Park. En het is ook
goed nieuws voor het jachtlui-
wetenschappers het meeste sociale dier ter
meestal vroeg in de ochtend of in de namiddag
re gebieden, zodat ze vast kunnen
wereld. Zij vangen hun zieke en oude lotgeno-
uitgevoerd. Wat erg goede momenten zijn
wennen. Wetenschappers hopen
ten op. In Hoedspruit is ook voor hen een fok-
voor het maken van foto's.
1000 dieren verplaatst naar ande-
programma opgezet. Andere dieren die je
dat de migratie dan weer terug
kunt ontmoeten: giraffe, sabelantilope, impala,
keert bij dieren als blauwe gnoes,
grote koedoe, elandantilope, nijlpaard, bos-
zebra's en antilopen. Kruger wordt
dan met recht een van de eerste
bok, steppezebra, knobbelzwijn, groene meer-
echt grensverleggende natuurge-
kat, aardwolf, zadeljakhals, beerbaviaan,
gevlekte hyena, serval, genetkat en
bieden ter wereld. Een wildernis
Nijlkrokodil.
waar de mens te gast is.
Gaan!
Kruger en de omliggende reservaten kennen feitelijk twee seizoenen. Het droge seizoen duurt van eind
mei tot begin oktober. Dan is de vegetatie beperkt en bevinden veel dieren zich in de buurt van de water-
Cursus tot parkwachter
putten. In het regenseizoen zijn de dieren veel moeilijker te spotten. Ze hebben zich meer verspreid, ter-
Over de dieren en het rijke ecosysteem in Kruger
wijl ook veel bomen bladeren dragen. Daarnaast zijn veel wegen niet of nauwelijks te berijden na een
is van alles te leren. Wie graag de diepte in duikt
stevige regenbui. Maar dit seizoen heeft ook zeker zijn charme, met donderwolken en bijvoorbeeld veel
kan hier een meerdaagse cursus volgen tot park-
geboortes van dieren. Ook dit is Afrika. Bereid je reis wel goed voor.
wachter. Het is weliswaar toegespitst op toeristen,
Kruger is eenvoudig met het vliegtuig (en auto) te bereiken vanuit onder meer Johannes-burg, maar ook
maar je leert wel van alles over diergedrag, de rol
bijvoorbeeld vanuit Victoria Falls in Zambia. Veel dure lodges hebben eigen landingsbanen. Waardoor je
van de diverse seizoenen en hoe je dieren kunt
tijd bespaart en tevens een bijzondere blik op het landschap krijgt als je aankomt en weer vertrekt. Veel
'tracken'. Daarnaast hoor je veel over de bedrei-
toeristen realiseren zich niet dat Kruger in malariagebied ligt. Check dus vooraf bij de arts of je malariapil-
gingen als stroperij, terwijl ook de rol van het toe-
len nodig hebt. Lees meer over Kruger en andere bijzondere bestemmingen op www.droomplekken.nl
risme duidelijker wordt. Het is zeker de moeite
waard, zeker voor iemand die een grote interesse
in natuur heeft.
86 - Kijk op www.meridiantravel.nl
Kijk op www.meridiantravel.nl - 87
WÜÉÉÅÑÄx~~xÇ
Ranger Steve: “Gratie en snelheid.
Een bijzondere combinatie die op
het lijf van het jachtluipaard is
geschreven. Dit dier, dat wij ook
kennen als cheetah, haalt in een
sprint 115 kilometer per uur.”
88 - Kijk op www.meridiantravel.nl
Met hoge snelheid vertrokken
Het geluid is zacht, maar onmisken-
er iets aan te kunnen doen, langzaam van
hongeren. Terwijl met name leeuwen
baar. Ze spint. Alleen is de maker niet
de aardbodem te verdwijnen. Zijn specia-
graag jonge jachtluipaarden doden, ze
een normale huiskat, maar een jacht-
lisatie dreigt zijn ondergang te worden.
worden gezien als concurrentie.
luipaard. Ik kroel zachtjes haar kop, ze
Eeuwenlang hebben veel dieren in Afrika
Ooit kwam het roofdier in bijna heel Afrika
reageert gelaten op mijn aanrakingen.
moeten evolueren om te overleven.
voor, net als in het Midden-Oosten en
Het roofdier ligt in het Hoedspruit
Leeuwen leerden vanuit een hinderlaag
een deel van Azië.
Endangered Species Centre bij het
jagen, terwijl hun prooidieren bijvoorbeeld
Tegenwoordig zijn het vooral de nationale
Kruger NP. Het snelste landdier ter
groter werden (olifanten) of gevaarlijke
parken in Oost- en Zuidelijk-Afrika en nog
wereld zit in de problemen. Het aantal
hoorns (Afrikaanse buffels) kregen. De
een paar in West-Afrika en Iran, al is daar
wilde dieren gaat namelijk hard achter-
kleinere prooidieren gingen in groepen
bijna niets over bekend. Rond 1900
uit. Een speurtocht naar het waarom.
leven om zo de roofdieren aan te zien
waren er 100.000 dieren. Weten-schap-
komen.
pers denken dat er nu nog tussen de
Gratie en snelheid. Een bijzondere combi-
Het jachtluipaard ontwikkelde een andere
7.000 en 12.000 rond lopen. En het ziet
natie die op het lijf van het jachtluipaard is
tactiek. Om steeds sneller te kunnen ren-
er somber uit voor de toekomst. Al zijn er
geschreven. Dit dier, dat wij ook kennen
nen werd zijn lichaam ook steeds ranker.
lichtpuntjes.
als cheetah, haalt in een sprint 115 kilo-
Zodat hij zelfs op de beroemde open
Ik loop door Lover’s Lane, wat feitelijk een
meter per uur. In het noorden van Zuid-
grasvlaktes van Afrika zijn prooi kon ver-
eufemisme is. Het is een pad langs de
Afrika is het probleem van deze diersoort
schalken. Niet vanuit een hinderlaag,
vele kooien in Hoedspruit. Om de 35
goed zichtbaar, gelukkig wordt er ook aan
maar op pure snelheid. Met een ongeken-
vrouwtjes in het fokcentrum in de juiste
oplossingen gewerkt. De beelden van een
de elegantie en souplesse, die zelfs
stemming te krijgen laten ze één keer per
paar jaar geleden staan nog scherp op
wetenschappers deed verbazen. Een
jaar mannetjes door de straat paraderen.
mijn netvlies. Tijdens een vroege och-
intrigerend wezen, zelfs al voor de Oude
Met resultaat: de vrouwtjes worden hier-
tendsafari zie ik een moeder jachtluipaard
Egyptenaren. Zij hielden jachtluipaarden
door snel krols. Waarna een paring volgt.
met twee jongen langzaam wakker wor-
als huisdier.
Want hier gaat het om: jonge dieren. Zij
den. Ze rekt zich uit, de jongen spelen
Maar hun leefgebied verdwijnt echter
gaan onder begeleiding naar grotere
wat met elkaar. Het zachte ochtendlicht
gestaag. Vooral door de mens. Op de
gebieden. Ze worden bijgevoerd, maar
geeft ze een gele, warme tint. In de verte
vlaktes worden zijn prooidieren vervangen
soms ook niet. Waardoor ze langzaa-
zijn wat antilopen zichtbaar. Om het beter
door vee, die streng worden bewaakt.
maan zelf leren jagen. En als ze de tech-
te kunnen zien springt ze op de motorkap
Waardoor ook de jachtluipaarden verdwij-
niek onder de knie hebben worden ze uit-
van onze auto; een open jeep, weltever-
nen. Daarnaast maakt hun leefgebied
gezet, het liefst in beschermde gebieden.
staan. Ik schrik behoorlijk, maar moeder
meer en meer plaats voor boerderijen. Tot
De teller staat inmiddels op 30 dieren, die
heeft alleen maar interesse in de wande-
slot kan hij door zijn tengere bouw niet op
je op safari in diverse landen kunt tegen
lende biefstukjes verderop.
tegen andere roofdieren. Zo pakken hye-
komen. Ik realiseer me ineens: misschien
Sinds die intense ontmoeting heb ik een
na’s vaak hun net gevangen prooi af,
kwamen die moeder met jongen ook wel
zwak voor dit dier. En nu blijkt hij, zonder
waardoor sommige dieren letterlijk ver-
hier vandaan…
Kijk op www.meridiantravel.nl - 89