pagina 11 - Tarzan Boomverzorging

Commentaren

Transcriptie

pagina 11 - Tarzan Boomverzorging
NIEUWS OP HET WEB?
WWW.MIJNAMSTELVEEN.NL
Wijkkrant
NUMMER 3 • JULI - AUGUSTUS 2013
OPLAGE: 30.000
1e
door en voor Amstelveners
KATERN
Vanaf zijn zevende jaar is Marcel Vos gepassioneerd van het tennisspel. Nu is
hij even terug in Amstelveen uit NieuwZeeland, waar hij de nationale tenniscoach is.
Lees op pagina 8: Tenniscoach Marcel
Vos even terug in Amstelveen.
Tarzan Boomspecialisten bestaat in september 10 jaar en dat wil oprichter en
eigenaar Frans van Vugt-Schmitz iedereen laten weten!
Lees op pagina 11: Tarzan voor uw
boom in de knel.
2e KATERN
Groenelaan heeft een nieuw wijkplatformbestuur. Zij zijn bereid de mouwen
voor de wijkbewoners op te stropen.
Lees op pagina 3: Nieuw Wijkplatform
Groenelaan heeft er in aan!
Sinds 1961 is Boekhandel Libris Venstra een begrip in Amstelveen en omstreken. Maar na ruim 50 jaar is Venstra verhuisd naar een toplocatie: de begane
grond van het culturele centrum aan Stadsplein 102, met de kunstuitleen en de naar boven verhuisde bibliotheek. Een winkel waar u naast boeken ook
terecht kunt voor lifestyleproducten, een heus café maar ook voor bijzonder speelgoed. Hoog tijd voor een interview met Pier Rienks, directeur van Boekhandel Libris Venstra. Lees verder op pagina 2.
FireChoir zingt passievol met Barbara Streisand
finale met het lied Make my Garden Grow en Somewhere samen
met Barbra Sreisand in het Ziggo
Dome. Dat vergeet je nooit meer;
het was geweldig!”
Lees op pagina 9: Pee Wee’s Problem in
het Zonnehuis.
3
e KATERN
Veteraan Willem van Lith, was sinds zijn
17de jaar beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine.
Lees op pagina 5: Veteraan Willem van
Lith over vrijheid en een betere wereld.
Op de foto geeft een aantal leden FireChoir Barbara Streisand vocale ondersteuning tijdens één van haar songs. Amstelveense Paulien Spierings is
in het midden zichtbaar in rode jas.
Op 6 en 10 juni zongen de leden wekelijks toe naar 8 tot 10 optrevan het Amstellands FireChoir dens per jaar. Amstelveense Pautweemaal met Barbra Steisand in lien Spierings zingt al vanaf 2010
een uitverkochte Ziggo Dome in in het koor en was dolenthousiast
Amsterdam!
na de concerten: “Dat ik dit heb
FireChoir is een multicultureel mogen mee maken: 68 jaar en dan
black gospel-koor en repeteert meezingen met ons koor in de
Dirigent Doug Raught had er alles
aan gedaan om de leden te inspireren naar de spannende shows toe.
Een oefenavond vraagt inzet en
concentratie om de prachtige muziek ‘in de stem’ te krijgen. Raught
werkt bezield om het prachtige
zangresultaat keer op keer opnieuw te bereiken. Daarbij is het
belangrijk de betekenis van het
lied ook te voelen. Een koor van
body en soul dat garant staat voor
juiste toonaard, heldere uitspraak
en levendige presentatie. De koorleden van FireChoir hebben dan
ook niet voor niets auditie gedaan
om bij de spectaculaire shows van
Barbra Streisand mee te mogen
zingen.
Conchita Willems
Lees verder op pagina 10.
Cardanus gebruikt inspreekrecht
“Het was er nog zo dorps. Iedereen
kende elkaar en niemand was te beroerd om een handje te helpen”. Aldus
mevrouw Koot
Lees op pagina 7: Mantelzorg tot in de
puntjes.
Op woensdag 19 juni heeft Jan Hogema, directeur-bestuurder van Cardanus, gebruik gemaakt van het inspreekrecht bij de commissie Burger en Samenleving bij het agendapunt: Keuze voor organisatievorm uitvoering welzijn met ingang van 2014. Lees verder op pagina 12.
Bolderraad in bedrijf
De Bolderraad, de Bewoners initiatiefgroep van wijkcentrum De Bolder, is bezig haar visies om te zetten in het
daadwerkelijk in bedrijf houden van voornoemd wijkcentrum. Voorzitter van de Bolderraad-kerngroep Theo
van Veggel vertelt over de huidige stand van zaken.
Lees verder op pagina 4.
Wijkkrant
door en voor Amstelveners
STOPT!
Gewijzigde inzichten van de
Gemeente Amstelveen en Cardanus hebben ertoe geleid dat
dit de laatste Wijkkrant door
en voor Amstelveners is. Dat is
de krant die u nu leest. Vanaf
augustus zullen alleen kranten
per wijk bestaan, zoals de nu al
bestaande Gondelkoerier voor
Waardhuizen-Middenhoven, de
Westwijk Info en de Nota Bene
Bovenkerk.
Voor de Amstelveense wijken:
Randwijck, Elsrijk, Stadshart, Patrimonium, ’t Oude Dorp, Keizer
Karelpark, Bankras-Kostverloren, Groenelaan en Buitengebied-Amstel onderzoekt Cardanus op dit moment of aparte
wijkkranten lezenswaard zijn.
Daarbij staat de vraag centraal:
zijn in voornoemde wijken voldoende Amstelveners bereid
mee te helpen aan hun krant, in
papieren en/of internet uitgave?
Vragen stellen over de resultaten van het onderzoek door
Cardanus of uw diensten aanbieden bij totstandkoming
uw wijkkrant, kan telefonisch
of per email: Sietse Bouma,
wijkwelzijnswerker
Cardanus
(0630722239, of:
[email protected]).
pagina 1
1e
KATERN
Wijkkrant
door en voor Amstelveners
Colofon
De Wijkkrant door en voor Amstelveners beleeft sinds haar ontstaan begin
2011 met deze juli-augustus 2013-editie haar allerlaatste – dertiende – krant
met nieuws uit uw wijk en algemeen
nieuws, maar ook met nieuws over
welzijn en zorg en met unieke interviews met markante Amstelveners.
Maar als de Wijkkrant ophoudt te bestaan, kunt u nog terecht op mijnAmstelveen.nl, de website die het ‘grote’
Amstelveen-gevoel wil versterken:
www.mijnamstelveen.nl
Redactie
Conchita Willems en Evert van Gelderen. Zij kregen ondersteuning van
Peter Koopman (wijkwelzijnwerker) en
Doeko Cornelissen (eindredacteur).
Medewerkenden
Dorien Mijksenaar, Theo van Veggel,
Kees Willems, MijnAmstelveen.nl, Gemeente Amstelveen.
Beeldmateriaal
Doeko Cornelissen, Evert van Gelderen, Peter Koopman, Conchita Willems,
Paulien Spierings, Amstelland Senioren Computer Club, Bibliotheek Amstelland, KinderRijk, MijnAmstelveen.
nl, Gemeente Amstelveen, Zorgcentrum De Luwte en Zorgcentrum Het
Zonnehuis.
Reactieadres/contact
[email protected]
Oplage
30.000
Vormgeving en druk
MultiCopy Amstel, Amsterdam
Wijkplatforms
Informatie over de wijkplatforms in
Amstelveen vindt u op:
www.wijkplatformsamstelveen.nl
Medewerkers bedankt!
Deze allerlaatste editie van Wijkkrant
door en voor Amstelveners is het
einde van mijn samenwerking met de
redactie, met mijn collegae en medewerkenden, met iedereen die alle dertien edities van de Wijkkrant hebben
mogelijk gemaakt. Een Wijkkrant die
is gevuld met hele jongerenpagina’s,
ingezonden brieven, columns, bijzondere artikelen of met leuke foto’s van
buurtbarbecues.
Voor alle kopij – individuele of kopij
van een organisatie – wil ik u allen bedanken. Uw kopij was meer dan welkom.
Als u wilt kunt u met andere wijkbewoners zorgen dat deze Wijkkrant
doorstart als zelfstandig wijkgericht
medium, zoals nog steeds de Gondelkoerier (Waardhuizen-Middenhoven)
de Westwijk Info (Westwijk) en de Nota
Bene Bovenkerk (Bovenkerk) doen (zie
ook artikel op voorpagina: Wijkkrant
stopt!).
Ten afscheid wens ik lezers en medewerkenden alle goeds toe en tot ziens
in Amstelveen.
Doeko Cornelissen, (afscheidnemend)
eindredacteur,
Wijkrant door en voor Amstelveners
Stichting Cardanus
pagina 2
NUMMER 3 • JULI - AUGUSTUS 2013
Libris Venstra is open op toplocatie
Vervolg van voorpagina.
Kun je vertellen hoe Boekhandel Libris Venstra is ontstaan?
“Wij zijn een familiebedrijf van
twee boekhandels en twee uitgeverijen. Mijn vader begon met de
VU-Boekhandel in 1967. Deze winkel is nu uitgegroeid tot een grote
wetenschappelijke boekhandel
met studenten en medewerkers
van de VU als doelgroep, maar
het aanbod is ook voor bedrijven
en instituten in Amsterdam en ver
daarbuiten. We verkopen in de
VU-Boekhandel ook veel romans
en tijdschriften, maar de winkel
heeft toch een ander karakter dan
Libris Venstra, die echt een algemene boekhandel is.
In 1961 verhuisde Onno Venstra
vanuit de kop van Noord-Holland
naar Amstelveen, waar hij in het
net opgeleverde winkelcentrum
Boekhandel Venstra begon. Hij
heeft de winkel later verkocht,
maar zijn naam is altijd aan de
winkel verbonden gebleven. was
Boekhandel Libris Venstra was tot
de verhuizing de langstzittende
huurder in het winkelcentrum.
Boekhandel Venstra hebben we in
2000 overgenomen van de heer
Groot Beumer, de toenmalige
eigenaar. Toen de twee naastgelegen panden vrijkwamen, een
opticien en een koffiewinkel, is
de winkel uitgebreid en toen drie
keer zo groot geworden. Deze
aanpassing was een succes, want
de winkel doet het goed. “Natuurlijk merken we ook de crisis maar
het boek blijft populair, ook als
cadeau.”
Wat is Libris?
“Libris staat voor een samenwerkingsverband van 100 zelfstandige kwaliteitsboekhandels die
gemeenschappelijk inkopen en
promotie voeren. Libris heeft een
succesvolle webwinkel die de
aangesloten winkels een eigen
‘gezicht’ kunnen geven. Bij Libris
gaan we uit van het principe “samen staan we sterker”.
Waarom verhuis je deze goedlopende winkel naar de nieuwe plek aan
het Stadsplein?
“De gemeente heeft ons gevraagd. Omdat ons huurcontract
afliep konden we ingaan op dit
aanbod. De gemeente heeft nog
wel aan andere invullingen gedacht maar heeft toen besloten
ons te vragen. Een boekhandel op
die plek ligt toch het meest voor
de hand. Ter plaatse zijn immers al
de Bibliotheek en de Kunstuitleen.
Tezamen zijn we logisch eindpunt
van het Stadsplein. Je kunt nu in
het mooie gebouw terecht voor
meer dan lenen van boeken of van
kunst.
Waar ik blij mee ben is dat de
winkeloppervlakte op de begane
grond is. Kopers houden niet van
verdiepingen hoger of lager. Verder kunnen we op de nieuwe locatie iets aan de winkel toevoegen
wat maakt dat ik de toekomst voor
Venstra zonnig inzie. Maar denk
niet dat we er gratis zitten. We huren zoals dat heet “marktconform”.
Libris Venstra is open sinds 15
juni. De grote uitdaging is verduidelijken voor Amstelveners dat
het gebouw een nieuw en commercieel karakter heeft. Vast staat
dat gemiddeld 400.000 bezoekers
per jaar naar de bibliotheek en de
kunstuitleen komen. Die lopen
door onze winkel heen. Als zij
mond tot mond-reclame maken,
hoop ik dat nog meer Amstelveners ons weten te vinden.
Bezoekers krijgen bij binnenkomst meteen in de gaten dat ze
een cultureel centrum betreden,
want Venstra, de bibliotheek en
de kunstuitleen zijn bij binnenkomst duidelijk zichtbaar. Ook de
kunstuitleen is commerciëler gaan
werken: naast kunstuitleen zijn ze
nu ook kunstgalerie.”
Vertel eens over de indeling van de
nieuwe winkel: boekhandel, maar
ook andere onderdelen zoals een
speelgoedwinkel, een café?
“Bij binnenkomst links is afdeling
lifestyle. Daar zullen, naast heel
veel boeken, producten zoals koffie, thee en wijn te koop zijn. Al
deze producten houden verband
met literatuur en vrije tijd, zoals
koken en reizen. Ook zijn het zoveel mogelijk producten met een
verhaal. Waar komt het product
vandaan en wie heeft het gemaakt. Je maakt bewuste keuzes
wat wel en niet past in het assortiment.
Rechts is het café, bereikbaar via
de hoofdingang. Loop je rechtdoor dan kun je naar de bieb of
naar de kunstuitleen via de trap.
Op de begane grond gaat de
boekwinkel verder met aan het
eind het speelgoedgedeelte. We
presenteren educatieve kinderboeken en boeken om voor te lezen. Venstra is nu al een grote kinderboekhandel en dat breiden we
in de nieuwe winkel uit met bijzonder speelgoed. Dat hadden we
al, maar in de kelder van de oude
winkel was het moeilijk vindbaar.
De reden voor het lifestyle- en cafégedeelte is om de boekhandel
te steunen. Alleen met boeken is
de nering niet levensvatbaar. In de
detailhandel zie je steeds meer de
trend van branchevervaging. De
detaillist zoekt naar meer omzet
maar ook consumenten vragen
om verandering en vernieuwing.
De consument stelt verwenning
en vermaak op prijs in de winkels
van hun keuze.
Ook willen we lezers meer aan
ons binden in leesclubs. Venstra
houdt presentaties samen met de
bibliotheek. Waarom debuteert
een schrijver niet in Amstelveen?
Mijn ambitie is dat Amstelveen, na
Amsterdam, het grootste literaire
centrum van Nederland zal zijn.
Daarom is en blijft de boekhandel
het belangrijkste deel van de nieuwe winkel: Venstra is een goede
boekhandel en wil dat blijven.”
Door Doeko Cornelissen
bij grotere uitgeverijen. Toch willen wel ze bij een wetenschappelijke uitgeverij verschijnen. Dan
ontdekken ze de VU Uitgeverij.
Daarnaast hebben we de bij Uitgeverij Venstra nu vier boeken
uitgegeven. We zien een stijgende
vraag naar de uitgave van een
eigen boek. Op internet kun je
ook een boek uitgeven, maar de
meeste mensen willen toch graag
een product, hun boek, in handen
hebben. Het kan tegen geringe
kosten en de oplage bepaal jezelf.
Uitgeverij Venstra zelf stimuleert
de verkoop van die boeken van
harte.”
Hoe staat Boekhandel Libris Venstra
er over vijf tot tien jaar voor en de
boekenbranche als geheel?
“Libris Venstra is dan nog steeds
dè boekhandel van Amstelveen,
verkoopt veel boeken maar ook
andere producten. Venstra is een
winkel waar je kunt genieten.
De boekenbranche verandert. In
dit digitale tijdperk, waarin ‘alles’
op internet te vinden is, is de functie van de boekhandelaar en de
boekverkoper als ‘boekjockey’ of
adviseur steeds belangrijker. Onze
rol groeit om lezers te attenderen
op mooie leeservaringen die voldoen aan hun leeswensen. Dat
zijn vaak ook tips die niet verwijzen naar de diverse Top 10's.
Als we die rol goed vervullen zullen over tien jaar nog steeds veel
boeken worden verkocht. Ik zal alles doen om Libris Venstra daarin
een rol te geven. Is het niet zo dat
na een dag werken achter een
beeldscherm iedereen, net als ik
Wat kun je vertellen over de uitge- nu doe, liever een boek pakt dan
verijen?
weer een scherm; een echt boek
“Onderdeel van de VU-Boekhan- lezen is een onvergelijkbaar bedel is de VU-Uitgeverij met 25 tere ervaring.”
wetenschappelijke
publicaties
op het gebied van o.a. theologie, Sinds 15 juni is Libris Venstra aan
geneeskunde en economie. VU- Stadsplein 102 zeven dagen per
wetenschappers willen graag hun week open. In september, tijdens
boek uitgeven bij de VU. De VU is de opening van het culturele seiimmers een gerenommeerd insti- zoen, zal Libris Venstra het feit
tuut. De naam trekt ook weten- van de vestiging op de nieuwe
schappers van buiten de VU aan locatie feestelijk opluisteren.
die soms ook niet terecht kunnen
Bibliotheek 2013!
Artist's impression van Bibliotheek Amstelland, Stadsplein 102.
Zaterdag 15 juni opende de ver- Bij binnenkomst komt u nu op
nieuwde bibliotheek zijn deuren. de begane grond terecht in Libris
Tussen 10.00 uur en 17.30 uur kon Venstra, de boekhandel. De biblioheel Amstelveen zien wat de ver- theek is voortaan te bereiken met
bouwing van de nieuwe locatie de bekende trap of lift naar boven.
op het vertrouwde adres, Stads- Eenmaal in de vernieuwde biblioplein 102, teweeg had gebracht. theek ziet u dat de collectie nu is
Alle diensten zijn nu op de eerste verdeeld over ‘boekeneilanden’,
verdieping samengebracht.
die samen met duidelijke aandui-
dingen en een papieren plattegrond maken dat u uw boekkeuze
makkelijk vindt.
Via de nieuwe wenteltrap is de
mooiste zaal van het gebouw te
bereiken. Hier zijn exclusieve studieplekken en een kleine collectie
bijzondere boeken.
De nieuwe inleverkasten (IN) maken het inleveren van boeken
voor u eenvoudiger. U plaatst de
boeken op de boekenplank van
de IN-kast(en) en de kast doet de
rest.
De digitale bibliotheek heeft ook
veel te bieden. Grote schermen
met informatie, maar ook nieuws
en serious gaming, (uitleg over) ebooks, genieten van ‘muziekwebluister’ (4,5 miljoen tracks) en een
touchtable met programma’s om
op onderzoek uit te gaan.
Op de sfeerplek tonen jonge ontwerpers hun meubelontwerpen
en zijn er themacollecties van de
bibliotheek te zien.
2e
KATERN
Wijkkrant
Wijknieuws Amstelveen
NUMMER 3 • JULI - AUGUSTUS 2013
door en voor Amstelveners
Nieuw wijkplatform Groenelaan heeft er zin aan!
Op de foto staan het nieuwe bestuur tezamen met de afgetreden voorzitter
Fred Kruizinga. Van links naar rechts: achteraan de heren Jaap Rijk, Fred
Kruizinga en Henk Bleekemolen en vooraan de dames Andrea Kok en Gonnie Witkowski.
GROENELAAN - Het wijkplatform een eigen bedrijf. Is nu ook deelneGroenelaan heeft een nieuw be- mer aan de Bolderraad. Hij woont
stuur. De bestuursleden hebben sinds 7 jaar in de wijk Groenelaan.
gereageerd op een flyer die eind Andrea Kok heeft 30 jaar een eiapril huis aan huis bezorgd is. Het gen zaak gehad, zij importeerde
oude bestuur is 25 juni jl. afge- o.a. Italiaanse meubelen. Zij is ook
treden en het nieuwe gekozen. voorzitter geweest van een cliënKandidaat voorzitter (d.w.z. op tenraad van het tehuis waar haar
het moment van schrijven) Jaap moeder verbleef. Andrea woont
Rijk heeft een loopbaan gehad in al 30 jaar in Groenelaan. Gonnie
de marketing en in het onderwijs Witkowski heeft vroeger bij de
(HES Amsterdam), heeft ervaring gemeente Rotterdam gewerkt,
met opbouwwerk (en actievoe- bij Juridische Zaken en bij het Haren) in de Bijlmer en is bestuurslid venbedrijf. Ze doceert Engels en is
geweest van een amateurorkest. intuïtief coach. Ze woont al meer
Woont al 20 jaar in de buurt In de dan 7 jaar in de wijk.
Wolken. Henk Bleekemolen is na
enige jaren als opbouwwerker in Bewonersbijeenkomsten
Zaandam in het personeelswerk Wilt u meepraten over de wijk?
terecht gekomen. Heeft daarin Of u prettig woont, heeft niet al-
Nieuwe speelplek bij Nifterlake
RANDWIJCK - Bij het laatste deel
van de Henegouwselaan, nabij
de plek waar voorheen wijkcentrum De Laagte stond, is door de
leen met uw huis maar ook met
de buurt te maken. In het platform
praten bewoners over de leefbaarheid in de buurt. Over verkeer,
wegen, openbaar groen, speelvoorzieningen, winkels, veiligheid, burenhulp en activiteiten in
de buurt of wijk Groenelaan. Het
platformbestuur organiseert voor
de wijkbewoners driemaal per jaar
een bijeenkomst. De daar aanwezige wijkbewoners vormen dan
samen het wijkplatform. Heeft u
ideeën over de wijk waar u graag
draagvlak voor zou willen, leg ze
voor aan het bestuur, dan kunnen
ze mogelijk aan de orde komen
in het wijkplatform; 06-30722239
(kant.u.) of
[email protected]
Zie voor meer informatie de website: wijkplatformsamstelveen.nl
BANKRAS-KOSTVERLOREN
Doe mee aan het nieuwe project Kunst beweegt in Bankras
Kostverloren! In september gaat
het nieuwe community art project Kunst beweegt in BankrasKostverloren van start. Buurtbewoners van de hele wijk kunnen
meewerken aan een heel bijzonder kunstproject in de wijk onder
leiding van beeldend kunstenaars Nicole van Buuren en Ria
Sol. Het project is ontstaan uit
een initiatief van een buurtbewoonster en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente,
het wijkplatform Bankras Kostverloren, Eigen Haard en Stichting Cardanus.
Op dinsdag 3 september om
Dank!
Tot slot wil de redactie van de
Wijkkrant en het nieuwe platformbestuur graag van de gelegenheid
gebruikmaken het afgetreden bestuur heel hartelijk te bedanken
voor alle inspanningen. Door die
inzet is bijvoorbeeld wijkcentrum
De Bolder op de kaart blijven
staan! En zagen de bloembakken
bij de vijver van Groenhof er kleurig en verzorgd uit. Dank!
BANKRAS-KOSTVERLOREN
Stephanie Rhode en Jeltje van
Houten starten samen een nieuw
community art-project in de wijk
Bankras-Kostverloren.
Bij een community art-project
werkt een groep mensen, in dit
geval wijkbewoners, onder leiding van één of meerdere kunstenaars samen aan een kunstwerk dat na voltooiing een plaats
zal krijgen in de eigen wijk.
Sietse Bouwma
Wijkwelzijnswerker
Groenelaan en Bovenkerk
De locatie voor het kunstwerk dat
Stephanie en Jeltje samen met
de bewoners uit deze wijk gaan
maken is het water bij de Titus
Brandsmakerk (tegenover wijkcentrum Alleman). In september
zullen Stephanie en Jeltje een
informatieavond organiseren om
bewoners uitleg te geven en mee
te nemen in hun plannen.
lost die met de buurt is gemaakt
nog voor de sloop van De Laagte
en het speelplekje dat daar toen
bij lag. Het trapveld is weliswaar
kleiner geworden, maar het basketbalveld, de speeltoestellen en
de twee speelvelden maken dat
nu meer dan goed. Bovendien is
de veiligheid aanzienlijk toegenomen door het open groenkarakter
dat er omheen ligt.
Groot compliment voor de gemeente en een blije buurt in
Randwijck.
gemeente een prachtige speelplek gecreëerd voor kinderen Peter Koopman
in de leeftijd tot en met 15+. Zij Wijkwelzijnswerker
heeft hiermee een belofte inge- Randwijck en Patrimonium
De Braak
Baggerboot in heempark De Braak.
PATRIMONIUM - Amstelveen is
grotendeels een polder. Zo geschreven; Amstelveen is een dijk
van een plaats. Amstelveen kent
de Amsteldijk noord en zuid, de
Legmeerdijk en Dijkgravenlaan.
Heempark De Braak dient als waterberging. Waar bagger is kan
geen water zijn. Tuinen achter
huizen langs de Amsterdamse
weg zouden bij hevige regenval
blank komen te staan als De Braak
te ondiep zou zijn. Overlast door
nattigheid, soppen in je tuin, wil
niemand.
Onlangs maakten sommige mensen zich ongerust over baggeren
in het park. Baggeren zou ten
koste gaan van de voortplanting
van amfibieën. Dat zijn dieren die
zowel op land als in het water kun-
Kunst voor en door de wijk
nen leven. In park De Braak zijn
dat salamanders en kikkers.
Salamanders planten zich voort
in vijvers. Voor het overige leven ze op het land. Salamanders
overwinteren het liefst in hopen
plantaardig afval; composthopen.
In de kweektuinen van De Braak
zijn broeierige hopen rottend
blad in ruime mate aanwezig. Zij
zijn in die hopen onaantastbaar
voor de vrieskou. In het voorjaar
kruipen ze naar rustig water, vijvers en sloten, om te paren. Kou is
funest voor liefde en lust. En koud
was het in de lente van 2013. De
koudbloedige salamanders zullen
pas laat in het voorjaar de warme
bladerberg hebben verlaten.
De zuigmond, die de modder uit
het midden, uit het diepe van de
vijver, via buizen verwijderde, is
geen bedreiging geweest voor
de toekomst van nieuw broedsel.
20.00 uur wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd
in wijkcentrum Alleman. Daar
krijgt u meer informatie over het
project en zullen werktijden afgesproken worden, in ieder geval een keer per week overdag
en een keer ’s avonds. Er wordt
gewerkt in het wijkcentrum. Het
kunstwerk komt in de openbare
ruimte in de wijk te staan. Het
project zal zo’n 3 maanden duren.
U kunt zich al aanmelden voor
de bijeenkomst of als belangstellende voor het project via
het emailadres:
[email protected]
of
doordat u belt met Nicole van
Buuren: 0636256386.
Kunstproject gaat het water op!
Het project is ook de start van
een nieuwe samenwerking tussen deze twee kunstenaars. Stephanie Rhode is beeldend kunstenaar en heeft onder meer in 2011
het project: “490 gebreide huizen
tegen het vergeten” uitgevoerd.
Dit project is bij velen bekend
en was in 2012 ook te zien in het
MOCA Museum of Contemporary Art in Beijing. Veel vrijwilligers hebben toen geholpen en
hebben met breiwerk bijgedragen aan de bekleding van de 490
identieke huisjes.
Jeltje van Houten heeft naast
haar vrije werk als beeldend kunstenaar, in de afgelopen jaren
verschillende community art projecten in Amstelveen begeleid
en uitgevoerd. Dit deed zij toen
in het samenwerkingsverband
2VanKunst. 2Vankunst heeft echter haar activiteiten stopgezet.
Na de zomer zullen Stephanie en
Jeltje de bewoners van BankrasKostverloren uitnodigen de informatieavond te bezoeken en
zal het project van start gaan.
Wie nu al meer informatie wil
over het nieuwe project kan een
e-mail sturen aan
[email protected]
www.stephanierhode.nl
www.jeltjevanhouten.nl
Gemeente neemt de Bolder over
GROENELAAN - Burgemeester
en Wethouders van Amstelveen
(gemeente) zijn met Stichting
Ontmoetingscentrum Groenelaan (SOG) overeengekomen dat
de gemeente het wijkcentrum
De Bolder van de Stichting overneemt. Hiermee kan het gebruik
van de Bolder voor de wijk voor
minimaal tien jaar gegarandeerd
worden.
De opeenvolgende bestuurders
van SOG, die al sinds 1976 met
inzet en energie hebben gewerkt
aan goed functioneren van De
Bolder, vinden het tijd het stokje
over te dragen. De SOG bestaat uit
inwoners van de wijk Groenelaan
die vrijwillig het gebouw beschikbaar stelden en onderhielden.
Op deze manier hebben ze van
de Bolder in de wijk een begrip
gemaakt. De gemeente wil met
deze overname bereiken dat De
Bolder voor minimaal tien jaar een
belangrijk ontmoetingspunt blijft
voor zowel oudere als jongere
wijkbewoners en andere Amstelveners. De gemeente wil investeren om het pand aan te passen
aan de eisen van deze tijd.
De ondiepten van de vijver, langs
de kant, zijn de broedplaatsen.
Volgens Wijkbeheer Noord, de
verantwoordelijke, zijn de broedplaatsen ongemoeid gelaten.
Er zaten zeven kikkertjes al in een
boerensloot De sloot was toegevroren, de kikkertjes half dood...
Dit kinderliedje is net als Sinterklaas toch een beetje dubieus
kinderweetje. Voor deze koudbloedige geldt grofweg hetzelfde
als voor de salamander. De kikker
kruipt weg voor de winterkou naar
vorstvrije plaatsen. Lichaamstemperatuur en stofwisseling nemen
lage waarden aan.
Door dit onderhoud kan De Braak
nog jaren heempark De Braak zijn.
Een veenmoeras dat plaats biedt
aan daarbij horende flora en fauna. Ga eens turftrappen, wandelen daar.
pagina 3
2e
KATERN
Wijkkrant
Wijknieuws Amstelveen
NUMMER 3 • JULI - AUGUSTUS 2013
door en voor Amstelveners
Proefwerk voor eerste bewonersinitiatiefgroepen
Eind april besloot het gemeentebestuur een opdracht als proef
toe te kennen aan initiatief van
inwoners van de wijk Keizer Karel
Park. Eerder deed het dit al aan
Randwijck.
De groep wijkbewoners adviseren over activiteiten in de wijk
om sociale samenhang te bevorderen. Bij uitwerken en uitvoeren
van activiteiten krijgen zij ondersteuning van de gemeentelijke
activiteitencoördinator. Sommige
groepen lieten de gemeente weten dat zij meer wilden dan alleen adviseren. Om bewoners te
stimuleren in deze houding heeft
de gemeente bepaald dat jaarlijks
maximaal 3 wijken zich voor de
proef kunnen opgeven. De raad
heeft in 2012 spelregels voor het
experiment vastgesteld. De wijkbewoners konden tot 1 maart
2013 een aanvraag indienen. Zes
groepen hebben een voorstel
ingediend. Van die zes zijn twee
voorstellen ingetrokken en één
afgewezen, omdat het plan niet
aan de spelregels voldeed. Van de
overige drie voorstellen krijgen
twee de nu status van experiment
en één ontvangt die formele po-
sitie mogelijk in september. De
gemeente zal de proef professioneel begeleiden en de uitvoering
in 2014 nauwkeurig in de gaten
houden.
trek is er een multicultureel wijkcentrum in het KKP”.
Paul en Hans gaan, na zijn vertrek, creatief aan de slag: Geen
dromen maar daden. Aan de Van
der Hooplaan 180 wordt de oude
VOLVO garage omgebouwd tot
een Buurtkamer. Winkeliers, bewoners, vrijwilligers, allen zijn
enthousiast en het wordt een
broedplaats van activiteiten. Iedere groep krijgt een eigen sleutel
en is verantwoordelijk voor goed
gebruik van de ruimte. De huidige
wethouder Jacqueline Koops is
een warm pleitbezorger voor de
huiselijke sfeer van een Buurtkamer en het welzijn nieuwe stijl,
waarbij de burgers aan zet zijn.
Steeds meer initiatieven krijgen
vorm in het centrum. Dan volgt er
een donderslag: De Buurtkamer
eigendom van de Jumbo (COOP)
wordt verkocht aan projectbureau
Netjes, maar deze wil het pand
leeg opgeleverd hebben. 1 mei
2013 wordt de deadline, met een
handtekening van de interim directeur van Cardanus.
De gebruikers, officieel niet op de
hoogte gebracht, raken in paniek,
waar is er ruimte voor hen? Het
MOC zou geschikt zijn, maar kunnen we financieel dit verantwoorden?
In de zomer is er elke zondagmiddag een inloop café voor die ouderen die niet met vakantie gaan
en hun verwanten zien vertrekken
naar verre oorden.
In september moeten de scholiertjes die achterstand hebben bij
taal en rekenen weer bijgeschoold
worden.
Het interculturele vrouwenplatform, het mannencafé en vele
andere gebruikers gaan een onzekere zomer tegemoet.
De notitie van Droom naar Daad
dreigt opnieuw een papieren tijger te worden en terecht te komen
bij de andere notities: onderin de
la van de politiek.
Met de grote supermarkt aan de
Van der Hooplaan krijgt het Keizer
KarelPark een rijk winkelcentrum,
maar waar is het sociale hart van
de wijk? Een droom zonder daad?
programma van cursussen en andere activiteiten samenstelt. De
beheerder is dan in dienst van Cardanus of andere rechtspersoon.
Bij hogere vormen van organisatie
heeft de raad met name meer tot
zelfs de gehele financiële inspraak
en verantwoordelijkheid.
Verder wil de Raad graag informatie uitwisselen en graag samenwerken met soortgelijke raden/
stichtingen in wijkcentra in Amstelveen. Uiteraard hebben de
vrijwilligers hierin hun plaats. Het
is belangrijk dat activiteiten in De
Bolder niet los zullen staan van die
van instellingen, scholen en bedrijven in de wijk Groenelaan. Zo
zal meer contact zijn tussen jong
en oud, gezond en minder-valide,
wel en niet werkzaam.
Van Droom naar Daad
KEIZER KARELPARK – “Ik droom
van een multifunctioneel wijkcentrum in onze wijk en daar ga ik
aan werken.” Deze uitspraak komt
van Fons Baggelaar, bewoner van
het Keizer KarelPark en ex raadslid
van de PvdA.
In 2001 verscheen van zijn hand
de notitie Van Droom naar Daad.
Het was een spoedopdracht van
de toenmalige wethouder Winnie
Blok.
Ik zit met Hennie en Paul Stolwijk
rond de eettafel. Paul is jarenlang
de voorzitter van het wijkplatform
en de spil van het Keizer KarelPark geweest. Samen met wijkopbouwwerker Hans de Weers en
met veel uithoudingsvermogen
heeft hij zaken tot stand weten
te brengen voor het Keizer KarelPark.
In 2009 zegt wethouder Dolf
Veenboer (PvdA): “ Voordat ik ver-
Advertenties
Dorien Mijksenaar
Bewonersinitiatiefgroep
Keizer Karelpark
Bolderraad in bedrijf
GROENELAAN - Circa anderhalf
jaar geleden verscheen vanuit
Cardanus/Vita in de Wijkkrant de
eerste oproep tot de vorming van
een Bolderraad.
Hoewel het onduidelijk is wat
precies de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn,
vergadert de Bolderraad (in oprichting) trouw, vormt de Raad visies en spreekt hij af en toe met de
gemeente.
Uit de recente nota “Bewoners aan
zet” van wethouder mevr. J. Koops
blijkt dat rond een wijkcentrum
zoals De Bolder verschillende mogelijkheden zijn voor een wijkcentrumraad. De eenvoudigste vorm
is een raad die samen met de beheerder van het wijkcentrum een
Nu 15% minder BTW op arbeidskosten *
*vraag naar de voorwaarden
pagina 4
Pas dit jaar komt de vorming van
de Bolderraad in een versnelling.
Nu is een groep van een achttal
personen bezig om tot verwezenlijking van de Bolderraad te komen. Het gezelschap hoopt dat er
voor de zomervakantie een Raad
is. Dit college bestaat uit circa acht
bewoners uit en rondom de wijk.
Tot de vakantie is een groep van
vier personen actief met alle voorbereiding. Hun namen zijn Betty
Stout, Henk Bleekemolen, Ruud
Polman en Theo van Veggel (0206474187).
Om de kans op continuïteit na 1
januari aanstaande te bevorderen
is waar mogelijk contact met de
gemeente. Tevens zal de Bolderraad gebruik maken van de aangeboden gemeentelijke ‘aanjager’
die organen als een Bolderraad
in het begin ondersteunt. Verder
maakte de Boldergroep gebruik
van de mogelijkheid tot inspraak
bij de Commissie Burgers & SaDe Bolderraad zal, wettelijk ge- menleving.
zien, in het begin een informele
status hebben. Pas als sprake is In de voorbereidingsgroep tot invan financiële verantwoordelijk- stellen van een Bolderraad zit de
heid, denken de leden aan vor- heer Ruud Polman. Hij is niet alming van een rechtspersoon, leen actief als burger, maar ook als
zoals een stichting. Maar de stich- dichter. Hierna volgt een gedicht
ting streeft niet naar de positie gemaakt over de wijk of ruimte
van werkgever. Bij personeel is om je heen.
overigens alleen sprake van een
beheerder. Vrijwilligers zullen het "De Doorkijk"
Je ziet bomen en heggen en zitwijkcentrum runnen.
Vanuit de wat minder formele sta- banken maar geen horizon.
tus geeft de Raad voorrang aan de Dan steen en beton dus huizen
programmering. Buiten de door erom.
Cardanus en Vita reeds geplande Maakt dat je anders kijkt zodat
cursussen en andere activiteiten, de ruimte veranderd blijkt.
wil de Bolderraad vanaf septem- Zie je een licht dat de kamer in
ber met eigen, nieuwe activiteiten schijnt.
komen, zoals een Bolder-Acade- Die verruimt je blik en geeft je
mie. Periodiek nodigt het wijkcen- een kick.
trum een spreker uit de eigen wijk Zodat je weer een ogenblik jezelf
uit die een interessant verhaal zal zag gluren over de muren om zo in
vertellen. Voor verdere suggesties de verte te turen.
stelt de Bolderraad zich graag
Theo van Veggel
open.
3e
KATERN
Wijkkrant
...voor oud en jong...
NUMMER 3 • JULI - AUGUSTUS 2013
door en voor Amstelveners
Veteraan Van Lith over vrijheid en een betere wereld
neringen heeft hij aan de schitterende tropennachten, aan de
palmbomen, aan het prachtige
groene landschap en aan de lieve
inwoners van Nieuw Guinea. Zo
heeft iedere veteraan herinneringen. Om het saamhorigheidsgevoel levend te houden zijn er
diverse landelijke en regionale dagen. Bijvoorbeeld op 20 juni was
er de Saamhorigheidsdag van de
Koninklijke Marine, waar hij naar
toe is gegaan. Want dit jaar bestaat de Marine 525 jaar en in Den
Helder hadden de marinematen
en hun partners een feestelijk programma en gezamenlijke maaltijd. Koning Willem-Alexander was
tevens aanwezig. Het Ministerie
van Defensie faciliteert dit soort
saamhorigheidsdagen voor veteranen met een budget. Ook de
Amstellandse afdeling kan voor
haar leden saamhorigheidsdagen
organiseren en dit aanvragen bij
het Ministerie van Defensie.
Willem van Lith (links) tijdens soosavond in De Bolder.
"Wie dient, denkt niet alleen in 'ik'.
Wie dient, denkt niet alleen in 'zij'.
Wie dient, denkt ook in 'wij'. Daar
begint de overwinning op het
onrecht. Want vrijheid, gelijkheid
en rechtvaardigheid, een betere
wereld, die maak je samen". Die
woorden sprak generaal b.d. (red.
buiten dienst) Van Uhm uit op 4
mei tijdens de Dodenherdenking
op de Dam. “De strijd voor vrijheid
is nooit over. De strijd voor vrijheid
begint elke dag opnieuw, in jezelf
en in de samenleving.”
Hoe onderschrijft de Bond van
Wapenbroeders in onze regio
Amstelland bovenstaande beginselen? Hoe zijn de soosavonden
van wapenbroeders in wijkcentrum De Bolder op Groenhof? De
redactie sprak met Willem van
Lith, sinds 2003 voorzitter van afdeling Amstelland van deze Bond.
De Bond van Wapenbroeders is
de landelijke organisatie van oorlogsveteranen en veteranen van
vredesmissies. Veteranen, ’jonge
en oude’, die zich hebben ingezet
voor vrede en veiligheid waar ook
ter wereld. Van Lith vertelt begeesterd over ervaringen en wat
de Bond voor jonge en oude veteranen betekent.
Willem van Lith, met een lange
rij onderscheidingen op de borst
gespeld, was sinds zijn 17e jaar
beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine. Hij is uitgezonden
naar Nieuw Guinea (’61–’62). Hij
heeft niet rechtstreeks deelgenomen aan oorlogshandelingen.
Hij was mede verantwoordelijk
voor onderhoud en reparatie van
de vliegtuigen en voor opstijgen
van machines aan boord van het
vliegdekschip Karel Doorman.
Van Lith zijn ogen lichten op als
hij vertelt een prachtige tijd te
hebben gehad bij de Marine. Hij
heeft vrienden verloren op Nieuw
Guinea. Mariniers die tijdens patrouilles slachtoffer werden van
hinderlagen en aanslagen. Ook
op vliegdekschip Karel Doorman
heeft hij vrienden verloren, maar
hij ziet dit als een risico van het
militaire beroep. Warme herin-
Hoe zijn de veteranen zichtbaar
in de samenleving?
Veteranen zijn burgers onder de
burgers. Wel krijgen veteranen van
de minister een speld in de vorm
van een V. Die V staat voor: vrijheid, vrede en veteraan. Die kun je
dragen op je burgerkledij. Als militair zijn er ook nog onderscheidingen waaraan te zien is of je in
Bosnië, Afghanistan e.d. hebt gediend. Intussen zijn dat 38 landen.
Ook kun je een Kruis van Verdienste ontvangen, dat aangeeft dat je
je in het belang van de Nederlandse Staat door moedig of beleidvol
optreden hebt onderscheiden.
Het dienen van het vaderland,
die inzet, blijft door speldjes en
onderscheidingen zichtbaar in
de samenleving. Zondagmiddag
5 mei in het Stadshart waren de
veteranen aanwezig. Het bevrijdingsvuur uit Wageningen werd
binnengehaald en op het Stadsplein werd dit opgeluisterd met
de intocht van een groot aantal legervoertuigen van de vereniging
‘Keep Them Rolling”. Atleten, koeriers van het bevrijdingsvuur, liepen voor de colonne uit. Oorlogsveteraan Jos Keune overhandigde
aan de burgemeester onder grote
belangstelling het vuur, waarna
zij samen het Amstelveense bevrijdingsvuur deden opvlammen.
Het Wilhelmus werd gezongen
en de vlaggen werden gehesen.
Op zaterdag 8 juni organiseerde
de gemeente een prachtige Veteranendag in de Emergohal en
op woensdagavond 14 augustus
is de Bond van Wapenbroeders
in het Broersepark voor de Indiëherdenking met het Bondsvaandel. De veteranen krijgen van de
mensen veel respect terug. Als
zij als militairen uitgezonden worden, doen zij dit in dienst van de
politiek. Van Lith legt uit dat onder
‘vredesmissies’ alle humanitaire en
militaire operaties onder leiding
van de Verenigde Naties of van de
NAVO worden verstaan.
“Je loopt altijd risico, dat weet je
als je afscheid neemt van de familieleden. Gezond en wel thuis
komen, dat hoopt iedereen natuurlijk. Voor de thuisblijvers is
dat altijd een bron van spanning,
want je weet niet vooraf wat zal
gebeuren.”
De ervaring leert Van Lith dat
onze militairen heel taakbewust
en goed voorbereid op hun missie zijn. Opvallend is dat de Nederlandse militairen naast hun
plichtsbesef een groot sociaal
gevoel naar de bevolking toe
hebben. Ze zijn er echt van doordrongen dat ze uitgezonden worden om vrede en vrijheid in die
gebieden te dienen. Dat is heel
bijzonder. Terrorisme onderdrukken tussen onderling verdeelde
geloofsgroeperingen is moeilijk.
Culturele verschillen van eeuwen
her spelen hierbij een grote rol.
“Elkaar de hand geven, respect
voor elkaar tonen, elkaar accepteren: dát is vrede …” is zijn stellig
motto. “Daar waar een dictator,
het leger of de religie een land
bestuurt, is geen democratie. Dan
krijg je in een land altijd problemen. Kijk maar om je heen.”
Jaarlijkse Veteranendag
Van oorsprong was het een jaarlijkse dag in Wageningen, ingesteld door de Nederlandse regering vanaf 2005. Sinds 2006 is de
dag verheven tot nationaal evenement. Erkenning en waardering
voor veteranen staat op die dag
centraal. Als eerbetoon aan prins
Bernhard werd het op zijn geboortedag 29 juni georganiseerd.
Tijdens de Nederlandse Veteranendag 2008 bleek dat een zaterdag meer gelegenheid biedt aan
bezoekers en veteranen van alle
leeftijden. Vooral voor werkende
veteranen en ouders met kinderen is een zaterdag meer geschikt.
Daarom is door het Comité Nederlandse Veteranendag besloten om
vanaf 2009 de veteranendag jaarlijks op de laatste zaterdag in juni
te organiseren. De Nederlandse
Veteranendag is een eerbetoon
aan ruim 140.000 Nederlandse veteranen. Het merendeel is ex-militair en ingezet tijdens de Tweede
Wereldoorlog of daarna in Nederlands-Indië, Korea of voormalig
Nederlands Nieuw-Guinea. Groeiende is de groep jonge veteranen:
dit zijn ex-militairen die hebben
deelgenomen aan vredesmissies
zoals in Libanon, Cambodja, op
de Balkan, Irak en Afghanistan.
Zaterdag 29 juni startte in Den
Haag op Malieveld een groots defilé met ruim 3000 oude en jonge
veteranen, 1000 militairen van
alle krijgsmachtonderdelen, aangevuld met historisch en modern
militair materieel, 200 militairen
van recente vredesmissies en 850
muzikanten. Het defilé werd afgenomen door Zijne Majesteit koning Willem-Alexander.
Van Lith: “Wat eigenlijk heel bijzonder was van Wageningen, is
het contact met de kleine kinderen. “Wat een leuke speldjes,
meneer!” “Heeft u voor mij ook
zo’n speldje?” en dan begon je
het gesprek met een kind en is
er de ontmoeting. Schitterend
en ontroerend was dat. Veel leuk
contact ook met allerlei mensen
op de straten en zelfs vanaf de
daken. Deze happening is in Den
Haag anders geworden. Daar is
een heel ander publiek. Je loopt
er soms door lege straten. Wel bij
het Malieveld, daar is eigenlijk al
het publiek. Daar zijn de tanks,
daar is het feestprogramma, daar
is de vliegshow. En daar zijn nu de
gesprekken tussen veteranen en
burgers. Die gesprekken, die doen
goed. We lopen in tenue, herkenbaar, omdat we lid zijn van een veteranenorganisatie.”
De soosavonden
Van Lith: “De veteranen van afd.
Amstelland komen in wijkcentrum
De Bolder samen op succesvolle
soosavonden. Er wordt gegeten
en gedronken. Het sociale contact, loyaliteitsgevoel en kameraadschap zijn erg hartelijk. Je
begrijpt elkaars verhalen. Er wordt
wel eens gezegd: het militaire beroep is niet zo maar een beroep,
het is een manier van leven.”
Als voorzitter van afdeling Amstelland, voorzitter sinds 2003,
na 7 jaren vicevoorzitter te zijn
geweest, vindt hij het prachtig
om de avonden met elkaar te organiseren. Nog steeds. Coördineren en organiseren is hem eigen.
Van huis uit meegekregen. Ook
in andere Amstelveense organisaties heeft hij in besturen gezeten,
zoals voorzitter van de Ouder-
Leerlingen vereniging van de Muziek- en Dansschool (was leerling
klarinet indertijd!) en aan de Stichting Egelopvang. Besturen bij de
Vereniging Oud-Militairen Indiëgangers en bij de vereniging Madjoe (oud-militairen van het KNIL
– Koninklijk Nederlands Indisch
Leger). Was verder betrokken bij
de organisatie van verschillende
eerbewijzen (uitvaarten van prins
Claus, prinses Juliana en prins
Bernhard). Redenen waarom Van
Lith zijn Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Van Zanen ontving als lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Hoe komt het dat hij op zijn leeftijd als veteraan zo actief blijft?
Enerzijds is het de ziekte van zijn
echtgenote die al jaren bedlegerig is en zijn verzorging behoeft.
Het verzet zijn zinnen. Anderzijds
inspireren de contacten met de
leden en de collega’s regionaal,
landelijk en internationaal hem.
Onlangs was hij bijvoorbeeld namens afdeling Amstelland naar
een bijeenkomst in Duitsland,
waar het netwerk hem weer
brengt naar herdenkingen in en
van het buitenland. Het is interessant om aanwezig te zijn bij herdenken van Nederlandse slachtoffers in Duitsland. Andersom is het
even gedenkwaardig om eer te
betuigen aan Duitse slachtoffers
in Nederland in november, zoals in
IJsselstein, waar 32.000 Duitse soldaten begraven liggen. Het grensverleggende van veteraan zijn ligt
hem wel. Herdenken van slachtoffers wereldwijd speelt hierbij een
indringende rol.
Ook soosavonden kunnen grenzen verleggen. Want wie interesse
heeft om te komen is van harte
welkom. Iedereen die belangstelling heeft kan contact met Van
Lith opnemen en de wens uiten
om te komen.
Het was een hartelijke en goede
ontmoeting!
Conchita Willems
Op de website van Amstelland
Wapenbroeders kunt u alle informatie vinden:
www.bondvanwapenbroeders.nl
/afdeling-amstelland
Zomer aan de Amstel
genomineerd voor de Entente Florale 2013. Dat is de verkiezing van
de groenste Stad van Nederland.
De uitslag is eind juni bekend.
Maar de wethouder wil meer: hij
wil met de campagne “Amstelveen groene stad” alle ‘Amstelveners’ uitnodigen meer te genieten
van Amstelveens groen.
De campagne heeft een blijvend
karakter. Dit jaar is behalve voor
de Amstel (Zomer aan de Amstel)
extra aandacht voor andere locaties in herfst- en wintertooi en in
2014 voor een locatie in voorjaarstooi.
Alle ‘Amstelveners’ (inwoners,
bezoekers en medewerkers van
bedrijven in Amstelveen) houden van het groen in Amstelveen.
Daarom laat de gemeente in een
duidelijk groenbeleid zien hoe
zorgvuldig zij hiermee om gaat.
Wethouder Jon Levi (BBA) is namens de gemeente trots dat Amstelveen voor de tweede keer is
Alle informatie – ook over de gratis app die u vanaf 28 juni kunt
downloaden – staat op de website:
www.amstelveengroenestad.nl
pagina 5
3e
KATERN
Wijkkrant
...voor oud en jong.....
door en voor Amstelveners
Zo lang mogelijk zelfstandig blijven
Op donderdag 4 juli is van 16.00
tot 19.00 uur in Nieuw Vredeveld
een informatiemarkt over het zo
lang mogelijk zelfstandig wonen.
Interessant voor oudere bewoners, hun kinderen en mantelzorgers. De toegang tot de markt is
gratis.
Bent u bewoner van de wijk Elsrijk, Stadshart of Randwijck? En
wilt u graag informatie over hoe
u zo lang mogelijk zelfstandig
thuis kunt blijven wonen? Denk
aan informatie op het gebied van
maaltijdvoorziening, veiligheid,
hulp bij de huishouding, thuiszorg en technische hulp, zoals
de bediening van computer en
i-Pad. En wilt u ook weten welke
organisaties in uw buurt daarbij
behulpzaam kunnen zijn? Kom
dan 4 juli naar de themamarkt in
woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld. Ongeveer 15 instellingen
informeren u over de mogelijkheden. Tijdens deze middag zullen verschillende cateraars zich
presenteren. Ook ontmoet u hier
andere buurtbewoners onder het
genot van een kopje koffie.
Wij hopen u te mogen begroeten
op deze informatieve, maar ook
gezellige ontmoetingsmiddag.
Stichting Brentano, Activite, Vita
welzijn- en advies, Amstelring,
Stichting Cardanus organiseren
de markt op 4 juli 2013 van 16.00
tot 19.00 uur in Zorgcentrum
Nieuw Vredeveld, Rembrandtweg
428. Informatie: dhr. S Bouma,
06-30722239.
Zomeractiviteiten in De Luwte
om 14.30 uur (10 en 24 juli en 7 en
21 augustus): breiclub, u kunt ook
uw eigen breiwerk meebrengen.
• Woensdag tussen 13.00-14.00
uur visverkoop in de hal.
• Donderdag om 14.30 uur: U
kunt een kaart maken, kosten
€2,00 per kaart, de opbrengst van
de kaart gaat naar de KIKA. 1 x
per jaar wordt de cheque aan hen
overhandigd.
• Om 14.00 uur kunt u in De
Luwte komen klaverjassen.
•Vrijdag om 14.30 uur: sjoelen
en knikkerbalspel in het restaurant.
• Zondag tussen 14.30-15.30:
borrelmiddag.
Twee bewoners kijken en luisteren geïnteresseerd naar Nico Groot, loca- Al deze activiteiten zijn zonder
tiemanager woonzorgcentrum De Luwte van Zonnehuisgroep Amstelland, kosten, behalve de drankjes die u
bij zijn uitleg over het nieuwe communicatiemiddel, de tablet.
gebruikt en waar anders vermeld
In zorgcentrum De Luwte kunt u er om 13.00 uur een zomermarkt wordt.
deelnemen aan een aantal vaste met rommelmarkt, Rad van Avonactiviteiten:
tuur, pannenkoeken en diverse De Luwte, Wimbledonpark 361,
1185 XJ Amstelveen. Wilt u meer
Verder is iedereen welkom om andere activiteiten.
in ons restaurant te komen eten. Hieronder volgt het weekover- informatie over de activiteiten
dan kunt u contact opnemen via
U kunt genieten van een 3-gan- zicht:
genmaaltijd ’s middags om 12.30 • Maandag om 14.30 uur: spel- tel.nr. 6453651.
uur of ’s avonds om 17.00 uur, de lenmiddag, rummikub, sjoelen, Voor diverse werkzaamheden
kosten hiervoor bedragen € 9,00. domino, triomino’s etc.
zoeken wij nog vrijwilligers. Wij
Bent u in het bezit van een Am- • Dinsdag om 10.30 uur: koers- zouden het fijn vinden als u daarstelveenpas dan krijgt u € 4,- kor- bal
voor contact met ons opnam via
ting. Op zaterdag 10 augustus is • Woensdag om de 14 dagen bovenstaand telefoonnummer.
Cursussen ASCC najaar 2013
Vanaf september 2013 verzorgt
ASCC in samenwerking met Cardanus weer een groot aantal computercursussen. Veel gevraagde
onderwerpen zoals Windows 7,
Word, Excel, Digitale beeldbewerking en Genealogie zitten weer in
het programma.
Maar ook bij ASCC staat de tijd
niet stil. Naast de beginnerscursus iPad, die een groot succes was
in het voorjaar, bieden wij u ook
een iPad vervolgcursus aan. Voor
degenen die een Android tablet
computer hebben, starten we
met een nieuwe cursus: Samsung
8010 onder het motto: “Onderweg altijd alles bij je”.
pagina 6
NUMMER 3 • JULI - AUGUSTUS 2013
Het cursusboekje komt in de loop
van juni uit. U kunt het ophalen
bij alle wijkcentra en in de bibliotheken. Wilt u het programma op
de website inkijken, dan kan dat
via www.ascc.nl. Onder Cursussen
ziet u een overzicht van het gehele programma.
Inschrijven kan door het invullen
en opsturen van het cursusformulier.
Digitaal inschrijven kan ook:
via www.ascc.nl/cursussen of via
www.cardanus.nl/cursussen/AlIn het voorjaar hebben we een gemeen/Voor volwassenen/Comproefworkshop Windows 8 ge- puter.
houden. Dit heeft geresulteerd in
twee nieuwe cursussen: Windows Wilt u eerst meer informatie over
8 voor beginners en een Windows de inhoud of wilt u weten of uw
8 overstapcursus, voor degenen keuze geschikt is voor u, dan kunt
die van Windows 7 naar 8 willen u onze voorlichtingsdagen bezoeken. Deze zijn op de volgende
overgaan.
De Workshop Muziek en Video data:
gaan we dit najaar voor het eerst • Donderdag 29 augustus van
19.00 tot 21.00 uur
geven.
Voor de fotoliefhebbers staat de •Vrijdag 30 augustus van 9.00
nieuwe cursus Adobe Lightroom tot 10.30 uur
• Zaterdag 31 augustus van
op het programma.
U ziet, voor iedereen is er wel een 13.00 tot 16.00 uur.
leuke en leerzame cursus of work- De docenten zijn aanwezig om
al uw vragen te beantwoorden
shop bij.
en zij kunnen u helpen bij het in-
Religieuze en levensbeschouwelijke
organisaties bij Burgemeester
Op 23 mei vond voor de negende keer de jaarlijkse ontmoeting plaats in de Raadzaal van
de burgemeester met vertegenwoordigers van kerkelijke en
geloofsgenootschappen en levensbeschouwelijke organisaties.
Een overleg met doorgaans zo’n
40 deelnemers. Wat ze vertegenwoordigen vindt u onderaan dit
artikel. Dat zijn dan misschien niet
precies alle, maar toch vrijwel alle
organisaties.
Waarom deze bijeenkomsten?
Doelstellingen vanuit de gemeente: dat gemeente en organisaties
elkaar weten te vinden, evenals
de organisaties onderling, in goede en in slechte tijden. Dat de organisaties hun eigen signalen krijgen vanuit de samenleving en van
mensen die het moeilijk hebben
en in nood verkeren. Het is goed
van elkaar te weten wat men aan
gereedschap heeft, materieel en
immaterieel, en dat dit wellicht
gecombineerd kan worden. Dat
de organisaties bij hun sociale of
diaconale werk maximaal gebruik
kunnen maken van de middelen
die de gemeente beschikbaar
heeft.
Wat kwam er zoal aan de orde?
Er waren presentaties van de verbouwingen van de St. Urbanuskerk te Bovenkerk, de St. Urbanuskerk van Nes aan de Amstel en de
Paaskerk.
In Bovenkerk gaat het om een
grote onderhoudsbeurt door verzakkingen en tegelijk een andere
en grotere indeling van de ruimten door het samengaan van twee
parochies.
In Nes aan de Amstel gaat het
om een van de eerste, zelfstandig
door Kuiper gebouwde kerken uit
1891. Er was herstel nodig door
verzakkingen door paalrot en restauratie van het orgel.
Bij de Paaskerk leidde de aanleg
van een lift tot tegelijk verbetering van de brandbeveiliging met
daarbij een efficiënter systeem
van verwarming en betere isolatie.
Voorts verhalen van en over twee
nieuwe kerkelijke initiatieven,
enerzijds voortkomend uit een
bezinningsproces van de Protestantse kerk en gericht op nieuwe
vormen van kerkelijke presentie
en anderzijds een nieuw initiatief
van de Stadshartkerk met als doel
‘Mensen verbinden met Jezus en
met elkaar’.
Ook de vertegenwoordiger van
Bahaï gaf inzicht in de activiteiten
van deze gemeenschap.
Tenslotte werd van de zijde van
de gemeente een presentatie gegeven over de consequenties van
het overhevelen van drie grote
taken van de landelijke overheid
schrijven. De voorlichtingsdagen
worden gehouden in wijkcentrum
Westend, Westwijkplein 3 in Amstelveen. Gratis parkeren is mogelijk. Connexxion lijnen 172 en 199
stoppen voor de deur. Het leslo-
naar de gemeente Amstelveen: op
het gebied van jeugdzorg, betreffende een deel van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten en
betreffende de Participatiewet
(samenvoeging van de Wet Werk
en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de
Wajong). Doel: ook de aanwezige
organisaties als vertegenwoordigers van een deel van de Amstelveense samenleving, informeren
over de voorgenomen aanpak
van deze problematiek en betrekken bij de uitvoering daarvan.
Randvoorwaarden voor die toekomstige aanpak:
Op de tot nu toe beschikbare middelen zal 25% moeten worden
bezuinigd. Extra belangrijk dan
de vraag of het geld wel bij de
mensen komt die het het meest
nodig hebben. Onderzoek heeft
uitgewezen dat 80% van de hulpvraag door de eigen omgeving
kan worden opgelost. Kan deze
kennis dienstbaar zijn? Voor 1 januari 2015 moet de hele methodiek rond zijn.
Het was een boeiende bijeenkomst. Boeiend omdat het hier
gaat om gemeenschappen die
enerzijds naar binnen gericht zijn
ter verdieping van de overtuigingen en anderzijds zich richten op
verbinding met de samenleving
als expressie. Deze bijeenkomsten
veronderstellen een zich bewust
zijn van de aanwezigheid van andere gemeenschappen.
De sfeer was wederom vriendelijk
en inspirerend.
Deelnemende organisaties: Raad
van Kerken, Humanistisch Verbond, CAMA, Nederlands Gereformeerde Kerk, Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk, Stadshartkerk,
Parochie St. Augustinus, Parochie
St. Urbanus Bovenkerk, Parochie
Heilige Geest, Parochie Urbanus
Nes a/d Amstel, Titus Brandsma
Parochie, Bahaï Gemeenschap,
Christen Gemeente Cahaya Pengharapan, Gereja Kristen Indonesia,
Persekutuan Kristen Indonesia,
Apostolisch Genootschap, Nieuw
Apostolische Kerk, Joodse Gemeente, Ramakrishna Vedanta,
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap,
Protestantse Gemeente, Korean
Reformed Church, Japenese Chr.
Fellowship Church, Eritrese Maatschappelijke Groep, Sathya Sai
Baba Organisatie, Stichting Almasjid Saada, Stichting Saada,
Gemeente Waterland Church,
Hervormde Wijkgemeente Eben
Haëzer, Christian City Church, Lutherse Johanneskapel, Ahmadiyya
Moslim gemeenschap, Shekinah
Glory-Evengelische
Gemeente,
Truth and Power Ministries.
Kees Willems
kaal (lokaal 2) bevindt zich op de
eerste etage van het wijkcentrum,
Er is een lift aanwezig.
De eerste cursussen starten op 16
september 2013. U bent van harte
welkom!
3e
KATERN
Wijkkrant
...voor oud en jong.....
NUMMER 3 • JULI - AUGUSTUS 2013
door en voor Amstelveners
Mantelzorg tot in de puntjes
Op een zonnige middag bezoek
ik, samen met haar schoonzoon,
mevrouw Koot, 88 jaar, in haar
seniorenwoning in Westwijk. Ons
bezoek heeft te maken met mantelzorg. In de toekomst zullen de
financiële middelen voor de zorg
veel minder worden dan we tot
nu toe gewend zijn. Opname in
een verzorgingshuis zal niet meer
zo gemakkelijk zijn. Op huishoudelijke hulp wordt bezuinigd en
op familie, vrienden en buren
wordt steeds meer een beroep
gedaan om de nodige zorg te verlenen aan hen die het hard nodig
hebben. Mevrouw Koot is een ideaal voorbeeld van ‘mantelzorg tot
in de puntjes’.
Twee jaar na de oorlog trouwde
het echtpaar Koot. In 1955 betrokken ze een woning aan de
Brouwerslaan in Bovenkerk. De
zes kinderen die het gezin toen
telde, sliepen in één slaapkamer
want schoonvader Koot woonde
in. Na 1955 zijn nog vier kinderen
geboren.
Je kunt je haast geen voorstelling
maken hoe het leven toen was.
De melkboer, groenteboer en kolenboer brachten toentertijd de
levensbehoeften allemaal aan de
deur. werden aan huis aangeboden:. Meneer Koot werkte in een
bakkerij dus brood genoeg. Naast
zijn werk en zorg voor het gezin
was hij actief in de dorpsgemeenschap. Hij organiseerde van alles
en had een groot netwerk. Elk jaar
gingen ze met het hele gezin op
vakantie. Dat deden ze gewoon
op de fiets. Soms werd een bevriende buur gevraagd hen te
brengen. Meestal werd een huisje
gehuurd in Nederland want het
was toentertijd niet zo gebruikelijk om naar het buitenland te
gaan. Alles liep op rolletjes. De
kinderen hielpen eigenlijk alleen
maar met de afwas. Verder zorgde
mevrouw Koot overal voor. Ze
raakte niet overbelast. Ze had niet
het gevoel dat ze het druk had.
"Tegenwoordig hebben ze het
drukker met één dan ik vroeger
met tien….." aldus mevrouw Koot.
In 1994 werd mevrouw Koot weduwe. In 2005 verhuisde ze van
Bovenkerk naar Westwijk, weg
uit de Brouwerslaan. Daar heeft
ze al met al 50 jaar gewoond. Mevrouw Koot heeft goede herinneringen aan Bovenkerk. Het was zo
dorps. Iedereen kende elkaar en
niemand was te beroerd om een
handje te helpen.
We stappen in het gesprek over
op het nu. Hoe zien uw dagen er
uit? Heeft u veel hulp nodig?
"Nee" antwoord mevrouw Koot,
"ik heb één keer in de week hulp
van een aardige dame van de
thuiszorg en die doet de zware
dingen voor me, maar verder niet
hoor!"
Maar hoe zit het dan met uw
kinderen? Doen die ook nog wat
voor u?
"Nou dat valt wel mee hoor! Ik heb
alle dagen wel één op bezoek en
soms nemen ze wat boodschappen voor me mee, maar verder
..........". De schoonzoon legt mij
uit dat de kinderen en hun partners een heel schema hebben gemaakt rondom de zorg voor moeder. Eén keer per week worden de
grote boodschappen in huis gehaald door één van de dochters.
Als mevrouw Koot naar de dokter
moet , is het meestal de jongste
dochter die mee gaat. Is het tijd
om de belastingopgave in te vullen, dan doet zoon nummer twee
dat, terwijl een andere zoon de
boekhouding verzorgt. Eén van
de dochters woont in Ierland met
haar man. Hij is hovenier. Als ze in
Nederland zijn, doet hij het voortuintje zodat dat er altijd keurig
verzorgd bij staat. Hij onderhoudt
het graf van meneer Koot. Het
versieren van de kerstboom is ook
een taak die gemeenschappelijk
opgepakt wordt.
De kinderen nemen moeder wel
eens een weekje mee op vakantie. De drie dochters regelen dit
onderling. Ze maken een heel
schema wie wanneer aan de
beurt is. Eigenlijk hebben alle
kinderen hun eigen specialiteit.
Zo doet een zoon de elektra als
iets gerepareerd moet worden en
kookt een andere zoon één keer
per week voor haar. Soms wordt
moeder opgehaald om bij één
Mevrouw Koot (links) en Jeanette Wieringa, Wijkwelzijnsweker Cardanus.
van de kinderen thuis te eten. Re- del ik in gedachten terug naar
gelmatig wordt wat meer gekookt mijn kantoor. Wat een grote veren brengen ze een bakje eten mee schillen zijn er op de wereld. De
dat de vriezer in gaat zodat altijd één kan geen kant op, is compleet
voldoende maaltijden in huis zijn. afhankelijk van allerlei instanties.
Naast de vele bezoekjes bellen de De ander is gezegend met zeer
kinderen op om te horen of het zorgzame kinderen die bijna allemaal in de buurt wonen en die
goed gaat.
Elke zaterdag komen de kinderen op een natuurlijke manier de zorg
op de koffie en dan maken ze een voor hun moeder samen dragen.
agenda.
Als ze jarig is, huren ze een ge- Wat is er gebeurd in die 50 jaar? Ik
bouwtje want zoveel kinderen denk terug aan de woorden van
met aanhang en kleinkinderen bij mevrouw Koot: “Het was er nog
elkaar, passen niet in haar West- zo dorps. Iedereen kende elkaar en
niemand was te beroerd om een
wijkse woninkje.
handje te helpen”.
Maakt mevrouw Koot gebruik van Hoe kunnen we deze samenleving
de regiotaxi, vraag ik aan het ein- weer terug krijgen in deze samenleving waarin ieder nogal op zichde van het gesprek.
“Nee hoor, dat heb ik niet nodig! zelf is en waarin eigen belang zo’n
Ik word altijd gehaald en gebracht grote rol speelt?
Hoe is de zorg voor de kwetsbare
door mijn kinderen.”
Voor haar is dat de natuurlijkste burger in de toekomst?
zaak van de wereld.
Jeannette Wieringa
Nogal onder de indruk van de Wijkwelzijnwerker Westwijk
hechtheid van deze familie, wan-
Zorg lokaal houden waar het kan, regionaal waar nodig en nuttig
Met samen 115.000 inwoners zijn
Amstelveen en Aalsmeer groot
genoeg om taken aan te kunnen die per 1 januari 2015 aan
gemeenten worden toegewezen
door de Rijksoverheid. Gemeenten moeten samenwerking zoeken bij zorg voor jeugd, ouderen,
chronisch zieken en voor mensen
die moeilijk aan het werk komen.
De regio Amsterdam-Amstelland,
waar Amstelveen toe behoort,
streeft ernaar jeugdzorg samen te
regelen.
Wethouder Jacqueline Koops van
zorg en welzijn (ChristenUnie):
“Het belangrijkste criterium voor
samenwerking is goede en betaalbare maatschappelijke zorg
en ondersteuning voor onze inwoners. Samenwerking kan gezamenlijke inkoop betekenen en
handhaven van voorzieningen.
Wat we als gemeente zelf doen,
met Aalsmeer of regionaal, werken we nu verder uit. De gemeente Amstelveen heeft samen met
Aalsmeer, Amsterdam, Diemen,
Ouder-Amstel en Uithoorn de
intentie uitgesproken om waar
nodig en nuttig samen te werken
in de jeugdzorg. In ieder geval
voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en meldpunt huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Ieder kind moet veilig en gezond
kunnen opgroeien in een gezinssituatie”.
Gemeenten krijgen vanaf 2015
zoveel mogelijk één budget
met maximale beleidsvrijheid
om maatwerk te leveren zonder
rompslomp. Elke gemeente staat
voor de afweging welke taken ze
zelf aankan of welke ze samen met
andere gemeenten organiseert.
Het college wil dat wat Amstelveen zelf kan door Amstelveen
wordt geregeld. Daarom hevelt
het rijk taken over: gemeenten
staan dichter bij de burger. Denk
bijvoorbeeld aan de loketfunctie
voor de burger inzake huishoudelijke hulp, huidige WMO-taken
(Wet Maatschappelijke Onder-
steuning) en het regelen van bijstand.
Zaken als dagbesteding, sociale
werkvoorziening en specialistische ambulante jeugdhulp kan
de gemeente Amstelveen regelen
samen met de gemeente Aalsmeer. Daarbij breidt Amstelveen
haar regionale samenwerking uit
voor onderwerpen als: arbeidsmarktbeleid, jeugdbescherming
en reclassering.
Advertentie
Zorgboerderij Kerkzicht
BUITENGEBIED-AMSTEL - In het
buitengebied van Amstelveen
ligt Boerderij Kerkzicht. Op deze
heerlijke rustige plek lijkt het of
de tijd heeft stil gestaan. In de
prachtige oude stolpboerderij
met metershoge nok is Marijke
van Vugt-Schmitz jaren geleden
gestart met ‘zorg op de boerderij’.
Mensen kunnen genieten van een
nuttige en aangename dagbesteding. Ze zeggen soms: ‘ik kan niet
veel’, maar het motto van Marijke
is: “Op de eerste plaats genieten
en je op je gemak voelen op de
boerderij”.
Het werk kan tuinieren zijn, houtbewerking, dieren voeren en hokken schoonmaken, schilderen,
keukenwerkzaamheden of het erf
vegen zijn; noem maar op.
Ruim een jaar geleden is de oude
melkstal verbouwd tot een mooie
kantine met prachtig uitzicht over
de Bovenkerkerpolder. Burgemeester Jan van Zanen heeft de
kantine geopend en hij bezoekt
10 juli opnieuw Kerkzicht. Nu voor
een bezoek aan de dagbesteding.
Binnenkort start dagbesteding
voor ouderen.
Op Boerderij Kerkzicht zijn verschillende soorten dieren: koeien,
schapen, lammetjes, konijnen,
honden, kippen en geiten. Ook
heeft de boerderij een grote
moestuin en een kas waarin Marijke en haar mensen groenten, fruit
en bloemen kweken. De oogst
daarvan, waarvan heerlijke jams
worden gemaakt, is op zaterdag
van 13.00 tot 18.00 uur te koop in
de boerderijwinkel. Overnachten
is mogelijk op de boerderij.
Alle informatie over deze zorgboerderij is terug te vinden op de
website:
www.boerderijkerkzicht.nl
pagina 7
3e
KATERN
Wijkkrant
...voor oud en jong.....
NUMMER 3 • JULI - AUGUSTUS 2013
door en voor Amstelveners
Tenniscoach Marcel Vos even terug in Amstelveen
marken en Duitsland. Er worden
voor de jeugd in Nieuw-Zeeland
wereldwijd drie verschillende
wereldtours georganiseerd voor
verschillende leeftijdsgroepen op
grand-slam niveau (dit staat voor
uitzonderlijke sportprestatie). De
oudere tieners hebben de Junior
Davis Cup en de Junior Fed. Cup
in Korea gespeeld. Erna waren
zij in Turkije. In totaal neemt het
voor de ouderen drie maanden in
beslag. De jongere tieners zijn zeven weken onderweg. Het is voor
het tweede jaar dat Vos dit organiseert. De scholen uit NieuwZeeland werken goed mee door
extra begeleiding te geven, als dat
nodig blijkt.
Vanaf zijn zevende jaar is Marcel
Vos gepassioneerd van het tennisspel. De banen van tennisvereniging Amstelland (het huidige
Startbaan) hebben hem heel
wat zweetdruppels gekost in zijn
jeugdjaren. Vos, overgekomen
uit Nieuw-Zeeland, heeft sinds
1996 zijn weg gevonden naar
het hoogste niveau van coachen
daar, een prestatie die hij toeschrijft aan zijn toewijding aan
het bevorderen van tennistalent.
De nationale coach was met tien
toptalenten in 2 leeftijdsgroepen
(5 van 13-15 jaar en 5 van 15-17
jaar) uit Nieuw-Zeeland aanwezig
bij het Startbaantoernooi 2013,
dat plaatsvond van 15-23 juni.
De redactie sprak met hem in de
woning van zijn Amstelveense
vader Fred Vos (79), zie foto. Zijn
vader en moeder stonden als bevlogen tennissers aan de wieg
van zijn tenniscarrière. Fred Vos is
trouwens nog steeds iedere donderdag te vinden bij lokale tennisvelden. Amstelveen is Marcel
dierbaar. Zijn tennisvrienden van
Amstelland, met wie hij als het
ware op de banen is opgegroeid,
zijn nog steeds zijn vrienden. Ondanks dat hij vanaf zijn 18e jaar op
de sportacademie in de Verenigde
Staten woonde en leerde, en nu
leeft in Nieuw-Zeeland, spreekt hij
zijn Hollands vloeiend. Dat komt
vooral omdat hij een Hollandse
vrouw trouwde. Thuis spreken zij
gewoon Nederlands met elkaar Vos ziet tot zijn voldoening dat het
de persoonlijke ontwikkeling van
en hun beide kinderen.
de jongeren verrijkt door met anDe topjunioren die internationale dere culturen in aanraking te koallure laten zien, worden gefaci- men via de gastgezinnen. Michiel
liteerd om Europese ervaring op Schapers (voormalig Nederlands
te doen in de zomertijd op gravel proftennisser die regelmatig in de
banen. Die banen zijn er niet in top 100 stond) en Sven GroeneNieuw-Zeeland en het spelen op veld (internationaal top tennisser,
gravel banen is belangrijk voor van de Laurense Tennis Academy
hun ontwikkeling. (Red. Gravel is Amsterdam) spannen zich hier in
roodkleurig steengruis, dat voor Nederland voor in. Samenwerking
de verharding van tennisbanen tussen coaches, internationaal zowordt gebruikt. De tieners wor- wel als nationaal, wordt hierdoor
den in gastgezinnen gehuisvest. bevorderd, wat ten goede komt
Zij trainen en spelen op interna- aan de ontwikkeling van de spetionale jeugd- en jongeren toer- lers. De top van de tenniswereld
nooien, binnenkort ook in Dene- is een kleine wereld en je kent
Advertentie
pagina 8
elkaar, waardoor wereldtoers realiseerbaar zijn.
Hoe hij kwam tot National Coach?
Vos is op dit moment in dienst
van het landelijke Tennis New
Zealand. Daar ging wel een periode van internationale scholing
aan vooraf. Op zijn 18e jaar werd
hij Nederlands jeugdkampioen
en na die prestatie is hij naar de
Sportuniversiteit in Texas gegaan.
Doel van deze universiteit in Texas
is het ontwikkelen van leiderskarakter, gewijd aan het dienen van
het grotere goed. Dit kan worden
omschreven door zes kernwaarden: uitmuntendheid, integriteit,
leiderschap, loyaliteit, respect en
onbaatzuchtigheid. Ruim vier jaren studeren en tennissen gingen
hem goed af. Enige jaren later was
hij in de gelegenheid om te beginnen met een eigen tennis academy in Tampa, Florida. De academie bood een stevige basis voor
professionele spelers en hij werkte
met top junioren uit de Verenigde
Staten, die zich tot kampioenen
ontwikkelden. In 1996 besloten
hij en zijn echtgenote te wonen
in Nieuw-Zeeland. Het eiland dat
in 1642 vernoemd was naar onze
provincie Zeeland door de Hollandse zeevaarder Abel Tasman
tijdens expeditie voor de VOC.
Conchita Willems
Lees verder op pagina 9.
2e
KATERN
Wijkkrant
Wijknieuws Amstelveen
NUMMER 3 • JULI - AUGUSTUS 2013
door en voor Amstelveners
Bigband Pee Wee’s Problem in Zonnehuis
Pee Wee’s Problem bij een eerder optreden in Zonnehuis Amstelveen
GROENELAAN - De bigband van
de Muziek- en Dansschool Amstelveen, Pee Wee’s Problem, zal op
zondag 30 juni van 14.30 – 16.00
uur weer optreden in Zonnehuis
Amstelveen. De band bestaat uit
ongeveer 25 enthousiaste jonge
mensen en treedt graag op voor
de bewoners en cliënten van het
Zonnehuis Amstelveen. Er worden
nummers gespeeld van net na de
oorlog tot en met nummers van
nu van bijvoorbeeld Marco Borsato. De afgelopen jaren was elk optreden een groot succes! Er werd
zichtbaar van genoten!
Bijzonder is dat deze bigband in
de zomervakantie twee weken op
reis gaat naar Italië. Er vinden dan
bijna dagelijks optredens plaats.
Diverse zorginstellingen aan de
Bloemenriviëra mogen rekenen
op een gezellige middag! Daarnaast wordt er ook gespeeld op
diverse dorpspleinen, in eetgelegenheden en strandtenten. Naast
met elkaar musiceren en plezier
maken heeft de reis ook duidelijk het karakter van “omzien naar
elkaar”, ook in Italië! Vorig jaar
werden daar door de band ook
diverse optredens gegeven voor
bewoners van zorginstellingen.
De drie jaren er voor was Polen
het reisdoel.
U wordt van harte uitgenodigd te
komen luisteren naar deze fantastische band en zo ook eens een
kijkje te nemen in het restaurant
van Zonnehuis Amstelveen!
U bent van harte welkom op
Groenelaan 9 op 30 juni!
Poekie was krols. Tja...
Koelopslag van kadavers op de gemeentewerf.
Als katten, waterwild of andere Wijkbeheer met de Amsterdamse
dieren omkomen in de publieke dienst Maatschappelijke Ontwikruimte, op de weg of in het plant- keling afdeling Amsterdamse Bos.
soen, dan heeft de gemeente de
plicht te ruimen.
Burgers kunnen hun dode huisWijkbeheer-Noord of -Zuid komt dier – kat, konijn of cavia – desin actie. De dienst verwijdert het gewenst brengen naar het Afvalkadaver van de rijweg of uit het brengstation. Het station zorgt
plantsoen. Dit werk komt voort uit voor opslag en vernietiging van
de wettelijke plicht tot zorg voor het kadaver.
de gezondheid van de burgers.
De gemeente slaat de stoffelijke
De gemeente Amstelveen werkt resten tijdelijk op in een koelconnauw samen met het Waterschap tainer. Het landelijk opererende
Amstel, Gooi en Vecht en voor bedrijf Rendac haalt de dode diehet Amsterdamse Bos overlegt ren om de drie à vier weken op bij
de gemeente en zorgt voor ver- Wijkbeheertaken.
BA, of u kunt het servicenummer
dere verwerking en vernietiging.
bellen: (020) 540 49 11.
Afvalbrengstation
Als iemand een kadaver aantreft Het afvalbrengstation is maandag Evert van Gelderen
in de gemeente Amstelveen dan tot en met zaterdag open van 8.30
is het zaak om de plek zo precies uur tot 16.00 uur.
Wilt u het hele artikel lezen, surf
mogelijk door te geven aan de U vindt het station op Grutterij 26 dan naar:
medewerker van de servicelijn (1185 ZW), post kan naar Gemeen- www.mijnamstelveen.nl
van de gemeente. Als het kada- te Amstelveen, Postbus 4, 1180
ver van een kat door een chip te
herleiden is naar een eigenaar dan
Advertenties
zoekt Wijkbeheer contact. Als het
kadaver nog toonbaar is dan kan
De Kerastase specialist
de baas de kat nog schouwen.
Wijkbeheer adviseert de baas dat
na te laten als dat niet zo is.
Wijkbeheer verwijdert ook levende dieren, die overlast geven aan
de burger. Dit betreft dan wespennesten en ratten.
Ratten worden ook bestreden
met wering. Amstelveners geven
De salon voor het hele gezin!
gevederde vrienden ten onrechte
vaak extra voedsel, want ‘Poelepoele’ kan alle eten niet allemaal
op. Ratten wel, maar ook meeuwen, duiven en torenkraaien. Die
Behandeling zonder afspraak
dieren wil wijkbeheer weren en
dat begint door terughoudendAmsterdamseweg 158 Amstelveen
heid met voeren. Bij rattenoverTelefoon: 020-6416120
last voert Wijkbeheer zijn taak uit
’s Maandags gesloten
door de overlast te bestrijden net
zoals bij de hierboven beschreven
€ 11,-
Stadshart goed voor 9,6 miljoen bezoekers per jaar
STADSHART - Stadshart Amstelveen heeft een continu stijgend
bezoekersaantal van inmiddels
9,6 miljoen per jaar. Het overdek-
te winkelcentrum in het hart van stijlvol en veilig, zo blijkt uit recenAmstelveen heeft met meer dan te onderzoeken.
200 winkels een heel compleet
winkelaanbod en wordt gezien als
Tenniscoach Marcel Vos even terug in Amstelveen
Vervolg van pagina 8.
"Ik ben het soort man” zegt Vos,
“dat gelooft dat talent overal is,
en ik maakte van Nieuw-Zeeland
mijn nieuwe uitdaging". De andere uitdaging is om top junior
spelers voldoende mogelijkheden te bieden om internationaal
te concurreren in een concurrerende omgeving, door ze te laten
spelen op gravel banen in Europa.
Voor jeugdspelers is gravel erg
belangrijk, omdat zij dan meer
facetten van het spel ervaren. Op
dit moment heeft Vos een Nederlander op het oog die iets op gravelgebied ontwikkeld heeft, wat
hopelijk in Nieuw-Zeeland kan
worden gelegd. Hij wil de clubs in
Nieuw-Zeeland ervan overtuigen
dat deze betere ondergrond een
goede stap voorwaarts is. “Hoewel
tennis één van de grootste wereldwijde sporten is, concurreren
we in Nieuw-Zeeland met sporten
zoals rugby, cricket en netbal om
de beste atleten.”
Tennis is veelal een mentaal spel,
zowel mentaal tactisch als mentaal veerkrachtig.
Tennis vereist veel planning en
investeringen. Een sport voor een
goed afgerond atleet. Zowel fysiek
als technisch uitdagend, is tennis
vooral ook een geestelijk spel.
Waarbij je zowel tactisch als mentaal veerkrachtig moet zijn. Vos
hecht daarom veel waarde aan
karakteraspecten. Hij kiest voor
een individuele benadering, met
de nadruk op sportwetenschap en
persoonlijke coaching.
“Ik zie graag Tennis Nieuw Zeeland talent op jonge leeftijd, door
de fysieke tennis testen te combineren met sport wetenschap,
zoals geïndividualiseerde fysieke
training, voeding, sportpsychologie en on road support als echte
kans om uit te blinken."
Hij vindt het belangrijk als nationale coach om een oogje te houden op de volgende generatie getalenteerde spelers en contact te
houden met regionale coaches, te
luisteren naar hun problemen en
het delen van zijn kennis met hen.
Hij gelooft in het werken met, het
communiceren met verschillende
spelers op verschillende niveaus
van ontwikkeling. Een goede
coach herkent elke fase in de ontwikkeling van de speler en stemt
zich hierop af. Het gaat ook over
goed mentorschap, waardoor elke
speler zelfkennis en vertrouwen
ontwikkelt.
Geluk en succes met de gravel
missie in Nieuw-Zeeland: die wens
ondersteunen wij van harte. De redactie dankt Marcel Vos voor zijn
sprankelend verhaal en bevlogen
bijdrage aan jong tennis talent!
Conchita Willems
pagina 9
2e
KATERN
Wijkkrant
NUMMER 3 • JULI - AUGUSTUS 2013
door en voor Amstelveners
Architectuur en kunst in de Kruiskerk
ELSRIJK - In de Kruiskerk, Van
der Veerelaan 30a, kunt u op tien
woensdagen vanaf 25 september,
op twee tijden naar deze exposities komen kijken.
10.00 uur: Eigentijdse kunst en
architectuur. In de afgelopen 30
jaar manifesteerde de beeldende
kunst zich in vele soorten: assemblages van Calder en Tinguely, environments van Van Munster en
Kienholz, performances van Abramovic en Klein, landart van Christo
en Smithson, conceptualisme van
Goldsworthy en Naumann. Ook
nieuwe trends in de schilderkunst:
sen kunst en architectuur tijdens
het functionalisme. De ruimtelijke
opvattingen van het kubisme werden door van der Leck en Mondriaan binnen de stijl uitgewerkt;
van Doesburg, Rietveld en Mies
van der Rohe vertaalden dit in architectuur. Zij ontwierpen onbelemmerde, vrije ruimten met een
geometrische, geminimaliseerde
vormgeving. Le Corbusier en Alvar Aalto misten hierin het leven.
Zij introduceerden contrasten met
biomorfe vormen die de ruimte
geleiden, en citeerden muziek of
landschappelijke elementen. Zo
ontstonden hier nieuwe impulsen
voor de moderne architectuur, die
wereldwijd navolging kregen.
fotorealisme van Richter en Pearlstein, neo-expressionisme van
Freud en Kiefer. Ook in de architectuur ontstond een nieuw soort
historisme bij inspraak en stadsvernieuwing. Is het modernisme
verdwenen in onze postmoderne
tijd? Echter desintegratie bij collageontwerpen van Styling en Koolhaas leidt tot nieuw modernisme
zoals het deconstructivisme van
Gehry en Hadid, en de high-tech
Voor verdere informatie:
van Starck en Calatrava.
[email protected] of neem
13.00 uur: Naar een nieuwe ruim- telefonisch contact met hem op:
telijkheid, wisselwerkingen tus- 0624223192.
Feestelijke opening Brede School Rembrandt
de presentatie van de leerkrachten en medewerkers aan kinderen
en ouders. Daarna kondigde Burgemeester Jan van Zanen aan de
openingshandeling te verrichten
door de oudste én de jongste leerling.
Medio mei is Rembrandt, de Brede
School aan de Aalberselaan, officieel geopend. Een spiksplinternieuw gebouw voor vestigingen
van Brede School Rembrandt en
kinderopvang KinderRijk. Een
swingende brassband begeleidde
FireChoir De vermaarde zangeres trad voor
het eerst in haar leven op in Nederland. Tijdens twee magische avonden vol tijdloze hits was Streisandomringd door een groot orkest met
gasten als Chris Botti, haar zoon Jason Gould en zus Roslyn Kind. Maar
ook door het FireChoir zijn de concerten van Barbra Streisand Live
twee heerlijke avonden geworden.
Zij is de enige vrouwelijke zangeres
met zoveel grootse prijzen op haar
naam. Zo ontving zij 10 Grammy's
– waaronder de Grammy Lifetime
Achievement en Grammy Legend
BS Rembrandt (voorheen basisschool Palet- Noord) en KinderRijk
werken samen op deze prachtige
plek nabij het Stadshart en het
Cobramuseum. Samen zorgen zij
voor ononderbroken samenhang
voor jonge gezinnen: onderwijs
Vervolg van voorpagina
– 51 gouden platen, 30 platina
platen en 13 multiplatina platen, 2
Oscars, 5 Emmy’s, 1 Tony en 12 Golden Globes, waaronder de Cecil B.
DeMille Award.
Wat een eer voor het FireChoir dat
het met deze koningin van het lied
heeft mogen optreden!
én kwalitatief goede opvang voor
kinderen van 0 tot 12 jaar in één
gebouw.
KinderRijk biedt op deze plaats vijf
groepen kinderdagopvang, één
groep halve dagopvang en vijf
groepen buitenschoolse opvang
waarbij een groep voor de kleuters. De ruimtes baden in royaal
daglicht, zijn rustig van vorm en
kleur en zijn sfeervol. De buitenruimtes zijn bedoeld als aantrekkelijke en natuurlijke buitenspeelplaatsen.
Zomerse
aanbieding bij
Sportcentrum VU
In juli en augustus biedt Sportcentrum VU aan alle bewoners
van Amstelveen en Buitenveldert
een zomerse aanbieding. In die
maanden kunt u voor 35 euro een
Wilt u meer weten over het koor, sportkaart kopen waarmee men
wilt u meezingen of naar een op- onbeperkt kan fitnessen, deeltreden van FireChoir toe? Kijk op nemen aan groepslessen en vrij
hun website: www.firechoir.com
kan tennissen op het tennispark
Buitenveldert. Vorig jaar hebben
Conchita Willems
honderden bewoners gebruik
gemaakt van dit aanbod en kennisgemaakt met de prettige sfeer
bij Sportcentrum VU, het sportcentrum met deskundige begeleiding, prachtige locaties en een
plezierige sfeer. Vooral 55-plussers
maken met veel plezier gebruik
van de sportvoorzieningen en
genieten van de rustige professionele sfeer.
Kamer huren bij DUWO nu volledig online
Voor het eerst kunnen studenten
die een kamer in de Randstad willen huren nu volledig online een
huurovereenkomst afsluiten. Studentenhuisvester DUWO lanceerde afgelopen week een nieuwe
website (zie foto) waarmee dat
mogelijk is. Het is nieuw dat huur-
pagina 10
line een kamer zoeken bij DUWO.
Nu kunnen ze hun huurcontract
digitaal ondertekenen via een veilig systeem. Als de studentenwoning is gehuurd kunnen studenten ook alle verdere zaken vanuit
hun luie stoel of tussen de colleges door regelen. Naast inzicht
in actuele gegevens, contract en
huurbetalingen, is het mogelijk
verhuizingen en instemmingen
(inspraak van medebewoners bij
kamerverdeling) online te regelen. Huurders kunnen hun documenten daarvoor uploaden.
ders hun zaken digitaal kunnen
afhandelen. Met het nieuwe systeem wil de organisatie zichzelf
moderniseren op een manier die
goed bij de doelgroep past en tegelijkertijd de bedrijfslasten reduMeer informatie op de website:
ceert.
Al eerder konden studenten on- www.duwo.nl
FRED VAN INGEN
Onbetwist de biefstukspecialist!
Rijkelijk gevulde tapas en salades
Gourmet - Fondue - Steengrill
Koude en warme buffetten
Complete barbecue verzorging
Ook levering aan Horeca
Complete barbecue verzorging
v.d. Hooplaan 113, 1185 GC Amstelveen
Tel. 020-641 2188, Fax 020-441 7683
1e
KATERN
Wijkkrant
Wijknieuws Amstelveen
NUMMER 3 • JULI - AUGUSTUS 2013
door en voor Amstelveners
Tarzan voor uw boom in de knel
Tarzans levensloop
• 1976 geboren als Frans van
Vugt in Amstelveen
• 1994 Havodiploma
• 1998 Bos- en natuurbeheerder Middelbare Bosbouw en Cultuurtechnische school, keuzevak:
boomverzorging. Tijdens de stuTarzan Boomspecialisten bestaat
in september 10 jaar en dat wil
oprichter en eigenaar Frans van
Vugt-Schmitz iedereen laten weten! Het is tijd voor een gesprek
met deze markante Amstelvener
en aankomend jubilaris.
Passie
Vanaf zijn twaalfde wilde Frans
boswachter worden. Maar bosmanager van duizenden bomen zag
hij niet zitten. Wat hij wel helemaal
te gek vond tijdens zijn studie tot
Bos en natuurbeheerder was het
vak boomverzorging. Maar eerst
ging Frans nog studies volgen en
ging hij zelfs als ontwikkelingswerker aan de slag in Afrika. Tijdens dat werk ziet hij in dat hij een
‘mensenmens’ is met een grote
voorliefde voor bomen.
Frans gaat terug naar Nederland
en naar het vak dat hij het liefste
uitoefent: boomverzorging. Hij
richt Tarzan Boomspecialisten op.
Hij begint de eerste anderhalf jaar
rustig: met bakfiets, kettingzaag,
klimsetje en een ladder van zijn
vader. Daarna volgt de eerste auto.
Nu in 2013 is Frans vooral “mensenmanager en regelneef” van
de vier andere Tarzans en één
stagiaire die hij in dienst heeft: “Ik
vind het vooral belangrijk dat mijn
werknemers prettig in hun vel zitten, en de klanten tevreden zijn
over het resultaat. Ikzelf hang nog
maar een of twee dagen per week
in een boom. Voor de rest houd ik
me vooral bezig met klantcontact
en boomonderzoek.”
De passie van Frans en zijn mensen is boomverzorging van hoge
kwaliteit waarbij mens en boom
samen kunnen leven: “We denken
er als team hetzelfde over. Allemaal zoeken we de balans tussen
de wens van de klant en wat de
boom wil.”
Ook zijn alle teamleden allround
genoeg om alle werkzaamheden te kunnen doen. Frans moet
daarop kunnen vertrouwen en
snappen wat ze gedaan hebben.
“We zijn geen mensen die op hun
schoffel leunen. Ik ben heel trots
als ik zie hoeveel ze doen, hoe ze
het doen en wat ze nog steeds bijleren.”
Boven de drie meter werken de
Tarzan-leden uit veiligheid als
Door Doeko Cornelissen
die al werkzaam in boomverzorging en als liefhebberij met touw
splitsen begonnen.
• 2000 Land-, water- en milieubeheerder met stage in Australië
waar Frans waterputten heeft geslagen.
• 2003 Ingenieur 'International
Land and Water Management'
daarin opgeleid tot ontwikkelingswerker gespecialiseerd in
drinkwatervoorziening,
sanitatie, erosiebestrijding, irrigatie en
drainage. Hij deed ervaring op in
Cambodja en bij Artsen zonder
Grenzen.
• 2003 Waterbouwkundig Ingenieur.
• 2003 Tarzan Boomspecialisten
opgericht. Doelstellingen: afspraken op tijd nakomen, tevreden
klanten, gezonde en veilige bomen, zichzelf verbeteren.
• Enkele van de diploma’s die
Frans voor zijn bedrijf heeft gehaald, zijn:
Boomtaxateur,
European Tree Technician (Europees diploma voor boomonderzoek en advies)
European Tree Worker (Europees
diploma voor boomonderhoud
en controle),
• 2010 Getrouwd met Marijke
van Vugt-Schmitz in Nes aan de
Amstel op haar zorgboerderij
Boerderij Kerkzicht. Frans is sindsdien de achternaam Van VugtSchmitz gaan dragen en al zijn
vrije tijd gaan besteden aan Marijke, haar boerderij (zie informatie
op pagina xx), boomstamkunst en
touw splitsen.
• 2013 Tienjarig bestaan van Tarzan Boomspecialisten in september.
tweetal bij een klus.
“Ik krijg wel eens sollicitanten die
graag in bomen willen klimmen
om dit werk te gaan doen. Maar
klimmen is niet het doel van ons
werk, klimmen is alleen maar middel om werk aan de boom te kunnen doen. De enige voorwaarde
om bij ons te werken is een hele
grote liefde hebben voor bomen
en boomverzorging, Klimmen in
bomen is noodzakelijk voor uitvoering van die voorliefde”.
maar de ligging van het huis dat
zonlicht in de tuin belemmert”.
Frans vervolgt: “Klanten huren ons
in om kwaliteit te leveren en dat
doen we door bij een goed gesnoeide boom maar eens in de vijf
jaar terug te komen. Snoei je op
een verkeerde manier dan rot de
stam van de boom in en moeten
wij dus vaker terug komen.
Groenbeheer in Amstelveen heeft
een extra verantwoordelijkheid.
Vallende takken of omwaaiende
bomen mogen de veiligheid van
burgers niet in gevaar brengen.
Daarom houd de bomendienst
van de gemeente Amstelveen al
hun bomen goed in de gaten en
wordt er constant onderhoud aan
gepleegd.”
Specialime
Hoe komt Tarzan aan zijn klanten?
“Tarzan heeft nog klanten uit mijn
studententijd. Nieuwe klanten
melden zich vooral via mijn website. En door mond tot mond-reclame. Dan hebben mensen tegen
nieuwe klanten gezegd: Daarvoor
moet je Tarzan hebben”.
“Tarzan is gespecialiseerd in
snoeien en – als het niet anders
kan – kappen van bomen op
moeilijke plekken. Vooral in tuinen
van particulieren zijn we actief. Bij
veel panden in Amsterdam die
geen achterom hebben voeren we
de afgezaagde takken of de stammen af door de woning. Daarna laten we de woning keurig schoongemaakt achter.”
Frans vindt samenwerken ook
belangrijk: “Mijn mensen werken daarom ook voor bevriende
hoveniersbedrijven die hen dan
inhuren als boomspecialisten in
Amstelveen, Amsterdam, Aalsmeer en Uithoorn. Ik heb ook helemaal geen moeite om collegabedrijven aan te bevelen als deze
dezelfde kwaliteit in huis hebben
als Tarzan Boomspecialisten”.
Snoeien
Frans wil ook graag de misverstanden over snoeien van bomen
de wereld uit helpen. “Onze teamgesprekken gaan vaak over wat
voor akeligs aan bomenleed we in
een week gezien hebben. Zo denken mensen dat bomen gesnoeid
moeten worden. Maar behalve de
mens en misschien de bever is er
geen enkel levend wezen dat bomen snoeit. Bomen kunnen prima
leven zonder wiens hulp dan ook!
Of mensen denken dat hun boom
de zon wegneemt uit hun tuin.
Maar vaak is het niet de boom
Boomstamkunst
“Veel Boomverzorgers krijgen
naast een bomen- ook een ‘houttic’.” Zo maken Frans en zijn team
houtsculpturen en boomstamkunst. Frans ziet het als kunst: “We
doen het meeste met een kettingzaag, niet met een houtgutsje
of beitel”. Hij wil hiervoor meer
publieke aandacht. Bijvoorbeeld
door wat kunstwerken van Tarzan
bij interieurzaken te zetten.
van de buurman. In Amsterdam
zien we zelfs dat bomen aan de
Tot slot?
voorkant hun wortels onder het
“Wat ik nog graag vermeld wil huis laten doorgroeien naar de
hebben, is dit: een vernieuwing achtertuin. Maar boomwortels
van een tuin is meestal een ‘ver- die een huis vernielen zijn uitzonstikking’ van de grond en het ein- deringen. Alleen als een boom te
de van bomen in die tuin. Vooral dicht tegen een gevel aan gedrukt
de wortels van beuken en eiken staat of de fundering heel oud is ,
zijn kwetsbaar. Bomen willen het kan dat gebeuren”.
liefst vaste planten en blaadjes Soms moet Frans naar de rechtals voeding. Zo gauw je alles strak bank. “Ik kom dan in de rechtszaal
maakt en ruimt, een terras aanlegt als getuige-deskundige bij een
of schuurtje bouwt, gaat de boom geschil en moet dan vragen bedood. Als een boom van jongs af antwoorden van de rechter.”
aan gewend is geraakt aan zo’n Frans is ook actief lid van de Kring
‘asfalttuin’, heeft die meestal twee Praktiserende Boomverzorgers,
of drie enorme wortels met ver- die 900 leden telt. “Daarvoor ben
takkingen in de (natuurlijke) tuin ik een aantal vrije zaterdagen per
jaar op pad. Soms ik organiseer
de activiteiten van een ‘Kring-dag’,
dan weer doet iemand anders het.
Zo’n activiteit organiseren kost
veel tijd, maar dat moet je voor je
vak over hebben.”
De redactie feliciteert Tarzan
Boomspecialisten met hun 10-jarig jubileum in september en
wenst het team nog vele te verzorgen bomen in Amstelveen en
omgeving.
Tarzan Boomspecialisten,
Ringdijk boven, Polder 23, 1188
WC Amstelveen
Tel.: (0297)582994 – email:
[email protected] – website:
www.tarzan.eu
pagina 11
1e
KATERN
Wijkkrant
Wijknieuws Amstelveen
NUMMER 3 • JULI - AUGUSTUS 2013
Partners Hairstyling
door en voor Amstelveners
Cardanus gebruikt inspreekrecht
volledig aansluitend aan uw eigen visie, verwoord in uw beleidsstuk "Bewoners aan Zet".
Een eigen gezicht voor Welzijn.
Niet een verlengstuk van een
zorgproces of als oplosser van
zorgvraagstukken, maar als bruggenbouwer tussen de leefwereld
en de systeemwereld.
Jan Hogema
Onderstaande tekst heeft Jan
Hogema,
directeur-bestuurder
stichting Cardanus, ingesproken
tijdens openbare commissievergadering van Burger en Samenleving op 19 juni 2013 bij het
agendapunt: Keuze voor organisatievorm uitvoering welzijn met
ingang van 2014.
“Meneer de voorzitter en leden
van de commissie,
Vriendelijk dank, dat u mij de
gelegenheid geeft in te spreken
over het voor de medewerkers en
vrijwilligers van de stichting Cardanus zo belangrijk onderwerp.
Ik ben hier niet om u te vragen om
door te gaan met Cardanus.
Ik ben hier alleen om u duidelijk
te maken, dat de mensen van Cardanus, of van een door haar op te
richten autonome rechtsopvolger,
uw beste optie is voor het welzijnswerk in Amstelveen.
Deze mensen hebben gedurende
een reeks van jaren zorg gedragen
voor de welzijnsactiviteiten binnen de gemeente Amstelveen. De
uitvoering van het werk door medewerkers en vrijwilligers heeft in
die tijd nooit ter discussie gestaan.
En daar gaat toch om!
Begin van dit jaar hebben wij een
verdieping aangebracht binnen
de reeds ver door ons ontwikkelde visie van Welzijn Nieuwe Stijl .
U ondertussen wel bekend.
Een toekomstgerichte visie met
een eigen gezicht voor Welzijn en
Welzijnswerkers maken zich sterk
om in de nabije toekomst ook
voor jongeren en tieners weer een
betekenisvolle rol te vervullen. De
nieuwe organisatie heeft de ambitie actief te zijn voor alle inwoners
en verbindingen te leggen die
aan een krachtiger samenleving
bijdragen. Niet vanuit een institutioneel belang maar in het belang
Niet de modellen van overheid en van vooral kwetsbare mensen in
instellingen opleggen aan men- straten en buurten.
sen in straten en buurten, maar
ondersteunen en stimuleren van Indien wordt voldaan aan de eiinitiatieven in onze buurten. Het sen, die in het bestek gesteld gaan
bevorderen van zelfsturing dus.
worden, zullen wij zeker een ofWij beseffen, dat er de laatste ferte indienen en daarmee óók
tijd ook negatieve klanken, zoals proberen te borgen, dat de werk"bezuinigingen" en "zoek het zelf gelegenheid van de medewerkers
maar uit" over het woord zelfstu- van het huidige Cardanus echt bering is komen te hangen.
staan blijft.
Het is, jammer genoeg, niet alleen Het enthousiasme en de deskunmeer de eye-opener voor een an- digheid van onze medewerkers
dere samenleving.
en vrijwilligers, zijn en blijven het
Wel echter de invalshoek waar wij beste antwoord op de welzijnsvoor gaan!
vraagstukken binnen de gemeenDaar ligt ook de rol en de kracht te Amstelveen.
van ons als vernieuwde, kleinscha- Zij kennen de straten, buurten en
lige welzijnsorganisatie, gericht wijken van binnen en van buiten.
op maatwerk en samenwerking!
Alle overgangsperikelen blijven u
Ik gooi hiermee het "oude" niet bespaard, indien u besluit met de
overboord.
vernieuwde welzijnsorganisatie
Oud is niet fout, maar niet ver- verder te gaan. Onze blik is op de
nieuwen is ten ondergaan!
toekomst gericht.”
De nieuwe welzijnsorganisatie zal
zich daarom ook organisatorisch
anders profileren.
Ons staat een platte organisatie
voor ogen. Een parttime directeur, secretariaat en een controllersfunctie zullen voortdurend en
flexibel bruggen slaan tussen wat
mensen in straten en buurten willen en wat beleidsmakers bedenken. De gemeente kan juist daardoor haar regiefunctie invullen.
Graag gaan wij daarover met de
wethouder in gesprek.
Jan Hogema
Directeurbestuurder
Cardanus
In de wijken en wijkcentra werken
autonoom functionerende welzijnswerkers.
Het welzijnswerk wordt op
wijkniveau, als wezenlijk onderdeel van het Sociaal Domein, georganiseerd door deze werkers,
die als verbindingsofficier optreden in de wijk.
Het verslag van de commissievergadering van 19 juni jl. en de
inspreekteksten van de heren
Jan Hogema, Ed Diekman en Jeroen Wendelgelst kunt u vinden
op pagina 4 tot en met 8 en 13
en 14 van het verslag dat staat
op de gemeentewebsitepagina:
www.mijnbabs.eu
Woensdag 12 juni was de feestelijke heropening van de Aula en
het Chalet op begraafplaats Zorgvlied. Wethouder John Levie onthulde ter gelegenheid van deze
gebeurtenis een herinneringsmo-
pagina 12
*zowel met als zonder afspraak*
*voor gekwalificeerde kapsters,wij zijn een erkend leerbedrijf*
*voor kwaliteitsprodukten van Goldwell*
*voor altijd aanwezige en meewerkende eigenaren*
*voor een ontspannen sfeer*
*alweer ruim 24 jaar op het Kostverlorenhof*
*Heren opgelet! 10 jaar jonger in 5 min.? Vraag naar onze reshade
producten (slechts €13,95)*
Openingstijden: di-za van 8.30 tot 17.30
020 - 6433364
www.partnershairstyling-amstelveen.anko.nl
Graag tot ziens,
Gerarda, Loes, Mirjam, Kelly, Renee en Nerissa
Stichting
Andere insprekers
Ook twee andere insprekers
hebben van dit recht gebruik
gemaakt: Ed Diekman, voorzitter vrijwilligersraad Cardanus en
Jeroen Wendelgelst, lid van Bewonersinitiatiefgroep (BIG) Wijkcentrum Alleman en al twaalf jaar
jurist van het Juridisch Spreekuur
in Alleman.
Nieuws uit MijnAmstelveen.nl
nument genaamd Liefde van Jeannette Bijlmer.
Lees alles op webpagina:
http://www.mijnamstelveen.nl/
evenementen/chalet-en-aulavernieuwd-op-begraafplaatzorgvlied
De gemeente Amstelveen heeft
samen met andere Amstellandgemeenten besloten om hulp te
bieden aan kinderen die getuige
zijn geweest van huiselijk geweld.
De afgelopen jaren was hulpverlening aan deze kinderen beperkt.
Geschat wordt dat het om ongeveer 150 kinderen gaat in regio
Amstelland.
Lees alles op webpagina:
http://www.mijnamstelveen.nl/
Kostverlorenhof 64 - Amstelveen
Praktijk Speltherapie Amstelveen
Mariandl Verdonck-Laterveer
Voor kinderen met sociale en/of
emotionele problemen.
Informatie op: 020-6416347 of 06-26050226,
Ma. en di.: 12.00-13.00 uur of na 17.00 uur.
Of kijk op: www.hetisjouwspel.nl
archief/meer-hulpverlening-aankinderen-bij-huiselijk-geweld
De leden van 3rd Floor Magic (zie
foto) droegen een ‘You are goodbandje’ op 7 juni in poppodium
P60, waar de grandioze presentatie van hun nieuwe clip en single Let Go die avond was. You Are
Good is een initiatief om pesten
uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken. Met het dragen van de bandjes kan jong en
oud een statement maken tegen
pesten.
Lees alles op webpagina:
www.mijnamstelveen.nl/
archief/3rd-floor-magic-draagtyou-are-good-bandjes
pedicure
voetreflexmassage
manicure
voetverzorging diabetici
reeds 25 jaar ervaring
Erin J. Borrie
uitsluitend op afspraak - ook ‘s avonds!
De Parelvisserslaan 120
1183 RP Amstelveen
☏ 020 - 6949776