IBM TRIRIGA Anywhere Workplace Operations Snel aan de slag

Commentaren

Transcriptie

IBM TRIRIGA Anywhere Workplace Operations Snel aan de slag
IBM TRIRIGA Anywhere Workplace Operations
Versie 10.4.2
IBM®
Snel aan de slag
Deze handleiding is een inleiding tot IBM TRIRIGA Anywhere Workplace Operations versie 10.4.2. Bevat een
link naar systeemvereisten, helpt u aan de slag met een standaardinstallatie en bevat een wegwijzer naar
andere belangrijke informatie.
Taalversie: Andere taalversies van deze handleiding zijn als PDF-bestanden beschikbaar op de Quick Start-DVD.
Productoverzicht
IBM® TRIRIGA Anywhere Workplace Operations bevat een platform voor het bouwen en implementeren van mobiele apps en een
app voor het beheren van werk op mobiele apparaten. Het platform bevat MobileFirst-componenten waarmee de integratie
mogelijk wordt gemaakt tussen mobiele IBM TRIRIGA Anywhere Work Task Management-apps en IBM TRIRIGA Application
Platform.
1
Stap 1: Toegang tot de software en documentatie
De productsoftware is beschikbaar vanuit IBM Passport Advantage® of op de product-DVD. Om uw product te
downloaden vanaf Passport Advantage®, volgt u de instructies in het TRIRIGA Anywhere Workplace
Operations-downloaddocument (www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24038152).
Lees voor u het product installeert Planning voor implementatie van IBM TRIRIGA Anywhere (www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSVNWU_10.4.2/com.ibm.si.tra.doc/plan_deploy/c_ctr_plan_deployment.html).
Raadpleeg de Release Notes voor TRIRIGA Anywhere 10.4.2 (www.ibm.com/developerworks/community/wikis/
home?lang=en#/wiki/IBM+TRIRIGA1/page/Release+Notes). Release Notes bevatten de meest recente bekende problemen
en workarounds voor de installatie van dit product.
De volledige documentatie, inclusief de installatie-instructies, vindt u in het IBM Knowledge Center
(www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSVNWU_10.4.2/com.ibm.si.tra.doc_10.4.2/welcome.html).
2
Stap 2: Planning van de installatie
Voor het installeren van IBM TRIRIGA Anywhere zijn de machtigingen en bevoegdheden van een systeembeheerder
vereist.
Zorg ervoor dat IBM TRIRIGA Application Platform 3.4.2.1 is geïnstalleerd.
Voor informatie over de software-, systeem- en netwerkvereisten voor IBM TRIRIGA Anywhere raadpleegt u TRIRIGA
Anywhere system requirements (www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/IBM
%20TRIRIGA1/page/Complete%20IBM%20TRIRIGA%20Support%20and%20Compatibility%20Matrix).
3
Stap 3: Installatie van het product
1. Maak of identificeer een database-instance om te gebruiken met MobileFirst Server.
2. Installeer MobileFirst Server op een hiervoor bestemde servercomputer.
3. Installeer MobileFirst Server Administration Services met behulp van het configuratieprogramma voor MobileFirst
Server.
4. Maak de IBM TRIRIGA Anywhere-omgeving gereed op een hiervoor bestemde computer, door het installeren van de
ontwikkeltools van Android, iOS of Windows.
5. Installeer IBM TRIRIGA Anywhere Workplace Operations op de buildcomputer.
6. Voeg op de MobileFirst Server-computer een runtime omgeving toe met behulp van het configuratieprogramma voor
MobileFirst Server.
7. Op de computer waarop IBM TRIRIGA Anywhere is geïnstalleerd, voert u de opdracht build all uit om de
distribueerbare bestanden voor het project IBM TRIRIGA Anywhere te genereren en ze te implementeren op
MobileFirst Server.
8. Installeer de IBM TRIRIGA Anywhere-apps op mobiele apparaten.
9. Optioneel: Als u een geïntegreerde ontwikkelomgeving wilt maken, installeert u MobileFirst Studio op de computer
waarop IBM TRIRIGA Anywhere is geïnstalleerd.
Zie Building and deploying TRIRIGA Anywhere apps (www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSVNWU_10.4.2/
com.ibm.si.tra.doc_10.4.2/build_deploy/t_ctr_build_deploy_apps.html) voor meer informatie over het configureren van
uw omgeving ter ondersteuning van het build- en implementatieproces voor mobiele apps.
Meer informatie
?
v IBM Knowledge Center (www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSVNWU_10.4.2/com.ibm.si.tra.doc_10.4.2/
welcome.html).
v IBM TRIRIGA Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFCZ3/welcome)
v IBM TRIRIGA Application Platform Knowledge Center (www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSHEB3/welcome)
IBM TRIRIGA Anywhere Workplace Operations 10.4.2 Gelicentieerd materiaal - Eigendom van IBM. © Copyright IBM Corp. 2014, 2015. Beperkte rechten voor gebruikers in Amerikaanse overheidsdienst - Gebruik, vermenigvuldiging en
openbaarmaking worden beperkt door het GSA ADP Schedule Contract met IBM Corp.
IBM, het IBM-logo en ibm.com zijn merken van International Business Machines Corp. die wereldwijd in een groot aantal rechtsgebieden zijn geregistreerd. Namen van andere producten en services kunnen merken zijn van IBM of andere
bedrijven. Een recente lijst met IBM-merken is op internet beschikbaar op “Copyright and trademark information” (www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).
Onderdeelnummer: CN6JVML
Printed in Ireland

Vergelijkbare documenten

IBM TRIRIGA CAD Integrator/Publisher Snel aan de slag

IBM TRIRIGA CAD Integrator/Publisher Snel aan de slag De productsoftware is beschikbaar vanuit IBM Passport Advantage® of op de product-DVD. Om uw product te downloaden vanaf Passport Advantage®, volgt u de instructies in het TRIRIGA Anywhere Workplac...

Nadere informatie

IBM TRIRIGA Anywhere configureren

IBM TRIRIGA Anywhere configureren Deze handleiding is een inleiding tot IBM TRIRIGA Anywhere Workplace Operations versie 10.4.2. Bevat een link naar systeemvereisten, helpt u aan de slag met een standaardinstallatie en bevat een we...

Nadere informatie