16-11-11 Page 1 of 2 - HERSTEL DE REPUBLIEK

Commentaren

Transcriptie

16-11-11 Page 1 of 2 - HERSTEL DE REPUBLIEK
Gegevens op www.fukushimafew.com zeggen over de straling Fukushima het volgende: Officials allege that radiation leakage is minimal, however that doesn’t square with other facts we’ve been given. The aircraft carrier USS Ronald Reagan, stationed 100 miles offshore, has declared its crew received exposure equivalent to 30 days of radiation in only one hour. That’s a startling amount. Een foto van Fukushimafew.com (gevolg van de straling) http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5354/Buitenland/article/detail/1861277/2011/03/17/Radioactieve‐straling‐ramp‐
voor‐dna.dhtml Gevolgen van depleted uranium Stralingsgehalte Een mens wordt gemiddeld blootgesteld aan 0,2 tot 0,3 millisieverts achtergrondstraling per jaar. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van kosmische straling, de uitstoot van giftige gassen van bouwmaterialen en natuurlijke stralingsstoffen in het milieu. Het Amerikaans Nucleair Agentschap beveelt aan dat mensen zich bovenop deze achtergrondstraling moet beperken tot minder dan één extra millisievert per jaar. Stralingsziekte (of acuut stralingssyndroom) treedt meestal op na een totale lichaamsdosis van drie sievert – 3.000 keer de jaarlijkse aanbevolen limiet. Mutatie door radio actieve straling. Een uitputtend onderzoek naar afwijkingen bij kikkers is bij mijn weten in Nederland nog nooit uitgevoerd. Wel heeft de specialistisch bioloog dr. Dick Hillenius in 1975, toen verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, geëxperimenteerd om er achter te komen welke uitwerking radioactieve straling op kikkereitjes had. Dit naar aanleiding van de vondst in dat jaar van talloze mismaakte kikkers en hun bijna volgroeide larven in een slootje in 16-11-11
Page 1 of 2
Amsterdam. In dit slootje loosde het toenmalige Instituut voor Kernfysisch Onderzoek in die jaren vermoedelijk haar afval.( Persoonlijk ken ik dit slootje bij de Valentijnkade in Amsterdam en ontdekte daar als kind, eenden met twee koppen ) De afwijkingen betroffen vooral de ledematen van de kikkers. Zo hadden veel dieren teveel vingers aan de handjes en teveel tenen aan de voetjes (polydactylie). Bij sommige ontbraken de armpjes en zaten de handjes op softenon‐
achtige wijze aan het lichaam vast en werden dieren gevonden met meerdere achterpoten. Hoewel dr. Hillenius altijd overtuigd is geweest dat radioactieve straling de oorzaak van de afwijkende Amsterdamse kikkers is geweest, is een bewijs nooit geleverd. Nee veronderstel de overheid zou de waarheid moeten vertellen, dus het onderzoek werd gestopt. Via de RUG kregen we de volgende gegevens: Limieten in mSv per kalenderjaar voor de effectieve en de voor de equivalente dosis Effectief Equivalent Huid Extremiteiten Ooglens Gewone werknemer 2 50 nvt 15 Blootgestelde werkn. 20 500 500 150 Leerling 6 150 150 50 Ongeboren vrucht 1 16-11-11
Page 2 of 2

Vergelijkbare documenten