Pensioenbijdragen en franchises 2016

Commentaren

Transcriptie

Pensioenbijdragen en franchises 2016
Pensioenbijdragen en
franchises 2016
1. Pensioenbijdragen en franchises 2016
Pensioenbijdragen WSW
Pensioenbijdrage is 24% over de premiegrondslag.
De premiegrondslag is het pensioengevend jaarinkomen min 5 11.276 (franchise).
Pensioenbijdrage WIW
Pensioenbijdrage is 7,1% over het pensioengevend jaarinkomen.
Afgeleide percentages in twee decimalen:
WSW totaal 24%
werkgever 70% = 16,8%
WIW totaal 7,1%
werkgever 70% = 4,97%
werknemer 30% = 7,2%
werknemer 30% = 2,13%
Aangifte en afdracht
De werkgever doet aangifte van de totale pensioenbijdrage via de maandelijkse gegevensaanlevering. Ook draagt de werkgever de totale pensioenbijdrage af aan het pensioenfonds.
De werknemer betaalt in principe 30% van de pensioenbijdrage.
Dit is zichtbaar op de loonstrook, maar niet in de aangifte en afdracht naar de pensioenuitvoerder.
2.Pensioenopbouw en franchises 2016
Pensioenopbouw WSW
Voor ouderdomspensioen is de opbouw 1,701% per jaar.
Over de franchise van 5 11.276 wordt geen pensioen opgebouwd.
30.0806.15
Pensioenopbouw WIW
Voor ouderdomspensioen is de opbouw 1,75% per jaar. Er is geen partnerpensioen.
Over de franchise van 5 16.483 wordt geen pensioen opgebouwd.

Vergelijkbare documenten

Pensioenbijdragen en franchises 2015

Pensioenbijdragen en franchises 2015 Pensioenbijdrage is 24% over de premiegrondslag. De premiegrondslag is het pensioengevend jaarinkomen min 5 11.276 (franchise). Pensioenbijdrage WIW Pensioenbijdrage is 7,1% over het pensioengevend...

Nadere informatie