Plaatsen van trommelvliesbuisjes

Commentaren

Transcriptie

Plaatsen van trommelvliesbuisjes
Algemene verdoving bij kinderen: U mag aanwezig zijn wanneer uw kind verdoofd wordt. Kleine kinderen worden verdoofd dmv een gasmengsel. Uw kind krijgt een masker over de mond en neus. Hij/zij krijgt de opdracht om heel hard in dit masker te blazen. Uw kind valt na enkele malen blazen in slaap. Hierbij k an het enkele schokkende bewegingen maken, dit is normaal. Grotere kinderen worden vaak via een prikje in slaap gedaan. Als uw kind slaapt, moet u even in de wachtkamer wachten totdat de ingreep afgelopen is. Vervolgens wordt hij/zij naar de ontwaakruimte gebracht. U mag terug bij uw kind zi en tot hij/zij wakker is. Een kind kan soms heel onrus g of agressief wakker worden. Dit is het gevolg van de medica e voor de verdoving. In de ontwaakruimte wordt het kind gemonitord en geobserveerd op pijn. Zo nodig gee men extra pijns lling. Als uw kind voldoende wakker is, wordt hij/zij terug naar het pediatrische daghospitaal gebracht. Dienst NKO: 
Dr. M.C. Stevens 
Dr. K. Charlier Secretariaat NKO: Telefoon: 016/209571 Heilig Hartziekenhuis Leuven Dienst Pediatrie Naamsestraat 105 3000 Leuven Telefoon: 016/209402 E‐mail: [email protected] Plaatsen van
trommelvliesbuisjes
Infobrochure voor ouders
Wanneer? Trommelvliesbuisjes worden geplaatst wan‐
neer er blijvend vocht achter het trommelvlies (o s media serosa) of een steeds terugkeren‐
de oorontsteking (o s media) vastgesteld wordt. Uw kind hoort niet zo goed meer en is vaak minder aandach g. De spraakontwikkeling kan vertraagd zijn. Wat? Bij het plaatsen van trommelvliesbuisjes wordt een klein gaatje in het trommelvlies gemaakt. Om dit gaatje open te houden , wordt een klein buisje van kunststof of diabolo geplaatst. Hierdoor wordt de druk in het middenoor ge‐
regeld , het middenoor wordt nu goed verlucht en het aanwezige vocht achter het trommel‐
vlies wordt afgevoerd. Uw kind zal opnieuw goed horen. Hoe? Deze ingreep gebeurt bij kinderen onder alge‐
mene verdoving. Bij koorts (>38°C) kan de ingreep niet doorgaan. Verwi g dan de NKO‐arts. Dagopname pediatrie Omwille van de algemene verdoving moet uw kind nuchter zijn. Voor kin‐
deren betekent dit dat ze na 24u ‘s nachts niets meer mogen eten en drink‐en. Kleine kinderen met flesvoeding mogen zes uur voor de opname nog een flesje drinken. De dag van opname gaat u naar het onthaal om uw kind in te schrijven. Hiervoor brengt u volgende voorwerpen mee: 
iden teitskaart van uw kind 
Eventueel kaart van hospitalisa everzeke‐
ring 
Vertrouwd speelgoed of knuffel Vervolgens meldt u zich aan op het pediatrische daghospitaal. Dit bevindt zich op de 3de verdieping van het hoofdgebouw. Hier krijgt uw kind een kamer toegewezen voor de rest van de dag. Uw kind wordt gewogen en de temperatuur wordt gemeten. Uw kind krijgt een opera ehemdje en iden fica ebandje. Tijdens de consulta e van de NKO‐arts krijgt u een ‘informed consent’ formulier met pre‐opera eve vragenlijst mee. Dit formulier mag u thuis invullen en ondertekenen. Hiermee gee u uw toestemming om de ingreep te laten doorgaan. Dit formulier wordt samen met u nagekeken. Voor de ingreep krijgt het kind premedica e als voorbereiding voor de algemene verdoving. Dit kan rectaal of via de mond gegeven worden. Vervolgens wordt het kind met het bed naar de opera ezaal gereden. Eén ouder mag aanwezig zijn als hij/zij verdoofd wordt. De ingreep duurt ongeveer 20 minuten. Na de opera e blij uw kind een poosje in de ontwaakruimte. Eén ouder mag bij hem/haar blijven. Van zodra hij/zij voldoende wakker is, wordt hij/zij terug naar de afdeling gebracht. Als uw kind zich goed voelt, mag het beginnen met drinken. In de loop van de namiddag komt de arts langs en bespreekt met u de nazorg. Nadien mag hij/zij naar huis. Bezoek van broers en zussen kan enkel tussen Verzorging en ps 
‘s Avonds mag uw kind iets licht verteer‐
baar eten bv. Yoghurt, boterhammen, eventueel een licht middagmaal, ... 
De volgende dag mag uw kind terug alles eten. 
Na de opera e krijgt u een tube Terra‐
cortril oog– en oorsuspensie. U moet gedurende 5 à 7 dagen 3x/dag 2 druppels in elk oor doen. 
Oorloop kan voorkomen gedurende de eerste 2‐3 dagen. Aanwezigheid van een beetje bloed kan geen kwaad. 
Bij pijn mag u een lichte pijns ller geven: bv. Paracetamol, … 
Let op bij luide geluiden. Dit wordt meestal als zeer onaangenaam be‐
schouwd. 
De trommelvliesbuisjes vallen spontaan uit na 6 tot 12 maanden. Het gaatje in het trommelvlies sluit zich meestal spon‐
taan. 
Uw kind mag douchen of een bad ne‐
men. Er mag echter geen water onder druk of zeepwater in het oor komen. 
Wacht met zwemmen tot controle bij de NKO‐arts. 
Bij vragen of problemen mag u steeds contact opnemen met de dienst pedia‐
trie of de arts. 

Vergelijkbare documenten

Verwijderen van amandelen.

Verwijderen van amandelen. Eventueel kaart van hospitalisa everzeke‐ ring 

Nadere informatie

Mastoïdoperatie - Een-en-al-oor

Mastoïdoperatie - Een-en-al-oor Oorloop kan voorkomen gedurende de  eerste 2‐3 dagen.  Aanwezigheid van een  beetje bloed kan geen kwaad. 

Nadere informatie