Gelieve ons dit document per email “[email protected]

Commentaren

Transcriptie

Gelieve ons dit document per email “[email protected]
A
Gelieve ons dit document per email “[email protected]”
of per post “Info-comEDUC – Clos du Manoir 2A - 6940 Durbuy” te bezorgen.
PRAKTISCHE INFORMATIE
 Abécédaire Enseignement 2014/2015 (35 000 exemplaren) - Franstalige gemeenshap  uiterlijk 1/5/2014 (pdf 20/5)
 Educatieve Gids 2015 (40 000 exemplaren) - Vlaamse gemeenshap  uiterlijk 20/12/2014 (pdf 20/1) of  20/11/2014 (-10%)
 2 gidsen : Abécédaire Enseignement 2014/2015 & Educatieve Educatieve Gids 2015 (-10% of -20% pdf)
NAAM ORGANISATIE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRES : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
BESCHRIJVING : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
(150 karakters)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
SOORTEN ACTIVITEITEN :  Schoolse en buitenschoolse animatie
 Educatieve reizen, uitstapjes & sites
 Hulpmiddelen voor leerkrachten
 Schoolmateriaal, -meubilair en –inrichting
 Educatieve hulpmiddelen
 Beroepsverenigingen
TEL. OF GSM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
URL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
VERDERE INFO : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
(150 karakters)
64mm
95mm
 Naam organisatie + adres + telefoon + URL
 “Volledige” vermelding + 4 “Eenvoudige vermelding” (150€ Excl. BTW)
 Naam organisatie + adres + telefoon + URL + beschrijving + Verdere info
 Volledige vermelding in rubriek …………………………….………..…………………………..
64mm
1/4p
1/6p
64mm
 “Eenvoudige” vermelding/4 rubrieken (zie pagina B) (50€ Excl. BTW)
194mm
FORMULES
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
 “Volledige+” vermelding + 4 “Eenvoudige vermelding” (200€ Excl. BTW)
1/2p
 Volledige vermelding + foto/logo (30mm x 30mm)
 Volledige+ vermelding in rubriek …………………………….………..…………………………..
132mm
 “PDF 1/6e pagina” in rubriek  …………………………….……………………………………………..… advertentie 64mm/64mm
+ 1 “Volledige” vermelding in rubriek …………………………….………..…………………………..
+ 4 “Eenvoudige vermelding” (250€ Excl. BTW)
 “PDF 1/4 pagina” in rubriek  …………………………….……………………………………………..….. advertentie 95mm/64mm
+ 1 “Volledige+” vermelding in rubriek …………………………….………..…………………………..
+ 4 “Eenvoudige vermelding” (325€ Excl. BTW)
 “PDF 1/2 pagina” in rubriek  …………………………….……………………………………………..….. advertentie 95mm/132mm
+ 2 “Volledige+” vermelding in 2 rubrieken …………………………….………..…………………………..
+ 4 “Eenvoudige vermelding” (600€ Excl. BTW)
 “PDF 1 pagina” in rubriek  …………………………….……………………………………………..……… advertentie 194mm/132mm
FAKTURATIE
+ 4 “Volledige+” vermelding in 4 rubrieken …………………………….………..…………………………..
+ 4 “Eenvoudige vermelding” (1100€ Excl. BTW)
* Wij kunnen uw pdf vormgeven indien u dit wenst +150€
Contactpersoon : ……………………………………………………………………………………….
Tel. : ……………………………………… @ : …………………………………..…………….........
Factuuradres : ……………………………………………………………………………………………
BTW-nummer : ………………………………………………………………………………………….
Handtekening verantwoordelijke
B
Schoolse en buitenschoolse animaties
Specifieke hulpmiddelen voor leerkrachten
(Animations scolaires & extrascolaires)
(Besoins spécifiques des enseignants)
RUBRIEKEN
 Animaties ivm met … (Animations …)
 boeken (autour du livre)
 cultuur (culturelles)
 wetenschap (scientifiques)
 muziek (musicales)
 vreemde talen (aux langues étrangères)
 media (aux médias)
 audiovisuele technieken (aux techniques audiovisuelles)
 kunsten (artistiques)
 theater (théâtrales)
 circus  clown  goochelaar (circus, clown et magie)
 kindershows (spectacles pour enfants)
 kinderanimaties (pour les enfants)
 schoolfeesten (pour les fêtes d’école)
 sport (sportives)
 schrijf-en/of leesworkshops (d’écriture ou de lecture)
 vorming ivm milieu (d’éducation à l’environnement)
 vorming ivm duurzame ontwikkeling (au développement durable)
 vorming ivm fairtrade (d’éducation au commerce équitable)
 vorming ivm burgerschap (d’éducation à la citoyenneté)
 vorming ivm gezondheid (à la santé)
 vorming ivm gezonde voeding (à une alimentation saine)
 bewustmaking ivm handicaps (sensibilisation aux handicaps)
 bewustmaking ivm verkeersveiligheid (à la sécurité routière)
 bewustmaking ivm samenwerken (à la coopération)
 preventie van geweld (de prévention à la violence)
 andere schoolse animaties (autres animations scolaires)
 Vormingscentra voor creativiteit (Centres d’expression et de créativité)
 Animaties voor vrijetijdsbesteding (Temps libre)
 Vakoverschrijdende stages (Stages pluridisciplinaires)
 Tentoonstellingen (Expositions)
 Actieve vakanties (Loisirs actifs)
RUBRIEKEN
 Materiaal : verhuur en uitleendiensten (Location et prêt de matériel)
 Vakbonden (Syndicats)
 Cultuureducatie en culturele uitgaven (Education & Diffusion culturelles)
 Vormingen en opleidingen (Formations)
 Permanente vorming (Education permanente)
 Coaching voor scholen en leerkrachten (Coaching scolaire)
 Hulp bij fund raising (Aide à la collecte de fonds)
 Andere specifieke benodigdheden (Autres besoins spécifiques)
Schoolmateriaal, -meubilair & -inrichting
(Equipements, mobiliers & matériels scolaires)
RUBRIEKEN
 Inrichting speelplaatsen (Equipements pour les aires de jeux)
 Inrichting sportzalen et sportmateriaal (Equipements sportifs)
 Smartboards en toebehoren (Tableaux interactifs)
 Schoolbenodigdheden (Fournitures scolaires)
 Bureaumeubilair (Mobiliers de bureau)
 Schoolmeubilair en -gerief (Mobiliers scolaires)
 Gespecialiseerd meubilair (Mobiliers spécialisés)
 Ander schoolmeubilair (Autres mobiliers scolaires)
 Multimedia- spelers en projectors (Equipements multimédia et projecteurs)
 Fax- en kopieerapparaten en printers (Fax, copieurs et imprimantes)
 Ander schoolmateriaal (Autres matériels scolaires)
Educatieve hulpmiddelen
(Outils au service de l’éducation)
RUBRIEKEN
 Educatieve uitgevers (Editions de livres pédagogiques)
 Kinderboeken uitgevers (Editions de livres pour enfants)
 Tijdschriften (Presse & magazine)
 Boekwinkels (Librairies)
Educatieve reizen, uitstapjes & sites
 Bibliotheken, mediatheken en spelotheque (Biblio- média- ludothèques)
(Voyages, excursions & sites éducatifs)
 Hardware of Software & programma’s (Hardware, software & logiciels)
RUBRIEKEN
 Onderwijsdossiers (Dossiers pédagogiques)
 Musea (Musées)
 Educatieve websites (Sites Web éducatifs)
 Kastelen & plaatsen van historisch belang (Châteaux et sites historiques)  Educatieve wedstrijden (Concours éducatifs)
 Archeologische sites (Sites archéologiques)
 Educatieve spelen en educatief speelgoed (Jeux et jouets éducatifs)
 Wetenschapscentra (Centres scientifiques)
 Gespecialiseerden winkelen – kopen en verkopen op Web (Magasins)
 Gedenkwaardige plekken (Lieux de mémoire)
 Andere educatieve hulpmiddelen (Autres outils éducatifs)
 Dierparken (Parcs animaliers)
 Centra ter kennismaking met de natuur (Centres de découverte de la nature)
Beroepsverenigingen
 Bedrijven die zich openstellen voor bezoekers (Entreprises visitables)
(Associations professionnelles)
 Culturele centra & theaters (Centres culturels & théâtres)
RUBRIEKEN
 Toerismebureaus (Maisons et offices du tourisme)
 Verenigingen ter informatie van de jeugd (Ass. d’informations aux jeunes)
 Attractie- en recreatieparken (Parcs attractifs et récréatifs)
 Hulp bij dyslexie, dysgrafie,… (Aide à la dyslexie, à la dysgraphie,…)
 Bos- of zeeklassen (Classes vertes ou de mer)
 Hulp bij hoogbegaafdheid (Aide au HP)
 Educatieve boerderijen (Fermes pédagogiques)
 Hulp bij leerproblemen (Aide aux troubles d’apprentissage)
 Schoolreizen (Classes de dépaysement)
 Hulp bij aandachtsproblemen (Aide aux troubles de l’attention)
 Vakantieverblijven & -centra (Hébergements & Centre de vacances)
 Hulp bij minderziendheid (Aide aux déficients visuels)
 Reisbureaus & vervoersbedrijven (Agences de voyages & Transport)
 Andere hulp (Autres aides)
 Interculturele verblijven (Séjours interculturels)
 NGO’s (ONG)
 Andere educatieve centra (Autres centres éducatifs)