Wordtemplate 2

Commentaren

Transcriptie

Wordtemplate 2
artus® C. difficile QS-RGQ Kit
Werkingseigenschappen
artus C. difficile QS-RGQ Kit, versie 1,
4572366
Versiebeheer
Dit document vormt de werkingseigenschappen van de artus C. difficile QS-RGQ kit, versie 1, R1.
Controleer voordat u een test gaat uitvoeren of er nieuwe (herziene)
elektronische bijsluiters beschikbaar zijn op www.qiagen.com/p/artus-Cdifficile-QS-RGQ-Kit-CE.
Detectielimiet
De detectielimiet (LOD) is voor de artus C. difficile QS-RGQ kit beoordeeld met behulp van 3
toxigene Clostridium difficile stammen: NAP-1/BI/027 stam, toxinotype III A+B+ (ATCC® BAA1870); 1470 stam, toxinotype VIII A-B+ (ATCC 43598); en VPI 10463 stam, toxinotype 0 A+B+
(ATCC 43255). Elke stam werd serieel verdund in groeimedia met behulp van 2-voudige
verdunningen, en een gedeelte van elke oplossing werd toegevoegd aan Buffer ATL die negatieve
fecesmatrix bevatte, en getest in replicaten van 20 op de QIAsymphony RGQ. De LOD voor elke
stam werd bepaald door het detectietempo in kaart te brengen tegen de bacteriële input-titer en
probit-analyse uit te voeren (afbeelding 1–3).
De detectielimiet van de artus C. difficile QS-RGQ kit is 7,9 CFU/ml voor de NAP-1/BI/027 stam,
11,2 CFU/ml voor de 1470 stam, en 2,8 CFU/ml voor de VPI 10463 stam. Dat betekent dat er een
waarschijnlijkheid van 95% is dat 7,9 CFU/ml van de NAP-1/BI/027 stam, 11,2 CFU/ml van de
1470 stam, en 2,8 CFU/ml van de VPI 10463 stam gedetecteerd zal worden.
December 2013
Sample & Assay Technologies
Afbeelding 1. Probit-analyse: NAP-1/BI/027 stam. Detectielimiet van de artus C. difficile
QS-RGQ kit.
Afbeelding 2. Probit-analyse: 1470 stam. Detectielimiet van de artus C. difficile QS-RGQ kit.
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 2 van 22
Afbeelding 3. Probit-analyse: VPI 10463 stam. Detectielimiet van de artus C. difficile QS-RGQ
kit.
Analytische reactiviteit
De analytische reactiviteit van de artus C. difficile QS-RGQ kit werd beoordeeld om vast te stellen
of de kit een breed scala aan toxigene C. difficile stammen kon detecteren, met diversiteit in tijd en
geografie. Van de stammen werd gerapporteerd dat ze afkomstig waren uit 4 landen en ten minste
8 staten, waarbij 11 toxinotypen vertegenwoordigd waren. In totaal werden 27 bacteriële stammen
en gekarakteriseerde klinische isolaten (tabel 1) in TE buffer verdund tot 2–3x LOD van de
referentiestam en getest met de artus C. difficile QS-RGQ kit. C. difficile target werd gedetecteerd
in alle geteste stammen.
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 3 van 22
Tabel 1. C. difficile stammen getest in studies naar de analytische reactiviteit
C. difficile
target
Interne
Toxinotype
gedetecteerd
controle
870
0
+
+
ATCC 17858
1253
n.v.t.†
+
+
ATCC 43594
W1194
n.v.t.
+
+
ATCC 43596
545
n.v.t.
+
+
ATCC 43599
2022
n.v.t.
+
+
ATCC 43600
2149
n.v.t.
+
+
ATCC 51695
BDMS 18AN
n.v.t.
+
+
ATCC 700792
14797-2
n.v.t.
+
+
ATCC 9689
90556-M6S
0
+
+
ATCC BAA-1382
630
X
+
+
ATCC BAA-1805
n.v.t.
III
+
+
ATCC BAA-1871
4111
0
+
+
ATCC BAA-1872
4206
0
+
+
ATCC BAA-1873
5283
0
+
+
ATCC BAA-1874
4205
0
+
+
ATCC BAA-1875
5325
V
+
+
ATCC BAA-2155
LBM 0801058
n.v.t.
+
+
ATCC BAA-2156
LBM 0801040
n.v.t.
+
+
CCUG‡ 20309
8864
X
+
+
Organisme ID
Stam
ATCC* 17857
* American Type Culture Collection.
†
n.v.t.: niet van toepassing.
‡
Culture Collection, University of Gothenburg, Sweden.
Vervolg tabel op de volgende bladzijde
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 4 van 22
Tabel 1. Vervolg
C. difficile
Organisme ID
Illinois VA Hospital
isolaat 278
Illinois VA Hospital
isolaat 464
Illinois VA Hospital
isolaat 4092
Illinois VA Hospital
isolaat 5572
Illinois VA Hospital
isolaat 3430
Illinois VA Hospital
isolaat 1753
Illinois VA Hospital
isolaat 5090
Illinois VA Hospital
isolaat 3130
†
target
Interne
Stam
Toxinotype
gedetecteerd
controle
n.v.t.†
II
+
+
n.v.t.
IV
+
+
n.v.t.
VIII
+
+
n.v.t.
VIII
+
+
n.v.t.
IX
+
+
n.v.t.
XII
+
+
n.v.t.
XXI
+
+
n.v.t.
XXII
+
+
n.v.t. = niet van toepassing.
Kruisreactiviteit en verstoring
Een panel van microörganismen die in patiëntsamples kunnen voorkomen, werd getest om vast te
stellen of deze microörganismen de detectie van tcdA of tcdB targets verstoorden of kruisreactiviteit
met de artus C. difficile QS-RGQ kit vertoonden. Drie toxigene stammen van C. difficile (NAP1/BI/027 stam, toxinotype III A+B+ (ATCC BAA-1870); 1470 stam, toxinotype VIII A-B+ (ATCC
43598); en VPI 10463 stam, toxinotype 0 A+B+ (ATCC 43255) werden verdund tot 2–3x LOD in
Buffer ATL die negatieve fecesmatrix bevatte.
Potentieel verstorende organismen werden verdund in Buffer ATL die negatieve fecesmatrix bevatte,
en bij een target-concentratie van ca. 1 x 106 CFU/ml voor bacteriën en schimmels of
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 5 van 22
≥1 x 105 units/ml voor virussen (of de hoogst haalbare concentratie) in aanwezigheid van elke
C. difficile stam getest.
Voor het beoordelen van de kruisreactiviteit werd elk organisme van het panel verdund in Buffer
ATL die negatieve fecesmatrix bevatte tot een target-concentratie van ca. ≥1 x 106 CFU/ml voor
bacteriën en schimmels of ≥1 x 105 units/ml voor virussen en getest met de artus C. difficile QSRGQ kit.
Geen van de potentieel verstorende organismen vertoonde kruisreactiviteit of verstoring bij de
detectie van de 3 C. difficile stammen door middel van de artus C. difficile QS-RGQ kit (tabel 2).
Tabel 2. Op verstoring en kruisreactiviteit getest panel van organismen
Verstoring
Kruisreactiviteit
C. difficile
target
Interne
gedetecteerd controle
C. difficile target
Interne
gedetecteerd
controle
Getest organisme
Bron ID
Abiotrophia defectiva
ATCC* 49176
+
+
–
+
ATCC 19606
+
+
–
+
ATCC 7966
+
+
–
+
ATCC 15554
+
+
–
+
Bacillus cereus
ATCC 13472
+
+
–
+
Bacteroides fragilis
ZMC† 0601533
+
+
–
+
Campylobacter coli
ATCC 43479
+
+
–
+
C. coli
ATCC 33559
+
+
–
+
C. jejuni ssp. jejuni
ATCC 33292
+
+
–
+
Acinetobacter
baumannii
Aeromonas hydrophila
Alcaligenes faecalis ssp.
faecalis
* American Type Culture Collection.
†
Zeptometrix Corporation.
Vervolg tabel op de volgende bladzijde
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 6 van 22
Tabel 2. Vervolg
Verstoring
Kruisreactiviteit
C. difficile
C. difficile
target
Interne
target
Interne
gedetecteerd
controle
gedetecteerd
controle
Getest organisme
Bron ID
Candida albicans
ATCC* 10231
+
+
–
+
Citrobacter freundii
ATCC 8090
+
+
–
+
C. bifermentans
ATCC 638
+
+
–
+
C. botulinum
n.v.t.†‡
+
+
–
+
C. butyricum
ATCC 19398
+
+
–
+
ATCC 43593
+
+
–
+
ATCC 43601
+
+
–
+
C. haemolyticum
ATCC 9650
+
+
–
+
C. novyi
ATCC 19402
+
+
–
+
C. orbiscindens
ATCC 49531
+
+
–
+
C. perfringens
ATCC 13124
+
+
–
+
C. scindens
ATCC 35704
+
+
–
+
C. septicum
ATCC 12464
+
+
–
+
C. sordellii
ATCC 9714
+
+
–
+
C. sporogenes
ATCC 15579
+
+
–
+
C. difficile
(niet-toxigeen)
C. difficile
(niet-toxigeen)
* American Type Culture Collection.
†
n.v.t.: niet van toepassing.
‡
Uit in-silico-analyse bleek geen voorspelde kruisreactiviteit of microbiële verstoring voor C.
botulinum.
Vervolg tabel op de volgende bladzijde
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 7 van 22
Tabel 2. Vervolg
Verstoring
Kruisreactiviteit
C. difficile
target
C. difficile
Interne
target
Interne
Getest organisme
Bron ID
Edwardsiella tarda
ATCC* 15947
+
+
–
+
Enterobacter aerogenes
ATCC 13048
+
+
–
+
E. cloacae
ATCC 13047
+
+
–
+
ATCC 51299
+
+
–
+
Escherichia coli
ATCC 23511
+
+
–
+
E. coli O157:H7
ATCC 700927
+
+
–
+
+
+
–
+
ATCC 33496
+
+
–
+
ATCC 4356
+
+
–
+
ZMC† 0801534
+
+
–
+
ATCC 27337
+
+
–
+
ATCC 14029
+
+
–
+
ATCC 25260
+
+
–
+
Enterococcus faecalis
(vanB)
Helicobacter pylori§
Klebsiella oxytoca
Lactobacillus
acidophilus
Listeria monocytogenes
Peptostreptococcus
anaerobius
Plesiomonas
shigelloides
Porphyromonas
asaccharolytica
ATCC
43504D-5
gedetecteerd controle gedetecteerd controle
* American Type Culture Collection.
†
Zeptometrix Corporation.
§
DNA werd in plaats van intact organisme getest bij een uiteindelijke concentratie van
≥1 x 106 exemplaren/ml.
Vervolg tabel op de volgende bladzijde
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 8 van 22
Tabel 2. Vervolg
Verstoring
Kruisreactiviteit
C. difficile
C. difficile
target
Interne
target
Interne
gedetecteerd
controle
gedetecteerd
controle
ATCC* 25845
+
+
–
+
ATCC 25933
+
+
–
+
+
+
–
+
ATCC 35554
+
+
–
+
ATCC 14028
+
+
–
+
S. enterica ssp. arizonae ATCC 13314
+
+
–
+
S. enterica ssp. enterica
ATCC 7001
+
+
–
+
Serratia liquefaciens
ATCC 27592
+
+
–
+
S. marcescens
ATCC 13880
+
+
–
+
Shigella boydii
ATCC 9207
+
+
–
+
S. dysenteriae
ATCC 11835
+
+
–
+
S. sonnei
ATCC 29930
+
+
–
+
Staphylococcus aureus
ATCC 43300
+
+
–
+
S. epidermidis
ATCC 14990
+
+
–
+
Streptococcus agalactiae ATCC* 27541
+
+
–
+
Vibrio parahaemolyticus
+
+
–
+
Getest organisme
Prevotella
melaninogenica
Proteus mirabilis
Bron ID
Providencia alcalifaciens ATCC 9886
Pseudomonas
aeruginosa
Salmonella choleraesuis
(Typhimurium)
ATCC 17802
* American Type Culture Collection.
Vervolg tabel op de volgende bladzijde
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 9 van 22
Tabel 2. Vervolg
Verstoring
Kruisreactiviteit
C. difficile
Getest organisme
Adenovirus
Coxsackie virus
Cytomegalovirus
Echovirus
Enterovirus
Norovirus
Rotavirus
Humaan genomisch
DNA
¶
Bron ID
ZMC†
0810110 CF
ZMC
0810075 CF
ZMC
0810003 CF
ZMC
0810023 CF
ZMC
0810047 CF
ZMC
0810086 CF
ZMC
0810041 CF
Promega
G3041
C. difficile
target
Interne
target
Interne
gedetecteerd
controle
gedetecteerd
controle
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
* American Type Culture Collection.
†
Zeptometrix Corporation.
¶
DNA werd getest bij een uiteindelijke concentratie van ≥1 x 106 exemplaren/ml.
Nauwkeurigheid
De nauwkeurigheid van de artus C. difficile QS-RGQ kit werd beoordeeld met behulp van een 7delig panel bestaande uit 2 C. difficile stammen: NAP-1/BI/027 stam, toxinotype III A+B+ (ATCC
BAA-1870) en 1470 stam, toxinotype VIII A-B+ (ATCC 43598). De onderdelen van het panel
werden eerst verdund in TE buffer en vervolgens getest in Buffer ATL die negatieve fecesmatrix
bevatte, waarbij één stam aanwezig was (NAP-1/BI/027 of 1470) in 3 concentraties; positief (ca.
2–3x LOD), laag positief (1x LOD), en hoog negatief (<1x LOD). Een zevende onderdeel van het
panel (negatief) werd alleen met TE buffer geprepareerd en eveneens getest in Buffer ATL die
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 10 van 22
negatieve fecesmatrix bevatte. De verkregen gegevens werden gebruikt voor het bepalen van de
gemiddelde CT, standaarddeviatie (SD), en de variatiecoëfficiënt (%VC) voor elke target en de
interne controle.
Voor het onderzoek naar de reproduceerbaarheid binnen het laboratorium werd het 7-delige panel
in replicaten van 3, eenmaal per dag voor een totaal van 12 dagen getest. Het testen werd
uitgevoerd door 2 elkaar afwisselende gebruikers met gebruikmaking van één instrumentsysteem
(QIAsymphony RGQ) en één lot van de artus C. difficile QS-RGQ kit.
Tabel 3. Samenvatting van de reproduceerbaarheid binnen het laboratorium voor de artus
C. difficile QS-RGQ kit
Laag
positief
Hoog
negatief
Gemiddelde
Gemiddelde
1,64
30,84
0,47
1,52
33,58
0,64
1,91
30,07
0,55
1,82
32,19
0,99
3,08
34,92
0,68
1,94
29,99
0,72
2,41
34,21
0,91
2,66
36,18
0,23
0,64
29,85
0,52
1,73
30,95
0,55
1,78
33,72
0,45
1,33
29,89
0,41
1,39
32,14
0,65
2,03
35,13
0,63
1,80
29,92
0,53
1,76
34,14
0,66
1,92
36,39
0,03
0,07
30,00
0,44
1,46
n.v.t.*
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
CT
0,49
CT
29,78
CT
%VC
1470
Positief
SD
negatief
%VC
Hoog
SD
positief
tcdB
%VC
Laag
Negatief
Gemiddelde
onderdeel
Panel-
Positief
tcdA
SD
NAP-1/BI/027
Stam
Interne controle
* n.v.t.: niet van toepassing.
De reproduceerbaarheid van lot tot lot werd beoordeeld met behulp van 3 verschillende lots van de
artus C. difficile QS-RGQ kit. Voor elk van de 3 lots is één run uitgevoerd (in totaal 3 runs), door
één gebruiker, met gebruikmaking van één instrumentsysteem (QIAsymphony RGQ). Voor elke run
werd elk onderdeel van het panel getest in replicaten van 6 (tabel 4).
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 11 van 22
Tabel 4. Samenvatting van de reproduceerbaarheid van lot tot lot voor de artus C. difficile
QS-RGQ kit
%VC
SD
%VC
0,56
1,86
31,13
0,37
1,20
33,74
0,58
1,72
2
30,88
0,59
1,90
31,25
0,33
1,07
34,16
0,46
1,33
3
30,62
0,35
1,13
32,04
0,53
1,64
35,10
0,74
2,11
Totaal
30,52
0,59
1,94
31,47
0,57
1,81
34,33
0,81
2,37
1
29,81
0,36
1,21
32,12
0,22
0,69
35,97
0,21
0,59
2
30,81
0,27
0,88
32,38
0,29
0,91
34,86
0,57
1,65
3
30,89
0,38
1,24
33,23
0,26
0,78
36,05
0,55
1,52
Totaal
30,50
0,60
1,97
32,57
0,55
1,69
35,56
0,71
2,00
1
29,90
0,47
1,59
34,58
0,09
0,26
n.v.t.*
n.v.t.
n.v.t.
2
30,82
0,29
0,94
34,10
0,49
1,44
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
3
31,13
0,46
1,47
35,39
0,38
1,08
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Totaal
30,62
0,66
2,17
34,74
0,63
1,81
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
1
29,95
0,38
1,28
31,12
0,52
1,68
33,90
0,52
1,54
2
30,83
0,36
1,17
30,96
0,52
1,67
34,21
0,78
2,28
3
31,33
0,27
0,85
32,30
0,60
1,87
35,75
0,46
1,28
Totaal
30,70
0,67
2,17
31,46
0,80
2,55
34,48
0,96
2,79
CT
SD
30,07
CT
%VC
1
CT
SD
Gemiddelde
tcdB
Gemiddelde
Gemiddelde
tcdA
Lot
onderdeel
Panel-
Laag positief
Positief
1470
Hoog negatief
NAP-1/BI/027
Positief
Stam
Interne controle
* n.v.t.: niet van toepassing.
Vervolg tabel op de volgende bladzijde
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 12 van 22
Tabel 4. Vervolg
%VC
SD
%VC
0,26
0,88
32,23
0,47
1,47
35,16
0,11
0,31
2
30,78
0,34
1,11
32,60
0,44
1,35
35,64
0,55
1,55
3
30,63
0,92
2,99
33,17
0,46
1,38
n.v.t.*
n.v.t.
n.v.t.
Totaal
30,48
0,64
2,09
32,67
0,58
1,79
35,45
0,47
1,32
1
29,70
0,45
1,50
34,51
0,10
0,28
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2
31,03
0,28
0,89
34,34
0,73
2,12
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
3
31,23
1,21
3,87
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Totaal
30,65
1,00
3,26
34,41
0,36
1,06
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
1
30,14
0,33
1,09
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2
30,62
0,36
1,19
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
3
34,53
0,89
2,59
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Totaal
31,77
2,10
6,61
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
CT
SD
30,05
CT
%VC
1
CT
SD
Gemiddelde
tcdB
Gemiddelde
Gemiddelde
tcdA
Lot
onderdeel
PanelNegatief
Hoog negatief
1470
Laag positief
Stam
Interne controle
* n.v.t.: niet van toepassing.
Om de instrumentreproduceerbaarheid te meten werd het zevendelige panel getest op drie
verschillende QIAsymphony RGQ instrumentsystemen. De onderdelen van het panel werden in
replicaten van zes getest door één gebruiker met één lot van de artus C. difficile QS-RGQ kit (zie
tabel 5).
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 13 van 22
Tabel 5. Samenvatting van de reproduceerbaarheid van instrument tot instrument voor de
artus C. difficile QS-RGQ kit
%VC
SD
%VC
0,36
1,18
31,70
0,36
1,14
35,48
0,27
0,76
2
29,89
0,33
1,10
31,07
0,67
2,15
33,54
0,84
2,50
3
30,34
0,40
1,33
31,16
0,38
1,21
33,64
0,84
2,49
Totaal
30,19
0,41
1,35
31,31
0,54
1,72
34,22
1,13
3,31
1
30,33
0,31
1,03
32,97
0,35
1,05
35,62
0,28
0,79
2
29,83
0,43
1,45
31,66
0,31
0,97
35,07
0,92
2,64
3
30,50
0,96
3,16
32,61
0,52
1,60
35,05
0,67
1,90
Totaal
30,22
0,67
2,20
32,41
0,68
2,10
35,14
0,74
2,11
1
30,59
0,45
1,47
35,79
0,28
0,79
n.v.t.*
n.v.t.
n.v.t.
2
30,02
0,27
0,90
34,05
1,02
3,00
35,84
n.v.t.
n.v.t.
3
30,30
0,37
1,21
33,20
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Totaal
30,30
0,42
1,40
34,49
1,25
3,62
35,84
n.v.t.
n.v.t.
1
30,47
0,22
0,72
32,13
0,59
1,84
34,69
0,46
1,31
2
29,41
0,37
1,25
30,38
0,40
1,33
33,73
0,95
2,82
3
30,27
0,32
1,07
31,61
0,37
1,17
34,14
0,62
1,83
Totaal
30,05
0,55
1,85
31,38
0,87
2,78
34,19
0,78
2,27
CT
SD
30,33
CT
%VC
1
CT
SD
Gemiddelde
tcdB
Gemiddelde
Gemiddelde
tcdA
Instrument
onderdeel
Panel-
Laag positief
Positief
1470
Hoog negatief
NAP-1/BI/027
Positief
Stam
Interne controle
* n.v.t.: niet van toepassing.
Vervolg tabel op de volgende bladzijde
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 14 van 22
Tabel 5. Vervolg
%VC
SD
%VC
0,39
1,27
33,34
0,32
0,97
35,34
0,28
0,79
2
29,58
0,31
1,04
31,88
0,96
3,01
34,72
0,41
1,17
3
30,06
0,53
1,78
32,22
0,62
1,91
35,39
0,40
1,14
Totaal
30,14
0,64
2,14
32,48
0,91
2,80
35,11
0,48
1,37
1
30,55
0,27
0,87
35,82
0,25
0,71
n.v.t.*
n.v.t.
n.v.t.
2
29,40
0,21
0,71
33,51
0,95
2,83
35,67
n.v.t.
n.v.t.
3
30,41
0,34
1,11
35,44
0,73
2,07
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Totaal
30,12
0,59
1,95
35,01
1,20
3,43
35,67
n.v.t.
n.v.t.
1
30,45
0,32
1,06
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2
29,71
0,28
0,95
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
3
30,59
0,39
1,28
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Totaal
30,25
0,51
1,68
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
CT
SD
30,78
CT
%VC
1
CT
SD
Gemiddelde
tcdB
Gemiddelde
Gemiddelde
tcdA
Instrument
onderdeel
PanelNegatief
Hoog negatief
1470
Laag positief
Stam
Interne controle
* n.v.t.: niet van toepassing.
Om de reproduceerbaarheid van locatie tot locatie te meten werd het 7-delige panel door 2
gebruikers op elk 3 locaties (IMDx en 2 externe locaties) getest. De 2 gebruikers voerden elk 5 runs
uit op afwisselende testdagen. De onderdelen van het panel werden getest in replicaten van 3 die
voor de gebruiker gerandomiseerd en blind waren. Voor het uitvoeren van het onderzoek werd op
elke locatie gebruikgemaakt van één QIAsymphony RGQ instrumentsysteem en één lot van de
artus C. difficile QS-RGQ kit (tabel 6).
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 15 van 22
Tabel 6. Samenvatting van de reproduceerbaarheid van locatie tot locatie voor de artus C.
difficile QS-RGQ kit
%VC
SD
%VC
0,42
1,38
31,85
0,73
2,30
34,32
0,69
2,02
2
30,58
0,51
1,65
32,16
0,80
2,50
34,43
0,71
2,05
3
30,55
0,32
1,05
31,97
0,85
2,65
34,87
0,78
2,25
Totaal
30,58
0,42
1,37
32,00
0,80
2,49
34,53
0,76
2,19
1
30,63
0,40
1,30
33,38
0,71
2,14
35,58
0,55
1,55
2
30,73
0,60
1,94
33,27
0,81
2,45
35,01
0,53
1,52
3
30,86
0,62
2,00
33,07
0,84
2,53
35,45
0,69
1,96
Totaal
30,74
0,55
1,78
33,24
0,79
2,38
35,36
0,62
1,76
1
30,71
0,35
1,15
34,21
0,54
1,58
35,88
n.v.t.*
n.v.t.
2
30,59
0,33
1,09
34,21
0,29
0,86
35,92
n.v.t.
n.v.t.
3
30,64
0,47
1,53
34,17
0,57
1,68
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Totaal
30,65
0,39
1,27
34,19
0,45
1,32
35,91
0,16
0,43
1
30,67
0,49
1,58
32,22
0,86
2,67
34,74
0,61
1,76
2
30,69
0,41
1,32
31,74
0,95
2,99
34,66
0,74
2,14
3
30,86
0,33
1,06
31,81
0,78
2,45
34,95
0,70
2,01
Totaal
30,74
0,42
1,35
31,92
0,88
2,77
34,78
0,69
1,99
CT
SD
30,61
CT
%VC
1
CT
SD
Gemiddelde
tcdB
Gemiddelde
Gemiddelde
tcdA
Instelling
onderdeel
Panel-
Laag positief
Positief
1470
Hoog negatief
NAP-1/BI/027
Positief
Stam
Interne controle
* n.v.t.: niet van toepassing.
Vervolg tabel op de volgende bladzijde
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 16 van 22
Tabel 6. Vervolg
%VC
SD
%VC
0,42
1,37
33,17
0,94
2,83
35,61
0,49
1,38
2
30,51
0,42
1,38
33,06
0,89
2,70
35,62
0,60
1,70
3
30,70
0,33
1,08
33,41
1,08
3,22
35,77
0,46
1,29
Totaal
30,65
0,40
1,31
33,20
0,96
2,90
35,65
0,53
1,48
1
30,76
0,46
1,50
34,64
0,14
0,40
36,41
n.v.t.*
n.v.t.
2
30,55
0,45
1,46
34,15
0,28
0,83
35,82
n.v.t.
n.v.t.
3
30,44
0,42
1,38
34,63
0,27
0,77
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Totaal
30,58
0,46
1,49
34,49
0,31
0,91
36,12
0,42
1,16
1
30,68
0,37
1,20
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2
30,66
0,47
1,55
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
3
30,67
0,42
1,37
33,58
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Totaal
30,67
0,42
1,36
33,58
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
CT
SD
30,74
CT
%VC
1
CT
SD
Gemiddelde
tcdB
Gemiddelde
Gemiddelde
tcdA
Instelling
onderdeel
PanelNegatief
Hoog negatief
1470
Laag positief
Stam
Interne controle
* n.v.t.: niet van toepassing.
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 17 van 22
Carry-over
Door de correcte detectie van alle hoog positieve en negatieve samples in wisselende posities is
aangetoond dat er gedurende de gehele workflow geen carry-over (kruiscontaminatie) tussen de
samples was. Kunstmatige positieve en negatieve samples werden geprepareerd in Buffer ATL die
negatieve fecesmatrix bevatte. Hoog positieve samples werden geformuleerd in een concentratie
van 4,7 × 106 CFU/ml, welke hoger is dan de organismeconcentraties die in 95% van de samples
uit zieke patiënten binnen de beoogde gebruikspopulatie aangetroffen worden. Deze samples
werden verwerkt met de complete artus C. difficile QS-RGQ workflow. Alle samples werden correct
gedetecteerd.
Verstorende stoffen
Een panel van 23 stoffen die in patiëntsamples kunnen voorkomen, werd getest om vast te stellen
of deze stoffen een verstorende werking hadden op de prestaties van de artus C. difficile QS-RGQ
kit. Drie toxigene C. difficile stammen: NAP-1/BI/027 stam, toxinotype III A+B+ (ATCC BAA-1870);
1470 stam, toxinotype VIII A-B+ (ATCC 43598); en VPI 10463 stam, toxinotype 0 A+B+ (ATCC
43255) werden verdund tot ca. 2–3x LOD in Buffer ATL die negatieve fecesmatrix bevatte. Aan elk
organisme werd elke potentieel remmende stof toegevoegd, waarna het in drievoud werd getest
met de artus C. difficile QS-RGQ kit. De samples en merken zijn te zien in tabel 7. Geen van de
stoffen vertoonde een remmend effect op de detectie van C. difficile door de artus C. difficile QSRGQ kit.
Tabel 7. Stoffen getest op potentiële verstoring
Stof
Potentieel verstorende stof
Geteste concentratie*
Aleve®
Naproxennatrium
14 mg/ml
Bariumsulfaat
Bariumsulfaat
5 mg/ml
Condooms
Nonoxynol-9
7%
ExLax®
Sennosiden
0,1 mg/ml
Gaviscon®
Aambeiengel
Aluminiumhydroxide en
magnesiumcarbonaat
Fenylefrinehydrochloride
0,1 mg/ml
2% w/v
* Staat voor fysiologisch relevante stofconcentraties.
Vervolg tabel op de volgende bladzijde
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 18 van 22
Tabel 7. Vervolg
Stof
Potentieel verstorende stof
Geteste concentratie*
Imodium®
Loperamide HCl
0,00667 mg/ml
Metronidazol
Metronidazol
14 mg/ml
Miconazolnitraat crème
Miconazolnitraat
2% w/v
Minerale olie
Minerale olie
2% v/v
Vochtige doekjes
Benzalkoniumchloride
0,12% w/v
Slijm
Mucine
3 mg/ml
Palmitinezuur
Palmitinezuur
2 mg/ml
Pepto Bismol®
Bismutsubsalicylaat
0,87 mg/ml
Preparation H®
Hydrocortison
2% w/v
Prilosec® (vertraagde afgifte)
Omeprazol magnesium
0,5 mg/ml
Stearinezuur
Stearinezuur
4 mg/ml
Tagamet®`
Cimetidine
0,5 mg/ml
Tums®
Calciumcarbonaat
0,5 mg/ml
Vancomycine HCl
Vancomycine
12,5 mg/ml
Vaseline®
Aardoliegelei
100%
Volbloed
Zinkoxide
Glucose, hormonen,
enzymen, ijzer, etc.
Zinkoxide
5% v/v
40% w/v
* Staat voor fysiologisch relevante stofconcentraties.
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 19 van 22
Beoordeling diagnostische prestaties
De prestaties van de artus C. difficile QS-RGQ kit werden beoordeeld op 3 externe testlocaties met
gebruikmaking van C. difficile patiëntsamples afkomstig van 5 geografisch verschillende plaatsen
binnen de Verenigde Staten in 2013. In totaal werden 699 samples vloeibare of zachte ontlasting
beoordeeld en de resultaten van de artus C. difficile QS-RGQ kit werden vergeleken met uit directe
kweek verkregen resultaten. Klinische samples werden als positief beschouwd als de CT waarden
≤38,3 voor tcdA en ≤36,5 voor tcdB waren. Bij de geteste klinische samples vertoonde de artus C.
difficile QS-RGQ kit een totale diagnostische sensitiviteit van 99% (met een positieve voorspellende
waarde van 80%) en specificiteit van 97% (met een negatieve voorspellende waarde van 100%)
voor C. difficile in vergelijking tot directe kweek (tabel 8 en 9).
Tabel 8. C. difficile studieresultaten klinische overeenstemming
QS-RGQ Kit
C. difficile
artus
Directe kweek
+
–
Totaal
+
84
21*
105
–
1†
593
594
Totaal
85
614
699
* 19 gerapporteerde tegenstrijdige samples (artus C. difficile QS-RGQ positief, directe kweek
negatief) werden geanalyseerd via alternatieve PCR gevolgd door bidirectionele sequencing.
Hieruit bleek dat 14 van de 19 positief waren voor toxigene C. difficile, overeenkomend met het
resultaat van de artus C. difficile QS-RGQ kit. De resterende 2 tegenstrijdige samples konden niet
getest worden.
†
Het ene tegenstrijdige sample (artus C. difficile QS-RGQ negatief, directe kweek positief) kon niet
getest worden.
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 20 van 22
Tabel 9. C. difficile studieresultaten klinische overeenstemming
95% BI
Gevoeligheid
99%
94–100%
Specificiteit
97%
95-98%
80%
71-87%
100%
99–100%
Prevalentie
12%
10-15%
Overeenstemming
97%
Positieve voorspellende
waarde
Negatieve voorspellende
waarde
Werkingseigenschappen: artus C. difficile QS-RGQ Kit
pagina 21 van 22
Raadpleeg voor bijgewerkte licentie-informatie en productspecifieke disclaimers het desbetreffende
handboek
van
de
QIAGEN-kit
of
de
gebruikershandleiding.
Handleidingen
en
gebruikershandleidingen van QIAGEN kits zijn verkrijgbaar via www.qiagen.com of kunnen
worden opgevraagd bij de afdeling QIAGEN Technical Services of uw lokale QIAGEN-vestiging.
Handelsmerken: QIAGEN®, QIAsymphony®, artus®, Rotor-Gene® (QIAGEN Group); Aleve® (Bayer HealthCare LLC); ATCC®
(American Type Culture Collection Corporation); ExLax® (Sandoz Pharmaceuticals Corporation); Gaviscon® (Aventis Holdings
Inc); Imodium® (Johnson & Johnson Corporation); Preparation H® (American Home Products Corporation); Prilosec®
(AstraZeneca AB Corporation); Tagamet®, Tums® (SmithKline Beecham Pharmaceuticals Co.); Vaseline® (Unilever Supply Chain,
Inc.). Gedeponeerde namen, handelsmerken, etc. die in dit document worden gebruikt, ook al zijn deze niet specifiek als
zodanig aangeduid, mogen niet worden beschouwd als zijnde niet wettelijk beschermd.
Dec-13 © 2013 QIAGEN, alle rechten voorbehouden.
www.qiagen.com
Denmark  80-885945
Italy  800-787980
Singapore  1800-742-4368
Australia  1-800-243-800
Finland  0800-914416
Japan  03-6890-7300
Spain  91-630-7050
Austria  0800-281011
France  01-60-920-930
Korea (South)  080-000-7145
Sweden  020-790282
Belgium  0800-79612
Germany  02103-29-12000
Luxembourg  8002 2076
Switzerland  055-254-22-11
Brazil  0800-557779
Hong Kong  800 933 965
Mexico  01-800-7742-436
Taiwan  0800-665-957
Canada  800-572-9613
India  1-800-102-4114
The Netherlands  0800 0229592
UK  0808-234-3665
China  800-988-0325
Ireland  1800 555 049
Norway  800-18859
USA  800-426-8157
Sample & Assay Technologies

Vergelijkbare documenten