NK Vliegvissen op Forel 2015

Commentaren

Transcriptie

NK Vliegvissen op Forel 2015
NK Vliegvissen op Forel 2015
Draaiboek
(versie 1)
De Forel, Bergharen
zaterdag 17 oktober 2015
Meer informatie:
www.nkforelvissen.nl
De Forel, Dorpsstraat 39, 6617 AB Bergharen – Tel.: 0487 532806 – Web: www.deforel.nl
Inhoudsopgave
Deelnemende vijvers
3
Algemene informatie
4
Programma
5
Stek-indeling vissers (groep A en B)
6
Stek indeling controleurs
7
Plattegrond
8
Reglement
9
Sponsors
10
pagina 2
Deelnemende vijvers
1.
De Forel
~ Bergharen
2. De Forellenvijver van Berlage
~ Valthermond
3. Forellenvijver Breukink
~ Steenderen
4. Forellenvijver Heioord
~ Neeritter
5. Forellenvijver De Kamphoeve
~ Ommeren
6. Forellenvijvers Herberg ‘t Mun
~ Appeltern
7. Forellenvijvers De Kool
~ Heelweg
8. Forellenvijvers en Restaurant De Berenkuil ~ Putten
9. Tom’s Creek Fishing Adventures
~ Lelystad
10. Visboerderij Aqua Vita
~ Driel
11. Vissen bij de Zuilen
~ Hillegom
pagina 3
Algemene informatie
pagina 4
Voor de goede gang van zaken, hebben wij voor alle
deelnemers dit draaiboek gemaakt. Lees deze zorgvuldig
door, zodat er zich tijdens de finaledag geen
onverwachte gebeurtenissen zullen voordoen.
Op zaterdag 17 oktober worden de teamcaptains om 07.00 uur verwacht voor de
loting. Om 08.30 uur begint de eerste, en de laatste ronde zal eindigen om 16.25 uur.
De prijsuitreiking zal om 17.30 uur van start gaan.
Van de teamcaptains wordt verwacht dat zij een geldig legitimatiebewijs bij zich
hebben van al hun deelnemende finalisten. Van 07.45 tot 08.00 uur is er voor de
controleurs een wedstrijd uitleg door de wedstrijdleiding.
Dit jaar mogen wij 55 deelnemers verwelkomen op het NK Vliegvissen op Forel. Er
wordt gevist in 2 groepen, die elk 8 keer 25 minuten vissen.
De deelnemers dienen er zelf zorg voor te dragen dat zij hun vangst aan de
desbetreffende controleur kenbaar te maken. Er wordt gevist volgens het ‘catch en
release’ principe. Voor meer informatie zie de reglement.
Voor de deelnemende vissers en controleurs is er een lunchpakket beschikbaar. Dit
lunchpakket kan worden 12.00 en 14.00 uur worden afgehaald in het paviljoen.
Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij/zij het reglement goed kent. Alle overige
informatie kunt u vinden in dit draaiboek, dus lees het goed door.
Tenslotte willen wij iedereen een geweldige visdag toewensen!
Programma
07.00 - 07.45 uur
07.45 - 08.00 uur
08.00 - 08.15 uur
inschrijving en loting
uitleg controleurs
woord van welkom en uitleg vissers
Ronde
1
2
3
4
5
6
7
8
Lunch tussen
9
12.00 en 14.00 uur
10
11
12
13
14
15
16
17.30 - 18.00 uur
pagina 5
Tijd
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
-
08.55
09.25
09.55
10.25
10.55
11.25
11.55
12.25
12.55
13.25
13.55
14.25
14.55
15.25
15.55
16.25
prijsuitreiking
Groep
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
Deelnemers
Stek-indeling vissers
Tijd
Lot
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Tijd
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
8.30-8.55
9.30-9.55
10.30-10.55
11.30-11.55
12.30-12.55
13.30-13.55
14.30-14.55
15.30-15.55
R1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
9.00-9.25
R2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
R3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
10.00-10.25
R4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
R5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
11.00-11.25
R6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
R7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12.00-12.25
R8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R9
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13.00-13.25
R10
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
R11
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
14.00-14.25
R12
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
R13
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
15.00-15.25
R14
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
R15
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
16.00-16.25
R16
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Indeling controleurs
Tijd:
Ronde Nr:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
De Forel
De Forellenvijver van Berlage
Forellenvijver Breukink
Forellenvijver Heioord
Forellenvijver De Kamphoeve
Forellenvijvers Herberg 't Mun
Forellenvijvers De Kool
Forellenvijvers en Restaurant De Berenkuil
Tom's Creek Fishing Adventures
Visboerderij Aqua Vita
Vissen bij De Zuilen
Tijd:
Ronde Nr:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
De Forel
De Forellenvijver van Berlage
Forellenvijver Breukink
Forellenvijver Heioord
Forellenvijver De Kamphoeve
Forellenvijvers Herberg 't Mun
Forellenvijvers De Kool
Forellenvijvers en Restaurant De Berenkuil
Tom's Creek Fishing Adventures
Visboerderij Aqua Vita
Vissen bij De Zuilen
8.30-8.55
1
1-6
7-11
12-17
18-22
23-28
1-22
23-28
9.00-9.25
2
23-28
1-22
23-28
1-6
7-11
12-17
18-22
12.3012.55
9
1-6
7-11
12-17
18-22
23-28
1-22
23-28
13.0013.25
10
23-28
1-22
23-28
1-6
7-11
18-22
9.30-9.55
3
1-6
7-11
12-17
18-22
23-28
1-22
23-28
10.0010.25
4
7-11
12-17
18-22
23-28
1-22
23-28
1-6
13.3013.55
11
1-6
7-11
12-17
18-22
23-28
1-22
23-28
14.0014.25
12
7-11
12-17
18-22
23-28
1-22
23-28
1-6
10.3010.55
5
1-22
23-28
1-6
7-11
12-17
18-22
23-28
14.3014.55
13
1-22
23-28
1-6
7-11
12-17
18-22
23-28
Hoofd controleurs
Pauze controleurs
11.0011.25
6
1-6
7-11
12-17
18-22
23-28
1-22
23-28
11.3011.55
7
12-17
18-22
23-28
1-22
23-28
1-6
7-11
15.0015.25
14
1-6
7-11
12-17
18-22
23-28
1-22
23-28
15.3015.55
15
12-17
18-22
23-28
1-22
23-28
1-6
7-11
12.0012.25
8
23-28
1-6
7-11
12-17
18-22
23-28
1-22
16.0016.25
16
23-28
1-6
7-11
12-17
18-22
23-28
1-22
Plattegrond De Forel
Reglement Finale
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
pagina 11
Deelname geschiedt op eigen risico.
Bij aankomst melden de captains van elk team met de identiteitsbewijzen van hun
finalisten zich bij de wedstrijdcommissie voor de loting.
Elk nummer geeft per sessie aan op welke plaats u gaat vissen. Heeft u bijvoorbeeld
nummer 25, dan is uw visplaats achter nummer 25.
Elke deelnemer dient in het toegewezen vak recht voor uit te vissen.
Gevist wordt met één vliegenhengel, beaast met één kunstvlieg, die uitsluitend
gebonden mag zijn op een enkelvoudige weerhaakloze haak, die maximaal 2,75 cm
groot mag zijn (weerhaak goed dichtgeknepen!!) Het gebruik van toevoegingen, zoals
geurstoffen, is niet toegestaan. Wel toegestaan zijn beetverklikkers en verzwaring via
loodjes.
Het beschikbaar hebben van maximaal vier volledig opgetuigde hengels is toegestaan.
Elke vis dient geschept te worden. Steellengte schepnet max. 1.22m
De deelnemers mogen tijdens de wedstrijd geen enkele hulp van derden aanvaarden.
Wanneer u een vis vangt dient u een seintje te geven aan één van de scheidsrechters.
Deze kan dan toezien op het onthaken e n daarna de vis voor de telling noteren. Er
wordt gevist volgens het “catch en release” principe.
De vis dient in de kop gehaakt te zijn.
Uitleg puntentelling: Voor elke ronde geldt een ronde winnaar. Die krijgt één punt,
de tweede 2 etc. De ranking bepaald het aantal punten. Degene met de minste punten
mag zich winnaar noemen.
Alleen forel telt.
Bij gelijke eindstand geeft de laatste gevangen vis de doorslag. De controleurs moeten
ook het tijdstip van de vangst noteren.
Tijdens het vissen zal er geen alcohol worden genuttigd.
Bij onduidelijkheid en waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk.
Het wedstrijdparcours is afgezet en alleen toegankelijk voor de deelnemende
wedstrijdvissers en de duidelijk herkenbare officials.
Bij overtreding van het reglement volgt diskwalificatie.
Arbitrage : De organisatoren beslissen in geval van klacht of twijfel. Er is geen beroep
mogelijk.