klassieker beurs

Commentaren

Transcriptie

klassieker beurs
VOLVO
KLASSIEKER BEURS
1
3 & 4 september 2005 Veemarkthallen Utrecht Thema: Mexico
FOR LI FE
VOOR ELKE NIEUW VERKOCHTE VOLVO
PLANTEN WIJ EEN BOOM.
VOLVO SPONSORT DE NATIONALE BOOMFEESTDAG
WWW.VOLVOCARS.NL
WELKOM OP DE
VOLVO KLASSIEKERBEURS!
Van mijn bezoek aan de Volvo Klassiekerbeurs 2004 staat mij de aanblik
van de honderden klassieke Volvo’s op het parkeerterrein bij aankomst
nog het meest helder voor ogen. Prachtig!
Nu ben ik zelf een echte liefhebber
van historische Volvo’s, maar het kijken naar zo’n grote verzameling klassiekers van één merk moet voor iedere autoliefhebber een genot zijn. Bij
Volvo Cars Nederland zijn wij er
ongelooflijk trots op dat zo vele mensen ons merk een warm hart toedragen en zelfs van Volvo hun hobby
hebben gemaakt. Op thuisland
Zweden na is er geen land ter wereld
waar het erfgoed van Volvo zó in de
belangstelling staat. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat er onlangs een
onafhankelijk magazine is verschenen
dat zich speciaal richt op de
Nederlandse Volvo liefhebber. Een initiatief dat wij van harte toejuichen.
Zelf zijn wij dagelijks bezig met de
verkoop van de allernieuwste Volvo’s,
maar dat wil niet zeggen dat wij geen
oog hebben voor onze historie. Dat
blijkt ook wel uit de designfilosofie
van Volvo Cars, waarin nog steeds veel
kenmerkende elementen uit het verleden zijn te herkennen. 2006 wordt
wat dat betreft een mooi jaar, want
naast een aantal andere nieuwe
modellen onthullen we in het najaar
de C30: een dynamische, compacte
Volvo met een design dat de fans van
de 1800 ES zeker zal aanspreken!
Rest mij u veel plezier te wensen op
de Volvo Klassiekerbeurs 2005. Ik
hoop van harte dat u geniet van alle
fraaie klassieke Volvo’s, en misschien
wel nèt dat onderdeeltje, oude brochure of dat ene schaalmodel vindt
waar u al jaren naar op zoek was!
Huib de Vries
Manager PR, Sponsoring & Events
Volvo Cars Nederland B.V.
3
VOLVOBEURS
EN MEXICO
Deze relatie zal niet bij iedereen even simpel te vatten
zijn, en ik moet zeggen, bij mij ook niet. Waar komt
dat dan vandaan? Reed de zangeres zonder naam in
een Volvo? Wie dwingt ons opeens in een Olie B.
Bommel “denkraam” waarbij deze samen door 1 deur
moeten? Is het soms een slimme truc om bij de invoering van de kilometerheffing de dans te ontspringen,
een soort nieuwe belastingroute. Of heeft het te
maken met de levensvreugde van Mexicanen en de
invoering daarvan bij ons.
4
Als dit waar is staat ons nog wel wat te
wachten. U herinnert zich vast nog wel
de uitslagen van de marketingsbureaus
in begin jaren negentig. Het imago van
de Volvo-rijder. Weet u het nog?
Huisvader, kids en niet te vergeten, in
de Telegraaf paginabreed weergegeven,
trotse drager van de oerdegelijke
katoenen witte onderbroek. Kortom,
degelijk en saai. Daar heeft de marketing van Volvo haar handen vol aan
gehad. Het heeft geleidt tot de invoering van nieuwe typen, andere naamgeving, nu met S van snel? en V van
veel? en andere marketingstrategieën.
Terwijl Carlsson met zijn 544 al dacht
dat hij rally reed in een SUV, voor
zover je de Katterug zo mag betitelen,
bedachten de marketiers dat met hun
XC90 opnieuw. Kortom, interessante
ontwikkelingen.
Een andere optie kan zijn dat de
bedenkers van dit motto vinden dat
de Volvo zoiets is als de Kever in
Mexico. Welnu, als u er geweest bent,
dan staat u het volgende de doen.
Schilder uw Volvo groen (voor de
loodvrije versie en gasbakken) en geel
voor die met loodvervangers.
Demonteer daarna de rechtervoorstoel en maak een touw vast aan de
rechterdeurgreep (even rustig herlezen en dan snapt u het vast wel). Het
is nu tijd om uw te mengen in de
vrije taxi-wereld. Het straatbeeld
knapt er ogenblikkelijk van op en het
levert ook nog iets op. Zo kan de
hobby eindelijk eens echte revenuen
opbrengen en dat past wel weer bij
onze hollandse handelsgeest. Kortom,
deze snap ik. En, dat handelen past
natuurlijk wel weer bij de beurs.
Tenslotte moeten we allemaal thuis
weer verklaren dat wij vinden dat we
veel geld verdiend hebben door zo
enorm goed onderdelen te hebben
ingekocht, een soort van logica die je
moet uitstralen om het thuis geloofwaardig te maken…
Kortom, genoeg gespot met deze multiculturele linkt. Feit is dat met dit
thema er een flinke swung aan de
beurs gegeven wordt en het uitdraait
op een bijzonder festijn, waarbij het
onder het drinken van Tequilla goed
zaken doen is (voor in ieder geval 1
partij). Ik wens ieder dan ook een
beurs in feeststemming en denk nog
even na over wie de BOB zal zijn op
de terugweg.
Rob Hendriks
activiteitencoordinator V44
Colofon
PROGRAMMA
10:00 – 17:00
17:00
17:30 – 18:30
Zaterdag 3 september
Onderdelenbeurs voor publiek open
Afsluiting beursdag voor standhouders
Happy hour met standhouders
VKB postadres:
Donjonmuur 5, 3991 RN Houten
Fax 084 222 6503 – [email protected]
Voor verdere informatie zie: www.volvobeurs.nl
Organisatie:
10:00 – 17:00
17:00 – 18:00
Zondag 4 september
Onderdelenbeurs voor publiek open
Afbreken onderdelenbeurs voor standhouders, hal schoon opleveren
Jac Roosen [V44], voorzitter
Wiegert Wiertsema [V44], secretaris
Gerrit Eriks [850 club], penningmeester
Willem Veneboer [V240-260], halmeester
Arthur Spaargaren, beursactiviteiten & bewaking
Speciale attracties
• Vanwege het 35-jarig bestaan van de V44 vereniging
hebben we dit jaar een V44 feestplein ingericht in
Mexicaanse stijl.
• Voor kinderen is er de speciale kinderhoek.
Springkussen, schminken en tekenen en kleuren. Zelfs
kun je miniatuur auto's vouwen van papier terwijl je
ouders uitrusten op het Mexicaanse terras of nog even
verder rondsnuffelen.
• Schroom niet om bij de RDW of technische commissie
langs te gaan voor al uw vragen betreffende keuringen en
onderhoud. Ze staan u graag te woord.
• Bij de infostand kunt u afstelbonnen kopen 2 10.
U kunt dan uw auto door een professioneel monteur
laten afstellen.
Christine van der Stoel [V44], kinderhoek
Vragen?
Ga naar de Infostand of spreek één van de organisatoren
aan.
De beurs wordt onder de verantwoordelijkheid
Volvo Klassieker Beurs 2006
Ook volgend jaar staat de Volvo Klassieker Beurs weer op
het evenementenprogramma. Houd onze website in de
gaten voor informatie: www.volvobeurs.nl of e-mail ons op
[email protected]
Sponsor: Volvo Cars Nederland B.V.
Wij wensen u een geslaagde en plezierige beurs toe.
Ontwerp & druk: Van Hoogdalem Offset BV
Lucas van der Wurff [V480], website/beursboekje
Ronald Corbee [V700], administratie
Henny Spruijt [V44], PR
Jan Venema [Katterugclub], beursactiviteiten
Vrijwilligers, waaronder:
Frans en Mia Bonants
Lia Roosen
Toon van de Gevel
Han van den Akker
Rob Hendriks
Koos Henkens
Het scouting-team
van het V44 georganiseerd. www.v44.nl
Oplage 4250 ex.
Postbus 59, 4240 CB Arkel
Het VKB team
Telefoon (0183) 56 88 88
[email protected]
5
DE VOLVO V-44 VERENIGING
De Volvo V-44 vereniging werd op 10 oktober 1970
opgericht. De Koninklijke goedkeuring op de statuten
geeft de vereniging vanaf 17 oktober 1975 rechtspersoonlijkheid. De vereniging is lid van de FEHAC
(Federatie Historische Automobielclubs).
6
Zoals elke club is ook deze klein
begonnen. Bij de oprichting waren er
ongeveer 25 belangstellenden aanwezig, allemaal in het bezit van een
Katterug, oftewel een PV 444, PV
445, PV 544, P 210 (Duet) of een
daarvan afgeleid (eventueel ouder)
type. De naam van de club verwijst
nog naar deze oorspronkelijke typenummers van de automobielen:
‘Volvo’ en ‘44’. Ook oudere typen,
zoals de zescilinders zijkleppers en de
P 1900 waren welkom. Op 11 oktober 1975 werd er op de Algemene
Ledenvergadering te Beesd besloten
ook alle typen Amazone (P 1200,
P120, P 130 en P 220) en P 1800 (P
1800, S, E, ES) toe te laten. Die
beslissing had grote consequenties. De
vereniging nam zeer sterk in omvang
toe: in twee jaar tijd verdriedubbelde
het aantal leden! En inmiddels zijn
ook de typen 140 en 164 tot de club
toegelaten. We tellen momenteel ruim
4000 leden.
De V-44-vereniging heeft een traditie
in het vieren van jubilea. In 1980 werd
het tienjarig bestaan gevierd in Kasteel
Hoensbroek. Daar werd voor de eerste
keer een auto verloot, een PV 444.
Tijdens het 30-jarig bestaan werd deze
traditie doorgezet met het verloten van
opnieuw een Katterug, en dit jaar, ter
viering van het bereiken van de 35ste
verjaardag, werd een Amazone verloot.
De overige leden hebben vanzelfsprekend zelf hun auto aangeschaft.
In de beginjaren van de vereniging
werden alle activiteiten door het
bestuur georganiseerd. Deze hadden
een landelijk karakter. In 1982 is
besloten binnen de Volvo V-44 vereniging regio’s te creëren, teneinde een
aantal activiteiten ‘wat dichter bij huis
te hebben’. De kleinschaligheid van
een regio zorgt bovendien voor een
beter contact tussen de leden, hetgeen
zijn weerslag vindt in de kwaliteit van
de activiteiten. Thans zijn er zeven
regio’s: Noord, Oost, Midden, NoordWest, West, Zuid-West, en Zuid.
Naast de regio-indeling kent de vereniging ook een registerindeling. Elk
register is landelijk georganiseerd en
behartigt de belangen van de leden
met een specifiek type Volvo. In 1994
is het P 1800 Register van start
gegaan, het zes-cilinder zijklepregister
de website (www.v44.nl) in toenemende mate ingezet om leden te
informeren en te ondersteunen.
Op technisch gebied wordt er ook op
allerlei gebied ondersteuning geleverd.
is in 1998 opgericht. En in 2002 zag
het 140 Register het licht. Leden kunnen dus zowel deelnemen aan activiteiten van de algehele club, van de
regio’s en van de registers.
Er is een Volvo Onderdelen Depot
(V.O.D.), gevestigd in het Brabantse
Elshout, waarin nieuwe onderdelen
worden verkocht voor alle, tot de vereniging toegelaten typen Volvo’s.
Wanneer onderdelen niet meer verkrijgbaar laat het V.O.D. deze onderdelen veelal namaken. Daarnaast
beschikt het VOD over een ruilsysteem voor bepaalde onderdelen,
zoals remdelen, startmotoren, dynamo’s en fusee’s. Via de website kunnen onderdelen worden besteld.
Aanvullend beschikt de vereniging
over een Technische Commissie, die
de leden met raad en daad ter zijde
staat. Zij delen hun technische kennis,
Ter informatie en ondersteuning van
de leden zijn er verschillende invalshoeken te vinden. Natuurlijk is er het
Volvo Classic Magazine, een blad van
leden voor leden, dat als een bindmiddel tussen hen allen fungeert. Hierin
vinden we restauratieverslagen, vakantiebelevenissen, technische adviezen,
terwijl vaste rubrieken veelal verzorgd
worden door bestuursleden en stafmedewerkers. Aanvullend hierop wordt
7
beschikken over specifiek gereedschap
en verzorgen taxaties voor de verzekering. Ook de regio’s en registers helpen mee de auto’s op de weg te houden, door middel van het organiseren
van sleuteldagen, afsteldagen en
excursies naar technische bedrijven.
Maar het is niet alles techniek wat de
klok slaat. Er is ook veel ruimte voor
andere activiteiten. Want rijden met de
auto’s staat nu eenmaal centraal.
Landelijk worden er een aantal belang-
8
rijke bijeenkomsten georganiseerd.
Bijvoorbeeld de Nieuwjaarsreceptie of
de Algemene Ledenvergadering, maar
ook de jaarlijkse Nachtrit, de Elandrun
op het circuit van Lelystad of het
Landelijke Kampeerweekend rond
Hemelvaart. Ook deze Volvo Klassieker
Beurs, waarop u zich nu bevindt, wordt
mede door het landelijke bestuur georganiseerd. De regio’s en registers leveren eveneens een bijdrage. Zij organiseren (puzzel)ritten in allerlei moeilijkheidsgraden, maar ook lokale kampeerweekenden, praatavonden en onderdeelmarkten. En soms worden complete hotels in het buitenland afgehuurd
om een groep enthousiaste rijders tijdens een meerdaagse rit te herbergen.
Daarnaast worden er ook grote tochten gereden. Ooit zijn we begonnen
met reizen naar Zweden (om onze
wortels te (be)zoeken), en deze vinden nog steeds plaats, maar men wilde
meer. Inmiddels hebben leden van
onze club alle windstreken al bezocht.
Het begon met een rit naar de
Noordkaap, terwijl men de volgende
keer een retourtje Moskou deed. De
zuidelijke route voerde naar de
Marokkaanse Sahara, en tijdens dit
jubileumjaar heeft men de westelijke
route gekozen. De Route 66 in
Amerika werd afgelopen weken door
een kleine 100 equipes gereden.
Steeds met meereizende technische
ondersteuning! Ook andere tochten
zijn inmiddels beroemd binnen de
club, zoals de Pyreneeënrit, een rit
door de Dolomieten, Ardennenritten
etc. Wie weet wat de toekomst ons
nog te bieden zal hebben?
Er is dus voor ieder wat wils te vinden: uiteenlopend van ritten van 30
km rond de kerk op een zondag aan
de ene kant tot zelfs meerweekse
tochten van 4000 km of meer.
En dit jaar vieren we dus ons 35-jarig
bestaan. Een goed moment om ons te
herinneren aan het feit dat we lid zijn
van een levendige vereniging die, naar
analogie van het Latijnse woord Volvo
‘ik rol’, er naar streeft om zoveel mogelijk klassieke Volvo’s in een zo goed
mogelijke staat blijvend te laten rollen!
Peter Devilee
Secretariaat V44 vereniging
A.J. Vaanhold, Sint Annastraat 352
6525 ZJ Nijmegen, (024) 355 82 87
[email protected], www.v44.nl
DE BEURS ALS
ONTMOETINGSPLAATS
In het dagelijks leven is hij onderwijzer, maar hij komt wél uit een handelaarsfamilie. Op de beurs leeft hij dit
gevoel elk jaar met plezier uit. Als
standhouder doet hij al jaren mee en
vind het erg leuk om de mensen
onderdelen te verkopen maar ook om
handigheidjes uit te wisselen.
Bovendien heeft hij het geluk dat hij
een oude monteur in de leeftijd van
72 jaar kent die in zijn leven al menige Volvo heeft gerepareerd. Deze man
heeft hem geholpen om een Duet
helemaal uit elkaar te halen en ook
weer te assembleren. In 1973 kocht
hij zijn eerste Volvo die hij in 1975
weer verkocht. Zo’n eerste auto veroorzaakt, net als een eerste liefde, een
grote binding. Groot was daarom het
enthousiasme toen de auto na 32 jaar
ineens weer opdook in de autoaanbiedingen op het internet. Naast het handelaarsbloed zit ook het Volvo virus in
de familie; in de zeventiger jaren
reden zelfs vier van zijn vijf broers
Volvo!
Het is weer bijna zover. De één heeft al een lijstje
klaarliggen met onderdelen die ‘ie móet hebben, de
ander heeft alle verkoopwaar al voor in de garage liggen. Handelaars en verzamelaars ontmoeten elkaar in
het eerste weekend van september, op de Volvo
Klassieker Beurs 2005. Enkele standhouders vertellen
hoe en waarom zij er ook dit jaar weer bij zijn.
De beurs ervaart hij altijd als een
grote en vooral ook gezellige happening. Het begint al met de voorbereiding. Uit een enorme hoeveelheid
onderdelen moet hij een slimme
keuze maken om alles met twee auto’s en aanhangers te vervoeren. Op
vrijdag gaan eerst de kratten mee en
op zaterdag de materialen die wat
sneller te laden zijn, zoals deuren
(waar hij er nog een slordige 250 van
heeft staan). Hij kon eens een partij
onderdelen kopen van iemand die
vanwege rugklachten met het sleutelen moest stoppen. Hij had twee kramen gehuurd. Op die dag kwam ook
één van zijn broers langs als beursbezoeker. De verkoop ging echter zo
hard, dat zijn broer moest bijspringen
en niet meer aan zijn geplande beurs-
9
bezoek toekwam. Op de zaterdag is
de handel goed en ’s avonds wordt er
gezellig gegeten. Voor de rit naar huis
is het altijd even gokken wat er mee
moet, zodat op zondag de rest in één
keer mee kan.
Op zondag is het dan weer vroeg op
en naar de beurs. Als standhouder
loop je natuurlijk ook je ronde op de
beurs en op een goed moment kwam
hij een achterklep tegen van een
Amazon Combi. De vraagprijs was
150 gulden en na een beetje onderhandelen kreeg hij hem voor 140 gulden mee. De achterklep werd onder
de marktkraam gelegd met de bedoe-
10
ling om ‘m weer mee naar huis te
nemen. Hij werd echter opgemerkt
door een bezoeker die juist op zoek
was naar zo’n klep. Jan had geen
behoefte om de klep te verkopen. De
klant drong echter aan en verliet 250
gulden armer maar een achterklep rijker de stand. Met die klep kwam hij
langs de stand waar de klep eerder op
die dag gekocht was. “Hé,” riep de
standhouder, “Hoe kom jij aan die
klep?” “Die heb ik even verderop
gekocht.” “En wat heb je ervoor
betaald?” “250 gulden!” Die standhouder kwam daarop verhaal halen. “Wat
heb je nu gedaan?” “Tja, hij wou die
klep graag hebben en ik wou hem
eigenlijk niet kwijt, het was niet mijn
bedoeling om te verkopen. Dus heb ik
maar een flinke prijs gevraagd!”
Naderhand hebben ze er samen smakelijk om moeten lachen!
PRIJSPSYCHOLOGIE
Een andere standhouder vertelt dat
het is soms best wel onbegrijpelijk is
hoe dingen lopen. Hij had een koppel
uit Zweden ontmoet, die weer teruggingen en een Duett te koop aanboden. Omdat er nogal haast bij was,
was de gevraagde verkoopprijs best
laag. De beurs kwam in zicht, dus
werd de Duett hier aangeboden. Ook
nu was de vraagprijs laag gehouden,
de auto was tenslotte ook voor weinig
gekocht. Hij heeft de hele zaterdag
staan schitteren, maar het enige wat
de standhouder te horen kreeg was
dat die auto toch wel heel erg goedkoop was… Tja, de zondag brak aan
en hij besloot toen maar om de prijs
“marktconform”te maken. Hij was
binnen het uur verkocht!
EEN ZEER MOOIE AUTO MET
WEINIG KILOMETERS
Tja, dat zeggen ze normaal allemaal.
Maar deze keer was het ook echt zo.
Het leukste was nog dat niemand van
de potentiële kopers hieraan twijfelde.
De wagen was namelijk een in goede
staat verkerende begrafeniswagen,
geïmporteerd uit Zweden. De
gesprekken met de mannelijke geïnteresseerden kopers waren erg leuk. Er
werd druk gefantaseerd over de mogelijkheden die deze wagen bood. Het
zou een mooie camper kunnen worden en ook surfplanken kunnen er
prima mee vervoerd worden… Helaas
echter bleef het echte kopen steeds
uit. Steeds bleek dat de vrouwelijke
wederhelft het toch niet zag zitten
om in een lijkwagen te gaan rondrijden.
PARTIJ-VERKOOP
Hij is een trouwe standhouder op de
beurs. De laatste jaren ziet hij de kwaliteit van de spullen toenemen.
Vroeger had hij wel eens een partij
oude fronten meegenomen en
deze partij. Na wat onderhandelen
kwam er een prijs uit die al gelijk was
aan het totaal bedrag wat aan de
Hagenees was betaald! Enkele weken
later belde de Hagenees hem. In de
verkochte partij zat een front, dat hij
OOK EEN STAND?
U kunt, als particulier, op de Volvo Klassieker Beurs zelf
onderdelen verkopen in een kraam of vanuit de kofferbak van een Volvo-personenauto. Ook kunt u uw eigen
klassieker te koop aanbieden. Kijk voor alle informatie
over de Volvo Klassieker Beurs op de internetsite
www.volvobeurs.nl.
nu eigenlijk nodig had voor een
restauratie… dat front was er gelukkig
nog en is zonder kosten terugverhuisd
naar Den Haag.
CREDIT CARDS EN PINNEN
IS NIET KLASSIEK
behoorlijk gebruikte banden. Al met
al materiaal waarvan je je afvraagt of
je het nou naar de stort moet brengen
of naar de beurs. Tot zijn grote verbazing werd er dan nog heel veel verkocht. De mensen staken blijkbaar
nog veel tijd in het opknappen van dit
spul. Tegenwoordig groeit echter het
bewustzijn dat je beter iets kunt
kopen wat wat minder bewerkelijk is.
Op een keer stond hij naast iemand
uit Den Haag. Deze man was klein
behuisd en vertrouwde zijn buurman
toe dat hij echt alles kwijt moest op
deze beurs. Onze standhouder heeft
toen in één keer de stand overgekocht
en de Hagenees was los. Even later
liep er een Belg langs die sterk geïnteresseerd was in een onderdeel van
De beursorganisatie probeert ervoor
te zorgen dat tijdens de beurs gepind
kan worden. Helaas is dit niet altijd
succesvol. We hebben het een keer
zonder pinautomaat moeten stellen
en ook is het wel eens gebeurd dat de
automaat leeg was. Dat betekent dat
de handel goed is. Maar voor standhouders is het lastig. Zij hebben soms
onderdelen ‘op de pof’ moeten verkopen. Zelfs soms voor bedragen van
over de honderd euro. Gelukkig hebben de kopers de bedragen achteraf
netjes gestort. Maar om deze zaken te
voorkomen vragen we u met klem op
genoeg contanten mee te nemen naar
de beurs.
Namens de VKB organisatie
Wiegert Wiertsema,
Secretaris Volvo Klassieker Beurs
11
… Ì>ÀˆiÛi˜Ê«iÀÊ䣇䣇Óääx
Û>˜>
vÊ`i
ÊÎi
…œL
Lއ>
Õ̜
Îä¯I
ŽœÀÌ
ˆ˜}Ê
œ«Ê>
Ž>Ã
i
ÈiŽ
iÀÃt
8JKWFS[FLFSFOV
WFMF NPPJF LJMPNFUFST
6XLPTUCBSFCF[JU
0O[FHVOTUJHFWPPSXBBSEFO
ÃÊÌÀœÌÃiÊiˆ}i˜>>ÀÊÛ>˜Êii˜Ê՘ˆiŽiÊi˜ÊvÀ>>ˆiʎ>ÃÈiŽiÀÊLi˜ÌÊÕÊâՈ‡
˜ˆ}ʜ«ÊÕÜÊLiâˆÌ° 1Ê}i˜ˆiÌÊiÀÛ>˜]Ê«œiÌÃÌʅi“ÊâœÀ}ÛՏ`ˆ}Êi˜ âœÀ}Ì
iÀۜœÀÊ`>ÌʅˆÊiÀÊ>Ìˆ`Ê}>˜âi˜`ÊLˆÃÌ>>Ì°Ê1ˆÌiÀ>>À`ʓœiÌ
ÕÜÊ Ž>ÃÈiŽiÀÊ ÌiV…˜ˆÃV…Ê ˆ˜Ê œÀˆ}ˆ˜iiÊ ÃÌ>>ÌÊ LˆÛi˜°
>>ÀÊ>ÃʅiÌÊiÛi˜ÊŽ>˜Ê܈ÌÊÕÊâœÛiiÊ“œ}iˆŽÊ>V…ÌiÀʅiÌ
ÃÌÕÕÀʎÀՈ«i˜°Ê-œ“ÃÊii˜ÊŽiˆ˜ÊLœŽiʜ“]Ê`iÊ>˜`iÀiʎiiÀ
ÌÜiiÊÜiŽi˜Ê>˜}ʜ«ÊÛ>Ž>˜Ìˆiʘ>>ÀÊ<Ո`ÊÀ>˜ŽÀˆŽ°Ê7ˆÊÛ>˜
`iÊ"ʏ>ÃÈiŽiÀÛiÀâiŽiÀˆ˜}ÊØ>««i˜Ê`>Ì°Ê>>Àœ“ÊLˆi`i˜
܈ÊÕʜœŽÊ`iʓiiÃÌÊÛiiâˆ`ˆ}iÊi˜ÊLiÌÀœÕÜL>ÀiÊ`iŽŽˆ˜}Ê`ˆi
iÀÊۜœÀÊÕÊLiÃÌ>>Ì° ii“>>Ê>v}iÃÌi“`ʜ«ÊÕÜʈ˜`ˆÛˆ`Õii
ÈÌÕ>̈i°ÊiÊ"ʏ>ÃÈiŽiÀÛiÀâiŽiÀˆ˜}ÊLˆi`ÌÊÕʘ>>ÃÌÊՈÌ✘`iÀ‡
ˆŽÊ}œi`iÊi˜ÊÛiiâˆ`ˆ}iÊ}>À>˜ÌˆiÃÊii˜ÊâiiÀʏ>}iÊ«Ài“ˆi°ÊÊ<œÊŽÕ˜Ì
Õʘ}ÊâœÀ}iœâiÀÊ}i˜ˆiÌi˜ÊÛ>˜ÊÛiiʓœœˆiʎˆœ“iÌiÀÃo
>>ÃÌÊ `iÊ Lˆâœ˜`iÀÊ >}iÊ «Ài“ˆiÊ ŽÕ˜ÌÊ ÕÊ LˆÊ `iÊ ˆœÊ >ÃÈiŽiÀ
6iÀâiŽiÀˆ˜}Ê œœŽÊ `iÊ >Ìˆ`Ê ÌiÀÕ}Ê }>À>˜ÌˆiÊ ˆ˜Ê Lˆ˜˜i˜Ê i˜Ê LՈÌi˜‡
>˜`ÊLˆÊ«iV…Êœvʜ˜}iÛ>Êœ˜`iÀÜi}ÊÀi}ii˜°ÊÊ >ÌÕÕÀˆŽ
Lˆi`ÌÊ `iÊ "‡Ž>ÃÈiŽiÀÊ ÛiÀâiŽiÀˆ˜}Ê ˜œ}Ê Ì>Ê Û>˜Ê >˜`iÀi
ÃÌiÀŽiÊۜœÀ`ii˜Æ
U ii˜ÊiiÀÃÌiÊ>Õ̜ÊÛiÀ«ˆV…Ì]Ê`>}iˆŽÃÊ}iLÀՈŽÊ̜i}iÃÌ>>˜
U Óä°äääʎ“Ê«iÀʍ>>ÀʓiÌʓ>Ý°ÊÇx¯Ê˜œ‡V>ˆ“ÊŽœÀ̈˜}
U 1ˆÌÃÌiŽi˜`iÊۜœÀÜ>>À`i˜Êۜ}i˜ÃÊ`iÊ
ÊÜi˜Ãi˜
U ii˜Ê“>݈“>iÊÌ>Ý>̈iÜ>>À`i˜
UÊ 6>ÃÌiÉVÕLÊÌ>Ý>̈iÊVœ˜vœÀ“Ê>ÀÌ°ÊÓÇxÊ76
U iiÀ`iÀiʅœLLއ>Õ̜½Ãʜ«Êjj˜Ê«œˆÃ
UÊÊ6iÀâiŽiÀi˜ÊÛ>˜ÊŽ>ÃÈiŽiÊ>Õ̜½ÃÊÛ>˜Ê£äʍ>>ÀÊi˜ÊœÕ`iÀ°
iÊœvʓ>ˆÊۜœÀÊii˜ÊØiiÊ«Ài“ˆiÛiÀ}iˆŽˆ˜}ʜvÊ`iÊ}À>̈ÃÊLÀœV…ÕÀiʼÕ̜…œLLވÃÌi˜Ê܈âiÀʜ«ÊÜi}½
äÎÈ x{n Çä Çn É Ž>ÃÈiŽJ}ˆœ‡>`ۈiÃ}Àœi«°˜
7ʈ˜V°ÊÕÀœ«>Ê`iŽŽˆ˜}
ÊÀˆÃŽÊ­7³>Μ®Ê
iˆ}i˜ÊÀˆÃˆVœÊ% ÓÓx]‡Ê
12
Çxääʎ“
̜ÌÊÊ£™ÇÈ
̜ÌÊÊ£™nÈ
̜ÌÊÊ£™™ä
̜ÌÊÊ£™™{
% xÓ]xä
% Ç£]xä
% £äÓ]xä
œ«Ê>>˜ÛÀ>>}
“>Ý°ÊÇxääʎ“
% xÓ]xäʳʣ]ää¯II
% Ç£]xäʳʣ]Çx¯II
% £äÓ]xä ³ÊÓ]£x¯II
œ«Ê>>˜ÛÀ>>}
7³ˆ˜ˆ>Μ
iˆ}i˜ÊÀˆÃˆVœÊ% £{ä]‡Ê
“>Ý°ÊÇxääʎ“
% xÓ]xäʳÊä]Çx¯II
% Ç£]xäʳʣ]Îä¯II
% £äÓ]xä ³Ê£]xä¯II
œ«Ê>>˜ÛÀ>>}
… ÇxääÊÊ/"/Ê8ÊÓä°äääÊÊ*,Ê,Ê6,Ê ,Ê/Ê8/,Ê1 -/Ê/,Ê
… *Ài“ˆi܈âˆ}ˆ˜}i˜Êi˜Ê>Õ̜>VVi«Ì>̈iʜ˜`iÀÊۜœÀLi…œÕ`ʅ *Ài“ˆiÃÊ}i`i˜ÊۜœÀÊ«iÀܘi˜>Õ̜½Ãʈ˜VÕÈivÊÕÀœ«>Ê`iŽŽˆ˜}Ê
… *Ài“ˆiÃÊiÝVÕÈivÊ«œˆÃŽœÃÌi˜Êi˜Ê>ÃÃÕÀ>˜ÌˆiLi>Ã̈˜}ÊIÊÛÀ>>}ʘ>>Àʜ˜âiÊۜœÀÜ>>À`i˜
ˆŽÊœœŽÊœ«ÊÜÜÜ°Ž>ÃÈiŽiÀÛiÀâiŽiÀˆ˜}°˜
IIÊ«iÀVi˜Ì>}iÊÛ>˜Ê`iÊÌ>Ý>̈iÜ>>À`i
œÕ܍>>ÀÊ>Õ̜
KATTERUGCLUB
De Katterugclub is een landelijk opererende vereniging voor en door bezitters/rijders en –rijdsters van de Volvotypen PV 444, PV 445, PV 544 en de
P210. Het laatstgenoemde type zou
men met een moderne term een ‘estate’ kunnen noemen, want het is de
bestelwagenuitvoering van de 'personvagn', de personenauto. Op het woord
personvagn gaat ook de aanduiding
PV terug. Tegenwoordig rijden er niet
alleen liefhebbers in, maar worden ze
ook als “dagelijks” vervoermiddel
gebruikt. Ze worden nog op alle fronten ingezet, zelfs gedurende diverse
“wereld -ritten”, en daar worden de
544 en de 210 beslist niet gespaard!
Als club zijn wij middelgroot in leden
en zeer actief. Toertochten, samenzijn
en gezelligheid, technische avonden
en dagen met adviezen. Ook met het
clubblad dat vier of vijf keer per jaar
verschijnt, en het bemensen van onze
stand op de diverse beurzen zijn leden
met veel plezier bezig. Er is dan ook
veel persoonlijke contact onderling.
Soms om in klein verband een stukje
te rijden, soms om samen een technisch probleem aan te pakken. Lid
zijn van deze club is niet alleen zinvol
Toen de Katterugclub in 1981 werd opgericht, kon men
niet vermoeden dat wij bijna 25 jaar later nog zo
springlevend zouden zijn. Uiteraard was de doelstelling om de PV 444, 544, 445, en 210 zo lang mogelijk
te koesteren, maar dat de Katterug een cultstatus of
tijdsicoon zou worden, die zoveel mensen zo lang
zoveel plezier zou verschaffen, daar had men toen in
het hoge noorden geen rekening mee gehouden.
voor de katterugbezitter of –bezitster,
maar ook voor diegenen, die een katterug willen aanschaffen. Binnen de
vereniging is zoveel expertise aanwezig, dat het onverstandig is daar geen
gebruik van te maken. Wij hopen, dat
ook u een bezoek zult brengen aan
onze stand, om enkele auto`s van onze
leden te bewonderen en dat u er net
als wij veel plezier aan zult beleven.
13
De Katterugclub, Wim van Minkelen
Talingsingel 40, 6883 CW Velp
(026) 363 85 50
www.Katterugclub.nl
[email protected]
VOLVO 850 CLUB NEDERLAND
Je kent het wel… je ziet een auto en denkt: “Goh, wat
zou ik daar graag in willen rijden”. Uiteraard heb je
geen cent te makken en loop je kwijlend verder naar
de bushalte, jezelf in gedachte achter het stuur van de
auto plaatsend. Veel Volvorijders kunnen zich daar
wel in vinden is intussen wel gebleken. Een paar jaar
later zijn de prijzen van de auto’s wat gezakt, zit je
wat beter in de centjes en denk je, “ach, waarom ook
niet” en voor je het weet zit je voor een proefrit in je
eerste Volvo. Niet met alle gewenste opties, maar dat
komt vanzelf nog wel.
Kijkend op het Internet vindt je meer
mensen die dezelfde gevoelens delen.
14
Via een advertentie op marktplaats
kom je op een clubsite, althans, de site
van een club in oprichting. Na wat
aarzelen besluit je voor jezelf om toch
maar eens wat meer informatie aan te
vragen.
LID VAN DE VOLVO 850 CLUB NEDERLAND
Na de eerste meeting ben je verkocht!
Een gezellige dag met allemaal lotgenoten die breeduit over hun “Roffel”
praten alsof ze ieder schroefje bij
naam kennen. Ja, uiteraard zijn er
mensen die dat echt kunnen, maar op
de keper beschouwd roepen we allemaal maar wat, nietwaar? Langzaam
maar zeker leer je mensen kennen, zo
ook hun waarde en eigenschappen.
Een vriendenkring is geboren. Het
begint met wat onderhoudsproblemen
aan je auto, dan wat aanpassingen en
verbeteringen, een beetje schadeherstel en tot slot wat tuning. Er komt
een punt dat je de aangeleerde informatie weer door gaat geven aan nieuwe kennissen. Zij putten uit de door
jou verworven informatie en bronnen
en al snel wordt ook jouw waarde
door anderen geschat. Je probeert je
informatie aan een breed publiek tentoon te stellen en besluit een website
te maken voor je eigen perikelen en
soms voor die van een ander.
Op het Internet veroudert informatie
al snel. Wat je vandaag leest is morgen
onvindbaar. Een informatieve site bijhouden over het merk waar je voor
gaat is dan ook een hele uitdaging. Er
gaat ook een hoop tijd in zitten! Als
de webmaster inziet dat er teveel tijd
in gaat zitten neemt een andere generatie het over.
WEBMASTER VOLVO 850 CLUB NEDERLAND
Al snel groeit het bouwen van een
hobby site uit tot een heus project, in
enkele maanden sprokkel je zoveel
informatie bijeen dat het overzicht
totaal zoek raakt. Snel een nieuwe
indeling aan de site geven is een must.
Het ledental groeit gestaag en ook
niet-leden vinden de informatie. Een
login voorkomt dat de vergaarde
informatie aan derden wordt verspreid en zorgt er tevens voor dat nog
veel meer leden zich aanmelden.
Allen liefhebbers, getuige de vele
reacties in het gastenboek en op andere sites!
Bij zo’n grote groep liefhebbers horen
natuurlijk ook de nodige evenementen. Sleuteldagen in de werkplaats van
de dealer, toertochten, behendigheidsdag op het circuit samen met enkele
andere clubs, poetsdagen, barbecues
en wat al niet worden gehouden om
maar zo vaak mogelijk met elkaar
samen te komen om over de auto’s te
babbelen. En om er iets aan te veranderen natuurlijk! Na iedere meeting is
er wel iets aan de auto veranderd. Al
is er maar een afvoertje schoongemaakt, het gevoel is beter als voorheen.
Helaas gaat het soms ook mis, een
schade bij het parkeren of soms zelfs
een forse totaalschade. Het leed ver-
deelt zich over alle leden, iedereen
deelt mee in de pijn. De auto is niet
meer te redden, maar hun bijstand
maakt dat er al snel een goede
“Als vanouds gaan we met goede moed
proberen om nog meer mensen enthousiast te
maken over het reilen en zeilen in onze Club.”
restwaarde en soms zelfs een nieuwe
auto onder een zeiltje vandaan komt.
Zodat iedereen weer met een goed
gevoel op de volgende meeting
tevoorschijn komt.
Helaas komt het niet voor iedereen
goed. Ondanks de goede zorgen zijn er
mensen door schade gedwongen om te
stoppen als clublid. Met pijn in het
hart wordt afscheid genomen, maar
nooit helemaal. Als donateur wordt er
15
een kleine bijdrage gedaan en vier keer
in het jaar valt het clubblad in de bus,
boordevol allerlei nieuwtjes en informatie over de meetings. In kleur, het is
alsof je overal aanwezig bent geweest.
Omdat de ledentallen groeien gaat de
administratie de computer in. Voor je
het weet ben je secretaris en zijn de
vrienden van weleer voorzitter of
Commissie lid van één van de diverse
onderdelen. En zo hoort het ook als
echte liefhebbers! Naast elkaar en met
elkaar.
Ook dit jaar staat de Volvo 850 Club
Nederland op de Volvo Klassieker
Beurs. Als vanouds gaan we met
goede moed proberen om nog meer
mensen enthousiast te maken over het
reilen en zeilen in onze Club.
Uiteraard wordt er op de stand veel
informatie uitgewisseld over de meetings. Nu de club vijf jaar bestaat is er
voldoende stof om te bespreken.
Voor wie geen 850 of x70 Classic
rijdt maar er gewoonweg nog van
droomt is natuurlijk vrij om onze
stand te bezichtigen, wat te drinken of
één van de aangeboden clubartikelen
aan te schaffen. Onze clubbladen zijn
uiteraard aanwezig, zodat ook u kunt
ervaren hoe het is om lid te zijn van
een club met bijna 450 liefhebbers
die dag en nacht met een antwoord
klaarstaan voor hun medeleden. En
voor wie nog kwijlend rondloopt, er is
op onze stand uiteraard de gelegenheid om eens echt in zo’n oerdegelijke Volvo te gaan zitten!
Hierbij wens ik u allen een gezellige
en leerzame VKB toe,
Met vriendelijke groet,
Daan Witjes
Secretaris Volvo 850 Club Nederland
p/a Berberislaan 173
7101 ZV Winterswijk
06 555 63 437
[email protected],
www.volvo850club.nl
Vlotlaan 124
2681 TV MONSTER
VOLVO 700 VERENIGING
De 700-serie werd begin jaren ’90
vervangen door de 900-serie. Daarmee
vond een modernisering plaats qua
uiterlijk en qua techniek. De V6
motor kwam te vervallen en snelle 2.5
en 3.0 liter zescilinder lijnmotoren
namen de plaats in. De onverwoestbare 2.0 en 2.3 liter benzinemotoren
bleven, al dan niet met turbo. Injectie
werd daarbij standaard. In 1997 kwam
de laatste wijziging: de S90 en V90.
Voor de laatste maal werden de
achterwiel aangedreven Volvo’s opgewaardeerd. Helaas werd in 1998 de
laatste achterwielaandrijver geproduceerd. In totaal zijn er zo’n 1.250.000
exemplaren van de 700/900’s geproduceerd. Veel te weinig dus eigenlijk.
In 1982 zag de Volvo 760 het daglicht. Niemand kon
toen vermoeden dat dit de laatste volledig nieuwe
achterwiel aangedreven Volvo zou zijn. De 760 werd in
de loop der tijd aangevuld met de estate en de 740
sedan en estate. In 1986 liet Volvo in Italië door
Bertone de coupé ontwikkelen: de exclusieve 780
waarvan slechts 8.518 exemplaren zijn gebouwd. Een
Italiaanse schoonheid met een Zweeds hart dus.
COMFORTABELE BETROUWBAARHEID
De 760 werd door Volvo op de markt
gebracht om de concurrentie aan te
gaan met de top van de automobielmarkt. Ruimte, comfort en betrouwbaarheid staan daarom voorop. De
veiligheid is spreekwoordelijk. Dit kan
men ook merken als men in een 740,
940 of 960 rijdt. De auto’s zijn ruim,
alle luxe is mogelijk, ze rijden heel
gemakkelijk, zijn snel als het moet en
de stoelen zijn absoluut geweldig. De
estate is beroemd om het enorme
laadvermogen. Hoge kilometerstanden
zijn met deze auto’s geen bezwaar.
Met goed onderhoud zijn vele honderdduizenden kilometers haalbaar.
De achterwielaandrijving zorgt voor
een goed en veilig weggedrag. Niet zo
verwonderlijk dus dat de bezitters
vaak echte liefhebbers zijn geworden.
1996: EEN VERENIGING
In 1996 werd door een klein groepje
enthousiastelingen de Volvo 700
Vereniging opgericht. Dé vereniging
voor alle liefhebbers van de Volvo
700-, 900- en S90/V90-serie. De
doelstelling van de vereniging was en
is om informatie uit te wisselen en
om zo onze vierkante dames rijdend
te houden. Gezelligheid is daarbij zeer
belangrijk. Iedereen die in het bezit is
van één van de volgende typen Volvo
kan lid worden: 740, 760, 780, 940,
960, S90 of V90.
17
gemaakt van professioneel gereedschap van het bedrijf. Ook kan een
beroep worden gedaan op de technische kennis van deze specialisten.
Deze sleuteldagen zijn overigens ook
zeer gezellige bijeenkomsten!
Aangezien de vereniging tientallen
leden heeft met een 780, is ook de
technische kennis over deze bijzondere auto binnen onze vereniging groot.
In de afgelopen jaren is de vereniging
gegroeid van een handvol fanatiekelingen tot een groep van 400 leden. Dus
nam ook het aantal activiteiten sterk
toe. Vrijwel maandelijks is er een activiteit. Deze activiteiten variëren van
toerritten, sleuteldagen, technische
middagen, poetsdagen tot buitenlandse reizen. De activiteiten zijn verdeeld
over de verschillende regio’s in
Nederland. In 2006 bestaat de vereniging 10 jaar. Dat zullen we vieren
door extra activiteiten te organiseren.
De lustrumcommissie is druk bezig
om van 2006 voor de leden een
onvergetelijk jaar te maken!
TECHNISCHE KENNIS
18
Met 400 leden én de ondersteuning
van gerenommeerde Volvo-specialisten beschikt de vereniging over veel
technische kennis. De kennis wordt
via de website en het forum op de
website verzameld en vastgelegd.
Deze informatie is voor de leden dus
continu beschikbaar.
Aangezien de Volvo’s toch steeds
ouder worden, zijn sleutelen en
onderhoud belangrijk om de auto’s op
de weg te houden. De Volvo 700 vereniging heeft in 2005 op vier plaatsen
bij Volvo-specialisten verspreid over
het land sleuteldagen gehouden.
Daarbij kan meestal gebruik worden
HET LIDMAATSCHAP
Elk lid van de Volvo 700 Vereniging
ontvangt vier maal per jaar het clubblad “Factor 700”. Tevens heeft elk lid
toegang tot de volledige website met
onder andere veel technische informatie over de auto’s. Deelname aan alle
activiteiten is in principe gratis. Elk lid
heeft recht op kortingen bij een aantal
specialisten en een aantal officiële
Volvo-dealers. De kortingen kunnen
oplopen tot 25%.
Het lidmaatschap kost in 2006
€ 38,00 voor het volledige jaar. Daar
komt € 12,50 inschrijfgeld bij. Meer
informatie vindt u op onze website:
www.volvo700vereniging.nl of loop
even langs op onze stand.
Volvo 700 Vereniging
Postbus 195
3950 AD MAARN
Tel.: (0343) 444 932
E-mail: [email protected]
www.volvo700vereniging.nl
ASSEMBLAGE VAN
VOLVO’S IN HET BUITENLAND
Over deze assemblage in Nederland
van ongeveer 2000 Katterug-modellen
(totale verkoop hier in die periode
3500 stuks) is gelukkig met enkele
artikelen, in verschillende tijdschriften, clubmagazines toch wel een
beeld gegeven. Maar ook doordat er
zo weinig over bekend was, heb ik
ook door toevallige omstandigheden
een aantal mensen ontmoet, die uit
deze periode herinneringen hadden,
dan wel is gesproken met andere personen die daadwerkelijk in die tijd aan
deze auto’s hadden mogen werken of
binnen dat bedrijf werkzaam waren.
Natuurlijk blijven er nog genoeg
onduidelijkheden over, maar wellicht
komt er nog wel weer reactie op dit
artikel.
In deze periode (1954 t/m 1963) was
er productie van 5 verschillende typen
Volvo-personenwagens, de PV444
(Katterug, later na 1958 als PV544),
de PV445 (Duett, later na 1961 als
P210) de P1200 (Amazon, later als
P120 en P130 uitvoering), de P220
(Amazon kombi) en de P1800. In de
oude fabriek in het Zweedse
Göteburg, Hisingen, wijk Lundby
genaamd, werden hier in eerste
instantie alleen de Katteruggen en
vrachtwagens geassembleerd. Het
begin van de koets (het chassis)werd
al vanaf 1947 (de PV444) in
Olofström (carrosseriefabriek) gefabriceerd en getransporteerd per vrachtwagen, dan wel per trein naar
Götenburg. Deze partijen chassisdelen
TYPEAANDUIDING: CODE 9
Bij weinig mensen zal bekend zijn dat al in de jaren
1954 t/m 1963 in Nederland assemblage was van
Volvo’s, voornamelijk van de types PV444 en PV544.
Helaas weten de meeste Volvo-rijders ook niet waar
hun auto gemaakt is of in welke fabriek. Toch is dit met
coderingen in de typeaanduiding of het chassisnummer van elke Volvo aangegeven. Aan het eind van dit
artikel zal daarop nog duidelijker worden ingegaan.
kwamen dan in kratten per schip, danwel per vrachtauto naar Nederland.
Na het gereedkomen van het eerste
deel van de nieuwe fabriek in 1961,
kwam de productie van de Amazon
geheel in deze nieuwe fabriek,
Torslanda terecht. De Katterug productie en de vrachtwagens bleef echter in de oude fabriek, Hisingen.
Voor de Duett-modellen lag de
assemblage in Söderhamm (ZuidZweden), maar na de gereedkoming
van de nieuwe fabriek (v.a. 1963)
alleen in Torslanda.
WAAROM ASSEMBLAGE IN NEDERLAND?
Zeker na de doorontwikkeling van
PV444 naar PV544 steeg het verkoopaantal redelijk snel.
De capaciteit van het aantal te produceren auto’s in de fabriek te Hisingen
werd ook alras waarschijnlijk te groot.
Daarom en omdat een auto in delen
te exporteren goedkoper zou zijn dan
als totaal, is men dit in Nederland
gaan doen. Later was dit belastingvoordeel kennelijk weer tenietgedaan,
want het werd niet meer als belangrijkste reden aangegeven.
19
WAAR IN NEDERLAND?
Als eerste bij het bedrijf Coenen in
Utrecht met als adres Leidseveer
(dichtbij Utrecht CS). Wellicht gelijktijdig in Bunschoten bij Polynorm
(opgericht in 1948 voor het maken
van prefab woningen), na 1958 bij
S.I.V.A.(Antwerpen), danwel bij
Alsemberg te Brussel in België en
later na de modelwisseling van PV444
naar PV 544 na 1 juli 1960 bij de rijtuigenfabriek Beijnes (opgericht
1838) te Beverwijk. Ook wordt er nog
gesproken over fa. H. Mulder & zn. te
Boskoop, die gespecialiseerd waren in
Volvo bedrijfswagens, maar ook v.a.
1957 (na Polynorm) ook personenwagens assembleerden.
En misschien is dit verhaal dan toch
nog steeds niet geheel compleet.
VERSCHILLEN COENEN, POLYNORM EN BEIJNES
20
Wanneer is er gestart in Nederland?
Waarschijnlijk in sept./okt 1954 met
een proefserie van 12 stuks bij
Coenen. Dit bedrijf van Michiel
Coenen, was een van de 3 bedrijven
Coenen in Nederland, Wim had de
centrale vestiging in Den Haag en
nog een broer een bedrijf in Vught. In
Utrecht was een schade-herstel-afdeling, inbouw apparatuur (politie),
schuifdaken, etc. Wel is bekend dat
deze eerste serie bij Coenen in
Utrecht, aan het Leidseveer, bestond
uit 12 of wellicht 24 auto’s, een zogenaamde eenheid om makkelijk te kun-
nen verzenden. De nog niet geassembleerde auto’s waren reeds gespoten
en de andere delen kwamen in grote
kratten naar Coenen. Zelfs er was
iemand meegekomen uit Zweden,
namens Volvo aanwezig om toe te
zien en wellicht te helpen.
Deze eerste12 auto’s hadden verschillende kleuren en verschillende uitvoeringen en kregen wel nadat alles in
orde (levertijd na 8 tot 9 maanden)
was ook nog een speciaal carrosserie
plaatje van de firma Coenen. Na deze
eerste serie van 12 stuks, was het
waarschijnlijk gelijk over in Utrecht,
maar voor 1954 wordt opgegeven dat
er 24 in totaal geassembleerd zijn, dus
wellicht alle 24 in Utrecht. Wellicht
had men betere ervaringen (goedkopere kosten?) opgedaan bij Polynorm
in Bunschoten, aangezien er hier veel
meer auto’s gedaan zijn in de periode
hierna. Op de foto’s uit het archief
van Polynorm zijn er wel werknemers
te zien van Polynorm die aan het
schuren (waterproof) zijn aan
Katterug-onderdelen. Wel zie je op de
andere foto’s een gelijke kleur bij die
auto’s voorkomen.
Zelfs zouden er bij Polynorm, de
Amazon en de Duett in zeer kleine
aantallen geassembleerd zijn. Maar in
1957 was in Nederland een economisch slecht jaar en dat had gevolgen
voor het beleid bij Polynorm. Men
besloot toen dan ook daarmee te stoppen.
Van de bewuste fabriekshallen nr. 1
en 2 (evenwijdig aan elkaar) is er
thans echter weinig meer over helaas.
Hierna werd de capaciteit naar België
verlegd, maar ook hier kwam niet lang
daarna, een eind in 1960, vanwege de
vele lakproblemen.
Bij de productie bij Beijnes in
Beverwijk zijn op de foto’s, die er ooit
gemaakt zijn en gepubliceerd alleen
maar het model PV544 met B16
motor (periode 1958-okt. 1961) te
zien. Ook van dit bedrijf is ook niet
veel informatie bewaard gebleven,
doordat Beijnes stopte in 1963 (failliet?) en het gebouwencomplex overging naar de Hoogovens. Maar een
klein aantal gebouwen van Beijnes is
op het bewuste terrein (nu openbaar)
nog steeds aanwezig en sommige
straatnamen herinneren in deze buurt
hieraan
DE FABRIEK IN ANTWERPEN EN GENT
Ook over deze beginfase in België is
evenmin niet zoveel bekend. Als eerste was er de fabriek Alsemberg te
Brussel (vanaf 1951) en later de
fabriek S.I.V.A.te Antwerpen en na
1964 is pas in Gent de nieuwe fabriek
(opening 3 nov. 1965) gerealiseerd.
De Amazone in Gent kwamen al
reeds gespoten in kleur naar deze
fabriek en werden aldaar alleen maar
geassembleerd. Hoe ooit het fabeltje
is ontstaan dat Amazon’s uit de
Gentse fabriek slechter zouden zijn
dan de Zweedse, is mij ook geheel
onduidelijk.
De fabriek in Gent is wel op dezelfde
plek nog als vanaf het begin en recenter
is werden ook de P140, P240, P1800,
850, S70 en V70 geassembleerd.
DE GETALLEN, PERIODE KATTERUG EN AMAZON
In de periode 1949 t/m 1953 werden
in Nederland via de importeur 339
PV’s verkocht.
Nederland assemblage
1954: 24 PV’s (proefserie v. 12 st.
Coenen) en nog 130 st. invoer,
totaal 154 stuks
1955: 133 (proefserie 20 stuks febr.
’55 bij Polynorm) en nog 225
st. invoer, totaal 358 stuks
1956: 443 en 430 st. invoer (op 31
dec. bij Polynorm 600 st. totaal
geassembl.),
1957: 400 en 471 st. invoer (op 31
dec. bij Polynorm dus 1000
auto’s geassembl.)
1961: 352
1962: 324
1963: 379; Beijnes stopt
1964: invoer 369 st. PV544, 31 st.
P210
1965: invoer 161 stuks
Volgens opgave Nederlandse importeur van Volvo, de NIHAM werden er
in totaal 4143 PV444 en PV544 in
Nederland tussen 1949 en 1965 verkocht en totaal 317 Duett-modellen.
21
Grand Hotel Karel V Geertebolwerk 1 3511 XA Utrecht [email protected]
In de historische binnenstad van Utrecht vormt het prestigieuze ***** Grand Hotel Karel V
met haar prachtige tuinen een oase van rust. Het hotel is gevestigd in een monumentaal voormalig klooster.
U kunt verrassend voordelig bij ons overnachten!
22
Informeer naar onze speciale beursspecial tijdens de Volvo Klassieker Beurs
(inclusief gratis parkeren)
In Brasserie Goeie Louisa, Grand Restaurant Karel V en barkelder Caves Caroli
verwelkomen wij u graag voor diner of borrel.
Bezoek www.karelv.nl of bel 030-2337461 voor reserveringen.
België assemblage
1958: 143 en 28 PV444 invoer en 216
PV544 invoer, totaal 387 st.
1958: 20 st. P445 (Duett) en assemblage 92 st. P120 (Amazon);
beide wellicht in Nederland
(Polynorm)
1959: 180 st. PV544, invoer 315 st.,
totaal 495 stuks
1960: assemblage (tot 1 juli SIVA
België, na 1 juli Beynes; totaal:
315
Na de overname van de DAF fabrieken te Born in 1974 door Volvo zijn
er nog vele Volvo’s daar gemaakt. Als
eerste de Volvo 66, 340/360,
440/460/480 en de S40/V40 (later in
combinatie met 3 modellen
Mitshibushi).
Maar er is een eind gekomen aan de
Nederlandse Volvo-produktie, want
Nedcar stopte uiteindelijk in 2004
met de produktie van Volvo’s.
Hoe herken je nu de Nederland/ België gemaakte/geassembleerde auto’s?
Als eerste bij de Katterug en de
Amazon met de aanduiding 11191,
11194, 11294, 12191, 13191 op het
type-plaatje, waarbij dit cijfer 9 aangeeft: assemblage in het buitenland.
Ook werd het chassisnummer vaak bij
de Katterug in de rechterchassisbalk
ingeslagen.
Later is de code voor de fabriek in
Nederland (Born): XLB als begin van
het chassisnummer.
Voor België (Gent) is deze code: YV1
en een Zweedse Volvo herken je aan
de volgende coderingen:
Andere coderingen die voorkomen in
het chassisnummer: (fabrieksland)
1. Göteborg
2. Gent, België (VEC)
4. Thailand (TSA)
5. Malaysia (SMA)
7. Indonesian (ISMAC)
F. NedCar, Holland
Een Volvo 850 als voorbeeld:
Chassisnummer:. YV1 LW 45 0 2 N 2
012345
YV1: Gent, België
LW: Kombi; LS : Limousine
45: Motortype B5204S, Benzinemotor,
met 5 cilinders, 2 liter. inhoud en 4
ventieltechniek
en katalysator.
0: type emissie;
met katalysator
LambdaSonde, zonder
uitlaatgasklep
1: met uitlaatgasklep
2: met uitlaatgasklep en luchtpomp
2: type versnellingsbak, hier een M90
N: bouwjaar (1992); M=1991,
P=1993, R=1994, S=1995, T=1996
en U=1997
2: fabrieksland (zie hierboven)
Hopelijk is er weer wat duidelijker
geworden hoe en waar de (oude)
Volvo gefabriceerd en hoe je dit kan
achterhalen.
Met dank voor de gegevens verkregen
van de Volvo Katterugclub, Herman
Meddelaar, Hennie van Uem, Max
Bomhof en het boek: Eerste 20 jaar
Volvo Torslanda.
Jan Venema
23
24
25
EEN DAME, EEN HEER OF EEN KONING:
VOLVO TROEF
Deze keer geen technisch vernuft of spannend Volvo-avontuur. Want ook
al doet mijn Volvo niet altijd wat ik wil, daar wil ik het nu niet over hebben. En ik ben geen reisauteur, dus over kilometers asfalt en bezienswaardigheden onderweg hoef je al evenmin iets van mij te verwachten.
Eigenlijk heb ik helemaal geen verhaal. Maar ik heb wel iets met Volvo’s.
En ik ben vast niet de enige, maar toch wil ik jullie iets vertellen over mijn
Volvo-kronkel: ik geef ze allemaal een naam…
De eerste was grijs. Een 245 GL fuel
injection uit 1984. Die informatie
vraag ik even aan Arthur (mijn man),
want zulke dingen onthoud ik niet.
Wel dat ‘ie zo’n ‘Amerikaans neusje’
had, en een chromen roofrack. Ik
moest wel even slikken, zo’n grote
bak na mijn Peugeotje 205. Maar
Arthur wilde graag een Volvo, en deze
voldeed aan mijn voorwaarden: die
neus, de prijs, de brandstof (gas) en –
dat was eigenlijk het belangrijkst – ik
kon ‘m in een keer in een parkeervak
krijgen. Van de vorige eigenaar kregen
we een houten ‘hoedenplank’ mee.
Met daarop de naam van de auto.
“Wie noemt zo’n grijze vriendelijke
meneer nou Terminator?” vroegen wij
ons onderweg naar huis af. En we
wisten meteen een betere naam.
MISTER V
26
Drie jaar lang vervoerde Mister V ons
en onze spullen overal naar toe. De
rollen waren duidelijk. Ik stuurde,
Arthur onderhield en Mister V reed.
Zwanger? Geen probleem: we accepteerden allemaal het tijdelijke sportstuurtje. Dat was natuurlijk wel echt
Volvo.. Na 5 ton verruilde Mister V
ons voor een schilder en reed daarna
nog jaren rond op benzine. Wij maakten even een uitstapje naar een 745
automaat, maar dat duurde maar kort:
dat mag dus geen naam hebben.
DODDELTJE
Met twee kinderen heb je graag een
Volvo. Dat werd een V40 diesel via
Arthur z’n werk. Modern, dus een
nummer was voldoende. Maar wij wilden meer. En omdat ik de luxe heb
van een eigen zaak, konden we
investeren in een Volvo-met-karakter.
Werd het een grote Amazon station?
Dat dacht je! Wij zwichtten voor een
Katterug (dit hoef ik Arthur niet te
vragen: het is een PV544 sport met
dubbele carborateurs) uit 1962. En
onderweg naar huis besloten wij dat
na een grijze heer nu een lief wit
dametje in ons leven was gekomen:
Doddeltje. Even voor de strip-analfabeten onder ons: Anne Marie Doddel
is het kleine buurvrouwtje van Olivier
B. Bommel. Hij trouwt uiteindelijk
met haar..
ELVIS
V40’s gaan en komen, Doddeltje
blijft. Maar zo’n oud dametje staat
niet graag buiten. Dat geeft gewrichtsproblemen. Dus gaat ze tijdelijk in
een garage in een dorp verderop. En
wij sparen voor een garage naast het
huis. Toch wil ik ondertussen wel
Volvo blijven rijden. En ergens was de
luxe van die 745 wel bijven hangen..
Je raadt het al: Doddel krijgt vervanging. En wat voor vervanging. Het is
een Volvo, waarvan iedereen zegt dat
‘ie al heel lang niet meer leeft. Een
legende is het.. Hij is hemelsblauw,
heeft lekker veel chroom (ja, ook
weer zo’n roofrack), afijn, hoe noem
je zo’n 765 GLE V6 automaat met
airco? Inderdaad: Elvis lives!
OBB
Hoewel dat leven na het uitbouwen
van het gas wel een paar keer aan een
zijden draadje heeft gehangen. Maar
dat is een technisch verhaal, en daar
wil ik het niet over hebben. Elvis ging
regelmatig aan de beademing en ik
zocht naar een eenvoudiger heer van
stand, die wel zou doen wat ik wilde:
rijden. En oplettende lezertjes voelen
‘m al aankomen: Die zwarte 745 uit
1989 noemen we.. OBB.
VOLVO TROEF
De dame, de koning en de heer
maken het op dit moment uitstekend.
Tijd om mijn troeven op tafel te leggen: drie Volvo’s is mij eerlijk gezegd
een beetje te veel. De dame houd ik
zeker. Maar de koning en de heer hebben plaatsgenomen op de beurs. Een
van de twee moet het veld ruimen. Ik
kan niet kiezen. Dat mogen de kopers
doen. Die naam krijgen ze er gratis
bij. Volvo troef: iedereen wint!
PS: Doddeltje trekt over drie maanden in onze eigen garage!
27
VOLVO 164
Volvo scoorde hoog met zijn in de volksmond
genoemde Katteruggen en Amazones. Met deze types
bouwde Volvo het imago op van veiligheid en duurzaamheid. Met de in 1966 uitgekomen 144-serie, ontworpen door Bertone, had Volvo opnieuw een succesnummer in huis. Tot in de jaren negentig zou de basiscarrosserie van de 144 in productie blijven. Met de 144
als voorbeeld moest het ook mogelijk zijn een topmodel te maken. Dit zou de 164 worden.
28
Volvo experimenteerde al in 1958
met een 6-cilinder, maar zo rond 1960
zag men in dat de tijd voor grote 6cilinders voorbij was. Volvo keek hierbij natuurlijk goed naar zijn grootste
afzetmarkt: de Verenigde Staten.
Nadat de 144-serie goed van de grond
was gekomen, haalde Volvo het 6cilinderproject weer van stal. Eind
jaren ‘60 was er weer behoefte aan
representatieve limousines met bijbehorend motorvermogen. De motor die
gebruikt zou worden was een 6-cilinder lijnmotor met een inhoud van
2979 cc. Deze was voorzien van twee
carburateurs en leverde een vermogen
van 145 pk, intern aangeduid als B30.
Er was echter één probleem; de motor
was te lang voor de carrosserie van de
144-serie. Dus verlengde Volvo zowel
de neuslengte als de wielbasis, zodat
de motor erin paste. Voeg daarbij een
aparte klassiek ogende grille en er is
sprake van een nieuw model met
behoud van het oorspronkelijke 144karakter. Als optie zou een overdrive
of automaat leverbaar zijn. In 1968
kwam de 164 op de markt.
Het interieur van de 164 was luxe uitgevoerd met stoffen bekleding. Vreemd
was dat bij een auto van dit kaliber het
dashboard van imitatiehout was vervaardigd. In 1969 werd leren bekleding
standaard en kreeg de 164 halogeen
verstralers naast de grille. Het jaar daarop volgde standaard stuurbekrachtiging. Voor de Verenigde Staten stond er
nog een waslijst aan extra’s op het programma: elektrische ramen, airco, elektrisch schuifdak en koplampwissers.
De grootste verandering vond echter
in 1972 plaats, toen de 164 benzineinspuiting kreeg en 164 E werd.
Daarmee steeg het vermogen naar
175 pk, goed voor een top van 195
km/u. Om dit toegenomen vermogen
op te vangen werden er geventileerde
schijfremmen aangebracht. Aan het
eind van dat jaar werd de grille gewijzigd en kreeg de grote Volvo een
nieuw dashboard. Er volgde nog een
aantal kleine wijzigingen, de carburateurversie verdween en in 1975 stopte
men met de productie. In de zeven
productiejaren zijn er ruim 155.000
exemplaren van de band gerold.
Een zeldzame verschijning is de 164
dus niet, maar erg vaak zul je haar
ook niet tegenkomen. In Nederland
zijn er naar schatting 500 tot 750
exemplaren aanwezig. Een aantal
eigenaren van de Volvo 164 is lid van
het Volvo 164 Register, een vereniging
met als doel de Volvo 164 zo lang
mogelijk op de weg te houden.
Ben je geïnteresseerd in deze klassieke
Volvo of wil je meer weten over de
activiteiten van de vereniging, neem
dan contact op met het Volvo 164
Register. Het correspondentieadres is
postbus 265, 1400 AG Bussum.
Mailen kan natuurlijk ook:
[email protected] Via Internet
kun je alvast een eerste indruk krijgen
van wat de vereniging zoal doet:
www.volvo164club.nl. We zien je
reactie graag tegemoet.
29
VOLVO 300 CLUB
De Volvo 300 Club is opgericht met het doel om de in
Nederland gebouwde Volvo 343, 345, 340 en 360 in
stand te houden. En natuurlijk ook om de contacten
tussen de eigenaren, hun (rij)plezier en het behoud te
bevorderen. Kortom; een club waar de leden en hun
familie en aspirant-leden zich thuis voelen.
Door het enthousiasme van een aantal
(junior en senior) leden groeit het
aantal oudere types (Volvo 343, 345).
Deze types zijn in goede staat al
moeilijk te vinden. Volgend jaar is het
30 jaar geleden dat de eerste Volvo
343 het daglicht zag.
30
Als V3C organiseren wij verschillende
activiteiten verdeeld over het jaar in
regio’s in het land. Theeleuten, toertochten en sleuteldagen, maar ook
gecombineerde activiteiten met andere clubs en organisaties. Ons clubblad
“Volvoice” verschijnt vier keer per
jaar.
Ook de clubwinkel moet u niet vergeten. Met een uitgebreid assortiment van diverse stickers, nummerplaathouders en kleding tot technische en
historische boeken - is die meestal
aanwezig bij de activiteiten, zodat de
leden daar hun aankopen kunnen
doen. Zij kunnen artikelen uit de
clubwinkel ook via de website bestellen.
Die website www.volvo300club.nl
heeft een belangrijke rol, want uiteindelijk is de Volvo 300 Club door
Internet ontstaan. Deze website is
zowel voor de leden als niet-leden
bereikbaar en de moeite waard om
eens te bezoeken. Wij hebben o.a. een
gezellig forum voor vragen, discussies
en koop en verkoop van Volvo 300’s
en onderdelen.
Wij zijn zoals inmiddels gebruikelijk
weer op de Volvo Klassieker Beurs
met een stand aanwezig. Daar zullen
zowel bestuurs-, commissie- als leden
aanwezig zijn om u te ontvangen, uw
vragen te beantwoorden en u van
informatie te voorzien.
Ook hebben wij weer een beursaanbieding:
• Als je lid wordt op de beurs en
contant een bedrag van € 35
betaalt, word je lid voor de rest van
2005 en 2006. Je krijgt dan meteen
het lidmaatschapbewijs met clubsticker mee.
• Als je lid wordt op de beurs en niet
contant betaalt, betekent dat dat je
een bedrag van € 40 (€ 30 en € 10
administratiekosten) moet betalen.
Ook dan ben je lid voor de rest van
2005 en 2006. Het lidmaatschapbewijs met clubsticker worden achteraf toegezonden.
• Deze regeling geldt ook voor een
partnerlid, als je een bedrag van €
10 betaalt, word je lid voor de rest
van 2005 en 2006. Het lidmaat-
schapbewijs met clubsticker worden achteraf toegezonden.
Volvo 300 club
Jachthoorn 5
2907 SE Cappelle aan de Ijssel
+31 (0)10 4427899
[email protected]
www.volvo300club.nl
Er is alweer een jaar voorbij. De Volvobeurs is ook een moment om terug
te kijken op het afgelopen Volvo-jaar en een goed moment om plannen
te maken voor het komende Volvo-jaar. Sommigen van u zijn het afgelopen jaar met de Volvo in Marokko geweest, anderen zijn net terug uit
Amerika. Het komende jaar gaan er zelfs Volvo’s naar Peking.
Volvodoktoren! Dr. De Vries en dr.
Wischmeijer hebben zowel op zaterdag als op zondag spreekuur van
11.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot
15.30 uur. Hier kunt u terecht met
vragen voor uw Volvo, van de 444 tot
en met de S80.
Voor diegenen die nu technische vragen hebben of technisch advies zoeken, heeft Nordicar dit jaar op de
beurs de hulp ingeroepen van twee
Wij wensen u veel plezier tijdens de
Volvo beurs 2005.
Naast de Volvodokter is er op de
stand van Nordicar ook dit jaar weer
van alles te zien, van onderdelen die
recent weer in productie zijn tot zeer
scherpe aanbiedingen van diverse
onderdelen en auto’s.
Het Nordicar team
DE VOLVODOKTER
Naast deze verre reizen zijn er
natuurlijk de evenementen die de verschillende verenigingen en registers
elk jaar weer organiseren.
Voorbeelden hiervan zijn de technische dagen, diverse ritten en bijeenkomsten. Op die manier kunnen we
én over onze Volvo’s praten én er aan
sleutelen. Nordicar is het afgelopen
jaar gastheer geweest voor de technische dagen van een aantal clubs. Voor
het komende jaar zijn wij volop plannen aan het maken om deze activiteiten voort te zetten.
31
VOLVO COUPÉ BERTONE REGISTER
Het Volvo 262Coupé Register is opgericht op 28 mei
1989. In 1999 hebben wij onze naam gewijzigd in
Volvo Coupé Bertone Register. De reden hiervoor was
dat sommige 262 liefhebbers ook interesse toonden
in een 780 en deze erbij namen. Maar ook al bestaande eigenaren van een Volvo 780 zochten een liefhebbersgroep om hun interesse onder te brengen. Ook
voor de toekomst is gedacht om buiten alleen
Bertone’s ook andere Volvo Coupé modellen toegang
te geven tot ons register. Het doel van de vereniging is
het rijden en in stand houden van de exclusieve
modellen 262 Coupé, 264TE en 780.
ger van de P1800, een nieuwe sportieve Volvo in het topsegment. Een voorloper van de coupé hiervan is de
onbekende 262 sedan. Deze 262
sedan is overigens alleen naar Amerika
geëxporteerd. De eerste jaren waren
twee kleuren aanwezig: zilver met een
zwart vinyl dak en de geheel goudkleurige uitvoering. Later volgden de
kleuren totaal zwart, metallic blauw,
en het eveneens weinig te vinden
tweekleurig model goud/brons, ook
wel two-tone genoemd.
MODEL 264TE
Ook hebben wij de onbeminde, onbekende 264TE Bertone in ons midden
gesloten. Deze zeer kleine oplage was
MODEL 262C
32
Hoeveel 262c op Nederlands kenteken zijn uitgebracht weten wij niet
exact maar de schattingen variëren
van 20 tot 80 stuks. Door de jaren
zijn er zeker een groot aantal uit
Amerika gekomen alwaar 75% van de
totale productie naar was geëxporteerd. Een oplage van 6622 stuks
262c is nog steeds het uitgangspunt.
De introductie was in maart 1977 op
de autosalon van Genève. De productie heeft gelopen van september ’77
t/m september ’81, de coupé is een
jubileumuitgave en een directe opvol-
voornamelijk in de voormalige DDR
te bewonderen. Vandaag de dag
komen er meer 264TE’s tevoorschijn
en werden deze limousines’s ook als
bruiloft- en rouwvolgwagen gebruikt.
Het aantal wordt geschat op 335
stuks maar exact is helaas niets
bekend. Dit model is in de Belgische
productielijn meegenomen en er zijn
er natuurlijk door Bertone en Nylsson
ook een aantal gebouwd in de jaren
’76 t/m ’83. Voor zover de informatie
strekt is de 264TE alleen in zilver,
zwart, wit en donkerblauw geleverd.
MODEL 780
Deze ook exclusieve Bertone had een
productie-aantal van 9086 stuks.
Officieel zijn er 46 geleverd in
Nederland. In navolging van de 262c
werd er weer een combinatie aangegaan met Bertone, Turijn. Alleen met
dit verschil dat Bertone nu ook de
productie op zich nam en niet alleen,
zoals voor het model 262c, het interieur verzorgde. Er kan dus gezegd
worden dat deze 780’s echt zijn
gebouwd bij Bertone. De productie
was van september ’85 tot in het jaar
’91.
In de eerste jaren voerden de standaard kleuren de boventoon: zwart,
zilver, rood, wit, blauw-, champagne-,
lichtbruin- en zilverbeige metallic.
Vanaf 1991 zelfs alleen de kleuren
zwart, wit en de metallic kleuren
champagne , zilverbeige, parelblauw
en parelrood. De interieurkleurcombi-
naties waren: zwart/beige,
zwart/blauw en geheel beige en grijs.
Secretariaat:
J. van den Ban
Hogeweg 62-5
Bestuur en leden staan elkaar bij in
advies en vragen. Door de internationale contacten is een uitgebreid aantal
leden uit het buitenland vertegenwoordigd in het register. Hoog in het
vaandel van ons register staan gezelligheid, participatie en enthousiasme van
leden en bestuur over deze exclusieve
modellen van Volvo. Het ledenbestand
telt momenteel 80 personen. De vaste
activiteiten van het register zijn de
nieuwjaarsborrel, twee meetings (in
voorjaar en najaar). De voorjaarsmee-
ting wordt gecombineerd met de algemene ledenvergadering Het clubblad,
in ‘full color’, verschijnt twee keer per
jaar. De contributie van het register
bedraagt € 45.00 en de eenmalige
entreekosten zijn € 11.50.
Informatie over alle modellen is terug
te vinden op onze internetpagina
www.volvobertone.com. Voor vragen
zijn wij te bereiken op onze stand op
de Volvo Klassieker Beurs.
2042 GJ Zandvoort
(023) 5732421
[email protected]
www.volvobertone.com
33
VOLVO-FORUM.NL
Er zijn in Nederland nogal wat Volvoclubs. Voor iedere, met name oudere, modelreeks is er wel een vereniging van liefhebbers te vinden. Elke club heeft een
site op internet en heel vaak is daar dan een forum
aan gekoppeld.
34
Wanneer je Volvo liefhebber bent
maar het model waarin je rijdt geen
eigen club heeft, raak je een beetje
verloren en is het moeilijk aansluiting
te vinden. Er zijn een wel sites te vinden met een forum in de Engelse taal,
maar in het Nederlands was tot voor
enige tijd helemaal niets. De prikpagina van volvo.pagina.nl is weliswaar
een aardige tool voor vragen en antwoorden maar biedt weinig meer dan
dat. Nadat ik eerst een Vraag &
Aanbod prikpagina had toegevoegd
werd het daar al iets overzichtelijker
maar ideaal was het nog steeds niet.
Op de prikpagina kwam steeds vaker
de vraag naar voren of er geen apart
forum voor de S40/V40 serie gestart
kon worden. Ook andere, nog niet
klassieke, Volvo’s zoals de 400 serie,
de nieuwe V70. de S80 en de XC90
hadden geen eigen plek op het
Internet terwijl daar wel behoefte aan
was. Tijdens het bezoek aan de VKB
2004 kwam ik tot de conclusie dat er
bij de bestaande clubs geen belangstelling bestond om ‘vreemde’ Volvo’s
op hun forum toe te laten en besloot
ik zelf maar een Volvo Forum te starten.
Het Volvo-Forum.nl is het forum voor
álle Nederlandstalige Volvo liefhebbers. Het is inmiddels gegroeid tot een
verzamelplaats voor Volvo-vogels van
allerlei pluimage. Van de leek die het
gewoon mooie auto’s vindt tot monteurs die hun praktijkkennis graag willen delen en van de verzamelaar tot
de tuner die z’n auto voorziet van
alles wat mogelijk is.
Met bijna 800 geregistreerde bezoekers uit Nederland en België, en meer
dan 17.000 berichten, heeft Volvoforum.nl inmiddels een vaste plaats in
de wereld van Volvo liefhebbers veroverd.
Het adres:
www.volvo-forum.nl
VOLVO 240-260 REGISTER
Het “Volvo 240-260 Register” stelt zich ten doel om auto’s van het merk
Volvo met het type aanduiding 240, 242, 244, 245, 260, 262, 262 Coupé,
264 en 265 in stand te houden. Tevens probeert zij het gebruik van en de
interesse in deze auto’s te bevorderen en het (rij)plezier met deze
Volvo’s te vergroten.
Deze doelstellingen worden nagestreefd door de leden van de vereniging zo goed mogelijk te begeleiden
en te adviseren om hun Volvo’s uit de
eens ruime aandacht krijgt. Het
“Volvo 240-260 Register” probeert de
onderdelenvoorziening voor de toekomst veilig te stellen.
De Volvo’s uit de 240/260-serie zijn
auto’s om bewaard en, niet in de laatste
plaats, bereden te worden. Tijdens de
20 jarige loopbaan (1974-1993) vielen
deze Volvo’s regelmatig in de prijzen.
Te denken valt aan “Auto van het Jaar”,
“Familieauto van het Jaar”, “Veiligheidsauto van het Jaar” en niet te vergeten
de vele prijzen in de autosport.
240/260-serie in een zo goed mogelijke staat te brengen en te houden.
Daarnaast wordt minimaal 4 maal per
jaar het clubblad “Volvologisch” uitgebracht. Via “Volvologisch” kunnen
leden met elkaar communiceren en
ervaringen aan elkaar uitwisselen.
Tevens kunnen leden hier gratis hun
niet-commerciële advertenties in
plaatsen. Om de onderlinge clubband
te bevorderen vinden er regelmatig
clubmeetings plaats. Dit kan in de
vorm van sleuteldagen, toertochten of
andere sociale evenementen, waarin
de aandacht voor het hele gezin even-
35
Het ontwerp van deze Volvo’s was
gebaseerd op de VESC (Volvo
Experimental Safety Car). Naast de
veiligheid van de passagiers werd nu
ook aandacht geschonken aan de
mogelijke slachtoffers door de vorm
van de voorkant van de auto. De
Volvo 240 stond aan de basis van de
door de Amerikaanse overheid aan
auto’s gestelde eisen ten aanzien van
de veiligheid. In 1975 kwam dit type
als eerste auto met een katalysator en
Lambda sonde op de Amerikaanse
markt. Deze Volvo heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de gemiddelde lange levensduur en de betrouwbaarheid van Volvo’s überhaupt.
Het is met zekerheid een klassieker
(in wording).
In totaal verlieten 2.685.171 uit de
240-serie en 177.429 uit de 260-serie
de fabriekspoort. In mei 1993 reed de
laatste 240, een 240 Estate, de fabriek
uit. In Nederland zijn in de loop der
jaren respectievelijk 20.580 240’s en
334 260’s van een kenteken voorzien.
Op 06 september 1997 vond de
oprichtingsvergadering van het “Volvo
240-260 Register” plaats tijdens de
36
Volvo Onderdelen Beurs te Rosmalen.
Op 18 november 1997 vond de eerste
bestuursvergadering plaats en op 18
april 1998 de eerste Algemene
Ledenvergadering. Momenteel telt het
register meer dan 500 leden met meer
dan 550 240s/260s!
U kunt ook lid worden van het “Volvo
240-260 Register”, mits u een Volvo
uit de 240-serie of 260-serie bezit. De
jaarlijkse contributie bedraagt
€ 39,50. Tijdens de beurs vervalt het
éénmalige inschrijfgeld plus u betaalt
slechts € 52,50 voor uw lidmaatschap
t/m december 2006! Het verstrekte
lidmaatschapspasje verschaft toegang
tot de diverse clubdagen en meetings.
U kunt terecht voor technische adviezen of andere vragen betreffende de
Volvo 240-260. Ook ontvangt u minimaal 4 maal per jaar het clubblad
“Volvologisch”.
Interesse? Neem dan contact op met
ons secretariaat:
Volvo 240-260 Register
Kosmos 36
3225 VC HELLEVOETSLUIS
+31 (0)181 311913
[email protected]
www.volvo240-260register.nl
37
ER WAS EENS…
27 JAAR GELEDEN
In 1978 valt een beslissing die de basis vormt voor
onze hedendaagse trots: Hakan Frisinger start in
Göteborg met het project ‘Galaxy’. Doel van dit project:
een nieuwe generatie auto’s, die voldoen aan de nieuwe maatschappelijke eisen en aan milieu- en energiewensen voor de jaren ’90. Deze nieuwe modellen krijgen als typeaanduiding G1 voor de auto’s uit
Nederland en G2 voor de nieuwe generatie grote
Volvo’s (850-serie). Er wordt vastgelegd dat deze
generatie auto’s voorwielaandrijving moet hebben,
voor Volvo een zeer grote ommekeer.
Het is dan Per Gyllenhammar die
Dan Werbin naar Frankrijk stuurt om
bij Renault, waar dan al een samenwerkingsverband mee is aangegaan, te
kijken of de techniek van de Renault
38
9/11 bruikbaar is voor de G1, om zo
snel te kunnen overschakelen op
ruimtebesparende voorwielaandrijving.
SPORTIEVE UITDAGING
In de jaren daarna wordt in Göteborg
voortvarend gewerkt aan de voor-prototypes van de 480, genaamd G4. In
1981 verhuist het project naar
Helmond, omdat de Nederlandse
Staat een meerderheidsbelang in
Volvo Cars BV krijgt. Het project
krijgt de aanduiding G13, later aangevuld met G15 (440) en G14 (460).
Het is ook in deze periode dat er
getwijfeld wordt aan de mogelijkheid
om op basis van het Renault 9/11platform een sportieve auto te ontwikkelen.
Tegelijkertijd wordt de definitieve
keuze voor interieur en exterieur voor
de G13 vastgelegd: interieur van Peter
Horbury (ja, ja, de huidige hoofddesigner van de Ford Motor Company) en
het exterieur van onze eigen
Nederlandse John de Vries. Rob Koch
en zijn designafdeling in Helmond zijn
verantwoordelijk voor de verdere uitwerking. Het totale project wordt eerst
overgedragen aan Rune Gustafsson en
later aan Peter Davidsson.
AANDACHTTREKKER
Het grote nieuws wordt uiteindelijk
wereldkundig gemaakt op 15 oktober
jaartal!, met enkel foto’s en schetsen:
de Volvo 480, een auto die meteen
veel aandacht trekt. Een sportcoupé,
niet erg Volvo-achtig en bovendien als
eerste voorzien van heuse voorwielaandrijving.
Bij deze eerste foto’s staat tevens vermeld dat de auto voldoende plaats
heeft voor vier volwassenen, een
handgeschakelde versnellingsbak met
vijf versnellingen en een nieuwe
Renaultmotor (B17). Met een verbrandingskamer van het zogenaamde
Herontype voor een goed koppel in
de hele curve. Heel vooruitstrevend in
die tijd zijn de brandstofinspuiting en
het allerlaatste moment, hooguit één
uur voordat de beurs opent, zorgt Per
Gyllenhammar er hoogstpersoonlijk
voor dat het, nooit meer verdwenen,
Volvo-embleem van een Volvo 300
voorspatbord op de neus wordt
geplakt. Hij vindt de herkenbaarheid
niet goed genoeg met alleen maar het
Volvo-logo in de onder de bumper
‘geplakte’ grille.
VALSE START
ontsteking, die worden gestuurd door
een microprocessor. Het vermogen
van 109 pk levert een topsnelheid van
190 km/h en een acceleratie van 0100 in 9,5 seconden.
De Volvo 480 ES wordt voor het eerst
getoond op de autosalon in Genève
en de auto krijgt vele lof voor zijn
individuele en sportieve styling. Op
Maar er volgde een koude douche na
al deze lofuitingen: de productiestart
is dramatisch slecht… Het ene probleem volgt het andere met als gevolg
zeer verontwaardigde klanten. De
problemen worden grotendeels veroorzaakt door het feit dat de zeer
geavanceerde elektronica nog onbekend terrein is voor de dealers en zij
niet beschikken over voldoende uitrusting om hier aan te werken. Gevolg
is dat er in het eerste productiejaar
slechts een duizendtal 480’s gebouwd
werden.
39
Een andere grote tegenslag is het feit
dat introductie in Amerika, een voorwaarde voor het laten doorgaan van
dit project, definitief wordt afgebla-
zen. Enerzijds door de grote technische problemen, anderzijds door de
dollarkoers en de wens van de
Amerikanen: zij willen snelle, sportievere auto’s in tegenstelling tot de,
wegens de oliecrisis in Europa
gebouwde, lichte en zuinige auto’s.
Dit betekent dat een turbo noodzakelijk is. Uiteindelijk is het niet Renault,
maar Porsche die dit voor Volvo realiseert.
40
Maar toch komt het nooit tot een lancering op de Amerikaanse markt.
Vooral door de problemen met diverse details, waarbij de kans op schadeclaims ten gevolge van letselschade te
verwachten zijn. De auto is zijn tijd
ruim twaalf jaar vooruit, met een veel
te geavanceerd elektronicasysteem dat
eigenlijk met de presentatie van de
S80 (!) pas volledig is uitgeëngineerd.
Jawel, de basis voor diens elektronica
is ondermeer onze Volvo, de 480.
Voor Volvo betekent dit in 1987 hoge
onverwachte investeringen om deze
kinderziektes te overwinnen.
TURBO
In 1987 verschijnen ook de eerste
foto’s van een designstudie, uitgevoerd
met het Amerikaanse bedrijf asc., van
een Volvo 480 cabriolet/targa-versie.
Op productiegebied verandert er niet
heel veel: de 480 kan als optie met
ABS worden uitgerust. Later dit jaar
wordt de Turboversie geïntroduceerd.
Op exterieurgebied is het verschil
minimaal: een kleine, spitse, maar
toch duidelijk aanwezige frontspoiler
en uiteraard een duidelijk turboembleem op de glazen achterklep en
B-stijlen.
De motor is de standaard 1,7 liter
B18-motor van Renault, maar wel
met de letters F voor katalytische uitlaatreiniging en T voor Turbo. De
turbo is dus ontwikkeld door Porsche
en de motor is erg geavanceerd met
een microprocessor gestuurde inspuiting en turbodruk. De turbo heeft een
vermogen van 120 pk, wat een topsnelheid van 200 km/u en een acceleratie 0-100 in 9 seconden opleverde.
Echt nieuw is een filter in het brandstofsysteem. Dit vangt de benzine op
die verdampt wanneer de auto geparkeerd is en bij het starten wordt die
weer als eerste gebruikt.
Tegen die tijd komt de verkoop in
Europa goed op gang: 10.000 verkochte auto’s in 1987 en ruim 16.000
in 1988.
CABRIO
Een nieuwe primeur is er op de autosalon van Genève op 6 maart 1990:
een zeer mooie creatie - de Volvo 480
Cabrio. Om verschillende redenen,
onder andere het veiligheidsstreven
van Volvo maar ook omdat een
belangrijke leverancier failliet ging,
werd de cabriolet nooit op de markt
gebracht. Het unieke paarsblauwe
exemplaar is opgenomen in de collectie van het Volvo Museum in
Göteborg en een rood exemplaar staat
bij Volvo in Beesd.
TWO-TONE
Een andere unieke versie van de Volvo
480 wordt in 1992 wel voor de verkoop gebouwd: de Two-Tone. Naast
twee exterieurlakken heeft deze heel
wat speciale accessoires. Tevens wordt
met deze versie definitief afscheid
genomen van de 1.7 liter motor.
Daarnaast worden er een klein aantal
eenvoudigere 480 S gebouwd voor
bepaalde markten. Deze hebben bijvoorbeeld geen boordcomputer, maar
een klokkenstel wat is afgeleid van de
440/460-serie en een 2.0 liter motor
van 102 pk. De Turbomotor blijft
ongewijzigd 1.7 liter met 120 pk. In
1993 wordt het vermogen van de 2.0
liter motor verhoogd naar 108 pk.
LAATSTE VERSIES
In 1994 volgt de laatste typewijziging
voor de Volvo 480: de GT doet zijn
intrede. Dit is een speciaal pakket met
lederen interieur en airconditioning én
een exterieurpakket met lichtmetalen
velgen, mistlampen en frontspoiler.
Deze versie is te leveren met de 2.0
liter of de 1.7 liter turbomotor.
Daarnaast bestaat er nog de Volvo
480 S met 2.0 liter motor, wielcovers
en stoffen bekleding. Van deze laatste
versie verschijnt nog de Summerlineeditie met airconditioning, mistlampen voor en eventueel lichtmetalen
velgen.
Maar in verband met de benodigde
productiecapaciteit voor de nieuw
gelanceerde Volvo S40, wordt op 7
september 1995, na tien jaar en in
totaal 79.992 klantenexemplaren, de
laatste Volvo 480 gebouwd. De auto
wordt populair in Europa en is tot op
vandaag zijn tijd nog steeds ver vooruit met diverse elektronische snufjes.
En één ding heeft hij nog altijd
behouden: zijn tijdloze vorm en
schoonheid!
Maurice Lamers
41
25 JAAR
VOLVO 1800 ES REGISTER
Het 1800 ES Register heeft als doel het onderhouden
van nauwe relaties tussen eigenaren van een Volvo
1800ES. De vereniging heeft rond de 100 leden en een
aantal donateurs, die vier keer per jaar het clubblad
ESpress ontvangen. ESpress wordt in kleur gedrukt
en bevat informatie over de clubactiviteiten, technische artikelen, reisverslagen, vragen en antwoorden,
advertenties enz, alles in relatie tot de Volvo 1800ES.
Tot de jaarlijks terugkerende activiteiten van ons Register behoren de
nieuwjaarsbijeenkomst, een aantal
(puzzel)ritten en bezoeken aan interessante instellingen en gebieden,
twee technische dagen waarop met
ervaren monteurs aan uw auto
gewerkt kan worden. Ook organiseren
we in samenwerking met het 1800
Register van de V44 Vereniging de
“Verkiezing van de mooiste 1800”.
Daarnaast bieden wij onze leden bie-
42
den onder meer adviezen van de
Technische Commissie en clubartikelen, waaronder onderdelen die moeilijk verkrijgbaar zijn.
Het Volvo 1800 ES Register organiseert ten minste één maal per jaar een
Algemene Leden Vergadering. Deze
vergadering wordt dit jaar gehouden
op zondag 4 september en kan
bezocht worden door leden, donateurs
en belangstellenden. U bent om 12.30
u van harte welkom in de
Amazonezaal (1e verdieping) in het
beursgebouw.
Informatie over het 1800 ES Register
kunt u krijgen op onze beursstand, of
anders via Hennie Mank,
Ledenwerving, telefonisch op werkdagen tussen 19.00 en 21.00 uur (0172
420 904) of per email naar
[email protected], of via
onze secretaris Eric Jan van de Steege,
[email protected] De
jaarlijkse contributie bedraagt
€ 50,00. Bezoek ook eens onze website: www.volvo1800es.nl
Het Volvo 1800 ES Register bestaat
dit jaar 25 jaar en is daarom met een
extra feestelijke stand op de Volvo
Klassieker Beurs aanwezig. Kom
gezellig een praatje maken!
43
V4
V6
V8
KI 1
2
3
4
5
6
7
KM 1
3
2
4
7
8
3
4
6
2
1
R52 R59
KJ 1
2
3
4
5
8
6
7
8
9
10
R54
1
2
3
4
KF 1
2
3
4
5
KG 1
2
3
4
5
5
6
7
8
6
7
8
9
10
6
7
8
9
10
KB
2
3
4
1
2
3
Hoofdingang
4
5
KC
1
K
3
4
5
6
7
2
1
3
4
5
6
7
2
1
3
4
5
6
2
KA 1
K
A
AC
AB
AA
1
AG
3
4
5
6
7
9
8
1
Volvo Nederland
10
11
12
13
14
AF
R55
2
Toiletten
V7
2
V2
44
V5
5
1
KE
V3
1
Terras
Catering
V1
2
3
4
5
K
V9
V11
1
V10
V44 Jubileumstand
R58
R53
R57 4
5
6
K 1
2
3
4
5 KL 1
6
7
8
9
10
H 1
2
3
4
5
7
8
9
10
4 R51
3
4
5
Catering
3
4
5
6
7
1
2
2
1
2
AE
Toiletten
1
R7
KBAK
AD
KD
3
R56
1
6
2
Beurskantoor
3
4
5
6
12
Kofferbakverkoop
3
3
4
5
6
2
2
KN R60 1
7
8
9
10
11
45
IETS KOPEN OP DE VOLVOBEURS:
100% VERTROUWD!
Als verzamelfreak van boeken en modelauto’s mag in
mijn jaarlijkse zoektocht uiteraard de Volvo Klassieker
Beurs niet ontbreken. Zelfs de eerste beurs in Rosmalen
staat mij nog bij: veel aanbieders, een ongedwongen
sfeer en oprechte verkopers die er geen behoefte aan
hebben om misbruik van iemand te maken.
onderdeel was niet mogelijk.
Uiteindelijk zijn wij een gereduceerde
prijs overeengekomen en werd mij
beloofd om het onderdeel op te vragen bij Rob Eddie en na te sturen, als
het nog voorhanden was. En wat
De beurs is in de jaren groter en professioneler van opzet geworden en
ook onze eigen vereniging, het Volvo
480 Register, heeft dit proces met
horten en stoten doorlopen. Wat in
die jaren echter gebleven is, is de
open- en eerlijkheid van de handelaren. Zelf heb ik dit tot tweemaal toe
ondervonden.
In 1997 bij de aankoop van een boek
(“Swedish Iron”) bij Wagner &
Gunther: op voorhand betalen en het
boek zou worden opgestuurd vanuit
Hamburg. Maar na vier weken had ik
nog niets ontvangen. Wat bleek: voor
het verzenden was de doos met boek
achter een kast gevallen en dus niet
verzonden. Het boek is per direct
opgestuurd en ter compensatie zijn de
verzendkosten terugbetaald. Over
service gesproken!
46
Afgelopen jaar kocht ik bij WILPAC
een vrij unieke lichtblauwe politieuitvoering uit de jaren ’30, waarvan
helaas het zoeklicht was afgebroken.
Een tweede exemplaar was niet meer
voorhanden en ook reparatie van dit
gebeurt? Twee weken later vind ik een
envelop van WILPAC in de brievenbus met een nieuw lampje! Gewoon
klasse!
Dus: koop gerust op de beurs, service
en eerlijkheid hebben de handelaren
hoog in het vaandel staan. Iets wat
vaker in een reguliere winkel nog wel
eens te wensen overlaat.
0032
0036
0044
0045
0054
0072
0077
0078
0079
0089
0121
0126
0151
0152
0154
0170
0171
0180
0181
0182
0183
0187
0193
0218
0262
0276
0305
0307
0313
0320
0326
0332
0345
0360
0365
0366
0371
0375
0379
0407
1014
1017
1023
1076
1085
1094
1112
1118
1144
1151
1152
1155
1157
1165
1168
1173
1185
1187
1189
1192
Wim’s Classics, Mierlo
Holland B.V., Berkel-Enschot
Boerkamp, Twello
Bonants, Smakt-Venray
Veteran Car, Wognum
Nordicar BV, Heerhugowaard
BCCP Fuel systems, Gramsbergen
de Katterugclub, Velp
Volvo 480 Register, Millingen aan de Rijn
Wagner und Gunther GMBH, Hamburg
Swedish Car Club Belgium, Aarschot
Noeyens, Oud-Turnhout
Tracks Car Promotions, Hilvarenbeek
Wilpac, Zundert
Scandcar B.V., Moergestel
ButtKereit AutoTechnik, Duisburg
Jonkers, Hoorn
Boer de, Oisterwijk
Koning, Alphen aan de Rijn
Leijenhorst, Hoogland
Basart, Veldhoven
Volvo 164 Register, Zundert
La Ré, Houten
Turk, Vleuten
Oosten, Krabbedijke
Korthals, Rosmalen
Volvo 1800 ES Register, Ridderkerk
Volvo Coupé Bertone Register, Zandvoort
Hart, Nieuwegein
Volvo 700 Vereniging, Maarn
Franken, Bussum
Hanique, Eindhoven
Radtke, Radevormwald
Volvo Cars Nederland B.V., Beesd
Verdoorn, Papendrecht
Post, Lelystad
Simons, Breda
Broerze, Kortenhoef
Volvo 240-260 Register, Hellevoetsluis
Lamari, Gaanderen
Rijcken, Wijchen
Schmidt, Gemert
Eland, Hellevoetsluis
Miniatuurauto’s, Ossendrecht
Poppel, Etten-Leur
Kemling, Deventer
Ebton, Haarlem
Holt, Velzen-Noord
Volvo 850 Club Nederland, Moergestel
D.G. Schreuder, Boxmeer
Leather Care Wasproducten, Bedum
Poll, Maarssen
Ligt, Heijen
Kolbrink, Amersfoort
Smeenk, Zuiddorpe
Vervoort, Vorselaar
Nilsson, Markaryd
Lotty, Amsterdam
Konings, Gennep
Runge, Berge
1207
1209
1211
1222
1223
1247
1276
1278
1279
1286
2066
2881
3009
3010
3012
3015
3024
3032
3034
3041
3043
3044
4000
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4034
4035
4037
4038
Vreugt, Oudeschild
Heggeler, Sliedrecht
Clubartikelen, Drunen
Volvo 300 Club, Velddriel
Kleiman, Soest
Schipper Swedish Classic Cars, Soest
Freriks, Almelo
Bamps, Sint-Truiden
Murmann, Konigswinter
Hildebrandt, Berlin
Volvo Owners Club Ltd., Middlesex
Bertino Manders, Uden
Bottinga, Barneveld
Koerts, Hoorn
Skon, Herrljunga
Klassiekers, Barneveld
van Boldrik, Boekelo
de Bruijn, Nuenen
Amstelveen B.V., Amstelveen
De Haas, Oud-Beijerland
Löwe, Münster
Olthuis, ’t HARDE
Scholte, Etten-Leur
Winkel, Schiedam
Verstraaten, Roosendaal
Industrielijmen, Lelystad
coörd. P1800-reg. V44 ver., Nieuw-Vennep
de groot, Strijensas
Calis, Huizen
Goes USA, Bant
Asfalk, Kungsbacka
Kuss, Marseille
Van Leijenhorst, Hoogland
De Groot, Leiden
Everaerts/Van Dijk, Zundert
Staats, Haarlem
Van Niekerk, Tricht
Veldhuijzen, Heerenveen
Keesmaat, Papendrecht
Cober, Stramproy
“V44 vereniging”, Elshout
Rengelink, Enschede
., Gronau
Niemeijer, Wieringerwerf
Brouwer, Eefde
Hendriks, Loenen
Van Loon, Zeist
Worft, Krefeld
Spiegel, Den Haag
Winters, Nijeveen
Evers, De Bilt
Jongerius, Zeist
Sparnaaij
Zande
Den Tol
Van Veen
Van Malssen, Hengelo
DEELNEMERSLIJST
47
Het Volvo gevoel…
Onderdelen…
Showroom…
Wij hebben ruim 30.000 onderdelen
voor alle jonge en klassieke Volvo’s!
Wij hebben een wisselend aanbod
van ca. 60 jonge en klassieke Volvo’s
van 444 t/m 580!
Onderhoud…
Wij doen onderhoud, restauratie,
schade voor alle jonge en klassieke
Volvo’s!
Beursaanbie
dingen…
Zie onze
flyer of bezoe
k de stand.
Dé Volvo Specialist!
N O R D I CA R B V
Galileistraat 2, 1704 SE Heerhugowaard
Tel. 072 - 57 18 544, Fax 072 - 57 24 544
www.nordicar.com

Vergelijkbare documenten