Bovenbouwers in jeugdjournaal!

Commentaren

Transcriptie

Bovenbouwers in jeugdjournaal!
Nieuwbouw
Achter de schermen wordt
hard gewerkt aan plannen
voor nieuwbouw aan het
Scholenlaantje. Eind oktober
wordt de gezamenlijke visie
aan de ouders voorgelegd.
2
Suikerfeest op
school
Voor het eerst werd een mini­
Suikerfeest gevierd.
Leerzaam, leuk en lekker!
Bovenbouwers in jeugdjournaal!
Heleen, Noémi, Jessie, Mounira, Jelle, Merlijn, Filip, Emile en Karel uit
de bovenbouw waren op 30 september in het Jeugdjournaal! Onze
bovenbouwers schitterden als ervaren bedienden van een heerlijke
lunch voor de bewoners van bejaardenhuis ‘Klein Heerenwegen’ aan
de Arnhemse Bovenweg.
Zij deden dit in het kader van de Nationale Ouderendag: de dag waarop er
in veel steden of dorpen met en voor ouderen iets goeds gedaan wordt.
Het Jeugdjournaal bracht dit onderwerp met onze kinderen in beeld.
Vervolg op pagina 2
Nieuw in deze krant: de Kinderkrant
Studiedagen
6
Leerkrachten vinden ze
inspirerend, ze zijn
schoolbreed en wisselen
theorie en praktijk af:
studiedagen. Wat staat er dit
jaar voor de leerkrachten op de
agenda?
6
Vervolg van pagina 1
Bovenbouw in 't nieuws
Spannend
Extra spannend was het wel – dat het Jeugdjournaal
er was om te filmen. In een interviewtje op You Tube
vertellen de kinderen over die ervaring (klik hier).
kroket en appelmoes. Shantykoor Noodweer zorgde
voor een (dramatische) muzikale omlijsting.
In ‘t zonnetje
Zelf mochten de kinderen ook een lekker frietje met
kroket eten en even genieten van een rustmoment.
Daarna nam ieder kind een bejaarde mee naar buiten
om deze persoon letterlijk in het zonnetje te zetten. Het
Jeugdjournaal filmde dit natuurlijk allemaal en hield met
alle kinderen een kort interview.
Trots
De kinderen deelden de prachtige tekeningen uit die
hun klasgenoten gemaakt hadden en spraken met de
oude mensen over hun belevenissen. Het was, behalve
spannend door het onverwachte bezoek, vooral een
geweldig leuke ervaring! Wij zijn super trots op onze
toppers!
Heerlijke lunch
Soepel en met groot enthousiasme dekten de
Montessori­kanjers de tafel, waarna zij de ouderen
voorzagen van een heerlijke lunch met patat, een Bekijk de uitzending
gedeelde visie komen, weten we nog niet. Daar zijn we
Nieuwbouw: hard
nu mee bezig. De enquête die we begin dit jaar onder
ouders gehouden hebben, is voor ons een
werken aan de plannen debelangrijke
informatiebron.
Snel gaat het niet en het kan ook nog best een hele
tijd duren. Maar: achter de schermen wordt hard
gewerkt aan de plannen voor nieuwbouw aan het
Scholenlaantje.
Gezamenlijk overleg
In opdracht van de gemeente is een adviesbureau aan
de slag om verschillende plannen voor de nieuwbouw te
bekijken. Hiervoor wordt ook gezamenlijk gesproken
met het bestuur van onze Montessorischool en het
bestuur van de Damiaanschool.
Ouders in gesprek met schooldirecteur
Het bundelen van de krachten in een gezamenlijk
concept, bijvoorbeeld een brede school, behoort tot de
serieuze mogelijkheden. Met een aantal ouders zijn we
in gesprek met de directeur van onze school om te
zorgen dat ook de mening van de ouders zo veel
mogelijk wordt meegenomen.
Doel: gezamenlijke visie
Hiervoor werken we met de school aan een
gemeenschappelijke visie over wat we van een nieuwe
school kunnen verwachten. Of we tot een volledig
Jullie input nodig!
Als de gezamenlijke visie gereed is, zullen we deze aan
alle ouders ter informatie rondsturen. Jullie input op de
inhoud is dan nodig en van harte welkom! We
verwachten dat we de gezamenlijke visie eind oktober
per email kunnen toesturen. De visie zal door het
schoolbestuur worden gebruikt in de gesprekken met de
gemeente en andere partijen.
Vragen? Spreek ons aan!
Mochten jullie over dit traject vragen hebben, dan
kunnen jullie ons natuurlijk altijd aanspreken op de gang
of op het schoolplein, tijdens een ouderavond of tijdens
een schoolactiviteit. Mailen of bellen mag ook:
[email protected] of 06­10899037.
Diederik van Hoogstraten, Anne Vita Lamein, Ellen van
der Veen, Saskia Klep, Robert ‘t Hart en Marieke
Hofstede
­ Ingezonden mededeling ­
Aanstaande maandag 17 oktober valt het besluit
betreffende de herontwikkeling van de wijk
Kerckebosch bij de Raad van State. Dit betreft ook
onze school. De wijkvereniging roept op tot massale
aanwezigheid: kijk op www.hogedennen.net.
Marina van Muiswinkel
Typisch Montessori
of typisch Jenaplan?
Het is maandagochtend half negen. In groep MBK
zitten de kinderen in een kring. Joey vertelt dat zijn
vader jarig was. Dat was heel leuk want Joey heeft
daarbij een helikopter gekregen. Pips moeder is in
Afrika. Senne heeft een grote atlas voor het project
‘Mijn wereld’ meegenomen. Juf Hennie slaat de atlas
open en laat de kinderen zien waar Afrika ligt.
Op onze school beginnen de kinderen met regelmaat
de dag in de kring en vertellen bijvoorbeeld over hun
weekend. Zo leren ze van elkaar en leren ze spreken
en luisteren.
Ieder kind volgt zijn eigen programma, maar ze
krijgen ook gezamenlijk instructie en werken
samen.
Leerlingen werken zelfstandig maar leraren geven ook
instructie aan groepjes kinderen met hetzelfde niveau.
Na de uitleg gaan ze individueel met de geleerde stof
aan de slag.
Nu Montessorischool Kerkebosch I is samengegaan
met Kerkebosch II, is het goed stil te staan bij
Jenaplanonderwijs. Ongeveer drie jaar geleden werd
Kerkebosch II opgericht. Op deze tweede locatie kreeg
ook Jenaplanonderwijs een plek. Na het samengaan
van de locaties, vreesden sommige ouders van ‘de
overkant’ –in dit geval Kerkebosch II­ dat het Jenaplan­
accent zou verdwijnen. Dat gebeurt zeker niet. Een
aantal Jenaplanactiviteiten was overigens al
onderdeel van het programma op
Kerkebosch I. Deze werden alleen niet zo
expliciet benoemd.
Wat is Jenaplan?
Jenaplanonderwijs is gebaseerd op de
ideeën van professor Peter Petersen,
afkomstig uit het Duitse Jena, waar hij een
vernieuwende visie op onderwijs ontwikkelde.
Zijn ideeën werden midden jaren vijftig
geïntroduceerd in Nederland.
Meer info:
www.jenaplan.nl
Jenaplan heeft veel overeenkomsten met
Montessori­onderwijs:
Jenaplanscholen kennen ‘stamgroepen’ waar
kinderen van verschillende leeftijden samen en van
elkaar leren, net als Montessorischolen die een
onderbouw, middenbouw en een bovenbouw hebben.
Leerlingen van een Jenaplanschool leren,
evenals Montessorikinderen, van jongs af aan om
zelfstandig te spelen en te leren.
Leraren stimuleren kinderen om veel initiatieven
te nemen, om over allerlei zaken mee te praten en
actief mee te denken.
Jenaplanscholen besteden aandacht aan de
totale ontwikkeling van het kind, naast schoolse kennis
en vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen.
Welke principes van Jenaplan zijn al op onze school
te vinden?
Het kringgesprek. Kinderen beginnen de dag in de
kring.
De leerlingen werken aan
(thematische) projecten. Projecten
combineren verschillende vakken.
Zowel in de onder­, midden­, als
bovenbouw werken de kinderen momenteel
aan een IPC­project. De bovenbouwers werken
op dit moment met het thema ‘ontdekkingsreizigers en
avonturiers’. In het project komen bijvoorbeeld
geschiedenis, aardrijkskunde, muziek en tekenen
allemaal aan bod. Zie ook: www.ipcnederland.nl
Viering om stil te staan bij bijzondere momenten,
zoals de introductie van een nieuw schoolbreed
project, kerst, Pasen of Ramadan.
Onze school heeft in september voor het eerst
Suikerfeest gevierd. Foto’s en een kort artikel zijn in
deze Ouderkrant te lezen.
Montessori Kerkebosch combineert zo het beste van
Montessori met het beste van Jenaplan. De basis blijft
vanzelfsprekend Montessori.
Juf Hennie van MBK rondt het kringgesprek af.
Janna pakt haar rekenwerkje, een groepje kinderen
gaat aan de slag met de schuurpapieren letters en
Niels geeft zijn plantje nog even water. Typisch
Montessori.
Nieuws uit de Ouderraad
Ook de twee ouderraden van de twee locaties op
Kerckebosch zijn samengegaan. De OR bestaat nu
uit negen leden. Dat is lekker ruim, dus er is genoeg
aandacht voor onze school! Onze focus voor het
komende jaar is de school vooral op een positieve
manier te ondersteunen. En de bijzondere sfeer op
school te bewaken.
ALV
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) is het
moment waarop we met een brede groep ouders over
actuele onderwerpen praten. De laatste ALV was in
september. Ondanks de lage opkomst, was deze avond
een succes. We hebben onder meer gesproken over de
ouderbijdrage en de TSO. Met name het innen van de
financiële bijdrage voor deze activiteiten is uitgebreid
besproken.
IPC: boeiend, projectmatig leren
Na de ALV was er een enthousiaste presentatie over
leren met de IPC­methode. IPC­consulente
OR
Nikki Mertens liet ons zien hoe kinderen leren over
maatschappelijk georiënteerde vakken zoals
geschiedenis en aardrijkskunde op een projectmatige,
meer beeldende en boeiende manier.
Prijsvraag
Algemene opinie was wel dat de naam IPC weinig tot
de verbeelding spreekt… Dus hierbij een kleine
prijsvraag… Wie kent er een naam die de lading dekt?
Creatieve inzendingen graag mailen naar
[email protected] De winnaar verdient
eeuwige roem!
Wie zijn wij?
Van links naar rechts en van boven naar beneden:
Erwin Remijn (penningmeester), vader van Feline en Tristan
Ellen van der Veen (voorzitter), moeder van Zomer
Karen Schroten (secretaris), moeder van Roos en Tijn
Leonie Caris, moeder van Julie, Sterre en Floor
Pieter Veuger, vader van Bas, Tom en Roos
Danielle Prins, moeder van Floor, Nina en Gijs
Diana van der Kraan, moeder van Koen en Sarah
Jorette Blok, moeder van Simme
Jan de Boer, vader van Nynke, Tijmen, Lena en Fiene
Kinderboekenweek 2011
De superhelden van de bibliotheek organiseerden een hele leuke
boekenmarkt om de Kinderboekenweek te openen en geld in te
zamelen voor nieuwe boeken. Klik op de foto voor het Picasa
webalbum van deze gezellige avond.
Beste Bakbeurt
Door Eline Kouwenhoven
Inhoud
1. Wie is Eline?
2. Wat heeft Eline gebakken?
1. Wie is Eline?
Ik ben Eline en ik zit in BBE in
groep 6.
2. Wat heeft Eline gebakken?
Ik heb een bakbeurt gemaakt en dat is muffins, boterkoek en
tulband. Ze vonden het heerlijk! Jude geloofde niet dat ik de
muffins zelf had gemaakt. Het was zo lekker vond hij!
Iemand zei, kun je volgende week weer een bakbeurt
maken? Ik had toen over, dus ik dacht ‘kan ik niet langs de
juffen gaan’? Dat vond Aukje een goed idee. De juffen
vonden het heerlijk! Ik vond de bakbeurt zelf ook heerlijk.
Ik vond het leuk om een bakbeurt te doen.
Interview met Juf Henny
Door Rachel Renes en Pepijn Buijs
Welke school vind je leuker?
Ik vind ze allebei even leuk.
Hoe oud ben je ?
30 jaar
Ben je getrouwd ?
Ja, met Remco en ik
heb twee kinderen.
Zij heten Amara en
Maura.
Wat is je lievelingskleur ?
Roze.
Hoeveel dagen per week werk je ?
Ik werk maandag, dinsdag en woensdag op de
Kerckebosch­locatie en vrijdag op
Griffensteijn.
Hoeveel kinderen heb je in je klas ?
22 kinderen.
Door Filip Mihók en Louis de Neut Brossois
­ … MBK en BBK zijn verhuisd van Kerckebosch 2 naar
Kerckebosch 1;
­ … het wc­papier bij de meisjes veel sneller opgaat dan
dat van de jongens;
­ … met Sinterklaas de bovenbouw surprises doet en de
onderbouw meestal pepernoten bakt;
­ … Kerckebosch 2 in 2010 ook een kinderschoolkrant had;
­ … onze school dichtbij bij de AH ligt;
­ … er nu 196 kinderen op OMS Kerkebosch zitten;
­ … we niet per se een bakbeurt moeten doen;
­ … de vogelschommel twee keer kapot is gegaan;
­ … Mickey uit MBD de zonnebloemwedstrijd gewonnen
heeft;
­ … we een schooltuin hebben;
­ … we een leerlingenraad hebben;
­ … de leerlingen het spel ‘Tafelbal’ bedacht hebben.
Vind je dit plein leuker ?
Nee, allebei even leuk.
Hoe lang ben je ?
Ik ben 1 meter en 65 centimeter lang.
Wat is jouw lievelingseten ?
Rijst met bruine bonen en boerenkool met
worst.
Heb je huisdieren ?
Ja, ik heb twee konijnen en twee vissen.
Heb je in de onderbouw gewerkt ?
Ja, acht jaar.
Welke groepen heb je in je klas ?
Ik heb groep 3 en 4 in mijn klas.
Vond je het interview leuk ?
Ja, heel leuk.
Studiedag:
stimulerend!
Ontwikkelingen in onderwijsland:
Groepsplannen / 1­zorgroute.
Per vakgebied en per bouw komen streef­
en tussendoelen op papier te staan met de
wijze waarop deze behaald moeten
worden. Opbrengstgericht werken dus.
Stimulerend, leuk en leerzaam. Dat is wat onze
leerkrachten vinden van een studiedag! Wij
werden nieuwsgierig ­ hoe ziet een
Anke:
studiedag eruit? Wat leren de
"Een goede
leerkrachten? Na een rondvraag
studiedag voor mij is als
kwamen we te weten dat:
het team naar huis gaat met
een gevoel van "Yes, dit was
zinvol!".
­ de studiedagen schoolbreed zijn, dus
met het voltallige team van de drie locaties
van OMS Zeist;
­ de inhoud voorop staat: over kennis om aan
de kinderen over te dragen en over nieuwe
ontwikkelingen in onderwijsland (zie kader 1);
­ er ook studiedagen gericht zijn op het opfrissen van kennis of
het opdoen van vaardigheden, zoals de bedrijfshulpverlening
(BHV) of hoe te filosoferen met kinderen;
­ de leerzaamste studiedagen theorie en praktijk afwisselen;
­ de bonus is om collega's van andere locaties te spreken;
­ afhankelijk van het onderwerp, de juffen met de kinderen
spreken over wat zij geleerd hebben;
­ studiedagen soms ook gebruikt worden voor broodnodige
logistieke en administratieve zaken: een jaarbestelling of het
gezamenlijk maken van groepsplannen.
Onderwerpen die dit jaar
op de agenda staan:
IPC: regelmatig verdiepen de
leraren hun kennis over en hun
vaardigheden met het projectmatig
werken rondom een thema
Imago­traject: met een externe coach
is het team bezig ambities voor de
komende twee jaar vast te stellen en deze
ambities te vertalen naar identiteit van de
school ('wie zijn we') en imago ('wie willen
we zijn')
Leerlingadministratiesysteem: Alle
leerlingendossiers worden digitaal. De
leerkrachten krijgen les in de bijbehorende
computerprogramma's en kunnen het
geleerde in de praktijk toepassen
Voor het eerst: Suikerfeest!
Op school vieren we al jaren
kerst en Pasen. Meerdere
ouders stelden voor ook
aandacht te geven aan het Moslim­geloof, de
vastenperiode 'Ramadan' en een traditioneel feest
als het Suikerfeest. Want: kennis over elkaars
achtergrond zorgt voor wederzijds begrip.
vooral de bovenbouwers graag gebruik van maakten:
Vanaf welke leeftijd doe je mee aan Ramadan?
Wat als je ziek bent? Wat doe je met je familie tijdens
het Suikerfeest?
Drie ouders van onze school en Moslim­gelovigen,
Rida Talebi, Fouzia Kaoiss en Zina Lambiret, gingen
op 1 september, de eerste schooldag na het
Suikerfeest, de klassen langs om met de kinderen
een mini­Suikerfeest te vieren. In iedere klas
vertelden zij, in ongeveer een kwartier tijd, meer over
achtergrond van de Ramadan en het Suikerfeest.
Ook deelden zij hun ervaringen met het vasten in de
Ramadan. De kinderen konden vragen stellen, waar
Klik hier voor de foto's van het
Suikerfeest op Picasa
Wil je de antwoorden weten op de vragen? Kijk dan
op http://www.beleven.org/feest/ramadan voor meer
informatie. Als afsluiting kregen alle kinderen een
lekker Suikerfeest­hapje of koekje om te proeven. Het
was een leerzame, leuke en lekkere ochtend voor de
kinderen die we graag volgend jaar herhalen!
MR
Nieuws uit de MR
MR: voor en door wie
MR staat voor Medezeggenschapsraad. Hierin zijn ouders
en leerkrachten vertegenwoordigd van de drie OMS Zeist­
locaties: Kerckebosch, Griffensteyn en Sumatralaan. Per
locatie hebben zowel de ouders als de leerkrachten
1 stem. Het samenvoegen van de twee locaties betekent
dat we in de MR teruggaan in het aantal ouders.
Robert ’t Hart (Djoeke MBD, Teun MBE, Kaat OBD) en
Femke Schweitzer (Rutger BBD, Karel BBK en
Tjebbe OBK) blijven in de MR. Veel dank aan
Ellen van der Veen (Zomer BBD), Madelon Bracke
(Nynke MBE, Tijmen MBD, Lena OBE) en
Diederik de Goederen (Gijs BBK, Pip MBK) voor hun
energie en betrokkenheid bij de MR. Marjo Maas
(leerkracht MBD) vertegenwoordigt de leerkrachten van
Kerckebosch in de MR.
maken we ons sterk voor de specifieke Kerckebosch­
agendapunten. Alhoewel we als MR destijds te laat in het
besluitvormingsproces rondom de samenvoeging van de
twee Kerckebosch locaties zijn betrokken, hebben we
vervolgens wel intensief meegedacht over de
communicatie en de gevolgen van het samenvoegen.
Momenteel heeft het leerlingaantal in de onderbouw echt
onze aandacht.
Onze ambitie: kennis inzetten
Wij willen als MR meer grip krijgen op onderwerpen die
belangrijk zijn voor onze school. Door nauw samen te
werken met het bestuur van de school lukt dit. Komende
periode richten we onze focus hierop. Want: we willen
gedegen onze mening en daadkrachtige adviezen kunnen
blijven geven. Onze ambitie is onze kennis in te zetten
om de school verder te helpen. Kwaliteit van onderwijs en
een prettige leeromgeving voor onze kinderen: daar doen
wij het voor!
Femke Schweitzer
Hoe: instemmen of advies
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR
instemmingsrecht of adviesrecht. Dit jaar gaan we, als
experiment, iedere maand vergaderen. De ene maand is
Ruud Blaas als directeur aanwezig om plannen toe te
lichten. De andere maand vergadert de MR zonder hem
en neemt dan besluiten.
Actuele onderwerpen
In de MR komen onderwerpen aan bod die alle locaties
aangaan zoals communicatie, kwaliteit,
schoolondernemingsplan en zorgplan. Vanuit onze locatie
Redactie:
Colofon
Marleen Bergmans (Liselot en Anouk)
Picasa Webalbum Madelon Bracke (Nynke, Tijmen en Lena)
Beheer:
Marjolijn Kars (Willemijn, Josette en Emma)
Cat Volders (Yana)
Victorine Lutz (Janna)
Josien van Montfrans (Reinier, Sarah en Julie)
Karen Schroten (Roos en Tijn)
Charlotte Teelen (Tom, Bas en Roos)
E­mail:
Reacties, vragen,
suggesties, klachten:
[email protected]
© Ouderkrant 2011
Alle teksten, foto's, logo's, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay­out, en kenmerkende
kleurencombinaties die in de Ouderkrant worden gebruikt, mogen op geen enkele wijze worden gebruikt door derden.

Vergelijkbare documenten

Schoolgids - Damiaanschool

Schoolgids - Damiaanschool ideeën van professor Peter Petersen, afkomstig uit het Duitse Jena, waar hij een vernieuwende visie op onderwijs ontwikkelde. Zijn ideeën werden midden jaren vijftig geïntroduceerd in Nederland.

Nadere informatie