Bestuursstructuur Defensie Revisited

Commentaren

Transcriptie

Bestuursstructuur Defensie Revisited

										                  

Vergelijkbare documenten

Beschikking instelling TGB Houtdorperveld (Oefening Falcon Leap)

Beschikking instelling TGB Houtdorperveld (Oefening Falcon Leap) HOE VAAK NOG?? In een persbericht van de gezamenlijke officierenverenigingen d.d. 21 januari jl. werd een seminar aangekondigd met als onderwerp: ‘Sturing bij Defensie’. Deze verenigingen vinden da...

Nadere informatie