Franeker vrijdag 13 juni 2014

Commentaren

Transcriptie

Franeker vrijdag 13 juni 2014
Franeker vrijdag 13 juni 2014
“Naasten betrokken?”
Participatie van het netwerk in de forensische psychiatrie.
Over het thema.
Twintig jaar geleden is het idee ontstaan bij medewerkers in forensische psychiatrische afdelingen
in Nederland om een studiedag te organiseren voor de werkers op de vloer..
Uitgangspunt was en is nu nog steeds, het delen van ervaringen met elkaar.
Dit jaar is gekozen voor het onderwerp Familie Participatie.
De familie maakt deel uit van het netwerk van de cliënt en het is van belang dat netwerk in
stand te houden. De familie weet vaak meer over de cliënt dan de begeleiding die informatie
draagt bij aan een betere zorg.
Maar ook de dilemma’s komen in beeld als de familie bij de behandeling wordt betrokken.
Over de studiedag.
In de ochtend zijn twee lezingen de eerste lezing is van
Dhr. Jan Baars.
Dhr Baars is Klinisch Psycholoog en heeft veel expertise op het gebied van familie participatie
ook heeft Dhr Baars hierover gepubliceerd.
Voor meer achtergrond informatie: nl.linkedin.com/pub/jan-baars/46/319/246
De tweede lezing wordt verzorgd door Dhr. Rik Koopman.
Dhr Koopman doet zijn promotie onderzoek over het onderwerp Familieparticipatie.
Voor meer achtergrond informatie : nl.linkedin.com/pub/rik-richard-koopman/15/684/737
Wie zijn wij?
De werkgroep van de Forensische Studiedag bestaat voornamelijk uit forensisch werkers,
verpleegkundigen, sociotherapeuten en forensisch begeleiders die vinden dat het afdelingswerk in
het forensische veld een specialisme is, dat zijn eigen studiedag verdient.
De werkgroep bestaat uit medewerkers die zijn afgevaardigd van de verschillende FPA’s, FPC,
FPK en de PPCA (voormalige FOBA).
Elk jaar wordt de studiedag gefaciliteerd door een van de deelnemende organisaties.
In de afgelopen 20 jaar heeft de Forensische Studiedag zijn bestaansrecht bewezen.
Mede door de studiedagen zijn een groot aantal thema’s die betrekkingen hebben op de 24 uurs
zorg, onder de aandacht geweest.
Voor wie is deze dag bedoeld?
Deze dag is bedoeld voor mensen van de werkvloer binnen het forensisch werkveld werkzaam op
de forensische afdelingen.
Workshops.
Ook dit jaar zullen er ’s middags workshops worden georganiseerd.
U kunt uw voorkeur aangeven bij de inschrijving.
Er is de keuze uit 2 van de 4 workshops
Een workshop duurt ongeveer 1 uur.
De organisatie doet er alles aan om uw keuze tegemoet te komen, maar bij een onevenredige
verdeling van deelnemers behoudt de organisatie zich het recht voor om een deelnemer te laten
deelnemen in een andere workshop.
Het is mogelijk om een eerste en tweede keuze te maken, geef dit dan op bij uw aanmelding.
Uit de volgende workshops kunt u een keuze maken.
Workshop 1:
Familie heeft een stem bij GGZ Friesland!
GGZ Friesland is actief bezig met het familiebeleid, er wordt vertel hoe dit is vorm gegeven.
Een beleidsmedewerker en een familielid delen hun ervaringen en met stellingen worden de
deelnemers uitgenodigd deel te nemen aan een discussie.
Workshop 2:
De Triade kaart
De Triadekaart is een praktisch hulpmiddel om de rol van naasten te verhelderen.
Tijdens de workshop geven twee deskundigen uitleg over dit hulpmiddel.
Workshop 3:
Familiebegeleiding? Gewoon doen!
In deze workshop worden ervaringen gedeeld hoe je familie kan begeleiden bij de ondersteuning
en behandeling van de cliënt . Allerlei dilemma’s als privacy en niet meewerkende cliënt worden
besproken in deze workshop.
Workshop 4:
System overload.
Er wordt op interactieve wijze een inleiding gegeven in de theorie en praktijk van
systeemtherapie.
Deze Therapievorm is zeer geschikt om inzicht te krijgen en te geven in de (disfunctionele)
interacties van de patiënt met zijn of haar naastbetrokkenen en de samenhang met het delict van
de patiënt.
Aanmelding en kosten.
Aanmelden voor de studiedag kan tot 27 mei 2014 Neemt u bij voorkeur contact op met uw
contactpersoon in uw instelling.
Indien u geen contactpersoon heeft, kunt u zich ook aanmelden door een e-mail te sturen naar
[email protected] o.v.v. “inschrijving studiedag”. Geef dan a.u.b. aan; uw naam,
de naam van uw instelling, adresgegevens, factuuradres.
Na aanmelding ontvangt u zo spoedig mogelijk een bericht van bevestiging.
De kosten bedragen € 75,00 per persoon, inclusief lunch en borrel.
Speciale (dieet) wensen m.b.t. de lunch kunt u ook opgeven via uw contact- persoon of de mail.
WILT U EEN DEELNEMERS CERTIFICAAT ONTVANGEN? GEEF U DAN OP VOOR
5 MEI 2014.En geeft dit aan in uw aanmelding.
Vragen?
Voor eventuele vragen kunt u bellen of e-mailen naar uw contactpersoon van de Forensische
Studiedag in uw instelling. Naam contactpersoon:
Uiteraard kunt u uw vragen ook per e-mail verzenden naar [email protected]
Vanaf 03 juni is het telefoonnummer van de forensische studiedag bereikbaar voor vragen.
Het nummer is: 06-2428868
Afmelden:
Graag uiterlijk 01 juni 2014 bij verhindering afmelden
Bij afmelding na deze datum worden wel de kosten in rekening gebracht.
Uw plaats aan een andere deelnemer geven is natuurlijk mogelijk; geef dit wel even door i.v.m.
naamplaatjes en factuur.
Accreditatie is aangevraagd bij de GGZ academie.
Het deelname certificaat van de GGZ academie ontvangt u via uw contact persoon.
De dagvoorzitter.
Michiel Beekman:
Oud voorzitter van de Forensische Studiedag.
Ochtend programma.
09:15 -09:45 Ontvangst en inschrijving
10:00 -10:30 Welkomstwoord door de dagvoorzitter
.
Welkomstwoord namens GGZ Friesland
10:30-11:15 Lezing:
Dhr. Jan Baars
11:15 -11:45 Korte pauze Met een leuke muzikale verrassing.
11:45 -12:30 Lezing:
Dhr Rik Koopman
12:30-12:45 Afsluiting ochtendprogramma
12:45-14:00 Lunch
Middag programma.
14:00 -14:45 Workshops
14:45 –15:00 Korte Pauze.
15:00 -16:00 Tweede deel van de workshops.
16:00 ------ Plenaire afsluiting
16.15 ------- Borrel & hapje
Wanneer en waar vindt het plaats?
Vrijdag 13 juni 2014.
Locatie:FPA Franeker.
Burg. J. Dijkstraweg 6
8801 PG Franeker
Tel. 0517-398628.
Voor de deelnemers die met het openbaar komen.
Vanaf station Franeker rijden op 13 juni 2014 pendelbusjes vanaf 8:30 t/m 10:15 naar de
locatie.
Het programma:
We proberen deze met de grootste zorgvuldigheid samen te stellen maar fouten zijn mogelijk,
ook kan de actualiteit ons inhalen.
Kijk voor het laatste nieuws op onze website
Ook kun je ons volgen op facebook.
Wanneer en waar vindt het plaats?
Vrijdag 13 juni 2014
Het programma:
We proberen deze met de grootste zorgvuldigheid samen te stellen maar fouten zijn mogelijk,
ook kan de actualiteit ons inhalen.
Kijk voor het laatste nieuws op onze website
Ook kun je ons volgen op facebook.

Vergelijkbare documenten