govinda`s nieuwsbrief - Hare Krishna België

Commentaren

Transcriptie

govinda`s nieuwsbrief - Hare Krishna België
Govi nda’s Nieuwsbrief | oktober 2013 | pagina 1
GOVINDA’S NIEUWSBRIEF
oktober 2013
Deze nieuwsbrief is
een uitgave van het
Vedisch Cultureel
Centrum Govinda
Antwerpen
 03-237 00 37
www.govinda.be
[email protected]
V OORLOPIGE O PENING
VAN ONS
N IEUWE C ENTRUM
De huidige situatie in Antwerpen is dat het pand aan de Gloriantlaan 34 aangekocht werd door Nama Hatta
Antwerpen vzw. Op 17 juli 2013 was er een bijeenkomst bij de notaris om de voorlopige, zogenaamde compromisakte te tekenen.
Hoewel er nog geen gasaansluiting is voorzien, en er dus tijdelijk nog niet kan gekookt worden in onze nieuwe tempel, volstond een eenvoudige oplapbeurt - voornamelijk het schoonmaken van de vloer, het schilderen van de muren en het plaatsen van een tijdelijke wand - om de ruimte voorlopig beschikbaar te maken.
De verbouwingen zullen pas aanvangen na de ondertekening van de definitieve akte.
Radhastami bleek een zeer gunstige dag voor deze heuglijke gebeurtenis, tenminste indien we het succes
mogen meten aan het aantal gasten die Sri Sri Nitai Gaura Nataraja vergezelde tijdens het eerste bezoek aan
Hun nieuwe verblijfplaats.
Vanaf 18u30 werden bhajans gezongen tot Purusottama prabhu rond 19u30 een presentatie gaf over de huidige stand van zaken. Rond 20u was er een puja, gevolgd door een bhoga offering en een opgevuurde kirtana. Rond 21u werd alles feestelijk bekroond met een uitgebreide prasadam maaltijd.
Govi nda’s Nieuwsbrief | oktober 2013 | pagina 2
H ET N IEUWE T EMPEL P ROJECT
Hoewel onze programma’s nu reeds op het nieuwe adres kunnen plaats vinden, moet Nama Hatta
Antwerpen vzw in elk geval nog twee maanden wachten alvorens de garages beschikbaar zijn (de opzegtermijn voor de huidige huurovereenkomst). Bovendien komen we nog ± 20.000 Euro te kort voor
de aankoop, evenals de 75.000 Euro die nodig zijn om de verbouwingswerken uit te voeren. Per slot
van rekening is het beter om eerst tot op het bot af te spreken welke werken dienen te worden uitgevoerd en in overeenstemming daarmee vervolgens een volledig plan uit te tekenen. Dit vergt tijd, en
kan beter in een rustige sfeer gebeuren, en zonder stress.
Bent u geïnspireerd om ’Het Nieuwe Tempel Project’ te steunen?
Dat kan via een donatie op rekening: IBAN BE68 0013 9271 9734 / BIC GEBABEBB
van Nama Hatta Antwerpen vzw
met vermelding van: GIFT VOOR HET NIEUWE TEMPEL PROJECT - RENOVATIE
BESTE LEZER, BENT U AL LID VAN NAMA HATTA ANTWERPEN VZW?
Door lid te worden van de tempel helpt u mee aan de verspreiding van het Krishna-bewustzijn.
Het verspreiden van het Krishna-bewustzijn is een bittere noodzaak in deze tijd van geestelijke armoede.
U kan lid worden door maandelijks een bepaald bedrag over te schrijven op de rekening van
Nama Hatta Antwerpen vzw: IBAN BE19 2200 5654 8612 / BIC GEBABEBB
met vermelding: LIDMAATSCHAP.
Een lidmaatschapformulier kan u downloaden via onze website www.govinda.be
of neem contact met Madhava dasa, via  03-237 00 37.
Nama Hatta Programma’s
CENTRE DE BHAKTI-YOGA BRUSSEL
Oudergemselaan 197 - 1040 Etterbeek
 02-2231058
http: www.centredebhaktiyoga.com
E-mail: [email protected]
Programma’s:
 Er is een programma iedere zondag om 13.30 uur,
met meditatieve muziek, een lezing over bhaktiyoga en interactieve discussie in het Engels. Daarna
kunt u genieten van een heerlijke vegetarische
maaltijd. Inkom gratis. Een donatie is welkom.
NAMA HATTA GEN T
Adres: Steinerschool, Kasteellaan 54, 9000 Gent
Info: [email protected]
HG Acyuta Jagannatha prabhu:  0493-68 20 67
PROGRAMMA’S IN GENT VAN 15 TOT 18 UUR
DATUM :
5 okt 2013
19 okt 2013
LEZING DOOR :
HG Madhava dasa
HG Lilasuka dasa
 Er zijn ook programma’s in het Frans: iedere vrij-
Het programma bestaat uit bhajan (mantramuziek), lezing uit Bhagavad-gita, kirtan (muziek), vegetarische
maaltijd (prasadam) en Vaisnava associatie.
 Twee keer in de maand op zaterdag om 16.00 uur is
Wij vragen een kleine bijdrage van 5 euro.
dag om 19.00 uur.
er een programma of in het Russisch of in het Hindi.
 Bij voldoende belangstelling zijn er ook prog-
ramma’s in het Nederlands mogelijk.
Iedereen is van harte welkom!
U kunt de grote buitendeur van de Steinerschool openduwen en naar binnen gaan. Mocht de deur dicht zitten,
belt u Frank op 0476-91 66 38 en hij komt de deur
openmaken.
Iedereen is van harte welkom!
Govi nda’s Nieuwsbrief | oktober 2013 | pagina 3
M EDEDELINGEN
INITIATIE
Proficiat aan HG Radhe devi dasi, zij kreeg onlangs brahmana initiatie. We vroegen haar enkele korte indrukken neer
te schrijven:
“Ik heb mijn tweede initiatie gekregen tijdens het Baltic Summer Festival in Litouwen op vrijdag 26 juli 2013.
Mijn brahmana initiatie was het hoogtepunt van een heel speciale week voor mij. Terwijl heel België zich op zondag
21 juli klaarmaakte om de ceremonie van de nieuwe koning te volgen, zat ik op het vliegtuig naar Litouwen om naar
het Baltic Summer Festival te gaan.
Het werd een onvergetelijke week, mede dankzij Janmastami dasa en zijn supersympathieke Vaisnavi dd, die samen
met mij haar 2de initiatie ontving.
Een week vol lezingen, kirtan, prasadam, en heel veel associatie met Gurudeva!!!
Maharaja noemde mij al heel de week; Radhe, the Bhakti Sastri postwoman from Beveren! Hij vond het de ideale titel
voor een kortverhaal. Hij zei tegen Niranjana Swami, kijk daar de enige postbode van Belgie met een BS !!
HH Bhakti Bhringa Govinda Swami Ki Jaya!!”
OVERLIJDEN
Op 11 september laatstleden overleed Anna De Vocht. Zij bereikte de leeftijd van 85 jaar.
‘Moeder Anna’ was jarenlang een trouwe bezoekster van de tempel op de Amerikalei. Ook was zij gedurende lange tijd
steunend lid van Nama Hatta Antwerpen vzw. Wij wensen moeder Anna een veilige terugtocht naar Krishna toe.
Aan de familie is een blijk van medeleven bezorgd uit naam van Nama Hatta Antwerpen vzw.
ZONDAG 13 OKTOBER VAN 14 UUR TOT 16 UUR: BHAKTA-PROGRAMMA
Het gaat er vooral om dat elk deelnemer haar/zijn zegje krijgt over hoe hij/zij het besproken onderwerp ervaart, erover denkt, en zo. Dus eerder met elkaar over een bepaalde topic van gedachten wisselen. Uiteindelijk wordt alles in
verband gebracht met de conclusies zoals deze blijken uit de boeken van Srila Prabhupada.
Iedereen die geïnteresseerd is kan zich melden via http://www.govinda.be/contact.html om meer informatie te ontvangen.
ZONDAG 27 OKTOBER OM 14 UUR : MRDANGA KLASSEN
Eerste bijeenkomst voor wie mrdanga wil leren spelen.
Heer Caitanya Mahaprabhu voorspelde dat in elk dorp, in elke stad op aarde de Hare Krishna maha-mantra zou gezongen worden. Als resultaat kent iedereen ISKCON daarom als "de Hare Krishna's". Harinam betekent dan ook een
beetje het handelsmerk van ISKCON.
Ook elke zondag gedurende het zondagsfeest staat het zingen van bhajans en kirtanas centraal, begeleid door talloze
instrumenten zoals harmonium, mrdangas, cimbalen (karatalas), enzovoort. Het proces van bhakti yoga, zoals het ons
onderricht werd door Srila Prabhupada, is gebaseerd op het reciteren of chanten van de heilige namen, de mahamantra.
Hoe meer toegewijden er dus in staat zijn om met instrumenten de bhajans, kirtanas en harinams te begeleiden, hoe
beter.
Om daaraan tegemoet te treden organiseren Sarasa Kanai en Jagadananda prabhus een aantal lessen waar iedereen
kan leren om bhajans en kirtanas te begeleiden met de mrdanga.
Iedereen die geïnteresseerd is kan zich melden via http://www.govinda.be/contact.html om meer informatie te ontvangen. Tot nu toe hebben moeder Tarunyamrta; bhaktin Victoire; Bhaktas Nico, Glen en Andrey; Gaurav, Vijay, Ekaya,
Purna Tattva, Dayal Nitai en de Yash zich kandidaat gesteld.
Govi nda’s Nieuwsbrief | oktober 2013 | pagina 4
Vedisch Cultureel Centrum Govinda Antwerpen
Het ZONDAGFEEST heeft plaats in de Gloriantlaan 34, 2050 Antwerpen.
DATUM :
LEZING DOOR :
6 okt 2013
HG Acyuta Jagannatha
ONDERWERP :
"Bereidheid te leven voor hogere waarden"
13 okt 2013
HG Madhava dasa
20 okt 2013
HG Lilasuka dasa
“Bhagavad-gita 5.3 Handelen in Krishna bewustzijn en sannyasa”
27 okt 2013
HG Dayal Nitai dasa
“Srila Narottama Dasa Thakura” en “Radha kunda”
Het zondagfeest bestaat uit:
bhajans (muziek)
een lezing uit de Vedische geschriften
kirtana (muziek)
een prasadam feestmaaltijd
Vaisnava associatie
HET CENTRUM is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer van De Lijn. Onder anderen de bus- en
tramlijnen 3, 5, 9, 15 en 36 vanuit Antwerpen hebben een halte op/aan het Frederik Van Eedenplein
en bus 36 brengt u zelfs tot op enkele 10-tallen meters van het centrum.
De Vaisnava Kalender 2013
 = nieuwe maan |  = volle maan |  = christelijke feestdag |  = seculiere feestdag
OKTOBER
dinsdag
1 Vasten breken tussen 07:44 en 11:35
4  nieuwe maan
maandag 14 Ramacandra Vijayotsava
Sri Madhvacarya — Verschijningsdag
vrijdag
dinsdag 15 Vasten voor Pasankusa Ekadasi
Dvadasi
Srila Raghunatha Dasa Gosvami — Verdwijningsdag
Srila Raghunatha Bhatta Gosvami — Verdwijningsdag
Srila Krsnadasa Kaviraja Gosvami — Verdwijningsdag
woensdag 16 Vasten breken tussen 08:07 en 11:40
donderdag 17 Laatste dag van derde Caturmasyamaand
vrijdag 18 Sri Krsna Saradiya Rasayatra
Sri Murari Gupta — Verdwijningsdag
Laksmi Puja
Vierde maand van Caturmasya begint - vasten van urad dahl voor 1 maand
 volle maan
zaterdag 19 Maand van Damodara begint (kartika)
woensdag 23 Srila Narottama Dasa Thakura — Verdwijningsdag
zaterdag 26 Einde Zomertijd
zondag 27 Radha Kunda, snana dana — Verschijning van Radha Kunda en Syama Kunda
Bahulastami
maandag 28 Sri Virabhadra — Verschijningsdag
woensdag 30 Vasten voor Rama Ekadasi
donderdag 31 Vasten breken tussen 07:32 en 10:48

Vergelijkbare documenten

govinda`s nieuwsbrief - Hare Krishna België

govinda`s nieuwsbrief - Hare Krishna België Door lid te worden van de tempel helpt u mee aan de verspreiding van het Krishna-bewustzijn. Het verspreiden van het Krishna-bewustzijn is een bittere noodzaak in deze tijd van geestelijke armoede....

Nadere informatie

augustus 2013 - Hare Krishna België

augustus 2013 - Hare Krishna België van rekening is het beter om eerst tot op het bot af te spreken welke werken dienen te worden uitgevoerd en in overeenstemming daarmee vervolgens een volledig plan uit te tekenen. Dit vergt tijd, e...

Nadere informatie

GOVINDA`S NIEUWSBRIEF - Hare Krishna België

GOVINDA`S NIEUWSBRIEF - Hare Krishna België Door lid te worden van de tempel helpt u mee aan de verspreiding van het Krishna-bewustzijn. Het verspreiden van het Krishna-bewustzijn is een bittere noodzaak in deze tijd van geestelijke armoede....

Nadere informatie

govinda`s nieuwsbrief - Hare Krishna België

govinda`s nieuwsbrief - Hare Krishna België Radhastami bleek een zeer gunstige dag voor deze heuglijke gebeurtenis, tenminste indien we het succes mogen meten aan het aantal gasten die Sri Sri Nitai Gaura Nataraja vergezelde tijdens het eers...

Nadere informatie

september 2012 - Hare Krishna België

september 2012 - Hare Krishna België Antwerpen vzw in elk geval nog twee maanden wachten alvorens de garages beschikbaar zijn (de opzegtermijn voor de huidige huurovereenkomst). Bovendien komen we nog ± 20.000 Euro te kort voor de aan...

Nadere informatie

oktober 2012 - Hare Krishna België

oktober 2012 - Hare Krishna België Het gaat er vooral om dat elk deelnemer haar/zijn zegje krijgt over hoe hij/zij het besproken onderwerp ervaart, erover denkt, en zo. Dus eerder met elkaar over een bepaalde topic van gedachten wis...

Nadere informatie