Woonpaden in Vlaanderen

Commentaren

Transcriptie

Woonpaden in Vlaanderen
Woonpaden in Vlaanderen
Algemene inleiding
Deel I: Het Vlaamse woningmarktmodel
Pascal De Decker
Auteurs:
Pascal De Decker, Hogeschool Gent
Datum:
December 2011
Omslagfoto:
Verantwoordelijke uitgever:
Steunpunt Ruimte en Wonen
Kasteelpark Arenberg 51 bus 2429 - 3001 Heverlee
Tel: +32 (0)16/32 13 36
Email: [email protected]
ISBN 000-00-000-0000-0
Dit rapport kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap: Programma Steunpunten voor
Beleidsrelevant Onderzoek. In deze tekst komt de mening van de auteur naar voor en niet die van de
Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het
gebruik dat kan worden gemaakt van de meegedeelde gegevens.
This report has been realised with the support of the Flemish Community: Program for Policy Research
Centres. The text contains the views of the author and not the views of the Flemish Community. The
Flemish Community cannot be held accountable for the potential use of the communicated views and data.
ii



             
             
            

            
             

         


        


             


              
           
               
              
           
           
           
           
              
             


           


            


               


           

















 








           

              
            

           





              
            
             





          
           
         
            
          
              
             

         
         




                 


        
         
               
          
           
         
          
               





            
            
           


                   

            
              

           

            


          
         


             
             
           
             


           


                  
             


 
           


           
                 
             

                

            
              
              
            
          


           


               

                
        






             
               

           
              
           








               
               


                    
                 
              









































                   





























 






























           
               

                
            
            

           



          
          
           





         
            
             
         





            


            



             
            
         

             
           
             


           
             
             
            
           

          
              


              




            






            
         
             
             



 


              
             
            

         
           

             



 



























 



 

         


          

          




             
               

               
              





            
           
            



             


            
          

         
             
         
          
          




            






            
            
           
             
         
              



            
              

             
             
          

            





             


            
            
         



           
              
           

            



 
              



  
             






              


              
            

              
 

         
      
       




           


             

          
         



             
         
          







               






             
              

            


         



            

                
           
             


 
              
              
            
             
            
            
            
            
            

            
              
         




                   

                 




 

























































































              
              

              

            
             
          
            
         
        

 


            
            
                
               


             
          




 

 



             

          


                 
             


                 





 





          
           
           




              
               
             
               

            
            
           


             


             
          
            






            
          

              



              

                
                 
   





          


             
              

              

              

              
            





              
 
              
             
             
             
               
              

          
            
 





           
            

           
          


                  




               

 





           
              
           

           
          





             












             
               















               

          
       
            

             
         
          
         
            
         
         
           




             



 



 





            
          

             
         




              
             
            

           


            
          
           
            
            
            
           
         
 



                






                 









           
             
              

             


            
            
           
            






            

            
            
             
            
             
           


             
           











                   
 


                

 



           
            


           
       
         
             



              
        
            
            
          






           

             
             


              


              
         
             

          

        











          
           
           


  


                

             

             


         


          

           
         
       
           
             

             



           
           
          
           

                

            
            
           
        
            



 

       


 

          

           

            


           
               
          



           
            
            
           



           




          
          

                
             
          
           

               













                


            
            


               


              

            
            


                




              

            

                 



               

             

            


            
             
            


                  





 






            

  
             

               
              


 

          
          
           
 
           
            

               

           
              



              
           




               

                



                   

               
             

                  




             
             
             

          
            
          
             
          

          





           


             




              
           




           
           

           





           
           
          




 




               
          




            
           
          
              
          
              
            
           

             
          

            
           




           
           
             
             



            
          


              

             
               
           
            





               
              
             
            


             
               

           






          


           
         
         


             
            





            

           
               
           


               

              



             


 







             
            
         
          
          
             

             
            
             
            
            
          








             

             
             
          
           
            
          


         



           

            
           



        
        

          


           

             


         



              
               
             
                 





               
           

               
            
              


              


             






            
          

 


            


            
            
           
            

              

            


 


               
            

            

          
          
            
            
          


            

            
          




         
             
           
             
             
           








           
             
             
            
              
            




             
               
             
         

               

             
          

            
             
             



         
          
              
          














 



            
           


          
             


             



          


           

           


              


         
          




             
             
               

              


             
             
            
             







         

          
            
          
             

          


         



          

               

              
               


                 

              




            



                 





          






 

           
                  
              
        
              
          

           
         
        

              
               


              

              


             

             
             

             

           
              
              



            
           
        
            

               

            

               
            
              



            




             
              
            





               
          






             

         
             
            

             
            


 






         
            


            


 

            
          


 

 

 
 

           
              



             
             
          

             




           

              
        
         


         
            
           
               


           

           

            
              
          








           
            
               
       
             
          
 



            
          
            
            
           




            
            


           
           




           
           


           



          



 

           

           
          


           
           

             



            

            
            


         




         

           
          

            
            

               


             

               


             








       



            
           
             

           
            

            
            




           



           
          
          
             
             
           


              


               
              










                
                    
               

 



                 
             
              
              
             
            
            


            
               

             




             

          

             



          

          
             
             
            



             

              
               
             
           
              

              




              
            


            

           


            
             




 


         
             


            


                
              


        





           
           
            
                
         





 

           

            








         

      

                 
             







            
         



           
             
         
            
               

             
           
             



             









            
         
           
             
             

               
                 



              

             


           
          
           

                 

              



 




         

            



          
 







 

        
        

             

              
             





            





              
             
               

            
             


            

                
             

            





 
           
          

               
             
            





            
            

              
           
            



              
            



 





           
           

           
            
            
           
             
          
              


            


           

              
           

              



              


 









          
            



             
            
           

             
             

              
                


              
              
              
             
             
          


 
            
              

                
               



               





           


            
          
           
            
 
          
          


 
 
              

 

 

          



           
                

             

           






             



                 




               


 

               
              

 

             

              
             

            


 
             

           
          





            
           



           


              


              


              





                


                  
               








          

             

                 
              


             
            
               
         
              


               


             


              
         
           

            
          
           
           
              





                     






                 




 

           


 


              
            
           


                 
               


            


            

                

               
             
            
             









                
         
 
             


                 











            
               
           

          
            




              
             
        




               
               
           
             












 

              
              
             
 

              
             
 
             
          




            



                 
               
           


           
              

              

               
        

          
            
            
            

 
          

             
            






 




              
               



              
            
               


































































 


             
           
         
 
            
        
            
              
              
          
          
            
             




           

                 
                  

 

             
           





            

            


              
                







           

            
                


            
              
          


              
          
             


           
            
          



              


                





         

            


            
              
            
               
                


            


             
            
           
          
              
         
            

             


              
           
             




           
           

            

             


           
           
 


            

          



                
            

             
            
             

              

            


              

            
             
 




               
             
             
              
               
              
          

  


            
              


                









            
             
              


            
         


             

            

            
            


           

              
           

             





               


          


           
        
           

             

               







 










            
              


             
               
           


            
         
         
           
                



            



           



            
            
         
            












           
           









          
             


 

             
          
       
            
        
            
               
          
       
               


            

             


 








              


             


             
           
               


              

               

             
                 



            
         
              









           
               






           



            
               

               


             
          
          
          

              


            

           
           




           
            
             
             

           
         
               
            

             



             




 

           
            




          

                 
              





           


             
          
          


       
             
           
            
         
             
 
            

             





             
             
           

            






            
         
              
                
             
             
               
             
            


               




           


      

               





             
              





 



 

             


 



             



             

            

           


             
             


             




              



            
            

             

             

                



           
             

            
               










               
 

          
                  





            
             
             
           
           


            


               
           
             





              
             



             

          
        
              

         
           
          
            

 

             




            

              
            



           



                
          
             

              
            
         
             


             



              


             

            
            


            
          



                




                
          
           
              
               


  
               
              
              
              

          

           
            


            




          





          
             
           

            
          
 
           
            


              


          
 

            
                 
             
 
           



              
              
            


         

              
            
             

             
            
         
          
            

            
            





            
               
         

             

          
          
          


                   





           
              
            
              
           
            


           
            
          
          
         

           
           
                


            
             
               

        
           




           
             
                
            

          
            

               

              
          

              

 

            



            
            
 
        
           
              

          
             

             
          
           
            
           


              

           
         
         
             
       


         
           

         



           
       

             



            



            
            
              

                 

            




             

            

            

            
          

        






 







             

              


             


            
            
             


   
              

             
                







                
               












            











              
              





             

            


              

             
           

             


           
            
         
              
            
             




 
            

 
 
 

            
          
            
             
              
 

               

            

          
            




























              
            



       
             
          

             
              
                 



 
               
            

            
        
               



              
             

            



           


             
          
            


            
            

               

                  



            
             



            
           












          
              
 

              
             



           
          
              




             
             
            
         




            
             

                

                 
                 
            

            



              
            
             

              




            









            

             





            




               
            
 


 




            

              

           
           


                  
               
                 
             
            








 


           










               
           



          


         
         

              




               

             
            



             


            

             
             
                
 
             







            
             

           
            




              






 



            
               



               
             


            
             
            

             
            


           
            


 





             
               
           
          

              


            
         




              


                 
            
            
 







           


           
              
            
             
             

            








               
            

             
          






              
            
           
             
             
               
            



             


              


               
               




            
            






 




            
               

               
             

                


               



                  



                


           


             



               



                




            


           




               
            

                 

            
             
             

 

              
              





               



            

           











                 

          
           



                   



 

              

              





         



                


             

            


 

              
             
         
            

              
           
              


               
           
             
         



               
             






             



0,4
0,2
nt
en
woning
de
li jk
e
woonomgeving
la
n
fo
r
en
se
nw
oo
nz
ge
m
ee
on
e
e
ie
u
ba
nl
at
ie
ag
gl
om
er
se
ee
uw
19
de
-0,4
w
ad
sk
e
st
-0,2
ijk
en
rn
0
-0,6









               
           
          
             
            
           
             
             

          
             





               
           
              
 

              
           






40%
30%
20%
10%
er
g
am
st u
de
e rk
ic h
i nr
ho
bb
y -,
e re
de
rn
ern
mo
t/v
ta a
es
be
te r
tin
ng
wi
ie u
dk
ba
re)
( gr
ot e
la a
es
art
am
er s
am
pk
zw
e
er
d
ba
m
s)
e ig
en
ap
g ro
te r
es
la a
pk
am
er(
on
ter
ew
g ro
(g
r ot
ere
) tu
i ng
in
n ie
ts
0%






                




landelijke omgeving
centrum dorp
stadscentrum
dit wil ik liever niet
om het even
dit wil ik graag







           
             
              
           


             

              








                
              


               
           
           
              



               

            
            


              
            






 













- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 













































































































             


             

 

          
             


           

          





Vergelijkbare documenten