Manneken, Muur Mattentaarten

Commentaren

Transcriptie

Manneken, Muur Mattentaarten
Manneken,
Muur
&
Mattentaarten
GERAARDSBERGEN
3
Manneke, Muur en Mattentaarten
De wandeling vertrekt op de markt. Deze bestond reeds bij het bestaan van de stad in 1068. Het is
nog steeds de plaats waar er wekelijks handel werd gedreven (elke maandagmorgen) en waar de
verschillende volksfeesten plaatshebben. Op de markt vindt men volgende belangrijke gebouwen
terug:
i
Het stadhuis: het oorspronkelijk gotisch
stadhuis gaat terug tot de 14de eeuw en
werd toen “Scepenhuis” genoemd. Het gebouw werd herhaaldelijk geteisterd door
hevige branden tijdens de verschillende
bezettingen van de stad. Het werd steeds
opnieuw opgebouwd in de stijl van die tijd. In
1890 werden de laatste grote werken uitgevoerd
onder leiding van de Leuvense architect Langeroc die het
gebouw liet restaureren in neo-gothische stijl.
Het Manneken-Pis: het Brusselse MannekenPis (1619) is misschien wel het bekendste, maar
dat van Geraardsbergen is in ieder geval wel het
oudste (1459). De stadsrekeningen van 1455-1456 vermelden de bestelling
van een “lathoenen mannekin” bij een kopergieter uit Brussel. Deze bestelling
gebeurde ter gelegenheid van de heropbouw van de stad en de herstelling
van de fonteinen en de waterleiding. De stad was immers verwoest op 16
april 1452 door de troepen van Jean De Croy.
Het Manneken-Pismuseum: het is ondergebracht in het overgebleven gedeelte van het oude Scepenhuis. Het museum is gratis toegankelijk en men kan er het
Plassertje bewonderen in de vele kostuumpjes die verenigingen uit de stad en het land
hem schonken. Hij draagt zelfs plunjes uit Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde
Staten van Amerika.
Het Boerenhol: één van de typische oude straatjes die
Geraardsbergen nog rijk is. Het vormt de verbinding tussen de
Markt en de Dierkost, een restant van een geweldige fortificatie
opgericht ter bescherming van de stad.
Door het Brandstraatje verlaten we de Markt en komen zo in de Molenstraat
waar we links afslaan. Aan de Dender nemen we rechts het brugje over de gracht en gaan we vervolgens de trappen op en over het sascomplex.
i
Het Brandstraatje: opnieuw een typisch straatje dat de Markt met
de andere straten verbindt. Let op de herdenkingssteen die vermeldt
dat hier oorspronkelijk het Manneken-Pis stond.
Eens het sas over kunnen we op het jaagpad, we nemen links en gaan tot het stedelijk zwembad,
daar rechts om het pad langs het zwembad te nemen.
i
Het zwembad: het zwembad werd in 1887 met het geld van Gustaaf Verhaeghe, weldoener van de stad, opgetrokken. In 1976 onderging het een drastische renovatie, sindsdien is het steeds verder aangepast en zijn er nieuwe sportterreinen aangelegd. Het geheel bevindt
zich op “Den Bleek”, waar vroeger de stadsbewoners hun was kwamen
doen in de Dender en waar ook het linnengoed werd uitgespreid om te
bleken in de zon.
Een lichte helling brengt U naar de Paul Guilleminlaan, daar gaan we links. Aan de Denderbrug
ziet u rechts de gebouwen van de “Union Allumetière”.
i
De luciferfabricage startte omstreeks 1849. Een zekere Guillaume Mertens zorgde voor de “eerste lucifers”. In enkele jaren tijd waren er 18
bedrijfjes. In 1912 besliste een Zweedse groep de luciferfabricage in
België op te kopen en ze vestigden hier op de rechteroever een luciferfabriek. De werkgelegenheid kende een plotse toename en vrij vlug
werden de enige lucifers in België hier gefabriceerd.
Men blijft de Guilleminlaan volgen tot na de haarspeldbocht en men neemt nu rechts (Broekstraat).
Aan de wegverbreding neemt men links de voetweg en volgt deze tot aan de kapel, één van de
kapelletjes die de Oudenbergstad rijk is: vervolgens afslaan naar links (Korendries) en de Guilleminlaan oversteken.
Hier neemt men nu de trappen die ons leiden naar de Pelgrimsweg. Deze loopt over het oude kerkhof.
Aan het einde van de Pelgrimsweg gaat men rechts de trappen op en steekt men opnieuw de Guilleminlaan over en neemt schuinrechts de geasfalteerde voetweg. Men blijft steeds rechtdoor gaan en
opnieuw volgen we de Guilleminlaan tot net voor de taverne-restaurant “Belle Vue”. Hier nemen we
links de “Pachterstraat”.
5
i
Verder in de Pachterstraat staat links het verguld Heilig
Hartbeeld. Dit werd na WO I opgericht als
een geschenk van de bevolking omdat de stad
gevrijwaard bleef van grote bombardementen.
Aan het Heilig Hartbeeld neemt men rechts de Hooiweg; wat verder komt
men op de Muur, en men gaat rechtdoor de Muur op. Eens aan taverne ’t
Hemelrijk neemt men rechts de Kapelmuur, de klim naar de hoogste top is
begonnen.
i
De Onze-Lieve-Vrouwkapel werd voor het eerst vermeld in
1294. Op 8 mei 1648 werd het mirakuleus Mariabeeldje
door abt Martinus Lebrune naar de kapel gebracht. De huidige kapel dateert van 1906 en heeft veel gelijkenis met de
Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Ze is in
een mengeling van renaissance- en barokstijl opgetrokken.
Na de vijver verlaten we de Oudenbergtop en nemen daarvoor rechts Driepikkel en wat verder links
Klein Frankrijkstraat. Links brengt de voetweg ons naar de voet van de in wielermiddens gevreesde
Muur, die dikwijls de beslissing brengt in Vlaanderens klassieker “De Ronde van Vlaanderen”.
7
Voor inlichtingen kan je steeds terecht bij
Departement Toerisme, Cultuur en Feestelijkheden,
Caroline Vandendaele, Bestuurssecretaris Toerisme
Markt te 9500 Geraardsbergen
Tel: 054 43 72 88-89-90 of per fax: 054 43 72 80
Openingsuren:
Werkdagen van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur
Zon- en feestdagen april, mei, juni en september:
van 10.30 uur tot 12.00 uur & van 13.30 tot 16.00 uur
Weekends: paasvakantie, juli en augustus:
van 10.30 uur tot 12.00 uur & van 13.30 tot 16.00 uur

Vergelijkbare documenten