Ruziënde Broers

Commentaren

Transcriptie

Ruziënde Broers
972403T_PP_BSG
1/18/07
9:23 AM
Page 26
LES 4
Ruziënde Broers
Sabbat
Doe Lees
Genesis 21.
Bekijk het nieuws op de TV op welke dag dan ook en
je hoort dan over een verhaal over het Midden-Oosten. Dit is geen
nieuw conflict. De mensen in het Midden-Oosten zijn al heel lang aan
vechten- ongeveer 4.000 jaren, om precies te zijn. Veel van dit conflict
is begonnen bij twee jongens. (Genesis 21:1-21; Patriarchen en Profeten,
blz. 118t/m 120.)
Zondag
Lees Lees 'Ruziende Broers.'
Knip Knip twee papieren mensen.
Schrijf de leertekst op beide figuren
en leg ze op een plek waar je hen
de hele week kunt zien.
Leer Begin met het uit je hoofd
leren van de powertekst.
Bid Vraag God je te helpen om
in vrede te leven met je broer/zus.
26
972403T_PP_BSG
1/18/07
9:23 AM
Page 27
VIER
T
N
T
I
N
O
I
P
O
P
R
E
R
WE
P OW
om
t ons
p
l
e
h
ilijkGod
e moe
d
n
i
evol
zelfs
s liefd
e
i
t
a
u
ste sit
ven.
te blij
Na jaren wachten op de beloofde zoon
verloren Abraham en Sara hun geloof in Gods
belofte en besloten ze er zelf iets aan doen.
Sara gaf haar slavin, Hagar, aan Abraham
als tweede vrouw. Hagar werd al snel
zwanger, maar het negeren van Gods plan had
rampzalige gevolgen.
“Wees nederig naar
Abraham was 100 jaar oud toen Isaak werd
elkaar uit eerbied voor
geboren. Zoals je kunt begrijpen, waren ze echt
Jezus.”
dolblij met zijn geboorte. Dit was
het kind dat God beloofd had toen
(Efeziërs 5:21).
Hij Abraham 25 jaar
geleden voor het eerst geroepen had.
Toen er na 10 jaar nog steeds geen kind was geboren,
en Abraham zich hardop afvroeg of zijn knecht
alles zou erven, herhaalde God
Zijn belofte van deze zoon. Nadat
Ismaël was geboren, beloofde God opnieuw
een zoon aan Abraham en Sara. Abraham
vroeg om Gods zegen op Ismaël,
zijn eerste zoon. Maar Sara's kind was
de zoon van de belofte, die ene met wie
TS
T
X
X
E
E
T
T
R
R
E
E
W
PPOOW
Maandag
Lees Lees Genesis 21:1-7.
Interview Interview andere
Christenen en vraag hen om jou
te vertellen over een tijd toen
God zei: “Wacht.”
Denk Hoe reageer jij op
God of anderen in jouw gezin als ze
w
' acht' tegen je zeggen?
Bid
Vraag God om je geduld te
geven wanneer je het nodig hebt.
27
972403T_PP_BSG
1/18/07
9:23 AM
Page 28
LES
4
God Zijn verbond zou bevestigen. De natie die zo lang geleden beloofd
was, zou bestaan uit Isaaks, niet uit Ismaëls nakomelingen.
Na de geboorte van Isaak nam de spanning in het gezin Abraham alleen maar toe.
Abraham hield een groot feest voor Isaak toen hij een kleine jongen was en
dit groot feest irriteerde vast en zeker Ismaël en zijn moeder. Toen Ismaël Isaak,
die veel jonger was, begon te pesten, was Sara's geduld helemaal op.
"Zorg ervoor dat die slavin en haar zoon weg gaan," zei ze tegen Abraham
(Genesis 21:9). Blijkbaar had ze zelfs moeite om hen bij hun namen te noemen
De eerst keer dat Sara over Hagar klaagde, zei Abraham tegen haar
dat zij met Hagar mocht doen wat ze wilde.
Maar Hagar was nu de moeder van de 14 jaar oude zoon van wie hij,
Abraham, hield. Maar deze keer vroeg Abraham aan God om hem te helpen met
zijn probleem.
Dinsdag
Lees Lees Genesis 21:8-21.
Maak Maak een kaart, stuur
een e-mail of doe iets aardigs
voor een broer, zus of een
goede vriend.
Volg
Volg via het nieuws
en de kranten het conflict
tussen Israel en haar Arabische
buren gedurende de rest
van deze week.
Bid Bid voor de mensen die
last hebben van dit conflict
in het Midden-Oosten.
28
972403T_PP_BSG
1/18/07
9:23 AM
Page 29
LES
4
"Sara heeft gelijk," zei God. "Het is door Isaak dat jouw nakomelingen
Mijn belofte zullen krijgen. Maar Ismaël is ook jouw zoon en ik zal ook
hem tot een groot volk maken."
Het was heel moeilijk om dat aan te horen en zelfs nog lastiger om het te
doen, maar Abraham nam de volgende dag wat voedsel en Hagar en stuurde haar en zijn
zoon weg, de woestijn in. Kun je je voorstellen hoe verdrietig hij was toen
hij hen zag vertrekken?
God zorgde voor Ismaël en zijn moeder. De Bijbel zegt, "God was
met de jongen terwijl hij opgroeide." (Genesis 21:20). Ismaël moet wel contact
hebben gehad met Abraham, want hij en Isaak
begroeven Abraham nadat hij stierf. Ismaël kreeg
12 zonen en zoals door de engel voorspeld werden
zijn karaktertrekken doorgegeven aan zijn zoons.
Zijn nakomelingen woonden dicht bij de grens met Egypte.
Woensdag
Lees Lees Efeziers 5:18-33.
Maak Maak een kaart aan de hand
van deze versen. Noem het “Hoe Moet
Je Gezonde Relaties Hebben.”
Maak Tel en maak een lijst van
broers en zussen die je kent
uit de Bijbel.
Bid Bid voor de andere leden
van jouw gezin.
29
972403T_PP_BSG
1/18/07
9:23 AM
Page 30
LES
4
En ze leefden in vijandschap met al hun broers."
(Genesis 25:18).
Ismaëls nakomelingen werden inderdaad een natie zoals ook die van Isaak.
Tegenwoordig kennen we Ismaëls nakomelingen als de Arabieren en die van Isaak, als de
joden. Veel van de gevechten in het Midden-Oosten kun je terugvoeren naar die twee
jongens. De zoon van de belofte die alles kreeg van zijn vaders erfenis en zijn oudere
halfbroer die weggestuurd was uit zijn vaders gezin en in de woestijn moest leven.
Beiden claimen Abraham als hun vader. Beiden claimen het land Israël
als hun eigendom. En ze leven nog steeds in vijandschap met elkaar!
Donderdag
Lees Lees Marcus 12:31.
Denk Wat betekent het
om van iemand te
houden al jezelf?
Maak Verzin een lied
of gedicht waarin je opsomt
hoe we elkaar moeten
behandelen.
Bid Bedank God dat Hij
jou helpt wanneer je in
moeilijke situaties bent.
30
972403T_PP_BSG
1/18/07
9:23 AM
Page 31
LES
4
Abraham heeft er vast niet aan gedacht dat zijn ruziënde kinderen
4.000 jaar later nog steeds bezig zouden zijn. Maar sommige keuzes hebben
langdurige gevolgen die ons jarenlang, misschien zelfs generaties lang achtervolgen.
Abrahams beslissing om een tweede vrouw te nemen tegen Gods
plan voor een gelukkig gezin. We leven nog steeds met de gevolgen
van die beslissing.
God kent de formule voor een succesvol gezin en Hij vraagt ons
om deze te volgen voor ons eigen bestwil. Hij heeft een plan uitgestippeld
voor relaties zodat wij niet jarenlang spijt en verdriet hebben. Hij wil dat wij
terug kunnen kijken naar ons leven zonder te zeggen : "Had ik maar . . ."
Vrijdag
Lees Lees Genesis 21:1-21 met
jouw gezin.
Leer Leer aan jouw gezin je zelfgemaakt lied of gedicht.
Vraag Vraag de anderen in jouw
gezin of ze tips hebben om
conflicten op te lossen.
Bid Nodig elk lid van jouw gezin
om te bidden en God te vragen om
om hulp om de conflicten die
ze misschien hebben op te lossen.
31

Vergelijkbare documenten

LES 4 1. Wat heeft God behalve een land nog meer beloofd aan

LES 4 1. Wat heeft God behalve een land nog meer beloofd aan Na jaren wachten op de beloofde zoon verloren Abraham en Sara hun geloof in Gods belofte en besloten ze er zelf iets aan doen. Sara gaf haar slavin, Hagar, aan Abraham als tweede vrouw. Hagar werd ...

Nadere informatie