Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2013

Commentaren

Transcriptie

Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2013
Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2013 financieel zijn
ondersteund.
Naam organisatie
Pagina
Borstkankervereniging Nederland
2
Depressie Vereniging Nederland
3
ITP Patiëntenvereniging Nederland
4
Longfonds
5
Nationale Vereniging voor L.E. Patiënten
6
Parkinson Vereniging
7
Stichting Pulmonale Hypertensie Associatie Nederland
8
VSOP
9
1
Naam patiëntenorganisatie
Borstkankervereniging Nederland
Doelstelling
patiëntenorganisatie
Borstkankervereniging Nederland is een organisatie voor
mensen die te maken hebben of hebben gehad met
borstkanker en erfelijk belasten. Borstkankervereniging
Nederland richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van
borstkankerzorg en op het bevorderen van
zelfmanagement door o.a. voorlichting en
lotgenotencontact.
Website
www.borstkanker.nl
Naam project(en)
1. Blad B.
2. Digitalisering Blad B.
Bedrag excl. BTW in €
1. 7.500
2. 5.000
Doelstelling
GlaxoSmithKline (GSK)
Ondersteuning van de doelstelling van de
Borstkankervereniging Nederland.
Lengte relatie met GSK
9 jaar.
% totale budget
< 1%
2
Naam patiëntenorganisatie
Depressie Vereniging
Doelstelling
patiëntenorganisatie
De Depressie Vereniging (DV) zet zich in voor de belangen
van mensen met depressieve klachten en hun naasten.
Website
www.depressievereniging.nl
Naam project(en)
Ontwikkeling digitaal platform.
Bedrag excl. BTW in €
2.500
Doelstelling
GlaxoSmithKline (GSK)
Ondersteuning van de doelstelling van de
Depressie Vereniging.
Lengte relatie met GSK
1 jaar.
% totale budget
<1%
3
Naam patiëntenorganisatie
ITP Patiëntenvereniging Nederland
Doelstelling
patiëntenorganisatie
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het welzijn
van personen met trombocytopenie (ITP) middels het
geven van voorlichting, lotgenotencontact, het organiseren
van bijeenkomsten en het samenwerken met behandelaars
van ITP.
Website
www.itp-pv.nl
Naam project(en)
Algemene sponsoring.
Bedrag excl. BTW in €
5.000
Doelstelling
GlaxoSmithKline (GSK)
Ondersteuning van de doelstelling van de ITP
Patiëntenvereniging Nederland.
Lengte relatie met GSK
6 jaar.
% totale budget
7,6%
4
Naam patiëntenorganisatie
Longfonds
Doelstelling
patiëntenorganisatie
Het Longfonds geeft informatie, behartigt de belangen,
verbetert de zorg, steunt onderzoek en verleent diensten
voor mensen met chronische longziekten.
Website
www.longfonds.nl
Naam project(en)
- Patiëntenversies zorgstandaarden astma, COPD en
Bedrag excl. BTW in €
Palliatieve zorg
- E-Health
- Professionalisering patiëntparticipatie en inventarisatie
patiëntervaringen
75.000
Doelstelling
GlaxoSmithKline (GSK)
Ondersteuning van de doelstelling van het Longfonds.
Lengte relatie met GSK
Duurzaam.
% totale budget
< 1%
5
Naam patiëntenorganisatie
Nationale Vereniging voor L.E. Patiënten
Doelstelling
patiëntenorganisatie
NVLE is een patiëntenorganisatie die de belangen behartigt
van en ondersteuning biedt aan patiënten met lupus, APS,
sclerodermie en MCTD.
Website
www.nvle.org
Naam project(en)
Algemene sponsoring
Bedrag excl. BTW in €
10.000
Doelstelling
GlaxoSmithKline (GSK)
Ondersteuning van de doelstelling van de NVLE.
Lengte relatie met GSK
2 jaar.
% totale budget
7,4%
6
Naam patiëntenorganisatie
Parkinson Vereniging
Doelstelling
patiëntenorganisatie
De Parkinson Vereniging wil de kennis over de ziekte van
parkinson vergroten en meer begrip kweken voor degenen
die er aan lijden. De vereniging verzorgt informatie en
voorlichting over de ziekte, terwijl ze mensen met parkinson
de mogelijkheid biedt contact te leggen met medepatiënten.
Website
www.parkinson-vereniging.nl
Naam project(en)
Digitalisering “Parkinson in Beeld’ kaart
Bedrag excl. BTW in €
10.000
Doelstelling
GlaxoSmithKline (GSK)
Ondersteuning van de algemene doelstelling van de
Parkinson Vereniging.
Lengte relatie met GSK
Duurzaam.
% totale budget
< 1%
7
Naam patiëntenorganisatie
Stichting Pulmonale Hypertensie Associatie Nederland
Doelstelling
patiëntenorganisatie
Doelstelling van de stichting is verspreiding van de kennis
over pulmonale hypertensie, behartiging van
patiëntenbelangen en bevordering van medisch
wetenschappelijk onderzoek.
Website
www.pha-nl.nl
Naam project(en)
Algemene sponsoring.
Bedrag excl. BTW in €
5.000
Doelstelling
GlaxoSmithKline (GSK)
Ondersteuning van de doelstelling van de Stichting
Pulmonale Hypertensie Associatie Nederland.
Lengte relatie met GSK
Duurzaam.
% totale budget
6,5%
8
Naam patiëntenorganisatie
Vereniging Samenwerkende Ouder- en
Patiëntenorganisaties (VSOP)
Doelstelling
patiëntenorganisatie
VSOP is een samenwerkingsverband van ongeveer 66
patiëntenorganisaties, de meeste gericht op zeldzame en
genetische aandoeningen. De VSOP behartigt hun
gezamenlijke belangen op het terrein van o.a. betere zorg
en preventie, medisch wetenschappelijk onderzoek,
erfelijkheidsvraagstukken en zwangerschap, etc.
De VSOP stimuleert dat nieuwe genetische kennis en
biomedische toepassingen voor iedereen toegankelijk zijn
en optimaal bijdragen aan het welzijn en de gezondheid
van zowel huidige als toekomstige generaties.
Website
www.vsop.nl
Naam project(en)
Project: Gehoord, gezien en gekend; innovatie door
participatie in beleid voor weinig voorkomende
aandoeningen
Bedrag excl. BTW in €
5.000
Doelstelling
GlaxoSmithKline (GSK)
Ondersteuning van de doelstelling van de Vereniging
Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties.
Lengte relatie met GSK
Duurzaam.
% totale budget
< 1%
9

Vergelijkbare documenten

Geachte huisarts,

Geachte huisarts, Lengte relatie met GSK

Nadere informatie