Nieuwsbrief maart 2006 - Nederlandse Vereniging voor Afrika Studies

Commentaren

Transcriptie

Nieuwsbrief maart 2006 - Nederlandse Vereniging voor Afrika Studies
NVAS Nieuwsbrief
jaargang 9, nummer 1
maart 2006
Voorwoord
Beste lezers,
Graag brengen we de ASC-conferentie “African slave
trades and African slavery in a global perspective” op
donderdag 18 mei onder uw aandacht. De NVAS is
mede-sponsor van deze conferentie.
Daarnaast wil ik de aandacht vestigen op een nieuwe
stichting Mlambe, opgericht door Menno Welling.
IN
DIT NUMMER
1
Voorwoord
2
Conferentie-aankondiging
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Even kennismaken
Leden-PR
Mededelingen
Op de wissel
Prikbord
Voor onze nieuwe rubriek “Leden-PR” mochten we een
aantal bijdragen ontvangen. Hiervoor hartelijk dank en
we hopen natuurlijk dat u ons op de hoogte blijft
houden van nieuw verschenen publicaties.
Helaas heeft Barbara Schuil te kennen gegeven dat zij
om gezondheidsredenen moet stoppen als redactielid.
We danken haar voor haar inzet en bijdragen.
Tot slot nog een huishoudelijke mededeling. Bij enkele
leden is verwarring ontstaan rond het innen van de
contributiegelden. Het was niet geheel duidelijk om
welk jaar het ging. Dat komt omdat de NVAS
oorspronkelijk uitging van een academisch jaar i.p.v.
een kalenderjaar. Om aan deze onduidelijkheid een
einde te maken, zult u voortaan direct na de
zomervakantie een acceptgiro ontvangen.
Prikbord (vervolg 1)
Namens de Redactie,
Prikbord (vervolg 2)
Machteld Oosterkamp
redactielid
Prikbord (vervolg 3)
Recensie
De boekenkast
De boekenkast (vervolg 1)
De boekenkast (vervolg 2)
Afrika-agenda
Webdossiers & colofon
Jaargang 9, nummer 1, NVAS Nieuwsbrief p. 1
Conferentie-aankondiging
co-sponsored by the NVAS
African slave trades and African slavery
in a global perspective: comparing the
Atlantic, Islamic and inter-African slave trades
In popular perception, the African slave trade equals
the Atlantic slave trade. Yet, Arab and African
merchants and middlemen maintained vast and
intricate networks for the commerce in African labour
long before the Europeans embarked on the Atlantic
slave trade, and continued to do so till long after the
abolition of the trans-Atlantic trade. These facts are of
course well known among historians of Africa, but
these three systems of slave trading have largely been
studied as separate concerns.
The slave trade within and from Africa seems to have
been much more extensive than has hitherto been
assumed. Consequently, the impact on the present
social and economic societal structures in Africa of the
various slave trades must have been far larger than
that of the Atlantic slave trade alone. In view of that,
special attention will be given to the legacy of the
slave trade and of slavery in present-day Africa.
The French historian Olivier Pétré-Grenouilleau has
published a first synthesis, studying these three slave
trades in a comparative perspective. To what extent
and in which respects was the Atlantic slave trade
unique? To what extent were these three systems
interrelated? Were various parts of Africa differentially
affected by different systems of ‘ slave production and
marketing’?
Pétré-Grenouilleau’s book, Les Traites Négrières;
Essai d’Histoire Globale, published in 2004, has
caused considerable ripples in France. The book has
been praised for its original qualities, and has received
prestigious awards such as the Prix de l’Académie
Française, and the Prix du Sénat. On the other hand,
the author has been vilified as a ‘revisionist’ by French
Antillean organisations in France, that object to the
comparative approach. Among Africans in the Atlantic
Diaspora, the unique evil of the Atlantic slave trade is
often held as an article of faith. For Africans in the
African continent, the comparative approach is
generally felt as less problematic, but hampered by the
scarcity of sources for the inter-African slave trade and
the trade in the Mediterranean and the Indian Ocean
rim.
by plantation slavery in the Atlantic world. The
comparative perspective enables a better
understanding of the functioning of various slave
trading systems and their impact on African societies.
It restores human agency to African history: Africans
were not only the hapless victims of outside forces, but
also actors in the making of Africa.
The conference aims to provide a forum for discussion
on insights derived from this comparative approach.
Most of the morning program is devoted to the grand
design of these three systems of slave trading. The
afternoon program focuses on case studies from past
and present. The master-slave relationship continues
to have an impact on social relations in contemporary
Africa, and in the African diaspora.
Ineke van Kessel
Date: Thursday 18 May 2006
Time: 09:30 – 17:00
Location: Poortgebouw, Leiden (behind central station)
Organisation: African Studies Centre and Department
of History, Leiden University
Costs: free
Conference registration: please register for this
conference on the ASC website:
http://www.ascleiden.nl/Events/Register.aspx
Information: [email protected] or [email protected]
Provisional Programme
Morning: The African slave trades in a global
perspective
13.00-14.00 lunch
Afternoon: PhD case studies
14.45-15.00 Discussion
15.00-15.30 Tea break
Afternoon II: The legacy of slavery and the slave trade,
PhD case Studies
16.15-17.00 general discussion
17.00-1800 refreshments
The complete provisional programme can be found at
http://www.ascleiden.nl/GetPage.aspx?url=/events/eve
nt1141223707 The final programme will be posted on
the ASC website. Þ
Putting the Atlantic slave trade in a global perspective
is not intended to minimize the human misery caused
Jaargang 8, nummer 3, N VAS Nieuwsbrief p. 2
Even kennismaken
Nieuwe leden NVAS per 1 januari
2006
De afgelopen periode zijn er zes nieuwe leden
bijgekomen. Hieronder publiceren we de gegevens
van vier van de nieuwe leden.
Paul van Asperen
e-mail: [email protected]
Onderzoeksinteresses en -land
Mijn regionale interesses gaan uit naar het Grote
Merengebied en Oost-Afrika; met daarbij een
specifieke focus op de Democratische Republiek
Congo. Thematisch hou ik me vooral bezig met
mensenrechten, crisissituaties en bestuur.
Martijn Wienia
e-mail: [email protected]
Vakopleiding
Geodesie (TU Delft)
Vakopleiding
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie,
Theologie
Werkkring
Rijkswaterstaat
Werkkring
AIO, CNWS, Universiteit Leiden
Onderzoeksinteresse en -land
Mijn onderzoeksinteresse is gericht op kadastrale
registraties in zuidelijk afrika, met name Zambia. Ik
ben daar in mijn eigen tijd mee bezig maar hoop daar
een fulltime onderzoeksproject van te maken.
Belangrijkste publicaties
P.C.M van Asperen, A. Mulolwa, Improvement of
customary tenure security as pro-poor tool for land
development: a Zambian case study, FIG Regional
Conference, Ghana, March 2006.
Nadine Hoeppermans
e-mail: [email protected]
Vakopleiding
Ontwikkelingsstudies, RU Nijmegen
Onderzoeksinteresse en -land
Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar gender,
sociaal kapitaal en sociaal-economische ontwikkeling.
Afgelopen jaar ben ik voor mijn afstudeeronderzoek
naar Kameroen geweest om in Bamenda onderzoek te
verrichten naar het belang van sociaal kapitaal voor
vrouwelijke ondernemers om toegang tot informatie en
geld te krijgen.
Bram Wicherink
e-mail: [email protected]
Onderzoeksinteresse en -land
Politiek en Ritueel, Vredesopbouw, Ghana
Vaste rubriek
Wilt u, als (nieuw) lid, alsnog uw gegevens plaatsen?
Dan kunt u contact opnemen met Machteld
Oosterkamp. E-mail: [email protected]
Oproep (gast-)redactieleden
Schrijft u wel eens recensies van boeken en/of
proefschriften? Graag plaatsen we uw recensie in
deze nieuwsbrief. Tevens zijn andere bijdragen
welkom. Hierbij kunt u denken aan informatie over het
Afrika-onderzoek aan uw instelling, een aankondiging
van seminars, nieuw uitgekomen boeken, oproepen
aan NVAS-leden enz.
Voor uw bijdrage of meer informatie kunt u contact
opnemen met:
Machteld Oosterkamp, e-mail:
[email protected]
Lotte Pelckmans, e-mail:
[email protected]
Vakopleiding
Culturele Antropologie, Radboud Universiteit Nijmegen
Werkkring
Actief als landendeskundige Democratische Republiek
Congo voor Amnesty International
Jaargang 8, nummer 3, N VAS Nieuwsbrief p. 3
Leden-PR
(Veld-)werkzaamheden voor studenten
Cultureel erfgoed in Malawi
Al enkele jaren verricht ik antropologisch en
archeologisch onderzoek in Malawi. In die tijd is het
mij duidelijk geworden dat het verrichten van puur en
alleen onderzoek een onbevredigende en in sommige
gevallen zelfs onethische aangelegenheid is. Hoe kan
ik opgravingen verrichten op plaatsen die men nog
altijd heilig acht zonder de resultaten ter plekke
toegankelijk te maken? Een bijkomende zorg is dat
andere archeologische vindplaatsen voorgoed
verwoest worden door toenemende erosie en
landbouw activiteit. Deze vindplaatsen zouden ons
veel kunnen vertellen over Malawisch rijke, doch
goeddeels onbekende, prekoloniale verleden -hetgeen
niet onbelangrijk is in de tijd van globalisering en de
terugkeer van de lokale identiteit. Bovendien zouden
deze vindplaatsen, of het nu gaat om rotsoverhangen
met schilderingen of vergeten offerplaatsen, bij
kunnen dragen aan de lokale economie door ze
toegankelijk te maken voor duurzaam toerisme onder
lokale begeleiding. Dit zou niet alleen een grote
stimulans zijn voor de economie maar ook voor de
lokale, nationale en internationale waardering voor dit
erfgoed, en daarmee voor haar behoud.
In de wetenschap dat er in Malawi zelf
nauwelijks geld beschikbaar is voor culturele
initiatieven heb ik daarop besloten met vrienden een
stichting in het leven te roepen om fondsen te kunnen
werven voor educatie en cultureel erfgoedbehoud in
Malawi, te weten Stichting Mlambe. De stichting
beperkt zich niet tot materieel (archeologisch) erfgoed,
maar richt zich nadrukkelijk ook op immaterieel
erfgoed, zoals de nyau gemaskerde dansen welke
recentelijk door UNESCO erkend zijn als
Meesterwerk. De stichting is al direct met enkele
projecten van start gegaan. Het belangrijkste is de
oprichting van een plaatselijk educatief
erfgoedcentrum in de beneden Shirevallei. In dit
project wordt nauw samengewerkt met enkele
overheidsinstanties en enkele ngo’s in Malawi. Aan de
bouw is inmiddels een begin gemaakt met gelden van
de Nederlandse ambassade in Lusaka. Andere
projecten betreffen het ontsluiten en publiceren van
belangrijk onderzoeksmateriaal en opnamen van prof.
Schoffeleers en Wim van Zanten, waarvan de
inkomsten weer naar het erfgoedcentrum zullen
terugvloeien.
Voor deze projecten wordt gezocht naar
financiering, o.a. door institutionele en particulieren
donaties en commissieregelingen met Amazon en
bol.com –zie onze website. Daarnaast is er veel werk
te verzetten, zowel in Nederland als Malawi. Hieraan
zouden Nederlandse studenten een grote bijdrage
kunnen leveren. De werkzaamheden lopen uiteen van
redactiewerk en webdesign, tot assistentie bij de
inrichting van de tentoonstelling van het
erfgoedcentrum en concreet (scriptie-)onderzoek op
het gebied van de antropologie, archeologie en
geschiedenis van Malawi. De stichting kan hierbij
zorgdragen voor gepaste begeleiding. Misschien dat
de leden van NVAS hun studenten kunt wijzen op de
mogelijkheid op deze manier mooie en zinvolle
ervaring op te doen. Voor meer informatie verwijs ik u
graag door naar onze website:
www.stichtingmlambe.nlÞ
Menno Welling,
CNWS, Universiteit Leiden
Nieuwsbrief digitaal
De nieuwsbrief wordt voortaan digitaal verstuurd, de
editie maart 2006 ontvangt u dus niet langer op papier
in uw brievenbus. Zonder tegenbericht ontvangt u de
nieuwsbrief automatisch digitaal, indien de NVAS over
uw emailadres beschikt uiteraard!
U kunt uw (juiste) e-mailadres doorgeven aan Marieke
van Winden via onderstaand adres. Heeft u geen
beschikking over internet en wilt u de nieuwsbrief op
papier blijven ontvangen, dan kunt u dit bekend maken
door middel van een klein bericht aan:
[email protected]
Jaargang 8, nummer 3, N VAS Nieuwsbrief p. 4
Leden-PR
Publicaties van leden
Veel NVAS-leden publiceren regelmatig boeken of
artikelen over Afrika. Niet elke publicatie krijgt
aandacht in de pers of is alleen bekend in kleine kring.
Om de bekendheid van onderzoek van NVAS-leden te
bevorderen wil de redactie daar aandacht aan
besteden. De oproep in de Nieuwsbrief van november
2005 leverde onderstaande reacties op.
Meine Pieter van Dijk stuurde ons 2 titels. Deze titels
zijn het resultaat van twee international policy
research workshops in ‘regional and local
development studies’ gehouden in 2003 en 2004. De
universiteiten van Addis Ababa, en Wageningen, het
Institute of Social Studies in Den Haag en het Institute
of Housing and Urban studies te Rotterdam hebben
hieraan bijgedragen:
Tegegne Gebre-Egziabher and A.H.J. (Bert) Helmsing
(eds.). Local Economic Development in Africa.
Enterprises, communities and Local Government.
Maastricht : Shaker, 2005.
Tegegne Gebre-Egziabher and Meine Pieter van Dijk
(eds.). Issues and Challenges in Local and Regional
Development. Decentralisation, Urban Service
Delivery, Rural-Urban Linkages, and Inequality in
Developing Countries. Addis Ababa : Regional and
Local Development Studies (RLDS), Addis Ababa
University, 2005.
Het boek van Martin Doornbos is eerder per mail
onder uw aandacht gebracht. Speciaal voor leden van
de NVAS geeft uitgever Palgrave een korting van 50
procent: in plaats van £ 45 betaalt u £ 22,50 bij
gebruikmaking van het bestelformulier. Dit u kunt
vinden op onze website
http://www.afrikastudies.nl/downloads-newsfrommembers/flyer-doornbos.pdf
Het ingevulde formulier mailt u rechtstreeks naar de
uitgever: [email protected]
Doornbos, Martin. Global Forces and State
Restructuring. Dynamics of State Formation and
Collapse. Basingstoke : Palgrave, 2006.
De ingezonden reacties zullen in deze rubriek vermeld
worden in het eerstvolgende nummer van de
Nieuwsbrief.
U kunt uw recente publicaties (verschenen in 2005 of
2006) sturen aan de redactie van de Nieuwsbrief via
Machteld Oosterkamp: [email protected]
Diverse mededelingen
Contributie NVAS
Op 1 december 2005 stuurden wij u een acceptgiro
om uw jaarlijkse NVAS-contributie te voldoen. Bij
sommige leden ontstond verwarring: ging het om de
contributie over 2005 of 2006? Vroeger werkte de
NVAS met academische jaren, van september tot
september, en werd de acceptgiro aan het einde van
het kalenderjaar verstuurd. Om de administratie te
vereenvoudigen is de penningmeester overgegaan op
kalenderjaren, maar de gewoonte om aan het eind van
het (kalender)jaar de contributie te innen, is gebleven.
De verwarring is dus begrijpelijk.
Om een eind te maken aan alle misverstanden: de
acceptgiro ging over de contributie 2005 (zoals
vermeld op de acceptgiro). De NVAS-administratie zal
in 2006 de contributie vroeger gaan innen, na de
zomervakantie. De leden die nu voor twee jaren
hebben betaald, ontvangen in 2006 geen acceptgiro.
Van deze gelegenheid maak ik graag gebruik om te
vragen aan de leden die dat nog niet hebben gedaan
hun contributie zo spoedig mogelijk te voldoen. Bent u
uw acceptgiro kwijt, dan kunt u € 11,50 (of € 4,50 voor
studenten en senioren) overmaken op gironummer
781 90 46 ten name van de NVAS te Leiden.
Weet u niet meer of u wel of niet betaald heeft, dan
kunt u mailen met Marieke van Winden:
[email protected]
Bestuursleden gezocht
Wilt u betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de
NVAS en het organiseren van conferenties?
De NVAS zoekt nieuwe bestuursleden. Er zijn
meerdere bestuursfuncties open voor invulling, onder
andere de voorzittersfunctie.
www.afrikastudies.nl/board.html
Voor informatie kunt u contact opnemen met Marieke
van Winden, [email protected]
Jaargang 8, nummer 3, N VAS Nieuwsbrief p. 5
Op de wissel
Recente Promoties
Woensdag 26 april om 11.00 uur:
Universiteit van Amsterdam
Sam Owuor (Kenya), Bridging the Urban-Rural Divide:
Multi-Spatial Livelihoods in Nakuru, Kenya. Universiteit
van Amsterdam in de aula aan het Spui (in de
Doelenzaal, niet in de aula zelf).
Rijksuniversiteit Groningen
Verschillende Afrikanen hebben hun proefschrift
verdedigd:
Emilie Ouatara (Burkina Faso), La Théorie du Skopos
dans la Traduction de la Bible en Jula au Burkina
Faso; Promotores: Dr. Linn and Prof. L. Korthals-Altes
Habteab T. Mehrteab (Eritrea), Adverse Selection and
Moral Hazard in Group-Based Lending, promotoren:
Prof. B.W. Lensink and Dr. C.L.M. Hermes.
Souleymane Ouédraogo (Burkina Faso):
Intensification de l’Agriculture dans le Plateau Central
du Burkina Faso: Une Analyse des Possibilités à Partir
des Nouvelles Technologies, promotor Prof. Caspar
Schweigman.
Lalbila Aristide Yoda (Burkina Faso),
La Traduction Médicale du Français vers le Mooré et
le Bisa: Un Cas de Communication Interculturelle au
Burkina Faso; promotor: Prof. Liesbeth Korthals-Altes.
Bereket Araya (Eritrea):
Poverty and Natural Resource Management in the
Central Highlands of Eritrea; promotoren; promotoren:
Robert Lensink, Ton Schoot Uiterkamp, Caspar
Schweigman, Sandrine Nonhebel.
Verschillende Afrikanen verwachten in 2006 hun
proefschrift af te ronden:
Mesfin Tsegai Habtom (Eritrea); titel promotie: BuyerSupplier Transaction Relations in Eritrean Industries;
promotoren: Caspar Schweigman, Clemens Lutz
Barthlemy Honfoga (Benin) (FEW); titel promotie
Approvisionnement en Engrais à Moindres Coûts:
Avantages Économiques et Institutionnels de la
Coopération Régionale en Afrique de l’Ouest;
promotores: prof.s Clemens Lutz en Caspar
Schweigman.
Kokou Djagni (Togo) (FEW); titel promotie La Capacité
d'Ajustement des Exploitation Agricoles au Processus
de Libéralisation du Zone Cotonnière du Togo.
promotores: Clemens Lutz, Caspar Schweigman
Mr. Fitsum Gebregiorgis (Eritrea) (BdK); "The
Influence of Socio-cultural Forces on Human
Resource Management Practices: Lessons from
Eritrea", promotor: Luchien Karsten
Bereket Mehari (Eritrea), (bdk), The Effect of
Privatisation on Management Control System
Changes and Firm Performance: A Case Study of
Developing Countries", promotor: Prof. van der Meer
De proefschriften worden in het algemeen
uitgegegeven door het Centre for Development
Studies, RU Groningen, http://www.rug.nl/cds/index
Universiteit Leiden
Letteren Faculteit:
M.P. Besten, Transformation and Reconstitution of
Khoe-San Identities, promotor: Prof. R.J. Ross.
CH.J. Rapold, Towards a Grammar of Benchnon,
promotoren: Prof. M. Mous en prof. Th.C. Schadeberg.
Faculteit Sociale Wetenschappen :
Ibrahim Mouiche, Autorités Traditionelles et Processus
de Démocratisation au Cameroun. Entre Centralité de
l'État et Logiques du Terroir, promotores Profs. P.L.
Geschiere en P.J. Pels.
Dinie Bouwman, Throwing Stones at the Moon. The
Role of Arabic in Contemporary Mali, promotores:
Profs. J.G. Oosten en C.H.M. Versteegh.
Universiteit van Tilburg / Instituut voor
Ontwikkelingsvraagstukken
Petros Bahta Ogbazghi, Survival on the Edge: The
State , Squatters and Urban Space in Eritrea
Promotor: prof. P. Tops.
Functiewijziging
Na ruim 30 jaar werkzaam geweest te zijn bij de
afdeling Sociale en Culturele Antropologie aan de Vrije
Universiteit (en niet te vergeten 6,5 jaar bij de
Landbouw Universiteit in Wageningen) heeft
dr. Berhard Venema op 1 december zijn loopbaan als
hoofddocent en wetenschappelijk onderzoek
beëindigd. De komende jaren blijft hij bereikbaar onder
zijn e-mailadres bij de VU: [email protected] Þ
Jaargang 8, nummer 3, N VAS Nieuwsbrief p. 6
Prikbord
Africa Centre, Bradford (UK)
The Africa Centre is pleased to announce a 'Call for
Applications' for a 3-year full-time PhD research
studentship on Child Soldiers/Children & War. Closing
date for studentship application is 12th of June 2006.
Value of studentship is £19,000 per annum. More
detailed information at
http://www.afrikastudies.nl/downloads-newsfrommembers/PhD-Bradford.pdf
If you would like further information on any aspect of
the studentship please contact:
Dr Kenneth Omeje, e-mail [email protected]
tel: 01274 235251.
Rijksuniversiteit Groningen
Verschillende interuniversitaire samenwerkingsprogramma’s gestart, veelal in het kader van het NPT
programma. In Tanzania met het Institute of Finance
Managenent en met Mzumbe University
(Bedrijfskunde en Openbaar Bestuur); in Uganda met
Martyrs University (Openbaar Bestuur) en met een
combinatie van alle publieke universiteiten op het
gebied van Computer Science; in Mozambique en
Zambia op het gebied van ICT; in Mozambique ook op
het gebied van onderwijskunde; in Ghana op het
gebied van onderwijsmanagement.
Institute of Social Studies
New PhD projects
Mr Richard Ameyan Ampadu (Ghana),
Institutionalizing Food Production for Sustainable
Development: The Case of Urban Agriculture in
Ghana.Supervision: Professor B. White/Dr B.
O’Laughlin/Dr H. Akram-Lodhi. Arrival: mid February
2006
Ms Martina Jordaan (South Africa), The Impact of
Affirmative Action on Gender Development in South
Africa. Supervision: Professor I. van Staveren/Dr B.
O’Laughlin/Dr A. Chhachhi
Arrival: April 2006
Koninklijk Instituut voor de Tropen
KIT Development Policy and Practice
Dit jaar geeft de 'refresher course' van KIT alumni
bijzondere aandacht aan de uitdagingen van publieke
gezondheid en het bereiken van de MDGs in subSahara Afrika. Deelnemers hebben de gelegenheid
ervaringen uit te wisselen en te discussieren over
overheids beleid en aanpakken om de armen te
bereiken.
Duurzame tonijnvisserij die Ghanese vissers én
Nederlandse importeurs een goede boterham
oplevert. Dat is het doel van een joint venture die»
visbedrijven uit Urk en Scheveningen binnenkort
oprichten, samen met Ghanese exporteurs,
visserassociaties en een plaatselijke NGO. En met
een Filippijnse partner die Ghanese vissers gaat
trainen in duurzame vismethoden. Het KIT stond aan
de wieg van dit initiatief. Naar verwachting vindt de
ondertekening van het oprichtingscontract dit voorjaar
plaats in Accra.
KIT Biomedical Research
Het centrum voor armoede-gerelateerde
infectieziekten van het KIT, KNCV Tuberculosefonds,
PharmAccess en het AMC start dit jaar samen met
Afrikaanse en Europese partners een
onderzoeksprogramma in Rwanda en Oeganda. Het
programma van het Center for Poverty-related
Communicable Diseases (CPCD) zal zich richten op
HIV/aids, malaria en tuberculose. Financiering komt uit
het speciale wetenschapsfonds NACCAP dat
Nederland heeft opgericht om gezondheidsonderzoek
in Afrika te stimuleren en de onderzoekscapaciteit van
het continent te vergroten. Het NACCAP moet er
onder andere voor zorgen dat medicijnen op een
veilige manier worden getest. Bovendien moet de
organisatie Afrikaanse deskundigen stimuleren ook in
Afrika aan het werk te gaan. Jaarlijks trekken 23.000
academische professionals uit ontwikkelingslanden
weg, blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Omdat medicijnen niet in het
westen, maar in ontwikkelingslanden zelf worden
getest, wordt het voor academici aantrekkelijker in
Afrika te blijven werken. Zo probeert NACCAP een
brain drain te voorkomen.
Universiteit Leiden
Research Master's in African Studies
From September 2006 onwards the African Studies
Centre and the Faculty of Arts of Leiden University
offer a two-year Research Master's in African Studies,
jointly set up with the Universities of Wageningen,
Utrecht, Amsterdam (VU and UvA) and Leuven.
Prospective students are invited to apply to be
admitted to the programme. Some options for
scholarships are already available, and we are
presently setting up a scholarship programme
primarily intended for excellent African students.
More details about the Programme:
http://www.ascleiden.nl/Research/Mphilafricanstudies.
aspx »
Jaargang 8, nummer 3, N VAS Nieuwsbrief p. 7
Prikbord
Universiteit Leiden/ Centrum voor Niet-Westerse
Studies
Nieuw promotieproject:
Maarten Onneweer, The Social Life of Springs.
Researching a Landscape of Spirits and Development
in Kitui District, Kenya, supervisor P.J. Pels.
University of Pretoria
Constitution of Post-Doctoral Fellowship
Programma
The University of Pretoria (UP) annually grants
fellowships to attract excellent young post-doctoral
fellows to the University. These grants are made
annually on a competitive basis while adequate
funding is available. Strong research leaders at the
University are encouraged to submit a proposal in
order to obtain such a residential post-doctoral
fellowship grant, for which a suitable candidate for the
fellowship has been identified.
More detailed information at
http://www.afrikastudies.nl/downloads-newsfrommembers/Postdoc-University-of-Pretoria.pdf
CODESRIA, Dakar, Senegal
Call for applications Institute on Health, Politics and
Society in Africa 2006
Theme: Traditional Forms of Health Provisioning in
Africa.
The deadline for the submission of applications is set
for 31 May, 2006. The Institute will be held in Dakar,
Senegal in July 2006.
Call for applications Democratic governance institute
2006
Theme: The Legislature in Africa's Democratic
Transition.
The deadline for the submission of applications is set
for 15 June, 2006. The Institute will be held in Dakar,
Senegal in August, 2006.
Call for proposals National working groups 2006
Proposals for consideration for possible funding within
the framework of the 2005 competition should be sent
to CODESRIA by 15 September, 2006 at the latest.
Look for more details on our website:
http://www.afrikastudies.nl/downloads-newsfrommembers/codesria.pdf
AEGIS
Call for panels for AEGIS European Conference on
African Studies 2007
The African Studies Centre has the pleasure of inviting
you to AEGIS’s second biannual conference, to be
held in Leiden from 11-14 July 2007. Theme: African
alternatives: Initiative and Creativity beyond Current
Constraints. Background information at www.aegiseu.org »
CRISE
Call for research proposals
In 2006, CRISE Centre for research on Inequality,
Human Security and Ethnicity is seeking to broaden
the research areas it has investigated so far and is
willing to finance fresh research projects on the
following topics:
- The military and political stability
- Christian churches and political stability
- Cultural inequalities
- Gender, ethnicity and conflicts
- Liberalisation policies, inequalities and conflict
This call and further details on CRISE can be found on
CRISE website: www.crise.ox.ac.uk
Universiteit Utrecht
Zuid-Afrika - Pedagogiek UU
In april 2002 bezocht Adri Vermeer de Faculteit
Opvoedkunde en Verpleegkunde van de Rand
Afrikaanse University in Johannesburg. Dit was een
tegenbezoek na een bezoek van de decaan van die
faculteit aan de UU i.v.m. een verkenning van
samenwerkingsmogelijkheden. De gelegenheid deed
zich toen voor ook een aantal ontwikkelingsprojecten
te bezoeken, te weten Sizanani Village in
Bronkhorstspruit en het Ndlovu Medical Centre in
Elandsdoorn.
Sizanani Village is opgezet door een Oostenrijkse
priester, father Charles, en werd geopend in 1993.
Aanvankelijk was het een Home voor verstoten en
verwaarloosde ernstig gehandicapte kinderen. Er
verblijven nu 170 kinderen in de leeftijd van 2 tot 22
jaar. Na verloop is er ook een klein hospitium
gekomen waar aan Aids lijdende mensen hun laatste
dagen konden doorbrengen. De laatste jaren wordt er
ook veel aandacht besteed aan home- en centrebased opvang van kinderen met HIV en HIV-wezen.
Er is een school, een arts & craft werkplaats, een
conferentiecentrum en een recreatiecentrum. Sizanani
Village ligt tegen een township gebied aan waar
200.000 mensen wonen.
Ndlovu Medical Centre is in 1991 opgezet door Hugo
Tempelman, arts, en Liesje Tempelman,
verpleegkundige, in Elandsdoorn, een township
gebied van 150.000 mensen. Het is daar de enige
medische voorziening. Elandsdoorn ligt 150 km ten
noord-oosten van Pretoria. De medische kliniek
groeide in korte tijd uit tot een waar ontwikkelingscentrum. De kliniek is een community health
centre dat zowel een privé kliniek als een community
Jaargang 8, nummer 3, N VAS Nieuwsbrief p. 8
Prikbord
health care kliniek is. Dit laatste is georganiseerd
onder de 'Ndlovu Medical Trust'. Het omvat een klein
ziekenhuis, een operatiekamer, een verloskamer e.d.,
er is een programma ter bestrijding van TBC, een
schooltandheelkundig project, en er is een ziekenauto.
Voorts is een postkantoor opgezet, er is een relatief
grote bakkerij gekomen, waterputten zijn geslagen, er
is een natuur-educatie programma voor schooljeugd,
een 'nutritional' programma voor ondervoede kinderen
en hun moeders, en een 'HIV-awareness' programma
voor schooljeugd.
Studenten Pedagogiek en Ontwikkelingspsychologie
van de Universiteit Utrecht nemen deel aan onderzoek
in beide plaatsen. Hun onderzoek betreft de evaluatie
van - vooralsnog - een drietal programma's: een
programma ter stimulering van de ontwikkeling van
kinderen met ontwikkelingsproblemen in Sizanani en
twee programma's in Elandsdoorn, n.l. het HIVawareness programma en het Nutritional Unit
programma.
Onderzoeksprojecten
Bij het Ndlovu Medical Centre (Hugo Tempelman) in
Elandsdoorn:
Evaluatie van het Nutritional Unit Programma
Dit programma is bestemd voor babies en jonge
kinderen die ernstig zijn ondervoed (beneden de 3e
percentiel van de groeicurve). (Groot)moeders en
kinderen krijgen een training van ongeveer 1 jaar in
gezond koken, gezondheidsgedrag en het opzetten en
verzorgen van een groentetuin. Dit alles gebeurt in 4
Nutritional Units die door het NMC zijn opgezet. In de
units zijn ook de tuintjes waar de moeders leren
tuinieren. De opbrengst wordt ter plekke gekookt en
door de kinderen en de (groot)moeders opgegeten. In
de units is een ruimte waar informatie over voeding,
hygiene, gezondheid, gezond koken, e.d. wordt
gegeven. Gedurende de hele periode vinden er ook
'home visits' door de 'health care workers' plaats.
humoristische sketches. Het programma duurt
afhankelijk van de respons maximaal 1,5 uur. Na
afloop kunnen de leerlingen gratis condooms krijgen
en blijft het team nog een tijdje bij de school voor
individuele vragen.
Het onderzoek betreft:
De effecten van het programma op veilig vrijen, met
name condoomgebruik; de factoren van invloed op wel
of niet condoomgebruik.
Bij Sizanani Village in Bronkhorstspruit:
De implementatie van Conductieve Opvoeding in St.
Mary's Home for Children with Disabilities.
In het Home wonen 175 verstoten en verwaarloosde
ernstig gehandicapte kinderen. Tot op heden werden
ze goed verzorgd, ze kregen goed te eten, werden
netjes gekleed. Maar, er werd met de kinderen haast
niets gedaan. Er was geen enkele training in de
uitvoering van vaardigheden die de kinderen in het
dagelijkse activiteiten nodig hebben om enigszins
zelfstandig te kunnen functioneren. Een ideaal
programma voor deze situatie in een
ontwikkelingsland is Conductieve Opvoeding (ontstaan
in Hongarije, waar ook een opleiding tot conductor is):
een programma dat er van uitgaat dat deze kinderen
met ernstige chronische stoornissen moeten leren met
hun beperkingen om te gaan en met hun
mogelijkheden die vaardigheden leren die ze nodig
hebben om zo goed mogelijk zelfstandig te
functioneren. Voor de introductie van dit programma is
een stevige subsidie verkregen van een anonieme
sponsor. Met dit geld is een conductor (een
fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en
onderwijzer in één beroep) voor twee jaar aangesteld.
Het onderzoek betreft:
De effecten van het programma op gewicht, lengte en
algehele ontwikkeling van de kinderen; factoren van
invloed op de deelname en het wel of niet voltooien
van het programma door de (groot)moeders.
Het onderzoek betreft de vaststelling van de effecten
van het programma op:
De ontwikkeling van de zelfstandigheid van de
kinderen; een verandering van de interactie tussen
'childcare workers' en kinderen (van verpleging naar
stimulering); de tevredenheid van de 'childcare
workers' met de nieuwe situatie. De invloed van met
HIV/AIDS besmet zijn op de sociaal-emotionele
ontwikkeling van schoolkinderen en de invloed van het
opgenomen zijn in een ARV-programma.
Evaluatie van het Ndlovu AIDS-Awareness
Programma (NAAP) voor schooljeugd
Zeven jonge personen, waarvan vier mannen en drie
vrouwen, bezoeken wekelijks de hoogste klassen van
het basisonderwijs en alle klassen van de high school
met het NAAP programma in het township-gebied. Dat
programma bestaat uit voorlichting over HIV/AIDS en
Als jonge kinderen horen dat ze met HIV/AIDS besmet
zijn, zal dat een grote invloed hebben op hun
toekomstbeeld, hun zelfbeeld, hun positie in het gezin
en hun relatie met leeftijdgenoten. Het kan zijn dat het
verstrekken van Anti-Retro-Virale middelen (ARV's)
daarop een positieve invloed heeft. Vanuit het
Southern African Bischop's Aids Conference worden
Jaargang 8, nummer 3, N VAS Nieuwsbrief p. 9
Prikbord
met groot geld uit de VS elf ARV-verstrekkingsprojecten opgezet. Één ervan is een project in
Sizanani en omgeving. Door de Universiteit van
Pretoria worden deze projecten geëvalueerd: hoe
verlopen ze, hoe is de therapietrouw, e.d. In de
evaluatieprojecten worden kinderen tot nu toe niet
meegenomen. Dat verzuim wordt met dit project
goedgemaakt.
Het onderzoek betreft kinderen in 4 projecten in
Bronkhorstspruit, Pretoria en Johannesburg:
hoe ervaren de kinderen het met HIV/AIDS besmet te
zijn;
wat is de invloed ervan op hun zelfbeeld;
wat is de invloed ervan op hun sociaal functioneren;
wat is de invloed ervan op de ervaren kwaliteit van
bestaan.
Alle onderzoeken worden uitgevoerd door
doctoraal/master degree studenten (Ortho)pedagogiek
en Ontwikkelingspsychologie van de Universitiet
Utrecht. De wetenschappelijke begeleiding vindt vanuit
de eigen universiteit/vakgroep plaats.
Medio 2006 verschijnt er een publicatie over de
onderzoeksprojecten.
University of Edinburgh
Centre of African Studies Visiting Research
Fellowships
This research initiative, funded for three years by the
Scottish Executive, will have an annual theme: in year
one, civil society and development; year two, health
and infectious disease; and year three, education and
capacity building. The visiting fellowships are intended
to give young African scholars the opportunity to use
the University's library resources, develop papers and
projects, interact with academics at CAS and across
Scotland, and contribute to the intellectual life of the
centre and university. www.cas.ed.ac.uk
http://www.afrikastudies.nl/downloads-newsfrommembers/Research-fellowship-Edinburgh.pdf
South-South comparative research seminars
Call for Applications
Theme: Re-thinking the international development
architecture: perspectives fromt the South.
Dates: 06-09 July, 2006
Venue: Pretoria, South Africa
Organisation: www.clacso.org, www.apisainfo.org,
www.codesria.org for African applicants
The deadline for the receipt of applications is 15 May,
2006. Applications found to be incomplete or which
arrive after the deadline will not be taken into
consideration. Þ
Vacatures
Institute for the Study of Islam in the Modern World
Twee vacatures bij het International Institute for the
Study of Islam in the Modern World
(ISIM) te Leiden www.isim.nl
- editor ISIM Review,
- stagiair(e) ter assistentie van de publicatie- en
communicatie-activiteiten (4 maanden)
School of World Art Studies and Museology UK
Lecturer in the Arts of Africa
Applications are invited for a full-time
lectureship/research post in the Sainsbury Research
Unit, School of World Art Studies and Museology,
University of East Anglia, Norwich, UK.
http://www.afrikastudies.nl/downloads-newsfrommembers/University-East-Anglia.pdf
Wageningen Universiteit
Rural Business Development Specialist (1,0) m/v
Wageningen International (WI) is within Wageniningen
University and Research responsible for (a) the
provision of capacity building services and institutional
development support for sustainable development in
an international context (b) facilitating access for
international partners and clients to the services and
products of the various Wageningen UR Science
Groups and (c) the coordination of Wageningen UR’s
international plans and programmes. The WI section
dealing with capacity building and institutional
development coordinates and implements projects,
training activities, technical advisory services, etc.
related to various thematic areas including sustainable
agriculture and rural development, biodiversity, market
and trade, water, etc. These activities are often
implemented in close cooperation with colleagues of
other Wageningen UR institutes and /or partners
elsewhere in the Netherlands or abroad.
http://www.afrikastudies.nl/downloads-newsfrommembers/Wageningen-University.pdf
Max-Planck-Intitute
Our institute has the opportunity to fill the following
positions in the context of the Project Group Legal
Pluralism:
- researchers (formerly BAT-O)
- PhD Grants
- Postdoctoral Grants
Th Project Group focuses on law, authority and social
behaviour in plural legal settings under conditions of
increasing globalisation. Particular attention is given to
the transnationalisation and diversification of law, and
to the role of religious authorities and traditional and
state institutions of conflict management. Closing date
is 20th May 2006, further background information can
be found at www.eth.mpg.de Þ
Jaargang 8, nummer 3, N VAS Nieuwsbrief p. 10
Recensie
PhD. Book Review, by Sahro Mohamed (MA), Leiden
University
“Throwing Stones at the Moon: The
Role of Arabic in Contemporary Mali”
by Dr. Dinie Bouwman
How and why do people in Mali learn and use Arabic?
And how is it that despite the dominance and
supremacy of French education in Mali, nearly half of
the population of school-going Mali children is enrolled
in either modern or traditional Islamic education? In
other words, what is the significance of Arabic in
contemporary Mali and in the lives of Malians and
what are the factors that contribute to its sustenance?
These questions inspired Dinie Bouwman’s
anthropological quest. As the reader is drawn into the
story, Dinie Bouwman, who defended this dissertation
last September in Leiden, tries to take us into the
fabric of Mali society and endeavors to provide
answers to these questions. The book provides us
with an excellent analysis and interpretation of the
history and present, as well as a glance at the future of
the role of the Arabic language and Islam in Mali and
in West Africa in general. But it also leaves you as
curious as the proverbial cat: who is throwing stones
at the moon, why, when and how?
Despite many previous studies of schools in
Mali, the role of Arabic in Mali has long been
neglected, argues Bouwman, and contrary to the
assumption that Arabic was brought to West Africa for
religious purposes, the language was primarily utilized
for commercial and communication purposes. The
presence and influence of the Arabic language in Mali
can best be understood by placing it in the traditional
and modern dichotomy vis-à-vis Islamic education.
This distinction is important in order to grasp the allure
of the teachings of Arabic as well as to “explore their
socio-political and economical significance in
contemporary Mali”, debates Bouwman (p.2).
Furthermore, it is essential to distinguish between two
sorts of Arabic education in rural and urban Malian
society: the traditional Islamic education, which
comprises of lower and higher levels of traditional
Islamic education, and the modern Arabic education,
which includes the Madrasa teaching and higher
Arabic education. In the former, Arabic is not at all
taught to children, as Bouwman explains: “The
children do not learn Arabic as such and are
considered too immature to hear an explanation and
understand the meaning of the sacred text” (p.20).»
But how is it possible that the attraction and gradual
spread of Arabic grew so profoundly in Mali, a country
where Arabic is not really a native language? In order
to answer this question, many factors have to be
considered. To begin with there are domestic factors
that contribute to the survival and preservation of
Arabic in Mali. For example, says Bouwman, due to
religious reform after independence, Madrasas
increased immensely in numbers (p.49). Despite the
many challenges that Islamic traditional education
faced, such as the shutting down of Koranic schools
by the French colonial powers and making French the
official language in Mali, the buildup flourished and
Madrasas were established and gradually developed
into a large scale observable reality.
Secondly, although the Malian government
favors secular French education and tries to
francophonise its teachings in Madrasas, it cannot
afford French education for all children (p.122). Many
parents therefore opt for a Madrasa education for their
children, although the motives are more nuanced and
complicated. In general these motives differ depending
on the availability, affordability, and convenience of the
schools, in the religious, cultural, gender, social, and
family values they teach, and on generational,
historical, socio-political and economical differences in
the population.
Thirdly, Bouwman elaborates on the
importance of looking into the role of national and
international policies as well as factors that determine
the allocation of international aid by Arab countries to
Mali in sustaining or obstructing Arabic. Many
Madrasas receive aid from Arab countries, in particular
from Saudi Arabia and Libya. According to Bouwman,
these countries invest substantially in Madrasa
education by means of sending Arabic teachers from
abroad, or offering scholarships to Madrasa students
to pursue higher education in Arab countries abroad
and by building and paying for the daily costs of the
Madrasas. But these countries are not merely acting
out of “benevolence”, as they have “determined
objectives in propagating either Islam or the Arabic
language” (p.122-23). Moreover, many informants
perceive this aid as being often conditional and only
directed to certain denominations of Islam. The
Malinese government on the other hand, denies this
allegation and welcomes the support. Still, it is
important to acknowledge the fact that most Malian
parents also send their children to French schools, in
order to secure a job later and support the family.
In trying to understand how the global can be the
particular, as we live in an era of total global order with
the physical and cultural environment it secretes, »
Jaargang 8, nummer 3, N VAS Nieuwsbrief p. 11
Recensie
observing global imaginaries involving discourses and
practices that are, in turn, constitutive of new spaces
and subjects, are indispensable. Bouwman specifically
and perhaps to a greater extent, focuses on the aspect
of Arabic in Mali from a comparative point of view. She
compares the rural with the urban, the traditional with
the modern, the public with the private, etc. Likewise,
can we, today, in an actual sense speak of ‘ the
traditional’ and ‘the modern’ when neither of them are
wholly such? What is ‘modern’ according to Malian
people, or was the conceptualization and
categorization the narrator’s voice? Though Bouwman
used the terms ‘tradition’ and ‘modern’ extensively,
she did not problematise them enough and in my
opinion used them unreflectively. This makes
Bouwman’s work very descriptive and less
interpretative.
Last but not least, whilst the content was
indeed a pleasure to read, I must admit that, upon
completion, I was left with more questions than
answers [here, come back on the fact that the title is
never clearly explained]; I developed my own
anthropological thirst, which also needed to be
quenched. What images do Malians have of the author
and what is the social relevance of the book? In my
opinion the study could have gained by more
anthropological background, less description and more
problematisation of the terms "tradition and
modernity". Þ
Madrassa uitleg wikipedia.htm
The word madrassa (‫ ﻩسردم‬in Arabic) means
"school." It is often transliterated in the media as
madrasah, madrash, or madressa. This word also
exists in many Arabic-influenced languages such as,
Hebrew, Urdu, Persian, Turkish, Kurdish, Indonesian,
Malay etc. In Arabic, the word ‫ ﻩسردم‬implies no sense
other than that which the word school represents in
the English language , such as private, public or
parochial school, as well as for any primary or
secondary school whether Muslim, non-Muslim or
secular. Unlike the understanding of the word school
in British English, the word madrasah is referred to as
a university in American English. The appropriate word
for the university, however, is al-Jami'ah. In Hebrew
the word "midrasha" means a place of learning," which
is obviously a cognate of madrassa.
De boekenkast
Land, ethnicity and political legitimacy in Eastern
Sudan / edited by Catherine Miller, François Ireton,
Isabelle Dalmau. Cairo : CEDEJ, Khartoum : DRSC,
534 p.
This collective book explores the socio-economic
fabrics of the Kassala-Gedaref Area in Eastern Sudan.
Based on empirical data collected between 1995 and
2000, it offers a comprehensive view of this complex
region including history of settlement, demographic
data, political and economical changes, ethnic
reprocessing, gender relationship and language
issues. Mixing macro-demographic approaches with
micro-cases studies, it addresses the major issues of
contemporary Africa in a multi-disciplinary perspective.
BOMA 1880-1920 : Koloniale hoofdstad of
kosmopolitische handelspost?
Tervuren : Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Cdrom in het Nederlands, Engels en Frans.
Deze cd-rom laat u kennismaken met de Congolese
stad Boma rond 1900. Vier thema’s (bezoek,
hoofdstad, samenleving en geweld) ontsluiten bijna
100 historische beelden waarvan het overgrote deel
nooit eerder werd gepubliceerd. Zo kunt u grasduinen
in een stuk geschiedenis van de toenmalige hoofdstad
van de Onafhankelijke Congostaat.
Life, love & death : conversations with six elders
in Kwahu-Tafo-Ghana / collected by Patrick Atuobi,
Anthony Obeng Boamah and Sjaak van der Geest.
Amsterdam : Spinhuis Publishers, 2005, 56 p. ISBN
90-5589-261-0.
This book records the wisdom of six elders in KwahuTafo, a rural town in the South of Ghana. It brings to
the fore the beauty of old age. The editors have
selected some of the most touching pronouncements
on issues such as the art of growing old, respect,
blessing and cursing, money, love, death and funeral;
themes which will be of relevance for all generations
and which will never become outdated.
Makers & breakers : children & youth in
postcolonial Africa / edited by Alcinda Honwana &
Filip De Boeck. Oxford : James Currey, 2005, 244 p.
ISBN 0-85255-434-6.
The ‘problem’ of youth is presented as one of the great
challenges of the twenty-first century. In Africa youth
are portaited as perpetrators and victims in civil
conflict, leaders and led in political and religious
movements, innovators and dupes in globalized
culture. This collection navigates through stereotypes»
Jaargang 8, nummer 3, N VAS Nieuwsbrief p. 12
De boekenkast
of ‘victim’and ‘perpetrator’, taking on themes of youth
agency and the contructed nature of youth as a social
category. It presents a new portrait of youth
encompassing transition to a socially recognized
adulthood, and an identity with its own social and
cultural forms.
Sufism and religious brotherhoods in Senegal / by
Khadim Mbacke. Princeton, NJ : Markus Wiener,
2005, 141 p. ISBN 1-558-76341-4.
This book examines four major brotherhoods (tariqas)
of Senegal, and depicts the means and manners of
their diffusion, the lives of their founding figures, their
basic teachings, their internal organizations, the links
they maintain to one another, and the roles they play
in the country’s cultural, economic, social and political
life.
Legacies of power : Leadership Change and
Former Presidents in African Politics
Roger Southall & Henning Melber (eds.). Cape Town:
HSRC Press, 2005, 352 p.
ISBN 91-7106-558-X.
It was a widely dominant perception until the early
1990's that African rulers do not vacate their office
alive. But even in the brutal reality of African politics,
transition takes place and different former presidents
have dealt with how to maintain power and privilege
very differently. Presidential transitions pose a
dilemma in handing over the power. Incumbent rulers
often are confronted with the desire of the retired
president not to leave politics. The chapters to this
volume consequently pay special attention to the
relationships evolving between the new regimes and
their predecessors. The contributors discuss the
hybridal political systems that exist in postindependence Africa; the role allotted to or pursued by
former African presidents; transitional politics and
justice, and political stability. The book stimulates
careful further observation and analyses concerning
progress in this contested arena of institutionalised
political power in Africa.
KIT Publicaties
Can land registration serve poor and marginalised
groups? / by Kanji, N. , Cotula, L , Hilhorst, T. ,
Toulmin, C , Witten, W. London: International Institute
for Environment and Development (IIED), 2005, 30 p.
ISBN 184369574.
This report can be downloaded from the IIED and KIT
website by clicking on the link in right-hand margin.
'Can land registration serve poor and marginalised»
groups' draws on case studies in Ethiopia, Ghana and
Mozambique. The research has shown that land
registration is not inherently anti-poor in its impacts
and that the distributional consequences of land
registration depend on the design of the process and
on the institutions responsible for its management.
Land registration systems can be designed so as to
address the risk of bias against poorer and
marginalized groups. To protect and secure the land
rights of these groups, attention needs to be paid to
registration processes with regard to language used,
registration fees, geographical accessibility; to
recognizing and recording “secondary” land rights; to
establishing effective accountability and oversight
mechanisms for the institutions implementing
registration programmes; as well as to inclusive
dispute settlement institutions. The study shows the
need to avoid “one-size-fits-all” solutions and
documents considerable experience from which to
learn.
Decentralisation and gender equity in South Asia.
An issue paper by Mukhopadhyay, M., 2005
The Gender Unit of IDRC has commissioned this
paper to provide the background for a research
competition in South Asia on the gendered impacts
and dimensions of decentralisation. This research
competition is part of the IDRC’s Gender Unit
programming initiative on gender, citizenship and
justice. The paper is based on literature reviews and
on the author’s involvement in action research in the
region with partner organisations.
The focus of this paper is on decentralisation as
political project, as a form of governance justified not
only on grounds of efficiency, but on grounds that it is
open to the participation of subordinate groups in
society and accountable to their interests.
Democratic decentralisation in South Asia is examined
here not only because most governments in South
Asia have espoused this form of decentralisation, but
because democratising political relationships and
institutions at the local level is key to tackling the
myriad social and economic inequalities plaguing the
region and that continue to exclude vast proportions of
the population from citizenship and rights.
Part 1: The international experience of decentralisation
and development is reviewed, including what the
literature has to say about the gender dimensions of
decentralisation.
Part 2: The forms that decentralisation has taken in
South Asia and the prospects for democratic
decentralisation are examined.
A significant part of this section is devoted to the
gendered experiences of decentralisation taking »
Jaargang 8, nummer 3, N VAS Nieuwsbrief p. 13
De boekenkast
place in the countries of the region.
Part 3: Key areas for further research are suggested,
based on the purpose that such research should
serve: to expand substantive participation of women in
local government and to make gender equality
concerns the basis for evaluating democratic
decentralisation.
Experiences with farmer groups in Sub-Saharan
Africa / by Heemskerk, W. , Wennink, B.
Bulletin 368 - Building social capital for agricultural
innovation
Amsterdam: KIT Publishers, 2005, 119 p. ISBN
9068321617
From the series: Bulletins of the Royal Tropical
Institute.
Agricultural innovation as an engine for rural
development has been attracting considerable
attention in recent years. No longer just the domain of
public services, the role that the private sector and civil
society, and farmer organizations in particular, can
play in agricultural innovation is now being recognized.
This Bulletin focuses on the role of farmer
organizations and their importance to innovation
processes. Using numerous case studies, the book
describes experiences of managing the involvement of
community-based farmer groups in agricultural
research and development. Based on these
experiences, lessons are drawn for strengthening the
social capital of farmer groups, in particular regarding
their integration into multi-tiered farmer organizations
(bridging) and partnering with agricultural service
providers (linking).
The authors have drawn on these lessons from the
field to formulate guidelines for strengthening the role
of farmer groups in innovation processes and
enhancing social capital. They also identify the major
challenges facing farmer organizations, including
empowerment, creation of an enabling environment,
and the provision of pro-poor services, and make
suggestions for addressing these issues.
Building social capital for agricultural innovation will
interest all those who are involved in demand-driven
agricultural innovation processes. Policymakers and
practitioners, including farmer organizations, can use it
as a tool for strengthening the role of farmer groups in
the Agricultural Knowledge and Information System.
Zuid-Afrika. Van daar kwam, in 1882, haar eerste
buitenlandse student, haar eerste buitenlandse
promovendus (de befaamde Afrikaner dichter Totius,
in 1903) en haar bekendste ere-doctor (Dr. C.F.
Beyers Naudé, 1972).(...) Stamverwantschap en
geestverwantschap verbonden de VU met Zuid-Afrika
traditioneel. De apartheid verbrak die eensgezindheid.
(...) De breuk met de Potchefstroomse zusterinstelling
in 1974 had alles van een geladen familietwist'.
Recente SAVUSA publicatie in samenwerking met
ASC:
Competing jurisdictions. Settling land claims in
Africa / by Evers, S., Spierenburg, M. & Wels, H.
(eds). Leiden: Brill Academic Publishers, 2005, 363
pp.
Van de flaptekst: 'This book is about the politicking
and strife over land between various stakeholders on
the African continent, including Madagascar. It is
about attempts to control land tenure 'from above'and
about local manoeuvring 'from below'.'
SAVUSA publicatie:
Where global contradictions are sharpest.
Research stories from the Kalahari
by Tomaselli, K. Amsterdam: Rozenberg Publishers,
2005.
Van de flaptekst: 'The 'Bushmen' or 'San' of the
Kalahari could well be called an iconographic
people.(...) (I)n this book Tomaselli is (...) able to
reflect critically, and not without a touch of irony, on
the way the San have been represented over the
years. Hardly ever has there been a researcher who
so uncompromisingly and aptly illustrates the many
ethical contradictions in doing fieldwork among the
San (...)'. Þ
Vrije Universiteit
De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika, 1880-2005 / by
Gerrit Schutte Zoetermeer: Meinema, 2005, twee
delen, 823 pp.
Van de flaptekst: 'De Vrije Universiteit heeft vanaf de
oprichting in 1880 een bijzondere band met »
Jaargang 8, nummer 3, N VAS Nieuwsbrief p. 14
Afrika-agenda
2006
Maart
KIT Tropentheater
04 maart Diogal - In de voetsporen van Youssou
n'Dour
24 maart Salimata Diabaté - Mandinke klassiekers uit
Guinee
KIT: De oude opstelling over Afrika wordt helemaal
heringericht www.kit.nl
SHAPING A NEW AFRICA 2006 is an initiative of
NCDO, the Netherlands institute for Southern Africa
(NiZA) and SAHAN Consultancy in collaboration with
Radio Netherlands, CODESRIA, ZED Books and the
Centre for International Development Issues Nijmegen
(CIDIN). www.shapinganewafrica.nl
Debate 2
Title: 'African Intellectuals'
Date: 9 March 2006 at 20:00
Venue: De Balie, Amsterdam
Reservation: De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10,
Amsterdam, 020-5535100 (between 1 and 6pm).
Price: € 7,50 (€5,00 with discount).
Op 23 en 24 maart 2006 wordt in Accra de Annual
West Africa regional meeting of CRISE gehouden
onder de titel "Ethnicity, Inequalities and Conflicts in
Côte d'Ivoire, Ghana and Nigeria". CRISE is het
Centre for Research on Inequality, Human Security
and Ethnicity www.crise.ox.ac.uk
April
Debate 3 SHAPING A NEW AFRICA 2006
Title: ‘Five years NEPAD: new challenges in
addressing Africa's development priorities in the 21st
century’
Date: 11 April 2006 at 20:00
Venue: Lux, Nijmegen
An African Benefit Party
UTRECHT - Stichting BKLVA organiseert op zaterdag
15 april 2006 een benefietfeest in de Utrechtse dB
Studio's. De opbrengst van de avond is bestemd voor
bouw van een waterpomp, nabij een door de stichting
gebouwde school. De school bevindt zich in het door
burgeroorlog verwoeste Zuid-Soedan.
Mary Loboka (voorzitter van de Soedanese stichting
BKLVA) zorgt voor een keur van gerechten en hapjes
uit Oost-Afrika. Muziek uit alle windstreken van Afrika,
uit de collecties van DJ Erick en DJ Garo (Kenia),
wordt gedraaid in de podiumzaal van dB Studio's.
Beide DJ's brengen African urban music: de laatste
muziek uit de grote steden van Afrika, zoals soukous,
mbalax, coupe decalle, swahilirap, dancehall, reggae,
salsa, zouk en rai. Op het programma staat tevens
een Afrikaanse modeshow en een live-concert
(surprise act).
Celebrate 4 Sudan begint om 18.00 uur. De entree
voor de avond bedraagt 8 euro. dB Studio's is te
vinden aan de Cartesiusweg 90B in Utrecht. Informatie
over de locatie staat op www.dbstudio.nl Laatste
nieuwtjes over het feest zijn te verkrijgen via
[email protected]
Dit benefietfeest is een tweede editie van Celebrate 4
Sudan. Op zaterdag 9 april 2005 organiseerde BKLVA
al een drukbezocht feest in Utrecht, waarvan de
opbrengst is besteed aan boeken voor de
schoolbibliotheek.
22 april Afrikadag van de Evert Vermeerstichting, voor
meer informatie zie www.evertvermeerstichting.nl/
Mei
Debate 4 SHAPING A NEW AFRICA 2006
Title: ‘African cities as key catalyst for change’
Date: 16 May 2006 at 20:00
Venue: Madurodam, The Hague
African slave trades and African slavery in a global
perspective: comparing the Atlantic, Islamic and interAfrican slave trades.
Date: Thursday 18 May 2006
Time: 09.30 – 17.00
Location: Poortgebouw, Leiden (near Central Station)
Conference registration:
http://www.ascleiden.nl/Events/Register.aspx
Juni
Debate 5 SHAPING A NEW AFRICA 2006
Title: 'Globalisation and the role of the African diaspora
in reshaping Africa'
Date: 13 June 2006 at 20:00
Venue: Lux, Nijmegen
Nieuwe digitale nieuwsbrief over Radio Africa.
De Kracht van Cultuur www.krachtvancultuur.nl Þ
Vaste rubriek
Wilt u in de volgende nieuwsbrief uw evenement hier
ook vermeld zien? Uw informatie is welkom bij:
[email protected]
Jaargang 8, nummer 3, N VAS Nieuwsbrief p. 15
Op het web
Webdossier ASC
Challenges and prospects of
democratization in the Horn of
Africa
The ASC library together with Prof. Jan Abbink
compiled this web dossier to coincide with the DRPNASC conference entitled "Challenges and Prospects of
Democratization in a Zone of Conflict: Rethinking the
Role of Non-state Actors and International
Development Partners in the Horn of Africa" which
was held in Leiden on Wednesday 14 December
2005.
This dossier begins with background information about
the Horn of Africa Day and then provides a list of titles
on democratization, donor policy and conflict
management in the region. These titles, of books and
articles published within the last ten years, are based
mainly on the ASC library's collection. Each title links
directly to the corresponding record in the online
catalogue, which provides details about the title as
well as abstracts of articles and edited works. The
dossier concludes with a selection of web resources.
See for webdossier:
http://www.ascleiden.nl/Library/Webdossiers/Challeng
esAndProspects.aspx
For further information, please email us at
[email protected] or phone
+31 (0)71 527 3354. Þ
Colofon
De NVAS Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de
Nederlandse Vereniging voor Afrika Studies.
De nieuwsbrief wordt drie maal per kalenderjaar
(februari, mei en november) per e-mail verspreid.
De digitale versie van de nieuwsbrief kunt u lezen op
http://www.afrikastudies.nl/current-newsletter.html
Heeft u een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail of stuur
uw kopij naar: [email protected] of
onderstaand redactie-adres:
Redactie-adres:
Secretariaat NVAS
p/a Afrika-Studiecentrum
Postbus 9555
2300 RB Leiden
fax: 071- 527.33.44
website: www.afrikastudies.nl
N.B. De redactie besluit of een stuk uiteindelijk geplaatst
wordt en behoudt zich het recht voor om kopij in te korten
en/of te bewerken.
Aan deze nieuwsbrief werkten mee:
Sahro Ahmed
Machteld Oosterkamp
Maaike Westra
Ineke van Kessel
Marieke van Winden
John Houtkamp
Fiona Klein Klouwenberg
Contributie:
De contributie bedraagt € 11,50 per jaar, voor studentleden en 65-plussers € 4,50 per jaar. Dit bedrag kan
worden overgemaakt naar rekening nr. 781 90 46 van
de Postbank o.v.v. uw adresgegevens en
geboortedatum.
Let op!
Voor toezending van de nieuwsbrief, e-mail enz.
hebben wij uw adresgegevens nodig. Deze kunt u
mailen naar: Marieke van Winden,
Afrika-Studiecentrum ([email protected]) ■
Jaargang 8, nummer 3, N VAS Nieuwsbrief p. 16