Gebruiksaanwijzing Isomac Zaffiro

Commentaren

Transcriptie

Gebruiksaanwijzing Isomac Zaffiro
www.espressomonteur.nl
Gebruiksaanwijzing Isomac Giada
1. Beschrijving van het apparaat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Toebehoren:
1.
2.
3.
4.
AAN / UIT-schakelaar
Controlelampje
Koffie/heetwater schakelaar
Temperatuur controlelampje
Stoomschakelaar
Stoom controlelampje
Kop voor de filterhouder
Filterhouder met dubbele uitloop
Drukmeter
Kraan
Stoom-heetwater uitloop
Lekbak
Vulopening watertank
Koffie aandrukker
Filterhouder (piston)
1-kops filterbakje
2-kops filterbakje
Maatlepel
2. Garantievoorwaarden
De producent garandeert gedurende de gehele garantieperiode een kostenloze reparatie van
defecten ten gevolge van de constructie, productie, de afwerking en materialen. Beschadigingen
ten gevolge van normaal gebruik, misbruik, onzorgvuldige behandeling, verkeerde behandeling,
onvoldoende reiniging, beschadigingen als gevolg door eigen transport en/of reparaties door
onbevoegden, vallen buiten de garantie.
De informatie in deze handleiding kan niet alle aspecten van gebruik of misbruik van dit
apparaat bevatten. Voor vragen en/of informatie die u niet in deze handleiding aantreft, dient u
contact op te nemen met het uw leverancier.
3. Veiligheidsmaatregelen

Lees voor ingebruikname van het espressoapparaat de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Het apparaat dient uitsluitend door volwassenen te worden gebruikt en wel door mensen die
de handleiding hebben gelezen.

Gebruik nooit een defect apparaat of een apparaat met een beschadigd netsnoer.

Plaats het apparaat nooit in water of op een vochtige ondergrond.

Het apparaat dient te worden aangesloten met een netsnoer op een geaard lichtnet.
Veiligheidsmaatregelen: vervolg

Het voltage van het apparaat is in de fabriek ingesteld. Controleer of de spanning
overeenkomt met de gegevens op het etiket aan de onderzijde van het apparaat

Stel het apparaat nooit bloot aan weersomstandigheden (regen, sneeuw, vorst).

Tijdens het gebruik kunnen bepaalde onderdelen van het apparaat (zeer) heet worden. Raak
deze onderdelen niet aan, aangezien zij brandplekken kunnen veroorzaken. Onderdelen die
erg heet kunnen worden zijn o.a. broeikop (7), verchroomde deel van de filterhouder
(piston), stoompijp (11).

Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond. Plaats het apparaat nooit op een
heet oppervlak of in de buurt daarvan (b.v. gasfornuis). Plaats het apparaat buiten het bereik
van kinderen en/of huisdieren.

Haal de stekker uit de wandcontactdoos voordat u het waterreservoir bijvult of het apparaat
wenst te reinigen. Haal de stekker er nooit uit door aan het netsnoer te trekken.

Reinig het apparaat met een licht vochtige doek, als het is afgekoeld.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren en/of te demonteren. Reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden zijn uitsluitend voorbehouden aan geautoriseerde
servicecentra. www.espressomonteur.nl

Gebruik het apparaat nooit in een ruimte waar zich explosieve materialen bevinden. Doet
zich een brand voor, gebruik dan geen water maar een speciale brandblusser.

Controleer of het waterreservoir voldoende is gevuld.
Algemene aanwijzingen

Deze machine dient ter bereiding van (espresso)koffie, heetwater en stoom. Het apparaat
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Het apparaat mag niet zonder water in gebruik genomen worden.

Vermijdt het gebruik van (hard) kalkrijk water. Gebruik bij een waterhardheid boven 7º dH bij
voorkeur een waterontharder of onthard water.

Schade en/of defecten, veroorzaakt door kalkafzetting, vallen niet onder garantie.
4. Gebruiksklaar maken
Verwijder de afdekplaat [13] en neem het waterreservoir uit de machine.
Spoel het reservoir goed om en vul deze met vers water.
Plaats het reservoir terug en let daarbij goed op dat de waterslang zonder knik is
ondergedompeld.
Het apparaat dient nu eerst ontlucht te worden.
De procedure is als volgt:
 Draai het stoom-/heetwaterventiel [10] open (tegen de richting van de klok).
 Activeer de koffieknop [3] door de tuimelschakelaar naar beneden te duwen.
 Schakel het apparaat aan (AAN/UIT-schakelaar [1] naar beneden duwen).
 U zult nu het geluid van de pomp horen . Na korte tijd zal er een kleine straal water uit de
stoompijp [11] spuiten. U kunt nu het stoom-/heetwaterventiel (10) dichtdraaien en de
koffieknop (3) uitschakelen. Het apparaat is nu ontlucht.
 Indien er na ongeveer 1 minuut nog geen waterstraal wordt geproduceerd, schakel de
machine dan uit om schade te voorkomen. Wacht een minuut en herhaal de procedure
opnieuw.
 Als na het ontluchten het temperatuur-controlelampje (4) uit gaat, is het espressoapparaat
klaar voor gebruik.
5. Koffie bereiden
Voor de bereiding van één kopje koffie (espresso, cappuccino, etc.) gebruikt u de filterhouder
(piston) met het filterbakje voor 1 portie gemalen espressokoffie.
Voor de bereiding van twee kopjes koffie (espresso, cappuccino, etc.) gebruikt u het filterbakje
voor 2 porties gemalen espressokoffie.
Verwarm zowel de filterhouder als het koffiekopje voor, om de koffie niet sterk te doen afkoelen.
Met behulp van de maatlepel vult u het filterbakje met koffie.
Druk de koffie aan met de koffieaanduwer (14) en plaats de filterhouder (piston) (8)in de
broeikop [7]. De filterhouder (piston) dient vrij stevig naar rechts aangetrokken te worden.
Plaats het kopje (de kopjes) onder de piston.
Activeer de koffieknop [3] door deze naar beneden te duwen.
Indien het kopje (de kopjes) naar wens gevuld is (zijn), schakelt U de koffieknop weer uit
(omhoog)
Indien de koffie te snel doorloopt vormt zich geen cremalaag in het kopje. Probeer een fijner
gemalen koffie of druk de koffie in de filterhouder iets steviger aan.
Indien de koffie slechts druppelsgewijs uit de machine loopt is de koffie òf te fijn gemalen òf te
stevig aangedrukt.
Normaal gesproken dient de doorlooptijd van espresso ca. 25 seconden in beslag te nemen.
Het temperatuur-controlelampje [4] kan tijdens gebruik gaan branden. Dit heeft voor het gebruik
geen betekenis.
6. Heet water aftappen
Indien het apparaat gebruiksklaar is, kan op hieronder genoemde manier heet water worden
afgetapt.
 Plaats een beker onder de stoompijp (11).
 Open de stoom-/heetwaterkraan (10).
 Activeer de koffieknop (koffie-/heetwaterschakelaar) (3).

Indien de beker naar wens is gevuld stopt u de heetwateruitgifte door de koffieknop (3) uit te
schakelen en vervolgens destoom-/heetwaterkraan (10) dicht te draaien. Het is mogelijk dat
in het begin ook wat stoom ontsnapt tijdens het aftappen van heet water.
7. Melk opschuimen (stomen)
Indien het apparaat gebruiksklaar is, kan op hieronder genoemde manier stoom worden
geproduceerd.





Neem voordat u gaat stomen de filterhouder uit het apparaat!!
Om te kunnen stomen dient het apparaat naar een hogere temperatuur geschakeld te
worden. Activeer hiervoor de stoomschakelaar (5).
Zowel het stoom-controlelampje (6) als het temperatuur-controlelampje (4) gaat branden. Na
ca. 1-2 minuten, wanneer het temperatuur-controlelampje (4) uit gaat, is het apparaat klaar
om te stomen.
Gebruik een metalen melkkannetje. Vul deze tot de helft met koude melk.
Steek de stoompijp (11) diep in de melk.
Open het stoom-/heetwaterventiel (10) en de stoom komt vrij. Voor het mooiste resultaat
houdt u het uiteinde van de stoompijp (11) vlak onder de oppervlakte van de melk (dat
betekent vlak onder de vloeistof). Op deze wijze kan er het gemakkelijkst lucht in de melk
worden geblazen.
BELANGRIJK !
Om de stoomuitgifte te beëindigen dient u destoom-/heetwaterkraan(10) dicht te draaien en de
Stoomschakelaar (5) uit te schakelen. Aansluitend dient u het apparaat te ontluchten!
Zie punt 8.
 Belangrijk 
8. Ontluchten
Na het ‘stomen’ moet het apparaat worden ontlucht. Hierdoor wordt de boiler weer volledig met
water gevuld en voorkomt u beschadiging aan het verwarmingselement.
Indien bovenstaande niet wordt opgevolgd, vervalt de aanspraak op garantie.
De ontluchtingsprocedure is als volgt:
 Plaats een beker / kan onder de stoompijp (11).
 Open de stoom-/heetwaterkraan (10).
 Activeer de koffieknop (3).
 Zodra er een rustige, on-ondoorbroken waterstraal uit de uitloop komt is het apparaat
ontlucht.
 Sluit eerst de stoom-/heetwaterkraan (10) en schakel dan de koffieknop (3) uit.
9. Onderhoud
Reinig uw apparaat regelmatig. Hierdoor gaat het apparaat langer mee, maar ook uw (espresso) koffie zal er beter door smaken.
Wekelijks:
Reinig de filterbakjes (1-kops en 2-kops) wekelijks. Haal hiervoor het filterbakje uit de
filterhouder en reinig beide onderdelen met een kleine harde borstel. Verstopte gaatjes in het
filterbakje kunnen mankementen veroorzaken.
Maandelijks:
Haal de stekker uit het stopcontact, voordat u de volgende reinigingshandelingen gaat
verrichten.
Eén maal per maand dient de rubberen afsluitring in de broeikop (7) te worden gereinigd.
Gebruik hiervoor geen scherpe of puntige voorwerpen. Indien de afsluitring niet meer vlak en
schoon is, kan door de druk koffie langs de piston lopen. Opgedroogde koffieresten etc. kunnen
bijvoorbeeld worden weggenomen met behulp van b.v. oorwatjes, pijpenrager, achterkant van
theelepel.
Tevens dient u maandelijks het filterplaatje, onder in de broeikop, te reinigen. Gebruik hiervoor
een kleine harde borstel.
2-6 maandelijks:
Onafhankelijk van de waterhardheid is het noodzakelijk het apparaat elke 3 maanden te
ontkalken. Gebruik hiervoor een speciaal ontkalkingmiddel voor espressoapparaten.
Volg de aanwijzingen op de verpakking van het betreffende ontkalkingmiddel.
1-2 jaarlijks
Het is aan te bevelen het apparaat één keer per 2-3 jaar voor een onderhoudsbeurt te brengen
naar espressomonteur.nl
10. Tips
Gebruik bij voorkeur zoveel mogelijk vers water. Ververs desnoods het water regelmatig.
Reinig ook het waterreservoir regelmatig.
Wanneer u het apparaat ‘aan’-schakelt en de espressomachine na enkele minuten
gebruiksklaar is, raden wij aan eerst een kleine hoeveelheid heet water door het apparaat te
laten lopen. Plaats de filterhouder in de broeikop (zonder koffie) en duw de koffieknop (3)
omlaag. Na een half kopje heet water kunt u de koffieknop weer uitschakelen en is het systeem
voorverwarmd. Nu zal ook het eerste kopje koffie van goede temperatuur zijn.
Het gebruik van een waterfilter heeft een gunstige invloed op de kwaliteit van de espresso (beter
smaak, betere cremelaag) en het heeft tevens een gunstig effect op de kalkafzetting.
Het espressoapparaat kan probleemloos de gehele dag blijven aan staan.
Laat bij een ingeschakelde machine de filterhouder in de broeikop zitten, zodat deze optimaal
verwarmd wordt.
Indien u de machine uitschakelt dient u de filterhouder uit de broeikop te nemen.
Wij wensen u zeer veel plezier met uw machine en staan altijd klaar om vragen te
beantwoorden.
Tel.nr. 020-7075841