Verhuurprogramma - ThyssenKrupp Stokvis Plastics

Commentaren

Transcriptie

Verhuurprogramma - ThyssenKrupp Stokvis Plastics
Elektrolas apparaten
thyssenkrupp
engineering. tomorrow. together.
Verhuur voorwaarden
- Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.
- De huur begint op de dag, dat de machine is verzonden en eindigt op de dag, dat de machine weer in het bezit van de
verhuurder is.
- De lasmachine wordt aangeleverd/opgehaald binnen Nederland, mits per auto bereikbaar en uitsluitend op adressen met
een postcode.
Materials Services
Plastics Nederland
Verhuur
programma
las
apparatuur
- Gehuurde hulpmiddelen voor lasmachines dienen door de huurder zelf retour te sturen naar verhuurder.
- De huurder dient met ons contact op te nemen voor 12:00 uur voor het retour halen van de gehuurde machines / gereedschappen.
- Opdrachten worden door ons in behandeling genomen na retour ontvangst van een door u voor akkoord getekende huur
overeenkomst.
- De huurder verplicht zich de machine zorgvuldig en oordeelkundig te gebruiken en goed te onderhouden. Alle kosten,
zoals materiaal-, loon- en reiskosten ter herstelling van schade, welke het gevolg is van in gebreke blijven van de huurder,
moeten door de huurder worden vergoed en contant worden betaald.
- De verhuurder heeft het recht het zorgvuldig en oordeelkundig gebruik en onderhoud ter plaatse te controleren. Wanneer
naar het oordeel van de verhuurder de huurder ten aanzien van het gebruik en onderhoud ernstig in gebreke blijft, heeft de
verhuurder het recht om de machine terug te nemen en de huurovereenkomst onmiddellijk te verbreken. Indien noodzakelijk en daartoe verzocht, zal de verhuurder vooraf op haar adres zorgdragen voor instructie ten aanzien van het gebruik
van de machine. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor het maken van onjuiste verbindingen.
- De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade, verlies of diefstal van de machine en gereedschappen.
- De huurder is volledig wettelijk aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook direct of indirect aan derden
- In geval van het in gebruik geven aan derden blijft de huurder volledig aansprakelijk. Het is niet toegestaan de machine op
enigerlei wijze als onderpand te gebruiken.
- De huurder machtigt, zonder recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, de verhuurder de huurovereenkomst
éénzijdig te verbreken en de machine terug te halen.
Industrie
leidingsystemen
Ventilatie
leidingsystemen
thyssenkrupp
Constructie
kunststoffen
Technische
kunststoffen
High performance
kunststoffen
engineering. tomorrow. together.
Aan dit TKPN document kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden. Opgegeven gegevens dienen als richtwaardes, waaraan eveneens geen rechten kunnen worden ontleend. De genoemde gegevens zijn gebaseerd op opgave van fabrikanten. TKPN is een divisie van thyssenkrupp Materials Nederland BV.
Materials Services
Plastics Nederland
Borchwerf 10, 4704 RG, Roosendaal
Tel: (+31) 0165 – 585 625
Fax: (+31) 0165 – 562 900
E-mail: [email protected]
thyssenkrupp
engineering. tomorrow. together.
Elektrolas apparaten
thyssenkrupp
thyssenkrupp
engineering. tomorrow. together.
Moflasapparaten
Lasapparaten
Het lassen van kunststof zoals PP, PE, PB en PVDF
vereist naast de nodige deskundigheid ook een juist werkend lasapparaat. thyssenkrupp stokvis plastics staat garant
voor goed functionerende lasapparaten, waardoor u verzekerd bent van een optimale laskwaliteit.
bestel no.
omschrijving
7125
TKSP Mof lasapparaat Ø50 t/m Ø125 mm
huurprijs
transport *
kosten *
€ 20,00
€ 100,00
€ 95,00
(Ø32-40 mm optioneel)
Naast elektro- of extrusie lasapparaat kunt u ook bij ons
terecht voor:
TKSP handsoklasspiegel Ø16t/mØ63
€ 7,50
€ 40,00
€ 95,00
8.300.531
TKSP Accuklemapparaat voor soklassen
€ 20,00
€ 40,00
€ 95,00
huurprijs
transport *
kosten *
Lasföhn en lasextruders
bestel no.
omschrijving
Elektrolas fittingen & buizen in PE en PB.
8.500.307
TKSP Draadlasföhn 230v 1700watt
€ 10,00
€ 25,00
€ 95,00
Stomplas fittingen & buizen in PE, PP en PVDF.
8.500.308
TKSP Draadlasapparaat met slang 1600w
€ 10,00
€ 25,00
€ 95,00
Moflas fittingen & buizen PE, PP, PB en PVDF.
8.500.310
TKSP Lasextruder 230v 1,3-1,8kg p/u
€ 20,00
€ 40,00
€ 95,00
Constructie kunststoffen en platen in
PVC, PVC-C, ABS, PE-HD, PP, PVDF, etc.
8.500.350
TKSP Lasextruder 230v 3,2kg p/u
€ 20,00
€ 40,00
€ 95,00
bestel no.
omschrijving
eenheid
Prijs 2015
ACCHENKTU8
Tangit KS 1 liter fles Reininger
ST.
€ 35,70
ST.
€ 37,20
huurprijs
transport *
Toebehoren
Technische kunststoffen in
PA, POM, PETP, HMPE, PTFE, etc.
Bij thyssenKrupp Plastics Nederland kunt u terecht
voor het kopen of huren van:
1045
High Performance kunststoffen in
PEEK, PPE/PPO, PEI, PSU, PPS, etc.
# 200.000.523
Lasdraad in diverse kunststoffen en maten.
Spiegel lasapparaat Ø 40 t/m 1200 mm.
ACCHENKTT8
Elektro lasapparaat tot Ø 315 mm.
Tangit KS flacon met 100 Reiningsdoekjes
# 200.000.524
Moflas apparaat tot Ø 125 mm.
Hand lasapparatuur.
Hulpmiddelen lasapparaats, buissnijders & schillers
Diverse reparatiesets voor o.a. doorboorde leidingen
bestel no.
omschrijving
350.016
Buissnijder Ø10t/mØ90mm
€ 3,45
€ 25,00
307
Buissnijder Ø50t/mØ110mm
€ 3,45
€ 25,00
308
Buissnijder Ø110t/mØ160mm
€ 4,10
€ 25,00
359.860
Buissnijder Ø200t/mØ315mm
€ 7,50
€ 25,00
C12PC
Buissnijder koper op accu t/m Ø28mm
€ 3,45
€ 25,00
C12PPC
Buissnijder PE X op accu t/m Ø50mm
€ 3,45
€ 25,00
8.300.541
Elektrische klembuiszaag Ø15t/mØ170
€ 8,65
€ 40,00
8.300.503
Elektrische klembuiszaag Ø75t/mØ360
€ 14,40
€ 40,00
8.300.550
Elektrische buiszaag Ø400mm
€ 5,75
€ 40,00
600
Schillerset Ø16 t/m Ø110mm
€ 4,10
€ 25,00
SCR/180
Verstelbare handschiller 75 t/m 180 mm
€ 7,50
€ 25,00
SCR/400
Verstelbare handschiller 200 t/m 400 mm
€ 9,20
€ 25,00
350.016
Buissnijder Ø10t/mØ90mm
€ 3,45
€ 25,00
Electrolasapparaten
bestel no.
omschrijving
huurprijs
transport *
kosten *
8.300.120
Elektro lasapparaat light (t/m 160mm/ 48v)
€ 20,00
€ 40,00
€ 95,00
2200
Elektro lasapparaat universeel met scanner
€ 20,00
€ 40,00
€ 95,00
Spiegel / stuik lasapparaten voor drukleiding systemen
bestel no.
Omschrijving
huurprijs
transport *
kosten *
8.500.300
TKSP Spiegel lasapparaat Ø25 t/m 110
€ 20,00
€ 100,00
€ 95,00
SP160
TKSP Spiegel lasapparaat Ø40 t/m 160
€ 45,00
€ 100,00
€ 95,00
SP250
TKSP Spiegel lasapparaat Ø90 t/m 250
€ 55,00
€ 120,00
€ 95,00
SP315
TKSP Spiegel lasapparaat Ø90 t/m 315
€ 65,00
€ 120,00
€ 95,00
SP500
TKSP Spiegel lasapparaat Ø250t/m 500
€ 95,00
€ 150,00
€ 95,00
* Transport = (aflever & ophaal) kosten, vervallen indien afgehaald of wanneer de apparaat en/of hulpmiddelen in een combinatie geleverd worden.
* Kosten = 1 malige inspectie gebruiksklaarmaak en schoonmaak kosten.

Vergelijkbare documenten

Lasextrusie apparatuur - ThyssenKrupp Stokvis Plastics

Lasextrusie apparatuur - ThyssenKrupp Stokvis Plastics Aan dit TKPN document kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden. Opgegeven gegevens dienen als richtwaardes, waaraan eveneens geen rechten kunnen worden o...

Nadere informatie