EuroVisie

Commentaren

Transcriptie

EuroVisie
Commissies | Student in Amsterdam | Sarajevo | Letland | Europees burger
EV
EuroVisie
Jaargang
Nummer
Augustus
9
1
2013
schoonheid
Euro Visie
Augustus
Foto: Sebas Wesselings
Correspondentie: wil je reageren, ook een artikel schrijven of gewoon een mededeling doen?
verder worden uitgewerkt. In de Intreeweek zul je ze vast en zeker tegen het lijf lopen omdat ze hier al willen beginnen met het leren kennen van de
Ze hebben superveel zin in het komende jaar. Ze vinden het leuk om heel actief bezig te zijn en mee te gaan met de tripjes en uitstapjes.
nieuwe eerstejaars en zich vanaf het prille begin als bestuur presenteren. De rest van het gesprek gaat het over de lijn van de vorige besturen. Willen
ze deze lijn volgen of gaan ze het rigoureus anders aanpakken? Ze hebben het wel al gehad over bepaalde zaken die zij graag op een andere manier
Ook kijken ze uit naar het meer serieuze deel van het bestuursjaar, zoals bijvoorbeeld de ALV’s. Ze waren trots op hoe zij samen op de laatste ALV
zouden willen doen. Ze benadrukken vooral dat dit nu niet slecht gaat, maar dat het misschien op een andere manier beter zouden kunnen. Ze willen
stonden en ze hopen dit te kunnen voortzetten. Toegegeven, ze zien er al ontzettend bestuurswaardig uit met zijn vijven. En dat terwijl ze elkaar
echter niet drastisch een andere weg inslaan. Er was vorig jaar immers een goed bestuur en het hoeft ook niet per se heel anders. Ze willen wel hun
eigenlijk pas net kennen, het bestuur is namelijk pas een week geleden is voorgesteld bij de ALV.
eigen stempel op de vereniging drukken. Iets anders wat voor sommigen misschien een schokkende ervaring is, is dat zij van plan zijn om het SEShok flink aan te pakken. Het zal worden opgeruimd en misschien zelfs gedeeltelijk heringericht. De smerige afwas van het bestuur 2011/2012 zal
dus vanaf volgend jaar niet meer in het hok te vinden zijn.
Beslissingen werden makkelijk genomen en de band is goed. Ze hebben een heleboel goede
ideeën met elkaar.
Ze zijn trots op hun groep en ze zijn blij met alle positieve reacties die ze hebben gehad. Ze hebben het gevoel dat SES achter hen staat
en dat geeft hen vertrouwen in het jaar dat komen gaat. Ze hebben ontzettend veel zin om lekker aan de slag te gaan. De zomervakantie
kan eigenlijk niet snel genoeg gaan. Ik zelf vond het erg leuk om deze vijf personen samen te zien en om te zien hoe sterk de band
eigenlijk al is. Ik heb in ieder geval vertrouwen in dit bestuur. Ze houden van aanpakken en zijn ook nog eens heel lief en aardig. Het
ziet er naar uit dat 2013/2014 een goed jaar gaat worden!
intern)
en
Jelmer
Peter
Ik trof het spiksplinternieuwe bestuur de dag na het grote eindfeest, waardoor niet alle oogjes helemaal helder
In een notendop
stonden. Helaas voor hen moesten ze ook nog eens op de foto, die bij dit artikel te zien is. Gelukkig deden ze
lekker spontaan en enthousiast mee onder het mom van, ‘bij nacht een man, bij dag een man’. Ze stonden
gelukkig heel erg goed op die foto en het werd een gezellig gesprek, waarbij het me erg duidelijk werd hoeveel
zin ze hebben in het komende jaar. Hier een voorproefje van de vijf leden van jouw SES-bestuur: Indy van
Zuiden (voorzitter), Laura Steenbrink (penningmeester), Daan Leseman (secretaris), Esther Sinnige
(commissaris
Indy en Jelmer hebben allebei pas gesolliciteerd toen de functie die ze
(commissaris extern).
Z
oals bijna elk jaar, was het ook dit jaar weer een lastige opgave
om een bestuur samen te stellen. Zo’n bestuursfunctie is
natuurlijk een hele verantwoordelijkheid en het is dapper om
deze taak op je te nemen. Gelukkig durfden deze vijf SES-ers het aan!
wilden vrij kwam, dus die hebben ze ook zeker gekregen. Maar de rest
is eigenlijk gevraagd op de functie. Het leuke is wel dat Indy hen ook
al in de toegewezen posities ziet. Laura heeft wel een andere functie
gekregen dan ze aanvankelijk voor ogen had. In eerste instantie zag zij
zichzelf niet als penningmeester, maar de sollicitatiecommissie heeft
Maar hebben ze dan ook allemaal de positie gekregen die ze wilden?
EuroVisie Augustus 2013
4
5
haar echter overgehaald en het blijkt uiteindelijk ook wel erg goed bij
haar te passen. Er was dus wel even omschakelen, nu is ze er erg blij
mee.
Daan merkt hierover op dat je in een bestuur eigenlijk alles met elkaar
moet doen, je bent dus niet alleen maar bezig met je eigen taak.
Uiteindelijk beslis je gezamenlijk over alles wat de vereniging aangaat.
Je kunt allemaal iets bijdragen aan de groep en als groep vinden ze
zichzelf sterk staan. Ze hebben op het moment van dit interview één
vergadering gehad, waarin onder andere de commissies zijn verdeeld.
Indy van Zuiden: Indy zal dit jaar de functie van voorzitter bekleden.
Hieruit bleek dat ze de samenwerking ontzettend zien zitten en dat het
Ze begint aan haar derde jaar Europese Studies en doet major Literatuur
ook erg goed ging. Er werd makkelijk water bij de wijn gedaan en er
en Cultuur met de nadruk op Frans. Ze heeft veel zin in
werd dingen aan elkaar gegund. Beslissingen werden makkelijk
“bestuursachtige” dingen, zoals het leiden van de ALV. Ze wilde in haar
genomen en de band is goed. Ze hebben een heleboel goede ideeën met
derde jaar graag iets speciaals doen. Indy is gezellig en sociaal en kan
elkaar. Deze eerste vergadering bood hoop voor het komende jaar.
als geen ander het bestuur en de vereniging aan zich binden. Als
voorzitter wil ze graag zorgen dat het bestuur sterk staat en het
Natuurlijk heeft SES ook zijn problemen. Zo zien we dat het aantal
vertrouwen van de leden heeft.
nieuwe leden achteruit gegaan is vorig jaar en dat de eerstejaars minder
actief zijn in de vereniging. Jelmer verklaart dat een reden hiervan ook
Laura Steenbrink: Laura zal vanaf september de verenigingskas
is dat er in 2012 gewoon een stuk minder aanmeldingen voor de studie
beheren. Ze is dan derdejaars. Haar major is Literatuur en Cultuur met
zijn geweest dan de voorgaande jaren, waaruit logischerwijs ook
de nadruk op Italiaans. Zij wilde eigenlijk altijd een bestuursjaar doen,
minder aanmeldingen voor de vereniging voortvloeien. Relatief gezien
omdat dit haar een unieke ervaring leek die je zal vormen als persoon.
valt het uiteindelijk dus wel mee. Toch willen ze wel iets aan het
Dit jaar had ze het gevoel dat ze er klaar voor was. Ze zag zichzelf niet
dalende ledenaantal doen. Ze gaan voor uitverkochte feesten, een volle
als penningmeester, maar de sollicitatiecommissie heeft haar
borrelkroeg en volgeboekte activiteiten. Daar hebben ze het ook over
overgehaald. Vanwege haar verantwoordelijke karakter, gelooft ze dat
gehad, maar de ideeën moeten nog
het goed bij haar past. Ze heeft vorig jaar met veel plezier de
reiscommissie gedaan, en zal deze dit jaar gaan begeleiden.
Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie organiseert meerdere activiteiten, verdeeld
over het collegejaar. Hierdoor doe je als commissielid steeds weer iets
anders. Afgelopen jaar zijn we met 122 man een weekend wezen
feesten en cultuursnuifen in Berlijn. Tijdens de Den Haagdag vulde
Daan Leseman: Daan wordt de secretaris van de vereniging. In
september is hij tweedejaars Europese Studies en hij begint dan met de
major Europees Recht. Daan wordt na de allereerste vergadering al
bewonderd om zijn geweldige notulen, mét overzichtelijke tabellen. Hij
heeft vooral zin om de wintersportreis opnieuw te introduceren,
lid van de congrescommissie ben jij, samen met ongeveer vijf
medestudenten, verantwoordelijk voor de organisatie hiervan.
Hierdoor houd je je actief bezig met de verdieping van je studie en
leer je tegelijkertijd nieuwe SES-ers kennen. Het vormt een
uitdaging om het congres zo creatief mogelijk neer te zetten en de
beste sprekers voor jouw thema te regelen. Natuurlijk is het congres
een serieuze aangelegenheid, maar er komt ook een hoop
gezelligheid bij kijken. De wekelijkse vergadering is toch net iets
gezelliger onder het genot van een lekker biertje of wijntje! Spreekt
jou dit
dandoor
nietwas
langer
en meld
aan voor
nadat
hetaan?
vorigAarzel
jaar niet
gegaan.
Pikantjedetail:
Daandeis de
congrescommissie 2013-2014! Irene Gijzen
snelste en fanatiekste drinker van het bestuur, dus je zult hem vaak met
een biertje in zijn hand aantreffen.
Esther Sinnige: Esther is commissaris intern inDebatcommissie
het nieuwe bestuur. Ze
begint
aan haar derde jaar
en heeft gekozen
voorvariërend
de major Spaanse
De debatcommissie
organiseert
debatten
van
Literatuur
en Cultuur.met
Alsveel
oud-lid
vanvoor
de feestcommissie
heeft
ze vooral
Lagerhuisdebatten,
ruimte
inspraak van het
publiek,
veel
zin in detussen
feesten
die zeingaan
Esther die
wasinzichten
altijd al een
tot debatten
experts
hunorganiseren.
onderzoeksgebied,
het Kerstgala en de pubquizzen, waarbij je het kunt opnemen tegen je
actief
lidgeven
van waar
SES je
ennooit
haar aan
aanmelding
was
dus misschien
niet erg
kunnen
gedacht zou
hebben.
De commissie
medestudenten en eens per jaar ook tegen de docenten van Europese
verrassend.
Het bestuur
haar alzoekt
een sprekers
tijd wel wat,
maar
ze besloot
plant het onderwerp
vanleek
het debat,
en een
moderator
Studies. De commissie organiseert happy borrels met een thema, zo kon
pas
om het
te doen.
De leidt.
sollicitatiecommissie
haar als de
die dit
allejaar
debatten
in goede
banen
Natuurlijk is ook zag
de promotie
je afgelopen jaar bijvoorbeeld voor een heel fijn prijsje (twee drankjes
perfecte
omdatonderdeel,
ze zo’n actieve
gezellige
meid is.
van de commissaris
debatten eenintern,
belangrijk
wanten
zonder
publiek
voor de prijs van een) de liefde verklaren aan een mede-SES-er op de
Esther
je altijd
bij terecht
kunt,vier
en deze
eigenschap
wordt is
hetiemand
een stilwaar
debat!
Er worden
ongeveer
debatten
per
Valentijnsborrel. Ook hebben wij vorig jaar voor het eerst een Open
maakt
haar zojaar
geschikt
voor deze functie.
academisch
georganiseerd.
De commissie is vrij te kiezen
Podium georganiseerd in samenwerking met andere verenigingen, een
welke vorm, stijl en thema de debatten hebben. Er worden ook
gezellige avond waarbij je je talenten kunt showen of kunt genieten van
Jelmer
Peter:
Jelmer zal de
van commissaris
externorganisaties
op zich nemen
debatten
georganiseerd
in taak
samenwerking
met andere
komend jaar. Hij is dan tweedejaars en zal starten met de major
of verenigingen. De debatcommissie werkt samen aan leerzame,
Geschiedenis. Hij heeft vooral veel zin in het samenstellen van zijn
verdiepende enmaar
vooral
met datgene
sprekersdatdiedeze
commissies
het in
goedeleuke
banenavonden
leiden van
organiseren.
was al vaaktotopEuroparlementariërs!
SES-activiteiten te Ben
vinden,
uiteenlopen Jelmer
van UvA-docenten
jij en
maakte
vaak
genoeg
grapjes
over
het
bestuursjaar.
Toen
er
specifiek
enthousiast geworden om zelf zo’n debat te organiseren? Meld je
naar een extern werd gezocht, twijfelde hij niet meer. Jelmer is een
dan snel
aaneen
voor
onzebabbel
leuke commissie!
jongen
met
vlotte
en open naar iedereen, wat hem perfect
Alexine
van
Olstfunctie.
maakt
voor
deze
gedronken op ‘t plein na een rondleiding door de Ridderzaal! Het
van Europese Integratie een bezoek gebracht aan twee Europese
instellingen, sloten we af met het assistentenfeest van het Europees
Parlment in een zeer exclusieve club. Maar de commissie verzorgde
ook het dagprogramma in Brussel, gevuld met een stadswandeling, een
bezoek aan het Atomium, met terrasjes en met lekker Belgisch bier. Als
activiteitencommissie kan je uiteraard nog andere activiteiten bedenken
en organiseren! Klinkt dit jou goed in de oren? Meld je dan snel aan en
denk mee over de activiteiten van jouw eerste SES-jaar! Sebas
Wesselings
Boekencommissie
je medestudenten beter kunt leren kennen en even aan iets anders kunt
denken dan studeren. Wij zijn op zoek naar nieuwe organisatorische
talenten, naar echte feestbeesten die onze commissie willen versterken,
meld je dus snel aan! Esther Sinnige
Introductiecommissie
De introductiecommissie verzorgt alle mogelijkheden om de nieuwe
studenten Europese Studies het zo goed mogelijk naar hun zin te
SES de ambassades van Kosovo en Servië en werd er een biertje
jaarlijks terugkerende Brusselweekend, waarbij we met de docenten
de talenten van je medestudenten. Kortom: leuke activiteiten waarbij je
EuroVisie
seert de commissie een diner voor alle Intreeweek-deelnemers van
Een voorbeeld van wat we bij de EuroVisie doen ligt hier voor je. Een
Europese Studies en in een van de eerste studieweken een heel groot
aantal keer per jaar zetten we met de redactie een mooi blad in elkaar,
introductiefeest! Om écht alle nieuwe vrienden van de studie te leren
dat
kennen is het introductieweekend van SES iets wat men niet mag
verspreid
wordt
onder
de
SES-leden.
Diepgaande,
Europagerelateerde artikelen worden afgewisseled met luchthartigere
missen.
stukken over het studentenleven in Amsterdam (én het buitenland).
Redactielid zijn betekent dat je regelmatig vergaderingen hebt, waarin
je met de rest van de redactie brainstormt over artikelen en meepraat
Wij zijn op zoek naar nieuwe
organisatorische talenten
over de koers van het tijdschrijft. Houd je van schrijven of fotograferen?
Of zou je graag eindredacteur willen worden? Dan is de EuroVisie-
Een weekend vol leuke nieuwe mensen, gezellige activiteiten en gave
feestjes! Het commissiewerk kent veel leuke en verschillende facetten
commissie iets voor jou. Denise Coenegracht
van organiseren; een diner, een heel weekend én een feest. Je leert
werken in groepsverband en verantwoordelijkheden dragen, maar
vooral creatief bezig te zijn om iets gezelligs neer te zetten! Deze
Feestcommissie
Deze commissie organiseert gedurende het hele jaar verschillende leuke commissie begint in het nieuwe kalenderjaar. Indy van Zuiden
activiteiten voor de leden van SES. Voorbeelden hiervan zijn
EuroVisie Augustus 2013
6
7
De commissies van SES
Twee keer per jaar organiseert SES een boekenverkoop om haar leden
Promotiecommissie
boeken te kunnen leveren tegen een zo scherp mogelijke prijs. In nauwe
De interessante en leuke activiteiten die SES organiseert moeten
samenwerking met Boekhandel Athenaeum ben je verantwoordelijk
natuurlijk wel onder de aandacht gebracht worden. Naast het gebruik
voor een soepele boekenverkoop. Als commissielid houd je je bezig
van sociale media en mondelinge reclame worden er posters, flyers en
met het vaststellen van welke boeken er nodig zijn
ander promotiemateriaal gemaakt. Dit doet de promotiecommissie. Ben
jij creatief of kun je goed met een programma als Photoshop overweg?
voor het komende semester. Wanneer deze titels zijn doorgeven aan
Meld je dan aan voor de promotiecommissie! Je hebt er weinig tijd voor
Athenaeum rest alleen nog het uitdelen van de boeken in september en
nodig en je krijgt er veel waardering voor terug.
februari. De boekencommissie is een van de minder veeleisende
Emiel Janssens
commissies van SES, wat het ideaal maakt wanneer je toch betrokken
wilt zijn bij de vereniging maar niet te veel tijd kwijt wilt zijn. Heb jij
het organisatorisch talent om de boekenverkoop in goede banen te
leiden en wil je de gezelligheid van SES van dichtbij meemaken? Meld
je dan nu aan! Annemiek Smelting
Congrescommissie
maken in hun nieuwe studentenleventje. In de Intreeweek organiLijkt jou het leuk om een interessant en leerzaam evenement te
organiseren dat gaat over onze eigen studie? Het jaarlijks terugkerende
congres is een begrip bij SES en ieder jaar weer een groot succes. Als
Reiscommissie
Bij de organisatie komt alles kijken van hard onderhandelen over
Een t
ukker in
Belgrado
Talentendiner
wijnarrangementen en begroten tot het aantrekken van interessante
Drie jaar op rij is het Talentendiner van SES de uitgelezen kans geweest
figuren om mee aan te tafel te zitten. SES is op zoek naar gemotiveerde
voor ouderejaars en masterstudenten Europese Studies om zich gericht
ouderejaars die van aanpakken weten, niet op hun mond gevallen zijn,
te oriënteren op de arbeidsmarkt. In een onstspannen sfeer krijgen
en als het even kan weten wat lekker
studenten de kans om direct in gesprek te gaan met mensen uit een van
de vele branches die tot onze mogelijkheden behoren als ES-studenten.
organiseren! Léon Vlegels
Wintersportcommissie
‘Dobar dan, studenti’, zegt Vukoman terwijl hij met een kopje thee
‘En nog meer Rakija...’
Terug van weggeweest, de Wintersportcommissie. Nadat deze vorig jaar door omstandigheden niet tot stand kon komen, gaan we het dit
de kamer inloopt. Vukoman is mijn docent conversatie, wat er
jaar opnieuw in leven roepen. Samen met je commissie (bestaande uit drie andere leden + begeleider) ga je met tot wel 30 andere SES
vooral op neerkomt dat we liedjes als Ona to zna (‘zij weet het’)
‘Que?’ vraagt Rául, een Cubaan die geen woord Engels spreekt, waarop
leden heerlijk op wintersport vakantie. Of je nou een ster bent (of juist niet) in skiën en/of snowboarden, lekker in de sneeuw wilt ravotten,
leren mee te zingen. Buiten is het 37 graden, binnen hebben we
de Spaanse jongen naast me snel de lokativ uitlegt. Onze groep is
genieten van de zon of gewoon het barleven van de streek wil ontdekken, dit kan allemaal tijdens de wintersport vakantie van de SES.
godzijdank airco. Ik ben twee weken in Belgrado, de hoofdstad van
sowieso een bonte verzameling van nationaliteiten: naast Rául uit
Wanneer je je bij de Wintersport+ Commissie inschrijft ga je er samen met je medecommissieleden voor een onvergetelijke wintersport
Servië, om een taalcursus Servisch te volgen.
Havana en Manuel uit Valencia zitten in deze kamer twee Duitsers, een
Franse, een Ier en ikzelf, iz Holandije. Iedereen heeft zo z’n redenen
voor de andere SES’ers zorgen. De taakomschrijving omvat het zorgen voor een leuke locatie, het vervoer regelen en dit alles voor een
goede prijs te krijgen. Als kers op de taart bestaat er ook nog de mogelijkheid om een leuke activiteit te organiseren, bijvoorbeeld een
liftwedstrijd te richting de plaats van bestemming. Kortom, meld je aan als commissielid om er een onvergetelijke wintersport van te
maken en we zien jullie op de piste! Daan Leseman
Emiel Janssens is vierdejaars, drinkt graag rakija en zat afgelopen zomer voor een taalcursus in Belgrado. Aan
EuroVisie vertelt hij hoe het was.
I
k ken het inmiddels wel. Iedereen aan wie ik dit hier vertel vraagt
om deze taal te leren: werk, familie, geliefden of gewoon zomaar. Zoals
me met een stem vol ongeloof: waarom, in hemelsnaam?
ik.
Mijn antwoord luidt steeds weer: “waarom niet?” Het Servisch
wordt gesproken door zo’n 7 miljoen Serviërs in het nog altijd weinig
Als je de EuroVisie vaker openslaat lees je de meest fascinerende
bekende land in Zuidoost-Europa én de taal is praktisch identiek aan
verhalen van studenten in het buitenland. Bologna, Sevilla, Cambridge,
Kroatisch, Bosnisch en Montenegrijns. Bovendien zijn deze talen weer
voor een half of zelfs een heel jaar: het zijn inspirerende voorbeelden
sterk verwant aan andere Slavische talen als bijvoorbeeld Russisch. In
van hoe Europese Studies je over de grens kan brengen. Je gaat het nog
potentie biedt deze cursus dus de mogelijkheid tot communicatie met
minstens duizend keer horen, maar volg deze voorbeelden. Een minor,
iedereen ten oosten van Berlijn.
stage of master in den vreemde is waarschijnlijk een van de meest
EuroVisie Augustus 2013
8
9
geweldige dingen die je doet in je leven. Of doe het rustiger aan en ga voor een paar weekjes in de zomer.
Vier uur per dag wordt er met een sneltreinvaart de Servische grammatica in
onze hoofden gepompt.
Twee jaar geleden werd ik tijdens een treinreis verliefd op de Balkan. Het is niet moeilijk te bedenken waarom. Ik sprak een oudguerrillastrijder in Macedonië. Kreeg 400 keer een bijna-doodervaring op een snelweg in Montenegro. Verloor een stuk tand in Kosovo.
Zwom in een Albanese bergrivier terwijl ik werd gadegeslagen door een gigantische schildpad. Wandelde over een verlaten bobsleebaan
met kogelgaten in Bosnië. Gooide al mijn charmes in de strijd om te zorgen dat de directrice van het station van Belgrado een extra wagon
voor ons aan de trein hing. Dronk ontelbaar veel Nikšicko-bier. En nog meer rakija, voor wie weet wat dat is.
Terwijl ik dit schrijf slaat de zoveelste cd met dancecovers van ‘Summertime’ keer op keer op over. Een afgeserveerde Duitse trolleybus
komt voorbijrammelen. De serveerster brengt me met een enorme glimlach een espreso en ik kan alleen maar bedenken dat het hier
fantastisch is. Hé, ‘Summertime’. Nog een keer. Ik zou hier kunnen wonen.
I
n de vorige Eurovisie is de uitbreiding van de EU met Kroatië niet alles is gladjes verlopen. Er is nog steeds sprake van een grote aan
bod gekomen. Nu zullen we het hebben over een uitbrei- kloof tussen rijk en arm.
ding van de eurozone. Alhoewel Andorra op 1 juli zijn eigen
Euromunten uitgaf, was dat natuurlijk weinig de moeite waard om te
bespreken. Het land ligt immers al tussen Frankrijk en Spanje in en bezit
geen noemenswaardige economie. De euro was daar al de gebruikte
munt. Bovendien zijn zij geen lid van de EU of de eurozone.
Noemenswaardiger is het slaan van eigen euromunten door Letland als
gevolg van hun toetreding tot de eurozone per 1 januari 2014. Dit
voormalig Sovjetland heeft de transitie van het communisme naar de
Euro binnen een kwart eeuw voltrokken en is, na Estland, het tweede
Baltische land dat de Euro invoert. Hoe is dit zo snel gegaan, wat
betekent Letland voor de EU en wat zijn de reacties?
In 2004 voegde Letland zich bij de EU, ook dit versnelde de
economische groei. Het was op dat moment het armste land van de EU
met een inkomen van slechts 33% per persoon van het EU gemiddelde.
Nu is dit 53% en momenteel is de export een derde van het BNP. Ter
vergelijking: Nederland kent een export groot als 5/7 van het BNP. De
grootste industrieën zijn de boskap en houtverwerking, samen met
landbouw- en voedselwaren en de productie van fabrieksmachines en elektronica. Het land heeft door zijn geografische ligging echter wel
veel doorvoerdiensten. Corruptie blijft een belemmering voor het
aantrekken van directe buitenlandse investeringen en het Letlands lage
geboortecijfer en de daardoor afne-
noren verleenden aanzienlijke financiële bijstand aan Letland in ruil voor de overheidstoewijding aan strenge bezuinigingsmaatregelen.
Het IMF / EU-programma werd in december 2011 afgerond. De regering van premier Valdis Dombrovskis bleef zich inzetten voor fiscale
voorzichtigheid en in 2010 voor het verminderen van het begrotingstekort van 7,7% van het BNP, tot 2,7% van het BNP in 2012.
De meerderheid van de bedrijven, banken en de vastgoedsector zijn geprivatiseerd, maar de staat heeft nog steeds aanzienlijke belangen
in een paar grote bedrijven, met inbegrip van 99,8% eigendom van de Letse nationale luchtvaartmaatschappij. Minister van Financiën en
voorzitter van de Eurogroep Jeroen Dijsselbloem vindt de toetreding van Letland tot de Eurozone een goede stap. Het land kent, net zoals
Cyprus, een grote bankensector met veel Russische spaargeld, maar doet het toch goed. Dat is voor Dijsselbloem genoeg reden om blij te
zijn met de toetreding. Dijsselbloem wil de Letten wel vragen stellen over onder meer de grote omvang van de financiële sector in het
land, over het belastingstelsel en over maatregelen tegen de corruptie in het land. Maar hij wees er ook erop dat Letland een staatsschuld
De EU-commissaris van Monetaire Zaken Olli Rehn zei het volgende
plaatsvinden. Verwacht wordt dat Letland gewoon zal toetreden, maar
over de toetreding: “Latvia’s desire to adopt the euro is a sign of
hier wordt niet louter positief gereageerd. In Letland zelf is uit
confidence in our common currency. It is further evidence that those
onderzoek gebleken dat slechts 35% van de Letten de voorkeur geven
who predicted a disintegration of the euro, were indeed behind the curve
aan een switch naar de euro. Daarnaast is uit verkiezingen aldaar
and simply wrong”. Dit geeft aan dat de toetreding ook een manier is
gebleken dat partijen die tegen de euro zijn het goed doen. Vanuit
om vertrouwen te wekken in de munt. Het is echter zo, ook voor de
Frankrijk komt ook de kritiek dat dit weer een goed voorbeeld is van de
critici, dat wanneer een EU-land voldoet aan de criteria het land moet
schijndemocratie in Europa. Het gebeurt zonder overleg met de mensen,
toetreden tot de eurozone. Deze criteria houden in dat deelnemende
technocraten uit de EU en Brussel besluiten zonder advisering van de
landen hun begrotingstekort onder de 3% moeten houden en de
mensen over het toetreden van Letland.
staatsschuld niet meer bedragen mag dan 60%. Deze percentages
hebben betrekking op het Bruto Binnenlands Product. De inflatie mag
Het besluit ligt op 9 juli waarschijnlijk al vast. Goede reden van de
niet hoger zijn dan 1,5 procent van het gemiddelde van de drie EMU-
uitbreiding is de uitbreiding zelf. President van Europa Herman Van
landen met de laagste inflatie. Tevens moet er sprake zijn van deelname
Rompuy zei hierover dat het beeld van de EU door de toetreding weer
aan
anders is, doordat het blijkt dat er weer een land in de rij staat om in de
het
wisselkoersmechanisme
en
van
convergentie
van
rentepercentages.
ook een symbolische aard om weer vertrouwen te wekken. Daarnaast is
heeft van 40 procent, die lager ligt dan in de meeste andere eurolanden en dat het land op dit moment een begrotingstekort heeft van 1,2
procent, ook veel beter dan de meeste eurolanden.
In de Tweede Kamer zijn er critici die zeggen dat Letland nog een paar jaar zou moeten wachten aangezien ze pas net klaar zijn met de
Corruptie blijft een belemmering
voor het aantrekken van directe
buitenlandse investeringen
had en het kapitaal aldaar dus te hoog geschat werd.
het ook een duidelijke politieke zaak aangezien Letland een grote
Russische minderheid kent zonder stemrechten. Daardoor ziet Letland
zichzelf ook als brug tussen het Westen en Oosten en kan de EU nu
meeprofiteren van de kansen die de Russische taal binnen de Eurozone
procedure om in aanmerking te komen voor de euro. Zij trekken wel hun conclusie uit de vergelijking met Cyprus en stellen dat ook
Letland niet stabiel genoeg is. Letland zelf vindt de vergelijking met Cyprus niet terecht aangezien Cyprus voornamelijk offshore accounts
eurozone te komen in plaats van te verlaten. De toetreding krijgt dus
Op 9 juli zal de stemming door de ministers van financiën van de
kan bieden.
lidstaten over de uiteindelijke toetreding van Letland tot de EU
EuroVisie Augustus 2013
10
11
Op 21 augustus 1991 riep Letland haar onafhankelijkheid uit, vanaf 1940 was het bezet geweest door de Sovjet-Unie, Duitsland en wederom de
de wereldwijde crisis. Veroorzaakt door de ineenstorting van de tweede grootste bank kelderde het BNP 18% in 2009. De economie is nog niet
Sovjet-Unie. Het land, met iets meer dan 2 miljoen inwoners, heeft sindsdien een snelle
teruggekeerd naar pre-crisis niveau, ondanks een sterke groei,
economische en politieke groei doorgemaakt. Door het inefficiënte communistische
vooral in de exportsector in 2011-2012. Het IMF, de EU en
landbouw- en visserijsysteem te verbeteren konden daar hogere opbrengsten worden
andere internationale do-
gemaakt. Ook de vernieuwing van infrastructuur en gebouwen leverden een belangrijke
bijdragen aan de economische groei. Maar mende bevolking zijn belangrijke uitdagingen
voor de economische vitaliteit op lange termijn. Letlands BNP-groei was meer dan 10%
per jaar in 2006 en 2007, maar kreeg te maken met een zware recessie in 2008, als gevolg
van een tekort op de lopende rekening en de onhoudbaar grote schulden te midden van
Die vraag is dubbel lastig. Om te beginnen is “Europa” als onderwerp van
T
studie een veel minder voorspelbaar vakterrein geworden dan 25 jaar
Europees jaar
van de burger
och gloort er toekomstperspectief, maar makkelijk zal het niet worMaar
hoe gaat dat in zijn werk? Op 16 juli 2012 is bijvoorbeeld een den. De
lopende
projecten
en
initiatieven
zijn
een
handreiking
aan
burgerinitiatief ingediend dat pleit voor verbetering van Europees de
Het Europees burgerinitiatief werd vorig jaar al gepresenteerd, maar 2013 is pas echt het jaar om
een stem te geven aan jouw EU-burgerschap. Gedurende dit jaar wordt er binnen de Europese Unie
het hele jaar gewerkt aan de dialoog tussen overheid, burgers en bedrijven. Door het organiseren
van evenementen en conferenties moeten de rechten van de EU-burger bespreekbaar worden
gemaakt. Wordt de kloof tussen burger en Unie op deze manier kleiner? Guy Hoeks
geleden. Ook staan de invulling en waarde van universitaire studies onder
druk. De universiteiten worden behandeld als slecht renderende
knakworstfabrieken en de studenten worden met namaakfinanciering
afgescheept. We moeten als het aan de regering ligt vooral niet te lang
EU-burger. Met meer inspraak in het Europees beleid zal Brussel
studeren. Hoe korter je studeert, hoe beter voor de Nederlandse
onderwijs. Het belangrijkste doel dat hierbij gesteld wordt is het
kenniseconomie – althans volgens de neoliberale Haagse zetbazen van het
proberen het vertrouwen van de burger te herwinnen. Nationale
bedrijfsleven. Het enige economische nut van een student is dat hij zich in
parcreëren van een discussie- en samenwerkingsplatform waar ouders,
de schulden steekt.
lementen liggen echter vaak dwars. Europees wat Europees moet,
leraren, studenten, leerlingen, sociale partners, opleiders en politici
Het democratisch tekort van de EU wordt vaak aangehaald. Bur- 2020. Aan de hand van bepalingen uit het Verdrag van Lissabon gers zouden te
nationaal wat nationaal kan lijkt steeds vaker te gelden. Zoals
weinig inspraak hebben binnen de supranationale proberen de leden van het burgercomité – de initiatiefnemers – het organisatie. Vooral de laatste
minisvoorstellen doen en met elkaar in debat gaan om uiteindelijk een
tijd ziet men de nationale soevereini- voorstel zo te vormen dat deze direct geïmplementeerd kan worden. teit steeds meer bedreigd worden door
ter Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken al eens opmerkte:
Brussel. Veel burgers voelen Er zijn echter wel een aantal belangrijke criteria waaraan voldaan weinig verbondenheid omdat de afstand tot de
hoogwaardig onderwijsstelsel te realiseren voor alle EU-burgers in “de
organisatie onover- moeten worden. Naast de steun van minimaal één miljoen EU-burbrugbaar lijkt. De complexe structuur van besluitvorming
tijd van ever closer union is voorbij”.
Wie vandaag de dag gaat studeren, en dan ook nog Europese Studies, heeft
geen gemakzuchtige keuze gemaakt. Die keus verdient respect. Ook de
keus voor het onderwerp “Europa”, dat immers vaak gebruikt wordt als kop
van jut: iets waarmee de kretologen en reaguurders van de Makkelijke
Media de schijn kunnen wekken van ‘kritisch nadenken’. Noem een
willekeurig probleem (dierenleed, klimaat, corruptie), vraag dan op
en de gers uit zeven landen, dienen de initiatiefnemers ook voldoende geld vaak onleesbare verdragen zijn hier zeker debet aan. Ook worden op
verontwaardigde toon “En wat doet Europa?!” en je oogst alom
te halen. De financiering blijkt vaak al een helse opgave, omdat de holle frasen van regeringsleiders over ‘beleid dat toch nooit van men afhankelijk
bewondering - voor je vlijmscherpe
is van welwillende steunbronnen. de grond komt’ gehekeld. Het vertrouwen van burgers in de EU bereikte afgelopen april zelfs een historisch dieptepunt. In Spanje was
tegenover de Unie het grootst, met bijna driekwart
Slechts 7 procent heeft wel het
EuroVisie Augustus 2013
het wantrouwen
gevoel dat zijn stem wordt gehoord.
van de bevolking die de Europese organisatie niet meer ziet zitten.
Daarnaast heeft de Commissie nog meer projecten lopen. Zo worHet is daarom tijd voor de Unie om het vertrouwen terug te winnen. den er in 2013 door heel de Unie debatten gevoerd over de toekomst Vorig
jaar werd al een nieuw initiatief gelanceerd om de integratie van de EU. Hierin praten politici met burgers over kwesties als tussen burgers in de
EU te bevorderen: het Europees burgerinitiatief. werkgelegenheid, milieu en mensenrechten. Deze burgerdialogen Dit is een oproep aan de
Europese Commissie om een wetsvoor- kunnen op aangeven van de EU-burger plaatsvinden in de steden stel in te dienen voor een onderwerp
waarvan de EU wetgevingsbe- binnen de grenzen van de Unie. Afgelopen maanden zijn er al dialovoegdheid heeft. Een burgerinitiatief moet
worden gesteund door gen gevoerd in onder andere Ljubljana (Slovenië), Cadiz (Spanje) en minstens één miljoen EU-burgers uit minimaal zeven
EU-landen. Eupen (België). In een promotiefilmpje doet Viviane Reding, viceVoor elk van die zeven landen is ook een minimum aantal handpresident van de Europese Commissie, een oproep aan alle EU-burtekeningen vereist. Het burgerinitiatief is tevens opgenomen in het gers om deel
te nemen aan de dialogen. In een poll valt echter te zien Verdrag van Lissabon en heeft als doel de democratie binnen de EU dat er nog een lange
weg te gaan is. Ruim 82 procent voelt zich een te versterken. Op 26 januari 2012 werd de website van het Europees roepende in de woestijn als
het gaat om inspraak in de EU. Slechts 7 burgerinitiatief gelanceerd. Het registreren van initiatieven is vanaf procent heeft wel het gevoel dat zijn
stem wordt gehoord.
1 april 2012 mogelijk.
12
Als schoolverlater wist ik het al: ik wilde
‘huiskamergeleerde’ worden. Stel je dit voor:
rommelige studeerkamer, stapels boeken, buiten
klettert de herfstregen in de dakgoot, binnen brandt
een potkacheltje, en ik (uitgelubberd wollen vest, kop
thee, Scarlatti op de achtergrond) bestudeer een
Zeldzaam Oud Boek waarin geheimzinnige, spannende
dingen staan.
Het is romantisch en
het werkt: het is een
student
et is nuttig om aan het begin van een studie zo’n ideaal
H
toekomstbeeld te hebben. Geeft niet hoe romantisch, het
Joep Leerssen / Hoogleraar Europese Studies
werkt! De rommel, het vest en de Scarlatti zijn tenminste
precies zo uitgekomen. Voor conservatoriumstudenten en aankomende
artiesten is zo’n toekomstideaal eigenlijk vanzelfsprekend, die zien
inzichten en je heldhaftige minachting voor heilige huisjes. Als je maar
zichzelf al op podia en in schijnwerpers staan. Maar hoe zien de
geen blad voor de mond neemt, merkt niemand dat je een bord voor je
gemiddelde
kop hebt.
eerstejaarsstudenten
toekomstige zelf?
Europese
Studies
hun
ideale
Drie trends: toenemend simplisme en anti-intellectualisme (de publieke sfeer is bezet door twitterende opiniemakers die het verschil niet kennen
om geld mee te verdienen of een baan te vinden, maar iets waardoor
iemand Nederland kan redden van de mode van intellectuele
tussen eigenwijsheid en eigenzinnigheid), het neoliberalisme (de religie van de market force, die ons van mondige burgers degradeert tot
je, net als door liefde, zelf een beter mens wordt en de wereld een
gemakzucht, kortzichtig profijtdenken en bot anti-cosmopolitisme, dan
argeloze consumenten) en een kiftcampagne tegen Europa. Die drie trends hangen samen: dat is zelfs deze kamergeleerde duidelijk.
betere wereld.
zijn dat niet op de laatste plaats de lezers van deze column. Student-zijn
Studenten ES hebben daartegen een nieuw ideaal en nieuw toekomstbeeld nodig. Dat zal niet voor iedereen hetzelfde zijn, en ieder moet het
Als student ben je bovendien lid van één van de oudste en
ziel!
voor zich bepalen. Maar laat ik, als opstapje, alvast dit aanreiken: student-zijn is meer dan een studie volgen. Het is een roeping (zoals die van
eerbiedwaardigste transnationale organisaties van Europa en van de
Het is romantisch, maar het werkt.
de “kamergeleerde” het voor mij was). Studenten weten dat er voor lastige problemen geen makkelijke oplossingen zijn. Studenten weten dat
wereld: de universiteit. Amsterdam is maar een filiaal van dat
het nut heeft om net iets langer en dieper na te denken dan de meeste mensen nodig vinden. Studenten leren dat je eerst en vooral moet durven
eeuwenoude netwerk waar ook Cambridge, Caïro en Cornell deel
nadenken over de beperktheid en de grenzen van je eigen kennis. En studenten weten dat kennis een doel op zich is: niet zomaar een kunstje
van uitmaken. Studenten zijn de wereldburgers bij uitstek. En als
is niet iets dat je doet, het is iets dat je bent. Wees student, met hart en
13
voor het eerst gehouden, op initiatief van een groepje architectuurstudenten die het verband tussen de ontwerpers van architectuur en haar gebruikers
blootleggen. Dit jaar was het thema Common Space. In verschillende tentoonstellingen en lezingen werden er ideeën uitgewisseld over hoe burgers
meer betrokken kunnen worden bij het ontwerpen van publieke ruimtes. Ook werd de vraag gesteld in hoeverre de architect verantwoordelijk is
voor het functioneren van deze ruimtes.
Wat je ook van het architectuurfestival mag vinden, het is in ieder geval geen elitair evenement dat geïsoleerd van de maatschappij opereert. Eveneens
in mei werd er namelijk een rapport over publieke ruimtes gepubliceerd door Analitka, een non-gouvernementeel onderzoeksbureau gevestigd in
Sarajevo. Het onderzoek was gestart naar aanleiding van een groeiend gevoel van onvrede onder de inwoners van Sarajevo over de kwaliteit van
hun publieke ruimtes. De resultaten bevestigden de ervaren achteruitgang. Het onderzoek richtte zich onder andere op de oorzaken van fenomenen
als vervuilde straten en vervallen gevels. De oorzaak van de steeds slechter wordende kwaliteit van publieke ruimtes was een combinatie van zaken
als een gebrek aan standaarden, een gebrek aan bestraffing van het vervuilen of vernielen van publiek eigendom en een gebrek aan kanalen via
welke de burger bekend kan maken wat hij zoekt in een publieke ruimte. Days of Architecture heeft de heersende onvrede perfect aangevoeld en
was op deze manier een kunstzinnig evenement dat volledig aansloot bij de belevingswereld van de stadsbewoners.
EuroVisie Augustus 2013
14
15
Een ander initiatief dat probeert in te spelen op de plaatselijke cultuur is Ars Aevi, een collectie van hedendaagse kunst. Het initiatief is in 1992
ontstaan, tijdens de Bosnische Oorlog. Bekende kunstenaars doneerden destijds werken om hun steun te betuigen aan de inwoners van de belegerde
Feniks van
de Balkan
stad. Ars Aevi wilde Sarajevo’s multiculturele aard behouden en verder uitbreiden in de toekomst, door een internationale verzameling van
hedendaagse kunst aan te leggen. In tijden van oorlog poogden de oprichters een symbool voor ‘eenheid in verscheidenheid’ te creëren. Verschillen
konden ook tot schoonheid leiden, niet alleen tot oorlog, zo was het idee. Ars Aevi heeft kunstwerken in bezit van verschillende hedendaagse
kunstenaars als Joseph Beuys, Michelangelo Pistoletto en Joseph Kosuth. Tot op heden heeft Ars Aevi geen eigen museumgebouw, hoewel er één
in de planning staat voor 2014. Het toekomstige museum is een ontwerp van Renzo Piano, de Italiaanse architect die onder andere het Centre
Pompidou en NEMO in Amsterdam ontwierp. Of dit plan ook echt uitgevoerd zal worden is echter nog maar de vraag, want dergelijke plannen
staan al langer op de agenda. Tot op heden vinden de tentoonstellingen van Ars Aevi echter nog uitsluitend plaats in openbare gelegenheden als
supermarkten en winkelcentra. Hier worden ze helaas niet altijd op prijs gesteld; er is al vaak gedreigd met uitzetting vanwege relatief kleine
conflicten, bijvoorbeeld over de elektriciteitsrekening.
Een culturele uiting die wel door bijna iedereen in Sarajevo op waarde wordt geschat is het Filmfestival van Sarajevo. Dit is het grootste filmfestival
van Zuidoost-Europa en één van de groteren in Europa. Het filmfestival is net als Ars Aevi ontstaan in oorlogstijd, in 1995 om precies te zijn.
Tijdens de eerste editie was de opkomst dan ook nog relatief laag, maar dit is sindsdien wel veranderd. Het festival trekt jaarlijks tienduizenden
bezoekers, waaronder internationale beroemdheden als Bono en Angelina Jolie. Bono is zelfs ereburger van Sarajevo en heeft naast de Ierse
nationaliteit nu ook de Bosnische. Wanneer het over Sarajevo en film gaat, is een naam die niet ongenoemd mag blijven die van Emir Kusturica.
De tentoonstellingen van Ars Aevi vinden nog uitsluitend plaats in openbare gelegenheden als supermarkten en
winkelcentra
Hij groeide op in Sarajevo en wordt door velen gezien als de beste filmmaker die de Balkan ooit heeft voortgebracht. Hij maakte onder andere de
controversiële film Underground. Deze lichtelijk surrealistische film vertelt de geschiedenis van de verschillende oorlogen in voormalig Joegoslavië.
Volgens critici is de film simpelweg Servische propaganda, deels gefinancierd met Servisch geld. Volgens anderen heeft de film een heel gelaagd
karakter en is het niet mogelijk om er een eenvoudig label als ‘Servische propaganda’ op te plakken.
Natuurlijk is het bovenstaande nog maar een fractie van wat er in Sarajevo aan cultuur te vinden is. Zo heeft de stad ook de legendarische auteur Ivo
Andrinć (1892-1975) voortgebracht, die hier zijn middelbare schooltijd doorbracht. Hij won in 1961 de Nobelprijs voor de Literatuur. Andri ć
beschreef vooral het alledaagse leven van mensen in Bosnië en liet zich sterk inspireren door de Bosnische geschiedenis en cultuur. Eén van zijn
bekendste romans is ‘De brug over de Drina’, waaruit het citaat komt waarmee dit artikel begint.
Nu, 38 jaar na het overlijden van Andrić, blijkt nog steeds hoe waar de woorden waren die hij destijds schreef. Tijdens alle oorlog en ellende is het
culturele leven in Sarajevo ononderbroken doorgegaan. Ook vandaag de dag zijn er nog genoeg problemen, zoals de slecht onderhouden publieke
ruimtes en het gebrek aan tentoonstellingsruimtes voor Ars Aevi. Maar de inwoners van Sarajevo laten zich niet uit het veld slaan. Ze weten telkens
weer schoonheid te vinden in iedere imperfectie.
Of nee, laat maar. Jouw bijbaan is gegarandeerd saai, vergeleken bij vliegen voor OBC team. Jouw
bijbaan brengt je niet naar Sjanghai. En ook niet naar Istanbul. Of Buenos Aires, Dubai of een of ander
gat in de Midwest van de VS. Voor een dag of twee, of soms nog langer. Betaald, natuurlijk. En langer
blijven mag ook.
Oplichterij? Nee hoor. OBC team is een gespecialiseerd koeriersbedrijf. Wij sturen zendingen waar
haast bij is over de hele wereld, sneller dan wie ook. En waardevolle zendingen, veiliger dan wie ook.
Ons geheim? Elke zending geven we aan een On-Board Courier (OBC) mee. En daar zoeken we er nog
wat van.
Een OBC is avontuurlijk en reislustig. Als je jezelf op standby zet, kan het zomaar gebeuren dat je
gebeld wordt en drie uur later naar een verre plek vliegt. Op je schoot de zending, waarvoor jij
verantwoordelijk bent. Je taak: zo snel mogelijk afleveren. Waar ook ter wereld. Best okee voor een
bijbaan, toch?
Het enige nadeel: iedereen die je erover vertelt maakt dezelfde grap. Nee, het zijn geen drugs.
Mensen met een dubbele nationaliteit (van buiten de EU) worden met nadruk gevraagd
te solliciteren.
Ook OBC worden? Vraag het bestuur van SES om meer informatie.
www.obcteam.nl
Agenda
Intreeweeketentje
De Introductiecommissie van SES verzorgt een heerlijk diner voor alle studenten Europese
Studies die mee doen aan de Intreeweek. In twee rondes kan er door de groepjes gegeten
worden op een boot! Er zal tevens voor entertainment gezorgd worden. Dinsdag 27 augustus.
Aanvang: 17.00 en 18:30 uur. Locatie: Einde van de Wereld, Javakade 61 aan boord van de Quo
Vadis.
Intreeweekborrel
Café Diep, de kroeg waar SES wekelijks op donderdag haar borrel viert, is deze avond ook open
voor de studenten Europese Studies om een borreltje te drinken! Maak kennis met je nieuwe
stamkroeg en de ouderejaars SES’ers onder het genot van een drankje.
Dinsdag 27 augustus. Aanvang: 20:00 uur. Locatie: Café DIEP, Nieuwezijds Voorburgwal 256.
Nieuwjaarsborrel
Het is weer zover, het jaar is nu écht begonnen, de borrels worden hervat! Vanaf 5 september
staat SES (bijna) elke donderdagavond in Café DIEP om gezellig te borrelen met alle SES’ers!
Donderdag 5 september. Aanvang: 21:00 uur. Locatie: Café DIEP, Nieuwezijds Voorburgwal
256.
Introductieweekend
Om elkaar, na een geweldige intreeweek en de eerste SES-borrel, nóg beter te leren kennen
verzorgd de SES ieder jaar een introductieweekend! Ook dit jaar wordt het een van de meest
onvergetelijke weekenden van je leven… Feesten, spellen, gezelligheid en nog veel meer!
Kortom, meld je snel aan via onze website!
Vrijdag 13 september t/m zondag 15 september. Locatie: nog geheim.
Algemene Ledenvergadering
De eerste ALV van het jaar is een zeer belangrijke, want op deze bijeenkomst wordt het nieuwe
bestuur geïnstalleerd en zal het huidige bestuur aftreden. Ook zullen de plannen voor het
komende jaar worden gepresenteerd, zodat jij als lid weet wat je te wachten staat!
Donderdag 19 september. Aanvang: 20:00 uur. Locatie: nog onbekend.
Introductiefeest
Als afsluiting van de introductieperiode organiseert SES een knallend eindfeest, in
samenwerking met andere studieverenigingen van Geesteswetenschappen aan de UvA.
Kaartjes kosten 5 euro in de voorverkoop en zijn vanaf de eerste collegeweek te koop in het
SES-hok en tijdens de borrel.
Woensdag 25 september. Aanvang: 22:00 uur. Locatie: Club Up, Korte Leidsedwarsstraat 26.