Maart - Sint

Commentaren

Transcriptie

Maart - Sint
Dans je warm
Dikketruiendag 2016
Maart 2016
IN DIT NUMMER:
In lief en leed
2
2de ronde van de fysica-olympiade
6
Dikketruiendag 2016
2
Info-avond
7
Stem in Sint-Victor!
3
Slamelanges
8
Jongste geluidstechnicus ooit in Sint-Victor
3
Home Sweet Bird
9
Kies kleur tegen pesten
4
Home Sweet Bird bestelbon
10
Zuidactie
5
Examenrooster
11
Wiskunde-olympiade
5
Nieuws van de ouderraad
12
SVT’s got talent
6
Kalender
13
Meer info over STEM op pagina 3 De vastentijd
De vastentijd
40 dagen voor Pasen
Een tijd om stil te staan
bij wat we gedachteloos
opeten
dag na dag
meestal uit gewoonte
of zelfs verveling.
Een tijd van soberheid;
niet alles wat we eten
hebben we echt nodig.
Een tijd van delen
door eerst te vragen
wat een ander wil
voor we onszelf bedienen.
Tomas Bruyland
Sint-Victor
Verantwoordelijke uitgever:
Tel. 014 41 16 80
Secundair Onderwijs
T. Melis  Kasteelplein 20  2300 Turnhout
e-mail: [email protected]
www.sint-victor.be
GEBOORTE
Anna, dochtertje van oud-leerling
Herbert Helsen en Joke Van Bylen en
kleindochter van oud-collega/
directeur Paul Helsen.
IN LIEF EN LEED
We vernamen het overlijden van:
Emiel Adrieansens, grootvader van
Jaya Verheyen (1C);
Victorine Mangelschots, grootmoeder van
lerares Dorien Swinnen;
Stans Bastiaens, moeder van leraar
Rony Van Hemelen.
Wij wensen de families veel sterkte.
Veertig dagen?
Als je veertig dagen telt vanaf Aswoensdag… zul je Pasen een
week te vroeg vieren! Dat komt omdat de zondagen niet worden
meegerekend bij die veertig dagen. Op zondag herdenken christenen immers sowieso al de verrijzenis van Jezus.
Dikketruiendag 2016
Maandag 15 februari vond de jaarlijkse Dikketruiendag plaats. Deze dag staat helemaal in het
teken van ecologie en de opwarming van de aarde. Wij als Leerlingenraad van Sint-Victor
organiseren ook elk jaar een activiteit rond deze speciale dag. Dit jaar konden de leerlingen
genieten van het sprookje Het meisje met de zwavelstokjes door de intercom, maar dat was enkel de opwarming voor
onze grote activiteit van de middag: een chocomelkverkoop en muziek op de grote speelplaats, dansmuziek natuurlijk! De leerlingen konden genieten van een lekkere kop
warme chocomelk voor een halve euro. Ze konden deze chocomelk drinken tijdens de
middagspeeltijd, maar ook tijdens het eten van hun boterhammen. De grote activiteit, de
dansactiviteit, werd ook een groot succes: een grote polonaise met heel de school!
Bedankt meneer Brosius als partystarter! En iedereen bedankt voor deze mooie, geslaagde dag.
De leerlingenraad
Nieuw vanaf schooljaar 2016-2017: STEM op Sint-Victor
Wat is STEM?
STEM is een internationaal gekend letterwoord om de
domeinen Science (wetenschappen), Technology
(techniek), Engineering (ontwikkeling) en Mathematics (wiskunde) gezamenlijk te vatten in één herkenbaar woord.
Wat is het doel van STEM?
STEM is niet gewoon de optelsom van (méér) wetenschappen, techniek, wiskunde en een nieuw luik “engineering”. STEM
is wel een verhaal van interactie tussen vakgebieden, is toekomstgericht én geeft ruimte aan 21 ste-eeuwse
vaardigheden zoals creatief denken, samenwerking en flexibiliteit. STEM vertrekt vanuit het opbouwen van
wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten met als doel complexe vragen of levensechte problemen op te
lossen.
Wat is STEM in Sint-Victor?
Vanaf schooljaar 2016-2017 kunnen leerlingen van het eerste jaar A, naast Bedrijfswetenschappen, Latijn en Moderne
Wetenschappen, kiezen voor STEM.
STEM op Sint-Victor is geen vak dat op zich staat. De projecten die tijdens de STEM-lessen uitgewerkt worden, staan in
verband met de leerstof die aan bod komt tijdens de vakken natuurwetenschappen, wiskunde, techniek en ICT. STEM
wordt geïntegreerd en legt verbanden tussen al deze vakken.
Op deze manier willen we leerlingen leren om op een abstracte manier en probleemoplossend te denken in een breed
kader.
Wil je nog meer informatie? Kom dan zeker naar onze opendeurdag op zondag 24 april van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Jongste geluidstechnicus ooit in Sint-Victor!
In het verleden konden wij in Sint-Victor gedurende verschillende jaren rekenen op de technische kennis van
Sander Verhaeren en Axel Van Hoyweghen. Telkens als er een activiteit was waarvoor de geluidsapparatuur moest
opgesteld worden waren zij paraat. Vooral tijdens de grote projecten Tour of Beauty en Saligia bewezen zij onbetaalbare
diensten.
Zaten wij even met de handen in het haar toen zij afstudeerden!
Maar toen kwam begin oktober een leerling van 1D, Michiel Roefs, mij vragen of ik hem kon adviseren bij de aanschaf van
een microstatief. Een voor mij niet alledaagse vraag!
Is een leerling van amper 12 echt al met geluidstechniek bezig? En ja hoor, een beetje verlegen vertelde hij dat hij daar
inderdaad interesse voor had.
Toen ik hem de geluidsapparatuur van de school liet zien, begonnen zijn ogen te blinken.
Op mijn uitnodiging om af en toe te helpen bij het opstellen van micro’s, versterkers, multikabel, DI-boxen, mengpaneel,
enz. was zijn antwoord heel enthousiast JA.
En ik moet zeggen: wat een aanwinst! Michiel heeft ondertussen al verschillende keren geholpen bij een opstelling: bij de
dikketruiendag, de karaokemiddag van de taalleerkrachten, het middagconcertje van Julia Hrupka, enz.
Telkens leverde hij ronduit professioneel werk, en ik overdrijf niet. Als je op die leeftijd na een perfecte opstelling ook nog
oog hebt voor het juist wegleggen van de kabels, dan ken je er iets van.
Michiel, een heel dikke pluim!
W. Anthonissen
Kies kleur tegen pesten! ging dit jaar niet onopgemerkt
voorbij in Sint-Victor.
Het motto van de Vlaamse Week tegen Pesten ‘Horen, zien & DOEN’
inspireerde de werkgroep Pesticide om een polsbandje te laten ontwerpen
met de slogan ‘Sint-Victor hoort, ziet en doet!’.
Doe mee en voeg de daad bij het woord! We organiseerden een fotowedstrijd: neem een leuke foto met je vrienden/klasgenootjes waarop het polsbandje en onze slogan centraal staan! Velen waren gemotiveerd om een
originele foto te maken.
In het fotoalbum op Smartschool zijn alle inzendingen terug te vinden. Uit een selectie genomineerde
foto’s trok een onschuldige hand de winnaar:
De leerlingen van 3H worden nog beloond met een leuke verrassing! PROFICIAT!
Daarnaast namen we van ieder jaar ook een groepsfoto. Centraal op de
foto zie je een kaars die verwijst naar het thema van de
gedichtendag dit jaar: herinneringen die druppelend versmelten. Laten we
ervoor zorgen dat iedereen mooie herinneringen heeft aan de tijd in SintVictor, een zorgeloze tijd zonder
pesterijen. Sint-Victor hoort, ziet en doet!
5de jaar
Melden is helpen en daarom doen we nog eens een warme oproep om eventueel pestgedrag tijdig te door te geven.
Bedankt om deel te nemen aan onze actie en zorg goed voor elkaar! ;-)
de werkgroep Pesticide
Zuidactie 2016
Een beklijvende bezinning was het op vrijdag 19 februari! Collega Luc Neyrinck en André
Ornelis (vrijwilliger in het project dat we steunen) hebben hiermee het startschot gegeven
aan de Zuidactie van dit schooljaar. Ze dompelden alle leerlingen onder in het verhaal van
Chhoti. Een meisje uit Simalia, een dorpje in India, dat geschiedenis schrijft. Ze is de eerste
in haar familie met een diploma lager onderwijs. Vroeger werkten de meeste kinderen van
het dorp in mensonwaardige omstandigheden in een illegale steengroeve vlak bij het
dorp. De Broeders van Liefde bouwden er 8 jaar geleden een basisschool en zijn erin geslaagd ouders te overtuigen hun kinderen niet naar de steengroeve te sturen, maar naar
de Saint Peter’s School. De bouw van deze school betekende het einde van de kinderarbeid in Simalia.
Dit jaar willen we met de Zuidactie opnieuw geschiedenis schrijven! Om uit de generatie-armoede te ontsnappen heeft
Chhoti een diploma secundair onderwijs nodig. Ze staat te popelen om haar studies aan te vatten…maar er is één
probleem: er zijn nog geen schoolgebouwen! Om nog maar te zwijgen over borden, banken en stoelen….
Daarom zouden we graag beroep doen op jullie steun! Spaar mee voor Chhoti! Doe mee aan de activiteiten op Sint-Vic
zoals smosjes-verkoop, posterbeurs, estafetteloop… en laat je sponsoren door familie en vrienden.
Ik zou willen eindigen met de mooie woorden van onze gastspreker voor de derde graad: Dhr. Prakash Goossens. Van
Indische origine, opgegroeid in Turnhout, actief bij de Broeders van Liefde en hiervoor zetelend in een adviesorgaan van
de wereldgezondheidsorganisatie (WHO;VN) hadden we met hem een echte wereldburger in huis! Hij heeft de
leerlingen laten proeven van India in al haar facetten. India is Incred!ble zowel in haar schoonheid als in haar rauwheid. Na
afloop vertrouwde Dhr. Prakash Goossens me nog hetvolgende toe:
“De verwondering en verontwaardiging te voelen bij zoveel leerlingen- ondanks zij voor grote keuzes staan in hun eigen
leven – is hartverwarmend. Beseffen dat zij een deel zijn van de oplossing en niet het probleem, is belangrijk in een
geglobaliseerde wereld.
Het belangrijkste is uiteindelijk dat we allen bewust zijn van de luxe-situatie waarin we verkeren en hoe anderen op deze
planeet enkel proberen te overleven. Als wij kunnen zorgen dat we een oceaan van barmhartigheid kunnen zijn in die éne
mooie druppel steun vanuit Sint-Vic, hebben we een steen verlegd in die grote rivier van het menselijk bestaan.”
Ga ervoor!
Anneleen Verhack—Zuidactie Team
De Wiskunde Olympiade
Sint-Victor nam op woensdag 13 januari weer massaal deel aan de 1e ronde van de Wiskunde Olympiade. 223 leerlingen
verspreid over JWO (170) en VWO (53) zwoegden 2 tot 3 uur lang over 30 wedstrijdvragen! We willen alvast iedereen
feliciteren voor zijn of haar geleverde denkwerk. En de Olympische gedachte niet uit het oog verliezen: “Deelnemen is
belangrijker dan winnen.”
De wiskunde olympiade is aan zijn 31e editie toe. In 1985 besloten Prof. P Igodt en Prof. F. De Clerck een olympiade in het
leven te roepen. “Zo willen we jongeren warm maken voor wiskunde en het vakgebied aantrekkelijk maken”. Het werd
een groot succes. Aanvankelijk deden 3600 leerlingen mee, intussen zijn er dat meer dan 23 000. Een kleine 10% stoot
door naar de 2e ronde en uiteindelijk halen 75 deelnemers de finale.
“De leerlingen krijgen vragen voorgeschoteld die ook op gewone examens kunnen verschijnen, maar meestal doen we
beroep de creativiteit van de leerlingen. Ze moeten out of the box denken. Het zijn niet altijd de leerlingen met de beste
schoolresultaten die het best scoren op de Olympiade.”
Op woensdag 2 maart nemen 13 geselecteerden van het SVT deel aan de 2e ronde georganiseerd in de provincies. We
wensen Jorn Claessen (4A), Pieter Druyts (4A), Rik Jespers (4B), Wijnand Meeus (4B), Dieter Smolders (4C), Merel Tewissen (4A), Lars Van den Bergh (4C), Willem Van den Borne (4A), Jarne Van Gils (4B), Toon Verhaegen (4A), Marijke Woestenburg (4C), Wout Lenaerts (5B) en Jonas Kersemans (6B) heel veel succes en puzzelplezier. En wie weet lonkt voor één
van hen wel een mooie finaleplaats!
Het verhaal hoeft hier trouwens niet te eindigen!! Er bestaat ook nog een Internationale Wiskunde Olympiade waar ruim
100 landen aan participeren. Dit jaar georganiseerd in Thailand. België eindigde 56 e in de landenstand, aangevoerd door
VS en China. Nederland deed iets beter: 43e. Van de 6 Belgische afgevaardigden komen er steeds 3 uit Vlaanderen en 3 uit
Wallonië. Dromen mag…
Het wiskunde-corps
SVT’s got talent
Uit de voorbije schooljaren is al gebleken dat er heel wat
creatieve leerlingen op Sint-Victor zitten. Zo ook nu weer.
Stijn Bluekens (6D) heeft een lied geschreven,
gecomponeerd en opgenomen voor de
gedichtenweek. Je kan het beluisteren op
onderstaande link.
https://www.youtube.com/watch?v=KImP2RHbN0U
Middagconcert Julia Hrupka (2B)
Op maandag 22 februari ’16 gaf Julia Hrupka een middagconcertje in het MO-lokaal.
Ze is hiermee niet aan haar proefstuk want vorig schooljaar deed ze dit ook al een
keer. Blijkbaar wisten heel wat leerlingen dit nog want het MO-lokaal was deze keer
echt veel te klein. Heel wat leerlingen moesten vaststellen dat zij er niet meer bij
konden.
Met begeleiding van goedgekozen karaokebestanden zong Julia enkele prachtige
nummers. Zo zong ze o.a. Stitches van Shawn Mendes, Unfaithfull van Rihanna,
Here van Alessis Cara en Skinny love
van Birdy.
Onwaarschijnlijk wat voor een mooie stem zij heeft en nog straffer hoe
zuiver zij zingt! Daarenboven staat ze te zingen met een natuurlijke flair
waarmee zij een publiek kan inpakken.
Zij heeft ook al een hele eigen entourage. Of zij haar ‘personeel’ betaalt,
weet ik niet, maar ik zag een eigen presentatrice (Janne), een eigen PCdeskundige die de bestanden bediende (Nomy) en zelfs een eigen technieker (Michiel van 1D).
Verder waren er bij elke repetitie telkens een hele schare trouwe fans
die haar kwamen ondersteunen.
Wij hopen met z’n allen dat we in de toekomst nog veel van Julia mogen
horen!
Thomas Van Offenwert (6 WET-WI) nam deel aan de 2de ronde van de
fysica-olympiade.
Alhoewel we dit jaar met veel leerlingen van 6 Wetenschappen deelnamen aan de eerste ronde van de moeilijkste olympiade, was het enkel Thomas die boven de selectiegrens zat en dus
de eerste ronde overleefde. Proficiat!
Op woensdag 17 februari werd hij voor de tweede ronde naar Campus Groenenborger in Wilrijk gereden.
Dat hij voor het eindsignaal, op een rustige manier, zijn vragenbundel af gaf, doet ons vermoeden dat hij waardig de SVT-kleuren heeft verdedigd. We hopen dat Het organisatiecomité de
uitslag snel doorstuurt.
Dank je wel, Thomas, voor de tijd en de energie die je in deze
extra activiteit stak.
E.S.
Info-avond
Op dinsdag 23 februari werden de deuren van onze school ‘s avonds extra geopend .
Ouders met leerlingen, die volgend schooljaar de stap naar het secundaire onderwijs gaan nemen, hadden deze avond de
kans om eens een kijkje in onze school te komen nemen. Meer dan 300 personen hebben deze avond onze school bezocht.
De ouders kregen een wervende voordracht van ons directieteam in de Mariazaal. De kinderen werden door leerkrachten
wervelend onthaald in klaslokalen van het eerste jaar.
De leerlingen kregen te zien hoe de start van een schooldag er kan uitzien en welke studierichtingen we aanbieden. De
projecten Kangoeroe en Leonardo werden toegelicht. Er werden grappige filmpjes getoond over een les in de verschillende
studierichtingen. Ook toonden de leerkrachten dat ze het belangrijk vinden dat leerlingen zich goed voelen in onze school. Er
zijn heel wat activiteiten die hierrond georganiseerd worden: middagsport, gitaarlessen, Vicske, schooluitstappen,
schoolreizen, pesticiden,…
Na de voorstellingen werden ouders en kinderen terug samengebracht in de Koningszaal. Hier kregen ze de kans om vragen
te stellen aan leerkrachten per studierichting en konden ze een drankje nemen. Het was leuk om te horen dat ouders en
leerlingen de voordrachten leuk vonden en met een goed gevoel huiswaarts keerden.
Dank aan alle collega’s en engagementsleerlingen voor het hartelijke en degelijke onthaal tijdens deze avond en jullie
enthousiasme gedurende de voorbereidingen. Het was top!
Vrijdag 4 maart: pedagogische studiedag! De leerlingen blijven thuis.
Slamelanges
“Hosannah, ons Anna is geboren.”
Een paar dagen later dan gepland en dus na ongeduldig afwachten, na negen maanden en drie dagen en zes lange
barensuren. Ongelooflijk hoe uit zo’n bloederige en pijnlijke bevalling zo’n mooi kind tevoorschijn kan komen. Het
wonder van elke geboorte. Voor ons driedubbele vreugde: eindelijk nog eens groot geluk na een reeks tegenslagen,
blijdschap om een gezonde baby, euforie om een meisje na een voetbalploeg jongens. Elf kerels op rij waren er in de
familie geboren. Nu was er eindelijk nog eens iemand in geslaagd om een vrouwtje te maken. Niet verwonderlijk dat de
grootouders door het dolle heen waren. Superlatieven te weinig om het kind te verwelkomen. Iemand liet zelfs de term
‘goddelijk’ vallen. Toch maar oppassen om het lot niet te tarten.
Goddelijk.
Volgens een legende in het hindoeïsme was er ooit een tijd waarin alle mensen god waren, maar de mensen maakten
daar misbruik van. (Tiens, waar hebben we nog zoiets gehoord?) Brahma, de oppergod van de schepping, besloot dat de
mens zijn recht op goddelijkheid had verspeeld. Hij wou de goddelijke eigenschap verbergen op een plaats waar de mens
die nooit meer zou vinden en vroeg daarvoor advies aan andere goden. Sommigen suggereerden om ze heel diep in de
aarde weg te steken, anderen op de hoogste berg of op de bodem van de oceaan. Maar Brahma vermoedde dat de mens
op termijn zo vindingrijk zou worden om toch op al die plaatsen te geraken. Uiteindelijk vond Brahma zelf de oplossing.
Hij besliste om de goddelijkheid in de mens zelf te verbergen. “De mens zal over de hele wereld zoeken,” zo zei hij,
“maar nooit in zichzelf kijken om te vinden wat hij al in zich draagt.”
Pasgeboren kinderen vinden we goddelijk. Ze zijn allemaal mooi en schattig, lieftallig. We dichten ze hoge verwachtingen
toe. Wanneer verliezen we de eigenschap om dat goddelijke in het kind en in de jongere te zien? Op welke leeftijd
geraken we ontgoocheld in het leven, worden we hard en cynisch, hebben we meer aandacht voor fouten en tekorten
dan voor het goede in onze medemens? Erger wordt het nog wanneer we ook in onszelf gefrustreerd of
gedesillusioneerd raken.
Een pasgeboren kind heeft nog alle mogelijkheden in zich. Ik heb het nu weer mogen beleven. Op het eerste gezicht lijkt
zo’n pruts nog niets te kunnen. Maar hoe gretig zuigt het melk, hoe klauwt het met de handjes om zich heen, grijpt het
je vinger vast, vanaf de eerste dag. Hoe trappelt het met de voetjes, ook ons Anna, als was het een voetballertje. Hoe
schreeuwt het om aandacht. Charmezangertje.
Aan ons allemaal om zo’n kind alle kansen te bieden, om het te voeden en te kleden, op te voeden, te leiden en
begeleiden doorheen het leven. Dat is een belangrijke opdracht, niet alleen de eerste maanden en jaren, maar een heel
leven lang.
Ik wens het alle kinderen en jongeren toe dat zij het goddelijke in zichzelf ontdekken en vooral dat ook anderen dat in
hen willen erkennen. Zoals honing waarin je het zonlicht kunt proeven. Durven wij daarin geloven?
Wat heeft de titel van mijn overpeinzing nu met dit alles te maken? Niets, helemaal niets.
Vond jij het ook zo’n raar woord toen je ’t las? Ik wel. Ik zag er iemand in die er van langs kreeg, een goed pak slaag, of
die er misschien langs sloeg. Gelukkig stonden er in de folder van Albert Hein (aha!) illustraties bij, van rucola en
eikenbladsla en ijsbergslamix. (Het laatste zou nog als naam voor een personage in Asterix kunnen dienen.) Slechts een
euro per zakje. De Venco stazakken kostten 2,59 euro voor 2, droptoppers of schoolkrijt. Ik wist niet dat schoolkrijt in
snoepzakken verkrijgbaar was, al heb ik vroeger heel wat krijtstof geslikt, vooraleer de groenen zowel het witte als het
gekleurde stofvrij maakten.
Ik hou van oude en nieuwe en rare woorden. Lang leven de slamelanges en de kwamkwammersloeg, de stazakken
evenzeer als de Kozakken. Ik lees graag mooie zinnen. Ik geloof graag in de toekomst, ook al wordt die voor mijzelf elke
dag korter.
“Hoor, er zingt iets tussen de stenen.”
(Paul Helsen, 21 februari 2016)
Home Sweet Bird
‘Home Sweet Bird’ is dit schooljaar het verkoopproject van 4 Bedrijfswetenschappen. Dit vakoverstijgend project motiveert
de leerlingen om echte verkopers te worden. Elke theoretische les wordt gekoppeld aan praktische oefeningen over de
verkoop van nestkastjes: een concurrentie-onderzoek van dierenwinkels uitvoeren; een enquête opstellen om de doelgroep in de Turnhoutse regio te kennen; waarheidsgetrouwe verkoopgesprekken voeren; de marketingmix van de nestkastjes uitwerken, enz. Zowel Natuurpunt vzw, als de voorziening De Boomgaard in Ravels-Eel ondersteunen dit project.
Koen Leysen
Als je één van bovenstaande nestkastjes wil bestellen kan dit uiteraard. De bestelbon vind je op de volgende pagina.
Kasteelplein 20
2300 TURNHOUT
Tel.: 014 41 16 80
Fax: 014 43 99 21
E-mail: [email protected]
Volgnummer bestelbon
Naam
In klas: …….
Levering via leerling
Adres
Telefoonnummer
Gsm-nummer
Datum
ARTIKEL
Paleis (mussenflat)
PRIJS
AANTAL
TOTAAL
€ 14,99
Classico (met spiegel)
€ 9,99
Triangle
€ 9,99
Diamanto
€ 9,99
TOTAAL
Afspraken:
de betaling gebeurt samen met het invullen van de bestelbon;
de levering zal zo snel mogelijk gebeuren, binnen de 2-3 weken.
Handtekening koper:
Handtekening verkoper (leerling 4H):
………………………………………….
…………………………………….
Naam koper:
Naam verkoper:
………………………………………….
…………………………………….
Voor de afspraken omtrent de examenperiode verwijzen we graag naar het schoolreglement.
woe 23
din 22
maa 21
vrij 18
don 17
woe 16
din 15
Nederlands
geschiedenis
nat. wetensch.
Frans
Engels
wiskunde
wiskunde
geschiedenis
wiskunde
aardrijkskunde
wiskunde
aardrijkskunde
aardrijkskunde
Frans (vaard.)
Nederlands (vaard.)
2BCDE: nm: studieverlof
1BCDE: nm: studieverlof
Frans
2BCDE: vm: les
1BCDE: vm: les
Nederlands
2H: handel/handel
2BCDE: lesdag
1BCDE: lesdag
1H: handel/handel
2AH: nm studieverlof
1AH: nm: studieverlof
2A: Latijn/Latijn
2AH: vm: les
1AH: vm: les
1A: Latijn/Latijn
2de jaar
1ste jaar
Examenrooster Pasen 2016
4H: bedrijfseco./bedrijfseco.
3BC: chemie/fysica
3H: bedrijfseco./bedrijfseco.
3F: gedr. wet./ cult.wet.
3E: economie/economie
4 ABCEF: Frans
Nederlands
Nederlands
4H: informatica/informatica
4F: gedr. wet./cult.wet.
4E: economie/economie
4BC: aardrijkskunde/biologie
3A: Latijn/Latijn
Nederlands
wiskunde
4A: Latijn/Latijn
wiskunde
Frans (vaard.)
wiskunde
wiskunde
4H: Frans/Frans
4ABCEF: nm: studieverlof
4ABCEF: vm: les
4H: nm: studieverlof
4H: vm: les
4ABCEF: lesdag
lesdag
4de jaar
Frans
nm: studieverlof
vm: les
lesdag
lesdag
3de jaar
Bericht van de ouderraad
Algemeen
Heb jij een lievelingsseizoen? De herfst met zijn prachtige kleuren, de winter met zijn gezelligheid, haardvuur en warme dekentjes, de lente waarin alles weer tot leven komt of de zomer met zijn warme dagen
en lange avonden? De kans is groot dat u, net als ik, van elk seizoen, maar vooral van de wisseling ervan,
houdt … elk seizoen zijn eigenheid, zijn kleuren en zijn ritme.
Het ritme van de winter is er één van vertragen, van naar binnen keren. Alles nodigt daartoe uit: niet
alleen de temperatuur, die je doet binnen blijven en de warmte opzoeken, maar ook de aanblik van de
natuur. Er lijkt niet veel te zien buiten, enkel wat kale bomen en verdorde struiken. Er is weinig afleiding
en ook dat helpt om de blik naar binnen te richten. Een winterse pauze, tijd voor reflectie.
Want voor we het goed en wel beseffen, zijn de eerste krokussen al komen piepen en beginnen de
bomen te botten. De eerste zachte dagen zullen ons naar buiten lokken, we zullen ons gezicht naar de
zon draaien en genieten van de eerste zachte “watjeslucht”. Die eerste lentedagen waar geen enkele
andere dag aan kan tippen. Dan zal alles weer beginnen stromen. De natuur die zo stil & doods leek,
blijkt weer springlevend te zijn. Terug van nooit weggeweest.
Een heerlijke her-ontdekking, elk jaar opnieuw.
De ouderraad in actie
Ondertussen werd het verslag van de ouderraad en het huishoudelijk regelement op smartschool gepost:
https://sintvictor.smartschool.be/ Intradesk» Sint-Victor » Participatieraden school » Ouderraad» 20152016
Elk jaar opnieuw lanceert de ouderraad 1 actie om wat extra geld in te zamelen met behulp van de
leerlingen van Sint-Victor. Ook dit jaar zal de “Piece of cake” actie doorgaan en rekenen wij op éénieders
medewerking om deze actie succesvol te maken. Vanaf 1 maart worden de bestelformulieren verdeeld.
Daarnaast maakt de ouderraad zich klaar om te helpen op het galabal van 19 maart en bekijken we hoe
we ons best organiseren nu de opendeurdag van 24 april om 11h start. Het lijkt ons de ideale
gelegenheid voor u allen om bij ons een frietje en of curry worst te komen eten, niet?
We kijken er naar uit u talrijk te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Sofie en Alice namens de ouderraad
MAART 2016
dinsdag 1 maart
Voormiddag: medisch onderzoek voor 1A
9.00 uur—14.00 uur: bedrijfsbezoek naar Janssen Pharmaceutica voor 4E en 4H
woensdag 2 maart
Hulp bij het invullen van je aanvraag studietoelagen (13.30 uur tot 16.00 uur Digidak Campus
Blairon 200)
Vlaamse Wiskunde Olympiade—tweede ronde (provinciaal)
donderdag 3 maart
4de uur: herdenking overledenen aan Vickske
vrijdag 4 maart
Pedagogische studiedag: de leerlingen blijven thuis.
zaterdag 5 maart
zondag 6 maart
maandag 7 maart
20.00 uur—22.00 uur: Vergadering Ouderraad (Vergaderzaal)
dinsdag 8 maart
3de lesuur: uiteenzetting over ondernemerschap en marketingelementen door Geert Torfs
(bedrijfsleider van Yourin en oud-leerling) voor 3E
woensdag 9 maart
Vlaamse Biologie Olympiade—ronde 2
Bezoek aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen voor 6CE en 6H
donderdag 10 maart
Excursie Tongeren voor alle 2des
vrijdag 11 maart
100-dagen
Rapport dagelijks werk (1stes t/m 4des)
zaterdag 12 maart
zondag 13 maart
maandag 14 maart
Inleefdagen voor 5ASO (behalve 5F)
Pi-dag
dinsdag 15 maart
Voormiddag: medisch onderzoek voor 1B
Namiddag: studieverlof voor 1A, 1H, 2A en 2H
Inleefdagen voor 5ASO (behalve 5F)
19.00 uur: info-avond voor ouders van de 2des i.v.m. studiekeuze
woensdag 16 maart
Start van de paasexamens voor 1A, 1H, 2A en 2H
Inleefdagen voor 5ASO (behalve 5F)
donderdag 17 maart
Start van de paasexamens voor 1stes en 2des
Namiddag: studieverlof voor de 3des en 4des
1ste en 2de lesuur: uiteenzetting rond sociale zekerheid voor 5ADE
3de en 4de lesuur: uiteenzetting rond sociale zekerheid voor 5BC
vrijdag 18 maart
Start van de paasexamens voor 3des en 4des
1ste en 2de lesuur: uiteenzetting rond sociale zekerheid voor 5F
3de en 4de lesuur: uiteenzetting rond sociale zekerheid voor 5GH
zaterdag 19 maart
Galabal van de 3de graad
zondag 20 maart
maandag 21 maart
Inleefdagen voor 5TSO
dinsdag 22 maart
Inleefdagen voor 5TSO
Ouderavond voor vakleerkrachten van de 3de graad
woensdag 23 maart
Inleefdagen voor 5TSO
Laatste examendag
Strafstudie
donderdag 24 maart
Klassenraden voor 1 t/m 4
Presentatie wetenschappelijke werken voor 6BD
vrijdag 25 maart
Voormiddag: klassenraden 1 t/m 4
Namiddag: Rapport (individueel)
Vertrek Parijsreis voor de geïnteresseerden 5des.
zaterdag 26 maart
PAASVAKANTIE VAN 26 MAART T/M 10 APRIL