innov - Cobra Medical

Commentaren

Transcriptie

innov - Cobra Medical
I N N O V AT I V E
B R E A S T
C A R E
AT
E V E R Y
S T E P
HET VERSCHIL IS DUIDELIJK
Voor het terugvinden van de biopsieplaats door middel van
mammografie, echografie of MRI kunt u vertrouwen op de Gel Mark®-systemen van SenoRx.
In navolging van de geslaagde introductie van het Gel Mark-systeem
en het ongekende succes bij artsen heeft SenoRx het Gel Mark-assortiment nu uitgebreid tot
een compleet aanbod geavanceerde ’markers’ om de biopsieplaats te markeren.
Deze universele GelMark markeringssystemen bieden ongeëvenaarde eenvoud en precisie in combinatie
met uitmuntende visualisatie bij gebruik van de drie beeldvormingtechnieken:
echografie, mammografie en MRI.
Echografie
Het Gel Mark®-systeem laat een aantal met lucht gevulde
pellets achter in de biopsieholte. Deze pellets zorgen voor
een slagschaduw die bij echografie een aantal weken lang
gemakkelijk te herkennen is. De pellets worden daarna door
het lichaam geabsorbeerd.
Dankzij deze betrouwbare, op zijn plaatsblijvende, echo­grafisch
zichtbare handtekening van Gel Mark kan de gebiopteerde
plaats beter worden gelokaliseerd, ook als de aanvankelijke
biopsie is uitgevoerd onder stereotactische geleiding.
Het Gel Mark-systeem zorgt, naast
Zichtbaarheid marker
Marker Visibility 1
na verloop van tijd (N=46)
1
Over Time (N=46)
2.0
voor een duidelijke plaatsmarkering
bij echografie met de roestvrijstalen
Gemiddelde
zichtbaarheidscore
bij Score
echografie
Mean
Ultrasound Visibility
(316L) of titanium marker, ook voor
visualisatie bij mammografie.
1.7
1.5
1.5
1.4
Mammografie
De markers zijn verkrijgbaar in
een S-, X-, M-, O- en pink ribbon
vorm, het inter­nationale
1.0
symbool voor de strijd
tegen borstkanker.
0.5
De markers van het Gel Mark0
0
2
4
Tijd (weken)
Time
(Weeks)
Ultrasound Visibility Scoring
Zichtbaarheidscore
echografie
0=Not Visible
1=Adequately
0 = Niet
zichtbaarVisible
2=Highly Visible
1 = Voldoende zichtbaar
2 = Zeer goed zichtbaar
systeem zijn ontworpen om
MRI-visualisatie te optima­liseren.
Of u nu de voorkeur geeft aan
een roestvrijstalen of titanium
markers, het artefact wordt
tot een minimum beperkt.
Hierdoor kunt u de laesie duidelijk
in beeld brengen en wordt de
biopsieplaats goed herkenbaar.
Het Gel Mark-systeem laat een aantal pellets achter
op de biopsieplaats in de biopsieholte, waar ze een
slagschaduw vormen die buitengewoon goed zichtbaar
is bij echografie.
MRI
EEN INSTRUMENTKEUZE
VOOR ALLE GROTE BIOPSIEMERKEN
De Gel Mark®-producten bieden een veelzijdige reeks mogelijkheden voor gebruik
bij vacuümgeassisteerde biopsie.
Ten behoeve van langdurige visualisatie onder mammografie of MRI zijn er vier verschillende draadvormen verkrijgbaar.
Zo kunt u meerdere laesies in dezelfde borst markeren. U heeft de keuze uit twee verschillende pelletmaterialen die
bij echografie zichtbaar zijn: de SenoMark PGA microvezelpads voor een gemiddelde zichtbaarheidduur en Gel Mark Ultra PLA/PGA
pellets voor langdurige zichtbaarheid bij echografie. Of kies voor Gel Mark UltraCor: het eerste, bij echografie zichtbare
14-gauge markeringssysteem voor ‘core needle’-toepassingen en voor SenoMark UltraCor MRI, speciaal ontworpen voor gebruik
in een MRI-omgeving. Elke marker wordt handzaam verpakt in een steriel, gebruiksklaar bakje.
Gel Mark® Ultra
Mammotome®
EnCor®
Mammotome®
SenoCor 360®
EnCor®
SenoMark®
BIOPSIESYSTEMEN EN MARKERS
Gel Mark® Ultra
RVS
Metaal*
Vorm
Metaal*
Vorm
Metaal*
Vorm
T
O
RVS/T
/S
RVS/T
M/X
RVS/T
M/X
EnCor® MRI
RVS
Mammotome®
RVS/T
/S
ATEC®
Vacora®
RVS
RVS/T
M/X
O
RVS/T
/S
RVS/T
M/X
T
X/S/O
RVS/T
/S
RVS/T
M/X
RVS/T
/S
RVS/T
M/X
RVS/T
/S
RVS/T
M/X
S
1
Compatibel met 13-gauge coaxiale canules of te gebruiken via de door de naald gecreëerde toegang.
*Metaal: RVS=Roestvrij staal, T=Titanium
Gel Mark®
UltraCor®
EnCor® | EnCor® MRI | SenoCor 360® | Mammotome® | ATEC TM | Vacora® | CassiTM
SenoMark®
UltraCor®
MRI
EnCor® | SenoCor 360® | Mammotome® | ATEC TM | Vacora® | CassiTM
ATEC TM Introductie door achterkant naald
/S
T
CassiTM
ATEC TM
RVS/T
UltraCor®
Introductieset
Blok
Trocar
SenoCor 360®
Canule
EnCor®
Vorm
SenoMark® UltraCor® MRI 1
Obturator
Metaal*
Gel Mark® UltraCor® 1
SenoMark®
M E T D E M E E S T G E AVA N C E E R D E M A R K E R I N G S T E C H N O LO G I E
HEEFT U OOK DE MEESTE KEUS
E E N M A A L G E P L A AT S T B L I J F T
’ T O P Z I J N P L A AT S
Het elegante, eenvoudige GelMark® instrument
plaatst de pellets met een ongeëvenaarde
doeltreffendheid, nauwkeurigheid en langdurige
stabiliteit in een biopsieholte.
Gel Mark® Ultra
Gel Mark Ultra biedt langdurige zichtbaarheid bij
mammografie of MRI. PLA/PGA pellets van Gel Mark Ultra
zijn vier tot zes weken zichtbaar bij echografie, waarbij
draadlokalisatie mogelijk is met behulp van echografie.
SenoMark™
SenoMark™ biedt langdurige zichtbaarheid bij mammografie of MRI. De absorberende PGA microvezels
van SenoMark zijn drie weken zichtbaar met behulp
van echografie.
Gel Mark UltraCor®
Gel Mark UltraCor® is het eerste 14-gauge markerings­
systeem voor ’core-needle’-biopsie. Het beschikt over
pellets die zichtbaar zijn bij echografieonderzoek en een
blijvende markering vormen voor lange termijnzichtbaarheid bij mammografie en MRI. UltraCor stelt u in staat om
weefselmassa’s nauwkeurig te markeren voor mammografische-echografische correlatie, voor vergelijking
met follow-up-onderzoek, voor duidelijke preoperatieve
Na het inbrengen wordt
de roestvrijstalen marker
in het midden van de
biopsieplek geplaatst.
lokalisatie en zorgt voor localisatie van residuweefsel
na neo-adjuvante therapie.
SenoMark™ UltraCor® MRI
SenoMark™ UltraCor® MRI kan na een EnCor MRI vacuümbiopsieprocedure eenvoudig worden geplaatst via
de canule ter markering van de biopsieholte. Bij gebruik
in combinatie met zijn eigen unieke introductieset
kan SenoMark UltraCor MRI ook worden gebruikt om
afzonderlijke verdachte laesies te markeren in een
MRI-omgeving.
SenoMark laat pads achter die zichtbaar zijn bij echo­
grafie. Zo kunt u de laesie in de MRI-ruimte markeren en
deze op een later tijdstip terugvinden met behulp van
echografie of stereotactie.
Dertien weken na plaatsing
bevindt de roestvrijstalen
marker zich nog steeds in
het midden van de biopsieplek.
S
Klinische gegevens die de plaatsingsnauwkeurigheid bevestigen
Verschillende klinische onderzoeken hebben de nauwkeurigheid van plaatsing
van de universele markeringssystemen van de Gel Mark® bevestigd:
De Gel Mark- en Gel Mark Ultra
draadvorm (in Omega- of S-vorm) zit
in een PLA/PGA pellet.
X
S
O
De UltraCor titanium draadvorm
zit in een PLA/PGA pellet en is leverbaar
in een S- of Omega-vorm.
S
• Uit een onderzoek met 113 patiënten bleek dat bij slechts 3% van de Gel Markprocedures een plaatsingsfout van betekenis werd begaan (meer dan 24 mm).
In de controlegroep was dat 7%.
“Placement Accuracy and Ultrasonographic Visualization of a New Percutaneous Breast
Biopsy Marker,” gepresenteerd in 2001 tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de RSNA.
• Uit een klinische evaluatie van 50 patiënten bleek dat 96% van de Gel markers
binnen 1 cm van het midden van de laesie langs de Z-as werd geplaatst,
vergeleken met slechts 60% voor het controleproduct.
“Placement Accuracy of a New Ultrasound (US) Visible Breast Biopsy Marker in US-Guided
11 Gauge Directional Vacuum-Assisted Biopsy (DVAB),” gepresenteerd in 2002 tijdens
de jaarlijkse bijeenkomst van de RSNA.
• Uit een multicenteronderzoek, waaraan 267 patiënten deelnamen, bleek
dat Gel Mark in vergelijking met het controleproduct nauwkeuriger werd
geplaatst met behulp van hetzij stereotactische, hetzij echografische
geleiding. In de groep met echografische geleiding waren de Z-as-afstanden
3,8 mm voor Gel Mark versus 9,7 mm in de controlegroep.
“Effect of Image Guidance Modality on Accuracy of Breast Biopsy Marker Placement after
11 Gauge (G) Directional Vacuum-Assisted Biopsy (DVAB): Multi-Site Study,“ gepresenteerd
in 2003 tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de ARRS.
Klinische gegevens die
plaatsings­stabiliteit op lange
termijn bevestigen
M
X
De SenoMark draadvorm zit
in een PGA microvezelpad en is leverbaar
in een X-, S- of O-vorm.
Close-up van een
markeringspellet en
pellets die zichtbaar
zijn bij echografie.
plaatsing (N=50)
100
Gel Mark is niet alleen zeer nauwkeurig te
plaatsen, maar blijft ook langdurig op zijn
plaats.
90
• Uit een klinisch onderzoek, waarbij
102 patiënten gedurende gemiddeld
15 weken werden gevolgd, werd het
volgende geconcludeerd: “de nieuwe
gelatine tampon/metalen marker
blijkt na verloop van tijd voldoende
stabiel op zijn plaats te zitten om
redelijkerwijs de locatie van een vorige
benigne biopsie te kunnen beoordelen
en veroorzaakt geen enkele mammo­
grafische pseudo-laesie. ”
70
“Long Term Mammographic Follow Up of
the Gelatin Pledget/Metallic Marker
Combination,” gepresenteerd in 2002 tijdens
jaarlijkse bijeenkomst van de RSNA.
96%
80
Percent
Within
1 cm1 cm
Procent
binnen
De SenoMark UltraCor MRI draadvorm
zit in een PGA microvezelpad en is leverbaar
in een M- of X-vorm.
Nauwkeurigheid
Placement
Accuracyvan
(N=50)3
3
60
60%
50
40
30
20
10
0
Gel
Gel
Mark
Mark
ControleControl
Product
product
Deployment within 1 cm of
Plaatsing
1 cmthe
van
midden
lesionbinnen
center along
Z axis
van laesie langs de Z-as
Referenties
1 “Ultrasound Visibility of a New Breast Biopsy Marker on Serial Evaluations. ” M. Lechner, M. D., et al. Radiological Society of
North America (RSNA) 88th Scientific Assembly and Annual Meeting. Radiology 2002;225(P):115.
2 “Placement Accuracy and Ultrasonographic Visualization of a New Percutaneous Breast Biopsy Marker. ” S. H. Parker,
M. D., et al. Radiological Society of North America (RSNA) 87th Scientific Assembly and Annual Meeting. Radiology 2001;221(P):431.
3 “Placement Accuracy of a New Ultrasound (US) Visible Breast Biopsy Marker in US-Guided 11 Gauge Directional
Vacuum-Assisted Biopsy (DVAB).” L. Esserman, M. D., et al. Radiological Society of North America (RSNA) 88th Scientific Assembly
and Annual Meeting. Radiology2002;225(P):459.
4 “Effect of Image Guidance Modality on Accuracy of Breast Biopsy Marker Placement after 11 Gauge (G) Directional
Vacuum-Assisted Biopsy (DVAB): Multi-Site Study. ” D. Costa, M. D., et al. 103rd American Roentgen Ray Society Meeting.
AJR 2003;180(3):84.
5 “Long Term Mammographic Follow Up of the Gelatin Pledget/Metallic Marker Combination. ” S. H. Parker, M. D., et al.
Radiological Society of North America (RSNA) 88th Scientific Assembly and Annual Meeting. Radiology 2002;225(P):512.
II NN NNO VO AVT IAE TV EI VZ OE R GB BRI JE EAL SK ET S TCAAP RV AE N AU W
T BEI OV PES RI E YP R OS CTE DE UP R E
Cobra Medical
Postbus 5153
9700 GD Groningen
Nederland
Tel. +31 (0) 50 528 04 98
Fax +31 (0) 50 528 04 95
[email protected]
www.cobramedical.com
België
Tel. +32 (0) 70 66 05 70
Fax +32 (0) 70 66 05 72
[email protected]
www.cobramedical.be
Alleen op recept verkrijgbaar. Raadpleeg productetiketten en andere bij het product horende informatie voor eventuele indicaties, contra-indicaties, gevaren,
waarschuwingen, opmerkingen en gebruiksaanwijzingen.
© Copyright 2006 SenoRx Inc. Alle rechten voorbehouden.
Gel Mark, UltraCor en SenoCor 360 zijn geregistreerde handelsmerken van SenoRx Inc. SenoMark is een handelsmerk van SenoRx Inc. Mammotome is een geregistreerd
handelsmerk van Ethicon Endo-Surgery, Inc. ATEC is een handelsmerk van Suros Surgical Systems, Inc. Vacora is een geregistreerd handelsmerk van C. R. Bard, Inc. Cassi is een
handelsmerk van Sanarus Medical, Inc.

Vergelijkbare documenten