Parochieberichten 17 februari t/m 23 februari 2007

Commentaren

Transcriptie

Parochieberichten 17 februari t/m 23 februari 2007
Parochieberichten 17 februari t/m 23 februari 2007
Carnaval is spelen met zichzelf, “kijk, zo zou ik ook
kunnen zijn.”
Het is een eigen gezicht niet meer ernstig nemen,
maar lachen achter een mombakkes van papier.
Carnaval is spelen met zijn leven en met de rolverdeling in de
maatschappij.
Het is alle carrièremensen in het ootje nemen,
en lachen achter een mombakkes van plezier.
Ik denk dat God een meester is in carnaval.
Wij zien van Hem of Haar alleen de mom; een bloem, een regenboog,
een stormwind of een lichte bries.
Soms komt hij onverwacht achter een mom van een onaanzienlijk mens;
gekwetst, vernederd, zeer aangedaan......
Er komt een tijd dat -carnaval voorbij- het mombakkes wordt afgelegd.
En dan, van aangezicht tot aangezicht, wordt de film weer teruggedraaid.
“Kijk eens, ik had honger en jij hebt mij niet herkend,
en toch gaf jij mij te eten....
Kom binnen en vier het leven, het echte leven deze keer
Missen in het weekend
Zaterdag 17.30 uur: Eucharistieviering (Pastoor)
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering (Pastoor)
(Parochiekoor)
Collectanten: Ben Cornelissen
Tiny van Dommelen
Collectanten: Hennie v.d. Brand
Adrie v.d. Heijden
Zondagsdienstrooster: Parochie Nistelrode, telnr. 0412-611215
Intenties: Harrie v Kessel mnd. ged.; Joop vd Wakker nms. KBO Afd. Vorstenbosch; Bertha v Hoek v
Zutven vw. sterfdag; Overl. ouders Verbruggen-Verhoeven vw. sterfdag; Dien OttenheimVerhoeven.
HH Missen door de week
Dinsdag geen H. Mis
Woensdag: Aswoensdag 19.00 uur: Gebedsdienst, dag van Vaste en Onthouding
(Avondwakekoor)
Donderdag: 09.30 uur (Kapel)
1
Aswoensdag:
Na de uitbundigheid van de carnaval, krijgen we aswoensdag. Het is het begin van de veertigdagentijd, zo
genoemd naar de veertig dagen die Jezus in de woestijn doorbracht. Door vasten en onthouding, vroeger
ook wel vastentijd genoemd worden wij opgeroepen ons te bekeren, of anders gezegd, even stilstaan met
waar we mee bezig zijn. Door het askruisje worden we getekend met as, symbool van vergankelijkheid.
Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. De as afkomstig van de palmtakken gebruikt bij de
triomfantelijke intocht van Jeruzalem, bij ons op Palmzondag. Deze palm van het afgelopen jaar zal
tijdens deze gebedsdienst symbolisch verbrand worden. Alvorens men overgaat tot het zegenen van de as.
En daarna zal het askruisje worden uitgedeeld. U bent hierbij van harte uitgenodigd.
De werkgroep: Gebedsdienst
____________________________________________________________________________
Moeders voor moeders
Ben je zwanger en wil je een ander helpen, bel dan voor informatie:
Marijke v.d. Tillaar, tel 365389.
Thuiszorg Brabant Noord-Oost
Bij het meldpunt voor Thuiszorg telefoonnummer 0900-8803 kunt u terecht voor informatie en
aanmelding voor kraamzorg, verpleging en lichamelijke en huishoudelijke verzorging.
EHBO vereniging “St. Lucas”
Woensdag 14 februari, les 8, verbandleer
Woensdag 28 februari, les 9, Lotus – Doe avond
K.B.O.
Woensdag 21 februari gaan we weer Kienen bij de KBO.
Aanvang 14.00 uur in Zaal “De Rogge”.
Het Bestuur
Z.L.T.O. - Vorstenbosch
Vrijdag 2 maart is de jaarlijkse gezinsdag in De Stuik. (Voor het laatst in zijn huidige vorm.)
Aanvang ochtendgedeelte 10.30 uur: met o.a. huldiging jubilarissen.
Avondprogramma vanaf 20.00 uur.
Vriendelijk verzoek om vóór vrijdag 23 februari op te geven met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.
Bij een van de commissieleden.
Dorpscommissie Vorstenbosch
Stichting Dorpsraad Vorstenbosch
Recentelijk zijn er weer een paar voorvallen geweest in Vorstenbosch.
De Dorpsraad doet aan iedereen de oproep om alert te zijn. Ziet U iets verdachts noteer eventueel een
kenteken en geef uw informatie door aan de politie. Tel. 0900-8844
Informatie over en communicatie met de dorpsraad: www.vorstenbosch-info.nl
Emailadres : [email protected]
Geen internet: bel of schrijf het secretariaat p/a Henny vd Heijden, Streepkant 4, tel 350726;
Het CARNAVALSPROGRAMMA in het kort, zie ook het jaarorgaan “ De Piereslikker” 2007.
ZATERDAG 17 februari:
Om 11 over 11: STRAATNAAMONTHULLING EN SLEUTELOVERDRACHT.
De straat van Prins Frank 2de zal worden omgedoopt van Grote Heide in ………....????
Daarna de sleuteloverhandiging door Dhr. Eric Daandels aan Prins Frank 2de en een gezellig samenzijn
met muziek van de Pierebloazers en buurtvereniging de Nei Hei in de nevenresidentie van onze prins,
Eric van den Heuvel.
14.30-17.00 uur: Laat de kleintjes maar 's los...
KLEIN KINDJES CARNAVAL
2
met als thema Circus Pierelier
in “De Stuik”
vanaf 0 jaar t/m groep 5
m.u.v. kinderen van stichtingsleden, kinderen van gastoptredens, jeugdtrio met broertjes en zusjes, raad
van 11 en raad van toezicht.
Alle kinderen mogen alleen begeleid worden door ouders of verzorgers. Er zal toezicht bij de deur staan
en kinderen die niet aan de eisen voldoen worden terug gestuurd.
Alle kinderen krijgen deze middag enkele traktaties aangeboden.
Muziek wordt verzorgd door discotheek “Dreamlight”.
21.00 uur tot ……… GEKOSTUMEERD OPENINGSBAL in “De Stuik”.
Met live muziek van het orkest Limbus, een all-round orkest, wat geweldige muziek speelt met
nummers vanaf de jaren 70 tot aan hedendaagse nummers. Entreeprijs is slechts € 2,50.
In de foyer is er gelegenheid voor een gezellig praatje met achtergrondmuziek.
ZONDAG 18 februari:
11 over 11: BRONTE MÊRGE in “Bar de Ketel”.
Om de magen goed te vullen een brunch-ontbijt op carnavaleske wijze met aansluitend de Brabantse
Piereslikkerloterij en muziek van de “Pierebloazers”.
Iedereen is van harte welkom!
14.00-18.00 uur: JEUGDMATINEE in “De Stuik” met discotheek “Dreamlight”.
Voor alle kinderen vanaf groep 1 t/m 15 jaar is er een PLAYBACK wedstrijd.
Iedereen die opgegeven heeft om mee te doen, dient zich tussen 14.00 en 14.15 uur te melden met
inlevering van muziek op c.d.
20.00 uur tot 23.11 uur: TIENERBAL in “De Stuik” met discotheek “Dreamlight”,
voor alle Piereslikkers vanaf groep 6 van de basisschool t/m 15 jaar.
Ook van harte welkom zijn vrienden en vriendinnen van buiten Vorstenbosch.
Entree: € 3,- waarvoor je 2 consumptiebonnen ontvangt en een lotje met kans op een leuke prijs.
MAANDAG 19 februari:
14.11 uur: start OPTOCHT nabij het sportpark.
Deelnemers worden verzocht om 13.30 uur bij het sportpark aanwezig te zijn.
18.11 uur: PRIJSUITREIKING van de optocht in “De Stuik” en daarna GEKOSTUMEERD PIEREBAL
m.m.v. de “Pierebloazers” en wederom orkest Limbus.
DINSDAG 20 februari:
15.00 uur: DORPSMATINEE in “De Stuik”.
Met een verassend programma voor jong en oud.
19.00 uur: SLUITING van Carnaval 2007.
Eerst wordt er op gepaste wijze afscheid genomen van de Jeugdprins, -prinses en –adjudant en hun
gevolg. Daaropvolgend neemt heel Vorstenbosch afscheid van het grote Carnaval en van de Prins en zijn
hele gevolg. Daarna is de bar nog ongeveer een half uur open.
STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS
WENST IEDEREEN EEN HELE FIJNE CARNAVAL TOE !
“WIJ GAAN NIET MET DE KIPPEN OP STOK”
Minioreninstuif van Jong Nederland
Zondag 25 februari organiseert Jong Nederland de minioren-instuif.
Dit is een instuifclub voor kinderen die in groep 1, 2 of 3 zitten en die willen komen kijken wat we
allemaal bij Jong Nederland doen.
Het thema van dit jaar is toveren dus als je wil, mag je verkleed komen als heks of tovenaar.
Deze middag begint om 13.30 uur en is rond 15.30 weer afgelopen.
Deze wordt gehouden in blokhut “De Spie” (Tipweg 1).
3
Inschrijven kan tot 22 februari bij Yvonne van Rosmalen (Bedafseweg 18) of mail je naam en
telefoonnummer naar [email protected]
Nieuws van het EETCAFE
Vrijdag 9 maart aanvang 18.00 uur starten wij met soep, stamppottenbuffet en nagerecht.
Kosten € 6.50 p.p.
Inschrijven bij :
Ad van Houdt
0413-350702
Annie Hoevenaars 0413-354773
Marijke vd Tillaar
0413-365389
Sluitingsdatum inschrijving: 23 februari
Vrijwilligers gezocht : EETCAFE
Voor gasten, die zelf geen vervoer hebben, ophalen en thuisbrengen.
Voor het halen van eten bij Bernezorg en daags daarna het terugbrengen van de materialen.
Km. worden vergoed. Verder vragen wij vrijwilligers voor div. taken binnen het EETCAFE.
Voor informatie en of opgave : Marijke van den Tillaar 0413-365389
Geslaagd
Afgelopen zaterdag 10 februari zijn er weer een aantal leden van onze muziekvereniging geslaagd voor
het praktijkexamen.
Loes van Dommelen en Lars Bloemen zijn geslaagd voor het B1-examen op alt-saxofoon,
Rob Bloemen is geslaagd voor het B1-examen op bariton-saxofoon
en Jehan v.d. Bergh is geslaagd voor zijn A en B1- examen op drumstel.
Allemaal van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!
Bestuur van de Muziekdependance en bestuur en leden van Muziekvereniging De Notenkrakers
EST 2006
De herinneringsfilm op DVD is klaar. Iedereen die besteld/betaald had, heeft hem inmiddels in de bus gehad.
Mocht U nog willen bestellen, bel dan 0413-350726 of mail [email protected]
VORSTENBOSSCHE BOYS - JEUGDAFDELING.
IVM Carnaval is er natuurlijk voor zaterdag 17 februari geen programma.
Wij wensen iedereen een hele fijne carnaval.
Wedstrijdprogramma zaterdag 24 februari 2007. (Inhaalprogramma)
ZATERDAGDIENST: Chris vd Ven/Adri Langens
Ravenstein A1
V.Boys C1
V.Boys A1G
UDI’19/BB C4
13.15
14.30
12.30
13.00
Scheidsr.: Walter v. Veghel
Pr.Irene E4G
V.Boys E1G
09.15
10.15
Ulysses F2
V.Boys F2G
8.00
09.00
Voor de overige teams zijn er op deze dag geen inhaalwedstrijden door de KNVB ingepland, mocht er
nog vriendschappelijk gespeeld worden krijg je dit via de leiding van je team te horen.
Wedstrijdprogramma zaterdag 3 maart 2007.
ZATERDAGDIENST: Chris vd Ven/Jeanne Dortmans
EVVC A1
V.Boys B1
V.Boys A1G
Achilles Reek B1
V.Boys C1
V.Boys D1
Avesteyn E2
V.Boys E2
Nooit Gedacht F2
Herpinia F3
Ulysses C1
Indien mogelijk vriendschappelijk
V.Boys E1G
Margriet E8
V.Boys F1
V.Boys F2G
13.15
14.30
13.45
14.30
Scheidsr.:Hein v Heeswijk
12.30
13.00
08.30
10.00
08.15
08.30
09.30
10.30
09.15
09.30
4
V.Boys F4
TOP F9
10.00
10.30
LET OP - LET OP !!!!
Afgelastingen door de KNVB staat op teletekst pagina 603, wij (Jeugdafdeling zaterdag) zijn dan:
ZUID II CATEGORIE B.
TVV '82
 Denk aan het inleveren van de formulieren voor de interne competitie van de jeugd!(voor 19 febr!)
 Formulieren graag BINNEN in de goede brievenbus in de hal stoppen!
 De jeugdclubavond op 16 februari gaat niet door!
Carnaval bij Jong Nederland
Vrijdag van 19.00 tot 21.00 in de blokhut. Leden en niet leden zijn welkom. Niet leden entree 50 cent.
Alle kinderen tussen de 5 en 15 jaar zijn welkom. Ook de prins en zijn gevolg zijn van de partij.
DE NEI HEI
Kom zaterdag 17 februari allen om 11.11 uur naar de straatnaamonthulling op de Grote Heide tegenover
de woning van prins Frank d’n twidde. Na de officiële onthulling bent u van harte welkom om met ons
een wandeling te maken naar een warm soepje, een koel drankje en een warme hap in een aangenaam
kippige ambiance op onze nevenresidentie aan de Grote Heide 12.Voor ieder wat wils in een
gegarandeerd gezellige sfeer. Kom kennismaken met een wat onbekend maar prachtig stukske
Vorstenbosch met verrassende elementen!
CARNAVAL bij BAR “DE KETEL”
VRIJDAG: Geopend vanaf 20.00uur
De spaarders kunnen hun spaarkas komen lichten.
ZATERDAG: Geopend vanaf 20.00uur
ZONDAG: Om 11 over 11: Bronte Mèrge - Gezellig feesten met de prins en z’n gevolg.
m.m.v dj special kessel
’s Avonds knal feest met dj Gilbert en feest zanger Leon Vugts
MAANDAG:
OPTOCHT: Geopend van 13.00 tot 22.00uur - Feesten met dj Gilbert
DINSDAG: Geopend van 13.00 tot 02.00 uur
Van 13.00 tot 18.00uur - Jumpstyle / Hardstyle party
Lekker knallen met een super gave dj - Consumptie € 1.11
WOENSDAG: Haringhappen - Geopend van 20.00 tot 24.00uur
Wij wensen iedereen een hele fijne Carnaval…….
CARNAVAL IN ”DE SCHAAPSKOOI”
Vrijdagavond spaarkas lichten.
Zaterdagavond groot bal m.m.v. d.j. René.
Zondag kletsavond.
Maandag groot bal met dweilorkest “De Moesmulders”.
Dinsdag na afloop sluiting.
Wij wensen iedereen een fijne carnaval
Martien en Thea van Grunsven
Mandala lente cursus
Woensdagochtend 28 febr. tot 28 maart van 9.00 uur tot 11.30 uur is er weer mandalatekenen in Atelier
Amber, Schoolstraat 22
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Kosten € 75,- all in. Opgave bij Hanna 0413-310541
Workshop Feminenza Kring Zuid
Zaterdag 10 maart van 10 tot 17 uur organiseert Feminenza in het kader van Internationale Vrouwendag
een workshop voor een ieder die geïnteresseerd is in het thema: Menselijkheid.
We willen op creatieve en meditatieve wijze vormgeven aan zeven expressies van Menselijkheid.
5
Locatie: Stadshobby Werkplaats, Parallelweg Zuid 3a te Veghel
Kosten: € 25,- Inbegrepen: Koffie, thee, lunch en werkmaterialen
Info programma en opgave : 0413-310541 Zie ook: www.feminenza.org
Elektro Kadoshop Vorstenbosch & ETIB Verstegen BV
In verband met carnaval zijn wij op maandag 19 en dinsdag 20 februari gesloten.
We hebben dit jaar ook weer diverse carnavalsartikelen
(schmink, slingers, serpentine, fluitjes, geweertjes e.d.)
Wij wensen iedereen een hele fijne carnaval toe!!!
Tankservice Vorstenbosch
Op maandag 19 februari is de shop de gehele dag gesloten vanwege carnaval.
U kunt natuurlijk wel tanken met uw pin-pas.
Slagerij Jan van den Tillart
Met Carnaval zijn wij maandag, dinsdag en aswoensdag GESLOTEN.
Wij wensen U veel plezier.
Verloren
Heeft er iemand een zwarte Nokia telefoon gevonden?
Tel. 0413-341120
Podotherapie van den Heuvel te Vorstenbosch/ Schaijk
Voor afspraken of meer informatie kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0413-375422 of 06-30074272.
Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten.
Rabobank Bernheze Maasland
De openingstijden van de Rabobank zijn:
Dinsdag van 09.00 tot 12.30 uur en Vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur.
6