Oktober 2008 - Gymnasium Camphusianum Gorinchem

Commentaren

Transcriptie

Oktober 2008 - Gymnasium Camphusianum Gorinchem
In for mato r i v m
oktober 2008
In dit nummer:
- Het schoollied: Autoi Esmen
- Excursie Den Haag
- Odysseus marathon
- No nunsense II
- Jubileumfeest: foto’s
- Ex libris, de boekenkast van...
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
Redactioneel
Colofon
Het Informatorium Camphusianum is een
uitgave van het bestuur van de Oudervereniging verbonden aan Gymnasium
Camphusianum (OGC). Elke uitgave wordt
in samenwerking met directie, docenten,
leerlingen en andere betrokkenen samengesteld.
Reageren?
Voor reacties op artikelen in dit nummer
verwijst de redactie naar de namen die
vermeld staan bij betreffend artikel.
Voor reacties op de redactie van dit blad,
kunt u bellen, mailen of schrijven naar:
Emiel de Jager
Wilgenhof 28
3363 HR Sliedrecht
0184-413621
[email protected]
Van harte gefeliciteerd Camphusianum! Een 125-jarig lustrum is tenslotte voor weinigen van ons weggelegd. Zo menselijk zijn we dan nog
wel, ook al houden we ons op een gymnasium natuurlijk graag bezig
met zaken met eeuwigheidswaarde.
Alhoewel, tussen de excursies, toneelvoorstellingen, schoolfeesten en
jubilea door, moet wel keihard gewerkt worden. Gelukkig zijn er op
deze school niet allen feestneuzen, maar ook noeste arbeiders. Daar
dank ik mijn copij tenslotte ook nog eens aan. Want de mooiste stukken
zijn toch maar weer van de hand van leerlingen. Hartelijk dank daarvoor! En dan was het ook nog eens een prachtige verrassing om de
vernieuwde SPartacus mee te mogen lezen. Ik heb ‘m nog niet uit, maar
ben nu al onder de indruk. Proficiat redactie met dit staaltje redactiekunst. Werkelijk vernieuwend en een heerlijke tegenhanger voor het
Informatorium.
Er zijn nog meer arbeiders in deze wijngaard, weet ik toevallig. De
Goede Doelen Commissie (GDC) treft in alle stilte voorbereidingen voor
een gloednieuw Going Global Project. Na de herfstvakantie zal de kickoff plaatsvinden van een maandenlang durend traject van activiteiten.
Dit jaar staat Malawi in de schijnwerpers. En dan met name het onderwijs in Malawi. De school heeft het op zich genomen om dit schooljaar
10.000 euro in te zamelen ten bate van diverse onderwijsprojecten in
het Afrikaanse land. Voor een school met zoveel geschiedenis, moet dat
te doen zijn, toch?
Bijdragen?
Bijdragen voor volgende nummers zijn
van harte welkom. Alle artikelen die een
bijdrage leveren aan het informeren van
ouders en leerlingen betrokken bij Gymnasium Camphusianum, zijn zeer welkom.
Ik heb al een beetje zitten rekenen: iets meer dan 500 leerlingen met
evenzoveel ouderparen… dan betekent dat , dat als we allemaal 10
euro zouden afstaan (per leerlingen en per ouderpaar) aan het project,
dat we het bedrag al in handen hebben. Dat komt dus wel goed.
De redactie en de ouderraad behoudt zich
het recht voor artikelen te weigeren of aan
te passen aan de criteria die voor dit blad
zijn geformuleerd.
Camphusianen, ik reken erop jullie aan het eind van het schooljaar weer
te mogen feliciteren.
Uitgaven 2008-2009
Dit schooljaar wordt viermaal een Informatorium uitgegeven. De uitgaven zijn gepland voor oktober, december, april en juni.
Daarnaast verschijnt ter gelegenheid van
de Open Dag 2009 een Bloemlezing van
artikelen die in het Informatorium hebben
gestaan in het afgelopen kalenderjaar.
Hadden we het tenslotte niet over zaken van eeuwigheidswaarde?
Emiel de Jager, OGC
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
1
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
Inhoud
2
HET SCHOOLLIED: AUTOI ESMEN
INHOUD
RECTORALIA
STELT ZICH VOOR…DHR. DEN UIJL
EXCURSIE POLITIEK DEN HAAG
POLITIEKE DAG DEN HAAG
EXCURSIE XANTEN KLAS 2
KERSTMARKT VOORAANKODIGING
COLLOQUIUM
125 JAAR CAMPHUSIANUM
USA ELECTION NIGHT
125 JAAR CAMPHUSIANUM
EX LIBRIS HANS RUITENBEEK
OPENING SCHOOLJAAR DEELNAME WISKUNDE OLYMPIADE
VAN DE MEDIATHEEK
WLZ
NO NUNSENSE II
CAMBRIDGE ENGLISH
VERBOUWING BETA-GANG
DISCUSSIEVRAAG: OUDERS ODYSSEUS MARATHON
REUNIE CAMPHUSIANUM
VACATURE
KALENDARIUM
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
Rectoralia
De eerste 7 weken van cursusjaar 2008-2009
zullen in de annalen niet worden omschreven als
“saai” of “rustig”. De opening op 2 september jl.
met 510 leerlingen (256 meisjes en 254 jongens)
was sfeervol, zoals inmiddels gebruikelijk kwamen
de (50) zesdeklassers het Auditorium binnen
onder luid applaus van alle anderen en gingen
zitten op de plaats waar zij (woensdagavond) 1 juli
2009 ook worden verwacht, naast het podium als
geslaagden, veel doorzettingsvermogen en succes
gewenst!
Voor het eerst in haar 125-jarig bestaan heeft de
school meer dan 500 leerlingen, een bijzonder
feit voor het jarige Camphusianum. Op 12
september jl. was er een nieuw record: voor een
tweede keer binnen een maand vulden we het
Auditorium en oefenden plenair het zingen voor
de lustrumopening. Het was spontaan en klonk al
heel goed.
Woensdag 24 september 2008 was een bijzondere
(school)dag, hopelijk heeft iedereen dat zo
gevoeld. Conciërge Jos had het goed gezien en
gemeten: de foto van alle leerlingen en personeel
op het grasveld is zeer geslaagd. Na de onthulling
van het jubileumspandoek trokken we in optocht
via de locaties van de oude schoolgebouwen
(Sparta en Zusterstraat) naar de Grote Kerk voor
de officiële opening van het lustrumjaar. De
burgemeester kon helaas niet iedereen boeien,
oud-leerling Edith Siermann vertelde op geestige
wijze over haar belevenissen en leraren op het
Camphusianum. Onze eregast Dirck Camphuysen
kreeg de ruim 700 aanwezigen geheel in zijn
greep. Eerst werd hij door mw. Kleyn geïnterviewd
over zijn eigen schooltijd op de Latijnse school
en verdere leven. Tussendoor was er veel muziek
uit zijn tijd o.l.v. dhr. Van den Boom, waar Dirck
zienderogen van genoot. Tenslotte leerden wij
hem echt kennen, als de geestdriftige dichterdominee op de preekstoel die het lustrum opende
met zijn bekende vers uit 1618 “Daor moet veel
strijdts gestreden sijn”. Klas 1 viel op door het
zingen van het schoollied Autoi Esmen, dat o.l.v.
dhr. Hurkmans in ere is hersteld, complimenten.
Samen met Dirck liepen we in een lang lint terug
naar school, vele verbaasde automobilisten in
de ontstane file zag je denken: “wat gebeurt
hier nu weer?!” Op school ging de vlag in top,
de vlaggenmast is overigens een cadeau van
WLZ-partner Palissade. De ca. 1950 broodjes,
600 hamburgers, drinken en fruit stonden
inmiddels gereed dankzij de noeste arbeid van
20 ouders o.l.v. dhr. Van Ditmarsch en mw. Van
Rossum en de Cena voor 600 Camphusianen
kon beginnen! Al met al een bijzondere en
feestelijke dag en dat was ook de bedoeling. Dank
aan alle meewerkende leerlingen, ouders en
personeelsleden!
De nieuwe SPartacus is uit! In de afgelopen jaren
werd de kwaliteit van de schoolkrant steeds
beter, de nieuwe uitgave spant zondermeer de
kroon. Hulde aan de redactie onder aanvoering
van Kristella, Manon en Tine. De schrijver
van het stukje over het lustrum kan ik gerust
stellen: 24 september jl. was de opening van
het lustrumjaar, er volgen natuurlijk meerdere
festiviteiten. De definitieve planning volgt spoedig,
ik reken op een grote inbreng van de leerlingen
en ondersteuning van vele ouders! Vaststaan:
zaterdag 1 november a.s. de reünie van oudleerlingen en (oud-) personeelsleden en vrijdag
3 juli 2009 de excursiedag voor de gehele school.
Er worden op dit moment plannen gesmeed voor
een filmmarathon, een muziekavond, een speciale
sportdag en een tentoonstelling in het museum en
dat zal niet alles zijn!
En ondertussen gaat het gewone schoolse leven
verder. November is voor iedereen een periode
van hard werken aan toetsen en proefwerken.
Daarom is het prettig te kunnen melden dat de
week na de herfstvakantie de interne verbouwing
klaar zal zijn. In de weken van EersteKlasKamp
en BAGger is door vele vaklieden gewerkt aan
de inrichting van de 5 bètaruimten, het wordt
heel mooi. Direct na de vakantie krijgen 5 lokalen
zgn. smartboards, dat zijn interactieve, digitale
schoolborden. Daarmee krijgt het schoolbeleid dat
ICT een stimulerend, ondersteunend onderdeel
wordt van de dagelijkse onderwijspraktijk, een
forse impuls. De schoolleiding smeedt graag
samen met de ACC (Aankledingcommissie
Camphusianum, onderdeel van de
LeerLingenRaad) nadere plannen voor inrichting
en kleur van de school.
Ongetwijfeld zijn de ouders benieuwd naar de
stand van zaken omtrent de gratis schoolboeken.
Ik heb mij al eens eerder kritisch uitgelaten over
de realiteitszin van de onderwijsspecialisten in
de regering en de Tweede Kamer. Men bekende
toch nog kortgeleden missers aangaande in- en
uitvoering van Basisvorming, Tweede Fase en
onderwijstijd. Nu mogen schoolleiders veel tijd
stoppen in een ondoordachte verkiezingsbelofte.
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
3
rectoralia
Het Gymnasium Camphusianum en zusterschool
Merewade College (samen het voortgezet
onderwijs binnen het Openbaar Verenigd
Onderwijs Gorinchem e.o.) hebben kortgeleden
besloten dat wij ons contract met Van Dijk
Educatie met een jaar verlengen, zodat we
pas gaan Europees aanbesteden in voorjaar
2009 voor schooljaar 2010-2011. In het huidige
schooljaar is de gemiddelde (huur)boekenprijs
van het Camphusianum gemeten over alle
leerlingen € 361, daarmee zijn wij zeker geen
koploper in de lijst van VWO-scholen en ook niet
bij de zelfstandige gymnasia. Voor het komend
schooljaar 2009-2010 gaan wij met Van Dijk
Educatie in het voorjaar in de slag om gratis
schoolboeken te leveren binnen het budget
van € 316 per leerling. Bij de financiering wordt
er geen rekening mee gehouden dat gymnasia
meer vakken op de lessentabel hebben en dat
vele leerlingen in de bovenbouw meer vakken
kiezen dan gemiddeld, dat vinden de politici geen
probleem. En zo zijn er nog vele kanttekeningen te
plaatsen bij deze onderwijssoap. Wordt vervolgd.
4
Mijn dank aan alle organisatoren van al die
activiteiten tijdens en buiten schooltijd: de
ouderavonden voor alle leerjaren, de excursies
naar Den Haag en Xanten, Kunst for kids in
cultureel Gorinchem, de wekelijkse debatstrijd
van DIXI, de toneelmarathon Odysseus in
Scheveningen, het openingsfeest van de
GGC, extra talenonderwijs Cambridge Engels,
Spaans, Russisch en Italiaans, de uitwisseling
met de Duitse leerlingen uit Landsberg, het
EersteKlasKamp in St. Michielsgestel en de
projectweek BAGger in Schoonrewoerd. Met trots
bevestig ik met regelmaat de vraag/opmerking
van buiten: “er vinden op het gymnasium in
Gorinchem veel leuke en interessante dingen
plaats, niet waar?!”
Tot slot 3 personele mededelingen:
-
Tot onze spijt gaat mw. Van Beelen
haar lessen Frans in de bovenbouw binnenkort
beëindigen vanwege het aanvaarden van een
nieuwe baan. De advertentie (elders in dit
Informatorium) heeft inmiddels in regionale en
landelijke kranten gestaan; heeft u tips, ik hoor het
graag. Betreffende leerlingen en ouders houden
wij op de hoogte.
-
Mw. De Rijke, vorig cursusjaar onze docent
Spaans, heeft een baan geaccepteerd bij de
Universiteit Utrecht. Wij danken haar voor haar
inzet en creativiteit voor de leerlingen. Inmiddels
hebben wij een opvolger kunnen strikken: mw. T.
Verhoeven-Cordero Viliasol (T 0183 628707). Veel
succes gewenst!
-
Mw. Daniëls keert na de herfstvakantie
weer terug op school. Wij bedanken haar
vervanger, dhr. Geevers, voor zijn inzet en
enthousiasme, wellicht tot ziens!
U en jullie allen een mooie herfstvakantie
gewenst, mede namens de schoolleiding, met
vriendelijke groet,
J.C. Ruitenbeek
[email protected]
P.S. Heeft u het fraaie programmaboekje van de
opening van het lustrum nog niet in uw bezit
en bent geïnteresseerd? Laat u mij dit dan even
weten per e-mail.
Wij ontvingen het droeve bericht dat
dr. H.C. Landheer
oud-conrector Gymnasium Camphusianum te
Gorinchem (1959-1979)
op 18 september jl. is overleden.
Hij was een wijs en bescheiden man.
Tegelijkertijd sprak hij op het juiste moment
met overtuiging en gezag. Ook door zijn
leerlingen werd hij alom gerespecteerd. Wij
gedenken hem met eerbied en in dankbaarheid.
Voor de komende tijd wensen wij zijn
nabestaanden veel sterkte.
Namens de schoolgemeenschap van het
Gymnasium Camphusianum,
drs. J.C. Ruitenbeek,
rector.
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
stelt zich voor...
Vorig jaar, mijn eerste jaar als docent op het
Camphusianum, heb ik mij tot mijn spijt niet
voorgesteld in het Informatorium. Graag doe
ik dat bij dezen alsnog:
Ik ben Michel den Uijl, 23 jaar, woonachtig in
Leiden en docent Latijn, Grieks en Klassieke
Culturele Vorming (KCV). Daarnaast heb ik
een druk sociaal leven bij allerlei verenigingen en spendeer ik met veel liefde tijd aan
mijn vriendin en vrienden. Twee dingen
maken mij een ongewoon docent, op een
school met sowieso al veel bijzondere mensen!
Zo ben ik naast docent ook nog altijd student; aan de Universiteit Leiden probeer
ik mijn studie Klassieke Talen af te ronden.
(Officieel ben ik dus nog onbevoegd, al acht
men mij gelukkig niet onbekwaam.) Tweëenhalf jaar geleden vroeg de directie van het
Rotterdamse Erasmiaans Gymnasium mij of
ik les wilde komen geven. Veel jonge classici staan tegenwoordig voor de klas (i.v.m.
het lerarentekort) en ook ik ben in het diepe
gesprongen. Na daar plezierig gewerkt te
hebben ben ik in september 2007 naar het
Camphusianum gekomen; een kans die ik
niet mocht missen!
Ik ben namelijk tevens oud-leerling van de
school; aangekomen in 1997, met een mooi
diploma weggegaan in 2003 en sindsdien
vaak teruggekomen. Ik was dus al tien jaar
met veel plezier bij de school betrokken.
Nu ik terug ben als docent, bevalt het Camphusianum me weer erg goed. Ik kende het
(fantastische) type leerling al, weet een
beetje wat er in de omgeving speelt en voel
als oud lid grote affiniteit met de debatclub,
die ik nu weer mede begeleid, en de leerlingenraad.
Binnen mijn vakgebied liggen mijn voorkeuren bij Latijns proza, retorica, godsdienst en
geschiedenis van de Oudheid. Daarbuiten
liggen mijn interesses bij filmgeschiedenis en
de zes- en zeventiende eeuw in Nederland.
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
5
excursie politiek den haag
Zo zie je toch maar weer dat politiek eigenlijk
niet zo ver van ons af staat!
Om eerlijk te zijn had ik geen idee wat ik kon
verwachten van de excursie naar Den Haag.
Ik heb zelf niet zoveel met politiek. Soms
hoor je wel eens iets op het nieuws over de
dingen in Den Haag, maar het interesseerde
me niet zoveel Dus je zou niet echt kunnen
zeggen dat ik dolenthousiast was, maar meer
nieuwsgierig.
2
Rond een uur of tien kwamen we aan in Den
Haag. Daar werden we opgewacht door een
begeleider, die ons zou gaan rondleiden.
Eerst gingen we naar het gebouw van de
Haagse Tribune daar kregen we de dagplanning te horen. We kregen een informatie
boekje en een opdracht mee: zoveel mogelijk muntjes verzamelen. Muntjes kon je
verzamelen door slimme vragen te stellen of
goede antwoorden te geven aan de begeleider. Degene met de meeste muntjes kreeg
de dagprijs. Het was dus zeker de moeite
waard om goed op te letten en scherpe vragen te stellen.
Als eerste keken we een film over politiek in
het algemeen. Tussendoor werd de film stopgezet en stelde de begeleider vragen over de
film.
Na de film werd onze kennis van de politieke
partijen op de proef gesteld. Op het bord
werd een assenstelsel gemaakt en wij moesten de partijen indelen op links of rechts en
conservatief of progressief. Daarbij werd wel
duidelijk dat ik er niet zoveel kennis van had,
maar gelukkig wist ik er wel een paar. Daarna
werden we voorbereid op een interview
met een kamerlid. De bedoeling was dat we
slimme vragen stelden. Het kamerlid dat wij
mochten interviewen was Ton Heerts van de
Partij van de Arbeid.
Vervolgens kregen we eventjes pauze. Even
bijkomen van de informatie en natuurlijk
even bijpraten. Na een half uurtje konden we
eindelijk naar de Tweede Kamer!
Het eerste dat al heel erg opviel was de beveiliging in het gebouw. Bij de ingang moest
je door een detectiepoortje. Dus eerst je
riem af en je mobieltje in een grote bak met
andere mobieltjes. Je tas door de scanner, tas
in een bak, jas ophangen en je bent binnen.
Als eerste gingen we naar de Klompézaal.
Daar mochten we het kamerlid interviewen.
Er werden veel vragen gesteld, waaronder
persoonlijke vragen waaruit blijkt dat hij toch
een mens is. Zo zie je toch maar weer dat
politiek eigenlijk niet zo ver van ons af staat!
Rond een uur of half twee gingen we naar de
Plenaire Zaal, oftewel de vergaderzaal van
de Tweede Kamer. We kregen uitleg over de
Plenaire Zaal, waar staat alles, wie zit waar en
waarom ze daar zitten.
Zo rond twee uur klonk er een belletje en
dat betekent dat de betreffende kamerleden
en ministers naar de Plenaire Zaal moesten
komen om te debatteren over de vragen van
die dag.
We hebben een klein stukje van het vragenuurtje gezien en daar waren natuurlijk ook de
bekende gezichten van TV aanwezig.
Vervolgens gingen we terug naar het gebouw van de Haagse Tribune, waar we Binnenhof Bingo hebben gespeeld voor meer
muntjes. Na de bingo werden de muntjes
geteld en de dagprijs werd uitgereikt: een
USB-stick!
Om onze politieke dag af te sluiten kregen
we een uur vrij om de omgeving te verkennen.
Ik heb veel geleerd van deze dag, hoewel het
soms een herhaling was van wat we tijdens
de lessen maatschappijleer al hebben gehad.
Maar dankzij deze excursie heeft het toch allemaal meer kleur gekregen.
Cedric van Drieberge 5B
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
politiekE dag in den haag
Politieke dag, mijn eerste gedachte was: wat
moet ik me daar precies bij voorstellen, wat
houdt het eigenlijk in? Politiek, dat interesseert mij toch niet?
Op dinsdag 30 september jl. zijn wij met de
vijfde klas in Den Haag geweest voor een
politieke dag. Allereerst stond ons uiteraard
een busreis te wachten. Deze is vlot verlopen.
Aangekomen in Den Haag, werden wij naar
een klein politiek museum geleid, waar wij
opgewacht werden door drie gidsen. Iedere
klas kreeg een gids toegewezen. Vervolgens
werden wij naar een klein zaaltje geleid waar
we o.a. een film over de Tweede Kamer te
zien kregen. Hier werden vragen over gesteld
en bij ieder goed antwoord kon een muntje
verdiend worden: een erg goede manier
om de leerlingen te laten antwoorden. Ook
hebben we alle politieke partijen ingedeeld
op links/rechts en progressief/conservatief.
Hierna kregen we drie kwartier pauze, deze
hebben we benut door door de winkelstraat
te lopen en iets te eten.
Na deze pauze moesten we verzamelen
voor het gebouw van de Tweede Kamer.
Allereerst werden we, voordat we mochten
doorlopen, uitgebreid gecontroleerd: mobieltjes moesten ingeleverd worden, riem en
horloge moesten afgedaan worden, tassen
moesten door de scan en zelf moesten we
ook door een scan. Zodra we eindelijk door
konden lopen, hebben we met de gids het
gebouw van binnen bekeken. We zijn o.a. in
de oude stoeltjeszaal geweest, waar we zelfs
een interview met Ton Heers, kamerlid van
de PvdA, hebben gehad. Alles wat je wilde
weten over o.a. de politiek kon je aan hem
vragen. Zelf gaf hij uiteraard wel erg politiek
correcte antwoorden en ook beantwoordde
hij niet alle vragen, maar toch ben ik hier wel
wijzer uit geworden.
Na dit interview mochten wij een kijkje
nemen in de plenaire zaal, waar om 14.00
uur het vragenuurtje begon. Wij hebben het
geluk gehad dat wij dit ook nog voor een
deel hebben kunnen bijwonen. Hier hebben
wij ook bekende kamerleden gezien, zoals
Geert Wilders, Rita Verdonk, Agnes Kant, Jan
Marijnissen, enz. De vragen die op dat moment gesteld werden, waren naar minister
Hirsch Balin van Justitie gericht. Wat ik erg
opvallend vond, is dat de vragen niet direct
naar de minister gesteld worden, maar alles
gaat via de voorzitter. Je moet bijna voor
alles toestemming vragen aan de voorzitter. Ook vond ik dat het erg rommelig was in
de plenaire zaal, iedereen liep erin en eruit,
kamerleden waren onderling met elkaar aan
het praten zonder te luisteren naar de minister, hierdoor ontstonden meer 1-op-1 gesprekken tussen de minister en het kamerlid
die de vragen stelde. Ook was het opvallend
dat Geert Wilders en Rita Verdonk bijna de
eerste waren die commentaar wilden geven
op de vraag of het antwoord van de minister
bij de interruptiemicrofoon. Ik vond ook dat
de vragen en de antwoorden erg langdradig
waren, er werden veel moeilijke woorden
gebruikt en er werd veel omheen gepraat.
Daarom was dit best moeilijk te begrijpen.
Na ongeveer 20 minuten werden we verzocht de publieke tribune te verlaten. We
zijn vervolgens nog even teruggegaan naar
het kleine museum om Binnenhof-Bingo te
spelen, de muntjes te tellen en de winnaar
van de prijs bekend te maken. Hierna hadden
we nog tot 16.00 uur vrije tijd. Deze hebben
wij alweer benut door te gaan shoppen in
de winkelstraat. Helaas zat het weer deze
dag niet mee, het heeft bijna heel de dag
geregend. Om 16.30 uur zijn we uit Den Haag
vertrokken, ook het verkeer zat niet mee,
we waren pas om 18.15 uur terug. Al met al
was het een leuke en leerzame dag. Politiek
is nog steeds niet mijn favoriete onderwerp,
maar het heeft door deze dag bij mij wel veel
meer interesse gewekt.
Heleen de Bruin, Klas 5b
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
7
excursie xanten klas 2
8
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
kerstmarkt: welkom en hulp gevraagd
Op 10 december 2008 bent U van harte welkom op de kerstmarkt die plaats zal vinden in
de hal van Het Gebouw. Wij hopen van 12.00
uur tot 19.00 uur met elkaar iets gezelligs
aan u te presenteren. Als commissie hebben
wij diverse plannen met elkaar gemaakt. Het
is aantrekkelijk voor jong en oud. Er is een
mogelijkheid om leuke cadeautjes, maar ook
kerststukken, leuke tassen ed. te kopen. Voor
de kinderen is er een grabbelton, enveloppe
trekken en een werpspel. Natuurlijk denken
we ook aan de inwendige mens. Een lekker kopje thee of koffie met iets erbij of een
kopje erwtensoep. Wij hopen dat ouders net
als vorig jaar weer massaal thuis bakken, zodat dat kan worden verkocht deze middag.
Momenteel is de voorbereiding in volle gang,
maar bent u ook bereid om hand en span
diensten te verrichten, dan horen wij graag
van u. Onder de senioren is tijdens de enquête gebleken dat ze ook willen meewerken
aan deze dag, maar we doen ook een beroep
op u allemaal.
Voor de volgende activiteiten hebben wij uw
hulp nodig:
Voelt u zich aangesproken en denkt u dat lijkt
me leuk. Wilt u zich dan zo snel mogelijk bij
één van de onderstaande mensen melden.
De opbrengst van de kerstmarkt komt geheel ten goede aan het Going Global Project
waaraan het Camphusianum dit schooljaar
deelneemt.
Een hartelijke groet van de voorbereidingscommissie,
Annelies Osseforth-Koppers
Coördinator WLZ
06 49591106
[email protected]
Gerda van Rossum
0184 – 618894
[email protected]
Jeannette Donken
0183 351255
[email protected]
Versieren van de centrale hal op 8 december,
tijd 9.00-12.00 uur
(De versiering blijft in de hal aanwezig tot na
nieuwjaar)
Maken van kerststukken voor de verkoop op
8 december, tijd 13.00-16.00 uur
(Een diversiteit aan kerststukken verkoopt
heel goed, ieder heeft zijn eigen idee erbij)
Diverse activiteiten tijdens de kerstmarkt op
10 december, vanaf 9.30 uur
(’s Morgens beginnen we met het opbouwen,
maar er moeten ook mensen zijn die bij de
diverse kramen en spelletjes willen helpen)
Tijdens diverse workshops worden artikelen
gemaakt
(We willen kaarten maken, sieraden maken
en cadeau artikelen creëren)
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
9
colloquium
Ook dit jaar weer zijn er nieuwe gebieden en onderwerpen te ontdekken in onze colloquiumreeks voor ouders en verzorgers. Deelname aan de activiteiten (m.u.v. reizen en cursussen) is
gratis en vindt plaats door voorintekening door onderstaand strookje af te geven bij de conciërge of aan te melden via e-mail ([email protected] ), uiterlijk 10 november.
Avonden:
1: woensdag 21 januari, 19.30u.-22.00u., dhr. M. Osseforth:
Rome, een geval apart
Wandel vanuit onze eigen collegezaal zo de Eeuwige Stad in en ontdek een schatkamer vol
cultuur, kunst, geschiedenis en la dolce vita con la dolce far niente; hoe leefden die rare Romeinen eigenlijk? En waarom woonden de allerarmsten in Penthouses en gingen iedere dag
uit eten? Bewonder kerken en tempels, ruïnes en pleinen en luister naar de grootse verhalen
die nog steeds door de eeuwen galmen.
10
2: woensdag 4 februari, 19.30u.-22.00u., dhr. J. van den Boom:
Het Duitse ‘Lied’
Tussen 1810 en 1820 ontstaat een nieuw muziekgenre, het Duitse ‘Lied’. Centraal deze avond
staat Franz Schubert; we luisteren en kijken naar uitvoeringen en vragen ons af of er een
vertaling mogelijk is. Jan Rot meent van wel. Wat gaat er verloren, wat wordt er gewonnen?
Genoeg stof voor een levendige discussie.
3: woensdag 18 februari, 19.30u.-21.00u., Dhr. Gerards, Mevr. Dean:
U.S. National Parks of the Southwest: Come See the Beauty!
The U.S. is filled with some of the most scenic beauty in the world and there are 58 designated
parks. This evening we will look at 5 of them: Arches, Bryce Canyon, Mesa Verde, Zion and the
Great Sand Dunes. What will happen to the hoodoos in Bryce Canyon? How did the Indians
live among the cliff dwellings in Mesa Verde? How high are the tallest sand dunes in North
America? Join us to answer these questions!
4: woensdag 4 maart, 20.00u.-22.00u., Dhr. van Scherpenzeel:
Filosofie: kwaal of cure?
De mens geldt van oudsher als het rationele wezen of het denkende dier. Het verstand wordt
dus als bijzonder ingeschat, maar is het ook gunstig? Omdat ons denken ons in de weg kan
zitten, kan de rede gelden als afwijking: de mens als ziek dier. Is filosofie nu het summum hiervan of is zij een therapie om met deze afwijking te leren omgaan? Op deze vraag zoeken we
een antwoord aan de hand het curriculum van het schoolvak filosofie.
5: woensdag 18 maart, 20.00u.-22.00u., Mevr. Verzijlbergh:
Mannen grijpen de gelegenheid, vrouwen scheppen haar
Wellicht is deze 20e eeuwse uitspraak de verwoording van de uitkomst van vanavond. Vrouwen komen niet van Venus en mannen niet van Mars, zoals John Gray in 1992 beweerde. Ze
hebben echter wel een andere ‘ insteek’. Deze avond gaan wij een reis maken door de tijd en
proberen zo de manier waarop er tegen vrouwen aangekeken werd/wordt in kaart te brengen; het wordt een avontuurlijke reis ( voor beide seksen)!
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
colloquium
6: woensdag 8 april, 20.00u.-22.00u., Dhr. Verzijlbergh:
De Rembrandt in ons…
De eeuwenoude kunst van het etsen is eerst grip krijgen op de techniek. Een zinken plaat
wordt voorzien van een waslaag. Met een naald kan een tekening op de plaat worden aangebracht. Met salpeterzuur wordt de tekening in de plaat ingebrand. Dan kan de plaat worden
afgedrukt… Ik breng u de techniek bij deze avond, maar of het een ‘Rembrandt’ wordt, ligt
aan u!
7: woensdag 22 april, 20.00u.-22.00u., Dhr. Philipsen:
Wat een vos ons nog leren kan
Het was in eenen tsinxen daghe, / Dat beede bosch ende haghe / Met groenen loveren waren
bevaen. In de 12e eeuw schrijft ene Willem deze regels in ‘Van den vos Reynaerde’. Wie is hij?
Waarom schrijft hij deze fabel? Is het misschien meer dan gewoon een fabel? Vanavond in
vogelvlucht het leven aan het hoofse hof, een slimme vos en wrede dorpers. Maar ook: hoe
komt Reynaerde in 1998 in een Suske en Wiske album terecht? Is de tekst nog zo actueel?
Cursus: Cambridge Course, start dinsdag 20 januari, 20.00u.-21.30u. Mevr. Dean. The Cambridge Certificate is a world-renowned certificate for learners and teachers of English. It helps
people gain entrance into university and measure progress in English. The level of the class
will be geared towards a more advanced degree and there will be 30 lessons. If you would like
the chance to receive a Cambridge certificate for yourself or you would like to take the class to
improve your English, I would love to hear from you!
Reizen: Rome, herfstvakantie 2009, Dhr. Osseforth, gids, Mevr. Osseforth-Koppers, reisleiding).
Geniet van het Eeuwige Rome in al zijn facetten; van het Colosseum naar de schatkamers van
het Vaticaan, van het Forum Romanum naar de weelde van de Barok, maar ook van de Trevi
fontein naar de Spaanse trappen en de beroemdste ijssalon van de wereld. Kortom een onvergetelijke reis langs de hoogtepunten van duizenden jaren beschaving.
Ik wil de volgende avonden bezoeken en/of deelnemen aan de volgende activiteiten (omcirkel uw keuze)
Avond 1
Avond 2
Reis 1: Sicilië
Avond 3
Avond 4
Reis 2: Rome
Avond 5
Avond 6
Avond 7
Cursus: Cambridge Course
Naam:………………………………………………………………………………………
E-mailadres…………………………………………………………………………………
Ouder/verzorger van…………………………………………………….uit klas………….
Ik/We ben/zijn aanwezig met ………….personen
S.v.p. uiterlijk 10 november inleveren bij de conciërge of uw keuze mailen naar [email protected]
camphuys.nl
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
11
125 jaar camphusianum
12
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
usa election night
Geachte Gymnasiasten ,ouders en andere belangstellenden,
Zoals U wellicht heeft vernomen, zullen op dinsdag 4 november a.s. de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaatsvinden. De kandidaten Barack Obama en John McCain zijn inmiddels hard bezig om stemmen te winnen en voor de huidige president George W. Bush zijn de
laatste maanden van zijn ambtstermijn ingegaan.
Echter niet alleen in de Verenigde Staten wordt er aandacht besteed aan de verkiezingen, ook
in Nederland en zelfs in Gorinchem. Om precies te zijn op ons eigen Camphusianum.
Wij willen dinsdag 4 november van 19.00 tot ongeveer 03.00 onze eigen ‘Election Night’
houden. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en kunnen wij al een deel van het
programma vrijgeven:
19.00 School is open! Live muziek!
19.30 Introduction to the American Elections –
een presentatie over het Amerikaans Kiesstelsel door Wendy Dean
20.15 Politiek Debat o.l.v Hidde van den Brink met medewerking van zowel lokale als
landelijke politici.
21.30 Pauze met muziek, eten/drinken, en nieuws updates
13
22.30 Debat tussen leerlingen van het Camphusianum en Frontier Regional High School uit Deerfield,
Massachusetts in de Verenigde Staten o.l.v. Gresa Rexhepi
23.30 Pauze met muziek, eten/drinken en nieuws updates
00.15 Presidential Fun Facts – Presentatie door Wendy Dean
1.00 Meer nieuws updates en live televisie
2.00 Eerste prognoses verkiezingsuitslag
Hiermee willen wij iedere belangstellende uitnodigen om deze verkiezingsnacht bij te wonen.
Wij willen echter ook een oproep doen. Om de pauzes tot een succes te maken zoeken wij
nog een paar ouders om te helpen koffie te schenken, versnaperingen te verkopen en om
Amerikaanse lekkernijen te bakken. Indien U wilt helpen kunt u onderstaand antwoordstrookje z.s.m. deponeren in de brievenbus bij het kantoor van Dhr. Gerards. Mailen naar [email protected] of [email protected] (voor het bakken) mag ook.
Bij voorbaat dank en wij hopen op uw komst!
Met vriendelijke groet,
Commissie ‘Election Night 2008’
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
125 jaar camphusianum
14
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
Ex Libris Hans Ruitenbeek
Ex libris, oftewel ‘uit de boekenverzameling
van’, een nieuwe rubriek in het Informatorium.
In de komende afleveringen geven mensen
die betrokken zijn bij het Gymnasium Camphusianum de lezers een blik in hun boekenkast. Dat doen zij aan de hand van hun favoriete boeken. Boeken die zij met veel plezier
hebben gelezen. Boeken die een blijvende
indruk hebben gemaakt. Misschien zelfs
boeken die verbonden zijn aan een belangrijke fase in hun leven. Het kunnen wijsgerige
werken zijn en whodunits, poëzie en fictie,
middeleeuwse en hedendaagse literatuur,
kortom boeken die de lezer hebben geraakt.
En vaak nog steeds raken.
De spits wordt afgebeten door Drs. J.C. Ruitenbeek, onze rector. Hij heeft zijn top twintig samengesteld. Daarbij tekent hij aan dat
het moeilijk is om in die twintig boeken een
precieze rangorde aan te brengen. Hij heeft
elk boek in een verschillende periode van
zijn leven gelezen. Elk boek heeft voor hem
een speciale gevoelswaarde, telkens om een
andere reden.
10.Hersenschimmen J. Bernlef (1984)
11.Verzamelde gedichtenIda Gerhardt (2002)
12.Gesprekken (vertaalde colloquia)
Erasmus (2001)
13.De vriendschapConnie Palmen
(1995)
14.Cirkels in het grasOek de Jong
(1985)
15.In EuropaGeert Mak (2004)
16.Knielen op een bed violen Jan Siebelink (2005)
17.La PesteAlbert Camus (1947)
18.De nadagen van PilatusSimon
Vestdijk (1938)
19.De Da Vinci Code Dan Brown
(2004)
20.Sonny BoyAnnejet van der Zijl
(2005)
In de volgende aflevering geeft Drs. M.H.J.G.
Osseforth ons een blik in zijn boekenkast.
Wilt u ons een blik in uw boekenkast gunnen? Dat kan. Stuur een berichtje naar [email protected]
Maaike Mijnsbergen-Geerts / mediatheek
1.Ontdekking van de hemelHarry
Mulisch (1992)
2.De eeuw van mijn vaderGeert
Mak (1999)
3.Sophie’s choice
William Styron
(1976)
4.Out of AfricaKaren Blixen (1937)
5.De Bijbel
6.Alles op de fiets (gedichten)Rutger
Kopland (1969)
7.Het woeste paardBelcampo
(1936-1968)
8.Verzamelde gedichtenPaul van
Ostaijen (1996)
9.Nachttrein naar LissabonPascal
Mercier (2006)
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
15
opening schooljaar 2008-2009
16
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
rens en mat thijs naar de junior wiskunde olympiade
Vrijdag 3 oktober ben ik (Matthijs Lip) naar de Junior Wiskunde Olympiade geweest. Hoe dat
kwam? Ik had meegedaan aan de Kangoeroe rekenwedstrijd! Ik had 11 april op school meegedaan aan die Kangoeroewedstrijd, en ik was 3e van Nederland!
De dertig beste leerlingen (die de wedstrijd het beste gedaan hadden) van de eerste t/m de
derde klas mochten naar die Junior Wiskunde Olympiade (totaal 90 dus). Van onze school
mochten twee mensen naar die olympiade, allebei uit de eerste klas(nu de tweede). Die twee
waren Rens de Heer, klas 2B en ik (Matthijs Lip, klas 2A).
Op die vrijdag waren we naar Amsterdam gegaan, naar de VU (Vrije Universiteit), want daar
werd de wedstrijd gehouden. Eerst kregen we een lezing over kansberekening. Daar ging het
over hoe groot de kans was dat er in een groep mensen minstens 2 mensen op dezelfde dag
jarig zijn, etc.. Daarna kregen we het eerste deel van de wedstrijd, 15 meerkeuzevragen en na
een eetpauze het tweede deel (10 open vragen). Daarna kregen we ook nog een workshop
over grafen (diagrammen met lijnverbindingen).
Daarna kregen we de uitslag: ik was 5e(!) van Nederland en Rens 8e(!). Rens had van die dertig
mensen het eerste deel het allerbest gedaan (wel het vermelden waard). Daarna kregen we
nog een tas met de antwoorden en leuke boekjes.
Matthijs Lip, 2A
17
Ouderhulp gevraagd op Election Night, 4 november 2008:
Wij willen een oproep doen. Om de pauzes tot een succes te maken zoeken wij nog een paar
ouders om te helpen koffie te schenken, versnaperingen te verkopen en om Amerikaanse lekkernijen te bakken. Indien U wilt helpen kunt u onderstaand antwoordstrookje z.s.m. deponeren in de brievenbus bij het kantoor van Dhr. Gerards. Mailen naar [email protected]
com of [email protected] (voor het bakken) mag ook.
Bij voorbaat dank en wij hopen op uw komst!
Met vriendelijke groet,
Commissie ‘Election Night 2008’
De ouder van _______________________________________________ uit klas __________
wil helpen met:
__ koffieschenken op de volgende tijd: _____________ (aub een tijd invullen)
__ het bakken van Amerikaanse lekkernijen (Recept zal volgen)
Uw e-mailadres of telefoonnummer : ____________________________________________
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
mediatheek: nederland leest & abonnementen openb. bibliotheek
17 oktober t/m 14 november 2008
Tijdens Nederland Leest 2008 staat het boek
“Twee vrouwen” van Harry Mulisch centraal
Van vrijdag 17 oktober tot en met 14 november 2008
vindt de derde editie plaats van de campagne
Nederland Leest. De initiator van deze campagne is
de Stichting Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek (CPNB).
18
Iedereen wordt tijdens deze landelijke campagne uitgenodigd met elkaar in discussie
te gaan over één bepaald boek. In 2008 leest
heel Nederland de roman Twee vrouwen van
Harry Mulisch. In 2007 was dat De gelukkige
klas van Theo Thijssen (1926), in 2006 stond
Dubbelspel van Frank Martinus Arion centraal.
Het Nederland Leest-boek krijgen de leden
van de openbare bibliotheken cadeau tijdens
de campagneperiode, zolang de voorraad
strekt. Vervolgens worden de lezers aangemoedigd er met elkaar over in gesprek te
gaan.
Alle leerlingen kunnen gebruik maken van de
Openbare Bibliotheek Gorinchem. Zij hebben
een lidmaatschap via school.
We hebben de volgende afspraak gemaakt
met de Openbare Bibliotheek Gorinchem:aan
het begin van het nieuwe schooljaar geven
we alle leerlingnamen door aan de Openbare Bibliotheek. Een leerling die nog geen
Openbare Bibliotheek pas heeft, kan zich
legitimeren met zijn of haar schoolpas bij de
uitleenbalie van de bibliotheek. Aldaar wordt
dan een nieuwe bibliotheekpas aangemaakt.
Leerlingen die geen gebruik maken van de
Openbare Bibliotheek hebben ook geen pas
nodig.
De Openbare Bibliotheekpassen zijn de hele
schoolperiode geldig.
Bij verlies van de Openbare Bibliotheekpas
wordt een vergoeding gevraagd voor het
maken van een nieuwe pas.
Heb je nog vragen, neem even contact op
met M. Mijnsbergen, mediatheek.
Voor WLZ staat de promotiebus van Nederland Leest op
Maandag 27 oktober 2008 (maandag na
vakantie)
van 10.00 tot 11.00 uur op het schoolplein.
En deelt het gratis boek uit.
Interessant voor alle leerlingen.uit klas 5 en 6.
Alle 4e klas leerlingen krijgen klassikaal een
exemplaar uitgereikt
Verdere info te krijgen bij M. Mijnsbergen,
mediatheek
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
WLZ: samenwerking junioren & senioren
Een nieuw schooljaar dat veelbelovend is.
Een enquête onder de senioren heeft uitgewezen dat na alle toestanden rond de aanbouw van het Gymnasium en de verbouwing
van de Frisoflat eindelijk rust en tijd komt om
deel te nemen aan activiteiten. Deze activiteiten zullen verschillen van alleen voor senioren of samen met junioren.
Voorbeelden zijn:
•
Bingo voor senioren, maar dan geleid
door junioren
•
Wandeling met senioren en junioren
geleid door twee docenten.
•
Schaken en bridgen voor junioren en
senioren.
•
Pompoenworkshop alleen voor senioren.
•
Junioren geven, een op een, computerles aan senioren
•
…
Natuurlijk is de opzet van het WLZ concept
uitermate geschikt voor de maatschappelijke
stage die dit jaar verplicht zal zijn voor iedere
junior. Vergeet daarbij niet dat we al twee jaar
hiermee succesvol draaien. Hiermee loopt
ons Gymnasium ver vooruit. Is de keuze voor
een stageplaats voor senioren dan hebben
we daarvoor voldoende keuze mogelijkheden “in huis”. Ik zal de junioren daarbij persoonlijk ondersteunen.
Verder belooft de samenwerking senioren,
junioren en ouders tijdens de voorbereidingen en tijdens de kerstmarkt zelfs een groot
succes te worden. Lees hierover meer elders
in het blad.
Met vriendelijke groet,
Annelies Osseforth-Koppers
Coördinator WLZ
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
19
no nunsense ii
20
Vrijdagavond kwart over vijf. Een groep van
voornamelijk tweede en derdeklassers verzamelt zich bij het Gebouw. Een bus staat klaar
voor vertrek. Mw. Dean en mr. Gerards (schor
en net terug van het brugklaskamp) proberen te controleren of iedereen er is. Nog
niet iedereen blijkt er te zijn, maar wij kunnen vast in de bus een plaats uitzoeken om
de reis naar Wassenaar door te brengen. Als
uiteindelijk iedereen verzameld is (de laatste
kwam aan toen de bus al bijna weg reed)
kunnen we op weg naar Wassenaar.
Met een groep van bijna 50 mensen gaan
we naar een Engelstalige toneelvoorstelling.
De leerlingen die meegaan zijn voornamelijk
mensen die Cambridge volgen. Uiteindelijk
arriveren we rond kwart over zeven in Wassenaar bij het cultureel centrum. De voorstelling begint pas om acht uur dus we hebben
nog ruim de tijd om wat te eten. Eerst buiten,
maar nadat er vijf mensen gestoken zijn door
een wesp, vinden we het toch allemaal wel
erg frisjes buiten.
tijd aandurfden met zo’n 50 scholieren naar
de No Nunsense voorstelling in Wassenaar te
gaan!
Bedankt!
Femke de Jager
Klas 4b
De voorstelling was erg leuk. De meesten van
ons konden het Engels (redelijk) goed volgen
en kunnen in elk geval lachen om de Engelsen die bijna over de grond rollen van het lachen. Ergens rond half elf was de voorstelling
afgelopen. Na de nodige wc-bezoekjes etc.
kunnen we weer op weg naar Gorinchem. We
krijgen een geweldig concert met onder andere Alfred Jodocus Kwak en Kinderen voor
Kinderen op de terugreis (arme chauffeur).
Om half twaalf werden we bij school de bus
uitgegooid en daar werden we opgewacht
door de meeste ouders (we hadden net iets
te weinig tijd om onder de banken te gaan
zitten)
Ook al hebben we het dan misschien niet helemaal begrepen, toch hebben we allemaal
een hele leuke avond gehad en daarvoor
wil ik nog één keer mw. Dean en mr. Gerards
bedanken. De dapperen die het in hun vrije
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
cambridge english
The 2008/2009 school year has begun with
a bang. Two new Cambridge groups have
started (one in the bovenbouw and one in
the onderbouw) and one group continues to
move forward. The returning group, now in
class 2 and 3, meets every Friday afternoon.
The new bovenbouw group meets on Wednesday afternoon and the new onderbouw
group meets on Thursday afternoon. The total number of students taking Cambridge this
year is 66! And that makes for a busy week!
Many exciting extracurricular activities have
been planned for our 3 groups. The first
outing will take place October 10th. Fortyfive students will venture to the Warenar in
Wassenaar to enjoy the musical Nunsense II.
In November, the bovenbouw will head out
to Amsterdam to enjoy a laugh-filled comedy
night at Boom Chicago. The show we will see
is entitled “Bye Bye Bush”. It’s easy to guess
the content of that one! And sometime in December another group of students will travel
to Eindhoven to take a look at the Heartland
America exhibition being held. For more
information about any of these events please
see the Cambridge section of the Camphuys
website.
I would also like to announce that Cambridge
will now be offered for parents! We will meet
one night a week beginning in January. The
cost for parents is the same as students:
~€200 for the exam, €5/session and the cost
of books. The level of the class will be geared
towards a more advanced certificate. And
there will be approximately 35 lessons. If you
would like your chance to receive a Cambridge certificate for yourself or would just
like to take the class to improve your English,
I would love to hear from you! For more
information and details, please email me at
[email protected]
Thank you and have a great year!
Wendy Dean, M.S.
Instructor Cambridge Preparation Program
As the Friday group continues to progress
towards their exam in March, we will be
holding a parent information session in November to discuss the group’s upcoming trip
to Ireland. As some of you may remember,
last year’s Cambridge group visited Dublin.
We will visit the Shamrock country again this
year, but this time, Cork is our destination.
If your son or daughter is taking the class,
please watch for your invitation.
There are many new and exciting developments for Cambridge exams. The FCE and
CAE exams have been reorganized and the
current Friday group will take this new and
changed exam in March.
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
21
verbouwing beta gang
22
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
discussievraag: contact tussen ouders en docenten
De oproep van hoofdredacteur Emiel de
Jager (om als docenten toch weer eens kopij
in te zenden) trof bij mij eigenlijk direct doel.
Het contact tussen ouders en docenten is
belangrijk en ook wel iets wat mij als relatief
beginnend docent bezig houdt.
Soms immers lijkt dat contact wel eens op
een schaakspel tussen beide partijen of
worden de groepen, evenals de mentoren
en de schoolleiding, als pionnen door de
kinderen/leerlingen gebruikt. Mij lijkt vooral
een uitwisseling van kennis en standpunten
broodnodig.
Wilt u reageren?
De redactie van het Informatorium vraagt
ouders, docenten en leerlingen te reageren
op dit stuk van dhr. Den Uijl. Reacties sturen
naar [email protected] en [email protected]
camphuys.nl. Uw standpunt zal in het decembernummer worden geplaatst.
Helaas beperkt het contact zich vaak tot
de ouderavonden n.a.v. het rapport of tot
gesprekken tussen de bedrijven door met ouders die een vrijwillige bijdrage leveren aan
bijvoorbeeld WLZ, excursies of de recente
lustrumdag. Dat is wel begrijpelijk, want
iedereen, docenten én ouders, is druk.
Toch ben ik wel eens benieuwd: helpt u uw
kind bij zijn of haar huiswerk? Of kunt u dat
misschien niet omdat u het Latijn niet machtig bent? Controleert u het huiswerk? Weet
u ook dat uw kind druk is in de les, moeite
heeft met het vak, stiekem rookt in de pauzes? Wilt u dat wel weten? Vindt u dat wij
docenten ook opvoeders zijn en tot in hoeverre dan wel?
Bovendien verlangen wij als onderwijzend
personeel ook naar informatie over uw kind
en steun bij onze aanpak, extra bijlessen,
regels en straffen. Daarom ben ik dan ook
altijd via mijn mail bereikbaar: [email protected]
camphuys.nl
Reacties op dit stuk zijn altijd welkom.
M den Uijl
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
23
toneelmarathon odysseus
24
Ik kijk naar de klok en tel de minuten; nog
maar een paar en dan zullen we eens zien of
de beloofde toneelmarathon echt zo leuk is
als beweerd! Gelukkig is het snel zo ver. De
leerlingen die zich hebben opgegeven verzamelen bij de bus; even met z’n allen installeren, en gaan!
Met een volle bus beginnen we de tocht;
mevrouw van der Lee geeft ons nog snel wat
laatste aanwijzingen en vertelt in het kort
wat we deze dag kunnen verwachten. Tijdens de rit werd de bus bekogeld met eieren
door 2 niet al te snugger uitziende mannen,
die blijkbaar last hadden van een testosteron
overschot; ze vonden het nodig om zich op
deze manier ervan te ontdoen. Oh zo leuk.
Het nummerbord werd genoteerd door de
kaartende leerlingen. Hahaha.
Dan eindelijk; Schevingen! Het theater!
Ik moet zeggen; het toneelstuk was schitterend! Ik heb echt een geweldige schooldag
gehad! (zo een willen we er meer, hint hint)
Het stuk bleef boeien ook al was het nog zo’n
lange zit. De acteurs waren fantastisch en ik
raad iedereen aan de moeite te nemen om
naar deze voorstelling te gaan kijken. Een
leuke dag verzekerd! Het theater is bovendien erg sfeervol en gezellig.
Ik ga er eigenlijk vanuit dat iedereen wel
eens van Odysseus heeft gehoord, maar voor
de mensen die Odysseus niet kennen; ik zal
even een samenvatting geven : Odysseus
was een slimme, vindingrijke Griekse koning
en held uit de Oudheid, die beroemd was
om zijn vlotte babbel en zijn avonturen op
zijn terugreis van Troje naar Ithaka. Hij was
een van de ‘toppers’ van het Griekse kamp en
heeft in de Trojaanse oorlog dapper gevochten. Het toneelstuk gaat over zijn leed en
ellende van die thuisreis . (de reis duurde 10
jaar)
Het stuk was verdeeld in 6 stukken (na ieder
stuk was er een pauze waarin je de gelegenheid had om weer even op adem te komen
van alle show/ indrukken)
Deel 1:Proloog en Sparta
Deel 2:Aia
Deel 3:Hades
Deel 4:Olympos
Deel 5:Scheria
Deel 6:Ithaka/ Epiloog
Allereerst; de decors waren schitterend. Na
elk deel was er weer een totaal andere inrichting van het podium, en iedere keer zag het
er weer heel leuk uit. Het begon met Poseidon, die het stuk inleidde door te vertellen
over zijn haatgevoelens jegens Odysseus.
Ook vertelde hij hoe deze aan zijn terugreis
begon. Vervolgens nam het spel ons mee
naar Sparta, waar Telemachos (de zoon van
Odysseus) zich bevond. Athena had hem
op daarheen gestuurd met de opdracht
om nieuws te zoeken over zijn vader. Aan
het Spartaanse hof bleken er echter niet te
negeren afleidende factoren te zijn, zoals de
mooie Helena. (jahaaaa er is nu eenmaal een
oorlog voor haar begonnen, dus….)
Ondanks dit, vangt hij toch dingen op over
zijn vader. Zowel goede, als slechte zaken.
We maken kennis met Menelaos, Neoptolemos en Peisistratos. Allen vertellen iets over
Odysseus aan Telemachos. Athena ziet echter
in dat als het aan Telemachos ligt, alles slecht
afloopt (hij speelt met het idee om Helena
te schaken, we zouden wel eens in herhaling
kunnen vallen), dus stuurt ze hem weer naar
huis.
Dan neemt het stuk ons mee naar Aia. Het
eiland van de tovenares Kirke. Hier bevinden
zich Odysseus en zijn makkers. Zij proberen
hier de oorlog en ellende te vergeten door
zich lam te drinken en met de slavinnen hun
bed te delen. ( de huidige oorlogsveteranen?!) Het leven op het eiland lijkt haast een
droom. Helaas zit de ellende van alles te diep
en uit zich zichtbaar de onvrede. Bovendien
begint de heimwee te knagen. Na een jaar
op Aia te zijn gebleven vertrekken ze weer.
Kirke wil dit niet maar omdat ze te veel van
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
toneelmarathon odysseus
Odysseus houdt, wil ze hem niet tegen zijn
zin in hem bij zich houden. Odysseus krijgt
van Kirke de opdracht om naar de onderwereld te gaan en zo belanden we in het volgende deel.
Odysseus kan namelijk niet naar huis zonder
de raad en het advies van de blinde ziener
Teresias. In de onderwereld komt Odysseus
Achilles, Elpenor en Agamemnon tegen. Zij
gaan gesprekken aan en praten over wat er
gebeurd is in het verleden. Ik moet eerlijk
toegeven; dit vond ik het mindere deel. Afijn;
Odysseus komt Teresias tegen. Hij krijgt wat
hij nodig had; raad en advies. Vervolgens
weet hij weer uit de Hades te komen.
De goden hebben dit alles gadegeslagen en
gaan in het 4e deel hierover vergaderen. De
leukste en meest humoristische scène van
het gehele stuk; ronduit briljant. Een goede
afwisseling. Elke godheid heeft zijn/haar
eigen persoonlijkheid en de acteurs brachten
dat heel leuk over. Athena wil het beste voor
Odysseus en Poseidon wil het tegendeel. De
goden kibbelden een slag in de rondte en
uiteindelijk beslist vader Zeus. (sterke dialogen) Athena heeft uiteraard de vergadering
bijeengeroepen. Odysseus is tegen deze tijd
aangekomen bij de nimf Kalypso. Kalypso is
net als Kirke helemaal weg van hem en biedt
hem onsterfelijkheid en eeuwige jeugd aan.
Odysseus wil dit geen van beide (maar blijft
intussen wel 7 jaar bij haar….) . Aangezien
Zeus heeft besloten Athena haar zin te
geven, beveelt hij dat Odysseus naar huis
moet. Odysseus moet echter wel lijden. Hij
moet de zee op met een vlot om vervolgens
aan te kunnen spoelen bij het volgende deel;
het eiland Scheria.
Het eiland der Faiaken. Hier wordt hij liefdevol ontvangen door het volk van Poseidon.
Zoals gewoon; de Faiaken zijn een gastvrij
volk. Ook hier moet hij de vrouwen van zich
afslaan. Deze keer is het Nausikaä, dochter
van de koning. Eerst verbergt hij zijn afkomst, maar uiteindelijk kan hij niet anders
en moet hij wel over zichzelf te vertellen.
De Faiaken brengen hem met een schip vol
geschenken terug naar huis.
Tenslotte het laatste deel. Beladen met
geschenken wordt Odysseus wakker op het
strand van Ithaka. Eindelijk. Het wordt ook
wel eens tijd na 10 jaar. In dit stuk werd de
befaamde slachtpartij van de vrijers / ontrouwe dienaressen niet weergegeven, maar
er werd een subtiele hint gegeven door de
grote hoeveelheid ‘bloed’ op het podium.
Met deze gruwelijke slachtpartij van Odysseus, die zijn woede niet onder controle had,
wil men het verband leggen met de hedendaagse oorlogsveteranen die last hebben
van het post traumatisch stress syndroom.
De hereniging met Penelope werd wel gespeeld; echt geweldig. Zij gaan samen af en
vervolgens komt de persoonlijke slavin van
Penelope de boel opruimen. Daar gaat ze
met een vreemdeling even zitten en praten.
Tegen deze tijd is het stuk al bijna afgelopen
en zit de zit van ongeveer 8 uur er bijna op.
Dan zegt de vreemdeling de laatste pakkende zin : ‘Had ik je al verteld van de 12 werken
van Hercules?’.
Einde. Gelach en welverdiend daverend applaus. Mijn complimenten aan alle acteurs
(en medewerkers ) van toneelgroep “de Appel”. Voor mij was het een geweldige dag.
Tonke de Jong
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
25
reunie camphusianum
Dit jaar bestaat het Gymnasium Camphusianum 125 jaar en zal het 25e lustrum gevierd
worden. Voor oud-leerlingen en leraren zal
alumnivereniging reVITAre samen met het
Camphusianum volgens goede gewoonte
een reünie organiseren. Oud-leerlingen en leraren kunnen onder het genot van een hapje
en een drankje oude herinneringen op halen,
kijken hoe oud-klasgenoten en leraren zijn
veranderd en wat er inmiddels van iedereen
is geworden. ReVITAre zal ook diverse activiteiten organiseren zoals o.a. het volgen van
lessen van (oud-)leraren en het laten maken
van klassenfoto’s. Omdat de reünie voor de
eerste keer in het nieuwe gebouw aan de
Vroedschapstraat zal worden gehouden, zullen er ook rondleidingen worden verzorgd.
26
De reünie vindt plaats op zaterdag 1 november 2008 van 13:00 tot 17:30 in het Gymnasium Camphusianum aan de Vroedschapstraat
11 4204 AJ in Gorinchem. Alumni en leraren
kunnen zich tot 15 oktober aanmelden voor
de reünie op www.revitare.nl. Hier vindt u
ook het laatste nieuws over de reünie. (Aanmelden kan ook via de post op het bovenstaande adres t.a.v. reVITAre). Voor geregistreerde leden is de toegang gratis evenals
voor leraren. Voor niet leden is de toegang 10
euro.
Alle alumni en leraren -dus ook zij die niet
naar de reünie kunnen komen en niet reVITAre leden raden we aan om de vernieuwde
reVITAre website te bezoeken. Hier kan men
zich registeren om zodoende de primaire
doelstelling van reVITAre te verbeteren, i.e.
het in contact brengen van oud-leerlingen
met elkaar en met de de school.
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
vacature
27
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008
kalendarium
week 43Herfstvakantie: za 18 t/m zo 26 oktober 2008
Inrichten bètalokalen 4.28 t/m 4.37
week 44
ma 27 oktPresentatiedag BAGger, ouderavond leerjaar III
Kick off Going Global
di 28 oktGymnasiumdag in Utrecht
Vergadering Medezeggenschapsraad verzet naar 11 november a.s.
wo 29 okt
20.00 u: vergadering bestuur Oudervereniging
do 30 okt
20.00 u: lezing NKV door dhr. H.B. Boekenhorst, MA in collegezaal 5.10
“Achilles as a US marine & Rome+empire = decline:US+empire= ….”
za 01 nov
13.00-17.30 u: Reünie 125 jaar Gymnasium Camphusianum
week 45
di 04 nov
28
19.00-03.00 u: American Election Night
week 46
Mentoren rapporteren deze week tussenstand aan ouders indien nodig
Excursie Biobeeldend Rotterdam leerjaar I: wordt nog vastgesteld
di 11 nov
19.30 uur: vergadering Medezeggenschapsraad
vr 14 novSollicitatiegesprekken Going Global
week 47
ma 17 novOnderbouw huiswerkvrij, bovenbouw toetsvrij
wo 19 novStart toetsweek I bovenbouw
week 48
di 25 novEinde toetsweek I bovenbouw
wo 26 novDefinitieve keuze ambassadeur Going Global
vr 28 novExcursie Frans leerjaren V en VI naar Lille
week 49
wo 03 decInleveren cijfers periode I
Vóór 12.30 u: opgave inhalen/herkansingen periode I leerjaar VI
vr 05 dec Sinterklaas
Deadline Informatorium II
PERIODE II: 08 december 2008 t/m 20 maart 2009 (nieuw rooster!)
i n f o r mato r i u m g ym n a s i u m c a m p h u s i a n u m o k to b e r 2008

Vergelijkbare documenten

December 2008 - Gymnasium Camphusianum Gorinchem

December 2008 - Gymnasium Camphusianum Gorinchem dank ik mijn copij tenslotte ook nog eens aan. Want de mooiste stukken zijn toch maar weer van de hand van leerlingen. Hartelijk dank daarvoor! En dan was het ook nog eens een prachtige verrassing ...

Nadere informatie