1 - cs.psn

Commentaren

Transcriptie

1 - cs.psn
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 1 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Gebruiksaanwijzing
Elektronisch Kopieerbord
Modelnummer
[Standaard (optie)]
[Wandmontage]
UB-5838C
UB-5338C
Installatiehandleiding bijgesloten (voor gekwalificeerd dienstpersoneel)
• Zie voor het monteren van dit toestel het Installatiehandboek, blz. 38 - 55.
• Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door alvorens dit toestel voor de eerste keer te bedienen.
• Dit toestel is ontworpen voor installatie door een bevoegde dealer.
Installatie door onbevoegde personen kan resulteren in veiligheidsrisico’s bij het gebruik van het toestel.
Alleen voor de V.S.:
• Bel voor de dichtstbijzijnde dealer 1-800-449-8989.
Nederlands
Het in deze afbeelding gebruikte toestel is de UB-5838C.
(Standaardkit is optioneel.)
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 2 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Dank u voor de aankoop van het Elektronisch Kopieerbord van Panasonic.
Voor optimale prestaties en veiligheid, gelieve deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen.
Toebehoren
Controleer dat alle volgende items bijgesloten zijn met het toestel. In het geval dat er een item mist, gelieve
contact opnemen met uw dealer.
Aantal
• Stiften (Zwart, Rood, Blauw) . . . . . . . . 1 van elk
• Bordenwisser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
• Netstroomkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
*1 Alleen
Aantal
• USB-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
• Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
• Garantiekaart*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
voor Amerikaanse modellen.
Voor informatie over apart verkrijgbare items, pagina 37 raadplegen.
Opmerking
• De UB-5838C is een breed model.
De UB-5338C is een model met standaardafmetingen.
• Deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de UB-5838C.
Zaken die u moet bewaren of noteren
Bevestig hier uw aankoopbon
Voor eventueel later gebruik
Aankoopdatum: __________________________
Serienummer: ____________________________
Naam en adres van dealer: ______________________________________________________________
Tel:
Waarschuwing betreffende het opslaan van gegevens
Wanneer het systeemgeheugen of een van de optionele opslagorganen nadelig wordt beïnvloed door foutieve
bedieningen, statische elektriciteit, elektrische storing, trilling of stof, of wanneer de stroomvoorziening is
onderbroken ten gevolge van een defect, reparatie of stroomonderbreking, kan de geheugeninhoud verloren
gaan of veranderd worden. Lees de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze gebruiksaanwijzing en
de helpinformatie voordat u het systeem gaat bedienen en neem deze in acht tijdens de bediening.
Neem de volgende voorzorgsmaatregel strikt in acht:
• Maak altijd een reservekopie van alle belangrijke gegevens of zorg dat het origineel is opgeslagen.
De fabrikant verklaart hierbij op geen enkele wijze aansprakelijk te zijn voor elk verlies of wijziging van
gegevens die werden opgeslagen op floppydisks, vaste schijven, optische disks of andere opslagmedia.
2
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 3 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Vereisten van de Federal Communications Commission
(Alleen voor de Verenigde Staten)
Opmerking: Dit toestel is getest op basis van de normen voor een Klasse A digitaal apparaat, in overeenstemming met
deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen
schadelijke storingen bij gebruik van het toestel in een commerciële omgeving. Dit toestel gebruikt en
genereert energie op radiofrequentie en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met
het Installatiehandboek en de Gebruiksaanwijzing, schadelijke storingen veroorzaken in
radiocommunicatie. Bij het gebruik van dit toestel in woonomgevingen kunnen schadelijke storingen
worden veroorzaakt. In dat geval is de gebruiker verantwoordelijk voor het verhelpen van de storingen en
enige daarvoor gemaakte kosten.
Nederlands
FCC-waarschuwing:
Om overeenstemming met de FCC-normen te waarborgen, dient de gebruiker uitsluitend
gebruik te maken van de meegeleverde netstroomkabel. Bij niet-goedgekeurde wijzigingen
aan dit toestel vervalt de bevoegdheid tot gebruik van het toestel.
3
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 4 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Illegale vermenigvuldiging
Het vermenigvuldigen van bepaalde documenten is illegaal.
Het vermenigvuldigen van bepaalde documenten kan illegaal zijn in uw land.
Straffen of boetes en/of gevangenisstraf kunnen worden opgelegd aan hen die schuldig worden bevonden. De
onderstaande items zijn voorbeelden van voorwerpen waarvan het vermenigvuldigen illegaal kan zijn in uw
land.
• Valuta
• Bankbiljetten en cheques
• Bank- en overheidsobligaties en -waardepapieren
• Paspoorten, licenties, officiële of privédocumenten, identificatiebewijzen en dergelijke
• Materiaal met auteursrechten, of handelsmerken zonder de toestemming van de eigenaar
• Postzegels en andere converteerbare stukken
Deze lijst is niet compleet en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor diens compleetheid of
nauwkeurigheid.
In geval van twijfel neemt u contact op met uw juridisch adviseur.
Opmerking:
Plaats uw apparaat in de buurt van een bewaakt gebied om te voorkomen dat het wordt gebruikt voor illegale
vermenigvuldiging.
4
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 5 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Handelsmerken
• Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• IBM en AT zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation in de
Verenigde Staten, andere landen of beide.
• SD Logo is een gedeponeerd handelsmerk.
• Alle in deze gebruiksaanwijzing vermelde handelsmerken zijn de eigendom van hun respectieve
ondernemingen.
• Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
• Deze software is gebaseerd op “libtiff” waarop de volgende copyrights van toepassing zijn:
Copyright (C) 1988–1997 Sam Leffler
Copyright (C) 1991–1997 Silicon Graphics, Inc.
Nederlands
De informatie in deze Gebruiksaanwijzing kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Vrijstelling van aansprakelijkheid
Panasonic Communications Co., Ltd. is niet verantwoordelijk voor ongelukken of letsel veroorzaakt door, maar
niet begrensd tot, het volgende:
1. Het veranderen van het toestel of onkuiste installatieconstructie.
2. Gebruik van de inrichting voor doeleinden die niet binnen het bedoelde gebruik vallen.
3. Aardbeving, brand, overstroming, vloedgolf, orkaan, bliksem of andere natuurlijke fenomenen.
4. Natuurlijk oud worden van de bouw of soortgelijke fenomenen.
5
PJQXC0272ZA~Cover1_dut.fm 6 ページ
2009年7月30日 木曜日 午後1時3分
Kenmerken
De UB-5838C / UB-5338C is een kleur elektronisch bord. U kunt gescande handgeschreven tekst/diagrammen als
volgt naar andere media overzetten:
■ Op een USB Flash-geheugenapparaat opslaan
U kunt gescande handgeschreven tekst/diagrammen op een USB Flash-geheugenapparaat opslaan.*1
*1 Niet
alle USB Flash-geheugenapparaten zijn compatibel met dit toestel.
■ Op een SD-geheugenkaart opslaan
U kunt gescande handgeschreven tekst/diagrammen op een SD-geheugenkaart opslaan.*2
*2 SDHC-geheugenkaart
wordt niet ondersteund. Niet alle SD-geheugenkarten zijn compatibel met dit toestel.
■ Op een externe printer afdrukken
U kunt gescande handgeschreven tekst/diagrammen via een USB-kabel met een externe printer afdrukken.
■ Interfacing met een computer
De USB-apparaat voor massaopslag biedt u de mogelijkheid gescand met de hand geschreven tekst/diagrammen te
kopiëren, wanneer er een computer aangesloten is. Het is niet nodig om speciale drivers of software op uw computer te
installeren.
Het is mogelijk een maximum van 2 gescande beelden op te slaan op het elektronische bord.
Opmerking
• Raadpleeg voor informatie over beschikbare USB Flash-geheugenapparaten, SD-geheugenkaarten en printers,
de volgende internetsite:
http://panasonic.net/pcc/support/eboard/ub-5838c_info.htm
6
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 7 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Inhoudsopgave
Blz.
Alvorens te beginnen
Voor uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Voorzorgsmaatregelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Onderdelen en hun functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
• Bedieningspaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Gebruik
•
•
•
•
Nederlands
Alvorens u aan de slag gaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Scannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Afbeeldingen op een USB Flash-geheugenapparaat opslaan . . . . . . . . . . . . . 18
Afbeeldingen op een SD-geheugenkaart opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Op een externe printer afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Scannen naar een computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Het elektronisch kopieerbord verplaatsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Het toestel instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Instelling van het aantal kopieën . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Scantijdweergave instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bestandsformaat instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Scan van volledig scherm instellen (alleen UB-5838C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
De huidige tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Het wachtwoord instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
De printer testen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Alvorens te
beginnen
•
•
•
•
•
•
•
Help
Gebruik
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
• Het scherm en het toestel reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
• De wisser onderhouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
• De batterij van de klok van het toestel vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
• Foutcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Help
• Los Verkrijgba re items. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Installeren
Installatiehandboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Installeren
7
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 8 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Voor uw veiligheid
Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door om een juiste en
veilige bediening van het toestel te waarborgen.
KLASSE 1 LED PRODUCT
In deze Gebruiksaanwijzing worden de volgende
symbolen gebruikt.
WAARSCHUWING
Duidt op een
potentieel gevaar
dat kan resulteren
in ernstig letsel of
overlijden.
LET OP
Duidt op gevaren
die kunnen
resulteren in licht
letsel of schade
aan het toestel.
Deze symbolen worden
gebruikt om gebruikers te
wijzen op een specifieke
bedieningsprocedure die niet
moet worden gevolgd.
Deze symbolen worden
gebruikt om gebruikers te
wijzen op een specifieke
bedieningsprocedure die
moet worden gevolgd om
een veilig gebruik van het
toestel te waarborgen.
WAARSCHUWING
Voedings- en aardaansluiting
De voedingsspanning van dit toestel is
vermeld op het productplaatje. Sluit het
toestel alleen aan op een stopcontact met de
juiste spanning.
Als u een netstroomkabel met een onjuist
stroombereik gebruikt, kan de stekker of het
toestel heet worden of rook afgeven.
Het stopcontact dient zich in de nabijheid
van het toestel te bevinden en eenvoudig
toegankelijk te zijn.
Voor een veilig gebruik dient de
meegeleverde netstroomkabel te worden
aangesloten op een standaard stopcontact
met een geschikte aardverbinding via de
normale bedrading.
Een juiste werking van het toestel betekent
niet automatisch dat het stopcontact is
geaard en de installatie volkomen veilig is.
Als u twijfels hebt over de aarding van het
stopcontact, raadpleeg dan een bevoegde
elektromonteur.
Als de stekker niet op het stopcontact kan
worden aangesloten, vraag dan een
bevoegde elektromonteur om het
stopcontact te vervangen door een geaard
exemplaar.
Probeer niet om de aardfunctie van de
stekker te omzeilen (d.w.z. gebruik geen
adapterstekker).
Zorg dat de stekker goed in het stopcontact
is gestoken. Als dit niet het geval is, kunnen
brand of elektrische schokken ontstaan.
Trek niet aan de netstroomkabel of stekker,
buig deze niet en zorg ervoor dat ze nergens
langs kunnen schuren. Plaats ook geen
objecten op de netstroomkabel of stekker.
Een beschadigde netstroomkabel of stekker
kan brand of elektrische schokken
veroorzaken.
8
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 9 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Voor uw veiligheid
Repareer de netstroomkabel of stekker niet
zelf. Als de netstroomkabel of stekker
beschadigd of gerafeld is, neem dan voor
een nieuwe netstroomkabel of stekker
contact op met een bevoegde
elektromonteur.
Zorg dat de stekkeraansluiting vrij is van stof.
In vochtige omgevingen kan een vervuilde
stekker een aanzienlijke hoeveelheid stroom
afnemen waardoor warmte kan worden
opgewekt en brand kan ontstaan.
Stop onmiddellijk met het gebruik van het
toestel indien het toestel rook afgeeft,
overmatig heet wordt, er een abnormale geur
of een ongewoon geluid uitkomt. Deze
toestanden kunnen leiden tot brand of
elektrische schokken. Schakel het toestel
onmiddellijk uit en haal de stekker uit het
stopcontact en neem vervolgens contact op
met uw dealer voor service.
Tijdens onweer, het toestel en de plug niet
aanraken. Dit zou een elektrische shock
kunnen veroorzaken.
Installatie en verplaatsing
Wanneer het toestel niet meer gebruikt
wordt, het toestel, om het vallen ervan te
voorkomen, niet geïnstalleerd laten, maar
het verwijderen. Als het toestel valt, kan dit
letsel veroorzaken.
Open nooit afdekkingen van het toestel die met
schroeven zijn bevestigd tenzij uitdrukkelijk
aangegeven in de “Gebruiksaanwijzing”.
Onderdelen onder hoge spanning kunnen
elektrische schokken veroorzaken.
Breng geen wijzigingen aan aan het toestel
of enig onderdeel daarvan. Wijzigingen of
aanpassingen kunnen resulteren in brand of
elektrische schokken.
STIKKINGSGEVAAR
Houd de stiftdop, batterij, SDgeheugenkaart of het
USB Flashgeheugenapparaat buiten bereik van
kinderen om te voorkomen dat zij erin kunnen stikken.
Batterijen
Alvorens te
beginnen
Als u het toestel losmaakt van het
stopcontact, trek dan aan de stekker en niet
aan de netstroomkabel. Als u hard aan de
netstroomkabel trekt, kan deze beschadigd
raken en brand of elektrische schokken
veroorzaken.
Indien metaaldeeltjes of water in het toestel
terechtkomen, schakel het toestel dan onmiddellijk uit en
haal de stekker uit het stopcontact. Neem voor onderhoud
contact op met uw dealer. Gebruik van het vervuilde
toestel kan resulteren in brand of elektrische schokken.
Nederlands
Raak de stekker nooit met natte handen aan.
Dit kan resulteren in elektrische schokken.
Veiligheidsvoorschriften
Gebruik alleen het gespecificeerde type batterij.
Het gebruik van andere dan de gespecificeerde
batterijen kan leiden tot oververhitting/brand of
lekkage van batterijzuren.
Zorg ervoor dat u de batterij, rekening houdend met de
op de batterijhouder aangegeven polariteiten, op de
juiste manier plaatst. Verkeerd geplaatste batterijen
kunnen barsten of gaan lekken, wat kan leiden tot letsel.
Gebruik geen batterijen die er versleten of
beschadigd uitzien. Het gebruik van
dergelijke batterijen kan leiden tot lekkages.
Laad de batterij niet op, sluit de batterij niet kort,
verwarm de batterij niet of gooi de batterij niet in
vuur omdat de batterij hierdoor kan gaan lekken of
openbarsten of er kan hitte ontstaan in het toestel.
Als u de batterij weggooit, plak dan
isolatiemateriaal (bijv. tape) op de
batterijcontacten. Direct contact met andere
batterijen kan leiden tot lekkage, vuur of explosie.
Soldeer de batterij niet omdat de batterij
hierdoor kan gaan lekken of openbarsten en
er kan hitte ontstaan in het toestel.
9
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 10 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Voor uw veiligheid
LET OP
Na het installeren of verplaatsen van het toestel
moet u de zwenkwieltjes vergrendelen en de
verlengstukken tegen omvallen vastzetten.
Voeding
Als het toestel gedurende langere tijd niet
wordt gebruikt, schakel het dan uit en haal
de stekker uit het stopcontact. Als een
ongebruikt toestel gedurende langere tijd
aangesloten wordt gelaten op een
voedingsbron, kan achteruitgang van de
isolatie resulteren in elektrische schokken,
kortsluiting of brand.
Gebruik het toestel uitsluitend met de
netstroomkabel die door de fabrikant is
meegeleverd.
Installatie en verplaatsing
Gebruik het toestel niet op plaatsen waar het
niet stevig kan worden neergezet.
Plaats het toestel niet in een vochtige of
stoffige omgeving.
Langdurige blootstelling van het toestel aan
dergelijke omstandigheden kan resulteren in
brand of elektrische schokken.
Voorkom blootstelling van het toestel aan
regen of andere bronnen van vocht om
brand of elektrische schokken te voorkomen.
Als u het toestel wilt verplaatsen, haal dan
eerst de stekker uit het stopcontact.
Verplaatsing van het toestel met aangesloten
netstroomkabel kan leiden tot beschadiging
van de netstroomkabel, wat kan resulteren in
brand of elektrische schokken.
Het toestel mag alleen worden geïnstalleerd
door bevoegd servicepersoneel.
10
Vergrendelen van
de zwenkwieltjes
(Deze kant indrukken)
Indrukken om te
vergrendelen
Verplaats het toestel met twee personen. Als
u dit niet doet, kan het toestel vallen en letsel
veroorzaken.
Veiligheidsvoorschriften
Als het toestel is gevallen of beschadigd,
schakel het dan uit en haal de stekker uit het
stopcontact. Als u dit niet doet, kunnen brand
of elektrische schokken ontstaan.
Geen drinken, andere vloeistoffen of zware
voorwerpen op de lade of het scherm zetten.
Morsen van vloeistof op het toestel kan
leiden tot ernstige schade. Als dit gebeurt,
schakel de eenheid dan uit, haal de stekker
uit het stopcontact en neem voor onderhoud
contact op met uw dealer.
Niet tegen het scherm of op de lade leunen,
zelfs als het toestel goed op de wand
gemonteerd is.
Batterijen
Als het toestel gedurende langere tijd niet
wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen uit
het toestel. Anders kunnen de batterijen gaan
lekken. Gebruik geen lekkende batterijen.
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 11 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Voor uw veiligheid
Veiligheidsinformatie
(Alleen voor het Verenigd
Koninkrijk)
Open het zekeringhuis
met een
schroevendraaier en
vervang de zekering en
het zekeringkapje.
Nederlands
Alvorens te
beginnen
Voor uw veiligheid en gemak is dit apparaat voorzien
van een gegoten 3-pins stekker.
De stekker is voorzien van een zekering van 5 ampère.
Indien de zekering moet worden vervangen, gebruik
dan een vervangende zekering van 5 ampère die is
goedgekeurd door ASTA of BSI tot BS1362. Controleer
op de aanwezigheid van het ASTA-merkteken
of het
BSI-merkteken
op de zekering. Indien de stekker is
voorzien van een afneembaar zekeringkapje, zorg dan
dat dit wordt teruggeplaatst nadat de zekering is
vervangen. Als u het zekeringkapje bent kwijtgeraakt,
mag de stekker niet worden gebruikt tot een nieuw
kapje is geplaatst. Nieuwe zekeringkapjes zijn
verkrijgbaar bij uw Panasonic-dealer.
ALS DE GEPLAATSTE GEGOTEN STEKKER NIET
GESCHIKT IS VOOR DE STOPCONTACTEN IN UW
WONING, DAN MOET DE ZEKERING VERWIJDERD
WORDEN EN DE STEKKER AFGESNEDEN
WORDEN EN VEILIG WEGGEGOOID WORDEN.
ER BESTAAT EEN GEVAAR OP ZWARE
ELEKTRISCHE SCHOKKEN WANNEER DE
LOSGESNEDEN STEKKER WORDT AANGESLOTEN
OP EEN STOPCONTACT VAN 13 AMPÈRE.
Indien een nieuwe stekker moet worden geplaatst, volg
dan het hieronder aangegeven aansluitschema. Neem
bij twijfel contact op met een bevoegde elektromonteur.
Vervangen van de zekering:
WAARSCHUWING
Dit apparaat moet worden geaard.
BELANGRIJK
De snoeren in dit netsnoer hebben de volgende
kleuren:
Groen/Geel:
Aarde
Blauw:
Nul
Bruin:
Stroomvoerend
Aangezien de kleuren van de draad in het netsnoer van
dit apparaat mogelijk niet overeenstemmen met de
kleurmerktekens van de aansluitingen in uw stekker,
dient u als volgt te werk te gaan.
De GROEN/GELE draad moet worden aangesloten op
de aansluiting in de stekker die is voorzien van de letter
E of het aardesymbool
of die GROEN OF GROEN/
GEEL is gekleurd.
De BLAUW gekleurde draad moet worden aangesloten
op de aansluiting in de stekker die is voorzien van de
letter N of die ZWART is gekleurd.
De BRUIN gekleurde draad moet worden aangesloten
op de aansluiting in de stekker die is voorzien van de
letter L of die ROOD is gekleurd.
11
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 12 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Voorzorgsmaatregelen
12
Installeren
• Installeer het toestel niet op plaatsen waar het aan direct zonlicht is blootgesteld, en ook
niet dicht bij verwarmingstoestellen of dicht bij de uitlaat van een airconditioning,
aangezien dit verkleuring van het scherm kan veroorzaken.
• Installeer het toestel niet in sterk zonlicht of ander sterk licht. Als u dit doet, kan correct
kopiëren niet mogelijk zijn.
• Installeer het toestel niet op plaatsen waar de temperatuur minder dan 10°C (50°F) kan
worden of plotselinge temperatuursveranderingen kunnen optreden, aangezien het toestel
dan soms niet in staat zal zijn om kopieën te maken.
Schermlaagje
• Schrijf met vette, donkere strepen
Ongeveer 20 mm (25/32")
binnen het scanvlak. Als u iets schrijft
binnen het gearceerde gedeelte (op de
Ongeveer
Ongeveer
Scanbare zone
afbeelding rechts), zal dit niet worden
20 mm
20 mm
(25/32")
gescand.
(25/32")
• Laat het geschrevene niet voor lange tijd
Ongeveer 20 mm (25/32")
op het scherm staan, aangezien dit later
moeilijk te wissen zal zijn.
• Wis het bord niet met een al te vuile bordenwisser (Zie bladzijde 29).
• Veeg het scherm af en toe voorzichtig schoon met een doek die met water is bevochtigd
maar goed is uitgewrongen. (Zie bladzijde 29.)
• Gebruik een in de kleinhandel verkrijgbare witbordschoonmaker voor moeilijk
verwijderbare vlekken.
• Het scherm niet aanraken, er met markers op schrijven of wissen terwijl het scherm
beweegt, want dit kan schade aan het toestel bezorgen.
• Geen grafiekpapier aan het schermlaagje bevestigen voor het kopiëren, want dit kan
schade aan het toestel bezorgen.
Stiften en
Bordenwisser
• Gebruik alleen de meegeleverde of voorgeschreven stiften en bordenwisser. (Zie bladzijde 37.)
Bij gebruik van andere dan de bijgeleverde of voorgeschreven accessoires kan het
scherm beschadigd raken of zal het geschrevene moeilijk te wissen zijn.
• Plaats de stiften horizontaal wanneer u deze opbergt. Indien u deze rechtop plaatst, zal de
inkt niet meer goed eruit komen.
Aan/uitschakelaar
• Wacht na het uitzetten van de aan/uitschakelaar twee seconden of langer alvorens deze
weer aan te zetten.
Stroomkabel/
USB
• De meegeleverde voedingskabel is uitsluitend bedoeld voor dit apparaat. Gebruik hem niet
voor andere apparaten.
• Wanneer u het toestel verplaatst, de stroomkabel en de USB-kabel losmaken van het
elektronische bord om te voorkomen dat deze beschadigd worden omdat er op gestapt
wordt of omdat er iets achter blijft hangen.
• Sluit geen USB Flash-geheugenapparaat aan op “USB Connector-A voor Printer”.
• Sluit geen externe printer aan op “USB Connector-A voor USB Flash Memory Device”.
• Wij raden het gebruik van een USB-hub af. Wij garanderen niet dat het toestel
probleemloos werkt.
• Nooit twee of meer elektronische kopieerborden van Panasonic op een computer
aansluiten. Als u dit doet, kan de werking van de computer onstabiel worden.
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 13 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Voorzorgsmaatregelen
Batterijen
Indien de batterij niet juist wordt gebruikt, kan deze gaan lekken of barsten en corrosie van
het toestel veroorzaken. Om dergelijke problemen te voorkomen, dient u altijd de volgende
voorzorgsmaatregelen op te volgen.
• Plaats de batterij altijd volgens de in de batterijhouder aangegeven polariteit.
• Als de batterij leeg is, verwijder deze dan onmiddellijk en gooi deze weg met inachtneming
van de plaatselijke milieuvoorschriften.
Als u de lege batterij in het toestel laat, kan deze gaan lekken.
• Neem de batterij niet uit elkaar en gooi haar niet in een vuur.
• Sluit de batterij niet kort.
Nederlands
Voor de VS
This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains
Perchlorate Material - special handling may apply.
See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
Voor Brazilië
Após o uso as pilhas / baterias contidas neste produto
poderão ser dispostas em lixo doméstico.
Alvorens te
beginnen
Voor Nederland
Bij dit produkt zijn batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg ziju, moet u ze niet
weggooien maar inleveren als KCA.
Voor Taiwan ( 台灣 )
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht als u geheime informatie op een geheugenapparaat
(d.w.z. USB Flash-geheugenapparaat of SD-geheugenkaart) wilt verwijderen of als u het
geheugenapparaat aan iemand anders meegeeft.
Standaard handelingen op een computer zoals “formatteren” of “verwijderen”, wissen niet alle gegevens volledig
van het geheugenapparaat.
Als u er zeker van wilt zijn dat de gegevens die u wilt wissen niet meer bestaan, dan raden wij u aan het
geheugenapparaat fysiek te vernietigen of software te gebruiken waarmee de gegevens veilig en definitief
worden gewist.
De op een geheugenapparaat opgeslagen gegevens zijn uw verantwoordelijk, de klant.
13
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 14 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Onderdelen en hun functies
Schermlaagje
Frame
Lade
Scanner
Standaard
Bedieningskast
Verlengstuk
tegen omvallen
Verlengstuk
tegen omvallen
Standaard
Zwenkwieltje met
vergrendeling
Zwenkwieltje
Zwenkwieltje met
vergrendeling
Zwenkwieltje
Bedieningspaneel
USB A-connector
voor printer
USB A-connector
voor USB Flashgeheugenapparaat
Netstroomkabel
Batterijhouder
Aan/uit-schakelaar
Stroomaansluiting
ON
USB B-connector
SD-geheugenkaartklepje voor computer
OFF
SD-geheugenkaartsleuf
14
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 15 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Onderdelen en hun functies
Bedieningspaneel
Toets Modus
Venster
Venster
Nederlands
Naam
Vooruit-transporttoets
Toets Instellen
Toets Start/Stop
Beschrijving
Als het toestel in standby-modus is, geeft het venster de huidige status van het
toestel als volgt weer:
• De tijd wordt linksboven in het venster weergegeven.
• De scanmodus wordt via de pictogrammen links in het venster weergegeven.
• In het midden van het venster wordt de bestemming van de gescande
afbeeldingen weergegeven.
Toets Modus
Kleur:
Voor het scannen van kleurbeelden.
Z/W:
Voor het scannen van zwart-wit beelden.
Voorbeeldmodus:
Installatiemodus:
Alvorens te
beginnen
Druk meerdere keren op deze toets om de scanmodus te selecteren. De
geselecteerde modus wordt naast de pictogrammen links in het venster
weergegeven.
Keert terug naar het vorige venster.
Keert terug naar de standby-modus.
Druk op deze toets om de basisinstellingen van het toestel te wijzigen. (Zie bladzijde 24.)
Toets Instellen
Voorbeeldmodus:
Installatiemodus:
Toont het onderste gedeelte.
Gaat naar het onderstaande onderdeel.
Indrukken om het scherm van rechts naar links te doen gaan.
Vooruittransporttoets
Voorbeeldmodus:
Installatiemodus:
Toont het rechter gedeelte.
Gaat naar het volgende onderdeel rechts in het venster
of het item uitvoeren.
Druk op deze toets om het scannen te starten of te stoppen.
Toets Start/Stop
15
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 16 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Alvorens u aan de slag gaat
Dit toestel heeft de volgende functies die betrekking
hebben op de informatieveiligheid. Deze gelieve naar
toebehoren gebruiken.
■ Functie Wachtwoordbediening
Het is mogelijk om een wachtwoord in te stellen om te
voorkomen dat derden het elektronische bord bedienen
wanneer de stroom aangaat of na een bepaalde
tijdsduur.
Voor informatie over het instellen van het wachtwoord,
pagina 27 raadplegen.
Het volgende venster verschijnt in het venster van het
wachtwoord invoeren. De Toets Modus (
), de
Toets Instellen (
) of de Vooruit-transporttoets
(
) indrukken en het wachtwoord van 4-cijfers
invoeren.
■ Aankondigingfunctie Scherm
Wissen
Na het scannen van het scherm, verschijnt de volgende
display om u te wijzen op het wissen van de tekst/
diagrammen op het scherm.
Wanneer het venster verschijnt, de geschreven tekst/
diagrammen wissen om te voorkomen dat derden het
scherm zien voordat de tekst/diagrammen gewist
worden.
De Toets Modus (
) indrukken om het venster te
annuleren.
Opmerking
Opmerking
• Als dit toestel gedurende 5 minuten niet bediend
wordt, wordt de functie van de screen saver
geactiveerd om burn in te voorkomen en de volgende
display verschijnt:
• Het Wachtwoord niet vergeten.
Als u uw Wachtwoord vergeet, uw verkoper bellen.
Een willekeurige toets indrukken om deze display te
annuleren.
16
PJQXC0272ZA~Body1_dut.fm
17 ページ
2009年7月30日 木曜日 午後1時4分
Scannen
U kunt gescande beelden uitgeven op een USB flashgeheugeninrichting, een SD-geheugenkaart, een
externe printer of op een computer.
Als er meerdere uitvoerapparaten tegelijkertijd op dit
toestel zijn aangesloten, wordt er in de volgende
volgorde een uitvoerapparaat geselecteerd:
1. Computer
2. USB Flash-geheugenapparaat
3. SD-geheugenkaart
4. Externe printer
U ziet het huidige uitvoerapparaat in het venster.
Opmerking
• Raadpleeg voor informatie over beschikbare USB
Flash-geheugenapparaten, SD-geheugenkaarten en
printers, de volgende internetsite:
http://panasonic.net/pcc/support/eboard/
ub-5838c_info.htm
• Wanneer de aan/uit-schakelaar op aan ( I ) staat
terwijl het scherm niet op de thuispositie ingesteld is,
zal het scherm naar de thuispositie gaan en stoppen.
• Om de achterkant van het scherm te scannen, de
Vooruit-transporttoets
indrukken om het
schermlaagje te verzenden, voordat u overgaat tot
het scannen.
Nederlands
• Het toestel niet installeren op plaatsen waar direct
zonlicht of sterke verlichting is. Gescande beelden
kunnen leeg zijn of er donkerder uitzien.
• Wanneer er geen geschikte outputbestemming aan
het toestel verbonden is, wordt er een elektronisch
paneelpictogram afgebeeld in het venster. In dit geval
zal het toestel het scannen niet starten zelfs als u op
de Start-/Stoptoets drukt.
Gebruik
• Als een USB flash-geheugeninrichting, een SDgeheugenkaart als uitvoerapparaat of een computer
is aangesloten, kunt u de volgende bestandsformaten
selecteren (“Bestandsformaat instellen” op pagina 25
raadplegen).
Kleur:
PDF/JPEG-formaat
Z/W:
PDF/JPEG-formaat
• Afbeeldingen die naar een USB flashgeheugeninrichting of een SD-geheugenkaart worden
doorgestuurd, worden opgeslagen in de volgende
map:
[Folder]
Voor UB-5838C: “UB-5838C”
Voor UB-5338C: “UB-5338C”
• Afbeeldingen die naar een USB flashgeheugeninrichting, een SD-geheugenkaart of een
computer worden doorgestuurd, worden opgeslagen
met de volgende naam:
[File name]
MMDDHHxx.pdf (in geval van PDF-bestand)
Oplopend nummer (00-99)
Uur
Dag
Maand
[File Extension]
PDF -bestand: “MMDDHHxx.pdf”
JPEG -bestand: “MMDDHHxx.jpg”
17
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 18 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Scannen
• Als het scannen is afgelopen, wordt er een
voorbeeld van de gescande afbeelding in het
venster weergegeven.
Afbeeldingen op een USB
Flash-geheugenapparaat
opslaan
1
2
Zet de aan/uit-schakelaar op “aan” ( I ).
Sluit het USB Flash-geheugenapparaat aan op “USB
Connector-A voor USB Flash Memory Device”.
Opmerking
• Verwijder het USB Flash-geheugenapparaat
pas als het voorbeeld in het venster is
weergegeven.
5
• Als het USB Flash-geheugenapparaat is
aangesloten, knippert er een USB flash
memory-pictogram in het venster. Als het
toestel het apparaat herkent, knippert het
pictogram niet meer.
Onderstaand venster is een voorbeeld van
een toestel dat in standby-modus staat.
18
Druk op de Vooruit-transporttoets (
de afbeelding in te zoomen.
) om op
• U kunt specifieke delen van de afbeelding
weergeven.
• Linksboven in het venster wordt het huidige
geselecteerde deel weergegeven.
Druk op de Toets Instellen ( ) om naar
beneden te gaan.
Druk op de Vooruit-transporttoets ( ) om
naar links te gaan.
• Druk op de Toets Modus (
) om terug te
keren naar de voorbeeldweergave.
Opmerking
• U kunt geen USB Flash-geheugenapparaat
gebruiken dat is uitgerust met functies zoals
beveiligingsfuncties.
6
Druk op de Toets Modus (
3
Druk op de Toets Modus
scanmodus te selecteren.
7
4
Druk op de Toets Start/Stop.
Na het wissen van de geschreven tekst/
diagrammen op het scherm, op de Toets Modus
(
) drukken om terug te keren naar de standbyfunctie.
om de
• Het toestel begint te scannen.
• De scanstatus wordt in het venster weergegeven.
).
• De Aankondiging Scherm Wissen wordt
afgebeeld op de display.
• Verwijder het USB Flash-geheugenapparaat
pas als het toestel in de stand-bymodus staat.
• Raadpleeg bladzijde 17 voor informatie over
het op USB Flash-geheugenapparaten
opslaan van bestanden.
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 19 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Scannen
Afbeeldingen op een SDgeheugenkaart opslaan
1
2
Zet de aan/uit-schakelaar op “aan” ( I ).
3
Druk op de Toets Modus
scanmodus te selecteren.
4
Druk op de Toets Start/Stop.
Open het SD-geheugenkaartklepje en duw de
SD-geheugenkaart in de SDgeheugenkaartsleuf totdat deze vastklikt. Sluit
vervolgens het SD-geheugenkaartklepje.
om de
• Het toestel begint te scannen.
• De scanstatus wordt in het venster
weergegeven.
Nederlands
• Als het scannen is afgelopen, wordt er een
voorbeeld van de gescande afbeelding in het
venster weergegeven.
• Het pictogram van de SD-geheugenkaart
wordt in het venster weergegeven.
Onderstaand venster is een voorbeeld van
een toestel dat in standby-modus staat.
Opmerking
• Verwijder het SD-geheugenkaart pas als het
voorbeeld in het venster is weergegeven.
5
) om op
Gebruik
Opmerking
• SDHC-geheugenkaart wordt niet
ondersteund.
• Als een SD-geheugenkaart is geformatteerd
(bijv. door algemene formatteersoftware op
een computer), wordt deze vaak niet door dit
toestel herkent.
Om de SD-geheugenkaart met dit toestel te
kunnen gebruiken, moet de kaart met de
juiste formatteersoftware opnieuw worden
geformatteerd om zo te voldoen aan de
specificaties van de SD-geheugenkaart.
U kunt de formatteersoftware voor de SDgeheugenkaart ook van de volgende
internetsite downloaden:
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/
download/sd_formatter.html
Druk op de Vooruit-transporttoets (
de afbeelding in te zoomen.
• U kunt specifieke delen van de afbeelding
weergeven.
• Linksboven in het venster wordt het huidige
geselecteerde deel weergegeven.
Druk op de Toets Instellen ( ) om naar
beneden te gaan.
Druk op de Vooruit-transporttoets ( ) om
naar links te gaan.
• Druk op de Toets Modus (
) om terug te
keren naar de voorbeeldweergave.
19
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 20 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Scannen
6
Druk op de Toets Modus (
7
Na het wissen van de geschreven tekst/
diagrammen op het scherm, op de Toets Modus
(
) drukken om terug te keren naar de standbyfunctie.
).
• De Aankondiging Scherm Wissen wordt
afgebeeld op de display.
• Verwijder de SD-geheugenkaart pas als het
toestel weer in de stand-bymodus staat.
• Om de SD-geheugenkaart te verwijderen,
opent u het SD-geheugenkaartklepje waarna
u de SD-geheugenkaart ontgrendelt door er
één keer op te drukken. Als de kaart is
ontgrendeld, kunt u het verwijderen.
• Raadpleeg bladzijde 17 voor informatie over
het op SD-geheugenkaarten opslaan van
bestanden.
Op een externe printer
afdrukken
1
2
3
Zet de aan/uit-schakelaar op “aan” ( I ).
Schakel de externe printer in en laad het papier.
Sluit de externe printer met een USB-kabel aan
op “USB Connector-A Voor Printer”.
Printer
• Het printerpictogram wordt in het venster
weergegeven.
Onderstaand venster is een voorbeeld van
een toestel dat in standby-modus staat.
4
Druk op de Toets Modus
scanmodus te selecteren.
5
Wanneer u meerdere kopieën maakt, op de
Toets Instellen
drukken, vervolgens
herhaaldelijk op de Vooruit-transporttoets ( )
drukken om het gewenste aantal kopieën (1 tot
9) te selecteren.
om de
• Voor details over het maken van meerdere
kopieën, pagina 24 raadplegen.
20
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 21 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Scannen
6
Druk op de Toets Start/Stop.
• Het toestel begint te scannen en de
afbeelding wordt afgedrukt.
• De kopieerstatus wordt in het venster
weergegeven.
7
Na het wissen van de geschreven tekst/
diagrammen op het scherm, op de Toets Modus
(
) drukken om terug te keren naar de standbyfunctie.
Opmerking
• Verwijder de USB-kabel pas als het toestel in
de standby-modus staat.
• Voor informatie over hoe inktpatronen of
papier op uw printer in te stellen, gelieve
verwijzen naar de handleiding van uw printer.
■ Systeemvereisten
Computer
IBM® PC/AT® of compatibele machine
Interface
USB 2.0 of USB 1.1*1
Besturings
systeem
Windows® 2000*2
(Service Pack 4 of latere versie)
Windows® XP*3
(Service Pack 2 of latere versie)
Windows Vista®*4
*1 Dit
toestel biedt geen ondersteuning voor Hi-Speed
USB 2.0. Zelfs als u een computer gebruikt die is voorzien
van Hi-Speed USB 2.0, werkt dit toestel met Full Speed
USB 2.0.
(Dit toestel zal niet op de beoordeelde snelheid van HiSpeed USB 2.0 lopen.)
*2 Het besturingssysteem Microsoft® Windows® 2000
(hierna Windows 2000 genoemd)
*3 Het besturingssysteem Microsoft® Windows® XP
(hierna Windows XP genoemd)
*4 Het besturingssysteem Microsoft® Windows Vista®
(hierna Windows Vista genoemd)
Nederlands
• Nadat het afdrukken beëindigd is, zal de
Aankondiging Scherm Wissen op de display
afgebeeld worden.
Scannen naar een computer
■ Scannen naar een computer
1
2
Zet de aan/uit-schakelaar op “aan” ( I ).
Sluit de computer aan op “USB Connector-B
voor Computer” met een USB-kabel
(bijgeleverd).
Gebruik
Computer
• De computericoon wordt afgebeeld op de display.
Onderstaand venster is een voorbeeld van
een toestel dat in standby-modus staat.
• De computer herkent het elektronische bord
als een Verwisselbare schijf en de drive wordt
afgebeeld in het Windows Verkenner venster.
21
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 22 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Scannen
Opmerking
• Wij raden het gebruik van een USB-hub af.
Wij garanderen niet dat het toestel
probleemloos werkt.
• Nooit twee of meer elektronische
kopieerborden van Panasonic op een
computer aansluiten. Als u dit doet, kan de
werking van de computer onstabiel worden.
3
Druk op de Toets Modus
scanmodus te selecteren.
4
Druk op de Toets Start/Stop.
• Het toestel begint te scannen.
• De scanstatus wordt in het venster weergegeven.
De Vooruit-transporttoets ( ) indrukken om in
te zoomen op het beeld met het elektronische
paneel.
om de
• Als het scannen is afgelopen, wordt er een
voorbeeld van de gescande afbeelding in het
venster weergegeven.
Opmerking
• De USB-kabel niet verwijderen totdat het
bestand van het gescande beeld klaar is met
naar de computer gekopieerd te worden.
5
Open de Verwisselbare schijf die afgebeeld wordt op het
computerscherm en klik op [Vernieuwen] vanuit het [Beeld]
in het Windows Verkenner venster.
• Het bestand va het gescande beeld wordt op
de display afgebeeld.
6
Het bestand van het beeld kopiëren naar
Verwisselbare schijf de desktop van de
computer of naar een map.
Opmerking
• Het is mogelijk een maximum van 2 gescande
beelden op te slaan op de verwijderbare schijf
van het elektronische bord.
Als er een derde beeldbestand gescand wordt
met het elektronische bord, zal het eerste
beeldbestand gewist worden.
• De gescande beeldbestanden zullen gewist
worden als de USB-kabel verwijderd wordt.
22
7
• U kunt specifieke delen van de afbeelding
weergeven.
• Linksboven in het venster wordt het huidige
geselecteerde deel weergegeven.
Druk op de Toets Instellen ( ) om naar
beneden te gaan.
Druk op de Vooruit-transporttoets ( ) om
naar links te gaan.
• Druk op de Toets Modus (
) om terug te
keren naar de voorbeeldweergave.
8
Druk op de Toets Modus (
).
• De Aankondiging Scherm Wissen wordt
afgebeeld op de display.
9
Na het wissen van de geschreven tekst/
diagrammen op het scherm, op de Toets Modus
(
) drukken om terug te keren naar de standbyfunctie.
• Verwijder de USB-kabel pas als het toestel in
de standby-modus staat.
De volgende stappen uitvoeren wanneer u de
USB-kabel verwijdert:
1) Rechts klikken op de [Hardware veilig
verwijderen] icoon in de notificatiezone van de
taskbar rechtsonder in de hoek va de display.
(In Windows 2000, krijgt de icoon
toestemming [Hardware ontkoppelen of
uitwerpen].)
2) Wanneer de lijst van inrichtingen
afgebeeld wordt, op de inrichting klikken
die u wilt verwijderen en vervolgens op de
[Stoppen] knop klikken.
3) De USB-kabel die verbonden is aan de
computer vanaf het elektronische bord
verwijderen.
• Voor informatie over het opslaan van bestanden
op een computer, pagina 17 raadplegen.
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 23 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Het elektronisch kopieerbord verplaatsen
1
Ervoor zorgen dat de stroomschakelaar op uit staat
( ) en de stroomkabel aan beide kanten losmaken.
• Controleer of er geen andere apparaten op
het toestel zijn aangesloten. Is dat het geval,
koppel deze dan los.
2
Ontgrendel de zwenkwieltes A en klap de
verlengstukken tegen omvallen B als volgt terug:
A
3
B
Nederlands
A
Ontgrendel de zwenkwieltjes en verplaats het
toestel.
Ontgrendelen van de zwenkwieltjes
Opmerking
• Het apparaat altijd met 2 personen
verplaatsen.
Gebruik
4
Vergrendel de zwenkwieltjes en zet de
verlengstukken tegen omvallen terug in hun
oorspronkelijke stand.
Vergrendelen van de
zwenkwieltjes
(Deze kant indrukken)
Indrukken om te
vergrendelen
5
Sluit de netstroomkabel aan beide uiteinden aan.
23
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 24 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Het toestel instellen
U kunt de volgende instellingen via het
bedieningspaneel instellen.
Opmerking
• De item “Instelling van het aantal kopieën” wordt
alleen als de printer aangesloten is bovenaan het setup menu afgebeeld.
Scantijdweergave instellen
U kunt instellen of de tijd die nodig was voor het
scannen van een afbeelding, op de afbeelding moet
worden weergegeven.
䎓䎗䎒䎓䎔䎒䎕䎓䎓䎜䎃䎔䎕䎝䎖䎗
Instelling van het aantal
kopieën
Het is mogelijk het aantal kopieën (1 tot 9) in te stellen
wanneer u meerder kopieën maakt met een printer.
1
Druk op de Toets Instellen
.
• Het set-up scherm wordt afgebeeld en de
instelling van meerdere kopieën voor de
printer wordt geselecteerd.
2
Herhaaldelijk de Vooruit-transporttoets ( )
indrukken om het gewenste aantal kopieën te
selecteren.
3
Druk op de Toets Modus (
) om terug te
keren naar de stand-bymodus.
Opmerking
• Het scannen kan onmiddellijk gestart worden
door op de Toets Start/Stop i.p.v. de Toets
Modus (
) te drukken.
24
1
Electronic
Board
Electronic
Board
[Aan]
[Uit]
Druk op de Toets Instellen
.
• Het instellingenvenster wordt weergegeven.
Opmerking
• De item “Instelling van het aantal kopieën”
wordt alleen als de printer aangesloten is
bovenaan het set-up menu afgebeeld.
2
Herhaaldelijk de Toets Instellen ( ) indrukken
om het volgende item te selecteren.
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 25 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Het toestel instellen
3
Druk meerdere keren op de Vooruittransporttoets ( ) om
(Aan) of
te selecteren.
(Uit)
• Als de scantijdweergave is ingesteld op “Uit”,
dan wordt het volgende venster
weergegeven.
U kunt het bestandsformaat voor het naar USB flashgeheugeninrichting, SD-geheugenkaart of computer
uitvoeren van beelden selecteren.
1
Druk op de Toets Instellen
2
Herhaaldelijk de Toets Instellen ( ) indrukken
om het volgende item te selecteren.
3
Druk meerdere keren op de Vooruittransporttoets ( ) om
(PDF) of
(JPEG) te selecteren.
.
• Het instellingenvenster wordt weergegeven.
Nederlands
4
Bestandsformaat instellen
Druk op de Toets Modus (
) om terug te
keren naar de stand-bymodus.
4
Gebruik
• Als u PDF selecteert, worden alle
afbeeldingen als PDF-bestand opgeslagen.
• Als u JPEG selecteert, worden alle
afbeeldingen als JPEG-bestand opgeslagen.
Druk op de Toets Modus (
) om terug te
keren naar de stand-bymodus.
Opmerking
• Als u JPEG selecteert, worden de afbeeldingen 90
graden gedraaid en opgeslagen. Gebruik grafische
software om de afbeelding weer terug te draaien naar
de positie zoals die was afgebeeld op het scherm.
25
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 26 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Het toestel instellen
Scan van volledig scherm
instellen (alleen UB-5838C)
Als afbeeldingen in de weergavemodus voor volledig
scherm worden gescand, worden ze uitgerekt en
vergroot om zo gebruik te maken van de totale pagina.
U kunt de huidige tijd van de klok van het toestel
weergeven.
1
Druk op de Toets Instellen
2
Herhaaldelijk de Toets Instellen ( ) indrukken
om het volgende item te selecteren.
3
Druk op de Vooruit-transporttoets (
.
• Het instellingenvenster wordt weergegeven.
Electronic
Board
Electronic
Board
[Normaal]
De huidige tijd instellen
[Volledig scherm]
1
Druk op de Toets Instellen
2
Herhaaldelijk de Toets Instellen ( ) indrukken
om het volgende item te selecteren.
3
Druk meerdere keren op de Vooruittransporttoets ( ) om
(Normaal) of
(Volledig scherm) te selecteren.
4
Druk op de Toets Modus (
) om terug te
keren naar de stand-bymodus.
.
• Het instellingenvenster wordt weergegeven.
).
• Het instellingenvenster voor de tijd wordt
weergegeven.
Selecteer de gewenste instelling die u wilt
wijzigen door meerdere keren op de Vooruittransporttoets ( ) te drukken. Iedere
instellingswaarde kan worden gewijzigd door
op de Toets Instellen ( ) te drukken.
• Door meerdere keren op de Toets Start/Stop
te drukken kunt u de datumnotatie als volgt
wijzigen:
“D/M/Y”
“M/D/Y”
“Y/M/D”
*D: Dag / M: Maand / Y: Jaar
4
26
Druk op de Toets Modus (
) om de tijd in te
stellen en terug te keren naar de standbymodus.
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 27 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Het toestel instellen
6
\
Het wachtwoord instellen
• Als de instelling van het wachtwoord ingesteld
is op “uit”, zal het toestel terug keren naar de
standby-functie.
• Als de instelling van het wachtwoord op “aan”
staat, overgaan tot het uitvoeren van de
volgende handelingen.
Om te voorkomen dat derden het tostel bedienen, is het
mogelijk het toestel zo in te stellen dat er een
wachtwoord vereist wordt om toe te treden wanneer de
stroom aangaat of nadat er een bepaalde tijd
verstreken is.
1
Druk op de Toets Instellen
2
Herhaaldelijk de Toets Instellen ( ) indrukken
om het volgende item te selecteren.
.
7
• Het instellingenvenster wordt weergegeven.
De Toets Instellen ( ) indrukken en de
instellingen van het wachtwoord bepalen.
De Vooruit-transporttoets ( ) indrukken en het
tijdsinterval instellen waarna het wachtwoord
ingevoerd zal moeten worden.
Nederlands
5
Herhaaldelijk op de Vooruit-transporttoets (
drukken om
(Wachtwoord aan) of
(Wachtwoord uit) te selecteren.
).
Als het wachtwoord al ingesteld is, het
wachtwoord van 4 cijfers invoeren.
8
De Toets Instellen ( ) indrukken en het
interval voor het invoeren van het
wachtwoordbepalen.
9
Wanneer het venster van het wachtwoord
invoeren verschijnt, de Toets Modus (
), de
Toets Instellen (
) of de Vooruittransporttoets (
) indrukken om het nieuwe
wachtwoord van 4 cijfers in te voeren en terug
te keren naar de stand-byfunctie.
Gebruik
3
4
Druk op de Vooruit-transporttoets (
• Het interval voor het invoeren van het
wachtwoord kan geselecteerd worden als
15 minuten / 30 minuten / 1 uur / 2 uur / 4 uur
/ 8 uur.
)
Opmerking
• Het Wachtwoord niet vergeten.
Als u uw Wachtwoord vergeet, uw verkoper bellen.
27
PJQXC0272ZA~Body1_dut.fm
28 ページ
2009年7月30日 木曜日 午後1時4分
Het toestel instellen
De printer testen
Als u de functie Test Print uitvoert, wordt de printerkop
van dit toestel schoongemaakt als de gescande
afbeeldingen niet op de juiste manier worden afgedrukt
(sommige delen blijven bijv. wit).
Als de printerkop is schoongemaakt, wordt het
volgende patroon afgedrukt.
Als het hieronder afgebeelde patroon wordt afgedrukt,
dan is het probleem verholpen. Als het hieronder
afgebeelde patroon niet wordt afgedrukt, raadpleeg dan
de bij de printer meegeleverde handleiding voor meer
informatie.
• Dit patroon wordt in kleur afgedrukt.
1
Druk op de Toets Instellen
2
Herhaaldelijk de Toets Instellen ( ) indrukken
om het volgende item te selecteren.
.
• Het instellingenvenster wordt weergegeven.
• Als dit item niet afgebeeld wordt, herkent het
toestel de printer niet.
Ervoor zorgen dat de printer juist verbonden is.
28
3
Druk op de Vooruit-transporttoets (
4
Druk op de Toets Modus (
) om terug te
keren naar de stand-bymodus.
).
• De printerkop wordt schoongemaakt en het
hierboven afgebeelde patroon wordt
afgedrukt.
Opmerking
• Als het testpatroon niet correct afgedrukt wordt, is het
tijd het inktpatroon te vervangen. Raadpleeg de
handleiding va uw printer en vervang het inktpatroon.
• Voor informatie over verkrijgbare printers, de
volgende site raadplegen:
http://panasonic.net/pcc/support/eboard/
ub-5838c_info.htm
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 29 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Reiniging en onderhoud
Alvorens het toestel te reinigen moet u het altijd
eerst uitschakelen en de stekker uit het stopcontact
halen.
Het scherm en het toestel
reinigen
Veeg het schermlaagje en het toestel voorzichtig
schoon met een doek die met water is bevochtigd maar
goed is uitgewrongen.
De wisser onderhouden
Wanneer het wisvlak van de bordenwisser vuil
geworden is, houdt u het vel onder het bovenste vel
met uw vinger vast en pelt u het verontreinigde vel
(wit of grijs vel) er in de richting van pijl af.
Wit of grijs vel
Nederlands
Opmerking
• Zorg dat u slechts een vel, wit of grijs, van de
bordenwisser trekt.
• Wanneer de bordenwisser dun geworden is, dient u
tijdens het wissen op te passen dat de hoeken van de
bordenwisser niet met het scherm in aanraking
komen, aangezien dit krassen kan veroorzaken.
Opmerking
• Gebruik een neutrale keukenreiniger verdund met
water voor moeilijk verwijderbare vlekken. (Als u per
ongeluk met een oliestift op het scherm hebt
geschreven, kunt u een beetje ethylalcohol gebruiken
om het geschrevene eraf te vegen.)
• Gebruik nooit verdunner, benzine of wasmiddel dat
schuurmiddelen of oppervlakteactieve stoffen bevat,
aangezien dergelijke middelen verkleuring kunnen
veroorzaken of ervoor kunnen zorgen dat tekst
moeilijk wisbaar is.
• Het schermlaagje niet afvegen met een droge doek,
want dit kan statische lading veroorzaken.
Help
29
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 30 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Reiniging en onderhoud
De batterij van de klok van het
toestel vervangen
Als de batterijklok leeg is, wordt iedere keer als het
toestel wordt ingeschakeld het instellingenvenster voor
de tijd weergegeven.
Vervang de batterij als volgt en stel de huidige tijd in
(zie bladzijde 26).
1
Draai de schroef aan de onderkant van het
bedieningspaneel 1 los en verwijder
vervolgens de batterijhouder 2.
Opmerking
• Een verlopen batterij snel weggooien, door de
uiteinden met plakband af te dekken en de
weggooireguleringen op te volgen die in uw land/
regio gelden.
Voor de VS
This product contains a CR Coin Cell Lithium
Battery which contains Perchlorate Material special handling may apply.
See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate
Voor Brazilië
2
Após o uso as pilhas / baterias
contidas neste produto poderão
ser dispostas em lixo doméstico.
1
Schroef
Opmerking
• Draai geen andere schroeven los.
2
Verwijder de oude batterij en plaats de nieuwe
waarbij u ervoor zorgt dat de positieve (“+”) pool
naar boven wijst.
• Gebruik alleen “CR2032”-batterijen en
controleer of de batterij is geplaatst zoals op
de batterijhouder is aangegeven.
Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer
deze leeg ziju, moet u ze niet weggooien maar
inleveren als KCA.
Voor Taiwan ( 台灣 )
Oude batterij
Nieuwe batterij
32
20
CR
32
20
R
C
PS
30
Voor Nederland
3
Zet de batterijhouder met batterij rechtop en
draai de in stap 1 losgedraaide schroef weer
vast.
4
De huidige tijd instellen. (Zie bladzijde 26.)
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 31 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Verhelpen van storingen
Raadpleeg “Foutcodes” op bladzijde 33 voor het identificeren van op het bedieningspaneel weergegeven
foutmeldingen.
In onderstaande tabel vindt u oplossingen voor mogelijke problemen die u ondervindt met dit toestel en tips ter
voorkoming van deze problemen.
Indien u een probleem niet kunt verhelpen, raadpleeg dan uw handelaar.
Probleem
Oplossing en actie
Zie
blz.
Controleer of de stekker van de netstroomkabel goed in het
stopcontact zit.
(Indien het venster nog niet aangaat, dient u de spanning uit te
schakelen en dan weer in te schakelen.)
–
Tekst/diagrammen die op het
schermlaagje zijn geschreven,
kunnen moeilijk worden gewist.
• Veeg het schermlaagje schoon met een doek die met water is
bevochtigd maar goed is uitgewrongen.
• Schrijf tekst en regels langzaam op het bord. Snel geschreven
letters en regels kunnen niet gemakkelijk worden gewist.
• Wis tekst/diagrammen pas als de inkt helemaal is opgedroogd.
• Gebruik geen reinigingsmiddel dat oppervlakte actieve stoffen
bevat.
–
Delen van een tekst of bepaalde
delen van een diagram kunnen
niet worden gescand.
De letters zijn buiten het scanvlak geschreven.
Schrijf de letters binnen het scanvlak.
De gescande afbeelding is leeg,
dun of wazig.
Het schrift op het schermlaagje is te dun of onduidelijk.
Schrijf met dikkere, donkerdere strepen, of gebruik een nieuwe
stift.
Er verschijnen zwarte of witte
lijnen op de gescande
afbeelding, of de gescande
afbeelding is donker of leeg.
Het toestel is aan sterk zonlicht of ander sterk licht blootgesteld.
Verander de locatie van het toestel of blokkeer het licht.
Het scherm gaat niet vooruit
wanneer de Toets Start/Stop of
Vooruit-transporttoets ingedrukt
wordt.
Er is geen bestemming voor gescande beelden.
Stel een USB flash-geheugeninrichting of een SDgeheugenkaart in of sluit aan op een printer of een computer.
17
Er is statische elektriciteit gegenereerd bij het afvegen van het
schermlaagje.
De stroom uitzetten en langzaam het scherm met uw hand
bewegen.
–
Voer de Test Printfunctie uit.
Als het probleem zich blijft voordoen:
• Er zit geen inkt meer in de printercartridge.
Vervang de printercartridge door een nieuwe en volg hierbij de
instructies uit de bij de printer meegeleverde handleiding.
• Het inspuitstuk van de printercartridge is bevuild.
Reinig het inspuitstuk volgens de instructies van de
printerhandleiding.
28
De afgedrukte afbeeldingen zijn
dun of leeg.
Lijn de printer volgens de instructies uit de printerhandleiding uit.
Het gescande beeld kan niet
afgedrukt worden met een
externe printer.
Er is een USB flash-geheugeninrichting of SD-geheugenkaart
aangesloten.
Verwijder de USB flash-geheugeninrichting of de SDgeheugenkaart.
12
–
–
Help
Als de gescande afbeelding
wordt afgedrukt, zijn er
gemengde of vervaagde kleuren
zichtbaar.
Nederlands
De aan/uit-schakelaar is aan,
maar het venster is uit.
–
17
31
PJQXC0272ZA~Body1_dut.fm
32 ページ
2009年7月30日 木曜日 午後1時5分
Verhelpen van storingen
Oplossing en actie
Zie
blz.
Het geïnstalleerde USB Flash-geheugenapparaat, de geïnstalleerde
SD-geheugenkaart of de printer wordt niet door dit toestel
ondersteund.
Raadpleeg voor informatie over beschikbare USB Flashgeheugenapparaten, SD-geheugenkaarten en printers, de
volgende internetsite:
http://panasonic.net/pcc/support/eboard/ub-5838c_info.htm
–
Controleer of de USB-kabel op de juiste manier de printer aan het
toestel verbindt of zet het toestel in stand-byfunctie.
20
Het geïnstalleerde USB Flash-geheugenapparaat of de printer is via
een USB-hub aangesloten.
Sluit niet aan via een USB-hub.
–
Het toestel doet er lang over om
het USB Flashgeheugenapparaat te
herkennen.
De USB flash-geheugeninrichting kan niet gebruikt worden
aangezien deze geformatteerd is tijdens het gebruik van FAT32.
Wanneer een bestand eenmaal geschreven is, zullen daarop
volgende handelingen veel sneller uitgevoerd worden.
–
Als afbeeldingen worden
opgeslagen, worden ze 90
graden gedraaid.
Afbeeldingen die als JPEG worden opgeslagen, worden 90 graden
gedraaid.
Gebruik grafische software om de afbeelding weer terug te
draaien naar de positie zoals die was afgebeeld op het scherm.
–
De computer herkent dit toestel
niet.
Controleer of de USB-kabel op de juiste manier aan beide zijden is
aangesloten of zet het toestel in stand-bymodus.
21
Dit toestel is via een USB-hub aangesloten.
Sluit niet aan via een USB-hub.
–
Het beeldbestand wordt niet
afgebeeld na het kopiëren naar
een computer.
Open de Verwisselbare schijf die afgebeeld wordt op het
computerscherm en klik op [Vernieuwen] vanuit het [Beeld] in het
Windows Verkenner venster.
21
Als het toestel wordt
ingeschakeld, dan wordt het
instellingenvenster voor de tijd
weergegeven.
De batterij is leeg.
Vervang de batterij en stel vervolgens de tijd in.
Probleem
Het geïnstalleerde USB Flashgeheugenapparaat, de
geïnstalleerde SDgeheugenkaart of de printer
wordt niet herkend.
32
30
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 33 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Verhelpen van storingen
Foutcodes
In de onderstaande tabel vindt u informatie over de foutcodes die in het venster kunnen worden weergegeven.
Foutcodes
Oorzaak
Maatregel
Zie
blz.
U103021
~ U103025
U403021
~ U403025
De scanner of het scherm is aan sterk
zonlicht of ander sterk licht
blootgesteld.
Verander de locatie van het toestel of
blokkeer het licht.
U403011
U403012
Het scherm zal niet bewegen.
De stroom uitzetten en langzaam het
scherm met uw hand bewegen.
–
Er bevindt zich geen papier in de
printer.
Plaats papier in de printer.
Afhankelijk van de printer kan het nodig
zijn dat u, nadat u de printerfout hebt
verholpen, de annuleringsknop voor
fouten op de printer (bijv. OK).
Raadpleeg de bij de printer
meegeleverde handleiding voor meer
informatie.
–
–
U308003
U308004
Er is een printerfout opgetreden.
Los het probleem met de printer op
volgens de instructies in de
printerhandleiding.
U308001
Er is een printer aangesloten die niet
wordt ondersteund.
Sluit een compatibele printer aan.
U408001
De USB-kabel die de printer en het
toestel met elkaar verbindt, is tijdens
het kopiëren verwijderd.
Sluit de USB-kabel stevig aan op de
printer en kopieer vervolgens het
vereiste aantal vellen opnieuw.
U307010
Er is geen ruimte op het USB Flashgeheugenapparaat.
Maak met een computer ruimte vrij.
U306010
Er is geen ruimte op de SDgeheugenkaart.
Maak met een computer ruimte vrij.
U307035
De schrijfbeveiliging op het USB Flashgeheugenapparaat is ingesteld.
Verwijder de schrijfbeveiliging.
U306035
De schrijfbeveiliging op de SDgeheugenkaart is ingesteld.
Verwijder de schrijfbeveiliging.
De beschikbare ruimte op het USB
Flash-geheugenapparaat is tijdens het
scannen vol geraakt.
Maak met een computer ruimte vrij en
scan vervolgens opnieuw.
–
De beschikbare ruimte op de SDgeheugenkaart is tijdens het scannen
vol geraakt.
Maak met een computer ruimte vrij en
scan vervolgens opnieuw.
–
U407010
37
–
–
–
–
–
Help
U406010
Nederlands
U308002
–
33
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 34 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Verhelpen van storingen
Maatregel
Zie
blz.
Fout bij het schrijven naar USB
Flashgeheugenapparaat.
Controleer met een computer of de
data op een normale manier op het
USB Flash-geheugenapparaat worden
geschreven.
–
U306144
Fout bij het schrijven naar SDgeheugenkaart.
Controleer met een computer of de
data op een normale manier op de SDgeheugenkaart worden geschreven.
–
U407209
Het USB Flash-geheugenapparaat is
tijdens het scannen verwijderd.
Sluit het USB Flash-geheugenapparaat
aan en scan vervolgens opnieuw.
–
U406209
De SD-geheugenkaart is tijdens het
scannen verwijderd.
Sluit de SD-geheugenkaart aan en
scan vervolgens opnieuw.
–
U307014
U307160
U407035
De volgende mappen voor het op het
USB Flash-geheugenapparaat opslaan
van afbeeldingen zijn ingesteld op
“alleen-lezen”:
voor UB-5838C: “UB-5838C”
voor UB-5338C: “UB-5338C”
Maak de map met een computer
beschrijfbaar.
U306014
U306160
U406035
De volgende mappen voor het op de
SD-geheugenkaart opslaan van
afbeeldingen zijn ingesteld op “alleenlezen”:
voor UB-5838C: “UB-5838C”
voor UB-5338C: “UB-5338C”
Maak de map met een computer
beschrijfbaar.
U307001
U307002
U307161
Er is een USB Flashgeheugenapparaat aangesloten dat
niet wordt ondersteund.
U kunt geen USB Flashgeheugenapparaat gebruiken dat is
uitgerust met functies zoals
beveiligingsfuncties.
–
U307037
De USB flash-geheugeninrichting is
geformatteerd m.b.v. het niet
ondersteunde FAT16 formaat.
Formatteren van de USB flashgeheugeninrichting m.b.v. een
computer.
Opmerking: Alle op het USB Flashgeheugenapparaat opgeslagen
gegevens gaan verloren als het USB
Flash-geheugenapparaat wordt
geformatteerd.
–
Foutcodes
U307144
34
Oorzaak
17
17
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 35 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Verhelpen van storingen
Foutcodes
U306001
U306002
Oorzaak
Maatregel
Zie
blz.
SDHC-geheugenkaart wordt niet
ondersteund.
Gebruik een SD-geheugenkaart.
–
Er is een SD-geheugenkaart
aangesloten die niet wordt
ondersteund.
Als een SD-geheugenkaart is
geformatteerd (bijv. door algemene
formatteersoftware op een computer),
wordt deze vaak niet door dit toestel
herkent.
Om de SD-geheugenkaart met dit
toestel te kunnen gebruiken, moet de
kaart met de juiste formatteersoftware
opnieuw worden geformatteerd om zo
te voldoen aan de specificaties van de
SD-geheugenkaart.
U kunt de formatteersoftware voor de
SD-geheugenkaart ook van de
volgende internetsite downloaden:
http://panasonic.jp/support/global/cs/
sd/download/sd_formatter.html
–
Nederlands
Er is een SDHC-geheugenkaart is
verbonden.
U413209
De USB-kabel die de computer en het
toestel met elkaar verbindt, is tijdens
het scannen verwijderd.
De USB-kabel voor computer stevig
verbinden, vervolgens opnieuw
scannen.
21
U413010
Het interne geheugen van het toestel is
onvoldoende geworden tijdens het
scannen.
Wat tekst/diagrammen die op het
scherm geschreven zijn wissen en
opnieuw proberen te scannen.
–
U407208
U406208
Het maximum aantal toegestane
opeenvolgende nummers (99) voor de
bestandsnaam is bereikt.
Verplaats de afbeeldingsbestanden
naar de volgende map op het USB
Flash-geheugenapparaat of de SDgeheugenkaart.
voor UB-5838C: “UB-5838C”
voor UB-5338C: “UB-5338C”
17
Neem contact op met uw dealer indien andere indicaties verschijnen.
Help
35
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 36 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Technische gegevens
Modelnummer
Algemeen
Invoerblok
UB-5838C
Voeding
Raadpleeg de onderkant van de naamplaat van de linker benedenframe
Stroomverbruik
Raadpleeg de onderkant van de naamplaat van de linker benedenframe
Externe afmetingen
zonder standaard
(Hoogte × Breedte ×
Diepte)
1.125 mm × 1.998 mm × 224 mm
(3' 8 19/64" × 6' 6 43/64" × 8 53/64")
1.125 mm × 1.636 mm × 224 mm
(3' 8 19/64" × 5' 4 27/64" × 8 53/64")
Externe afmetingen met
standaard
(Hoogte × Breedte ×
Diepte)
1.830 mm × 1.998 mm × 1.207 mm
(6' 1/16" × 6' 6 43/64" × 3' 11 17/32")
1.830 mm × 1.636 mm × 1.207 mm
(6' 1/16" × 5' 4 27/64" × 3' 11 17/32")
Massa zonder standaard
28 kg (62 lbs.)
26 kg (58 lbs.)
Massa met standaard
38 kg (84 lbs.)
36 kg (80 lbs.)
Omgevingsvoorwaarden
Temperatuur: 10 – 35°C (50 – 95°F)
Relatieve vochtigheid: 30 – 80% RH
Omgevingsvoorwaarden
voor opslag
Temperatuur: -20 – 60°C (-4 – 140°F)
Relatieve vochtigheid: 15 – 80% RH
Venster
1,8" Kleuren-LCD
Batterij voor klok
Lithiumcelbatterij (CR2032) × 1
PC- interface
Full Speed USB 2.0 *
* Dit toestel biedt geen ondersteuning voor Hi-Speed USB 2.0.
Aantal
schrijfpaneelvlakken
2
Paneel
avanceersysteem
Eindeloos roltype
Afmetingen van
schrijfpaneel
(Hoogte × Breedte)
838 mm × 1.740 mm
(2' 9" × 5' 8 33/64")
838 mm × 1.378 mm
(2' 9" × 4' 6 17/64")
Scanvlak
(Hoogte × Breedte)
790 mm × 1.722 mm
(2' 7 7/64" × 5' 7 51/64")
790 mm × 1.360 mm
(2' 7 7/64" × 4' 5 35/64")
Scansysteem
Contact beeldsensors
Scanmodi
Kleur / Z/W
Scanvlak
Standaardgrootte / Ware grootte
– (Alleen Standaardgrootte)
Scanresolutie
(Hoogte × Breedte)
[Standaardgrootte, A4]
Kleur / Z/W:
1,7 × 1,7 punten/mm
(44 × 44 dpi)
[A4]
Kleur / Z/W:
[Standaardgrootte, Letter]
Kleur / Z/W:
1,6 × 1,6 punten/mm
(41 × 41 dpi)
[Letter]
Kleur / Z/W:
[Ware grootte, A4]
Kleur / Z/W:
2,4 × 1,7 punten/mm
(61 × 44 dpi)
[Ware grootte, Letter]
Kleur / Z/W:
2,5 × 1,6 punten/mm
(62 × 41 dpi)
Scantijd
* Totdat het scannen
voltooid is
36
UB-5338C
Kleur:
Z/W:
30 s
20 s
2,2 × 2,2 punten/mm
(56 × 56 dpi)
2,1 × 2,1 punten/mm
(52 × 52 dpi)
PJQXC0272ZA~Body1_dut.fm
37 ページ
2009年7月30日 木曜日 午後1時5分
Technische gegevens
Modelnummer
Uitvoerblok
printer
Uitvoerblok
USB Flashgeheugena
pparaat
UB-5338C
Interface
Full Speed USB 2.0
Ondersteunde
printertaal
PCL 3 GUI
Papierformaat
A4/Letter*1
Printresolutie
300 dpi
Aantal kopieën
1 tot 9 vellen
Interface
Full Speed USB 2.0
Ondersteund formaat
FAT (FAT16)/FAT32-formaat (Maximum capaciteit: 32 GB)
Bestandsformaat voor
opslaan bestanden
PDF/JPEG
SD-specificatie
Versie 1,10
* SDHC-geheugenkaart en SD I/O-standaard worden niet ondersteund.
Ondersteund formaat
FAT16-formaat*2 (Maximum capaciteit: 2 GB)
Bestandsformaat voor
opslaan bestanden
PDF/JPEG
Nederlands
Uitvoerblok
SDgeheugenk
aart
UB-5838C
De printers zijn niet opgenomen in de hierboven staande specificaties.
Raadpleeg voor informatie over beschikbare USB Flash-geheugenapparaten, SD-geheugenkaarten en printers, de
volgende internetsite:
http://panasonic.net/pcc/support/eboard/ub-5838c_info.htm
*1 Letter-formaat
is voor Amerikaanse en Canadese modellen.
een SD-geheugenkaart is geformatteerd (bijv. door algemene formatteersoftware op een computer), wordt deze vaak niet
door dit toestel herkent.
Om de SD-geheugenkaart met dit toestel te kunnen gebruiken, moet de kaart met de juiste formatteersoftware opnieuw worden
geformatteerd om zo te voldoen aan de specificaties van de SD-geheugenkaart.
U kunt de formatteersoftware voor de SD-geheugenkaart ook van de volgende internetsite downloaden:
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html
*2 Als
Los Verkrijgba re items
Optie
Apart
beschikbaar
UE-608035
Stiften:
KX-B031
KX-B032
KX-B033
(zwart, 10 stuks),
(rood, 10 stuks),
(blauw, 10 stuks)
Bordenwissers:
KX-B042
(6 stuks)
Stiften/bordenwisser set:
KX-B035
(bevat 1 zwarte, 1 rode en 1 blauwe stift, en 1
bordenwisser)
Help
Standaard:
Om beschikbare items apart aan te schaffen, contact opnemen met uw verkoper.
37
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 38 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Installatiehandboek
(voor gekwalificeerd dienstpersoneel)
Inhoudsopgave
blz.
Voor uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Het toestel in elkaar zetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
● Accessoires voor het in elkaar zetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
● Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Controle van de Elektronische Bordoperaties . . . . . . . . . . . . . .
● Voor de Controle van de werking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Instellen van de tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Procedure Controle van de werking . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
45
45
46
Weer inpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Constructie Wandmontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Controle van de Wand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Installeren van de Wandmontage bevestigers . . . . . . . . . . .
● Wandtypes en Installatieprocedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
48
49
51
Optionele Standaardmontage (UE-608035) . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
● Bijgesloten Onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
● Montage-instructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
• Aanvraag in elkaar zetten van het Elektronische Bord, standaard en wandmontage indienen bij uw verkoper.
• Voordat u deze set bouwt of installeert, gelieve deze handleiding aandachtig lezen.
Vooral “Voor uw veiligheid” aandachtig lezen en het Elektronische Bord veilig installeren.
Panasonic Communications Co., Ltd. kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor ongelukken of schade aan
eigendom dat blijkt uit incorrecte installatie.
• Wanneer u het Elektronische Bord installeert, installatie uitvoeren met 2 personen.
KLASSE 1 LED PRODUCT
38
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 39 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Voor uw veiligheid
Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door om een juiste en
veilige bediening van het toestel te waarborgen.
In dit Installatiehandboek worden de volgende
symbolen gebruikt.
LET OP
Duidt op gevaren
die kunnen
resulteren in licht
letsel of schade
aan het toestel.
Dit symbool wordt gebruikt
om gebruikers te wijzen op
een specifieke
bedieningsprocedure die niet
moet worden gevolgd.
Deze symbolen worden
gebruikt om gebruikers te
wijzen op een specifieke
bedieningsprocedure die
moet worden gevolgd om een
veilig gebruik van het toestel
te waarborgen.
WAARSCHUWING
Na het installeren van dit toestel dient door
bevoegd servicepersoneel een
veiligheidscontrole te worden verricht.
Een juiste werking van het toestel betekent
niet automatisch dat het stopcontact is
geaard en de installatie volkomen veilig is.
Als u twijfels hebt over de aarding van het
stopcontact, raadpleeg dan een bevoegde
elektromonteur.
Nederlands
WAARSCHUWING
Duidt op een
potentieel gevaar
dat kan resulteren
in ernstig letsel of
overlijden.
Voor een veilig gebruik dient de
meegeleverde netstroomkabel te worden
aangesloten op een standaard stopcontact
met een geschikte aardverbinding via de
normale bedrading.
LET OP
Het toestel mag alleen worden geïnstalleerd
door bevoegd servicepersoneel.
Na het installeren of verplaatsen van het
toestel moet u de zwenkwieltjes
vergrendelen en de verlengstukken tegen
omvallen vastzetten.
Vergrendelen van
de zwenkwieltjes
(Deze kant indrukken)
Indrukken om te
vergrendelen
Draag handschoenen om elektrische
schokken of letsel te voorkomen.
Het netsnoer moet losgekoppeld zijn tijdens
de installatie van het toestel. Als dit niet het
geval is, bestaat het risico op elektrische
schokken of letsel.
Installeren
Gebruik de voorgeschreven onderdelen voor
de installatie. Als u dit niet doet, bestaat het
risico op elektrische schokken of letsel.
Volg altijd de voorschriften of
waarschuwingen in de bedieningsinstructies
of op de kast, het geraamte of de onderdelen
van het toestel.
39
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 40 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Het toestel in elkaar zetten
■ Accessoires voor het in elkaar zetten
De verpakking bevat de onderdelen voor het opzetten van het toetstel dat hieronder afgebeeld wordt. Ervoor
zorgen dat deze onderdelen in de verpakking zitten voordat u verder gaat.
Nr.
Onderdeelnaam
Aantal
Opmerkingen
Ring
4
Voor het in elkaar zetten van
de standaard
Wandmontage
bevestiger
2
Voor wandmontage
Klem
1
Voor stroomkabel wanneer
de standaard gebruikt wordt
1
De illustratie van de
stroomkabel is voor de
Verenigde Staten. De vorm
van de plug zou kunnen
variëren afhankelijk van het
land/de regio.
Netstroomkabel
Illustratie
Opmerking
• Ervoor zorgen de volgende accessoires bij de gebruikers af te leveren.
1. Stiften (Zwart, Rood, Blauw) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 van elk
2. Bordenwisser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
3. USB-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
4. Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
5. Garantiekaart (alleen U.S.A.-modellen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
40
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 41 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Het toestel in elkaar zetten
■ Montage
1
Het monteren van de wandmontage bevestiger of optionele standaard.
2
De verbindingstukken en de verpakkingsdoos verwijderen.
• Als u de wandmontage bevestiger gebruikt, “Constructie Wandmontage” op pagina 48 raadplegen.
• Als u een standaard gebruikt, “Optionele Standaardmontage (UE-608035)” op pagina 53 raadplegen.
• UB-5838C heeft 12 verbindingstukken.
• UB-5338C heeft 8 verbindingstukken.
Ring,
Klem
Nederlands
Stiften
USB-kabel
Netstroomkabel
Bordenwisser
Verpakkings
materiaal
Wandmontage
bevestiger
Schermgedeelte
Gebruiksaanwijzing
* Dit is een diagram van de UB-5338C.
UB-5838C heeft opvulmaterialen op de boven- en onderkanten van het midden van het toestel.
Opmerking
• Wanneer u het schermgedeelte hanteert, het zijdeksel aan beide kanten van het scherm vastpakken. Niet
het oppervlak van het schermlaagje vastpakken, want er zouden anders krassen op kunnen komen.
• Wanneer u de vervoersdoos verwijdert, ervoor zorgen dat deze niet tegen het schermgedeelte aankomt.
(Het schermgedeelte zou kunnen omvallen.)
• De verpakkingsdoos, het opvulmateriaal en het andere verpakkingsmateriaal zal nodig zijn voor het
opnieuw inpakken van dit toestel. Gooi deze dus niet weg.
• Verwijder de schermbevestigende banden van boven naar beneden, langzaam om niets te beschadigen.
Installeren
41
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 42 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Het toestel in elkaar zetten
3
De kartonnen doos opvouwen.
[Wandmontage]
5
4
De vier klinknagels verwijderen.
Klinknagel
Verwijder de beschermende plastic zak en leg
het apparaat neer op de verhuisdoos met het
oppervlak van het schermlaagje naar beneden
toe gericht.
Opmerking
• Om de klinknagels te verwijderen, deze tegen
de klok indraaien met een schroevendraaier.
(Het bevestigde gedeelte van de klinknagels
zal omhoog komen.)
6
Hang de twee wandmontage kokers van het
gedeelte aan de wandmontage bevestigers.
Opmerking
• Zorg ervoor dat het opvullende materiaal en
andere verpakkingsmaterialen niet tegen het
scherm aankomen. (Het contact zou het
schermlaagje kunnen beschadigen.)
• Wanneer u de standaard gebruikt, verder gaan
naar stap 10.
Opmerking
• Zorg ervoor dat de kokers in de groef vallen
van de wandmontage bevestiger.
Als de kokers niet in de groef passen, de
positie van de wandmontage bevestiger
aanpassen.
42
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 43 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Het toestel in elkaar zetten
7
Na het losschroeven van de 4 schroeven vanaf
het onderste middenframe-deksel, deze
verwijderen.
[Optionele Standaard]
10
Bevestig de optionele standaard aan het toestel.
• Elke standaard heeft vier gaten (A, B, C, D).
1) Bevestig de standaard aan het toestel met
de vergrendelende zwenkwieltjes omhoog.
2) Wanneer u de standaard op normale
hoogte (1.830 mm [6' 2/32"]) bevestigt, de
twee schroeven (die bij de standaard
zitten) met 1 ringen vastmaken m.b.v. de
hexagonale sleutel door gaten A en C.
[Normale hoogte]
Nederlands
Schroef
1Ring
C
8
De wandmontage klemmen van het gedeelte
stevig vastmaken aan de 4 juiste wandmontage
hardware.
Wandmontage hardware
Opmerking
• De 4 wandmontage hardware zitten niet bij
het elektronische bord. Gelieve M6-maat
schroeven die geschikt zijn voor uw wand
aanschaffen.
Bevestig het onderste framedeksel die u in stap
7 verwijderd heeft.
• Ga naar “Controle van de Elektronische Bordoperaties” op
pagina 45.
A
Opmerking
• Gebruik de ring die bij het elektronisch bord
geleverd wordt. Niet de ring gebruiken die bij
de standaard geleverd wordt.
• De schroef niet te strak aandraaien. Dit kan
de standaard vervormen.
• Door de twee schroeven vast te draaien met
ringen door gaten A en B, zal het toestel
100 mm (3 15/16") hoger dan normale hoogte
gepositioneerd worden (1.930 mm [6' 4"]).
[hoger dan normale hoogte]
C
B
Installeren
9
B
A
43
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 44 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Het toestel in elkaar zetten
11
Zet het toestel op.
12
De klinknagels (die bij de standaard zitten) aan
de gaten in de standaard die niet al in gebruik
zijn bevestigen.
• normale hoogte: 2 plaatsen
• hoger dan normale hoogte: 4 plaatsen
13
44
Bevestig de klem aan de standaard.
• Bevestig de 3 klem voor de stroomkabel aan
de bovenzijde van de standaard, op de kant
van de bedieningsbox.
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 45 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Controle van de Elektronische Bordoperaties
■ Voor de Controle van de werking
1
Stel de tijd als volgt in.
Het schermlaagje afvegen.
• Een zachte doek vochtig maken met water, goed
uitwringen en het oppervlak van het schermlaagje
afvegen.
Bevestig de stroomkabel.
• De bijgeleverde stroomkabel stevig in de
stroomaansluiting van de control box steken.
1
Zet de stroomschakelaar aan.
• Het instelscherm van de tijd wordt
2
De huidige tijd instellen.
3
Op de Toets Modus (
te stellen.
automatisch afgebeeld wanneer de
stroomschakelaar voor het eerst aangedaan
wordt.
Als het instelscherm van de tijd niet afgebeeld
wordt zelfs wanneer de stroomschakelaar
aangedaan is, op de Toets Instellen
drukken om de instellingsfunctie binnen te
gaan, druk vervolgens herhaaldelijk op de
Toets Instellen ( ) om de instelfunctie van
de tijd te selecteren en druk vervolgens op de
Vooruit-transporttoets ( ).
Nederlands
Opmerking
• Het oppervlak van het schermlaagje niet met
verfverdunner, benzeen, of schoonmaakmiddelen
afvegen die schurende bestanddelen kunnen
bevatten. Dit zou het verkleuren kunnen veroorzaken.
• Het oppervlak van het schermlaagje niet afvegen met
een droge doek. Dit zou statische elektriciteit kunnen
veroorzaken.
2
■ Instellen van de tijd
De waarde kan veranderd worden door op de
Toets Instellen ( ) te drukken en de instelling
selecteren door op de Vooruit-transporttoets
( ) te drukken.
) drukken om de tijd in
Netstroomkabel
3
Verwijder het beschermende velletje van de batterij.
Installeren
Beschermende velletje van de
batterij
45
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 46 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Controle van de Elektronische Bordoperaties
■ Procedure Controle van de werking
Na het in elkaar zetten van het toestel en het instellen van de tijd, de procedures uitvoeren die in de volgende tabel
staan om ervoor te zorgen dat het goed werkt.
Te controleren punten
Stap
1
2
Zet de stroomschakelaar aan.
Druk op de Vooruittransporttoets.
Omstandigheid
Het stand-bybericht wordt afgebeeld
nadat de beginboodschap
afgebeeld wordt.
(Normale werking)
Display verschijnt niet.
Controleer de stroomkabel.
(Zie stap 2 op pagina 45.)
Er verschijnt een foutcode op de
display.
Contact opnamen met de winkel of
de verkoper waar het toestel
gekocht is.
Het scherm wordt gevoed.
(Normale werking)
Het oppervlak van het schermlaagje
is niet soepel gevoed.
Contact opnamen met de winkel of
de verkoper waar het toestel
gekocht is.
Er zijn vreemde geluiden.
3
4
Een USB flashgeheugeninrichting of SDgeheugenkaart verbinden.
De accessoire marker
gebruiken om een grote
over de gele
scanbare zone van het
oppervlak van het
schermlaagje te trekken.
• Voor informatie over de
scanbare zone,
“Schermlaagje” op pagina
12 raadplegen.
Druk op de Toets Start/
Stop.
5
6
46
Op verschillende zones
inzoomen van het gescande
beeld.
(Zie bladzijde 18 en 19.)
Zet de stroomschakelaar uit en
dan weer aan na 3 minuten.
Oplossingen
De USB flashgeheugen-inrichting of
SD-geheugenkaart die geïnstalleerd
is wordt afgebeeld op de display.
(Normale werking)
(Zo niet)
Contact opnamen met de winkel of
de verkoper waar het toestel
gekocht is.
Het schermlaagje beweegt soepel
en het gescande beeld verschijnt op
de display.
(Normale werking)
(Zo niet)
Contact opnamen met de winkel of
de verkoper waar het toestel
gekocht is.
Er verschijnt een zwarte of witte lijn
op de gescande afbeelding of de
gescande afbeelding is donker of
leeg.
Controleer de sterke verlichting.
De hele scanbare zone is niet
gescand.
Contact opnamen met de winkel of
de verkoper waar het toestel
gekocht is.
Het stand-bybericht wordt afgebeeld
nadat de beginboodschap
afgebeeld wordt.
(Normale werking)
De tijd is niet correct.
Controleer de batterij.
(Zie stap 3 op pagina 45.)
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 47 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Weer inpakken
Montagestappen 2 uitvoeren d.m.v. 13 op pagina’s 41 - 44 in omgekeerde volgorde om het toestel en de
accessoires weer in te pakken. Gebruik de verbindingstukken om de verpakkingsdoos vast te maken.
Opmerking
• Wanneer u het schermgedeelte hanteert, het zijdeksel aan beide kanten van het scherm vastpakken. Niet het
oppervlak van het schermlaagje vastpakken, want er zouden anders krassen op kunnen komen.
Nederlands
Installeren
47
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 48 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Constructie Wandmontage
■ Controle van de Wand
Wanneer u op een wand monteert, overleggen met de eigenaar van het gebouw, de verzorger ervan of de
bouwmanager om te bepalen of de wand sterk genoeg is voor het installeren van dit toestel. Voor alle veiligheid, dit
toestel alleen installeren na grondige kennis van het soort wand, de juiste soort schroeven en de bouwmethode
(pagina 51).
Opmerking
• Het elektronische bord niet bevestigen aan betonnen muren. Accidentele elektrische lekken uit de
bevestigingschroeven van de wandmontage naar metalen of bedraden latten kunnen voor hitte, rook of
vuur zorgen.
1. Noodzakelijke Gereedschappen en Onderdelen (niet inbegrepen bij het product)
Boor, Schroevendraaier, Meetlat, Liniaal
8 schroeven (M6 grootte)
2. Voor het starten
1. Zorg ervoor dat de wand sterk genoeg is voor het ondersteunen van het volgende gewicht.
Voor UB-5838C: 1.373 N [140 kgf (309 lbf)]
Voor UB-5338C: 1.275 N [130 kgf (287 lbf)]
Opmerking
• Indien nodig, de wand verstevigen zodat deze sterk genoeg is het toestel te dragen.
2. Zorg ervoor dat de plaats breed genoeg is voor het erin zetten van het toestel.
Voor UB-5838C: 1.125 mm (H) × 1.998 mm (W) [3' 8 19/64" (H) × 6' 6 43/64" (W)]
Voor UB-5338C: 1.125 mm (H) × 1.636 mm (W) [3' 8 19/64" (H) × 5' 4 27/64" (W)]
3. Zorg ervoor dat het stopcontact zich binnen 3 m (9' 10 1/8") van waar het toestel gemonteerd zal worden
bevindt en dat het niet achter het toestel zit.
48
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 49 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Constructie Wandmontage
■ Installeren van de Wandmontage bevestigers
1
Zorg ervoor dat de wand sterk genoeg is om het toestel te dragen.
2
M.b.v. de meetlat en het liniaal, de 8 plaatsen aangeven waar de schroeven ingezet moeten worden.
Voor UB-5838C: 1.373 N [140 kgf (309 lbf)]
Voor UB-5338C: 1.275 N [130 kgf (287 lbf)]
UB-5838C: 1.927 mm (6' 3 7/8")
UB-5338C: 1.565 mm (5' 1 5/8")
35,5 mm (1 25/64")
23 mm
(29/32")
86 mm (3 25/64")
Nederlands
35,5 mm (1 25/64")
86 mm (3 25/64")
1.009,5 mm (3' 3 3/4")
50 mm (1 31/32")
50 mm (1 31/32")
11,5 mm (29/64")
432 mm (1' 5 1/64")
Opmerking
• Let op het verschil in de gatpositie voor UB-5838C en UB-5338C.
• Zorg ervoor dat de positie van de gaten vlak zijn en loodrecht op elkaar staan (d.w.z. dat het toestel niet
scheef zal hangen).
• De zijtolerantie van de gatpositie van de wandmontage bevestiger is ± 1,5 mm (1/16").
3
Boor 8 gaten voor de wandmontage bevestigers.
• Boor gaten die juist zijn voor de schroeven die u gebruikt.
Installeren
49
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 50 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Constructie Wandmontage
4
Installeer de wandmontage bevestigers m.b.v. de 4 schroeven.
• Er worden 2 schroeven gebruikt voor elke wandmontage-plaat.
De resterende 4 schroeven worden gebruikt na installatie van het toestel aan de wand.
UB-5838C: 1.927 mm (6' 3 7/8")
UB-5338C: 1.565 mm (5' 1 5/8")
86 mm (3 25/64" )
Wandmontage
bevestiger
1.009,5 mm (3' 3 3/4")
50 mm (1 31/32" )
432 mm (1' 5 1/64")
50 mm (1 31/32" )
Opmerking
• Schroeven (8 stuks) zijn niet inbegrepen bij het product. Gelieve schroeven aanschaffen met een grootte
van M6, die geschikt zijn voor uw soort wand.
• Draai de wandmontage hardware aan zodat deze niet meer los zal gaan.
• Wanneer u de gaten boort en de wandmontage bevestigers installeert, de procedure in “Wandtypes en
Installatieprocedures” (pagina 51) volgen.
5
50
Het apparaat op de wand monteren.
• Raadpleeg “Het toestel in elkaar zetten” (pagina 40).
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 51 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Constructie Wandmontage
■ Wandtypes en Installatieprocedures
De methode voor bevestigen van de wandmontage bevestigers aan de wand zal variëren afhankelijk van de
aard van de structuur van de wand.
De drie beschikbare opties worden hieronder opgenoemd.
Er kunnen andere methodes nodig zijn afhankelijk van de wand.
● Metalen of betonnen wanden
Studpluggen (verkocht in winkels) worden vereist.
Boorbit
Boor acht gaten in de wand.
Voor de correct gatgrootte, de instructies
raadplegen voor de speciale studpluggen die
gebruikt worden.
Nederlands
Metalen of betonnen wand
Studplug
Zet een studplug in elk gat.
Wandmontage bevestiger
Zet de bout erin door een gat in de wandmontage
bevestiging en draaien aan totdat de wandmontage
bevestiging stevig aan de wand vast zit.
Bout
Installeren
51
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 52 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Constructie Wandmontage
● Gipsplaatwanden
Er worden Split-vleugel schuifbouten (verkocht in winkels) worden vereist.
Split-vleugel schuifbout
Wandmontage
bevestiger
Gipsplaat
Bout
Armen
Zet de bout erin door het gat in de wandmontage
bevestiging en bevestig de split-vleugel schuifbout.
Zet vervolgens de split-vleugels schuifbout in het gat
terwijl de armen horizontaal zijn.
Voor de correct gatgrootte, de instructies raadplegen
voor de speciale split-vleugel schuifbouten die
gebruikt worden.
Nadat de armen uitzetten de wandmontage
bevestiger uittrekken totdat de armen van de splitvleugel schuifbout stevig in de wand zitten.
Armen
Draai de bout aan totdat de wandmontage bevestiger
stevig in de wand zit.
● Houten wanden
Er worden houten schroeven (verkocht in winkels) vereist.
Wandmontage bevestiger
Houtschroef
Houten wand
52
Zet de houtschroef erin door het gat in de wandmontage
bevestiging en draaien aan totdat de wandmontage
bevestiging stevig aan de wand vast zit.
Voor de correcte gatgrootte, de instructies
raadplegen voor de speciale houtpluggen die
gebruikt worden.
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 53 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Optionele Standaardmontage (UE-608035)
■ Bijgesloten Onderdelen
Controleer dat de volgende onderdelen bij de optioneel standaard zitten (UE-608035).
Nr.
Onderdeelnaam
Illustratie
Aantal
2
Ondersteuningsbalk
2
Verlengstuk tegen omvallen
4
Vlakke Kopschroef (M6 × 60 mm [2 3/8"])
4
Moer
4
Sleutel (4 mm [5/32"])*2
1
Ondersteuningsbeugel
2
Veerring
4
Schroef (M6 × 45 mm [1 25/32"])
4
Ring
Niet gebruiken met dit elektronische bord
(Deze wordt gebruikt voor andere modellen.)
Nederlands
Standaardbasis
4
Schroef (M6 × 60 mm [2 3/8"])*1
4
Klinknagel*1
4
Sleutel (5 mm [13/64"])*2
1
*1 Gebruik
*2 De
vier schroeven en klinknagels wanneer u het elektronische bord installeert.
bijgesloten sleutel is nodig voor het aandraaien en losdraaien van de schroeven, dus bewaar ze op een veilige plek.
Opmerking
• Voor het in elkaar zetten, ervoor zorgen de zwenkwieltjes te vergrendelen.
Installeren
Vergrendelen van de
zwenkwieltjes
(Deze kant indrukken)
53
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 54 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Optionele Standaardmontage (UE-608035)
■ Montage-instructies
1
Zet de verlengingspoten in elkaar die voor het voorkomen van vallen zorgen.
2
Het in elkaar zetten van de standaard
Zwenkwieltjeskans (achter)
vergrendelen
54
UB5838C-PJQXC0272ZA_dut.book 55 ページ
2009年6月5日 金曜日 午前10時45分
Optionele Standaardmontage (UE-608035)
3
Trek de verlengstukken tegen omvallen naar beneden.
1
2
Opmerking
• Wanneer u de verlengstukken tegen omvallen terug vouwt, de vergrendeling als volgt vrijgeven (1, 2).
Nederlands
1
1
4
2
Het toestel monteren.
• Raadpleeg “Het toestel in elkaar zetten” (pagina 40).
Installeren
55
PJQXC0272ZA~BCover_dut.fm
56 ページ
2009年7月31日 金曜日 午後8時35分
Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen
Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en
elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.
Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde
verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.
Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en
tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een
onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.
Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw
plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.
Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.
Voor zakengebruikers in de Europese Unie
Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer
informatie.
Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie
Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan
contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze
producten te verwijderen.
Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden):
Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd
door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.
Panasonic Communications Company of North America
Unit of Panasonic Corporation of North America
One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094
Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario, L4W 2T3
Panasonic Business Systems U.K.
A Division of Panasonic U.K. Ltd.
Willoughby Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8FP
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden, Germany
For information of Compliance with EU relevant Regulatory
Directives, Contact to Authorised Representative:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
(For EU only)
Web Site: http://www.panasonic.net/
© Panasonic Communications Co., Ltd. 2009
DU-20090731