20140822.2e.verslag.publicatie.

Commentaren

Transcriptie

20140822.2e.verslag.publicatie.
1:1
Turnaround
Advocaten
Hét wapen tegen schijnzekerheid
De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.
FAILLISSEMENTSVERSLAG
Nummer: 2
Datum: 22 augustus 2014
Gegevens onderneming
Naam
Adres
Bestuurder
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C
Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren Totaal
Naam
Adres
Bestuurder
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C
Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren Totaal
Naam
Adres
Bestuurder
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C
Activiteiten onderneming
EMA Autobedrijven B.v.
Limburglaan 30, 5652 AA Eindhoven
EMA Beheer B. V.
F.01/14/397
19 mei 2014
mr. drs. F.P.G. Dix
mr. L.G.J.M. van Ekert
Autohandel, Autogarage
2013: € 33.550.277,00 (interne cijfers)
130
€ 39.126,44
5 juni 2014 tim 19 augustus 2014
207,3 uur
464,1 uur
EMA Venlo B.V.
Olivier van Noortweg 4, 5928 LX Venlo
EMA Beheer a.v.
F.01/14/402
19 mei 2014
mr. drs. F.P.G. Dix
mr. L.G.J.M. van Ekert
Autohandel, Autogarage
2013: € 20.213.265,00 (interne cijfers)
96
€ 8.296,24
5 juni 2014 tim 19 augustus 2014
48,5 uur
54,2 uur
EMA Helmond B.V.
Vossenbeemd 13, 5705 CL Helmond
EMA Beheer B.V.
F.01/14/398
19 mei 2014
mr. drs. F.P.G. Dix
mr. L.G.J.M. van Ekert
Autohandel, Autogarage
----
U
Turnaround
Advocaten
Hét wapen tegen schijnzekerheid
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren Totaal
€ 0,00 (2012)
15
€ 250,00
5 juni 2014 tim 19 augustus 2014
0,2 uur
0,2 uur
Naam
Adres
Bestuurder
Fail issementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Cars Two B.V.
Limburglaan 30, 5652 AA Eindhoven
EMA Beheer B.V.
F.01/14/399
19 mei 2014
mr. drs. F.P.G. Dix
mr. L.G.J.M. van Ekert
Financiele Holding
€ 0,00 (2012)
R-C
Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren Totaal
Naam
Adres
Bestuurder
Fail issementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C
Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren Totaal
Naam
Adres
Telefoonnummer
Bestuurder
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C
Activiteiten onderneming
a
€0,00
5 juni 2014 tim 19 augustus 2014
0,1 uur
0,1 uur
EMA Technische Bedrijven B.V.
Kromstraat 17, 5554 NE Valkenswaard
EMA Beheer s.v
F.01/14/400
19 mei 2014
mr. drs. F.P.G. Dix
mr. L.G.J.M. van Ekert
Handel en reparatie bedrijfsauto's
€ 0,00 (2012)
12
0,00
5 juni 2014 tim 19 augustus 2014
0,1 uur
0,1 uur
Escee Autobedrijven B.V.
Olivier van Noortweg 4, 5928 LX Venlo
0402562211
EMA Beheer B.V.
C/01/14/401 F
19 mei 2014
mr. drs. F.P.G. Dix
mr. L.G.J.M. van Ekert
Autohandel, Autogarage
'-I
o
Turnaround
Advocaten
Hét wapen tegen schijnzekerheid
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren Totaal
Naam
Adres
Bestuurder
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C
Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren Totaal
Naam
Adres
Bestuurder
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C
Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren Totaal
Naam
Adres
Bestuurder
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C
Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
€ 0,00 (2012)
o
€ 0,00
5 juni 2014 tim 19 augustus 2014
0,0 uur
0,0 uur
Bralim Holding B.V.
Limburglaan 30,5652 AA Eindhoven
EMA Beheer B.V.
01/14/590 F
29 juli 2014
mr. drs. F.P.G. Dix
mr. L.G.J.M. van Ekert
Holdingvennootschap
€ 0,00 (2012)
o
€ 0,00
29 juli 2014 tim 19 augustus 2014
0,9 uur
0,9 uur
EMA Beheer B.V.
Limburglaan 30, 5652 AA Eindhoven
EMA Beheer s.v.
01/14/591 F
29 juli 2014
mr. drs. F.P.G. Dix
mr. L.G.J.M. van Ekert
Holdingvennootschap
€ 84.000,00 (2012)
o
€0,00
29 juli 2014 tim 19 augustus 2014
1,5 uur
1,5 uur
EMA Holding B.V.
Limburglaan 30, 5652 AA Eindhoven
EMA Beheer s.v
F.01/14/592 F
29 juli 2014
mr. drs. F.P.G. Dix
mr. L.G.J.M. van Ekert
Holdingvennootschap
€ 0,00 (2012)
11
Turnaround
Advocaten
Hét wapen tegen schijnzekerheid
o
Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren Totaal
€0,00
29 juli 2014 tim 19 augustus 2014
3,0 uur
3,0 uur
Disclaimer
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus
of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft
uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en
voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement
op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd
als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de
inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden
gedaan.
Opmerking: Met toestemming van de rechter-commissaris wordt in de
faillissementen wat betreft de uren van de curator een uren-consolidatie toegepast.
Aanvullingen/wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn dik gedrukt.
1. Inventarisatie
1. 1 Directie en organisatie
De failliete vennootschappen (hierna gezamenlijk te noemen: "EMA") behoren tot een
concern. Zij worden allen bestuurd door EMA Beheer B.V. EMA Beheer B.V. wordt op
haar beurt bestuurd door de heer H.M.J.M. Schenkelaars. De heer Schenkelaars bekleedt
tevens de functie van algemeen directeur van EMA. De concernstructuur is (voor zover
relevant) als volgt:
~' )?';\·~.~~~'r~~1
EI\IIA Holding 6. v.
I
1:1
Turnaround
Advocaten
Hét wapen tegen schijnzekerheid
EMA is een autogarage, specifiek gericht op het merk Mercedes Benz, met vijf
vestigingen in Noort-Limburg en Brabant (namelijk in Eindhoven, Helmond, Weert, Venlo
en Roermond). De werkzaamheden van EMA bestaan voornamelijk uit het verrichten van
onderhoudsbeurten
en reparaties aan auto's.
Daarnaast verzorgt EMA een
bandenwisselservice en bandenopslag voor haar klanten. Het familiebedrijf, gerund door
de familie Jonkers, bestaat een kleine 100 jaar.
De vestigingen Eindhoven en Helmond vallen onder EMA Autobedrijven B.V. De
vestigingen Venlo, Weert en Roermond vallen onder EMA Venlo B.V. De overige failliete
vennootschappen verrichten geen werkzaamheden.
Op 29 juli 2014 zijn Bralim Holding B.V., EMA Beheer B.V. en EMA Holding B.V. in
staat van faillissement verklaard. Deze holdingvennootschappen
verrichtten geen
zelfstandige werkzaamheden.
EMA Holding B.V. wordt bestuurd door EMA Beheer B.V. EMA Beheer B.V. en
Bralim Holding B.V. worden beide bestuurd door de heer H.J.M.J. Schenkelaars.
1.2 Winst en verlies
EMA Autobedrijven B.V.
2012: € 478.436,00
2011: € 544.249,00
2010: € 477.246,00
Two Cars B.V.
2011/2012: -/- € 497,00
2010-2011: -/- € 445,00
EMA Venlo B.V.
2012: -/-€ 1.443.101,00
2011: -/- € 374.071,00
2010: -/- € 226.003,00
EMA Technische Bedrijven B.V.
2012: -/- € 322,00
2011: -/- € 555,00
2010: € 589,00
EMA Helmond B.V.
2012: -/- € 2.709,00
2011: -/- € 3.000,00
2010: -/- € 3.011,00
Escee Autobedrijven B.V.
2012: € -/- € 428,00
2011:€313,00
Bralim Holding B.V.
EMA Beheer B.V.
2012: -1- € 1.032.370,00
2012: -1- € 218.592,00
2011: -1- € 3.942,00
2011: € 121.057,00
2010: € 176.326,00
EMA Holding B.V.
2012: -1- € 1.354.977,00
2011: € 17.603,00
2010: € 509.112,00
2010: € 280,00
----
U
Turnaround
Advocaten
Hét wapen tegen schijnzekerheid
1.3 Balanstotaal
EMA Autobedrijven B.v.
2012: € 7.852.328,00
2011: € 6.905.209,00
2010: € 7.503.247,00
Two Cars B. V.
2012: € 0,00
2011: € 0,00
2010: € 0,00
EMA Venlo B.V.
2012: € 3.972.655,00
2011: € 3.458.887,00
2010: € 3.159.041,00
EMA Technische Bedrijven B.V.
2012: € 17.000,00
2011: € 17.329,00
2010: € 19.066,00
EMA Helmond B.V.
2012: € 138.015,00
2011: € 139.109,00
2010: € 140.605,00
Escee Autobedrijven B.V.
2012: € 5.538,00
2011: € 2.274,00
2010: € 2.122,00
Bralim Holding B.V.
2012: € 5.217.186,00
2011: € 5.017.414,00
2010: € 4.583.151,00
EMA Beheer B.V.
2012: € 272.366,00
2011: € 324.840,00
2010: € 286.354,00
EMA Holding B.V.
2012: € 10.518.806,00
2011: € 10.505.125,00
2010: € 10.747.555,00
1.4 Lopende procedures
De curator is thans niet bekend met lopende procedures.
Zie hierna onder punt 9.
1.5 Verzekeringen
De lopende verzekeringen worden zo veel mogelijk beëindigd.
1.6 Huur
De bedrijfspanden van de EMA-vestigingen in Venlo en Roermond worden gehuurd van
Built to Build Vastgoed B.V. en de heer J.A.E.F. van Boxtel, respectievelijk MTC Real
Estate B.v. De curator heeft de huurovereenkomsten nog niet opgezegd. De curator zal
namelijk eerst bezien op welke termijn de voorraden, inventaris en andere activa die in de
bedrijfspanden aanwezig zijn, verkocht kunnen worden.
De curator heeft de huurovereenkomst met betrekking tot het pand in Venlo op 1
augustus 2014 opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie
----
'IJ
Turnaround
Advocaten
Hét wapen tegen schijnzekerheid
maanden (art. 39 Fw). De verhuurder van het pand in Roermond heeft de
huurovereenkomst op 28 juli 2014 opgezegd. Deze huurovereenkomst zal conform
art. 39 Fw komen te eindigen per 28 oktober 2014.
De bedrijfspanden van de EMA-vestigingen in Eindhoven, Weert en Helmond zijn
eigendom van een aan de failliete vennootschappen gelieerde partij, EMA Vastgoed B.v.
EMA Vastgoed B.v. heeft de huurovereenkomsten inmiddels opgezegd ex art. 39 Fw, met
een opzegtermijn van drie maanden.
EMA Vastgoed B.V. heeft zich op het standpunt gesteld dat zij eigenaar zou zijn van
bepaalde zaken die zich in de bedrijfspanden bevinden, omdat zij deze zou hebben
aangeschaft althans omdat deze zaken door natrekking haar eigendom zouden zijn
geworden. In het kader van een regeling met EMA Vastgoed B.V. is er
overeengekomendat de curator tot 1 oktober 2014 kosteloos gebruik mag blijven
maken van de bedrijfspanden te Eindhoven, Weert en Helmond. Vanaf datum
faillissement verschijnt ter zake geen boedelvordering uit hoofde van
verschuldigde huurpenningen. Daardoor kan de curator meer tijd nemen om de
veiling af te ronden, hetgeen de opbrengst ten goede zal komen. Zie ook hierna
onder 3.6.
1. 7 Oorzaak faillissement
EMA is een autogarage die zich met name bezig houdt met onderhoud aan en reparaties
van auto's van het merk Mercedes Benz. EMA was voorheen ook verkoper (dealer) van
personenauto's en bedrijfsauto's van Mercedes Benz. Over de oorzaak van het
faillissement heeft de bestuurder als volgt verklaard.
Als gevolg van de economische crisis is de verkoop van personenauto's en bedrijfsauto's
sterk teruggelopen. Voor EMA werd dit vanaf 2009/2010 merkbaar. Mercedes Benz
Nederland (MBNL), exclusief importeur van Mercedes Benz in Nederland, besloot de
salescontracten met Merdeces dealers in Brabant/Limburg opnieuw te gaan verdelen. In
dat kader heeft MBNL het salescontract met EMA in 2011 opgezegd, met een
opzegtermijn van twee jaar. Concreet betekende dat voor EMA dat zij zich geen
Mercedes-dealer meer mocht noemen en dat zij geen (nieuwe) Mercedessen meer
mocht verkopen. EMA heeft de opzegging van het salescontract door MBNL in rechte
proberen te bestrijden, echter dat mocht niet baten. Vanwege het eindigen van het
salescontract is EMA zich gaan toeleggen op after-sales. Het after-salescontract met
MBNL was namelijk niet beëindigd.
Nu de werkzaamheden van EMA waren beperkt tot after-sales, liep de omzet van EMA
verder terug. Er ontstond liquiditeitskrapte. Met gelden van private investeerders zijn er
een aantal financiële injecties gedaan, echter dat bleek onvoldoende om de
liquiditeitsproblemen weg te nemen. Financier Deutsche Bank heeft EMA bovendien
verplicht om het uitstaande krediet in grote mate in te lossen (namelijk van 4,5 miljoen
naar 2,5 miljoen euro). Om dat te kunnen bereiken, heeft er eind 2013 een grote verkoop
11..1
U
Turnaround
Advocaten
Hét wapen tegen schijnzekerheid
plaatsgevonden van verschillende activa van EMA. Dat
verschillende belastingaanslagen, welke EMA niet kon voldoen.
leidde vervolgens tot
Er is met verschillende partijen gesproken over vormen van samenwerking/participatie
met EMA. Dat is uiteindelijk niet van de grond gekomen. Toen financier Deutsche Bank
het krediet opeiste tegen 1 augustus 2014, werd duidelijk dat een faillissement van EMA
onafwendbaar was.
De curator zal ter zake nog nader onderzoek verrichten.
De drie holdingvennootschappen die op 29 juli 2014 in staat van faillissement zijn
verklaard, verrichtten geen zelfstandige werkzaamheden. Het faillissement van deze
vennootschappen is het gevolg van de faillietverklaring van de werkmaatschappijen
op 19 mei 2014.
2. Personeel
2. 1 Aantal ten tijde van failI.
Ten tijde van het faillissement waren er in totaal 124 werknemers werkzaam voor EMA.
Daarvan waren 75 werknemers in dienst bij EMA Autobedrijven B.V. en 49 in dienst bij
EMA Venlo B.V. Bij de overige failliete vennootschappen waren geen werknemers in
dienst.
2.2 Aantal in jaar voor failI.
124
2.3 Datum ontslagaanzegging
De curator heeft de werknemers bij brief van 20 mei 2014 het ontslag aangezegd. Gezien
er sprake is van een collectief ontslag in de zin van de Wet Melding Collectief Ontslag,
zijn de ondernemingsraad en de betrokken vakbonden voorafgaand aan het ontslag door
de curator geraadpleegd.
De drie holdingvennootschappen hebben geen werknemers in dienst. Dhr.
Schenkelaars, (indirect) bestuurder, ontving management fee vanuit EMA Beheer
B.V.
3. Activa
Onroerende zaken
3.1 Beschrijving
Faillieten hebben geen onroerende zaken in eigendom.
3.2 Verkoopopbrengst
: Niet van toepassing.
11
Turnaround
Advocaten
Hét wapen tegen schijnzekerheid
3.3 Hoogte hypotheek
: Niet van toepassing.
3.4 Boedelbijdrage
: Niet van toepassing.
Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving
Faillieten hebben verschillende bedrijfsmiddelen in eigendom, waaronder diverse
gereedschappen, machines, enkele voertuigen en kantoormeubilair. Op verzoek van de
curator heeft Het Nederlands Veilinginstituut (HNVI) een boedelbeschrijving en een
taxatierapport opgemaakt.
3.6 Verkoopopbrengst
Aangezien het niet is gelukt om een doorstart te realiseren met EMA (zie hierna onder
punt 6), zullen de voorraad en de bedrijfsmiddelen van EMA worden geëxecuteerd. HNVI
zal daartoe een veilingverkoop opstarten. Met de bank als pandhouder zullen afspraken
worden gemaakt over verdeling van de opbrengst en de te betalen boedelbijdrage.
Een gedeelte van het bedrijfspand van EMA te Venlo wordt onderverhuurd aan
Renaultdealer Janssen. De curator heeft met Renault Janssen overeenstemming
bereikt over de verkoop van een aantal bedrijfsmiddelen, waaronder de
autowasstraat, het APK Keuringsstation en een drietal hefbruggen. Renault
Janssen heeft voor deze zaken een koopsom van € 42.900,00voldaan. Daaronder
valt een bedrag van € 7.140,00voor reeds gemaaktetaxatie- en veilingkosten.
De bedrijfspanden in Eindhoven, Weert en Helmond B.V. behoren in eigendom toe
aan EMA Vastgoed B.V. EMAVastgoed B.V. heeft zich op het standpunt gesteld dat
zij bepaalde zaken (te denken aan hefbruggen, remmentestbanken, de
olieverversingsinstallatie, et cetera) heeft aangeschaft. Voorts heeft zij zich op het
standpunt gesteld dat er sprake zou zijn van natrekking van bepaalde zaken. De
curator en EMA Vastgoed B.V. hebben uiteindelijk (met toestemming van de
rechter-commissaris en de bank als pandhouder) een minnelijke regeling getroffen
om de discussie te beëindigen. Dat heeft erin geresulteerd dat EMA Vastgoed B.V.
een bedrag van € 65.000,00 aan de boedel voldoet om de discussie af te kopen en
de betreffende zaken te behouden.Voorts heeft EMA Vastgoed B.V. afstand gedaan
van haar huurvordering over de gehele boedelperiode en mag de curator tot 1
oktober 2014 kosteloos gebruik maken van de bedrijfspanden.
Ook met de verhuurder van het bedrijfspand te Roermond is er een discussie
ontstaan met betrekking tot het eigendom van bepaalde zaken. De curator heeft
onderzoek verricht en heeft uiteindelijk het eigendomsrecht van de verhuurder op
bepaalde zaken erkend.
De overige bedrijfsmiddelen, die buiten de hiervoor omschreven regelingen vallen,
zullen door HNVIworden geveild op een internetveiling. Iedere vestiging heeft een
11
Turnaround
Advocaten
Hét wapen tegen schijnzekerheid
afzonderlijke veiling. De veilingen van de vestigingen Roermond, Helmond en Weert
staan reeds online op www.hnvi.nl.
3.7 Boedelbijdrage
: Nog niet bekend.
3.8 Bodemvoorrecht fiscus
Op de aanwezige bodemzaken geldt het bodemvoorrecht van de fiscus.
Voorraden/ onderhanden werk
3. 9 Beschrijving
Faillieten zijn eigenaar van diverse voorraden, waaronder diverse auto-onderdelen en
accessoires. Te denken valt aan lampen, bouten, zekeringen, spiegels, matten, uitlaten,
banden, et cetera. Ook de voorraden zijn door het HNVI in opdracht van de curator
beschreven en getaxeerd.
Er is geen sprake van onderhanden werk.
3. 10 Verkoopopbrengst
Aangezien het niet is gelukt om een doorstart te realiseren met EMA (zie hierna onder
punt 6), zullen de voorraad en de bedrijfsmiddelen van EMA worden geëxecuteerd. HNVI
zal daartoe een veilingverkoop opstarten. Met de bank zullen afspraken worden gemaakt
over verdeling van de opbrengst en de te betalen boedelbijdrage.
De veilingen van de vestigingen Roermond, Helmond en Weert staan reeds online
op www.hnvi.nl.
3. 11 Boedelbijdrage
: Nog niet bekend.
Andere activa
3. 12 Beschrijving
De curator is vooralsnog niet bekend met andere activa van de failliete vennootschappen.
De curator heeft begrepen dat aan klanten van EMA aanvullende verzekeringen zijn
verstrekt met betrekking tot gekochte voertuigen. De mogelijke aanspraken van de
klanten op deze verzekeringen zijn door EMA weer verzekerd bij de verzekeraar
Bovemij. Elke klant betaalde de premie vooruit en EMA - althans zo heeft curator
begrepen - betaalde op haar beurt Bovemij vooruit. De curator heeft getracht in
overleg met Bovemij en Mercedes Benz Nederland om deze verzekeringen (zou om
400 klanten gaan) onder te brengen bij een andere dealer, e.e.a. ten behoeve van de
betreffende klanten.
11
Turnaround
Advocaten
Hét wapen tegen schijnzekerheid
Bovemij stelt zich evenwel op het standpunt dat zij hier niet aan meewerkt,
betreffende klanten maar hun vordering ter verificatie in moeten dienen bij de
curator en het feit dat de verzekeringsnemers failliet kunnen gaan en Bovemij als
verzekeraar ook geen uitkeringen zou hoeven te doen, verdisconteerd is in de
verzekeringspremie (aldus zou Bovemij ook niet gehouden zijn premierestitutie aan
de boedel te voldoen). De curator beraadt zich nog of hij verdere maatregelen
neemt.
3.13 Verkoopopbrengst
: Niet van toepassing.
4. Debiteuren
4.1 Omvang debiteuren
De debiteurenportefeuille van EMA Venlo B.v. beloopt in totaal € 835.702,14. De
debiteurenportefeuille van EMA Autobedrijven B.V. beloopt € 1.250.405,67. De overige
vennootschappen hebben (voor zover thans bekend) geen vorderingen op debiteuren.
4.2 Opbrengst
: Niet bekend.
4.3 Boede/bijdrage
Pandhouder Deutsche Bank heeft de debiteurenincasso ter hand genomen met behulp
van de familie Jonkers. Voor een boedelbijdrage is daarom (vooralsnog) geen aanleiding,
althans zijn op dat moment nog geen afspraken over gemaakt.
De bank heeft in overleg met familie Jonkers incassobureau Collactive
ingeschakeld om de debiteurenincasso te verzorgen. Men wint als separatist uit
zodoende is de curator niet betrokken bij de incasso. De incasso is nog niet
afgerond.
5. Bank / Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
De failliete vennootschappen en enkele andere concernvennootschappen hebben een
financiering verkregen van Deutsche Bank. Ten tijde van de faillietverklaring had
Deutsche Bank een bedrag van € 1.994.702,30 te vorderen. Alle betrokken
vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens Deutsche Bank.
Ter securering van deze vordering heeft Deutsche Bank de volgende zekerheden
bedongen:
Verpanding bedrijfsinventaris;
Verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden;
Verpanding debiteurenvorderingen;
Borgtelling EMA Invest B.V. (gelieerde vennootschap)
13-tal derdenhypotheken op onroerend goed.
1:1
Turnaround
Advocaten
Hét wapen tegen schijnzekerheid
EMA Holding B.V., EMA Beheer B.V. en Bralim Holding B.V. zijn ook ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor hetgeen Deutsche Bank uit hoofde van de concernfinanciering
te vorderen heeft.
Totale vordering van de Deutsche Bank per 21 augustus 2014 (excl. rente en PMposten) bedraagt € 1.509.938,28.
5.2 Leasecontracten
De curator is tot dusver bekend met de volgende leasecontracten:
Brabant Autolease (diverse voertuigen)
Mercedes Benz Charterways (diverse voertuigen)
RuUchen Lease (voertuig)
Transned (oplegger)
Brinks (elektronische kluizen)
Mercedes Benz Nederland (diagnose apparatuur)
5.3 Beschrijving zekerheden
Deutsche Bank, zie hiervoor onder 5.1.
5.4 Separatistenpositie
Deutsche Bank, zie hiervoor onder 5.1.
5.5 Boede/bijdragen
Nog niet bekend.
5.6 Eigendomsvoorbehoud
Tot dusver hebben de volgende partijen aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud:
Mercedes Benz Nederland, ABC Finance, Adriaanse Autoverhuur, Allers
Bedrijfswagens, ALRO Brandbeveiliging, Peter van Aubel, BASF Coatings en
Drukinkt, Berendsen Textiel Service, Biesheuvel Techniek, Dometic Benelux B.V.,
Dresscode, Eindhovense Radiateuren Fabriek, Europcar Autoverhuur, EvoBus
Nederland, Limado Autobanden Recycling, Milgro, Nebim Limburg, Ological,
Primakabin, Profile Tyrecenter Beaujean, Prymos Zuid Oost Nederland, The
Cartrigde Company, Tyrenet, VDH Totaal, Wijlhuizen B.V.
5. 7 Rec/amerechten
De curator is vooralsnog niet bekend met enig beroep op reclamerecht.
5.8 Retentierechten
11
Turnaround
Advocaten
Hét wapen tegen schijnzekerheid
De curator is vooralsnog niet bekend met enig beroep op retentierecht.
6. Doorstart I voortzetten
EMA heeft de Rechtbank Oost-Brabant op 12 mei 2014 verzocht om een beoogd curator
te benoemen. Dat verzoek houdt in dat de rechtbank zich uit laat over wie zij in een
eventuele latere insolventieprocedure tot curator of bewindvoerder en rechtercommissaris zal benoemen. De rechtbank loopt daarbij niet vooruit op een beslissing over
het wel of niet toewijzen van een verzoek tot opening van een insolventieprocedure. Een
dergelijk verzoek kan worden gedaan in het kader van een 'pre-pack', gevolgd door een
faillissementsaanvraag.
Doel van de pre-pack is het realiseren van een zo hoog mogelijke opbrengst van de
activiteiten/activa van de betrokken vennootschappen bij verkoop hiervan in een
faillissement. De verwachting is dat een verkoop van de activiteiten going concern,
waarbij het afbreukrisico van een faillissement geminimaliseerd wordt, leidt tot
optimalisatie van dit doel. Om het voorgaande te bereiken, biedt een voorbereidende fase
als voorgesteld in de Nederlandse pre-pack de mogelijkheid om in relatieve stilte de
verkoop voor te bereiden. Dit kan dan in samenwerking met een zgn. beoogd curator, die
bij faillissement wordt benoemd tot curator, en een zgn. beoogd rechter-commissaris, die
bij faillissement wordt benoemd tot rechter-commissaris. Door voorgaand doel te beogen
en een traject te volgen binnen de kaders zoals deze in de literatuur geformuleerd
worden, is het mogelijk om het verdampen van het actief wegens faillissement, zoals het
verliezen van belangrijke opdrachtgevers, het weglopen van key-personeel, het oplopen
van schadevorderingen (bijv. wegens vertragingsschade ), het lastig incasseren van
debiteuren, et cetera, te minimaliseren.
Daarnaast biedt het de mogelijkheid om kandidaat-kopers in relatieve rust en kalmte duediligenceonderzoek te laten plegen, teneinde een maximaal bod uit te kunnen brengen.
De beoogd curator en/of rechter-commissaris heeft hierbij geen enkele wettelijk
bevoegdheid en/of taak en houdt zich zoveel mogelijk op de achtergrond. De beoogd
curator is enkel feitelijk aanwezig om mee te kijken, zich te informeren en te laten
informeren. Tevens kan de beoogd curator zijn mening geven en waar nodig adviseren.
De beoogd curator treedt echter uitdrukkelijk niet op als adviseur van de onderneming en
laat zich uitsluitend leiden door de belangen van de gezamenlijke schuldeisers.
Op 12 mei 2014 is de curator, in hoedanigheid van beoogd curator, op verzoek van de
rechtbank bij EMA betrokken. Op diezelfde dag heeft er een bespreking plaatsgevonden
met de bestuurder, een tweetal aandeelhouders en de advocaat van EMA. Op basis van
die bespreking heeft de curator geoordeeld dat er geen zuivere pre-pack maar een
voorbereiding van het faillissement (stille insolventie) zou moeten plaatsvinden.
Een zuivere pre-pack brengt mee dat er vóór de faillietverklaring met verschillende
kandidaat-kopers wordt gesproken over de mogelijkheid van een doorstart uit
faillissement en dat deze partijen in de gelegenheid worden gesteld om een bod uit te
11
Turnaround
Advocaten
Hét wapen tegen schijnzekerheid
brengen. Dat traject neemt een periode van enkele weken tot enkele maanden in beslag.
Gezien de liquiditeitskrapte en (bijvoorbeeld) het feit dat de salarisronde inclusief
vakantiegeld voor de deur stonden, was er geen tijd om een dergelijk traject te doorlopen.
Het was echter duidelijk dat de afbreuk door een faillissement, groot zou zijn. De beoogd
curator heeft daarom, vooruitlopend op het faillissement en in overleg met de beoogd
rechter-commissaris, besloten de periode tot aan het faillissement zou worden gebruikt
om het faillissement en het doorstartproces zo veel mogelijk voor te bereiden. Zo is er
informatie over EMA verzameld, is de digitale dataroom ingericht, is er een shortlist van
kandidaat-kopers opgesteld, is er een persbericht voor de media voorbereid en is er een
speciale website voor klanten en schuldeisers van EMA opgezet. Door die voorbereiding
zou de nog te benoemen curator in staat zijn om na faillissement in een zo kort mogelijke
termijn, maar met zoveel mogelijk waarborgen ten opzichte van de gezamenlijke
crediteuren, te proberen om een doorstart te bewerkstelligen.
Op maandag 19 mei 2014 is het faillissement van EMA uitgesproken. Vanwege de
voorbereiding tijdens de periode van stille insolventie, kon de curator direct het
biedingstraject in gang zetten. Diezelfde dag is er een persbericht uitgegaan om
eventuele kandidaat-kopers via de media op de hoogte te brengen van het faillissement
van EMA. Ook zijn alle kandidaat-kopers op de shortlist telefonisch benaderd. Zij konden
de (reeds voorbereide) geheimhoudingsovereenkomst en het biedingsprotocol tekenen
om vervolgens toegang te krijgen tot de digitale dataroom.
Er hebben in totaal 10 kandidaat-kopers serieuze interesse getoond in een doorstart van
(delen van) EMA. Zij hebben allen een informatiepakket van de curator ontvangen, om
zich te kunnen verdiepen in de rechten en verplichtingen van EMA. De termijn voor het
uitbrengen van indicatieve biedingen was door de curator vastgesteld op donderdag 22
mei 2014 om 12.00 uur. Er zijn enkele biedingen binnengekomen. Deze biedingen zagen
met name op overname van enkele (afzonderlijke) activa, niet op een doorstart going
concern met behoud van (een deel van) de werkgelegenheid. De curator heeft dan ook
moeten concluderen dat er geen doorstart gerealiseerd kon worden.
Tijdens deze periode waarin de mogelijkheid van een doorstart werd onderzocht
(maandag 19 mei 2014 tot en met zaterdag 24 mei 2014), heeft de curator de
werkzaamheden op alle EMA-vestigingen voortgezet. Dit uiteraard in overleg met de
rechter-commissaris. Door de vestigingen draaiende te houden, kon de curator
voorkomen dat de waarde van de onderneming zou vervliegen. De stille insolventie heeft
de curator in staat gesteld om deze voortzetting van de activiteiten voor te bereiden en in
om in kaart te brengen welke factoren daarvoor noodzakelijk zouden zijn.
Op de vestigingen zijn diverse onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd.
Grote projecten, waarvoor bijvoorbeeld veelonderdelen ingekocht moesten worden, zijn
doorverwezen naar andere bedrijven. De curator heeft een gedetailleerde
boedeladministratie bijgehouden met betrekking tot de inkomsten en uitgaven in deze
periode. Er is voor circa € 32.000,00 aan toezeggingen gedaan aan verschillende
leveranciers en dienstverleners (telefonie, beveiliging, et cetera). De omzet gedurende
deze periode van voortzetting van de werkzaamheden bedraagt circa € 80.000,00.
11.1
U
Turnaround
Advocaten
Hét wapen tegen schijnzekerheid
De curator heeft de werknemers op maandagochtend 26 mei 2014 geïnformeerd dat het
niet was gelukt om een doorstart te realiseren. De werkzaamheden zijn op diezelfde dag
door de curator (gecontroleerd) stilgelegd.
De komende dagen en weken zullen (onder meer) worden gebruikt om alle aanspraken
van derden te inventariseren en af te wikkelen. Daaronder valt ook de uitlevering van
(winter- )banden aan klanten van EMA. De betrokkenen zullen daarover door de curator
worden geïnformeerd. Daarnaast zal de curator - in overleg met pandhouder Deutsche
Bank en met behulp van Het Nederlands Veilingsinstituut - het veilingtraject in gang
zetten om de voorraden en inventaris van EMA te verkopen.
De curator heeft zich ingespannen om in gezamenlijk overleg met de externe
partijen waar banden voor EMA klanten waren opgeslagen, de zgn. bandenhotels,
de winter- en/of zomerbanden(kosteloos) uit te leveren aan de klanten. Het contact
verliep echter moeizaamen uiteindelijk heeft Tyrenet B.V. namens de bandenhotels
Tyrenet BGN te Reek en Tyrenet Verheijden te Roermond laten weten dat zij de
betreffende EMA klanten zouden aanschrijven na ontvangst van de adressenlijst
van de curator. Banden zouden vrijgegeven worden aan de EMA klanten door
betaling van € 75,-. De curator heeft op 12 juni 2014 de lijst met adressen
aangeleverd aan Tyrenet en de bandenhotels Tyrenet BGN te Reek en Tyrenet
Verheijden te Roermond. Wat betreft het standpunt zijdens Tyrenet dat zij een
retentierecht zou kunnen uitoefenen op de banden van de EMA klanten (en dat zij
slechts de banden vrij hoeven te geven als de opslagkosten worden betaald), heeft
de curator aangegeven dat hij betwijfelt of dit standpunt juridisch houdbaar is.
Omdat de banden zich niet in de boedel van de curator bevinden en de curator hier
verder ook geen belang bij heeft, is het echter aan de klanten van EMA om dit
standpunt van Tyrenet al dan niet te bestrijden.
7. Rechtmatigheid
7. 1 Boekhoudplicht
: In onderzoek.
7.2 Depot jaarrekeningen
Ema Autobedrijven B.v.
2012: 31 januari2014
2011: 29juni2012
2010: 9 mei 2011
Cars Two B.v.
2012: 23 november 2012
2011: niet bekend
2010: 25 oktober 2011
EMA Venlo B.V.
2012: 31 januari2014
2011: 29juni2012
2010: 10 mei 2011
EMA Technische Bedrijven B.V.
2012: 31 januari2014
2011:29juni2012
2010: 9 mei 2011
1:1
Turnaround
Advocaten
Hét wapen tegen schijnzekerheid
EMA Helmond B.v.
2012: 31 januari2014
2011: 29juni2012
2010: 9 mei 2011
Escee Autobedrijven B.V.
2012: 31 januari2014
2011: 29juni2012
2010: 10 mei 2011
Bralim Holding B.V.
2012: 30januari2014
2011: 29juni2012
2010: 9 mei 2011
EMA Beheer B.V.
2012: 31januari2014
2011:29juni2012
2010: 9 mei 2011
EMA Holding B.V.
2012: 31januari2014
2011:29juni2012
2010: 9 mei 2011
7.3 Goedk. Verkl. Accountant
: In onderzoek.
7. 4 Stortingsverpl. aandelen
: In onderzoek.
7.5 Onbehoorlijk bestuur
: In onderzoek.
7.6 Paulianeus handelen
: In onderzoek.
8. Crediteuren
8. 1 Boedelvorderingen
Salaris curator, huur, UWV, toezeggingen aan o.a. energieleveranciers
8.2 Pref. vord. van de fiscus
: € 507.034,00
€ 753.954,00
8.3 Pref. vord. van het UWV
: Nog niet bekend
8.4 Andere pref crediteuren
: 2 ex werknemers
8.5 Aantal concurrente crediteuren : 155
248
8.6 Bedrag concurrente crediteuren: € 3.959.801,77
€ 4.385.535,52
8. 7 Verwachte wijze van afwikkeling: Nog niet bekend
en telefonie
1:1
Turnaround
Advocaten
Hét wapen tegen schijnzekerheid
9. Procedures
9.1 Naam wederpartij(en)
Bij de Rechtbank Oost-Brabant is er een gerechtelijke procedure aanhangig tussen
EMA Autobedrijven B.V. enerzijds en JK Horse KFT en de heer Kuijpers anderzijds.
EMA vordert (kort gezegd) betaling van een geldvordering van JK Horse KFT en de
heer Kuijpers, echter zij beroepen zich op opschorting. In overleg met de Deutsche
Bank als pandhouder, heeft de curator de procedure overgenomen ex art. 27 Fw.
Deutsche Bank zal de met de procedure gemoeide kosten aan de boedel
vergoeden. Op dinsdag 19 augustus 2014 heeft er een comparitie van partijen
plaatsgevonden. De zaak staat op 1 oktober 2014 voor vonnis.
Er liep daarnaast nog een procedure bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch tussen
EMA Autobedrijven B.V. en de heer Strijbos. De curator heeft een termijn gekregen
om aan te geven of hij de procedure wenst over te nemen. De curator heeft er in
overleg met de bank en de rechter-commissaris voor gekozen om de procedure niet
over te nemen. Dezeprocedure is dan ook ten einde.
9.2 Aard procedure
: Niet van toepassing.
9.3 Stand procedure
: Niet van toepassing.
10. Overig
10.1 Termijn afwikkeling faill.
: Nog niet bekend.
10.2 Plan van aanpak
Het verrichten van reguliere faillissementswerkzaamheden, waaronder inventarisatie
schuldeisers en eigendomsvoorbehoud, verkoop activa en rechtmatighedenonderzoek.
Verkoop activa, rechtmatighedenonderzoek, procedure JK Horse.
10.3lndiening volgend verslag
Best, 22 augustus 2014
Mr. drs. F.P.G. Dix, Curator
: November 2014
Pagina
1/1
Bijlage
3
Overzicht van ingediende en -YoQrloplg- erkende. preferente schuldvQrde.ringen
Woonplaats
Naam
Referentie
Aard v.d.
Preferent
Preferent
Preferent
vordering
kosten faill.aanvrage
16 CSV + 21 Invord
3:288 sub e BW
-
Belastingdienst
Belastingdienst
Belastingdienst
EINDHOVEN
EINDHOVEN
EINDHOVEN
29.39.654/Ema Autobedrijven
29.39.654/Ema Autobedrijven
29.39.654/Ema Autobedrijven
ob lekw 2014
ob 4e kw 2013
Ih mrt 2014
Belastingdienst
EINDHOVEN
29.40.425/Ema Techn. Bedrijven
ob 2013
22.501,00
Belastingdienst
Belastingdienst
Belastingdienst
Belastingdienst
EINDHOVEN
EINDHOVEN
EINDHOVEN
EINDHOVEN
8008.57410/Ema Venlo
8008.57.410
8008.57.410
8008.57.410
ob l e kw 14
OB lEKW2014
Ih APRL2014
Ih mrt 2014
51.829,00
42.339,00
54.059,00
53.891,00
Belastingdienst
EINDHOVEN
1593.602/Cars Two
De heer P. Claassen
Mevrouw Van lersel-Stekelenburg
KAULILLE BELGIE
EINDHOVEN
Gelet op de artt. 110. 111 en 119 Fw kunnen geen rechten worden ontleend aan opname op deze lijst.
'
75~.594,OO
.
-_.
192.865,00
90.432,00
95.389,00
-
Uren overschot
Vakantieuren
P.M.
P.M.
Preferenten. 22-8-2014
Bijlage 4
Concurrent
Woonplaats
Naam
(incl.
BTW)
4.38-4.535,52
A&C Media Services
AB-BC service
ABC Auto Body Care
ABC Finance
ABC Team
Abonnementenland
ABS schadeservice
ABS VDL Kusters Venlo
ABZ Business Service Nederland Bv
Accres Real Estate N.V.
ACCS
Achilles Autolease
Adriaanse Auto-Verhuur
Aegon Nederland N.V.
AEP Eindhoven B.V.
Allers Bedrijfswagens B.V.
ALRO Brandbeveiliging
AlstaB.V.
Alvira Services B.V.
ANNO 1974 B.V.
ANWB Hulpverlening-FEZ
Any lamp b.v.
Argo Advies
Arton Dekkleden & Reklame B.V.
ASV Automobielbedrijven B.V.
Atlantic Telecom Business BV
Peter van Aubel
Autec Hefbruggen B.V.
Auto Arena B.V.
Auto Broekmans B.V.
Auto Elect Hydroline B.V.
Auto Heurkens BV
Auto Truck Service B.V.
AutobedrijfDereumaux B.V.
AutobedrijfFa. v. Mensvoort
AutobedrijfKoenen B.V.
AutobedrijfPeeters
AutobedrijfVan den Udenhout B.V.
AutobedrijfVan Driel B.V.
Autobedrijfvan HoofB.V.
Autobedrijfvan Mossel Weert B.V.
AutobedrijfVDH
Autoglas Geelen
autogordelverlenger.nl
Autohaus Michael Popp GmbH
Autohulpdienst Broekmans B.V.
Automotions Groep B.V.
Automotive IT Services B.V.
Automotive Partners B.V.
Autop B.V.
Autoparts Roermond BV
Autorent Gommans en Jansen BV
Autoreset
Autoriteit Consument en Markt
Autoschade Herstel Noord-Limburg
Autoschade Mosman
AutoScout24
Autosleepbedrijf Sprankenis v.o.f.
Autotaxatie Partners B.V.
AutoTrack NL
Autoverhuur Limburg B.V.
AvHTech -_.- VI-' ,e, --,..-_._-" g,,,.
en EPI B.V.
HEERLEN
HOOGERHEIDE
GELDROP
EINDHOVEN
GELDROP
UITGEEST
WEERT
VENLO
ZEIST
AMSTERDAM
EINDHOVEN
DEN HAAG
EINDHOVEN
LEEUWARDEN
EINDHOVEN
VENLO
DEURNE
SCHERPENZEEL
AMSTERDAM
NUENEN
DEN HAAG
BREDA
ETTEN-LEUR
VENLO
VEGHEL
VENRAY
WEERT
MONTFOORT
VENLO
ROERMOND
ZEEWOLDE
ROERMOND
SON
WAALRE
LEENDE
ECHT
NEER
'S HERTOGENBOSCH
LIEMPDE
WINTELRE
WEERT
HERENTALS
HEEL
ZEVENAAR
WERTHEIM DEUTSCHLAND
VENLO-BLERICK
GOES
BREDA
ALPHEN AID RIJN
ROERMOND
ROERMOND
VENLO
AMSTERDAM
DEN HAAG
HORST
HELMOND
VIANEN
LEENDE
APELDOORN
AMSTERDAM
ROERMOND
'v,
e'
v
"
vuuEwATER
ROERMOND
, .............
VI ,~ .......... IU
......
1.303,09
104.616,62
181,50
363,00
1.221,59
34.227,47
0
1.569,09
86,25
1.208,20
178,17
15.671,44
2.187,20
705,77
1.414,01
410,75
1.398,18
216,70
983,54
460,31
22,29
983,12
159,60
72.863,00
638,53
2.414,48
6.353,08
100,97
272,25
907,50
-,.... g,
L.14~,L/
t.
Concurrenten,
22-8-2014
A VR Autodealer Vereniging Roermond
Baan Twente B.V.
HENGELO
Baken It Zwaantje B.V.
Bakermans SchoonmaakbedrijfBV
Bakermans Specialistisch Onderhoud BV
De heer G.J.C.M. Balveren
Banden en Wielen
Bandenservice Acht
Bandenspecialist Kicken B.V.
Bandenspecialist Kicken B.V.
Banning Advocaten
BASF Coatings + Drukinkt B.V.
Baten Trading Company
Mevrouw M. Bechtold
Bedrijven Contactgroep
Belastingdienst/Post Eindhoven
BelastingsamenwerkingOost-Brabant
Bentley Leusden
Berendsen Textiel Service B.V.
Beto Kantoorartikelen B.V.
Beurskens Bedrijfswagenpark B.V.
Biemond & van Wijk
Biesheuvel Techniek B.V.
BIT van de Meerakker B.V.
Bloemsierkunst It Genderdal B.V.
d
Bo-Rent B.V.
Bouwmeester Automaterialen B.V.
BOVAG Vereniging
BOVAG Vereniging
Brabant Autolease
Brabant Rubber
Brabant Water
Brabants Borduurbedrijf
Brabus GmbH
Bfaaas begisties B.V.
Breman Maasland B.V.
Breman Klimaat Service B.V.
Brinks Nederland B.V.
Brinks Nederland B.V.
Brouwers & Verkuijlen Groep B.V.
Bruder Mannesman
BsGW Belastingsamenwerking Gemeente
BsGW BelastingsamenwerkingGemeente
BsGW Belastingsamenwerking Gemeente
BsGW Belastingsamenwerking Gemeente
B-style & BUSiness B.V.
BT Industrial
Buma Stemra
Van Buren Arbeidsrechtelijke Advise
De Burgh Acht B.V.
De Burgh Eindhoven BV
Bylei
C.C.V. Holland B.V.
Campanille Eindhoven
CanaIDigitaal
Car & Truck Care Nederland
Car Cleaning Hellings
Carcleaning Gert-Jan Veraa
Cargo Export
CarrosseriebedrijfRoefsB.V.
Carwash Roermond
Centraal Beheer Achmea
cn
Centraal Justitieel Incasso Bureau
CJI
CKO Parts B.V.
CKO Parts~iV'lop het bepaaldein art!. 110,
Coca Cola Enterprises Nederland B.V.
Collactive Credit Management
111
'"\!''''' £0''''
VALKENSWAARD
EINDHOVEN
2.038,36
EINDHOVEN
21.967,68
EINDHOVEN
715,00
VENLO
EINDHOVEN
4.624,99
VOERENDAAL
223,85
VOERENDAAL
1.955,35
IS-HERTOGENBOSCH
14.495,57
MAARSSEN
3.077,78
EINDHOVEN
148,77
BEST
P.M.
ST. ODlLlENBERG
EINDHOVEN
OSS
LEUSDEN
168,29
ARNHEM
5.136,10
VELDHOVEN
TEGELEN
AALSMEER
VENLO
51,55
WEERT
56,24
EINDHOVEN
EINDHOVEN
HOORNNH
TILBURG
598,02
BUNNIK
BUNNIK
HELMOND
BEST
DEN BOSCH
BERKEL-ENSCHOT
132,50
BOTTROP DEUTSCHLAND
HGRN
HAELEN
1.437,72
ZWOLLE
HOUTEN
2.995,32
HOUTEN
2.601,63
GELDROP
544,50
DOETINCHEM
ROERMOND
ROERMOND
58,80
ROERMOND
11.641,41
ROERMOND
1.518,52
VELDDRIEL
1.867,50
NIEUW-VENNEP
HOOFDDORP
SCHIJNDEL
SON
EINDHOVEN
EINDHOVEN
ARNHEM
EINDHOVEN
HILVERSUM
PANNINGEN
31,94
WAALRE
VALKENSWAARD
APELDOORN
MIDDELBEERS
ROERMOND
APELDOORN
LEEUWARDEN
41,00
LEEUWARDEN
LEEUWARDEN
154,00
BREDA
697,12
en 119 Fw k UilREIge'en rechtenworden ontleendaal opnameop~ijp!.
ROTTERDAM
EINDHOVEN
25.587,28
Bijlage 4
Concurrenten, 22-8-2014
Coil active Incasso
Concept ICT BV
EINDHOVEN
BREDA
Concours Hippique Mierlo
Conrad Electronic Nederland BV
Cools Bekledingen B.V.
Coppelmans Ontstopping Reiniging BV
Cornelissen Vorkheftrucks B.V.
CQB Beveiliging B.V.
CRD Gmbh & Co.KG
Crepa Heftruck Verhuur B.V.
CWS-boco Deutschland GmbH
Dagblad de Limburger
Daimler AG
Daimler AG Center Lubeck Sud
Daimler AG Hannover
Daimler Fin.Serv.
Daimler-Benz AG Stuttgart
DaimlerChrysler AG
DaimlerChrysler Services
DataByte Business Solutions
De Leestafel
Delek Nederland B.V.
Delek Nederland B.V.
Delek Nederland B.V.
Delta Lloyd
Deutsche Bank Nederland N.V.
DijkmansBergJeths
Dijk's Radiateuren-Airconditioning
Doeters Autobanden
Document House
Dometic Benelux BV
Don Europa BV
Atelier Jan VanDooren
Dresscode
Driessen
Drive Line Systems BV
Drukkerij Knoops B.V.
Drukkerij van de Besselaar
Du Pre Groenprojekten B.V.
E3 Int. Deliv.Taxi Serv
Ecotax Beveiligingstechniek BV
Eden Springs (Nederland) BV
Ediat
Edificium B.V.
Eeltink Veertechniek
Eindhovens Dagblad
Eindhovens Dagblad
Eindhovens Dagblad
Eindhovense Carrosseriefabriek B.V.
Eindhovense Radiateuren Fabriek
Elektro Diesel Service Limburg
EMA Beheer B.V.
EMA Holding BV
EMA Vastgoed B.V.
EMA Vastgoed BV
EMA Vastgoed BV
Enexis
Enexis
Enexis
Equipment Service Team
EST/Explora
Europa Net
Europcar Autoverhuur B.V.
Europcar-Sterverhuur Eindhoven
EvoBus GmbH
EvoBus Nederland B.V.
De heer 1. Ewals
Exportwagëreeudêjiet bepaalde in artt, 110,
F&L Publishing Groep B.V
Fabory Nederland B.V.
12.100,00
MIERLO
OLDENZAAL
EINDHOVEN
468,88
NUENEN
271,34
WELLERLOOI
EINDHOVEN
BOTTROP DEUTSCHLAND
RIJSWIJK
463,51
DREIEICH DEUTSCHLAND
SITTARD
STUTTGART DEUTSCHLAND
REINFELD DEUTSCHLAND
LANGENHAGEN DEUTSCHLAND
UTRECHT
STUTTGART DEUTSCHLAND
LANGENHAFEN/HANNOVER DEUTSCHLANI
NIEUWEGEIN
STEENBERGEN
ZOETERMEER
2.213,37
BREDA
BREDA
2.537,72
426,34
BREDA
AMSTERDAM
1.994.702,30
AMSTERDAM
EINDHOVEN
143,99
MAASBREE
EINDHOVEN
EINDHOVEN
673,73
ETTEN-LEUR
834,72
CUIJK
EINDHOVEN
862,22
MIERLO
EINDHOVEN
DORDRECHT
VENLO
1.856,14
TILBURG
HELMOND
GRUBBENVORST
687,16
WILLEMSTAD
ROTTERDAM
BREDA
ROERMOND
HEEMSKERK
EINDHOVEN
BEST
EINDHOVEN
EINDHOVEN
1.263,27
941,14
EINDHOVEN
SITTARD
EINDHOVEN
EINDHOVEN
EINDHOVEN
BOXTEL
224.883,15
1.205.544,77
BOXTEL
NEDERWEERT
1.480,39
NEDERWEERT
3.536,26
NEDERWEERT
864,42
EDE
15.525,28
EDE
BRUSSEL BELGIË
DEN HAAG
16.467,34
EINDHOVEN
NEU-ULM
NIJKERK
9.340,77
111 en 119 Fw k ~gElèRIMtMn
UITGEEST
EINDHOVEN
-d~lIld
Bijlage4
vI"
worden ontleend aa
opname op deze lij~ t.
1.219,28
Concurrenten,22-8-2014
Fabory Nederland B.V.
Fahrzeug-Werke LUEG AG
Charles Feijts
Fiat Group Automobiles
Financieel Bedrijfsmanagement B.V.
FleetSelect
Flex-i- Trans
Fluke Nederland B.V.
Fluke Nederland B.V.
Flyaudio Benelux/Noxxes
FOOX groothandel Zuid- Nederland
Fortas Mobiele Surveillance B.V.
G. Lambert et Co SA
G.T.O.B.V.
G4S Cash Services B.V.
Gebr.Knecht AG
Gemeente Eindhoven Betr.: APZ
Gemeente HELMOND
Gemeente Weert
GFD
Giel Ogier Electro B.V.
Gilde Opeleidingen
Glascoating Someren Van Heugten
GlassCare Son
Glasvezel Eindhoven
Gomes Noord-Holland B.V.
Gomes Noord-Holland B.V.(Purmerend)
Google Ireland Ltd
De Groene Tuin
Groothandel Truck Onderdelen B.V.
De Grunte Garage
de Haas Automaterialen
Haco Laadkleppen Service B.V.
Hamer Installatietechniek B. V.
Handelsonderneming J. Vorstenbosch
Handelsonderneming K. Mastenbroek
Hap Inn broodjeszaak
HBC Helmondse Banden Centrale B.V.
Hekkert Roermond B.V.
De Helm Groothandel B.V.
Helmondse Motoren Revisie B.V.
Hendriks Lotturn v.o.f.
Hentzen koeltechniek
Heras Hekwerk Oirschot
Herbrand GmbH
Herman Vaessen BV - Maasbree
Hermans Machines B.V.
Het Zuiden Industrial BV
Hevo Heftruckservice
Hoffmann a Zizak spol s r.o
Hogenbirk Bedrijfswagens B.V.
Hoofdbedrijfschap Detailhandel
EINDHOVEN
1.457,45
BOCHUM DEU1-~~nLAND
VENLO
307,32
BADHOEVEDORP
NIEUWEGEIN
ZEEWOLDE
KERKDRIEL
SON
SON
BADHOEVEDORP
121,00
VENLO
566,60
MAASTRICHT
COURCELLES BELGIUM
HOENSBROEK
AMSTERDAM
WINDISCH SCHWEIZ
EINDHOVEN
13.147,04
HELMOND
1.588,62
WEERT
OOSTERHOUT
81,29
WEERT
ROERMOND
490,05
SOMEREN-HEIDE
EINDHOVEN
EINDHOVEN
ALKMAAR
522,50
PURMEREND
DUBLIN IRELAND
WAALRE
HEERLEN
562,65
BROEKHUIZEN
EINDHOVEN
574,23
APELDOORN
373,89
APELDOORN
HEESWIJK DINTER
175,00
BREDA
EINDHOVEN
95,80
1.022,91
HELMOND
ROERMOND
136,79
302,44
HELMOND
HELMOND
742,44
LOTTUM
STRAMPROY
OIRSCHOT
KEVELAER 1 DEUTSCHLAND
MAASBREE
VENLO
HELMOND
NEDERWEERT
95,29
BRANDY'S NAD LABEM
CZECH REPUBLIC
ROTTERDAM
1.993,31
DEN HAAG
-
Horecagroothandel van Daal.
Hotel de Tabaksplant B.V.
Hotel Specialiteiten Restaurant
Hoveniersbedrijf Jeroen Hermans
Huisartsenpraktijk Linssen
Huiskamp Carrosseriebouw
De heer W.H.L. van Hulst
De Hurk
HZ Industrial
I.A.K. B.V.
IBKI
i-Colors onspotrepair
Idee Systems B.V.
Idee Systems B.V.
IDeGoned Automotiv prod.& diensten
IGW Infra BMet op het bepaalde in artt. 110,
IGW Roll Out Services BV
Info Instruments b.V.
POSTERHOLT
AMERSFOORT
NUENEN
HAELEN
HELMOND
WINTERSWIJK
TILBURG
EINDHOVEN
HELMOND
EINDHOVEN
NIEUWEGEIN
VALKENSWAARD
EINDHOVEN
EINDHOVEN
BUNSCHOTEN
933,65
915,00
5.264,08
1.029,98
665,50
8,60
1.766,60
427,91
111 en 119 Fw k .MfëI:ï:Béën rechten worden ontleend aa opname Olè~lij
WEERT
BREDA
Bijlage 4
835,00
t.
Concurrenten, 22-8-2014
InfoCentive
Innovam Nieuwegein
HEEZE
NIEUWEGEIN
Interclean Benelux B.V.
Intergarde B.V.
Intertoys Eindhoven
De Ivoren Toren
Jack Hannen
Jan van Dooren
Jonkers Autobedrijven B.V.
JWR Electrotechniek
JWR Elektrotechniek
Kamer van Koophandel Midden Neder!.
Kattevilder Car Care
Kav Autoverhuur B.V.
Kav Autoverhuur B.V.
KBK Carrosserie B.V.
Kemkens Installatie B.V.
Kemkens installatieburo B.V.
Kestenholz GmbH
KeBl~eRlegisties B.V.
Keulen Automaterialen
De Klerk
Koeltechn. bedr. Airflow V.o.f.
Konica Minolta Business Solutions
KPN
KPN
KPN BV (DATANET)
KPNMobiel
KPN Mobiel
KPNMobile
KPNTelecom
KPN Telecom Amersfoort
KPN Telecom Amersfoort
Kreativni najemi d.o.o.
De heer C.D. Kruithof
Kuijs Fysiotherapie
De Laat beletteringen
Lambers
Lammers Molkenboer Roosendaal
Lamo Constructie
Leeman Verheijden Huntjens
Van Leendert BV
Lennaerts Roermond B.V.
LexCom Informationssysteme GmbH
Limado Autobanden Recycling B.V.
Linde Gas Benelux
Lodauto spa
Logicx Berging BV
Logies de Tabaksplant B.V.
Louwman Exclusive Cars BV
Loven Truck B.V.
Loven Truck B.V.
Loven Truck B.V.
Luijbregts B.V.
Maaspoort Peugeot Dealer
Maha Nederland B.V.
Makita Benelux B.V.
MAN Helmond
Manuli Fluiconnectro BV
Marc Vandenbrand Onderdelen B.V.
Marinol
Market Discovery B.V.
Matro ITA nv
MB GTCGmbH
Mercedes Benz Dealer Bedrijven B.V.
Mercedes Benz Financial
Mercedes-Benz Nederland B.V.
MidtronicsClhfM.op het bepaaldein artt. 110, 111 en
Milgro
Milgro
VELDHOVEN
MAASTRICHT
EINDHOVEN
261,19
o~lIld
v'v
2.626,18
Bijlage 4
574,44
HERTEN
EINDHOVEN
VALKENSWAARD
WYCHEN
NIJMEGEN
UTRECHT
NIEUWEGEIN
VENLO
PURMEREND
VENLO
HELMOND
OSS
LÖRRACH DEUTSCHLAND
1.487,78
1.634,71
158,09
~
rF RETOUR IVM
BLERICK
EINDHOVEN
412,30
BUDEL
235,95
BADHOEVEDORP
AMERSFOORT
UTRECHT
DEN HAAG
GRONINGEN
GRONINGEN
GRONINGEN
AMERSFOORT
AMERSFOORT
AMERSFOORT
TRZIN SLOVENIJA
EINDHOVEN
178,12
BEEKLB
NUENEN
NEDERWEERT
OSS
MONTFORT
1.518,55
ROTTERDAM
BROEKHUIZENVORST
pm
ROERMOND
MUNCHEN DEUTSCHLAND
LIESHOUT
SCHIEDAM
336,46
ZINGONIA ITALY
APELDOORN
3.301,27
AMERSFOORT
UTRECHT
36,71
HELMOND
130,62
HELMOND
654,61
HELMOND
606,22
VALKENSWAARD
HERTEN
GORINCHEM
330,33
EINDHOVEN
EINDHOVEN
EINDHOVEN
78,56
UDEN
DEN HAAG
AMSTERDAM
HERENTALS BELGIË
NUEHAUSEN DEUTSCHLAND
LEIDSCHENDAM
UTRECHT
UTRECHT
116.518,84
119 Fw k .lrlQbf'g'üNrechtenworden ontleend aa opname o~lijs
t.
ROTTERDAM
360,71
ROTTERDAM
272,03
Concurrenten, 22-8-2014
Milgro
Milgro
ROTIERDAM
ROTIERDAM
1.986,58
Milgro
MN Services
Mobile.de & eBay Motors GmbH
Modec Tooling and Prototyping
Mooren Machines B.V.
Bakkerij Morssink B.V.
N.V. Waterleiding Maatschappij
Nebim Limburg B.V.
Nederman Nederland B.V.
Nestle Waters Direct B.V.
Netvico GmbH
Noorva Intemational B.V.
de heer R. van Noten
Novisec Security Systems
NV Schadeverzekering
NV Schadeverzekering
NV Schadeverzekering
Van Oeveren B.V.
OgoneB.V.
Oirschot Olie
Ological B.V.
Het Ondememersbelang/Uitgeverij Novema
OR Partners
OTONB.V.
Otten Autoschade B.V.
P.H.C. Telecom B.V.
P+ Industry B.V.
P+ Industry B.V.
Pako
Partsplan
Patch Marketing
Paul Kroely
PB Protection
Peels Selected B.V.
Peijs Papierhandel B.V.
Peinemann Heftrucks
Pensioenfonds Metaal & techniek
Pensioenfonds Metaal & techniek
De Persgroep Nederland B.V.
Piano Vleugels Eindhoven
Piet Hoevenaars Beletteringen B.V.
Ploos van Amstel
Plus Equipment
point.S
Poos Service
PostNL
PostNL
Postnl
Praxair B.V.
Primakabin
Princen Weert B.V.
Profile Tyre Center Schouten
Profile Tyre Stultiens B.V.
Profile Tyrecenter Beaujean B.V.
Profile Tyrecenter Dassen B.V.
Profix Reperatietechnieken
Profondo Carstyle
Pryrnos Zuid Oost Nederland
QS Nederland B.V.
Q-Tech v.o.f.
Raet
RDC Datacentrum B.V.
RDW
Red Security BV
ReklameSukses
ROTIERDAM
DEN HAAG
Europare Dreilinden
VENLO
ROERMOND
HELMOND
MAASTRICHT
VENLO
AMERSFOORT
ZOETERMEER
STUTIGART DEUTSCHLAND
VALKENSWAARD
EINDHOVEN
ROERMOND
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
GOES
MIJDRECHT
OIRSCHOT
HOEVEN
GROOTEGAST
BERKEL EN RODENRlJS
KAMPEN
HELMOND
EINDHOVEN
UDEN
UDEN
SOMEREN
APELDOORN
S-HEROGENBOSCH
STRASBOURG FRANCE
LEENDE
HELMOND
VENLO
SINT-OEDENRODE
DEN HAAG
DEN HAAG
AMSTERDAM
EINDHOVEN
VELDHOVEN
MAARHEEZE
UDEN
WEERT
WEERT
UTRECHT
BREDA
UTRECHT
VLAARDINGEN
KLUNDERT
WEERT
VENLO
WEERT
ECHT
EINDHOVEN
VALKENSWAARD
ZEVENBERGEN
VALKENSWAARD
NIJMEGEN
HEERJANSDAM
AMERSFOORT
AMSTERDAM
Zoetermeer
ROERMOND
HARDERWIJK
Cl~"ICl
U/~
56,94
1.901,25
126,47
-
583,47
544,50
23.897,50
249,89
84,70
257,90
477,95
4.174,50
266,43
18,25
5.433,93
4.675,08
330,61
188,48
1.437,48
1.379,40
2.137,23
121,00
1.590,82
736,36
502,68
3.491,47
1.494,35
77,97
38,15
2.526,48
5.461,30
136,94
Remarketirtgsïêenrenet bepaalde in art!. 110, 111 en 119 Fw k ilWrlièKg;RKrechten worden ontleend aa opname op deze lijs t.
RengocarBV
Riet
SINT-OEDENRODE
WOERDEN
Bijlage 4
40.688,63
Concurrenten, 22-8-2014
Rijksdienst voor het Wegverkeer
Rijksdienst voor het Wegverkeer
ZOETERMEER
ZOETERMEER
u""""
II;:J
237,20
272,25
2.331,15
484,00
Roex Berging BV
SITTARD
RogamB.V.
ROTTERDAM
Roger houben tuinen
WEERT
De Rooy Transport B.V.
EINDHOVEN
G.M. de Rooy & Zonen
EINDHOVEN
RopamB.V.
EINDHOVEN
14.617,10
Rotima auto's B.V.
BERKEL EN RODENRIJS
RTS revisie / R Hermkens
SEVENUM
699,99
Rutjes Beletteringen en Reklame
EINDHOVEN
188,76
Rüttchen Automotive B.V.
VEGHEL
Rüttchen Automotive B.V.
BREDA
2.504,46
Rüttchen Automotive B.V.
BREDA
295,31
Rüttchen Automotive B.V.
BREDA
220,58
Rüttchen Automotive B.v.
BREDA
135,16
Rüttchen Automotive B.V.
BREDA
Rüttchen Holding B.V.
BREDA
9.960,48
Rüttchen Holding B.V.
BREDA
Rüttchen Holding B.V.
BREDA
Rüttchen Holding B.V.
BREDA
Rüttchen Holding B.V.
BREDA
S & W Automobily s.r.o.
n NAD LABEM CZECH REPUBLIC
S&C Autoschadebedrijf
ROERMOND
Sales Discovery B.V.
AMSTERDAM
SchoonmaakbedrijfDe Ster
HELMOND
2.459,91
Schreurs Oliemaatschappij
BREDA
Schreurs Oliemaatschappij
BREDA
SCS Nederland V.O.F.
HOOFDDORP
Securitas Nederland B.V.
BADHOEVEDORP
796,66
Security Professionls B.V.
EINDHOVEN
Serious Box
GELDROP
Serv.Centr.Auteurs-naburige rechten
DEN HAAG
Sign inc
NUENEN
SixtB.V.
HOOFDDORP
18.865,27
Smeba Brandbeveiliging
WIJCHEN
Smeets M.B. Zuid-Limburg B.V.
HEERLEN
5.551,88
SprankleBV
ROGGEL
ONWAAR
Stacey
BEST
Stedin
ROTTERDAM
Stedin.net
ROTTERDAM
774,22
Stefter B.V.
HOOGEVEEN
De Ster Products
HELMOND
74,42
Stera International B.V.
REUVER
2.577,97
Stern Auto BV
UTRECHT
3.492,21
Stertil B.V.
KLOOSTERTILLE
261,88
Stertil BV
KLOOSTERTILLE
761,09
Stichting Derdengelden
MAARHEEZE
Stichting OOMT
RIJSWIJK
Stichting Reprorecht
HOOFDDORP
Stichting Reprorecht
HOOFDDORP
Stichting Schadegarant
MAARSBERGEN
Stichting Sterren Erfgoed
VELDHOVEN
303,45
Autobedrijf Stienen Someren B.V.
SOMEREN
989,62
Strong Tools and Equipment B.V.
GOIRLE
SWAD Samenwerkende Autodealers WRT
WEERT
De heer P. van Swaemen
BEST
482,79
't Haldert Bloembinderij
HERKENBOSCH
Takel- en Bergingsbedrijf
ROERMOND
Takelservice Duyts
NEDERWEERT
396,88
Tal Techniek B.V.
WEERT
Talleres Autolica S.A.
BARCELONA SPAIN
Target Automotive B.V.
SOEST
Taxi Centrale Midden Brabant
TILBURG
Taxibedrijf Cibatax B.V.
EINDHOVEN
TC AUTOMATERIALEN
EINDHOVEN
TC Technische Centrale B.V.
EINDHOVEN
Technisch lile1iálbiIDhàt~~V110,
111 en 119 Fw k .MdiSO~een rechten worden ontleend aa opnamel oP k1è;le71ij st.
Technische Centrale B.V.
EINDHOVEN
3.580,24
Technische Centrale B.V.
EINDHOVEN
14.278,93
Bijlage 4
Concurrenten, 22-8-2014
Technische Centrale B.V.
Technische Centrale B.V.
EINDHOVEN
EINDHOVEN
Technische Centrale B.V.
Technische Centrale B.V.
Technische Centrale B.V.
Technolit GmbH
De Telegraaf
Telfort Zakelijk B.V.
Terberg Techniek B.V.
Texaco Delek Belgium SPRL
The Cartridge Company
Handelsonderneming Timmermans
Toll Collect GmbH
Ton Derix Internationale Transporten
Tools Center Jan Spanjers
Top-Seat International BV
TQCbv
Trade Port Trailer Service B.V.
Transned Finance B.V.
Transportonderneming Ritrno B.V.
Trekhaak Automotive Center BV
TridórB.V.
Truckgadgets.nl
Truck-Line GmbH
T-Systems International GmbH
terns International GmbH
Tunap Benelux nv
Tyrenet BGN
Tyrenet BGN
Tyrenet BGN
Union Tank
United Parcel Service Ned.BV
United Parcel Service Ned.BV
United Parcel Service Ned.BV
Vadah Autocenter Roermond B.V.
VCD
VDH:Totaal
VDH:Totaal
VDL Service
Velden Aut.Techn.Ed.
Veldhuizen
Dennis van de Ven
Vereniging FOCW A Schadeherstel
Vereniging ROB
Louis Verheggen B.V.
Verheijden
Verheijden
Verheijden
Verheijden
Verotronics B.V.
VeTraNed
VeTraNed
Vision Car Lease B.V.
Visser B.V.
Vissers Oliehandel Horst B.V.
Vodafone
Voertuig Inruil Maatschappij B.V.
Voorneveld, C.
VWE Voertuiginformatie en -documentatie
W. Janssen Zeilmakerij B.V.
Waekblaad
Wash-Drive-In Horsterweg B.V.
Washing7
Waterschap De Dommel Boxtel
Waterschap De Dommel Boxtel
Waterschap De Dommel Boxtel
Wensink AOtl1lltl~tletlBeliaalde in art!. 110, 111 en
Wensink Automotive B.V.
Wepp Benelux B.V.
119
8.259,24
a~"",
Ulv
Bijlage 4
8.247,01
6.716,01
6.018,25
492,20
EINDHOVEN
EINDHOVEN
EINDHOVEN
GROSSENLEUDER DEUTSCHLAND
AMSTERDAM
VENRAY
BAARLO
622,21
EKEREN BELGIË
EINDHOVEN
913,66
SOMEREN
77,08
BERLIN DEUTSCHLAND
VENLO Industrienr. 3818
OIRSCHOT
934,37
HALSTEREN
240,07
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
VENLO
EINDHOVEN
EINDHOVEN
EINDHOVEN
NUMANSDORP
217,50
ALKMAAR
AHRENSBURG DEUTSCHLAND
FRANKFURT AM MAIN DEUTSCHLAND
FRANKFURT AM MAIN DEUTSCHLAND
LOKEREN BELGIË
REEK
35.623,99
REEK
4.583,19
REEK
12.182,31
KIEINOSTHEIM
AMSTERDAM
423,92
HOOFDDORP
HOOFDDORP
HERTEN
139,39
GRONINGEN
EINDHOVEN
6.687,79
EINDHOVEN
HAPERT
APELDOORN
248,05
PSTERHOLT
546,32
LOOSDRECHT
HELMOND
284,35
SASSENHEIM
BUNNIK
EINDHOVEN
432,41
ROERMOND
2.407,17
ROERMOND
19.785,61
ROERMOND
4.590,82
ROERMOND
517,11EINDHOVEN
502,15
ROERMOND
ROERMOND
VALKENSWAARD
1.426,61
LEEUWARDEN
14.705,76
HORST
99,83
SON
AMERSFOORT
UTRECHT
HEERHUGOWAARD
1.858,75
VELDHOVEN
ECHT
VENLO
195,00
EINDHOVEN
2.663,05
BOXTEL
151,36
BOXTEL
592,44
BOXTEL
2.854,08
Fw k ~.§MhlriàIlîiNl worden ontleend aa opnamelo~ij~'!.
GENEMUIDEN
1.929,48
VALKENSWAARD
1.929,48
Concurrenten,
22-8-2014
WianBV
Widok b.v.b.a.
ECHT
BRASSCHAAT
Wiel Coolen BV
Wijlhuizen B.V.
v.d.Wildenberg b.v.
Taxibedrijf Willems Hoogeloon
Van der Winkel Eindhoven B.V.
X-Clusive Car Care
XS4ALL Internet B.V.
XS4ALL Internet B.V.
Zuid-Nederland BV
NEDERWEERT
ARNHEM
NUENEN
HOOGELOON
EINDHOVEN
EINDHOVEN
AMSTERDAM
AMSTERDAM
MAARHEEZE
Gelet op het bepaalde in artt. 110, 111
m:LLJ1~
6.700,00
Bijlage 4
1.930,98
344,51
1.162,94
en 119 Fw kunnen geen rechten worden ontleend aan opname op deze lijst.
Concurrenten, 22-8-2014
TIJDREGISTRATIE
PER TIJDSCHRIJFGROEP
Verslag nummer
Verslag periode
1
29-07-2014 tim 19-08-2014
Curator
Nummer faillissement
Naam faillissement
Rechter -com missaris
Rechtbank
mr. drs. F.P.G. Dix
F.01/14/592
Faillissement EMA Holding B.V.
mr. L.G.J.M van Ekert
Oost-Brabant
Tijd sch rijfg roe p
subtotaal
tijd in verslagperiode
nieuw totaal
1.
Inventarisatie
0:00
1:42
1:42
2.
Personeel
0:00
0:00
0:00
3.
Activa
0:00
0:06
0:06
4.
Debiteuren
0:00
0:00
0:00
5.
Bank/zekerheden
0:00
0:12
0:12
6.
DoorstartlVrtz.
0:00
0:00
0:00
7.
Rechtmatigheden
0:00
0:00
0:00
8.
Crediteuren
0:00
0:36
0:36
9.
Procedures
0:00
0:06
0:06
10.
Overige
0:00
0:18
0:18
11.
P.M.
0:00
0:00
0:00
TOTAAL
0:00
3:00
3:00
Pagina 1 van 2
TIJDREGISTRATIE
PER TIJDSCHRIJFGROEP
Verslag nummer
Verslag periode
1
29-07-2014 tim 19-08-2014
Curator
Nummer faillissement
Naam faillissement
Rechter-cam missaris
Rechtbank
mr. drs. F.P.G. Dix
F.01/14/591
Faillissement EMA Beheer B.V.
mr. L.G.J.M. van Ekert
Oost-Brabant
Tijdschrijfgroep
subtotaal
tijd in verslagperiode
nieuw totaal
1.
Inventarisatie
0:00
0:18
0:18
2.
Personeel
0:00
0:06
0:06
3.
Activa
0:00
0:00
0:00
4.
Debiteuren
0:00
0:00
0:00
5.
Bank/zekerheden
0:00
0:06
0:06
6.
DoorstartlVrtz.
0:00
0:00
0:00
7.
Rechtmatigheden
0:00
0:00
0:00
8.
Crediteuren
0:00
0:48
0:48
9.
Procedures
0:00
0:00
0:00
10.
Overige
0:00
0:12
0:12
11. P.M.
0:00
0:00
0:00
TOTAAL
0:00
1:30
1 :30
Pagina 1 van 2
TIJDREGISTRATIE
PER TIJDSCHRIJFGROEP
Verslag nummer
Verslag periode
29-07-2014 tim 19-08-2014
Curator
Nummer faillissement
Naam faillissement
Rechter-commissaris
Rechtbank
mr. drs. F.P.G. Dix
F.01/14/590
faillissement Bralim Holding B.V.
mr. L.G.J.M. van Ekert
Oost-Brabant
Tijdschrijfgroep
subtotaal
tijd in verslagperiode
nieuw totaal
1
1.
Inventarisatie
0:00
0:18
0:18
2.
Personeel
0:00
0:00
0:00
3.
Activa
0:00
0:00
0:00
4.
Debiteuren
0:00
0:00
0:00
5.
Bank/zekerheden
0:00
0:12
0:12
6.
DoorstartlVrtz.
0:00
0:00
0:00
7.
Rechtmatigheden
0:00
0:00
0:00
8.
Crediteuren
0:00
0:12
0:12
9.
Procedures
0:00
0:00
0:00
10. Overige
0:00
0:12
0:12
11.
P.M.
0:00
0:00
0:00
TOTAAL
0:00
0:54
0:54
Pagina 1 van 2
TIJDREGISTRATIE
PER TIJDSCHRIJFGROEP
Verslag nummer
Verslag periode
2
05-06-2014 t/rn 19-08-2014
Curator
mr. drs. F.P.G.
Nummer faillissement
Naam faillissement
F.01/14/400
Rechter -com missaris
mr. L.G.J.M.
Rechtbank
Oost-Brabant
Tijdschrijfgroep
subtotaal
Dix
Faillissement EMA Technische Bedrijven
B.V.
van Ekert
tijd in verslagperiode
nieuw totaal
1.
Inventarisatie
0:00
0:00
0:00
2.
Personeel
0:00
0:00
0:00
3.
Activa
0:00
0:00
0:00
4.
Debiteuren
0:00
0:00
0:00
5.
Bank/zekerheden
0:00
0:00
0:00
6.
DoorstartlVrtz.
0:00
0:00
0:00
7.
Rechtmatigheden
0:00
0:00
0:00
8.
Crediteuren
0:00
0:06
0:06
9.
Procedures
0:00
0:00
0:00
10.
Overige
0:00
0:00
0:00
11.
P.M.
0:00
0:00
0:00
TOTAAL
0:00
0:06
0:06
Pagina 1 van 2
TIJDREGISTRATIE
PER TIJDSCHRIJFGROEP
Verslag nummer
Verslag periode
2
05-06-2014 tim 19-08-2014
Curator
Nummer faillissement
Naam faillissement
Rechter-commissaris
Rechtbank
mr. drs. F.P.G. Dix
F1/14/399
Faillissement Cars Two a.v.
mr. L.G.J.M. van Ekert
Oost Brabant
Tijdschrijfgroep
subtotaal
tijd in verslagperiode
nieuw totaal
1.
Inventarisatie
0:00
0:00
0:00
2.
Personeel
0:00
0:00
0:00
3.
Activa
0:00
0:00
0:00
4.
Debiteuren
0:00
0:00
0:00
5.
Bank/zekerheden
0:00
0:00
0:00
6.
DoorstartlVrtz.
0:00
0:00
0:00
7.
Rechtmatigheden
0:00
0:00
0:00
8.
Crediteuren
0:00
0:06
0:06
9.
Procedures
0:00
0:00
0:00
10.
Overige
0:00
0:00
0:00
11. P.M.
0:00
0:00
0:00
TOTAAL
0:00
0:06
0:06
Pagina 1 van 2
Pagina 1/1
Tussentijds
financieel verslag per 21-08-2014
Financieel, 21-8-2014
TIJDREGISTRATIE
PER TIJDSCHRIJFGROEP
Verslag nummer
Verslag periode
2
Curator
Nummer faillissement
mr. drs. F.P.G. Dix
05-06-2014 tim 19-08-2014
Naam faillissement
F.01/14/402
Faillissement
Rechter-com missaris
mr. L.G.J.M. van Ekert
Rechtbank
Oost-Brabant
Tijdschrijfgroep
subtotaal
EMA Venlo B.V.
tijd in verslagperiode
nieuw totaal
1.
Inventarisatie
0:18
0:06
0:24
2.
Personeel
0:00
0:06
0:06
3.
Activa
0:00
6:36
6:36
4.
Debiteuren
0:00
1 :24
1:24
5.
Bank/zekerheden
0:00
0:18
0:18
6.
DoorstartlVrtz.
0:00
0:00
0:00
7.
Rechtmatigheden
0:00
0:00
0:00
8.
Crediteuren
0:00
35:00
35:00
9.
Procedures
0:00
0:00
0:00
10. Overige
5:24
5:00
10:24
11.
0:00
0:00
0:00
5:42
48:30
54:12
P.M.
TOTAAL
Pagina 1 van 8
Pagina 1/1
Tussentijds financieel verslag per 21-08-2014
s=
iNaam
, ecliter.fCommissacis
lnsolvenfiMummel'
Incl. B.T.W.
B.T.W.
IA·
.1.
~
~
Aangetroffen middelen:
- kas
€
- bank
€
- postbank
€
Opbrengst verkoop activa:
€
Debiteuren:
€
* Boedeldebiteuren
€
* Pré-faillissement
€
9.217,58
€
9.217,58
€
35.696,22
€
52,00
€
50.437,03
€
95.402,83 €
35.696,22
1, Overige baten:
- bankrente en -kosten
- Omzet voortzetting
€
- proceskosten veroordeling
€
2.709,00
- Boedelkrediet
€
20.000,00
- restituie Kon. Post
€
2.641,90
€
25.086,13
Incl. B.T.W.
B.T.W.
IB. Reeds betaalde kosten I bo.edelkosten
1.
Salaris en verschotten mr. drs. F.P.G.
€
33.153,30-
€
2.
Uitgaven voortzetting materiaal
€
19.580,60-
€
3.398,29·
3.
kosten panden
€
2.294,57-
€
178,31-
4.
HNVI ingeschakelde derden
€
1.247,92-
€
56.276,39-
€
3.584,46-
Dix
7,86-
Ic.
Totaal A (incl. BTW)
€
95.402,83
Totaal B (incl. BTW)
€
56.276,39-
Saldo boedelrekening
(afschriftnr .. , d.d ... - .. - .... )
Rabobank NL62 RABO 0158 0265 86
Financieel, 21-8-2014
TIJDREGISTRATIE
PER TIJDSCHRIJFGROEP
Verslag nummer
Verslag periode
2
Curator
Nummer faillissement
Naam faillissement
Rechter-commissaris
Rechtbank
mr. drs. F.P.G. Dix
F.01/14/397
Faillissement EMAAutobedrijven
mr. L.G.J.M. van Ekert
Oost-Brabant
Tijdschrijfgroep
subtotaal
tijd in verslagperiode
nieuw totaal
05-06-2014 t/m 19-08-2014
a.v.
1.
Inventarisatie
48:12
14:30
62:42
2.
Personeel
17:06
2:54
20:00
3.
Activa
16:36
62:12
78:48
4.
Debiteuren
0:00
6:12
6:12
5.
Bank/zekerheden
7:48
8:54
16:42
6.
DoorstartlVrtz.
77:48
0:54
78:42
7.
Rechtmatigheden
0:48
0:30
1 :18
8.
Crediteuren
58:00
56:42
114:42
9.
Procedures
0:18
32:24
32:42
10.
Overige
19:30
22:06
41:36
11.
P.M.
10:42
0:00
10:42
TOTAAL
256:48
207:18
464:06
Pagina 1 van 25