magazine - Hour of Power

Commentaren

Transcriptie

magazine - Hour of Power
Nieuwsbrief 28
september 2007
Hour of Power
kerstconcerten
11 - 19 december
I
N
H
O
U
D
Gods plan met u is
bijzonder
3
Dit programma wordt
mede mogelijk gemaakt
door… u
3
In portret:
Daniel Rodriguez
4
Omarm de liefde die alle
eenzaamheid verdrijft
Vrijwilligersuitje
Een minuut voor God III
5
6
9
Geschenkenpagina
10
Meedoen?
Uur van Kracht steeds
krachtiger
11
Kerstconcerten 2007
16
13
Kijk iedere zondagmorgen van 9 tot 10
uur op RTL 5
www.hourofpower.nl
Kerstconcerten 2007:
boek nu met donateursvoorrang!
Het is echt waar, de organisatie van
de Hour of Power kerstconcerten is
al in volle gang. De temperaturen
buiten doen in niets denken aan
de Kerst, maar toch kunt u nu al
kaarten reserveren voor de kerstconcerten van Hour of Power. Als
donateur heeft u tot 14 september
voorrang bij het reserveren van uw
toegangsbewijzen.
Is er binnenkort iemand jarig
en wilt u niet wéér met een bos
bloemen of aftershave aankomen?
Wilt u een uniek cadeau geven?
Vraag dan de Hour of Power
concertbon aan. Deze geeft recht op
het bezoek aan een van de zeven
kerstconcerten van Hour of Power,
een prachtige muzikale ervaring en
echt een avond uit. In deze nieuwsbrief vindt u een antwoordkaart
met daarop de minimale donaties
per toegangskaart.
Even de antwoordkaart invullen en
dan snel weer naar buiten, van de
zomer genieten. Uw concertkaarten
worden verstuurd vanaf medio
oktober.
drie op iedere
pagina ook
een bijbeltekst
staat.
De Amerikaanse tenor Daniel
Rodriguez zingt net als vorig jaar
tijdens de kerstconcerten van Hour
of Power. In deze nieuwsbrief kunt
u een interview met hem lezen. U
leert de man achter die geweldige
stem kennen. Hij vertelt over de
verschrikkingen van 11 september
2001, die op hem een onuitwisbare indruk maakten. “Tijdens
die gebeurtenis realiseerde ik mij
dat God mij mijn hele leven had
voorbereid op dit moment om mijn
zangtalent in te zetten op een wel
heel pijnlijk moment, om troost te
brengen.” De oud-politieagent uit
New York maakt er geen geheim
van dat hij zijn kracht en inspiratie
ontleent aan Jezus Christus. “Hij is
een antwoord op al je vragen.”
Lees verder op pagina 9.
Lees snel verder op pagina 4.
Lees verder op de
achterpagina.
Deel drie van ‘Een minuut
voor God’
Een begrip zijn ze inmiddels: de
kleine gebedenboekjes die zo in de
binnenzak of het handtasje gestopt
kunnen worden. Overal kunt u een
rustmoment beleven, een moment
met God. Na deel één en twee
verschijnt nu ook deel drie. Hierin
vindt u 365 gebeden, voor iedere
dag één. Wat anders is dan in de
eerste twee delen is dat er in deel
Interview met
Daniel Rodriguez
of Power Email:
Nieuwsbrief
28 - pagina Hour of Power Nederland, Postbus 22, 1250 AA Laren, TelefoonHour
035-5380588,
[email protected]
a dver t en t ie
voor w oord
BELEEF DE GLORY OF CHRISTMAS
IN THE CRYSTAL CATHEDRAL
CLUSIEF
N
I
R
A
A
J
T
DI
LASTING
E
B
N
E
V
A
H
LUCHT
LOS
ANG
ELE
S
Hour of Power Nederland nodigt u van harte uit om kennis te maken met de Crystal
Cathedral en dominee Robert Anthony Schuller tijdens een unieke reis in december
2007 naar zonnig, tropisch Californië. Deze 9-daagse reis biedt u een aantal bijzondere momenten, waaronder het bezoek aan een dienst in de Crystal Cathedral en
een rondleiding over het kerkterrein. Hoogtepunt van deze reis is het bijwonen van
de ‘Glory of Christmas’. Op een unieke wijze wordt de kerstboodschap vertolkt in
de ‘glazen kerk’. Naast de bezoeken aan de Crystal Cathedral wordt er een afwisselend excursieprogramma aangeboden. De mooiste bezienswaardigheden van Los
Angeles en omgeving komen aan bod, waaronder Hollywood met de Walk of Fame
en Catalina Island. Ook een bezoek aan het wereldberoemde J. Paul Getty Museum
ontbreekt niet. Tevens maken we vanuit Los Angeles een mooie dagtocht naar de
zuidelijker gelegen stad San Diego. Natuurlijk is er tijdens deze reis gelegenheid
voor een bezoek aan het beroemde Disneyland of een bezoek aan de spectaculaire
Universal Studio’s. U verblijft in het luxe Double Tree hotel, vlakbij de Crystal Cathedral. Kortom: een prachtige reis die u niet mag missen!
Beter-uit Reizen verzorgt de reistechnische uitvoering van deze 9-daagse reis.
De uitgebreide brochure van deze reis kunt u opvragen bij Beter-uit Reizen.
Telefoon 0172-484848 of [email protected]
Hour of Power Nieuwsbrief 28 - pagina adv HOP Christmas 2007.indd 1
R O B E R T
H .
S C H U L L E R
Gods plan met u is bijzonder
Op de terugreis van een van onze
verblijven in het Heilige Land stopten
mijn vrouw Arvella en ik in Londen,
waar we een hotel hadden gereserveerd. Toen we bij de receptie aankwamen, vroeg de gastheer ons met
een van verbazing vertrokken gezicht
“Weet u zeker dat u bij ons een kamer
gereserveerd heeft?” We verzekerden
hem ervan dat we dat inderdaad hadden gedaan.
Terwijl wij geduldig wachtten totdat
de jongeman onze reservering boven
water had en ons een kamer zou toewijzen, ontmoetten wij een ander stel
dat met hetzelfde probleem te maken
had. Hoewel wij allemaal keurig hadden gereserveerd, schenen ook Patrice
Munsel, een bekende zangeres en haar
man Robert Schuler (met één l) geen
recht op een kamer te hebben. Het
probleem was opgelost toen ontdekt
werd dat het hotelpersoneel een
administratieve fout had gemaakt toen
zij twee reserveringen ontvingen van
Robert Schul(l)er. Slechts één ervan
kwam in de computer terecht.
Wat ik met dit verhaal wil zeggen is
dit: God verwart u nooit met een ander. Er zijn op de hele wereld niet twee
personen gelijk. U bent volledig uniek.
Er zal nooit meer een verzameling
genen en chromosomen zijn samengebracht in het totaal dat ú vormt. U
bent werkelijk speciaal, ‘enige in z’n
soort’. En God heeft een bijzonder
plan met u.
Toen u werd gevormd, werd bepaald
dat u precies úw hersenen zou krijgen
en precies úw lichaam om daarmee
Gods werk op aarde te doen. Toen uw
geloof u motiveerde uw leven aan God
toe te vertrouwen, zag u uw waarden
veranderen in zijn waarden, uw prio-
in t ern a t ion a a l
J ohn
Er zijn op de
hele wereld
niet twee
personen
gelijk. U bent
volledig
uniek.
riteiten veranderen in die van Hem en
uw doelen gewijzigd worden in zijn
doelen met uw leven. Toen u in contact
kwam met Jezus Christus als Heer van
uw leven, begon Hij direct uw wezen
om te vormen zodat u daarmee zijn
plan met uw leven vervolmaakte! In
dat omvormingsproces (her)vond u
vreugde, zelfvertrouwen en waardigheid.
• Nu weet u waarom u geboren bent.
• Nu ziet u het goddelijke doel met het
leven van de mens.
• Nu kunt u uw unieke erfenis omarmen als mens, in staat om in God te
geloven.
• Nu begint u aan een interessante
reis om Gods speciale, specifieke
en waardevolle plan ten uitvoer te
brengen. Het plan dat Hij speciaal
voor ú maakte!
Robert H. Schuller
t o w nend
Dit programma wordt mede
mogelijk gemaakt door … u !
9 dagen v.a. 1.275,- december 2007
Rondleiding over
het terrein van de
Crystal Cathedral
na de kerkdienst
D O M I N E E
Inbegrepen:
• Vliegreis Amsterdam - Los Angeles v.v. met
Delta Airlines met tussenstop in Atlanta op de
heenweg en op de terugweg een tussenstop in
New York
•Luchthavenbelastingca.€175,-p.p.
• Transfers luchthaven - hotel en v.v.
• 7 Overnachtingen in het luxe Double Tree hotel
• Verblijf op basis van logies en ontbijtbuffet
• Toegangsbewijs voor de Glory of Christmas
• Diner bij de familie Vogelvang
• Excursies m.u.v. entreegelden
• Vervoer per comfortabele touringcar met airconditioning tijdens de excursiedagen
• Nederlandstalige reisleiding
• Administratieve afhandeling Beter-uit Reizen
• Uitgebreid informatiepakket (per boeking)
• Informatie- & kennismakingsbijeenkomst voor
alle deelnemers
Niet inbegrepen:
•Toeslag1-persoonskamer€375,-p.p.
• Annulerings- en/of reisverzekering
•Verlengingvandereis€95,-p.p.(opaanvraag,
alleen vliegticket)
•StichtingCalamiteitenfondsReizen€2,50per
factuur
• Facultatieve excursie naar Universal Studio’s
ca.$75,•FacultatieveexcursienaarDisneylandca.$75,-
•OvertochtnaarCatalinaIslandca.$55,-
• Entreegelden
• Lunches en diners
• Fooien
• Alles wat niet vermeld staat onder inbegrepen
7/31/07 1:59:07 PM
De internationale kantoren van
Hour of Power hebben in de afgelopen vijftien jaar negen conferenties
gehouden. Al die keren werden deze
op het terrein van de Crystal Cathedral in Garden Grove gehouden.
Naarmate de jaren verstrijken worden
deze internationale bijeenkomsten
alsmaar belangrijker, omdat Hour of
Power wereldwijd steeds groter en
sterker wordt. Er is veel te bespreken
en daarom wordt er nu ieder jaar een
conferentie belegd.
Het jaar 2007 is belangrijk, omdat het
de tiende conferentie wordt en nog
belangrijker: hij wordt nu gehouden
in het kantoor van Hour of Power
Nederland. Dit is een eerbetoon aan
úw Nederlandse ‘gemeente’. Dat alle
Hour of Power directeuren van over de
hele wereld naar het kantoor in Laren
reizen is een bewijs van de krachtige
gemeenschap waar u aan bijdraagt.
Wij hebben de Nederlandse afdeling gekozen voor deze conferentie,
omdat het een goed voorbeeld is van
gemeente in actie. Waarom?
Dominee Schuller en zijn door God
gegeven visie, die hij gretig aanvaarde
en waar hij nooit van afweek, is de
katalysator van deze samenkomsten,
wetende dat God deze wereldwijde
gemeente op een krachtige manier
inzet om een groot effect te sorteren.
Het fundament van deze levensveranderende kerk is trouw blijven aan het
positieve evangelie van Jezus Christus.
Het is dan ook van fundamenteel belang dat we een team van toegewijde,
daadkrachtige medewerkers en vrijwilligers hebben in ieder land waarin
Hour of Power wordt uitgezonden.
In Nederland is dat zeker het geval.
Een ander onmisbaar ingrediënt om
dat doel te bereiken is dat mensen er
individueel door opgebouwd worden.
Door de wijdverspreide acceptatie
in Nederland kan Hour of Power
veel mensen helpen in hun noden
en voelen vele genereuze, betrokken
kijkers zich geroepen hun waardering
voor het programma te uiten door hun
tienden te geven.
Uw bijdrage is daarbij van groot belang. Door u kunnen wij de kosten van
deze televisiekerkdienst betalen. Ja, het
zijn uw gebeden en uw bijdragen die
Hour of Power in staat stellen door te
gaan met het levensveranderende en
-reddende werk in uw Nederland. Dat
maakt u mogelijk!
Dus als ons team van internationale
directeuren – samen verantwoordelijk voor de uitzendingen in meer
dan honderd landen – naar Laren
komt, zullen wij met elkaar bevestigd
zien dat God werkt door mensen die
begrijpen welke kracht het positieve
evangelie van Jezus Christus heeft in
de levens van noodlijdende mensen.
John Townend
Directeur Hour of Power International
Wij hebben de Nederlandse
afdeling gekozen voor deze
conferentie, omdat het
een goed voorbeeld is van
gemeente in actie.
Hour of Power Nieuwsbrief 28 - pagina ui t
p or t re t
In portret :
Daniel
R odriguez
Opnieuw op tournee
in Nederland
11-19 december
H
“Ik heb op
dat moment
de kracht
ontvangen
om te doen
wat ik moest
doen.”
Hij was vorig jaar december in Nederland en zong de sterren van de hemel tijdens de vijf Hour
of Power kerstconcerten: Daniel Rodriguez (42). Deze voormalige New Yorkse politieagent dacht
op 11 september 2001 aan een gewone werkdag te beginnen in zijn geboortestad... Hij werd
wereldwijd bekend door zijn ontroerende vertolking van God bless America dat hij tijdens de
herdenking van de slachtoffers van 11 september zong. Sinds 2004 is Daniel fulltime zanger. Een
persoonlijk portret.
Afgelopen december was u voor
het eerst in Nederland. Hoe was die
ervaring voor u?
“Het was fantastisch; ik heb ervan
genoten! De mensen waren erg vriendelijk en ik was onder de indruk van
de prachtige architectuur, vooral in
Amsterdam. Ik ben ooit naar Praag geweest en naar Londen. Maar er is iets
in Amsterdam wat vertrouwd voelt.
Het is als het New York van vroeger;
Amsterdam heeft alles wat New York
ook heeft, maar hier is het allemaal
kleiner.”
Hoe heeft u 11 september overleefd?
“Het was de meest afschuwwekkende
dag van mijn leven en ik hoop zoiets
nooit meer mee te maken. Het was
horror. Ik heb dingen gezien die niet
op televisie werden vertoond. Iedereen
was onder de indruk van de instortende torens, maar om er te wonen en
te werken en er daadwerkelijk hulp
te verlenen, is een heel ander verhaal.
Ik heb verschrikkingen gezien die
nooit door de massa bekeken moeten
worden. Het heeft me veranderd, want
Hour of Power Nieuwsbrief 28 - pagina ik heb een zeer levensbedreigende
situatie overleefd. Ik ben veel dankbaarder dan ooit tevoren voor elke
minuut die ik nu mag leven. Maar het
is bijna niet te doen om de horror van
11 september te beschrijven of onder
woorden te brengen. Ik was enkele
straten van de Twin Towers verwijderd
op het moment dat ze instortten.”
Hoe ging u daarmee om?
“Ik heb op dat moment de kracht
ontvangen om te doen wat ik moest
doen. Je gaat aan de slag als redder
en hulpverlener, 24 uur per dag. Het
moést! Je kon niet even tussendoor
naar huis. Hoe hard ik ook werkte,
ik voelde dat ik meer moest doen en
geven. Een week later werd ik gebeld
door een kardinaal of ik tijdens de
herdenkingsdienst de bevolking een
gebed wilde toezingen. Tijdens die
gebeurtenis, toen alle verschillende
religieuze denominaties bij elkaar
waren om te bidden voor ons land en
voor de stad New York, realiseerde ik
mij dat God mij mijn hele leven had
voorbereid op dit moment om mijn
zangtalent in te zetten op een wel heel
pijnlijk moment, om troost te brengen.
Want de Amerikaanse bevolking had
heling nodig. Ik had mijn hele leven al
gezongen, maar ervoer dat er iets ontbrak; en dat was die specifieke roeping
die te maken heeft waarom ik zing
en waarom ik doe wat ik doe. Toen
iedereen ging zoeken naar counseling
om het drama te verwerken, deelde ik
mijn hart met God en ik ontdekte dat
ik mijn zangtalent mocht gaan inzetten. Dat was een openbaring voor mij.”
U bleef leven; hoe bent u verder
gegaan?
“De Daniel van vóór 11 september
was meer zelfgericht dan de Daniel
nà 11 september. Voorheen deed ik de
dingen vanuit de gedachte dat goed
doen het juiste is om te doen, maar
nu leef ik uit het feit dat God het Zelf
is die mij leidt om te doen wat goed
is. Daartoe ben ik geroepen. Voordien
zocht ik meer naar eigen erkenning en
erkenning door het grote publiek. Dus
mijn instelling is veranderd.”
Lees verder op pagina 14
de
p r a k t ijk
L ouis
p ool
Omarm de liefde die alle eenzaamheid verdrijft
Verpletterende eenzaamheid
was de kop boven een artikel
in een landelijk dagblad dat
onmiddellijk mijn aandacht
trok. In het artikel stond een
verslag over een onderzoek
dat aantoonde hoe eenzaam
grote getalen Nederlanders
zich voelen. Het betrof voornamelijk oudere mensen die
alleen staan of alleen door het
leven gaan.
Hoe herkenbaar met de praktijk
van alledag op ons kantoor in Laren
waarin we bijna dagelijks reacties van
kijkers en donateurs ontvangen over
zoiets eenvoudigs als het ontvangen
van een verjaardagskaart. Ze laten ons
dan weten hoe blij ze waren dat we
aan hun verjaardag dachten. ‘Uw kaart
heeft mij heel veel goeds gedaan en was
een lichtpuntje op mijn verjaardag’.
Of: ‘Uw kaart deed echt wonderen. Het
betekende zoveel voor mij. Ik werd zo
blij van binnen’. En hoe een mevrouw
v a n
he t
Afscheid
van ‘ de
majoor ’
‘God
dienen is
mensen
dienen’
bes t uur
verhaalt dat zij een grote familie heeft,
maar dat er niemand is die naar haar
omziet. Ze schreef: ”Nu wil ik jullie
eens graag vertellen hoe dankbaar ik
ben: jullie waren de enigen die mij een
verjaardagskaart hadden gestuurd!
Het bijzondere van het artikel in de
krant was dat er alleen maar geschreven wordt over de eenzaamheid
van ouderen en alleenstaanden en
voorbijgaat aan de eenzaamheid die
elk mens ongeacht zijn of haar leeftijd
kan ervaren. Eenzaamheid in je
verdriet maar ook in je blijdschap als
je dus jarig bent en het met niemand
kunt delen; in je mislukking omdat
iedereen je laat vallen maar ook in je
succes omdat velen afgunstig zijn; in
je echtscheiding of bij een gedwongen
afscheid. Eenzaam in je zorgen en je
gepieker; eenzaam omdat je niet kunt
slapen. Ja, je kunt je zelfs eenzaam
voelen in gezelschap van anderen. Het
probleem is dus veel groter dan dat de
krant ons wil laten geloven!
‘Uw kaart heeft
mij heel veel
goeds gedaan en
was een lichtpuntje op mijn
verjaardag’.
Deze week ben ik druk bezig geweest
J a n
v a n
Op 25 juni jl. overleed Majoor
Bosshardt. Zij werd 94 jaar. In dit
persoonlijk ‘in memoriam’ willen
we één van de grootste vrouwen van
Nederland gedenken. “God dienen is
mensen dienen en mensen dienen is
God dienen.” Zo leefde de majoor, een
leven lang.
Begin mei belde de majoor mij. Met de
haar kenmerkende, maar verzwakte
stem zei ze: “Jan, ik ben heel ziek en als
je afscheid van me wilt nemen, moet
je snel komen.” Dezelfde avond was
ik op bezoek. Ze leek erg zwak, maar
al pratend met elkaar en herinneringen ophalend werd Alida Bosshardt
‘levenslustiger’. De majoor heeft altijd
een groot gevoel voor humor gehad en
ook die avond hebben we samen nog
gelachen. Ze haalde herinneringen op
aan de reizen die we samen ondernamen. “Weet je nog, daar in India, toen
we met de trein naar Utrapradesh
moesten en de trein urenlang bleef
staan…” Een schaterlach van de majoor. Inderdaad, voor het toegangshek
naar de trein lag een koe. Een heilig
dier in India, dus niemand durfde de
koe te verwijderen. Toen de majoor
doorkreeg dat dit het probleem was,
den
met de eindredactie van het nieuwe
boek van dominee Schuller dat Hour
of Power vanaf begin oktober gaat
inzetten voor onze jaarlijkse TV-campagne om nieuwe toegewijde donateurs te werven. Donateurs die, net als
u, ons maandelijks willen ondersteunen. U krijgt als vaste donateur tegen
die tijd natuurlijk als eerste informatie
thuis over op welke wijze ook u dit
boek in uw bezit kunt krijgen.
De titel van het boek is ‘God houdt
van u en ik ook! Omarm de liefde
die alle eenzaamheid verdrijft.’ Het
boek behandelt de onvoorwaardelijke
liefde van God voor ons mensen en
hoe we onze medemens en ons zelf
kunnen liefhebben. Dominee Schuller schrijft in dit boek over een liefde
die alle eenzaamheid verdrijft. Een
geweldig boek met een oplossing voor
een wereldwijd probleem.
God zegent u!
Louis Pool
Directeur Hour of Power Nederland
B osch
stapte ze in haar witte Leger des Heils
uniform op de koe af en prikte deze
met het uiteinde van haar paraplu in
de flanken. De koe stond op en binnen
no time vertrokken we met de trein om
in de steengroeven te gaan kijken hoe
kinderarbeid een zware wissel trekt op
kinderen èn ouders.
Majoor Bosshardt leidde een bijzonder leven. Als jonge heilssoldate
beloofde ze met de volgende indrukwekkende woorden, zich in te zetten
voor de naasten: “Aangezien ik met
mijn gansche hart het heil, mij door
Gods teedere genade aangeboden,
aangenomen heb, verklaar ik hier en
nu openlijk, dat God de Vader mijn
Koning, God de Zoon, Jezus Christus,
mijn Heiland en God de Heilige Geest
mijn Trooster en Kracht is en dat ik
met Zijn hulp deze Drie’eenigen God
voor tijd en eeuwigheid zal liefhebben,
dienen, aanbidden en gehoorzamen…
en verklaar ik hiermede, dat het mijn
vast besluit is, om met Gods hulp tot
aan mijn dood toe een trouw soldaat
te zijn van het Leger des Heils”.
De majoor leefde langer dan ze zelf
verwachtte en hoopte. Bij een volgend
bezoek, vroeg ze of ik een camera bij
me had. Dat had ik. Een gewone videocamera, die altijd in m’n auto ligt.
“Ga maar halen, want ik wil nog wat
zeggen tegen de mensen van Hour of
Power”. Het zou het laatste beeldinterview worden. Nooit zal ik vergeten hoe
de majoor, zoals altijd, voor de camera
veranderde in de vrouw zoals ik haar
kende. Met overtuiging en geestdrift sprekend over de eeuwige rust
waarnaar ze verlangde. Ze geloofde dat
God haar in zijn liefde zou omarmen.
Aan het einde van mijn laatste bezoek
aan de majoor vroeg ze of ik Hebreeën
4:9-13 wilde lezen. Een indrukwekkend bijbelgedeelte en de ‘lijftekst’
van de majoor. Levend ga je je sterven
tegemoet en stervende ga je het leven
tegemoet. “Ik heb in dienst van God
gestaan om mensen te dienen. Niet
mij, maar Hem komt alle eer toe”.
Luitenant-kolonel Bosshardt is nu bij
God. Wat een zegen voor ons land en
de mensen die zij terzijde stond, dat zij
zolang, dienend een lichtend voorbeeld mocht zijn en zo ook in onze
gedachten zal voortleven.
Jan van den Bosch
Vice-voorzitter Hour of Power Nederland
Hour of Power Nieuwsbrief 28 - pagina versl a g
Vrijwilligersuitje 2007
O
Onze laatste bestemming hield
verband met de wonderbaarlijke
spijziging. ‘Er is genoeg voor iedereen’
en dat gold ook voor de maaltijd die
wij genoten in Fort Kijkduin in Den
Helder: een buffetdiner waar men de
gerechten ook door een kok kon laten
wokken.
‘De missie en de visies’ van Hour of Power, dat waren de begrippen die het thema vormden van het vrijwilligersuitje
van dit jaar. Louis (directeur, red.) legt ons uit wat een visie is: “Een visie is een plaatje of een schets van een toekomstige werkelijkheid die zo inspirerend werkt, dat het een verlangen opwekt om in beweging te komen en dat plaatje
tot werkelijkheid te maken.”
W
D
De dag begon met een hartelijke ontmoeting en weerzien
met vrienden van Hour of Power bij hotel De Witte Bergen,
waar wij werden verwelkomd met een kopje koffie met
cake. Vol verwachting stapten wij de bus in, het gezelschap
was prettig – de regen kon ons niet deren! Het begin van
een mooie dag was er! Inge vroeg in gebed Gods zegen
over deze dag en Louis legde ons opnieuw de missie uit van
Hour of Power, waarin hij ook een van zijn visies verpakte:
“De Heilige Geest zal jullie de kracht geven om mijn getuigen te zijn in de hele wereld.” Wij werden er stil van: wat
zou dat mooi zijn als dat eens mogelijk zou zijn. Hour of
Power overal ter wereld een begrip!
We reden door naar het noorden. De
bus reed plotseling een zijweg in en
daar zagen wij een houten schip, de
ark van Noach! God had tegen Noach gezegd: “Ik zal jou redden als jij
een grote boot bouwt!” Het regende
pijpenstelen, dus wij konden ons
goed voorstellen wat God bedoelde
met zijn straf: “Ik laat de hele aarde
overstromen. Het bezoek was ook
bedoeld om te laten weten dat God
ons soms visies geeft zonder dat
er nog ‘water’ is... ” Het schip was
indrukwekkend, gebouwd door een
man die de wereld wilde tonen hoe
het schip er toen uit moet hebben
gezien. Alleen was het echte schip
vele malen groter. De dieren waren
er ook (bijna) allemaal en wel op
ware grootte! Wij reden nog verder
naar het noorden en het gonsde in
de bus. “Zouden we dan naar de
Waddeneilanden gaan?” Velen van
ons waren er nooit eerder geweest en
waren opgetogen toen wij echt naar
Texel bleken te gaan.
Voldaan naar lichaam en geest bereikten wij weer De Witte Bergen. De
gezellige praatjes, maar ook de meer
diepgaande gesprekken die zich onderweg ontwikkelden, zullen ons nog lang
bijblijven. Zo ook de herinnering aan
een prachtige dag, met een programma dat gericht was op de opdracht,
waaraan wij met z’n allen bereid zijn
onze medewerking te verlenen.
Lijkt het je leuk als vrijwilliger deel uit te maken van dit gezellige team, kijk dan snel op pagina 11 >>
D
De overtocht op de veerpont was al
een feest, maar het was slechts het
begin van de vele verrassingen die ons
te wachten stonden. Louis had ons
al verteld van zijn visie om Hour of
Power ook meer onder de aandacht
te brengen van jongere mensen, maar
ook over de opdracht om te gaan vissen aan de ‘andere kant van de boot’.
We willen gaan vissen in de niet-christelijke kringen, een zware opdracht.
Een, die niet altijd gemakkelijk zal
zijn.
Om ons er een beeld van te geven hoe
moeilijk vissen kan zijn, werden wij
verwacht aan boord van een garnalenboot, die vanuit Texel de zee op ging
en, wonder o wonder, onder een stralende zon beleefden wij het ritueel van
de garnalenvangst. De meeuwen die op
de garnalen afkwamen bedolven ons
met hun geluk… Ook de zeehonden
lieten zich, lui liggend op een zandplaat, door ons bewonderen.
Door Marijke Kraft
Hour of Power Nieuws brief 28 - pagina Hour of Power Nieuwsbrief 28 - pagina boeken
boekennieu w s
Een minuut voor God III
Het nieuwste deel van de serie Een minuut voor God verschijnt
in september. Vier jaar na het ‘blauwe boekje’ is er nu het ‘rode
boekje’: deel drie! Kenners weten dat er voor iedere dag een mooi
gebed in staat, bedoeld om dichter bij God te komen. Nieuw zijn
de bijbelteksten die passen bij het gebed van de dag. Op deze
pagina ziet u alvast een paar gebeden uit deel drie.
Aan de hand van unieke en sprekende voorbeelden
uit haar eigen gezinsleven toont schrijfster Arvella
Schuller aan dat het gezin een hechte basis kan
zijn voor een gelukkig leven.
Positief
denken in het
christelijke
gezin
Schuller schrijft openhartig over onderwerpen als de eenheid tussen man en vrouw,
seksualiteit, tijd en liefde voor jezelf, omgaan met kleine kinderen en tieners, grenzen
stellen en vrijheid geven, positieve en
negatieve communicatie binnen het gezin,
het verwerken van tragedies en vele andere
praktische zaken.
Door het in praktijk brengen van het denken
vanuit mogelijkheden reikt zij ons een
Hour of Power Nieuwsbrief 28 - pagina tijdloos recept aan dat kan helpen de wonden
van het hedendaagse gezin te genezen en een
veilige thuishaven te creëren in een tijd waarin
christelijke waarden steeds meer onder druk
lijken te staan.
De auteur laat ons in dit praktische boek zien
hoe wij wanhoop in enthousiasme, problemen
in uitdagingen en een huis in een thuis kunnen
veranderen.
U kunt het boekje in uw
bezit krijgen door de antwoordkaart in deze nieuwsbrief in te vullen of naar
onze website te gaan:
www.hourofpower.nl
Beste vrienden,
Deze kaart van Hour of
Power was een grote
verrassing! En psalm
139 is heel vertrouwd.
Mijn hartelijke dank
hiervoor. Ik kijk en luister al jaren en ben er
heel dankbaar voor. Ik
wens u allen dan ook
veel inspiratie toe met
dit zegenrijke werk.
En die inspiratie komt
uit de grote bron! Wij
moeten er ons alleen
voor open stellen.
Deze 80e verjaardag
was dus extra mooi!
Mijne heren,
Mede namens mijn
echtgenote, wil ik u
hartelijk bedanken
voor de prachtige
felicitatiekaart, die u
stuurde op mijn verjaardag. Wij genieten
iedere Zondagmorgen
van die prachtige
kerkdienst en het geeft
ons heel veel kracht.
Nogmaals onze dank
en wens u veel zegen
op uw werk.
Lieve Louis,
Bedankt voor het
mooie kettinkje wat
u gegeven heeft. Ik
zou hem met liefde
dragen, want wie in
Hem gelooft zou zijn
wonderen zien. God
bless you!
Geachte heer Pool
en medewerkers van
Hour of Power,
Ik put steeds weer
moed uit de tv-uitzendingen die op de
zondagen worden gebracht op RTL5. Moge
het aantal kijkers zich
steeds meer uitbreiden.
Dit wens ik u en de
hele wereld toe.
Hour of Power Nieuwsbrief 28 - pagina G eschenken
o p roe p
Bestellen kunt u door het invullen
van de antwoordkaart.
Help mee als vrijwilliger
Wie goed doet, maar
kwaad ontmoet
Robert A. Schuller
‘Waarom ik?’ Middenin pijn,
verdriet, lijden en allerlei andere
vormen van tegenslag of ellende
vraagt u zich misschien af waarom
uitgerekend u dit moet overkomen... Het is moeilijk te begrijpen
of te accepteren, maar juist in de
moeilijkste perioden van uw leven
kunt u soms geweldige zegeningen
ervaren. Robert Anthony Schuller schreef dit boek om mensen
te helpen beseffen dat er altijd
hoop is, zelfs in de meest vreselijke
omstandigheden.
e 19,50
Geloof in de God die in u gelooft
De God die u geschapen heeft en
om u geeft, gelooft in u! Hij weet als
geen ander hoe bijzonder en uniek u
bent. Alleen Hij weet welke capaciteiten er in u sluimeren. Hoewel u
misschien niet in Hem gelooft, staat
Hij voortdurend klaar om u te helpen
een heerlijk vol leven te leiden. Hij
heeft u zelfs tien krachtige positieve leefregels gegeven – de Tien
Geboden – die u kunnen helpen meer
zelfrespect te verwerven en succesvoller te zijn dan ooit, in het leven.
e 22,50
Verander uw Verdriet in Vreugde
In Verander uw Verdriet in Vreugde
is Robert H. Schuller op zijn best.
Hoewel het boek vol staat met de
bijzondere inzichten en bemoedigingen die u van hem gewend bent,
schreef hij niet eerder zo persoonlijk
en ontroerend. Dit is een boek over
tegenslagen in het leven. Over pijn,
verdriet, lijden en wanhoop. Maar
ook over hoop, vreugde en de eeuwige overwinning in Jezus Christus.
e 16,50
Gooi de dag van morgen niet weg!
Boeken die bemoedigen
Hour of Power Nieuwsbrief 28 - pagina 10
Dit veelzeggende boek behandelt
krachtige en universele idealen zoals:
optimistisch zijn, positieve normen en
waarden kiezen, doelgericht blijven,
zuivere communicatiekanalen houden
en – als allerbelangrijkste – u laten
leiden door de Allerhoogste. Al meer
dan vijftig jaar hebben miljoenen
mensen zich laten inspireren door
Schullers wijze adviezen die geworteld zijn in zijn liefde voor God en de
mens. ‘Gooi de dag van morgen niet
weg!’ is de optelsom van Schullers inzichten en tegelijkertijd een ode aan
het denken vanuit mogelijkheden.
e 19,50
Het werk van Hour of Power steunt voor een
groot deel op de schouders van toegewijde
vrijwilligers. Enthousiaste kijkers die hun betrokkenheid met het programma graag omzetten in actie. Zonder hun hulp zou onze stichting
economisch gezien geen bestaansrecht hebben
en kon u op zondagmorgen níet naar Hour of
Power kijken.
Het programma heeft iets in u geraakt waardoor u donateur bent geworden. Zou u zo ook willen overwegen op een
andere manier iets voor Hour of Power te doen? Op een
praktische manier die past bij uw talenten en interesses?
Kies ervoor om vrijwilliger te worden bij Hour of Power.
De sfeer op het kantoor van Hour of Power is open en
informeel. U zult zich snel bij ons thuis voelen.
Hieronder vindt u een aantal vormen van vrijwilligerswerk, welke u ook kiest het is altijd zinvol, opbouwend en
dankbaar werk.
Datatypist (m/v)
Correspondent (m/v)
Hour of Power houdt verspreid over
het land verscheidene evenementen
per jaar; de kerstconcerten zijn inmiddels een begrip geworden! Bij al deze
samenkomsten zetten vrijwilligers
zich met hart en ziel in het de
bezoekers naar de zin te maken.
Op onze administratieafdeling worden
allerlei mutaties verwerkt: kijkers die
net als u donateur worden of helaas
moeten afhaken, aanvragen van
producten en veel meer.
’s Zondags kijken ongeveer 200.000
mensen naar de uitzending; u kunt
zich voorstellen dat wij vele reacties
binnen krijgen. Deze willen wij graag
allemaal beantwoorden en daar kunnen wij uw hulp goed bij gebruiken!
Expeditiemedewerker (m/v)
Telefonistreceptionist (m/v)
Medewerker
gebedsteam (m/v)
Medewerker bij
evenementen (m/v)
Vanuit ons kantoor gaan vele producten de wijde wereld in en die moeten
stuk voor stuk netjes ingepakt worden.
Bent u ten minste één dag per week
beschikbaar (m.u.v. vrijwilligers bij
evenementen en het gebedsteam),
woont u binnen een straal van 50 km
van Laren (bij Hilversum) en wilt u
graag binnen een leuk team samen-
In deze functie bent u het visitekaartje
van Hour of Power. U staat mensen te
woord en geeft allerhande informatie:
over de uitzendingen, speciale acties
enzovoort.
werken aan de verspreiding van Gods
Woord? Meld u dan nu aan als vrijwilliger. Stuur een brief of e-mail naar
Peter Joseph waarin u vertelt wat u zou
willen doen en waarom
u vrijwilliger wilt worden.
Het gebedsteam telt meer dan 140
leden, die elk afzonderlijk of met een
eigen gebedsgroep bidden voor de
noden van onze kijkers. Prachtig werk
met geweldige resultaten. God doet
nog steeds grote wonderen!
Hour of Power,
Postbus 22,
1250 AA LAREN
[email protected]
Lees ook pagina 6 en 7. Hier vindt u een verslag van ons medewerkersuitstapje van dit jaar.
Hour of Power,
Hartelijk dank
voor het geschenk
dat ik ontving. De
visitekaartjes zijn
makkelijk om mee
te nemen in de tas.
Hartelijk dank
voor de prachtige
felicitatiekaart die ik
heb mogen ontvangen. Vooral de tekst
van Psalm 139 1-3
zal mij steeds steunen in de komende
en nog resterende
levensjaren.
Geachte M.,
Was erg fijn om van
u een kaart te mogen ontvangen voor
mijn verjaardag.
Een mooi cadeau
van God. Nogmaals
mijn dank en Gods
kracht en zegen
toegewenst.
Hour of Power,
Het prachtige boek
“A place of BeautyA joy Forever”
was voor mij een
lichtpunt. Door de
schitterende foto’s
en de tekst lijkt het
of het allemaal wat
dichterbij komt.
Hartelijk dank
voor uw medeleven
bij ’t overlijden van
mijn goede vriendin.
Ook mijn dank voor
uw gebedsteam.
Dank ook voor de
toezending van het
gebedenboekje.
Prachtige gebeden
staan erin.
Mijnheer/
mevrouw,
Hartelijk dank voor
het mooie kruisje
met het kettinkje. Ik
ben er heel blij mee
en draag het met
trots.
Hour of Power Nieuwsbrief 28 - pagina 11
ui t
de
bijbel
don a t eurs
Uur van Kracht steeds
De HERE
is mijn
herder
krachtiger
In de jaren die achter ons liggen heeft Hour of Power Nederland zich sterk ontwikkeld. Het programma wordt uitgezonden
op een landelijke televisiezender en het aantal kijkers is vertienvoudigd. En dat is precies waar het om gaat: méér mensen
bereiken met het positieve evangelie van Jezus Christus.
Hour of Power, Uur van Kracht. Een
mooie naam, maar er zit veel meer
achter. Het is Gods kracht waar het
allemaal om draait, Gods boodschap
van zijn liefde voor ieder mens. Door
zijn kracht is het werk van Hour of
Power zo sterk gegroeid en het laat ons
zien dat we nog groter mogen denken.
Nieuwe projecten om nog meer
mensen te bereiken. Daarbij willen we
de netten ook eens aan de andere kant
uitgooien, in onbekende wateren.
Nog niet iedereen in Nederland weet
af van het krachtige programma op
zondagmorgen dat mensen weer hoop
geeft door inspiratie en bemoediging.
En daar willen we verandering in
brengen! God houdt van ieder mens en
dat willen we dan ook aan ieder mens
vertellen. Dat is onze missie.
De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil.
(uit psalm 23)
Hour of Power Nieuwsbrief 28 - pagina 12
U heeft ervoor gekozen uw waardering
voor het programma te uiten door
donateur te worden. Daar had u uw
eigen redenen voor. Misschien kunt u
niet (meer) naar een kerk toe gaan en
is Hour of Power nu uw kerk; misschien heeft u door Hour of Power een
oud probleem overwonnen en heeft
u nu weer hoop voor de toekomst.
Misschien helpen de uitzendingen
van Hour of Power u op dit moment
door een moeilijke periode heen. Hoe
het ook zij, u hecht waarde aan het
programma en deelt in onze missie.
We willen graag meer doen om mensen naar het programma te trekken
en daar hebben we geld voor nodig.
Een voorbeeld: dit jaar hebben we
onze website volledig vernieuwd en
voorzien van nieuwe services zoals de
mp3-service, waarmee de complete
dienst als een geluidsbestand
gedownload kan worden. Dat bestand kan vervolgens overal mee
naartoe genomen worden. Ideaal
voor jongeren die graag mobiel
willen zijn en toch geïnspireerd
willen worden door Hour of Power. En zo zijn we meer van plan.
U bent donateur en daarmee
levert u al een onmisbare bijdrage
aan ons werk. Toch vragen we u
eens te overwegen of het binnen
uw mogelijkheden ligt uw maandelijkse bijdrage te verhogen. Als
u uw bijdrage met U 5,- of meer
verhoogt, helpt u ons daar enorm
mee. Als dank kunt u kiezen uit
twee prachtige boeken:
Het positieve gezin van Arvella
Schuller of Hours of Power van
dominee Schuller senior.
U 5,- erbij lijkt misschien niet zo
veel, maar voor ons maakt het een
groot verschil! Wordt u donateur
van de Eagles Club, dan ontvangt
u daarnaast de prachtige Eagles
Club schaal.
Hallo mensen van
Hour of Power,
Ik wil wat leuks vertellen, ik heb jullie een
keer geschreven over
dat ik zo weinig woog
en dat ik weer op het
goede gewicht zit. Ik
ben zo dankbaar dat
ik geloof, want door
God, mijn vriend en
mijn begeleidster is
mijn leven veranderd.
Ben heel blij dat ik
Hour of Power heb
ontdekt op tv en dat
we boekjes hebben,
vooral “Overwin
moeilijke tijden”.
Daar staat in, geef het
roer nooit uit handen
aan angsten, paniek
en vermoeidheid. Dat
heeft heel erg geholpen. En de boekjes
“Eén minuut voor
God”, “Geloof dat
bergen verzet” en
“Alles is mogelijk voor
wie gelooft”. Ik ben
een sterker persoon
geworden. Ik bouw
het wel langzaam
op, maar het is een
heel mooi begin. God
verdient het ook om
geëerd te worden.
Hij heeft ons zoveel
moois gegeven. Ik ga
nu wel vaker naar de
kerk, maar blijf Hour
of Power zeker volgen.
Hour of Power is heel
erg mooi en krachtig.
Blijf doorgaan met
Hour of Power.
God houdt van
ieder mens en dat
willen we dan ook
aan ieder mens
vertellen.
Hour of Power Nieuwsbrief 28 - pagina 13
p or t re t
G ebed
colofon
Hour of Power, iedere zondagmorgen van
9 tot 10 uur op RTL 5
Deze nieuwsbrief wordt 4 x per jaar toegezonden aan iedere donateur van de Eagles Club,
de Ambassador Club, de Crystal Cathedral Club
en de Corporate Eagles Club. Al voor C 5.00 per
maand maakt u deel uit van de groep kijkers die
de uitzendingen van Hour of Power in
Nederland mogelijk maakt en blijft u door middel
van dit magazine op de hoogte van nieuws en
activiteiten.
Daniel
Rodriguez
treedt ook
dit jaar op
tijdens de
Hour of
Power kerstconcerten:
11-19
december
Missie van Hour of Power:
Door middel van de moderne massamedia het
doorgeven van de liefde van Christus met de
bedoeling de levens te beïnvloeden van een ieder die luistert of kijkt en hen te helpen geloven
dat ze de persoon kunnen zijn die God wil dat
ze zijn.
Steun Hour of Power Nederland
• Door donateur te worden
Wilt u regelmatig op de hoogte blijven van
onze TV-programma’s en andere activiteiten
en bent u sympathisant dan geven we u vriendelijk ter overweging om zich aan te sluiten
bij de Crystal Cathedral Club, de Ambassador
Club, de Eagles Club of de Corporate Eagles
Club.
Voor meer info: zie antwoordkaart of bel 035
- 538 05 88 of ga naar
www.hourofpower.nl
• Door giften te geven of Hour of Power
testamentair te gedenken. Onder bepaalde
voorwaarden zijn giften aan Hour of Power
volledig aftrekbaar.
In portret : Daniel Rodriguez
Vervolg van pagina 4
Er zijn nog
veel mensen
die moeten
horen dat er
een betere
manier van
leven is, dat
er leven in
Christus is en
dat moeten
ze zelf
nog gaan
ervaren.
Wat is de rol van gebed in uw
leven?
“Gebed is je moment om met God
te praten. Hij is mijn raadgever, elke
dag. Het is een tweegesprek waarbij je
praat en luistert. Hij is degene die je
zegent. Dus als je geen tijd neemt om
met Hem te communiceren, ontvang je
geen leiding. Ik heb een persoonlijke
relatie met God waarbij het er niet
om gaat, wat ik wil of wat ik nodig
heb. Maar ik bid tot God net zoals ik
praat met jou. Hij is als een vriend. Ik
deel mijn gedachten met Hem, of wat
ik beleef, of als iets niet goed gaat. Ik
bid voor specifieke leiding en hoe ik
met bepaalde situaties moet omgaan.
Als ik vragen heb, stel ik die. Maar ik
luister ook. In de stilte leer je luisteren
en ontvang je. Veel mensen bidden,
praten, maar luisteren niet. Maar Hij
wil graag zijn wil aan je openbaren. En
je moet een open mind hebben. Toen
ik nog een kleine jongen was, zei een
tante altijd tegen me dat God iets speciaals met me voor ogen had. Vaak zijn
deuren voor mij door God geopend en
kon ik verder in mijn leven.”
Wie is Jezus voor u?
“Ik weet niet of ik de woorden daarvoor kan vinden. Doorgaans ben ik
een goed spreker, maar als emoties
erbij om de hoek komen kijken, is
het moeilijk te zeggen. Jezus is mijn
doorgang naar het Paradijs. Jezus is de
Hour of Power Nieuwsbrief 28 - pagina 14
deur tot het eeuwige leven, Hij is mijn
weg tot behoud. Het is een troost als
het leven vaak verwarrend of tumultueus kan zijn, dat ik bij de levensvragen
die ik heb, steeds weer mag uitkomen
bij de overgave aan Jezus Christus,
wetend dat Hij zorg draagt. Dat is een
antwoord op al je vragen.”
Uw gedachten over de toekomst
van de wereld?
“Ik denk dat de toekomst beschreven
staat in de Schrift. Ik denk dat we ons
moeten voorbereiden op de komende
wereld. Want deze wereld is langzamerhand aan het sterven. Ik bid wel
dat het beter mag gaan in plaats van
slechter, maar als je dagelijks ziet wat
er allemaal speelt rondom ons,zie je
meer en meer wat al beschreven staat
in het boek Openbaring. De wereld
gaat naar zijn eindbestemming, en
daar moeten we ons als christenen op
voorbereiden. Maar dat betekent niet
dat we moeten ophouden met leven,
werken of doorgaan met de dingen
waar we mee bezig zijn. Want er is nog
heel wat werk te verzetten. Er zijn nog
veel mensen die moeten horen dat er
een betere manier van leven is, dat
er leven in Christus is en dat moeten
ze zelf nog gaan ervaren. Ik hoop dat
meer mensen zich gaan realiseren wat
leven werkelijk betekent. Ondertussen blijf ik doen wat ik doe: zingen en
mijn gaven uitleven.”
Welk bijbelgedeelte heeft bovengemiddelde betekenis voor u?
“Dat is de moeilijkste vraag van alle
vragen die je me gesteld hebt. Er zijn
zoveel dingen die aanspreken. Toch
zijn het voor mij sinds 11 september
slechts twee woorden in de Bijbel die
me inspireren: ‘Jezus weende’. Dat
deed Hij toen Hij geroepen werd bij
het graf van Lazarus; ik heb de bewogenheid van Jezus Christus gevoeld.
Te beseffen dat Jezus huilde om de
dood van Lazarus, daardoor weet ik
dat Hij huilde voor mij en voor allen
die tragedies in hun leven hebben
meegemaakt. Dat is zo’n troost dat Hij
er was om met mij te huilen in mijn
verdriet.”
Met toestemming en dank
overgenomen van Hans van de
Beek (EO Visie)
Dank u Heer,
Ik voel uw tedere en rustgevende geest in me. Dank U mijn God, voor Uw ingrijpen in
mijn leven en dat u mij moed zal geven. Dank U, dat ik in moeilijke tijden en in tijden
met verdriet uw kracht proefde en dat ik milder ben geworden.
Dank U, voor de onechte vrienden, waardoor ik mijn echte vrienden nog beter leerde
kennen en ging waarderen. Dank U voor ziekte, waardoor ik mijn gezondheid leer koesteren, iets dat ik te vaak vanzelfsprekend vind. Dank U wel, dat U mij door beproeving
heen leidt. Zonder beproeving zou ik een week kasplantje zijn, te teer om de wind en
storm in het open veld te trotseren.
Herinner mij er in moeilijke tijden aan dat er geen vooruitgang is zonder pijn. Geen
verandering is zonder crises, geen geboorte zonder weeën. En geen Pasen zonder Goede
Vrijdag!!
Beproeving zijn in mijn leven perioden, waarin mijn geloof op de proef wordt gesteld.
Maar met de steun van de Geest van God is de overwinning over mij zelf voldaan. Dank
U Jezus, voor uw trooster, de Heilige Geest, die mij uw weg heeft aangewezen. Dank U,
voor de troost die aan mij is gegeven in moeilijke tijden. Dank U, dat U mijn leven zo
veranderd heeft, toen ik mijn leven aan U heb gegeven.
Websites
www.hourofpower.nl (Hier kunt u zich aanmelden voor de wekelijkse e-mail nieuwsbrief.)
www.gebedvandedag.nl
www.overdenkingvandedag.nl
www.jezuszegt.nl
www.inspirationalthoughts.net
www.hourofpower.tv (shop)
Vertalingen:
Ton van Mourik / Erik van Laar / Louis Pool
Fotografie:
De fotografie in dit nieuwsblad is o.a. van Louis
Pool, Erik van Laar, CCM-USA, Theo Scholten,
Chris va Beek Fotografie, Anne Bouve, Hans
Daams
Gironummer 13800 t.n.v. Hour of Power te Laren
Bankrekeningnummer Nederland:
ABN AMRO - 40.47.71.904 t.n.v. Hour of Power
te Laren
Bankrekeningnummer België:
KBC - 736-0003641-19
t.n.v. Hour of Power te Laren, Nederland
Voor giften vanuit andere Europese landen kunt
u gebruik maken van IBAN: BE39736000364119,
BIC/SWIFT code: KREDBEBB
Dit is een uitgave van:
Hour of Power Nederland
Postbus 22, 1250 AA Laren
Tel. 035 538 05 88, Fax. 035 538 06 11
E-mail: [email protected]
www.hourofpower.nl
De dag beginnen met U en te eindigen met U geeft mij rust en vrede in mijn leven, ondanks alle eenzaamheid en verdriet. Zo ver weg zijn van mijn vrienden en dierbaren. En
toch ben ik een gelukkig mens dankzij de genade van onze Heer Jezus Christus. Door de
Heilige Geest opende Hij mijn ogen. Ik dank U Heer voor uw gaven.
Redactie: Erik van Laar
Eindredactie: Louis Pool
Ontwerp: Henk Dokter Creative Associates
www.henk-dokter.nl
Amen
Drukkerij: Graficiënt Printmedia
www.graficient.nl
Met hartelijke dank aan Peter Lamb
Hour of Power is lid van de
Evangelische Alliantie
Hour of Power Nieuwsbrief 28 - pagina 15
kers t
2 0 0 7
Hour of Power kerstconcerten
11–19 december 2007
Jan Mulder
Ook Jan Mulder is dit jaar weer
actief tijdens de kerstconcerten. Zijn carrière heeft
hem inmiddels naar
Amerika gebracht;
wij zijn dus blij dat
hij speciaal voor deze
concertavonden naar
Nederland komt. Mulder
treedt op als pianist en
als dirigent van het Mulder
Consort en de Cathedral Singers.
Foto: Tim van de Velde
Daniel Rodriguez
Rodriguez treedt dit jaar opnieuw op
tijdens de kerstconcerten van Hour
of Power! De Amerikaanse zanger
maakte vorig jaar grote indruk; dat
smaakt naar méér. Hij werd wereldwijd bekend door zijn ontroerende
God Bless America na de aanslagen
van 11 september 2001. Hierna
studeerde hij anderhalf jaar met de
tenoor Placido Domingo en is sinds
2004 fulltime zanger. Lees ook het
interview in deze nieuwsbrief.
X6
Deze Nederlandse meidengroep bestaat uit zes
vriendinnen, die elkaar op jonge leeftijd in de kerk
leerden kennen. De muzikale loopbaan van Sanne,
Roos, Loïs, Amber, Daniëlle en Ryanne nam een
vogelvlucht toen zij werden uitgenodigd om mee te
doen aan de talentenshow X-factor van RTL4. Daar
eindigden zij als beste groep en dit jaar zingen zij
tijdens de kerstconcerten van Hour of Power!
Uniek in Nederland!
De concerten van Hour of
Power staan bekend om de
warme sfeer en zeker ook
om de bekwame musici.
Waar Hour of Power uniek
in is, is de ondersteuning
van een professioneel orkest
en twee koren die elkaar
afwisselen: The Cathedral
Singers en Forever Worship.
U kunt ook dit jaar weer
genieten van de prachtige muziek van het Mulder
Consort.
Concertagenda
Dinsdag 11 december:
Donderdag 13 december:
Vrijdag 14 december:
Zaterdag 15 december:
Maandag 17 december:
Dinsdag 18 december:
Woensdag 19 december:
Grote Kerk in Naarden
De Meervaart in Amsterdam
De Grote Kerk in Apeldoorn
St. Christoffelkathedraal in Roermond
De Pieterskerk in Leiden
De Bethel in Drachten
De Laurenskerk in Rotterdam
Hour of Power Nieuwsbrief 28 - pagina 16
Reserveer nu met donateursvoorrang
Als donateur heeft u tot 14 september voorrang
bij het reserveren van uw toegangsbewijzen.
Reserveer nu uw kaarten met de antwoordkaart
bij deze nieuwsbrief.

Vergelijkbare documenten

magazine - Hour of Power

magazine - Hour of Power • Nu weet u waarom u geboren bent. • Nu ziet u het goddelijke doel met het leven van de mens. • Nu kunt u uw unieke erfenis omarmen als mens, in staat om in God te geloven. • Nu begint u aan e...

Nadere informatie