De Wevers, borduurwerk en kastelen

Commentaren

Transcriptie

De Wevers, borduurwerk en kastelen
De Wevers, borduurwerk en kastelen
Start : Kerk van
Crèvecoeur sur l’Escaut
Bij het stopbord – met
zicht op het kasteel –
rechtsaf, langs het
10,9 km
kasteel en de kerk
STOP
Volg de borden!
De fietsroute is bewegwijzerd.
4,95 km
Op de viersprong
rechtdoor richting
Ligny Haucourt
Vanaf de place du
Général de Gaulle
(gemeentehuis) gaat u 7,55 km
rechtsaf via de RD 15
richting Lesdain
Kerk
Parkeerplaats
gemeentehuis
kasteel
STOP
14,25 km
Bij de stoplichten
rechtdoor.
Op het plein naar
rechts langs de kerk
Kiosk
Op de T-splitsing
linksaf de rue de la
République in
Bij de splitsing rechtsaf
10,75 km
Op de viersprong
linksaf over het
Scheldekanaal
(canal de l’Escaut)
Schelde
31,0 km
2,05 km
2,15 km
Na de kerk en de
muziekkiosk rechtsaf
21,4 km
10,65 km
Bij de splitsing naar
links richting Esnes,
verder over de RD 15
bos
21,5 km
Na de brug linksaf
de rue Basse in
31,4 km
Rue
42
D1
Rue
LESDAIN
5
D15
D1
ESNES
LIGNY EN
CAMBRESIS
HAUCOURT
EN CAMBRESIS
Rue
D76
r
e
ou
18
D1
ec
LES RUES
DES
VIGNES
t
60
D9
H
e
n
on
de C
aullle
er
te
au
Ba
R
ss ue
e H
2
km
Ch
em
in
d
la
Zo
ile
Em
e
Ru
CAULLERY
D1
6
3
10
5
D1
Ru
D16
rai
D15
10,75
km
y
03
D1
de L
esda
in
in
D15
b
am
eC
ed
Ru
Verbinding met fietsroute
De Wevers en de vergezichten
rond Cambrai
Verbinding met fietsroute De Wevers
en de vergezichten rond Cambrai
Start
60
D9
de M
asniè
res
D74
CREVECŒUR SUR ESCAUT
D15
U kruist opnieuw het
Scheldekanaal (canal
de l’Escaut)
Op de driesprong
rechtsaf om weer bij
uw startpunt uit te
komen
Op de hoek van Le
34,5 km
Bois des Chêneaux,
met zicht op de abdij,
rechtsaf langs het bos
29,1 km
21,1 km
kerk
26,9 km
Op het kruispunt na
de boerderij Bonne
33,8 km
Enfance rechtdoor
richting de abdij van
Vaucelles
boerderij
Op het kruispunt in
Walincourt-Selvigny
rechtdoor richting
Villers-Outreaux.
Doorkruis het dorp
Malincourt
Op het kruispunt
(kasteel) rechtsaf
2,0 km
24,8 km
Na de boerderij
32,3 km
Montecouvez rechtsaf
via de RD 96 richting
Les-Rues-des-Vignes
Schelde
Op de rotonde na het 10,5 km
kasteel linksaf
Op de T-splitsing
rechtsaf
STOP
In het gehucht
Selvigny, bij het
stopbord rechtdoor
via de RD 16
Op de T-splitsing
rechtsaf via de RD
103 en doorkruis het
dorp Les-RuesdesVignes. U komt langs
het préhistorische
park Archéosite
Bij het stopbord rechtdoor via de RD 96
richting Montecouvez
22,6 km
15,85 km
0,25 km
Rechts omhoog de
rue Lamotte in
32,15 km
Rechtsaf via de RD 16
richting Caullery
Bij de splitsing linksaf
Op de viersprong
10,2 km
rechtdoor en doorkruis
Lesdain
Op de viersprong
rechtdoor
Bij het stopbord
naar links
21,7 km
Bij de splitsing linksaf
via de RD 15 richting
Haucourt-en-Cambrésis 11,1 km
5,35 km
Les Mulquiniers,
broderies et châteaux
STOP
D9
60
D98
y
ler
aul
eC
ed
u
R
29,1
km
SELVIGNY
D9
60
60
D9
D9
6
14,25
km
D76
WALINCOURT
SELVIGNY
D16
8
D11
D5
7
4
N4
D4
5
ue
Gran
d'R
21,4
km
Bantouzelle
tta
be
am
G
e
Ru
Honnecourtsur-Escaut
Aisne
Convention n° 9823/IGN - Copyright 2009.
Source : SIRS®.
D111
D45
Lesdain
Banteux
D281
elu
Rue d'Av
D1
6
Les Ruesdes-Vignes
Masnières
Crèvecœur-sur-l'Escaut
D45
le
na
Ru
ed
eP
ér
on
ne
o
ati
eN
Rumilly-en-Cambrésis
Marcoing
D16
Rue d'Hordain
MALINCOURT
Noyellessur-Escaut
Lille
D960
D76
D96
ut
Ro
Cambrai
Proville
VILLERSOUTREAUX
6
D1
www.tourisme-nord.fr/nl
Route gemaakt met hulp van het
Comité Départemental de Cyclotourisme