Jaarrekening 2013

Commentaren

Transcriptie

Jaarrekening 2013
Lucas Onderwijs
JA A R R E K E N I N G • 2 0 1 3
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
1
naar inhoud
NB. Deze pagina bevat hyperlinks!
Inhoudsopgave
Jaarrekening
3
Balans per 31 december 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Staat van baten en lasten over 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kasstroomoverzicht over 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kerncijfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013
Waarderingsgrondslagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Materiële vaste activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Financiële vaste activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Vorderingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 Liquide middelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Eigen vermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Langlopende schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Kortlopende schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Rijksbijdragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3/3.5 Cursusgelden / Overige baten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Personeelslasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Huisvestingslasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Overige lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Financiële baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Staat van baten en lasten over 2013 PO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Staat van baten en lasten over 2013 WEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Staat van baten en lasten over 2013 VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Staat van baten en lasten over 2013 overig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Honoraria van de accountant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bijlage: overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW en aflopend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bijlage: overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW en doorlopend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bijlage: overzicht gemeentelijke subsidies Den Haag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige gegevens
7
7
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
20
21
21
22
23
24
25
26
26
27
29
31
33
Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebeurtenissen na balansdatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samenwerkingsverbanden VO/BVE en overige instellingen in 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
3
4
5
6
2
33
33
33
34
naar inhoud
NB. Deze pagina bevat hyperlinks!
Jaarrekening
Balans per 31 december 2013
(na resultaatbestemming)
(in euro’s)
2013
Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa
2012
38.278.619
19.734.269
40.260.190
23.207.209
58.012.888
Vlottende activa
1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen
7.854.408
19.433.857
63.467.399
8.290.805
3.684.367
27.288.265
11.975.172
85.301.153
75.442.571
2.1 Eigen Vermogen
40.721.362
28.840.761
2.2 Voorzieningen
18.046.627
15.187.758
2.3 Langlopende schulden
97.581
109.779
2.4 Kortlopende schulden
26.435.583
31.304.273
85.301.153
75.442.571
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
3
naar inhoud
naar inhoud
NB. Deze pagina bevat hyperlinks!
Staat van baten en lasten over 2013
(in euro’s)
Begroting 2013
2013
2012
Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.3 Overige baten
220.089.565
209.269.724
210.487.579
10.109.262
13.098.960
8.406.458
10.552.286
7.304.887
12.794.950
Totaal baten
243.297.787
228.228.468
230.587.416
Lasten
4.1
4.2
4.3
4.4
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5
Financiële baten en lasten scholen
Operationeel resultaat
Financiële baten en lasten stichting
Nettoresultaat
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
184.226.999
5.753.936
17.007.368
24.807.848
182.753.642
6.428.143
16.928.170
23.045.294
185.214.747
6.419.398
16.203.135
24.048.731
231.796.151
229.155.249
231.886.011
11.501.636
-926.781
-1.298.595
152.676
-1.500
665.472
11.654.312
-928.281
-633.123
226.289
195.000
661.977
11.880.601
-733.281
28.854
4
naar inhoud
naar inhoud
Kasstroomoverzicht over 2013
(in euro’s)
2013
Kasstroom uit operationele activiteiten
Nettoresultaat
Gecorrigeerd voor:
· Afschrijvingen
· Mutatie voorzieningen
· Mutatie financiële vaste activa
2012
11.880.601
5.753.936
2.858.869
583.112
28.854
6.419.398
3.498.800
-345.898
9.195.917
Veranderingen in vlottende middelen
· Vorderingen
· Schulden
436.397
-4.868.690
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Des-/Investeringen in materiële vaste activa
Des-/Investeringen in materiële vaste activa voorgaande jaren
Overige des-/investeringen financiële vaste activa
2.284.905
16.644.225
11.886.059
-7.643.464
-2.356.127
-1.202.164
-12.198
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
-12.198
-12.194
15.749.490
672.110
3.012.257
3.684.367
15.749.490
5
-11.201.755
-12.194
3.684.367
19.433.857
Mutatie liquide middelen
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
-4.432.293
-882.537
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
Beginstand liquide middelen
Eindstand liquide middelen
1.488.872
796.033
-3.739.804
-32.561
2.889.828
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
9.572.300
672.110
naar inhoud
naar inhoud
kerncijfers
2013
2012
243.298
231.796
11.881
11.502
40.721
85.301
12,9%
23,4%
48%
4,9%
90%
79%
21%
230.587
231.886
29
-1.299
28.841
75.443
8,6%
21,0%
38%
0,0%
91%
80%
20%
225.727
230.651
-3.868
-4.924
28.812
72.474
9,0%
20,4%
40%
-1,8%
91%
80%
20%
Totale lasten per leerling (x €)
PO
WEC
VO
Totaal
5.585
18.363
8.049
6.943
5.577
17.170
8.218
7.003
5.560
17.080
8.207
7.123
Personele lasten per leerling (x €)
PO
WEC
VO
Totaal
4.542
15.027
6.396
5.518
4.588
15.008
6.518
5.593
4.581
15.241
6.511
5.716
Materiële lasten per leerling (x €)
PO
WEC
VO
Totaal
1.043
3.337
1.653
1.425
989
2.162
1.700
1.409
979
1.839
1.696
1.407
16.710
241
16.434
33.385
16.589
230
16.294
33.113
16.448
232
16.073
32.753
Totale baten (x € 1.000)
Totale lasten (x € 1.000)
Exploitatieresultaat (x € 1.000)
Saldo baten en lasten (x € 1.000)
Eigen vermogen (x € 1.000)
Balanstotaal (x € 1.000)
Weerstandsvermogen - publiek vermogen
Kapitalisatiefactor - publiek vermogen
Solvabiliteitsratio
Rentabiliteitsratio
Rijksbijdragen / totale baten
Personele lasten / totale lasten
Materiële lasten / totale lasten
Leerlingen (per 1 oktober)
PO
WEC
VO
Totaal
2011
Personeel (gemiddeld)
Totaal man werkzaam in PO/WEC
Totaal vrouw werkzaam in PO/WEC
Totaal personeel PO/WEC
384
1.683
2.067
18,6%
81,4%
100,0%
378
1.647
2.025
18,7%
81,3%
100,0%
392
1.616
2.008
19,5%
80,5%
100,0%
Totaal man werkzaam in VO
Totaal vrouw werkzaam in VO
Totaal personeel VO
894
986
1.880
47,6%
52,4%
100,0%
917
1011
1.928
47,6%
52,4%
100,0%
952
1022
1.974
48,2%
51,8%
100,0%
Totaal man
Totaal vrouw
Totaal personeel
1.278
2.669
3.947
32,4%
67,6%
100,0%
1.295
2.658
3.953
32,8%
67,2%
100,0%
1.344
2.638
3.982
33,8%
66,2%
100,0%
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
6
naar inhoud
naar inhoud
Toelichting
behorende tot de jaarrekening 2013
Waarderingsgrondslagen
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in effecten, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.
Juridische vorm en voornaamste activiteiten
De organisatie is een stichting; de voornaamste activiteiten van de
Stichting Lucas Onderwijs bestaan uit het verzorgen van primair en
voortgezet onderwijs in het westelijk deel van de Randstad.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt
tegen reële waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen gearmotiseerde kostprijs op
basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere
waardevermindering verliezen. Uitzondering hierop betreffen de
effecten onder de financiële vaste activa. De effecten worden voor
zover deze aan een beurs genoteerd zijn gewaardeerd tegen reële
waarde. Wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in
de staat van baten en lasten. Niet beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van
de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in
het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn
met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.
Grondslagen algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van
activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, met uitzondering van de financiële instrumenten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste
bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en
vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd
tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Investeringssubsidies worden zichtbaar
in mindering gebracht op de materiële vaste activa.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de
organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de
omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de
aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva
in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
wordt niet afgeschreven.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode
waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s, de functionele valuta van
de organisatie.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
Gebouwen
: 2,5-5%
Inventaris en apparatuur
: 5-33%
Andere vaste bedrijfsmiddelen : 8-33%
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management
oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die
van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en
lasten. De daadwerkelijk resultaten en/of uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.
Financiële vaste activa
Zie de toelichting onder financiële instrumenten.
Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen
of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de
boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de
toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwachting
zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is
dan de geschatte toekomstige kasstroom, wordt een bedrag voor
impairment ten laste van het resultaat geboekt voor het verschil
tussen de boekwaarde en de actuele waarde van het actief. Voor
Lucas Onderwijs is per 1 januari 2013 met de Stichting Haagse
Nutscholen gefuseerd en per 1 augustus met de Stichting Sociocratische School ‘De School’ in Zandvoort. In 2013 zijn de cijfers
van ‘De School’ voor het hele jaar meegenomen. De cijfers van
2012 en de begroting 2013 zijn hiervoor aangepast.
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
7
naar inhoud
naar inhoud
verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere actuele waarde, onder aftrek van verkoopkosten.
Uitzondering op voorgaande voorwaarden betreft de egalisatievoorziening voor groot onderhoud. De toevoegingen aan deze
voorziening zijn bepaald op basis van het geschatte bedrag van
het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt, gebaseerd op een
meerjarenonderhoudsplan.
Vorderingen
Zie de toelichting onder financiële instrumenten.
Naar analogie van de gehanteerde grondslagen in de verantwoording van subsidiebaten bij het VO is ook bij het PO, waar de subsidietoekenning nog op schooljaarbasis plaatsvindt, eenzelfde
systematiek toegepast. Dit betekent dat ultimo verslagjaar het verschil tussen de verkregen subsidie op basis van het betalingsritme
van het ministerie en toerekening op basis van 5 maanden van de
schooljaartoekenning niet als vordering op OCW is opgenomen
maar meegenomen is in het bedrag van de eeuwigdurende vordering onder de post “Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen”. Bij een uiteindelijk te verwachten verschuiving van de
subsidiering van het PO van schooljaar naar kalenderjaar zal dan
geen negatief vermogenseffect, overeenkomstig die destijds bij het
VO optrad, optreden. Het effect hiervan op het jaarresultaat is als
verwaarloosbaar voor het inzicht te bestempelen.
Personeelsbeloningen/pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds
verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een
verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde
premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de
toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en
de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling
van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden
en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt
beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het
fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere
(expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als Lucas Onderwijs de
beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is
dat het overschot naar Lucas Onderwijs zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting
tenzij anders vermeld. Zie verder de toelichting onder financiële
instrumenten.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd.
De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid
door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als
bestemmingsfonds.Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen.
Schulden
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden
aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met
activa. Zie verder de toelichting onder financiële instrumenten.
Voorzieningen
Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen en
de overige voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale
waarde. De personeelsvoorzieningen zijn opgenomen tegen contante waarde; bij de berekening van de contante waarde is er van
uitgegaan dat het renteniveau ultimo het boekjaar, waarmee de
berekening van de contante waarde is gedaan, gelijk is aan de te
verwachten indexering van de personeelslasten de komende
jaren. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste
van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks
plaats ten laste van de voorzieningen.
Opbrengstverantwoording
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit
hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat
van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben
op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte
werkzaamheden als baten verantwoord.
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer sprake
is van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die een gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
• waarvan een voldoende betrouwbare schatting kan worden
gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse valuta’s zijn herleid naar
euro’s met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende periodes.
8
naar inhoud
naar inhoud
Terug naar balans 2013
1.2 Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:
(in euro’s)
1.2.1
Gebouwen
en terreinen
1.2.2
1.2.3
1.2.4
Totaal
Inventaris en Andere vaste
MVA
apparatuur bedrijfsmiddelen in uitvoering
Stand per 1 januari 2013
Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
31.787.191
-14.154.060
37.368.570
-24.682.134
11.391.197
-6.923.699
5.473.125
0
86.020.083
-45.759.893
Boekwaarde
17.633.131
12.686.436
4.467.498
5.473.125
40.260.190
Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijving desinvesteringen
3.178.147
0
-1.811.158
0
2.755.891
0
-2.971.677
0
948.323
-41.296
-971.101
32.561
-3.101.261
0
0
0
3.781.100
-41.296
-5.753.936
32.561
Saldo
1.366.989
-215.786
-31.513
-3.101.261
-1.981.571
Stand per 31 december 2013:
Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
34.965.338
-15.965.218
40.124.461
-27.653.811
12.298.224
-7.862.239
2.371.864
0
89.759.887
-51.481.268
Boekwaarde
19.000.120
12.470.650
4.435.985
2.371.864
38.278.619
Toelichting
De schoolgebouwen die van de overheid in juridisch eigendom zijn verkregen zijn voor PM gewaardeerd. Het economisch claimrecht
ligt bij een (overheids-) instantie. Deze schoolgebouwen dienen dus bij vervreemding of onttrekking van de onderwijsbestemming
te worden overgedragen aan de betreffende (overheids-)instantie. De gebouwen zijn door de (overheids-)instantie verzekerd. Het
pand Safierhorst is wel volledig eigendom met een balanswaarde van € 2.021.754 en een waardering volgens de OZB van € 1.625.000.
De investeringen die met eigen middelen van het bevoegd gezag worden gefinancierd worden als activa op de balans gezet.
In 2013 is in totaal € 1.973.000 minder geïnvesteerd dan afgeschreven. Het totaal aan investeringen in 2013 bedraagt € 3.781.000
tegen een totaal aan afschrijvingen van € 5.754.000.
Het bedrag aan investeringen gebouwen € 3.178.000 wordt voor € 2.066.000 veroorzaakt door de oplevering van de gymnastiekzalen
van de Haagse Colleges en het nieuwe gebouw voor College St. Paul (€ 262.000), die in 2012 nog verantwoord waren onder MVA in
uitvoering. De overige € 851.000 wordt veroorzaakt door een groot aantal kleine verbouwingen op verschillende scholen. Daarnaast
is dit bedrag gecorrigeerd voor € 75.000 aan verbouwingen in 2012 aan het gebouw van de Cosmicus-school. Dit bedrag is onttrokken
aan de voorziening onderhoud.
In 2013 hebben wij versneld afgeschreven op drie gebouwen, die of verlaten worden - Edith Stein (€ 50.000) en Burg. Elsenlaan
(€ 210.000) - of volledig verbouwd worden: Roland Holstlaan (€ 292.000).
De MVA in uitvoering bedraagt € 2.372.000. De grote projecten die op dit moment financieel nog lopen zijn De Opperd (€ 488.000),
Balans (€ 294.000), Het Avontuur (€ 128.000) en de nieuw opgestarte projecten Edith Stein (€ 333.000) en Zandvliet (€ 202.000). De
reeds verstuurde declaraties aan de gemeente zijn verantwoord onder de vorderingen en de ontvangen voorschotten onder de kortlopende schulden.
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
9
naar inhoud
naar inhoud
Terug naar balans 2013
1.3 Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:
(in euro’s)
1.3.6
1.3.7
Overige
Overige
effecten
vorderingen
Totaal
Stand per 1 januari 2013
22.200.328
1.006.881
23.207.209
Mutaties:
•Investeringen
•Desinvesteringen
•Gerealiseerde winst bij verkoop
•Ongerealiseerde resultaat
•Afgeloste leningen
7.737.827
-10.625.855
25.882
-608.994
0
0
0
0
0
-1.800
7.737.827
-10.625.855
25.882
-608.994
-1.800
Stand per 31 december 2013
18.729.188
1.005.081
19.734.269
Toelichting
De overige effecten betreffen enkel obligaties die voldoen aan de wet FIDO c.q. de Regeling beleggen en belenen van OCW. De investeringen en desinvesteringen betreffen de aan- en verkopen van financiële activa.
Door de lichte stijging van de rente en een afname van de waarde van de obligaties in 2013 is gedurende het boekjaar een ongerealiseerd koersverlies op de obligaties gehaald van € 609.000. In 2012 was dit nog een koerswinst van € 345.000.
Door de lage rentestand op obligaties is een groter gedeelte liquide gehouden (€ 3.869.000).
In totaal hebben wij nu € 1.000.000 geleend aan Stichting Glaslokaal. Dit is gefinancierd uit het private vermogen. De looptijd van
deze leningen bedragen maximaal zeven jaar met een minimale rente van 5,25 procent.
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
10
naar inhoud
naar inhoud
Terug naar balans 2013
1.5 Vorderingen
(in euro’s)
2013
1.5.1 Debiteuren
1.5.6 Overige overheden
1.5.7 Overige vorderingen
· Nog te ontvangen rentebaten
· 3So
· Vervangingsfonds
· Overige
1.5.8 Overlopende activa
2012
1.309.656
3.763.447
446.922
0
353.970
938.032
1.680.676
4.048.930
517.781
7.625
0
867.939
1.738.924
1.393.345
1.042.381
1.167.854
7.854.408
8.290.805
Toelichting
Debiteuren
De daling van € 371.000 wordt veroorzaakt door de verschuiving van de vordering op het vervangingsfonds naar de overige vorderingen. In 2012 ging het om een bedrag van € 387.000. De voorziening dubieuze debiteuren is gestegen met € 182.000 tot € 351.000.
De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de ouderbijdrage. Hiervan is € 51.000 veroorzaakt door ‘De School’ in Zandvoort. De
volledige debiteurenstand die overkwam bij de fusie is voorzien.
De ervaring leert dat de vrijwillige ouderbijdrage steeds moeilijker is te innen.
Overige overheden
In de overige overheden zijn vorderingen opgenomen op de verschillende gemeenten inzake huisvesting en eerste inrichtingen. In de
€ 4.049.000 uit 2012 zit een vordering van € 2.000.000 op de gemeente Delft voor de nieuwbouw van de locatie Westplantsoen. Dit
bedrag is in 2013 binnengekomen. In 2013 zit een bedrag van € 2.193.000 als vordering op de gemeente Den Haag voor de nieuwbouw
van De Opperd.
In 2013 hebben wij een onjuiste beschikking rijksinkomsten gehad van € 157.000 voor ‘t Kraaiennest. DUO heeft aangegeven dat
deze post in 2014 wordt gecorrigeerd.
Overige vorderingen
De vordering op het vervangingsfonds € 354.000 werd in 2012 verantwoord onder de debiteuren.
1.7 Liquide middelen
Terug naar balans 2013
(in euro’s)
1.7.1 Kasmiddelen
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen
2013
2012
86.385
19.347.472
103.574
3.580.793
19.433.857
3.684.367
Toelichting
In 2012 bestond het saldo uit de rekeningen op schoolniveau. Deze rekeningen hebben in 2013 een saldo van € 4.233.000.
Het grootste gedeelte van het saldo in 2013 wordt veroorzaakt door de extra inkomsten uit de akkoorden die in december 2013
zijn ontvangen.
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
11
naar inhoud
naar inhoud
Terug naar balans 2013
2.1 Eigen vermogen
(in euro’s)
Stand per
1 januari 2013
Resultaat
Overige
mutaties
Stand per
31 december 2013
2.1.1 Algemene reserve (privaat)
Vrij besteedbaar vermogen
Stichting Lucas
9.021.950
226.289
0
2.696.134
0
-130.000
4.231
288.148
-125.418
57.000
0
848.976
40.000
8.204.558
0
0
-195.246
-34.071
796.230
0
0
0
-840.389
0
306.646
0
0
0
0
0
0
0
-234.909
9.248.239
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
Exploitatiereserve scholen
Personeel algemeen
Huisvesting (PPS)
Groeiregeling
Lucas Foundation
BAPO
ABZHW
Functiemix
Prestatiebox
Incorporatie Zandvoort
Akkoorden
Nieuwbouw/verbouw
Eigen fondsen
Eigen Risicodrager
Bureau
10.935.189
805.071
-1.223.115
1.412.085
1.160.631
3.674.637
-363.646
2.497.618
685.911
0
0
1.006.795
505.139
-1.806.196
501.114
19.791.233
2.1.6 Herwaarderingsreserve (publiek)
14.427.553
805.071
-1.353.115
1.416.316
608.390
3.549.219
0
2.497.618
1.534.887
40.000
8.204.558
1.006.795
505.139
-2.001.442
232.134
31.473.123
27.578
0
-27.578
0
28.840.761
11.880.601
0
40.721.362
Toelichting
De toename van het privaat vermogen van € 226.000 bestaat uit
de toerekening van het resultaat van de financiële baten en lasten
aan dit gedeelte van het vermogen. Uit het privaatvermogen is
onder andere de lening aan de Stichting Glaslokaal gefinancierd
(€ 1.000.000).
de personele lumpsum in het PO wordt collectief begroot om hiervan onverwachte kosten op schoolniveau te compenseren.
De bestemmingsreserve BAPO is een bestemmingsreserve om de
spaar BAPO te kunnen betalen. Een voorziening BAPO niet meer
is toegestaan. In 2014 zal deze bestemmingsreserve vrijvallen.
De bestemmingsreserve ABZHW bestond uit de gecumuleerde
verliezen uit het verleden van de afdeling ABZHW. In 2013 is deze
bestemmingsreserve opgeheven.
De bestemmingsreserve huisvesting (PPS) is het cumulatieve resultaat op de bijdrage van de centrale VO organisatie aan de exploitatiekosten van de PPS constructie bij Montaigne. In 2013 was
de mutatie € 130.000.
De bestemmingsreserve Functiemix is bedoeld om de extra kosten
die gepaard gaan met volledige functiemix in de toekomst te kunnen betalen. De twee instellingen De Haagse Colleges en ISW hebben hiervoor in het verleden een bestemmingsreserve gecreëerd.
De bestemmingsreserve groeiregeling is het verschil tussen de
rijkssubsidie groeiregeling en de interne regeling van toekenning
in verband met de groei van het aantal leerlingen. Deze bestemmingsreserve wordt gebruikt om fluctuaties in de bekostiging en
de nieuwe regeling te compenseren.
De baten en bijbehorende lasten in verband met de prestatiebox
worden in het PO in detail verantwoord. In deze bestemmingsreserve is opgenomen welk gedeelte nog niet is besteed.
De daling van de bestemmingsreserve Lucas Foundation wordt
met name veroorzaakt door de mutatie van de negatieve reserves
van twee gesloten scholen Meander en Octaaf. Een gedeelte van
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
Voor de incorporatie van ‘De School’ in Zandvoort hebben wij een
bestemmingsreserve gevormd.
12
naar inhoud
naar inhoud
Vervolg toelichting eigen vermogen
De bestemmingsreserve Eigen Fondsen is een reserve bij de Stanislas
scholen die ingezet kan worden voor bijzondere schoolprojecten.
Het bestuur heeft een aantal scholen toestemming gegeven om
een bestemmingsreserves te vormen voor nieuwbouw. Dit staat
in de bestemmingsreserve Nieuwbouw en is bedoeld om tijdelijk
extra kosten hieruit te kunnen dekken.
Met de bestemmingsreserve Eigen Risicodragerschap houden wij
bij wat het resultaat is geweest op het Eigen risicodragerschap
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (ERD WGA).
De extra inkomsten vanuit het Onderwijsakkoord € 1.494.000 en
het Herfstakkoord € 6.711.000 zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve Akkoorden. In 2014 wordt besloten welke activiteiten met deze bedragen worden uitgevoerd.
De bestemmingsreserve Bureau is het cumulatieve resultaat van
het Bestuur en het stichtingsbureau.
2.2 Voorzieningen
Terug naar balans 2013
(in euro’s)
Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:
2.2.1
Personeelsvoorzieningen
2.2.3
Overige
voorzieningen
Totaal
Stand per 1 januari 2013
6.681.319
8.506.439
15.187.758
Dotaties
Onttrekkingen / Vrijval
Mutatie
2.250.970
-1.277.003
0
4.322.448
-2.512.546
75.000
6.573.418
-3.789.549
75.000
Stand per 31 december 2013
7.655.286
10.391.341
18.046.627
Toelichting
Personeelsvoorziening
De personeelsvoorziening bestaat voor € 2.257.000 uit een voorziening voor het spaarverlof, voor € 1.432.000 uit een voorziening Jubilea en voor € 2.704.000 uit de voorziening ERD WGA. Bij de voorziening Jubilea is rekening gehouden met de stijging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. In 2011 zijn wij Eigen Risico Drager geworden voor de WGA. De verwachte uitgaven over tien jaar van de op
31 december 2013 aanwezige personeelsleden in de WGA zijn opgenomen in de voorziening. In 2012 was de voorziening € 2.105.000.
De verwachting is dat deze voorziening de komende jaren nog zal stijgen tot een evenwicht is bereikt in uitstroom en nieuwe instroom.
In 2012 is een nieuwe voorziening gevormd voor de ingeschatte te betalen WW-uitkeringen van onze ex-medewerkers in de toekomstige jaren. In 2013 is dit bedrag toegenomen met € 339.000 (€ 1.262.000). De voorziening is opgebouwd uit € 396.000 voor het PO
en € 867.000 voor het VO. De stijging wordt niet alleen veroorzaakt door nieuwe werkloze ex-medewerkers, maar vooral doordat het
langer duurt voordat de ex-medewerkers weer aan het werk zijn.
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen bestaan uit de voorziening voor onderhoudskosten. Deze wordt gevormd voor periodiek groot onderhoud
dat dient te worden verricht op de gebouwen. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend (tot veertig jaar).
In 2013 is er € 1.810.000 meer gedoteerd dan onttrokken aan de voorziening groot onderhoud.
De mutatie € 75.000 betreft een correctie op de voorziening in verband met activiteiten in 2012, die niet ten laste van de voorzieningen
hadden moeten worden geboekt, maar verantwoord moeten worden onder de materiële vaste activa.
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
13
naar inhoud
naar inhoud
Terug naar balans 2013
2.3 Langlopende schulden
(in euro’s)
2.3.3 Langlopende schuld overig
Stand per 1 januari 2013
Aflossingen 2013
Stand per 31 december 2013
Rentevoet
Totaal
109.779
-12.198
97.581
3,50%
Toelichting
De langlopende schuld overig betreft een ontvangen lening van Stichting 3So en heeft een resterende looptijd van acht jaar.
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
14
naar inhoud
naar inhoud
Terug naar balans 2013
2.4 Kortlopende schulden
(in euro’s)
2.4.1
2.4.3
2.4.4
2.4.6
2013
Kortlopend deel leningen
Crediteuren
Schuld aan OCW
Schulden aan kredietinstellingen
· Loonheffing
· Omzetbelasting
· Premies sociale verzekeringen
12.198
3.560.736
160.896
0
6.671.660
19.427
925
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen
2.4.10 Overlopende passiva
· Vooruit ontvangen ouderbijdragen
· Vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt
· Vooruit ontvangen (investerings)subsidies
· Vooruit ontvangen termijnen (reizen)
· Vakantiegeld en -dagen
· R/C Derden
· Vervangingsfonds
· Overige
2012
12.197
4.522.432
2.644.944
1.467.084
7.566.887
11.336
-14.747
6.692.012
2.747.436
1.183.547
12.700
2.039.080
512.842
6.110.480
54.840
0
3.348.816
7.563.476
2.621.497
1.418.694
1.104.139
1.186.587
371.238
6.257.813
130.695
147.222
1.856.255
13.262.305
12.472.643
26.435.583
31.304.273
Toelichting
De post crediteuren is door het extra betalen eind december gedaald tot € 3.561.000.
De post Vooruit ontvangen termijnen is sterk gestegen naar
€ 513.000 door de reeds ontvangen ouderbijdragen voor reizen die
in 2014 gaan plaatsvinden. Dit is een verschuiving van de post vooruit ontvangen ouderbijdrage die is gedaald naar € 1.184.000.
De schuld aan OCW is gedaald tot € 161.000. Hiervan is € 22.000
Niet bestede en aflopende subsidies per 31 december 2013 conform de G-bijlage. De overige posten hebben betrekking op nog te
verrekenen ZW-uitkeringen (€ 92.000). Daarnaast zijn er voor
€ 46.000 nog overige terug te betalen subsidies. Het grote verschil
met 2012 wordt veroorzaakt door de afwikkeling van de subsidie
Binnenmilieu (€ 2.559.000). Deze subsidie is in het verleden niet
volledig gebruikt. De subsidie werd alleen uitgekeerd bij een grote
eigen bijdrage van Lucas Onderwijs. Lucas Onderwijs heeft ervoor
gekozen om dit geld niet uit te geven.
De vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt zijn sterk gedaald
doordat de lerarenbeurs en de zij-instroom niet meer verantwoord
hoeven te worden onder de G-bijlage. De verantwoording van deze
subsidies vindt plaats rechtstreeks met het ministerie. Deze subsidies worden nu verantwoord onder de post overige die daardoor
sterk is gestegen. Het bedrag van € 12.700 sluit aan met de G-bijlage. Er zijn nu bijna geen overige geoormerkte subsidies meer.
De post vooruit ontvangen (investering) subsidies is sterk gestegen
door vooruit ontvangen bedragen van de gemeentes voor nieuwbouw projecten Woonstede (€ 632.000), Grote Beer (€ 319.000) en
Roland Holstlaan (€ 286.000). Van de overige subsidies is € 216.000
(2012 € 348.000) aflopend en moet terug worden betaald. De rest
is doorlopend en kan volgend jaar worden besteed.
De schulden aan kredietinstellingen € 1.467.000 bestaan uit het
saldo van de verschillende rekeningen bij de ABNAMRO bank. Op
31 december 2012 hadden wij € 1.960.000 getrokken van onze kredietfaciliteit van € 4.000.000. Door het betaalschema van de overheid hebben wij rond de jaarwisseling altijd lagere ontvangsten. In
2013 bedraagt deze € 0. In december 2013 hebben wij de extra bijdragen ontvangen uit de akkoorden € 8.205.000. Daarnaast was
in 2013 sprake van positieve cashflow van € 7.544.000.
De post overige is veel hoger door de verschuiving van de lerarenbeurs en de zij-instroom van de vooruit ontvangen OCW subsidies.
Verder is er voor € 535.000 meer vooruit gefactureerd aan o.a. huurders.
De loonheffing is met € 6.672.000 een stuk lager dan normaal
omdat in 2013 een teruggaaf ontstond van de basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) ter compensatie voor de inhaalpremie bij de sectorfondsen € 769.000.
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
15
naar inhoud
naar inhoud
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Terreinen en gebouwen
De terreinen en gebouwen die alleen juridisch eigendom zijn van Lucas Onderwijs dienen na beëindiging van het geven van onderwijs
om niet te worden overgedragen aan de betreffende gemeente c.q. het ministerie van OCW.
Met de gemeente Den Haag is een bestuursovereenkomst afgesloten voor de bouw van het Montaigne Lyceum op de locatie de Reef
in de stadswijk Ypenburg middels een PPS-constructie. De overeenkomst is voor dertig jaar afgesloten en bevat naast de bouwkosten
tevens de exploitatiekosten van het gebouw. De kosten bedragen per jaar circa € 813.000 en zullen jaarlijks worden geïndexeerd.
Het schoolgebouw is in 2006 in gebruik genomen.
Binnen de organisatie zijn langlopende verplichtingen aangegaan inzake de huur van kopieerapparaten, energie, vuilafvoer, schoolboeken en onderhoud ten bedrage van € 12.721.000.
Het bedrag van de eeuwigdurende vordering op OCW (Zie RJ660.024) bedraagt € 16.092.000.
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
16
naar inhoud
naar inhoud
3.1 Rijksbijdragen
Terug naar staat van baten en lasten 2013
(in euro’s)
Begroting 2013
2013
Rijksbijdrage sector PO
Rijksbijdrage sector VO
Rijksbijdrage sector
Expertise Centra (WEC)
71.126.240
115.217.250
66.585.038
110.574.469
67.228.843
110.237.459
3.552.798
3.601.037
3.524.515
3.1.1 Rijksbijdrage OCW
Geoormerkte OCW subsidies
Niet-geoormerkte OCW subsidies
2012
189.896.288
905.398
29.287.879
3.1.2 Overige subsidies OCW
180.760.544
544.352
27.964.828
180.990.817
1.597.701
27.899.061
30.193.277
28.509.180
29.496.762
220.089.565
209.269.724
210.487.579
Toelichting
De rijksbijdrage sector PO,VO en WEC bestaat uit een materiële en een personele lumpsum bijdrage. De materiële bekostiging laat
een lichte stijging zien van € 24.103.000 naar € 24.194.000. Dit is een stijging van 0,4 procent. Deze stijging heeft zich voornamelijk
voorgedaan bij het PO. Bij het VO is de materiële lumpsum iets gedaald door een eenmalige correctie in 2012.
De personele lumpsum is gestegen tot € 157.497.000. In 2012 was dit nog € 156.574.000. Dit is een stijging van 0,6 procent.
In 2013 zijn in het kader van het Onderwijsakkoord (€ 1.494.000) en het Herfstakkoord (€ 6.711.000) eenmalige baten ontvangen,
die door het late tijdstip niet in 2013 zijn begroot en uitgegeven. Voor deze posten is een bestemmingsreserve gevormd. In 2014 zal
gekeken worden hoe deze extra inkomsten worden besteed.
•Behoud jonge leerkracht
•Bijzondere Bekostiging
€ 1.494.000
€ 6.711.000
Bij de geoormerkte subsidies is rekening gehouden met de bedragen die nog niet zijn besteed. Deze bedragen zijn in mindering gebracht op de ontvangen bijdragen en zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. Voor een specificatie van de geoormerkte
subsidies zie de G-bijlage. De geoormerkte OCW subsidies lopen steeds verder terug. Deze subsidies worden voorzichtig begroot.
De grootste niet geoormerkte OCW-subsidies zijn;
•Leerplusarrangement VO
•Tegemoetkoming gratis lesmateriaal VO
•Prestatiebox
•Personeel- en arbeidsmarktbeleid
•Rugzakleerlingen/Leerlinggebonden financiering
•Maatschappelijke stages in het VO
•Personele bekostiging groeiformatie
•Functiemix Randstad Regio
•Impulsgelden
•Verrekening uitkeringskosten
€ 2.095.000
€ 5.351.000
€ 4.112.000
€ 7.098.000
€ 1.515.000
€ 844.000
€ 1.137.000
€ 2.655.000
€ 4.030.000
- € 1.535.000
Opvallend is het grote negatieve bedrag met betrekking tot de verrekening uitkeringskosten. Dit door het ministerie verrekende bedrag is gestegen van € 1.137.000 in 2012 tot € 1.535.000 in 2013. Een stijging van 35 %. Voor een gedeelte van deze kosten was in
2012 een voorziening getroffen.
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
17
naar inhoud
naar inhoud
Terug naar staat van baten en lasten 2013
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies
(in euro’s)
Begroting 2013
2013
3.2 Overige gemeentelijke
bijdragen en subsidies
10.109.262
2012
8.406.458
10.109.262
7.304.887
8.406.458
7.304.887
Toelichting
De overige overheidsbijdragen worden in de begroting altijd voorzichtig begroot. Op het moment van begroten zijn nog niet alle
subsidies bekend. De stijging ten opzichte van 2012 van € 2.804.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de gemeentelijke inkomsten tot € 9.067.000. Deze extra inkomsten zijn voor LKP, zaterdag- en zomerscholen. Daarnaast zijn ook de huurinkomsten sterk toegenomen met € 412.000 tot € 569.000.
In deze jaarrekening is ook een aparte G-bijlage toegevoegd voor de onderwijs subsidies van de gemeente Den Haag. In totaal is in
2013 een bedrag ontvangen van € 8.047.000.
Terug naar staat van baten en lasten 2013
3.3/3.5 Cursusgelden/Overige baten
(in euro’s)
3.3
3.5.1
3.5.2
3.5.5
3.5.6
3.5.6
Cursusgelden
Verhuur
Detachering personeel
Ouderbijdragen
Samenwerkingsverbanden
Overige baten
2013
Begroting 2013
2012
129.579
752.985
1.207.124
4.926.331
3.000.243
3.082.698
65.604
612.284
1.246.993
4.311.429
2.576.352
1.739.624
122.868
624.660
1.910.785
4.063.235
2.823.974
3.249.428
13.098.960
10.552.286
12.794.950
Toelichting
De overige baten in 2013 zijn met € 304.000 licht gestegen ten opzichte van 2012. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt
door hogere ouderbijdrage. Het verschil bedraagt € 863.000. In 2012 was de ouderbijdrage lager dan normaal door een administratieve correctie. De post detachering personeel is in 2013 lager door aanpassingen van de administratieve verwerking van binnen de
Stichting Lucas Onderwijs gedetacheerd personeel. Hierdoor zijn ook de uitbestede werkzaamheden gedaald.
De overige baten zijn over het algemeen geen vaste bijdragen. Hierdoor worden ze laag begroot net zoals de kosten die met deze
ontvangsten samenhangen. Een stijging van deze opbrengsten veroorzaakt over het algemeen ook een stijging van de kosten.
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
18
naar inhoud
naar inhoud
Terug naar staat van baten en lasten 2013
4.1 Personeelslasten
(in euro’s)
Begroting 2013
2013
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
137.916.548
23.807.271
21.292.435
4.1.1
Lonen en salarissen
4.1.2.a
4.1.2.b
4.1.2.c
4.1.2.d
Dotatie personele voorzieningen
2.250.970
Onttrekking personele voorzieningen -1.277.003
Personeel niet in loondienst
2.192.605
Overige
3.477.207
4.1.2
Overige personele lasten
4.1.3
Af: uitkeringen
2012
140.287.184
23.107.257
19.875.486
183.016.254
178.746.676
1.108.398
-764.067
1.306.988
5.178.996
183.269.927
2.368.156
-960.524
2.186.130
3.996.780
6.643.779
6.830.315
7.590.542
-5.433.034
-2.823.349
-5.645.722
184.226.999
182.753.642
185.214.747
Toelichting
De daling van de personeelskosten ten opzichte van 2012 van
€ 988.00 kan in grote lijnen als volgt worden verklaard.
• Daling van het aantal gemiddelde fte’s met 69 circa
- € 4.334.000.
• Toename van de gemiddelde salariskosten per fte van
€ 61.438 naar € 62.806 als gevolg van de stijging in sociale
lasten, pensioenpremie, versterking van de functiemix en
reguliere aanpassingen totaal circa € 4.000.000. Dit is een
stijging van 2,2 %. Per fte is dit een bedrag van € 1.368.
Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door:
- hogere sociale lasten € 700.000. De sociale lasten zijn gemiddeld met 3 % gestegen. De stijging als percentage van
de totale loonkosten is 0,4 %;
- de pensioenpremie is met € 1.400.000 gestegen. De stijging als percentage van de totale loonkosten is 0,8 % net
als in 2012;
- hogere gemiddelde loonkosten € 1.900.000 door functiemix, verkorting loonschalen en reguliere trede verhogingen.
• Verschil in dotatie/onttrekking voorzieningen - € 434.000.
Dit verschil wordt veroorzaakt door lagere dotaties van
€ 117.000. Voornamelijk veroorzaakt door de voorziening
WW-uitkering. In 2012 is voor het eerst aan deze voorziening gedoteerd. Daarnaast is ook in 2013 meer onttrokken
€ 316.000, dit wordt veroorzaakt doordat wij in 2013 voor
het eerst hebben onttrokken aan de voorziening WW-uitkering.
• Lagere uitkeringen € 213.000 door minder ontvangsten
vervangingsfonds.
• Lagere overige personele lasten € 520.000. Deze daling
wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere scholingskosten.
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2013 bedroeg het gemiddeld aantal medewerkers bij de organisatie, fulltime 1.457 (2012: 1.519) en parttime
2.490 (2012: 2.432).
Het gemiddelde aantal fte’s in 2013 bedroeg 2.914 (2012: 2.983). De
medewerkers van het stichtingsbureau vallen onder de cao PO en zijn
daarom in de staatjes ondergebracht onder PO/WEC.
2013
2012
2011
Totaal man werkzaam in PO/WEC
Totaal vrouw werkzaam in PO/WEC
Totaal personeel PO/WEC
384
1.683
2.067
378
1.647
2.025
392
1.616
2.008
Totaal man werkzaam in VO
Totaal vrouw werkzaam in VO
Totaal personeel VO
894
986
1.880
917
1011
1.928
952
1022
1.974
Totaal man
Totaal vrouw
Totaal personeel
1.278
2.669
3.947
1.295
2.658
3.953
1.344
2.638
3.982
Totaal FTE in PO/WEC
Totaal FTE in VO
Totaal FTE
1.422
1.492
2.914
1.446
1.537
2.983
1.481
1.580
3.061
Personeel (gemiddeld)
19
naar inhoud
naar inhoud
Terug naar staat van baten en lasten 2013
4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa
(in euro’s)
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
Gebouwen
Verbouwingen
Inventaris / ICT
Methoden
Boekenfonds
Vervoermiddelen
Overige bedrijfsmiddelen
2013
Begroting 2013
2012
527.535
1.283.623
2.971.677
390.004
446.876
20.125
114.096
539.148
693.376
3.280.243
439.723
1.326.442
26.030
123.181
460.744
628.325
3.073.647
338.366
1.772.968
32.345
113.003
5.753.936
6.428.143
6.419.398
Toelichting
De afschrijvingskosten zijn met € 665.000 gedaald ten opzichte van 2012. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door extra afschrijvingen van de boekenvoorraad bij Stanislas in 2012. Hierdoor zijn de afschrijvingen boekenfonds in 2013 afgenomen met
€ 1.326.000.
De stijging van de afschrijving op verbouwingen wordt veroorzaakt door vervroegd afschrijven van verbouwingen op schoolgebouwen
die binnenkort worden verlaten of volledig gerenoveerd, (Edith Stein € 50.000, Burg. Elsenlaan € 210.000 en Roland Holstlaan
€ 292.000).
4.3 Huisvestingslasten
Terug naar staat van baten en lasten 2013
(in euro’s)
4.3.1 Huur
4.3.2 Verzekeringen
4.3.3 Onderhoud
Onttrekking voorziening
4.3.4 Energie en water
4.3.5 Schoonmaakkosten
4.3.6 Heffingen
4.3.7 Dotatie overige voorzieningen
4.3.8 Overige
PPS
2013
Begroting 2013
2012
351.193
11.190
3.987.110
-2.512.546
4.017.851
5.134.535
269.654
4.322.448
612.853
813.080
477.355
70.986
4.418.972
-2.366.344
3.826.360
5.020.485
243.552
4.153.198
363.606
720.000
599.467
32.785
4.210.925
-1.968.606
2.960.607
5.122.682
250.258
3.982.432
236.631
775.954
17.007.368
16.928.170
16.203.135
Toelichting
In 2013 is per saldo een bedrag van € 1.810.000 toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. De meerjarige onderhoudskosten
bedroegen in 2013 € 2.062.000. Dit is € 304.000 lager dan begroot. Het hele bedrag is onttrokken aan de onderhoudsvoorziening. De
overige € 451.000 onttrekking voorziening wordt veroorzaakt door vrijval van de voorziening van schoolgebouwen die Lucas Onderwijs
teruggegeven heeft aan de gemeente Den Haag.
De stijging van energie en water wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de kosten voor gas € 926.000. De stijging is
veroorzaakt door de koude winter en de achterstand in facturering van onze gasleverancier in 2012.
De dotatie onderhoudsvoorziening is € 169.000 hoger dan begroot door extra dotaties bij scholen met een negatieve onderhoudsvoorziening.
De stijging van de overige huisvestingskosten wordt veroorzaakt door de plan- en verhuiskosten van twee nieuwbouwprojecten in
het VO: Edith Stein € 245.000 en Zandvliet € 267.000.
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
20
naar inhoud
naar inhoud
Terug naar staat van baten en lasten 2013
4.4 Overige lasten
(in euro’s)
4.4.1 Administratie- en beheerskosten
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
4.4.4 Lasten projectsubsidies
Kosten ICT
Kosten leerlingactiviteiten
Overige
2013
Begroting 2013
2012
2.743.787
8.863.214
4.627.939
2.510.638
3.384.003
2.678.267
2.693.053
8.054.210
3.958.315
2.547.912
2.786.373
3.005.431
3.033.857
8.848.664
3.685.910
2.821.278
3.043.078
2.615.944
24.807.848
23.045.294
24.048.731
Toelichting
De administratie- en beheerskosten zijn lager dan in 2012 door lagere reproductiekosten (€ 188.000) en lagere accountantskosten
(€ 61.000).
De post Inventaris, apparatuur en leermiddelen is hoger door hogere kosten VAVO-leerlingen (€ 319.000) door een systeemwijziging
in 2012. De kosten in 2013 hebben betrekking op een volledig jaar. De kosten verstrekking gratis lesmateriaal zijn € 363.000 lager.
Dit wordt veroorzaakt door een vordering op onze leverancier van Dijk van € 421.000.
De stijging van € 809.000 ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door de systeemwijziging bij Stanislas. De werkboeken
worden nu verantwoord bij lesmateriaal in plaats van afschrijvingen € 746.000. Daarnaast zijn de kosten voor externe zorgleerlingen
sterk gestegen met € 441.000 tot € 1.379.000.
De lasten projectsubsidies en de kosten leerlingactiviteiten zijn beide gestegen in combinatie met meer baten. De hoogte van deze
kosten is sterk afhankelijk van de baten.
5. Financiële baten en lasten
Terug naar staat van baten en lasten 2013
(in euro’s)
5.1
5.3
5.5
Rentebaten en koersresultaten
Waardeveranderingen
Rentelasten
2013
Begroting 2013
2012
1.040.499
-608.994
-52.540
538.500
-250.000
-95.000
1.136.189
345.426
-154.166
378.965
193.500
1.327.449
Toelichting
Het grote verschil met 2012 wordt veroorzaakt door de niet gerealiseerde waardeverandering van de obligaties. In 2012 werd nog
een positief resultaat bereikt van € 345.000.
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
21
naar inhoud
naar inhoud
Staat van baten en lasten over 2013 PO
(in euro’s)
Begroting 2013
2013
2012
Baten
3.1
3.2
3.3
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
86.297.954
80.956.804
82.790.743
8.098.598
4.650.283
6.472.897
3.912.415
5.672.612
4.844.475
Totaal baten
99.046.835
91.342.116
93.307.830
Lasten
4.1
4.2
4.3
4.4
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
75.891.523
1.598.062
6.837.336
8.994.661
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5
Financiële baten en lasten
Nettoresultaat
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
75.802.930
1.713.908
6.613.986
7.809.420
76.108.141
1.401.904
6.633.471
8.372.283
93.321.582
91.940.244
92.515.799
5.725.253
-598.128
792.031
169.505
0
651.551
169.505
0
651.551
5.894.758
-598.128
1.443.582
22
naar inhoud
naar inhoud
Staat van baten en lasten over 2013 WEC
(in euro’s)
Begroting 2013
2013
2012
Baten
3.1
3.2
3.3
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
4.109.726
3.880.481
3.808.019
105.301
287.168
58.970
144.500
56.013
174.417
Totaal baten
4.502.195
4.083.951
4.038.449
Lasten
4.1
4.2
4.3
4.4
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
3.621.429
43.227
380.451
380.432
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5
Financiële baten en lasten
Nettoresultaat
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
3.650.002
46.709
231.657
230.238
3.451.732
29.585
234.478
233.196
4.425.539
4.158.606
3.948.991
76.656
-74.655
89.458
0
0
60-
0
0
60-
76.656
-74.655
89.398
23
naar inhoud
naar inhoud
Staat van baten en lasten over 2013 VO
(in euro’s)
Begroting 2013
2013
2012
Baten
3.1
3.2
3.3
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
129.521.915
124.432.439
123.795.212
1.782.082
6.838.147
1.874.591
5.137.670
1.551.707
6.157.867
Totaal baten
138.142.144
131.444.700
131.504.786
Lasten
4.1
4.2
4.3
4.4
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
105.107.642
3.800.553
9.454.803
13.906.340
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5
Financiële baten en lasten
Nettoresultaat
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
104.132.726
4.306.043
9.756.357
13.484.572
106.204.150
4.586.300
9.122.188
13.995.420
132.269.338
131.679.698
133.908.058
5.872.806
-234.998
-2.403.272
-16.829
-1.500
13.981
-16.829
1.500-
13.981
5.855.977
-236.498
-2.389.291
24
naar inhoud
naar inhoud
Staat van baten en lasten over 2013
Overige activiteiten stichtingsbureau en
financiële baten en lasten Stichting Lucas Onderwijs
(in euro’s)
Begroting 2013
2013
2012
Baten
3.1
3.2
3.3
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
159.969
0
93.605
123.281
1.323.362
0
1.357.701
24.554
1.618.192
Totaal baten
1.606.612
1.357.701
1.736.351
Lasten
4.1
4.2
4.3
4.4
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
-393.597
312.094
334.777
1.526.417
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5
Financiële baten en lasten
Nettoresultaat
-832.016
361.483
326.170
1.521.064
-549.277
401.610
213.000
1.447.830
1.779.691
1.376.701
1.513.163
-173.079
-19.000
223.188
226.289
195.000
661.977
226.289
195.000
661.977
53.210
176.000
885.165
Toelichting
Overige baten betreffen de inkomsten vanuit ABZHW en Interimmanagement.
Het saldo van baten en lasten is hier gelijk aan het resultaat van ABZHW € 57.000 op de activiteiten buiten Lucas Onderwijs, de financiële
baten en lasten van het privaat vermogen € 226.000 en het resultaat op ERD WGA - € 195.000.
De kosten van alle activiteiten die het stichtingsbureau verricht ten behoeve van de scholen zijn opgenomen in de staten van baten
en lasten van de scholen, behalve het niet aan de scholen doorberekende resultaat van het bestuur en het stichtingsbureau - € 35.000.
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
25
naar inhoud
naar inhoud
Honoraria van de accountant
(in euro’s)
De volgende honoraria (inclusief btw) van KPMG Accountants N.V. en Mazars Paardekooper & Hoffman N.V. zijn ten laste gebracht
van Lucas Onderwijs, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.
Mazars Paardekooper & Hoffman N.V.
2013
Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
KPMG Accountants N.V.
2012
59.772
25.848
152.829
19.112
85.620
171.941
Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
4.1 Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
(in euro’s)
Functie
Naam
Bestuurders met dienstbetrekking
Voorzitter
H.W.M. van Blijswijk
Vice voorzitter H.A.J. van Asseldonk
Ingangsdatum Einddatum
dienstverband dienstverband
Omvang
in FTE
Beloning
1-8-1976
1-11-2003
1,0000
0,7000
114.113
118.126
11.595
19.066
0
0
0
0
1,0000
153.472
0
0
0
4.402
3.970
3.970
3.970
0
3.970
1.200
1.452
1.452
1.452
0
1.452
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Interim-bestuurders
Lid CvB
D.D. van der Stelt-Scheele
1-9-2012
Toezichthouders
Voorzitter
M.A.P. van Haersma Buma
Lid RvT
I.Y. Tan
Lid RvT
F.J. de Wuffel
Lid RvT
M.C. Boon
Lid RvT
F.H. Lemmink
Lid RvT
J.L. van Werkhoven
1-1-2008
1-11-2008
1-6-2008
1-7-2010
1-7-2010
1-7-2010
31-7-2013
Onkosten- Voorzieningen Uitkeringen
vergoedingen
beloning
beëindiging
dienstverband
4.2 Vermelding gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat
Niet van toepassing
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
26
naar inhoud
naar inhoud
Bijlage overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW en aflopend
Kortlopende schulden
Vooruitontvangen subsidies
OCW/LNV geoormerkt
OCW geoormerkt en aflopend
Brinnr.
(in euro’s)
Beschikking
(kenmerk/datum)
doorontwikkeling praktijkonderwijs (2007)
02DZ
BVO-07/142311 M
Binnenmilieu VO
02DZ
BEK-09/129167U
Toegewezen Ontvangen Besteding
Saldo Ontvangen Mutatie Saldo
2013 31-12-2013
bedrag
t/m 2012 t/m 2012 31-12-2012 2013
-
-
117.750
117.750
18.000
18.000
1.000- 116.750
18.000-
-
- 116.750-
-
-
Binnenmilieu VO
02DZ
BEK-09/129163U
418.204
418.204
1.000- 417.204
- 417.204-
-
Binnenmilieu VO
02DZ
BEK-09/129160U
416.474
416.474
58.210- 358.264
- 358.264-
-
Binnenmilieu VO
02DZ
BEK-09/129158U
164.860
164.860
1.000- 163.860
- 163.860-
-
Binnenmilieu VO
02DZ
BEK-09/129155U
243.383
243.383
1.000- 242.383
- 242.383-
-
455.296
455.296
- 454.296-
-
19.000
-
1.834.967
1.815.967
47.722- 1.768.245
229.377
229.377
1.000- 228.377
- 228.377-
-
229.377
229.377
1.000- 228.377
- 228.377-
-
4.774
4.774
-
-
Binnenmilieu VO
02DZ
BEK-09/129153U
Regeling Zij-instroom
02DZ
472913-1
Totaal 02DZ
Binnenmilieu VO
02GJ
BEK-09/129169U
Totaal 02GJ
wijziging versterking cultuureducatie PO en (V)SO 2005-2007
03PY
PO/PK-2007/49789
1.000- 454.296
2.512-
4.774-
2.512-
-
19.000
- 16.488
19.000 1.770.757- 16.488
-
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
03PY
125160-1
500
500
500-
-
-
-
-
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
03PY
125610-2
500
500
500-
-
-
-
-
03PY
200482-1
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2009-2010
Totaal 03PY
doorontwikkeling praktijkonderwijs 2007
04NF
BVO-07/142311 M
Totaal 04NF
1.000
1.000
1.000-
-
-
-
-
6.774
6.774
6.774-
-
-
-
-
31.500
31.500
1.500-
30.000
-
30.000-
-
31.500
31.500
1.500-
30.000
-
30.000-
-
Scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
04ZT
59832
500
500
-
500
-
500-
Scholing overblijfmedewerkers 2007-2008
04ZT
BPO/PCA-2007/163169 M
500
500
-
500
-
500-
-
1.000
1.000
-
1.000
-
1.000-
-
390593-1
500
500
-
500
-
Totaal 04ZT
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2011-2012
05HC
Totaal 05HC
500
500
500
-
500
-
-
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
06KA
314953-1
500
500
-
500
-
500-
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2011-2012
06KA
389388-1
500
500
-
500
Totaal 06KA
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2010-2011
07CQ
1.000
1.000
-
1.000
314906-1
500
500
-
500
Totaal 07CQ
500
500
-
500-
500
-
500
500
500
500
-
500
-
-
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
07LY
125662-1
500
500
500-
-
-
-
-
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
07LY
125605-2
500
500
500-
-
-
-
-
Vroegschoolse educatie 2008-2009
07LY
139759-1
7.899
7.899
7.899-
-
-
-
-
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
07LY
314169-1
500
500
-
500
-
500-
-
500-
Totaal 07LY
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2011-2012
08NF
9.399
9.399
8.899-
500
-
390720-1
500
500
-
500
-
500
500
-
500
-
390106-1
500
500
-
500
-
Totaal 08NF
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2011-2012
09ME
Totaal 09ME
500
-
500
500
500
500
-
500
-
-
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
10NH
315062-1
500
500
-
500
-
500-
-
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2011-2012
10NH
390157-1
500
500
-
500
-
-
500
1.000
1.000
-
1.000
-
500-
500
500
-
500
-
500
500
-
500
-
Totaal 10NH
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2011-2012
12JQ
389554-1
Totaal 12JQ
500
500
500
-
500
Vroegschoolse educatie 2008-2009
13EK
140892-1
7.899
7.899
7.899-
-
-
-
-
overbruggingsjaar opleiden in de school
13EK
OND/ODB-08/62884 M 317.333
121.685
121.685-
-
-
-
-
325.232
129.584
129.584-
-
-
-
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
Totaal 13EK
13JV
314710-1
500
500
-
500
-
500-
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2011-2012
13JV
389092-1
500
500
-
500
-
1.000
1.000
-
1.000
-
7.899
7.899
7.899-
-
-
7.899
7.899
7.899-
-
-
Totaal 13JV
Vroegschoolse educatie 2008-2009
13RY
140945-1
Totaal 13RY
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
15TL
316139-1
Totaal 15TL
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
27
500
500-
500
-
-
-
500
500
-
500
-
500-
-
500
500
-
500
-
500-
-
naar inhoud
naar inhoud
Kortlopende schulden
Vooruitontvangen subsidies
OCW/LNV geoormerkt
OCW geoormerkt en aflopend
(in euro’s)
Brinnr.
Beschikking
(kenmerk/datum)
Besteding
exploitatie
Toegewezen Ontvangen Besteding
Saldo Ontvangen subsidies Saldo
2013 31-12-2013
bedrag
t/m 2012 t/m 2012 31-12-2012 2013
Vroegschoolse educatie 2008-2009
15VU
140139-1
7.899
7.899
7.899-
-
-
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
15VU
200485-1
1.000
1.000
-
1.000
-
1.000-
-
1.000-
-
500-
-
8.899
8.899
7.899-
1.000
-
Vroegschoolse educatie 2008-2009
Totaal 15VU
16DA
140202-1
7.899
7.899
7.899-
-
-
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
16DA
126753-1
500
500
-
500
-
16DA
126753-2
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
Totaal 16DA
-
-
500
500
-
500
-
500-
-
8.899
8.899
7.899-
1.000
-
1.000-
-
Binnenmilieu VO
17HR
BEK-09/129175U
159.630
159.630
148.840-
10.790
-
10.790-
-
Binnenmilieu VO
17HR
BEK-09/129173U
293.870
293.870
59.344-
234.526
-
234.526-
-
17HR
BEK-09/129172U
Binnenmilieu VO
215.030
215.030
3.000-
212.030
-
212.030-
-
668.530
668.530
211.184-
457.346
-
457.346-
-
288549-1
741
741
395-
346
-
346-
-
741
741
395-
346
-
346-
-
389158-1
500
500
-
500
-
-
500
500
Totaal 17HR
versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011
18CQ
Totaal 18CQ
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2010-2011
19VU
500
500
-
500
-
-
Binnenmilieu VO
Totaal 19VU
21GU
BEK-09/129181U
38.008
38.008
1.000-
37.008
-
37.008-
-
Binnenmilieu VO
21GU
BEK-09/129178U
84.160
84.160
1.000-
83.160
-
83.160-
-
122.168
122.168
2.000-
120.168
-
120.168-
Scholing overblijfmedewerkers PO/SBO 2006-2007
Totaal 21GU
26AY
PO/ZO-2006/16087
500
1.000
500-
500
-
500-
-
Scholing overblijfmedewerkers PO/SBO 2006-2007
26AY
PO/ZO-2006/16087
500
1.000
500-
500
-
500-
-
26AY
316117-1
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
Totaal 26AY
500
500
-
500
-
500-
-
1.500
2.500
1.000-
1.500
-
1.500-
-
Vroegschoolse educatie 2008-2009
26PT
141672-1
7.899
7.899
7.899-
-
-
-
Scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
26PT
127210-1
500
500
500-
-
-
-
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
26PT
200491-1
1.000
1.000
-
1.000
-
1.000-
-
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
26PT
315008-1
500
500
-
500
-
500-
-
26PT
389831-1
500
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2011-2012
Totaal 26PT
500
500
-
500
-
10.399
10.399
8.399-
2.000
-
1.500500-
500
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
27CG
316301-1
500
500
-
500
-
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2011-2012
27CG
390290-1
500
500
-
500
-
1.000
1.000
-
1.000
-
500-
500
500
500
500
-
500-
-
Totaal 27CG
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2011-2012
27CH
316301-1
27CH
389457-1
500
500
500
-
500
-
Totaal 27CH
1.000
1.000
-
1.000
-
500-
behoud pasafgestudeerden pabo
9910
BGS/UBT-06/176934 M 2.400.000
2.400.000 2.405.432-
5.432-
-
5.432
-
behoud pasafgestudeerden pabo
9910
BGS/UBT-06/176933 M 2.390.000
2.390.000 2.375.871-
14.129
-
14.129-
-
Totaal 20281
4.790.000
4.790.000 4.781.303-
8.697
-
8.697-
-
Eindtotaal
8.065.784
7.852.136 5.223.456- 2.628.680
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
28
500
500
19.000 2.625.192- 22.488
naar inhoud
naar inhoud
Bijlage overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW en doorlopend
Kortlopende schulden
Vooruitontvangen subsidies
OCW/LNV geoormerkt
OCW geoormerkt en doorlopend
(in euro’s)
Brinnr.
Beschikking
(kenmerk/datum)
Prestatiesubsidie VSV 2012
02DZ
BEK-12/64563 M
Verlofsubsidie 2012
02DZ
473137-2
Regeling sociale veiligheid
02DZ
OND2012/75615M
02DZ
309231-1
Innovatie Impuls 2011-2014
Totaal 02DZ
Prestatiesubsidie VSV 2012
02GJ
BEK-12/64563 M
Verlofsubsidie 2012
02GJ
473159-2
Totaal 02GJ
Verlofsubsidie 2012
03PY
473310-2
Totaal 03PY
Doorontwikkeling praktijkonderwijs 2012
04NF
05HC
07DP
08QB
10NH
Verlofsubsidie 2012
10.000
-
10.000-
-
175.000
-
-
-
175.000 175.000-
-
376.037
201.037
43.600-
157.436
175.000 332.436-
-
8.000
8.000
-
8.000
-
8.000-
-
22.373
22.373
-
22.373
-
22.373-
-
30.373
30.373
-
30.373
-
30.373-
-
5.536
5.536
-
5.536
-
5.536-
-
5.536
5.536
-
5.536
-
5.536-
-
16.000-
-
473512-2
5.536
5.536
-
5.536
-
5.536-
-
5.536
5.536
-
5.536
-
5.536-
-
473810-2
16.608
16.608
-
16.608
-
16.608-
-
16.608
16.608
-
16.608
-
16.608-
-
473699-2
474121-1
10.795
10.795
-
10.795
-
10.795-
-
10.795
10.795
-
10.795
-
10.795-
-
13.425
13.425
-
13.425
-
13.425-
-
13.425
13.425
-
13.425
-
13.425-
-
13JV
1.497
1.497
1.497
-
1.497-
-
Totaal 13JV
1.497
1.497
-
1.497
-
1.497-
-
5.536
5.536
-
5.536
-
5.536-
-
5.536
5.536
-
5.536
-
5.536-
-
5.536
5.536
-
5.536
-
5.536-
-
5.536
5.536
-
5.536
-
5.536-
-
13RY
474584-2
13WM
479801-1
13ZE
280601-1
13ZY
474502-2
Innovatie Impuls 2011-2014
14TA
DL/FCA/197112
14TA
474441-2
Totaal 14TA
15TL
479824-1
Totaal 15TL
16DA
474547-2
Totaal 16DA
Verlofsubsidie 2012
-
16.000-
Verlofsubsidie 2012
Verlofsubsidie 2012
10.000
-
Totaal 13ZY
Verlofsubsidie 2012
10.000
-
Totaal 13ZE
Verlofsubsidie 2012
-
16.000
Totaal 13WM
Onderwijstijdverlenging 2012/2013
82.00065.436-
16.000
Totaal 13RY
Verlofsubsidie 2012
-
-
Totaal 10NH
Verlofsubsidie 2012
82.000
65.436
16.000
Totaal 08QB
Verlofsubsidie 2012
43.600-
16.000
Totaal 07DP
Verlofsubsidie 2012
82.000
109.037
16.000
Totaal 05HC
Verlofsubsidie 2012
82.000
109.037
16.000
486575-1
Totaal 04NF
Verlofsubsidie 2012
Besteding
exploitatie
Toegewezen Ontvangen Besteding
Saldo Ontvangen subsidies Saldo
2013 31-12-2013
bedrag
t/m 2012 t/m 2012 31-12-2012 2013
16FS
474562-2
Totaal 16FS
589.974
589.974
148.022-
441.952
- 441.952-
-
589.974
589.974
148.022-
441.952
- 441.952-
-
7.612
7.612
-
7.612
-
7.612-
-
7.612
7.612
-
7.612
-
7.612-
-
112.220
50.220
21.530-
28.690
-
28.690-
-
4.828
4.828
-
4.828
-
4.828-
-
117.048
55.048
21.530-
33.518
-
33.518-
-
5.536
5.536
-
5.536
-
5.536-
-
5.536
5.536
-
5.536
-
5.536-
-
1.280
1.280
-
1.280
-
1.280-
-
1.280
1.280
-
1.280
-
1.280-
-
16.608
16.608
-
16.608
-
16.608-
-
16.608
16.608
-
16.608
-
16.608-
-
Verlofsubsidie 2012
17HR
474834-2
12.708
12.708
90-
12.618
-
12.618-
-
Prestatiesubsidie VSV 2012
17HR
BEK-12/64563 M
32.000
30.000
-
30.000
2.000
32.000-
-
17HR
547125-1
20.000
8.333- 11.667
42.708
90-
42.618
22.000
52.952- 11.667
Regeling Zij-instroom
20.000
Totaal 17HR
Verlofsubsidie 2012
18CQ
64.708
475084-2
Totaal 18CQ
9.342
9.342
-
9.342
-
9.342-
-
9.342
9.342
-
9.342
-
9.342-
-
18.988
16.762-
2.226
693
Innovatie Impuls
19HE
309122-1
18.988
Innovatie Impuls
19HE
309287-1
17.494
Totaal 19HE
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
36.482
29
18.988
16.762-
2.226
-
1.533-
17.494
17.154-
340
17.494
18.686-
1.034
naar inhoud
naar inhoud
Kortlopende schulden
Vooruitontvangen subsidies
OCW/LNV geoormerkt
OCW geoormerkt en doorlopend
(in euro’s)
Verlofsubsidie 2012
Brinnr.
20JV
Beschikking
(kenmerk/datum)
475180-2
Totaal 20JV
Verlofsubsidie 2012
21GU
465292-1
Besteding
exploitatie
Toegewezen Ontvangen Besteding
Saldo Ontvangen subsidies Saldo
2013 31-12-2013
bedrag
t/m 2012 t/m 2012 31-12-2012 2013
2.526
2.526
-
2.526
-
2.526-
-
2.526
2.526
-
2.526
-
2.526-
-
45.586
45.586
-
45.586
-
45.586-
-
Innovatie Impuls 2011-2014
21GU
DL/FCA/197112
123.000
100.000
100.000-
-
13.000
13.000-
-
Prestatiesubsidie VSV 2012
21GU
BEK-12/64563 M
78.000
78.000
-
78.000
30.000-
48.000-
-
21GU
OND2012/75615 M
-
7.500-
-
17.000- 114.086-
-
Regeling sociale veiligheid
Totaal 21GU
Binnenmilieu VO
21HC
BEK-09/128005U
Verlofsubsidie 2012
21HC
475448-2
10.000
10.000
2.500-
7.500
256.586
233.586
102.500-
131.086
113.956
113.956
113.956-
-
-
-
-
56.991
56.991
23.746-
33.245
-
33.245-
-
Regeling Doorontwikkeling praktijkonderwijs 2012
21HC
486528-1
10.750
10.750
-
10.750
-
10.750-
-
Prestatiesubsidie VSV 2012
21HC
BEK-12/64563 M
52.000
44.000
-
44.000
8.000
52.000-
-
21HC
484841-2
-
19.000-
-
8.000 114.995-
-
Regeling Zij-instroom
Totaal 21HC
Verlofsubsidie 2012
19.000
-
19.000
244.697
137.702-
106.995
22.144
22.144
-
22.144
-
22.144-
-
Totaal 26AY
22.144
22.144
-
22.144
-
22.144-
-
Eindtotaal
1.869.421
1.561.927
470.206- 1.091.721
205.494 1.284.515- 12.700
9.935.205
9.414.063 5.693.661- 3.720.401
224.494 1.284.515 35.188
26AY
475591-1
Totaal geoormerkt:
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
19.000
252.697
30
naar inhoud
naar inhoud
Bijlage Totaal Gemeentelijke subsidies Den Haag OCW geoormerkt
Verantwoordingsformat bij jaarrekening
Kenmerk subsidie
VOS-104
Thema
2
Subthema
Actieve ouders
Activiteit
Ontwikkelen van ouderbeleid,
Toegekend
bedrag
Ontvangen
voorschot
Realisatie
58.500,00
58.500,00
114.739,00
298.644,00
298.644,00
331.034,04
oudercoördinatie & oudereducatie
VOS-104
4
De brede functie van scholen voor VO
Brede school voortgezet onderwijs,
inclusief zaterdag- en zomerscholen
VOS-104
4
De brede functie van scholen voor VO
Verlengde Schooldag (VSD)
197.190,00
197.190,00
221.715,79
VOS-104
4
De brede functie van scholen voor VO
Veilige school VO en Mbo
39.700,00
39.700,00
55.906,97
VOS-104
4
De brede functie van scholen voor VO
Schakelklassen / taalklassen in VO
82.000,00
82.000,00
74.706,86
VOS-104
4
De brede functie van scholen voor VO
Projecten (hoog)begaafdheid
14.946,00
14.946,00
22.817,08
VOS-104
4
De brede functie van scholen voor VO
Schoolsportcoordinator VO
129.250,00
129.250,00
146.933,63
VOS-128
2
Actieve ouders
Ontwikkelen van ouderbeleid,
314.000,00
314.000,00
365.345,89
2.792.952,00
2.792.952,00
2.829.557,00
165.842,00
165.842,00
183.766,77
95.324,00
95.324,00
93.908,22
10.000,00
10.000,00
1.006,26
oudercoördinatie & oudereducatie
VOS-128
3
De brede school als spil in de wijk
Subsidies Leerkansenprofiel (LKP) voor PO scholen
VOS-128
3
De brede school als spil in de wijk
Verlengde schooldag
(reguliere basisscholen met voorschool)
VOS-128
3
De brede school als spil in de wijk
Verlengde schooldag
(reguliere basisscholen zonder voorschool)
VOS-128
3
De brede school als spil in de wijk
Veilige school primair onderwijs
VOS-128
3
De brede school als spil in de wijk
Deelname ontmoeting
31.938,00
31.938,00
30.214,72
VOS-128
3
De brede school als spil in de wijk
Schoolsportclub
30.940,00
30.940,00
48.419,27
VOS-128
3
De brede school als spil in de wijk
GOA-welzijn
99.338,00
99.338,00
95.414,22
VOS-128
3
De brede school als spil in de wijk
Realiseren schakelklassen
704.000,00
704.000,00
824.213,56
VOS-128
3
De brede school als spil in de wijk
Centrale opvang neveninstromers in het PO
198.000,00
198.000,00
283.770,38
VOS-128
3
De brede school als spil in de wijk
Projecten (hoog)begaafdheid
137.500,00
137.500,00
144.733,01
VOS-128
3
De brede school als spil in de wijk
Schoolmaatschappelijk werk
340.989,00
340.989,00
439.576,48
VOS-128
3
De brede school als spil in de wijk
Brede school voortgezet onderwijs
24.300,00
24.300,00
35.990,00
104.836,00
104.836,00
107.879,72
inclusief zaterdag- en zomerscholen
VOS-128
3
De brede school als spil in de wijk
Schoolsportcoordinator PO
OCW/2013.638
1
N.V.T (geen HEA)
Sportief gezond (VO)
42.000,00
42.000,00
42.458,00
VOS-314
1
N.V.T (geen HEA)
Diamant College subsidie
8.000,00
8.000,00
7.461,00
VOS-336
1
N.V.T (geen HEA)
Balansschool Materiaallasten VVE 2013
2.085,00
2.085,00
1.882,00
VOS-263
2
Actieve ouders
Actieve ouders
32.000,00
32.000,00
59.279,76
VOS-263
4
De brede functie van scholen voor VO
GOA-welzijn
75.758,00
75.758,00
77.524,10
VOS-263
4
De brede functie van scholen voor VO
Schakelklassen / taalklassen in VO
50.000,00
50.000,00
63.871,00
VOS-263
1
N.V.T (geen HEA)
Voormalige ID banen
15.000,00
15.000,00
15.000,00
VOS-263
4
De brede functie van scholen voor VO
Schoolsportcoordinator VO
27.500,00
27.500,00
28.875,00
VOS-303
2
Actieve ouders
Actieve ouders op school
45.000,00
45.000,00
47.877,33
VOS-303
2
Actieve ouders
Actieve VVE ouders
42.000,00
42.000,00
62.044,16
VOS-303
2
Actieve ouders
Actieve VVE ouders planvorming
24.500,00
24.500,00
22.718,80
VOS-303
3
Focus op voor- en vroegschoolse educatie Kwaliteitszorg VVE
45.000,00
45.000,00
43.849,24
VOS-303
3
De brede school als spil in de wijk
66.000,00
66.000,00
80.860,08
VOS-303
3
Focus op voor- en vroegschoolse educatie Verlengde schooldag
39.286,00
39.286,00
39.540,47
Subsidies Leerkansenprofiel (LKP) voor PO scholen
(reguliere basisscholen met voorschool)
VOS-303
3
De brede school als spil in de wijk
GOA-welzijn
41.390,00
41.390,00
41.899,96
VOS-303
3
De brede school als spil in de wijk
Toeslag LKP scholen exploitatatie en huisvesting
93.717,00
93.717,00
101.394,90
VOS-303
3
De brede school als spil in de wijk
Weekend- en vakantiescholen
551.289,00
551.289,00
525.678,40
VOS-303
3
De brede school als spil in de wijk
Verlengde schooldag voor SBO scholen
26.020,00
26.020,00
10.362,00
VOS-303
3
De brede school als spil in de wijk
IKC projectleider
40.000,00
40.000,00
39.712,00
VOS-303
3
De brede school als spil in de wijk
Realiseren schakelklassen
22.000,00
22.000,00
45.742,90
VOS-303
3
De brede school als spil in de wijk
Centrale opvang neveninstromers in het PO
88.000,00
88.000,00
100.620,60
VOS-303
3
Excellente prestaties
Onderzoek naar en ontwikkeling van initiatieven om
30.000,00
30.000,00
18.396,95
overstap PO naar VO te versoepelen
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
31
naar inhoud
naar inhoud
Kenmerk subsidie
Thema
Subthema
Activiteit
Toegekend
bedrag
Ontvangen
voorschot
Realisatie
VOS-303
1
N.V.T (geen HEA)
Conciërgeregeling
91.143,00
91.143,00
245.131,22
VOS-303
1
N.V.T (geen HEA)
ID- Banen
75.000,00
75.000,00
114.319,69
VOS-338
1
N.V.T (geen HEA)
Materiaallasten VVE 2013 Cosmicus
6.255,00
6.255,00
0,00
VOS-381
1
N.V.T (geen HEA)
Finale FLL Duitsland
1.500,00
1.500,00
1.500,00
VOS-398
1
N.V.T (geen HEA)
Materiaallasten VVE 2013 De Fontein
VOS-467
1
N.V.T (geen HEA)
Ontwikkelingsprogramma Zomerschool
VOS-401
1
N.V.T (geen HEA)
NT2 Proof 2013
VOS-370
1
N.V.T (geen HEA)
Kwaliteitszorg `t Palet
2.085,00
2.085,00
0,00
36.759,80
36.759,80
36.759,80
35.000,00
35.000,00
41.454,00
5.000,00
5.000,00
5.556,40
Haagse vakantiescholen
EB-2890
1
N.V.T (geen HEA)
Inmpuls Buurthuis van de Toekomst 2014
VOS-499
1
N.V.T (geen HEA)
De Populier XL 2013
3.000,00
3.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
41.060,25
VOS-499
1
N.V.T (geen HEA)
Experiment XL-Talent Onze Wereld
120.368,00
120.368,00
131.172,00
VOS-508
3
De brede school als spil in de wijk
Aanvulling Zomerschool Toermalijn 2013
10.024,80
10.024,80
10.524,80
VOS-509
3
De brede school als spil in de wijk
Aanvulling Zomerschool Krullevaar 2013
7.027,20
7.027,20
7.027,20
VGZ-1364
1
N.V.T (geen HEA)
Lekker FIT
25.000,00
22.500,00
25.482,60
DPZ-84
1
N.V.T (geen HEA)
Terugdringen van Overgewicht
11.000,00
9.900,00
11.150,00
DPZ-317
1
N.V.T (geen HEA)
Gezond is vet, vet Cool
5.000,00
0,00
5.000,00
DPZ-512
1
N.V.T (geen HEA)
Buitenkeuken
30.000,00
30.000,00
0,00
VOS-139
2
Actieve ouders
Ontwikkelen van ouderbeleid,
48.000,00
48.000,00
48.214,86
VOS-139
3
De brede school als spil in de wijk
Verlengde schooldag
15.750,00
15.750,00
18.964,00
22.044,00
22.044,00
29.278,03
oudercoördinatie & oudereducatie
(reguliere basisscholen met voorschool)
VOS-139
3
De brede school als spil in de wijk
Verlengde schooldag
(reguliere basisscholen zonder voorschool)
VOS-139
3
De brede school als spil in de wijk
Deelname ontmoetingen
VOS-139
3
De brede school als spil in de wijk
GOA-welzijn
VOS-139
3
De brede school als spil in de wijk
Projecten (hoog)begaafdheid
VOS-139
3
De brede school als spil in de wijk
Schoolsportcoordinator PO
VOS-139
3
De brede school als spil in de wijk
Schoolsportcoordinator PO
VOS-286
2
Actieve ouders
VOS-286
2
Actieve ouders
VOS-286
3
Actieve ouders
7.000,00
7.000,00
4.808,00
10.284,00
10.284,00
10.286,44
69.000,00
69.000,00
72.223,70
48.011,00
48.011,00
57.138,00
31.380,00
31.380,00
34.179,51
Actieve VVE ouders
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Actieve VVE ouders planvorming
3.500,00
3.500,00
3.412,20
Kwaliteitszorg VVE
5.000,00
5.000,00
1.500,00
8.046.865,80
8.038.265,80
8.890.840,22
Totalen
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
32
naar inhoud
naar inhoud
Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
Ingevolge de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs wordt het resultaat
van het verslagjaar verrekend met de reserve van de instelling.
Het positieve resultaat van het verslagjaar ad € 11.880.601 wordt conform onderstaande verdeling toegerekend aan het eigen vermogen.
• € 226.289 betreft het positieve resultaat op activiteiten met betrekking tot financiële vaste activa voor zover gefinancierd met privaat vermogen en wordt daarom toegerekend aan het privaat vermogen.
• € 11.654.312 is het positieve resultaat van de individuele scholen en wordt dus toegevoegd aan het publiek vermogen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Op 1 januari 2014 is de heer E.H. van Vliet benoemd als voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Lucas Onderwijs.
Per 15 februari 2014 is mevrouw D.D. van der Stelt-Scheele teruggetreden als interim toegevoegd lid van het College van Bestuur.
Samenwerkingsverbanden VO/BVE en overige instellingen in 2013
Stichting Lucas Onderwijs heeft samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen in de regio.
Per peildatum (1 oktober) volgen de volgende aantallen leerlingen per VO-school elders onderwijs:
2013
Aantal leerlingen
2012
Aantal leerlingen
Brinnr.
Schoolnaam
02DZ
Stanislas College
31
41
ROC Mondriaan
ID-College
ROC Kop van Noord Holland
VAVO Rijnmond College
02GJ
De Populier
11
12
ROC Mondriaan
ROC Leiden
14TA
Zandvliet College
7
8
ROC Mondriaan
17HR
Hofstad College
8
7
ROC Leiden
21GU
Esloo Onderwijsgroep
19
8
ROC Mondriaan
ID-College
21HC
Interconf. Scholengroep Westland
25
37
101
113
Totaal
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
33
Volgt onderwijs bij:
ROC Mondriaan
VAVO Rijnmond College
naar inhoud
naar inhoud
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
34
naar inhoud
naar inhoud
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Jaarrekening 2013
2013 Lucas
LucasOnderwijs
Onderwijs
35
naar inhoud
naar inhoud
Jaarrekening
Jaarrekening
2013 Lucas
2013 Onderwijs
Lucas Onderwijs
36
naar inhoud
naar inhoud
Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs
37
naar inhoud
naar inhoud
Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van:
Lucas Onderwijs
Postbus 93231
2509 AE Den Haag
Telefoon: 070 - 300 11 00
Fax: 070 - 300 11 72
Email: [email protected]
Internet: www.lucasonderwijs.nl
Met dank aan medewerkers van Lucas Onderwijs voor hun bijdragen.
Eindredactie:
Breeve Media & Communicatie, Rotterdam
Ontwerp en productie:
The Happy Horseman BV, Rotterdam
Fotografie:
Lou Wolfs Fotografie, Rotterdam
Uw reactie op dit verslag is welkom via [email protected]
naar inhoud